MVO JAARVERSLAG. Groep Oldenzaal B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO JAARVERSLAG. Groep Oldenzaal B.V."

Transcriptie

1 VO JAAR MVO JAARVERSLAG 2014 Groep Oldenzaal B.V.

2 2 MVO jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord Peter Siers Bedrijfsprofiel MVO Het KAM-beleid Footprint 2014 Onze medewerkers Opleiding Doelstellingen 2014 Doelstellingen 2015 Cijfers, tabellen, analyses Groep Oldenzaal B.V.

3 MVO jaarverslag Voorwoord Het hart van Siers ligt buiten in de sleuf, dat moet niemand vergeten, ook niet in een wereld die steeds meer gedomineerd wordt door termen als duurzaamheid. De kunst is om je eigen identiteit niet te verliezen en te blijven doen waar je goed in bent. Duurzame ontwikkeling vraagt om nieuwe innovaties in producten en processen en creëert nieuwe markten. Een goede ontwikkeling dus, ook voor Siers, zeker in een periode waarin de marges onder druk staan. Ook de markt ontwikkelt zich op gebied van duurzaamheid. Aan de klantzijde is steeds meer vraag naar energiezuinige oplossingen. Aan de andere kant verwachten wij ook van onze onderaannemers dat zij meedenken in dit proces. Het is belangrijk om duurzaamheid stap voor stap te integreren. Dat is een voortdurend proces. Siers onderscheidt zich van andere aannemers door als ketenregisseur in het proces te staan. De toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers is dat ze voor alle uit te voeren werkzaamheden bij ons terecht kunnen. Iets wat Siers, als totaalontzorger, op het lijf geschreven is. We hebben binnen de organisatie een brede deskundigheid opgebouwd om dat waar te maken. In 2014 zijn de doelstellingen op MVO gebied behaald en daar zijn we trots op. De KAM-afdeling heeft wederom haar best gedaan de organisatie strakker neer te zetten en duurzaamheid en veiligheid nog meer ingebakken te krijgen in de organisatie. We werken veilig of we werken niet. Met dat motto motiveert de KAM-afdeling haar collega s om bewust te zijn van het belang van veilig werken. We merken dat dit zijn vruchten afwerpt. Als familiebedrijf staan we midden in de samenleving. We kijken niet alleen naar het succes van nu en morgen. Vooruitkijkend naar 2015 zal duurzaamheid een nog prominentere rol in de organisatie krijgen. Dit zal nog steeds het nodige van de organisatie vragen. Onze doelstellingen zijn helder en we gaan er met z n allen hard aan werken deze te bewerkstelliggen. P.B.A. Siers Algemeen directeur Siers Groep Oldenzaal B.V.

4 4 MVO jaarverslag 2014 Bedrijfsprofiel Siers Groep Oldenzaal B.V. levert een compleet pakket op het gebied van de ondergrondse infra van Nederland. Voor onze opdrachtgevers voeren wij een zeer breed scala aan projecten uit, variërend in complexiteit. Vaak zijn we al in de voorbereidingsfase aan boord en zorgen we ervoor dat een project van begin tot eind wordt uitgevoerd. We bieden ervaring, kennis en kunde in alle stappen van het proces. Ook na oplevering zijn we nog betrokken door goede nazorg en garantie te leveren. Missie & Visie Siers is een gezond familiebedrijf. We staan garant voor hoge kwaliteit, met inachtneming van alle geldende wet-, norm- en regelgeving en het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kern van onze strategie draait om het leveren van vakmanschap en toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers. Betrouwbaarheid en kwaliteit is waar onze opdrachtgevers op kunnen rekenen. Siers is vooruitstrevend op het gebied van ontwerpen, aanleggen en beheren van toekomstbestendige ondergrondse infra. (Keten)partner Siers is een middelgrote speler op de Nederlandse markt. We werken graag als partner met onze opdrachtgevers samen. Door ons al in een vroeg stadium in te schakelen, kunnen projecten sneller en op een kwalitatief hoger niveau afgerond worden. Verbeteren en vernieuwen In deze tijd van lagere productievolumes en sterke druk op marge is continue verbetering van bedrijfsprocessen cruciaal. Siers werkt doorlopend aan verbetering van de kwaliteit. We maken bewust ruimte voor verbetering van (keten)processen. Daarvoor werken we gestructureerd samen met opdrachtgevers en andere belanghebbenden in de keten. We kunnen alleen succesvol zijn als we voldoende vakkundige en gemotiveerde medewerkers hebben, die hun werk in de meest veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. Ons streven is om elke dag een beetje beter te worden. We doen dat allereerst door zuinig te zijn op onze medewerkers. Zij zijn het hart van ons bedrijf. Verder hebben we tendermanagement een plek gegeven binnen de organisatie, via een centrale aansturing. Aanvragen komen op één punt binnen en gaan via datzelfde punt ook weer de deur uit. Het doel hiervan is efficiënter tenderen. Tevens wordt hiermee het inzicht in lopende tenders verbeterd. Ontwikkelen en innoveren Onze medewerkers en onderaannemers moeten niet alleen verplichte opleidingen volgen om zich te kwalificeren voor dit werk, maar worden ook continu uitgedaagd om alert te reageren op veiligheidsrisico s. Jongeren leren van ouderen wat de Siers-standaard is en onze KAM-afdeling kijkt elke dag weer hoe we kunnen leren van de zaken die beter hadden gekund. We blijven ontwikkelen en innoveren. Op het gebied van processen, maar ook op het gebied van technieken. Het afleveren van kwaliteit staat hierbij centraal.

5 MVO jaarverslag Organogram Het organogram van Siers zag er in 2014 als volgt uit: Groep Oldenzaal B.V. Raad van Commissarissen Ondernemingsraad Leiding- Montageprojekten Oldenzaal B.V. Telecom B.V. Infraconsult B.V. Handelsonderneming B.V. 50% GmbH Vastgoed B.V. bliksem- en overspanningsbeveiliging, potentiaalvereffening en aardingen Installatietechniek

6 6 MVO jaarverslag 2014 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen We leven in een tijdperk waarin het belang van duurzaam ondernemen steeds duidelijker wordt. Duurzaamheid is het voortdurend zorgen voor producten, diensten en oplossingen die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst van de juiste kwaliteit zijn. Dit tijdperk stelt ons voor uitdagingen die we graag aangaan, want ook wij willen op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Ondernemerschap waarin economische prestaties (profit), met respect voor sociale aspecten(people) en binnen ecologische randvoorwaarden (planet) gerealiseerd worden. Dit dient te leiden tot betere resultaten voor zowel de onderneming als de samenleving.

7 MVO jaarverslag ,25% van de opdrachtgevers geeft Siers een positieve beoordeling. Siers hecht veel waarde aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving. SPONSORING Siers steunt jaarlijks vele projecten, voornamelijk op lokaal niveau. Het gaat hierbij vaak om financiële ondersteuning, maar er wordt ook regelmatig een bijdrage geleverd door de inzet van materieel en materiaal. BEGREEN Siers neemt als obligatiehouder deel aan dit initiatief met een bedrag van ,-. Dit fonds stelt de onderneming BeGreen in staat te investeren in duurzame en CO 2 -neutrale energievoorzieningen in Nederlandse woonwijken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons werken met zorg voor het milieu en onze omgeving en opereren als sociale werkgever, al meer dan 50 jaar. Toen MVO een aantal jaar geleden een trend werd, kwamen wij tot de ontdekking dat MVO al jaren diepgeworteld is in ons familiebedrijf. Wij zijn van mening dat deze manier van ondernemen niet alleen beter is voor het milieu en de samenleving, maar ook voor Siers. DSP Het digitaal samenwerkingsplatform (DSP) is een communicatiestandaard voor het digitaal uitwisselen van data tussen opdrachtgevers en aannemers. Dit initiatief wordt gedragen door alle landelijke netbeheerders. Siers neemt actief deel aan dit project. Kostenbesparing, brandstofreductie en papierreductie zullen in een later stadium meetbaar zijn. We kunnen alleen succesvol zijn als we voldoende vakkundige en gemotiveerde medewerkers hebben die hun werk in de meest veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. De medewerkers van Siers kunnen rekenen op goede en veilige arbeidsomstandigheden en een aangenaam sociaal werkklimaat. De zorg voor veiligheid maakt onlosmakelijk deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De veiligheid van onze medewerkers en die van de omgeving waarin wij ons werk doen staat steevast bovenaan onze agenda.

8 MVO 8 8jaarverslag 2014 MVO jaarverslag MVO jaarverslag

9 MVO jaarverslag Het KAM-beleid Het succesvol uitvoeren van projecten kan alleen wanneer dit veilig en gezond gebeurd. De zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu is een essentieel onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Het beleid heeft continu onze focus. We werken veilig of we werken niet. Alle activiteiten die we in 2014 op de agenda hadden staan, zijn afgerond of in gang gezet. Het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid is vastgelegd in het KAM handboek van Siers. Het beleid wordt periodiek getoetst middels (interne) audits. Ter bescherming van (belangen van) medewerkers is er een gedragsreglement van kracht bij Siers. In het KAM-beleid zijn belangrijke normen vastgelegd, waaronder het vermijden van belangenverstrengeling en ongewenste omgangsvormen. Deze regels gelden niet alleen voor eigen medewerkers, maar ook voor ingehuurde krachten. Er zijn voor diverse werken KAMprojectplannen opgesteld. Voor alle standaard werkzaamheden zijn sinds 2004 Taak Risico Analyses (TRA s) opgesteld. Ook zijn voor de werken projectgerichte TRA s opgesteld. Deze worden centraal gearchiveerd en in een database opgeslagen. Projectgerichte TRA s worden ook op het betreffende werk doorgenomen met de op het werk aanwezige medewerkers ,5 ton CO 2 -uitstoot ton CO 2 -uitstoot

10 10 MVO jaarverslag 2014 KAM-beleid Behalve dat dit MVO jaarverslag een belangrijk instrument is voor het uitvoeren van ons KAM-beleid, heeft het tevens tot doel onze KAM-activiteiten van 2014 te evalueren en de KAM-activiteiten van 2015 schriftelijk vast te leggen. Dat dit resultaat heeft, blijkt uit de positieve resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. Tevens kunnen we dit meten aan de hand van de doelstellingen die jaarlijks worden opgesteld. Afgezien van de wettelijke verplichtingen heeft het schriftelijk vastleggen van onze KAM-activiteiten nog een aantal voordelen: Het maakt duidelijk wat onze beleidsvoornemens voor 2015 zijn, zodat iedereen in de organisatie kan zien wat er staat te gebeuren; Het zorgt voor een systematische aanpak van KAM-zaken; Het draagt bij tot het terugdringen van het ziekteverzuim; Het bevordert de communicatie tussen werkgever en werknemer, omdat duidelijk is vastgelegd welke maatregelen zullen worden genomen; Het geeft de mogelijkheid te evalueren welke plannen we hebben gehad en wat er van terecht is gekomen; En het draagt bij tot een betere motivatie van ons allen. Voor 2014 zijn de meeste doelstellingen gehaald, met uitzondering van het aantal schades per miljoen euro omzet voor Siers Leiding- Montageprojekten. De doelstelling was om het aantal onder de 4 schades te houden, maar gemiddeld zijn er 4,95 schades gemeld. Voor 2015 is toch weer dezelfde doelstelling behouden, omdat wij het belangrijk vinden dat het aantal schades wordt verminderd. Voor de verhouding van het aantal verzuimdagen ten opzichte van het aantal dagen vervangend werk was de doelstelling 50:50. Deze doelstelling is zo goed als behaald; de werkelijke verhouding werd ongeveer 51:49. Voor wat betreft de klanttevredenheid zijn er voor Siers Leiding- Montageprojekten en Siers Telecom geen beoordelingen ontvangen waaruit ontevredenheid is gebleken. Voor Siers Infraconsult zijn er wel een aantal verbeterpunten uitgekomen. Deze punten zijn binnen de totale keten aangepakt. Bij de Siers Groep hebben in 2014 de jaarlijkse systeem-audits voor ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CKB en BTR plaatsgevonden. Tijdens de MT-vergadering van de Siers Groep hebben we besproken kennis te hebben genomen dat de Stichting CKB haar beleid gaat aanpassen naar op gewijzigde marktomstandigheden, zoals het opschuiven van de aannemer in de keten en de rol van ZZP ers. Met de statistieken kunnen wij niet veel ondernemen; de verbeterpunten voor certificaathouders zijn echter wel degelijk van belang. Bij de controles door derden zijn geen blijvende tekortkomingen geconstateerd, waaruit mag worden geconcludeerd dat het door de Siers Groep Oldenzaal B.V. gehanteerde zorgsysteem voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast worden ook interne audits gehouden, waarbij kritisch naar de eigen werkzaamheden en procedures wordt gekeken. Op deze manier wordt het KAM-zorgsysteem naar een hoger niveau getild. Tevens worden een aantal kritieke processen opnieuw bekeken en waar nodig geoptimaliseerd. In het KAM-plan van aanpak zijn een aantal doelstellingen omschreven, waarvoor het noodzakelijk is dat alle betrokkenen meewerken om deze te kunnen verwezenlijken. Gezien de hiervoor omschreven voordelen, is het meer dan de moeite waard om ons daarvoor met veel enthousiasme in te zetten. Al met al bewijst dit dat we op de goede weg zijn met betrekking tot onze KAM-activiteiten.

11 MVO jaarverslag Certificaten CO2-prestatieladder (4) ISO 9001 (Groep) ISO (Groep) VCA** (Groep) BRL 7004 (L&M) BRL 1201 (Telecom) CKB (L&M /Telecom) BTR (Groep)

12 12 MVO jaarverslag 2014 Footprint 2014 CO 2 -uitstoot Zakelijk verkeer 0,73% 28,8 ton elektriciteit 7,38% 290,72 ton Scope 1 direct ton wagenpark 85% ton Materieel 2,07% 81,73 ton verwarming 4,8% 190,35 ton Scope 2 indirect 319,5 ton Totaal ton

13 MVO jaarverslag Onze medewerkers CO 2 -uitstoot In 2014 leidde een actief beleid om energie en CO₂-uitstoot te beperken tot een certificatie niveau 4 van de CO₂-prestatieladder. De totale CO₂-uitstoot per miljoen euro omzet is gedaald ten opzichte van Elke dag een beetje beter, dat is ons streven. Dit maken we waar door zuinig te zijn op onze medewerkers. Zij zijn immers het hart van ons bedrijf. Siers is een betrokken familiebedrijf. Onze medewerkers vormen de kracht van ons bedrijf. Alleen met inzet, enthousiasme en loyaliteit van goed geschoolde en professionele medewerkers kunnen wij onze plannen verwezenlijken. autobeleid Sinds 2010 hebben we actief gestuurd op ons autobeleid. Ons inkoopbeleid is gericht op constante verbetering van duurzaamheid. Bij het aangaan van nieuwe contracten streven we naar milieutechnische verbeteringen. Voor auto s met geel kenteken is een A-label het uitgangspunt. Ook voeren wij een actief beleid voor reductie van het aantal kilometers. Dit bereiken we onder andere door ons vestigingsbeleid aan te passen naar onze werkgebieden. Ons beleid is gericht op continuïteit. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor onze opdrachtgevers en medewerkers. We hechten erg veel belang aan een eenduidig, eerlijk personeelsbeleid en een goed passend beloningssysteem. Onze medewerkers maken het verschil. Onze interne organisatie zorgt voor alle faciliteiten om de collega s buiten goed opgeleid en met ruim inzicht en overzicht de juiste werkzaamheden op het juiste moment te laten verrichten. Daarbij staat voorop dat ze veilig van huis gaan en veilig weer thuis komen. De afstand tussen de directie en de monteur is klein. Ook lager in de organisatie ligt verantwoordelijkheid, hierdoor voelen de monteurs zich betrokken bij het bedrijf. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie begrijpt welke bijdrage zij leveren aan het geheel. Sectorinitiatief Sinds eind 2013 is Siers actief betrokken bij het sectorinitiateif Samen Reduceren van Brandstofverbruik van de Regio Noordoost Nederland. Inmiddels zijn hier 10 bedrijven uit de regio bij aangesloten.

14 14 MVO jaarverslag 2014 Opleiding Zo lang je in dienst bent van Siers, volg je opleidingen. Om een goed niveau te halen, maar ook om te kunnen blijven voldoen aan de laatste kwaliteitsen veiligheidseisen. We maken het onze werknemers zo gemakkelijk mogelijk. Eventueel huiswerk doen ze thuis, maar de opleidingen en cursussen zelf volgen ze gewoon onder werktijd. Personeelsbezetting In 2014 is het totaal aantal peroneelsleden gedaald. In de omgang met opdrachtgevers en collega s hechten we veel waarde aan: Bij de vennootschappen Siers Leiding- Montageprojekten Oldenzaal B.V., Siers Infraconsult B.V. en Siers Telecom B.V. was er in 2014 een daling van het aantal personeelsleden. Bij de vennootschap MSH Bouw B.V. is het aantal personeelsleden gelijk gebleven en bij Siers Groep Oldenzaal B.V. was er sprake van een groei in het aantal personeelsleden. Over het geheel genomen is het aantal personeelsleden gedaald. De voornaamste oorzaken van de daling van het aantal eigen personeelsleden zijn inkrimping of einde contract, maar ook het ontslag van een aantal personeelsleden. De gemiddelde leeftijd over alle vennootschappen is in 2014 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van openheid & eerlijkheid respect & vriendelijkheid vertrouwen & integriteit veiligheid & gezondheid orde & netheid Siers L&M MSH Bouw Siers Groep Siers Infraconsult Siers Telecom ,0 62,6 41,8 41,5 42,0 43,0 Totaal Siers Groep (gewogen) ,5 64,5 39,6 41,4 42,0 43,1

15 MVO jaarverslag In 2014 is er binnen de Siers Groep wederom geschoold. De personeelsleden van Siers Leiding-Montageprojekten en Telecom volgden de vaktechnische en veiligheidsopleidingen die volgens de CKB moeten worden gevolgd. Om binnen Siers Telecom te voldoen aan de eisen van CKB, werden de afgelopen jaren een aantal EVC-trajecten ingezet. 25 medewerkers van Siers Telecom ontvingen in 2014 een MBO-diploma. Zes deelnemers behaalden het diploma Monteur data/elektra, acht deelnemers het diploma Eerste Monteur data/elektra, zes deelnemers het diploma Technicus data/elektra en vier deelnemers het diploma Werkvoorbereider Installatie. Nagenoeg alle medewerkers van Siers Leiding-Montageprojekten en Siers Telecom hebben nu de, volgens de CKB vereiste vakdiploma s en aanvullende vaktechnische cursussen behaald. De scholingsuren van Siers Infraconsult B.V. zijn voor een groot deel toe te wijzen aan interne opleidingen van medewerkers. In 2014 werden in totaal scholingsuren geregistreerd. Siers L&M: Siers Groep: Siers Telecom: Siers Infraconsult: uur 34 uur uur uur Ziekteverzuim Het gemiddelde verzuimpercentage over de Siers bedrijven in 2014 is 0,14% hoger dan in Wij streven ernaar om langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken, door een snelle verwijzing naar o.a. bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk. Voor langdurig arbeidsongeschikten proberen we zoveel mogelijk (tijdelijk) aangepaste of vervangende werkzaamheden te creëren. Bovendien wordt er tijd en geld geïnvesteerd in verkorting van de wachtlijsten, waarmee een zieke werknemer gewoonlijk wordt geconfronteerd. Siers is per 1 augustus 2014 overgestapt naar een nieuwe arbodienstverlener, namelijk Human Capital Care. Reden voor deze overstap is dat de vaste bedrijfsarts van onze vorige arbodienst (Arbo Unie) heeft besloten om gebruik te maken van zijn prepensioenregeling. Omdat er binnen Arbo Unie geen opvolger aanwezig is die voor meerdere jaren continuïteit kan bieden in de ziekteverzuimbegeleiding zoals Siers die in de toekomst voor ogen heeft, is er derhalve besloten om het contract met Arbo Unie te beëindigen en verder te gaan met een nieuwe arbodienstverlener. Afstand tot de arbeidsmarkt De groep personeelsleden met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie tabel) bestaat uit personeelsleden, die een gedeeltelijke WAO/WIA-uitkering ontvangen of personeelsleden die in dienst zijn getreden, terwijl zij een afstand hadden tot de reguliere arbeidsmarkt (vastgesteld door het UWV). Voor personeelsleden die een WAO/WIA-uitkering ontvangen of voor personeelsleden die bij hun vorige werkgever de wachttijd WIA hebben doorlopen kan een no-riskpolis worden verkregen (29b ZW). Op grond van van deze polis kan de werkgever bij ziekte van die personeelsleden gedurende 5 jaren 100% ziekengeld bij het UWV claimen, ongeacht de oorzaak van de ziekte. 25 deelnemers van Siers Telecom, die deelnamen aan EVC trajecten, ontvingen in 2014 een MBO diploma. Siers L&M MSH Bouw Siers Groep Siers Infraconsult Percentage 3% 0% 3% 2% 3% Siers Telecom

16 16 MVO jaarverslag 2014 Doelstellingen 2014 De belangrijkste KAM activiteiten die 2014 voor de Siers Groep Oldenzaal B.V. zijn gerealiseerd: KAM activiteiten 2014 Enquête Veiligheidsbewustzijn Juli 2014 Implementatie CO 2 prestatieladder niveau 4 Januari 2014 Certificeren BRL 7000 / 7004 Juni 2014 Cursus Operationeel Medewerker (verontreinigde grond) Doorlopend Cursus Veilig werken langs de weg Doorlopend Cursus Het nieuwe rijden Doorlopend Cursus PBM s bij AC-werkzaamheden Doorlopend Cursus Asbestherkenning in de grond Doorlopend

17 MVO jaarverslag Doelstellingen 2015 Onze doelstellingen voor het komende jaar zijn als volgt: Vergroten Veiligheids bewustzijn bij middenkader Opstellen praktijkinstructies Uiterlijk dec 2015 Actualiseren VG & M plannen Bijhouden CO 2 footprint per kwartaal en voortgang communiceren Reanimatie training Oktober 2015 Risico Inventarisatie & Evaluatie actualiseren December 2015 Inventariseren Ontruimings plannen Overige vestigingen Monitoren rijgedrag medewerkers Inkopen Groene stroom voor alle vestigingen

18 MVO 18jaarverslag 2014 MVO jaarverslag MVO jaarverslag

19 JAAR MVO jaarverslag MVO jaarverslag Cijfers, tabellen, analyses MVO JAARVERSLAG BIJLAGEN

20 20 MVO jaarverslag 2014 Het KAM-overleg heeft tot nu toe plaatsgevonden volgens het schema op de rechterpagina. Alle relevante KAM-zaken worden in het overleg besproken, transparantie staat hier centraal. Kwaliteitszorg is de basis voor het succes en de continuïteit van een onderneming. Daarom staat het altijd hoog op de agenda en dienen alle medewerkers van hoog tot laag het belang hiervan in te zien.

21 MVO jaarverslag KAM-Beleidscommissie OR Deskundige diensten Werkgever De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest tijdens de KAM-overleggen: Bestrijding van het ziekteverzuim Ongevallenpreventie Meldingen conform het F-002 formulier De gemelde incidenten De Risico Inventarisatie en Evaluatie De opgestelde Taak Risico Analyses De gemelde klachten, afwijkingen en verbetervoorstellen Opmerkingen uit de diverse rondgangen van de certificerende instantie Beter gebruik van de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen MVO jaarverslag Het verzorgen van artikelen in het personeelsblad de Bats over KAM onderwerpen Het KAM-jaarverslag Het Plan van Aanpak Hoe gaan we om met afval- en chemische stoffen

22 MVO jaarverslag 2014 inspecties 2014 De volgende inspecties zijn in het afgelopen jaar uitgevoerd door erkende bedrijven Kraanbanen in de werkplaats; Hydraulische kranen op de vrachtwagens; Hoogwerkerinstallaties op de vrachtwagens en tractoren; Vorkheftrucks; Gecertificeerde hijsmiddelen; Brandblussers; LEL-meters; PID-meters. Adviezen voortvloeiend uit bezoeken en werkplekonderzoeken van KIWA en Arbodienst zijn toegepast op de desbetreffende werkplekken. 2 tekortkomingen geconstateerd door inspectie SZW tijdens verschillende werkplekbezoeken Onze opdrachtgevers gaan steeds meer over naar het uitvoeren van werkplekinspecties op onze projecten. Dit leverde regelmatig discussie op omdat de inspecties werden uitgevoerd conform hun zorgsysteem. Dit zorgsysteem wijkt op een aantal punten af van ons zorgsysteem. Beide systemen voldoen echter aan de geldende normen en regelingen. Voor de bedrijven van de Siers Groep is het KAM-zorgsysteem van Siers leidend.

23 MVO jaarverslag Aanschaf arbeidsmiddelen Er zijn voor diverse werken KAM-projectplannen opgesteld. Voor alle standaard werkzaamheden zijn sinds 2004 TRA s (Taak Risico Analyse) opgesteld. Ook zijn voor de diverse werken projectgerichte TRA s opgesteld. Deze TRA s worden op een centrale plek gearchiveerd en in een database opgeslagen. Projectgerichte TRA s worden ook op het betreffende werk doorgenomen met de op het werk aanwezige medewerkers. De volgende arbeidsmiddelen werden aangeschaft, of zelf vervaardigd: Omschrijving Aantal Gasloos blaasset gereedschap 2 Bureaustoel 15 Ergonomische doorslijpmachine 5 Ergonomische trilplaat 4 Elektrische boormachine 25 Accuboormachine 50 Geluidgedempte compressor 5 Trilstamper, gedempt 15 Schaftkeet 2 Tandemas aanhangwagen 6 Bedrijfswagen voorzien van airco, kledingkast en speciale inrichting 60 Personenauto 20% 2 Personenauto 14% 22 Personenauto 7% 1 Stoelen ter vervanging van banken in de bouwkeet % meters aardgas 5 Digitale afpersinstallatie met datalogger voor hoofdleiding 4 Vuilwaterpomp 6 Digitaal afperstoestel dienstleiding 4 Stroomaggregaat 4 Stroomaggregaat op aardgas 1 Ratelsnijtang 1 Ford tractor met geluidgedempte cabine 6 Buisschraapset 2 Kantoor airco 6 In hoogte verstelbaar bureau 20 Tabel 1.1 Aanschaf arbeidsmiddelen

24 24 MVO jaarverslag 2014 KAM registratie per bedrijf Ondanks het feit dat het aantal medewerkers is gedaald, zijn er in 2014 meer KAM-registraties geweest dan in Dit heeft onder meer te maken met het aantal werkoverleggen voor Siers L&M en Siers Telecom dat is gestegen ten opzichte van Voor Siers Infraconsult geldt echter juist een daling van het aantal werkoverleggen. In 2014 hebben bij de siers groep 956 werkplekinspecties, 1689 werkoverleggen en 429 start werkoverleggen plaatsgevonden Dit is een stijging ten opzicht van 2013 Toen waren dat er respectievelijk 855, 1335 en 293. Type formulier Januari Februari Maart April Mei Juni Juli / Aug September Oktober November December Totaal F F F F F F F F F Totaal (gem.) aantal werknemers Tabel KAM registratie Siers L&M

25 MVO jaarverslag Type formulier Januari Februari Maart April Mei Juni Juli / Aug September Oktober November December Totaal F F F F F F F F F Totaal (gem.) aantal werknemers Tabel KAM registratie MSH Bouw Type formulier Januari Februari Maart April Mei Juni Juli / Aug September Oktober November December Totaal F F F F F F F F F Totaal (gem.) aantal werknemers Tabel 2.3 KAM registratie Siers Telecom

26 26 MVO jaarverslag 2014 Type formulier Januari Februari Maart April Mei Juni Juli / Aug September Oktober November December Totaal F F F F F F F F F Totaal (gem.) aantal werknemers Tabel KAM registratie Siers Infraconsult In 2014 hebben er bij de Siers Groep 956 werkplekinspecties, werkoverleggen en 429 start werkoverleggen plaatsgevonden. Dit is een stijging ten opzichte van Toen hebben er 855 werkplekinspecties, werkoverleggen en 293 start werkoverleggen plaatsgevonden. Zie ook het onderstaande overzicht: Tabel Totalen werkoverleg en werkplekinspecties Siers Groep

27 MVO jaarverslag Het aantal F-002 formulieren is in 2014 gedaald ten opzichte van In de volgende diagrammen is te zien hoe de verhoudingen liggen tussen de soorten F-002 formulieren. Tabel 2.6 F-002 formulieren Siers L&M 2014 Tabel 2.7 F-002 formulieren Siers Telecom 2014 Tabel F-002 formulieren Siers Infraconsult Tabel 2.9 F-002 formulieren Siers Groep 2014

28 28 MVO jaarverslag 2014 Werkplekinspecties Alle uitvoerders binnen Siers houden tenminste eenmaal per maand een werkplekinspectie. In 2014 zijn er 871 werkplekinspecties uitgevoerd. De afwijkingen die tijdens deze inspecties zijn waargenomen zijn verzameld, om zo inzichtelijk te krijgen of bepaalde situaties vaker voorkomen of dat het om incidenten gaat. Op die manier kunnen ook maatregelen worden genomen. De gegevens worden vergeleken met de analyse van Voor deze analyse is gekeken naar afwijkingen die meer dan 3% van het totaal zijn. Dit is terug te vinden in de hierboven weergegeven grafiek. De grafiek van 2013 is onderaan deze tekst weergegeven. Net als in 2013 valt het op dat er in een groot aantal inspecties sprake is van struikelgevaar, namelijk 10,56% (92 keer). In 2013 was dit percentage lager, namelijk 6,45% (55 keer). De reden dat dit percentage een stuk hoger is vergeleken met de andere vragen uit het formulier, is dat een groot aantal uitvoerders aangeeft op het werkplekinspectieformulier dat er vrijwel altijd sprake is van struikelgevaar, sommige uitvoerders geven aan dat ze het struikelgevaar beperken of dat het beheersbaar is. Op de werken waarbij werkelijk struikelgevaar was, is dit ook opgelost door middel van opruimen. Begin 2014 is er een toolbox gehouden over struikelen, uitglijden en verstappen. Medewerkers zijn daarom wel op de hoogte van de gevaren en dienen dit ook altijd mee te nemen in de Last Minute Risico Analyse (LMRA). Wat ook opviel is dat de afzettingen in 9,53% (83 keer) van de inspecties niet correct waren. In de meeste gevallen is de afzetting aangevuld of aangepast, omdat de afzetting niet compleet was of omdat deze niet goed stond opgesteld. In enkele gevallen was geen sprake van afzetting, omdat het werk bijvoorbeeld binnen een centrale of POP-ruimte werd uitgevoerd. In 2013 was dit ook de een na grootste afwijking van alle inspecties. Vrijwel alle medewerkers binnen Siers hebben de training Veilig werken langs de weg gevolgd. Hierbij zijn tevens flyers uitgedeeld waarop stond vermeld wat de meest voorkomende wegafzettingen zijn en hoe deze dienen te worden toegepast. In 6,66% van de gevallen (58 keer) is er gevaar van knellen en stoten. Net als bij struikelgevaar is ook hier veelal aangegeven dat er altijd gevaar is van knellen en stoten. In een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van PBM s of wordt het gevaar beperkt. In 2013 was dit percentage 1,52%. alle uitvoerders binnen siers houden tenminste eenmaal per maand een werkplekinspectie. In 2014 zijn er 871 werkplekinspecties uitgevoerd.

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2013

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2013 3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2013 Periode 1 januari t/m 31 december 2013 Datum: 27 mei 2014 Versie: 1 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Paginanummer 1. Inleiding p 3 2.Basisgegevens 4 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

3.B.2. Actieplan Energiemanagement 2015

3.B.2. Actieplan Energiemanagement 2015 3.B.2. Actieplan Energiemanagement 2015 Periode 1 januari t/m 31 december 2015 Datum: 18 februari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen... 4 3 Plan van aanpak... 5 3.1

Nadere informatie

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage Periode 1 oktober t/m 31 December 2014 Datum: 3 februari 2015 Versie: 1 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Paginanummer 1. Inleiding p 3 2.Basisgegevens 4 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage Periode 1 juli t/m 30 september 2014 Datum: 28 oktober 2014 Versie: 2 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Paginanummer 1. Inleiding p 3 2.Basisgegevens 4 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2015

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2015 3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2015 Periode 1 januari t/m 31 december 2015 Datum: 14 maart 2016 Versie: 1 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Paginanummer 1. Inleiding p 3 2.Basisgegevens 4 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2014 & Arbo Jaarplanning 2015

Arbo Jaarverslag 2014 & Arbo Jaarplanning 2015 Arbo Jaarverslag 2014 & Arbo Jaarplanning 2015 Datum April 2015 Revisie -- Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en Productie Ronald Govers, KAM-coördinator Opmaak en vormgeving Ilse de

Nadere informatie

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1 Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau KAM HANDBOEK Inhoud Inleiding... 3 1. Beleidsverklaring... 3 2. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken... 3 3. Gebruik van persoonlijke

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Stand van zaken eerste half jaar 2017 Verslag 2/6

Stand van zaken eerste half jaar 2017 Verslag 2/6 Verslag 2/6 Voorwoord Binnen Gebr. de Ronde is het verslag Stand van zaken eerste halfjaar 2017 opgesteld. In dit verslag wordt stilgestaan bij de uitvoering van het CO 2 -reductiebeleid in het eerste

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2015 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 15 januari 2015 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 25 maart 2015 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Datum: 25 maart 2015 Plaats: Krimpen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Transportmiddel

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2016 WILLEMS BOUWBEDRIJF

MVO JAARVERSLAG 2016 WILLEMS BOUWBEDRIJF WILLEMS BOUWBEDRIJF Inhoud VOORWOORD BELEID PEOPLE 3 RESULTATEN PEOPLE 4-5 SAFETY FIRST 6-7 BELEID PLANET 8 VERBRUIKSCIJFERS 9-10 RESULTATEN PLANET 11 BELEID PROSPERITY 12 RESULTATEN PROSPERITY 13 EEN

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2014. Uitgave 30 januari 2015.

MVO Jaarverslag 2014. Uitgave 30 januari 2015. MVO Jaarverslag 2014 Uitgave 30 januari 2015. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: MVO dagen: Aero Dynamiek biedt zijn medewerkers extra vrije dagen aan. Maximaal 2 dagen per jaar waarin de medewerker

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 29 april 2013 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Gebr. Swinkels Grondwerken BV Speltdijk 2 5704 RJ HELMOND Aldus opgemaakt te Helmond d.d. Accoord d.d. KAM Coördinator Directeur 1. INLEIDING

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 2-2015 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Reductie: Mourik Industrie gaat voor CO2-Management. 3.B.1 Plan van aanpak. Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche

Reductie: Mourik Industrie gaat voor CO2-Management. 3.B.1 Plan van aanpak. Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche Reductie: 3.B.1 Plan van aanpak Mourik Industrie gaat voor CO2-Management Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche Pagina 1 van 10 Mourik Industrie Postbus 1202, 3180 AE Rozenburg

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V.

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V. CO 2 -emissie voortgangsrapportage Centercon B.V. Prestatieladder 3.0 Versie 10 juni Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 September 2016 Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Centercon

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN Versie 2 / december Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN Versie 2 / december Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 2 / december 2016 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 1.

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN Versie 2 / december Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN Versie 2 / december Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 2 / december 2016 Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik Maatregel verantwoordelijke Benodigde in 1.

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (06-05-2014) 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie