NORM-INFOBLAD. stekerbare installaes conform NEN1010. Met het Wieland GST18 stekerbare installaesysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NORM-INFOBLAD. stekerbare installaes conform NEN1010. Met het Wieland GST18 stekerbare installaesysteem"

Transcriptie

1 NORMINFOBLAD stekerbare installaes conform NEN1010 Met het Wieland GST18 stekerbare installaesysteem

2 Inleiding Stekerbaar installeren wordt sinds 1995 veel in Nederland toegepast. Er ontstaan echter nog steeds nieuwe toepassingsgebieden voor stekerbare installaties. Om een goede installatie te garanderen toetsen wij elke toepassing van stekerbare installaties aan de norm voor Elektrische installaties: NEN1010 Ook voor stekerbare installaties in holle wanden en boven verlaagde plafonds hebben wij dit gedaan. De conclusie is dat deze installatievorm is toegestaan. Men moet echter wel, net als bij een conventionele installatie, met een aantal zaken rekening houden. De achtergronden beschrijven we in dit document. Om te bepalen of stekerbaar installeren in een holle wand is toegestaan moeten er een aantal vragen aangaande de normen en de betreffende installatie beantwoord worden. Hetzelfde geldt voor een installatie boven verlaagd plafond of onder een verhoogde vloer. De volgende punten worden in dit document op onderstaande volgorde behandeld. Inhoudsopgave 1. Aan welke normen moet een stekerbare installatie minimaal voldoen. 2. Mag men stekerbaar installeren? 3. Mag men een installatie aanleggen met buigzame leiding 4. Mag men een installatie aanleggen in een holle wand, vloer of boven een verlaagd plafond 5. Mechanische belasting van de leiding 6. Brandveiligheid 7. Stroombelasting buigzame leidingen 8. Thermische belasting van leidingen 9. Correctiefactoren 10. Halogeenvrije leidingen 11. Compatibiliteit 12. Wieland GST18 EN61535 certificaat 13. Conclusies 2

3 1. Aan welke normen moet een stekerbare installatie voldoen: NEN Al het elektrisch materieel dient te voldoen aan de desbetreffende Europese Norm (EN).. Alle 2polige tot 5polige connectoren voor leidingen tot 10mm², gebruikt voor permanente verbindingen in een vaste installatie dienen te voldoen aan EN61535! Alle connectoren uit het Wieland gesis systeem: De GST18, GST15 en RST series zijn conform EN61535 getest en door de VDE gecertificeerd. GST18 = 20A, GST15 = 16A, RST20= 20A, RST25 = 25A De installatie dient te voldoen aan NEN1010. Verderop in dit document zijn een aantal zaken beschreven waarmee men specifiek rekening dient te houden. Voor een stekerbare installatie met buigzame leidingen gelden hierbij de zelfde normen als voor een conventionele installatie. Men dient altijd rekening te houden met de eigenschappen van de gebruikte materialen, in dit geval met name de buigzame leidingen. 2. Mag men stekerbaar installeren? Men mag niet stekerbaar installeren met bijvoorbeeld randaardestekers. Deze zijn geconstrueerd volgens de norm DIN VDE 0625 / EN603201: stekerverbindingen voor huishoudelijk gebruik. Met dit soort stekers mag men 1 apparaat aansluiten. Een verlengsnoer is toegestaan als tijdelijke installatie en mits deze in zicht blijft. Men mag wel stekerbaar installeren met Wieland GST15, GST18 of RST stekerverbindingen Deze zijn geconstrueerd volgens de normen voor installatiestekers NENENIEC61535: toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties. Belangrijke punten uit EN61535: Een connectorverbinding moet van vergrendeling voorzien zijn die alleen met een doelbewuste actie te ontkoppelen is. Doorgangsweerstand maximaal 1,0 mω per verbinding in de connector, dus 3 mω per verbinding, gemeten op de aders. Wieland voldoet hieraan met een doorgangsweerstand van geniddeld1,5 mω. Stekerbare verbindingen moeten gemaakt worden met male en female connectoren van één en hetzelfde fabricaat Info: Doorgangsweerstand vs. contact overgangsweerstand De doorgangsweerstand wordt gemeten op de ader, direct achter het mannelijke en vrouwelijke contact. Men meet dus: Weerstand overgang ader op mannelijk contact Weerstand overgang mannelijk contact op vrouwelijk contact Weerstand overgang vrouwelijk contact op ader Deze doorgangsweerstand van een malefemale verbinding bij Wieland GST18i3 is ca. 1,5 mω De contact overgangsweerstand wordt gemeten op het contact en meet dus alleen: Weerstand overgang mannelijk contact op vrouwelijk contact Deze contact overgangsweerstand is bij Wieland GST18 ca. 0,5 mω. Info: geleider weerstand van kabels: Een koperader heeft een specifieke geleiding van 1/58 Siemens/mtr ofwel een weerstand van 0, Ω per meter /mm². 1½mm² : 11,49 mω/m. 2½mm² : 6,89 mω/m 4mm² : 4,31 mω/m Een Wieland GST18 malefemale stekerverbinding heeft een gemiddelde doorgangsweerstand van ca. 1,5 mω.. Dit is lager dan de gemiddelde doorgangsweerstand van een schroeflasdop of een veerklemlasdop. Deze 1,5 mω staat gelijk aan de weerstand van 20 cm lengte 2½mm² koperleiding. De stekerverbinding zelf is 14 cm lang. Daarom is de GST18 connector bij normaal gebruik qua weerstand transparant in de weerstandsberekening van een installatie, en kunnen in de praktijk NEN1010 tabellen 5A.531 t/m 4 aangehouden worden voor de bepaling van de maximale lengte van een installatie. 3

4 3. Mag men een installatie aanleggen met buigzame leidingen? NEN 1010 zegt het volgende over een buigzame leiding: Bron NEN1010: 2007C1:2008 NEN 1010 specificeert een buigzame leiding als een uitvoeringsvorm van kabel waarmee een elektrische installatie mag worden aangelegd. NEN 1010 stelt over gewone ruimtes dat de volgende leidingtypes als buigzame leiding mogen worden toegepast. Dit geldt ook voor medisch gebruikte ruimtes waarvoor geen aparte specificaties worden gesteld. Bron NEN1010: 2007C1:2008 Verder wordt gemeld: Of hieraan gelijkwaardige leidingen. Wieland installaties worden meestal opgebouwd uit een van de volgende leidingtypes: H05VV : PVC 70 graden H05V2V2 : PVC 90 graden H07RNF : zware rubbermantelleiding H05Z1Z1 : Halogeenvrije leiding, moeilijk brandbaar, low smoke. Al deze leidingen zijn dus toegestaan. 4

5 4. Mag men een installatie aanleggen in een holle wand, vloer of verlaagd plafond? NEN 1010 zegt het volgende over holle ruimtes in gebouwen: Bron NEN1010: 2007C1:2008 Bron NEN1010: 2007C1:2008 Een holle ruimte in een gebouw wordt dus gezien als een kabelkoker geschikte installatieruimte, als een kabelkoker. Specifiek worden holle wanden, verhoogde vloeren en verlaagde plafonds als voorbeelden van zulke ruimtes benoemd. Mag men een buigzame leiding dan installeren in zo n holle ruimte? Tabel 52A geeft uitkomst: Men mag buigzame leidingen in een holle ruimte of kabelkoker met of zonder bevestiging toepassen. In 2011 is tabel 52A aangepast aan de overkoepelende Europese norm EN en buigzame leidingen vallen nu onder kabels en mogen dus ook zonder bevestiging, direct bevestigd, in buis, in kabelgoeten en op kabelladder worden toegepast. 5

6 5. Mechanische belasting van een buigzame leiding: Men dient rekening te houden met de lagere mechanische sterkte van sommige buigzame leidingen en moet voorkomen dat deze kabel kan beschadigen bijvoorbeeld aan scherpe randen. Praktijkvoorbeeld: als de huid kan worden beschadigd aan een rand zou ook een buigzame leiding kunnen beschadigen. De meeste plafonds hebben tegenwoordig echter afgeronde profielen die de leiding niet zullen beschadigen Maximale lengte vrij hangende leidingen: NPR 3627 geeft aan dat de lengte van verticaal vrij hangende buigzame leidingen zonder bevestiging maximaal 5 meter mag zijn. Wil men hiervan afwijken dan zal men moeten berekenen dat de leidingen en connectoren hiertegen bestand zijn. Belasting vrij hangende leidingen Hoe zwaar mag men een stekerbare installatie mechanisch belasten, hoe lang mag een buigzame leiding in een stekerbare installatie vrij omlaag hangen? Hiervoor moet men kijken naar de krachten die de onderlinge componenten in de stekerbare installatie en dus naar de connectoren en de leidingen. Trekkracht leidingen Diverse leveranciers geven voor de volgende buigzame leidingen de volgende statische treksterkten aan: HO5VVF 3G1,5 65N HO5VVF 3G2,5 110N HO7RN_F 3G1,5 67N HO7RN_F 3G2,5 110N Krimpverbindingen: IEC geeft aan dat een krimpverbinding volgende trekkrachten aan moet kunnen: 1½mm² 150N 2½mm² 230N Trekontlasting van de connector: VDE0606 T200 en EN61535 geven aan dat de trekontlasting in een installatiesteker voor kabel van 811 mm doorsnede minimaal 50 x 60N belast moet kunnen worden zonder meer dan 2 mm te verschuiven. Vergrendeling van de connector: De vergrendeling moet voorkomen dat een connectorverbinding ongenwenst losraakt. Omdat een stekerverbinding aanraakveilig is, is het an sich niet gevaarlijk als de steker losraakt van de contrasteker. Wel zou het gevaarlijk zijn als de kabel of trekontlasting in de steker beschadigd, of als een verbinding gedeeltelijk losgaat resulterend in een slecht contact. EN61535 geeft aan dat de vergrendeling van een installatiesteker minimaal 80N/1minuut aan moet kunnen. Maximale lengte verticaal hangende leiding gecalculeerd: De maximale lengte wordt dus beperkt door de meest kritische factor, soms de kabel, soms de vergrendeling. Het kabelgewicht dynamische krachten mogen deze waarde dus niet overschrijden. Nu betreft het hier een statische waarde dus het is verstandig een ruime veiligheidsmarge voor dynamische krachten in acht te nemen. Bij een veiligheidsmarge van 70% komen we op de volgende maximale lengtes Kabeltype Krische factor Gewicht per m Massa in N/meter Max lengte Max lengte met veiligheidsmarge H05VV 3G1,5 Kabel 65N 110 gram/m 1,1N/m 54 m 17 m H05VV 3G2,5 Vergrendeling 80N 165 gram/m 1,65N/m 48 m 14 m H07RNF 3G1,5 Kabel 67N 140 gram/m 1,4N/m 43 m 14 m H07RNF 3G2,5 Vergrendeling 80N 205 gram/m 2,05N/m 39 m 12 m Praktijkvoorbeeld In tot 12 meter hoge lichtmasten wordt al jaren de verbinding tussen lamp en voeding gemaakt met een los in de lichtmast hangende VMVL (H05VV) leiding. Deze leiding hoor je vaak bij harde wind ook in de lichtmast bewegen, er zijn dus ook dynamische krachten die op deze kabel inwerken. Deze methode wordt al tientallen jaren in Nederland en wereldwijd probleemloos in miljoenen lichtmasten in vele omstandigheden toegepast. 6

7 6.Brandveiligheid: Indien wanden waarin een installatie wordt aangelegd brandbaar zijn, moeten moeilijk brandbare materialen worden toegepast. Bron NEN1010: 2007C1:2008 Wieland konnektoren en verdeelblokken voldoen aan UL94V0 Leidingen moeten voldoen aan EN (enkel gelegde leidingen) of EN (gebundelde verticaal aangelegde leidingen). H05VVF PVC leidingen van Wieland voldoen aan EN H(S)05Z1Z1F halogeenvrije leidingen voldoen aan EN , zijn halogeenvrij volgens EN , low smoke volgens EN Deze leidingen hebben de markering HFFR (halogen free, flame retardent), FRNC (flame retardent non corrosive) of LSOH (Low smoke zero halogen). RZ1K leidingen zijn moeilijk brandbaar volgens EN en EN , Halogeenvrij volgens EN en 2, Low smoke volgens EN Stroombelasting van een buigzame leiding in een holle wand, vloer of plafond De maximale stroombelasting van een leiding wordt bepaald door de aderdoorsnede, de warmtebestendigheid van aderisolatie en mantel en de mogelijkheid om warmte af te geven. Als eerste zoekt men in tabel A522 de betreffende installatiemethode. Deze verwijst naar basisinstallatiemethoden in tabel A521 In tabel A521 wordt weer verwezen naar tabel A523 t/m 6 waar men de met de maximale stroombelastbaarheid van de leiding kan bepalen. Bron NEN1010: 2007C1:2008 7

8 7a. Stroombelasting bij installatiemethode verlaagd plafond of verhoogde vloer: Bron NEN1010: 2007C1:2008 Tabel A522 verwijst naar basisinstallatiemethode B1 in tabel A521 PVC leiding met 2 belaste aders tabel A523 kolom 4 EPR leiding met 2 belaste aders tabel A524 kolom 4 Bron NEN1010: 2007C1:2008 PVC (70 graden) 3x1½mm² 17,5A PVC (70 graden) 3x2½mm² 24 A EPR (90 graden) 3x1½mm² 23A EPR (90 graden) 3x2½mm² 31A toegestaan bij 16A automaat, toegestaan bij 16A automaat toegestaan bij 16A automaat toegestaan bij 16A automaat Advies gebruik voor WCD s 2½ mm² (Zie ook NEN1010 kapittel n :WCD s algemeen gebruik in woonverblijven met 2½mm² aansluiten). Verlichting kan evt. met 1½mm² 8

9 7b. Stroombelasting bij installatiemethode nietgeïsoleerde holle wand: Bron NEN1010: 2007C1:2008 Tabel A522 verwijst naar basisinstallatiemethode B1 in tabel A521 PVC leiding met 2 belaste aders tabel A523 kolom 4 EPR leiding met 2 belaste aders tabel A524 kolom 4 PVC (70 graden) 3x1½mm² 17,5A PVC (70 graden) 3x2½mm² 24 A EPR (90 graden) 3x1½mm² 23A EPR (90 graden) 3x2½mm² 31A toegestaan bij 16A automaat, toegestaan bij 16A automaat toegestaan bij 16A automaat toegestaan bij 16A automaat Bron NEN1010: 2007C1:2008 Advies gebruik voor WCD s 2½ mm² (Zie ook NEN1010 kapittel n :WCD s algemeen gebruik in woonverblijven met 2½mm² aansluiten). Verlichting kan evt. met 1½mm² 9

10 7c. Stroombelasting bij installatiemethode geïsoleerde holle wand: Bron NEN1010: 2007C1:2008 Tabel A522 verwijst naar basisinstallatiemethode A1 in tabel A521 PVC leiding met 2 belaste aders tabel A523 kolom 2 EPR leiding met 2 belaste aders tabel A524 kolom 2 Bron NEN1010: 2007C1:2008 PVC (70 graden) 3x1½mm² 14,5A NIET toegestaan bij 16A automaat PVC (70 graden) 3x2½mm² 19,5 A toegestaan bij 16A automaat EPR (90 graden) 3x1½mm² 19A toegestaan bij 16A automaat EPR (90 graden) 3x2½mm² 26 A toegestaan bij 16A automaat Advies: gebruik 2½ mm². 10

11 8. Thermische belasting van leidingen: Kabels moeten uit de buurt van hete oppervlakken gehouden worden. Bij berekening van de belastbaarheid moet rekening gehouden worden met de omgevingstemperatuur. Zie NEN : C1:2008 tabel A.521 Bij berekening van de belastbaarheid moet rekening gehouden worden met de beveiliging en met de methode van aanleg. Zie NEN : C1:2008 tabel A.521 tot 14 Bij berekening van de belastbaarheid van leidingen moet rekening worden gehouden met eventuele bundeling Zie NEN : C1:2008 tabel A.5218 De tabellen op volgende pagina s voor belastbaarheid en toelaatbaarheid van leidingen bij bepaalde installatiemethoden zijn berekend bij 30! Maximale belastbaarheid en toelaatbaarheid gelet op thermische belas(ng. Hierbij is uitgegaan van: Een omgevingstemperatuur van 30 C een maximale geleidertemperatuur van 70⁰C voor PVC leidingen een maximale geleidertemperatuur van 90⁰C voor XLPE leidingen Enkel gelegde leidingen bij markering * een kleinste afme(ng van de betreffende holte die groter is dan 5x de kabeldoorsnede Nr. Installa(e methode Basis methode tabel A521 Verwijst voor 2 belaste aders naar tabel/ kolom Max belas(ng 3x1½mm² smelt patroon automaat Max belas(ng 3x2½mm² met 16A smelt patroon automaat Verwijst voor 3 belaste aders naar tabel/ kolom Max belas(ng 5x2½mm² smelt patroon automaat 28 Vrij op verlaagd plafond of onder verhoogde vloer B1* 70⁰C: A52.3/4 90⁰C: A52.4/4 17,5 A 24,0 A 31,0 A 70⁰C: A52.5/4 90⁰C: A52.6/4 21,0 A 28,0 A 21 Ver(caal / horizontaal in niet geïsoleerde holle wand B1* 70⁰C: A52.3/4 90⁰C: A52.4/4 17,5 A 24,0 A 31,0 A 70⁰C: A52.5/4 90⁰C: A52.6/4 21,0 A 28,0 A 51 Ver(caal / horizontaal in geïsoleerde wand A1 70⁰C: A52.3/2 90⁰C: A52.4/2 14,5 A 19,0 A 19,5 A 26,0 A 70⁰C: A52.5/2 90⁰C: A52.6/2 18,0 A 2 Ver(caal / horizontaal in buis in geïsoleerde wand. A2 70⁰C: A52.3/3 90⁰C: A52.4/3 14,0A 18,5 A 18,5 A 25,0 A 70⁰C: A52.5/3 90⁰C: A52.6/3 17,5 A 22,0 A 21 Ver(caal/ horizontaal in kanaal betonwand B1* 70⁰C: A52.3/4 90⁰C: A52.4/4 17,5 A 24,0 A 31,0 A 70⁰C: A52.5/4 90⁰C: A52.6/4 21,0 A 28,0 A 21 Ver(caal / horizontaal in kanaal houtvezelplaat B1* 70⁰C: A52.3/4 90⁰C: A52.4/4 17,5 A 24,0 A 31,0 A 70⁰C: A52.5/4 90⁰C: A52.6/4 21,0 A 28,0 A 73 In plintgoot B2 70⁰C: A52.3/5 90⁰C: A52.4/5 16,5 A 22,0 A 30,0 A 70⁰C: A52.5/5 90⁰C: A52.6/5 20,0 A 26,0 A 11

12 Maximale belastbaarheid en toelaatbaarheid gelet op thermische belas(ng. Hierbij is uitgegaan van: een omgevingstemperatuur van 30⁰C een maximale geleidertemperatuur van 70⁰C voor PVC leidingen een maximale geleidertemperatuur van 90⁰C voor XLPE leidingen Enkel gelegde leiding bij markering * een kleinste afme(ng van de betreffende holte die groter is dan 5x de kabeldoorsnede Nr. Installa(e methode Basis methode tabel A521 Verwijst voor 2 belaste aders naar tabel/kolom Max belas(ng 3x1½mm² smelt patroon automaat Max belas(ng 3x2½mm² smelt patroon automaat Verwijst voor 3 belaste aders naar tabel/ kolom Max belas(ng 5x2½mm² smelt patroon met 16A automaat 15 Op geperforeerde kabelbaan E 70⁰C: A ⁰C: A ,0 A 26,0 A 30,0 A 36,0 A 70⁰C: A ⁰C: A ,0 A 36,0 A 18 Op kabelladder E 70⁰C: A ⁰C: A ,0 A 26,0 A 30,0 A 36,0 A 70⁰C: A ⁰C: A ,0 A 36,0 A 6, 33 34,73 77 In wandgoot B2 70⁰C: A52.3/5 90⁰C: A52.4/5 16,5 A 22,0 A 30,0 A 70⁰C: A52.5/5 90⁰C: A52.6/5 20,0 A 26,0 A 4 In PVC buis tegen wand B2 70⁰C: A52.3/5 90⁰C: A52.4/5 16,5 A 22,0 A 30,0 A 70⁰C: A52.5/5 90⁰C: A52.6/5 20,0 A 26,0 A In raam, of deurkozijnen A1 70⁰C: A52.3/2 90⁰C: A52.4/2 14,5 A 19,0 A 19,5 A 26,0 A 70⁰C: A52.5/2 90⁰C: A52.6/2 18,0 A 36 In kabelgoot verzonken in vloer B2 70⁰C: A52.3/5 90⁰C: A52.4/5 16,5 A 22,0 A 30,0 A 70⁰C: A52.5/5 90⁰C: A52.6/5 20,0 A 26,0 A 38 In opgehangen kabelgoot B2 70⁰C: A52.3/5 90⁰C: A52.4/5 16,5 A 22,0 A 30,0 A 70⁰C: A52.5/5 90⁰C: A52.6/5 20,0 A 26,0 A 12

13 9. Correctiefactoren: In tabel A521 wordt ook verwezen naar tabellen met correctiefactoren: Bij een andere omgevingstemperatuur dan 30 graden: A5215 Is de temperatuur lager dan 30 graden dan kan men de leiding zwaarder belasten. Is de temperatuur hoger dan 30 graden dan kan men de leiding minder zwaar belasten. Bron NEN1010: 2007C1:2008 Bij een verzameling van leidingen: A5218 Legt men meerdere leidingen dicht naast elkaar dan kunnen ze hun warmte minder goed kwijt en kunnen de leidingen minder zwaar belast worden dan een enkele leiding. Bron NEN1010: 2007C1:

14 Hoeveel Wieland GST18 leidingen mag men dan bij elkaar leggen? Dit is afhankelijk van beveiligingsmethode, installatiemethode en belasting van de leiding. Onderstaande tabel geeft een overzicht van veel toegepaste methoden bij volle belasting van de leiding. 3aderige leidingen met 2 belaste aders bij 30 C Basismethode C = plafondbeugels (enkele laag leidingen) Basismethode E = draadgoot, ladderbaan en geperforeerde kabelgoot (bundel) Max geleider temperatuur Basis installae methode Smeltpatroon gg 16A Leiding 3 x 1½mm² Installae automaat B,C,D 16A Smeltpatroon gg 16A Leiding 3 x 2½mm² Installae automaat B,C,D 16A 60 C C C E C C C E C C C E Installatiemethodes zie zie NEN C tabel A522, Correctiefactoren zie NEN : C1:2008 tabel A Halogeenvrije leidingen Bij verbranding van halogeen houdende stoffen, o.a. PVC elektriciteitsleidingen komen schadelijke chloorgasverbindingen vrij. Deze zijn zeer giftig en dodelijk voor de mens. Ook zijn deze stoffen zeer schadelijk voor elektronische apparatuur. Om deze reden wordt meer en meer het gebruik van halogeenvrije installatiematerialen verplicht gesteld in gebouwen. Wieland GST18 halogeenvrij? Wieland stekers en verdelers zijn van halogeenvrij PA 666 Wieland leidingen zijn leverbaar in halogeenvrije HFFR uitvoering, bijvoorbeeld de H05Z1Z1 versie Norm NTA 8012 geeft een duidelijke handleiding voor de keuze wanneer moeilijk brandbare, low smoke en halogeenvrije leidingen toegepast moeten worden, afhankelijk van gebouwtype en verwachte gebruiker van het gebouw. Type Isolae Max temp. Low smoke EN61034 Halogeenvrij EN (LSOH, LSZH, FRNC) Moeilijk brandbaar EN (enkel gelegde leiding) Moeilijk brandbaar EN (vercale bundels leidingen) Zware mechanische belasng H05VVF PVC 70 C nee nee ja nee nee H05V2V2F PVC 90 C nee nee ja nee nee H05Z1Z1F 70 C ja ja ja nee nee H07RNF rubber 60 C nee nee ja nee ja RZ1K XLPE Polyolefin 90 C ja ja ja ja ja 14

15 11. Compatibiliteit Over compatibiliteit bestaan veel misverstanden. Het feit dat 2 connectoren op elkaar passen betekent niet dat ze compatibel zijn. NEN1010 stelt hoge eisen aan elektrisch materiaal. De veiligheid van mens, levende have en goederen staat hierbij voorop.. NEN1010 bepaling Al het elektrisch materieel moet voldoen aan de desbetreffende Europese norm De Europese norm en de daarin opgenomen definities en bepalingen zijn dus bindend. Wordt niet aan de Europese norm voldaan dan voldoet de installatie ook niet aan NEN1010. NEN1010 bepaling Bij het uitvoeren van elektrische installatiewerkzaamheden moet zijn gezorgd voor goed vakmanschap, geleverd door vakkundig personeel, en het gebruik van de juiste materialen. NEN1010 bepaling : Verbindingen tussen leidingen onderling en tussen leidingen en ander elektrisch materiaal moeten zo zijn gemaakt dat een veilig en betrouwbaar contact is verzekerd. NEN1010 bepaling 526.1: Verbindingen tussen geleiders onderling en tussen geleiders en ander materiaal moet elektrisch en mechanisch blijvend betrouwbaar zijn. NEN 1010 stelt dat elektrische verbindingen gegarandeerd en blijvend veilig en betrouwbaar moeten zijn. Dit is geen holle eis., met verzekerd bedoeld men dat er een goede werking gewaarborgd moet zijn. De installateur zal dit met documentatie moeten kunnen onderbouwen. NENENIEC is de norm voor stekerbare verbindingen in een vaste installatie. Deze geeft duidelijke informatie over het gebruik van verschillende merken installatiekonnektorsystemen door elkaar: ENENIEC 61535: 3.6: Definitie van installatieconnector systeem: Familie van installatieconnectoren bestaande uit één of meer female connectoren die door hun mechanische codering compatibel zijn met een of meer male connectoren met dezelfde specificaties, geproduceerd volgens de specificaties van één fabrikant. Bron: EN61535 NENENIEC g : De catalogus van de producent moet de volgende instructies bevatten: Een waarschuwing die de installateur adviseert dat gevaarlijke compatibiliteit tussen verschillende fabricaten van installatie connectoren niet automatisch voorkomen wordt door het voldoen aan IEC Ofwel een waarschuwing dat het gebruik van verschillende fabricaten door elkaar tot gevaarlijke situaties kan leiden. De internationale normcommissie IEC heeft deze norm niet voor niets zo opgesteld. Een installatiekonnektor is een zeer compacte connector welke een veel hogere stroom per mm² voort dan bijvoorbeeld een randaardesteker. Toleranties zijn hierbij enorm belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat IEC (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het normblad voor randaardestekers) geen specificatieblad heeft gemaakt, maar aangeeft dat in een verbinding gebruikte male en female konnektoren geproduceerd moeten zijn volgens de specificaties van 1 fabrikant, Ook moeten de producenten n hun documentatie vermelden dat gevaarlijke compatibiliteit niet uitgesloten wordt doordat 2 producten van verschillend fabricaat beide aan EN61535 voldoen. De verschillende leveranciers hanteren geen gezamenlijke set product, en productiespecificaties. Een leverancier kan alleen een garantie geven op connectie tussen connectoren van zijn eigen fabricage. Wieland garandeert dan ook alleen verbindingen gemaakt tussen Wieland componenten. 15

16 EN61535 bevat nog een bepaling die het gebruik van konnektoren van verschillend fabricaat door elkaar af te raden maakt. Bron: EN61535 NENENIEC : Het zal niet mogelijk zijn om binnen een gegeven installatie konnektor systeem male en female konnektoren met elkaar te verbinden als: De konnektoren een verschillend aantal fasekontakten hebben Een konnektor een aardecontact heeft en de andere niet De konnektoren verschillende nominale fasenul spanningswaardes hebben De konnektoren verschillende nominale stroomwaardes hebben. Het Wieland GST18 systeem is sinds EN61535 van kracht is geheel gekeurd voor 20A. Kopie systemen kennen nominale stroomwaarde van 16A. Deze systemen mogen niet door elkaar gebruikt worden! Conclusies m.b.t. compatibiliteit Installaties in Nederland dienen te voldoen aan NEN1010. De installateur dient aan te kunnen tonen dat producten geschikt zijn om in een installatie te gebruiken. NEN1010 eist dat verbindingen met stekerbare installatiekonnektoren voldoen aan NENEN IEC NENENIEC61535 stelt dat een verbinding van konnektoren in een stekerbare installatie geproduceerd moeten zijn volgens de specificaties van één fabrikant. In de praktijk betekent dit dat verschillende merken installatiekonnektoren niet door elkaar gebruikt mogen worden. Gebruikt men verschillende merken installatiekonnektoren door elkaar dan voldoet de installatie derhalve NIET aan NEN1010. De installateur is verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het door elkaar gebruiken van verschillende merken installatiekonnektoren. Bij gebruik van verschillende merken installatiekonnektoren door elkaar kan een verzekeraar een beroep doen op de warenwet elektrotechnische producten en de elektriciteitsclausule wat betekent dat er geen brandverzekering kan worden afgesloten. Isolectra adviseert nadrukkelijk alleen Wieland GST18 konnektoren op Wieland GST18 konnektoren toe te passen. 16

17 12. EN61535 certificaat GST18 20 Ampére 17

18 13. Conclusies: Een stekerbare installatie boven verlaagd plafond is toegestaan. De keuze voor een 1½mm2 of 2½mm² leiding is afhankelijk van toepassing, beveiligingsmethode, installatielengte en omgevingstemperatuur. Ook een stekerbare installatie met buigzame leiding in de holle wand of onder een verhoogde vloer is toegestaan. Om aan NEN1010 te voldoen zal men in de meeste gevallen een 2½mm² leiding moeten gebruiken. Als een installatieruimte of isolatie daarin bestaat uit brandbare materialen zal een moeilijk brandbare leiding moeten worden gekozen. Een aantal Wieland halogeenvrije leidingen voldoen hier aan. In openbare gebouwen is het vaak verplicht en altijd beter een halogeenvrije, moeilijk brandbare, low smoke leiding toe te passen. Een aantal Wieland halogeenvrije leidingen voldoen hier aan. Men moet er altijd op letten dat de leiding noch tijdens montage, noch tijdens gebruik kan worden beschadigd. Verbindingen in stekerbare installaties moeten altijd vergrendeld worden. Verbindingen in stekerbare installaties moeten voldoen aan EN Verbindingen in stekerbare installaties moeten gemaakt worden met male en female konnektoren van één en hetzelfde fabricaat. Meer montagevoorschriften in Isolectra s gebruiksaanwijzing stekerbare installaties op Isolectra bv Rivium Boulevard LK Capelle aan den IJssel Tel Fax Versie

Wieland GST18 stekerbare installaties Gebruiksinstructies

Wieland GST18 stekerbare installaties Gebruiksinstructies Wieland GST18 stekerbare installaties Gebruiksinstructies Onderwerpen Systeembeschrijving Veiligheidswaarschuwingen Normen Ontwerp van een stekerbare installatie Keuze van componenten en leidingen Installatie

Nadere informatie

Nieuws1010. Onafhankelijke uitgave van Meer1010. Stekerend installeren (1)

Nieuws1010. Onafhankelijke uitgave van Meer1010. Stekerend installeren (1) 28-1-2014 23:26 Januari 2014-1 Stekerend installeren (1) GST-installatiestekers van verschillende merken door elkaar toegestaan. In het aprilnummer van Installatie Journaal geeft Casper Bontenbal van Isolectra

Nadere informatie

Een simpel idee Hoe een simpel idee de markt kan veranderen. Powerflex Plus YMvK mb ss flexibiliteit Een simpel idee. Met spectaculaire resultaten. Sinds september 1999 voorziet Top Cable de Nederlandse

Nadere informatie

HULTO mbzh. Omvlochten halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm.

HULTO mbzh. Omvlochten halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm. Constructiegegevens NEN: Z 1 O YMz 1 Kasmbzh 0,6/1kV Toepassing: Halogeenvrije voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen,

Nadere informatie

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk

NEN-EN-IEC 61439. H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer. Belangrijk NEN-EN-IEC 61439 H05V2-K / H07V2-K 90 C montagesnoer Belangrijk Per 1 november 2014 is de oude norm IEC 60439 voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen niet meer van toepassing De nieuwe norm NEN-EN-IEC

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

HULT mbzh. Halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm

HULT mbzh. Halogeenvrije installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm Constructiegegevens NEN: YMz 1 Kmbzh 0,6/1 kv Toepassing: Halogeenvrije voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Bestudeer deze instructies aanachtig voor aanvang van de installatiewerk-zaamheden! Deze E-Heat vloerverwarmingsfolie dient aangesloten te worden op 230V. Installatie dient te

Nadere informatie

VULTO mb. Omvlochten installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm

VULTO mb. Omvlochten installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm Constructiegegevens NEN: VO YMvKasmb 0,6/1kV Toepassing: Voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen Voor aanleg direct in

Nadere informatie

IEC Case: Eaton xboard EWS05082

IEC Case: Eaton xboard EWS05082 Δt 1,0 = c * Δt 0,5 Δt 0,75 = c * Δt 0,5 Δt 0,5 = k * d * Px Δt 0,25 = c * Δt 0,5 sg koper = 1,83 * 10^-8 = I nc2 * R * aders/1000 Watt-verliezen kabel per circuit: Pv = I nc2 * kabellengte * R * aders/1000

Nadere informatie

Gelijkt. factor Cosinus Phi. Bestaand. Lengte. Vast

Gelijkt. factor Cosinus Phi. Bestaand. Lengte. Vast Rapportage Totaaloverzicht Invoer: 03- Voorbeeld Berekend: Van Naar Omschrijving Ontwerpstroom (Ib) Vermogen (P) Gelijkt. factor Cosinus Phi Lengte Bestaand Vast Ontwerpstroom (Ib) Cosinus Phi Selectief

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

VULT mb. Installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm. Geel/Groene ader Materiaal buitenmantel. NEN: YMvKmb 0,6/1kV

VULT mb. Installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm. Geel/Groene ader Materiaal buitenmantel. NEN: YMvKmb 0,6/1kV Constructiegegevens Geleidermateriaal Geleidervorm Aderisolatie Geel/Groene ader Materiaal buitenmantel Mantelkleur Cu, blank Rond XLPE (VPE) Ja PVC Grijs NEN: YMvKmb 0,6/1kV Toepassing: Voedings- en stuurstroomkabel

Nadere informatie

Veria Control B35/B45. Installatiehandleiding

Veria Control B35/B45. Installatiehandleiding Veria Control B35/B45 Installatiehandleiding Inhoudsopgave 1.1 Technische specificaties 1 Inleiding 2 1.1 Technische specificaties 3 1.2 Veiligheidsinstructies 5 2 Montage-instructies 6 3 Instellingen

Nadere informatie

Standaard en Stekerbaar. Instalcare. Doelstelling Klasse 1, 2 en 3 ruimtes Van Dokter/tandartspraktijken Tot operatiekamers / intensive cares

Standaard en Stekerbaar. Instalcare. Doelstelling Klasse 1, 2 en 3 ruimtes Van Dokter/tandartspraktijken Tot operatiekamers / intensive cares Standaard en Stekerbaar Instalcare Doelstelling Klasse 1, 2 en 3 ruimtes Van Dokter/tandartspraktijken Tot operatiekamers / intensive cares Conventioneel Installatie Voeding Potentiaal Vereffening Raam

Nadere informatie

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1

INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1. 4.1. Algemeen...1. 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 INHOUD Bijlage D-12 INHOUDSOPGAVE 4. SECUNDAIR DISTRIBUTIENET 1 4.1. Algemeen...1 4.2. Berekeningsbasis en prestaties...1 4.3. Elektrische leidingen...2 4.3.1. Algemeen... 2 4.3.2. Moeilijk ontvlambare

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 23-6-2014 22:08 Juni 2014-4 Stekerend installeren (4) Commentaar op NIEUWSBRIEF NEN 3140 van mei 2014 Stekerend installeren een tijdbom? Inleiding Jay Smeekes, die namens UNETO-VNI lid is van de normcommissie

Nadere informatie

VULT mb. Installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm

VULT mb. Installatiekabel. Constructiegegevens. Eigenschappen. Elektrisch. Geleidervorm Constructiegegevens NEN: YMvKmb 0,6/1kV Toepassing: Voedings en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kv, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen Vochtige ruimten Kan onder

Nadere informatie

INSTALLATIE- KABEL HALOGEENVRIJ

INSTALLATIE- KABEL HALOGEENVRIJ INSTALLATIE- KABEL HALOGEENVRIJ 91 YMzKmbzh Toepassing: De YMzKmbzh wordt met name in vaste aanleg en in bovengrondse laagspanningsinstallaties toegepast in alle ruimtes. Deze kabel wordt veelal toegepast

Nadere informatie

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com Installatiehandleiding DEVIreg 132 Elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 3 1.1 Technische specificaties..... 4 1.2 Veiligheidsinstructies...... 5 2 Montage-instructies..........

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND

Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND Art. 104 VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND 3 3 Context Wat is Art. 104? AREI (het Algemeen Regelement op Elektrische Installaties) Hoofdstuk 2 : Beschermingsmaatregelen Deel 2 : Bescherming tegen thermische

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Juni 2011 NEN 1010 - Aanvulling NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011 Op 27 juni 2011 is de aanvulling A1:2011 op NEN 1010:2007+C1:2008 verschenen. In deze aanvulling is een aantal correcties en wijzingen opgenomen

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 29-8-2014 16:22 Juni 2014-4 Stekerend installeren (4) Commentaar op NIEUWSBRIEF NEN 3140 van mei 2014 Stekerend installeren een tijdbom? Inleiding Jay Smeekes, die namens UNETO-VNI lid is van de normcommissie

Nadere informatie

Socket-Line. Compleet hollewanddozen concept 100% stekerbaar en kostenbesparend!

Socket-Line. Compleet hollewanddozen concept 100% stekerbaar en kostenbesparend! Socket-Line Compleet hollewanddozen concept 100% stekerbaar en kostenbesparend! Socket-Line: de meest moderne manier om wandcontactdozen snel en goedkoop te installeren! Geheel naar uw wens gemaakt, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

gesis is eenvoudig: 20 referenties volstaan om 90 % van de installaties uit te voeren.

gesis is eenvoudig: 20 referenties volstaan om 90 % van de installaties uit te voeren. De Technologie De gesis technologie van Wieland vereenvoudigt het leven van installateurs. De standaard in steekbare verbindingen. Specialisten in elektrische installaties zoeken steeds naar professionele

Nadere informatie

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Basiscursus NEN 1010 NEN 1010:2015 maart 2016 Bestemd voor de cursussen: basiscursus NEN 1010, opfriscursus NEN 1010, inspecties aan elektrische installaties,

Nadere informatie

Veria Control W35/W45. Installatiehandleiding

Veria Control W35/W45. Installatiehandleiding Veria Control W35/W45 Installatiehandleiding Inhoudsopgave 1.1 Technische specificaties 1 Inleiding 2 1.1 Technische specificaties 3 1.2 Veiligheidsinstructies 5 2 Montage-instructies 6 3 Instellingen

Nadere informatie

Perforatie. Hoogte 25 - Geperforeerd. Hoogte (mm)

Perforatie. Hoogte 25 - Geperforeerd. Hoogte (mm) T e c h n i s c h e f i c h e egrand Group Belgium Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem Tel.: (+32) 2 719 17 11 - Fax : (+32) 2 719 17 P31 Kabelgoot H2 - H1 7-6 mm 3-6 m : Blind, geperforeerd en minder geperforeerd

Nadere informatie

MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING. IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750

MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING. IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750 MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750 2 BELANGRIJKE INFORMATIE 1. Lees deze montage- en gebruikshandleiding zorgvuldig door. 2. De infraroodstralers van dit model

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

FUNCTIEBEHOUD BIJ BRAND EENVOUDIG, COMPLEET EN VEILIG

FUNCTIEBEHOUD BIJ BRAND EENVOUDIG, COMPLEET EN VEILIG FUNCTIEBEHOUD BIJ BRAND EENVOUDIG, COMPLEET EN VEILIG P31 kabelgoot functiebehoud Zie pag. 126 GLO-4 kabelladder functiebehoud Zie pag. 130 20 kg/m 20 kg/m SEND 35 Ondersteuningsafstand tot 1500 mm Gootbreedte

Nadere informatie

MBO Elektrotechniek. NEN 1010 Opdrachtenboek 2 - NEN 1010:2015. Meer ie NEN Opdrachtenboek 2 NEN 1010:2015. verder in technisch vakmanschap

MBO Elektrotechniek. NEN 1010 Opdrachtenboek 2 - NEN 1010:2015. Meer ie NEN Opdrachtenboek 2 NEN 1010:2015. verder in technisch vakmanschap NEN 1010 Opdrachtenboek 2 - NEN 1010:2015 Meer ie t informa 0 44 99 0 l 088-4 kenteq.n @ m a e t e servic nteq.nl www.ke MBO Elektrotechniek NEN 1010 Opdrachtenboek 2 NEN 1010:2015 verder in technisch

Nadere informatie

Hoogte 75 - Geperforeerd. Hoogte (mm) Hoogte (mm)

Hoogte 75 - Geperforeerd. Hoogte (mm) Hoogte (mm) T E C H N I S C H E F I C H E egrand Group Belgium Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem Tel.: (+32) 2 719 17 11 - Fax : (+32) 2 719 17 P31 Kabelgoot industrie H6 & 7 7-6 mm 3 m PERFORATIE: Blind & geperforeerd

Nadere informatie

Vinyl installatiedraad

Vinyl installatiedraad Constructiegegevens Geleidermateriaal Cu, blank AWG maat 0 Aderisolatie PVC Scherm Eigenschappen NEN: VD 450/750 V CLC: H07V U (massieve geleider) H07V R (samengeslagen geleider) IEC: 60227 IEC 01 Toepassing:

Nadere informatie

C R O S S. Installatieconcept snel en flexibel Duurzaam installeren is betaalbaar assembleren. Voordelen van Power-Click

C R O S S. Installatieconcept snel en flexibel Duurzaam installeren is betaalbaar assembleren. Voordelen van Power-Click C R O S S HARDWARE bv Installatieconcept snel en flexibel Duurzaam installeren is betaalbaar assembleren Voordelen van Power-Click Overzichtelijk assortiment Installatie in afbouwfase Snelle, eenduidige

Nadere informatie

3M TM Plastic Pipe Device Brandvertragende manchetten

3M TM Plastic Pipe Device Brandvertragende manchetten 3M TM Plastic Pipe Device Brandvertragende manchetten Product omschrijving 3M Plastic Pipe Device zijn rode metalen manchetten met een scharnier en een sterke metalen vergrendeling. In de manchet zijn

Nadere informatie

Tiara Decentrale elektrische verdeelinstallatie Verticale uitvoering IL01502130Z

Tiara Decentrale elektrische verdeelinstallatie Verticale uitvoering IL01502130Z Tiara Decentrale elektrische verdeelinstallatie Verticale uitvoering IL000Z . De voeding van de Tiara vanuit de hoofdverdeler 6 4 6 Ophangstrip (links en rechts toepasbaar). Aardlekautomaten. Lastscheider,

Nadere informatie

Telecominstallatie binnenin een woning

Telecominstallatie binnenin een woning Telecominstallatie binnenin een woning 1 Telecominstallatie binnenin een woning Onze behoeften inzake connectiviteit veranderen snel. Daarom is het aangewezen in de hele woning een kabelnetwerk aan te

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

Checklist Brandveilige Bekabeling

Checklist Brandveilige Bekabeling Beoordeling conform NTA 8012, beperking van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen in de elektrische installatie. 1 Lees voor gebruik de toelichting op pagina 5. Dossiernummer : Project

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd Deel0 Relatie met internationale normen IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) NEC (Nederlands Elektrotechnisch

Nadere informatie

Kaedra verdelersysteem

Kaedra verdelersysteem Kaedra IP65 De oplossing voor het universeel en multifunctioneel toepassen van Schneider Electric componenten met als resultaat een uiterst veilige, overzichtelijke en functionele verdeler. Het meest complete

Nadere informatie

3.1 3M Scotchcast nr. 40

3.1 3M Scotchcast nr. 40 Harsen 3 Er is een grote verscheidenheid van harsen leverbaar voor het isoleren en mechanisch beschermen van kabelverbindingen in laagspanningsnetten. De harsen van 3M hebben hun doeltreffendheid al sinds

Nadere informatie

Harsen. 3M Benelux M Scotchcast nr N M Scotchcast nr M Scotchcast nr U M Scotchcast nr.

Harsen. 3M Benelux M Scotchcast nr N M Scotchcast nr M Scotchcast nr U M Scotchcast nr. Harsen Er is een grote verscheidenheid van harsen leverbaar voor het isoleren en mechanisch beschermen van kabelverbindingen in laagspanningsnetten. De harsen van M hebben hun doeltreffendheid al sinds

Nadere informatie

TAD: Technologische AdviesDienst

TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Verdeelborden In een elektrische installatie mag er slechts veilig elektrisch materieel gebruikt worden. Volgens deze algemene regel betekent dit dus ook dat

Nadere informatie

2015 Eaton. All Rights Reserved.

2015 Eaton. All Rights Reserved. 1 Wijzigingen NEN 1010 editie 2015 Bron: Bouwbedrijf Berghege Woningbouw met een knipoog naar utiliteit 2 NEN 1010: 2015 Ruim 100 pagina s meer dan de vorige editie Nieuw onderwerpen Verlichting Laadpalen

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Info. Inhoudsopgave. Apparaatsnoer HRA stekker /65 C-120 C-155 C... Pagina 51 Tabellen en informatie...vanaf Pagina 52

Info. Inhoudsopgave. Apparaatsnoer HRA stekker /65 C-120 C-155 C... Pagina 51 Tabellen en informatie...vanaf Pagina 52 Inhoudsopgave Info PUR spiraalkabels H05/07BQ-F... Pagina 1 TPE/PUR spiraalkabels LI12Y11Y... Pagina 5 TPE/PUR spiraalkabels afgeschermd LI12YD11Y... Pagina 13 Rubber spiraalkabels H05/07RN-F... Pagina

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure.

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure. SIVACON S4 en ALPHA De standaard in energieverdeling Veilig, flexibel en betrouwbaar Answers for infrastructure. Veilig, flexibel en betrouwbaar De Siemens ALPHA-partner De Siemens ALPHA-partner is onze

Nadere informatie

Betonkabel Vloerverwarming

Betonkabel Vloerverwarming Überschrift beperkte Installatiehandleiding Warmup Betonkabel Vloerverwarming BELANGRIJK: Lees eerst deze handleiding alvorens u uw verwarming gaat installeren. Foutieve installatie kan de verwarming beschadigen

Nadere informatie

Veilige infrastructuur met OBO ondervloersystemen Effectieve afschottingssystemen beveiligen brandzones Vuur en rook worden met de brandwerende

Veilige infrastructuur met OBO ondervloersystemen Effectieve afschottingssystemen beveiligen brandzones Vuur en rook worden met de brandwerende Veilige infrastructuur met OBO ondervloersystemen Effectieve afschottingssystemen beveiligen brandzones Vuur en rook worden met de brandwerende systemen van OBO via de vloerkanalen niet overgedragen 278

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen WB 3.6 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van leidingen is in artikel 3.6 van NEN

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Opritverwarming met SiPCP

Opritverwarming met SiPCP Opritverwarming met SiPCP Technische beschrijving 1. Doel De verwarmingsinstallatie heeft tot doel om toegangen ( in- en uitritten, trappen, bordessen, fiets- en voetpaden, bruggen, hellingen, enz. ) sneeuw-

Nadere informatie

In deze catalogus kunt u bijna alles vinden op het gebied van kabel, de bijbehorende specificaties, en veel meer.

In deze catalogus kunt u bijna alles vinden op het gebied van kabel, de bijbehorende specificaties, en veel meer. In deze catalogus kunt u bijna alles vinden op het gebied van kabel, de bijbehorende specificaties, en veel meer. De RFS kabel staat niet in deze catalogus, maar die is apart vermeld. Mocht u nog een ander

Nadere informatie

Samen werken aan een veilige elektra!

Samen werken aan een veilige elektra! Samen werken aan een veilige elektra! 10 juni 2016 ing. Jordy Otten rr Even voorstellen ing. Jordy Otten rr Riskmanager Expertise Service Center Delta Lloyd Email : jordy_otten@deltalloyd.nl Mobiel : 06-20369750

Nadere informatie

SERVICE KWALITEIT KWALITEIT INNOVATIE KENNIS BETROUWBAARHEID

SERVICE KWALITEIT KWALITEIT INNOVATIE KENNIS BETROUWBAARHEID SERVICE INNOVATIE KWALITEIT KENNIS KWALITEIT BETROUWBAARHEID Voorwoord Our world is making contact Met deze slogan laten we u graag kennis maken met onze filosofie achter het maken en verkopen van kabels:

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. elektrotechniek CSPE BB. gedurende 800 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand.

Examen VMBO-BB. elektrotechniek CSPE BB. gedurende 800 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Examen VMBO-BB 2012 gedurende 800 minuten elektrotechniek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Dit examen bestaat uit 10 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technische beschrijving COM-C-TNL084210 98-4012510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productdetails....................................

Nadere informatie

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts.

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Datum 06/08/2015 Vertrouwelijkheid Unrestricted Onze referentie Proximus NEO/OPP Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Productinformatie 18/05/2009

Productinformatie 18/05/2009 type : V-VMvKsas 0,6/1 kv - 4x50 Alsvm + sas25 Artikelnummer : 141.1778.60 / 20001251 opbouw s slaan Binnenmantel : PVC Bedding rubber Aardscherm : koperdraad in S-vorm en een tegenspiraal van koperband

Nadere informatie

1 september Oplossingen voor het toenemende energieverbruik

1 september Oplossingen voor het toenemende energieverbruik Oplossingen voor het toenemende energieverbruik 1 september 2015 Oplossingen voor het toenemende energieverbruik 1 Toenemend energieverbruik? Oplossingen voor het toenemende energieverbruik 2 Toenemend

Nadere informatie

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Testplan Enexis, Liander, Stedin, Endinet Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Opmerkingen vooraf... 3 2. Voorgeschreven testen... 4 1. Inleiding De in dit document voorgeschreven

Nadere informatie

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Warmteverbruiksmeter Module sanitair warm en koud water METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Versie M-bus Versie plaatselijke aflezing Handleiding voor montage Module sanitair warm

Nadere informatie

Productinformatie ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Vervangt de ÖLFLEX HEAT 145 C MC Verbeterde brandkarakteristieken GL - Germanischer Lloyd-goedkeuring

Productinformatie ÖLFLEX HEAT 125 C MC. Info Vervangt de ÖLFLEX HEAT 145 C MC Verbeterde brandkarakteristieken GL - Germanischer Lloyd-goedkeuring Halogeenvrije, cross-linked kabels voor hoge temperaturen - halogeenvrije, afgeschermde stuurstroomkabel met GL certificaat, speciale brandveiligheid, IEC 60332-3, geschikt voor +125 C Info Vervangt de

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Warmtekrimpkousen en gegoten vormen

Warmtekrimpkousen en gegoten vormen Warmtekrimpkousen en gegoten vormen 4 Warmtekrimpkousen en gegoten vormen van 3M zijn leverbaar in verschillende modellen, met of zonder lijmlaag. Ze worden gebruikt voor tal van toepassingen, zowel residentieel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

Highlights uit nieuwe HS norm:

Highlights uit nieuwe HS norm: Highlights uit nieuwe HS norm: NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 Nieuw NEN-EN-IEC bepalingen Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties: NEN 1041 vervallen sinds: 1 oktober 2012 NEN 61936-1

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet- of schroefbevestiging Met

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

3M 3.1 3M M

3M 3.1 3M M Harsen 3 Er is een grote verscheidenheid van harsen leverbaar voor het isoleren en mechanisch beschermen van kabelverbindingen in laagspanningsnetten. De harsen van 3M hebben hun doeltreffendheid al sinds

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 08/06 CompTrol Signal 3 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen 1 Kortsluitstromen en kabelberekeningen Veel werk? Kennis in Praktijk... Kabelberekeningen Door : Joost de Koning Product manager vermogensschakelaars Lid NEC64 commissie (NEN1010) Lid NEC23E commissie

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Brand-schotelklep SVA-FF

Brand-schotelklep SVA-FF Brand-schotelklep SVA-FF Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefoon +49 (0) 74 63-980 - 0 Fax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Inhoud Beschrijving...3 Constructie...

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies NL Installatie instructies Devireg 130, 131 en 132 elektronische thermostaten Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de thermostaat installeert en in gebruik neemt. Inhoudsopgave: 1. Toepassing

Nadere informatie

Rookarme halogeenvrije zelfregelende verwarmingskabel

Rookarme halogeenvrije zelfregelende verwarmingskabel Rookarme halogeenvrije zelfregelende verwarmingskabel Constructie van de verwarmingskabels 10XL2-ZH (donkerrood) 15XL2-ZH (groen) 26XL2-ZH (blauw) 31XL2-ZH (paars) Zelfregelend verwarmingselement 1,3 mm

Nadere informatie

Rupskabels + Kabelrupsen

Rupskabels + Kabelrupsen Rupskabels + Kabelrupsen Samen sterk in beweegbare toepassingen Samenwerking in continue bewegingen Dynamische toepassingen vereisen componenten die speciaal voor continue bewegingen geschikt zijn. Van

Nadere informatie

VOORBEREIDENDE INFORMATIE

VOORBEREIDENDE INFORMATIE VOORBEREIDENDE INFORMATIE Richtlijnen specificaties wasbakken Aan de hand van een speciaal ontwikkelde testmethode hebben de ingenieurs van Dyson voor een uiteenlopende serie wasbakken onderzocht of ze

Nadere informatie

PIPES FOR LIFE FLEXIPLUS QUICK LINE

PIPES FOR LIFE FLEXIPLUS QUICK LINE PIPES FOR LIFE FLEXIPLUS QUICK LINE Electro PIPES FOR LIFE Met de bedrade flexibele buizen van Pipelife heeft u de beste kwaliteit voor iedere installatie Pipelife maakt al meer dan 65 jaar buizen voor

Nadere informatie

Goed verlicht aan het werk!

Goed verlicht aan het werk! Verlichting en de verplichtingen van de ARBO-wet (NEN 3140) Klasse I Klasse II Voor een permanente opstelling boven de 2,50 m aan wand of muur. Aansluiting op het net d.m.v. een 3-aderige aansluitkabel

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 1 Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 Spanningsverlies leid tot vermogensverlies en daarbij energieverlies. Met het berekenen van kabels moet hier rekening mee gehouden worden. Als de doorsnede

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Warmtekrimpkousen en gegoten vormen

Warmtekrimpkousen en gegoten vormen Warmtekrimpkousen en gegoten vormen Warmtekrimpkousen en gegoten vormen van 3M zijn leverbaar in verschillende modellen, met of zonder lijmlaag. Ze worden gebruikt voor tal van toepassingen, zowel residentieel

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

Ontdek de ruimte in onze behuizingen! Voor het eenvoudig inbouwen van spots, luidsprekers en andere componenten in beton.

Ontdek de ruimte in onze behuizingen! Voor het eenvoudig inbouwen van spots, luidsprekers en andere componenten in beton. Ontdek de ruimte in onze behuizingen! Voor het eenvoudig inbouwen van spots, luidsprekers en andere componenten in beton. geeft u de ruimte! Vooraf plannen/instorten bij de betonfabriek Inbouwen tijdens

Nadere informatie

Project :P04135 :P3875 IR-a Vermogensregelaar Afnemer

Project :P04135 :P3875 IR-a Vermogensregelaar Afnemer Project :P04135 Product :P3875 -a Vermogensregelaar Afnemer DCI Electronics bv Opdrachtgever Auteur Bestand : DCI Electronics bv : J.A.Moree : P04135-2-INSTR-1 0 NL P3875.odt Niets uit deze uitgave mag,

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

RELICON Gel-Kabelgarnituren Alles in één oogopslag

RELICON Gel-Kabelgarnituren Alles in één oogopslag Alles in één oogopslag Relifix V 31,5 Relifix V 31,5 Hoofdkabel : 9-16 3 x 0,5 3 x 2,5 86 x 47 x 27 Relifix V 150 Relifix V 150 Hoofdkabel: 9-16 1 x 10 1 x 50 86 x 47 x 27 Aftakkabel: 9-16 1 x 2,5 1 x

Nadere informatie