Fluid Dynamic Energiecellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fluid Dynamic Energiecellen"

Transcriptie

1 Fluid Dynamic Energiecellen

2 De resultaten spreken voor zich... Een vooraanstaand internationale producent van chemicaliën en kunstvezels heeft zijn problemen met ketelsteen opgelost door Energiecellen toe te passen. De installaties zijn nauwkeurig gedocumenteerd en gecontroleerd door bedrijfstechnici om de effectiviteit van de ENEFLOW systemen na te gaan. De afzetting van mineralen werd in slechts tien maanden effectief geëlimineerd in alle componenten ten behoeve van stromende vloeistoffen, wat een energiezuiniger bedrijfsvoering tot gevolg had....telkens weer. Technici van een kolengestookte centrale hadden een permanent probleem met de afzetting van keihard calciumcarbonaat in hun asslib leidingsysteem. Zij wilden nagaan of de ENEFLOW Energiecellen de bestaande gipsafzetting zouden verwijderen en nieuwe afzetting in de toekomst zouden tegengaan. De onderhoudstechnici waren verbluft door de resultaten. De afzetting van hard calciumcarbonaat (gips) is een permanent onderhoudsprobleem - met name bij afsluiters, zoals deze afbeelding laat zien. Hier worden vier paar Energiecellen aangebracht op één van de asslib hoofdleidingen (met een diameter van 14 inch). ENEFLOW 5000's aangebracht op het koelwatersysteem van de installatie ten behoeve van de dieselaggregaten maakten daadwerkelijk een einde aan het probleem van kalkafzetting in de pompen. Op de foto's de situatie vóór (links) en na (rechts) toepassing van de cellen. Een maand na het aanbrengen van de ENEFLOW Energiecellen op de leiding was de harde witte aanslag vergeeld en aanmerkelijk zachter geworden. Na twee maanden hadden de ENEFLOW Energiecellen de gipsafzetting in het systeem nagenoeg geheel verwijderd. Deze vitale warmtewisselaars in een bandenfabriek hadden ernstig te lijden van kalkaanslag en moesten om de paar maanden schoongemaakt worden. De resultaten na slechts dertig dagen waren volgens de bedrijfstechnici wonderbaarlijk! De afbeeldingen spreken voor zich. Afsluiters in de koelwaterleiding bedekt met een harde laag ketelsteen (links), totdat deze door ENEFLOW Energiecellen volkomen verwijderd was (rechts). Voorbeeld van mineraalafzetting op de warmtewisselaars. De mineraalafzetting is in slechts één maand volkomen verdwenen!

3 Magneto-hydrodynamica (MHD) Magneto-hydrodynamica (vaak kortweg MHD genoemd) is een betrekkelijk jonge tak van de wetenschap. Eenvoudig gesteld gaat het om het principe van een vloeistofbeweging onder invloed van een magnetisch veld. Voornamelijk in de loop van de laatste dertig jaar ontwikkeld, is zij nog niet tot volle wasdom gekomen. Zo weten bijvoorbeeld wetenschappers dat de vorming van het heelal op de één of andere wijze te maken had met het MHD principe, maar de precieze rol ervan is nog niet bekend. ENEFLOW Fluid Dynamic Energiecellen Werken zonder chemicaliën Zijn milieuveilig Gaan ketelsteenvorming tegen maken van een mengsel van nikkel, kobalt, aluminium, neodymium en ijzerborium, chemisch gebonden tot magnetokeramisch ferriet. afvalwater, groen- en zwartloog in papierfabrieken etc. De lijst van toepassingen wordt alleen beperkt door de chemische samenstelling, snelheid en temperatuur van het medium en de verbeeldingskracht van uw engineeringafdeling. Toch heeft het magnetisme de laatste jaren een leidende rol gespeeld in opvallende nieuwe technologieën die toepassing vonden in de geneeskunde, nucleaire technieken, thermodynamica, aandrijftechniek en het transportwezen. Een voorbeeld daarvan is MRI, oftewel magneetresonantiebeeldopnametechniek, die een radicale verandering teweegbracht in de diagnostische geneeskunde. Andere praktische toepassingen van de magnetohydrodynamica zijn het aandrijven van schroefloze schepen en treinen zonder wielen! Voortbouwend op deze buitengewone ontwikkelingen, hebben onderzoekers en technici van ENECON nu de technologie voor het verbeteren van de prestaties van systemen ten behoeve van stromende vloeistoffen op het niveau van de 21e eeuw gebracht, door toepassing van magneto-hydrodynamica voor het onder controle houden van het ketelsteenvormings- proces en daardoor ingeleide corrosie. ENECON's gepatenteerde Energiecellen kunnen de vorming van ketelsteen, veroorzaakt door opgeloste diamagnetische aardzouten in hard water, in alle soorten Verbeteren en versnellen de verspreiding van reagens zoals corrosiewerende stoffen, desinfectiemidelen, etc. Zijn onderhoudsvrij van systemen van stromende vloeistoffen elimineren en onder controle houden en daarbij de noodzaak van het toevoegen van chemicaliën of het toepassen van gecompliceerde apparaten, tot een minimum terugbrengen of zelfs overbodig maken. De meest voorkomende van deze mineralen zijn natuurlijk kalk en magnesium. Daarnaast kunnen Energiecellen, wanneer zij in een systeem voor stromende vloeistoffen worden aangebracht, de bacteriedodende werking van desinfectiemiddelen versterken, de verspreiding van reagens versnellen en de doelmatigheid van ionenuitwisselingsharsen verbeteren. De revolutionaire magneet- circuits van ENEFLOW zijn uitgerust met meerpolige, meerassige, permanente magneetstroomgeneratoren, die op unieke wijze de magnetische krachten concentreren voor een optimaal ontkalkingseffect. Energiecellen zijn de enige permanente magneetcircuits op de markt die gebruik De daarop gebaseerde magneetstroomgeneratoren bezitten buitengewone vloeistofbehandelingseigenschappen - de volgende generatie van toegepaste MHD-technologie voor het onder controle houden van het kalksteenvormingsproces in alle soorten systemen voor stromende vloeistoffen. Hoewel de meest voorkomende vloeistof water is, kunnen ENEFLOW systemen ook vele andere vloeistoffen behandelen, waaronder ruwe olie, benzine, diesel en huisbrandolie, lagedrukstoom, zoutwater, Energiecellen nemen slechts weinig plaats in en worden rondom een leiding aangebracht. Er hoeven geen openingen in leidingen te worden aangebracht voor het inbouwen van het systeem. Er is geen externe energiebron nodig en ENEFLOW Fluid Dynamic Energiecellen zijn volkomen onderhoudsvrij. Bovendien zijn zij 100% milieuveilig.

4 Hoe werkt het gepatenteerde ENEFLOW systeem? Wanneer hard water onderhevig is aan stromingsmechanische veranderingen (druk, snelheid, temperatuur), slaan opgeloste mineralen uit de oplossing neer en migreren zij naar zones waar de laagste vloeistofsnelheid heerst, doorgaans de wanden (binnenzijde) van leidingen en apparaten, waardoor de vloeistofstroom beperkt wordt. Deze afzetting werkt ook als isolerende laag, waardoor het warmte-overdrachtsrendement aanzienlijk verslechtert. Wanneer echter een geleidende vloeistof een magnetisch veld passeert, wordt er een elektromotorische kracht door de vloeistof heen geïnduceerd, haaks op de stromingsrichting en het krachtveld. Deze elektrische ontlading via de vloeistof induceert een positieve polariteit in de vloeistof. Het magnetische krachtveld zorgt er verder voor, dat de polaire watermoleculen zich richten langs de flux- of magnetomotorische krachtvector, waardoor de kristallisatiekinetica van de mineralen in het water beïnvloed wordt. De willekeurige covalente binding van de kiemvormingspunten van deze ketelsteen vormende moleculaire clusters wordt verminderd, waardoor deze mineralen in zwevende toestand blijven. Voorkomen wordt dat zij zover groeien, dat zij uit de oplossing neerslaan "Magnetische waterbehandelingsapparaten, een niet-chemische waterbehandelingsmethode, zijn momenteel over de gehele wereld op uitgebreide schaal in gebruik, met geweldige economische gevolgen." Citaat uit een rapport opgesteld door de Tulane University ten behoeve van het U.S. Department of Energy onder contract nr. FG01-82CE4 van juni 1986 en een harde afzetting vormen op de wanden van leidingen en apparaten. Dit proces wordt magnetische homogenisering genoemd. Belangwekkend is ook dat ENEFLOW Energiecellen bij toepassing in brandstofsystemen de zwevende koolstofdeeltjes en andere diamagnetische verontreinigingen in de brandstof beïnvloeden. Zij voorkomen de vorming van grote macromoleculen van deze verontreinigingen en bevorderen daarmee een volledige verbranding. Aangetoond is, dat ENEFLOW Energiecellen in een groot aantal uiteenlopende voertuigtypes het rendement van de brandstof vergroten en de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Zij dragen ook bij tot een vermindering van de koolafzetting in motoren. Maar producten alleen zijn niet genoeg. De ervaring en toewijding, het vakmanschap en de knowhow van de mensen achter de producten, zijn net zo belangrijk om succes te garanderen. Het engineeringteam van ENEFLOW kan bogen op tientallen jaren van gezamenlijke ervaring, niet alleen op het terrein van laagenergetische toepassingen, maar ook (net zo belangrijk) van erosie- en corrosiebeheersing in alle soorten van systemen ten behoeve van stromende vloeistoffen in allerlei takken van industrie. Algemene richtlijnen voor industriële en commerciële toepassingen: In het ideale geval zou al het toegevoerde water behandeld moeten worden door middel van ENEFLOW Fluid Dynamic Energiecellen. Het water of andere vloeistoffen moeten vlak voor het gebruikspunt worden behandeld, dat wil zeggen stroomopwaarts van koelmachines, luchtbevochtigers, ketels, koeltorens, warmtewisselaars, etc. Bij recirculatiesystemen moeten zowel het suppletiewater als het recirculatiewater behandeld worden. ENEFLOW Energiecellen versnellen de verspreiding van chloor in hard water zo effectief, dat er 65% minder chloor nodig was om macroverontreining en de afzetting van een biofilm in bedrijfswaterleidingsystemen tegen te gaan......ook werd de sedimentafzetting tegengegaan, het warmte-overdrachtsrendement werd optimaal gehandhaafd en de zuurgraad werd op indrukwekkende wijze gestabiliseerd. "Alternatieven voor het chloreren" Eindrapport van199, gesponsord door een grote Amerikaanse atoomenergieonderneming

5 De voordelen: Technisch gesproken verzachten ENEFLOW systemen hard water niet. Verzachten houdt normaliter het vervangen van enkele van de meest noodzakelijke mineralen in het water door NATRIUM in, wat volgens waarschuwingen van artsen de gezondheid kan schaden, of het verwijderen van deze mineralen met behulp van speciale filters. Beide methoden zijn problematisch door de vervuiling, gevaren voor de gezondheid en/of waterverspilling die zij veroorzaken. ENEFLOW systemen behandelen het water zonder gebruik van chemicaliën, louter door toepassing van natuurkundige in plaats van scheikundige principes. Het magnetisch circuit van Eneflow Het magnetisch circuit van Eneflow bestaat uit twee gedeelten: (1) De permanente magneetstroomgeneratoren, die de magnetomotorische of aandrijfkracht leveren; (2) Het speciale traject dat de stroom volgt van de ene pool van de magneetstroomgenerator naar de andere pool. Daarnaast versnellen ENEFLOW systemen de verspreiding van reagens, waardoor zij chemicaliën zoals ontsmettings- en verdelgingsmiddelen, corrosiewerende stoffen etc. doeltreffender en werkzamer maken. ENECON heeft een uniek ontwerp voor een energiecel met magnetisch circuit ontwikkeld, waarmee de nuttige magneetstroom door de vloeistof wordt geleid en het weglekken van de stroom tot een minimum wordt beperkt. De krachtige metaallegering van nikkel, kobalt, aluminium en ijzer, die chemisch gebonden zijn tot magnetokeramisch ferriet, wekt een optimale restinductie op van meer dan gauss - waardoor de Energiecel het krachtigste permanente-magneetcircuit voor de magnetohydrodynamische behandeling van vloeistoffen op de markt is. De hoge kosten van 'ketelsteen' (typische energieverliezen) Deze tabel laat de typische rendementsverliezen zien als functie van de verschillende laagdikten van de afzetting. Laagdikte Rendementsverlies Verspilde hoeveelheid steenkool per ton. Verspilde hoeveelheid olie per liter. Verspilde hoeveelheid gas per 1000 m. 0,4 mm 0,8 mm 1,6 mm,2 mm 4,8 mm 6,4 mm 9,5 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 4% 7% 11% 18% 27% 8% 48% 60% 74% 90% 6 kg 64 kg 100 kg 164 kg 245 kg 45 kg 46 kg 545 kg 67 kg 818 kg 40 l. 70 l. 110 l. 180 l. 270 l. 80 l. 480 l. 600 l. 740 l. 900 l. 40 m 70 m 110 m 180 m 270 m 80 m 480 m 600 m 740 m 900 m Deze tabel laat duidelijk het belang zien van een goed onderhoud van uw verwarmings-, ventilatie- en airconditioninginstallaties. U verspilt wellicht een groot percentage van uw energiekosten door de afzetting van ketelsteen in ketels, waterverwarmingsapparaten en warmtewisselaars.

6 ENEFLOW Fluid Dynamic Energiecellen Elimineren ketelsteen en daardoor ingeleide corrosie, dragen bij tot het stabiliseren van de ph in alle soorten systemen ten behoeve van stromende vloeistoffen, werken zonder chemicaliën. - Leidingsystemen - Koeltorens - Warmtewisselaars - Ketels - Olie- en/of brandstofleidingen - Waterputten - Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen - Waterverwarmingsapparaten - Irrigatiesystemen - Zwembaden en kuuroorden - Autowasstraten - Wasserijen Waterbehandeling zonder gebruik van zouten of chemicaliën, geen verbruik van externe energie! ENEFLOW Energiecellen kunnen ook brandstof besparen! Duizenden toepassingen in industrieën en instellingen van allerlei aard: - Elektriciteitscentrales, zowel op kernenergie als met fossiele brandstof - Petrochemische installaties - Papierfabrieken - Scheepvaart - Afvalwaterbehandelings installaties - Plantsoenendiensten - Scholen - Ziekenhuizen - Penitentiaire inrichtingen - Farmaceutische fabrieken - Voedselverwerkende industrie - Hotels en motels - Pretparken en themaparken - Olieboorinstallaties en pijpleidingen - Transportwezen - Mijnen en steengroeven - Warenhuizen en winkelcentra - Restaurants - Woningen ENEFLOW meerpolige, meerassige magneetstroomgeneratoren zijn permanente, onderhoudsvrije en milieuveilige installaties! ENEFLOW Energiecellen verliezen tien jaar lang GEGARANDEERD geen vermogen!

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater BLAUW BOEK Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater Voorwoord De eerste en de tweede editie van het Blauwboek van Belgaqua, verschenen in 1998 en 2002, werden

Nadere informatie

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie Gestructureerd overzicht van energiebesparingsmogelijkheden in stoom- en condensaatinstallatie Oktober 2011 0744 BPVNCI Julianastraat 7 P.O. Box 151 6850 AD Huissen The Netherlands t +31(0)26 325 63 23

Nadere informatie

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen Energieverbruik in de industrie Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

Draaiboek voor Docenten

Draaiboek voor Docenten Draaiboek voor Docenten Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Groene kolen. Hiteq. www.hiteq.org CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie

Groene kolen. Hiteq. www.hiteq.org CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer, Pieter Bosma, Bart van Straalen, Mario Kortenoever Rijswijk 16/10/2007 Voorwoord Dit rapport is

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

Stand-van-zaken technologie energie uit water en waterzuivering met passende experimenten voor het voortgezet onderwijs.

Stand-van-zaken technologie energie uit water en waterzuivering met passende experimenten voor het voortgezet onderwijs. Stand-van-zaken technologie energie uit water en waterzuivering met passende experimenten voor het voortgezet onderwijs. Brechje van Rij Cora Bouwland Maart 2012 1 Inhoud Inleiding 3 Alternatieve drinkwaterproductie

Nadere informatie

Energie voor de Toekomst

Energie voor de Toekomst Energie voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Hoe werkt een turbine? Pagina 5 Kolenenergie pagina 7 Kernenergie pagina 9 STEG Centrales pagina 13 Zonne-energie pagina

Nadere informatie

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek (Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek Dit is een uitgave van Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit Postbus 74800 1070 DM Amsterdam Telefoon 020-504 49 49 www.bovag.nl

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

ExxonMobil. in België

ExxonMobil. in België ExxonMobil in België 02 EXXONMOBIL IN BELGIE Inhoudsopgave Wie zijn wij? 04 Energie 06 Onze vestigingen 08 Veiligheid & gezondheid 14 Milieu 16 Maatschappelijke betrokkenheid 20 03 Woord Vooraf Als grootste

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten!

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Over energie, exergie, WKO, Warmtepomp en Hybride Systemen Colt International www.coltinfo.nl Postbus 29 5430 AA Cuijk Tel: 0485 399 999 info@coltinfo.nl Duurzame

Nadere informatie

Chrisal NV/SA. Reinigingshandboek. Probiotische reiniging. Guy Vossen 4-9-2013

Chrisal NV/SA. Reinigingshandboek. Probiotische reiniging. Guy Vossen 4-9-2013 Chrisal NV/SA Reinigingshandboek Probiotische reiniging Guy Vossen 4-9-2013 Inhoud 1 Geschiedenis van Chrisal NV... 3 2 Basisprincipes in de reinigingswereld... 5 2.1 Waarom reinigen?... 5 2.2 Wat is reinigen?...

Nadere informatie

Energie-efficiency in gebouwen. Handboek voor Leerlingen

Energie-efficiency in gebouwen. Handboek voor Leerlingen Energie-efficiency in gebouwen Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.1 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Wind Amplified Rotor Platforms (WARP)

Wind Amplified Rotor Platforms (WARP) Technologische verkenning van Wind Amplified Rotor Platforms (WARP) Auteur: Ronald van Dijk Studienr.: 1098888 E-mail: r.vandijk@tnw.tudelft.nl Vak: Docent: Techniek en toekomst (WM0908TU) Dr.ir. Karel

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2011 2012 Masterproef Analyse van het overheidsbeleid ter ondersteuning van de elektrische wagen Promotor

Nadere informatie

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen?

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Zevende Voortgangsbijeenkomst 14 Juni 2007 www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Zevende Voortgangsbijeenkomst

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie