Kamerlid Portefeuille Telefo on

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kamerlid Portefeuille E-mail Telefo on"

Transcriptie

1 Externe contactlijst VVD Tweede Kamerfractie Kamerlid Portefeuille Telefo on Van Ark, mw. drs. T. (Tamara) Emancipatiebeleid; Homo-emancipatiebeleid; Charlotte van der Welle Azmani, mr. M. (Malik) Job Warners Berckmoes- Duindam, mw. Y. (Ybeltje) Algemene wet gelijke behandeling Immigratie & Asiel; Integratie Sociaal economische innovaties Anne Marlijn Kalweit Boer de, mw. mr. B.G. (Betty) Annelien Zurlage Bosman, A. (André) Maurice Hoogeveen Broeke ten, J.H. (Han) Christiaan Bergwerff Burg van der, mw. dr. B.I. (Brigitte) Spoorwegen en Openbaar vervoer; Waterinfrastructuur en havens; Zee- en binnenvaart Water; Visserij; Koninkrijksrelaties Buitenlandse Zaken (algemeen); Defensie (Artikel 100; Gemeenschappelijk buitenlands & veiligheidsbeleid / Europees Veiligheid- en defensiebeleid; Evaluatie missies; Non-proliferatie verdrag; mensenrechten; consulair; internationale organisaties en beleid) Ministerie van AZ, Koninklijk Huis, Kabinet der Koningin; Jeugdzorg en Jeugdbeleid; nl

2 Mira Levi Caluwé de drs. I.S.H. (Ingrid) Jeugdcriminaliteit Ontwikkelingssamenwerking Charlotte van Wezel Dijkhoff, mr. K.H.D.M. (Klaas) Thijs van Leengoed Politie, veiligheid en openbare orde; Brandweer; Stelsel beveiligen en bewaken; Rampenbestrijding en crisisbeheersing; Terrorisme; Voetbalwet; Dijkstra, R.J. (Remco) AIVD Milieu en Klimaat Medewerker: Adinda Lodders Duisenberg, drs. P.J. (Pieter) Rein van Lieshout Elias, T. (Ton) Jeroen van Dijken Harbers, M.G.J. (Mark) Boudewijn Beukers Heerema, R. (Rudmer) Julia Peters Hoger onderwijs; Lerarenbeleid Verkeer; Luchtvaart, luchthavens Algemeen financieel-economisch beleid; Overheidsfinanciën en Rijksbegroting; Ecofin en euro Dierenwelzijn Faunabeheer Dierproeven mer.nl

3 Natuur en biodiversiteitsbeleid Huizing, drs. M.E. (Matthijs) Elodie Sauter Leegte, Ir. R.W. (René) Niels Driegen Liefde de, B.C. (Bart) Marieke Doolaard Linde van der, R.E. (Roald) Tabita Mann Mediabeleid; Sport Energie; Buitenlandse handel ICT en Telecom; Post; Glastuinbouw Biotechnologie Mededingings- en cosumentenbeleid (Hervorming) Rijksdienst; Organisatie overheid; Overheid en ICT; Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf; Normering topinkomens (semi-)publieke sector; Ambtenarenzaken en arbeidsvoorwaarden collectieve sector; Adviesstelsel; Inspecties; Gemeentelijke basisadministratie; Litjens, drs. P.J.M. (Pieter) Anneloes Geerts Reisdocumenten (paspoort) Openbaar bestuur (middenbestuur, WGR, bestuurlijke vernieuwing, decentralisatie, gemeentelijke- en provinciale herindelingen, provinciewet, gemeentewet, code interbestuurlijke verhoudingen, monisme en dualisme op decentraal niveau, positie burgemeester, grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking;

4 Lodders, mw. W.J.H. (Helma) Margje Knaapen Lucas- Smeerdijk, mw. A.W. (Anne-Wil) Wouter de Nie Financiering lagere overheden; Decoratiestelsel; Initiatiefwet; Wet op de lijkbezorging; Rechtspositie politieke ambtsdragers; Integriteit openbaar bestuur; Nationale ombudsman; Omgevingswet Burgemeestersbenoemingen Pensioenen/pensioenfondsen/levensloopr egeling; Landbouw; Voedselkwaliteit; Jacht Dierenwelzijn (productiedieren) Faunafonds; Dierenwelzijn; Paardenhouderij Topsectoren; Industrie en scheepsbouw; Technologie en Innovatie; Vestigingsklimaat/Concurrentiepositie; Wetenschapsbeleid; Regionaal beleid Miltenburg van, mw. A. (Anouchka) Wetenschapsbeleid Voorzitter Tweede Kamer Mulder, A. (Anne) Catharina Rinzema Curatieve zorg (excl. GGZ, preventie en dierproeven)

5 Neppérus, mw. mr. H. (Helma) Charlotte Zegering Hadders Nieuwenhuiz en van, mw. drs. C. (Cora) Sandra Reynaers Oosten van F. (Foort) Onno Spek Potters, S.C.C.M. (Sjoerd) Robert van Hittersum Rutte, mr. A.C.L. (Arno) Rebecca Krüders Schut- Welkzijn, mw. A (Anouschka) Belastingen; Commissie Werkwijze; Raming Kamer Inkomensbeleid Koopkracht, Werkloosheid WW en ontslagrecht IOAW/IOW Re-integratie, Participatie ouderen WML Sociale partners Europese aangelegenheden SZW Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt Civiel recht; Adoptie; Notariaat en tuchtrecht; Deurwaarders en tuchtrecht; Vennootschaps- en ondernemingsrecht; Burgerlijk procesrecht; Kansspelen Participatie en handhaving (Wet Werk en Bijstand, Bijzondere bijstand en minimabeleid, participatiewet/samenvoegen WWB, WSW en WAJONG, armoedebeleid en schuldhulpverlening); Arbeidsomstandigheden Preventie- en Alcoholbeleid; Ouderenmishandeling; Inkomensregelingen WTCG/CER/TSZ; Mantelzorg en vrijwilligerswerk Cultuur Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Fraude en handhaving

6 Jim Driesen WAV Grensarbeiders Steur van der, mr. G.A. (Ard) Erik Grol Export Uitkeringen AOW SUWI Arbeidsinspectie Straf- en procesrecht (drugs en drugscriminaliteit, prostitutie en mensenhandel, wapenwetgeving, gevangeniswezen en TBS, forensisch onderzoek, reclassering, cybercrime, financieel-economische criminaliteit, Openbaar Ministerie, adolescentenstrafrecht, strafvordering, slachtofferhulp, schadefonds, positie slachtoffer strafproces, Europees strafrechtelijke samenwerking); Rechterlijke macht; Advocatuur- en tuchtrecht; Privacy; Rechtsbijstand; Initiatiefwetten: Kinder- en partneralimentatie, mediation, kinderverkrachting Straus, mw. drs. K.C.J. (Karin) Kim Vogten Taverne, J. (Joost) Voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs (MBO) en volwassenenonderwijs Staatsrecht; Grondwet; Internationale verdragen; Bestuurs- en procesrecht; Auteursrecht; Kieswet; Financiering politieke partijen;

7 Vrijheid van Meningsuiting, inclusief initiatiefwet; Tellegen, mw. Drs. O.C. (Ockje) Lizet Swinnen Veen van, M. S. (Michiel) Renee Konings Kinderopvang; Kindregelingen; Arbeid en Zorg; Medisch-ethische vraagstukken; Oorlogsgetroffenen, WUV Arbeidsmarktbeleid zorg; Opleidingen en beroepen; Cliënt- en klachtrecht; Medisch beroepsgeheim; Maatschappelijk opvang, verslavingszorg; Elektronisch Patiëntendossier Patiëntenveiligheid Inspectie voor de Gezondheidszorg GGZ Verheijen, drs. M. L. (Mark) Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Europese zaken, incl. uitbreiding EU; Raad van Europa nl Medewerker: Pieter Veldhuizen Visser, mw. Drs. B. (Barbara) Laurens Miserus Vries de, A. (Aukje) An Moorman Personeel Defensie Woningmarkt (Volkshuisvesting, woningcorporaties, eigen woningbezit excl. Hypotheekrenteaftrek, huisvestingswet, huurtoeslag); Stedelijke vernieuwing en wijkaanpak; Kraken Toezicht financiële markten en accountancy; Corporate Governance; Staatsdeelnemingen;

8 Rijksuitgaven; Waddenbeleid Vuijk, R. (Ronald) Merel Zeilstra Wout van t B. (Bas) Liesa Veldman Ziengs, E. (Erik) Jeroen Voorveld Defensie algemeen; MIVD; Materieel incl. JSF; Veteranenwet Langdurige zorg/awbz (incl. decentralisaties); Wet Maatschappelijke Ondersteuining MKB, toerisme, ondernemers/ondernemerschap; Terugdringen administratieve lasten, beperking regeldruk bedrijfsleven; ZZP-ers Indeling Kamerleden en voorlichters Henri Kruithof E: T: M: Laura Huisman E: T: M: (vice) fractievoorzitter, V&J Zijlstra van Ark Van Miltenburg Van der Steur Dijkhoff Paul Weber E: T: M: BOD, Wonen & Rijksdienst Ten Broeke De Caluwé Berckmoes-Duindam Vuijk Verheijen Bosman (koninkrijksrelaties) Taverne Van Oosten

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Sdu POD titels januari 2015

Sdu POD titels januari 2015 Sdu POD titels januari 2015 ISBN 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 Programma s/ Algemeen Bestuur en middelen Algemeen bestuur Grondwet Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Wet bescherming persoongegevens

Nadere informatie

vnic 26 SEP 2011 GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: ~ 3><$Q.r5 itreixv.: KfcaftS /SjB Kopie aan: 2>W/J>T," f U N ArchicT / NLrèijksTvfye!-; r.

vnic 26 SEP 2011 GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: ~ 3><$Q.r5 itreixv.: KfcaftS /SjB Kopie aan: 2>W/J>T, f U N ArchicT / NLrèijksTvfye!-; r. vnic Vereniging van Nederlandse Gemeenten GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: ~ 3>W/J>T," f U N ArchicT / NLrèijksTvfye!-; r.: tot 11INK10425

Nadere informatie

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010 Vrijheid en verantwoordelijkheid Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuur 5 2. Buitenland 7 3. Economie 10 4. Financiën 15 5. Gezondheid 17 6. Immigratie 21

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie

Nadere informatie

Bijlage F deel a: opgave deelnemende organisaties

Bijlage F deel a: opgave deelnemende organisaties Bijlage F deel a: opgave deelnemende organisaties 1 Deelnemers Staatscontract: Ministerie van Algemene Zaken Bureau van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid Rijksvoorlichtingsdienst Ministerie

Nadere informatie

Deelnemende organisaties cluster Vast 1

Deelnemende organisaties cluster Vast 1 Deelnemende organisaties cluster Vast 1 Deelnemers Staatscontract: Ministerie van Algemene Zaken 2 Bureau van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid Rijksvoorlichtingsdienst Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen Lijst van gebruikte afkortingen ABP ABW AKW AMA AMVB AMW ANW AOF AOK AOW APB ARBVO AVI s AWBZ AWF AZ BANS BBE BBP BEW BIKK BKWI BKZ BLS BNP BOR BPM BSE BTW BUZA BVE BZK CAO CARDS CBS CDM CDV CEP CFI CJIB

Nadere informatie

Nummer Afzender Onderwerp 1 Hr. A. de Kruijf Concept regeerakkoord 2 Rianne Roem Punten, problemen en oplossingen 3 Krijn van Beek (Infodrome)

Nummer Afzender Onderwerp 1 Hr. A. de Kruijf Concept regeerakkoord 2 Rianne Roem Punten, problemen en oplossingen 3 Krijn van Beek (Infodrome) Nummer Afzender Onderwerp 1 Hr. A. de Kruijf Concept regeerakkoord 2 Rianne Roem Punten, problemen en oplossingen 3 Krijn van Beek (Infodrome) Bevindingen van Infodrome t.b.v. kabinetsformatie 4 Voorzitter

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD concept Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie en financiële wereld U moet het zeggen Democratie

Nadere informatie

Thema-indeling Overheid

Thema-indeling Overheid Thema-indeling Overheid Overheidsbrede ordening van informatie Antwoord Thema-indeling Overheid Overheidsbrede ordening van informatie Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 11 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991)

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.19.086 Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Auteur: J.A.A. Bervoets, I. Heidebrink Nationaal Archief,

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Verenigingszaken 2 2. Ledenontwikkeling 13 3. Archief 14 4. Congressen 17 5. Inhoudelijke verdieping 23 6. Toekomst van de VVD-structuur 27 7. Netwerken 29 8. Communicatie

Nadere informatie

Hoofdlijnen Coalitieakkoord In Limburg bereiken we meer! Kennismaking College van GS met de Limburgse gemeenten

Hoofdlijnen Coalitieakkoord In Limburg bereiken we meer! Kennismaking College van GS met de Limburgse gemeenten Hoofdlijnen Coalitieakkoord In Limburg bereiken we meer! Kennismaking College van GS met de Limburgse gemeenten ECI Cultuurfabriek, dinsdag 7 juli 2015 Theo Bovens Gouverneur / Commissaris van de Koning

Nadere informatie

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief Vooruitzien Christelijk-sociaal perspectief Verkiezingsprogramma ChristenUnie - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kiezen voor de samenleving investeren in vertrouwen Een christelijk-sociaal antwoord op de uitdagingen

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

De 26 Nederlanders in het Europees Parlement

De 26 Nederlanders in het Europees Parlement De 26 Nederlanders in het Europees Parlement 2 3 Inhoudsopgave Biografieën 4 Contactgegevens Europarlementariërs 18 Voorlichters 22 Parlementaire commissies 24 Hoe werkt het Europees Parlement? 26 Zetelverdeling

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie