Masterproef Intelligente Stappenmotor Algoritmes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterproef Intelligente Stappenmotor Algoritmes"

Transcriptie

1 Masterproef Intelligente Stappenmotor Algoritmes Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting Elektrotechniek Academiejaar Hannes Grimonprez Academische bachelor- en masteropleidingen, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk

2

3 Masterproef Intelligente Stappenmotor Algoritmes Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting Elektrotechniek Academiejaar Hannes Grimonprez Academische bachelor- en masteropleidingen, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk

4 i Voorwoord De masterproef... voor vele studenten iets waar ze tweeledig op terug kijken. Langs de ene kant een unieke kans om de kennis vergaard in ruwweg vier jaar toe te passen. Het gevoel ervaren dat er heel veel mogelijkheden zijn met die kennis. Langs de andere kant: een proces van vallen en terug opstaan. Inspanningen die niet altijd het verhoopte resultaat opleveren, onzeker zijn over het resultaat... Een ding staat vast: zonder hulp van anderen is een masterproef een onhaalbare kaart. Daarom wil ik dit werk graag starten met het bedanken van een aantal mensen. Allereerst mr. Stijn Derammelaere die tevens deze masterproef uitschreef, om de vele momenten waarop hij mij inzicht probeerde te verwerven in de materie van de stappenmotoren. Steeds kon ik bij hem terecht met mijn vragen. Daarnaast was hij er ook altijd als ik het wat moeilijker had en nam hij heel wat tijd om mijn teksten te overlezen. Ook wil ik langs deze weg mr. Jos Knockaert bedanken voor het zorgvuldig nalezen van de teksten. Daarnaast wil ik alle docenten uit de Howest bedanken die me gedurende vier jaar kennis trachten bij te brengen in technisch wetenschappelijke zaken. Tot slot wil ik mijn ouders, zus en broer bedanken voor de steun die ik van hen mocht ondervinden tijdens mijn studies.

5 ii Abstract Steppermotors, worldwide applied because of some typical advantages such as the low cost and the easy open loop posititioning, can be controlled with multiple algorithms. For example the Full Step and Half Step method, but also Micro Steps and even sinuses can be applied. The aim of this work is to compare those four different strategies. The comparison is realized on base of Torque/Speed reach, resonances, vibrations and energy-efficiency. The Torque/Speed reach is examined by the Pull In and Pull Out characteristics. Experienced resonances are traced back to the used algorithms and the mechanical construction of the steppermotors. As the motors are producing a lot of noise, it s also very interesting to measure the amount of vibrations. The last comparison between the different methods, is the energy-efficiency. Traditionally, the efficiency of the steppermotor is very low. Because these motors are mainly used in applications with low power, not much research is done yet to decrease the energy consumption. A section in this thesis describes a more efficient way to make the steppermotor working. Each algorithm is examined in which degree it s possible to reduce the energy consumption with the proposed strategy.

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstellingen De stappenmotor Uitvoeringen Stroomregeling Karakteristieken Positieresponsies Aanstuurmethodes Performanties Testopstelling Werkingsgebied Resonanties Trillingen Energie-efficiëntie Besluit 61 iii

7 Lijst van figuren 1.1 Eenvoudige constructie stappenmotor Verschillende aanstuurmethodes Rotor permanent magneet stappenmotor Opbouw Permanent Magneet stappenmotor Sequentie aansturing statorfasen Opbouw variabele reluctantie motor Reluctantie principe Multistack variabele reluctantie motor Veldlijnen variabele reluctantie motor Hybride stappenmotor Langsdoorsnede hybride stappenmotor H-brug met vrijloopdioden Pulsbreedte modulatie Statische karakteristiek van de stappenmotor Koppelverloop één fase Statische positioneerfout Pull In karakteristiek Pull out karakteristiek Positieresponsie Stroomverloop Full step Stroomverloop Full step, beide fasen bekrachtigd Aanstuurmethode om uitslingering te onderdrukken Stroomverloop Half Step Half Step Stroomverloop Micro Step Micro Step Stroomverloop Sinus Load Angle δ iv

8 Lijst van figuren v 3.1 Testopstelling Kalibratie PMSM Koppel - Stroom PMSM Koppelmeter Lorenz Encoder pulstrein Model in Matlab/Simulink DS1104 Real Time controller Visualisatie & manipulatie parameters Schema communicatie PC - dspace Meetmethodes Pull In procedure Pull In: Full Step Pull In: Half Step Pull In: Micro Step Pull In: Sinus Pull In: Overzicht Pull In procedure Pull Out: Full Step Pull Pout: Half Step Pull Pout: Micro Step Pull Pout: Sinus Pull Pout: Overzicht Positieresponsie Rotorpositie ifv tijd (laag toerental) Rotorpositie ifv tijd (hoger toerental) Punten met maximale rotorsnelheid in positieve draaizin Stijfheid k Experimentele bodeplot Gesimuleerde bodeplot Gesimuleerde positierespons Koppelverloop plaatsing accelerometer Trillingen: Full Step Trillingen: Half Step Trillingen: Micro Step Trillingen: Sinus Maximale bekrachtiging Minimale bekrachtiging DC-tussenkring

9 Lijst van figuren vi 3.40 Rendement: Full Step Rendement: Half Step Rendement: Micro Step Rendement: Sinus Rendement: Full Step, stroomreductie Rendement: Half Step, stroomreductie Rendement: Micro Step, stroomreductie Rendement: Sinus, stroomreductie Vector-controle

10 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit eindwerk kadert in het ISMA project. ISMA als letterwoord voor Intelligente Stappenmotor Algoritmes. Het project wordt ondersteund door twee bedrijven en de onderwijsinstelling Howest. De bedrijven zijn: Psi Control en ON semiconductor. Psi Control is een onderdeel van de Picanolgroep en is gevestigd in Ieper. Stappenmotoren worden veelvuldig toegepast in de weefgetouwen die Picanol produceert. Psi Control produceert kwalitatief hoogstaande stappenmotoren en bijhorende OXI-drivers. Het bedrijft telt zo n 180-tal werknemers. Het grootste aandeel hiervan werkt in de RD en engineering. Deze onderneming levert niet enkel aan Picanol maar ook aan andere grote bedrijven zoals: Atlas Copco, ABB... ON semiconductor, waarvan een afdeling gevestigd is in Oudenaarde, is een elektronicafabrikant die in heel veel markten thuis is. Voorbeelden: automobielsector, medische sector, mobiele communicatie... Het bedrijf telt wereldwijd zo n werknemers en maakt onder andere ook sturingen voor stappenmotoren in grote series. De drie partners worden via het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie gesubsidiëerd door de vlaamse overheid. 1.1 Doelstellingen Stappenmotoren worden meer en meer toegepast. De motoren worden onder andere gebruikt in: kleppen, weefgetouwen, laag vermogen positioneertoepassingen zoals plotters en scanners... De twee voornaamste redenen hiervoor zijn de eenvoudige open loop aansturing en de lage kostprijs van de motor. Deze lage kostprijs is te wijten aan de eenvoudige constructie van de stappenmotor. Aan deze constructie (figuur 1.1), wordt niet zoveel meer gesleuteld. Waardoor verbeteringen vooral door middel van performantere aanstuurmethodes worden verwezenlijkt. 1

11 Hoofdstuk 1. Inleiding 2 Stator Rotor A+ B- B+ A- A- B+ A+ B- Z-stack N-stack Figuur 1.1: Eenvoudige constructie stappenmotor De onderzoeksvraag kan omschreven worden als: Hoe kan de performantie van de stappenmotor geoptimaliseerd worden door het gebruik van meer geavanceerde aanstuuralgoritmes? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten ook de performanties van de oorspronkelijke algoritmes bepaald worden. Deze performanties worden dan gebruikt om de verbeterde, geavanceerde algoritmes te waarderen. Figuur 1.2: Verschillende aanstuurmethodes De verschillende aanstuurmethodes worden besproken in hoofdstuk 2. De performantiemetingen bestaan onder andere uit de Pull-in en Pull-out karakteristiek. Daarnaast wordt ook het rendement van de aanstuurmethode bepaald. Verder wordt ook het trillingsgedrag van de motor bestudeerd. De resultaten die uit deze metingen voortvloeien, worden in de mate van het mogelijke verklaard aan de hand van de theorie. Ook de meetprocedures zelf zijn nuttig voor eventueel later onderzoek. Deze worden verder ook uitgelegd in hoofdstuk 3. De software hiervoor ontwikkeld, wordt bijgehouden in een softwarebibliotheek.

12 Hoofdstuk 2 De stappenmotor Stappenmotoren zijn motoren die aangestuurd worden met elektrische pulsen. Aan de hand van die pulsen kan de motor een stapsgewijze rotatie uitvoeren. Het aantal gestuurde pulsen bevat op deze manier info over de rotorpositie, de frequentie van de pulsen regelt het toerental van de motor. Omwille van dit eenvoudige open loop principe, waarbij geen encoder vereist is, is de stappenmotor populair bij positioneertoepassingen. Voorbeelden hiervan zijn: regelkleppen, XY bewegingen bij printers, plotters, lichtsturing Uitvoeringen Stappenmotoren bestaan in verschillende uitvoeringen. Deze uitvoeringswijzen worden typisch in drie groepen onderverdeeld, naargelang het principe van de elektromagnetische krachtwerking. Zo bestaat: de permanent magneet motor, de variabele reluctantie motor en de hybride motor. Permanent magneet motor De permanent magneet motor (PM) bestaat uit een rotor vervaardigt uit, zoals de naam reeds doet vermoeden, permanent magnetisch materiaal. De verschillende poolparen creëeren afwisselend een Noord en Zuid gebied op de oppervlakte van de gladde rotor (figuur 2.1). Gezien de beperkte omtrek van de rotor kunnen slechts een klein aantal polen gecreëerd worden. Hierdoor is het aantal stappen, die bij een volledige omwenteling worden uitgevoerd, eerder beperkt. Er worden typisch 24 of 48 stappen gezet bij één omwenteling van een permanent magneet motor. De stator bestaat zoals bij alle drie de types stappenmotoren uit goed magnetisch geleidend materiaal waarop spoelen zijn bevestigd. Deze wikkelingen leveren, bij bekrachtiging, de gewenste magnetische flux. 3

13 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 4 Figuur 2.1: Rotor permanent magneet stappenmotor De werking wordt uitgelegd aan de hand van een tweepolige PM stappenmotor. Dit type heeft twee wikkelingen in de stator. De wikkelingen bezitten elk een eigen magnetische geleidbare kern. Deze kern creëert telkens twee fysieke polen. Zie figuur 2.2. Figuur 2.2: Opbouw Permanent Magneet stappenmotor Wordt in de A wikkeling een stroom gestuurd van de + klem naar A1, dan is fase L1 bekrachtigd en wordt 1 een noordpool en 3 een zuidpool. Analoog zorgt een stroom van de + klem naar A2 voor een noordpool op 3 en een zuidpool op 1. Hetzelfde fenomeen treedt ook op bij de B wikkeling. De vier verschillende stromen zorgen bijgevolg voor 4 verschillende noord- en zuidpolen. De rotor bestaat uit een tweepolige permanente magneet. De polen van de rotor zullen zich aligneren met de statorpolen van de bekrachtigde fasen. Door het sequentieel aansturen van

14 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 5 de statorfasen wordt de rotor meegetrokken met het veranderende veld van de stator. (a) L1 (b) L2 (c) L3 (d) L4 Figuur 2.3: Sequentie aansturing statorfasen Het aantal stappen wordt bepaald door het product van het aantal polen op de rotor en de statorfasen. Dankzij de permanente magneet op de rotor is de verhouding koppel / volume groot. Tevens is er bij deze motor ook een groot holding torque aanwezig. Met andere woorden, ook in stilstand levert de motor koppel. Bij dit type motor is tevens ook een relatief groot cogging torque of kleefkoppel waar te nemen. Dit koppel is voelbaar wanneer de motor onbekrachtigd is, de permanente magneten nemen een voorkeurspositie in afhankelijk van de statorpolen. De eenvoudige constructie zorgt ervoor dat dit type motor goedkoop is. Variabele reluctantie motor De variabele reluctantie motor (VR) heeft een rotor met uitspringende rotortanden (figuur 2.4). De rotor bestaat in tegenstelling tot de permanent magneet motor uit zacht magnetisch materiaal. Figuur 2.4: Opbouw variabele reluctantie motor Dit materiaal zorgt ervoor dat de magnetische flux weinig weerstand ondervindt. Deze stappenmotor werkt immers op het reluctantie principe. De opgewekte flux in een systeem laat zich schrijven als:

15 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 6 Φ = Ni R(Θ) (2.1) Waarbij R de magnetische weerstand of reluctantie is. In een VR stappenmotor is de reluctantie niet alleen de som van de magnetische weerstand van de stator en de rotor, maar ook van de luchtspleet. Het spreekt voor zich dat wanneer de luchtspleet groot is, de magnetische weerstand ook groot is. In figuur 2.5(a) is de reluctantie minimaal omdat de rotor perfect gealligneerd is met de statortanden. De opgewekte flux van statorfase A ondervindt door de kleine luchtspleet slechts weinig weerstand. Waneer fase B bekrachtigd wordt in plaats van fase A, is de rotor niet meer gealligneerd met de statortanden Zie figuur 2.5(b). De flux ondervindt een grote reluctantie. Het systeem streeft naar een positie die overeenkomt met een minimum aan magnetische energie. Er werkt een reluctantiemoment in op de rotor. Dit moment zorgt ervoor dat de rotor terug op één lijn met de statortanden komt (2.5(c)). (a) Fase A (min reluctantie) (b) Fase B (max reluctantie) (c) Fase B (min reluctantie) Figuur 2.5: Reluctantie principe De rotor is een statortandsteek gedraaid. Deze rotatie gebeurt in tegengestelde richting van het bekrachtigen van de fasen. Een uitbreiding op de enkelvoudige variabele reluctantie motor is de VR-motor met meerdere rotorelementen. Deze krijgt ook wel de naam Multi stack variabele reluctantie motor. De rotor- en statorelementen bestaan net zoals bij de Single stack versie uit magnetisch zacht materiaal met uitspringende tanden. De centrale motoras verbindt deze elementen, die gealligneerd zijn. Er is met andere woorden geen verdraaiing van de rotorelementen ten opzichte van elkaar. De verschillende delen zijn wel magnetisch van elkaar geïsoleerd, zodat het ene element geen invloed heeft op het andere.

16 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 7 (a) Element A (b) Element B (c) Element C Figuur 2.6: Multistack variabele reluctantie motor Ieder element heeft zijn eigen statorfasen. Deze statorfasen zijn, in tegenstelling tot de rotorelementen, wel geroteerd ten opziche van elkaar. Zie figuur 2.6, waarbij een VR motor is afgebeeld met drie secties. De statorfasen zijn zodanig geconstrueerd dat bij bekrachtiging, aanliggende polen omgekeerd gepolariseerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de veldlijnen vanuit de ene pool vertrekken, door de luchtspleet via een tand de rotor binnengaan, de rotor verlaten via de aanliggende tand en de andere pool binnengaan. Via de behuizing worden de veldlijnen gesloten, waarbij de veldlijnen binnen hetzelfde element blijven. Zie figuur 2.7. Alle spoelen binnen een sectie worden op hetzelfde moment bekrachtigd en zijn daarom allemaal met elkaar verbonden. De rotatie gebeurt opnieuw onder invloed van een reluctantiekoppel. Dit zorgt ervoor dat de magnetische flux op zijn maximum is, in een toestand van minimale energie. Figuur 2.6 toont de situatie waarbij de fasen van element A bekrachtigd zijn. Door het reluctantiekoppel wordt de rotor naar de gealligneerde positie getrokken. Ten gevolge van de constructie zijn element B en C niet gealligneerd. Wordt nu B bekrachtigd in plaats van A, dan zal de rotor over een derde van de stapgrootte verdraaien. Om verder te roteren wordt C bekrachtigd in plaats van B. Een continue beweging wordt bijgevolg verkregen door afwisselend A, B, C, A, B, C... te bekrachtigen. De draaizin kan omgekeerd worden door het patroon A, C, B, A, C, B... aan te houden. Om zowel met de klok als tegen de klok te kunnen draaien zijn, zoals in dit voorbeeld, minimaal drie secties nodig. Figuur 2.7: Veldlijnen variabele reluctantie motor

17 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 8 Hybride motor De commercieel meest gebruikte stappenmotoren zijn van het hybride type. Deze stappenmotoren combineren de eigenschappen van zowel de permanent magneet als variabele reluctantie stappenmotor. De stator bestaat uit vertande statorpolen, zie figuur 2.8(a). De rotor is ook vertand over de volledige oppervlakte, maar bezit in langsrichting een permanente magneet. Zie figuur 2.8(b). Er bestaat dus een N-stack en een S-stack, bemerk dat deze een halve tandsteek verdraaid zijn ten opzichte van elkaar. (a) stator (b) rotor Figuur 2.8: Hybride stappenmotor De rotatie is bij de hybride stappenmotor nog steeds op het reluctantieprincipe gebasseerd, waarbij de rotor de magnetisch gunstigste situatie aanneemt (minimale energie). De permanente magneet in langsrichting dient enkel om een voormagnetisering te geven (figuur 2.9). De veldlijnen opgewekt in de statorpool treden via de kleine luchtspleet de rotor binnen in de Zuid stack. Via de permanente magneet lopen de veldlijnen naar de Noord stack. Hier is de luchtspleet met de tegenoverliggende statorpool opnieuw klein. De veldlijnen vloeien door het weekijzer van de stator opnieuw naar de oorspronkelijke statorpool. Figuur 2.9: Langsdoorsnede hybride stappenmotor

18 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 9 Een veel voorkomende uitvoering van de hybride stappenmotor is de uitvoering waarbij er 50 tanden zijn op de rotor en 4 statorfasen. Dit resulteert in 200 stappen per omwenteling of een stapgrootte van 1,8. Overzicht uitvoeringen Ten slotte wordt nog een overzicht gegeven van de eigenschappen van de drie verschillende stappenmotortypes. Permanente Magneet Variabele Reluctantie Hybride Kost laag gemiddeld hoog Max. snelheid laag hoog hoog Kleefkoppel hoog laag gemiddeld Max. koppel laag gemiddeld hoog Inertie rotor hoog laag gemiddeld Beschikbare staphoeken 6 7,5 9 11, ,8 7,5 15 0,9 1,8 2 3,6 Precisie hoeken laag gemiddeld hoog Tabel 2.1: Overzicht verschillende types 2.2 Stroomregeling De fasen van de stappenmotor dienen correct bekrachtigd te worden, om een goede werking van de motor te waarborgen. De stroom moet snel geïnjecteerd worden in de spoelen, maar mag om thermische redenen ook niet over de maximum waarde gaan. Een klassieke H-brug met vrijloopdioden wordt gebruikt om een DC spanning aan te leggen (figuur 2.10). De stroom kan bij de hoge bronspanning, die nodig is om een snelle stroomopbouw te verkrijgen, beperkt worden op verschillende wijzen. Serie-weerstand Een reeds verouderde methode is het aanbrengen van extra weerstand. Hierdoor wordt niet alleen de stroom beperkt, maar ook de tijdsconstante van de stroomopbouw verkleint. In een RL-netwerk wordt de tijdsconstante van de stroomopbouw als volgt geschreven: τ = L R (2.2)

19 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 10 Het grote nadeel van deze methode is dat de aangebrachte weerstand extra jouleverliezen genereert. Deze inefficiënte stroombeperking wordt, sinds de opkomst van de vermogenelektronica, slechts weinig gebruikt. Figuur 2.10: H-brug met vrijloopdioden Pulsbreedte modulatie of PWM De stroom kan ook beperkt worden met behulp van de pulsbreedte modulatie. Hierbij wordt de bronspanning in blokjes op de fasen aangebracht, zodat de gemiddelde stroom de gewenste stroom benadert. Zie figuur 2.11 Figuur 2.11: Pulsbreedte modulatie De duty-cycle, die een maat is voor de grootte van de aangelegde spanningsblokjes, wordt bepaald door een PI-regelaar. Deze regelaar vergelijkt de werkelijke met de gewenste stroom. De duty-cycle wordt hierbij gedefinieert als:

20 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 11 Hysterese stroomregeling D = T on T on + T off (2.3) De hysterese stroomregeling maakt ook gebruik van een regelaar die de werkelijke en gewenste stroom met elkaar vergelijkt. De regelaar zet spanning op de fasen als de stroom te laag wordt, en omgekeerd neemt de spanning weg als de stroom een te hoge waarde bereikt. Afhankelijk van de rotorpositie zal de inductantie verschillend zijn. Door deze verschillen in inductantie zal de stroomopbouw en afbouw ook verschillend zijn, waardoor er geen vaste tijden van bekrachtiging zijn. 2.3 Karakteristieken Statische karakteristiek De stappenmotor wordt gekenmerkt door een statische T Θ karakteristiek (figuur 2.12). Deze karakteristiek beschrijft het door de motor geleverde koppel T em in functie van de rotorhoekverdraaiing. Dit koppel wordt veroorzaakt door één fase met een constante stroom te bekrachtigen. Het maximale koppel, bij Θ = 1 2π, wordt ook wel het houdkoppel of holding torque genoemd. Zolang het aangelegde tegenkoppel kleiner of gelijk blijft aan dit houdkoppel, blijft de rotor binnen een stap van de evenwichtspositie. Figuur 2.12: Statische karakteristiek van de stappenmotor Het sinusoïdaal verloop van deze karakteristiek kan verklaard worden aan de hand van figuur In deze figuur komen de mechanische graden overeen met de elektrische graden. Het ontwikkelde koppel laat zich schrijven als:

21 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 12 T = F l (2.4) De kracht F op de polen van de permanente magneet, veroorzaakt door het externe magnetische veld H, is bij iedere positie even groot. De momentarm varieert volgens: De totale vergelijking wordt: l = l o sin Θ (2.5) T = F l o sin Θ (2.6) T = k sin Θ (2.7) Het maximum van de statische T Θ karakteristiek ligt bij een rotorpositie van Θ = ± 1 2 π (a) Θ = 3 4 π (b) Θ = 1 2 π (c) Θ = 1 4 π (d) Θ = 0 Figuur 2.13: Koppelverloop één fase

22 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 13 Werkt bij een positioneertoepassing ook een lastkoppel in op de motor, dan zal de rotor, bij rust, zich niet op Θ = 0 bevinden. Zie figuur De rotor bevindt zich op de evenwichtspositie P, waar het elektromagnetisch koppel even groot is als het aangelegde lastkoppel. Zo ontstaat er een statische positioneerfout. Doch, bij een constant lastkoppel, zal de positioneerfout altijd even groot blijven, ongeacht het aantal stappen dat de motor zet. De fout cumuleert zich niet, waardoor de exacte positie te bepalen is mits kennis van de statische T Θ karakteristiek en het lastkoppel. In het evenwichtspunt P geldt: T L = T MAX sin(pθ error ) (2.8) Waarmee de statische positioneerfout als volgt kan afgeleid worden: Θ error = sin 1 ( p T L T MAX ) (2.9) Figuur 2.14: Statische positioneerfout Een andere methode om de statische positioneerfout te berekenen is via de stijfheid van het systeem. Deze stijfheid k is niet anders dan de helling van de statische karakteristiek rond het nulpunt (Θ = 0). Hier is de karakteristiek immers bijna lineair. De vergelijking wordt: De positioneerfout kan bijgevolg afgeleid worden als: T = kθ (2.10) Θ error = T L (2.11) k Wanneer een kleine positioneerfout vereist is, kan een grote stijfheid een oplossing bieden. Een andere methode om de positioneerfout te verkleinen is gebruik maken van een overbrengingsmechanisme met een grote verhouding. Hierdoor wordt de fout met diezelfde verhouding verkleint. Bij een dynamische werking kan de overbrenging echter wel nadelig werken. Bij

23 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 14 een gewenst toerental of een gewenste versnelling aan de uitgang van de overbrenging, moet de motor veel sneller draaien. De rotor zal met de factor van de overbrengingsverhouding sneller moeten draaien. Dit is voor de motor, beperkt in snelheid door fysische parameters en aansturing, niet altijd mogelijk Werkingsgebied Twee andere belangrijke stappenmotor karakteristieken zijn de Pull In-karakteristiek en de Pull Out-karakteristiek. De Pull In-karakteristiek toont het werkingsgebied dat vanuit stilstand ogenblikkelijk haalbaar is. Figuur 2.15 toont een mogelijke Pull In karakteristiek. Hierbij valt op dat bij hogere lastkoppels de maximale snelheid daalt. Figuur 2.15: Pull In karakteristiek Indien het wrijvingskoppel wordt verwaarloosd kan de koppelformule geschreven worden als: T em = T acc + T last (2.12) Bij een toename van het lastkoppel zal het beschikbare acceleratiekoppel verminderen. Dit koppel wordt geschreven als T acc = J θ (2.13) Bij een daling van het acceleratiekoppel, daalt de hoekversnelling θ van de rotor. De rotor heeft bijgevolg meer tijd nodig om een stap uit te voeren. De stappen kunnen niet meer zo snel op elkaar volgen en de maximum haalbare hoeksnelheid ω daalt. Wanneer extra inertie aan de opstelling wordt toegevoegd, bijvoorbeeld door de belasting, verschuift de Pull In karakteristiek naar links. De Pull Out karakteristiek beschrijft het haalbare werkingsgebied, voor een reeds draaiende stappenmotor. Een motor in beweging heeft minder acceleratiekoppel nodig dan een stilstaande motor. Bijgevolg kan meer koppel aangewend worden om de wrijving, evenredig met

24 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 15 het toerental, te overwinnen. Hierdoor liggen de haalbare toerentallen bij de overeenkomstige tegenkoppels van de Pull Out hoger dan die van de Pull In. Figuur 2.16 toont de vergelijking tussen de twee. De curve in stippellijn stelt een Pull In karakteristiek voor, de volle lijn is een Pull Out karakteristiek. Het gebied tussen de twee wordt ook wel het slew rate gebied genoemd. Gezien het buiten de Pull In curve ligt, is dit gebied enkel te bereiken door de motor vanuit de Pull In ofwel geleidelijk te versnellen, of het tegenkoppel geleidelijk te verhogen. Figuur 2.16: Pull out karakteristiek 2.4 Positieresponsies In 2.3 wordt de statische karakteristiek besproken, die het elektromagnetisch koppel in functie van de rotorhoekpositie beschrijft. Deze karakteristiek laat ook toe om de positieresponsies van de motor te verklaren (figuur 3.23). De motor staat oorspronkelijk in een evenwichtspositie p. Hier is het lastkoppel even groot als het elektromagnetisch koppel dat het statorveld op de rotor uitoefent. Het lastkoppel zorgt voor een statische positioneerfout zoals uitgelegd in 2.3. Wordt nu de volgende fase bekrachtigd, dan zal een ander positieafhankelijk koppel, π 2 elektrische radialen verschoven, op de rotor inwerken. Dit koppel is in het punt p groter dan het lastkoppel en zal bijgevolg een stuk acceleratiekoppel leveren.

25 Hoofdstuk 2. De stappenmotor 16 (a) statische karakteristiek (b) rotorpositie ifv tijd Figuur 2.17: Positieresponsie De rotor is in die mate versneld dat hij langs het nieuwe evenwichtspunt q beweegt. Hoe verder de rotor weggaat van dit punt hoe minder elektromagnetisch koppel hij ondervindt. Het lastkoppel, dat ogenblikkelijk terug groter is dan het koppel geleverd door de motor, versnelt de rotor terug naar punt q. De rotor maakt een uitslingerende beweging, tot hij effectief stilstaat in het evenwichtspunt q. Deze uitslingering kan bij welbepaalde toerentallen voor een instabiele werking van de stappenmotor zorgen. Zie hoofdstuk Aanstuurmethodes Voor een goede werking van de stappenmotor moeten de fasen volgens de juiste sequentie bekrachtigd worden. Naargelang het type stappenmotor zijn er verschillende mogelijkheden van het aantal fasen die moeten bekrachtigd worden. Toch bestaan er voor de verschillende types universele aanstuurmethodes, die invloed hebben op de stapgrootte. In de voorbeelden wordt gebruik gemaakt van een tweefasige hybride stappenmotor. Full Step De Full Step methode laat de rotor, zoals de naam doet vermoeden, volledige stappen zetten tijdens de beweging. Dit gebeurt door de fasen één na één aan te sturen (figuur 2.18). Wanneer een fase bekrachtigd is, positief of negatief, is de andere fase onbekrachtigd. Bij bekrachtiging is de stroom door de fasen altijd de maximaal ingestelde stroom. Door het sterk discrete karakter van deze aanstuurmethode, is de kans op mechanische resonanties groter dan bij de andere aanstuurmethodes.

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Academiejaar

Nadere informatie

HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT

HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT Rapport over de masterproef van Free CLAESSENS kandidaat voor de graad van Academische

Nadere informatie

Voorwoord. Uitbreiden van domoticasysteem in een distributiebedrijf

Voorwoord. Uitbreiden van domoticasysteem in een distributiebedrijf Voorwoord Ik zal mezelf eerst even voorstellen alvorens aan de thesis te beginnen. Ik ben Bart Nottebaert en zit momenteel in het laatste jaar van de opleiding master in de industriële wetenschappen elektrotechniek

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

Deel III Meetgrootheden

Deel III Meetgrootheden Deel III Meetgrootheden 14 Positiemeetsystemen vormen een belangrijke component in iedere NC-machine. De nauwkeurigheid van de NC-machine wordt in eerste instantie bepaald door de nauwkeurigheid van de

Nadere informatie

Optimaliseren van positiemetingen op basis van randvoorwaarden. Floris De Smedt

Optimaliseren van positiemetingen op basis van randvoorwaarden. Floris De Smedt Optimaliseren van positiemetingen op basis van randvoorwaarden Floris De Smedt 4 mei 2009 ii Voorwoord In 2004 begon ik aan een professionele bachelor opleiding electonica-ict aan het Hoger Instituut der

Nadere informatie

Onderzoek naar strategieën om de NO x -uitstoot te reduceren bij een waterstofverbrandingsmotor

Onderzoek naar strategieën om de NO x -uitstoot te reduceren bij een waterstofverbrandingsmotor Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep voor Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Laboratorium voor Vervoertechniek Directeur: Prof. Dr. Ir. R. SIERENS Onderzoek naar strategieën om de NO x

Nadere informatie

Auteursrechtelijke bescherming

Auteursrechtelijke bescherming i Auteursrechtelijke bescherming De auteur geeft de toelating deze scriptie voor raadpleging beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Bacheloropdracht CAMERAMODULE. D.H.D. Eggink. onder begeleiding van M.S. Essers

Bacheloropdracht CAMERAMODULE. D.H.D. Eggink. onder begeleiding van M.S. Essers Bacheloropdracht CAMERAMODULE D.H.D. Eggink onder begeleiding van M.S. Essers 2 Titel Auteur Begeleider Examinator Tweede examinator Instituut Faculteit Opleiding Cursus Startdatum Einddatum Aantal bladzijden

Nadere informatie

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa gçêáë=m^ij^kp éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=áå=çé=äéäéáçëáåñçêã~íáå~

Nadere informatie

Real-time haptische terugkoppeling

Real-time haptische terugkoppeling Real-time haptische terugkoppeling aan schaatsers Gebruik makend van een draadloze actuator module E.R.A. Visser, 4092686 G.J. van Raamsdonk, 4143264 Technische Universiteit Delft VOORWOORD Dit document

Nadere informatie

Masterproef Ontwikkeling van een klinisch dashboard voor continue en real-time monitoring gedurende sportactiviteiten: "Big Mother is watching you"

Masterproef Ontwikkeling van een klinisch dashboard voor continue en real-time monitoring gedurende sportactiviteiten: Big Mother is watching you 2013 2014 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Masterproef Ontwikkeling van een klinisch dashboard voor continue en real-time monitoring

Nadere informatie

Voorblad. Programmatie van een automatische palletkraan

Voorblad. Programmatie van een automatische palletkraan Voorblad 1 1 Voorwoord Vooraleer te beginnen aan de eigenlijke scriptie had ik graag mezelf even voorgesteld. Mijn naam is Thomas Ovaere en ik ben laatstejaarsstudent van HOWEST te Kortrijk. Vier jaar

Nadere informatie

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device

Visualiseren van de medische beelden op een mobile device owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Visualiseren van de medische beelden op een mobile device Masterproef

Nadere informatie

Voorwoord...II Inhoudsopgave... III Abstract... V Lijst van figuren...vi Lijst van tabellen...vii. 1 Situering... 8. 2 Doelstelling...

Voorwoord...II Inhoudsopgave... III Abstract... V Lijst van figuren...vi Lijst van tabellen...vii. 1 Situering... 8. 2 Doelstelling... Voorwoord Ik zou graag een heleboel mensen bedanken voor hun hulp bij deze masterproef. Al deze mensen vernoemen is onmogelijk maar toch wil ik enkele mensen in het bijzonder vermelden voor hun bijdrage.

Nadere informatie

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Remco Valentin Technisch Product Support Siemens NL 27 juni 2009 Laatste update: 1 oktober 2012 Matthijs Fransen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Inleiding...4

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Embedded implementatie van optical flow voor independent motion segmentation

Embedded implementatie van optical flow voor independent motion segmentation Departement Industriële Wetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT afstudeerrichting ICT Embedded implementatie van optical flow voor independent motion segmentation Masterproef

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

LEERBOEK TRILLINGSANALYSE

LEERBOEK TRILLINGSANALYSE LEERBOEK TRILLINGSANALYSE revisie 05, oktober 2013 Dit document is - met bronvermelding - vrij beschikbaar voor onderwijs doeleinden. Trillingsanalyse roterende machines is een mooi vakgebied. Het ontwerp

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Voorts willen we onze ouders, vriendin en vrienden bedanken. Op hen konden we altijd rekenen. We danken hen voor hun enorme steun en geduld.

Voorts willen we onze ouders, vriendin en vrienden bedanken. Op hen konden we altijd rekenen. We danken hen voor hun enorme steun en geduld. Woord vooraf Als masterstudenten aan de Universiteit Hasselt en KU Leuven, faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Industriële Ingenieurswetenschappen Energie- Elektrotechniek

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Energiek door Energie

Energiek door Energie Energiek door Energie Duurzaamheid met apparatuur V.M. Kickert Energie door Energie Duurzaamheid met apparatuur. FysioFit Health Investment Center Haaksbergerstraat 196 7513 ED Enschede Universiteit Twente

Nadere informatie

Koploper voor Beginners

Koploper voor Beginners Koploper voor Beginners Een stap voor stap introductie in Koploper voor de absolute beginner Versie 2.1 17 februari 2010 ModelSpoorGroep Valkenswaard Erik Teunissen 2009,2010 This document is created with

Nadere informatie

FPGA implementatie van het HOG algoritme

FPGA implementatie van het HOG algoritme FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER FPGA implementatie van het HOG algoritme Stef VAN WOLPUTTE Promotor: ing. Van Beeck Kristof Masterproef ingediend tot het behalen van de graad

Nadere informatie