IEN! Geert Hoving & Laurens Ponds. ontwikkeling van mens en organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IEN! Geert Hoving & Laurens Ponds. ontwikkeling van mens en organisatie"

Transcriptie

1 IEN! 10 jaar! Tien jaar geleden zijn we met Cvites gestart vanuit de overtuiging dat we een toegevoegde waarde hebben. Aanvankelijk als projectorganisatie en scholingsmakelaar. Vanuit de visie dat mensen die plezier in hun werk hebben het beste presteren, hebben wij voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van mensen en aan de organisaties waarin deze mensen werken. Later, met alle veranderingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelde Cvites zich steeds meer tot een bedrijf dat zich richt op in- door- en uitstroom van personeel. Ons marktgebied heeft zich vergroot tot Noord- en Oost Nederland en onze opdrachten zijn heel divers. Cvites heeft door de fantastische inzet van haar betrokken medewerkers naam gemaakt. Een bedrijf om trots op te zijn. In deze speciale uitgave staan interviews met diverse personen uit ons netwerk: opdrachtgevers, cliënten, leveranciers en ex-collega s. Wat tien jaar geleden nog op papier of bij een borrel gebeurde, gebeurt tegenwoordig op LinkedIn. We zijn op LinkedIn een groep gestart: 10 jaar Cvites. Daarin hebben we relaties uitgenodigd mee te denken over hoe werk er over tien jaar uit zou kunnen zien. Een aantal uitspraken vindt u terug in deze Cvisie Bij deze willen wij van de gelegenheid gebruik maken door al onze opdrachtgevers en klanten te danken voor de prettige samenwerking in de afgelopen tien jaar. ontwikkeling van mens en organisatie Geert Hoving & Laurens Ponds

2 Arbeidsmarktonderzoek Provincie Drenthe In opdracht van de provincie Drenthe heeft onderzoeksbureau E til onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt voor de periode JULI 2011 EEN TERUGBLIK & CVISIE VOORUIT! Het onderzoek voorspelt een groot tekort aan werknemers in de sectoren zorg en techniek. In de komende jaren daalt de beroepsbevolking in Drenthe en zullen er, bij ongewijzigd beleid, onvoldoende schoolverlaters zijn om aan de vraag van werkgevers te voldoen. Door een groeiende behoefte aan geschoolde arbeidskrachten, in combinatie met ontgroening en vergrijzing van de Drentse beroepsbevolking, ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt. Positief is dat deze ontwikkeling kansen biedt voor groepen die nu moeilijk aan het werk komen, zoals 45-plussers en werkloze jongeren. Gedeputeerde Economische zaken, Innovatie en Werkgelegenheid Janny Vlietstra roept werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en gemeenten op de handen ineen te slaan. Alleen dan kan een groot tekort aan werknemers in de sectoren zorg en techniek worden voorkomen. Over 10 jaar gaat het niet enkel meer over eigen gewin, maar over inhoud, kwaliteit en zingeving, Rob Husken, eigenaar Eu-thruskey bv. / De werknemer van de toekomst bindt zich niet aan Albert Bruins Slot Cvites is één van de kurken waar we op drijven Al zeven jaar is Albert Bruins Slot als directeur van Alescon Werk/Leerbedrijven in Assen druk bezig met arbeidsintegratie. Albert: De eerste vraag was: wat willen we bereiken op het gebied van arbeidsintegratie? De logische vervolgvraag was: wat komen we tekort om dat doel te bereiken? Ik zocht een partner in de markt en sindsdien werk ik met Cvites. We hebben samen succesvol geopereerd de afgelopen jaren. We vullen elkaar aan en versterken elkaar, we zitten goed op één lijn. Sterker nog: de samenwerking met Cvites is één van de kurken waar we op drijven. Jan van Eldik Aandacht en tijd voor mensen Jan van Eldik is loopbaanadviseur bij Loopbaantraject Bouw & Infra en werkt al jarenlang samen met de loopbaanadviseurs van Cvites. Doel van Bouw & Infra is om werknemers met ambities te helpen hun ambities waar te maken binnen de sector en om medewerkers preventief te begeleiden, zodat zij niet uitvallen. Voor loopbaanonderzoeken schakelt Jan Cvites in. Jan: Ik vind de vele aandacht en tijd die Cvites aan een werknemer besteedt bijzonder sterk. Het denkproces komt echt op gang doordat de begeleiding uit meerdere sessies bestaat. Daarnaast is hun kennis van de regionale arbeidsmarkt een goede reden voor mij om zaken met Cvites te willen doen.

3 Ruud Hansler Partners, geen gewone klant Ruud Hansler is directeur van Kieft All Office en sinds jaar en dag leverancier van Cvites. Ruud ziet Cvites eerder als partner dan als klant in de traditionele zin van het woord: Wij denken met elkaar mee, wij werken samen op basis van wederzijds vertrouwen en respect en we hebben elkaar nodig. Cvites is altijd ontvankelijk voor nieuwe ideeën en ik waardeer hun vertrouwen in onze deskundigheid. Wat ik zo goed vind van Cvites, is dat zij continu op de markt gericht zijn en altijd in ontwikkeling zijn. Ruud heeft veel vertrouwen in de toekomst, met Cvites. Harm Hopman Altijd doorontwikkelen Harm Hopman is Manager P&O bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). Hij doet al sinds negen jaar zaken met Cvites. Het eerste contact was veelzeggend, er was een klik. Met Geert Hoving had ik snel een vertrouwensband opgebouwd. Geert had snel door hoe onze organisatie in elkaar zat en wat er speelde. Zo werd snel duidelijk wat we voor elkaar konden betekenen. De WMD maakt gebruik van de loopbaandiensten van Cvites voor personeelsontwikkeling. Ik heb veel vertrouwen in de deskundigheid van Cvites en ik waardeer de open communicatie. Met de opkomende vergrijzing en de wens tot vergroting van de mobiliteit en veranderingsbereidheid binnen onze organisatie blijft Cvites voor mij een gewaardeerde partner voor loopbaandiensten. T / Passie werkt, bevlogenheid werkt, enthousiasme werkt, inspiratie werkt. En als iets werkt geeft dit werk. Laten we het dan in de praktijk brengen. Jan Sijken, eigenaar DocuWork BV / 2011 Evenwicht tussen werk en kind In 2011 is de 300e alleenstaande ouder begeleid door een jobcoach/trainer van Cvites. Sinds 2008 bestaat het groepstraject Evenwicht tussen werk en kind dat Cvites biedt aan alleenstaande ouders in de bijstand met als doel toeleiding naar een werkplek waarbij arbeid en zorg goed gecombineerd kunnen worden. Het traject werd in samenwerking met de gemeente Hoogeveen opgezet en draait nu in meerdere gemeenten. Peter Overdiep We hebben een instrument als De Werkcompagnie nodig Teamleider van Werkplein Hoogeveen Peter Overdiep heeft in 2005 samen met Cvites De Werkcompagnie ontwikkeld. De Werkcompagnie is een project van de gemeente Hoogeveen en wordt uitgevoerd door Cvites en Alescon. Cvites is destijds als samenwerkingspartner gekozen met name vanwege de kennis van de arbeidsmarkt. Peter: De samenwerkingsrelatie was en is heel prettig. Wij hebben namelijk beide het succes van de klant centraal staan. Wij staan elkaar bij met raad en daad. Ik ken directeur Laurens Ponds al heel lang, ik waardeer het hoe hij altijd meedenkt en voortdurend bezig is het product te ontwikkelen, te verbeteren. ontwikkeling van mens en organisatie Ermerweg BG Emmen T F Emmen, Assen, Coevorden, Groningen, Hoogeveen, Steenwijk, Zwolle

4 Hanneke Koops Deskundige begeleiding Bas van Ee Volg je hart! Bas van Ee is in februari 2010 gestart met zijn eigen loopbaanadviesbureau Van Ee Consultancy. Voordat hij deze stap zette, heeft hij zeven jaar bij Cvites gewerkt. Ik heb er mijn mooiste arbeidsjaren gehad, vertelt Bas, Ik heb mij kunnen ontwikkelen van re-integratieadviseur tot loopbaanadviseur. De ruimte die ik kreeg voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling heeft mij gestimuleerd mijn droom te realiseren. Geert Hoving, directeur Cvites, omschrijft Bas als volgt: Bas is een zeer positief ingesteld mens, die snel je vertrouwen weet te winnen waardoor iemand zich snel bij hem op zijn gemak voelt. Het was een feest om met hem te mogen werken. Hanneke Koops is HR Manager bij Holvrieka en medeoprichter van het P&O Netwerk dat haar bijeenkomsten bij Cvites belegt. Sinds 2004 faciliteert Cvites netwerkbijeenkomsten voor P&O ers in de regio Zuidoost Drenthe. De belangrijkste doelstelling van het netwerk is kennis- en ervaringsuitwisseling. Hanneke doet regelmatig zaken met Cvites. Zij heeft mensen in dienst genomen die via een werkervaringsplaats zijn binnengekomen bij Holvrieka. Tijdens de reorganisatie binnen Holvrieka (2009) heeft Cvites werknemers begeleid, Hanneke vertelt: De opvang en begeleiding door Johan Wachtmeester en Anita van Veen was erg goed. De mensen die ontslag hadden gekregen voelden zich gesteund, niet in de steek gelaten. Nu de markt weer aantrekt weet Hanneke Johan weer te vinden en worden samen geschikte kandidaten gezocht die in de meeste gevallen in eerste instantie via een uitzendconstructie van Cvites gaan werken en zo mogelijk daarna in dienst van Holvrieka. één organisatie maar beweegt van project naar project, Bert Moormann, kwartiermaker Zorg en Maatschappelijk Vastgoed bij Domesta. / Ik ga graag solliciteren bij een potentiële werknemer om uit te le Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP s) voor Topografische Dienst De Topografische Dienst Nederland heeft in 2002 zonder problemen een reorganisatie afgerond. Cvites werd er daarna bij gehaald om de opleidingsbehoefte van zo n dertig medewerkers in kaart te brengen. Een traject waarvoor de dienst zelf de capaciteit niet had, stelde Henk Roggen indertijd. Hij vond Cvites een de ideale partner vanwege haar kennis van de materie en haar kennis over alle opleidingsinstituten. Een diploma gebaseerd op werkervaring WIW - ID Cvites voerde in samenwerking met het Drenthe College als één van de eersten in Nederland pilots uit voor EVC. In 2003 was dit voor WIW- en ID-ers in opdracht van de gemeente Hengelo. De nadruk lag op portfolio-ontwikkeling waarmee vaardigheden van de betreffende werknemers in kaart werden gebracht. Door deze vervolgens te koppelen aan de officiële kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs werd het mogelijk om de werknemer snel toe te leiden naar een diploma, al dan niet met een verkorte scholing. Nieuw project biedt werkzoekenden 100% baangarantie Vanwege een capaciteitsuitbreiding had Teijin Twaron in 2004 dringend behoefte aan nieuw gekwalificeerd personeel. Om aan deze behoefte efficiënt invulling te geven ging men een samenwerking aan met de gemeente Emmen, het UWV, Start, Technomatch en Cvites. Met als doel: het opleiden van jonge werkzoekenden tot Vapro Mechanisch Operator. Door deze opzet konden mensen zonder werk dankzij een praktijkgerichte en gewaardeerde opleiding en intensieve trajectbegeleiding op een succesvolle manier duurzaam aan een baan geholpen worden.

5 Bas Kinds vond zijn plek dankzij multidisciplinaire aanpak De gemeente Assen koos in 2005 nadrukkelijk voor een lange termijn beleid met het project Werk en Zorg. Tijdens de multidisciplinaire intake werd een werkzoekende vanuit drie invalshoeken bekeken: lichamelijke belastbaarheid, mentale belastbaarheid en de mate van bemiddelbaarheid. Op basis hiervan ontstaat een soort röntgenfoto die de basis vormt voor het re-integratietraject. Cvites was één van de partijen die de trajecten voor de gemeente Assen uitvoerde. Margot Holthinrichs, jobcoach bij Cvites, begeleidde Bas Kinds: Bas is een mooi voorbeeld van hoe iemand zichzelf overwint en ondanks chronische klachten toch school en werk gevonden heeft. Zorggroep Suydevelt maakt werk van mobiliteit Zorggroep Suydevelt verzocht Cvites haar te ondersteunen bij de herplaatsing van 35 medewerkers en bij het ontwikkelen van een professioneel systeem voor interne mobiliteit. Onder het motto van werk naar werk zette Cvites haar ervaringen en netwerk in voor deze uitdaging. Het project kreeg vorm onder leiding van loopbaanadviseur Margot Willems. De samenwerking tussen Cvites en Zorggroep Suydevelt is sindsdien voortgezet. Inburgeren met Cvites Cvites heeft rond de 500 inburgeringstrajecten uitgevoerd voor meer dan 15 gemeenten in Noord-Nederland. Cvites is gespecialiseerd in deskundige diagnosestelling, innovatieve trajecten, strak projectmanagement en gerichte voorbereiding op werk of maatschappelijke participatie. Door haar intensieve begeleiding weet Cvites het uitvalpercentage tot ver onder het landelijke gemiddelde te beperken. Sinds 2006 werkt Cvites samen met Taalbureau ITOM. gen waarom hij/zij bij ons bedrijf leuk en zinvol kan werken. Paul van der Zon, eigenaar ViFa Elektrotechniek BV. / Als het moeilijker wordt goede werknemers vast te houden, zal dat ook de kostprijs van Ivana Fain Een openbaring Machiel Roelandschap Cvites heel bijzonder Ivana Fain heeft in Kroatië haar opleiding tot basisarts gevolgd. De liefde bracht haar in 2001 naar Nederland. Ivana wilde hier verder studeren, ze wilde huisarts in Nederland worden. In 2002 kwam zij in contact met Geert Hoving, directeur van Cvites. Ivana vertelt: Geert Hoving is een warme persoonlijkheid, een open mens en heel betrokken. Het was voor mij een openbaring wat Cvites voor mij wilde doen. Cvites bood hulp aan bij het zoeken naar middelen en mogelijkheden om haar huisartsendiploma te halen. Ivana had bijvoorbeeld woonruimte nodig in Maastricht. Geert: Ivana is heel gedreven en ambitieus, het was voor mij een cadeautje haar verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Ivana is inmiddels afgestudeerd huisarts en werkzaam in Den Haag. Machiel Roelandschap, districtsmanager UWV WERKbedrijf Noord: Ik waardeer Cvites om haar aandacht voor duurzaamheid. Duurzaam in haar relaties en duurzaamheid in plaatsing van werkzoekenden. Cvites is altijd gericht op het ontwikkelen van mensen en kwaliteit staat hoog in het vaandel. Bij Cvites werken mensen die enthousiast met hun werk bezig zijn, het zijn gedreven mensen. Vorig jaar, toen bekend was geworden dat het financieel niet goed ging bij het UWV, ontving ik een brief van Geert Hoving en Laurens Ponds. De heren boden hun hulp aan om samen een oplossing te bedenken, dat vind ik heel bijzonder. Ik hoop dat we elkaar kunnen blijven aanvullen in de toekomst.

6 Pieter Tjepkema We hebben elkaar nodig Pieter Tjepkema is werkzaam als teamleider Sociale Zaken, afdeling Werk bij de gemeente Emmen. Pieter werk al jaren heel prettig samen met Cvites: Ik ben blij dat Cvites er is. Cvites is een heel alerte speler in de Zuidoosthoek met een groot netwerk. Ook de betrokkenheid bij de Emmense bevolking is groot, Cvites vervult een voorloperfunctie als het gaat om werkgelegenheidsvraagstukken in de regio. Het intensieve contact en de sfeer van brainstormen kan ik erg waarderen. Geert staat altijd open voor kritiek, hij is constant gericht op verbetering. Cvites is een trouwe partner en we zullen elkaar nog zeker nodig hebben in de komende 10 jaar. Raimond Kroon Zij gelooft in mij Raimond Kroon kwam in 2003, na tien jaar vrachtwagenchauffeur te zijn geweest, in de ziektewet en greep die gelegenheid aan om iets anders te gaan doen met zijn leven. Hij kwam in contact met Margot Willems, loopbaanadviseur van Cvites. Raimond vertelt: Margot is altijd vol vertrouwen gebleven, dat heb ik erg gewaardeerd. Ze was heel flexibel en meegaand, ze steunde mijn ambitie om voor mezelf te gaan beginnen. Nu is Raimond filiaalleider bij een goedlopend autopoetsbedrijf in Hoogeveen en neemt hij met regelmaat een werkzoekende van Cvites in dienst. deze werknemers verhogen, sommige werkgevers zullen dan moeten afhaken, wat het aanbod van goede dienstverleners zal verschralen. Bean Schukken, notaris bij Kral & Schukken Netwerk Notarissen Rare kwasten een spraakmakend jongerenproject Rare Kwasten was een innovatief re-integratieproject voor een groep jongeren die moeilijk hun plek in de maatschappij wisten te vinden. Dit project van de gemeente Emmen was een initiatief van de Stichting Linescape en beeldend kunstenaar Marthijn de Groot. De trajecten zijn uitgevoerd door Cvites. In dit project heeft de levenskunstenaar Marthijn de deelnemers gemotiveerd en geïnspireerd om te gaan werken aan de eigen toekomst. Via creatieve activiteiten kwamen ze in contact met hun verlangens en dat opende nieuwe perspectieven voor hun leven. Arie de Vries: Mijn knie wou niet meer, maar ik wou nog wel Arie de Vries werkte altijd in de bouw, maar kreeg steeds meer last van zijn knie. Toen hij in 2006 in de ziektewet kwam, zocht zijn werkgever tevergeefs naar een andere functie binnen het eigen bedrijf. Op dat moment moest er gezocht worden naar een andere werkgever: re-integratie tweede spoor. Loopbaanadviseur Johan Wachtmeester zag dat Arie veel meer kon dan hij zelf voor mogelijk had gehouden. Inmiddels werkt Arie alweer een jaar bij Fortron, gespecialiseerde schoonmaak. Fier4uit! Nieuw re-integratieproject in de gemeente Emmen Fier4uit is één van de vele werkervaringsprojecten die werkmaatschappij De Werkfabriek van Cvites opstartte. In dit project werken Lefier, de gemeente Emmen en Cvites samen om langdurig werklozen met sociale en andere problemen werkervaring te bieden. Het gaat om onderhoudswerk in en rondom woningen van Lefier in de gemeente Emmen. Het project kent een werkleider vanuit De Werkfabriek en een jobcoach vanuit Cvites. Deze laatste, Tamar Heerema kijkt welke stappen deelnemers moeten zetten om op de reguliere arbeidsmarkt terecht te kunnen. Voor sommigen gaat dat om puur vakinhoudelijke kennis opdoen, maar soms gaat het ook om wennen aan een werkritme of leren samenwerken.

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Aan het werk! #1/2016-2017

Aan het werk! #1/2016-2017 Aan het werk! #1/2016-2017 De Partcipatiewet is een feit! Nu gaat het om de uitvoering. Daar hebben wij u als werkgever bij nodig. Want u hebt, samen met gemeenten en overheid, de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werknemers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor wergevers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op Wij zijn Sterk in Werk De juiste match Kijk voor meer informatie op www.stichtingsterkinwerk.nl Wij zijn Sterk in Werk Jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, leerproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Wajong werkt bij Albert Heijn

Wajong werkt bij Albert Heijn Wajong werkt bij Albert Heijn 2 Wajong werkt bij Albert Heijn 850 winkels 100.000 medewerkers 4 Introductie Albert Heijn staat midden in de samenleving. Met ruim 850 winkels en in totaal zo n 100.000 medewerkers

Nadere informatie

dagbesteding tot betaald

dagbesteding tot betaald Heliomare Van tot Vandagbesteding dagbesteding betaald werk werk tot betaald Meer ka ns passend op werk Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport 'Ik werk al weer vijf

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H5 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H5 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H5 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 5 Hoe werkt de arbeidsmarkt? Paragraaf

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Zorgarbeidspool 30-06-2010

Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Zorgarbeidspool 30-06-2010 Nationale Zorgvernieuwingsprijs Zorgarbeidspool 30-06-2010 Zorgarbeidspool Samenvatting Vooral mannen hebben in deze economisch slechte tijden, hun baan verloren. Zij vormen tweederde van de nieuwe groep

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie Educatiecentrum Trajectbegeleiding/educatie Roteb werkt aan een schone stad als basis voor prettig wonen, werken en recreëren. We halen het vuil op, vegen de straten en legen de afvalbakken. Daarnaast

Nadere informatie

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet Financiele zorg Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief.

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

Samen aan de Slag. Methodisch werken

Samen aan de Slag. Methodisch werken Samen aan de Slag Methodisch werken Werkplein Drentsche Aa Remco Bruggink Organisatieadviseur Financiën en Bedrijfsvoering Werkplein Drentsche Aa Marije Baarschers Preventiemedewerker Werkplein Drentsche

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Visio Zicht op Werk voor gemeenten, werkpleinen en werkgeversservicepunten

Visio Zicht op Werk voor gemeenten, werkpleinen en werkgeversservicepunten Visio Zicht op Werk voor gemeenten, werkpleinen en werkgeversservicepunten Slechtziend of blind op de werkvloer. Kan dat wel? Vanuit uw functie begeleidt u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag 2 motto s Betrek de bewoners Bij het bepalen van de doelen Bij het bepalen wat zou werken om de doelen te bereiken

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie.

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie. en goed heeft u het nog nooit geregeld Eén adres voor al uw oplossingen op het gebied van Arbo, verzuim en reïntegratie ó eenvoudig W e r k! P o o r t w a c h t e r c e n t r u m : uw steunpunt voor vele

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Certego Specialist Sociale zekerheid Werk en Inkomen IMpact Maakt werken mogelijk! Uw medewerker op de juiste plek Is uw medewerker voor langere tijd ziek? Als werkgever

Nadere informatie

Identiteitsbewijs Noorderpoort

Identiteitsbewijs Noorderpoort Identiteitsbewijs Noorderpoort 1 school voor commerciële dienstverlening school voor de kunsten school voor gastvrijheid en toerisme school voor gezondheidszorg en welzijn school voor technologie school

Nadere informatie

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, stellen de Haagse Stadspartij en de SP daarom de volgende vervolgvragen:

Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, stellen de Haagse Stadspartij en de SP daarom de volgende vervolgvragen: Vervolgvragen Bijstandstrajecten Den Haag Den Haag, 18 mei 2015 Aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad, Op 25 maart 2015 hebben de Haagse Stadspartij en de SP een aantal schriftelijke vragen (RIS

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

Door Leren en Werken elkaar versterken

Door Leren en Werken elkaar versterken Door Leren en Werken elkaar versterken Missie Leerwerkloketten stimuleren mensen een leven lang te leren, zodat ze kunnen participeren. Leerwerkloketten SAMENWERKING tussen Onderwijs Overheid Ondernemers

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Steeds meer mensen aan het werk

Steeds meer mensen aan het werk Steeds meer mensen aan het werk UWV WERKbedrijf Sandra van Gaalen Kwartiermaker Arbeidsmarketing Studiedag SER SER Vlaanderen Krapte op de arbeidsmarkt 7 oktober 2008 1 Wettelijk kader Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009

Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009 Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009 Ontstaan visie arbeid bloembollensector Bestuurlijk besluit: werken vanuit visie SEC en toekomstverkenningen Vertegenwoordiging organisaties in SEC Namens

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent!

Laat zien wat je waard bent! Laat zien wat je waard bent! Drie instrumenten die kunnen helpen bij loopbaanstappen Raisa van Winden en Esther Murre, Lelystad, 18 september 2015 Programma Welkom en introductie Aan de slag! Korte toelichting

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie