JAARVERSLAG. Altijd vanuit de kracht van het gezamenlijke. Steeds meer vacatures bij Zorgsupport en ZorgSelect. Vitaliteitsbeleid hoog op de agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Altijd vanuit de kracht van het gezamenlijke. Steeds meer vacatures bij Zorgsupport en ZorgSelect. Vitaliteitsbeleid hoog op de agenda"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 Business Meeting Twente 4 Vmbo Carrousel uitgebreid 9 Arbeidsmarktverkenning 15 Project Ergocoaches 12 Op de Business Meeting Twente werd de winnaar van de Award voor beste werkgever uitgereikt... De vmbo Carrousel, de beroepenoriëntatie voor vmboleerlingen, vindt nu naast Twente ook in de Achterhoek plaats... Paul Foole schreef de arbeidsmarktverkenning voor de regio IJssel-Vecht. Een paar vragen... In 2008 werd het project Ergocoaches afgerond. Een interview met de landelijk projectleider Annemarie Klaassen... Altijd vanuit de kracht van het gezamenlijke Meindert Schmidt, directeur van Ziekenhuisgroep Twente, is voorzitter van het bestuur van de WGV. Daarnaast is hij ook waarnemend voorzitter van de overkoepelende organisatie RegioPlus geworden. Hoe heeft hij 2008 ervaren? Het jaar 2008 is ook voor het bestuur van de Werkgeversvereniging een enerverend jaar geweest. Tal van onderwerpen zijn stevig bediscussieerd aan de bestuurstafel. Met enige trots mag ik zeggen dat de vereniging vaak een positieve rol heeft kunnen spelen bij het oplossen van allerlei personeelsproblematiek van onze leden. Daarover leest u in dit jaarverslag meer. Ik durf als voorzitter te zeggen dat wij een bloeiende vereniging hebben, die op diverse terreinen in de regio haar woordje meespreekt. Dat betekent ook dat de bestuursleden in eendrachtige samenwerking met het bureau, vaak betrokken zijn bij allerlei arbeidsmarktprojecten die al dan niet vanuit de diverse gemeenten worden opgezet. En dat het goed gaat met onze vereniging wordt ook elders gezien. Nadat begin 2008 op verzoek van met name de provincie Gelderland het werkgebied van de vereniging is uitgebreid met de West-Achterhoek, kwam in de loop van 2008 ook de regio Zwolle met het verzoek of er sprake kon zijn van een fusie met onze vereniging. Na een interne discussie binnen het bestuur en later ook met het bestuur van Zorgsupport Zwolle hebben we vastgesteld dat er meerwaarde voor de vereniging aanwezig is bij deze fusie. Sinds medio december is deze fusie dan ook een feit en dat betekent dat wij ook onze naam hebben veranderd in Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost- Nederland. En mocht u soms denken dat de arbeidsmarktproblematiek voor onze branche in de toekomst minder pregnant zal zijn door de huidige kredietcrisis, dan moet ik u toch teleurstellen. De demografische ontwikkelingen geven aan dat er meer mensen nodig zijn in de zorg, terwijl het aantal arbeidskrachten zal afnemen. Dit betekent dat wij als branche ervoor moeten zorgen dat via onderwijs, arbeidsmarktbeleid en innovaties de zorg een aantrekkelijke werkplek voor onze medewerkers blijft. En daar wil de Werkgeversvereniging een actieve rol bij spelen. Meindert Schmidt Om het contact met onze leden vast te houden is ook besloten onze werkwijze iets te veranderen. Daarom zijn er nu vier regio s in ons gebied gedefinieerd waarbinnen onze activiteiten zich zullen afspelen. Echter altijd vanuit de kracht van het gezamenlijke. In Nederland zijn meer werkgeversverenigingen werkzaam. Deze werkgeversverenigingen hebben zich enige tijd geleden verenigd in de Stichting RegioPlus, waarvan ondergetekende op dit moment waarnemend voorzitter is. De Stichting RegioPlus is het aanspreekpunt voor de ministeries in Den Haag, met name Sociale Zaken en VWS. Veel projecten op het gebied van innovaties in de gezondheidszorg en arbeidsmarktbeleid lopen via de Stichting RegioPlus. Op dit moment voor zo n 6 miljoen euro voor de gehele sector. Wellicht de meest bekende bij u is het zogenaamd Ergocoaches project. Onze vereniging staat in 2009 voor een nieuwe uitdaging: bijna verdubbeld in omvang moeten wij ervoor zorgen dat toch de betrokkenheid en de slagvaardigheid die we in de afgelopen jaren hebben gekend - en waar onze vereniging ook landelijk de aandacht mee heeft getrokken - behouden blijft. Daarvoor staat het bestuur, samen met het bureau, in 2009 en ik ben ervan overtuigd wij volgend jaar kunnen zeggen dat de WGV ook daarin succesvol is geweest. Ik wil u ook hierbij danken voor het door u in ons gestelde vertrouwen. Namens het bestuur van de Werkgeversvereniging, Meindert Schmidt, voorzitter Vitaliteitsbeleid hoog op de agenda Vitaliteit van organisaties en medewerkers staat bij de instellingen hoog op de agenda. De vergrijzing neemt steeds meer toe. Door een analyse van de verschuivingen in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van afzonderlijke instellingen kan de vereniging veelal de urgentie van het vraagstuk zichtbaar maken. Vragenlijstinstrumenten zoals de VitaliteitsMonitor (VM), de WerkVermogensMonitor (WVM) en de WorkAbilityIndex (WAI) werden regelmatig ingezet om een beeld te krijgen van werkvermogen en productiviteit, zowel op het niveau van de individuele werknemer, als op het niveau van afdelingen of de totale organisatie. Lees verder op pagina 11. Steeds meer vacatures bij Zorgsupport en ZorgSelect Bij ZorgSelect en Zorgsupport werden in 2008 ruim vacatures behandeld. De stijgende lijn, die al een aantal jaren zichtbaar is, heeft in 2008 flink doorgezet. Het aantal vacatures lag bij ZorgSelect 10% hoger dan in 2007 en bij Zorgsupport zelfs 12%. Lees verder op pagina 8 en 14. JAARVERSLAG

2 Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Introductie Een jaarverslag is een document waarin organisaties terugkijken op het afgelopen jaar. Wat waren de doelen? Zijn die bereikt? Waar is gescoord en wat ging minder? Waar zijn kansen blijven liggen en welke uitdagingen werden, ook al waren ze niet voorzien, toch opgepakt? Dit verslag is in meerdere opzichten uniek. Het is een samenstel van drie elementen. Er is een korte weergave van het hoe en waarom van het samengaan van de Werkgeversvereniging met Stichting Zorgsupport en de vorming van de nieuwe Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland. Op 23 december werden de notariële akten gepasseerd. Tegelijkertijd is dit jaarverslag een afsluiting van een periode: de Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek laat zien welke activiteiten in 2008 werden uitgevoerd t.b.v. de instellingen in Twente en de Achterhoek. Tenslotte geeft ook Stichting Zorgsupport een terugblik op de ontwikkelingen binnen de organisatie en de resultaten die in 2008 werden bereikt in het gebied IJssel-Vecht/Salland en de Noord-Veluwe. Er is gekozen voor een opmaak in de vorm van een krant. Dit om de leesbaarheid te vergroten en de diversiteit van de werkzaamheden zichtbaar te maken. Ik hoop dat de lezer een goed beeld krijgt van de gebeurtenissen in Gerard Nederpelt, directeur Het werkgebied van de vereniging Een onverwachte ontwikkeling Enkele jaren geleden hebben Zorgplein Noord, Zorgsupport en de Werkgeversvereniging Twente/Achterhoek samenwerkingsafspraken gemaakt. Dit met de bedoeling door een nauwere onderlinge samenwerking efficiencyvoordelen te behalen en de dienstverlening in de richting van de eigen lidinstellingen op een hoger plan te kunnen brengen. In de praktijk lukte het niet adequaat invulling te geven aan deze intenties. De interne werkers van de betrokken organisaties grote gaan van beide organisaties had voor mede- dynamiek bij de afzonderlijke partners consequenties. Aan de ene kant werd de maakte het lastig om gezamenlijk, voor ieder besluitvorming over stappen die negatief van op het juiste moment, stappen te zetten. invloed zouden kunnen zijn op de integratie van beide organisaties opgeschort, anderzijds werden waar mogelijk al stappen gezet Samengaan Begin 2008 werd de conclusie getrokken dat die de integratie tussen beide organisaties het beter was om ieder afzonderlijk door zouden kunnen vergemakkelijken. te gaan en de samenwerking via Stichting RegioPlus te continueren. Het bestuur van Zo werd de besluitvorming over een mogelijke verhuizing van de vereniging naar een Stichting Zorgsupport heeft haar directeur, Janny Lindeboom, vervolgens verzocht een andere kantooraccommodatie in Hengelo advies uit te brengen over de toekomst van opgeschort en vervulde Hans Hokke, na het Stichting Zorgsupport. vertrek van Janny Lindeboom, de rol van Het bestuur heeft daarop besloten in overleg bureaumanager bij Zorgsupport. te treden met de Werkgeversvereniging over de mogelijkheid om beide organisaties Hoewel de besluitvorming over het samengaan van beide organisaties binnen enkele volledig te laten samengaan. Deze gesprekken leidden in september tot een principeakkoord. De formele besluitvorming vond de nodige onzekerheid onder medewerkers maanden werd afgerond, heeft het toch tot plaats in november/december, zodat de notariële akten op 23 december 2008 konden De nieuwe vereniging heeft echter alle reeds geleid. worden gepasseerd. aangegane arbeidsrechtelijke verplichtingen overgenomen. In de nieuwe opzet ontstaan Consequenties vervolgens weer mogelijkheden voor verdere De gesprekken over een mogelijk samen- groei en ontwikkeling. WGV is financieel gezond Peter Weda is secretaris/penningmeester van het bestuur van de Werkgeversvereniging en directeur van TriviumMeulenbeltZorg. Aan hem de vraag hoe het er aan toegaat in het bestuur, hoe de financiële situatie is bij de WGV en hoe hij de toekomst ziet van de vereniging. Binnen het bestuur hangt een goede sfeer. je broek op kunnen houden. Vacatures in het bestuur worden gelukkig snel ingevuld, waardoor er ook weer nieuw Ik heb zeker vertrouwen in de toekomst. Er bloed komt. Gezien de ontwikkelingen in zal, zeker na het samengaan met Zorgsupport, geïnvesteerd moeten worden in rela kan ik niet anders zeggen dat de verhoudingen erg goed zijn. Niet alleen bij de tiebeheer en ontwikkeling. Het draagvlak in reguliere vergaderingen, maar ook tijdens de de regio en de binding van de leden met de thematische bijeenkomsten waar discussies vereniging is cruciaal. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt liggen er echter nog plaatsvinden over de toekomst van de vereniging en de gevolgen van het samengaan voldoende uitdagingen, aldus Peter Weda. van de WGV met Zorgsupport. Vanuit mijn functie als penningmeester bij de vereniging kan ik zeggen dat het financieel steeds beter gaat. De WGV is financieel gezond. In het verleden was dat anders; toen was de WGV grotendeels afhankelijk van subsidie en was er nauwelijks eigen vermogen. Nu zijn de bedrijfskosten prima afgestemd op de inkomsten. De leden dragen bij en naast subsidies worden ook andere inkomsten gegenereerd. Er is een gezond eigen vermogen en voldoende financiële weerstand. De toekomst ziet er goed uit. De heer Schmidt De heer Weda De heer van Rixtel Bestuurlijke inbedding Het bestuur van de vereniging bestond eind 2008 uit: M.J.P. Schmidt ZGT voorzitter P.F.M. Weda TriviumMeulenbeltZorg secretaris/penningmeester G.M.A.M. van Rixtel Sensire lid G.H. Griffioen Jarabee, jeugdzorg in Twente lid J.E.C. van Praet Aveleijn/SDT lid H.A. Arnoldy Livio lid B.J. Verpalen RIBW Overijssel lid De heer Van Rixtel volgde daarbij mevrouw Sales (CRG) op, die in 2008 terug trad uit het bestuur. De heer Verpalen trad in de plaats van de heer Koopman (Adhesie). Met het oog op de vorming van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland is de ledenvergadering in november 2008 akkoord gegaan met een uitbreiding van het aantal bestuurszetels. Dit om betere spreiding van de bestuurlijke betrokkenheid vanuit het nieuwe werkgebied mogelijk te maken. In 2009 zal de ledenvergadering worden voorgesteld akkoord te gaan met benoeming van: H. Bal GGnet lid H. Foekens IJsselheem lid De subsidies die de vereniging ontvangt, zijn natuurlijk aardig. Wanneer je ze kunt krijgen, moet je ze ook zeker binnenhalen. Maar je moet er niet afhankelijk van zijn. Door middel van subsidies kun je projecten opzetten. Het heeft een aanjaagfunctie. Uiteindelijk moet je zelf Mevrouw Griffioen De heer van Praet De heer Arnoldy De heer Verpalen De heer Bal De heer Foekens 2 JAARVERSLAG 2008

3 Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek Collectiviteit Ziektekostenverzekering De vereniging heeft in 2006 mantelcontracten gesloten met Menzis en Avéro Achmea. Dit om medewerkers van de aangesloten instellingen aantrekkelijke kortingen te kunnen bieden op hun ziektekostenverzekering. Een groot aantal instellingen heeft hierop ingetekend en jaarlijks groeide het aantal verzekerden dat van dit voordeel kon profiteren. Omdat eind 2008 de termijn van het 3-jarige contract afliep, is in het voorjaar een werkgroep gevormd met deskundigen vanuit verschillende werkvelden, die samen met de door de vereniging geselecteerde intermediair, Bureau Colijn & Partners, een programma van eisen formuleerden, op basis waarvan gesprekken zijn gevoerd met potentiële aanbieders. De verkregen aanbiedingen werden vergeleken en onderling gewogen. Overeenkomst Uiteindelijk is ervoor gekozen om een 2-jarige overeenkomst te sluiten met drie verzekeraars: IZZ, Menzis en Salland Verzekeringen. Menzis is traditioneel een verzekeraar met een groot marktaandeel in Oost-Nederland. Met het oog daarop heeft de vereniging het contract met Menzis verlengd. Salland Verzekeringen werd niet alleen vanwege de premiestelling en de inhoud van het pakket gekozen, maar ook gezien de positieve beoordelingen van de verzekerden. Hoewel een groot aantal instellingen - vanwege CAOafspraken geldt dat niet voor alle CAO s. De mantelovereenkomst die de vereniging heeft gesloten, sluit aan op het landelijk pakket. Ook IZZ heeft een hoge waardering van verzekerden. Met deze drie verzekeraars is afgesproken in 2009 gezamenlijk initiatieven te nemen gericht op de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers bij de aangesloten instellingen. - de IZZ-verzekering aanbieden, Mantelcontract Eigenrisicodrager WGA met Nationale Nederlanden Het kan voor werkgevers gunstig zijn te kiezen voor eigenrisicodragerschap. In dat geval treden werkgevers uit het publieke bestel en nemen zij de financiële risico s voor de mogelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering van hun medewerkers zelf voor rekening. Daarvoor kunnen werkgevers zich verzekeren bij een commerciële verzekeraar. De Werkgeversvereniging heeft daarvoor in 2007 een 3-jarig mantelcontract met Nationale Nederlanden gesloten. Eind 2008 hebben 13 instellingen hierop ingetekend. Daarbij ging het om een loonsom van ongeveer 200 miljoen euro. Regionale structuurversterking Het Ministerie van VWS onderkent het belang van een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid en personeelsvoorziening in de zorg. De omvang van de sector en de regionale verscheidenheid maken het noodzakelijk om naast het landelijke, voorwaardenscheppende beleid, partijen ook te stimuleren op regionaal niveau samen te werken. De samenwerking in Oost-Nederland wordt men zich richt. De Werkgeversvereniging daarbij meermalen als voorbeeld gesteld Zorg en Welzijn Oost-Nederland richt zich voor andere regio s. Tegelijkertijd geldt ook op een gebied met in totaal 1,9 miljoen inwoners. Jaarlijks komt via de subsidie in het voor Oost-Nederland dat de samenwerking op diverse (deel)terreinen verder geïntensiveerd kan worden en dat men kan leren een bedrag beschikbaar van ruim kader van de regionale structuurversterking van voorbeelden uit andere regio s. VWS ,-. heeft hiertoe in 2008 een 4-jarige subsidie toegekend aan Stichting RegioPlus. Regio- De vereniging zet deze middelen in op een Plus heeft met de afzonderlijke deelnemers breed scala van activiteiten: arbeidsmarktonderzoek; activiteiten op het gebied van afspraken gemaakt over de activiteiten die in dat kader moeten worden ondernomen. beeldvorming en imago; samenwerking met het onderwijsveld; initiatieven op het gebied De omvang van de financiële middelen die van instroom en behoud van personeel en hiervoor beschikbaar komen, zijn gerelateerd initiatieven gericht op arbo-, verzuim en reintegratie. aan de omvang van het werkgebied waarop ESF-3 einde in zicht In 2004 wist de vereniging, in samenwerking met de gemeente Hengelo, een ESF-3 waren intussen al opgeslagen in het De 660 orders met deelnemersgegevens subsidie te verwerven voor de scholing van archief. Pas nadat begin 2008 de financiële zittend personeel in de zorg. Het project, beschikking, voor een bedrag van bijna 5 waarvoor maximaal 8 miljoen euro subsidie miljoen euro, werd ontvangen kon de balans worden opgemaakt. De afrekening met beschikbaar was, liep tot 31 maart Aan dit project hebben 32 instellingen de gemeente Hengelo vond in 2008 plaats. deelgenomen. In totaal werden medewerkers geschoold. In onderling overleg moesten de betrokken partijen vervolgens ook de pijn verdelen De afwikkeling van het project had nogal van de kosten die uiteindelijk niet subsidiabel werden geacht. De financiële afwik- wat voeten in de aarde. Alle registraties werden niet alleen door de eigen accountant gecontroleerd, maar ook door lidinstellingen vergde daardoor meer tijd keling met het ROC en de afzonderlijke de accountant van het ESF-Agentschap. dan gehoopt. Pas in 2009 zal definitief een Tenslotte werd het project ook nog eens streep onder het project gezet kunnen geselecteerd voor een extra audit door het worden. Voor de vereniging een leerzame Ministerie van SZW. Dit gezien de hoogte ervaring. Tussen wens en werkelijkheid liggen veel praktische problemen en van het subsidiebedrag dat in het geding was. administratieve rompslomp. POA Het Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) is in vele opzichten uniek in Nederland. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken er intensief samen aan regionale arbeidsmarktvraagstukken. Het POA fungeert daarbij als coördinatie en afstemmingspunt tussen partijen. Die rol vervult het POA met verve. Dit dankzij het voorzitterschap van Louwe Fokkinga, en de grote inzet van de ambtelijk secretaris Liesbeth Laman Trip. Het POA signaleert, verbindt, coördineert en initieert, maar laat de verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke partijen. De sector zorg en welzijn is via de directeur van de WGV sinds het voorjaar van 2008 in het POA-bestuur vertegenwoordigd. De sector zorg en welzijn - verantwoordelijk voor ongeveer 1 op de 6 arbeidsplaatsen in de Achterhoek - is daardoor in staat om de eigen activiteiten beter af te stemmen met andere partijen en aan te haken bij initiatieven van anderen. Financiële resultaten Het jaar 2008 werd ook in financieel opzicht met positief resultaat afgesloten. De totale inkomsten bedroegen ,- (+ 6,7% t.o.v. 2007). Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering bedroeg ,- positief. Het eigen vermogen is gestegen tot ,-. De Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek kan vanuit een gezonde vertreksituatie verder in de nieuwe opzet. Ondanks een tussentijdse verlaging van de contributie en een verlaging van de bijdrage voor de ondersteuning bij vacaturevervulling, is de hoogte van de totale bijdrage van lidinstellingen gegroeid van ,- in 2007 tot ,- in Nieuwe projecten De vereniging kon in 2008, mede dankzij een groot aantal projectsubsidies investeren in nieuwe projecten en lopende projecten voortzetten of afronden. Projectsubsidies werden ingezet voor de volgende thema s: de opzet en ondersteuning van regionale netwerken intersectorale mobiliteit; de ontwikkeling en promotie van de zorgacademie; de start en uitbouw van vmbo Carrousels; activiteiten in het kader van het project leren-werken; activiteiten in het kader van het ergocoachproject; instroom van laag-opgeleiden in de zorgsector via het regionale proefproject; instroom van allochtonen in de zorg via het diversiteitsproject; versterking van de regionale structuur. De totale subsidie-inkomsten lagen, met name door de toekenning van een meerjarige subsidie voor versterking van de regionale structuur, hoger dan verwacht. De vereniging heeft in 2008 nog onvoldoende kunnen investeren in deze structuurversterking. De inspanningsverplichting op dit punt is daarom voor een bedrag van ,- als kortlopende schuld in de balans opgenomen. JAARVERSLAG

4 Verenigingsbureau PVT Organisatieontwikkeling Actieve en betrokken medewerkers met actuele kennis van zaken zijn onontbeerlijk voor de WGV. Het interne opleidingsplan moet daaraan bijdragen. In 2008 werden trainingen gegeven op het gebied van kantoorautomatisering en timemanagement. Daarnaast werden trainingen gegeven op het gebied van klantgericht denken en handelen, waarbij medewerkers werden getraind te reflecteren op hun eigen taak en functieontwikkeling. Verschillende medewerkers volgden daarnaast ook functiespecifieke cursussen en trainingen. Door de opzet van het scholingsprogramma kon een beroep gedaan worden op de Wet Vermindering Afdracht (WVA) voor scholingskosten. Investors in People (IiP) De vereniging heeft in 2004 het keurmerk Investors in People verworven. Begin 2008 heeft een re-assessment plaatsgevonden. De uitkomst was positief, zodat de vereniging de komende 3 jaar het IIP-keurmerk mag blijven voeren. Gert Dekker startte in april als personeelsconsulent bij ZorgSelect. Anja Padberg is in juni als projectmedewerker begonnen bij de Helpdesk AVR. In juni werd afscheid genomen van Monique Voulon, jarenlang werkzaam voor RIZO. Zij heeft een andere functie aanvaard bij de Hameland Groep in de Achterhoek. Diane Eilander, aanvankelijk projectmedewerker bij de Helpdesk AVR en later bij het proefproject, is op 1 september uit dienst getreden. Janny Joosten ging medio augustus aan de slag als projectmedewerker voor het Proefproject. Jan Wiggers startte op 1 september in de vacature, ontstaan door het vertrek van Monique Voulon. Activiteitencommissie Naast alle dagelijkse beslommeringen vonden medewerkers ook tijd om gewoon gezellig, actief en creatief met elkaar bezig te zijn. De activiteitencommissie fungeerde daarbij als initiator. Medewerkers bonden onderling de strijd aan op de kartbaan in Enschede. Ook binnen het verenigingsbureau is sprake van vergrijzing. Abraham en Sara hebben het kantoor meerdere malen bezocht. Een leuk initiatief van de commissie is de wisselende foto-expositie, waarbij medewerkers materiaal kunnen aanleveren rond een door de activiteitencommissie bepaald thema. De foto s worden in wissellijsten op kantoor opgehangen. In 2008 waren de thema s: vakantiemens en lucht. De PVT (Personeelsvertegenwoordiging) van de WGV heeft in 2008 viermaal een overleg gehad met de directie. Door een vaste agendastructuur: interne organisatie, de financiële situatie, arbeidsomstandigheden, opleidingen en nieuwe ontwikkelingen, wordt de PVT en haar achterban geïnformeerd. Afhankelijk van ontwikkelingen worden er extra agendapunten toegevoegd. De PVT heeft eenmaal een personeelsbijeenkomst belegd. Dit met betrekking tot het voornemen om samen te gaan met regio Zwolle (Zorgsupport). In deze bijeenkomst zijn aandachtspunten geformuleerd welke besproken zijn met de directie van de WGV. De PVT heeft geen formele adviezen hoeven uitbrengen. Komen en gaan In 2008 heeft de vereniging nieuwe medewerkers verwelkomd en is afscheid genomen van een aantal mensen. Mutaties ledenbestand Het ledenbestand is in 2008 uitgebreid door de toetreding van Jongerenhuis Harreveld, De Michaëlshoeve, Bureau SPV en Accàre. Ultimo 2008 hebben SbT Thuiszorg en Stichting SVRO hun lidmaatschap beëindigd. Als gevolg van de uitbreiding van het statutaire werkgebied in de Achterhoek werd een aantal werkgevers, die uitsluitend voor hun vestigingen in de Oost-Achterhoek waren aangesloten, nu volledig lid van de vereniging. Zorgacademies: een knaller In 2007 heeft de vereniging, samen met het ROC van Twente en Eduper, in het kader van de door het POWI (platform onderwijs-werk-inkomen) Twente gecoördineerde plannen op het gebied van leren-werken, de zorgacademie als speerpunt gekozen. Business Meeting Twente Op 18 en 19 november 2008 vond in het Expo Center in Hengelo de Business Meeting Twente plaats. Deze ondernemersbeurs had als thema: de toekomst van de arbeidsmarkt. De Werkgeversvereniging nam als kennispartner deel aan de beurs en was met een stand vertegenwoordigd. De voorzitter van de vereniging, de heer Schmidt, hield in een voordracht in de grote zaal een pleidooi voor een intensieve regionale samenwerking, met name op bedrijfstakniveau. Het voorbeeld van de zorgacademie, als model om onder fiscaal gunstige condities te investeren in scholing en organisatieontwikkeling, werd aan belangstellenden gepresenteerd. Tijdens de Business Meeting werd door de organisatie ook de winnaar van de Award voor beste werkgever in de non-profit sector in Twente uitgereikt aan Aveleijn/SDT. Stichting Aveleijn/SDT nam daarmee het stokje over van de Zorgfederatie Oldenzaal, die de prijs in 2007 in ontvangst mocht nemen. De beurs trok in totaal bezoekers. Eind 2008 werd dit project afgerond. In die periode zijn in totaal medewerkers van zorginstellingen in de regio begonnen aan een opleidingsprogramma, waarbij gebruik gemaakt werd van Crebo-erkende deelopleidingen. In het kader daarvan werden betrokkenen ingeschreven bij het ROC (BBL-route) en werden maatwerk opleidingsprogramma s ontwikkeld. De enorme vlucht die het verschijnsel zorg-academie heeft genomen, is mede het gevolg van de ervaringen die in de voorgaande jaren in het kader van ESF-3 werden opgedaan met het modulair onderwijs. Veel scholingstrajecten zijn erop gericht medewerkers met een verzorgende achtergrond bij te scholen op agogische competenties. Omgekeerd geldt voor medewerkers met een agogische opleiding, dat zij worden geschoold in verzorgende taken. Dit vergroot de inzetbaarheid en flexibiliteit binnen instellingen en geeft medewerkers de nodige kennis en vaardigheden om in te spelen op de veranderende zorgbehoefte van cliënten en patiënten. opleidingen op niveau 1-2: opleidingen op niveau 3: opleidingen op niveau 4: deelnemers deelnemers deelnemers 4 JAARVERSLAG 2008

5 Voor zowel grote als kleinere werkgevers interessant Door ziekte, boventalligheid en wanneer een werknemer niet meer past bij de organisatie of een andere uitdaging zoekt, kan herplaatsing of re-integratie bij een andere organisatie een oplossing bieden. Daarbij kan een Netwerk Intersectorale Mobiliteit de uitkomst bieden. Martine Duenk, beleidsmedewerker AVR bij de WGV, vertelt over de oprichting van de Netwerken Intersectorale Mobiliteit en de voortzetting van de Twentse netwerken via Job2Job Twente. Digitale nieuwsbrief ondergaat metamorfose De Werkgeversvereniging nam in het najaar gevers geldt dat bij een van 2007 het initiatief voor de oprichting van klein personeelsbestand het eerste Netwerk Intersectorale Mobiliteit. de uitval van één medewerker grote consequen- Aansluiting van werkgevers bij zo n netwerk maakt het veel gemakkelijker om ook buiten ties kan hebben. In zulke de eigen sector plaatsingsmogelijkheden te gevallen kan betrekkelijk vinden. Dat leidt niet alleen tot aanzienlijke eenvoudig binnen het kostenbesparingen, maar voorkomt ook brede netwerk elders een veel persoonlijk leed. Men opent de deuren passende functie gezocht voor elkaars werknemers en biedt oriënterende stages. Door juist over de grens van worden. de eigen sector te kijken ontstaan nieuwe Job2Job Twente perspectieven. Tijdens de Business Meeting Twente werd Uitbreiding in 2008 de start van Stichting Afgelopen jaar is het aantal netwerken Job2Job Twente bekend gegroeid en is het aantal deelnemers in gemaakt. Job2Job de netwerken eveneens toegenomen, Twente wil de functie Martine Duenk vervolgt Martine haar verhaal. Eind 2008 van regionaal poortwachtercentrum gaan invullen en werkgevers ondersteunde de vereniging netwerken in Almelo, Hengelo, Enschede en in de Oost- gaan ondersteunen om adequaat invulling te Achterhoek. In z n totaliteit ging het om 42 geven aan hun verantwoordelijkheden bij de bedrijven, waarvan 48% zorginstellingen externe re-integratie van dreigend arbeidsongeschikten of boventallige medewerkers. waren. Voor elk netwerk werden in 2008 drie of vier bijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers hebben beschrijvingen van de meest atiefnemer voor de oprichting van Job2Job De WGV was samen met VNO-NCW de initi- voorkomende functies binnen hun organisatie aangeleverd. Die zijn gebundeld in een van de bestaande Netwerken Intersectorale Twente. De vereniging zal de ondersteuning functiehandboek. Tijdens de bijeenkomsten Mobiliteit in 2009 overdragen aan Job2Job van de netwerken worden zowel kandidaten Twente. De vereniging blijft zowel op bestuurlijk niveau, als op operationeel niveau als beschikbare oriënterende plaatsen en vacatures besproken. Het resultaat mag er zijn. betrokken. Ghitta Griffoen, bestuurder van In totaal werden 98 bewegingen tussen de Jarabee Jeugdzorg en lid van het bestuur verschillende deelnemers geregistreerd. van de WGV is toegetreden tot het bestuur van Job2Job Twente. De netwerken blijken zowel voor grote als kleinere werkgevers interessant te zijn, De ondersteuning van het netwerk in de vertelt Martine Duenk. Er zijn niet altijd Oost-Achterhoek wordt voortgezet totdat ook voldoende mogelijkheden om intern een passende functie te vinden. Voor kleinere werk- stand is gekomen, aldus Martine daar een regionaal poortwachtercentrum tot Duenk. PGGM dataset uitgebreid De samenwerking met PGGM op het uitstroom aan het overzicht per instelling terrein van arbeidsmarktonderzoek werd toegevoegd. Van instromers is te zien of voortgezet. De informatie over de omvang het een herintreder betreft of dat iemand van de werkgelegenheid, leeftijdsopbouw van buiten de zorg komt. Bij de uitstroom en de in- en uitstroom is van grote betekenis voor het beleid van individuele werk- andere werkgever is vertrokken, maar wel kan men zien of de medewerker naar een gevers en het hen gezamenlijk te voeren binnen de sector werkzaam blijft of dat regionale sectorale arbeidsmarktbeleid. diegene met pensioen is gegaan. De actualiteit en kwaliteit van de PGGM dataset is daarom van groot belang. De Aantal gebruikers toegenomen Werkgeversvereniging bewerkt in overleg Het aantal gebruikers van de dataset is met PGGM data om de gebruikswaarde in een jaar tijd met 10% toegenomen voor arbeidsmarktonderzoek te vergroten. tot 259. Het belang van de dataset voor regionale arbeidsmarktverkenningen Een belangrijk winstpunt voor instellingen wordt in toenemende mate onderkend die gebruik maken van de PGGM dataset door landelijke partijen (VWS, Prismant, is de mogelijkheid om de eigen gegevens Calibris, brancheorganisaties). Kijk voor te benchmarken met het gemiddelde in de meer informatie op eigen sector, of met andere regio s. Ook kan men kiezen voor een benchmark met instellingen in de eigen klassegrootte. Specificatie in- en uitstroom In 2008 is de specificatie van de in- en Proefproject: resultaten hoopgevend voor toekomst Het project voorziet in een nauwe samenwerking tussen gemeenten, CWI s, UWV, onderwijsveld en zorginstellingen. Dit met het doel 300 werkzoekenden te werven, waar nodig te scholen en in de zorgsector aan de slag te krijgen. Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS, de Provincie Gelderland (Achterhoek) en de Provincie Overijssel (Twente). Factoren van succes Inmiddels is duidelijk geworden dat een succesvolle plaatsing van kandidaten op leeren/of werktraject afhankelijk is van tal van factoren. De meest in het oog springende factoren zijn daarbij: kennis van het klantenbestand bij consulenten van uitkerende instanties de beschikbaarheid van kennis over de sector zorg en welzijn continuïteit binnen organisaties betrokkenheid van mensen heldere communicatie (onderling, maar ook vanuit de bestuurslaag naar het operationeel niveau). Creatieve aanpak Structurele successen waren er voornamelijk bij de casussen, waarbij gedacht werd in oplossingen en rekening werd gehouden met de sociale omgeving van de kandidaat. Met name het oplossen van knelpunten in de sociale omgeving van de kandidaat vergde een creatieve aanpak. Dit betekende dat De vereniging verstuurt één keer in de zes weken een digitale nieuwsbrief. In de tweede helft van het jaar heeft de nieuwsbrief een metamorfose ondergaan. De vorm is frisser en kleuriger geworden en de onderwerpen zijn onderverdeeld in zes thema s: verenigingszaken; arbeidsmarkt; werk en mobiliteit; opleidingen; AVR; beeldvorming & imago. Dit om ervoor te zorgen dat de lezer snel de voor hem of haar van belang zijnde informatie kan vinden. De RIZO-nieuwsbrief is daarmee onderdeel geworden van de nieuwsbrief van de vereniging. In de loop van het jaar werden 8 nieuwsbrieven uitgebracht. Het aantal abonnees lag ultimo 2008 op ruim In september 2007 is het proefproject Twente/Achterhoek van start gegaan. Het project werd in 2008 gecontinueerd en niet - zoals oorspronkelijk gepland - eind 2008 afgesloten. Besloten werd het project tot 1 mei 2009 te verlengen. Het project kent drie speerpunten: instroom van lager opgeleiden; doorstroom zittend personeel en vergroting maatschappelijke participatie. een kandidaat soms letterlijk fysiek begeleid werd naar een kennismakingsgesprek bij een werkgever. Scooters werden beschikbaar gesteld om de mobiliteit van de kandidaat te vergroten. Soms werd ook de (schoon)- familie van (allochtone) vrouwen betrokken bij het sollicitatieproces. Duidelijk is geworden dat een individuele begeleiding succesvoller uitpakt dan een groepsgerichte benadering. Korte communicatielijnen, dicht bij de werkvloer, snelle terugkoppeling en het zoeken naar gezamenlijke belangen bleken erg belangrijk. Hoopgevende resultaten De tussentijdse resultaten (ultimo 2008) zijn hoopgevend. De doelstelling van 300 kandidaten in traject is bijna gehaald. Dat is op zich minder belangrijk dan het feit dat meer dan 75% van de kandidaten betaald werk heeft gevonden of is gestart met een opleiding. Meer dan 60% van de kandidaten is toegeleid naar de sector zorg en welzijn. JAARVERSLAG

6 ZorgMagazine beroepstrots overal merkbaar In het najaar werd voor de tweede keer een ZorgMagazine uitgegeven. Dit keer werd het magazine gevuld met interviews met medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Met dit magazine, dat in een oplage van exemplaren werd verspreid onder diezelfde groep, wil de vereniging laten zien wat mensen motiveert om in de sector zorg en welzijn te werken. Op dit initiatief werd enthousiast gereageerd. Het magazine omvatte uiteindelijk 68 pagina s die werden gevuld met verhalen waar vooral de diversiteit van functies, werkzaamheden en motivatie van medewerkers naar voren kwam. Opnieuw bleek dat de sector drijft op het enthousiasme en intrinsieke motivatie van tienduizenden medewerkers, vrijwilligers en studenten. Het is en blijft mensenwerk. Bijeenkomst voor nieuwkomers Tweemaal werd een introductiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwkomers in zorg en welzijn. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor nieuwe medewerkers van lidinstellingen of voor medewerkers van nieuwe lidinstellingen, die te maken kunnen krijgen met de vereniging (management, staffunctionarissen, personeelsfunctionarissen etc.). De bijeenkomsten zijn erop gericht informatie te verschaffen over het activiteitenpakket van de vereniging en moeten er tevens toe bijdragen dat betrokkenen snel aansluiting vinden bij de bestaande regionale structuren en netwerken. Veel media-aandacht voor Open Dag van de Zorg Op zaterdag 15 maart 2008 vond de negende Landelijke Open Dag van de Zorg plaats. Zo n bezoekers bezochten de instellingen die ter gelegenheid daarvan in Twente en de Achterhoek hun deuren openden. Een toename van zo n bezoekers ten opzichte van het jaar Deze toename kwam met name door de flinke stijging van het aantal bezoekers bij de algemene ziekenhuizen. In vergelijking met het jaar 2007 was sprake van een daling van het aantal deelnemende instellingen (37 in 2008 tegenover 42 in 2007). Bij deze 37 instellingen ging het echter wel om 87 verschillende locaties. P&O netwerken Fusies, reorganisaties en personele wisselingen trokken een wissel op de deelname van personeelsfunctionarissen aan de diverse P&Onetwerken. De doelstelling om een netwerk voor de thuiszorg/v&v sector van de grond te krijgen is dan ook helaas niet gelukt, wat overigens niet betekent dat geen overleg plaatsvindt. Elke instelling gaf op eigen manier invulling aan de dag. Soms rond een thema, maar meestal gaf men een breed overzicht wat hetgeen de instelling te bieden had. De belangstelling van de bezoekers was divers. Het ging zowel om mensen die overwegen een opleiding te volgen richting zorg, als om mensen die op zoek waren naar een baan. Ook familieleden van medewerkers, buurtbewoners en andere belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik een kijkje achter de schermen te nemen. Promotie Open Dag Ter voorbereiding op de Open Dag organiseerde de vereniging opnieuw een denktankbijeenkomst voor PR-functionarissen. Dit om waar mogelijk samen te werken en ideeën uit te wisselen. Ter promotie van de Open Dag werd voor de zesde keer huisaan- huis, in Twente en ditmaal ook de hele Achterhoek, een Zorgkrant uitgegeven. De krant werd verspreid in een oplage van exemplaren. Daarnaast werden billboards langs wegen geplaatst en posters en ansichtkaarten verstuurd naar deelnemende instellingen, huisartsenpraktijken, scholen en opleidingsinstituten in de regio. Ook CWI s, bibliotheken en gemeenten werden gevraagd posters op te hangen. Via persberichten werd bekendheid gegeven aan de dag, hetgeen zowel in de regionale kranten als lokale bladen de nodige free publicity opleverde. Een aantal lokale bestuurders werd uitgenodigd een bezoek te brengen aan een instelling. In totaal werden 11 locaties van zorginstellingen door 1 of meerdere wethouders bezocht. Ook hieraan werd door de pers de nodige aandacht besteed. Resultaten enquête instellingen Uit een enquête onder de deelnemende instellingen bleek dat men over het algemeen positief terug kijkt op de Landelijke Open Dag van de Zorg. De bezoekersaantallen zijn veelal boven verwachting, terwijl de reacties van het publiek meestal zeer positief zijn. Netwerk PR Het regionale netwerk van PR- en communicatiemedewerkers omvat inmiddels ruim 100 personen. In de loop van het jaar organiseerde de vereniging voor deze groep 5 bijeenkomsten. Naast algemene onderwerpen werden meestal ook specifieke thema s aan de orde gesteld. Twee bijeenkomsten stonden in het teken van de Open Dag en het ZorgMagazine (denktank en evaluatie). Een bijeenkomst stond in het teken van interculturele communicatie. Een ander thema was internetmarketing en je website inzetten als marketinginstrument. De bijeenkomsten telden gemiddeld zo n 15 tot 20 deelnemers. Op subregionaal niveau of in bilateraal verband vindt ook in deze sector overleg plaats. Marktwerking maakte instellingen terughoudender in hun deelname aan regionale netwerken. Dit maakt het lastig om instellingsoverstijgende vraagstukken - zoals lange termijn personeelsbeleid - breed opleiden en regionale poolvorming snel bespreekbaar te maken. In de P&O-netwerken van de sector Ziekenhuizen, GGZ en GHZ was de invloed van de toenemende marktwerking nauwelijks merkbaar. Toch werd ook daar de deelnemersgroep als gevolg van fusies steeds kleiner. Bovendien was de mobiliteit onder personeelsfunctionarissen groot. Met name grotere instellingen worstelen nogal eens met de positie van de afdeling P&O. Daarbij kiest men over het algemeen voor een decentralisatie van de afdeling P&O, waarbij verantwoordelijkheden in de lijn worden neergelegd en de P&O-er een adviesrol krijgt. Overigens zijn ook weer tegenbewegingen zichtbaar, waarbij HRM-vraagstukken meer op centraal niveau worden opgepakt. 6 JAARVERSLAG 2008

7 Begeleidingscommissie Onderzoek en Informatie Vergrijzing, vervangingsvraag, personele consequenties van de Wmo. Wie is eigenaar van het vraagstuk strategisch personeelsbeleid? Hoe gaan we om met vrijwilligers en geven we invulling aan de maatschappelijke stage? Henig-An 7: regionale samenwerking en afstemming een must Met de publicatie van de zevende editie van de arbeidsmarktverkenning Henig An en rap een beetje in mei 2008 is een vaste traditie voortgezet. De titel is voor velen een gevleugelde term geworden. De rapportages hebben de afgelopen jaren aan diepgang en kwaliteit gewonnen. Ook in 2008 heeft de begeleidingscommissie Onderzoek en Informatie zich gebogen over deze vraagstukken. Belangrijker nog: wat betekent dit alles voor de regio? Regionaal niveau De arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn is - zoals ook al in Henig An is beschreven - nadrukkelijk een regionale arbeidsmarkt. Vraagstukken rondom in-, door- en uitstroom van personeel kunnen goed op regionaal niveau worden aangepakt. Al te gemakkelijk worden namelijk landelijke ontwikkelingen één op één vertaald naar het regioniveau terwijl regio s sterk kunnen afwijken van het landelijk gemiddelde. Het vervolgens creëren van bewustzijn Websites WGV vernieuwd voor de problematiek, het verkrijgen van draagvlak, het zorg dragen voor aansluiting van de diverse vraagstukken bij de realiteit zijn marketingvraagstukken, waar ook de commissie een antwoord op moet vinden. Samenstelling De samenstelling is in 2008 niet gewijzigd en bestond uit: Henk Bijleveld, Bruggerbosch Henny Voss, Medisch Spectrum Twente Hanneke Klopper-Kes, ZGT Dick van Dieten, Carint Reggeland Groep Gitta Griffioen, Jarabee, jeugdzorg in Twente Anton Kleine Schaars, InteraktContour Bart Verpalen, RIBW Twente Paul Foole, adviseur Een aantal aanbevelingen blijkt als een rode draad door de afgelopen verkenningen te lopen. De groei van de werkgelegenheid in de sector, ontgroening en vergrijzing en het steeds groter wordende appèl dat demografische, technologische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen doen op de sector zorg en welzijn. In deze editie werd specifiek aandacht geschonken aan de gevolgen van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor het personeel van thuiszorginstellingen; de toenemende vraag naar vrijwilligers; de druk op mantelzorgers en mogelijke gevolgen in de invoering van de maatschappelijke stage. Dit jaar werd in het rapport ingegaan op de ontwikkelingen in Twente en de Achterhoek afzonderlijk. beroepskrachten. Regionale samenwerking Echter mede als gevolg van de consequente aandacht voor de personeelsvoorziening, worden regionale knelpunten - overigens altijd in een landelijke context - beter en sneller onderkend. Oplossingen kunnen hierdoor beter worden ingebed in staande organisaties, wat de kans op succes op lange termijn alleen maar vergroot. Acties en initiatieven zijn dus zinvol, regionale samenwerking en afstemming een must! De vereniging beheert vier websites, die informatie bevatten over verschillende onderwerpen: bevat informatie over de vereniging; is opgezet om met name rond werving en vacaturevervulling informatie te ontsluiten; bevat informatie rond het thema arbo-, verzuim- en re-integratie. De website bevat informatie die met name gericht is op opleidingsfunctionarissen. De vier websites zijn een flinke metamorfose ondergaan. Naast het uiterlijk van de sites is er ook goed naar de gebruiksvriendelijkheid gekeken. Zo is nu de portal geworden naar de andere sites toe en kan er op postcode naar vacatures worden gezocht. De bezoekersaantallen zijn bij zowel en ongeveer gelijk gebleven. Het aantal bezoekers is daarentegen bij zowel als met 9% gestegen. Klanttevredenheid stemt tevreden ZorgSelect beschikt voor haar re-integratiediensten over het Cliënten Keurmerk Re-integratie (CKR). In het kader daarvan wordt ook de klanttevredenheid gemeten. In 2008 werd de dienstverlening door kandidaten gewaardeerd met een gemiddelde score van 7,3. Arbeidsmarktbeleid: een strategisch issue De toekomst van de sector wordt in hoge mate bepaald door het antwoord op de vraag of de kwalitatieve en kwantitatieve instroom in het initiële onderwijs voldoende is. De praktijk leert echter ook dat daar begeleiden bij hoort. Budgettaire krapte bij instellingen leidt er echter toe dat bezuinigd wordt op de opleiding van Testen: selectie en ondersteuning In 2008 werden 49 testen uitgevoerd. Een test kan door werkgevers worden aangevraagd in het kader van een selectieprocedure of om medewerkers te ondersteunen bij het in beeld brengen van de eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast werden testen regelmatig ingezet bij begeleidingstrajecten. Het gaat hierbij om testen op het gebied van cognitieve capaciteiten (meten van o.a. het werk- en denkniveau), persoonlijke werkgerelateerde competenties, interesses en beroepenoriëntatie (voor het zoeken naar passende functies). Afhankelijk van de vraag wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald welke testen ingezet worden. Selectieprocedure Werkgevers maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid om een kandidaat tijdens een selectieprocedure te laten testen. Dit met name waar het gaat om interne kandidaten die willen doorgroeien naar een andere functie. Een voorbeeld is het verzoek een medewerker te testen die vastliep in de huidige functie. De werkgever wilde graag inzicht in het werk- en denk-niveau en de persoonlijke kwaliteiten om te kunnen zoeken naar functies die beter bij de kernkwaliteiten van de medewerker pasten. Hiervoor is het capaciteiten- en competentieonderzoek ingezet. Met de informatie kon gerichter gezocht worden naar haalbare functies. Beroepenoriëntatietest Naast het capaciteiten en competentieonderzoek is ook in 2008 weer gebruik gemaakt van de beroepenoriëntatietest. Daarbij werd kandidaten gevraagd vragenlijsten in te vullen op het gebied van loopbaanwaarden, interesses en (eerder verworven) competenties. Met de resultaten werd gezocht naar goed passende functies en/of opleidingen. Dit onderdeel blijft interessant voor medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of de huidige functie niet meer mogen uitoefenen en op zoek moeten naar alternatieven. JAARVERSLAG

8 Ervaringen met ZorgSelect Streekziekenhuis Koningin Beatrix RIBW Twente maakt als lidinstelling (SKB) in Winterswijk maakt al jaren gebruik van de vacaturebank van ZorgSelect. ZorgSelect. Annemiek Limburg is perso- graag gebruik van de vacaturesite van Bijna wekelijks meldt Liesbeth Greven, neelsfunctionaris bij RIBW Twente. personeelsconsulent in het SKB, vacatures bij ZorgSelect. Het aanmelden van een vacature verloopt via en nog dezelfde dag Waar vroeger nog werd gekozen voor kan een vacature online staan. Door de publicatie van personeelsadvertenties in medewerkers van ZorgSelect wordt de regionale of landelijke dagbladen, is nu vacature nagekeken en komen we samen bij alle externe vacatures plaatsing op de tot een goede advertentietekst. Zodra de website van ZorgSelect de eerste stap. sluitingsdatum van de vacature is gepasseerd stuurt ZorgSelect een mail en kunnen Behalve dat dit een besparing van enkele wij de reacties van de kandidaten online duizenden euro s per advertentie oplevert, opvragen. zijn selectiecommissies vaak verrast door het grote aantal sollicitanten dat reageert. Annemiek Limburg vervolgt: Over het algemeen ontvangen wij redelijk veel reacties Soms met tientallen tegelijk of - zoals recent, toen we op zoek waren naar een receptioniste/telefoniste - met ruim honderd selectie maken. ZorgSelect is een goed op een vacature en kunnen we altijd een reacties, aldus Liesbeth Greven. wervingskanaal voor uitvoerende functies. We krijgen via ZorgSelect minder reacties ZorgSelect heeft contractuele afspraken op managementfuncties. Dan gebruiken met Jobtrack, de Nationale Vacaturebank, we andere publicatiekanalen, waarin Monsterboard en Volkskrantbanen en dat is ZorgSelect als bemiddelaar optreedt en de mooi meegenomen. Zo kunnen we aanzienlijk goedkoper adverteren. reacties ook via ZorgSelect binnenkomen. Onze ervaringen met zowel de WGV als Het contact met de medewerkers van met ZorgSelect zijn positief te noemen. We ZorgSelect wordt door Liesbeth Greven als hopen op een langdurige samenwerking. zeer plezierig ervaren. Iedereen is altijd zeer behulpzaam, flexibel en heeft kennis van zaken. Recessie nog geen invloed op aantal vacatures bij ZorgSelect Wekelijks verwerkt ZorgSelect tientallen vacaturemeldingen. Deze worden op de vacaturebank op geplaatst en beslaan alle voorkomende functies. Vacatures kunnen online worden gemeld, waarna deze worden gescreend (op eventuele onvolkomenheden) en doorgeplaatst op de vacaturebank. Indien gewenst is het ook mogelijk de vacature door te plaatsen naar een commerciële vacaturesite. Met de vier grootste landelijke vacaturesites zijn prijsafspraken gemaakt. Ook met uitgevers van landelijke en regionale dagbladen, weekbladen en vaktijdschriften zijn collectiviteiten afgesloten, waardoor advertenties met zeer aantrekkelijke kortingen kunnen worden geplaatst. Overzichten van actuele vacatures worden periodiek verspreid onder de lidinstellingen. De kandidaten die ingeschreven staan in de CV-bank van ZorgSelect, krijgen per mail bericht wanneer een passende vacature is gemeld. Sollicitanten kunnen via de website reageren op een vacature. De instelling kan dagelijks bijhouden hoeveel reacties er binnenkomen. Op de sluitingsdatum ontvangt de instelling een mailbericht dat de vacature is gesloten en dat de reacties gedownload kunnen worden. Resultaten In 2008 werden vacatures behandeld. De stijgende lijn, die al een aantal jaren zichtbaar is, heeft in 2008 flink doorgezet. Het aantal vacatures lag 10% hoger dan in 2007, terwijl juist een daling was verwacht. Dit als gevolg van het feit dat een aantal instellingen te maken hadden met reorganisaties en personele afslanking. In 2008 werd wel minder vaak geadverteerd in de geprinte media (303 maal tegenover 349 advertenties in 2007). Er werd ongeveer net zo vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vacatures door te plaatsen op commerciële sites (84 maal tegenover 85 in 2007). CV-bank: altijd actueel De CV-bank geeft kandidaten de mogelijkheid zelf hun CV te plaatsen en te actualiseren. Personeelsfunctionarissen kunnen de (geanonimiseerde) CV s bekijken via een inlogcode. Wanneer de personeelsfunctionaris vervolgens het uitgebreide CV wil inzien, wordt eerst toestemming gevraagd aan de kandidaat. Lidinstellingen worden maandelijks geïnformeerd over het nieuwe aanbod in de CV-bank. Resultaten Eind 2008 omvatte de CV-bank meer dan kandidaten. Afgelopen jaar werden nieuwe inschrijvingen geregistreerd. In maart werden de meeste inschrijvingen geteld, maar liefst 214, waarschijnlijk door de Open Dag van de Zorg. Tegelijk met hun aanmelding kunnen zij zich abonneren op de automatische toezending van bepaalde vacatures. Dat betekent dat men niet elke dag op de vacaturebank hoeft te kijken of er nog iets interessants binnenkomt. In totaal werden 286 CV s opgevraagd. De CV-bank kan door instellingen gebruikt worden als verlengstuk van hun portefeuillebestand van sollicitanten. Sonja Wolbers, personeelsadviseur van ROSET Twente over het gebruik van de CV-bank: Het voordeel van een CVbank is, dat je eerst kunt kijken of er bepaalde functionarissen in het bestand zitten voordat je een advertentie plaatst. Jose Reuver van het Flexbureau van De Twentse Zorgcentra maakt af en toe gebruik van de CV-bank: De CV-bank is eenvoudig te gebruiken en de kwaliteit van de kandidaten is goed te noemen. Wij vragen CV s op voor groepsbegeleiders op niveau 3 en 4, zowel SPW-ers als Verzorgenden en Verpleegkundigen. Vraagbaak voor werk in de zorg ZorgSelect fungeert als vraagbaak voor dingen in de zorg en dan vooral het werken mensen die werk zoeken in de zorg. Het en leren traject (BBL). Belangstellenden gaat hierbij zowel om mensen die al werkzaam zijn in de sector en die van functie of krijgen het advies zich in te schrijven in de worden gewezen op de vacaturebank en werkveld willen veranderen, als om mensen CV-bank. Anderen worden direct doorverwezen naar een lidinstelling of krijgen het die in een andere sector werken en die een overstap overwegen. Via , de advies contact op te nemen met het ROC telefoon of een persoonlijk gesprek krijgen van Twente, Graafschap College of Saxion. zij persoonlijk advies. In 2008 werden op deze wijze circa 400 mensen geholpen. Dit aantal is ongeveer Veel voorkomende vragen gaan over de gelijk aan de score van (doorgroei)mogelijkheden in de zorg, oplei- 8 JAARVERSLAG 2008

9 Het effect van een IRO-traject Steeds meer werkzoekenden kiezen voor de mogelijkheid om bij hun zoektocht naar werk zelf de regie in handen te nemen en vragen bij de UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) aan. Men kan in aanmerking komen voor een IRO vanuit een WW- of WAO-situatie. Arbeidsdeskundigen/werkcoaches van de UWV en hun cliënten zijn over het algemeen positiever over IRO s dan over reguliere trajecten. Eén van de redenen is dat de cliënten, die om een IRO vragen, gemiddeld een hogere motivatie en zelfredzaamheid bezitten. Resultaten Op 1 januari 2008 waren 38 kandidaten in traject. In de loop van het jaar werden 11 nieuwe trajecten gestart en 18 trajecten afgesloten. In 56% van de gevallen werd het traject met succes afgesloten d.w.z. dat een kandidaat een betaalde baan kreeg of op basis van een leerarbeidsovereenkomst aan de slag kon. De case-load is in 2008 iets teruggelopen, terwijl ingezet was op een stijging van het aantal kandidaten. Hoewel het succespercentage van 56% niet negatief afwijkt van het gemiddelde in de re-integratiebranche, is toch sprake van een teleurstellend resultaat. Ingezet was op een succespercentage van 70%. In-placement: vraag van opdrachtgever en kandidaat centraal Tweede spoor trajecten Onder de term in-placement voert ZorgSelect herplaatsingstrajecten uit voor Daarnaast kwam steeds vaker de vraag om begeleiding bij tweede spoor trajecten. boventallige medewerkers van instellingen. Per traject wordt maatwerk Daarbij draait het om medewerkers die al geleverd. langere tijd ziek zijn en waarbij de werkgever een inspanning moet leveren voor het vinden Van de mogelijkheid om collectieve trajecten behoorlijke score. Daarnaast vonden veel van passend werk. In zulke situaties wordt uit te voeren is in 2008 behoorlijk kandidaten, mede dankzij de vacaturebank een plan van aanpak gemaakt, waarbij ook gebruik gemaakt. Verschillende instellingen van ZorgSelect, op eigen kracht ander de reeds ondernomen acties en mogelijke werden geconfronteerd met de noodzaak werk. beperkingen worden vastgelegd. tot personeelsreductie. ZorgSelect adviseerde en ondersteunde waar mogelijk en In 2008 is bij slechts één instelling sprake Een goed en volledig dossier voorkomt dat wenselijk. geweest van collectieve ontslagen, ook de instelling vanuit het UWV een sanctie daar gold dat het grootste deel van de opgelegd krijgt. Op basis van dit plan van Van de 55 trajecten die in 2008 werden betrokken medewerkers snel ander werk aanpak gaan consulenten van ZorgSelect op afgesloten was 73% succesvol. Een heeft gevonden. zoek naar passend werk. Gastlessen zorg en welzijn Gastlessen zijn bedoeld om jongeren een bredere kijk op het werk in zorg en welzijn te geven, ze te enthousiasmeren, te ondersteunen in hun beroepskeuze en de beeldvorming over de sector te verbeteren. Speerpunt voor het jaar 2008 was het werven van nieuwe gastdocenten voor de gastles Beroepsbeeldvorming zorg en welzijn. Deze les is voor 2 e jaars vmbo-leerlingen die voor een richting moeten gaan kiezen. De les is interactief en breed opgezet. docenten is in de loop van het jaar gegroeid van 30 tot 100. De nieuwe gastdocenten zijn via een workshop voorbereid op het geven van gastlessen. Parallel daaraan nam ook het aantal gastlessen toe. Op 8 verschillende vmbo-scholen werden in totaal 23 gastlessen verzorgd, waarmee ruim 450 leerlingen en in welke functies hij/zij later kan komen te werken. Gastles voor havo Ook is een gastles voor havo-leerlingen ontwikkeld. De les is bedoeld voor 3 e jaars leerlingen. De les helpt leerlingen om de Gastdocenten Per les worden steeds twee gastdocenten uit verschillende werkvelden ingezet. De rol van de gastdocenten is om de leerlingen door middel van praktijkvoorbeelden en anekdotes een reële kijk te geven op het werk in zorg en welzijn. Het aantal gastwerden bereikt. Gastlessen SPW en havo Daarnaast zijn 28 gastlessen verzorgd bij de SPW-4 opleiding van het ROC. Bij deze lessen ligt de nadruk op de werkzaamheden die een leerling tijdens de stage kan verrichten eigen competenties te spiegelen aan de competenties die nodig zijn om een beroep in de zorg te beoefenen. In duo s diepen ze een aantal beroepen uit en delen die informatie met hun medeleerlingen. Het doel is om een overzicht te krijgen van beroepen die passen bij hun eigen competenties. Samenwerking in RIZO verband Het RIZO-team bestond in 2008 uit Corine Baart vanuit het ROC van Twente, Eef Nijhuis vanuit Saxion, Ada Bosch vanuit Calibris en vanuit de Werkgeversvereniging Monique Voulon (tot juli), in september opgevolgd door Jan Wiggers. In de loop van het jaar is de wijze waarop de aansturing van het team plaatsvond geëvalueerd. Dat heeft geleid tot het besluit om de stuurgroep op te heffen en in plaats daarvan tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg te organiseren tussen het bestuur van de vereniging, de directies van de onderwijsinstellingen en Calibris. Via een directorium-overleg, waaraan de directeur van het verenigingsbureau deelneemt, vindt tussentijds afstemming plaats en wordt de voortgang van de activiteiten bewaakt. Vmbo Carrousel uitgebreid Het belangrijkste doel van de vmbo Carrousel is leerlingen een zo goed mogelijk beeld geven van de beroepen die in de sector zorg en welzijn voorkomen. Dit draagt bij tot een bewustere beroepskeuze, waardoor later uitval uit het mbo-onderwijs zo veel mogelijk wordt verminderd en leerlingen een goede keuze kunnen maken. Voor de opzet van de vmbo Carrousel Twente kon - dankzij subsidie van de Provincie Overijssel - voor een gedegen projectstructuur worden gekozen. Vmbo Carrousel Twente De besluitvorming over de wijze waarop de is een samenwerkingsverband van vo-scholen In 2008 startte het tweede projectjaar van carrousel in de toekomst zal moeten worden en praktijkscholen, Graafschap College de vmbo Carrousel Twente. Er was sprake ingebed, is daarom uitgesteld. en AOC-Oost. Van het POA Achterhoek werd van een subregionale insteek, met aparte een financiële bijdrage verkregen voor de carrousels in de omgeving van Almelo, Rijssen, Vmbo Carrousel Achterhoek materiële kosten voor dit project. Onderdelen Enschede en Hengelo. In totaal werden Na een gedegen voorbereidingsperiode is van dit beroepsoriëntatie programma zijn: daarmee zo n 600 leerlingen bereikt (in 2007 in oktober 2008 een samenwerkingsovereenkomst gastlessen; vmbo Carrousel en verdiepende waren dat er 400). Bij de invulling van de getekend door Profijt, Calibris en oriëntaties. carrousel werd zoveel mogelijk aangesloten de Werkgeversvereniging. Dit om te komen Het is net niet gelukt een eerste groep leerlingen bij bestaande contacten in de regio. Het tot een goed beroepenoriëntatieprogramma nog in 2008 te laten starten met de project is verlengd tot de zomer van voor vmbo-scholen in de Achterhoek. Profijt vmbo Carrousel. JAARVERSLAG

10 Folder over maatschappelijke stage De maatschappelijke stage is een nieuw fenomeen in het voortgezet onderwijs. Doel van zo n stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met én een bijdrage leveren aan de samenleving. Het gaat hier om vrijwilligerswerk. Om instellingen duidelijkheid te verschaffen omtrent de maatschappelijke stages en enkele voorbeelden aan te reiken, heeft het RIZO-team een folder ontwikkeld. De folder is bedoeld voor degenen binnen de instelling die mogelijk met de maatschappelijke stage te maken krijgen. Denk hierbij aan de afdeling opleidingen, P&O, de vrijwilligerscoördinator en de PR-medewerker. De folders zijn rond de jaarwisseling verspreid onder de instellingen. Aantal leerafdelingen neemt toe Leerafdelingen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het onderwijs- en werkveld. Daarom werd hier in 2008 ook weer veel aandacht aan besteed. Leerafdelingen zijn een stagevorm waarbij leiders. Calibris leverde ondersteuning bij grotere aantallen leerlingen tegelijk stage lopen binnen één afdeling van een organisatie. subsidie voor de opstartfase. De opleidings- de opzet, kennisoverdracht en gaf soms ook Hierbij worden leerlingen coachend begeleid instituten waren voor een aantal uren in de door alle medewerkers van de afdeling. Op week fysiek aanwezig bij de leerafdeling en de leerafdeling leren de leerlingen in teamverband. De opleiding en instelling geven leerlingbegeleiding op de leerafdeling. verzorgden een deel van de opleiding en samen de begeleiding van leerlingen vorm. Uitdaging Grote investering Het aantal leerafdelingen nam zo n vlucht Deze wijze van BPV (BeroepsPraktijkVorming) slaat erg goed aan bij zowel instel- leerlingen - van het juiste niveau en oplei- dat het een uitdaging was om voldoende lingen alsook bij opleidingsinstituten. Er is dingstype - geplaatst te krijgen binnen deze in 2008 veel geïnvesteerd door instellingen, afdelingen. De ontwikkeling van de leerafdelingen blijft een doorlopend aandachtspunt bijvoorbeeld het fysiek geschikt maken van afdelingen en het opleiden van werkbege- van het RIZO-team. Instroomcijfers 2008: opvallende dalingen Opleiding Instroom 2007 Instroom 2008 Saldo Saldo per niveau Niveau 1 Zorghulp Niveau 2 Helpende Niveau 3 Verzorgende Agogisch niveau Niveau 4 Verpleegkundige niveau Agogisch niveau Niveau 5 Verpleegkundige niveau SPH Totaal Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt moet beter Ontwikkelingen gaan steeds sneller, groei en krimp volgen elkaar op. In 2008 heeft een aantal zorginstellingen - in verband met reorganisaties - moeten besluiten tijdelijk geen of minder stagiaires/leerlingen aan te nemen. Anderzijds groeide het aantal leerafdelingen en was de vraag om een bepaald type stagiaire groter dan het aanbod vanuit de opleidingsinstituten. Het stagefonds heeft in december de eerste ronde uitbetalingen gedaan, wat weer zijn effect heeft op het aantal stageplaatsen dat aangeboden kan worden. Curiculi werden gewijzigd binnen opleidingsinstituten, waardoor in bepaalde periodes meer stagiaires aangeboden werden dan het werkveld aan kon. Maar er was ook groei en krimp in de instroom van de aantallen leerlingen bij de diverse opleidingen (zie bovenstaande tabel Instroomcijfers 2008). Allemaal ontwikkelingen die een intensieve afstemming tussen onderwijs en werkveld steeds belangrijker maken. Om in de toekomstige personeelsbehoefte te voorzien, zijn meerjarige afspraken rond vraag en aanbod van stageplaatsen onontbeerlijk. Alleen dan zijn organisaties in staat adequaat beleid te maken. Hbo v-flexis duaal voor de GGZ In 2008 is een lesgroep hbo-v flexis duaal GGZ gestart bij Saxion (locatie Deventer). De opleiding is voortgekomen uit de samenwerking tussen Saxion en het GGZ-veld. De complexiteit van problemen bij cliënten in de geestelijke gezondheidszorg vraagt om hulpverleners die naast agogische ook verpleegkundige competenties bezitten. Hier kan een specifieke opleiding in die richting meerwaarde bieden. Toelaatbaar tot deze verkorte (27 maanden) hbo-opleiding zijn afgestudeerd SPH/ MDW ers. GGZ/jeugdzorginstellingen die in 2008 studenten hebben aangenomen zijn Jongerenhuis Harreveld, FPC Oldenkotte, FPC Veldzicht, Dimence en Tactus Verslavingszorg. Netwerk praktijkopleiders Het Netwerk praktijkopleiders bestaat uit gemiddeld zo n 15 enthousiaste praktijkopleiders. De voorbereidingsgroep - bestaande uit Wies Sanders (Het Roessingh), Dianne Scheppink (RIBW) en Helga Pongers (Mediant) - bereidt de bijeenkomsten voor. In 2008 werd ondermeer gesproken over het vaccinatiebeleid bij stagiaires, het stagefonds en het centraal stellen van de leervraag. Ook werd een bijeenkomst gewijd aan: Wat is er nodig voor een optimale match student-stageplek. Stage lopen in zomervakantie In het najaar van 2008 is de discussie op gang gekomen of het niet mogelijk zou moeten zijn om de zomerperiode te gebruiken als volwaardige stageperiode. Tot dat moment werd de zomer alleen benut als een leerling een stageperiode moest inhalen of nog niet volledig had afgerond. De roep om deze periode beter te benutten kwam ook vanuit de instellingen waar leerafdelingen gestart zijn. Eind 2008 is een begin gemaakt met een project, dat moet leiden tot een volledig gebruik van de zomerperiode als stageblok. 10 JAARVERSLAG 2008

11 Vaccinatie hepatitis B: landelijke regeling ingevoerd In het schooljaar werden eerstejaars studenten nog ingeënt tegen hepatitis B op basis van een regeling die de Werkgeversvereniging in 2004 had ingesteld. Bij de start van het schooljaar kon voor het eerst worden gevaccineerd op kosten van het ministerie van VWS. De administratieve afhandeling van de kosten van de voorgaande jaren was vóór de schoolvakantie van 2008 afgerond. De door de vereniging opgebouwde kennis werd overgedragen naar de scholen, zodat zij na de zomervakantie goed voorbereid aan de vaccinatietraject konden starten. De WGV heeft bemiddeld in het afsluiten van een raamcontract door Saxion, ROC Aventus, ROC van Twente en het Graafschap College met de Travel Health Clinic. De overgang is vervolgens soepel verlopen. Bijeenkomsten verzuimnetwerk De Helpdesk AVR organiseerde in 2008 vier keer een bijeenkomst voor verzuimcoördinatoren en personeelsfunctionarissen met verzuim in hun pakket. Aan deze bijeenkomsten werd deelnomen door medewerkers van in totaal 25 verschillende instellingen. Doel van de bijeenkomsten: informatie-uitwisseling rondom wet- en regelgeving. Besproken thema s: artikel 29B van de ziektewet (no-risk polis) heropening na 104 weken invaliditeitspensioen, Pensioenfonds Zorg en Welzijn verklaring kredietverzekering (aangaan geldlening) Netwerken Intersectorale Mobiliteit poortwachtercentra Daarnaast werd ingebrachte casuïstiek besproken, om aan de hand van concrete voorbeelden ervaringen uit te wisselen en mogelijke oplossingen voor knelpunten te vinden. Vitaliteitsbeleid van organisaties hoog op de agenda Vitaliteit van organisaties en medewerkers staat hoog op de agenda. Dat bleek tijdens High Tea - en lunchbijeenkomsten, die in de loop van het jaar werden georganiseerd. Daarbij zaten 15 lidinstellingen aan tafel om te discussiëren over de vraag hoe men het best met het thema vitaliteit om kon gaan. Ook bij individuele bezoeken aan WorkAbilityIndex (WAI) werden regelmatig instellingen hebben medewerkers ingezet om een beeld te krijgen van werkvermogen en productiviteit, zowel op het van de Helpdesk AVR geconstateerd dat er veel animo is om ermee aan niveau van de individuele werknemer, als de slag te gaan. Door een analyse op het niveau van afdelingen of de totale van de verschuivingen in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand met PreventNed kunnen lidinstellingen organisatie. Dankzij het mantelcontract van afzonderlijke instellingen kon de tegen aantrekkelijke tarieven de Vitaliteitsvereniging veelal ook de urgentie van Monitor inzetten. Meerdere instellingen het vraagstuk zichtbaar maken. (Thuiszorg Noord West Twente, Laboratorium Pathologie, Laboratorium Medische Vragenlijstinstrumenten zoals de Microbiologie, AriënsZorgPalet) hebben de VitaliteitsMonitor (VM), de Werk- afgelopen jaren gebruik gemaakt van dit VermogensMonitor (WVM) en de aanbod. Informatiemateriaal over MRSA beleid Al in 2007 werd door werkgevers de wens uitgesproken dat studenten beter geïnformeerd zouden worden over MRSA-risico s. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke brochure van Saxion en ROC van Twente, waarin studenten informatie wordt verschaft. Bijeenkomsten AVR netwerk In 2008 werden vier bijeenkomsten voor het AVR netwerk georganiseerd, waaraan vertegenwoordigers van in totaal 49 instellingen, in wisselende samenstelling hebben deelgenomen. Doel van deze bijeenkomsten: het uitwisselen van ervaringen rondom AVR in brede zin. De risico-inventarisaties die in verschillende instellingen werden geïnitieerd kwamen regelmatig als agendapunt voorbij. Daarnaast werd ingegaan op de volgende punten: wet- en regelgeving AVR actualiteit in instellingen doel en werkwijze Nederlands Zorgcentrum resultaten en ervaringen VitaliteitsMonitor bezoeken Arbeidsinspectie businesscases in de zorg aansprakelijkheid werkgever leeftijdsbewust personeelsbeleid informatie uit bijgewoonde studiedagen of symposia JAARVERSLAG

12 Potentieel binnen de basiszorg is groot Annemarie Klaassen was - vanuit Stichting RegioPlus - landelijk projectleider van het project Ergocoaches. Waarom is het ergocoachproject belangrijk? Wat is er de afgelopen jaren bereikt met het ergocoachproject? Annemarie Klaassen vertelt. Annemarie Klaassen De drie peilers van Project Ergocoaches - te weten fysieke belasting, agressie en innovatie - blijven onverminderd aandachtspunten bij het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden in de zorg. Eén van de meest in het oog springende activiteiten van het Project Ergocoaches in 2008 was de lancering van het Ergocoach Paspoort. Dit instrument biedt ergocoaches en arbocoördinatoren houvast bij het bepalen van de taken van een zorgmedewerker die zich bezighoudt met de preventie van fysieke belasting. Want op de vragen wat een ergocoach precies moet kennen (opleidingseisen) en kunnen (taakomschrijving) was tot voor de komst van dit document geen uniform antwoord. Daarnaast mochten we afgelopen jaar weer bijna zorgmedewerkers begroeten op de landelijke Ergocoachdagen en 67 op de regionale Ergocoachdag in Holten. Door het uitgebreide netwerk van ergocoaches en hun ondersteuners in de instellingen (arbocoördinatoren en P&O-functionarissen) binnen de regio verloopt de kennis- en informatie-uitwisseling over fysieke belasting, maar ook over agressie uitstekend. Ook innovatie in de zorg is een belangrijk punt van aandacht. Door RegioPlus is het Platform Zorginnovatie opgericht, met als doel het stimuleren van implementatie van innovaties in de instellingen om hiermee met behoud van kwaliteit van zorg en arbeid de arbeidsproductiviteit te verhogen. Het platform heeft negen innovaties onderzocht in de vorm van businesscases, waarin kosten en baten van invoering van innovaties op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau weergegeven worden. Iedere businesscase wordt vergezeld van een interactieve rekenmodule, waarmee een individuele instelling kan berekenen wat invoering concreet voor hen betekent. De businesscases betroffen zowel hulpmiddelen als werkwijzen. Duidelijk is geworden dat veel innovaties na aanvankelijke implementatiekosten een batig saldo hebben. In 2008 is een afsluitende businesscase gepresenteerd over de gehele basiszorg en de mogelijkheden van innovaties hierbinnen. Hieruit blijkt dat het potentieel binnen de basiszorg groot is. De innovaties zijn opgenomen in het boek Markante Marges. Dit boek is gratis verkrijgbaar bij Stichting RegioPlus. Ergocoaches landelijk en regionaal Ergonomisch werken door de inzet van ergocoaches op de werkvloer is in 2008 opnieuw ondersteund door de WGV. De vereniging vervulde daarbij, net als Zorgsupport in Zwolle, een regionale steunfunctie van het landelijke ergocoachproject dat in 2005 door Stichting RegioPlus is gestart. In mei 2008 organiseerde de vereniging, blauwe, roze en grijze praktijkfolders samen met Zorgsupport, een regionale aangevraagd. Ook voor het Ergocoach Ergocoachdag in Holten. Er werden diverse Paspoort Zorg en Ondersteunende diensten bestond grote belangstelling. workshops aangeboden, zowel op het gebied van fysieke als mentale belasting, maar ook het coachingsaspect kon worden Advies en ondersteuning uitgediept. 113 ergocoaches namen deel De Helpdesk AVR van de vereniging aan in company-trainingen. werd regelmatig benaderd voor advies en ondersteuning en betrokken bij de Ergocoach Paspoort organisatie van trainingen voor ergo- In de loop van het jaar werden honderden coaches binnen afzonderlijke instellingen. Landelijke dag Bij de landelijke Ergocoachdagen op 27 en 28 oktober lag het aantal deelnemers uit Twente en Achterhoek 20% hoger dan in 2007 (117 deelnemers). Loont innovatie in de zorg? Het Platform Zorginnovatie, opgericht door RegioPlus, heeft als doel het stimuleren van de implementatie van innovaties bij de instellingen. Platform Zorginnovatie heeft onderzoek laten uitvoeren naar 9 innovaties in de zorg: Incontinentie Schoonmaakmethoden Zelfredzaamheid Verzorgend wassen Aangepaste kleding Plafondliften Ergocoaches Basiszorg Flexibele badkamersystemen Onderzoeksvragen Deze onderwerpen werden gekozen door de leden van het platform op voorstel van de leden van de expertgroepen fysieke belasting en agressie. De volgende onderzoeksvragen kwamen aan bod: Wat zijn de effecten van de interventie voor de mate waarin medewerkers fysiek worden belast? Wat zijn de effecten voor de mate van zelfredzaamheid en de kwaliteit van zorg? Wat zijn de financiële gevolgen van de toepassing van de innovatie?. De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn interessant voor zowel medewerkers, als voor management en leidinggevenden. Markante marges Informatie over deze businesscases werd gepresenteerd op de regionale Ergocoachdag en tijdens de landelijke Ergocoachdagen. Daarnaast gaf Annemarie Klaassen in een bijeenkomst van het AVR-netwerk nadere uitleg over de businesscase Incontinentie. Eind 2008 werd als afsluiting van dit meerjarige project een integrale businesscase gepresenteerd over de gehele basiszorg en de mogelijkheden van innovaties hierbinnen. Alle businesscases zijn opgenomen in het boek Markante Marges. 12 JAARVERSLAG 2008

13 Anders omgaan met allochtone groeperingen Het project Diversiteit in de zorg is gestart in januari 2008 en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. Dit project heeft tot doel een grotere toestroom te realiseren van mensen uit diverse allochtone doelgroepen naar het werk in de zorgsector. De WGV heeft Bureau RAZ gevraagd de projectcoördinatie op zich te nemen van het project. Middels het project worden instellingen gestimuleerd diversiteitbeleid te voeren. Dit niet alleen door medewerkers met verschillende culturele achtergronden aan te nemen, maar ook door in hun zorgaanbod rekening te houden met de diversiteit aan culturen in de cliëntengroepen die men wil bedienen. Op die manier wordt voorkomen dat bijvoorbeeld Turkse medewerkers zich in de zorg zouden gaan richten op Turkse zorgvragers. Dat zou te beperkt zijn. Het project richt zich voornamelijk op de instellingen in de grotere gemeenten in Overijssel: Zwolle, Deventer, Hengelo, Almelo en Enschede. De vragen en behoeften van de instellingen zijn in dit project leidend. De activiteiten in 2008 waren vooral gericht op het informeren van werkgevers over de kansen van diversiteit, zoals meer innovatieve kracht en minder ziekteverzuim. De ondersteuning kan daarbij verschillende vormen aannemen: beleidsondersteuning, procesbegeleiding en training van zittende medewerkers op verschillende aspecten van diversiteit, zoals interculturele communicatie. Het project loopt tot medio Diversiteit levert brede winst op voor organisatie Het ministerie van VWS subsidieert 7 projecten die het doel hebben de toestroom van allochtone medewerkers in de zorg te bevorderen. Dit om te voorzien in de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en om in te kunnen spelen op de behoeften van allochtone zorgvragers. In Oost-Nederland heeft de WGV het initiatief genomen en samen met André van der Vegt van bureau RAZ een projectplan opgesteld. André van der Vegt licht toe. Bureau RAZ had al ervaring opgedaan met gevoerd, waarbij ook consulenten meer lokale projecten in Enschede, Almelo van Zorgsupport en ZorgSelect en Deventer. Die ervaringen zijn meegenomen waren betrokken. Het heeft er toe in de opzet van het project Diversiteit in geleid dat 11 werkgevers actief de zorg. Het gevolg is dat ditmaal ook veel (gaan) participeren in het project. aandacht is besteed aan de inbedding van Het project is vraaggericht. Dat wil de initiatieven in de organisatie. Dus zowel zeggen dat de vraag van de werkgever aandacht voor het voorbereiden van de organisatie leading is en de vorm waarin op de komst van nieuwe allochtone wordt samengewerkt volkomen verschilt medewerkers, als aandacht voor het borgen per werkgever. In de uitvoe- van de behaalde resultaten. ring spelen we hier zo pragmatisch mogelijk op in. Bij de ene werkgever We hebben ervoor gekozen dit onder de ligt het accent puur op advisering noemer diversiteitbeleid te brengen. Bij in het diversiteitproces. Een andere diversiteit gaat het niet alleen over een werkgever wil alleen een bijdrage in beleid om meer allochtone medewerkers aan de werving van allochtone medewerkers. te trekken. Met andere woorden niet alleen over etniciteit, maar ook over leeftijd, man/ vrouw, etcetera. Diversiteitbeleid legt de De belangstelling voor diversiteit nadruk niet op het verschil van groepen of groeit aanzienlijk bij werkgevers. culturen, maar vooral op het herkennen, erkennen, Vooral het gegeven dat diversiteit waarderen en positief benutten van een brede winst oplevert voor de André van der Vegt verschillen en overeenkomsten tussen individuele organisatie. En dan praten we over personen. Iedereen is verschillend. meer innovatieve kracht, een hogere klanttevredenheid, optimaal gebruik van de dienstverlening. Als we kijken naar de kwantitatieve Via een enquête zijn ongeveer 70 werkgevers arbeidsmarkt, enzovoort. Maar ook in toe- resultaten, dan kunnen we melden benaderd, gaat André van der Vegt nemende mate het besef dat diversiteit ook dat er inmiddels 74 allochtone medewerkers verder. Met 24 werkgevers zijn gesprekken ten goede komt aan de kwaliteit van zorg en zijn ingestroomd, aldus André van der Vegt. Cursus wet- en regelgeving Leo Marriët is medewerker AVR bij de vereniging. Hij verzorgt al enige tijd cursussen over de Wet- en regelgeving rondom arbo, verzuim en re-integratie. Waarom zijn de cursussen nog steeds zo hard nodig? Wat zijn de reacties op de cursussen? Met de invoering Eén de taken van de toenmalige uitvoeringsinstanties van de Wet Uitbreiding was het geven van voorlich- Loon-door- ting over nieuwe en bestaande wetgeving. Betalingsverplichting Met de invoering van de Wet structuur bij Ziekte (WULBZ) uitvoeringsorganisatie werk en inkomen per 1 januari 1996 (Suwi) kregen de uitvoeringsinstanties een werd een verdere meer toetsende rol. Het gevolg hiervan was aanzet gegeven dat zij niet meer beschikbaar waren voor aan de privatisering begeleiding en voorlichting. Deze rol is toen van het sociaal voorzichtig overgenomen door de Helpdesk verzekeringsstelsel. AVR. De verantwoordelijkheid Leo Marriët voor de Om de aangesloten instellingen te onder- flinke belangstelling. De cursus werd zowel in uitvoering hiervan steunen werd door de Helpdesk AVR een company als bij de WGV aangeboden. In 2005 kwam toen te liggen voorlichtingsronde rondom de Wet Verbetering en 2007 werd de cursus geactualiseerd en bij werkgevers en Poortwachter gestart. Ook werd instel- gesplitst in een grote - de gehele dag - en een werknemers. De lingen aangeboden het bestaande verzuimbeleid kleine - een halve dag - cursus. In 2008 werd ontwikkeling van te laten toetsen via een Quick-scan, de cursus ook aangeboden aan deelnemers het verzuimbeleid uitgevoerd door Relan Advies. Tijdens deze van Zorgsupport. binnen organisaties periode werd de Helpdesk AVR gevraagd om kreeg een hoge ondersteuning en begeleiding van lopende Ik geef de cursussen al vanaf het begin. Ik prioriteit. En met dossiers. Door personeelsfunctionarissen en heb hierin een gerichte studie gevolgd en een de invoering van casemanagers werd regelmatig gevraagd om rugzak vol ervaring. Tijdens zo n studiedag de Wet Verbetering nadere informatie rondom Wet- en regelgeving. kan ik mij enorm uitleven. Ik streef er steeds Poortwachter kwam naar voldoende interactie tussen trainer en de noodzaak van cursisten te krijgen. deze ontwikkeling Om deze vraag te structureren werd medio nog hoger op de oktober 2003 de cursus Wet- en Regelgeving In 2008 zijn 4 cursussen gegeven met in agenda. rondom Wet Verbetering Poortwachter geïntroduceerd. totaal 28 cursisten. In de evaluatie scoorde de Vanaf het begin was hiervoor cursus goed met gemiddeld een cijfer 8. JAARVERSLAG

14 Zorgsupport Bestuur Zorgsupport Het bestuur van de stichting werd op 23 december overgedragen aan de Werkgeversvereniging. Daarmee trad het zittend bestuur van de Stichting af. Het bestuur van Zorgsupport was in de loop van 2008 als volgt samengesteld: H.Th.S. Hersbach W.M. Hovestad voorzitter secretaris/penningmeester (tot 1 oktober) E. Gritter lid (vanaf 1 oktober penningmeester) C. Dijks lid Opgaan van Zorgsupport in WGV logische stap CV-bank De CV-bank op de website van Zorgsupport geeft kandidaten de mogelijkheid hun CV te plaatsen. De CV-bank telde eind kandidaten. In totaal werden in inschrijvingen geregistreerd. Daarmee is duidelijk dat de CV-bank de nodige dynamiek laat zien. Komen en gaan Ook Zorgsupport heeft in 2008 nieuwe medewerkers verwelkomd en afscheid genomen van een aantal mensen. Marieke Zwier begon in mei als medewerker werving. Harriëtte Baas kwam per 1 augustus in dienst als adviseur. In september kwam Leoné Kleinlugtenbelt erbij als medewerker werving. Vervolgens versterkte Thérèse Westerveld het secretariaat per 1 oktober. Janny Lindeboom, directeur van Zorgsupport, trad op 1 oktober uit dienst. Zorgsupport en Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek zijn op 23 december 2008 samengegaan. Cor Dijks, tot die datum bestuurslid van Zorgsupport en in het dagelijks leven werkzaam bij Deltion College, vertelt over zijn ervaringen bij Zorgsupport. Onderwijsveld In 2007/2008 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden/wensen voor regionale samenwerking tussen onderwijsveld en instellingen. Dijks: Nadat Zorgsupport - toen in 2004 de subsidie van de sectorfondsen wegviel - besloot als zelfstandige stichting door te gaan, heb ik tot het moment van overdracht naar de WVG deel uitgemaakt van het bestuur. Zorgsupport heb ik in die jaren leren kennen als een dynamische club met mensen. Er is hard gewerkt onder vaak moeilijke omstandigheden. Zo was er de nodige discontinuïteit in de directie en zijn verschillende pogingen gedaan om een goede doorstart te maken. Ondanks dat de financiële positie in al die jaren goed is gebleven, rees telkens weer de vraag of de schaalgrootte op termijn voldoende zou zijn om als zelfstandige organisatie door te kunnen gaan. Zorgsupport is naast het verzorgen van trainingen en cursussen vooral sterk gebleken op het vlak van arbeidsbemiddeling. Het samengaan met de Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek leek - gezien de reeds bestaande relaties - voor de hand te liggen. Het voormalig bestuur van Zorgsupport is er van overtuigd dat de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Het zijn met name de instellingen en hun werknemers die voordeel hebben bij regionale samenwerking. De vereniging moet daarom goed verankerd worden in de regio en gedragen worden door de leden. Als sectordirecteur Gezondheidszorg, Welzijn en Sport van het Deltion College is het mijn vurige wens dat de samenwerking met het beroepsonderwijs sterk opgepakt Cor Dijks zal worden. Juist nu is scholing ongemeen belangrijk, om ervoor te zorgen dat (toekomstige) medewerkers continu een beroep kunnen doen op deskundigheidsbevordering. Het Deltion College is als kennisinstituut uitstekend bekend met het ontwikkelen en verzorgen van maatwerktrajecten en beroepsopleidingen. De eerste gesprekken over een brancheservicepunt zorg en welzijn in Zwolle zijn al gevoerd en ik hoop dat dit snel gerealiseerd kan worden. Als oud-bestuurslid wens ik de medewerkers van het voormalige Zorgsupport een goede toekomst binnen de vereniging. In de regio bleek zowel bij werkgevers als scholen sprake van de nodige reserves op dit punt. Een aantal negatieve ervaringen opgedaan in de voorgaande jaren (het mislukken van het project Passer ) zorgt voor de nodige terughoudendheid. Veelal gaf men aan de voorkeur te geven aan bilaterale contacten. Toch werd ook de wens uitgesproken om kennis en informatie meer te delen en zaken op elkaar af te stemmen. Zo werd de wens geuit om ten aanzien van het verschijnsel leerafdeling de ervaringen tussen instellingen uit te wisselen, terwijl ook de noodzaak voor de opzet van een vmbo Carrousel werd onderschreven. Werving en selectie In 2008 werden 904 vacatures gemeld bij Zorgsupport. Aangesloten instellingen konden daarbij kiezen uit verschillende opties: betaling van een vaste bijdrage voor de ondersteuning bij een wervingsprocedure, of een variant waarbij sprake was van een no-cure no-pay model. Dat wil zeggen dat slechts betaald werd indien de vacature werd ingevuld door een kandidaat die door Zorgsupport was voorgedragen. Hoewel veel werk werd verzet om goede kandidaten aan te leveren, werd in de praktijk lang niet altijd gekozen voor een kandidaat van Zorgsupport. Zo kwam het regelmatig voor dat toch nog gekozen werd voor een interne kandidaat. Dat neemt niet weg dat veel waardering bestond voor de dienstverlening. Website Financiële resultaten De omzet lag in 2008 met ,- zo n ( ,-) als voorziening opgenomen in 34% hoger dan in Deze groei was het resultaat Dit om in 2009 een met name te danken aan de toename van extra inspanning te kunnen leveren. Het de subsidie-inkomsten. Zorgsupport kreeg uiteindelijke financiële resultaat was, in 2008 via Stichting RegioPlus bijdragen ondanks een aantal incidentele kosten die voor kosten gemaakt in het kader van het verband hielden met de interne organisatie, slechts beperkt negatief. De boeken project leren-werken, voor het ergocoachproject, voor de publiciteit in het kader van werden gesloten met een negatief resultaat de Open Dag van de Zorg, alsook voor de van ruim 7.000,-. Niettemin was nog versterking van de regionale structuur. Van steeds sprake van een financieel gezonde dit laatste bedrag werd een deel organisatie. De website van Zorgsupport bevatte zowel voor werkgevers als voor werkzoekenden informatie. Het aantal bezoekers van de website lag in % hoger dan in 2007 ( tegenover bezoekers in 2007). 14 JAARVERSLAG 2008

15 Aansluiting en samenhang tussen onderwijs en praktijk moet blijven bestaan Paul Foole, van Bureau Paul Foole Consult, houdt zich bezig met onderzoek, advisering en training in de zorg. Hij heeft de arbeidsmarktverkenning geschreven voor de regio IJssel-Vecht. Een paar vragen. Hoe bent u onderzoeker geworden? Tja, dat is toch een combinatie van opleiding, je ervaringen en interesses. Ooit heb ik in de zorg gewerkt, dan ga je het onderwijs in en zie je vervolgens iets meer van de samenhang tussen onderwijs en praktijk. Dan zie je een beetje hoe het achter de schermen werkt. Het eeuwige dilemma bereidt het onderwijs voor op hetgeen in de praktijk van de werkers gevraagd wordt, heb ik in die zin bijna letterlijk ervaren door de strijd toen tussen school en praktijkbegeleiding. Ik zag al vrij snel dat die samenhang tussen praktijk en theorie ook niet zo voor de hand ligt. In 1995 heb ik nog eens wat gepubliceerd over het arbeidsmarktgat wat kon ontstaan door de stelselwijzigingen. De overgang van verantwoordelijkheid van de opleidingen van VWS naar OC&W. Er waren veel zorgorganisaties die er maar vanuit gingen dat die leerlingen, studenten en werkers er vanaf dat moment vanzelf wel zouden komen... Wat is u met name opgevallen tijdens het doen van het onderzoek in de regio IJssel-Vecht? Met één van de adviseurs van Zorgsupport heb ik een flink aantal organisaties mogen bezoeken. De gastvrijheid en ook openheid in het geven van informatie is me vooral bijgebleven. Duidelijk werd wel weer dat in de zorg vooral voor de inhoud gegaan wordt. Als het gaat om langere termijn personeelsstrategieën dan vang je toch eigenlijk altijd bot. Daarna stel je dan weer vast dat iedereen weer heel creatief is in het verzinnen van adhoc oplossingen. Wat vindt u belangrijk voor de zorg in de nabije toekomst? Dat er aansluiting en samenhang tussen onderwijs en praktijk blijft bestaan. Ik maak me wel zorgen over het doorschieten van het competentiegerichte leren in een soort van onbegeleid zoektraject voor studenten en leerlingen, waar die misschien de weg in kwijtraken. Wat ik voor de zorg werkelijk een verlies zou vinden is als de rolmodellen helemaal uit het onderwijs verdwijnen. Daarnaast verandert de jeugd snel, het moet allemaal spannender en sneller. Ik hoop dat het werken in de zorg blijvend bij dat soort ontwikkelingen aan kan sluiten. Paul Foole Hebt u zelf plannen voor de toekomst? Jazeker, op dit moment zijn we (een werkverband van bureaus in de zorg) met VWS en RegioPlus aan de slag om ZorgFormat up-to-date te krijgen. Ook hier zie je dat de techniek andere mogelijkheden brengt. In 2009 hopen we met een eerste pilot-uitrol te beginnen. Er gaan vast ook organisaties uit deze regio aan meedoen! Mutaties abonnementen Bij Zorgsupport is het abonnement voor 2008 opgezegd door Zorggroep Apeldoorn, Trajectum Hoeve Boschoord, Stichting Welzijn Ouderen Olst Wijhe en Carinova. Veel nieuwe abonnementhouders hebben zich in 2008 aangemeld: Stichting de Stouwe, Zorgspectrum het Zand, De Hofstee, De Trans, Stichting Hervormde Internaten voor Schippers (locatie Prinses Margriet), Stichting Philadelphia Zorg regio Zwolle/ Drenthe, Veluwekliniek, BBNN (voor de periode van een jaar), De Twentse Zorgcentra, Bureau Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden, Yorneo en Accàre. Testen In 2008 zijn 9 kandidaten getest. Het ging hierbij om testen op het gebied van cognitieve capaciteiten (meten van o.a. het werk- en denkniveau), persoonlijke werkgerelateerde competenties, interesses en beroepenoriëntatie (voor het zoeken naar passende functies). Afhankelijk van de vraag werd in overleg met de opdrachtgever bepaald welke testen ingezet konden worden. Loopbaantrajecten In de loop van het jaar werden 5 herplaatsingstrajecten en 2 IRO-trajecten afgerond. Daarnaast werd loopbaanbegeleiding verzorgd voor 3 medewerkers, werd 1 sollicitatietraining gegeven en eenmaal een coachingstraject uitgevoerd. Wegens langdurige uitval van een tweetal loopbaanadviseurs werden in de 2 e helft van 2008 geen nieuwe trajecten gestart. Open Dag van de Zorg Ter gelegenheid van de Open Dag van de Zorg op 15 maart 2008 ondersteunde Zorgsupport de instellingen met de promotie van deze dag. Er werden posters, ansichtkaarten en ballonnen verspreid onder instellingen. Ook werden er langs uitvalswegen borden neergezet en advertenties in regionale dagbladen geplaatst om aan deze dag bekendheid te geven. Aan de Open Dag werd door 17 instellingen (65 locaties) deelgenomen. Er bestaat helaas geen beeld van het gerealiseerde aantal bezoekers. JAARVERSLAG

16 De leden van de Werkgeversvereniging Zorgsector Twente en Achterhoek in 2008: Ab Hulp Twente Accàre Ambulance Oost AntiStollingsCentrum Oost-Nederland ASCON AriënsZorgpalet Aveleijn / SDT Azora Baalderborg Bruggerbosch Bureau Jeugdzorg Overijssel Bureau SPV Careaz Carint-Reggeland-Groep Centrale Huisartsen Post Almelo CIZ (regio Oost) Coöperatieve Huisartsenpost Hengelo De Lichtenvoorde De Twentse Zorgcentra Dimence (was Adhesie) Estinea Forensisch Psychiatrisch Kliniek Oldenkotte Gezondheidscentrum Hasseler Es GGD Regio Twente GGNet Hanimeli Thuiszorg Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) Huize Dahme Integraal Kankercentrum Noord Oost (IKNO) InteraktContour J.P. van den Bent Stichting Jarabee Jeugdzorg in Twente Jongerenhuis Harreveld Karakter Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek Laboratorium Pathologie Oost Nederland Leger des Heils Livio Mediant Medisch Spectrum Twente MEE Twente Stichting Michaelshoeve Overkempe (Zonnehuizen) Naviva Kraamzorg Orthopedagogisch Centrum De Eik (+ Z.O.N.) Previtas B.V. Revalidatiecentrum Het Roessingh RIBW Twente ROSET Sensire Stichting Fokus Exploitatie Stichting Huisartsenlaboratorium Oost (SHO) Stichting Humanitas Onder Dak Twente (SHODT) Stichting Markenheem Stichting Philadelphia Zorg Salland-Twente Stichting ZorgAccent Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Streekziekenhuis Koningin Beatrix TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg Thuiszorg Noord West Twente & De Koppel TriviumMeulenbeltZorg Trombosedienst Hengelo Viataal VVT WOOD Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof Woon- en Zorgcentrum Friso ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) Zorgcentrum De Posten Zorggroep Manna Zorggroep Sint Maarten De deelnemers van Zorgsupport in 2008: Accàre Achmea Zorg Services Baalderborg Bureau Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden Bureau Jeugdzorg Overijssel De Hofstee De Leite (Promens Care) De Trans De Twentse Zorgcentra De Vogellanden Centrum Voor Revalidatie Dimence Driezorg Stichting voor Wonen Zorg en Welzijn Fokus Wonen Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht Frion GGD IJsselland InteraktContour Karakter MEE IJsseloevers NSWAC De Stuwwal RIBW Drenthe (Promens Care) RIBW Zwolle e.o. SIZA Dorp Groep Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord-Nederland (BBNN) Stichting Christelijke zorg- en wooncentra Noord-Veluwe Stichting Commujon LSG Stichting De Reeve Stichting De Stouwe Stichting De Stuw Stichting Dienstenstructuur Huisartsen IJssel-Vecht/Flevoland Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd, locatie Prinses Margriet Stichting Michaelshoeve Overkempe (Zonnehuizen) Stichting Novel Zorg & Wonen, locatie Wendhorst Stichting Philadelphia Zorg Zwolle/Drenthe Stichting Saxenburgh Groep Stichting Trias Jeugdhulp Stichting Vrouwenopvang Overijssel Stichting Welzijn Ouderen Zwolle Stichting Woonzorgconcern IJsselheem Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land Stichting Zorggroep Raalte Stichting Zorgspectrum Het Zand SWOZ TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg Vanboeijen Veluwekliniek Verzorgingscentrum Oldenhaghen Woon- en Zorgcentrum De Wissel Yorneo Zorgcentrum Rehoboth Zorgcombinatie Zwolle Colofon Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Locatie Hengelo Tel: Fax: Locatie Zwolle Tel: Fax: ZorgSelect Tel: Fax: Oplage: stuks Overname van teksten alleen na toestemming van de Werkgeversvereniging.

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Preambule Onverminderd het bepaalde in de statuten van de Vereniging beoogt het huishoudelijk reglement nadere regelingen te treffen voor die

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Bouwmensen Leiden

Jaarverslag 2014 Bouwmensen Leiden Jaarverslag 2014 Bouwmensen Leiden Het jaar 2014 stond in het teken van overleven. En dat is gelukt. We hebben de bouwopleiding door de bouwcrisis heen geloodst én een voorschot genomen op nieuwe ontwikkelingen.

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Mis de slag niet! Verbetering arbeidsmarktstrategie Efficiënte inzet van middelen Bundeling van krachten Word nu lid! ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende Werkgeversvereniging voor Zorg en

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Banenplan voor Emmen D66

Banenplan voor Emmen D66 Banenplan voor Emmen D66 Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels zes jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn overal merkbaar. Vooral ook in Emmen. Mensen verliezen hun baan, maken schulden

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Voorwoord. Brancheservicepunten. ZorgMagazine in teken van vitaliteit. Project vitale medewerkers in vitale sector gestart

JAARVERSLAG. Voorwoord. Brancheservicepunten. ZorgMagazine in teken van vitaliteit. Project vitale medewerkers in vitale sector gestart JAARVERSLAG 2009 Verhuizing 3 Open Dag van de Zorg 5 Gezond en Zeker 9 Brancheweken 15 In december 2009 is WGV verhuisd van de kantoren in Hengelo en Zwolle naar een kantoorruimte in Deventer. Op zaterdag

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu

Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Al uw HR-oplossingen onder één paraplu Kennismaken met P-services HR group Kennis van uw branche Altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen qua arbeidsweten regelgeving en uw cao. Als landelijke

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland kennismakelaar voor zorg en welzijn in Oost-Nederland 2 De vereniging De vereniging De Werkgeversvereniging

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV Klanttevredenheidsonderzoek Matchcare HR Services BV 1-1-2017 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Matchcare HR Services BV 2 A. Cedeo-erkenning

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Werken naar vermogen in de Procesindustrie. Samenvatting van de Eindrapportage

Werken naar vermogen in de Procesindustrie. Samenvatting van de Eindrapportage Werken naar vermogen in de Procesindustrie Samenvatting van de Eindrapportage Versie 1.0 december 2012 Opdrachtgever Ministerie SZW Projectmanager Hans Sliepenbeek Projectleider Marian de Regt Samenvatting

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie