KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. TNT Post

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. TNT Post"

Transcriptie

1 Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. TNT Post Port betaald Port Payé Pays-Bas KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet. 38 e jaargang nr december 2006.

2 Colofon Verschijningsschema KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet. Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Verschijnt eenmaal per twee weken. Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel ; P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel ; A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel ; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel ; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel ; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden: Nr. Kopij Redact. Editie voor de inl. (e): avond: versch.: periode: 1 4 jan. 5 jan. 12 jan. 12/1-26/ jan. 19 jan. 26 jan. 26/1-9/2 3 1 feb. 2 feb. 9 feb. 9/2-23/2 Redactieadres: Kruisnetlaan 200 B (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, tel. (op de redactieavond, vrijdag van uur) ; Kopij inleveren: elektronisch ( ): donderdag, acht dagen tevoren; overige: vrijdagavond uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie. Abonnementsprijs: 20,00 per jaar. Betalingen: aan de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: ; bankrekening: Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: A. Hemerik, Bruins Slotstraat 15, 3191 AB, tel ; Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel ; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel ; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel

3 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld (Joh. 1: 9) Wat is het verschil tussen kunstlicht en echt licht? Behalve dingen die heel duidelijk zijn, zoals dat kunstlicht stuk kan gaan, de lamp kan knappen, het lichtknopje kan het begeven, is er nog iets wat opvalt. En dat merk je eigenlijk pas wanneer je, bijvoorbeeld, nieuwe kleren gaat kopen. Misschien herkent u het wel; je hebt een blauwe broek of een blauwe rok, en daar moet een jasje bij. En je staat in de winkel en je kijkt.is het nou de goeie kleur of niet? En dan moet u de verkoopster waarschuwen en vragen of je even met de combinatie naar buiten mag, om in het echte licht te kijken of het staat. En dan loopt u door de uitgang naar buiten, en het alarm gaat af, en u kijkt, en dan staat het voor geen meter. Het verschil tussen echt licht en kunstlicht. Echt licht brengt de waarheid aan het licht. Over dat licht, en dat is nog echter dan ons echte licht, gaat de tekst hierboven, opgetekend door Johannes. Dat licht was komende in de wereld. En wij doen niet anders dan onze wereld verlichten met kunstlicht. Lichtjes in de kerstboom, lichtjes op tafel, lichtjes voor het raam. Natuurlijk vormen ze een verwijzing naar dan echte licht. Ze zijn er een schamele afspiegeling van. Kunstlicht. Neplicht. Licht dat ons op het verkeerde been kan zetten. Licht dat weliswaar ook wel schijnt, in de duisternis, maar dat ook weer uit kan gaan. Dat vervormt, verdraait, ons het goede zicht ontneemt. Maar, kunnen we ons dan afvragen, wat moeten we ons dan voorstellen bij het ware licht. Dat waarachtige licht, waar Johannes een voorbode van was. Johannes, die kwam zeggen dat alle vormen van licht die tot dan toe bekend waren, alleen maar aftreksels waren. Die kwam vertellen over die Ander, dat ook een ander licht op de dingen zou werpen. En, vinden wij dat wel leuk, zo n nadrukkelijk licht in onze gezellige dagen? Zo n schijnsel, dat onbarmhartig alle oneffenheden en mankementen onthult? Dat alles wat probeert zich in de schaduw schuil te houden, beschijnt? Willen we dat wel, dat waarachtige licht? Dat licht is natuurlijk niet zomaar iets. Het is niet eens iets, het is Iemand. Iemand, een Persoon, die ons op het oog heeft. Die wil, dat wij uit de duisternis tevoorschijn komen. We zijn geen kinderen van het duister, we mogen in het licht gaan staan. En, omdat dat licht een Persoon is, hoeven we ook niet bang te zijn. Kerstfeest is niet het feest van de vaagheid en de duisternis, van de schemer die in stand gehouden wordt door een paar kaarsjes en kerstboomverlichting. Kerstfeest is het feest van God, Die wist dat wij het met kunstlicht nooit zouden redden. Die zijn Zoon naar de wereld stuurde om ons daarmee te redden. Anders zouden we reddeloos verloren zijn geweest. Laat u niet door kunstverlichting op een dwaalspoor zetten. Laat u niet misleiden. Laat u ook niet aanpraten dat dat ware licht iets abstracts, iets vaags zou zijn. Het is een Persoon, het is Iemand die vol liefde ons beziet. Iemand die van ons houdt. Iemand die het ons mogelijk maakt om kind van God te worden. Iemand die niet wilde dat wij in de duisternis bleven zitten. In de kou, in de eenzaamheid, in de ellende. Iemand die het goede met ons voor had. Iemand door Wie wij God kunnen leren kennen, door Wie wij tot God kunnen gaan. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Laten we ons niet van dat licht afkeren. Laten we ons openstellen, ons ermee laten vervullen. Het schijnt, en het wil niet alleen in ons maar ook door ons heen naar anderen stralen. Kerstboomlichtjes en kaarsen reiken niet zo ver. Het echte Licht gaat dwars door alles heen, straalt in de wereld en verdrijft het duister van de nacht. Niet voor eventjes, maar voorgoed. Kent u dat licht? Want, ook al is het het enige ware licht, het gaat niet automatisch aan in uw leven. U moet erom vragen. Vragen, bidden, tot God, of Hij uw hart wil vervullen en verlichten. Of Jezus Christus, het waarachtige licht, ook u wil verlichten, in uw hart. Hij is de enige manier om kennis te nemen van dat ware licht. Een andere weg naar God is er niet. En dat is reden tot een onuitsprekelijke vreugde. Ds. V.E. Huls 3

4 A g e n d a Zaterdag 30 december uur Jeugdgebouw. Minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk. Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon ; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau GK, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel ). 4 Woensdag 3 januari uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O). Vrijdag 5 januari 9.30 uur De Kulk. Bezinningsdienst - mw. J. Bouman (P). Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (G) = Gereformeerd; (H) = Hervormd; Maandag 8 januari (K) = Katholiek; uur Mariakerk. Bijeenkomst KBO (K). (O) = Oecumenisch; (P) = Prot. Gemeente i.w. (Herv./Geref.); Dinsdag 9 januari (.*) = meer informatie in betreffende rubriek uur Antwoordkerk. Bijbelstudiegroep o.l.v. ds. Wilschut (P). Vast rooster: uur Mariakerk. Informatieavond over de (tenzij anders aangegeven onder actueel ) Alphacursus (K*) Open kerken : uur. Antwoordkerk. Gezamenlijke Dorpskerk: donderdag uur, kerkenraden (P). Mariakerk: maandag vrijdag uur. Woensdag 10 januari uur De Aanbouw. Klein pastoraal overleg (P*). Elke zondag: Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering uur Antwoordkerk. Combo Eljakim. Eerste zondag van de maand: Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst. Derde zondag van de maand: Antwoordkerk: na de dienst koffiedrinken. Bijbelleesrooster Ma uur Mariakerk. Servaaskoor. vr 22 december Lucas 1: uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor za 23 december Lucas 1:57-66 Rejoice. Vierde Advent Di uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke zo 24 december Lucas 1:67-80 twee weken). Eerste kerstdag uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor ma 25 december Lucas 2:1-14 (voorlopig elke twee weken). Tweede kerstdag Wo uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan di 26 december Lucas 2: Huiswerkbegeleiding (O). wo 27 december Micha 7: uur Antwoordkerk. Chr. Koor Voices. do 28 december Micha 7:14-20 Do uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan vr 29 december Lucas 2: Inloopmiddag (O). za 30 december Lucas 2: uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor. Oudjaar uur Mariakerk. Ritmisch Koor Maria. zo 31 december Lucas 2:41-52 ma 1 januari Efeziërs 1:1-6 Actueel di 2 januari Efeziërs 1:7-14 Vrijdag 22 december wo 3 januari Efeziërs 1: uur De Kulk. Bezinningsdienst - dhr. J.E. de do 4 januari Efeziërs 2:1-10 Vries (P). vr 5 januari Efeziërs 2: uur Meeuwenhof. Kerstviering (P). za 6 januari Efeziërs 3:1-13 Woensdag 27 december zo 7 januari Efeziërs 3: uur De Aanbouw. Moderamen ma 8 januari Efeziërs 4:1-6 gezamenlijke kerkenraden (P). di 9 januari Efeziërs 4:7-16 wo 10 januari Efeziërs 4:17-24 Vrijdag 29 december do 11 januari Efeziërs 4:25-5: uur Mariakerk. Klaverjassen. vr 12 januari Psalm 66:1-9

5 In het ziekenhuis/verpleeghuis Breede Vliet Delta Psychiatrisch Centrum (Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal) Mw. T. Heydacker-van der Schaaf, Slaghaam 51 Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam) Mw. A.G. van der Leij-Mulder, Othelloweg 275 MCRZ, locatie Sint Claraziekenhuis (Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam) Dhr. J. van den Berg, Posweg 122. Zorgcentrum Meeuwenhof (verpl.) (Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet) Mw. C. Bezemer-Kleingeld. Dhr. P. Tuitman. Geriatrisch Centrum Breede Vliet (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet) Mw. E.J. Bierenbroodspot-Dieleman. Mw. A. Delhaas-Daman, Park Vossendijk 439. Dhr. H. Talsma. Woonzorgcentrum Siloam (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet) Mw. H. Aalhuizen-Kruit. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. W. van der Schoor-Bosvelt. Mw. A. Wiersma-van der Bijl Pastor: P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver Kerstviering 2006 Vrijdagavond 22 december houden we de kerstviering in de Koerzaal van Meeuwenhof. Muzikale medewerking wordt verleend door de zangeressen Ada Verkerk en Elly Meijboom en zij worden begeleid door Herman Valster die ook de begeleiding van de samenzang voor zijn rekening neemt. Bewoners van Meeuwenhof en Alver, alsmede gasten uit de wijk zijn van harte welkom! Bijbelkring De eerste bijbelkring van 2007 vindt plaats op maandagavond 15 januari. Op verzoek vertel ik iets over de bekende Aäronitische zegen uit Numeri 6. Herman Valster begeleidt de samenzang op het orgel. U bent welkom! Ik wens u allen een gezegend kerstfeest en de beste wensen voor een nieuw jaar onder de zegen van God. Met vriendelijke groet, Pastor Peter Stam Meeuwenhof en Alver Woonzorgcentrum Siloam Pastor: P.A. Stam, Karwijstraat 99, 3193 TH, telefoon: of ; Kerkdienst dinsdagochtend 9 januari De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar is op dinsdagmorgen 9 januari om uur. In deze dienst is Bart van der Zalm de organist en de volgende vrijwilligers staan ingeroosterd: dames Kooiman, De Koning, Kouwen, Ossendrijver, Paulusz en Pors. Onze bewoners, hun familieleden en vrijwilligers zijn hartelijk welkom! Kerkdiensten Zondag 24 december uur dhr. G. Vonk. Maandag 25 december uur ds. E.A. Bos m.m.v. Ada Verkerk Zondag 31 december uur ds. H.L. Nieman Ik wens u allen een gezegend kerstfeest en de beste wensen voor een nieuw jaar onder de zegen van God. Met vriendelijke groet, pastor Peter Stam 5

6 Dank Lieve mensen, Het is al weer een jaar geleden dat we u langs deze weg bedankte. Daarom zeggen wij ook nu weer: dank u voor alle goede zorgen, kaarten, bloemen en bemoedigende woorden. Tevens wensen wij u en allen die u dierbaar zijn goede kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar toe. Met vriendelijke groet, Hannie en Jan de Gooijer U allen willen wij hartelijk bedanken voor de felicitaties - in welke vorm dan ook - die wij mochten ontvangen bij ons 60 jarig huwelijksfeest. Arie en Annie van der Vlugt Dorpskerkkoor Nog even en dan is het kerst. Op dit ogenblik is het koor druk bezig het kerstrepertoire in te studeren. Het zijn mooie liederen en bij het instuderen krijg men soms koude rillingen, want het is net alsof het al kerstfeest is. Voor de koorleden is het extra druk aangezien het Dorpskerkkoor zowel in de kerstnachtdienst als op de 1 e kerstdag zingt. Als ik zie hoe de oudere koorleden snel de liederen oppikken dan heb ik alleen maar mijn bewondering daarvoor, want de meeste kerstliederen zijn nieuw voor het koor; ondanks hun leeftijd leren ze het behoorlijk snel en als u bedenkt dat alleen al dit jaar een paar leden de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt (en 2 leden al ver over de 80 jaar) dan weet u hoe goed deze jonge 6 dames en heren het doen onder deskundige leiding van Arnold en onze pianiste Riet Dijkhuizen. Waardering is er ook voor de nieuwe leden c.q. koorleden, die overgekomen zijn van het onlangs opgeheven Kerkkoor De Bron,voor het feit hoe snel ze kunnen aanpassen en in het bijzonder voor de zittende koorleden die hen goed hebben opgenomen. En straks in het nieuwe jaar zijn er weer nieuwe repertoires om lekker in te studeren. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom en als één van u denkt: misschien kan of wil ik zingen dan kan dat; kom gerust langs op onze repetitie avond. Het is altijd op donderdagavond van 19:45 21:45 uur in de Dorpskerk. Bestuurslid Dorpskerkkoor Concerten elders Nieuwjaarsconcert Klaas Jan Mulder Het traditionele nieuwjaarsconcert van de organist Klaas Jan Mulder vanuit de Rotterdamse Laurenskerk vindt plaats op d.v. zaterdag 6 januari 2007, aanvang uur. Werken worden uitgevoerd van o.a. J.S. Bach, M. Dupré, K. Hoyer, F. Asma en de concertgever zelf. Tevens samenzang. De toegangsprijs bedraagt 8,50. Ouderen (65+) 6,50. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang! De kerk is verwarmd. Een kerk is van blijvende waarde De volgende maand, namelijk van 14 t/m 28 januari 2007, worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente, waarvan u lid bent. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat

7 je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Kerkbalans, daar geef je voor! Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2007 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde! Modern Kerstfeest Vanuit de diepte van mijn welvaartstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. Want ik heb alles wat mijn hart begeert, alleen t geloven heb ik afgeleerd. De woorden van het oude kerstverhaal spreken voor ons een onverstaanb re taal. Want wie gelooft er in een eng lenlied, als hij het duivelse op aarde ziet? Wie laat er nu nog alles in de steek, alleen omdat hij naar de hemel keek? De herders vonden t Kind en spraken over Hem; wij zwijgen nog na twintig eeuwen Bethlehem. Wij geven U geen myrrhe of wierook meer, en t goud kunnen wij zelf gebruiken, Heer. Wanneer men nu de kinderen vermoordt wordt er nog nauwelijks protest gehoord. Wat moet het toch verdrietig voor U zijn, dat wij zo groot doen - want U werd zo klein. De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet. Wij zijn de kind ren van een harde, koude tijd, maar laat ons zien. dat Gij toch onze Vader zijt. Dat Gij ons zoekt in onze duisternis, omdat Uw liefde onveranderd is. Nel Benschop (Uit: Hij Die met ons is ) 7

8 Als in een oud verhaal.. Kerstverhaal Boos kloste Lode de gang door naar de keuken. Al sakkerend griste hij zijn zwarte duffelse jas van de kapstok. Vrouwen: altijd wat te zeuren. Kinderen: nooit tevreden. Bij het minste of geringste mepten ze elkaar om de oren. Zijn blik viel op de scheurkalender: 24 december. Kerstavond! Er zaten nog maar weinig blaadjes onder. Elke dag had hij er een afgescheurd. Nog zeven keer en het was oudjaar. Morgen 25 december. Kerstmis! Geboortefeest! Vredesfeest! Met een grauw rukte Lode drie blaadjes van de kalender: 24, 25 en 26 december. Hij gooide ze op het aanrecht. Vredesfeest, het mocht wat! Hier in huis was ze ver te zoeken, laat staan elders op de wereld. Ze moesten het maar helemaal niet meer vieren. Flauwekul, huichelarij! Zo mokkend stapte Lode de keuken uit het erf van de boerderij op. Het was al aardig schemerig. De lucht was koud en nat. Er zat sneeuw in de lucht. Lode zag dat zo. Hij rook het, voelde het. Jarenlange ervaring maakte het KNMI voor hem overbodig. Hij dacht even na. Nu hij toch buiten was, kon hij evengoed de schapen op het achterste veld oppikken. Met zulk weer konden de beesten beter in de schaapskooi overnachten. Even later rammelde het oude vrachtwagentje van Lode over de zandpaadjes naar het achterste veld. Daarvoor moest hij dwars door een donker dennenbos heen en weer terug. De oude schaapskooi lag aan het begin van dat bos. Het begon nu zachtjes te sneeuwen. De vlokjes dansten in de lichtbundel van de koplampen. Met enige moeite waren de schapen in de wagen geladen. Lode hotste-botste met een sukkelvaartje de hobbelige weg terug naar de schaapskooi. De sneeuwlaag werd dikker en dikker. Het zwart en bruin van de grond was bijna onzichtbaar geworden. De bomen kregen een witte waas. Daar zag hij het dak van de schaapskooi al. Mooi zo! Hij draaide de auto van het pad af. Pas op het laatste moment zag hij het krakkemikkige autootje voor de ingang staan. Razendsnel stuurde hij bij en remde stug. De wielen slipten weg. De zijkant van het vrachtwagentje bonkte tegen een omheinings- paaltje. De achterklep schoot los en de schapen tuimelden angstig blatend naar buiten. Lode sprong uit zijn auto. Sakkerju, welke mafkees zet zo zijn wagen neer! Toen zag hij de kentekenplaat op de auto. Stomme buitenlander! Uit de schaapskooi priemde licht naar buiten. Verdekke, zaten ze nog binnen ook! Met boze stappen beende Lode op de deur af. Wat dachten ze wel! Hij zou ze! Met een ruk opende hij de staldeur en keek.. Rillend en boos liepen de drie mannen door het witte bos. Er iets achter slenterde een man in een zwart pak. Op zijn hoofd droeg hij een platte, zwarte pet. Wat dom van me, dacht hij. Vergeten benzine te tanken en dan ook nog een kortere weg willen nemen. Driftig stapten de drie oliesjeiks door. Alle drie een zwart koffertje in de hand. Ze kwamen van een belangrijke conferentie. In de koffertjes zat geld en belangrijke papieren. Te waardevol om in de gestrande auto te laten liggen. Zo liepen ze door. Koud, rijk en verdwaald. Kom met zulk weer maar eens iemand tegen om de weg te vragen. Hoewel.. In dat armoedige schuurtje brandde licht. Licht betekent mensen. Mensen betekenen hulp. Ze zaten op wat balen stro: Lode, de chauffeur en de oliesjeiks. Stil en kijkend naar de vrouw en het kind. Wat klein was het, gerimpeld en pasgeboren. De vrouw was zichtbaar moe, maar het geluk straalde van haar gezicht. Haar man rommelde wat onduidelijk rond bij wat tassen. Het verhaal was snel verteld. Een gammele auto die het op weg naar huis had begeven. 8

9 De geboorte van het kind, dat zich onverwacht aankondigde. De schaapskooi als enige beschutte plaats. Lode en de sjeiks keken elkaar aan. Allen dachten ze aan hetzelfde oude verhaal. Toeval? De zwarte koffertjes klikten open. De drie mannen uit het oosten gaven waardevolle geschenken. Lode de belofte van eten, een warme huiskamer en een zacht bed. Zoals gewoonlijk ging Lode als laatste naar bed. Nog even naar de keuken. Keukendeur op het nachtslot doen. Toen zag hij de afgescheurde kalenderblaadjes liggen. Lode grinnikte. Wat een driftkop kan ik zijn! In de keukenla lag een rolletje plakband. Terwijl hij een kerstliedje neuriede, plakte hij de blaadjes weer op de kalender. Er was weer vrede in zijn hart. Léon Janssen. (uit: Verhalen voor de Kerst, Stephanusschool) Kerstfeest - Kerstfeest? Een ingezonden persoonlijk verhaal Heel vroeg in december, zelfs vaak al in november, versieren de winkeliers hun winkels met allerlei kerstartikelen. De etalages worden vrolijk versierd, de tuincentra worden ingericht met de mooiste kerstrozen in allerlei maten en kleuren. Kerstbomen worden uitbundig opgesierd, nog mooier en groter dan voorgaande jaren. Wijzelf versieren ook onze huizen, binnen, maar ook al meer buiten. De kerstdiners worden steeds uitgebreider en moeten genuttigd worden met zoveel mogelijk mensen om ons heen. Zo langzamerhand is het een commercieel feest aan het worden en wordt de werkelijke kerst gedachte naar de achtergrond verdrongen. En ik doe daaraan ook mee. Maak een reis naar Zwitserland of Oostenrijk met een reisgezelschap om toch vooral maar niet alleen te hoeven zijn, terwijl ik tegelijkertijd hoop de moed te kunnen opbrengen thuis te blijven om daar het feest te vieren. Nel Benschop heeft dat zo prachtig verwoord in haar gedicht Kerstsfeer Hier ligt, in een kribbe van hout, op Wie men straks t kruishout zal laden; Nu brengen de wijzen hem goud, straks wordt Hij voor zilver verraden; Nu dalen er engelen neer, nu daagt hemels licht in het oosten; In de donkerste nacht heeft de Heer één engel skechts om Hen te troosten; Nu komen de herders met haast aanbidden, geknield aan Zijn voeten; Eens zullen soldaten, verdwaasd, als Koning der Joden Hem groeten; Nu zingen de heemlen Gods eer, straks zullen de duivelen juichen als t volk zijn gegeselde Heer al schreeuwend z n haat zal betuigen; Nu eren we Hem als een kind, (een prinsje uit spookjesverhalen) Maar dat Hij ons zó zeer bewmint dat Hij met Zijn bloed wil betalen, dat schuiven we maar van ons af: Wie denkt er op Kerstfeest aan sterven? Het lijden, he kruis en het graf ze zouden de Kerstsfeer bederven. Ik zou zo graag ééns Kerstfeest vieren, zonder die vals-bewogen sfeer. Geen dennengroen zou t huis versieren, Geen hulst, geen kaarsen en zo meer. Geen kerstwijding, geen liturgieën, Geen kerstverhaal en geen gedicht, Maar diep gebogen op mijn knieën zou k overstraald met hemels licht Uw eng len horen, en aanbidden in woordenloze dank, Mijn stem zou zwijgen, als ik dan temidden der herders ging naar Behtlehem. k Zou knielend naar Uw kribbe staren, - een grote stilte om mij heen.- En Heer, misschien voor t eerst sinds jaren, vierde ik het feest met U alleen. Als we zo - samen - het Kerstfeest vieren zal de glans van het Kerstfeest wel vervagen. Voor u allen Gezegende Kerstdagen. Janny Heijn. 9

10 De kleurplaat staat op bladzijde

11 ROOMS-KATHOLIEKE KERK Kerstmis Het zal wel niet alleen bij ons thuis gebeurd zijn, dat er, wanneer de kerststal weer van zolder werd gehaald, de ene of de andere broze herder zijn hoofd bleek kwijt te zijn. Je wikkelt voorzichtig het papier los, waarin je het beeldje het jaar daarvoor had ingepakt, en dan komt er één tevoorschijn, zonder hoofd, of zonder hand of voet. Gipsen beelden breken snel..iedereen is trots op zijn kerststal en dus lijm je ieder jaar opnieuw de zwakke broeders en maakt er weer hele mensen van. Je gooit er nooit één weg. Integendeel, die het meeste te lijden hadden gehad worden het voorzichtigst uitgepakt en behandeld. Soms denk ik wel eens, dat wij mensen voorzichtiger omgaan met de beelden van de kerststal dan met de beelden van God. En daarmee bedoel ik alle mensen, geboetseerd door Hem, gemaakt naar Zijn beeld. Op de beelden van de kerststal die het meest te lijden hadden gehad zijn we het voorzichtigst, zei ik. En in ons dagelijks leven? Als we eerlijk zijn, denk ik, kijken we vaak met meer respect naar de succesvollen, de gezelligen, de geslaagden, de leukertjes. De mensen die te lijden hebben gehad en gehavend zijn door het leven? Kijken we met even veel respect naar hen? Of zelfs met meer respect vanwege de moed en de veerkracht die ze opbrengen? Als ik naar de televisie kijk en luister na hoe er in onze samenleving gepraat wordt dan denk ik dat die vraag ontkennend beantwoord moet worden. Dan bekruipt me toch het gevoel dat je maar beter een winner dan een loser kunt zijn. De eersten die het grote nieuws in de kerstnacht te horen krijgen zijn echter niet de geslaagden en de succesvollen. Het zijn een stel zwakken en onaanzienlijke mensen. 11 Herders die in het open veld de wacht hielden. De luister van de hemel omstraalde hen, aldus Lucas. Alsof God wil zeggen: Voor hen word Ik mens. Ik kom om zwakke en gebroken mensen hulp aan te bieden en zij die de meeste scheuren vertonen krijgen van mij het meeste aandacht. God wordt mens met kerstmis. Geen mens die alleen maar leeft voor succes, maar een medemens, een die in een tochtige schuur en een wankele kribbe te midden van gehavende en gebroken mensen wil zijn. Zo is onze God mens geworden, en de vraag die overblijft, is of wij nu door zijn menswording te vieren er zelf ook meer mens van kunnen worden? En daaronder versta ik medemensen, mensen met elkaar. Zalig Kerstfeest Pastoor Franken Kerkbalans Jouw kerk is van blijvende waarde. Daar geef je voor!! Een prachtig en aansprekend motto voor de actie Kerkbalans 2007 Maar waar geef je voor? Voor jouw kerk, want die is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam, maar ze bestaan en de kerk is er één van. De plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde en daar moeten we om en voor geven. Juist om deze waardevolle kerk, als geloofsgemeenschap en als erfgoed, ook voor de toekomst te behouden is uw geldelijke bijdrage hard nodig en onmisbaar. Maar ik geef toch al, zal een aantal van u wellicht zeggen. Dat klopt, zo n kwart van onze parochianen storten al een vaste bijdrage per maand, kwartaal of per jaar. Daarvoor zijn wij hen dankbaar en het is heel geruststellend voor de parochie; daarop kan dan in elk geval al vast gerekend worden.

12 Op de overige 75% van onze parochianen doen we bij dezen een beroep hun waardering ook daadwerkelijk in een kerkbijdrage tot uitdrukking te brengen. Maar geeft u genoeg??? Onze bisschoppen hebben een richtlijn opgesteld, waarin zij uitgaan van een bijdrage van ca. 1% van het gezinsinkomen. Een bijdrage van 10 per maand komt ongeveer neer op 1% van het netto gezinsinkomen op bijstandsniveau. Denkt u daar eens over na. Ook hebben wij geconstateerd, dat zeker de helft van de vaste bijdragen nog dateren van vóór invoering van de euro en dus al die jaren niet zijn verhoogd. Dat is met uw inkomen toch ook niet gebeurd...? U geeft nog geen vaste bijdrage? U stort uw bijdrage op de collecteschaal of u stort éénmaal per jaar een bijdrage naar aanleiding van de Actie Kerkbalans. Dat is natuurlijk ook prima. Echter, als uw parochie kan rekenen op een vaste bijdrage per maand of kwartaal, zijn de financiën nog beter te bewaken. Om dat allemaal weer eens bij in u herinnering te brengen, haken we opnieuw in bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans, die in januari gehouden wordt. Als thema werd dit jaar gekozen voor Jouw kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor. Als u dat ook vindt, kunt u uw kerkbijdrage storten op postrekening: t.n.v. Kerkbestuur Maria en Johannes onder het Kruis te Hoogvliet. Wij doen een dringend beroep op alle parochianen uw parochie financieel te blijven of te gaan steunen om daardoor de continuïteit zeker te stellen. Zoals hierboven al gezegd, onze bisschoppen hebben een gezinsbijdrage van circa 1% van het (gezins)inkomen als richtlijn gegeven. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf de hoogte van uw bijdrage, maar het geeft u in elk geval een bruikbare indicatie en vergelijking voor uw eigen situatie. Uw Parochie rekent op U. PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot uur. Parochiesecretariaat: tel ; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot uur; homepage: BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Coördinatie en Beheerscommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: ; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: ; Fonds gezinsbijdragen: Kerkdiensten Zo. 24 dec.: 9.30 uur GEEN viering. Heilige Kerstavond: uur Eerste nachtmis m.m.v. Ritmisch koor Maria. Priester: Pater P.H. van der Veer Koster: Dhr. Fabias, dhr. Vonk Lector: Lid van het koor Collectanten: Dhr. J. Boef, dhr. W. Boef, dhr. Roozemond, dhr. Kabel Intenties: Dhr. Rudolf Lekahena, dhr. August Hendriks, mevr. Overklift, Jan Coevoets, uit dankbaarheid, Barry Westdijk, Paulus van Dijk. 12

13 22.00 uur Tweede nachtmis m.m.v. Servaaskoor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Koster: Dhr. v.d. Wissel, dhr. da Luz Lector: Mw. Devcic Collectanten: Dhr. Blijenburg, dhr. van Kan, dhr. van Dam, dhr. Nortier Intenties: Mw. Voet, dhr. en mw. Hazen, dhr. Piet Meijer. Ma. 25 dec.: Kerstmis uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Lector: Dhr. v.d. Heijde Collectanten: Dhr. Emmen, dhr. W. Boef, dhr. Seesing, dhr. Barnhoorn Intenties: Mw. Voet, mw. Peters-van Roode, Maria ter Horst-Rooyakkers, Frans van Etten, Hubertus Frederik Peelen, dhr. de Jongh. Di. 26 dec.: Tweede Kerstdag. GEEN viering. Do. 28 dec.: HH. Onnozele Kinderen, martelaren uur Eucharistieviering. Zo. 31 dec.: H. Familie, Jezus, Maria en Jozef uur Eucharistieviering m.m.v. RenT-koor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Koster: Dhr. Evertsz Lector: Dhr. van Kan Collectanten: Dhr. Roozemond, dhr. Baars Intenties: Uit dankbaarheid, dhr. de Jongh, Piet en Hans Dessens, dhr. J. v.d. Wal. Ma. 1 jan.: Priester: Lector: Nieuwjaarsdag. H. Maria, moeder van God uur Eucharistieviering met samenzang. Pastoor R.J.W. Franken Dhr. van Kan. Do. 4 jan.: uur Eucharistieviering. Vr. 5 jan.: uur Woord- en Communieviering in de Kulk. Zo. 7 jan:: Openbaring des Heren uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Koster: Dhr. van Dam Lector: Mw. Devcic Intenties: Maria ter Horst-Rooyakkers, Jan Coevoets, overl.fam. Berkelaar-v.d. Water, overl.fam. van Dijk-Folst, dhr. Golia, mw. Eerden- Camerman, Gijsbertus Johannes Zondag, dhr. Wortman, dhr. en mw. Hazen, Aarnout Scheers, Leny Hemelsoet. Ma. 8 jan.: Intentie: Do. 11 jan.: Doop van de Heer uur Eucharistieviering. Voor onze parochie uur Eucharistieviering. Uit de parochie Dagen om te vieren Verjaardag 80 jaar en ouder: 06 jan. Dhr. T.P. Odijk, Karperstraat jan. Mw. M. Kriesels-Veld, Ondersim jan. Mw. J.E. Bijdam, Schakelweg jan. Mw. C.M. Hollenberg-Bijl, Klencke jan. Dhr. C. Rietveld, Klaver 6 13 jan. Mw. C.J. Aboeratim-Roodbol, Saffraanstraat jan. Dhr. M. de Bruin, Tijmweg 44 Eerste H. Communie 2007 Volgend jaar op zondag 3 juni vieren wij in onze parochie de Eerste Heilige Communie. Hebt u een kind dat geboren is vóór september 1999 en dat u zijn/haar Eerste Communie wilt laten doen stuurt u dan a.u.b. onderstaand strookje geheel ingevuld naar: Secretariaat Mariakerk, Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet. De voorbereiding van de ouders zal plaatsvinden in 2007 op de volgende data: 9, 23, 30 januari; 6, 13, 27 februari; weekend van 3 en 4 maart; 6, 13, 20, 27 maart en op 3 april; van tot uur ( inloop: u.) Plaats: Mariakerk, Parelvissersstraat 131, Hoogvliet, tel De voorbereiding vindt plaats in de vorm van een Alphacursus. Op de voorlichtingsavond, 9 januari 2007, zult u meer informatie krijgen. De voorbereiding voor de kinderen zal plaatsvinden op enkele zaterdagen na de voorjaarsvakantie van 10 tot 12 uur. De data hiervoor ontvangt u na de inschrijving van uw kind. Met vriendelijke groet, Pastoor R. Franken. 0 Ja, ons kind doet zijn Eerste H. Communie in 2007 en wij doen mee met de voorbereiding. Naam ouders:... Adres:... Telefoon:... Naam kind:... 13

14

15 De oplossing is een wens van de redactie die u vindt door letters uit de overeenkomstig genummerde vakjes over te brengen naar het diagram hiernaast. Er zijn drie cadeaubonnen beschikbaar om te verloten onder de goede inzenders. Oplossingen inzenden vóór 18 januari 2007 naar: Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt, of bezorgen in de brievenbus aan de zijkant van de Antwoordkerk. 15

16 KERKDIENSTEN ZONDAG 24 DECEMBER 2006 Vierde Advent Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst. Kinderoppas: Marijke Dirven. Evelien Langbroek Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in De Aanbouw. Mariakerk - Parelvissersstraat uur Geen viering COLLECTEN: + kinderoppas mogelijk. Prot. 1. Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecten: Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; Dorpskerk: Pastoraal Fonds. R.K.: Eigen parochie ZONDAG 24 DECEMBER 2006 Kerstavond Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls m.m.v. het Dorpskerkkoor Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pater P.H. van der Veer eerste nachtmis m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria' uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, tweede nachtmis m.m.v. het Servaaskoor COLLECTEN: Prot. R.K.: 1. Kinderen in de knel; 2. Kerk. Eigen parochie. 16 MAANDAG 25 DECEMBER 2006 Kerstmis Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice' Kindernevendienst. Kinderoppas: Marjo Ottink, Silvia Petersen Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Ds. R.J. Wilschut m.m.v. het Dorpskerkkoor Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in De Aanbouw. Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor COLLECTEN: + kinderoppas mogelijk. Prot. 1. Kinderen in de knel; 2. Kerk. Deurcollecten: Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; Dorpskerk: Pastoraal Fonds. R.K.: Eigen parochie DINSDAG 26 DECEMBER 2006 Tweede Kerstdag Er zijn geen diensten

17 MAANDAG 1 JANUARI 2007 Nieuwjaarsdag ZONDAG 31 DECEMBER 2006 Oudejaarsdag Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst. Kinderoppas: Dineke en Susanne van Veelen, Angelique Lolkema Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in De Aanbouw. Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Rouw & Trouwkoor COLLECTEN: + kinderoppas mogelijk. Prot. 1. Diaconie; 2. Oudejaarscollecte. Deurcollecten: Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; Dorpskerk: Pastoraal Fonds. R.K.: Eigen parochie. Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering met samenzang Begin van een jaar Eén ster - maakt de lucht minder dreigend. Eén kaars - maakt de nacht minder zwart. Eén hand - maakt de weg minder eenzaam. Eén stem - maakt de dag minder stil. Eén vonk - kan begin van nieuw vuur zijn. Eén noot - het begin van een nieuw lied. Eén kind - het begin van de toekomst. Eén wens - het begin van een jaar. Jacqeline Roelofs-v.d. Linden Uit: Scheppende Kracht, ZONDAG 7 JANUARI 2007 Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls Nieuwjaarsontmoeting en koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Ds. H. van den Heuvel, Oud- Beijerland; dienst van Schrift en Tafel Nieuwjaarsontmoeting en koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in De Aanbouw. ZONDAG 31 DECEMBER 2006 Oudejaarsavond Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie; 2. Oudejaarscollecte. Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor COLLECTEN: + kinderoppas mogelijk. Prot. 1. Diaconie; 2. Kerk. HA: Kerkinactie-project Roemenië Deurcollecten: Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; Dorpskerk: Pastoraal Fonds. R.K.: Eigen parochie; rente en schuldaflossing 17

18 Protestantse Gemeente Hoogvliet in wording WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerken in Hoogvliet is: De komende kerkdiensten staan er vermeld op het tabblad Kerkblad. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Falstaffstraat 131, 3194 GE Hoogvliet of via Protestantse diensten Informatie die hoort bij of gaat over de gezamenlijke diensten in de Antwoordkerk en Dorpskerk. Ambtsdragers Op 24 december - Antwoordkerk, uur: Bedet, Hoogerwerf; Verwoerd; lector: mw. Van mastrigt. - Antwoordkerk, uur: Bijl, mw. Groot Bramel; Stout; lector: mw. Van der Maar. - Dorpskerk, uur: Mw. Van Winkel, Groen, Wols; lector: Hanneke Russchen. Op 25 december - Antwoordkerk, uur: Mw. Noordsij, Van Schie, Hoogerwerf; mw. Petersen; lector: Van Veelen. - Dorpskerk, uur: Bedet, Hallema, mw. Olivieira; Vervat; lectoren: Kelly en Melanie van Winkel. Op 31 december - Antwoordkerk, uur: Mw. Van Winkel, Wols; Verwoerd; lector: mw. Kotey. - Dorpskerk, uur: Oldenhuis, mw. Kloeg; mw. Dirven; lector: Heutink. - Dorpskerk, uur: Bijl, Bedet, Kreft; Vervat; lector: mw. Buijser. Op 7 januari - Antwoordkerk, uur: Mw. Van Winkel, mw. Viskil, Kreft; mw. Petersen; lectoren: Bart van Mastrigt en Dorine Wilschut. - Dorpskerk, uur (HA): Mw. Noordsij, Hallema, mw. Groot Bramel, Misbeek, mw. Olivieira; lector: mw. Noordsij. Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 24 dec. A. Mout P. Meijboom 25 dec. A. Mout P. Meijboom 31 dec. A. Mout R. Vos 7 jan. H. Noordzij?. Bij de diensten Zie voor tijden en plaatsen van diensten ook de rubriek Kerkdiensten. 24 december - Antwoordkerk De lezing is uit Lucas 1 vers 57 tot 80: de geboorte van Johannes de Doper en de woorden van zijn vader, die bevrijd van zijn onvermogen om te spreken uitbreekt in een lied. Ik heb nog niet besloten of ik de profetenlezing kies uit Jesaja 45 (vers 1 tot 8) of uit Micha 5 (vers 2 tot 6); beide zou kunnen (rjw). 24 december - Dorpskerk We houden de adem in. Dichter bij de ontknoping van de te verwachten gebeurtenissen kán bijna niet. Vierde Advent in de morgen, en diezelfde dag nog kerstavond Je zou er buiten adem van raken. Deze morgen staan we vol verwondering stil bij alles wat God in petto heeft. Voor ons, én voor Elisabeth en Zacharias (veh). Kerstavond - Antwoordkerk Kerstavond. Knus rond de kerstboom, kaarsjes aan. Lekker eten met elkaar. Wat hebben we van kerst gemaakt, de afgelopen eeuwen? Deze avond is bij uitstek geschikt om dáárover met elkaar na te denken. En om ons loflied aan te heffen (hierin ondersteund door het Dorpskerkkoor). Want bij God verandert de betekenis van Kerst nooit! (veh). Kerstmorgen - Antwoordkerk Vandaag zingen we samen met Rejoice. We luisteren naar een kerstverhaal en staan met elkaar stil bij de tekst uit het evangelie van Johannes. Het licht dat de duisternis verdrongen heeft. En we proberen dat in het licht te zien van samen. Want, probeer maar eens in uw eentje een kerstlied te zingen... 18

19 Zo komen allen (velen toch, in ieder geval) vandaag tezamen, waar dan ook ter wereld. Waar dan ook in Hoogvliet (veh). Kerstmorgen Dorpskerk Kerst! Wat moet ik nog meer zeggen? (rjw) 31 december - Dorpskerk De laatste dag van het jaar. Een terugblik? Goede voornemens? (veh). 31 december - Antwoordkerk De lezing is uit Lucas 2 vers 22 tot 40. De lofzang van Simon mag dan klinken. Of ik er in slaag ook van dit lied weer een degelijke preek te bouwen moet ik zelf nog maar afwachten. Alle kans dat ik ditmaal aanknoop bij Jesaja 61 vers 10 tot 62 vers 3. Hoewel, ook dat is een lied. De evangelielezing laat natuurlijk wel een zekere opbouw bij het Lucasevangelie zien dat de moeite van het opmerken waard is (rjw). Oudejaarsavond - Dorpskerk Door onverwachte extra pastorale werkzaamheden heb ik nu nog niet goed kunnen nadenken over de laatste dienst in dit jaar. Kom en ervaar het (rjw). 7 januari - algemeen Op deze dag willen we elkaar een gezegend 2007 toewensen. De koffie staat daarvoor klaar na de diensten. Ik heb zelf een vrije zondag, zodat ik niets kan zeggen over de invulling (rjw). 7 januari - Antwoordkerk Een nieuw jaar. Nieuwe kansen. Maar waarover het op deze eerste zondag van 2007 zal gaan kan ik u echt nog niet zeggen. U mag erop vertrouwen dat er echter op deze dag iets zinvols te bidden, te zingen én te horen is (veh). Collecten Kerst - Kinderen in de Knel Zie de toelichting onder DiacoNieuws. 7 januari - Avondmaalscollecte De avondmaalsgave in de Dorpskerk is bestemd voor het vluchtelingenwerk in Roemenië. Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 26 november uit de Dorpskerk naar: mw. Van Bodegom, Jan de Raadtkade 15, en fam. Van Elsen, Koweitstraat 11; uit de Antwoordkerk naar: mw. Hekke, Meeuwenhof, kamer 901, en dhr. Rooimans, Erica 59; op 3 december uit de Dorpskerk naar: dhr. Boutkan, Eline Verestraat 64, en mw. Kreling, Klencke 545; uit de Antwoordkerk naar: mw. Bravenboer, Meeuwenhof, kamer 303, en dhr. Van Ringelesteijn, Schakelweg 151; op 10 december uit de Dorpskerk naar: fam. Kok, Nieuw Engeland 8, en mw. De Gooijer, Nieuw Engeland 55; uit de Antwoordkerk naar: mw. Broekmans, Alverstraat 127, en fam. Viskil, Gipskruid 3. Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel (meestal s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. A.G. van der Leij-Mulder, Othelloweg 275, verblijft nog in het Ikaziaziekenhuis. Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. L. Viskil, Gipskruid 3, heeft enige weken in het MCRZ locatie Clara gelegen, hij is 5 december weer thuis gekomen. Het gaat nu wel weer goed met hem. Mw. C.Jungerius-Heerebout, Karekiet 14, is op 28 november uit het Ikaziaziekenhuis ontslagen. Mw. S.Booi-Hofman, Klencke 347, was van 4 tot 14 december in het Ikaziaziekenhuis opgenomen. Naar omstandigheden gaat het redelijk met haar. Ik wens alle zieken en herstellenden, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis en al hun naasten het allerbeste, veel sterkte en de kracht van de Allerhoogste toe. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga Kerstcollecte DiacoNieuws De kerstcollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel, het kinderprogramma van Kerkinactie. Kinderen in de Knel steunt het CRC (Children Rehabilitation Centre), een opvangcentrum in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Afghanistan is een land met veel littekens. Al 25 jaar is dit land in diverse oorlogen verwikkeld. Al die oorlogen hebben tot gevolg dat een hele generatie kinderen is opgegroeid te midden van angst en geweld. En dat terwijl de toekomst van Afghanistan in hun handen ligt. In het CRC leren de kinderen vaardigheden die nodig zijn voor een toekomst in hun land, zoals het omgaan met hun ouders, buren en andere kinderen. Ook horen ze over hun kinderrechten, hoe ze gezond kunnen blijven en hoe ze met het milieu om moeten gaan. 19

20 Allemaal zaken die deze kinderen tijdens de oorlog niet of nauwelijks hebben meegekregen. In het speciale computerlokaal, leren kinderen met de computer om te gaan. Lessen over de gevaren van mijnen staan ook op het programma. Jaarlijks kunnen in het CRC 200 jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 14 jaar terecht. Vijf dagen in de week nemen de medewerkers van het centrum de kinderen onder hun hoede. Avondmaalcollecte van 7 januari Het Oost-Europese Roemenië bevindt zich sinds de val van Ceausescu in 1989 in een overgangssituatie. Het land krabbelt op, maar er zijn nog steeds veel staatsbedrijven en het verschil tussen arm en rijk blijft groot. De erbarmelijke toestanden in kindertehuizen zijn sterk verbeterd maar de situatie in bijvoorbeeld instellingen voor psychiatrische patiënten is zeer matig. De mensenrechtensituatie is nog steeds zorgelijk. Er zijn o.a. schendingen van de rechten van de Roma, de grootste minderheid in het land. Sinds 1989 heeft het land te maken met een groeiend aantal vluchtelingen. De integratie van deze vluchtelingen in de samenleving verloopt slecht. Met de avondmaalcollecte van zondag 7 januari willen wij dit werk steunen. Doet U mee? Uw Diakenen Daan Vervat bedankt! Na 30 jaar stopt Daan met zijn werk in de ZWO-commissie. Hij heeft er een hekel aan in het zonnetje gezet te worden, maar 30 jaar is niet niks. Dertig jaar geleden begon Daan met zijn werk als lid van de hervormde zendingscommissie. Vanaf eind jaren tachtig was er al sprake van dat een lid van de hervormde zendingscommissie bij de vergadering van de gereformeerde zendingscommissie aanwezig was en andersom. In 1992 ontstond uit de beide commissies de ZWO-commissie. Enerzijds uit noodzaak door de kleine commissies en anderzijds één grote commissie kan meer werk doen. Daan had eerst het secretariaat en daarna het penningmeesterschap van eerst de hervormde en later de ZWO-commissie. Sinds een aantal jaren beheert Wim Stout het penningmeesterschap. Daan heeft veel bijgedragen door zijn contacten met het hervormde zendingscentrum in Oegstgeest en later Kerkinactie in Utrecht. In de vergaderingen was hij sterk aanwezig met humor en zijn oprechte interesse in de zending. Het inzicht is er dat zending geen éénrichtingsverkeer is vanuit de gevende naar de ontvangende partij, maar dat er gewerkt wordt vanuit de gedachte wat de ontvanger wil dat er gedaan wordt. Daan, hartelijk bedankt voor je inzet in al die jaren en wat je voor de kerk nog steeds doet. Namens ZWO-commissie, Aad Hoogerwerf, mevr. Kaijadoe-Reawaruw, Ans Kloeg, Marianne van der Maar, Joke Papilaja, Wim Stout en Harry Wols. Uit de Aalkaarpastorie Allereerst wil ik ieder bedanken die ons rond de feestdagen heeft bedacht met een kaartje. Op de afgelopen synodevergadering vroeg een diaken met klem om uw voorgangers in ere te houden, of met een letterlijk citaat uit de Hebreeënbrief: Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken. Ik merk dat u de brieven goed kent - of anders vindt u het gewoon leuk om ons rond deze tijd te groeten; beide wordt gewaardeerd! De eerste week van januari is een weekje vakantie. De grootste kerstdrukte is dit jaar dan wel voor mijn collega, maar ik heb toch nog wel behoefte aan een beetje uitblazen - dat hoop ik dan ook lekker hardop te doen. In voorkomende gevallen kunt u dan ook contact opnemen met ds. Viola Huls. Ds. Robert Wilschut Uit de Sorongpastorie Langzaam deelt de kerstsfeer zich aan ons mee. En dan bedoel ik niet de vele lichtjes aan de buitenkant van sommige huizen, of de 20

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

De kinderen van groep 1 en 2 zingen: Ga je mee op zoek?

De kinderen van groep 1 en 2 zingen: Ga je mee op zoek? De kinderen van groep 1 en 2 zingen: Ga je mee op zoek? Ga je mee op zoek naar het Koningskind? Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. Ga je mee op zoek naar het Koningskind? Want wie zoekt, die

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse kerstikoon, herkomst onbekend feest van de geboorte van de Heer Kerstmorgen 2012 voorganger: ds. N.J. Pronk cantorij o.l.v. cantrix-organiste: Līga Vilmane ouderling:

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je?

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Eerste kerstdag Liturgie Voorzang: LB 138,1.3.4 (Komt allen tezamen) Voorzang: EL 103,1.2.4 (In Bethlehems stal) Voorzang: drie verzen (Heerlijk klonk

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn

Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn Ontmoetingskerk, 24 december 2013 Organist: dhr. Jan Fahner Zingen: Nu zijt wellekome 1 Nu zijt

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Kern Spijkenisse Voorganger: ds. Lennart van Berkel Organist: Adri v/d Padt Pianist: Manon Welkom Samenzang: Stille

Nadere informatie

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM!

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! Samenzang: Vreugde alom, de Heiland leeft! Vreugde alom, de Heiland leeft! Ik hef de lofzang aan. En

Nadere informatie

De kleuters komen zingend binnen: Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen kom gauw, kom gauw, we wachten op jou.

De kleuters komen zingend binnen: Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen kom gauw, kom gauw, we wachten op jou. De kleuters komen zingend binnen: Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen kom gauw, kom gauw, we wachten op jou. Welkomstwoord door Demi, Aram en juf Lenneke. Kinderen: Hartelijk welkom alle mensen

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse David en Nathan, Rembrandt. (1606/7-1669) Metropolitan Museum of Art, New York 4 e zondag van de advent 21 december 2014 kleur: paars voorganger: ds. N.J. Pronk

Nadere informatie

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster Datum: vrijdag 26 december 2014 Aanvang: 10.00 uur Locatie: CGK Huizen Organisatie: Zondagsschool Zaait aan alle wateren Welkom en gebed Samenzang: UaM 26 1.

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Kerstnacht 2014. Protestantse Gemeente te Heinkenszand

Kerstnacht 2014. Protestantse Gemeente te Heinkenszand Kerstnacht 2014 Protestantse Gemeente te Heinkenszand 1 Voorganger: Mathilde Meulensteen Ouderling : Arda Verbrugge Organist : Danny de Feijter m.m.v. : The Keysingers o.l.v. Heleen Bout 2 Voor de dienst

Nadere informatie

Sterzingen 2016 Viering

Sterzingen 2016 Viering Sterzingen 2016 Viering Bouwen aan een wereld Sterzanger Vandaag vieren we dat wijze mensen hoopvol op weg wilden gaan. Zij lieten zich leiden door een ster, hadden aandacht voor het nieuwe dat zich aandiende.

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Kerst is thuiskomen...

Kerst is thuiskomen... Overweging Kerstmorgen 25 december 2012 Gereformeerde Kerk Loosdrecht Ds. Stefan Dijkhuizen Genesis 1: 1-5 & Johannes 1: 1-5, 14 Overweging: Lieve Kerstmensen, 'Kerst is thuiskomen...' Dat is wat we dit

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Een koning als herder

Een koning als herder Kerstfeest 2012 Sterrennacht Vincent van Gogh Schilderij van Luc Blomme, www.domincanenknokke.be Een koning als herder Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk DE HERDERS Omdat eenvoudigen verstaan wat door

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Met muzikale begeleiding van Marloes Stomphorst Thom van Eck Bauke de Boer. Kinderkerstfeest 2014

Met muzikale begeleiding van Marloes Stomphorst Thom van Eck Bauke de Boer. Kinderkerstfeest 2014 Met muzikale begeleiding van Marloes Stomphorst Thom van Eck Bauke de Boer Kinderkerstfeest 2014 Binnenkomst kinderen groep 1 tot en met 3 Luid klokjes, klingelingeling, luid klokjes kling! Laat de boodschap

Nadere informatie

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum. 25 december 2015 Eerste Kerstdag. 10.00 uur. Tijd voor het Licht

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum. 25 december 2015 Eerste Kerstdag. 10.00 uur. Tijd voor het Licht Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum 25 december 2015 Eerste Kerstdag 10.00 uur Tijd voor het Licht ds. Pieter Goedendorp lector: Loek Klootwijk begeleiding: Frank Firet Wilma Wanner, Niels Wanner

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 2e zondag van de Advent 8 december 2013

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 2e zondag van de Advent 8 december 2013 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 2e zondag van de Advent 8 december 2013 Rachab door Marc Chagall (1960) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : mw. L.Sies : Henk Heino : Hennie Canrinus : Harry

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Liturgie Kerstnacht 2014. van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud

Liturgie Kerstnacht 2014. van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud Liturgie Kerstnacht 2014 van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud over Engelen Voorganger Ds.Marina Slot Organist Renee Campfens Ouderling Loes Siedenburg Diaken Marianne Soorsma en het Vrouwen koor

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

op 25 december 2014 in de Vloedschuur

op 25 december 2014 in de Vloedschuur Kerstdienst op 25 december 2014 in de Vloedschuur De cantorij komt zingend binnen met Gaudete, oud Engels Kerstlied Refrein Verheugt U, verheugt U, want Christus is geboren uit de maagd Maria, verheugt

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Licht en Vrede. in een donkere tijd geeft een heel klein licht uit een blij gezicht soms een sprankje hoop

INHOUDSOPGAVE. Licht en Vrede. in een donkere tijd geeft een heel klein licht uit een blij gezicht soms een sprankje hoop INHOUDSOPGAVE Licht en vrede ~ 2 Toelichting bij de vieringen met Kerstmis ~ 3 Mededeling rond Kerst ~ 8 Kerstvieringen binnen de federatie ~ 8 Vieringen t/m 18 januari O.L.V. Lourdes ~ 9 Vieringen t/m

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Gedicht: Het kerstbroodhuis van Annie M.G. Schmit gelezen door Carolijn

Gedicht: Het kerstbroodhuis van Annie M.G. Schmit gelezen door Carolijn Liturgie voor de kerstviering op 16 december 11 uur te Bégnins - Muziek - Woord van welkom. Gez. 138: 1,2,3,4 Komt allen tezamen Aansteken van kaarsen met de kinderen Gez 124: 1,2,3,4,5 Nu daagt het in

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Samenzang Lied 138: De kerstnachtdienstcommissie van de drie kerken te Onstwedde wensen u: Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor het nieuwe jaar!

Samenzang Lied 138: De kerstnachtdienstcommissie van de drie kerken te Onstwedde wensen u: Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor het nieuwe jaar! Samenzang Lied 138: De kerstnachtdienstcommissie van de drie kerken te Onstwedde wensen u: Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor het nieuwe jaar! Kerstnachtdienst 24 december 2015 Komt allen tezamen,

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Het Kerstpakket Liturgiesuggesties: Gezang 124: 1-5; Gezang 145: 1-3 Gezang 146: 1, 2, 4 en 6 Gezang 26: 1, 3 en 4 Jesaja 8:23-9:6 Zingende Gezegend 135: 1 en 2 Johannes 3:16-21 Gezang 160: 1 en 2 Na verkondiging:

Nadere informatie

Lied van de maand kerk school 2015 2016

Lied van de maand kerk school 2015 2016 Lied van de maand kerk school 2015 2016 Dit liedboekje is van:... Groep:... SEPTEMBER Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen wonen bij de

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Thema: Het Licht der wereld is gekomen!

Thema: Het Licht der wereld is gekomen! Kerstmorgen 25 december 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Het Licht der wereld is gekomen! Voorbereid met groep gemeenteleden: Betty Blitterswijk-Van der Louw, Francisca Broekhuis, Suzanne

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven) 30 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven) 30 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Activiteit en gezelligheid Speelgoedmiddag Bijlage: Kerstliederen Voor alle data geldt: Deo Volente

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Algemeen De voorgestelde liederen zijn gekozen uit het Liedboek van de Kerken (LvdK), uit de bundel Tussentijds (TT) en uit Liederen en Gebeden uit Iona

Nadere informatie

Zondag Cantate zondag Zingt

Zondag Cantate zondag Zingt Zondag Cantate zondag Zingt Op deze zondag is er een bijzondere plaats voor zingen en muziek. We hebben een geweldig koor in ons midden en we luisteren naar de klanken van ons nieuwe orgel. En in deze

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie