MedZorg Verzuimregie. Productinformatie en Overstapservice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MedZorg Verzuimregie. Productinformatie en Overstapservice"

Transcriptie

1 MedZorg Verzuimregie Productinformatie en Overstapservice

2 INHOUDSOPGAVE (klik op een van onderstaande links om direct bij het gewenste onderwerp te komen.) In het kort... 3 Wij leggen u in één A4'tje uit waar MedZorg Verzuimregie om draait. Wie is Regiopoortwachters... 4 Met dit overzicht krijgt u een goed beeld van Regiopoortwachters.nl Vergelijking verzuimbegeleiding (poortwachterbestendige verzuimpakketten)... 5 Een vergelijking van standaard verzuimdienstverlening van enkele grote arbodiensten en Regiopoortwachters. S.v.p. invullen Aanmeldformulier... 6 Met dit formulier kunt u overstappen naar Regiopoortwachters. Machtiging tot opzegging arbo- en re-integratiedienstverlening... 7 Met dit formulier regelen wij de opzegging van uw huidige arbodienst Raadhoven MedZorg Verzuimregie Pagina 2 van 7

3 IN HET KORT Introductie Raadhoven start dit jaar met het aanbieden van Verzuimregie binnen het pakket MedZorg. MedZorg Verzuimregie is een totaaloplossing voor ziekteverzuim binnen uw onderneming. De nadruk ligt op hoe om te gaan met werknemers: arbeidsvreugde, preventie, interventie, re-integratie en als sluitstuk verzekeren. Wij geloven dat met aandacht voor de mens achter de werkgever en met nadruk op preventie, beheersing en slimme interventies het verzuim in een onderneming kan worden teruggebracht. Dit resulteert onder andere in lagere personeelskosten, een betere inzet van de werknemers en een lagere premie voor uw ziekteverzuimverzekering. Verzuimdienstverlening De sleutel in dit concept is de arbodienstverlening. In plaats van de grote, bekende arbodiensten kiest Raadhoven voor Regiopoortwachters: een landelijke franchiseorganisatie met in iedere regio gespecialiseerde bureaus die de taal van de regio en de ondernemer spreken, de arbeidsmarkt in de regio kennen en meer in huis hebben dan alleen arbodienstverlening. Zij verzorgen bijvoorbeeld ook het re-integratietraject. Dit klinkt logisch, maar dat is het niet. Een reguliere arbodienst geeft een dossier vaak weer uit handen aan een apart re-integratiebureau. Uw werknemer, die twee jaar lang een band heeft opgebouwd met de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige van de arbodienst, moet zijn hele verhaal opnieuw doen. Daarnaast zijn wij van mening dat de bekendere arbodiensten te groot zijn geworden om hun targets nog te kunnen vertalen naar de visie van Raadhoven: met aandacht voor de mens achter de werknemer. De verzuimverzekering MedZorg Verzuimregie bestaat uit een verzuimverzekering van Raadhoven en verzuimdienstverlening door Regiopoortwachters.nl. Als u momenteel een verzuimverzekering heeft bij De Amersfoortse, ASR of Nationale Nederlanden dan is het waarschijnlijk dat uw verzekering op enig moment automatisch wordt overgevoerd naar Raadhoven. Dit heeft uiteraard géén gevolgen voor de premie of de voorwaarden van uw verzekering. Natuurlijk gebeurt dit ook in overleg met uw assurantieadviseur. U ontvangt voordat de daadwerkelijke overvoer plaatsvindt meer informatie van ons. Enkele voordelen Werkgevers die kiezen voor de totaaloplossing MedZorg Verzuimregie hebben de volgende voordelen: een gratis intake en verkorte verzuimscan ter waarde van 95,00 (werkbezoek, kennismaking, voorlichting, verzuimbeleid, doornemen preventie, uitleg ziek- en betermeldingen) intensieve begeleiding in geval van een arbeidsongeschikte werknemer toegang tot Verzuimsignaal, het online systeem voor verzuimregistratie dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is beschikking over diverse rapportages uit Verzuimsignaal waarmee u nog actiever kunt aansturen op de preventie en beheersing van verzuim één portaal voor al uw ziek- en betermeldingen en personeelsmutaties één aanspreekpunt voor al uw arbo- en re-integratiezaken u bent vaak voordeliger uit Overstapservice Met onze handige overstapservice nemen wij u veel werk en zorg uit handen. Het enige wat u hoeft te doen is het opdrachtformulier en de machtiging tot opzegging in te vullen, te ondertekenen en naar ons op te sturen. De formulieren vindt u verderop in dit document. Wij zorgen er dan voor dat het abonnement bij uw huidige arbodienst wordt opgezegd en dat de nieuwe verzuimdienstverlening van Regiopoortwachters naadloos daarop aansluit. Regels en voorwaarden Overstapservice De machtiging tot opzegging dient uiterlijk 22 september 2011 bij ons binnen te zijn. Veel arbodiensten hanteren namelijk een opzegtermijn van drie maanden. Als uw opzegging later binnenkomt, kunnen wij tijdige opzegging van uw huidige arbodienst niet garanderen. De gratis intake en verkorte verzuimscan ter waarde van 95,00 ontvangt u zodra uw verzuimverzekering naar Raadhoven is overgevoerd én u via Raadhoven de verzuimdienstverlening van Regiopoortwachters heeft aangevraagd. Eén portaal voor al uw ziek- en betermelding en personeelsmutaties kan worden gerealiseerd zodra uw verzuimverzekering naar Raadhoven is overgevoerd én u via Raadhoven de verzuimdienstverlening van Regiopoortwachters heeft Raadhoven MedZorg Verzuimregie Pagina 3 van 7

4 WIE IS REGIOPOORTWACHTERS Wie is Regiopoortwachters.nl Gecertificeerde arbo- en re-integratiedienstverlening uitgevoerd door een hoogwaardige en regionaal opererende dienstverlener. Dus dichtbij, korte lijnen en ter zake kundig. Diensten Interne re-integratiebegeleiding van de zieke werknemer (poortwachterbestendig) door de bedrijfsarts en arbeidskundig casemanager. Aanvullende diensten op declaratiebasis Bepalen van het werkvermogen en vitaliteitsadvies Aanstellingskeuringen en Health Checks Toetsing en opstellen RI&E (Risico-inventarisatie) Periodiek Medisch Onderzoek (Pago / PMO) Bemiddeling bij (tijdelijke) uitwisseling zieke werknemer en vacatures door aangesloten werkgevers (inclusief workshops) Toegevoegde waarde Helpt de werkgever het beste uit haar personeel naar boven te halen. Optimaliseert de (duurzame) inzetbaarheid van het personeel. Minimaliseert de financiële en immateriële schadelast bij (dreigend) ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en loopbaanvraagstukken. Uitweg in het woud van subsidies en sociale wet- en regelgeving. Onderscheidend vermogen Dichtbij, korte en directe lijnen: één regionaal aanspreekpunt Geen deeloplossingen maar een innovatief totaalpakket voor alle arbo- en re-integratiezaken (2003: winnaar van de Zilveren Luctor voor innovatie, 2007: winnaar van de OSD Innovatieprijs) Arbodienstaansluitingen, passend bij het type bedrijf op basis van voorcalculatie (abonnement). Transparante dienstverlening en administratief gemak met behulp van een webgebaseerd verzuimvolgsysteem (voor werkgever en accountant beschikbaar!) Kwaliteit en betrouwbaarheid: gecertificeerde dienstverlening ISO 9001 en CRA (voor gecertificeerde arbodiensten), hoge klanttevredenheid (2009: 8,0*) Resultaten 2009*: verzuimfrequentie 0,36 (gem. NL: 1,0), verzuimpercentage 2,88% (gem. NL: 4,2%), geen poortwachtersancties * vastgesteld via externe audits en onafhankelijke onderzoeken (o.a. door Marketconcern, DNV, en Regioplan) Visie Een juiste afstemming van de (verborgen) capaciteiten van de werknemer en het te verrichten (nieuwe) werk leidt tot de hoogste toegevoegde waarde voor zowel de werkgever als de werknemer. Oproeplocaties Binnen een afstand van 50 kilometer vanaf de woonplaats van de werknemer Meer informatie? Kijk op of stuur een naar Raadhoven MedZorg Verzuimregie Pagina 4 van 7

5 ArboUnie (MKB Basics) Arboned Achmea Vitalis Maetis Arboduo Regiopoortwachters VERGELIJKING VERZUIMBEGELEIDING (poortwachterbestendige verzuimpakketten) Verrichtingen Kennismaking en bezoek locatie Nee Nee Nee Nee Nee werkgever en verkorte verzuimscan (á 95,00) Telefonische informatie-inwinning Spoedspreekuur bij dreigend langdurig verzuim LV Eerste verzuimspreekuur Nee, uiterlijk Nee, uiterlijk Nee, uiterlijk Nee, uiterlijk eind week 2 (aflopen kort verzuim) week 4 week 3 week 3 week 3 Spreekuur bedrijfstarts /, alleen (incl. triage) verpleegkundige bedrijfsarts Probleemanalyse en advies Bespreken / concretiseren plan van aanpak op locatie werkgever Nee LV LV Nee LV Periodieke vervolgspreekuur en Vervolgcontacten Arbeidsdeskundige toets 13e week, uiterlijk Nee week 18 Nee Nee, continu Poortwachtertoets conform UWV-richtlijn in maand 4, 6 en 12 ter voor- Nee Nee Nee Nee Nee koming van een poortwachtersanctie Ondersteuning re-integratiedossier en re-integratieverslag Advisering inzet van de preventiemedewerker LV LV LV Begeleiding tijdens het 2 e ziektejaar Aanvraag subsidies en premiekortingen Nee Nee Nee Nee Signalering frequent verzuim ja Toegang open spreekuur / arbeidsomstandighedenspreekuur LV Overleg met OR of PVT inzake verzuimbeleid LV LV LV Opstellen kosten- en batenanalyse Nee, wel Nee Nee Nee t.b.v. inzet interventies signalering Nee Arbeidsdeskundig 1e spoor onderzoek LV LV LV LV LV Advies ontslagaanvraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid Nee Nee Nee Nee Nee ja Gebruikmaking van een webgebaseerd (zeer verzuimregistratiesysteem uitgebreid) Handsfree ziekengeld declaraties Nee Nee Nee Nee Nee Verzuimoverzichten, 1 keer, continu Aansluittarief per werknemer per Van 101,00 jaar verzuimabonnement 127,00 tot 132,00 (afhankelijk van 123,00 123,00 113,00 99,00 verzuim%) : is wel in het abonnement opgenomen LV: losse declarabele verrichting Nee: is niet in het abonnement opgenomen NVT: niet van toepassing Raadhoven MedZorg Verzuimregie Pagina 5 van 7

6 AANMELDFORMULIER Gegevens bedrijf Naam opdrachtgevende werkgever Adres Postcode en Woonplaats Algemeen telefoonnummer Naam contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon adres contactpersoon Aantal werknemers Ingangsdatum contract Naam assurantietussenpersoon Verzuimdienstverlening Ondergetekende geeft opdracht aan Regiopoortwachters.nl gevestigd aan Balie 7 te Zierikzee voor de volgende dienstverlening: Maak een keuze tussen abonnement 1 of 2 1. Verzuimbegeleiding op basis van een abonnement met standaard het eerste re-integratiegesprek aan het einde van week 2. De abonnementstarief hiervoor bedraagt 99,00 per werknemer per jaar. 2. Verzuimbegeleiding op basis van een abonnement met standaard het eerste re-integratiegesprek in week 1 (dag3/5). De abonnementstarief hiervoor bedraagt 109,00 per werknemer per jaar. Gratis toegang tot Verzuimsignaal, het onlinesysteem voor al uw verzuim gerelateerde zaken. Op aanvraag kan uw salarisadministrateur een aparte username krijgen. Gratis intake en verkorte verzuimscan zodra de verzuimdienstverlening van Regiopoortwachters ingaat én uw ziekteverzuimverzekering is ondergebracht bij Raadhoven. De intake en verkorte verzuimscan bestaat uit een werkbezoek, kennismaking, voorlichting, verzuimbeleid, doornemen preventie en uitleg ziek- en herstelmelding. Ondertekening Plaats Datum Naam tekenbevoegde Functie tekenbevoegde Handtekening Vult u ook de machtiging tot opzegging in Raadhoven MedZorg Verzuimregie Pagina 6 van 7

7 MACHTIGING TOT OPZEGGING ARBO- EN RE-INTEGRATIEDIENSTVERLENING Gegevens bedrijf Ondergetekende als tekenbevoegde namens: Naam bedrijf Adres Postcode en Woonplaats Gegevens arbodienst machtigt hierbij M.G. Willems, werkzaam bij Raadhoven tot opzegging van de lopende en volledige overeenkomst(en) van (arbo- en reintegratie) dienstverlening bij Naam arbodienst Aansluitnummer Adres Postcode en Woonplaats Ondertekening Plaats Datum Naam tekenbevoegde Functie tekenbevoegde Handtekening Stuur het aanmeldformulier en de machtiging tot opzegging naar onderstaand adres. Een postzegel is niet nodig. Raadhoven BV Antwoordnummer VB BILTHOVEN Raadhoven MedZorg Verzuimregie Pagina 7 van 7

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 sgravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 Wij zijn Arbo Concern! Arbo Concern maakt uw bedrijf beter: een fullservice

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12

Horeca Verzuimloket. Voorwaardennummer V003-12 Horeca Verzuimloket Voorwaardennummer V003-12 Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de Basisvoorwaarden van de door verzekeringnemer bij de maatschappij gesloten module ziekteverzuim in de mantelovereenkomst

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie

NLG Werkvermogen. Integraal Gezondheidsmanagement. Van werken wordt iedereen beter. NLG Werkvermogen versie 01-01-2013 Pagina 1 van 9

NLG Werkvermogen. Integraal Gezondheidsmanagement. Van werken wordt iedereen beter. NLG Werkvermogen versie 01-01-2013 Pagina 1 van 9 NLG Werkvermogen Integraal Gezondheidsmanagement Van werken wordt iedereen beter NLG Werkvermogen versie 01-01-2013 Pagina 1 van 9 Werkvermogen Inleiding De sociale zekerheid in Nederland is na de oorlogsjaren

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Handleiding verzuimpreventie en begeleiding arbeidsongeschikte predikanten voor de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Handleiding verzuimpreventie en begeleiding arbeidsongeschikte predikanten voor de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken Handleiding verzuimpreventie en begeleiding arbeidsongeschikte predikanten voor de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken In deze handleiding treft u informatie over de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

verzuimzorgpakket+ Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom

verzuimzorgpakket+ Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom verzuimzorgpakket+ Driekleur verzekeringen en Regiopoortwachter Zuidwest: de financiële pijnstillers Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl

ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl ARBO West, benut uw mogelijkheden De wetgeving rondom verzuim en reïntegratie is de laatste jaren fors veranderd. Het gehele sociale stelsel in Nederland is er op gericht dat uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut Inleiding De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een reïntegratiewijzer te maken. Deze wijzer is primair bedoeld om de spreekuurhouders

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie