DIENSTEN PORTFOLIO. De kracht van kennis. Middelhoff & Verstegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTEN PORTFOLIO. De kracht van kennis. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl"

Transcriptie

1 DIENSTEN PORTFOLIO De kracht van kennis Middelhoff & Verstegen

2 Volg ons via: linkedin.com/company/middelhoff-en-verstegen youtube.com/user/middelhoffnl facebook.com/middelhoffenverstegen

3 DIENSTEN PORTFOLIO INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 TOEGEVOEGDE WAARDE MIDDELHOFF & VERSTEGEN 4 INKOOPBUREAU 5 HRM SERVICES 5 ARBOZORG 6 Ondersteuning door case manager 6 Verzuimapplicatie 6 Bedrijfsarts 6 RE-INTEGRATIE 6 OUTPLACEMENT 7 Outplacement Pakket 1 7 Outplacement Pakket 2 7 Outplacement Pakket 3 7 TRAININGEN 8 Algemeen 8 Overtuigend leidinggeven 8 Persoonlijke uitstraling en beïnvloeden 8 Persoonlijke effectiviteit 9 Adviseren 9 Conflicthantering en onderhandelen 9 Teamvorming 9 Specifieke gesprekken 9 LOOPBAANBEGELEIDING 10 COACHING 10 TEAMANALYSE (TTA) 10 ASSESSMENTS 11 INSTROOM VRAAGSTUKKEN 12 Uitzendbureaus 12 Werving & Selectie 12 Hoe zelfstandig vacatures kenbaar maken op de arbeidsmarkt 12 PERSONEELSPLANNING 13 ADVOCATEN ARBEIDSRECHT 13 MEDIATION 14 METING VAN KWALITEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING 14 SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID - STICHTING M&V 15 3

4 INLEIDING iddelhoff & Verstegen BV is een samensmelting van twee organisaties die al sinds 1998 actief zijn op het gebied van outplacement, loopbaanbegeleiding, persoonlijke coaching, HRM services, psychologie, re-integratie eerste en tweede spoor en werving & selectie. De specialisten van Middelhoff & Verstegen zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis, theoretische kennis en persoonlijke ervaring kiezen ze de juiste aanpak, zowel individueel als in groepen. Onze specialisten komen uit verschillende vakgebieden, zoals HRM, Mediation, Coaching, NLP en A&O-psychologie. Door samen te werken, bieden de specialisten van Middelhoff & Verstegen hun cliënten een immens aanbod aan persoonlijke ervaring en technieken, waarmee succes gewaarborgd is. Aandacht voor de mens en maatwerk zijn de belangrijkste pijlers. Door deze visie, aandacht en maatwerk geven bij alles wat je doet, heeft Middelhoff & Verstegen een absoluut onderscheidend vermogen. Zelfs als we grotere groepen begeleiden blijven we vasthouden aan onze visie. Het overzicht van producten en diensten is bedoeld om u een goed beeld te geven van onze dienstverlening. TOEGEVOEGDE WAARDE MIDDELHOFF & VERSTEGEN Het inkoopbureau Eén aanspreekpunt voor al uw vragen of uit te voeren opdrachten Alle specialisten onder 1 dak Door strategische samenwerkingsverbanden kunnen wij alle specialisaties zeer professioneel uitvoeren Maximale inzet en betrokkenheid Periodieke themabijeenkomsten en discussiebijeenkomsten (bijvoorbeeld trends en wijzigingen in wet- en regelgeving) Deskundige vraagbaak, zonder dat er direct gefactureerd wordt Benchmarking Landelijk opererende organisatie Laagdrempelig Doorlopende toetsing van de kwaliteit en toegevoegde waarde van de dienstverlening van Middelhoff & Verstegen Kennis van bijzonder veel branches Vele referenties van zowel opdrachtgevers als van cliënten Bij alles wat we doen willen wij een langdurige relatie opbouwen Wij ontzorgen 4

5 INKOOPBUREAU Vanuit de praktijk heeft Middelhoff & Verstegen geconstateerd dat werkgevers op HRM gebied vaak ondersteuning nodig hebben, er specifieke producten geselecteerd en ingekocht moeten worden of andere HRM gerelateerde zaken geëffectueerd dienen te worden. Het inkoopbureau genereert vanuit het collectief zeer gunstige kwalitatieve, kwantitatieve en prijstechnisch interessante afspraken met leveranciers en dienstverleners. U kunt hierbij denken aan afspraken met Arbodiensten, organisaties gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding, wervingen selectiebureaus, uitzendbureaus, advocaten, re-integratiebedrijven, outplacement-organisaties, werk-naar-werk trajecten en HRM professionals. Middels een tender zijn leveranciers en dienstverleners in de gelegenheid gesteld om een voorstel uit te brengen. Door onze jarenlange ervaring kan Middelhoff & Verstegen goede afspraken maken. Wij voeren dus zelfstandig opdrachten uit en maken gebruik van strategische partners welke zeer zorgvuldig zijn geselecteerd! U krijgt één contactpersoon die alles voor u regelt! Wij garanderen een snelle terugkoppeling, deskundig advies en een zeer professionele uitvoering van projecten/trajecten. Eventuele kosten worden vooraf transparant aan u gecommuniceerd. Tijdens periodieke themabijeenkomsten kunt u kennis maken met vakgenoten en derhalve informatie uitwisselen en uw personeelsplanningen op elkaar laten aansluiten. HRM SERVICES Onze HRM specialisten ondersteunen, optimaliseren en structureren uw organisatie op het gebied van alle personele aangelegenheden. Voor projecten van operationeel tot strategisch niveau hebben wij specialisten in dienst. Naast het uitvoeren van opdrachten op projectbasis beschikken wij over een groot aantal HRM professionals op verschillende niveaus welke op interimbasis inzetbaar zijn. Tijdelijke opvang Uitvoeren van HRM projecten Strategisch personeelsbeleid Operationeel personeelsbeleid Werving & Selectie van HRM professional Telefonische ondersteuning 5

6 ARBOZORG Ondersteuning door casemanager Uw organisatie wordt ondersteund door een casemanager. Deze casemanager is uw vaste contactpersoon en heeft een proactieve signaleringsfunctie. Dit houdt in dat hij/zij dagelijks uw ziekmeldingen in de verzuimapplicatie volgt en u actief adviseert inzake preventief en actief verzuim. Het advies is erop gericht verzuim te voorkomen, herstel te bevorderen en terugkeer in het arbeidsproces te versnellen. De Wet Verbetering Poortwachter ligt aan dit advies ten grondslag. De casemanager wordt, afhankelijk van de gemaakte afspraken, ingezet voor het uitvoeren van specifiek afgesproken ondersteunende verrichtingen. De inzet van de casemanager is afhankelijk van het gewenste verzuimbeleid binnen uw organisatie en wordt in overleg met u bepaald, waarbij u de regie voert. Verzuimapplicatie Met behulp van een externe leverancier wordt een verzuimapplicatie beschikbaar gesteld. De volledig beveiligde webapplicatie wordt voor de duur van een overeenkomst online ter beschikking gesteld. Zowel u als de casemanager kunnen in de verzuimapplicatie informatie vastleggen, administreren en muteren. Hierdoor beschikt u, zowel als de casemanager en eventuele specialisten over dezelfde upto-date gegevens. Het re-integratiedossier wordt vanaf dag 1 van ziekte opgebouwd. Bedrijfsarts Middelhoff & Verstegen heeft aantrekkelijke afspraken gemaakt met Bedrijfsartsen-flex bv. Zij leveren op flexibele en professionele wijze op circa 50 eigen spreekuurlocaties in Nederland keuringen, verzuimadvisering en specifieke bedrijfsartsenexpertise. Ze leveren sinds 2006 vooral flexibele bedrijfsartsendienstverlening in de tweede lijn. RE-INTEGRATIE Langdurig ziek zijn brengt zowel privé als zakelijk veel veranderingen met zich mee. Tal van regels komen in beeld, voor werknemer en de werkgever/opdrachtgever. De Arboarts, de arbeidsdeskundige en het UWV spelen een leidende rol in het proces. Het re-integratietraject is maatwerk en wordt vastgelegd in een individueel Plan van Aanpak. Vaak is dat een mix van individuele gesprekken, vaardigheidstrainingen en job hunting door de werknemer en de werkcoach. Alle coaches van Middelhoff & Verstegen hebben een Coaching opleiding gevolgd en hebben zeer ruime ervaring in outplacement en re-integratie, aangevuld met ruime HR ervaring en specifieke kennis van werving en selectie. 6

7 OUTPLACEMENT Tijdens het outplacement- en bemiddelingstraject begeleidt en bemiddelt onze adviseur één of meerdere werknemer(s) zo snel als mogelijk, rekening houdend met de mogelijkheden, beperkingen en wensen van de werknemer, naar een nieuwe en passende werkkring. Op basis van het profiel van de werknemer wordt een outplacementtraject op maat uitgestippeld. De afzonderlijke onderdelen van dit programma hebben een gemeenschappelijk doel: zo snel als mogelijk een nieuwe en passende dienstbetrekking vinden die het beste bij de wensen en mogelijkheden van de individuele werknemer past. Wij willen er immers zeker van zijn dat de overstap succesvol en naar ieders tevredenheid verloopt, zowel nu, als in de toekomst. Middelhoff & Verstegen biedt 3 verschillende pakketten outplacement aan. De keuze is afhankelijk van de zelfredzaamheid en hulpvraag van de werknemer/groep. Outplacement Pakket 1 Deze groep/werknemer is zelfredzaam en krijgt ondersteuning op de volgende punten: (zie schema) Outplacement Pakket 2 Deze groep is zelfredzaam, echter heeft een hulpvraag, de afstand tot de arbeidsmarkt is redelijk groot of heeft extra ondersteuning nodig i.v.m. het aanvaarden van de nieuw ontstane situatie. Het aantal gesprekken bedraagt 8 en betreft 4 maanden ondersteuning (zie schema) Outplacement Pakket 3 Deze groep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt (functie, opleiding en/of leeftijd), heeft grote moeite met het aanvaarden van de nieuw ontstane situatie. Het aantal gesprekken bedraagt 13 en betreft 6 maanden ondersteuning (zie schema) 7

8 TRAININGEN Algemeen In onze trainingen staan de thema s persoonlijke effectiviteit en professionele communicatie centraal. We halen het beste uit uw medewerkers naar boven. Uiteraard gaat het hierbij om het langetermijneffect. Dit wordt bewerkstelligd met behulp van het volgende: Maximaal 12 personen per trainer Vooraf vaststellen van persoonlijke leerdoelen Ervarend leren Confronterende methodieken (met respect) Theorie in dienst van eigen werkpraktijk Follow-up en nazorg: een vanzelfsprekende service! De trainingen worden op maat gemaakt. Er wordt op een speelse, levendige manier gewerkt. Deelnemers zijn steeds bezig, van de bespreking van de theorie/werkmodellen tot en met de praktijksimulaties. Vanzelfsprekend wordt gewerkt met rollenspellen tussen deelnemers onderling, en ook kan worden gesparred met professionele acteurs. Daarnaast zijn ook meer ludieke werkvormen mogelijk, zoals het werken met honden of paarden als het gaat om overtuigingskracht bij leidinggeven. Deze dieren reageren puur en direct op ons nonverbale gedrag. Paarden en ook honden kunnen zo als een uitermate veelzeggende en eerlijke spiegel voor de mens fungeren. Overtuigend leidinggeven U leert de sterke en zwakke kanten van uw eigen persoonlijke stijl van leidinggeven kennen U bent in staat om, vanuit uw eigen voorkeursstijl, zo nodig te schakelen naar effectiever leiderschapsgedrag U kent de uitwerking van uw eigen lichaamstaal op anderen en weet hoe u op natuurlijke wijze, uiteraard passend bij uw eigen persoonlijkheid, overtuigingskracht kunt neerzetten U weet welke beïnvloedingsstijl u geneigd bent te kiezen, met name ook bij conflicten en meningsverschillen U heeft kennis gemaakt met alternatieve technieken U kunt met gepaste stevigheid een vergadering aansturen Kortom: U heeft meer lef om uzelf stevig te profileren, zonder dominant of arrogant over te komen. Persoonlijke uitstraling en beïnvloeden U krijgt een helder beeld van de eerste indruk die u maakt en van wat u vervolgens bij anderen oproept. U heeft meer zelfvertrouwen en durft naar anderen toe meer initiatieven te nemen. U heeft zelfkennis wat betreft uw eigen stijl van beïnvloeden en u heeft aanvullende technieken leren beheersen. U herkent de manier van beïnvloeden van anderen en u kunt daarop adequaat inspelen. Kortom: U heeft meer vat op de communicatie met andere mensen, zonder dat u het moet hebben van een formele positie. 8

9 Persoonlijke effectiviteit U krijgt inzicht in diverse lastige interactiesituaties. Deze worden dan met zelfvertrouwen gehanteerd. Bijvoorbeeld: adviesgesprekken, situaties met meningsverschillen, onderhandelingen, het brengen van slecht nieuws. U bent bekend met het grijze gebied tussen gezonde en ongezonde spanning en u bent alert op persoonlijke stresssignalen U weet wat er zich onder de oppervlakte afspeelt in groepen mensen (afdelingen, teams) en wat het eigen aandeel hierbij is U heeft meer grip op de werksituatie en neemt initiatieven om kwesties effectief te beïnvloeden U heeft zicht op de organisatiecultuur en weet hoe deze te relateren aan de eigen normen en waarden Adviseren U bent in staat om de verschillende fasen van adviessituaties effectief te hanteren. U weet draagvlak te vinden voor acceptatie van de advisering en kunt anticiperen op mogelijke weerstanden. U heeft zicht op uw eigen persoonlijke stijl van adviseren en u kunt daarnaast inschatten welke aanpak in een bepaalde situatie het meest adequaat is. Conflicthantering en onderhandelen U kent de plussen en minnen van uw eigen persoonlijke stijl en u kunt zo nodig overschakelen op een alternatieve aanpak. U heeft oog voor onderlinge informele machtsverhoudingen en weet deze positief te beïnvloeden. U houdt het gespreksklimaat constructief, zonder dat u over zich heen laat lopen. U kunt inschatten wanneer u het beste toegeeft aan de ander, danwel volhardt in uw eigen standpunt. U weet spanningen te reduceren tijdens onderhandelingen. Teamvorming U bent bekend met psychologische mechanismen, die een rol spelen in groepen en u kunt daarop anticiperen. U weet hoe u overkomt op anderen en u kunt deze indruk desgewenst beïnvloeden. U weet welke teamrollen er bestaan en wat dat inhoudt voor uw eigen bijdrage aan het groepsdoel. U ziet wanneer er iets schort aan de samenwerking en u kunt eventuele schade herstellen. Specifieke gesprekken Voor uiteenlopende gesprekssituaties bieden wij specifieke trainingsmodules aan: Selectiegesprekken Slecht nieuwsgesprekken Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken Verzuimgesprekken Aansturen van een overleg 9

10 LOOPBAANBEGELEIDING Loopbaanbegeleiding geeft de kans om via een talentenonderzoek antwoord te krijgen op carrièrevragen. Het traject geeft helderheid bij situaties die kunnen dwingen tot het maken van keuzes. Dit zijn bijvoorbeeld, een (interne) reorganisatie, het bereiken van het glazen plafond, nieuwe werkwijzen of functie, of herbezinning op de eigen loopbaan. Onze ervaren loopbaanbegeleiders stellen samen met de cliënt een stappenplan op maat op. Tijdens het loopbaanbegeleidingstraject wordt er gebruik gemaakt van verschillende tests. COACHING In coaching staan de begrippen persoon, werk en resultaat centraal. In een coachingtraject gaat het over het -hier en nu- en wordt de gecoachte gefaciliteerd in het nemen van verantwoordelijkheid van zijn/haar eigen leerproces. In coaching gaat het niet alleen om het inzicht geven in eigen competenties en ontwikkelpunten, maar voornamelijk om het in beweging brengen van de gecoachte en het veranderen van concreet werkgedrag. Tijdens het coachingtraject wordt er gebruik gemaakt van verschillende tests. TEAMANALYSE (TTA) De TTA (teamanalyse ten behoeve van het analyseren van een of meerdere teams) is een zeer effectief analyse instrument om snel, doeltreffend en helder omschreven, de sterkte en de ontwikkelpunten van een team te benoemen. Alle persoonlijke eigenschappen per medewerker worden middels de PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) methodiek geanalyseerd waardoor er drie belangrijke elementen worden geanalyseerd: 1. Persoonlijk profiel per medewerker 2. Correlatie tussen de verschillende persoonlijke profielen binnen een team 3. Huidige teamsamenstelling kan afgezet worden tegen de ideale teamsamenstelling De rapportages zijn zeer duidelijk en helder omschreven. 10

11 ASSESSMENTS Advies bij selectie- en loopbaanvraagstukken, zoals: Is deze persoon geschikt voor een bepaalde functie? Heeft deze medewerker het in zich om door te groeien? Kan deze medewerker de functieverandering aan? Afhankelijk van de doelstelling is een assessmentselectie, potentieel- of ontwikkelingsgericht. Met de informatie uit onze assessment kunnen beslissingen gefundeerd worden genomen. Afhankelijk van de vraagstelling richt een assessment zich op: Intellectuele capaciteiten, zoals taalkundig begrip- en redeneervermogen, cijfermatig analytisch redeneervermogen, logisch-abstract redeneervermogen, ruimtelijk inzicht, technisch inzicht Persoonlijkheidseigenschappen, zoals stressbestendigheid, geldingsdrang, empathie, extraversie, directheid, zorgvuldigheid, ambitie en het consciëntieus zijn Vaardigheden, zoals stijl van communiceren en plannend en organiserend vermogen Binnen drie werkdagen volgt een kernachtig en helder rapport met aanbevelingen. Desgewenst kunt u op het einde van de dag al een beknopte telefonische rapportage krijgen. Er wordt gehandeld conform de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen NIP Nederlands Instituut van Psychologen 11

12 INSTROOM VRAAGSTUKKEN Uitzendbureaus Er zijn vele uitzendbureaus, sommige algemeen, sommige gespecialiseerd op een bepaald deelgebied van de arbeidsmarkt. Middelhoff & Verstegen zal middels een tender 3 uitzendbureaus selecteren. De uitzendkrachten zijn bij het uitzendbureau ingeschreven als werkzoekende en komen in dienst bij het uitzendbureau, zodra ze uitgezonden worden naar een bedrijf. Tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau bestaat een uitzendovereenkomst (een soort arbeidsovereenkomst). De uitzendkracht wordt dan ook betaald door het uitzendbureau, en niet door het inlenende bedrijf. Het inlenende bedrijf betaalt het uitzendbureau (meestal het salaris van de uitzendkracht met wettelijke lasten (loonsom) plus een toeslag. Werving & Selectie Middels een tender zal Middelhoff & Verstegen een aantal werving- en selectiebureaus selecteren en prijsafspraken maken. Het werving- en selectiebureau (W&S) zoekt en selecteert potentiële werknemers voor een openstaande functie bij een werkgever. De vacatures waar een W&S bureau voor wordt ingezet zijn vaak gericht op middelbaar en hoogopgeleide mensen. Bovendien zijn het functies bij bedrijven met een drukke (of kleine) personeelsafdeling, die geen tijd hebben om uitgebreid te zoeken naar passende werknemers of bij vacatures waarop het bedrijf een paar honderd sollicitaties verwacht. De kandidaat komt dus niet direct bij een werkgever terecht, maar moet eerst solliciteren bij het bureau. Deze procedure is in zekere zin een omweg naar de potentiële nieuwe werkgever, maar het heeft voor beide partijen voordelen. Voor een sollicitant(e) is het grootste voordeel dat, als hij/zij eenmaal door de keuring van het selectiebureau is, er nog maar weinig concurrentie is bij de sollicitatie zelf. Een bureau stuurt namelijk in de regel niet meer dan 4 personen op sollicitatie, dus de kans dat de sollicitant(e) uiteindelijk de baan krijgt, is vrij groot. Voor werkgevers is het grote voordeel dat zij niet alle cv s van sollicitanten hoeven te lezen en te selecteren: de sollicitanten die via het bureau worden aangeleverd zijn per definitie de moeite waard en geschikt voor de functie. Hoe zelfstandig vacatures kenbaar maken op de arbeidsmarkt Middelhoff & Verstegen kan advies geven over hoe gebruik te maken van sociale media. Ook zijn er mogelijkheden om via specifieke websites vacatures kenbaar te maken. Daarnaast kan Middelhoff & Verstegen vacatures uitzetten en de eerste selectie doen en coördineren. 12

13 PERSONEELSPLANNING Bedrijven willen onderling personeel uitwisselen. Veel mkb ers (67 procent) zouden het liefst bijna tien procent van de werknemers willen ontslaan, maar hen daarbij goed begeleiden. Daarom is bijna één op de vijf werkgevers bezig met het uitwisselen van personeel met andere bedrijven. Deze duurzame inzetbaarheid is momenteel één van de belangrijkste speerpunten binnen de HRM. Bron NRC Middelhoff & Verstegen heeft intensief contact met bijzonder veel bedrijven en wij kunnen om die reden perfect als intermediair fungeren. Door gebruik te maken van onze regionale kennis van de arbeidsmarkt zijn wij in staat om uw belangrijkste kapitaal te behouden en tijdelijk bij een andere organisatie te plaatsen. ADVOCATEN ARBEIDSRECHT Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het ontslagrecht. Een advocaat arbeidsrecht doet ontslagzaken er niet bij zoals een algemeen advocaat. De advocaat arbeidsrecht behandelt voortdurend ontslagzaken en houdt de rechtspraak en literatuur op het gebied van ontslag nauwgezet bij. De advocaat arbeidsrecht is als arbeidsrechtspecialist daarom bij uitstek geschikt om u te helpen bij ontslagzaken. Door zijn ervaring kan hij u vlot en deskundig van dienst zijn en behaalt hij voor u het maximale resultaat. Het maakt daarbij niet uit om wat voor soort ontslag het gaat. De advocaat arbeidsrecht kan o.a. helpen bij: Ontslag op staande voet Ontslag via een vaststellingsovereenkomst Ontslag om bedrijfseconomische redenen Ontslag bij (vermeend) disfunctioneren Kantonrechterprocedures UWV procedures 13

14 MEDIATION Bij een arbeidsconflict lijkt de stap naar de kantonrechter soms de enige mogelijkheid om het conflict op te lossen. Maar een juridische procedure kan tijdrovend en geldverslindend zijn. Voldoende reden om escalatie van een conflict, bijvoorbeeld een ontslagrechtszaak, te voorkomen en een bestaand conflict zo snel mogelijk op te lossen. Dit kan met mediation. Mediation is een vorm van geschillenbeslechting. Een neutrale derde partij, de mediator, faciliteert en bevordert een gesprek tussen de conflictpartijen. De mediator blijft daarbij neutraal; hij/zij geeft geen sturing en neemt zelf geen standpunt in. De bedoeling is dat de mediator partijen helpt bij het zelf oplossen van het geschil. Vaak leidt dit tot positieve resultaten, reden waarom mediation steeds vaker wordt toegepast, ook bij arbeidsconflicten. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid vormen de belangrijkste uitgangspunten van mediation. Partijen worden niet gedwongen tot deelname aan mediation en verbinden zich vooraf tot geheimhouding van hetgeen besproken wordt. Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de mediator niet de ene of de andere partij voortrekt. De mediator begeleidt partijen bij het vinden van een oplossing. Partijen bepalen echter zelf hoe deze oplossing eruitziet. De oplossing wordt vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend. Omdat het van belang is dat de mediator zich aan de mediationregels houdt, werkt Middelhoff & Verstegen met mediators die zijn aangesloten bij Nederlands Mediation Instituut (NMI). De daarbij aangesloten mediators zijn gebonden aan het NMI Mediation Reglement, waarmee zij verplicht worden de mediation regels in acht te nemen. METING VAN KWALITEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING Om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen krijgen onze opdrachtgevers periodiek een beoordelingsformulier toegezonden, beoordelingsschaal 1 10 en een vrij tekstveld. Belangrijkste onderwerpen zijn: Bereikbaarheid Duidelijke omschrijving van de dienstverlening Prijs kwaliteitsverhouding Voldoet de dienstverlening aan het verwachtingspatroon? Inhoudelijkheid van de themabijeenkomsten Eventuele op- en/of aanmerkingen 14

15 SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID Stichting M&V Het initiatief is geboren nadat Iwan Verstegen persoonlijk heeft ondervonden hoe het is om door omstandigheden waar je geen invloed op hebt, in de moeilijkheden te komen. Nog belangrijker is, dat we in de dagelijkse praktijk heel vaak zien dat er mensen zijn die ondersteuning zouden kunnen gebruiken waardoor hun problemen of leed verzacht kunnen worden. De verhalen zijn zeer intens en hebben een diepe impact op deze mensen. Helaas zijn er in Nederland weinig mogelijkheden om geholpen te worden. In de specifieke situatie van Iwan Verstegen was het gezien de situatie niet mogelijk om te werken, echter een financiële compensatie of goede emotionele ondersteuning was er helaas niet. Hij heeft destijds zijn hoofd boven water kunnen houden. Echter het gevoel van machteloosheid wens je niemand toe! Inmiddels heeft hij zijn leven kunnen herpakken en is hij in de gelukkige omstandigheid dat hij anderen wil en kan helpen. Vanuit de dagelijkse praktijk hebben wij, Middelhoff & Verstegen, geconstateerd dat vele mensen met zeer onverwachte situaties geconfronteerd worden en die met een steuntje in de rug geholpen kunnen worden. Ook zijn er goede regionale initiatieven die ondersteuning vanuit de stichting zouden kunnen gebruiken. Binnen de stichting staat het helpen van mensen centraal! Doelstelling is dat de stichting mensen, goede doelen of initiatieven middels de inkomsten vanuit de stichting gaat helpen. Door een regionale aanpak zal het effect van het helpen en ondersteunen direct zichtbaar zijn. Houtse Heuvel 58 T: AW Den Hout E: 15

16 Vestigingen Almere Amersfoort Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Arnhem Breda Breukelen Capelle aan den IJssel Den Bosch Den Haag Den Hout Eindhoven Gouda Hilversum Hoofddorp Kapelle Laren Maastricht Nijmegen Rijswijk Rotterdam Schiphol Tilburg Utrecht Vianen Zwolle

Diensten portfolio. Maak kennis met ons. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl

Diensten portfolio. Maak kennis met ons. Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl Diensten portfolio Maak kennis met ons Middelhoff & Verstegen 076-523 30 20 info@middelhoff.nl www.middelhoff.nl iddelhoff & Verstegen BV is een samensmelting van twee organisaties die al sinds 1998 actief

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN

OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

[RE-MEET! ] DE APP WAAR WERKGEVERS, CLIENTEN & HET RE-INTEGRATIEBUREAU ELKAAR ONTMOETEN

[RE-MEET! ] DE APP WAAR WERKGEVERS, CLIENTEN & HET RE-INTEGRATIEBUREAU ELKAAR ONTMOETEN Eindhoven, 13 mei 2015 [RE-MEET! ] DE APP WAAR WERKGEVERS, CLIENTEN & HET RE-INTEGRATIEBUREAU ELKAAR ONTMOETEN Silvana Lemmens - Studentnummer: 2110713 - Fontys Hogescholen - Patricia Majoie 1 Innovatie

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Businesscases functiecreatie

Businesscases functiecreatie Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego

Nadere informatie