MVO JAARVERSLAG. Groep Oldenzaal B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO JAARVERSLAG. Groep Oldenzaal B.V."

Transcriptie

1 VO JAAR MVO JAARVERSLAG 2014 Groep Oldenzaal B.V.

2 2 MVO jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord Peter Siers Bedrijfsprofiel MVO Het KAM-beleid Footprint 2014 Onze medewerkers Opleiding Doelstellingen 2014 Doelstellingen 2015 Cijfers, tabellen, analyses Groep Oldenzaal B.V.

3 MVO jaarverslag Voorwoord Het hart van Siers ligt buiten in de sleuf, dat moet niemand vergeten, ook niet in een wereld die steeds meer gedomineerd wordt door termen als duurzaamheid. De kunst is om je eigen identiteit niet te verliezen en te blijven doen waar je goed in bent. Duurzame ontwikkeling vraagt om nieuwe innovaties in producten en processen en creëert nieuwe markten. Een goede ontwikkeling dus, ook voor Siers, zeker in een periode waarin de marges onder druk staan. Ook de markt ontwikkelt zich op gebied van duurzaamheid. Aan de klantzijde is steeds meer vraag naar energiezuinige oplossingen. Aan de andere kant verwachten wij ook van onze onderaannemers dat zij meedenken in dit proces. Het is belangrijk om duurzaamheid stap voor stap te integreren. Dat is een voortdurend proces. Siers onderscheidt zich van andere aannemers door als ketenregisseur in het proces te staan. De toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers is dat ze voor alle uit te voeren werkzaamheden bij ons terecht kunnen. Iets wat Siers, als totaalontzorger, op het lijf geschreven is. We hebben binnen de organisatie een brede deskundigheid opgebouwd om dat waar te maken. In 2014 zijn de doelstellingen op MVO gebied behaald en daar zijn we trots op. De KAM-afdeling heeft wederom haar best gedaan de organisatie strakker neer te zetten en duurzaamheid en veiligheid nog meer ingebakken te krijgen in de organisatie. We werken veilig of we werken niet. Met dat motto motiveert de KAM-afdeling haar collega s om bewust te zijn van het belang van veilig werken. We merken dat dit zijn vruchten afwerpt. Als familiebedrijf staan we midden in de samenleving. We kijken niet alleen naar het succes van nu en morgen. Vooruitkijkend naar 2015 zal duurzaamheid een nog prominentere rol in de organisatie krijgen. Dit zal nog steeds het nodige van de organisatie vragen. Onze doelstellingen zijn helder en we gaan er met z n allen hard aan werken deze te bewerkstelliggen. P.B.A. Siers Algemeen directeur Siers Groep Oldenzaal B.V.

4 4 MVO jaarverslag 2014 Bedrijfsprofiel Siers Groep Oldenzaal B.V. levert een compleet pakket op het gebied van de ondergrondse infra van Nederland. Voor onze opdrachtgevers voeren wij een zeer breed scala aan projecten uit, variërend in complexiteit. Vaak zijn we al in de voorbereidingsfase aan boord en zorgen we ervoor dat een project van begin tot eind wordt uitgevoerd. We bieden ervaring, kennis en kunde in alle stappen van het proces. Ook na oplevering zijn we nog betrokken door goede nazorg en garantie te leveren. Missie & Visie Siers is een gezond familiebedrijf. We staan garant voor hoge kwaliteit, met inachtneming van alle geldende wet-, norm- en regelgeving en het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kern van onze strategie draait om het leveren van vakmanschap en toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers. Betrouwbaarheid en kwaliteit is waar onze opdrachtgevers op kunnen rekenen. Siers is vooruitstrevend op het gebied van ontwerpen, aanleggen en beheren van toekomstbestendige ondergrondse infra. (Keten)partner Siers is een middelgrote speler op de Nederlandse markt. We werken graag als partner met onze opdrachtgevers samen. Door ons al in een vroeg stadium in te schakelen, kunnen projecten sneller en op een kwalitatief hoger niveau afgerond worden. Verbeteren en vernieuwen In deze tijd van lagere productievolumes en sterke druk op marge is continue verbetering van bedrijfsprocessen cruciaal. Siers werkt doorlopend aan verbetering van de kwaliteit. We maken bewust ruimte voor verbetering van (keten)processen. Daarvoor werken we gestructureerd samen met opdrachtgevers en andere belanghebbenden in de keten. We kunnen alleen succesvol zijn als we voldoende vakkundige en gemotiveerde medewerkers hebben, die hun werk in de meest veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. Ons streven is om elke dag een beetje beter te worden. We doen dat allereerst door zuinig te zijn op onze medewerkers. Zij zijn het hart van ons bedrijf. Verder hebben we tendermanagement een plek gegeven binnen de organisatie, via een centrale aansturing. Aanvragen komen op één punt binnen en gaan via datzelfde punt ook weer de deur uit. Het doel hiervan is efficiënter tenderen. Tevens wordt hiermee het inzicht in lopende tenders verbeterd. Ontwikkelen en innoveren Onze medewerkers en onderaannemers moeten niet alleen verplichte opleidingen volgen om zich te kwalificeren voor dit werk, maar worden ook continu uitgedaagd om alert te reageren op veiligheidsrisico s. Jongeren leren van ouderen wat de Siers-standaard is en onze KAM-afdeling kijkt elke dag weer hoe we kunnen leren van de zaken die beter hadden gekund. We blijven ontwikkelen en innoveren. Op het gebied van processen, maar ook op het gebied van technieken. Het afleveren van kwaliteit staat hierbij centraal.

5 MVO jaarverslag Organogram Het organogram van Siers zag er in 2014 als volgt uit: Groep Oldenzaal B.V. Raad van Commissarissen Ondernemingsraad Leiding- Montageprojekten Oldenzaal B.V. Telecom B.V. Infraconsult B.V. Handelsonderneming B.V. 50% GmbH Vastgoed B.V. bliksem- en overspanningsbeveiliging, potentiaalvereffening en aardingen Installatietechniek

6 6 MVO jaarverslag 2014 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen We leven in een tijdperk waarin het belang van duurzaam ondernemen steeds duidelijker wordt. Duurzaamheid is het voortdurend zorgen voor producten, diensten en oplossingen die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst van de juiste kwaliteit zijn. Dit tijdperk stelt ons voor uitdagingen die we graag aangaan, want ook wij willen op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Ondernemerschap waarin economische prestaties (profit), met respect voor sociale aspecten(people) en binnen ecologische randvoorwaarden (planet) gerealiseerd worden. Dit dient te leiden tot betere resultaten voor zowel de onderneming als de samenleving.

7 MVO jaarverslag ,25% van de opdrachtgevers geeft Siers een positieve beoordeling. Siers hecht veel waarde aan een prettige, veilige en gezonde werkomgeving. SPONSORING Siers steunt jaarlijks vele projecten, voornamelijk op lokaal niveau. Het gaat hierbij vaak om financiële ondersteuning, maar er wordt ook regelmatig een bijdrage geleverd door de inzet van materieel en materiaal. BEGREEN Siers neemt als obligatiehouder deel aan dit initiatief met een bedrag van ,-. Dit fonds stelt de onderneming BeGreen in staat te investeren in duurzame en CO 2 -neutrale energievoorzieningen in Nederlandse woonwijken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons werken met zorg voor het milieu en onze omgeving en opereren als sociale werkgever, al meer dan 50 jaar. Toen MVO een aantal jaar geleden een trend werd, kwamen wij tot de ontdekking dat MVO al jaren diepgeworteld is in ons familiebedrijf. Wij zijn van mening dat deze manier van ondernemen niet alleen beter is voor het milieu en de samenleving, maar ook voor Siers. DSP Het digitaal samenwerkingsplatform (DSP) is een communicatiestandaard voor het digitaal uitwisselen van data tussen opdrachtgevers en aannemers. Dit initiatief wordt gedragen door alle landelijke netbeheerders. Siers neemt actief deel aan dit project. Kostenbesparing, brandstofreductie en papierreductie zullen in een later stadium meetbaar zijn. We kunnen alleen succesvol zijn als we voldoende vakkundige en gemotiveerde medewerkers hebben die hun werk in de meest veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. De medewerkers van Siers kunnen rekenen op goede en veilige arbeidsomstandigheden en een aangenaam sociaal werkklimaat. De zorg voor veiligheid maakt onlosmakelijk deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De veiligheid van onze medewerkers en die van de omgeving waarin wij ons werk doen staat steevast bovenaan onze agenda.

8 MVO 8 8jaarverslag 2014 MVO jaarverslag MVO jaarverslag

9 MVO jaarverslag Het KAM-beleid Het succesvol uitvoeren van projecten kan alleen wanneer dit veilig en gezond gebeurd. De zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu is een essentieel onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Het beleid heeft continu onze focus. We werken veilig of we werken niet. Alle activiteiten die we in 2014 op de agenda hadden staan, zijn afgerond of in gang gezet. Het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid is vastgelegd in het KAM handboek van Siers. Het beleid wordt periodiek getoetst middels (interne) audits. Ter bescherming van (belangen van) medewerkers is er een gedragsreglement van kracht bij Siers. In het KAM-beleid zijn belangrijke normen vastgelegd, waaronder het vermijden van belangenverstrengeling en ongewenste omgangsvormen. Deze regels gelden niet alleen voor eigen medewerkers, maar ook voor ingehuurde krachten. Er zijn voor diverse werken KAMprojectplannen opgesteld. Voor alle standaard werkzaamheden zijn sinds 2004 Taak Risico Analyses (TRA s) opgesteld. Ook zijn voor de werken projectgerichte TRA s opgesteld. Deze worden centraal gearchiveerd en in een database opgeslagen. Projectgerichte TRA s worden ook op het betreffende werk doorgenomen met de op het werk aanwezige medewerkers ,5 ton CO 2 -uitstoot ton CO 2 -uitstoot

10 10 MVO jaarverslag 2014 KAM-beleid Behalve dat dit MVO jaarverslag een belangrijk instrument is voor het uitvoeren van ons KAM-beleid, heeft het tevens tot doel onze KAM-activiteiten van 2014 te evalueren en de KAM-activiteiten van 2015 schriftelijk vast te leggen. Dat dit resultaat heeft, blijkt uit de positieve resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. Tevens kunnen we dit meten aan de hand van de doelstellingen die jaarlijks worden opgesteld. Afgezien van de wettelijke verplichtingen heeft het schriftelijk vastleggen van onze KAM-activiteiten nog een aantal voordelen: Het maakt duidelijk wat onze beleidsvoornemens voor 2015 zijn, zodat iedereen in de organisatie kan zien wat er staat te gebeuren; Het zorgt voor een systematische aanpak van KAM-zaken; Het draagt bij tot het terugdringen van het ziekteverzuim; Het bevordert de communicatie tussen werkgever en werknemer, omdat duidelijk is vastgelegd welke maatregelen zullen worden genomen; Het geeft de mogelijkheid te evalueren welke plannen we hebben gehad en wat er van terecht is gekomen; En het draagt bij tot een betere motivatie van ons allen. Voor 2014 zijn de meeste doelstellingen gehaald, met uitzondering van het aantal schades per miljoen euro omzet voor Siers Leiding- Montageprojekten. De doelstelling was om het aantal onder de 4 schades te houden, maar gemiddeld zijn er 4,95 schades gemeld. Voor 2015 is toch weer dezelfde doelstelling behouden, omdat wij het belangrijk vinden dat het aantal schades wordt verminderd. Voor de verhouding van het aantal verzuimdagen ten opzichte van het aantal dagen vervangend werk was de doelstelling 50:50. Deze doelstelling is zo goed als behaald; de werkelijke verhouding werd ongeveer 51:49. Voor wat betreft de klanttevredenheid zijn er voor Siers Leiding- Montageprojekten en Siers Telecom geen beoordelingen ontvangen waaruit ontevredenheid is gebleken. Voor Siers Infraconsult zijn er wel een aantal verbeterpunten uitgekomen. Deze punten zijn binnen de totale keten aangepakt. Bij de Siers Groep hebben in 2014 de jaarlijkse systeem-audits voor ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CKB en BTR plaatsgevonden. Tijdens de MT-vergadering van de Siers Groep hebben we besproken kennis te hebben genomen dat de Stichting CKB haar beleid gaat aanpassen naar op gewijzigde marktomstandigheden, zoals het opschuiven van de aannemer in de keten en de rol van ZZP ers. Met de statistieken kunnen wij niet veel ondernemen; de verbeterpunten voor certificaathouders zijn echter wel degelijk van belang. Bij de controles door derden zijn geen blijvende tekortkomingen geconstateerd, waaruit mag worden geconcludeerd dat het door de Siers Groep Oldenzaal B.V. gehanteerde zorgsysteem voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast worden ook interne audits gehouden, waarbij kritisch naar de eigen werkzaamheden en procedures wordt gekeken. Op deze manier wordt het KAM-zorgsysteem naar een hoger niveau getild. Tevens worden een aantal kritieke processen opnieuw bekeken en waar nodig geoptimaliseerd. In het KAM-plan van aanpak zijn een aantal doelstellingen omschreven, waarvoor het noodzakelijk is dat alle betrokkenen meewerken om deze te kunnen verwezenlijken. Gezien de hiervoor omschreven voordelen, is het meer dan de moeite waard om ons daarvoor met veel enthousiasme in te zetten. Al met al bewijst dit dat we op de goede weg zijn met betrekking tot onze KAM-activiteiten.

11 MVO jaarverslag Certificaten CO2-prestatieladder (4) ISO 9001 (Groep) ISO (Groep) VCA** (Groep) BRL 7004 (L&M) BRL 1201 (Telecom) CKB (L&M /Telecom) BTR (Groep)

12 12 MVO jaarverslag 2014 Footprint 2014 CO 2 -uitstoot Zakelijk verkeer 0,73% 28,8 ton elektriciteit 7,38% 290,72 ton Scope 1 direct ton wagenpark 85% ton Materieel 2,07% 81,73 ton verwarming 4,8% 190,35 ton Scope 2 indirect 319,5 ton Totaal ton

13 MVO jaarverslag Onze medewerkers CO 2 -uitstoot In 2014 leidde een actief beleid om energie en CO₂-uitstoot te beperken tot een certificatie niveau 4 van de CO₂-prestatieladder. De totale CO₂-uitstoot per miljoen euro omzet is gedaald ten opzichte van Elke dag een beetje beter, dat is ons streven. Dit maken we waar door zuinig te zijn op onze medewerkers. Zij zijn immers het hart van ons bedrijf. Siers is een betrokken familiebedrijf. Onze medewerkers vormen de kracht van ons bedrijf. Alleen met inzet, enthousiasme en loyaliteit van goed geschoolde en professionele medewerkers kunnen wij onze plannen verwezenlijken. autobeleid Sinds 2010 hebben we actief gestuurd op ons autobeleid. Ons inkoopbeleid is gericht op constante verbetering van duurzaamheid. Bij het aangaan van nieuwe contracten streven we naar milieutechnische verbeteringen. Voor auto s met geel kenteken is een A-label het uitgangspunt. Ook voeren wij een actief beleid voor reductie van het aantal kilometers. Dit bereiken we onder andere door ons vestigingsbeleid aan te passen naar onze werkgebieden. Ons beleid is gericht op continuïteit. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor onze opdrachtgevers en medewerkers. We hechten erg veel belang aan een eenduidig, eerlijk personeelsbeleid en een goed passend beloningssysteem. Onze medewerkers maken het verschil. Onze interne organisatie zorgt voor alle faciliteiten om de collega s buiten goed opgeleid en met ruim inzicht en overzicht de juiste werkzaamheden op het juiste moment te laten verrichten. Daarbij staat voorop dat ze veilig van huis gaan en veilig weer thuis komen. De afstand tussen de directie en de monteur is klein. Ook lager in de organisatie ligt verantwoordelijkheid, hierdoor voelen de monteurs zich betrokken bij het bedrijf. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie begrijpt welke bijdrage zij leveren aan het geheel. Sectorinitiatief Sinds eind 2013 is Siers actief betrokken bij het sectorinitiateif Samen Reduceren van Brandstofverbruik van de Regio Noordoost Nederland. Inmiddels zijn hier 10 bedrijven uit de regio bij aangesloten.

14 14 MVO jaarverslag 2014 Opleiding Zo lang je in dienst bent van Siers, volg je opleidingen. Om een goed niveau te halen, maar ook om te kunnen blijven voldoen aan de laatste kwaliteitsen veiligheidseisen. We maken het onze werknemers zo gemakkelijk mogelijk. Eventueel huiswerk doen ze thuis, maar de opleidingen en cursussen zelf volgen ze gewoon onder werktijd. Personeelsbezetting In 2014 is het totaal aantal peroneelsleden gedaald. In de omgang met opdrachtgevers en collega s hechten we veel waarde aan: Bij de vennootschappen Siers Leiding- Montageprojekten Oldenzaal B.V., Siers Infraconsult B.V. en Siers Telecom B.V. was er in 2014 een daling van het aantal personeelsleden. Bij de vennootschap MSH Bouw B.V. is het aantal personeelsleden gelijk gebleven en bij Siers Groep Oldenzaal B.V. was er sprake van een groei in het aantal personeelsleden. Over het geheel genomen is het aantal personeelsleden gedaald. De voornaamste oorzaken van de daling van het aantal eigen personeelsleden zijn inkrimping of einde contract, maar ook het ontslag van een aantal personeelsleden. De gemiddelde leeftijd over alle vennootschappen is in 2014 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van openheid & eerlijkheid respect & vriendelijkheid vertrouwen & integriteit veiligheid & gezondheid orde & netheid Siers L&M MSH Bouw Siers Groep Siers Infraconsult Siers Telecom ,0 62,6 41,8 41,5 42,0 43,0 Totaal Siers Groep (gewogen) ,5 64,5 39,6 41,4 42,0 43,1

15 MVO jaarverslag In 2014 is er binnen de Siers Groep wederom geschoold. De personeelsleden van Siers Leiding-Montageprojekten en Telecom volgden de vaktechnische en veiligheidsopleidingen die volgens de CKB moeten worden gevolgd. Om binnen Siers Telecom te voldoen aan de eisen van CKB, werden de afgelopen jaren een aantal EVC-trajecten ingezet. 25 medewerkers van Siers Telecom ontvingen in 2014 een MBO-diploma. Zes deelnemers behaalden het diploma Monteur data/elektra, acht deelnemers het diploma Eerste Monteur data/elektra, zes deelnemers het diploma Technicus data/elektra en vier deelnemers het diploma Werkvoorbereider Installatie. Nagenoeg alle medewerkers van Siers Leiding-Montageprojekten en Siers Telecom hebben nu de, volgens de CKB vereiste vakdiploma s en aanvullende vaktechnische cursussen behaald. De scholingsuren van Siers Infraconsult B.V. zijn voor een groot deel toe te wijzen aan interne opleidingen van medewerkers. In 2014 werden in totaal scholingsuren geregistreerd. Siers L&M: Siers Groep: Siers Telecom: Siers Infraconsult: uur 34 uur uur uur Ziekteverzuim Het gemiddelde verzuimpercentage over de Siers bedrijven in 2014 is 0,14% hoger dan in Wij streven ernaar om langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken, door een snelle verwijzing naar o.a. bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk. Voor langdurig arbeidsongeschikten proberen we zoveel mogelijk (tijdelijk) aangepaste of vervangende werkzaamheden te creëren. Bovendien wordt er tijd en geld geïnvesteerd in verkorting van de wachtlijsten, waarmee een zieke werknemer gewoonlijk wordt geconfronteerd. Siers is per 1 augustus 2014 overgestapt naar een nieuwe arbodienstverlener, namelijk Human Capital Care. Reden voor deze overstap is dat de vaste bedrijfsarts van onze vorige arbodienst (Arbo Unie) heeft besloten om gebruik te maken van zijn prepensioenregeling. Omdat er binnen Arbo Unie geen opvolger aanwezig is die voor meerdere jaren continuïteit kan bieden in de ziekteverzuimbegeleiding zoals Siers die in de toekomst voor ogen heeft, is er derhalve besloten om het contract met Arbo Unie te beëindigen en verder te gaan met een nieuwe arbodienstverlener. Afstand tot de arbeidsmarkt De groep personeelsleden met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie tabel) bestaat uit personeelsleden, die een gedeeltelijke WAO/WIA-uitkering ontvangen of personeelsleden die in dienst zijn getreden, terwijl zij een afstand hadden tot de reguliere arbeidsmarkt (vastgesteld door het UWV). Voor personeelsleden die een WAO/WIA-uitkering ontvangen of voor personeelsleden die bij hun vorige werkgever de wachttijd WIA hebben doorlopen kan een no-riskpolis worden verkregen (29b ZW). Op grond van van deze polis kan de werkgever bij ziekte van die personeelsleden gedurende 5 jaren 100% ziekengeld bij het UWV claimen, ongeacht de oorzaak van de ziekte. 25 deelnemers van Siers Telecom, die deelnamen aan EVC trajecten, ontvingen in 2014 een MBO diploma. Siers L&M MSH Bouw Siers Groep Siers Infraconsult Percentage 3% 0% 3% 2% 3% Siers Telecom

16 16 MVO jaarverslag 2014 Doelstellingen 2014 De belangrijkste KAM activiteiten die 2014 voor de Siers Groep Oldenzaal B.V. zijn gerealiseerd: KAM activiteiten 2014 Enquête Veiligheidsbewustzijn Juli 2014 Implementatie CO 2 prestatieladder niveau 4 Januari 2014 Certificeren BRL 7000 / 7004 Juni 2014 Cursus Operationeel Medewerker (verontreinigde grond) Doorlopend Cursus Veilig werken langs de weg Doorlopend Cursus Het nieuwe rijden Doorlopend Cursus PBM s bij AC-werkzaamheden Doorlopend Cursus Asbestherkenning in de grond Doorlopend

17 MVO jaarverslag Doelstellingen 2015 Onze doelstellingen voor het komende jaar zijn als volgt: Vergroten Veiligheids bewustzijn bij middenkader Opstellen praktijkinstructies Uiterlijk dec 2015 Actualiseren VG & M plannen Bijhouden CO 2 footprint per kwartaal en voortgang communiceren Reanimatie training Oktober 2015 Risico Inventarisatie & Evaluatie actualiseren December 2015 Inventariseren Ontruimings plannen Overige vestigingen Monitoren rijgedrag medewerkers Inkopen Groene stroom voor alle vestigingen

18 MVO 18jaarverslag 2014 MVO jaarverslag MVO jaarverslag

19 JAAR MVO jaarverslag MVO jaarverslag Cijfers, tabellen, analyses MVO JAARVERSLAG BIJLAGEN

20 20 MVO jaarverslag 2014 Het KAM-overleg heeft tot nu toe plaatsgevonden volgens het schema op de rechterpagina. Alle relevante KAM-zaken worden in het overleg besproken, transparantie staat hier centraal. Kwaliteitszorg is de basis voor het succes en de continuïteit van een onderneming. Daarom staat het altijd hoog op de agenda en dienen alle medewerkers van hoog tot laag het belang hiervan in te zien.

21 MVO jaarverslag KAM-Beleidscommissie OR Deskundige diensten Werkgever De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest tijdens de KAM-overleggen: Bestrijding van het ziekteverzuim Ongevallenpreventie Meldingen conform het F-002 formulier De gemelde incidenten De Risico Inventarisatie en Evaluatie De opgestelde Taak Risico Analyses De gemelde klachten, afwijkingen en verbetervoorstellen Opmerkingen uit de diverse rondgangen van de certificerende instantie Beter gebruik van de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen MVO jaarverslag Het verzorgen van artikelen in het personeelsblad de Bats over KAM onderwerpen Het KAM-jaarverslag Het Plan van Aanpak Hoe gaan we om met afval- en chemische stoffen

22 MVO jaarverslag 2014 inspecties 2014 De volgende inspecties zijn in het afgelopen jaar uitgevoerd door erkende bedrijven Kraanbanen in de werkplaats; Hydraulische kranen op de vrachtwagens; Hoogwerkerinstallaties op de vrachtwagens en tractoren; Vorkheftrucks; Gecertificeerde hijsmiddelen; Brandblussers; LEL-meters; PID-meters. Adviezen voortvloeiend uit bezoeken en werkplekonderzoeken van KIWA en Arbodienst zijn toegepast op de desbetreffende werkplekken. 2 tekortkomingen geconstateerd door inspectie SZW tijdens verschillende werkplekbezoeken Onze opdrachtgevers gaan steeds meer over naar het uitvoeren van werkplekinspecties op onze projecten. Dit leverde regelmatig discussie op omdat de inspecties werden uitgevoerd conform hun zorgsysteem. Dit zorgsysteem wijkt op een aantal punten af van ons zorgsysteem. Beide systemen voldoen echter aan de geldende normen en regelingen. Voor de bedrijven van de Siers Groep is het KAM-zorgsysteem van Siers leidend.

23 MVO jaarverslag Aanschaf arbeidsmiddelen Er zijn voor diverse werken KAM-projectplannen opgesteld. Voor alle standaard werkzaamheden zijn sinds 2004 TRA s (Taak Risico Analyse) opgesteld. Ook zijn voor de diverse werken projectgerichte TRA s opgesteld. Deze TRA s worden op een centrale plek gearchiveerd en in een database opgeslagen. Projectgerichte TRA s worden ook op het betreffende werk doorgenomen met de op het werk aanwezige medewerkers. De volgende arbeidsmiddelen werden aangeschaft, of zelf vervaardigd: Omschrijving Aantal Gasloos blaasset gereedschap 2 Bureaustoel 15 Ergonomische doorslijpmachine 5 Ergonomische trilplaat 4 Elektrische boormachine 25 Accuboormachine 50 Geluidgedempte compressor 5 Trilstamper, gedempt 15 Schaftkeet 2 Tandemas aanhangwagen 6 Bedrijfswagen voorzien van airco, kledingkast en speciale inrichting 60 Personenauto 20% 2 Personenauto 14% 22 Personenauto 7% 1 Stoelen ter vervanging van banken in de bouwkeet % meters aardgas 5 Digitale afpersinstallatie met datalogger voor hoofdleiding 4 Vuilwaterpomp 6 Digitaal afperstoestel dienstleiding 4 Stroomaggregaat 4 Stroomaggregaat op aardgas 1 Ratelsnijtang 1 Ford tractor met geluidgedempte cabine 6 Buisschraapset 2 Kantoor airco 6 In hoogte verstelbaar bureau 20 Tabel 1.1 Aanschaf arbeidsmiddelen

24 24 MVO jaarverslag 2014 KAM registratie per bedrijf Ondanks het feit dat het aantal medewerkers is gedaald, zijn er in 2014 meer KAM-registraties geweest dan in Dit heeft onder meer te maken met het aantal werkoverleggen voor Siers L&M en Siers Telecom dat is gestegen ten opzichte van Voor Siers Infraconsult geldt echter juist een daling van het aantal werkoverleggen. In 2014 hebben bij de siers groep 956 werkplekinspecties, 1689 werkoverleggen en 429 start werkoverleggen plaatsgevonden Dit is een stijging ten opzicht van 2013 Toen waren dat er respectievelijk 855, 1335 en 293. Type formulier Januari Februari Maart April Mei Juni Juli / Aug September Oktober November December Totaal F F F F F F F F F Totaal (gem.) aantal werknemers Tabel KAM registratie Siers L&M

25 MVO jaarverslag Type formulier Januari Februari Maart April Mei Juni Juli / Aug September Oktober November December Totaal F F F F F F F F F Totaal (gem.) aantal werknemers Tabel KAM registratie MSH Bouw Type formulier Januari Februari Maart April Mei Juni Juli / Aug September Oktober November December Totaal F F F F F F F F F Totaal (gem.) aantal werknemers Tabel 2.3 KAM registratie Siers Telecom

26 26 MVO jaarverslag 2014 Type formulier Januari Februari Maart April Mei Juni Juli / Aug September Oktober November December Totaal F F F F F F F F F Totaal (gem.) aantal werknemers Tabel KAM registratie Siers Infraconsult In 2014 hebben er bij de Siers Groep 956 werkplekinspecties, werkoverleggen en 429 start werkoverleggen plaatsgevonden. Dit is een stijging ten opzichte van Toen hebben er 855 werkplekinspecties, werkoverleggen en 293 start werkoverleggen plaatsgevonden. Zie ook het onderstaande overzicht: Tabel Totalen werkoverleg en werkplekinspecties Siers Groep

27 MVO jaarverslag Het aantal F-002 formulieren is in 2014 gedaald ten opzichte van In de volgende diagrammen is te zien hoe de verhoudingen liggen tussen de soorten F-002 formulieren. Tabel 2.6 F-002 formulieren Siers L&M 2014 Tabel 2.7 F-002 formulieren Siers Telecom 2014 Tabel F-002 formulieren Siers Infraconsult Tabel 2.9 F-002 formulieren Siers Groep 2014

28 28 MVO jaarverslag 2014 Werkplekinspecties Alle uitvoerders binnen Siers houden tenminste eenmaal per maand een werkplekinspectie. In 2014 zijn er 871 werkplekinspecties uitgevoerd. De afwijkingen die tijdens deze inspecties zijn waargenomen zijn verzameld, om zo inzichtelijk te krijgen of bepaalde situaties vaker voorkomen of dat het om incidenten gaat. Op die manier kunnen ook maatregelen worden genomen. De gegevens worden vergeleken met de analyse van Voor deze analyse is gekeken naar afwijkingen die meer dan 3% van het totaal zijn. Dit is terug te vinden in de hierboven weergegeven grafiek. De grafiek van 2013 is onderaan deze tekst weergegeven. Net als in 2013 valt het op dat er in een groot aantal inspecties sprake is van struikelgevaar, namelijk 10,56% (92 keer). In 2013 was dit percentage lager, namelijk 6,45% (55 keer). De reden dat dit percentage een stuk hoger is vergeleken met de andere vragen uit het formulier, is dat een groot aantal uitvoerders aangeeft op het werkplekinspectieformulier dat er vrijwel altijd sprake is van struikelgevaar, sommige uitvoerders geven aan dat ze het struikelgevaar beperken of dat het beheersbaar is. Op de werken waarbij werkelijk struikelgevaar was, is dit ook opgelost door middel van opruimen. Begin 2014 is er een toolbox gehouden over struikelen, uitglijden en verstappen. Medewerkers zijn daarom wel op de hoogte van de gevaren en dienen dit ook altijd mee te nemen in de Last Minute Risico Analyse (LMRA). Wat ook opviel is dat de afzettingen in 9,53% (83 keer) van de inspecties niet correct waren. In de meeste gevallen is de afzetting aangevuld of aangepast, omdat de afzetting niet compleet was of omdat deze niet goed stond opgesteld. In enkele gevallen was geen sprake van afzetting, omdat het werk bijvoorbeeld binnen een centrale of POP-ruimte werd uitgevoerd. In 2013 was dit ook de een na grootste afwijking van alle inspecties. Vrijwel alle medewerkers binnen Siers hebben de training Veilig werken langs de weg gevolgd. Hierbij zijn tevens flyers uitgedeeld waarop stond vermeld wat de meest voorkomende wegafzettingen zijn en hoe deze dienen te worden toegepast. In 6,66% van de gevallen (58 keer) is er gevaar van knellen en stoten. Net als bij struikelgevaar is ook hier veelal aangegeven dat er altijd gevaar is van knellen en stoten. In een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van PBM s of wordt het gevaar beperkt. In 2013 was dit percentage 1,52%. alle uitvoerders binnen siers houden tenminste eenmaal per maand een werkplekinspectie. In 2014 zijn er 871 werkplekinspecties uitgevoerd.

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport OFN/OFS

Onderzoeksrapport OFN/OFS 31 Maart 2014 Tutorgroep 10 Maartje van Deursen Guus van Hassel Jelle Gerritse Tamara Gouda Remco Meulendijk Karlijn Verlouw Onderzoekstutor: Kris Bogaerts Procestutor: Roland van Dalen Docent Logistiek:

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S.

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S. Appèl op perspectief PGS15 veiligheidscultuur cijfers GRANULAAT winst Sociaal Jaarverslag 2010-2012 opleiding investeringen L6S innovatie black belt greenbelt eiligheidscultuur GRANULAAT opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan studenten en wordt momenteel grootschalig aangepakt. In totaal

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie,

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie, Voorwoord De meerwaarde van provincies voor burgers, politiek en maatschappij hangt nauw samen met het succesvol functioneren van de medewerkers. Een laag verzuim en goede inzetbaarheid horen daar onlosmakelijk

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra Jaarverslag 2013 nv holding westland infra Jaarverslag 2013 Inhoud JAARVERSLAG 2013 1 Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 2013 6 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Kwaliteit, veiligheid en milieu. Oktober - december

Kwaliteit, veiligheid en milieu. Oktober - december Kwaliteit, veiligheid en milieu Oktober - december 2010 0 28-01- 2011 J. Kerstjens C.Smit definitief Rev Datum Opgesteld Vrijgave Omschrijving Titel: Kwartaalrapportage 4 van 4 Inhoud 1. Werkwijze 3 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2009

Sociaal Jaarverslag 2009 Juni 2010 Sociaal Jaarverslag 2009 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bewust werken en leven 3 3 INHOUD PAGINA 3 Voorwoord Hans Duijst PAGINA 16 Medezeggenschap De stem van de medewerker Voorwoord

Nadere informatie