Milieujaarverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarverslag 2008"

Transcriptie

1 Milieujaarverslag 2008

2 Zuiveringsresultaat Influent Net als de meeste bedrijfstakken, had ook de Eerbeekse papierindustrie in het vierde kwartaal gedeeltelijk last van teruglopende vraag in de markt. Dit heeft voor het influent niet een vergelijkbare verandering van aanbod gegeven. Ook de zoektocht naar upgrading van producten bij de papierfabrieken om concurrerend te blijven, hebben geleid tot meer dan normale fluctuaties in de aanvoer. Trend-analyse van enkele van de hier onderstaande influentgegevens is derhalve minder relevant. Relevant is wel de structurele afname van de sulfaatvracht, welke het resultaat is van procesautomatisering bij één van de deelnemers. Tabel 1: Influent vrachten eenheid Debiet 1000m Droge stof ton CZV ton O BZV ton O Sulfaat ton SO Chloride ton Cl Effluent De effluent-kwaliteit is buitengewoon goed geweest. Er hebben zich geen zuiverings technische problemen voorgedaan. De fluctuaties in de aanvoer zijn derhalve zeer goed opgevangen. De mindere aanvoer van sulfaat (SO4) heeft ook geleid tot een verlaging van de concentratie in het effluent. Tabel 2: Effluent concentraties eenheid vergunning Drogestof mg/l < CZV mg O 2 /l < BZV mg O 2 /l <20 4 5,2 4, Kj-N mg N/l <10 3,6 3,9 4, Fosfaat mg P/l <2 0,4 0,3 0, Sulfaat mgso 4 /l Chloride mg Cl/l

3 Energie De energieproductie uit biogas is tot november goed geweest. Daarna werd de aanvoer van organische vervuiling minder en liep de biogasproductie terug. Al met al is net de gebudgetteerde hoeveelheid elektrische energie ( mwh) gemaakt. De goede beschikbaarheid van de motoren is daar belangrijk voor geweest. Met een gemiddeld rendement van ca 38% scoort onze kleine energiecentrale ten opzichte van grote E-centrales opmerkelijk goed (rendement Nederlandse E-productiebedrijven: 41% en inclusief buitenlandse E-import: 37%). Tabel 3: Energiegegevens eenheid tot november Geproduceerd MWh * (5562) Eigen verbruik MWh * (3.073) Overschot MWh * (2489) Biogas 1000m Spec. E-verbruik Spec. E-productie kwh/kg BZV mw/m 3 biogas 0,50 0,52 (0,49) 0,44 0,49 2,82 2,0 (1,40) 1,41 1,16 * waarde t/m oktober i.v.m. het vervangen van de generatoren sets, (..) lineair geëxtrapoleerde waarden voor het hele jaar. Slibafvoer Het meeste gemengde slib is afgevoerd naar de thermische conversieoven van CDEM. Daar is het duurzaam omgezet in groene energie en een nieuwe grondstof. Een beperkte periode moest secundairslib minder hoogwaardig worden verwerkt. Dit had te maken met een ongelukkig aanbod aan slibben, terwijl CDEM op dat moment een mindere kwaliteit niet kon ontvangen. In 2008 is nauwelijks anaëroob korrelslib afgezet. Door veranderde omstandigheden in het proceswater werd de groei beperkt. Het rendement van de anaerobe-reactor heeft daar overigens niet onder geleden. 3

4 Resultaten van de gestelde doelen 2008 Algemeen De blijvende aandacht van de papierindustrie voor verduurzaming van de keten heeft geleid tot vele ideeën en initiatieven. De Koninklijke VNP, de branche-organisatie, met in haar kielzog het KCPK (kenniscentrum papier en karton), zijn de aanjagers. Maar uiteindelijk moeten de projecten op locatie worden uitgevoerd. Het is maatwerk. Industriewater Eerbeek heeft diverse projecten vergaand uitgewerkt. Op het eerste oog technisch realiseerbare projecten struikelen op te lage (technische en financiële) rendementen. De afzet van producten die IWE uit het afvalwater zou kunnen maken is namelijk bijzonder lastig, omdat de productspecificaties niet naadloos aansluiten bij de wensen van potentiële afnemers. Het vooroplopen in het Cradle to Cradle-concept vormt naast vergun ningverlening dan ook een lastige drempel om snel vooruitgang te boeken. Maar er kan een score gemeld worden. Sinds september wordt een reststof ingezet, die als voeding voor de bacteriën van ons zuiveringsproces dienst doet. De vergunningverlening voor deze actie is door de Gemeente Brummen en door Rijkswaterstaat voortvarend aangepakt. Technologie en analysewerk Als gevolg van het inwerken van een nieuwe technoloog kon iets minder prioriteit aan research gegeven worden. Toch kan gemeld worden dat er resultaat bereikt is in het verder optimaliseren van het rendement van onze anaerobe reactor. Zelfs een kleine verbetering leidt al gauw tot verlaging van het energieverbruik en verhoging van de biogasproductie. Een ander onderzoek uit het Durest-programma (KCPK), de vergisting van slibben, is afgerond. De conclusie is dat vergisten van deze rest- stromen niet goed mogelijk is en derhalve economisch niet haalbaar. Een eigen onderzoek om met magneten de scaling (kalkafzettingen) in de aërobe installaties te verlagen is door externe omstandigheden vroegtijdig afgebroken. In 2009 wordt dit onderzoek weer hervat. Op hoofdlijnen is gezocht naar een methode om uit slib een hoogwaardigere reststof te maken. Ook is verkennend onderzoek gestart naar de productie van algen. Optimale benutting van de capaciteit van de installatie De geplande aansluiting van papierfabriek Solidpack b.v. in Loenen op onze zuivering is plots afgebroken. De grote milieuvoordelen van deze plannen vinden derhalve geen doorgang. Diverse redenen liggen aan dit besluit van Solidpack ten grondslag. Niet in het minst is hier de bereidheid van diverse partijen aan de totstandkoming van een pijpleiding, debet aan. 4

5 Geurreductie De renovatie van het compostbed voor bio logische verwijdering van geurcomponenten is niet ter hand genomen. Wij konden na wikken en wegen niet overtuigend vaststellen dat dit de oplossing zou brengen. Er zijn alternatieven mogelijk. Energie De kinderziektes, die de biogasmotoren in 2007 nog hadden, zijn opgelost. Inmiddels kunnen we spreken over zeer goed presterende motoren die het theoretische rendement van 40% alleen niet halen, omdat er niet altijd voldoende biogas beschikbaar is. Geluid Er zijn geen belangrijke zaken te melden. De aanwezigheid van geluid is evenals waarneming van geur inmiddels een signaal geworden dat er iets niet helemaal oké loopt en er dus actie nodig is. Technische staat van de installatie Door preventief onderhoud is de installatie op niveau gebleven. Het kantoorgebouw is gedeeltelijk van nieuwe kozijnen voorzien. Klachten Er zijn in 2008 geen klachten binnengekomen. 5

6 Doelen voor 2009 Ieder proces is gebaat bij een zo constant mogelijke voortgang. In 2009 verwachten we echter dat er meer fluctuaties in de afvalwaterstromen van papierfabrieken zullen optreden. Dit als gevolg van de economische teruggang. Voor IWE betekent dit dat er veel creativiteit nodig is om bij dit gegeven het zuiveringsproces toch nog zo goed mogelijk te laten verlopen. Veel helderder dan in het verleden willen wij IWE niet meer zien als een bedrijf dat de rommel van de papierfabrieken opruimt, maar als producent van grondstoffen. Hiermee bouwen we door op het Durest initiatief. Het onderstaande schema geeft aan hoe de gedachte is. biogas elektriciteitsnet afvalwater papierfabrieken reststroom met P&N IWE zwavel schoon water sec. brandstof landbouw industrie? energie centrale? algen diervoeders? 6 Reststroom met N

7 Speerpunten zijn o.a.: 1 Vervangen van fosforzuur (P) door een reststof. Fosfor is nodig voor de groei van bacteriën. Maar fosfor is ook een stof waarvan de wereldvoorraden afnemen. Er zijn veel P-rijke reststromen, maar ze moeten passen bij het proces. 2 Opwaarderen van het slib dat afgevoerd wordt. Door het gebruik van de restwarmte van onze biogas motoren kan het slib gedroogd worden, waardoor het een hogere verbrandingswaarde krijgt. Gelijktijdig wordt het omzetten in Calciumoxide als alternatief onderzocht. Dit product zou als hoogwaardige grondstof in bijvoorbeeld de kalkzandsteen-industrie kunnen worden ingezet. 3 Opwaarderen van het effluent. Het effluent is al van een bijzonder goede kwaliteit, echter net niet goed genoeg om probleemloos te worden hergebruikt in de papierfabrieken of om te infiltreren. Wij zullen trachten dit te bereiken met een chemische- en/of een biologische methode (algen). Absolute voorwaarde is dat de methode in alle opzichten duurzaam is. 4 Water heeft veel meer vormen dan wij denken. Eigenschappen van water kunnen beïnvloed worden door o.a. magneten. Wij zullen een testinstallatie bouwen waarmee we dit kunnen aantonen. Dit mag vrij wetenschappelijk klinken, maar wij zien praktische toepassingen op onze plant (o.a. op geur en scaling) als er gebeurt wat we hopen/verwachten. Energieverbruik en energieproductie In 2009 zal het moeilijk worden om de elektrische energieproductie van 2008 te evenaren. In de verwachting dat de economische teruggang van voorbijgaande aard is zullen wij trachten de restwarmte nuttig te gaan gebruiken. Slib droging is daarvoor een optie. Tevens gaan we na of de CO 2 van de rookgassen te gebruiken zijn om de nu nog ingekochte CO 2 te vervangen. Op deze manier kunnen we het rendement van de WKK fors opvoeren. En dan streven wij de elektriciteitscentrales ver voorbij. Technische staat De financiële- en de milieu-impact van verstoringen in het proces zijn zeer groot. Daarom hechten wij er sterk aan om de technische staat van de installatie op niveau te houden. Rendement bijna 40% 7

8 Nieuwe aanblik past bij IWE Veilig onderhoud uitvoeren Research nodig voor vooruitgang Kanaalweg 8a Postbus AA Eerbeek Tel. (0313) Fax (0313)

SCHOON EN VEILIG WATER

SCHOON EN VEILIG WATER SCHOON EN VEILIG WATER Publicatie Afvalwater 2011 U staat er vast niet dagelijks bij stil wat er allemaal voor nodig is om het afvalwater en regenwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren.

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning... 2 1.1 Opdracht... 2 1.2 Aanmeldingen en extra werving... 2 1.3 Selectie...

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2013 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013 VEMW De

Nadere informatie

Bi0-energiecentrale Zeeland

Bi0-energiecentrale Zeeland Bi0-energiecentrale Zeeland Bio-energiecentrale Zeeland is een belangrijke en niet te missen stap op weg naar een duurzame, CO 2 -vrije en betrouwbare elektriciteitsproductie in een circulaire economie

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

SenterNovem. Postbus 8242 3503 RE UTRECHT. Haalbaarheidsstudie Groen Gas Rilland EINDRAPPORT OPENBAAR DEEL. 10 maart 2009

SenterNovem. Postbus 8242 3503 RE UTRECHT. Haalbaarheidsstudie Groen Gas Rilland EINDRAPPORT OPENBAAR DEEL. 10 maart 2009 SenterNovem Postbus 8242 3503 RE UTRECHT Haalbaarheidsstudie Groen Gas Rilland 10 maart 2009 EINDRAPPORT OPENBAAR DEEL Kreekzoom 5 4561 GX HULST (NL) +31 (0)114 31 15 48 +31 (0)114 31 60 11 info@colsen.nl

Nadere informatie

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen final l rereport sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen rapport 2013 36 Sturing op energietarieven Optimalisatie ENERGIEKOSTEN in de afvalwaterketen rapport 2013 36

Nadere informatie

ECOFERM! - De kringloopboerderij

ECOFERM! - De kringloopboerderij ECOFERM - De kringloopboerderij Juni 2011 ECOFERM - De kringloopboerderij Deze studie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: J. van Liere (Van Liere Management BV) G. Boosten (DOTank) L.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief Voorwoord Eind 2010 is de Meerjarenvisie 2020: Een duurzaam perspectief van AEB vastgesteld. Deze visie kent de volgende sporen: Korte termijn: 1. Verdere optimalisatie basisproces 2. Borging voldoende

Nadere informatie

Rijden op waterstof in Overijssel

Rijden op waterstof in Overijssel Rijden op waterstof in Overijssel Haalbaarheidsonderzoek: "Wat is er in Overijssel nodig om het rijden op waterstof te realiseren". Crystal Energy Projects BV, Enschede, 1 november 2010 Rijden op waterstof

Nadere informatie

Rendement door markt in verdrukking!

Rendement door markt in verdrukking! Rabobank Food & Agri Thema-update: Vergisting Benchmark (co-)vergisting boekjaar 2010: Rendement door markt in verdrukking! Een tiental nieuwe biogas projecten werden in 2011 gerealiseerd onder de Stimulering

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Warmte-energie, de motor van de industrie

Warmte-energie, de motor van de industrie DAVIDSE CONSULTANCY Warmte-energie, de motor van de industrie Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte Bennekom, oktober 2012 In opdracht van: BEGELEIDENDE BRIEF Warmte-energie,

Nadere informatie

Bio-energie. Deelprogramma 2013-2015. Nieuwe Energie, Overijssel heeft het!

Bio-energie. Deelprogramma 2013-2015. Nieuwe Energie, Overijssel heeft het! Nieuwe Energie, Overijssel heeft het! Bio-energie Deelprogramma 2013-2015 Datum: 8 maart 2013 Status: definitief Opsteller: Astrid Pap Productnummer: WBS-nummer P.250005.88.032 EDO-enveloppe: 2114256 Colofon

Nadere informatie

Rapportage Demonstratie vergisting van meststoffen met cosubstraten. propstroominstallatie

Rapportage Demonstratie vergisting van meststoffen met cosubstraten. propstroominstallatie Rapportage Demonstratie vergisting van meststoffen met cosubstraten middels innovatieve propstroominstallatie Aan dit project is in het kader van het Besluit Milieusubsidies, Subsidieregeling milieugerichte

Nadere informatie

NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK

NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK NAAR EEN ENERGIENEUTRALE ZUIVELKETEN (2) DRIE VERKENNINGEN IN DE PRAKTIJK colofon Opdrachtgever: Courage, Innovatienetwerk Auteur: Joost van Kasteren Projectleider: Carel de Vries Vormgeving: Imagro BV

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

WESTLAND RAPPORT. Met medefinanciering van: Deze opdracht werd uitgevoerd in opdracht van

WESTLAND RAPPORT. Met medefinanciering van: Deze opdracht werd uitgevoerd in opdracht van Deze opdracht werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland in alliantie met InnovatieNetwerk, en is onderdeel van het SIGN programma Ô Glastuinbouw Deze opdracht 2020Õ werd,

Nadere informatie

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie

Adviesrapport Innovatieve vergisting

Adviesrapport Innovatieve vergisting Projectgroep: Biogas Uit Studenten (B.U.S) Datum: 18-06-2010 Opleidingsgegevens Academie voor technologie van gezondheid en milieu chemische technologie Lovensdijkstraat 61-63 4818 AJ, Breda telefoon:

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Gemeente Bergen Mei 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Samenvatting 4 Deel 1 Achtergronden & kader van de haalbaarheidsstudie Inleiding 6 Projectopzet 8

Nadere informatie

Bio-energie op maat voor agrariërs

Bio-energie op maat voor agrariërs Bio-energie op maat voor agrariërs Op een agrarisch bedrijf kunnen verschillende vormen van biomassa aanwezig zijn waaruit het - in principe - mogelijk is om energie te winnen. Daarbij gaat het natuurlijk

Nadere informatie

Brancherapport Industrie Energie 2011

Brancherapport Industrie Energie 2011 Brancherapport Industrie Energie 2011 Advanced Business Creation Groep 1 Robbert van Lokven 2050886 Pascal Schonewille 2048547 Pawan Singh 2040943 Bram Ooms 2047813 Frederique Vermeij 2055366 Danique Beeks

Nadere informatie