HET PROJECT LARGE HADRON COLLIDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET PROJECT LARGE HADRON COLLIDER"

Transcriptie

1 HET PROJECT LARGE HADRON COLLIDER

2 LHC of Large Hadron Collider zal in de 21 ste eeuw voor een groot deel de natuurkunde van de elementaire deeltjes reviseren. Het voorbereidingswerk heeft meer dan 10 jaar geduurd. De apparatuur en wetenschappelijke onderbouw zijn een staaltje van vernuft en samenwerking. LHC is een internationale onderneming waarbij Europa, en in het bijzonder de lidstaten van CERN, de grootste bijdrage levert. Heel wat bedrijven verzorgen de productie van bijzondere onderdelen, zoals elektromagnetenn, bedradingen en kabels, controleinstrumenten,... Het computernetwerk, GRID, is pas in de loop van de jaren 2000 op punt gesteld geweest. Het resultaat getuigt van de noodzaak om in laatste instantie te zoeken naar elegante en vernieuwende technieken om aan dataverwerking te doen. De noodzaak aan experimenteel werk is groot, want het standaardmodel in de elemntaire deeltjesfysica vertoont ernstige tekorten. Alleen ontdekkingen zullen de weg openen om voorbij de grenzen van dit model te stappen. 2 Het project

3 CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire of CERN, wordt in 1954 opgericht met 12 Europese landen, waar België toe behoort. Momenteel telt CERN 20 leden. De bedoeling is om aan zuiver wetenschappelijk onderzoek te doen en de achterstand t.o.v. de Verenigde Staten weg te werken. Oorspronkelijk wordt de aandacht gevestigd op de kernstructuur omdat in die tijd weinig geweten is over de sterke kernkracht. In de voorbije 50 jaar is het onderzoeksterrein verschoven naar de hogeenergie fysica. Vele landen maken gebruik van de faciliteiten van de organisatie. Zowel de levering van apparatuur als financiële steun worden vastgelegd in contracten van eindige duur. In de loop der jaren is de complexiteit van projecten toegenomen en spelen bedrijven een toenemende belangrijker rol in het al of niet slagen van een project. In 1959 start de Proton Synchrotron vesneller (PS) waarbij protonen versneld worden in een kleine cirkelbaan van 628 m omtrek. De versneller is nu een onderdeel van LHC geworden. Op het einde van de CERN is gelegen nabij Meyrin in ht kanton Genève. LHC bevindt zich voor een deel onder het Jura-gebergte op 175 m diepte. De tunnel bevindt zich op Frans en Zwitsers grondgebied. jaren zestig worden nieuwe technieken gebruikt om deeltjessporen vast te leggen, waaronder de proportioneelteller die op elektronische wijze sporen van deeltjes kan registreren. In 1976 wordt gestart met de bouw van de Super Proton Synchrotron versneller (SPS) die aanleiding heeft gegeven tot de ontdekking van de vectorbosonen in SPS is momenteel een belangrijke ringencomplex van LHC. SPS is voor vele jaren het trekpaard geweest van het versnellingscomplex in CERN. De tunnel is 7 km lang. Geladen deeltjes (protonen) worden vanuit de PS gestuurd naar SPS. Daarin worden de ladingen vernsneld tot 450 GeV. Daarna worden ze geleid naar LHC waar hun energie wordt opgedreven tot maximaal 7 TeV. 3 Het project

4 VOORBEREIDINGSWERK In het begin van de jaren 80 worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van de Large Electron Positron Collider of LEP. In 1983 wordt gestart met het graven van een 27 km ondergrondse tunnel waarin elektronen en positronen met hoge snelheid tegen elkaar botsen. De LEP werkt van 1989 tot In deze periode wordt het standaardmodel in de deeltjesfysica verfijnd met nieuwe experimentele resultaten. Begin de jaren '80 worden de ideeën geformuleerd voor een grootschaliger project: Large Hadron Collider of LHC. Hierbij zouden protonen tegen elkaar botsen. Meer energie komt vrij, maar de botsingen worden complexer dan bij de LEP. Tussen 1996 en 1998 worden vier experimenten goedgekeurd: ATLAS, CMS, ALICE en LHCb. Twee kleinere experimenten worden toegevoegd: TO- TEM en LHCf. Plaatsing van dipoolmagneten in de hoofdtunnel van LHC. Meer dan dergelijke magneten worden gebruikt om protonen in precieze banen te laten ronddraaien langs de 27 km lange tunnel. Vanaf 2000 wordt de tunnel van de LEP omgebouwd en aangepast voor de LHC. Nieuwe detectoren worden (vooraf) op papier gezet en ontworpen. Onderdelen worden geleverd en geassembleerd, testen worden uitgevoerd, een netwerk wordt ontworpen, opslagmedia worden gecontroleerd op betrouwbaarheid, formaliteiten worden vervuld. In de loop van 2007 is de afwerking compleet en in september 2008 start de deeltjesversneller voor de eerste keer op. Eind maart 2010 vatten de experimenten aan. Het voorbereidingswerk van de ruimte onder de grond waar de detector CMS zal geplaatst worden. CMS staat voor Compact Muon Solenoïd. De detector is één van de 4 hoofdexperimenten. Het onderzoekgsgebied is ruim zoals het zoekenn naar het Higgs deeltje als het ontdekken van supersymmetrie. Transport van elektromagneten naar een assemblagehall. De meeste onderdelen van LHC kunnen niet als volledig afgewerkte producten naar CERN gebracht worden. Ook het feit dat CERN gelegen is in een bergachtige streek, maakt het vervoer van zware onderdelen een moeilijke taak. Het experiment ATLAS onderzoekt dezelfde onderwerpen als CMS. ATLAS is echter anders opgebouwd en de gebruikte technieken om deeltjes op te sporen gelijkt niet op de methoden die CMS gebruikt. Dit ondersteunt de juistheid van een ontdekking. 4 Het project

5 LARGE HADRON COLLIDER LHC is een deeltjesversneller waarbij geladen deeltjes met veel energie in vaste cirkelbanen tegen elkaar botsen. De geladen deeltjes zijn protonen of loodionen. De keuze is afhankelijk van de aard van het experiment. Een deeltjesversneller kunnen we opvatten als een smalle koker waarin ladingen met grote snelheid bewegen. De deeltjes worden in de juiste baan gehouden door krachtige elektromagneten, die een mantel vormen rond de koker. De vorm van de koker is bijna een perfecte cirkel en bij elke omwenteling die de ladingen maken, neemt hun snelheid toe tot bijna de lichtsnelheid. De protonen bewegen in 2 bundels die tegengesteld zijn van zin. Op vier vaste plaatsen kruisen de banen elkaar waar een centrale botsing optreedt. Op deze posities staat een detector. Zij registreren alle geproduceerde deeltjes na de botsing en filteren direct onbelangrijke processen weg. Beide kokers bevinden zich in een tunnel op een diepte van ongeveer 100 m onder de grond. De diepte is niet overal even groot en is o.m. afhankelijk van de structuur van de aardkorst. Mogelijke trillingen van de aarde worden opgevangen door bijzondere toestellen. Er wordt zelfs rekening gehouden met bewegingen van de aardkorst door de onderlinge stand van zon, maan en aarde. De versneller is voorzien van de nodige controle - en veiligheidssystemen. Ruim mensen zijn betrokken bij het project: wetesnchappers, informatici, technici, onderhoudspersoneel, medische staf,... LHC zal tot eind 2012 op halve energie (7 TeV) werken. In 2013 worden alle meetgegevens verwerkt en gekeken naar nieuwe verschijnselen. De bekomen resultaten zullen mogelijk een invloed hebben op de manier hoe de experimenten verder moeten verlopen. In 2014 start LHC op volle energie waarbij 14 TeV aan botsingsenergie vrijkomt tussen protonen. In de volgende tabel worden de belangrijkste parameters van LHC weergegeven. KENMERK Cirkelomtrek tunnel Vermogen Elektrisch verbruik WAARDE 27 km 120 MW MWh Kosten per jaar (raming) Verbruik helium (start) Energie per bundel 120 ton 350 MJ Aantal magneten Lichtsterkte protonenbundel cm -2 s -1 Verbruik waterstof per dag Aantal werkdagen (raming) Temperatuur Druk in kokers g 270/jaar 1,9 K 1, Pa Aantal ronden per seconde Aantal trossen per bundel Aantal protonen per tros Tijdsduur van bundel in LHC 10 h Aantal botsingen per seconde Aantal DVD s per jaar Bron: LHC the guide (CERN) Een aantal parameters veranderen tijdens de duur van de experimenten. Zo is de lichtsterkte van de protonenbundel verhoogt in de loop van De verkregen informatie zal indrukwekkend worden. Er moet niet alleen gekeken worden naar de aard van de opslag, maar ook naar de verdelig van de data, de toegankelijkheid, beveiliging van meetgegevens en het maken van back-ups. 5 Het project

6 14 TeV 7 TeV ALICE 14 TeV protonenbundel loodbundel CMS LHC 450 GeV SPS ATLAS 14 TeV PS 25 GeV LHCb 14 TeV 7 TeV LHC is de centrale hoofdring. Protonen komen versneld uit 2 kleinere ringen PS en SPS. In opeenvolgende stadia neemt de energie van de protonen toe. Op vier plaatsen treden botsingen op. VERSNELLINGSCOMPLEX De versneller LHC maakt deel uit van een versnellingscomplex. Dit is het resultaat van een opeenvolging van nieuwe ontwerpen naarmate de technologie voor het maken van deeltjesversnellers verandert. Steeds krachtiger en grotere versnellers worden geconstrueerd en bestaande ringen worden aangepast voor nieuwe projecten. Voor LHC zijn drie versnellrs van groot belang: LHC: Large Hadron Collider SPS: Super Proton Synchrotron PS: Proton Synchrotron De protonen komen uit een voorraad waterstofatomen die gebracht worden in een lineaire versneller. Deze geeft de deeltjes voldoende energie waarna ze geïnjecteerd worden in de Proton Synchrotron (PS). Daarin krijgen de protonen nog meer energie waarna ze de Super Proton Synchrotron (SPS) binnen gebracht worden. Tenslotte belanden de ladingen in de LHC. Gedurende 20 minuten worden ze versneld tot hun maximale energie en snelheid. Per seconde draaien de protonen maal rond langs de cirkelbaan. 600 miljoen botsingen treden op per seconde die door de detectoren worden opgemeten. Tijdens botsingen tussen protonen komt energie vrij. Hoe groter de versneller is, hoe meer energie vrijkomt. Deze energie wordt omgezet in nieuwe deeltjes. Om deeltjes in een cirkelbaan te houden, moeten ze drager zijn van een elektrische lading. Elektromagneten zorgen er dan voor dat ze netjes in de pas blijven bewegen. Bovendien moeten de versnelde ladingen stabiel zijn en niet na een bepaalde tijd vervallen in andere deeltjes. Elektronen, protonen en ionen zijn daarom de ideale kandidaten om versneld te worden. Bij LHC wordt gebruik gemaakt van protonen en loodionen. Collectief worden ze als hadronen aangeduid. Tot deze familie behoren alle deeltjes die opgebouwd zijn uit quarks zoals het proton en neutron. Ook atoomkernen en ionen worden bij dit experimet tot de hadronen gerekend. 6 Het project

7 DOELSTELLINGEN VAN LHC Experimenten hebben steeds een doel voor ogen. De eerste drijfveer is de nieuwsgierigheid van de mens. Het theoretisch kader waarin deeltjesprocessen begrepen worden, wordt het standaardmodel genoemd. Het model is een succesvolle theorie die de afgelopen vijftig jaar een scherp afgebakend gebied begrenst. versneller snelheid p + energie (GeV) PS 0,9993 c 25 SPS 0, c 450 LHC 0, c In elk stadium van de versnelling verhoogt in de drie ringen de snelheid en energie. De lichtsnelheid kan niet bereikt worden; de energie kan onbepekrt toenemen. Alleen de gebruikte technologie en kosten beperken onderzoekers om de energie nog te laten stijgen. Toch kan het model niet alle verschijnselen verklaren en vertoont de theorie duidelijke gebreken. Alleen experimenten laten toe om de ontbrekende stukken van de puzzel te vinden. Voorbeelden zijn: Alle materie bezit massa, met een enorme bereik. Neutrino's bezitten bijna geen massa; top-quarks zijn enorm zwaar. Waar komt massa vandaan? De gravitatietheorie van Einstein is niet verenigbaar met de natuurkunde van de microkosmos. Bestaat één overkoepelende theorie voor gravitatie en de kwantummechanica? Komen in de natuur extra dimensies voor? Theorieën voorspellen het bestaan van meer dan 3 ruimtelijke dimensies die in onze wereld niet waarneembaar zijn. Kunnen we daar sporen van ontdekken? Bestaan supersymmetrische deeltjes? Supersymmetrie is een hogere symmetrievorm die het bestaan van nieuwe deeltjes voorspelt. Dipoolmagneten worden vooral geleverd vanuit de VS. In onderdelen komen ze aan in CERN, waar ze gecontroleerd en samengesteld worden tot grotere bouwstenen. Nadien worden de vormen gemeten op mogelijke fouten met laserlicht. Eenmaal in de tunnel moeten de elektromagneten perfect in elkaar passen over een lengte van 27 km. Alle objecten in het heelal bestaan uit materie. Locaal wordt bij processen met veel energie tijdelijk antimaterie gevormd die nadien direct verdwijnt. Waarom komt alleen materie in het heelal voor? Kort na de Big-Bang bestond de materie uit een heet mengsel van vrije elementaire deeltjes zoals quarks, elektronen en gluonen. Wat zijn de eigenschappen van een dergelijk quark-gluon plasma? Vragen genoeg om aan experimenteel onderzoek te doen op fiundamenteel niveau. Iedereen is ervan overtuigd dat LHC resultaten zal oplevern die ons voor verrassingen zal komen te stellen. En misschien moeten een aantal hypothesen verworpen of herschreven worden. De verdeling en beweging van materie in het heelal wijst op het bestaan van onzichtbare materie. Uit de versnelde expansie van de ruimte zou het heelal moeten gevuld zijn met een transparante donkere energievorm. Wat is de aard van donkere materie en donkere energie? 7 Het project

8 Ligging CERN 8 Het project

Start van de Large Hadron Collider te CERN

Start van de Large Hadron Collider te CERN Start van de Large Hadron Collider te CERN Zoektocht voor een Belgische Nobelprijs in de fysica Belgische Persmap Korte samenvatting: Wetenschappers en ingenieurs uit alle hoeken van de wereld leggen de

Nadere informatie

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje

Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Betekenis en Ontdekking van het Higgs-deeltje Lezing bij de afsluiting van het studiejaar 2012-2013 van HOVO Universiteit Leiden op 13 mei 2013 Door prof. dr. Jos Engelen Universiteit van Amsterdam/NIKHEF

Nadere informatie

Waarneming van een nieuw deeltje met massa 125 GeV

Waarneming van een nieuw deeltje met massa 125 GeV Waarneming van een nieuw deeltje met massa 125 GeV CMS Experiment, CERN 4 juli 2012 Samenvatting In een seminarie dat vandaag plaatsvond in het Europees Laboratorium voor Nucleair Onderzoek (CERN), en

Nadere informatie

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Kosmologie een geschiedenis van licht en donker Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Colophon Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica National Institute

Nadere informatie

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer 2.3 Airshowers In ons Melkwegstelsel is sprake van een voortdurende stroom van hoogenergetische

Nadere informatie

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Op 4 juli 2012 presenteerde het ATLAS experiment een update van de actuele resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje. Dat gebeurde

Nadere informatie

Boodschappers uit extra dimensies Zwarte gaten uit het lab. NW&T/Erick Vermeulen

Boodschappers uit extra dimensies Zwarte gaten uit het lab. NW&T/Erick Vermeulen Boodschappers uit extra dimensies Zwarte gaten uit het lab NW&T/Erick Vermeulen 24 Natuurwetenschap & Techniek maart 2005 Uitzicht Onze laatste blik op het heelal,als we vanaf het aardoppervlak recht omhoog

Nadere informatie

Zoektocht naar het Higgs deeltje. De Large Hadron Collider in actie. Stan Bentvelsen

Zoektocht naar het Higgs deeltje. De Large Hadron Collider in actie. Stan Bentvelsen Zoektocht naar het Higgs deeltje De Large Hadron Collider in actie Stan Bentvelsen KNAW Amsterdam - 11 januari 2011 1 Versnellen op CERN De versneller Large Hadron Collider sub- atomaire deeltjes botsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Werkbladen Kwantumstructuur van de Materie

Inhoudsopgave Werkbladen Kwantumstructuur van de Materie Inhoudsopgave Werkbladen Kwantumstructuur van de Materie Bijlage A Werkbladen bij deel A 2 Werkblad A-1: Elektronenverstrooiing aan grafiet 2 Werkblad A-2: Golffuncties bekijken met psi 6 Werkblad A-3:

Nadere informatie

Hoogtepunten uit het onderzoek. h2hoofdstuk 2

Hoogtepunten uit het onderzoek. h2hoofdstuk 2 Hoogtepunten uit het onderzoek h2hoofdstuk 2 35 Hoofdstuk 2 Hoogtepunten uit het onderzoek 36 Hoogtepunten uit het onderzoek Inleiding FOM is een programma-organisatie. Eind 2008 waren er in totaal 69

Nadere informatie

FUSIE, een energieoptie voor de toekomst

FUSIE, een energieoptie voor de toekomst FUSIE, een energieoptie voor de toekomst omst van Europa Algemene informatie EURATOM Geïnteresseerd in Europees onderzoek? RTD Info is ons driemaandelijks magazine dat u op de hoogte houdt van de voornaamste

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

Alice en de quarkgluonsoep

Alice en de quarkgluonsoep Alice en de quarkgluonsoep Designer: Jordi Boixader Geschiedenis en tekst: Federico Antinori, Hans de Groot, Catherine Decosse, Yiota Foka, Yves Schutz en Christine Vanoli Productie: Christiane Lefèvre

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Willekeurige Getallen

Willekeurige Getallen Willekeurige Getallen Creatie en gebruik van willekeurige getallen door computers Eindwerk voorgedragen door Frederik De Paepe tot het behalen van het diploma Bachelor in Grafische en Digitale Media afstudeerrichting

Nadere informatie

N 9 april 2012. Bachelor College Higgs in zicht Externe Stage Madison Save the Borrel Physics & Health vier jaar iets doen Kepler Satelliet

N 9 april 2012. Bachelor College Higgs in zicht Externe Stage Madison Save the Borrel Physics & Health vier jaar iets doen Kepler Satelliet N 9 april 2012 Bachelor College Higgs in zicht Externe Stage Madison Save the Borrel Physics & Health vier jaar iets doen Kepler Satelliet 1 N! april 2012 redactioneel Inhoud Waar we vorige N! nog schreven

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Elementaire deeltjes fysica: een reductionistische zoektocht naar de schepping. Meesterklassen deeltjesfysica 10 Maart 2012 Nick van Remortel EDF-UA

Elementaire deeltjes fysica: een reductionistische zoektocht naar de schepping. Meesterklassen deeltjesfysica 10 Maart 2012 Nick van Remortel EDF-UA Elementaire deeltjes fysica: een reductionistische zoektocht naar de schepping Meesterklassen deeltjesfysica 10 Maart 2012 Nick van Remortel EDF-UA Nick van Remortel Meesterklassen 10 Maart 2012 2 Elementaire

Nadere informatie

Dynamische Magnetische Velden Ir. Mehran Keshe

Dynamische Magnetische Velden Ir. Mehran Keshe Voorbereiding radio interview Dynamische Magnetische Velden door Luc Vervliet - 8 december2014 - blz 1 Dynamische Magnetische Velden Ir. Mehran Keshe Inleiding Ik ga hier een samenvatting schetsen van

Nadere informatie

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R Iets nieuws onder zon Een onderzoek naar de diffusie van zonnestroomtechnologie onder Nederlandse huishoudens Jan Jaap Bakker 3379523 Masterscriptie

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa gçêáë=m^ij^kp éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=áå=çé=äéäéáçëáåñçêã~íáå~

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

perio*diek op regelmatige tijden terugkerend jaargang 2014 nummer 1

perio*diek op regelmatige tijden terugkerend jaargang 2014 nummer 1 perio*diek op regelmatige tijden terugkerend jaargang 2014 nummer 1 28 Nann Wat voor eigenlijk n 2 Inhoud 18 Cantors diagonaal Ga samen met Bart en het diagonaalargument van Cantor het begrip oneindig

Nadere informatie

4. 1 HISTORIEK 36 4.1.1 EMBO 36 4.l.2EMBC 36 4.1,3FMB/ 36 4.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37. . in

4. 1 HISTORIEK 36 4.1.1 EMBO 36 4.l.2EMBC 36 4.1,3FMB/ 36 4.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37. . in S . in 2 F1ISJ()RIE 2 2 OP( 75E15AI II 1-El 2TRU luiir. 10 z.3 AINEVH JE D( )ELS1EIUI3C...11 2.4-11-1 VER ISELLLRES1 )MPLE/ V41.1 ERE1 1 2 2 S HET EEN( HARD [13 PPO( FAPV4A VAN ( EEN 2 2 1 / S t LFP

Nadere informatie

Doet onze zon het morgen nog? D.w.z. schijnt hij morgen ook weer lekker? Als ik het publiek vraag hoe lang het duurt voor het licht van de zon op de

Doet onze zon het morgen nog? D.w.z. schijnt hij morgen ook weer lekker? Als ik het publiek vraag hoe lang het duurt voor het licht van de zon op de Doet onze zon het morgen nog? D.w.z. schijnt hij morgen ook weer lekker? Als ik het publiek vraag hoe lang het duurt voor het licht van de zon op de Aarde aankomt is het antwoord steevast: zo n 8 minuten

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen

ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen Inleiding In een zich snel ontwikkelende wereld waarin de informatie- en telecommunicatietechnologie niet meer zijn weg te denken, zijn de ICT-ers binnen

Nadere informatie

Energie voor de Toekomst

Energie voor de Toekomst Energie voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Hoe werkt een turbine? Pagina 5 Kolenenergie pagina 7 Kernenergie pagina 9 STEG Centrales pagina 13 Zonne-energie pagina

Nadere informatie