Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling"

Transcriptie

1 Informatiegids voor de zorgvragers van de verpleegafdeling Versiedatum:

2 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van de verpleegafdeling van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven voor zorgvragers, die met een dementieel syndroom en een verpleeghuisindicatie komen wonen op afdeling Bosvogel en hun familieleden en contactpersonen. De informatiegids bestaat uit vijf delen. In het eerste deel krijgt u INFORMATIE OVER DE NIEUWPOORT, zoals een beschrijving van de omgeving en de bereikbaarheid. Het tweede deel gaat over het WONEN in De Nieuwpoort. Hierin komen onder andere de kamer, de verhuizing en de technische dienst aan bod. Het derde deel informeert u over de ZORG. De huishoudelijke en lichamelijke verzorging, geestelijke verzorging, medische zorg en begeleiding worden in dit deel beschreven. Het vierde deel gaat over WELZIJN EN DIENSTVERLENING. Hier kunt u denken aan het gebruik van de warme- en broodmaaltijd, ontspanningsmogelijkheden, was- en linnenverzorging, kapsalon, pedicure, taak van de receptie et cetera. In het vijfde deel worden nog enkele ALGEMENE ZAKEN beschreven zoals verzekeringen, klachten en cliëntenraad. Wij hopen dat u deze informatie gids met veel belangstelling zult lezen en dat deze u behulpzaam zal zijn bij de inhuizing in De Nieuwpoort. 2

3 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 1. INFORMATIE OVER DE NIEUWPOORT 07 Organisatiestructuur Namen Afdeling Bosvogel De omgeving Bereikbaarheid 2. WONEN 12 Opname De zit/slaapkamer Telefoon en alarmering Huisdieren Verhuizen naar De Nieuwpoort Interne verhuizing Technische dienst 3. ZORG 15 Verzorging en begeleiding, zorgarrangement Dagindeling Multi Disciplinair Overleg Het persoonlijk begeleiderschap Informatie voor familieleden en contactpersonen Specialist ouderen geneeskunde, medicijnen en incontinentiemateriaal Huishoudelijke verzorging Vragen over de huishoudelijke of lichamelijke verzorging Geestelijke verzorging 4. WELZIJN EN DIENSTVERLENING 20 De warme maaltijd De broodmaaltijd Erasmuszaal Receptie Post Huiswinkel Was- en linnenverzorging Stomerij Kapsalon Pedicure Schoonheidsspecialiste 3

4 Hoorapparaten / Tandarts en Opticien Gebruik van ruimten Rolstoelbus Bank - chipknip Ontspanningsactiviteiten Vrijwilligers 5. ALGEMEEN 26 Toegangscontrolesysteem Gesloten deuren Privacy Gedragscode Klachten Cliëntenraad Informatievoorziening Rookbeleid Bedrijfshulpverlening Brandveiligheid Diefstal en inbraak Verzekeringen Giften Vrienden van De Nieuwpoort 4

5 Inleiding Stichting woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort is opgericht in 1967, op initiatief van het Humanistisch Verbond, Humanitas, De Vrije Gedachte en Woningcorporatie Van Alckmaer (voorheen VVA) De naam De Nieuwpoort is ontleend aan het buurtschap De Nieuwpoort, dat tussen Heiloo en Alkmaar lag en al in de 16e eeuw werd beschreven. De Nieuwpoort biedt: Professionele zorg- en welzijnsdiensten aan zorgvragers. Deze zorg en welzijnsdiensten zijn gericht op verbeteren of zo lang mogelijke in stand houden van zelfstandigheid en het voeren van de regie van de zorgvrager. Visie woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort Woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort werkt vanuit een humanistische visie, die de mens centraal stelt en ervan uitgaat dat ieder mens zelf dient te bepalen hoe hij of zij wil leven. Hoewel zelfbeschikking centraal staat, dragen mensen tegelijkertijd verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen en hebben mensen elkaar voortdurend nodig. Humanisme is een inspiratiebron om het leven naar eigen inzicht in te richten en de eigen levenskunst te ontdekken en vorm te geven. Kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf ervaren, is een belangrijke leidraad. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen vragen. De Nieuwpoort wil in de zorg- en dienstverlening rekening houden met ieders persoonlijke beleving van de situatie. Medewerkers kunnen zich inleven in de belevingswereld van de mensen in de verschillende levensfasen en voelen zich bij hen betrokken. Zorgvragers kunnen zich hierdoor als mens gekend en gewaardeerd voelen. Voor zowel zorgvragers als medewerkers draagt dit bij aan het geven van betekenis en zin aan het eigen leven. De visie van De Nieuwpoort komt tot uiting in de houding ten opzichte van de zorgvragers, medewerkers, vrijwilligers en alle andere bij de zorgen dienstverlening betrokken personen: respect, gelijkwaardigheid, verbondenheid en medemenselijkheid zijn dan ook belangrijke uitgangspunten. De missie en visie van De Nieuwpoort worden samengevat in het motto: De Nieuwpoort: zorg is mensenwerk 5

6 Deze visie betekent voor u onder andere dat we samen bekijken welke ondersteuning nodig is en wat uzelf kunt. De Nieuwpoort stimuleert het benutten van eigen mogelijkheden. Overigens is iedereen in De Nieuwpoort vrij de eigen levensovertuiging als persoonlijke leidraad te volgen. Visie op ethische aangelegenheden Vanuit de humanistische identiteit van De Nieuwpoort volgt ook haar visie op ethische aangelegenheden: keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarin kernbegrippen. Ontwikkelingen in De Nieuwpoort Vanaf de opening in 1969 heeft woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort zich ontwikkeld van een bejaardenhuis, naar een verzorgingshuis en tenslotte tot een woon- en zorgcentrum. De zorgvragers van het bejaardenhuis van het eerste uur waren vaak nog niet zo oud en hadden weinig hulp nodig. De vraag van de ouderen veranderde: niet alleen is er meer zorg nodig, maar ook meer en aangepaste woonruimte. Om beter tegemoet te kunnen komen aan de veranderende vraag van de zorgvragers heeft woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort in 2001 een omvangrijk nieuwbouw en renovatieproject doorlopen en is in 2009 een nieuwe vleugel en behandelcentrum in gebruik genomen. Er staat nu een prachtig gebouw, met verschillende typen appartementen en veel voorzieningen: ruimte, licht en kleur zijn sleutelbegrippen! De Nieuwpoort voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen die op dit moment aan een woon- en zorgcentrum gesteld kunnen worden. Rondom De Nieuwpoort wordt in toenemende mate zorg- en dienstverlening geboden aan ouderen die zelfstandig wonen, in de wijk. Hierbij kunt u denken aan tijdelijke opname, calamiteitenzorg, warme maaltijd, activiteiten, dag verzorging en begeleiding algemeen. Hiermee speelt De Nieuwpoort in op de toenemende wens van ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. 6

7 1. Informatie over De Nieuwpoort Het gebouw is eigendom van de Stichting Huisvesting Ouderen op humanistische grondslag. Deze Stichting is tevens de beheerder van het pand. De Stichting woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort huurt het pand van de Stichting Huisvesting Ouderen en is verantwoordelijk voor het totale pakket aan zorg- en dienstverlening. Het adres van De Nieuwpoort is: Prins Alexanderstraat 25, 1814 XK Alkmaar. Het telefoonnummer is: Het faxnummer is: Het adres is: Website: Organisatiestructuur De Nieuwpoort maakt onderdeel uit van Stichting NiKo. Woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort, Woonzorgcentrum de Kooimeer en het Service bureau NiKo vormen tezamen stichting NiKo. Stichting NiKo (samenvoeging van de namen De Nieuwpoort en Kooimeer) heeft tot doel de identiteit en kleinschaligheid van beide woonzorgcentra in stand te houden. Het servicebureau is er op gericht medewerkers van deze beide woonzorgcentra maximaal te ondersteunen in hun zorg- en dienstverlening aan de cliënten. Het organisatieschema ziet er als volgt uit: Stichting NiKo start met de Raad van Toezicht. Voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. John van Oord. Het NiKo Managementteam wordt gevormd door: Bestuurder : mw. Lia Lantink-Prins Facilitair manager: dhr. Sidon Groen HEAD/Controller: mw. José de Jong en de beide locatiemanagers van De Nieuwpoort en de Kooimeer. De dagelijkse leiding van De Nieuwpoort berust bij de locatiemanager Theo Winder. Theo Winder geeft leiding aan de sectoren Zorg, Facilitair en Welzijn. De sector Zorg wordt gevormd door drie zorgteams: Teamleider Bosvogel: mevrouw P. Filius Teamleider Weidevogel: mevrouw A. Wolfswinkel Teamleider Duinvogel: mevrouw I. Bijlsma De sector Facilitair houdt zich bezig met diverse aspecten van dienstverlening. Deze sector bestaat uit: 7

8 Het team Food & Beverage, dat zorgt voor de gehele voedingslijn in De Nieuwpoort, zowel in het restaurant, als op het appartement en in de huiswinkel. Teamleider is de heer H. van Bragt. In de Banquetingmap is verdere informatie te lezen over de mogelijkheden van het restaurant. Het team Facilitaire Dienst verzorgt de linnenverzorging, de huishouding, de receptie en de technische dienst. Teamleider is de heer R. Avis. De activiteitenbegeleiding maakt ook deel uit van deze sector. Coördinerend activiteitenbegeleider is mevrouw S. Zeeman. In de brochure activiteiten in De Nieuwpoort leest u meer over het aanbod. Mevrouw Zeeman is tevens de coördinator van het vrijwilligerswerk. Humanistisch geestelijk verzorger is de heer J. den Haan. Elders in deze gids leest u meer over de mogelijkheden van de geestelijke verzorging. Namen In De Nieuwpoort hebben de afdelingen en etages namen. Bij de keuze voor deze namen is een combinatie gemaakt van kleuren en vogelnamen. Op deze manier komt ook in de naamgeving de humanistische visie van De Nieuwpoort tot uiting: een vogel is symbool voor de vrijheid en ook voor de verscheidenheid van de zorgvragers en medewerkers: Vogels van velerlei pluimage. Maar een vogel is ook het symbool van groepen samen en van zorg voor elkaar, zoals bij sommige vogels heel opvallend is. Kleuren staan voor het kleurrijke, waarin De Nieuwpoort een afspiegeling is van de kleurrijke maatschappij. Deze kleurrijkheid vindt u ook in De Nieuwpoort terug, zowel in het interieur als het exterieur. De algemene ruimtes in De Nieuwpoort hebben namen gekregen van personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de humanistische levensbeschouwing en/of de ouderenzorg. Afdelingen De Nieuwpoort is ingedeeld in drie afdelingen: Afdeling Bosvogel Deze afdeling heeft drie gangen op de eerste etage, te weten: Goudhaantje Roodborst Zwartkop Voor wie is de verpleeghuisafdeling van De Nieuwpoort? De Nieuwpoort heeft een verpleegafdeling voor zorgvragers met psychogeriatrische problematiek (dementerende ouderen). 8

9 Op deze afdeling krijgen de zorgvragers verpleging, verzorging en passende begeleiding. Aan het wonen wordt veel aandacht geschonken. Opname vindt plaats omdat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is en thuis of in een (andere afdeling van het) zorgcentrum niet meer voldoende verzorging en begeleiding kan worden gegeven. Hiervoor is een passende indicatie van het CIZ nodig en dient er een BOPZ rapportage te zijn gemaakt, een verklaring van het CIZ waarin staat dat een bewoner geen toestemming geeft maar ook geen bezwaar aantekent tegen opname. Dit is nodig om op de afdeling te kunnen wonen. Een belangrijk uitgangspunt in onze benadering is zelfstandigheid. We gaan er daarbij van uit dat de ervaring van zelfstandigheid van belang is voor de beleving van eigenwaarde. Op afdeling Bosvogel wordt door middel van een huiselijk sfeer veiligheid en structuur geboden aan de zorgvragers. Op de verpleegafdeling (3 gangen) wonen 31 zorgvragers(24 dementerende zorgvragers met een Psychogeriatrische indicatie en 7 zorgvragers met een meerzorg indicatie). Elke gang beschikt over een huiskamer. Twee huiskamers worden gebruikt, waar +/- 15 zorgvragers een min of meer vaste woongroep vormen. Hier kan worden gegeten en worden dagelijks activiteiten aangeboden. De derde huiskamer is ingericht als reminiscentie huiskamer en wordt gebruikt voor individuele activiteiten of in kleinere groepen wordt er gekookt en gebakken. Iedere bewoner heeft een eigen appartement met douche en toilet. We streven naar een huiselijke sfeer, zowel in de huiskamers als op de wandelgangen. De medische zorg wordt geleverd door onze vaste specialist ouderen geneeskunde, E. Veerman, die dinsdagmiddag en de vrijdagochtend aanwezig is op de afdeling. Op andere dagen is Dr. Veerman telefonisch bereikbaar via de medische dienst Westerhout, of via de teamleider. Daarnaast wordt buiten de regulieren werktijden de medische zorg geboden door diverse vaste waarnemers uit de groep specialist ouderen geneeskunde. Het zorgteam staat onder leiding van een teamleider. Verder wordt het team gevormd door: - Specialist ouderen geneeskunde - Verzorgenden niveau 3 - Verzorgenden IG - EVV-er - Helpende - Zorgassistenten - Activiteitenbegeleiders 9

10 - Stagiaires/ leerlingen De paramedische zorg zoals fysiotherapie en ergotherapie wordt verzorgd door therapeuten van zorgspectrum Westerhout. Daarnaast zijn een psycholoog en een maatschappelijk werker aan de afdeling verbonden. Het kantoor van het zorgteam bevindt zich op de eerste etage, tegenover de liften in het midden van het gebouw. De omgeving Op ongeveer 10 minuten loopafstand bevindt zich een winkelcentrum met o.a. een supermarkt. De makkelijkste weg om er te komen is via de achteruitgang in de zogenaamde sluis. Andere winkels zijn gelegen in het winkelcentrum Willem de Zwijger aan de Frederik Hendriklaan. Vanuit De Nieuwpoort is dit ongeveer 25 minuten lopen. Rond het gebouw van De Nieuwpoort bevindt zich een complex zorgwoningen en een tuin met verschillende zithoeken, looppaden en een terras. Bereikbaarheid. Met de Auto; A9, vanuit de richting Haarlem A9 volgen tot aan verkeersplein Kooimeer (Let op, rechts voorsorteren!). Verkeersplein 1/2 nemen richting centrum Alkmaar vervolgens de eerste straat links, tweede straat links en eerste straat rechts. De Nieuwpoort ligt aan uw rechter hand. Ringweg Alkmaar, vanuit de richtingen Hoorn, Leeuwarden en Purmerend De ringweg volgen in de richting van de A9 (Haarlem) tot aan verkeersplein Kooimeer. Verkeersplein 1/4 nemen, richting Centrum Alkmaar vervolgens de eerste straat links, tweede straat links en eerste straat rechts. De Nieuwpoort ligt aan uw rechterhand. Ringweg Alkmaar vanuit de richting Den Helder, Schagen, Bergen en Egmond Ringweg volgen in de richting van de A9 (Haarlem) tot aan verkeersplein Kooimeer, verkeersplein 3/4 nemen richting centrum Alkmaar vervolgens de eerste straat links, tweede straat links en eerste straat rechts. De Nieuwpoort ligt aan uw rechter hand. Parkeergelegenheid is er aan de achterzijde van De Nieuwpoort. Bij de 10

11 hoofdingang is slechts gelegenheid om in en uit te stappen. Met openbaar vervoer; In de Frederik Hendriklaan is een bushalte van bus 4. Deze bus rijdt alle dagen, ook s avonds. (station Alkmaar) Informatie over de dienstregeling en de route is verkrijgbaar bij de receptie. 11

12 2. Wonen Opname Wanneer er op korte termijn voor u een zit/slaapkamer op de Verpleegafdeling Bosvogel in De Nieuwpoort beschikbaar komt, wordt er door een medewerker, meestal uw persoonlijk begeleider, indien gewenst een afspraak gemaakt met uw contactpersoon voor een huisbezoek. Tijdens dit gesprek ontvangt u uitgebreide informatie over De Nieuwpoort. Vervolgens krijgt u en of uw contactpersoon de gelegenheid de zit/slaapkamer en de afdeling te bezichtigen. Wanneer u definitief besluit naar De Nieuwpoort te willen verhuizen maakt u een afspraak met de medewerker van de afdeling Zorgbemiddeling. Tijdens dit gesprek worden alle informatieve zaken met u doorgenomen en bent u in de gelegenheid vragen te stellen. U dient binnen 14 dagen na een aanbod in De Nieuwpoort ingehuisd te zijn. Op de dag dat u of uw contactpersoon de zorgleveringsovereenkomst tekent, gaat ook uw eigen bijdrage AWBZ in. U ontvangt in overleg de sleutels van het appartement en een sleutel van de brievenbus. Eventueel kunnen extra sleutels worden nabesteld (zie voor kosten bijlage 2). Daarnaast bestaat de mogelijkheid een sleepsleutel voor de hoofdingang in ontvangst te nemen. Ook deze sleepsleutel kan worden nabesteld (zie voor kosten bijlage 2). De zit/slaapkamer Elke bewoner beschikt over een eigen zit/slaapkamer. Bij opname ontvangt u een plattegrond en een beschrijving van uw kamer. De begeleiding en activiteiten vinden voornamelijk plaats in de huiskamers op de afdeling. Individuele activiteiten vinden ook plaats op uw eigen kamer. Uw kamer beschikt over een elektrisch bedienbare zonwering, een brandmelder, een aansluiting voor kabel TV, een badkamer met douche, toilet en wastafel, keukenblok, een hoog/laag bed, vitrage en overgordijnen. Telefoon en alarmering De Nieuwpoort heeft alle telecommunicatie ondergebracht bij de firma Lijbrandt telecom. Dit betekent, dat u een nieuw telefoonnummer moet aanvragen en dat u uw huidige KPN telefoonnummer kunt opzeggen. De Nieuwpoort beschikt n.l. over een eigen telefooncentrale, waarbij een deel van de beschikbare nummers bestemd is voor de organisatie en het overige deel voor de zorgvragers. De zorgvragers zijn hierbij in de gelegenheid intern gratis met elkaar te telefoneren; in het weekend kan binnen de regio ook extern gratis worden gebeld. Dit telecom systeem verzorgt ook de communicatie tussen de bewoner en de verzorging: door middel van hetzelfde telefoontoestel (of een polsalarm) kan een oproep naar de verzorging worden gedaan. 12

13 Bij opname ontvangt u verdere informatie over de telecommunicatieaansluiting. (Alle kamers beschikken over telefoon waaraan de zuster oproepinstallatie is gekoppeld.) Door op de rode knop van het telefoontoestel te drukken krijgt u direct contact met een verzorgende van uw afdeling. Zij kan met u praten en komt in ieder geval naar uw kamer, omdat de oproep daar altijd weer uitgezet dient te worden. Bij dit systeem hoort een polsalarm, dat u kunt dragen als een armband. U kunt ook via dit polsalarm een oproep doen: dit alarm kunt u overal in uw kamer gebruiken, ook onder de douche. Buiten de kamer werkt het echter niet. Huisdieren Op de Verpleegafdeling Bosvogel wordt aan de zorgvragers geen toestemming verleend om een huisdier te houden. Verhuizen naar De Nieuwpoort Uw kamer wordt door De Nieuwpoort in goede staat, voorzien van linoleum, netjes en schoon opgeleverd. De inrichting van de kamer wordt geheel aan u (en uw familie) overgelaten. U bent zelf verantwoordelijk voor: Verhuisberichten, met uitzondering van bericht aan de Gemeente Alkmaar en het Zorgkantoor. Het aanvragen van een telefoonabonnement bij de firma Lijbrandt en het beëindigen van uw huidige telefoonabonnement. Bij de inrichting van de kamer is het van belang dat er voldoende ruimte voor u is om te lopen, eventueel met een rollator. Het is daarom belangrijk dat u niet te veel meubels in de kamer plaatst. Een los vloerkleed is helaas niet toegestaan, in verband met het grote risico op vallen. Bij het ophangen van lampen is het belangrijk dat de lampen niet laag hangen in verband met het mogelijk gebruik van tilliften. De Nieuwpoort heeft op alle appartementen van de afdeling een elektrisch bedienbaar hoog/laagbed geplaatst, u hoeft dus geen eigen bed mee te nemen. U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het linnengoed van de instelling of uw eigen linnengoed meenemen. Zie de brochure Daar heeft u recht op in een zorginstelling. Klik hier In verband met de brandvoorschriften is het noodzakelijk dat u uitsluitend brandwerende stoffering aanschaft (geen kleedjes). Het is van belang dat de verhuisdatum in overleg met het zorgteam wordt 13

14 vastgesteld. De verhuizing kan plaatsvinden tussen uur en uur (niet in het weekend). Op de dag van de verhuizing is er een medewerker van de technische dienst aanwezig om in uw kamer spullen op te hangen of te bevestigen. Het is niet toegestaan om, zonder overleg, zelf te boren in de muren. Vanwege een goede ontvangst is het van belang dat de nieuwe bewoner op een doordeweekse dag zijn intrek neemt in de nieuwe kamer. Op de afgesproken datum en tijd wordt u dan ontvangen in De Nieuwpoort. Interne verhuizing Wanneer u in De Nieuwpoort woont, heeft u één keer de mogelijkheid om intern te verhuizen. Hieraan zijn géén kosten verbonden, behalve het laten overzetten van uw telefoonnummer. Technische dienst Hebt u technische mankementen of er moet iets gerepareerd worden, dan kunt u dit bij de receptie melden. De technische dienst zal er dan voor zorgen dat uw problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Reparaties of werkzaamheden aan uw persoonlijke eigendommen kunnen, indien mogelijk, ook door onze technische dienst worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht. 14

15 3. Zorg Verzorging en begeleiding U heeft een indicatie van het CIZ gekregen, waarin staat op welke zorgzwaartepakket met functies u aanspraak kunt maken, deze indicatie is een voorwaarde voor de levering van zorg en dienst verlening. De Nieuwpoort biedt u op de Verpleegafdeling Bosvogel psychogeriatrische verpleegzorg: deze zorg is gericht op dementerende ouderen. Wij bieden u zoveel mogelijk de zorg die u nodig heeft: zorg op maat. Hierbij wordt gewerkt volgens het concept van belevingsgerichte zorg. In het kort komt deze zorgvorm neer op het combineren van een aantal verschillende manieren van benadering, waaronder warme zorg, waarbij de nadruk ligt op de beleving en de mogelijkheden van de bewoner. Van essentieel belang bij het toepassen van deze benaderingen is het vermogen om je te kunnen inleven in de beleving van de ander. Er wordt dus niet gestreefd naar het terughalen van de bewoner naar onze wereld, maar er wordt getracht binnen te treden in hun wereld. Samen met uw persoonlijk begeleider en uw wettelijke vertegenwoordiger, maakt u afspraken over de zorg. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een zorgleefplan. Dagindeling zorgvragers: Ochtend: 7.30 uur uur: gezamenlijk ontbijt in de huiskamer of een ontbijt op de eigen kamer uur uur: kopje koffie, voorlezen van de krant uur uur: activiteit in de huiskamer uur uur: warme maaltijd uur uur: Rusten (rustmoment) Middag: uur uur: activiteit in de huiskamer of Erasmuszaal uur uur: broodmaaltijd in de huiskamer of op de eigen kamer Avond: uur gezamenlijk in de huiskamer koffie drinken, televisie kijken, activiteit uur zorgvragers die naar bed willen worden alvast naar bed gebracht. 15

16 Dagindeling medewerkers uur Overdracht en taken verdelen uur Zorgvragers worden geholpen met wassen en aankleden. Zorgvragers gaan daarna ontbijten in de huiskamer of in hun kamer uur Koffie/thee uitdelen aan zorgvragers. Activiteiten /10.15 uur Groep 1 koffie drinken 10.15/10.30 uur Groep 2 koffie drinken uur Overige werkzaamheden uitvoeren uur 1 e groep verzorgers gaan lunchen uur Zorgvragers krijgen de warme maaltijd uur 2 e groep verzorgers en activiteitenbegeleiders gaan lunchen uur Zorgvragers, die dat willen, naar bed brengen, medicijnen uitdelen, helpen met het naar toilet gaan e.d uur Thee uitdelen aan zorgvragers 14.30/14:45 uur Groep 1 koffie drinken 14.45/15.00 uur Groep 2 koffie drinken uur Allerlei werkzaamheden, bijvoorbeeld praatje maken, nagels knippen. Dossiers bijwerken uur Overdracht team voor avonddienst uur Zorgvragers die nog slapen uit bed halen. Afwas opruimen etc uur Einde dagdienst uur Soep wordt opgediend en rondgebracht uur Broodmaaltijd wordt verzorgd en begeleid uur Verzorgers/sters gaan zelf eten in 2 ploegen uur Koffie zetten en uitdelen uur activiteitenbegeleider doet nog kleine activiteit met zorgvragers die dat willen uur Zorgvragers, die dat willen, naar bed brengen uur Overdracht en einde avonddienst. Zorgleefplan, indicatie en Multi Disciplinair Overleg (MDO) Bij opname wordt een voorlopig zorgleefplan gemaakt. Na ongeveer 6 weken wordt een MDO gehouden, waarna het zorgleefplan met u of uw wettelijk vertegenwoordiger wordt besproken. Hierna vindt de definitieve vaststelling van het zorgplan plaats en wordt het (binnen 2 weken) geaccordeerd door middel van ondertekening door de bewoner, wettelijk vertegenwoordiger, de persoonlijk begeleider en de teamleider. Bij het opstellen van het zorgleefplan wordt gekeken naar de CIZ indicatie, deze indicatie is een voorwaarde voor de levering van zorg en dienst verle- 16

17 ning en het zorgzwaartepakket met de daarin geformuleerde functies en uren en de geconstateerde zorgvraag. Het zorgplan wordt 2 x per jaar als dat mogelijk is met uzelf en altijd met uw familie, wettelijk vertegenwoordiger besproken en zo nodig bijgesteld. Op de Verpleegafdeling Bosvogel wordt maandelijks een multidisciplinair overleg gehouden. Aan dit overleg doen alle bij de zorg en behandeling betrokken medewerkers mee. Het overleg staat onder leiding van de teamleider en onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderen geneeskunde. Persoonlijk Begeleider (PB er) Elke bewoner op afdeling Bosvogel krijgt een persoonlijk begeleider (PB er) toegewezen. De PB er is het aanspreekpunt voor de bewoner en de wettelijk vertegenwoordiger. De PB er stelt het zorgleefplan op, bereidt het MDO voor en bespreekt met u en/of uw wettelijk vertegenwoordiger de resultaten van het MDO en het zorgleefplan. Daarnaast neemt de PB er maandelijks (persoonlijk of telefonisch) contact met u op om te bespreken hoe het gaat. Tussendoor kan er altijd een beroep op de PB er gedaan worden. Het dossier van de zorgvragers wordt in een gesloten kar bewaard. U kunt ten alle tijden aan de verzorgenden vragen om het dossier in te zien. Het communicatieblad familie in het dossier kan gebruikt worden door de wettelijk vertegenwoordiger en/of PB er als communicatiemiddel. Uw wettelijk vertegenwoordiger kan hier dus vragen/opmerkingen op noteren. Ook op dat blad zal bij opname genoteerd worden wanneer de wettelijk vertegenwoordiger wel of niet ingeschakeld dient te worden. Eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er) De EVV-er is een medewerker die 2 jaar is geschoold om een aantal zaken die spelen op een afdeling op te pakken. Op afdeling Bosvogel is er één EVV-er r aangesteld. De EVV-er s hebben geleerd om de persoonlijk begeleiders te coachen in het maken van het zorgleefplan en de zorgdoelen, tevens kunnen zij om raad en daad worden gevraagd bij moeilijke gesprekken tussen de familie en de persoonlijk begeleider. Zij zijn in staat om alle zorgvragers zowel met laagcomplexe zorg als hoogcomplexe zorg goed in kaart te brengen en de kwaliteit van de te leveren zorg hier optimaal op af te stemmen. Daarnaast fungeert de EVV-er als aanspreekpunt bij afwezigheid van de teamleider. Kort samengevat: Kerntaken van de EVV-er: Coördinatie van zorg en dienstverlening Verzorgende en verplegende werkzaamheden Begeleidende werkzaamheden Coaching medewerkers. 17

18 Vragen over de huishoudelijke of lichamelijke verzorging? Als u of uw familie/contactpersoon vragen heeft over de huishoudelijke of lichamelijke verzorging, kunt u natuurlijk altijd bij uw persoonlijk begeleider terecht. Informatie voor familieleden en contactpersonen Twee maal per jaar worden door het team van afdeling Bosvogel bijeenkomsten georganiseerd voor familieleden en contactpersonen van de zorgvragers. Het doel van deze avonden is om samen met de familie en contactpersonen het welzijn van de zorgvragers te bespreken, informatie uit te wisselen en elkaar te leren kennen op een wat informele manier. Bij het opnamegesprek word door de persoonlijk begeleider de naam van de wettelijk vertegenwoordiger geregistreerd. Al het overleg verloopt via deze wettelijke vertegenwoordiger. Medicijnen en incontinentiemateriaal Het bestellen en distribueren van medicijnen vindt plaats in afstemming met de apotheek waar De Nieuwpoort mee samenwerkt. Huishoudelijke verzorging Op de verpleegafdeling is hygiëne erg belangrijk, maar gezien de doelgroep niet altijd eenvoudig. De medewerker s van de huishoudelijke verzorging komen één keer per week uw kamer schoonmaken. Daarnaast zullen er zo nodig extra schoonmaakactiviteiten plaatsvinden. Geestelijke verzorging In De Nieuwpoort is een humanistisch geestelijk verzorger aanwezig. Zijn kantoor bevindt zich op de Bonte Specht noord (begane grond). U kunt bij hem terecht voor individuele gesprekken, ook begeleidt hij gezamenlijke gespreksbijeenkomsten. Natuurlijk bent u vrij om contact te onderhouden met de geestelijk verzorger van uw keuze. Indien nodig kan de humanistisch geestelijk verzorger u hierbij van dienst zijn. Met de geestelijk verzorger kunt u praten over onderwerpen van vertrouwelijke aard, met name op het gebied van zingeving. U kunt met hem een afspraak maken via de receptie, de teamleider van uw afdeling of uw persoonlijk begeleider. 18

19 Indien gewenst kan de geestelijk verzorger u en uw familie behulpzaam zijn bij het vormgeven van een uitvaart. Stiltecentrum Op de Bonte Specht zuid bevindt zich het Stiltecentrum. Hier is voor een ieder de mogelijkheid binnen te lopen om even stil te zijn, op adem te komen, rust te vinden. Een neutrale plek waar iedereen welkom is voor bezinning; even stil staan, om weer verder te kunnen. Tevens is de ruimte geschikt voor andere functies, waaronder het opbaren van overleden zorgvragers en voor condoleancebezoeken. Het Stiltecentrum is zeven dagen per week geopend van uur. 19

20 4. Welzijn en dienstverlening De warme maaltijd In De Nieuwpoort wordt de warme maaltijd voor u verzorgd. De maaltijd wordt naar keuze geserveerd in de Erasmuszaal, in de huiskamer op uw afdeling of in uw appartement. Van tevoren kunt u met het zorgteam van uw afdeling afspreken waar u de warme maaltijd wilt gebruiken In de Erasmuszaal kan om uur worden gegeten maar ook om 17:00 uur. U kunt aan tafel uw menukeuze bepalen en deze doorgeven aan de gastvrouw, die bij u langs komt. Op de afdeling wordt de maaltijd tussen uur en uur geserveerd. Aan de hand van het dagelijks wisselend menu kunt u uw keuze op dat moment opgeven. Dus niet een week van tevoren maar gewoon op dat moment een keuze maken. Natuurlijk doen wij ons best u een goede maaltijd te serveren: wanneer u opmerkingen over maaltijden heeft kunt u deze doorgeven aan een medewerker van het zorgteam op uw afdeling. Eventuele gasten van u kunnen ook de warme maaltijd gebruiken. Dit kunt u één dag van tevoren bij de receptie doorgeven, voor uur (zie voor kosten bijlage 2). Als u een maaltijd niet kunt gebruiken, dient u dat één dag van tevoren te melden bij de receptie, voor uur. De broodmaaltijd De broodmaaltijd wordt voor u verzorgd. U kunt op uw eigen kamer, of in de huiskamer uw broodmaaltijd gebruiken. Erasmuszaal In de Erasmuszaal vindt u het Restaurant en het Café voor zorgvragers en bezoekers. Ook kan het personeel gebruik maken van het Café om koffie te drinken of te lunchen. Dagelijks staan hier, tussen 9:00 uur en 20:00 uur, de medewerkers voor u klaar die u graag voorzien van een hapje of een drankje. Vanaf wordt er koffie en thee geschonken aan zorgvragers en eventuele bezoekers. Vanaf uur kunt u eventueel gebruik maken van het geboden lunchassortiment in het Café of u kunt rond de klok van uur en van 17:00 uur in het Restaurant uw warme maaltijd geserveerd krijgen. In de middag en de avond worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Tijdens deze activiteiten kunt u koffie of thee krijgen maar kunt u ook een drankje bestellen of een keuze maken uit één van de snacks van de kleine kaart. Alle basisverstrekkingen, koffie/thee, warme maaltijden, broodmaaltijden, frisdrank worden verstrekt door De Nieuwpoort. 20

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis

Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis Welkom in woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis regio west-man/pr&comm-wj/4maart2015 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Hartelijk welkom!... 5 Zes eeuwen Ewoud en Elisabeth

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Open Waard 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Open Waard

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Buitensluis 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Buitensluis

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie

Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen Wonen op een vorstelijke locatie Welkom bij het kleinschalig wonen in Eegelshoeve In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie