Beter worden in je Werk Zelfregie bij Werkgerelateerde klachten in de 1 e lijn met ondersteuning van multidisciplinaire modules

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter worden in je Werk Zelfregie bij Werkgerelateerde klachten in de 1 e lijn met ondersteuning van multidisciplinaire modules"

Transcriptie

1 Beter worden in je Werk Zelfregie bij Werkgerelateerde klachten in de 1 e lijn met ondersteuning van multidisciplinaire modules Projectevaluatie Gezondheidscentrum Meander Geschreven door ProQuest Ramses van Hees vrijgevestigd bedrijfsarts Breda, 7 juni

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Algemene conclusie... 3 Projectbeschrijving... 4 Projectmedewerkers... 4 Structuur Beter worden in je Werk... 4 Voorbereidende fase (van 1 maart 09 tot 1 juli 09)... 5 Uitvoeringsfase 1 (van 1 augustus 09 tot 31 december 09)... 5 Uitvoeringsfase 2 (van 1 januari 10 tot 19 april 10)... 5 Algemene leerpunten... 6 succespunten... 6 verbeterpunten... 6 Doelen uit het projectplan... 6 Participatie van de professionals... 6 PR activiteiten Arbeid in de eerste lijn... 7 De interventie voor arbeidsgebonden problemen in de eerste lijn... 7 Arbeid, gezondheid en participatie en eerstelijns professionals... 7 Conclusie meerwaarde traject:... 8 Individuele cliënt... 8 Instellingsbeleid... 9 Maatschappelijk debat en overheidsbeleid Empowering bevordering van zelfregie Gebruikte middelen Resultaten en impact van de inzet Structurele inbedding in de organisatie Verankering en vooruitzichten voor structurele financiering doel structurele borging projectplan inspanningen en resultaten verankering project Financiële verslaglegging Toelichting balans

3 1 Algemeen Algemene conclusie We kunnen constateren dat dit project binnen de tijd is gerealiseerd en ook een vervolg krijgt. Er is ruim aandacht geweest voor het bevorderen van zelfregie en verbetering van het dagelijks functioneren op het werk en thuis. De cliënten gaven aan tevreden te zijn tijdens de evaluatie (gemiddeld: goed ) en bijna allemaal zijn ze erin geslaagd structurele veranderingen aan te brengen in hun leven waardoor hun problemen afgenomen zijn. Wel werd het programma als erg intensief ervaren. Het opzetten van het project en het ontwikkelen van de intervisie- en modulebijeenkomsten heeft veel tijd gekost van een groep van circa tien mensen in fase 1, en drie mensen in fase 2. De subsidie van Sterk naar Werk heeft deze ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Wel bleek de begroting uiteindelijk iets te rooskleurig, waardoor men op enkele punten heeft moeten inschikken. Vanaf oktober kreeg de projectleider door een privé beslissing de mogelijkheid om onbetaald extra tijd in het project te steken. Dat is een belangrijke factor geweest voor het succes tot nog toe. Toch was ook dit niet toereikend om op alle punten de doelen te halen: de verificatie van de SROI en de communicatie naar de 1 e lijn kwamen niet afdoende uit de verf, mede omdat er geen financiering voor gevonden werd. 3

4 Projectbeschrijving Projectmedewerkers De stuurgroep: Verloskundige Petra Holwerda (Meander) Bedrijfsarts Ramses van Hees (ProQuest, Meander) Verpleegkundige Claudia Linssen (Meander) Kunstzinnig therapeut Maria Moll (Meander) Organisatie adviseur Walrik Holtermans (ZZP) Therapeuten Fysiotherapie Adriaan Vervloet (Meander) Euritmie therapie Edith van der Bemd (Meander) Intervisoren: Hogeschool docent Fred van Hoek (Avans Hogeschool) Activiteiten begeleider Joop Swaans (GGZ Breda) Hogeschool docent Tineke Spapens (Avans Hogeschool) Structuur Beter worden in je Werk Vergaderingen en intervisie stuurgroep Zelfsturingsmethode Triaquesto Traject fase 1: Consult 1 (Kennismaking) bedrijfsarts Consult 2 (Intake) bedrijfsarts Intervisie (5 bijeenkomsten om de week) intervisor 1 van de modules (4 bijeenkomsten om de week) therapeut Consult 3 (evaluatie) bedrijfsarts Traject fase 2: Workshop 1 (Kennismaking) bedrijfsarts Consult 1 (Intake) bedrijfsarts Intervisie (5 bijeenkomsten om de week) intervisor 1 van de modules (4 bijeenkomsten om de week) therapeut Workshop 2 en 3 (werken met de Triaquesto) bedrijfsarts Consult 3 (evaluatie) bedrijfsarts Deelnemerbesprekingen Gezondheidscentrum Meander is ongeveer 25 jaar geleden ontstaan als multidisciplinaire huisartsenpraktijk met een antroposofische achtergrond. Inmiddels zijn de huisartsen al ruim 10 jaar verhuisd en de andere disciplines gebleven. Tegenwoordig worden de praktijkruimtes gebruikt door een vast team van onder andere fysiotherapie, diëtetiek, muziektherapie, gesprekstherapie, een verloskundige een antroposofische verpleegkundige, euritmietherapie en kunstzinnige therapie. Ook worden ruimtes verhuurd aan diverse andere disciplines. Daarnaast zijn er drie consultatief werkend artsen actief in het centrum. 4

5 Voorbereidende fase (van 1 maart 09 tot 1 juli 09) Het vormen van de stuurgroep en aanstellen van de projectleider kwam voort uit een proces dat al in gang was gezet: Ramses van Hees, initiatiefnemer voor 'Beter worden in je Werk' werkte al een jaar nauwer samen met drie medewerkers van gezondheidscentrum Meander aan deskundigheidsbevordering middels werkoverleg en patiëntbesprekingen. Zij waren enthousiast voor de mogelijkheid om een programma te ontwikkelen en vormden meteen het projectteam. Later werd dit aangevuld met Walrik Holtermans, om de financiële kant verder vorm te geven. Het projectvoorstel werd geschreven en in goed overleg met Will Mossink zover aangescherpt, dat daarop de subsidie kon worden toegekend. De volgende zaken werden door de projectleider geregeld: de afspraken over de te volgen werkwijze werd vastgelegd. Een verwijsformulier werd gemaakt. Er werd afgestemd met de onderzoeksteams over de onderzoeksopzet en met dhr. Baars, lector antroposofische gezondheidszorg, over het expliciteren van empowerment en antroposofische geneeskunst. Met de betrokken therapeuten van Meander werden modules ontwikkeld, besproken en beoefend. Er werd contact gezocht met intervisoren van Avans Hogeschool om tot een verdere uitwerking van de methodiek te komen. In 5 voorbereidende bijeenkomsten van een dagdeel werd dit gerealiseerd. Er werd contact gezocht met potentiële financiers nadat op advies van de begeleiders de begroting zo was aangepast, dat ook zonder financiering door derden gestart zou kunnen worden met het project. Voorlichting aan cliënten en medewerkers van gezondheidscentrum Meander over de aangeboden dienst. wekelijks vonden vergaderingen plaats waarin teamvorming en organisatie van het project steeds op de agenda stonden. De therapeuten schreven ieder hun eigen module. Petra Holwerda hield een draaiboek bij van het project. Maria Moll hielp mee aan de 1 e folder. De voorbereidende fase werd afgesloten met een startbijeenkomst van een dagdeel waarbij de specifieke werkwijze tijdens het project besproken/geoefend werd. Uitvoeringsfase 1 (van 1 augustus 09 tot 31 december 09) In juli begonnen de kennismakingsgesprekken. Heel de zomertijd waren de spreekuren volgeboekt en werden er een twintigtal gesprekken gevoerd. Uiteindelijk schreven zich 16 mensen in, waarvan 14 het programma volgenden. Het overleg met zorgverzekeraars en andere belanghebbenden t.a.v. structurele financiering van de bedrijfsarts na de projectperiode liep parallel. Bestaande contacten werden benut, nieuwe gelegd. Gedurende deze fase bleek dit zeer complex. Bij een tiental instanties werden contacten gelegd, wat nergens leidde tot potentiële financiers. De SROI werd opgetuigd, de voorbereidende workshop werd bezocht. In december werd duidelijk dat we geen financiering zouden vinden. We konden kiezen tussen stoppen, of verder op de vrije markt. We besloten tot het laatste. Dit hield in dat er een heel aantal medewerkers afviel, die het risico van beperkte financiële middelen en inzet van investeringstijd niet wilden nemen. Met 2 therapeuten en de projectleider gingen we de 2e fase in. Uitvoeringsfase 2 (van 1 januari 10 tot 19 april 10) Uiteindelijk schreven zich 7 kandidaten in, waarvan er 1 vrij snel afviel. De Triaquesto werd verder ontwikkeld, en er werden nu ook workshops gegeven, omdat bepaalde thema s steeds terug kwamen in de intervisie. 5

6 Algemene leerpunten succespunten 1. Een succespunt was de samenwerking binnen het projectteam. Succesfactoren waren dat de projectleider al langer binnen het gezondheidscentrum werkzaam was en al samenwerkte met de therapeuten en disciplines, en het wekelijks investeren in de samenwerking. 2. Het programma zelf heeft veel potentie. Hier waren de deelnemers het unaniem over eens. Het is echter nog niet uitontwikkeld. 3. De netwerkaanpak bleek goed te werken bij het project. Er was vertrouwen en commitment nodig van de deelnemers. Er kwamen voornamelijk gemotiveerde mensen op af. verbeterpunten 1. De intakefase vraagt aandacht. Door het gevraagde commitment was niet in alle gevallen duidelijk genoeg of de interventie aansloot op competenties en motivatie van de deelnemer. 2. Ook de factor tijd was niet genoeg doorgevraagd; twee deelnemers konden na de intake toch niet deelnemen en de tijdsbelasting was niet bij alle deelnemers even duidelijk. 3. de factor tijd was ook een struikelblok voor de projectleider, het afronden van de SROI en de communicatie naar de 1 e lijn kwamen niet afdoende uit de verf. Doelen uit het projectplan methodisch aanspreken en versterken van expertise van deelnemers zelf (empowerment); versterken van empowerment middels zelfsturende intervisie; objectiveren door wetenschappelijk onderzoek; mogelijk maken van verdere financiering van deze vorm van arbozorg in de 1 e lijn; verder uitwerken en toegankelijk maken van de vraagsturingsmethode Triaquesto ; expliciteren van de bijdrage van de antroposofische gezondheidszorg aan de 1 e lijns arbozorg zoals gehanteerd in de modules; meerwaarde aantonen van het aanbod voor de 1 e lijnszorg van de regio Breda. De eerste doelen zijn gehaald, de laatste twee gepland in vervolgonderzoek. Participatie van de professionals Na de start bleek één van de 4 supervisoren zijn taak niet naar tevredenheid aan te kunnen, waarna de projectleider zijn taken heeft overgenomen. Dit verliep verder zonder (samenwerkings)problemen. Aan het eind van de 2 e fase gaf één van de therapeuten van het kernteam aan, dat het haar teveel was geworden. Met haar werd afgesproken dat ze het een maand rustig aan zou doen, en dan besluiten met welke inzet ze verder gaat. De overgang van fase 1 naar fase 2 was ook spannend, omdat er geen financiele middelen meer waren om investeringstijd te bekostigen. Alleen diegenen die onbezoldigd tijd wilden investeren gingen door. Dat waren uiteindelijk 2 therapeuten en de projectleider. Deze overgang verliep zonder blijvende problemen. De situatie werd uiteindelijk iedereen duidelijk. 6

7 PR activiteiten Er werd vooral gebruik gemaakt van posters, folders (500) en mond op mond reclame. Via het netwerk van de projectmedewerkers zijn de meeste deelnemers ingebracht. Alle huisartsen in het centrum hebben folders en een brief gekregen voorafgaande aan het programma. Ook de huisartsen van de deelnemers van fase 1 hebben een brief gekregen. De geplande 1 e lijns bezoeken konden helaas niet doorgaan, wegens tijdsgebrek. Uiteindelijk resulteerde dit in 1 verwijzing van buiten Gezondheidscentrum Meander. Er zijn 2 nieuwsbrieven uitgebracht, één in september 2009, één in april Beide zijn naar alle contacten gestuurd. 2 Arbeid in de eerste lijn De interventie voor arbeidsgebonden problemen in de eerste lijn De doelstelling voor Beter worden in je Werk in het projectplan waren: 1. Het aanreiken van empowerment door een vraaggestuurd intervisie traject. 2. Het ondersteunen van individuele empowerment door modules aan te bieden, die in 4 thema s geclusterd zijn (pijn, angst, stress, vermoeidheid). De modules worden ontwikkeld vanuit de antroposofische gezondheidszorg. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt door het (verder) ontwikkelen van de Triaquesto en de modules. De Triaquesto bestaat uit het doorwerken van de drie professionaliteitsgebieden Kennis, Kunstvaardigheid en Kunde. Dit wordt geïnstrumentaliseerd door biografisch zelfonderzoek naar leerstijl en belangrijke leerervaringen, ontmoetingen en persoonlijke motivatie, en werkervaringen en loopbaanplanning. Het geheel begint met Missie onderzoek en eindigt met een korte en krachtige presentatie, een zogenaamde elevator pitch. Het geheel heeft daarmee de volgende structuur: Doel: Missie onderzoek wat wil de deelnemer met werk en leven? Proces: Kennis leerstijl en belangrijke leerervaringen Kunstvaardigheid ontmoetingen en persoonlijke motivatie Kunde werkervaringen en loopbaanplanning Resultaat: Elevator pitch presentatie resultaten zelfonderzoek De arbeidsgebonden problemen worden daarmee in de samenhang van professionaliteitontwikkeling geplaatst. Daardoor kunnen de deelnemers ze in een groter geheel leren zien, en een praktische en effectieve oplossingen zoeken. Dit werd ondersteund door de modules, waarin de deelnemers actief empowerende vaardigheden aangeleerd kregen. Arbeid, gezondheid en participatie en eerstelijns professionals In de stuurgroep zijn de factoren arbeid, gezondheid en participatie beduidend meer gaan leven, vooral in hun samenhang met professionaliteitontwikkeling. Dit is te danken aan de deelnemersbesprekingen en de onderlinge intervisie, die voorafgaande en gedurende het traject plaats vonden. De overige 1 e lijns hulpverleners van Gezondheidscentrum Meander hebben het zeer wisselend opgepakt. Van de artsen was er wel interesse maar geen deelname aan de bijeenkomsten, van de overige therapeuten hebben een aantal deelgenomen aan de startbijeenkomst. 7

8 Instroom en verwijzing van cliënten Van de artsen (buiten Ramses van Hees zelf) van gezondheidscentrum Meander is er 1 verwijzing gekomen. Van de artsen buiten Meander is er 1 verwijzing gekomen. De overige cliënten kwamen uit het netwerk en het patiëntenbestand van Gezondheidscentrum Meander. Er zijn in totaal 18 kennismakingsgesprekken geweest in fase 1, en 9 deelnemers aan de kennismakingsbijeenkomst in fase 2. In fase 1 hebben 14 deelnemers geparticipeerd aan het traject, in fase 2 waren dat 6 deelnemers. Conclusie meerwaarde traject: Uit de eindevaluaties bleek de meerwaarde van het project. Zonder uitzondering had het de deelnemers empowerd. Uiteraard de een meer als de ander. Ook voor de stuurgroep en het Gezondheidscentrum heeft het project zeer veel positieve vruchten afgeworpen op het vlak van samenwerking, kennisverwerving en productontwikkeling. Successen en verbeterpunten : Individuele cliënt Uit onderstaand overzicht blijkt waar de aanpak succesvol was: nummer % verzuim voor %verzuim na belangrijkste effect meteen na traject zelfinzicht, klachtreductie Nog niet meetbaar zicht op doelen, meer zelfvertrouwen veel betere zelfregie succeservaringen, meer zelfregie 6 0 Halverwege gestopt omdat de doelen op 0 zelfregie gehaald waren Na 1 bijeenkomst gestopt meer zelfvertrouwen, klachtreductie vanuit zw en ww naar nieuwe baan versterkt zelfinzicht en meer regie versterkt zelfvertrouwen, succeservaringen Meer zelfregie, doelen gehaald meer zelfinzicht, zicht op doelen veel betere zelfregie Start empowerd met re-integratie 2 e spoor Start empowerd met re-integratie 2 e spoor Is empowerd om (na 33 jaar dienstverband!) de moed te hebben overeenstemming met wg 100 te bereiken over ontslag per 1 juli is empowerd om onderliggende problematiek 100 aan te pakken middels deeltijdbehandeling 19 0 Is vanuit slechte medische situatie onder juiste behandeling gekomen, en heeft een start gemaakt tot participatie vanuit de 0 bijstand Empowerd, meer zelfregie, keuzes in werk. 8

9 Verbeterpunten zijn: o de zwaarte en intensiteit van het programma o borging individuele begeleiding in geval van crisis o ontwikkelen voortraject Instellingsbeleid Gezondheidscentrum heeft zijn beleid niet aangepast. De samenwerking is echter dermate verbetert, afgelopen 2 jaar, dat er veel zichtbare veranderingen in de instellingscultuur zijn. Een belangrijke succesfactor wordt door het projectteam ervaren in het investeren in samenwerking en patiëntoverleg. Dit vind nu weer structureel plaats. Maatschappelijk debat en overheidsbeleid Hier wordt middels publicaties en nieuwsbrieven aan meegedaan. Participatie aan overlegstructuren en symposia was tot op heden niet haalbaar. 9

10 3 Empowering bevordering van zelfregie De projectleider heeft veel tijd besteed aan het verder ontwikkelen van de zelfsturingmethode, Triaquesto, die een link legt tussen persoonlijke ontwikkeling en professionele prestaties. Hierbij staat het versterken van de zelfregie centraal op 3 manieren: behandeling, begeleiding en kennisontwikkeling. Dit is afgestemd de professionele ontwikkeling in de drie professionaliteitsvelden: Kennis, Kunst en Kunde. Kennis autonomie kennisontwikkeling en gezondheidsvoorlichting Kunst gelijkwaardigheid begeleiding en kunstvaardigheid Kunde altruïsme behandeling, ontwikkelen zelfzorg Gebruikte middelen Behandeling: Modules die gericht zijn op één van vier meest voorkomende klachten: pijn, angst, vermoeidheid, stress. Aanleren van een gezonde zelfzorg. Twee gesprekken met de bedrijfsarts, voorafgaand en na het project Begeleiding: Intervisiebijeenkomsten waar mensen hun werkgerelateerde problemen, zoals in kaart gebracht met de Triaquesto, konden bespreken. kunstzinnige opdrachten vanuit de Triaquesto. Gezondheidsvoorlichting en kennisontwikkeling: De zelfsturingmethode Triaquesto ontwikkeld door Ramses van Hees, waar de cliënten dagelijks een uur mee bezig zijn. Een aantal workshops waarin geleerd wordt te werken met de Triaquesto en relevante gezondheidsthema s aan de orde komen. Samenwerking: Het wekelijks afstemmen op de deelnemers geeft een toegevoegde waarde die zich vertaald in de mogelijkheid het programma te individualiseren, steeds toe te spitsen op de thematiek van de deelnemers. Resultaten en impact van de inzet Na beëindiging van het traject is het gehele aanbod met de cliënten geëvalueerd. De cliënten gaven aan tevreden te zijn en bijna allemaal zijn ze erin geslaagd structurele veranderingen aan te brengen in hun leven waardoor hun problemen afgenomen zijn. Verrassend was dat juist bij mensen met chronische klachten de ziektelast als beduidend minder werd ervaren. Structurele inbedding in de organisatie Het projectteam heeft de pilot als positief geëvalueerd. Het biedt een duidelijke meerwaarde voor het aanbod van Gezondheidscentrum Meander. Er is subsidie aangetrokken voor het vervolg van de wetenschappelijke evaluatie en verdere professionalisering. Hier worden alle artsen en therapeuten van Meander bij betrokken. Het projectteam is overtuigd van de meerwaarde van Beter worden in je Werk en vind dat het toegankelijk moet worden voor de 1 e lijn van Breda en omstreken. 10

11 4 Verankering en vooruitzichten voor structurele financiering doel structurele borging projectplan Gedurende de gehele looptijd van het project wordt contact onderhouden met organisaties die de intentie hebben om na afloop van de projectperiode bij succesvolle resultaten voor definitieve financiering zorg te dragen. Wat succesvolle resultaten zijn zal concreet moeten worden vastgelegd. De financiers die zullen worden benaderd, zijn zorgverzekeraars die specifiek geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van de antroposofische gezondheidszorg, en herverzekeraars die geïnteresseerd zijn in bovengenoemd aanbod voor MKB en ZZP. Met deze financiers zullen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden onder welke voortzetting van de financiering in fase 2 en verder vanaf zomer 2010 kan worden overwogen. Andere financiers worden gezocht in de branche van verzekeraars die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden. Zij kunnen er namelijk direct baat bij hebben als een verzekerde weer kan gaan werken en niet meer financieel afhankelijk is van de verzekering. inspanningen en resultaten verankering project Onze professional die verantwoordelijk was voor de financiering, heeft samen met de projectleider een tiental verzekeraars benadert. Zowel via het persoonlijk netwerk, als via de officiële route. Ook is contact gelegd met de gemeente Breda en het ROS ZeeBra en is een subsidie aanvraag ingediend bij Robuust. Uiteindelijk bleek aan het eind van de 1 e fase dat geen enkele partij de mogelijkheid tot structurele financiering overwoog. Er was toen geen geld meer voor professionele ondersteuning op dit vlak. We zijn tot de volgende oplossingen gekomen: commerciële doorontwikkeling. Continuïteit is mogelijk omdat de zorgverzekeraars de interventie aanmerken als antroposofische zorg. Ons traject wordt aangeboden op de vrije markt voor 1 e lijns zorg tegen commerciële tarieven. Hier blijkt vraag naar te zijn. verdere evaluatie en kwaliteitsverbetering middels subsidie van Senter Novum. bij interesse samenwerking met bedrijven. Bij afronden van de wetenschappelijke evaluatie verder onderhandelen met verzekeraars. Deze keuze werd ondersteund door de landelijke bevestiging van de complexiteit van het financieren van de Sterk naar Werk projecten. De SROI ratio van het project is 3.29 We hebben wegens de kleine populatie moeite met de verifiering. Omdat er geen uren voor projectmanagement meer zijn is de vraag open of een investering onzerzijds in deze fase van het traject de gewenste commerciële resultaten zal opleveren. 11

12 5 Financiële verslaglegging Toelichting balans Ten opzichte van de begroting, is er een negatieve balans van ,80. Dit hebben we opgelost doorop de volgende zaken te bezuinigen: patient overleg huur ruimtes projectleiding intervisie voorbereiding werkbesprekingen intervisie Daarmee zijn de uitgaven op het niveau van de baten gebleven, en is de balans alleen negatief ten opzichte van de begroting. 12

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017 KNMG-visie Zorg die werkt René Héman 8 juni 2017 Uitgangspunten en doelen Ontwikkeld voor en door artsen (NVAB, NVVG, GAV, Federatie Medisch Specialisten, LHV, NHG en KAMG) Arbeidsgerelateerde medische

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Talant locatie Drachten Rixt Huls, 2013

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven

Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Twee jaar Sportimpuls, en dan? Borging van lokale sport- en beweeg initiatieven Wat is borging? Definitie Borging of verankering is: Structurele inbedding van lokale initiatieven Interventie of aanpak

Nadere informatie

Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes. Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant

Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes. Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant Inhoud - Aanleiding - Onderzoekspilot in Tilburg 2010/2011 - Doel - Evaluatie pilot - Sterke

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Hoe overbrug je de kloof tussen de 2 zorgwerelden: Curatieve zorg en Bedrijfsgezondheidszorg?

Hoe overbrug je de kloof tussen de 2 zorgwerelden: Curatieve zorg en Bedrijfsgezondheidszorg? Hoe overbrug je de kloof tussen de 2 zorgwerelden: Curatieve zorg en Bedrijfsgezondheidszorg? Presentatie voor NVAB-kring Datum: 26-9-2016 Presentatie door: Joke Brinkhuis Disclosure belangen spreker (Potentiele)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin Klanttevredenheidsonderzoek Margolin KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Margolin vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK...

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: Cool 2B Fit Naam interventie- eigenaar: Stichting Cool 2B Fit Doelgroep: 4-12 jarigen / 12-18 jarigen (Cool 2B Fit is tot en met de leeftijd van 13 jaar) A) Kosten en uren Geef hieronder

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk Norm : Scope: Het ondersteunen van organisaties op het gebied van managementadvies, coaching en training. Datum: 27 januari t/m 01 februari 2014 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: RealFit Naam interventie- eigenaar: Huis voor de Sport Limburg Doelgroep: 12-18 jarigen Leeswijzer In onderstaand kosten en uren overzicht wordt de volgende termen gehanteerd: Structurele

Nadere informatie

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut Toelichting op project - met evaluatie en vervolgafspraken In het schooljaar 2014-2015 liep het project Mulock Houwer in Beweging op een VMBO school. Het project wil jongeren positieve energie geven: je

Nadere informatie

KAIRO. Doel van KAIRO

KAIRO. Doel van KAIRO kairo arnhem een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ASS) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder

Nadere informatie

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid?

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Verzuimt u regelmatig? Werken is gezond De Gezonde Zaak De Gezonde Zaak is al 25 jaar actief

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn Editie 6 oktober 2012 Dit is de zesde en laatste nieuwsbrief over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregie Twente. De nieuwsbrieven hebben

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING FERRANT

JAARVERSLAG STICHTING FERRANT JAARVERSLAG STICHTING FERRANT 2012 1. Inleiding Hierbij biedt het Bestuur van de Stichting Ferrant u een Jaarverslag aan over 2012. Dit Jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de ontplooide activiteiten

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Gegevens organisatie Branche Gezondheidszorg Overige gegevens WEP Korte titel functie/wep Onderzoeker/projectleider Overdracht Vestigingsplaats WEP Groningen Ervaring

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Praktijkvoorbeeld Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Samenvatting Door de samenwerking en het gezamenlijk geven van de cursus Positief Opvoeden volgens Triple P door verschillende disciplines

Nadere informatie

Samenwerken met re-integratiebedrijven

Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Inhoudsopgave Inleiding 2 Aanleiding 2 De Workshop 2 Het verslag 2 Terminologie: Gebruikte termen in het verslag 3 Algemene

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Anders denken, anders doen!

Anders denken, anders doen! Anders denken, anders doen! Emily Janssen en Martine Folkersma 11 november 2016 2015 Het jaar van de grote veranderingen 3 decentralisaties Implementatie Jeugdwet Inrichting van de toegang: start jeugdteams

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING FERRANT

JAARVERSLAG STICHTING FERRANT JAARVERSLAG STICHTING FERRANT 2013 1. Inleiding Hierbij biedt het Bestuur van de Stichting Ferrant u een Jaarverslag aan over 2013. Dit Jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de ontplooide activiteiten

Nadere informatie

Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen

Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen Onze seksespecifieke manier van werken helpt vrouwen op weg naar eigen Kracht, Keuzes en Kunnen Bereikbaarheid Het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht is iedere werkdag bereikbaar. Vrouwen kunnen binnenlopen,

Nadere informatie

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Curriculum Vitae. Naam: Geboortedatum: Johanna Catharina Wagner (V) 20-08- 1961 Adres: Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Telefoon: 06 48201582 Emailadres: Website: info@lessstress.nu

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s van ontwikkeling naar praktijk Jenny van Binsbergen Voorzitter STEF, fysiotherapeut Antoinette Blok Manager St. Houtense Huisartsen en St. Multidisciplinaire Zorg

Nadere informatie

Project van de afdeling Beleid en management in de gezondheidszorg EUR

Project van de afdeling Beleid en management in de gezondheidszorg EUR Project van de afdeling Beleid en management in de gezondheidszorg EUR Hoeveel energie heeft u op dit moment, op een schaal tussen de 0 en 100%? Ontstaan van het project Veel vrouwen van allochtone afkomst

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Capacity Risk Management (Caprisma) Case nummer:

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Capacity Risk Management (Caprisma) Case nummer: Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2011 Capacity Risk Management (Caprisma) Case nummer: Kiwa Nederland BV Unit Mens & Zorg s-gravenpolderseweg 4e 4462 CG Goes Telefoon 0113 253434

Nadere informatie

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012 Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering Drachten 2 februari 2012 Missie: integrale en evidence-based diagnostiek en probleemanalyse op reïntegratie gerichte behandeling cliënten met klachten

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Kader voor een POH-GGZ Jeugd

Kader voor een POH-GGZ Jeugd Kader voor een POH-GGZ Jeugd 1. Inleiding Onderwerp van deze notitie is het Kader voor een POH-GGZ Jeugd voor de provincie Friesland. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. Project Pak je Kans... 5 2.1 Doelgroep... 5 2.2 Doel... 5 2.3 Inhoud project... 5 2.4 Planning van het project Pak je

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Behouden Kiezen verkrijgen

Behouden Kiezen verkrijgen Gek op School Behouden Kiezen verkrijgen Casus 1 Jan 23 jaar, student Rechten. Eerste psychose op zijn 20e tijdens studiereis. Aanmelding via de huisarts. 1e psychose onderzoek UCP: voorlopige diagnose;

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Succesvol herstel van langdurige klachten

Succesvol herstel van langdurige klachten Cliënten Succesvol herstel van langdurige klachten Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid De sleutel tot succesvol herstel Als u door lichamelijke

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

Deelrapportage 1: Opzet van het project. Project verandering van spijs. TNO Kwaliteit van Leven. TNO-rapport. KvL/APRO/2007.

Deelrapportage 1: Opzet van het project. Project verandering van spijs. TNO Kwaliteit van Leven. TNO-rapport. KvL/APRO/2007. TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport KvL/APRO/2007.198/11410/Hef/stn Deelrapportage 1: Opzet van het project Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Verwijzers informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft uw patiënt ernstige chronische rug-,

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Inhoud Opening Quiz vrijwilligerswerk Hoe is vrijwilligerswerk te gebruiken op de arbeidsmarkt: praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Brochure InPraktijk Bedrijfsconcept 1 Inhoudsopgave Inleiding H1. Diensten InPraktijk Bedrijfsconcept 1.1. Database bedrijfsconcept 1.2. Curatieve individuele dienstverlening

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Handleiding Academische Leerwerkplaats Thermion

Handleiding Academische Leerwerkplaats Thermion Handleiding Academische Leerwerkplaats Thermion Interprofessioneel onderwijsprogramma Auteurs: Jaar van uitgifte: September 2015 Jeanine Coopmans, Marjolein Thijssen, Melissa Zevenhoven 2 Inhoud 1 Interprofessioneel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie