IEN! Geert Hoving & Laurens Ponds. ontwikkeling van mens en organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IEN! Geert Hoving & Laurens Ponds. ontwikkeling van mens en organisatie"

Transcriptie

1 IEN! 10 jaar! Tien jaar geleden zijn we met Cvites gestart vanuit de overtuiging dat we een toegevoegde waarde hebben. Aanvankelijk als projectorganisatie en scholingsmakelaar. Vanuit de visie dat mensen die plezier in hun werk hebben het beste presteren, hebben wij voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van mensen en aan de organisaties waarin deze mensen werken. Later, met alle veranderingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelde Cvites zich steeds meer tot een bedrijf dat zich richt op in- door- en uitstroom van personeel. Ons marktgebied heeft zich vergroot tot Noord- en Oost Nederland en onze opdrachten zijn heel divers. Cvites heeft door de fantastische inzet van haar betrokken medewerkers naam gemaakt. Een bedrijf om trots op te zijn. In deze speciale uitgave staan interviews met diverse personen uit ons netwerk: opdrachtgevers, cliënten, leveranciers en ex-collega s. Wat tien jaar geleden nog op papier of bij een borrel gebeurde, gebeurt tegenwoordig op LinkedIn. We zijn op LinkedIn een groep gestart: 10 jaar Cvites. Daarin hebben we relaties uitgenodigd mee te denken over hoe werk er over tien jaar uit zou kunnen zien. Een aantal uitspraken vindt u terug in deze Cvisie Bij deze willen wij van de gelegenheid gebruik maken door al onze opdrachtgevers en klanten te danken voor de prettige samenwerking in de afgelopen tien jaar. ontwikkeling van mens en organisatie Geert Hoving & Laurens Ponds

2 Arbeidsmarktonderzoek Provincie Drenthe In opdracht van de provincie Drenthe heeft onderzoeksbureau E til onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt voor de periode JULI 2011 EEN TERUGBLIK & CVISIE VOORUIT! Het onderzoek voorspelt een groot tekort aan werknemers in de sectoren zorg en techniek. In de komende jaren daalt de beroepsbevolking in Drenthe en zullen er, bij ongewijzigd beleid, onvoldoende schoolverlaters zijn om aan de vraag van werkgevers te voldoen. Door een groeiende behoefte aan geschoolde arbeidskrachten, in combinatie met ontgroening en vergrijzing van de Drentse beroepsbevolking, ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt. Positief is dat deze ontwikkeling kansen biedt voor groepen die nu moeilijk aan het werk komen, zoals 45-plussers en werkloze jongeren. Gedeputeerde Economische zaken, Innovatie en Werkgelegenheid Janny Vlietstra roept werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en gemeenten op de handen ineen te slaan. Alleen dan kan een groot tekort aan werknemers in de sectoren zorg en techniek worden voorkomen. Over 10 jaar gaat het niet enkel meer over eigen gewin, maar over inhoud, kwaliteit en zingeving, Rob Husken, eigenaar Eu-thruskey bv. / De werknemer van de toekomst bindt zich niet aan Albert Bruins Slot Cvites is één van de kurken waar we op drijven Al zeven jaar is Albert Bruins Slot als directeur van Alescon Werk/Leerbedrijven in Assen druk bezig met arbeidsintegratie. Albert: De eerste vraag was: wat willen we bereiken op het gebied van arbeidsintegratie? De logische vervolgvraag was: wat komen we tekort om dat doel te bereiken? Ik zocht een partner in de markt en sindsdien werk ik met Cvites. We hebben samen succesvol geopereerd de afgelopen jaren. We vullen elkaar aan en versterken elkaar, we zitten goed op één lijn. Sterker nog: de samenwerking met Cvites is één van de kurken waar we op drijven. Jan van Eldik Aandacht en tijd voor mensen Jan van Eldik is loopbaanadviseur bij Loopbaantraject Bouw & Infra en werkt al jarenlang samen met de loopbaanadviseurs van Cvites. Doel van Bouw & Infra is om werknemers met ambities te helpen hun ambities waar te maken binnen de sector en om medewerkers preventief te begeleiden, zodat zij niet uitvallen. Voor loopbaanonderzoeken schakelt Jan Cvites in. Jan: Ik vind de vele aandacht en tijd die Cvites aan een werknemer besteedt bijzonder sterk. Het denkproces komt echt op gang doordat de begeleiding uit meerdere sessies bestaat. Daarnaast is hun kennis van de regionale arbeidsmarkt een goede reden voor mij om zaken met Cvites te willen doen.

3 Ruud Hansler Partners, geen gewone klant Ruud Hansler is directeur van Kieft All Office en sinds jaar en dag leverancier van Cvites. Ruud ziet Cvites eerder als partner dan als klant in de traditionele zin van het woord: Wij denken met elkaar mee, wij werken samen op basis van wederzijds vertrouwen en respect en we hebben elkaar nodig. Cvites is altijd ontvankelijk voor nieuwe ideeën en ik waardeer hun vertrouwen in onze deskundigheid. Wat ik zo goed vind van Cvites, is dat zij continu op de markt gericht zijn en altijd in ontwikkeling zijn. Ruud heeft veel vertrouwen in de toekomst, met Cvites. Harm Hopman Altijd doorontwikkelen Harm Hopman is Manager P&O bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). Hij doet al sinds negen jaar zaken met Cvites. Het eerste contact was veelzeggend, er was een klik. Met Geert Hoving had ik snel een vertrouwensband opgebouwd. Geert had snel door hoe onze organisatie in elkaar zat en wat er speelde. Zo werd snel duidelijk wat we voor elkaar konden betekenen. De WMD maakt gebruik van de loopbaandiensten van Cvites voor personeelsontwikkeling. Ik heb veel vertrouwen in de deskundigheid van Cvites en ik waardeer de open communicatie. Met de opkomende vergrijzing en de wens tot vergroting van de mobiliteit en veranderingsbereidheid binnen onze organisatie blijft Cvites voor mij een gewaardeerde partner voor loopbaandiensten. T / Passie werkt, bevlogenheid werkt, enthousiasme werkt, inspiratie werkt. En als iets werkt geeft dit werk. Laten we het dan in de praktijk brengen. Jan Sijken, eigenaar DocuWork BV / 2011 Evenwicht tussen werk en kind In 2011 is de 300e alleenstaande ouder begeleid door een jobcoach/trainer van Cvites. Sinds 2008 bestaat het groepstraject Evenwicht tussen werk en kind dat Cvites biedt aan alleenstaande ouders in de bijstand met als doel toeleiding naar een werkplek waarbij arbeid en zorg goed gecombineerd kunnen worden. Het traject werd in samenwerking met de gemeente Hoogeveen opgezet en draait nu in meerdere gemeenten. Peter Overdiep We hebben een instrument als De Werkcompagnie nodig Teamleider van Werkplein Hoogeveen Peter Overdiep heeft in 2005 samen met Cvites De Werkcompagnie ontwikkeld. De Werkcompagnie is een project van de gemeente Hoogeveen en wordt uitgevoerd door Cvites en Alescon. Cvites is destijds als samenwerkingspartner gekozen met name vanwege de kennis van de arbeidsmarkt. Peter: De samenwerkingsrelatie was en is heel prettig. Wij hebben namelijk beide het succes van de klant centraal staan. Wij staan elkaar bij met raad en daad. Ik ken directeur Laurens Ponds al heel lang, ik waardeer het hoe hij altijd meedenkt en voortdurend bezig is het product te ontwikkelen, te verbeteren. ontwikkeling van mens en organisatie Ermerweg BG Emmen T F Emmen, Assen, Coevorden, Groningen, Hoogeveen, Steenwijk, Zwolle

4 Hanneke Koops Deskundige begeleiding Bas van Ee Volg je hart! Bas van Ee is in februari 2010 gestart met zijn eigen loopbaanadviesbureau Van Ee Consultancy. Voordat hij deze stap zette, heeft hij zeven jaar bij Cvites gewerkt. Ik heb er mijn mooiste arbeidsjaren gehad, vertelt Bas, Ik heb mij kunnen ontwikkelen van re-integratieadviseur tot loopbaanadviseur. De ruimte die ik kreeg voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling heeft mij gestimuleerd mijn droom te realiseren. Geert Hoving, directeur Cvites, omschrijft Bas als volgt: Bas is een zeer positief ingesteld mens, die snel je vertrouwen weet te winnen waardoor iemand zich snel bij hem op zijn gemak voelt. Het was een feest om met hem te mogen werken. Hanneke Koops is HR Manager bij Holvrieka en medeoprichter van het P&O Netwerk dat haar bijeenkomsten bij Cvites belegt. Sinds 2004 faciliteert Cvites netwerkbijeenkomsten voor P&O ers in de regio Zuidoost Drenthe. De belangrijkste doelstelling van het netwerk is kennis- en ervaringsuitwisseling. Hanneke doet regelmatig zaken met Cvites. Zij heeft mensen in dienst genomen die via een werkervaringsplaats zijn binnengekomen bij Holvrieka. Tijdens de reorganisatie binnen Holvrieka (2009) heeft Cvites werknemers begeleid, Hanneke vertelt: De opvang en begeleiding door Johan Wachtmeester en Anita van Veen was erg goed. De mensen die ontslag hadden gekregen voelden zich gesteund, niet in de steek gelaten. Nu de markt weer aantrekt weet Hanneke Johan weer te vinden en worden samen geschikte kandidaten gezocht die in de meeste gevallen in eerste instantie via een uitzendconstructie van Cvites gaan werken en zo mogelijk daarna in dienst van Holvrieka. één organisatie maar beweegt van project naar project, Bert Moormann, kwartiermaker Zorg en Maatschappelijk Vastgoed bij Domesta. / Ik ga graag solliciteren bij een potentiële werknemer om uit te le Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP s) voor Topografische Dienst De Topografische Dienst Nederland heeft in 2002 zonder problemen een reorganisatie afgerond. Cvites werd er daarna bij gehaald om de opleidingsbehoefte van zo n dertig medewerkers in kaart te brengen. Een traject waarvoor de dienst zelf de capaciteit niet had, stelde Henk Roggen indertijd. Hij vond Cvites een de ideale partner vanwege haar kennis van de materie en haar kennis over alle opleidingsinstituten. Een diploma gebaseerd op werkervaring WIW - ID Cvites voerde in samenwerking met het Drenthe College als één van de eersten in Nederland pilots uit voor EVC. In 2003 was dit voor WIW- en ID-ers in opdracht van de gemeente Hengelo. De nadruk lag op portfolio-ontwikkeling waarmee vaardigheden van de betreffende werknemers in kaart werden gebracht. Door deze vervolgens te koppelen aan de officiële kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs werd het mogelijk om de werknemer snel toe te leiden naar een diploma, al dan niet met een verkorte scholing. Nieuw project biedt werkzoekenden 100% baangarantie Vanwege een capaciteitsuitbreiding had Teijin Twaron in 2004 dringend behoefte aan nieuw gekwalificeerd personeel. Om aan deze behoefte efficiënt invulling te geven ging men een samenwerking aan met de gemeente Emmen, het UWV, Start, Technomatch en Cvites. Met als doel: het opleiden van jonge werkzoekenden tot Vapro Mechanisch Operator. Door deze opzet konden mensen zonder werk dankzij een praktijkgerichte en gewaardeerde opleiding en intensieve trajectbegeleiding op een succesvolle manier duurzaam aan een baan geholpen worden.

5 Bas Kinds vond zijn plek dankzij multidisciplinaire aanpak De gemeente Assen koos in 2005 nadrukkelijk voor een lange termijn beleid met het project Werk en Zorg. Tijdens de multidisciplinaire intake werd een werkzoekende vanuit drie invalshoeken bekeken: lichamelijke belastbaarheid, mentale belastbaarheid en de mate van bemiddelbaarheid. Op basis hiervan ontstaat een soort röntgenfoto die de basis vormt voor het re-integratietraject. Cvites was één van de partijen die de trajecten voor de gemeente Assen uitvoerde. Margot Holthinrichs, jobcoach bij Cvites, begeleidde Bas Kinds: Bas is een mooi voorbeeld van hoe iemand zichzelf overwint en ondanks chronische klachten toch school en werk gevonden heeft. Zorggroep Suydevelt maakt werk van mobiliteit Zorggroep Suydevelt verzocht Cvites haar te ondersteunen bij de herplaatsing van 35 medewerkers en bij het ontwikkelen van een professioneel systeem voor interne mobiliteit. Onder het motto van werk naar werk zette Cvites haar ervaringen en netwerk in voor deze uitdaging. Het project kreeg vorm onder leiding van loopbaanadviseur Margot Willems. De samenwerking tussen Cvites en Zorggroep Suydevelt is sindsdien voortgezet. Inburgeren met Cvites Cvites heeft rond de 500 inburgeringstrajecten uitgevoerd voor meer dan 15 gemeenten in Noord-Nederland. Cvites is gespecialiseerd in deskundige diagnosestelling, innovatieve trajecten, strak projectmanagement en gerichte voorbereiding op werk of maatschappelijke participatie. Door haar intensieve begeleiding weet Cvites het uitvalpercentage tot ver onder het landelijke gemiddelde te beperken. Sinds 2006 werkt Cvites samen met Taalbureau ITOM. gen waarom hij/zij bij ons bedrijf leuk en zinvol kan werken. Paul van der Zon, eigenaar ViFa Elektrotechniek BV. / Als het moeilijker wordt goede werknemers vast te houden, zal dat ook de kostprijs van Ivana Fain Een openbaring Machiel Roelandschap Cvites heel bijzonder Ivana Fain heeft in Kroatië haar opleiding tot basisarts gevolgd. De liefde bracht haar in 2001 naar Nederland. Ivana wilde hier verder studeren, ze wilde huisarts in Nederland worden. In 2002 kwam zij in contact met Geert Hoving, directeur van Cvites. Ivana vertelt: Geert Hoving is een warme persoonlijkheid, een open mens en heel betrokken. Het was voor mij een openbaring wat Cvites voor mij wilde doen. Cvites bood hulp aan bij het zoeken naar middelen en mogelijkheden om haar huisartsendiploma te halen. Ivana had bijvoorbeeld woonruimte nodig in Maastricht. Geert: Ivana is heel gedreven en ambitieus, het was voor mij een cadeautje haar verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Ivana is inmiddels afgestudeerd huisarts en werkzaam in Den Haag. Machiel Roelandschap, districtsmanager UWV WERKbedrijf Noord: Ik waardeer Cvites om haar aandacht voor duurzaamheid. Duurzaam in haar relaties en duurzaamheid in plaatsing van werkzoekenden. Cvites is altijd gericht op het ontwikkelen van mensen en kwaliteit staat hoog in het vaandel. Bij Cvites werken mensen die enthousiast met hun werk bezig zijn, het zijn gedreven mensen. Vorig jaar, toen bekend was geworden dat het financieel niet goed ging bij het UWV, ontving ik een brief van Geert Hoving en Laurens Ponds. De heren boden hun hulp aan om samen een oplossing te bedenken, dat vind ik heel bijzonder. Ik hoop dat we elkaar kunnen blijven aanvullen in de toekomst.

6 Pieter Tjepkema We hebben elkaar nodig Pieter Tjepkema is werkzaam als teamleider Sociale Zaken, afdeling Werk bij de gemeente Emmen. Pieter werk al jaren heel prettig samen met Cvites: Ik ben blij dat Cvites er is. Cvites is een heel alerte speler in de Zuidoosthoek met een groot netwerk. Ook de betrokkenheid bij de Emmense bevolking is groot, Cvites vervult een voorloperfunctie als het gaat om werkgelegenheidsvraagstukken in de regio. Het intensieve contact en de sfeer van brainstormen kan ik erg waarderen. Geert staat altijd open voor kritiek, hij is constant gericht op verbetering. Cvites is een trouwe partner en we zullen elkaar nog zeker nodig hebben in de komende 10 jaar. Raimond Kroon Zij gelooft in mij Raimond Kroon kwam in 2003, na tien jaar vrachtwagenchauffeur te zijn geweest, in de ziektewet en greep die gelegenheid aan om iets anders te gaan doen met zijn leven. Hij kwam in contact met Margot Willems, loopbaanadviseur van Cvites. Raimond vertelt: Margot is altijd vol vertrouwen gebleven, dat heb ik erg gewaardeerd. Ze was heel flexibel en meegaand, ze steunde mijn ambitie om voor mezelf te gaan beginnen. Nu is Raimond filiaalleider bij een goedlopend autopoetsbedrijf in Hoogeveen en neemt hij met regelmaat een werkzoekende van Cvites in dienst. deze werknemers verhogen, sommige werkgevers zullen dan moeten afhaken, wat het aanbod van goede dienstverleners zal verschralen. Bean Schukken, notaris bij Kral & Schukken Netwerk Notarissen Rare kwasten een spraakmakend jongerenproject Rare Kwasten was een innovatief re-integratieproject voor een groep jongeren die moeilijk hun plek in de maatschappij wisten te vinden. Dit project van de gemeente Emmen was een initiatief van de Stichting Linescape en beeldend kunstenaar Marthijn de Groot. De trajecten zijn uitgevoerd door Cvites. In dit project heeft de levenskunstenaar Marthijn de deelnemers gemotiveerd en geïnspireerd om te gaan werken aan de eigen toekomst. Via creatieve activiteiten kwamen ze in contact met hun verlangens en dat opende nieuwe perspectieven voor hun leven. Arie de Vries: Mijn knie wou niet meer, maar ik wou nog wel Arie de Vries werkte altijd in de bouw, maar kreeg steeds meer last van zijn knie. Toen hij in 2006 in de ziektewet kwam, zocht zijn werkgever tevergeefs naar een andere functie binnen het eigen bedrijf. Op dat moment moest er gezocht worden naar een andere werkgever: re-integratie tweede spoor. Loopbaanadviseur Johan Wachtmeester zag dat Arie veel meer kon dan hij zelf voor mogelijk had gehouden. Inmiddels werkt Arie alweer een jaar bij Fortron, gespecialiseerde schoonmaak. Fier4uit! Nieuw re-integratieproject in de gemeente Emmen Fier4uit is één van de vele werkervaringsprojecten die werkmaatschappij De Werkfabriek van Cvites opstartte. In dit project werken Lefier, de gemeente Emmen en Cvites samen om langdurig werklozen met sociale en andere problemen werkervaring te bieden. Het gaat om onderhoudswerk in en rondom woningen van Lefier in de gemeente Emmen. Het project kent een werkleider vanuit De Werkfabriek en een jobcoach vanuit Cvites. Deze laatste, Tamar Heerema kijkt welke stappen deelnemers moeten zetten om op de reguliere arbeidsmarkt terecht te kunnen. Voor sommigen gaat dat om puur vakinhoudelijke kennis opdoen, maar soms gaat het ook om wennen aan een werkritme of leren samenwerken.

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

leren en werken: op de kaart

leren en werken: op de kaart leren en werken: op de kaart Duurzaamheid op de arbeidsmarkt is juist in economisch onzekere tijden uiterst belangrijk. Door de specifieke aandacht die leerwerkloketten schenken aan het begeleiden van

Nadere informatie

Jaarverslag. Talenta 2011. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

Jaarverslag. Talenta 2011. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Jaarverslag Talenta 2011 christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Voorwoord Het is mij een genoegen u dit jaarverslag te mogen aanbieden. Het geeft u inzicht in het reilen en zeilen van

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord: Niet afhaken, maar aanhaken 5

Inhoudsopgave. Voorwoord: Niet afhaken, maar aanhaken 5 Accent op talent Jaarverslag Philips Werkgelegenheidsplan 2009 Inhoudsopgave Voorwoord: Niet afhaken, maar aanhaken 5 Persoonlijke groei en ontwikkeling 6 Lat stukje hoger met CareerSkills 8 WGP geeft

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie Loonwaardebepaling Taakstelling Werkgevers Diagnose Klantgericht etrokkenheid Bezuinigingen Inclusieve organisaties Ketenintegratie Wajong Verbinden Wwnv Werkgeversarrangementen Partnership Transparantie

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013 van gemeenten, provincies en waterschappen DE AMBASSADEURS IN BEELD Inleiding Aanleiding Nederland heeft een zeer divers samengestelde bevolking. Een diversiteit die veel overheidsorganisaties graag terug

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

over in de BEWEEG JIJ MEE IN DE NIEUWE JEUGDZORG? werken

over in de BEWEEG JIJ MEE IN DE NIEUWE JEUGDZORG? werken 3 NIEUWE WERKVORMEN Pionieren op het snijvlak van commercie en zorg Jan 1 4 NIEUWE REALITEIT Wat is er veranderd na 1 januari? 6 NIEUWE AANPAK Maatschappelijke voelsprieten uit BEWEEG JIJ MEE IN DE NIEUWE

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden

perspectief Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden nr. 14 2011 perspectief Jaap Jongejan: Werken naar vermogen dreigt afpakken van vermogen te worden Paul de Krom over de Wet werken naar vermogen: Door re-integratie goed te organiseren, kan met minder

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

perspectief Bas Haring en Martin Sitalsing over Meedoen is een recht! De arbeidsmarkt is rijp voor RBO 2.0

perspectief Bas Haring en Martin Sitalsing over Meedoen is een recht! De arbeidsmarkt is rijp voor RBO 2.0 nr. 20 2014 perspectief Afscheidssymposium Meindert Krijnsen: Bas Haring en Martin Sitalsing over Meedoen is een recht! Tineke Arends, nieuwe directeur RBO: De arbeidsmarkt is rijp voor RBO 2.0 Gemeenten

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie