KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. TNT Post

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. TNT Post"

Transcriptie

1 Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. TNT Post Port betaald Port Payé Pays-Bas KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet. 38 e jaargang nr december 2006.

2 Colofon Verschijningsschema KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet. Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Verschijnt eenmaal per twee weken. Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel ; P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel ; A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel ; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel ; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel ; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden: Nr. Kopij Redact. Editie voor de inl. (e): avond: versch.: periode: 1 4 jan. 5 jan. 12 jan. 12/1-26/ jan. 19 jan. 26 jan. 26/1-9/2 3 1 feb. 2 feb. 9 feb. 9/2-23/2 Redactieadres: Kruisnetlaan 200 B (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, tel. (op de redactieavond, vrijdag van uur) ; Kopij inleveren: elektronisch ( ): donderdag, acht dagen tevoren; overige: vrijdagavond uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie. Abonnementsprijs: 20,00 per jaar. Betalingen: aan de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: ; bankrekening: Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: A. Hemerik, Bruins Slotstraat 15, 3191 AB, tel ; Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel ; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel ; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel

3 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld (Joh. 1: 9) Wat is het verschil tussen kunstlicht en echt licht? Behalve dingen die heel duidelijk zijn, zoals dat kunstlicht stuk kan gaan, de lamp kan knappen, het lichtknopje kan het begeven, is er nog iets wat opvalt. En dat merk je eigenlijk pas wanneer je, bijvoorbeeld, nieuwe kleren gaat kopen. Misschien herkent u het wel; je hebt een blauwe broek of een blauwe rok, en daar moet een jasje bij. En je staat in de winkel en je kijkt.is het nou de goeie kleur of niet? En dan moet u de verkoopster waarschuwen en vragen of je even met de combinatie naar buiten mag, om in het echte licht te kijken of het staat. En dan loopt u door de uitgang naar buiten, en het alarm gaat af, en u kijkt, en dan staat het voor geen meter. Het verschil tussen echt licht en kunstlicht. Echt licht brengt de waarheid aan het licht. Over dat licht, en dat is nog echter dan ons echte licht, gaat de tekst hierboven, opgetekend door Johannes. Dat licht was komende in de wereld. En wij doen niet anders dan onze wereld verlichten met kunstlicht. Lichtjes in de kerstboom, lichtjes op tafel, lichtjes voor het raam. Natuurlijk vormen ze een verwijzing naar dan echte licht. Ze zijn er een schamele afspiegeling van. Kunstlicht. Neplicht. Licht dat ons op het verkeerde been kan zetten. Licht dat weliswaar ook wel schijnt, in de duisternis, maar dat ook weer uit kan gaan. Dat vervormt, verdraait, ons het goede zicht ontneemt. Maar, kunnen we ons dan afvragen, wat moeten we ons dan voorstellen bij het ware licht. Dat waarachtige licht, waar Johannes een voorbode van was. Johannes, die kwam zeggen dat alle vormen van licht die tot dan toe bekend waren, alleen maar aftreksels waren. Die kwam vertellen over die Ander, dat ook een ander licht op de dingen zou werpen. En, vinden wij dat wel leuk, zo n nadrukkelijk licht in onze gezellige dagen? Zo n schijnsel, dat onbarmhartig alle oneffenheden en mankementen onthult? Dat alles wat probeert zich in de schaduw schuil te houden, beschijnt? Willen we dat wel, dat waarachtige licht? Dat licht is natuurlijk niet zomaar iets. Het is niet eens iets, het is Iemand. Iemand, een Persoon, die ons op het oog heeft. Die wil, dat wij uit de duisternis tevoorschijn komen. We zijn geen kinderen van het duister, we mogen in het licht gaan staan. En, omdat dat licht een Persoon is, hoeven we ook niet bang te zijn. Kerstfeest is niet het feest van de vaagheid en de duisternis, van de schemer die in stand gehouden wordt door een paar kaarsjes en kerstboomverlichting. Kerstfeest is het feest van God, Die wist dat wij het met kunstlicht nooit zouden redden. Die zijn Zoon naar de wereld stuurde om ons daarmee te redden. Anders zouden we reddeloos verloren zijn geweest. Laat u niet door kunstverlichting op een dwaalspoor zetten. Laat u niet misleiden. Laat u ook niet aanpraten dat dat ware licht iets abstracts, iets vaags zou zijn. Het is een Persoon, het is Iemand die vol liefde ons beziet. Iemand die van ons houdt. Iemand die het ons mogelijk maakt om kind van God te worden. Iemand die niet wilde dat wij in de duisternis bleven zitten. In de kou, in de eenzaamheid, in de ellende. Iemand die het goede met ons voor had. Iemand door Wie wij God kunnen leren kennen, door Wie wij tot God kunnen gaan. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Laten we ons niet van dat licht afkeren. Laten we ons openstellen, ons ermee laten vervullen. Het schijnt, en het wil niet alleen in ons maar ook door ons heen naar anderen stralen. Kerstboomlichtjes en kaarsen reiken niet zo ver. Het echte Licht gaat dwars door alles heen, straalt in de wereld en verdrijft het duister van de nacht. Niet voor eventjes, maar voorgoed. Kent u dat licht? Want, ook al is het het enige ware licht, het gaat niet automatisch aan in uw leven. U moet erom vragen. Vragen, bidden, tot God, of Hij uw hart wil vervullen en verlichten. Of Jezus Christus, het waarachtige licht, ook u wil verlichten, in uw hart. Hij is de enige manier om kennis te nemen van dat ware licht. Een andere weg naar God is er niet. En dat is reden tot een onuitsprekelijke vreugde. Ds. V.E. Huls 3

4 A g e n d a Zaterdag 30 december uur Jeugdgebouw. Minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk. Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon ; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau GK, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel ). 4 Woensdag 3 januari uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O). Vrijdag 5 januari 9.30 uur De Kulk. Bezinningsdienst - mw. J. Bouman (P). Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (G) = Gereformeerd; (H) = Hervormd; Maandag 8 januari (K) = Katholiek; uur Mariakerk. Bijeenkomst KBO (K). (O) = Oecumenisch; (P) = Prot. Gemeente i.w. (Herv./Geref.); Dinsdag 9 januari (.*) = meer informatie in betreffende rubriek uur Antwoordkerk. Bijbelstudiegroep o.l.v. ds. Wilschut (P). Vast rooster: uur Mariakerk. Informatieavond over de (tenzij anders aangegeven onder actueel ) Alphacursus (K*) Open kerken : uur. Antwoordkerk. Gezamenlijke Dorpskerk: donderdag uur, kerkenraden (P). Mariakerk: maandag vrijdag uur. Woensdag 10 januari uur De Aanbouw. Klein pastoraal overleg (P*). Elke zondag: Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering uur Antwoordkerk. Combo Eljakim. Eerste zondag van de maand: Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst. Derde zondag van de maand: Antwoordkerk: na de dienst koffiedrinken. Bijbelleesrooster Ma uur Mariakerk. Servaaskoor. vr 22 december Lucas 1: uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor za 23 december Lucas 1:57-66 Rejoice. Vierde Advent Di uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke zo 24 december Lucas 1:67-80 twee weken). Eerste kerstdag uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor ma 25 december Lucas 2:1-14 (voorlopig elke twee weken). Tweede kerstdag Wo uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan di 26 december Lucas 2: Huiswerkbegeleiding (O). wo 27 december Micha 7: uur Antwoordkerk. Chr. Koor Voices. do 28 december Micha 7:14-20 Do uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan vr 29 december Lucas 2: Inloopmiddag (O). za 30 december Lucas 2: uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor. Oudjaar uur Mariakerk. Ritmisch Koor Maria. zo 31 december Lucas 2:41-52 ma 1 januari Efeziërs 1:1-6 Actueel di 2 januari Efeziërs 1:7-14 Vrijdag 22 december wo 3 januari Efeziërs 1: uur De Kulk. Bezinningsdienst - dhr. J.E. de do 4 januari Efeziërs 2:1-10 Vries (P). vr 5 januari Efeziërs 2: uur Meeuwenhof. Kerstviering (P). za 6 januari Efeziërs 3:1-13 Woensdag 27 december zo 7 januari Efeziërs 3: uur De Aanbouw. Moderamen ma 8 januari Efeziërs 4:1-6 gezamenlijke kerkenraden (P). di 9 januari Efeziërs 4:7-16 wo 10 januari Efeziërs 4:17-24 Vrijdag 29 december do 11 januari Efeziërs 4:25-5: uur Mariakerk. Klaverjassen. vr 12 januari Psalm 66:1-9

5 In het ziekenhuis/verpleeghuis Breede Vliet Delta Psychiatrisch Centrum (Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal) Mw. T. Heydacker-van der Schaaf, Slaghaam 51 Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam) Mw. A.G. van der Leij-Mulder, Othelloweg 275 MCRZ, locatie Sint Claraziekenhuis (Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam) Dhr. J. van den Berg, Posweg 122. Zorgcentrum Meeuwenhof (verpl.) (Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet) Mw. C. Bezemer-Kleingeld. Dhr. P. Tuitman. Geriatrisch Centrum Breede Vliet (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet) Mw. E.J. Bierenbroodspot-Dieleman. Mw. A. Delhaas-Daman, Park Vossendijk 439. Dhr. H. Talsma. Woonzorgcentrum Siloam (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet) Mw. H. Aalhuizen-Kruit. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. W. van der Schoor-Bosvelt. Mw. A. Wiersma-van der Bijl Pastor: P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver Kerstviering 2006 Vrijdagavond 22 december houden we de kerstviering in de Koerzaal van Meeuwenhof. Muzikale medewerking wordt verleend door de zangeressen Ada Verkerk en Elly Meijboom en zij worden begeleid door Herman Valster die ook de begeleiding van de samenzang voor zijn rekening neemt. Bewoners van Meeuwenhof en Alver, alsmede gasten uit de wijk zijn van harte welkom! Bijbelkring De eerste bijbelkring van 2007 vindt plaats op maandagavond 15 januari. Op verzoek vertel ik iets over de bekende Aäronitische zegen uit Numeri 6. Herman Valster begeleidt de samenzang op het orgel. U bent welkom! Ik wens u allen een gezegend kerstfeest en de beste wensen voor een nieuw jaar onder de zegen van God. Met vriendelijke groet, Pastor Peter Stam Meeuwenhof en Alver Woonzorgcentrum Siloam Pastor: P.A. Stam, Karwijstraat 99, 3193 TH, telefoon: of ; Kerkdienst dinsdagochtend 9 januari De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar is op dinsdagmorgen 9 januari om uur. In deze dienst is Bart van der Zalm de organist en de volgende vrijwilligers staan ingeroosterd: dames Kooiman, De Koning, Kouwen, Ossendrijver, Paulusz en Pors. Onze bewoners, hun familieleden en vrijwilligers zijn hartelijk welkom! Kerkdiensten Zondag 24 december uur dhr. G. Vonk. Maandag 25 december uur ds. E.A. Bos m.m.v. Ada Verkerk Zondag 31 december uur ds. H.L. Nieman Ik wens u allen een gezegend kerstfeest en de beste wensen voor een nieuw jaar onder de zegen van God. Met vriendelijke groet, pastor Peter Stam 5

6 Dank Lieve mensen, Het is al weer een jaar geleden dat we u langs deze weg bedankte. Daarom zeggen wij ook nu weer: dank u voor alle goede zorgen, kaarten, bloemen en bemoedigende woorden. Tevens wensen wij u en allen die u dierbaar zijn goede kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar toe. Met vriendelijke groet, Hannie en Jan de Gooijer U allen willen wij hartelijk bedanken voor de felicitaties - in welke vorm dan ook - die wij mochten ontvangen bij ons 60 jarig huwelijksfeest. Arie en Annie van der Vlugt Dorpskerkkoor Nog even en dan is het kerst. Op dit ogenblik is het koor druk bezig het kerstrepertoire in te studeren. Het zijn mooie liederen en bij het instuderen krijg men soms koude rillingen, want het is net alsof het al kerstfeest is. Voor de koorleden is het extra druk aangezien het Dorpskerkkoor zowel in de kerstnachtdienst als op de 1 e kerstdag zingt. Als ik zie hoe de oudere koorleden snel de liederen oppikken dan heb ik alleen maar mijn bewondering daarvoor, want de meeste kerstliederen zijn nieuw voor het koor; ondanks hun leeftijd leren ze het behoorlijk snel en als u bedenkt dat alleen al dit jaar een paar leden de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt (en 2 leden al ver over de 80 jaar) dan weet u hoe goed deze jonge 6 dames en heren het doen onder deskundige leiding van Arnold en onze pianiste Riet Dijkhuizen. Waardering is er ook voor de nieuwe leden c.q. koorleden, die overgekomen zijn van het onlangs opgeheven Kerkkoor De Bron,voor het feit hoe snel ze kunnen aanpassen en in het bijzonder voor de zittende koorleden die hen goed hebben opgenomen. En straks in het nieuwe jaar zijn er weer nieuwe repertoires om lekker in te studeren. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom en als één van u denkt: misschien kan of wil ik zingen dan kan dat; kom gerust langs op onze repetitie avond. Het is altijd op donderdagavond van 19:45 21:45 uur in de Dorpskerk. Bestuurslid Dorpskerkkoor Concerten elders Nieuwjaarsconcert Klaas Jan Mulder Het traditionele nieuwjaarsconcert van de organist Klaas Jan Mulder vanuit de Rotterdamse Laurenskerk vindt plaats op d.v. zaterdag 6 januari 2007, aanvang uur. Werken worden uitgevoerd van o.a. J.S. Bach, M. Dupré, K. Hoyer, F. Asma en de concertgever zelf. Tevens samenzang. De toegangsprijs bedraagt 8,50. Ouderen (65+) 6,50. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang! De kerk is verwarmd. Een kerk is van blijvende waarde De volgende maand, namelijk van 14 t/m 28 januari 2007, worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente, waarvan u lid bent. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat

7 je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Kerkbalans, daar geef je voor! Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2007 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde! Modern Kerstfeest Vanuit de diepte van mijn welvaartstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. Want ik heb alles wat mijn hart begeert, alleen t geloven heb ik afgeleerd. De woorden van het oude kerstverhaal spreken voor ons een onverstaanb re taal. Want wie gelooft er in een eng lenlied, als hij het duivelse op aarde ziet? Wie laat er nu nog alles in de steek, alleen omdat hij naar de hemel keek? De herders vonden t Kind en spraken over Hem; wij zwijgen nog na twintig eeuwen Bethlehem. Wij geven U geen myrrhe of wierook meer, en t goud kunnen wij zelf gebruiken, Heer. Wanneer men nu de kinderen vermoordt wordt er nog nauwelijks protest gehoord. Wat moet het toch verdrietig voor U zijn, dat wij zo groot doen - want U werd zo klein. De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet. Wij zijn de kind ren van een harde, koude tijd, maar laat ons zien. dat Gij toch onze Vader zijt. Dat Gij ons zoekt in onze duisternis, omdat Uw liefde onveranderd is. Nel Benschop (Uit: Hij Die met ons is ) 7

8 Als in een oud verhaal.. Kerstverhaal Boos kloste Lode de gang door naar de keuken. Al sakkerend griste hij zijn zwarte duffelse jas van de kapstok. Vrouwen: altijd wat te zeuren. Kinderen: nooit tevreden. Bij het minste of geringste mepten ze elkaar om de oren. Zijn blik viel op de scheurkalender: 24 december. Kerstavond! Er zaten nog maar weinig blaadjes onder. Elke dag had hij er een afgescheurd. Nog zeven keer en het was oudjaar. Morgen 25 december. Kerstmis! Geboortefeest! Vredesfeest! Met een grauw rukte Lode drie blaadjes van de kalender: 24, 25 en 26 december. Hij gooide ze op het aanrecht. Vredesfeest, het mocht wat! Hier in huis was ze ver te zoeken, laat staan elders op de wereld. Ze moesten het maar helemaal niet meer vieren. Flauwekul, huichelarij! Zo mokkend stapte Lode de keuken uit het erf van de boerderij op. Het was al aardig schemerig. De lucht was koud en nat. Er zat sneeuw in de lucht. Lode zag dat zo. Hij rook het, voelde het. Jarenlange ervaring maakte het KNMI voor hem overbodig. Hij dacht even na. Nu hij toch buiten was, kon hij evengoed de schapen op het achterste veld oppikken. Met zulk weer konden de beesten beter in de schaapskooi overnachten. Even later rammelde het oude vrachtwagentje van Lode over de zandpaadjes naar het achterste veld. Daarvoor moest hij dwars door een donker dennenbos heen en weer terug. De oude schaapskooi lag aan het begin van dat bos. Het begon nu zachtjes te sneeuwen. De vlokjes dansten in de lichtbundel van de koplampen. Met enige moeite waren de schapen in de wagen geladen. Lode hotste-botste met een sukkelvaartje de hobbelige weg terug naar de schaapskooi. De sneeuwlaag werd dikker en dikker. Het zwart en bruin van de grond was bijna onzichtbaar geworden. De bomen kregen een witte waas. Daar zag hij het dak van de schaapskooi al. Mooi zo! Hij draaide de auto van het pad af. Pas op het laatste moment zag hij het krakkemikkige autootje voor de ingang staan. Razendsnel stuurde hij bij en remde stug. De wielen slipten weg. De zijkant van het vrachtwagentje bonkte tegen een omheinings- paaltje. De achterklep schoot los en de schapen tuimelden angstig blatend naar buiten. Lode sprong uit zijn auto. Sakkerju, welke mafkees zet zo zijn wagen neer! Toen zag hij de kentekenplaat op de auto. Stomme buitenlander! Uit de schaapskooi priemde licht naar buiten. Verdekke, zaten ze nog binnen ook! Met boze stappen beende Lode op de deur af. Wat dachten ze wel! Hij zou ze! Met een ruk opende hij de staldeur en keek.. Rillend en boos liepen de drie mannen door het witte bos. Er iets achter slenterde een man in een zwart pak. Op zijn hoofd droeg hij een platte, zwarte pet. Wat dom van me, dacht hij. Vergeten benzine te tanken en dan ook nog een kortere weg willen nemen. Driftig stapten de drie oliesjeiks door. Alle drie een zwart koffertje in de hand. Ze kwamen van een belangrijke conferentie. In de koffertjes zat geld en belangrijke papieren. Te waardevol om in de gestrande auto te laten liggen. Zo liepen ze door. Koud, rijk en verdwaald. Kom met zulk weer maar eens iemand tegen om de weg te vragen. Hoewel.. In dat armoedige schuurtje brandde licht. Licht betekent mensen. Mensen betekenen hulp. Ze zaten op wat balen stro: Lode, de chauffeur en de oliesjeiks. Stil en kijkend naar de vrouw en het kind. Wat klein was het, gerimpeld en pasgeboren. De vrouw was zichtbaar moe, maar het geluk straalde van haar gezicht. Haar man rommelde wat onduidelijk rond bij wat tassen. Het verhaal was snel verteld. Een gammele auto die het op weg naar huis had begeven. 8

9 De geboorte van het kind, dat zich onverwacht aankondigde. De schaapskooi als enige beschutte plaats. Lode en de sjeiks keken elkaar aan. Allen dachten ze aan hetzelfde oude verhaal. Toeval? De zwarte koffertjes klikten open. De drie mannen uit het oosten gaven waardevolle geschenken. Lode de belofte van eten, een warme huiskamer en een zacht bed. Zoals gewoonlijk ging Lode als laatste naar bed. Nog even naar de keuken. Keukendeur op het nachtslot doen. Toen zag hij de afgescheurde kalenderblaadjes liggen. Lode grinnikte. Wat een driftkop kan ik zijn! In de keukenla lag een rolletje plakband. Terwijl hij een kerstliedje neuriede, plakte hij de blaadjes weer op de kalender. Er was weer vrede in zijn hart. Léon Janssen. (uit: Verhalen voor de Kerst, Stephanusschool) Kerstfeest - Kerstfeest? Een ingezonden persoonlijk verhaal Heel vroeg in december, zelfs vaak al in november, versieren de winkeliers hun winkels met allerlei kerstartikelen. De etalages worden vrolijk versierd, de tuincentra worden ingericht met de mooiste kerstrozen in allerlei maten en kleuren. Kerstbomen worden uitbundig opgesierd, nog mooier en groter dan voorgaande jaren. Wijzelf versieren ook onze huizen, binnen, maar ook al meer buiten. De kerstdiners worden steeds uitgebreider en moeten genuttigd worden met zoveel mogelijk mensen om ons heen. Zo langzamerhand is het een commercieel feest aan het worden en wordt de werkelijke kerst gedachte naar de achtergrond verdrongen. En ik doe daaraan ook mee. Maak een reis naar Zwitserland of Oostenrijk met een reisgezelschap om toch vooral maar niet alleen te hoeven zijn, terwijl ik tegelijkertijd hoop de moed te kunnen opbrengen thuis te blijven om daar het feest te vieren. Nel Benschop heeft dat zo prachtig verwoord in haar gedicht Kerstsfeer Hier ligt, in een kribbe van hout, op Wie men straks t kruishout zal laden; Nu brengen de wijzen hem goud, straks wordt Hij voor zilver verraden; Nu dalen er engelen neer, nu daagt hemels licht in het oosten; In de donkerste nacht heeft de Heer één engel skechts om Hen te troosten; Nu komen de herders met haast aanbidden, geknield aan Zijn voeten; Eens zullen soldaten, verdwaasd, als Koning der Joden Hem groeten; Nu zingen de heemlen Gods eer, straks zullen de duivelen juichen als t volk zijn gegeselde Heer al schreeuwend z n haat zal betuigen; Nu eren we Hem als een kind, (een prinsje uit spookjesverhalen) Maar dat Hij ons zó zeer bewmint dat Hij met Zijn bloed wil betalen, dat schuiven we maar van ons af: Wie denkt er op Kerstfeest aan sterven? Het lijden, he kruis en het graf ze zouden de Kerstsfeer bederven. Ik zou zo graag ééns Kerstfeest vieren, zonder die vals-bewogen sfeer. Geen dennengroen zou t huis versieren, Geen hulst, geen kaarsen en zo meer. Geen kerstwijding, geen liturgieën, Geen kerstverhaal en geen gedicht, Maar diep gebogen op mijn knieën zou k overstraald met hemels licht Uw eng len horen, en aanbidden in woordenloze dank, Mijn stem zou zwijgen, als ik dan temidden der herders ging naar Behtlehem. k Zou knielend naar Uw kribbe staren, - een grote stilte om mij heen.- En Heer, misschien voor t eerst sinds jaren, vierde ik het feest met U alleen. Als we zo - samen - het Kerstfeest vieren zal de glans van het Kerstfeest wel vervagen. Voor u allen Gezegende Kerstdagen. Janny Heijn. 9

10 De kleurplaat staat op bladzijde

11 ROOMS-KATHOLIEKE KERK Kerstmis Het zal wel niet alleen bij ons thuis gebeurd zijn, dat er, wanneer de kerststal weer van zolder werd gehaald, de ene of de andere broze herder zijn hoofd bleek kwijt te zijn. Je wikkelt voorzichtig het papier los, waarin je het beeldje het jaar daarvoor had ingepakt, en dan komt er één tevoorschijn, zonder hoofd, of zonder hand of voet. Gipsen beelden breken snel..iedereen is trots op zijn kerststal en dus lijm je ieder jaar opnieuw de zwakke broeders en maakt er weer hele mensen van. Je gooit er nooit één weg. Integendeel, die het meeste te lijden hadden gehad worden het voorzichtigst uitgepakt en behandeld. Soms denk ik wel eens, dat wij mensen voorzichtiger omgaan met de beelden van de kerststal dan met de beelden van God. En daarmee bedoel ik alle mensen, geboetseerd door Hem, gemaakt naar Zijn beeld. Op de beelden van de kerststal die het meest te lijden hadden gehad zijn we het voorzichtigst, zei ik. En in ons dagelijks leven? Als we eerlijk zijn, denk ik, kijken we vaak met meer respect naar de succesvollen, de gezelligen, de geslaagden, de leukertjes. De mensen die te lijden hebben gehad en gehavend zijn door het leven? Kijken we met even veel respect naar hen? Of zelfs met meer respect vanwege de moed en de veerkracht die ze opbrengen? Als ik naar de televisie kijk en luister na hoe er in onze samenleving gepraat wordt dan denk ik dat die vraag ontkennend beantwoord moet worden. Dan bekruipt me toch het gevoel dat je maar beter een winner dan een loser kunt zijn. De eersten die het grote nieuws in de kerstnacht te horen krijgen zijn echter niet de geslaagden en de succesvollen. Het zijn een stel zwakken en onaanzienlijke mensen. 11 Herders die in het open veld de wacht hielden. De luister van de hemel omstraalde hen, aldus Lucas. Alsof God wil zeggen: Voor hen word Ik mens. Ik kom om zwakke en gebroken mensen hulp aan te bieden en zij die de meeste scheuren vertonen krijgen van mij het meeste aandacht. God wordt mens met kerstmis. Geen mens die alleen maar leeft voor succes, maar een medemens, een die in een tochtige schuur en een wankele kribbe te midden van gehavende en gebroken mensen wil zijn. Zo is onze God mens geworden, en de vraag die overblijft, is of wij nu door zijn menswording te vieren er zelf ook meer mens van kunnen worden? En daaronder versta ik medemensen, mensen met elkaar. Zalig Kerstfeest Pastoor Franken Kerkbalans Jouw kerk is van blijvende waarde. Daar geef je voor!! Een prachtig en aansprekend motto voor de actie Kerkbalans 2007 Maar waar geef je voor? Voor jouw kerk, want die is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam, maar ze bestaan en de kerk is er één van. De plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde en daar moeten we om en voor geven. Juist om deze waardevolle kerk, als geloofsgemeenschap en als erfgoed, ook voor de toekomst te behouden is uw geldelijke bijdrage hard nodig en onmisbaar. Maar ik geef toch al, zal een aantal van u wellicht zeggen. Dat klopt, zo n kwart van onze parochianen storten al een vaste bijdrage per maand, kwartaal of per jaar. Daarvoor zijn wij hen dankbaar en het is heel geruststellend voor de parochie; daarop kan dan in elk geval al vast gerekend worden.

12 Op de overige 75% van onze parochianen doen we bij dezen een beroep hun waardering ook daadwerkelijk in een kerkbijdrage tot uitdrukking te brengen. Maar geeft u genoeg??? Onze bisschoppen hebben een richtlijn opgesteld, waarin zij uitgaan van een bijdrage van ca. 1% van het gezinsinkomen. Een bijdrage van 10 per maand komt ongeveer neer op 1% van het netto gezinsinkomen op bijstandsniveau. Denkt u daar eens over na. Ook hebben wij geconstateerd, dat zeker de helft van de vaste bijdragen nog dateren van vóór invoering van de euro en dus al die jaren niet zijn verhoogd. Dat is met uw inkomen toch ook niet gebeurd...? U geeft nog geen vaste bijdrage? U stort uw bijdrage op de collecteschaal of u stort éénmaal per jaar een bijdrage naar aanleiding van de Actie Kerkbalans. Dat is natuurlijk ook prima. Echter, als uw parochie kan rekenen op een vaste bijdrage per maand of kwartaal, zijn de financiën nog beter te bewaken. Om dat allemaal weer eens bij in u herinnering te brengen, haken we opnieuw in bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans, die in januari gehouden wordt. Als thema werd dit jaar gekozen voor Jouw kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor. Als u dat ook vindt, kunt u uw kerkbijdrage storten op postrekening: t.n.v. Kerkbestuur Maria en Johannes onder het Kruis te Hoogvliet. Wij doen een dringend beroep op alle parochianen uw parochie financieel te blijven of te gaan steunen om daardoor de continuïteit zeker te stellen. Zoals hierboven al gezegd, onze bisschoppen hebben een gezinsbijdrage van circa 1% van het (gezins)inkomen als richtlijn gegeven. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf de hoogte van uw bijdrage, maar het geeft u in elk geval een bruikbare indicatie en vergelijking voor uw eigen situatie. Uw Parochie rekent op U. PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot uur. Parochiesecretariaat: tel ; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot uur; homepage: BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Coördinatie en Beheerscommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: ; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: ; Fonds gezinsbijdragen: Kerkdiensten Zo. 24 dec.: 9.30 uur GEEN viering. Heilige Kerstavond: uur Eerste nachtmis m.m.v. Ritmisch koor Maria. Priester: Pater P.H. van der Veer Koster: Dhr. Fabias, dhr. Vonk Lector: Lid van het koor Collectanten: Dhr. J. Boef, dhr. W. Boef, dhr. Roozemond, dhr. Kabel Intenties: Dhr. Rudolf Lekahena, dhr. August Hendriks, mevr. Overklift, Jan Coevoets, uit dankbaarheid, Barry Westdijk, Paulus van Dijk. 12

13 22.00 uur Tweede nachtmis m.m.v. Servaaskoor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Koster: Dhr. v.d. Wissel, dhr. da Luz Lector: Mw. Devcic Collectanten: Dhr. Blijenburg, dhr. van Kan, dhr. van Dam, dhr. Nortier Intenties: Mw. Voet, dhr. en mw. Hazen, dhr. Piet Meijer. Ma. 25 dec.: Kerstmis uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Lector: Dhr. v.d. Heijde Collectanten: Dhr. Emmen, dhr. W. Boef, dhr. Seesing, dhr. Barnhoorn Intenties: Mw. Voet, mw. Peters-van Roode, Maria ter Horst-Rooyakkers, Frans van Etten, Hubertus Frederik Peelen, dhr. de Jongh. Di. 26 dec.: Tweede Kerstdag. GEEN viering. Do. 28 dec.: HH. Onnozele Kinderen, martelaren uur Eucharistieviering. Zo. 31 dec.: H. Familie, Jezus, Maria en Jozef uur Eucharistieviering m.m.v. RenT-koor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Koster: Dhr. Evertsz Lector: Dhr. van Kan Collectanten: Dhr. Roozemond, dhr. Baars Intenties: Uit dankbaarheid, dhr. de Jongh, Piet en Hans Dessens, dhr. J. v.d. Wal. Ma. 1 jan.: Priester: Lector: Nieuwjaarsdag. H. Maria, moeder van God uur Eucharistieviering met samenzang. Pastoor R.J.W. Franken Dhr. van Kan. Do. 4 jan.: uur Eucharistieviering. Vr. 5 jan.: uur Woord- en Communieviering in de Kulk. Zo. 7 jan:: Openbaring des Heren uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: Pastoor R.J.W. Franken Koster: Dhr. van Dam Lector: Mw. Devcic Intenties: Maria ter Horst-Rooyakkers, Jan Coevoets, overl.fam. Berkelaar-v.d. Water, overl.fam. van Dijk-Folst, dhr. Golia, mw. Eerden- Camerman, Gijsbertus Johannes Zondag, dhr. Wortman, dhr. en mw. Hazen, Aarnout Scheers, Leny Hemelsoet. Ma. 8 jan.: Intentie: Do. 11 jan.: Doop van de Heer uur Eucharistieviering. Voor onze parochie uur Eucharistieviering. Uit de parochie Dagen om te vieren Verjaardag 80 jaar en ouder: 06 jan. Dhr. T.P. Odijk, Karperstraat jan. Mw. M. Kriesels-Veld, Ondersim jan. Mw. J.E. Bijdam, Schakelweg jan. Mw. C.M. Hollenberg-Bijl, Klencke jan. Dhr. C. Rietveld, Klaver 6 13 jan. Mw. C.J. Aboeratim-Roodbol, Saffraanstraat jan. Dhr. M. de Bruin, Tijmweg 44 Eerste H. Communie 2007 Volgend jaar op zondag 3 juni vieren wij in onze parochie de Eerste Heilige Communie. Hebt u een kind dat geboren is vóór september 1999 en dat u zijn/haar Eerste Communie wilt laten doen stuurt u dan a.u.b. onderstaand strookje geheel ingevuld naar: Secretariaat Mariakerk, Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet. De voorbereiding van de ouders zal plaatsvinden in 2007 op de volgende data: 9, 23, 30 januari; 6, 13, 27 februari; weekend van 3 en 4 maart; 6, 13, 20, 27 maart en op 3 april; van tot uur ( inloop: u.) Plaats: Mariakerk, Parelvissersstraat 131, Hoogvliet, tel De voorbereiding vindt plaats in de vorm van een Alphacursus. Op de voorlichtingsavond, 9 januari 2007, zult u meer informatie krijgen. De voorbereiding voor de kinderen zal plaatsvinden op enkele zaterdagen na de voorjaarsvakantie van 10 tot 12 uur. De data hiervoor ontvangt u na de inschrijving van uw kind. Met vriendelijke groet, Pastoor R. Franken. 0 Ja, ons kind doet zijn Eerste H. Communie in 2007 en wij doen mee met de voorbereiding. Naam ouders:... Adres:... Telefoon:... Naam kind:... 13

14

15 De oplossing is een wens van de redactie die u vindt door letters uit de overeenkomstig genummerde vakjes over te brengen naar het diagram hiernaast. Er zijn drie cadeaubonnen beschikbaar om te verloten onder de goede inzenders. Oplossingen inzenden vóór 18 januari 2007 naar: Redactie Kerkblad voor Hoogvliet, Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt, of bezorgen in de brievenbus aan de zijkant van de Antwoordkerk. 15

16 KERKDIENSTEN ZONDAG 24 DECEMBER 2006 Vierde Advent Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst. Kinderoppas: Marijke Dirven. Evelien Langbroek Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in De Aanbouw. Mariakerk - Parelvissersstraat uur Geen viering COLLECTEN: + kinderoppas mogelijk. Prot. 1. Diaconie; 2. Kerk. Deurcollecten: Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; Dorpskerk: Pastoraal Fonds. R.K.: Eigen parochie ZONDAG 24 DECEMBER 2006 Kerstavond Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls m.m.v. het Dorpskerkkoor Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pater P.H. van der Veer eerste nachtmis m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria' uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, tweede nachtmis m.m.v. het Servaaskoor COLLECTEN: Prot. R.K.: 1. Kinderen in de knel; 2. Kerk. Eigen parochie. 16 MAANDAG 25 DECEMBER 2006 Kerstmis Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice' Kindernevendienst. Kinderoppas: Marjo Ottink, Silvia Petersen Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Ds. R.J. Wilschut m.m.v. het Dorpskerkkoor Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in De Aanbouw. Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor COLLECTEN: + kinderoppas mogelijk. Prot. 1. Kinderen in de knel; 2. Kerk. Deurcollecten: Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; Dorpskerk: Pastoraal Fonds. R.K.: Eigen parochie DINSDAG 26 DECEMBER 2006 Tweede Kerstdag Er zijn geen diensten

17 MAANDAG 1 JANUARI 2007 Nieuwjaarsdag ZONDAG 31 DECEMBER 2006 Oudejaarsdag Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst. Kinderoppas: Dineke en Susanne van Veelen, Angelique Lolkema Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in De Aanbouw. Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Rouw & Trouwkoor COLLECTEN: + kinderoppas mogelijk. Prot. 1. Diaconie; 2. Oudejaarscollecte. Deurcollecten: Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; Dorpskerk: Pastoraal Fonds. R.K.: Eigen parochie. Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering met samenzang Begin van een jaar Eén ster - maakt de lucht minder dreigend. Eén kaars - maakt de nacht minder zwart. Eén hand - maakt de weg minder eenzaam. Eén stem - maakt de dag minder stil. Eén vonk - kan begin van nieuw vuur zijn. Eén noot - het begin van een nieuw lied. Eén kind - het begin van de toekomst. Eén wens - het begin van een jaar. Jacqeline Roelofs-v.d. Linden Uit: Scheppende Kracht, ZONDAG 7 JANUARI 2007 Antwoordkerk - Kruisnetlaan uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls Nieuwjaarsontmoeting en koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Ds. H. van den Heuvel, Oud- Beijerland; dienst van Schrift en Tafel Nieuwjaarsontmoeting en koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas aanwezig in De Aanbouw. ZONDAG 31 DECEMBER 2006 Oudejaarsavond Dorpskerk - Achterweg uur + (P) Mw. ds. V.E. Huls COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie; 2. Oudejaarscollecte. Mariakerk - Parelvissersstraat uur (K) Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor COLLECTEN: + kinderoppas mogelijk. Prot. 1. Diaconie; 2. Kerk. HA: Kerkinactie-project Roemenië Deurcollecten: Antwoordkerk: Onderhouds- en orgelfonds; Dorpskerk: Pastoraal Fonds. R.K.: Eigen parochie; rente en schuldaflossing 17

18 Protestantse Gemeente Hoogvliet in wording WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerken in Hoogvliet is: De komende kerkdiensten staan er vermeld op het tabblad Kerkblad. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Falstaffstraat 131, 3194 GE Hoogvliet of via Protestantse diensten Informatie die hoort bij of gaat over de gezamenlijke diensten in de Antwoordkerk en Dorpskerk. Ambtsdragers Op 24 december - Antwoordkerk, uur: Bedet, Hoogerwerf; Verwoerd; lector: mw. Van mastrigt. - Antwoordkerk, uur: Bijl, mw. Groot Bramel; Stout; lector: mw. Van der Maar. - Dorpskerk, uur: Mw. Van Winkel, Groen, Wols; lector: Hanneke Russchen. Op 25 december - Antwoordkerk, uur: Mw. Noordsij, Van Schie, Hoogerwerf; mw. Petersen; lector: Van Veelen. - Dorpskerk, uur: Bedet, Hallema, mw. Olivieira; Vervat; lectoren: Kelly en Melanie van Winkel. Op 31 december - Antwoordkerk, uur: Mw. Van Winkel, Wols; Verwoerd; lector: mw. Kotey. - Dorpskerk, uur: Oldenhuis, mw. Kloeg; mw. Dirven; lector: Heutink. - Dorpskerk, uur: Bijl, Bedet, Kreft; Vervat; lector: mw. Buijser. Op 7 januari - Antwoordkerk, uur: Mw. Van Winkel, mw. Viskil, Kreft; mw. Petersen; lectoren: Bart van Mastrigt en Dorine Wilschut. - Dorpskerk, uur (HA): Mw. Noordsij, Hallema, mw. Groot Bramel, Misbeek, mw. Olivieira; lector: mw. Noordsij. Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 24 dec. A. Mout P. Meijboom 25 dec. A. Mout P. Meijboom 31 dec. A. Mout R. Vos 7 jan. H. Noordzij?. Bij de diensten Zie voor tijden en plaatsen van diensten ook de rubriek Kerkdiensten. 24 december - Antwoordkerk De lezing is uit Lucas 1 vers 57 tot 80: de geboorte van Johannes de Doper en de woorden van zijn vader, die bevrijd van zijn onvermogen om te spreken uitbreekt in een lied. Ik heb nog niet besloten of ik de profetenlezing kies uit Jesaja 45 (vers 1 tot 8) of uit Micha 5 (vers 2 tot 6); beide zou kunnen (rjw). 24 december - Dorpskerk We houden de adem in. Dichter bij de ontknoping van de te verwachten gebeurtenissen kán bijna niet. Vierde Advent in de morgen, en diezelfde dag nog kerstavond Je zou er buiten adem van raken. Deze morgen staan we vol verwondering stil bij alles wat God in petto heeft. Voor ons, én voor Elisabeth en Zacharias (veh). Kerstavond - Antwoordkerk Kerstavond. Knus rond de kerstboom, kaarsjes aan. Lekker eten met elkaar. Wat hebben we van kerst gemaakt, de afgelopen eeuwen? Deze avond is bij uitstek geschikt om dáárover met elkaar na te denken. En om ons loflied aan te heffen (hierin ondersteund door het Dorpskerkkoor). Want bij God verandert de betekenis van Kerst nooit! (veh). Kerstmorgen - Antwoordkerk Vandaag zingen we samen met Rejoice. We luisteren naar een kerstverhaal en staan met elkaar stil bij de tekst uit het evangelie van Johannes. Het licht dat de duisternis verdrongen heeft. En we proberen dat in het licht te zien van samen. Want, probeer maar eens in uw eentje een kerstlied te zingen... 18

19 Zo komen allen (velen toch, in ieder geval) vandaag tezamen, waar dan ook ter wereld. Waar dan ook in Hoogvliet (veh). Kerstmorgen Dorpskerk Kerst! Wat moet ik nog meer zeggen? (rjw) 31 december - Dorpskerk De laatste dag van het jaar. Een terugblik? Goede voornemens? (veh). 31 december - Antwoordkerk De lezing is uit Lucas 2 vers 22 tot 40. De lofzang van Simon mag dan klinken. Of ik er in slaag ook van dit lied weer een degelijke preek te bouwen moet ik zelf nog maar afwachten. Alle kans dat ik ditmaal aanknoop bij Jesaja 61 vers 10 tot 62 vers 3. Hoewel, ook dat is een lied. De evangelielezing laat natuurlijk wel een zekere opbouw bij het Lucasevangelie zien dat de moeite van het opmerken waard is (rjw). Oudejaarsavond - Dorpskerk Door onverwachte extra pastorale werkzaamheden heb ik nu nog niet goed kunnen nadenken over de laatste dienst in dit jaar. Kom en ervaar het (rjw). 7 januari - algemeen Op deze dag willen we elkaar een gezegend 2007 toewensen. De koffie staat daarvoor klaar na de diensten. Ik heb zelf een vrije zondag, zodat ik niets kan zeggen over de invulling (rjw). 7 januari - Antwoordkerk Een nieuw jaar. Nieuwe kansen. Maar waarover het op deze eerste zondag van 2007 zal gaan kan ik u echt nog niet zeggen. U mag erop vertrouwen dat er echter op deze dag iets zinvols te bidden, te zingen én te horen is (veh). Collecten Kerst - Kinderen in de Knel Zie de toelichting onder DiacoNieuws. 7 januari - Avondmaalscollecte De avondmaalsgave in de Dorpskerk is bestemd voor het vluchtelingenwerk in Roemenië. Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 26 november uit de Dorpskerk naar: mw. Van Bodegom, Jan de Raadtkade 15, en fam. Van Elsen, Koweitstraat 11; uit de Antwoordkerk naar: mw. Hekke, Meeuwenhof, kamer 901, en dhr. Rooimans, Erica 59; op 3 december uit de Dorpskerk naar: dhr. Boutkan, Eline Verestraat 64, en mw. Kreling, Klencke 545; uit de Antwoordkerk naar: mw. Bravenboer, Meeuwenhof, kamer 303, en dhr. Van Ringelesteijn, Schakelweg 151; op 10 december uit de Dorpskerk naar: fam. Kok, Nieuw Engeland 8, en mw. De Gooijer, Nieuw Engeland 55; uit de Antwoordkerk naar: mw. Broekmans, Alverstraat 127, en fam. Viskil, Gipskruid 3. Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel (meestal s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. A.G. van der Leij-Mulder, Othelloweg 275, verblijft nog in het Ikaziaziekenhuis. Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Dhr. L. Viskil, Gipskruid 3, heeft enige weken in het MCRZ locatie Clara gelegen, hij is 5 december weer thuis gekomen. Het gaat nu wel weer goed met hem. Mw. C.Jungerius-Heerebout, Karekiet 14, is op 28 november uit het Ikaziaziekenhuis ontslagen. Mw. S.Booi-Hofman, Klencke 347, was van 4 tot 14 december in het Ikaziaziekenhuis opgenomen. Naar omstandigheden gaat het redelijk met haar. Ik wens alle zieken en herstellenden, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis en al hun naasten het allerbeste, veel sterkte en de kracht van de Allerhoogste toe. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga Kerstcollecte DiacoNieuws De kerstcollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel, het kinderprogramma van Kerkinactie. Kinderen in de Knel steunt het CRC (Children Rehabilitation Centre), een opvangcentrum in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Afghanistan is een land met veel littekens. Al 25 jaar is dit land in diverse oorlogen verwikkeld. Al die oorlogen hebben tot gevolg dat een hele generatie kinderen is opgegroeid te midden van angst en geweld. En dat terwijl de toekomst van Afghanistan in hun handen ligt. In het CRC leren de kinderen vaardigheden die nodig zijn voor een toekomst in hun land, zoals het omgaan met hun ouders, buren en andere kinderen. Ook horen ze over hun kinderrechten, hoe ze gezond kunnen blijven en hoe ze met het milieu om moeten gaan. 19

20 Allemaal zaken die deze kinderen tijdens de oorlog niet of nauwelijks hebben meegekregen. In het speciale computerlokaal, leren kinderen met de computer om te gaan. Lessen over de gevaren van mijnen staan ook op het programma. Jaarlijks kunnen in het CRC 200 jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 14 jaar terecht. Vijf dagen in de week nemen de medewerkers van het centrum de kinderen onder hun hoede. Avondmaalcollecte van 7 januari Het Oost-Europese Roemenië bevindt zich sinds de val van Ceausescu in 1989 in een overgangssituatie. Het land krabbelt op, maar er zijn nog steeds veel staatsbedrijven en het verschil tussen arm en rijk blijft groot. De erbarmelijke toestanden in kindertehuizen zijn sterk verbeterd maar de situatie in bijvoorbeeld instellingen voor psychiatrische patiënten is zeer matig. De mensenrechtensituatie is nog steeds zorgelijk. Er zijn o.a. schendingen van de rechten van de Roma, de grootste minderheid in het land. Sinds 1989 heeft het land te maken met een groeiend aantal vluchtelingen. De integratie van deze vluchtelingen in de samenleving verloopt slecht. Met de avondmaalcollecte van zondag 7 januari willen wij dit werk steunen. Doet U mee? Uw Diakenen Daan Vervat bedankt! Na 30 jaar stopt Daan met zijn werk in de ZWO-commissie. Hij heeft er een hekel aan in het zonnetje gezet te worden, maar 30 jaar is niet niks. Dertig jaar geleden begon Daan met zijn werk als lid van de hervormde zendingscommissie. Vanaf eind jaren tachtig was er al sprake van dat een lid van de hervormde zendingscommissie bij de vergadering van de gereformeerde zendingscommissie aanwezig was en andersom. In 1992 ontstond uit de beide commissies de ZWO-commissie. Enerzijds uit noodzaak door de kleine commissies en anderzijds één grote commissie kan meer werk doen. Daan had eerst het secretariaat en daarna het penningmeesterschap van eerst de hervormde en later de ZWO-commissie. Sinds een aantal jaren beheert Wim Stout het penningmeesterschap. Daan heeft veel bijgedragen door zijn contacten met het hervormde zendingscentrum in Oegstgeest en later Kerkinactie in Utrecht. In de vergaderingen was hij sterk aanwezig met humor en zijn oprechte interesse in de zending. Het inzicht is er dat zending geen éénrichtingsverkeer is vanuit de gevende naar de ontvangende partij, maar dat er gewerkt wordt vanuit de gedachte wat de ontvanger wil dat er gedaan wordt. Daan, hartelijk bedankt voor je inzet in al die jaren en wat je voor de kerk nog steeds doet. Namens ZWO-commissie, Aad Hoogerwerf, mevr. Kaijadoe-Reawaruw, Ans Kloeg, Marianne van der Maar, Joke Papilaja, Wim Stout en Harry Wols. Uit de Aalkaarpastorie Allereerst wil ik ieder bedanken die ons rond de feestdagen heeft bedacht met een kaartje. Op de afgelopen synodevergadering vroeg een diaken met klem om uw voorgangers in ere te houden, of met een letterlijk citaat uit de Hebreeënbrief: Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken. Ik merk dat u de brieven goed kent - of anders vindt u het gewoon leuk om ons rond deze tijd te groeten; beide wordt gewaardeerd! De eerste week van januari is een weekje vakantie. De grootste kerstdrukte is dit jaar dan wel voor mijn collega, maar ik heb toch nog wel behoefte aan een beetje uitblazen - dat hoop ik dan ook lekker hardop te doen. In voorkomende gevallen kunt u dan ook contact opnemen met ds. Viola Huls. Ds. Robert Wilschut Uit de Sorongpastorie Langzaam deelt de kerstsfeer zich aan ons mee. En dan bedoel ik niet de vele lichtjes aan de buitenkant van sommige huizen, of de 20

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

Administratie: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Administratie: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Administratie: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. KRKBLAD VOOR HOOGVLIT Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 47, nr. 2-24 januari 2015 Kerkblad voor

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 O N T M O E T I N G Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL Goede en bemoedigende herinneringen aan de Kerstfeestviering op 25 december 2013 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 In de

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie