De vakbond die opkomt voor jouw belangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vakbond die opkomt voor jouw belangen"

Transcriptie

1 De vakbond die opkomt voor jouw belangen Postbezorgers: laat je reactie achter op Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de BVPP De cao voor Sandd en Netwerp VSP komt er aan Over datingbureau de Kippekooi Februari 2011 Nummer 130

2 Colofon ReDaCtIeCommIssIe toon van Dun, Yvonne van der Kaay (eindredactie) en Gerard van Rijn. CoNtaCt alle leden van de BVPP ontvangen dit magazine. Het magazine verschijnt tenminste zes keer per jaar. Ideeën, artikelen en foto s kunnen ingestuurd worden via adres Daarnaast is het mogelijk telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer INzeNDeN Foto s De BVPP is altijd op zoek naar scherpe, actuele en digitale foto s van minimaal 1 mb in JPG. zorg er in ieder geval voor dat het om foto s gaat die je zelf hebt gemaakt of dat de fotograaf in kwestie toestemming geeft voor publicatie. Let op! De inzender is verantwoordelijk voor foto s die worden ingestuurd. Niet alle inzendingen worden geplaatst, aan plaatsing van foto s doen we vooraf geen toezeggingen. In het geval van eenmalige publicatie is het raadzaam om dat te vermelden, wanneer dat niet het geval is worden de foto s in de fotodatabank van de BVPP geplaatst en kunnen foto s in de toekomst opnieuw worden gebruikt. Uiteraard is het altijd mogelijk dat de foto s worden verwijderd uit het bestand. stuur dan even een . INzeNDeN artikelen Heb jij een artikel voor het magazine voor de BVPP? Die ontvangen wij graag! Na de inzending van jouw artikel beslist de redactiecommissie of er ruimte wordt vrijgemaakt in het magazine. artikelen worden door de redactiecommissie geredigeerd. VoRmGeVING Localprint Volgende inleverdatum van artikelen en foto s: 4 april Het magazine van de BVPP verschijnt tenminste vijf keer per jaar. Daarnaast worden leden door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. tenzij anders vermeld is het hoofdbestuur van de BVPP verantwoordelijk voor de inhoud van dit magazine. IssN Inhoud Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de BVPP...3 De cao voor Sandd en Netwerk VSP komt er aan...4 BVPP opent Reactieformulier Depot Plannen voor postbezorgers naar aanleiding bericht van TNT... 5 In memoriam Cor Ariëns...5 Postkantoren Vandaag...6 De BVPP lanceert binnenkort weer een nieuwe vakbond!...6 Van onze fractie in de OR Productie...7 BVPP-fractievoorzitter in de OR Pakketservice doet verslag...8 Zo wil je hier dan even tekenen...9 Uit de juridische praktijk...10 Uit het leven van een postbode...11 Wegwijzer HOOFDBESTUUR Voorzitter: Cor Verbogt Onyxdijk 89, 4706 LP Roosendaal Tel. hs: Mobiel: Vice voorzitter en belangenbehartiging: Toon van Dun Mars 12, 5527 CM Hapert Tel. hs: Mobiel: Secretariaat en redactie BVPP: Antwoordnummer WB Leidschendam Telefoon: Fax: Penningmeester: Toin van den Oever Dudokhof 79, 5041 EZ Tilburg Tel. hs: Mobiel: Ledenadministratie: Ben Tacke Antwoordnr , 5000 WB Tilburg Tel. hs: Mobiel: Medezeggenschap en Opleidingen: Johan Traets Mobiel: Belangenbehartiging: Fred Gerritsen Mobiel: Ledenwerving en ledenvoordelen: Gerard van Rijn Mobiel: Website: SECRETARISSEN VAN: sector area Noordoost: postcodes: 7000 t/m 9999 Jos Smits Tel. hs: sector area Noordwest: postcodes: Peter IJsselstein Tel. hs: Mobiel: sector area Centrum: postcodes: en 6500 t/m 6999 Fred Gerritsen Mobiel: sector area West: postcodes: René Kielema Mobiel: sector area Zuidoost: postcodes: Harrie van Gorp Mobiel: sector area Zuidwest: postcodes: en Erik Slinger Mobiel: sector Pakketservice: postcodes: Bert Wolters Mobiel: sector Postkantoren: postcodes: 1000 t/m 9999 Huub Verlaek Mobiel: sector TNT Express: postcodes: 1000 t/m 9999 Marco Driessen Tel. hs: Mobiel: NB. Onze leden die tot een ander bedrijf(sonderdeel) behoren kiezen voorlopig nog in bij het landelijk secretariaat. 2

3 Uitnodiging voor de algemene Vergadering van de BVPP Beste collega s, Op donderdag 21 april aanstaande zal de Algemene Vergadering 2011 van de BVPP worden gehouden in een vergaderzaal van het Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 te Hapert. Het hoofdbestuur nodigt de leden van de Raad van Afgevaardigden (RvA) en de overige leden uit deze Algemene Vergadering van hun vakbond bij te wonen. De gemaakte reiskosten zullen op basis van onze reiskostenregeling worden vergoed. Tijdens de AV van 2011 worden de drie topledenwervers van 2010 bekendgemaakt Reiswijzer De vergaderplaats is als volgt te bereiken: * Met het openbaar vervoer. Vanaf het station Eindhoven met de bus naar Hapert. Opstapplaats: De witte Dame. Voor nadere reisinformatie: of www. 9292ov.nl * Met eigen vervoer. Bij Eindhoven kiezen voor de richting van Eersel/Antwerpen en dan de N284. Eindhoven - Hapert is circa 23 km. Programma Ontvangst vanaf: uur Aanvang vergadering: uur Geplande afloop: uur agenda Openingsrede door voorzitter Cor Verbogt Mededelingen Jaarverslag 2010/2011 door secretaris Johan Traets Behandeling van de Jaarrekening 2010 door Toin van den Oever, penningmeester Verslag van de Kascommissie 2010 Bespreken Begroting 2011 door de penningmeester Toin van den Oever Bestuursaangelegenheden Bestuursverkiezing. Reglementair aftredend zijn de hoofdbestuursleden Toon van Dun, Johan Traets en Gerard van Rijn, lid van de sector Zuidoost, Zuidwest en West. Zowel Toon van Dun, Johan Traets als Gerard van Onder andere Adrie Pompernelle (links) werd tijdens de AV van 2010 uitgeroepen tot Lid van verdienste. Rechts staat Cor Verbogt, voorzitter van de BVPP 3 Rijn hebben zich voor een volgende termijn herkiesbaar gesteld. Voorstel hoofdbestuur Het hoofdbestuur stelt de RvA voor om Toon van Dun, Johan Traets en Gerard van Rijn als hoofdbestuurslid te herbenoemen Benoeming Lid van verdienste Huldiging wervers Bekendmaking van de sector die de meeste leden heeft geworven 1e Rondvraag Actuele zaken uit het overlegtafel Behandelen van de ingediende voorstellen Algemene Vergadering 2012 Het hoofdbestuur stelt de RvA voor de Algemene Vergadering 2012 te houden op donderdag 19 april e Rondvraag Sluiting aanmelding In verband met de reservering van het aantal lunches verzoek ik de deelnemers zich vóór 20 april aanstaande aan te melden via het adres: of per telefoon: Tot ziens bij onze Algemene Vergadering! Met vriendelijke groet, Johan Traets, secretaris BVPP

4 De cao voor sandd en Netwerk VsP komt er aan Het gaat snel ineens. Doordat de medewerkers van TNT zo luidruchtig van zich hebben laten horen in Den Haag, is de politiek wakker geworden. Er moet haast gemaakt worden met eerlijke concurrentie op de postmarkt. En dat signaal is eindelijk ook doorgedrongen bij Sandd en Netwerk VSP. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor Sandd en (toen nog) Selekt Mail en Netwerk VSP leverden het afgelopen jaar helemaal niets op. Uiteindelijk heeft de BVPP samen met de andere bonden die onderhandelingen afgebroken en de cao opgezegd. Sandd en de anderen dachten dat ze daar wel mee weg zouden komen. Maar het is anders gelopen. De massale demonstraties van de TNT-ers in Den Haag, de discussie met de politiek en de inbreng van een aantal postverspreiders van Sandd en Selekt Mail hebben er voor gezorgd dat er een heel grote verandering is gekomen in de opvattingen van de politici. Niks meer pappen en nathouden maar knopen doorhakken. Vóór 1 april 2011 een nieuwe cao en anders worden arbeidsovereenkomsten met grote dwang opgelegd. Zo groot dat de nieuwe postbedrijven ook niet meer weg kunnen komen met een juridische procedure. Want ook de Postwet gaat veranderd worden, daar komt een eis van dienstbetrekking in. Het net wordt aangespannen en dat is gevoeld. Alles wat een jaar gelden nog onbespreekbaar was kan nu ineens wel. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe cao en er komt een fonds waaruit in ieder geval de arbeidsovereenkomsten betaald gaan worden. En wat ons betreft ook de middelen die nodig zijn om te voorkomen dat overcomplete TNT-ers in de WW belanden. Wat betekent dat voor de postverspreiders van sandd en Netwerk VsP? Er gaan op heel korte termijn arbeidsovereenkomsten komen. Goedschiks of kwaadschiks. Er blijft een keuze mogelijkheid voor de mensen die nu al in dienst zijn om toch op basis van een Overeenkomst Van Opdracht (OVO) te blijven werken. Maar nieuwe medewerkers zullen die keus als snel niet meer hebben. En ook de OVO wordt gereguleerd op een zodanige manier dat mensen die werken met een OVO een vergoeding gaan krijgen die gelijk is aan het minimumloon. De BVPP zal zich inzetten voor een zo soepel mogelijke overgang. Als je van OVO naar arbeidsovereenkomst gaat dan moet je gewoon je eigen wijk houden. En er moeten voor die mensen ook minimale verzekeringen afgesloten worden. De onderhandelingen zijn in hoog tempo weer opgepakt. Tenslotte moet alles voor 1 april 2011 klaar zijn. We houden jullie op de hoogte. Wat betekent dat voor de medewerkers van tnt? De concurrentie zal al heel snel veel eerlijker worden. Betalen van arbeidsovereenkomsten kan alleen maar als de prijzen omhoog gaan. En snel, anders halen we de door de Tweede Kamer opgelegde termijnen niet. En dan kan er weer een sanctie volgen voor Sandd en Netwerk VSP. TNT gaat daar voordeel bij hebben. De prijsdruk neemt af en dus gaan de resultaten van TNT omhoog. Die stijging is wat ons betreft niet voor de aandeelhouders maar voor de medewerkers. Enerzijds om te bezien of de komende reorganisatie niet wat langzamer kan, anderzijds door middelen vrij te maken om te zorgen dat overcomplete medewerkers niet in de WW komen. Hoe we dat allemaal precies gaan regelen is nu nog niet duidelijk. Wel staat voor de BVPP vast dat we het gaan regelen. En dat er een normale postmarkt komt met normale concurrentie. En dat is van groot belang voor de vele duizenden medewerkers van TNT en van Sandd en Netwerk VSP Is alles dan geregeld? Zeker niet, er moet nog veel werk worden verricht. Maar dankzij politieke druk moet het snel klaar. Weinig tijd om te rekken, de boodschap van de stakende TNT-ers en van de politiek is duidelijk: Het moet afgelopen zijn met de oneerlijke concurrentie. En de BVPP zal er met de andere bonden voor zorgen dat dit ook gaat gebeuren. 4

5 BVPP opent Reactieformulier Depot Plannen voor postbezorgers naar aanleiding bericht van tnt Postbezorgers: surf naar en laat je reactie achter! Onlangs heeft de BVPP bericht ontvangen van TNT. De BVPP betreurt dat een voorziening zoals een toilet niet onder de minimale eisen van de depots valt. De BVPP is erg benieuwd wat jullie vinden van het voorstel. Deze is na te lezen op ww.bvpp.nl. Verder horen we ook graag tegen welke problemen jullie aanlopen of misschien hebben jullie wel goed uitvoerbare oplossingen om de uitrusting of voorzieningen van de depots te verbeteren. Vanaf nu is er in ieder geval een mogelijkheid waar jullie je mening, klachten en ideeën kwijt kunnen. Wij verzamelen de reacties en doen dan een verbetervoorstel richting TNT. IN memoriam Cor Ariëns, geboren op 1 april 1954 in Oosterhout, overleden op 26 december 2010 in Geertruidenberg. De fractie Area zuidwest heeft eind 2010 een groot verlies moeten incasseren. We hebben afscheid moeten nemen van fractielid Cor Ariëns. Afgelopen zomer werd de ziekte kanker bij hem vastgesteld. Ondanks zijn vechten en de inzet van medici heeft hij deze vreselijk ziekte niet kunnen overwinnen. Als fractielid was hij een welkome versterking. Een joviale Brabander met het hart op de goede plaats. Al snel werd de fractie uitgenodigd om eens een keer met hem mee te varen op zijn ronde door de Biesbosch. Cor was leergierig en heel nauwgezet. Dat bleek ook uit zijn slagen voor het diploma Bijzonder Opsporings Ambtenaar (BOA), een mogelijk nieuwe stap in zijn werkzame leven. Wat mij als fractievoorzitter vooral bij zal blijven was zijn aanstekelijke gulle lach. Als fractie wensen wij zijn familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. In de plechtige uitvaartdienst en in de crematieplechtigheid hebben wij op mooie wijze afscheid kunnen nemen van Cor, ontroerend waren de drie ballonnen van zijn kleinkinderen aan de kist. Fijn dat hij zijn jongste kleinkind nog even heeft kunnen meemaken. Voor het BVPP-magazine is hij een keer geïnterviewd, voor mij heeft hij daar het mooiste compliment neergezet wat je als fractie kunt krijgen. Hij omschreef de fractie als een vriendenclub. Op de linten van het bloemstuk dat we namens de fractie hebben laten neerleggen hebben we geschreven: een laatste groet, een dankbare BVPP-fractie. Dankbaar zijn we voor wat we in Cor als fractie hebben gekregen. Hij zal voor altijd in onze gedachten blijven. Cor van Helden, Fractievoorzitter Area zuidwest Cor Ariënsss 5

6 Postkantoren Vandaag op weg naar een toekomst buiten Postkantoren Medewerkers kunnen via het Postkantoren Mobiliteits Centrum (PMC) Conclusion veel doen om te werken aan hun nieuwe toekomst. Er worden trainingen gegeven voor het schrijven van sollicitatiebrieven, het samenstellen van je cv, het bouwen aan je netwerk en voor het voeren van een overtuigend sollicitatiegesprek. Je maakt daarvoor afspraken met je coach/persoonlijk adviseur of je clustermanager. Ook kun je een gemotiveerd verzoek indienen voor het volgen van een opleiding die nodig is voor het vergroten van je kansen op de arbeidsmarkt. De persoonlijk adviseur van PMC Conclusion zal je coachen, begeleiden, activeren en stimuleren in het vinden van een nieuwe baan. Toch krijgen we signalen dat dit niet altijd naar tevredenheid gebeurd. Deze signalen bespreken wij binnen de Ondernemingsraad en ook met de directie van Postkantoren, maar we hebben de wijsheid niet in pacht. Hebben jullie concrete oplossingen voor ogen, of loop je zelf ergens tegenaan, laat het ons dan weten via Kunnen jullie je niet vinden in de aanpak van je coach en komen jullie er samen niet uit? Probeer het dan bespreekbaar te maken via de helpdesk van Conclusion. Maar stuur daarnaast ook een mailtje naar de BVPP: Financieel advies In het Sociaal Plan is opgenomen dat de medewerkers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om financieel advies in te winnen bij onder andere De Regt. De reacties van de medewerkers laten zien dat zij daarover ook echt tevreden zijn. In een overzichtelijk rapport worden de mogelijkheden voor de medewerkers nog eens duidelijk op een rij gezet en toegelicht. Dus maak gebruik van deze mogelijkheid; het helpt echt bij het maken van een weloverwogen keuze. Voortgang sluitingen Postkantoren In december 2010 sloten weinig vestigingen. Er moeten in 2011 nog 28 vestigingen worden gesloten of omgezet worden in een postagentschap. De laatste kantoren sluiten uiterlijk in september 2011; dan is het echt gedaan met het traditionele postkantoor, waar we zolang hebben mogen en kunnen werken. De BVPP lanceert binnenkort weer een nieuwe vakbond! zzp Verbond is in oprichting Op verzoek van leden van de BVPP wordt binnenkort het ZZP Verbond opgericht. Op dit moment zijn de werkzaamheden hiervoor in volle gang. ZZP-ers die alvast lid willen worden kunnen alvast contact opnemen met de BVPP. Je krijgt dan een inschrijfformulier thuisgestuurd. In eerste instantie gaat het verbond zich richten op koeriers. 6 ZZP VERBOND JOUW PARTNER TIJDENS JE WERK! Diensten zzp Verbond Deze nieuwe groep leden kan in de toekomst gebruik maken van soortgelijke diensten en services. Deze diensten worden speciaal voor ZZP-ers ontwikkeld. Zo gaat het Verbond zich onder andere sterk maken voor de collectieve belangen van deze ondernemers. Er komen richtlijnen van prijzen voor ZZP-ers en een rekenmodule waar de leden kunnen berekenen hoeveel uren ze moeten werken voor een bepaalde prijs om een inkomen te verdienen. Ook op juridisch vlak gaat het Verbond aan de slag. Het eerste half uur is voor deze leden gratis en daarna worden er kosten in rekening gebracht. (Wat uiteraard stukken lager uitvalt dan bij een willekeurige jurist.) Daarnaast worden er ledenvoordelen afgesloten, komt er een ZZP-coach en worden de leden op de hoogte gebracht van het laatste nieuws.

7 Van onze fractie in de or Productie. Ook is onderzocht wat de optimale opstelling van vos- en bestellerskasten is rondom de productieband: wat zijn bijvoorbeeld de loopafstanden en bewegingsruimte rondom de werkplek? Maar ook de inrichting van het afvoereiland is een belangrijk onderdeel van de toets geweest. Dit is de plek waar de chauffeurs de gereedstaande containers ophalen: de rolcontainers staan aan het einde van de band en zijn geïdentificeerd op depotnaam of nabrengrit. Chris Smeltink, lid van de BVPP-fractie in de OR Productie Chris Smeltink, lid van de BVPP-fractie in de OR Productie geeft deze editie meer informatie over de proef Ontwerptoets productielijn. over de proef ontwerptoets productielijn Half september werd er aangekondigd dat er op het VBG Almere kant een ontwerptoets productielijn zou plaatsvinden. Op 22 september werd het personeel ingelicht over het doel en effecten daarvan op het dagelijks werk, op 20 oktober, na de werkzaamheden is de productieband geïnstalleerd en de veranderingen op werkvloer aangepast. De lokale OC en een lid van de OR hebben zich verenigd in een werkgroep. Met name mensen die zich met ARBO zaken bezig houden hebben in de werkgroep meegedraaid om alles te controleren en kijken of het goed verloopt, in de werkgroep zijn uiteraard ook postbodes vertegenwoordigd. arbo Ook is er gekeken of het ARBO technisch allemaal goed verloopt. Op de eerste dag van de proef was er een hele hoge toon te horen, als je er de hele dag in werkt dan werd het heel irritant. De OR heeft dit meteen besproken met de projectleider die de volgende dag het probleem heeft laten verhelpen door de leverancier. tot slot De evaluatie met de medewerkers is inmiddels geweest en door alle aanwezige betrokkenen, inclusief het management team (MT), als positief ervaren. De medewerkers en team - coaches zouden er graag mee doorgaan. De OR zal binnenkort bepalen of zij voor verlenging gaan verzoeken. Wil je hierop reageren? Stuur de BVPP een bericht ter attentie van Chris Smeltink. Wat is er precies getoetst? Er is onder andere getoetst of het werken met een productieband voor de afvoer van binnentassen goed werkt: Is de capaciteit en doorstroming voldoende? Hoe zit het met de storings - gevoeligheid van de band? Kunnen de depots tijdig worden beleverd? De BVPP-fractie in de OR Productie 7

8 BVPP-fractievoorzitter in de or Pakketservice doet verslag Theo van Melis, voorzitter van de BVPP-fractie in de OR Pakketservice brengt iedere editie verslag uit over de laatste ontwikkelingen bij Pakketservice. In deze editie kun je Theo van Melis meer lezen over de overgang van Aangetekenden naar Pakketservice, de veiligheidsdienst B.V.P en het afscheid van Suzanne Rijnbergen. aangetekenden nu echt naar Pakketservice? Zoals het er nu uitziet wordt 2011 het jaar dat de aangetekenden in zijn totaliteit overgaat naar Pakketservice. Er is een vernieuwde adviesaanvraag bij onze collega s van de OR Productie binnen gekomen, ook onze OR Pakketservice heeft inmiddels een geactualiseerde versie ontvangen. Vanuit onze fractie zullen we nauwgezet deze overkomst begeleiden en toetsen, zodat aanstaande medewerkers die overkomen met een goed gevoel deze belangrijke overstap meemaken. We houden u op de hoogte! Bang voor de vliegende brigade? Onlangs heeft de OR tijdens een werkcongres gesproken met de heer Ap Boom. Hij is eindverantwoordelijk voor de gehele veiligheidsorganisatie van Pakketservice waaronder de vliegende brigade. Daarin gaf hij te kennen dat deze naam vliegende brigade van oorsprong was ontstaan om corrupte franse gerechtsdienaren op te sporen. Hij wil in de toekomst deze dienst veranderen om zo een moderner beeld omtrent Bedrijfsveiligheid Post (B.V.P.) te krijgen. De OR had verschillende verhalen binnengekregen op en over de wijze waarop medewerkers werden gecontroleerd. De heer Boom verzekerde ons dat het geenszins de bedoeling was om op onorthodoxe wijze een controle uit te voeren bij medewerkers binnen ons bedrijf! Hij bevestigde wel dat er enkele controleurs waren die hun functie wel heel levensecht uitvoerden. Het continue trainen van deze vliegende brigade medewerkers staat dan ook voorop ook op sociale vaardigheden. Velen hebben dan ook niet begrepen dat de door hun ondertekende (sanctie) brief van de landelijk distributie manager reeds een eerste waarschuwing betrof. Naar nu blijkt zijn er inmiddels al verschillende eigen chauffeurs voor 1 of 2 dagen geschorst! Het gevolg bij een tweede keer zou ontslag (kunnen) betekenen. U begrijpt het al, diverse medewerkers staan dus inmiddels al op scherp, met andere woorden gaan we dadelijk onze juridische afdeling binnen de bond overbelasten aangaande ontslagaanvragen voor vaste medewerkers? Ik hoop het niet. Tip:sluit uw voertuig af en laat een te grote hoeveelheid pakketten liever uitmonden in overwerk dan ontslag! Daar kan uiteindelijk wel iets aangedaan worden. Heeft u over dit onderwerp nog verdere vragen wij nemen ze graag mee richting onze bestuurder. afscheid suzanne Rijnbergen Op 4 november jongstleden heeft Suzanne Rijnbergen afscheid genomen van de sector Pakketservice en de fractie OR Pakketservice vanwege haar nieuwe baan. Wij vinden het heel erg jammer dat Suzanne de Copgroep, de BVPP en de sector Pakketservice heeft verlaten. Wij wensen haar ontzettend veel werk plezier toe in haar nieuwe werk omgeving. Wij zullen haar missen! Suzanne Bedankt! Namens alle sectorleden en fractie leden OR Pakketservice. Links Suzanne Rijnbergen, rechts Peter Gerritsen 8

9 zo Wil je hier dan even tekenen? Of wil je dat een deskundig jurist naar de ontslagpapieren van je dochter kijkt? Schakel tegen gereduceerd tarief via de BVPP voor 110 per uur exclusief BTW een jurist in voor een familielid!

10 Uit de juridische praktijk van de BVPP Loon onterecht ingehouden? De juristen van de BVPP gaan hier achteraan! Enige tijd geleden werd een jurist van de BVPP in paniek gebeld door een werknemer van TNT. Het loon was niet betaald, sterker nog, op de loonstrook was een vordering gesteld. Navraag was al gedaan bij de loonadministratie van TNT. Het laconieke antwoord was dat de werknemer enige tijd teveel loon ontvangen had en dat dit nu werd teruggedraaid. Wettelijk zou dit allemaal in orde zijn en was TNT dus gerechtigd dit te doen. Tijdens het gesprek dat de werknemer, een bedrijfsmaatschappelijk werker en de jurist van de BVPP hadden, werd door TNT het voorstel gedaan dat de werknemer geld zou kunnen lenen van het personeelsfonds van TNT. Uiteindelijk was het de bedrijfsmaatschappelijk werker ook wel duidelijk dat dit niet de juiste weg was, zeker nadat was uitgelegd wat de wettelijke regels waren wat verrekening en loonbeslag betreft. Daarop werd de leidinggevende bij het gesprek gehaald. Zijn reactie liep van aanvallend: Ik laat mij niet onder druk zetten, tot verdedigend Je had eerder naar mij moeten toekomen (terwijl dat al enige tijd geleden gebeurd was) tot probleemoplossend. Er werd direct een aantal telefoontjes gepleegd. Een dag later stond er inderdaad weer geld op de rekening van de werknemer. Uiteraard was de BVPP tevreden dat deze zaak zo snel kon worden opgelost, maar we blijven zitten met een aantal vragen. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat een groot bedrijf als TNT zo n knullige salarisadministratie heeft waarbij medewerkers ofwel de wettelijke regels inzake verrekening niet kennen, ofwel deze bewust aan de laars lappen? zo n moment weet je niet of het nu zo is dat de notabene door TNT verzonden brief nooit bij de salarisadministratie is gekomen, er door de manager nooit opdracht is gegeven tot betalen of dat de salarisadministratie inderdaad niet erg capabel is. Wie het weet mag het zeggen. Reactie van de betrokken BVPP-jurist Victor schöyer Op dit moment houd ik er ernstig rekening mee dat de manager zijn werk gewoon niet heeft gedaan. Waarom ik dat denk? In verschillende zaken heb ik van TNT inmiddels toezeggingen ontvangen om mij binnen een bepaalde termijn een reactie op mijn brieven te geven. Helaas hoor je op of voor de genoemde datum niets. Als je de betrokken manager probeert te bellen, dan verzekert de secretaresse je dat je wordt teruggebeld. Ik zit nog steeds te wachten. Schrijf je een brief, dan krijg je de reactie dat je een afspraak gemaakt zou hebben dat er op een ander tijdstip gereageerd kon worden. Stuur je daarop een brief met een kopie van de eerste brief, dan hoor je niets meer. Van een bedrijf dat de boterham moet verdienen met communicatie, verwacht je toch een professionelere houding dan verstoppertje spelen. Het is te hopen dat TNT snel orde op zaken gaat stellen. Mij lijkt het namelijk dat TNT haar geld en tijd wel beter kan besteden dan aan allerhande rechtszaken en briefwisselingen. In het eerste geval werd de tweede maand op rij het salaris ingehouden. Het leervermogen bij TNT lijkt dan ook gering. De geschiedenis herhaalt zich Zoiets is al eerder voorgekomen in de juridische praktijk van de BVPP. Bij TNT was er een ex-werknemer die expliciet een datum gaf waarop er geld op de rekening gestort zou zijn. De oplettende lezer begrijpt dat op de bewuste datum het geld niet op de rekening gestort was. Navraag bij TNT leidde tot de geïrriteerde vraag of de ex-werknemer geldgebrek had. Op Nicoline van den Broek-Klaarenbeek is de nieuwe collega van Victor Schöyer. Samen zorgen zij voor arbeidsrechtelijke bijstand voor leden van de BVPP! 10

11 Uit het leven van een postbode In de vorige editie zijn drie korte verhalen van een oud-postbode gepubliceerd waarop we een aantal leuke en bijzondere reacties kregen. Deze verhalen zijn uit eerste hand maar kunnen ook van horen en zeggen zijn. Ook in deze editie van het magazine staan een aantal van deze verhalen. Het kan zijn dat je een eigen verhaal zal herkennen.. extra lange balpen? Een postbode moest eens een aangetekende brief bezorgen in een flatgebouw zonder lift op de vierde etage. De postbode belde aan en er verscheen een vrouw op een balkon op de vierde. Wie is daar? Vroeg ze. Ze vond het vreemd dat ze naar beneden moest komen om te tekenen. Moet ik nou echt daarvoor naar beneden komen? De postbode antwoordde: Nou ja als u een extra lange balpen heeft kunt u daar uiteraard blijven staan. De vrouw was hier niet van gediend..vette klacht natuurlijk over datingbureau de Kippekooi In de tijd dat het nog niet vanzelfsprekend was dat vrouwen werkten, waren er al aardig wat vrouwen aan het werk bij de dagsortering. De één spaarde voor een koelkast (en die bleef vervolgens plakken totdat ze een tweede huis kon betalen) en de ander werkte als alleenstaande om voor brood op de plank te zorgen. In één van de TNT-vestigingen heette deze afdeling in jargon de Kippekooi. Vele liefdes bloeiden hier op en deze ontwikkelingen zorgde altijd voor sensatie en andere vormen van gesprekstof. Soms kwam het voor dat stelletjes zich terugtrokken, het werd een sport om emmers water over deze tortelduifjes te kieperen. De betrokkenen hadden dan heel wat uit te leggen, als ze eenmaal terug op de afdeling kwamen. Eén stelletje had het wel heel bont gemaakt; ze hadden zich in de pauze teruggetrokken op de lopende band, om te verstrengelen in een innige zoen. Een collega die dat in de gaten kreeg zette de lopende band weer aan en de twee konden niet zo snel van de band springen. De andere collega s keken vreemd op toen ze de twee samen op de lopende band voorbij zagen komen Rancuneuze toezichtambtenaar Op de eerste werkdag van een sorteerder in de jaren 80 liep er een met sterren en onderscheidingen behangen man in donkergrijze kostuum langs. Dit bleek een toezichtambtenaar te zijn. De postsorteerder kon het niet laten en vroeg zich hardop af wie die aangeklede aap was. De toezichthouder kon dit niet waarderen en de postsorteerder had geen schijn van kans meer om ooit nog met een schone lei te beginnen. Een akkefietje op de werkvloer? Of iets kapot? De sorteerder was altijd de eerste hoofdverdachte. Ook met de jaarlijkse beoordelingen is het nooit vanzelf goed gekomen. Gelukkig was hij lid van de bond en is hij altijd behoed voor de toorn van de toezichtambtenaar. Heb jij ook iets bijzonders meegemaakt tijdens je werk? en wil je dit anoniem delen met andere BVPP-ers? stuur je verhaal naar ter attentie van Yvonne of laat het weten via Wie weet lees je jouw verhaal terug in dit magazine. Deze foto is in scene gezettt 11

12 Word de eerste twee kalendermaanden gratis lid en ontvang een Parkerpen cadeau! tientjes verdienen? Wervers ontvangen 10,- per nieuw geworven lid! BVPP JoUW VaKBoND! arbeidsrechtelijke hulp door juristen Leden hebben stemrecht over cao s Beantwoording van vragen over werk eerste hulp bij privéproblemen Gratis belastingservice exclusieve ledenvoordelen Collectieve belangenbehartiging Ruime vertegenwoordiging in de medezeggenschap aanmeldingsformulier Ondergetekende geeft zich op als lid van de BVPP en gaat akkoord met inhouding van de verschuldigde contributie via de salarisadministratie of machtigt hierbij de BVPP tot wederopzegging de contributie van zijn of haar giro- of bankrekening af te schrijven* Welkomstcadeau Ja, ik word lid van de BVPP en betaal de eerste twee kalendermaanden geen contributie! Als welkomstcadeau ontvang ik een Parkerpen! Deze graveren met... Persoonlijke gegevens Achternaam:... Voorletters:...m/v(**) Adres:... Postcode en Woonplaats:... Geboortedatum:... Bankrekeningnummer:... Telefoon:... adres:... Aankruisen indien: Ja, ik wil ook per over belangrijke zaken geïnformeerd worden. zakelijke gegevens Registratienummer:... Loonschaalnummer:... Personeelsnummer:... Plaats van tewerkstelling:... Area (TNT):... Sorteercentrum:... Elders:... Voltijd-/deeltijd-/zaterdagwerker/postbezorger/anders...** * Indien u het niet eens bent met de automatische incasso heeft u 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken ** Doorhalen wat niet van toepassing is. BVPP contributie per maand: c Schaalnrs 1 en 2 5,50 Ingangsdatum:... Handtekening:... c Schaalnrs 3 en 4 6,25 c Schaalnr 5 7,00 c Schaalnr 6 8,25 Het nieuwe BVPP-lid is opgegeven door: c Schaalnr 7 8,75 Naam:... c Schaalnr 8 9,25 c Schaalnr 9 9,75 Voorletters:... c Schaalnr 10 en > 10,25 Adres:... c Gepensioneerd/ VUT/SBR 5,50 Postcode en woonplaats:... c Parttimers 5,50 Rekeningnummer:... c Postbezorgers 3,75 c Overige functies aanmelden kan ook via Sandd/Selektmail 5,50 c Zaterdagwerkers 3,75 c Niet werkzaam bij TNT 5,50 Dit formulier of een kopie zenden in een envelop (zonder postzegel) aan: Ledenadministratie BVPP, antwoordnummer 60752, 5000 WB tilburg 12

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Fotoreportage van actiebijeenkomst 6 september Weer een nieuwe verrassing uit Zuidwest op ledenwerfgebied Interview met BVPP-er en oud TNT-er Carl den Outer September

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Ben jij (misschien) een ledenwerftalent? Kijk snel op bladzijde 11 hoe jij de winnaar kunt worden van 2010! Onderhandelingen cao TNT Nieuwe ronden, nieuwe kansen.

Nadere informatie

Samen houden we het leuk.

Samen houden we het leuk. Samen houden we het leuk. Fijne zomer! Leimuidense postbode wordt ondernemer in Frankrijk Een proces over afgeschreven verlofuren tijdens ziekte Een fotoreportage van de Algemene Vergadering BVPP magazine

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Cao TNT met ruime meerderheid geaccepteerd Tussenstanden ledenwerfwedstrijd Interview met Arie Guijt Maart 2010 Nummer 126 Colofon ReDaCtIeCoMMIssIe toon van Dun,

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland. Gastbedrijf: Sandd

Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland. Gastbedrijf: Sandd Welkom bij de Werkgeversvereniging g g Postverspreiders Nederland (WPN) Gastbedrijf: Sandd Programma 1. Introductie ti WPN 2. Voorstelronde aanwezigen 3. Liberalisering van de postmarkt 4. Cao en Algemeen

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Overstapmap Stichting Alphatrots

Overstapmap Stichting Alphatrots Overstapmap Stichting Alphatrots De meeste alphahulpen die nu via een thuiszorginstelling werken kunnen vanaf 1 januari 2009 flink meer verdienen. Dit is mogelijk dankzij Stichting Alphatrots, de enige

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Datum Versie 16 december 2010 Definitief Auteur Telefoonnummer Bart van Bolhuis 0592 347 944 Inhoudsopgave 1 Verminderen gedwongen ontslagen 2 2 Externe partij

Nadere informatie

Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post

Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 24 juni 2010 Leden TNT N41 Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post Eerder ontving u van CNV Publieke Zaak informatie over de gevolgen van de invoering van

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2015

INSCHRIJFFORMULIER 2015 Achternaam: Voornaam: INSCHRIJFFORMULIER 2015 Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE SERVICE CONTRACT 3 Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE U heeft een storing op uw computer? U belt direct naar het Service Centrum, om de klacht door te geven. Wij zullen u direct helpen

Nadere informatie

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT WERKLOOS? DOE MEE AAN FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT Werkloos? Doe dan mee aan Fit voor de Arbeidsmarkt en vergroot je de kans op een nieuwe baan. Schrijf je meteen in! Alleen of samen

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Fijne vakantie! Drukke tijden voor de BVPP Een verrassing uit het zuiden op het gebied van ledenwerving Interview met Cor van Helden Juni 2010 Nummer 127 Colofon

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder)

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder) Bijlage 2 als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten Particulieren 2007 Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2013

INSCHRIJFFORMULIER 2013 Achternaam: INSCHRIJFFORMULIER 2013 Voornaam: Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe.

Bij het melden van een klacht kunt u gebruik maken van een klachtenformulier. U kunt het hier downloaden of wij sturen u het op verzoek toe. Een klacht en dan? We horen natuurlijk graag dat u tevreden bent over Zeeuwland. Maar wanneer dit niet het geval is, weten we dat ook graag. Alleen zo kunnen we u goed -en in de toekomst nog beter- van

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Bijlage(n) 4. Inkoop Charters

Bijlage(n) 4. Inkoop Charters Aan charters TNT Post Transport BV Koninklijke TNT Post BV Neptunusstraat 2-20 2132 JB Hoofddorp Nederland Postbus 3090 2130 KB Hoofddorp Nederland Datum E-mail 20 mei 2011 transport-charters@tntpost.nl

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant

Lokaal FNV West Brabant Aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Op dinsdag 27 juni zullen veel leerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent?

Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? Hebt u een klacht? Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent? In het Havenziekenhuis doen wij er alles aan om u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Op zoek naar een verdienste? Lastige keuzes Nieuws uit onze juridische praktijk Interview met Johan Elderkamp November 2009 Nummer 123 124 Colofon ReDaCtIeCommIssIe

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier AANMELDINGSFORMULIER (versie 2016-03-09) Voornaam: Achternaam: Geslacht: Jongen / Man Meisje / Vrouw Geboortedatum: Geboorteplaats: Gewenst team: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel nummer:

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen.

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Ondergetekende wenst met ingang van zijn/haar kind gebruik te laten maken van de TSO. Ge ge ve ns ki n d: Achternaam

Nadere informatie

Klachtenreglement KEaRN

Klachtenreglement KEaRN Klachtenreglement KEaRN Externe versie De medewerkers van KEaRN doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan er iets misgaan, waardoor een klacht kan ontstaan. Een klacht ontstaat als de klant zich niet goed

Nadere informatie

Stap1 blad 1-2 Inschrijfformulier bedrijf Naam bedrijf :... Adres :... Postcode/plaats :... Telefoonnr :... Telefoonnr mobiel :... Fax nummer :... E-mailadres :... Kvk-nummer :... Btw nummer :... Bank-

Nadere informatie

WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING

WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING 2016 WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW 7 12 2016 V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Klachten en geschillenregeling kantoor... 2 1. Inleiding... 2 2. Klachtenregeling...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Commercieel Duits voor de Binnendienst

Commercieel Duits voor de Binnendienst Taaltrainingen & Workshops Duits 2013 Commercieel Duits voor de Binnendienst Unser Angebot an Sie! & Training Commercieel Duits In 4 dagdelen naar een effectieve binnendienst en meer Duitse klanten Medewerkers

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven. Kan ik mee doen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel!

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! WERKEN BIJ MEDIQ EN BROCACEF, MOOI WERK! EN DAT WILLEN WE GRAAG ZO HOUDEN. Wij zijn de kadergroep farmaceutische groothandel.

Nadere informatie

Verkiezingen bij PostNL

Verkiezingen bij PostNL Verkiezingen bij PostNL Tijd voor mensen Stem tussen 29 november en 3 december Lijst 2 BVPP November 2013 Nummer 140 Colofon REDACTIECOMMISSIE Toon van Dun, Gerard van Rijn, Yvonne van der Kaay en Cindy

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen vast wel

Een klacht? Daar komen we samen vast wel Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit. De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo en krijgen

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Welkom bij PinDirect!

Welkom bij PinDirect! Welkom bij PinDirect! U bent nog maar een paar stappen verwijderd van het huren van een tijdelijke pinautomaat! Vul het aansluitdossier in en voeg kopie(s) legitimatie(s) toe van tekenbevoegde(n). Hulp

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 1 AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 s.v. Saturnus 72 is 1 februari 1972 opgericht te Ridderkerk. In het na- en voorjaar worden de trainingen en wedstrijden gehouden op ons veld op het

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Verslag RGB vergadering

Verslag RGB vergadering Regiokantoor Noordwest postbus 8077 HB Amsterdam http://www.rgbnoordwest.nl Verslag RGB vergadering Aanwezig Afdeling A. Struylaart (voorzitter) Amsterdam K. Visser ( secretaris, notulist ) Haarlem Joke

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie