Stand der Techniek Geïntegreerde Inbraakbeveiliging DEEL 2 Het inbraakalarmsysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stand der Techniek Geïntegreerde Inbraakbeveiliging DEEL 2 Het inbraakalarmsysteem"

Transcriptie

1 Stand der Techniek Geïntegreerde Inbraakbeveiliging DEEL 2 Het inbraakalarmsysteem

2 TIS-project Inbraakbeveiliging Inhoud State of the Art Geïntegreerde Inbraakbeveiliging Deel2 Het inbraakalarmsysteem Deel 2: Het inbraakalarmsysteem Het inbraakalarmsysteem De centrale eenheid Signalisatie elementen Sirene Buitensirene Binnensirene Buitenlicht Meldsysteem (stil alarm) Bedieningseenheden Detectoren (detectie-elementen) Permetrische detectoren Trilcontact Piëzo-elektrisch (Elektronisch) Mechanisch Glasbreukmelder Passief glasbreukmelder Actief glasbreukmelder Magneetcontact Gewone magneetcontact Gebalanceerde magneetcontact Actief IR-sensor Volumetrisch Passief Infrarood detector (PIR-detector) Ultrasoon detector Microgolf detector Dual technology detector

3 Deel 2: Het inbraakalarmsysteem 1 Het inbraakalarmsysteem Figuur 1 Het inbraakalarmsysteem Een inbraakalarmsysteem is een elektronisch veiligheidssysteem tegen diefstal en vandalisme en heeft als doel de aanwezigheid van een indringer waar te nemen en een proces van signalisatie op gang te brengen (sirenes, flits, telefonische transmissie, ). In principe werken alle inbraakalarmsystemen op vergelijkbare wijze. Een detector registreert een inbraak(poging) en geeft dit via een elektrische impuls door aan een centrale. Deze activeert een combinatie van één of meer sirenes, een flitslicht en/of een telefoonkiezer voor doormelding naar de meldkamer. Alle onderdelen zijn beveiligd tegen sabotage. Een alarmsysteem bestaat uit de volgende elementen: Centrale (eenheid) Een of meerdere bedieningseenheden (klavieren, ) De detectie-elementen Signalisatie-elementen Andere detectiemogelijkheden (b.v. brand, gas, agressie, ) 3

4 1.2 De centrale eenheid De centrale is het hart van het beveiligingssysteem Figuur 2. Alle detectoren(sensoren) worden op deze centrale aangesloten. Zij analyseert de signalen afkomstig van de detectoren en volgens ingestelde parameters zal zij de nodige uitgangen activeren: sirenes, verlichting,... Figuur 2 Centrale met 32 in- en uitgangen Een ingebouwde transmitter kan de centrale, via het telefoonnetwerk verbinden met een meldkamer. De centrale is voorzien van een oplaadbare batterij die haar een autonome werking geeft van twee of meer dagen ingeval van een spanningsonderbreking. Een intern geheugen geeft de handelingen en het moment van alarm weer, met datum en tijd. Het aantal detectoren aangesloten op één zone wordt bepaald in functie van de geldende normen. 1.3 Signalisatie elementen Sirene Een sirene is een toestel dat geluidssignalen geeft, ingeval er een inbraak of een sabotage gedetecteerd wordt door het inbraakalarmsysteem. Ze kan zowel binnen als buiten het beveiligde aangebracht zijn. Indien het inbraakalarmsysteem met een sirene (binnen of buiten het beveiligde goed) is uitgerust en deze is hoorbaar door derden die zich niet in het beveiligde goed bevinden, dan is het inbraakalarmsysteem aan bepaalde wettelijke regels onderworpen, waaronder de maximale geluidsduur van een sirene. Hiervoor wordt verwezen naar Deel 1: Nationaal wetgevend kader in de beveiligingsector. 4

5 Buitensirene Figuur 3 Buitensirene Een buitensirene is een toestel dat geluidssignalen geeft, ingeval er een inbraak of een sabotage gedetecteerd wordt, geschikt om buiten aangebracht te worden Binnensirene Figuur 4 Binnensirene Een buitensirene is een toestel dat geluidssignalen geeft, ingeval er een inbraak of een sabotage gedetecteerd wordt, geschikt om binnen aangebracht te worden Buitenlicht Figuur 5 Buitenlicht Een buitenlicht is een zwaailicht en/of knipperlicht, zichtbaar van op de openbare weg. Indien een buitensirene wordt toegepast, moet deze verplicht voorzien zijn van 5

6 een buitenlicht, zie voor meer informatie Deel 3: Nationaal wetgevend kader in de beveiligingsector Meldsysteem (stil alarm) Een meldsysteem is een communicatiemiddel waarmee derden die zich niet bevinden in het beveiligde goed, op de hoogte gebracht kunnen worden van een alarmsignaal. Het kan o.a. gaan om een verbinding met een meldkamer van een Figuur 6 Alarmcentrale alarmcentrale, via het telefoonnetwerk Figuur 6. De alarmcentrale zal dan nagaan of er sprake is van een vals alarm. Indien dit niet het geval is zal de alarmcentrale de door de gebruiker opgegeven waarschuwingsadressen, de politie en/of een professionele bewakingsdienst te contacteren. Een gsm-verbinding met een bewaker die zich buiten het beveiligde goed bevindt valt hier ook onder. 1.4 Bedieningseenheden Een inbraakalarmsysteem is uitgerust met één of meerdere bedieningseenheden. Deze bedieningseenheden vormen de gebruikersinterface tot het inbraakalarmsysteem. Meestal is dit een controlepaneel of codeklavier Figuur 7. Met dit codeklavier heeft de gebruiker toegang tot het programma van het inbraakalarmsysteem, met behulp van een code of een ander toegangscontrolesysteem (RFIDkaart, vingerafdruk enz ), en kan het Figuur 7 Codeklavier inbraakalarmsysteem geheel of gedeeltelijk ontwapend worden. Voorts voorziet de bedieningseenheid de gebruiker van de nodige informatie omtrent de toestand van het inbraakalarmsysteem, zoals de aanduiding van de staat van het inbraakalarmsysteem (gewapend, ontwapend of gedeeltelijk ontwapend), technische storingen, Figuur 8 Paniekknop 6

7 aanduiding van de beveiligingszones enz Daarnaast kan het inbraakalarmsysteem bediend worden via paniekknoppen Figuur 8. Doormiddel van deze paniekknoppen kan de gebruiker ingeval van nood, het inbraakalarmsysteem activeren. 1.5 Detectoren (detectie-elementen) Een sensor of detector is een apparaat dat reageert op een fysische stimulus, zoals thermische energie, elektromagnetische energie, akoestische energie, magnetisme, beweging enz, door het produceren van een signaal, meestal elektrisch. In het kader van een alarmsysteem worden detectoren gebruikt om een inbraakpoging of indringen te detecteren Permetrische detectoren Perimetrische detectoren geven aan wanneer er een poging gedaan wordt om via de gevelelementen (ramen, deuren.), dus de perimeter van het gebouw, binnen te breken Trilcontact Trilcontacten zijn sensoren die bedoeld zijn voor het detecteren lage frequentie trillingen die gegenereerd worden bij een inbraakpoging via de omgevende muren, dak of vloer. Ze worden bevestigd op de wanden van de beschermde zonde ( deuren, muren of ramen) en detecteren een verandering in het normale trillingsspectrum Piëzo-elektrisch (Elektronisch) Het piëzo-elektrische trilcontact wordt ook wel eens aangeduid als het elektronische trilcontact Figuur 9. Ze bestaan uit een piëzo-elektrisch kristal dat dienst doet als microfoon, een signaalversterker, filter en een output relais. Figuur 9 Piëzo-elektrisch trilcontact Een piëzo-elektrisch kristal heeft de eigenschap mechanische trillingen om te zetten in elektrische signalen proportioneel met de mechanische trillingen. 7

8 Een priëzo-elektrisch trilcontact zal reageren op omgevingsgeluiden (trillingen), opgevangen door het piëzo-elektrische kristal, en omzetten in een overeenkomstig elektrisch signaal. Dit elektrische signaal zal worden versterkt en gefilterd door de interne elektronica, zodat het output relais enkel geactiveerd wordt bij structurele trillingen die aanwezig zijn bij een inbraakpoging (Hamerslagen, boren enz..). De piëzo-elektrische trilcontacten zijn wat complexer als hun mechanische tegenhangers die in de volgende paragraaf worden aangehaald. Maar doordat het piëzo-elektrisch trilcontact voorzien is van een filtersysteem, veroorzaken ze veel minder valse alarmen dan hun mechanische tegenhangers. Om deze reden worden ze veel meer toegepast dan het mechanische trilcontact Mechanisch Het mechanische trilcontact is eenvoudig van constructie Figuur 10. Het mechanisme bestaat uit een bladveer die aan één uiteinde is opgehangen en aan het andere uiteinde voorzien is van een gewicht (massa). Dit uiteinde is ook voorzien van één deel van een contact. Het complementaire deel van dit contact is vast bevestigd aan de behuizing - Figuur 10 Figuur11. Beide contactuiteinden zijn met elkaar in Mechanisch verbinding in normale toestand (normaal gesloten trilcontact contact). De druk tussen beide contactuiteinden, bij gesloten toestand, kan worden ingesteld door een stelschroef. Op deze wijze wordt de gevoeligheid van de sensor ingesteld bladveer 2. gewicht (massa) 3. contact 4. stelschroef Figuur 11 Mechanisch trilcontact 8

9 Het voordeel van deze trillingssensor is dat ze goedkoop is. Maar ze veroorzaakt veel valse alarmen. Dit komt omdat er geen filtersysteem is voorzien dat trillingen vanuit de omgeving, die niets te maken hebben met inbraakpogingen (zoals een voorbijrijdende vrachtwagen), filtert. Daarom wordt deze trilsensor zelden toegepast Glasbreukmelder De glasbreukmelder is een sensor die enkel reageert op het geluid(trillingen) van glasbraak. Men onderscheidt hier 2 typen sensoren in, namelijk de passieve en actieve glasbreukdetector (sensor). In de context van de inbraakdetectie worden termen passief en actief als volgt beschreven: - Actief: Actieve sensoren zenden (emitteren) een bepaalde energievorm (mechanische trillingen, elektromagnetische energie) uit naar een ontvanger. De informatie aan de ontvanger wordt verwerkt en zal onder bepaalde voorwaarden zorgen voor een outputsignaal. - Passief: Passieve sensoren genereren een elektrisch signaal in respons op stimulus uit de omgeving Passief glasbreukmelder De basistechnologie van de passief glasbreukmelder is in feite dezelfde als die van het piëzo-elektrisch trilcontact. Het piëzo-elektrisch element zet de trillingen van het ruitoppervlak om in een overeenkomstig elektrisch signaal. Maar het signaal wordt zodanig gefilterd dat enkel een outputsignaal gegenereerd word ingeval frequenties die optreden bij glasbreuk. Er bestaan 2 types passief glasbreukmelders. Het eerste type wordt op het betreffende ruitoppervlak geplaatst. Figuur 12 passief glasbreukmelder Bij montage op het ruitoppervlak, moet er op gekeken worden dar de sensor niet te dicht bij het raamkader wordt geplaatst, omdat de intensiteit van de trillingen afneemt naar nul aan het kader. Het tweede type passief glasbreukmelder wordt geplaatst op de aanpalende muur van het betreffende raam. In plaatst van een piëzo-elektrische microfoon, wordt gebruik gemaakt van een microfoon op basis van een 9

10 elektreet-membraan. Een elektreet element is een is een materiaal dat een permanent elektrische polarisatie bezit. Dit type microfoon wordt een elektreet capacitaire microfoon genoemd Figuur 13. Figuur 13 Passief glasbreukmelder met elektreet capacitaire microfoon Het werkingsprincipe luidt als volgt; Het elektreet materiaal is een membraan dat dienst doet als de plaat van een condensator. Daar het elektreet materiaal al een vaste elektrische lading bezit, is er geen externe polarisatiebron nodig en heeft de condensator een bepaalde lading Q. Het verband tussen de lading Q en spanning V, de welke over de condensator staat, is: Q = C V (A De evenredigheidsconstante is de capaciteit C (Coulomb/Volt of Farad). De Capaciteit C is onder andere afhankelijk van de vormfactoren van de condensatorplaten. Voor een plaatcondensator is de capaciteit C evenredig met de oppervlakte A en omgekeerd evenredig met de afstand d tussen de platen: A C (B d Door de trillingen (drukgolven) afkomstig van de omgeving zal het elektreet membraan gaan trillen. Ten gevolge hiervan veranderd de afstand d tussen de platen van de condensator en dus ook de capaciteit C. Door het gebruik van het elektreet membraan blijft de lading Q dezelfde. Het gevolg hiervan is dat de spanning over de condensator gaat variëren in functie van de akoestische golven die het membraan doen trillen. Op deze wijze worden de waargenomen mechanische trillingen omgezet in een elektrisch signaal. Deze passieve glasbreuksensor is eveneens voorzien van een elektronische filter die ervoor zorgt dat enkel de frequenties die optreden bij glasbreuk zullen resulteren in een output. Sommige van deze sensoren zijn uitgerust met een dubbele filter om de kans op een vals alarm verder te beperken. De dubbele filter reageert eerst op het laagfrequente signaal dat gepaard gaat met de eerste impact en dan pas filtert deze op de hoogfrequente signalen die optreden bij glasbreuk. De passieve glasbreuksensoren werken betrouwbaar. Bij gelaagd en gewapend glas hebben deze sensoren echter problemen. 10

11 Actief glasbreukmelder Bij de actieve glasbreukmelder induceert een emitter (zender) bepaalde trillingen in het betreffende glasoppervlak. Deze emitter wordt op het betreffende glasoppervlak geplaatst. De detector vergelijkt het uitgezonden trillingssignaal met het signaal ontvangen door de ontvanger, welke geplaatsts wordt op een andere plaatst van het betreffende ruitoppervlak. Glasbreuk veroorzaakt veranderingen in het ontvangen signaal, waardoor een outputsignaal wordt gegenereerd. Figuur 14 Actief glasbreukmelder De actieve glasbreuksensoren zijn duurder dan hun passieve broeders, maar zijn minder onderhevig aan valse alarmen Magneetcontact * Magneetcontacten worden toegepast voor het detecteren van de opening van een gevelelement zoals een deur of raam. Er worden 2 types magneetcontacten toegepast, het gewone magneetcontact en het gebalanceerd magneetcontact Gewone magneetcontact Het magneetcontact van het type reed contact bestaat uit 2 dunne contactplaatjes uit ferromagnetisch materiaal en een permanente magneet. De contacten zijn afgesloten in een glazen tube gevuld met een inert gas. Wanneer er een magnetisch veld (bv. een permanente magneet ) gebracht wordt in de buurt van het Figuur 15 Reed contact reed contact, zullen de ferromagnetische contacten worden gemagnetiseerd en elkaar aantrekken. Ten gevolge hiervan zal het reed contact gesloten worden in geval van een normaal open * De magneetcontacten worden hier samengevat besproken, voor een uitvoerigere uiteenzetting zie DEEL3: Geïntegreerde perimetrische detectie 11

12 contact, of zal het reed contact geopend worden ingeval een normaal open contact. Figuur 16 Gewoon magneetcontact Magneetcontacten op basis van reed contact zijn goedkoop, maar gemakkelijk te neutraliseren Figuur 16. Het volstaat een tweede krachtigere permanente magneet in de buurt te brengen van het reed contact. Op deze manier kan men het betreffende gevelelement openen zonder dat het reed contact schakelt Gebalanceerde magneetcontact Gebalanceerde magneetcontacten maken ook gebruik van reed contacten, maar zijn zodanig gebalanceerd dat een sabotagepoging, bijmiddel van het aanbrengen van een permanente magneet, zal leiden tot een alarmsignaal Figuur 17. Figuur 17 Gebalanceerd magneetcontact met 2 reed contacten en 1 permanente magneet Actief IR-sensor Actieve sensoren, in de context van inbraakdetectie, zenden (emitteren) een bepaalde energievorm (mechanische trillingen, elektromagnetische energie) uit naar een ontvanger. De informatie aan de ontvanger wordt verwerkt en zal onder bepaalde voorwaarden zorgen voor outputsignaal. 12

13 Bij de actieve IR-detector worden (IR = Infrarood) 1 of meerdere IR-stralen (al dan niet gecodeerd) uitgezonden door een IR-zender en ontvangen door een IR- ontvanger. Een onderbreking van een of meerdere IR-stralen geeft een alarm. De IR-zender en IR-ontvanger kunnen buiten voor de gevelelementen worden geplaatst, zodat ze geschikt zijn voor het detecteren van een inbraakpoging, voordat er sprake is van een effectieve inbraak(fig. 16 ). Ontvanger Zender Figuur 18 Actief IR-dectector met dubbele IR-bundel Volumetrisch Volumetrische sensoren reageren op de aanwezigheid van een indringer in een beschermde ruimte Passief Infrarood detector (PIR-detector) Figuur 17 PIR - detector In de context van inbraakdetectie, kan men passieve detectoren zien als zijnde detectoren die een elektrisch signaal generen in respons op stimulus uit de omgeving. Passieve infrarood detectoren Figuur 19 - detecteren elektromagnetische stralingsenergie (infrarood) uit de omgeving, gegenereerd door bronnen met temperaturen die overeenkomen met het menselijke lichaam. Deze sensoren zullen niet de hoeveelheid infrarode stralingsenergie meten, maar detecteren de verandering in infrarode stralingsenergie. 13

14 Passief infrarood detectoren maken gebruik van sensoren uit pyro-elektrsich materiaal, om deze reden worden deze detectoren ook wel pyro-elektrische detectoren genoemd. Pyro-elektrisch materiaal heeft de eigenschap spontaan elektrostatisch gepolariseerd te zijn, zelfs in donkere toestand, door haar bijzondere kristalstructuur. Maar men merkt dit niet op onder de vorm van een potentiaalverschil, daar dit geneutraliseerd wordt door de ionen in de omgevende lucht. Maar wanneer elektromagnetische energie (licht) aan deze kristalstructuur wordt toegevoegd neemt de kristaltemperatuur toe hetgeen zal resulteren in een spontane verandering in de elektrostatische lading van de kristalstructuur en dus de oppervlaktelading van het pyro-elektrisch materiaal. Deze verandering in oppervlaktelading is merkbaar door het ontstaan van een tijdelijk potentiaalverschil (spanningspuls) totdat de ionen van de omgevende lucht deze oppervlaktelading hebben geneutraliseerd. Dit wordt in figuur 20 schematisch voorgesteld. Figuur 20 Pyro-elektrisch effect De pyro-elektrische sensor, welke het essentiële onderdeel is van de passieve infrarood detector, bestaat uit 2 pyro-elektrische elementen en FET transistor (Field Effect Transistor). De FET-transistor verstrekt de spanningsplusen afkomstig van de pyo-elektrische elementen. Het pyroelektrisch materiaal is gevoelig voor een breed spectrum van licht. Daarom is de sensor bijkomstig voorzien van filter die de golflengte van het invallend 14

15 licht beperkt tot het infraroodspectrum dat overeenstemt met die van menselijke bronnen (8 tot 14 μm) Figuur 21. De pyro-elektrische elementen staan in tegenfase met elkaar verbonden, zodat storingssignalen veroorzaakt door temperatuurschommelingen, lichtinval of trillingen elkaar zullen opheffen. Dit komt omdat storingen van deze aard beide pyro-elektrische elementen gelijktijdig zullen beïnvloeden Pyro-elektrische elementen 2. Weerstand 3. FET-transistor 4. Filter Figuur 21 Pyro-elektrische sensor De sensor zal echter een signaal genereren wanneer de stralingsbron (de indringer) achtereenvolgens voorbij het eerste en tweede pyro-elektrische element passeert Figuur 22. Figuur 22 Pyro-elektrische sensor detectie van een indringer (stralingsbron) Het uitgangsignaal van de pyro-elektrische sensor wordt vervolgens versterkt door een versterker. Deze versterker doet eveneens dienst als laagdoorlaat filter met een typische bandbreedte van10hz. Dit wil zeggen dat enkel laagfrequente signalen, met een frequentie lager dan 10Hz, versterk zullen worden. Hoogfrequente ruis zal daarentegen worden weg gefilterd. Het versterkte signaal gaat dan ten slotte naar een comparator, deze zal het 15

16 signaal zal vergelijken met een referentiewaarde. Indien de referentiewaarde overschreden wordt, zal er een uitgangsignaal gegenereerd worden dewelke naar een alarmcentrale gestuurd kan worden Figuur 23. Dit geheel vormt de conventionele passief-infrarood detector (sensor) of te wel PIR-detector. Figuur 23 Conventionele PIR-detector Deze detector wordt echter wel beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Zo kan een toenemende in omgevingstemperatuur de gevoeligheid van de detector gaan verminderen, waardoor de kans dat een indringer in de beschermde ruimte niet wordt gedetecteerd toeneemt. Verder kunnen kleine huisdieren de detector activeren en zo een vals alarm veroorzaken Ultrasoon detector De ultrasoon detector is een actieve detector die gebruik maakt van ultrasone geluidsgolven(drukgolven) om de beweging van een indringer te detecteren in een beschermde ruimte Figuur 24. Het ultrasone geluidsgebied begint vanaf 20 khz en loopt op Figuur 24 Ultrasoon detector tot 500 MHz, dit is een geluidsgebied dat niet meer hoorbaar is voor de mens. De ultrasone detector zendt ultrasone geluidsgolven uit in een bepaald detectiegebied van de beschermde ruimte. Om indringer in het detectiegebied te detecteren gaat de detector kijken naar de frequentieverandering of verschuiving van de teruggekaatste ultrasone geluidsignalen. Als de indringer naar de detector toe beweegt zal de frequentie van de teruggekaatste geluidssignalen toenemen t.o.v. de uitgezonden frequentie. Als de indringer van de detector weg beweegt zal de frequentie van de teruggekaatste geluidsignalen afnemen t.o.v. de uitgezonden geluidsignalen. Dit effect is algemeen gekend als het Doppler 16

17 effect Figuur 25. Wanneer het verschil tussen de terugkaatsfrequentie en de uitgezonden frequentie een bepaalde waarde zal overschrijden, dan zal de detector een signaal genereren waardoor een alarmsignaal kan worden opgestart. Figuur 25 Doppler effect bij de ultrasoon detector Door het gebruik van geluidsgolven kan de ultrasoon detector valse alarmen veroorzaken. Zo kunnen sterke luchtstromen (met voldoende hoge snelheid) in de beschermde zone, de detector activeren. Anderzijds kan met de natuurlijke convectie meezwervend gebladerde van planten in de beschermde ruimte een vals alarm veroorzaken Microgolf detector Deze detector is net als de ultrasone detector een actieve detector. Het werkingsprincipe is, net als de ultrasone detector, gebaseerd op het Doppler effect, met dit verschil dat de microgolf detector gebruik maakt van microgolven. Figuur 26 Microgolven zijn geen geluidsgolven maar microgolf detector elektromagnetische golven, met frequentie liggende tussen de 1 GHz en 300 GHz. Het voordeel van microgolven is dat zij niet beïnvloedt worden door tocht in de beschermde ruimte, zodat hierdoor geen vals alarm kan veroorzaakt worden. Rondvliegende objecten in de beschermde ruimte zoals insecten en gebladerte van planten, kunnen echter wel nog een vals alarm veroorzaken. 17

18 Dual technology detector Dual technology detectoren zijn volumetrische detectoren die 2 detectietechnologieën met elkaar gaan combineren ten einde de kans op een vals alarm zo veel mogelijk te beperken. Figuur 27 PIR- Ultrasoon detector Een dual technology detector bevat dus 2 sensoren gebaseerd op 2 verschillende technologieën. Het signaal van iedere sensor wordt individueel verwerkt en het alarmrelais van de detector wordt geactiveerd tenzij beide sensoren in overeenstemming zijn dat er een alarm is. Figuur 28 PIR-MW detector Voorbeelden van zulke dual technology detectoren zijn de PIR-Ultrasoon detector Figuur 27- en de PIR-MW detector Figuur 28. De PIR-Ultrasoon detector bevat een PIR sensor en een ultrasone bewegingsensor. De PIR-MW detector bestaat uit een PIR sensor en een microgolf bewegingsensor. 18

9/12/15. Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps. Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco

9/12/15. Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps. Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco 9/12/15 Het ABC van een alarmsysteem Jacques Deschamps Gillijns Erik, Docent beveiliging, Technisch instituut Don Bosco 1 Inhoud 1. Nut van een alarmsysteem 2. Ontwerp van een beveiligingsinstallatie Risicoanalyse

Nadere informatie

Stand der Techniek Geïntegreerde Inbraakbeveiliging DEEL 3 Geïntegreerde perimeterische detectie

Stand der Techniek Geïntegreerde Inbraakbeveiliging DEEL 3 Geïntegreerde perimeterische detectie Stand der Techniek Geïntegreerde Inbraakbeveiliging DEEL 3 Geïntegreerde perimeterische detectie TIS-project Inbraakbeveiliging State of the Art Geïntegreerde Inbraakbeveiliging Deel3 Geïntegreerde perimeterische

Nadere informatie

Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375. g GE Interlogix

Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375. g GE Interlogix Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375 g GE Interlogix Een gerustgevoel, comfortabele beveiliging De comfort security systemen van GE Interlogix zijn meer dan eenvoudige alarmsystemen, zij

Nadere informatie

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875 g GE Interlogix Een gerustgevoel, comfortabele beveiliging De comfort security systemen van GE Interlogix zijn meer dan eenvoudige alarmsystemen, zij

Nadere informatie

Koolmicrofoons werden nog wel tot het jaar 2000 in oude telefoontoestellen gebruikt.

Koolmicrofoons werden nog wel tot het jaar 2000 in oude telefoontoestellen gebruikt. MICROFOON Koolmicrofoon (koolstofmicrofoon, grafietmicrofoon) Een koolmicrofoon is een microfoon waarin koolstofpoeder door geluid meer of minder wordt samengedrukt waardoor de elektrische weerstand in

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters

Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 5: Elektro-akoestische omzetters In dit korte hoofdstuk is het enkel de bedoeling enkele elektro-akoestische basisprincipes aan bod te

Nadere informatie

Samenvatting van de eisen die in de T 015/2 Ed. 5 beschreven zijn Algemene voorschriften voor inbraakalarminstallaties

Samenvatting van de eisen die in de T 015/2 Ed. 5 beschreven zijn Algemene voorschriften voor inbraakalarminstallaties Samenvatting van de eisen die in de T 015/2 Ed. 5 beschreven zijn Algemene voorschriften voor inbraakalarminstallaties Al 15 jaar lang is INCERT het kwaliteitslabel bij uitstek voor elektronische gebouwbeveiliging.

Nadere informatie

Handleiding Akoestische glasbreukmelder

Handleiding Akoestische glasbreukmelder Totaal Alarm Een veilig gevoel voor THUIS EN FAMILIE. Handleiding Akoestische glasbreukmelder Inhoud Aanmelden en montage.... 2 Batterijen vervangen.... 3 Instellingen akoestische glasbreuk melder WeBeHome....

Nadere informatie

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 INSTALLATIE... 3 INSTELLINGEN... 4 SCHAKELAAR SW1... 5 SCHAKELAAR SW2... 5 JUMPER SCHAKELAAR JP1... 5 TESTEN... 6 LOOPTEST... 6 RADIO LINK TEST...

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Aangifte ALARMSYSTEEM

Aangifte ALARMSYSTEEM ALARMSYSTEEM Een zichtbaar alarmsysteem (sticker, buitensirene, buitenflash) kan geen inbraak voorkomen, maar kan een inbreker wel afschrikken. In meer dan de helft van gevallen laten indringers een gebouw

Nadere informatie

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 9/12/15 Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 1 9/12/15 Alarmsysteem - Met bedrading of draadloos Agenda Mogelijke toepassingen Voordelen

Nadere informatie

HANDLEIDING: AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER

HANDLEIDING: AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER HANDLEIDING: AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 AKOESTISCHE SENSOR... 2 SIGNAALZENDER... 3 INSTALLATIE... 4 OPTIMLAISEER DETECTIE EN VOORKOM VALS ALARM... 4 PLAATS VAN MONTAGE... 5 GEREEDMAKEN

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER Inhoud INSTALLATIE... 2 GEVOELIGHEIDSDETECTIE... 3 HUISDIERMODUS... 4 TESTEN... 5 WANNEER IS DE BEWEGINGSMELDER ACTIEF?... 6 LED AAN/UIT SELECTIE... 6 DETECTIEPATROON... 6 VEELGESTELDE

Nadere informatie

Radio & Security. Complete Security BVBA. Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig!

Radio & Security. Complete Security BVBA. Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig! 2 Complete Security BVBA Radio & Security Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig! De meest gebruikte frequentie voor SRD (Short Range Device) is 433 MHz. Naast alarmsystemen wordt deze frequentie

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com ES-D1A Draadloze bewegingsdetector www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking 1 x PIR bewegingsdetector 1 x steun 1 x gebruikershandleiding 1. Detectievenster 2. LED-lampje 3. Steun Vóór het eerste gebruik

Nadere informatie

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WeesVeilig beveiligt WeesVeilig zorgt voor een goed gevoel WeesVeilig weet waar men op moet letten als het gaat om het voorkomen van brand en inbraak. Een modern alarmsysteem

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

Installatie zonder beperkingen

Installatie zonder beperkingen Installatie zonder beperkingen Algemene eigenschappen XD-technologie Detectielogica met drievoudig signaal De detectie van menselijke aanwezigheid is gebaseerd op de geavanceerde analyse van de activeringsreeks

Nadere informatie

Siemens NV Dulle-Grietlaan 17 B-9050 Gentbrugge Phone +32 (0)9 272 73 40 Fax +32 (0)9 272 73 50 www.siemens.be www.siemens.

Siemens NV Dulle-Grietlaan 17 B-9050 Gentbrugge Phone +32 (0)9 272 73 40 Fax +32 (0)9 272 73 50 www.siemens.be www.siemens. Siemens NV Dulle-Grietlaan 17 B-9050 Gentbrugge Phone +32 (0)9 272 73 40 Fax +32 (0)9 272 73 50 www.siemens.be www.siemens.com/homesecurity The information in this document contains general descriptions

Nadere informatie

HAM841K ALARMCONTROLEPANEEL VOOR COMMERCIËLE EN RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN

HAM841K ALARMCONTROLEPANEEL VOOR COMMERCIËLE EN RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN ALARMCONTROLEPANEEL VOOR COMMERCIËLE EN RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING ALARMCONTROLEPANEEL VOOR COMMERCIËLE EN RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN IEIDING De (HA-841K) is een

Nadere informatie

De VX-402 Serie Nieuwe Oplossingen voor Buiten

De VX-402 Serie Nieuwe Oplossingen voor Buiten De VX42 Serie Nieuwe Oplossingen voor Buiten B e v e i l i g i n g De VX42 Serie gebruikt een veelvoudig Patroon Technologie. Twee dubbel gelaagde detectiepatronen (boven en onder) beide dienen te worden

Nadere informatie

PIR DOUBLE TWIN OPTICS PIR- BEWEGINGSDETECTOR HANDLEIDING

PIR DOUBLE TWIN OPTICS PIR- BEWEGINGSDETECTOR HANDLEIDING PIR-9822 - DOUBLE TWIN OPTICS PIR- BEWEGINGSDETECTOR HANDLEIDING Handleiding PIR-9822 1. Beschrijving Uw PIR-9822 gebruikt 'Double-Twin-Optics'-technologie en de beveiligingslogica wordt geleverd door

Nadere informatie

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door SYSTEEM 2980 COMPLEET ALARMSYSTEEM MET AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING GOED BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK DIT SYSTEEM MAG UITSLUITEND DOOR EEN VAKKUNDIG INSTALLATEUR WORDEN INGEBOUWD BELANGRIJK

Nadere informatie

Inhoud van de doos. 1 x PIR Huisdier-Tolerante Draadloze Bewegingsdetector 1 x Beugel 1 x Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de doos. 1 x PIR Huisdier-Tolerante Draadloze Bewegingsdetector 1 x Beugel 1 x Gebruiksaanwijzing NED Inhoud van de doos 1 x PIR Huisdier-Tolerante Draadloze Bewegingsdetector 1 x Beugel 1 x Gebruiksaanwijzing De ASA-40 is een geavanceerde draadloze PIR-bewegingsdetector immuun tegen huisdieren. Deze

Nadere informatie

Blue Line-inbraakdetectors

Blue Line-inbraakdetectors Blue Line-inbraakdetectors 2 Méér dan alleen een detector Of u nu een woning bezit of een bedrijf runt, u hebt een beveiligingssysteem nodig waarop u kunt vertrouwen. De Blue Lineinbraakdetectors houden

Nadere informatie

Polarisatie. Overig Golven, Polarisatie,

Polarisatie. Overig Golven, Polarisatie, Polarisatie Elektromagnetische golven Elektromagnetische golven bestaan uit elektrische en magnetische velden die zich met grote snelheid door de ruimte verplaatsen. De figuur hiernaast geeft een lichtstraal

Nadere informatie

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element Z/W CCD PIR CAMERA SPECIFICATIES Opneem element 1/3" SONY CCD beeldsensor Aantal pixels 500(H) x 582(V) Resolutie 400 TV lijnen Min. illuminantie 0.1 Lux / F2.0 S/R-verhouding meer dan 48dB Elektronische

Nadere informatie

Belangrijkste systeemeigenschappen: - Draadloossysteem - Biedtuitgebreidebeveiligingsoplossingen - NCPklasseII goedgekeurd -

Belangrijkste systeemeigenschappen: - Draadloossysteem - Biedtuitgebreidebeveiligingsoplossingen - NCPklasseII goedgekeurd - Belangrijkste systeemeigenschappen: - Draadloossysteem - Biedtuitgebreidebeveiligingsoplossingen - NCPklasseII goedgekeurd - OptioneleComputer-enInternetinterface - Displaytekstenen gesproken meldingen

Nadere informatie

Het draadloze alarmsysteem van Somfy zorgt voor uw gemoedsrust

Het draadloze alarmsysteem van Somfy zorgt voor uw gemoedsrust Het draadloze alarmsysteem van Somfy zorgt voor uw gemoedsrust Met het draadloze Protexial io alarm heeft u een hoogwaardige bescherming en het gemak van Home Motion by Somfy: Actieve veiligheid Het Somfy

Nadere informatie

Security is is our our passion. EVC Security b.v.b.a. Inbraak- en brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole

Security is is our our passion. EVC Security b.v.b.a. Inbraak- en brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole EVC Security is een dynamisch bedrijf dat werd opgericht in 1994 door Geert Vercruyssen en is uitgegroeid tot een gevestigde waarde op vlak van inbraakbeveiliging, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole.

Nadere informatie

Draadloze glasbreukmelder

Draadloze glasbreukmelder Draadloze glasbreukmelder Installatie-instructies FU5130 Afb. 1 1 2 3 4 5 6 Afb. 2 Geleiderbrugaansluiting LK3 inlees-led aan/uit Geleiderbrugaansluiting LK1 ingangen verwisselen Doorbraak Batterij Doorbraak

Nadere informatie

Draadloos alarmsysteem. alarm assortiment

Draadloos alarmsysteem. alarm assortiment Draadloos alarmsysteem alarm assortiment Protexial io Draadloos alarmsysteem In Protexial io is het beste van de huidige alarmtechnologie samengebracht. Met Somfy biedt u een op maat gemaakt beveiligingssysteem

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

Draadloos alarmsysteem

Draadloos alarmsysteem Draadloos alarmsysteem Het draadloze alarmsysteem van Somfy zorgt voor uw gemoedsrust Met het draadloze Protexial io alarm heeft u een hoogwaardige bescherming en het gemak van een op maat gemaakt systeem.

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Blaupunkt draadloos GSM alarmsysteem SA-2700. Een veilig gevoel

Blaupunkt draadloos GSM alarmsysteem SA-2700. Een veilig gevoel Blaupunkt draadloos GSM alarmsysteem SA-2700 Een veilig gevoel Een veilig gevoel! Een goede beveiling van uw woning begint met deugdelijk hang- en sluitwerk. Maar vaak is dat niet genoeg om inbrekers buiten

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 5 Opgaven... 6 Opgave: Alarminstallatie... 6 Opgave: Gelijkrichtschakeling... 6 Opgave: Boormachine... 7 1/7

Nadere informatie

Handleiding Mini deur/raam contact.

Handleiding Mini deur/raam contact. Totaal Alarm Een veilig gevoel voor THUIS EN FAMILIE. Handleiding Mini deur/raam contact. Inhoud Aanmelden en montage.... 2 Batterijen vervangen.... 3 Instellingen mini deur/raamcontact WeBeHome... 3 Pagina

Nadere informatie

Geluid-gevoel pads voor dove mensen

Geluid-gevoel pads voor dove mensen 1 Geluid-gevoel pads voor dove mensen 1 20 2 30 De uitvinding voor dove mensen heeft betrekking op geluidswaarnemingen waarbij geluiden trillen in pads en voelbaar worden door aanraking met de huid. Door

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

MY HOME. Draadloze IR detector. AXOLUTE inbouwcentrale 36 detectoren. Draadloze waterdetector

MY HOME. Draadloze IR detector. AXOLUTE inbouwcentrale 36 detectoren. Draadloze waterdetector MY HOME beveiliging nieuw Draadloze IR detector AXOLUTE inbouwcentrale 36 detectoren Draadloze waterdetector 200 MY HOME INHOUD 202 Algemene eigenschappen 210 Keuzetabel Catalogus 212 Centrales en bedieningselementen

Nadere informatie

Mobiele beveiliging SafetyBox

Mobiele beveiliging SafetyBox Mobiele beveiliging SafetyBox Insert picture in this frame Insert Security picture solutions in this frame through people SafetyBox Johan De Bolster Acc. Mgr Sales Organisations Risicobeheersing Hoe? De

Nadere informatie

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER 1. Inleiding De is een gebruikersvriendelijk en makkelijk te installeren camerasysteem met volgende kenmerken : een ingebouwde

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Draadloze trillingsmelder. Installatie-instructies FU5125

Draadloze trillingsmelder. Installatie-instructies FU5125 Draadloze trillingsmelder Installatie-instructies FU5125 Afb. 1 Afb. 2 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze draadloze trillingsmelder. Met dit toestel heeft u een product gekocht,

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

TERREINBEVEILIGING. INDEX Inleiding. Leacky coax

TERREINBEVEILIGING. INDEX Inleiding. Leacky coax TERREINBEVEILIGING INDEX Inleiding Terreinafscheiding Verlichting Passief Infrarood Radar detectie Optische detectie Druksystemen Leacky coax Groenvoorziening Perimeterdetectie Actief Infrarood Microgolf

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Compacte draadloze beveiligingscentrale SECOM CRT 800 ++

GEBRUIKERSHANDLEIDING Compacte draadloze beveiligingscentrale SECOM CRT 800 ++ GEBRUIKERSHANDLEIDING Compacte draadloze beveiligingscentrale SECOM CRT 800 ++ Dit product voldoet aan de EMC-eisen voor elektrische veiligheid en compatibiliteit. Het product voldoet aan de R&TTE voorschriften.

Nadere informatie

De grootste innovatie in PowerG is dat deze technologie werkt op niet-oplaadbare batterijen en dat toch alle aangesloten apparaten online zijn.

De grootste innovatie in PowerG is dat deze technologie werkt op niet-oplaadbare batterijen en dat toch alle aangesloten apparaten online zijn. PowerMaster 30 G2: Professioneel draadloos beveiligingssysteem De PowerMaster - 30 G2 is een professionele draadloos beveiligings- en controlesysteem. Geschikt voor geavanceerde toepassingen en voor intensief

Nadere informatie

Bedraad of draadloos? NX-10 Beveiligingssysteem

Bedraad of draadloos? NX-10 Beveiligingssysteem Bedraad of draadloos? NX-10 Beveiligingssysteem Uw veiligheid volgt u nu overal Ons NX-10 systeem is volledig draadloos, een uniek gegeven op de huidige markt, en is uitgerust met een nieuw klavier in

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

Naam : Ots Youri Klas : 6Tee Jaar : 2004 /2005 School : VTI Aalst

Naam : Ots Youri Klas : 6Tee Jaar : 2004 /2005 School : VTI Aalst Naam : Ots Youri Klas : 6Tee Jaar : 2004 /2005 School : TI Aalst Ots Youri FM-zender 2 Inhoudstafel. 1. Inleiding p. 3 2. Blokschema p. 3 3. Schema p. 4 4. Werking p. 4-5 4.1 Oscillator p. 5-6 4.2 Het

Nadere informatie

14 W led plafondlamp Met sensor- en noodfunctie

14 W led plafondlamp Met sensor- en noodfunctie 14 W led plafondlamp Met sensor- en noodfunctie Dubbele functie: plafondlamp geschakeld via sensor en noodverlichting in één behuizing Ideaal voor traphallen, gangen, toiletten, openbare ruimtes, Met geïntegreerde

Nadere informatie

wlsn* draadloos netwerk voor bi-directionele transmissie De snelste weg naar betrouwbare beveiliging

wlsn* draadloos netwerk voor bi-directionele transmissie De snelste weg naar betrouwbare beveiliging wlsn* draadloos netwerk voor bi-directionele transmissie De snelste weg naar betrouwbare beveiliging * wireless Local Security Network 2 Wat is wlsn? Het wlsn-systeem van Bosch Security Systems is een

Nadere informatie

1. Bekabeling. 2. Codeklavier NX148. Installatiegids inbraakalarm. Naar centrale 1 / 7

1. Bekabeling. 2. Codeklavier NX148. Installatiegids inbraakalarm. Naar centrale 1 / 7 positive common data + - DATUM HERZIENING: 5/5/2017 1 / 7 Deze installatiegids omschrijft de meest voorkomende items welke kunnen worden aangesloten op de NX8 inbraakcentrale Indien vragen, opmerkingen

Nadere informatie

PROALPHA IP. Smarthome Zwarte Goorderweg 1 E. Profort bv PD Stoutenburg-Noord (A foort)

PROALPHA IP. Smarthome Zwarte Goorderweg 1 E. Profort bv PD Stoutenburg-Noord (A foort) PROALPHA IP Smarthome 2 PROALPHA HOMEMATIC IP De NIEUWE GENERATIE SMARTHOME Blz. 3 PROALPHA IP : UW VOORDEEL Blz. 4 VERWARMING EN KLIMAAT Blz. 5 LICHT EN SCHAKELAARS Blz. 6 VEILIGHEID EN BEWAKING Blz.

Nadere informatie

Meten is Weten. 1 Inhoud... 1

Meten is Weten. 1 Inhoud... 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Meten is weten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.2 Debieten... 2 2.2.1 Elektromagnetische debietmeters... 4 2.2.2 Coriolis... 4 2.2.3 Vortex... 4 2.2.4 Ultrasoon... 4 2.2.5 Thermische

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

HET COMPLETE PRODUCTOVERZICHT. Per 01-08-2010. 240V - PSTN 12V - 12Ah - GSM Bewegingsmelder Raam/deurzender

HET COMPLETE PRODUCTOVERZICHT. Per 01-08-2010. 240V - PSTN 12V - 12Ah - GSM Bewegingsmelder Raam/deurzender PB5626 PB5627 PB5521 PB5515 Silentron basisset Autonoom basisset Draadloze Draadloze 240V - PSTN 12V - 12Ah - GSM Bewegingsmelder Raam/deurzender Centrale 240V, specs: Centrale op Accu, Geh. draadloos

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

ADEMCO 6128NL. gebruikershandleiding

ADEMCO 6128NL. gebruikershandleiding ADEMCO 6128NL gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Ademco alarminstallatie. Met dit systeem bent u in het bezit van een moderne inbraak-, brand- en

Nadere informatie

Geluidsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Geluidsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Geluidsnelheid 1 Inleiding De voortplantingsnelheid v van geluidgolven (of: de geluidsnelheid) in lucht is zo n 340 m/s. Deze geluidsnelheid is echter

Nadere informatie

Hoogfrequent technieken.

Hoogfrequent technieken. Hoogfrequent technieken. .. Inleiding. Hoofdstuk : Inleiding Mensen of machines moeten in sommige omstandigheden met elkaar communiceren. Door communicatie kan video, spraak en computer gegevens onderling

Nadere informatie

Draadloze openingsmelder

Draadloze openingsmelder Draadloze openingsmelder Installationsanleitung Installation Guide Instructions d installation Installatie-instructies FU5120WB 497242 Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 Afb. 5 2 Voorwoord Geachte klant, Wij

Nadere informatie

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 MSD-300 DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 De MSD-300 Multi sensor detector kan als er zichtbare rook en/of temperatuurstijging is, een vroeg stadium van brand detecteren. Deze kan standalone

Nadere informatie

De informatie in deze handleiding mag niet zonder toestemming van HRS worden gekopieerd of gepubliceerd. Fouten en drukwijzigingen zijn voorbehouden.

De informatie in deze handleiding mag niet zonder toestemming van HRS worden gekopieerd of gepubliceerd. Fouten en drukwijzigingen zijn voorbehouden. CE-keur EN50131-8 De informatie in deze handleiding mag niet zonder toestemming van HRS worden gekopieerd of gepubliceerd. Fouten en drukwijzigingen zijn voorbehouden. 2013 High Risk Solutions 1. Over

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS NEDERLANDS INSTRUCTIES SEC-ALARM100/110/120 Alarmsystemen Introductie: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren

Nadere informatie

Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd.

Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd. Tentamen Signaal Verwerking en Ruis Dinsdag 10 13 uur, 15 december 2009 Dit tentamen bestaat uit vier opgaven verdeeld over drie bladzijden. U heeft drie uur de tijd. 1. Staprespons van een filter [elk

Nadere informatie

Lichtsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Lichtsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Lichtsnelheid 1 Inleiding De voortplantingsnelheid c van elektromagnetische golven (of: de lichtsnelheid) in vacuüm is internationaal vastgesteld

Nadere informatie

Word nu tegendraads! NX-10 Beveiligingssysteem

Word nu tegendraads! NX-10 Beveiligingssysteem Word nu tegendraads! NX-10 Beveiligingssysteem Houd uw veiligheid in de hand Ons NX-10 systeem is volledig draadloos, een uniek gegeven op de huidige markt, en is uitgerust met een nieuw bedienpaneel in

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

Frequentie standaard PA0WSO

Frequentie standaard PA0WSO Frequentie standaard PA0WSO Wim Schaap PA0WSO Vollenhove 11-01-2006 Deze frequentie standaard is opgebouwd uit verschillende subsysteem printen bestaande uit: Ontvanger Hierop is gemonteerd de Rockwell

Nadere informatie

Detectie en preventie: technologie vergelijkbaar met inbraakbeveiliging, nu gebruikt om ongelukken met vorkheftrucks te voorkomen!

Detectie en preventie: technologie vergelijkbaar met inbraakbeveiliging, nu gebruikt om ongelukken met vorkheftrucks te voorkomen! Detectie en preventie: technologie vergelijkbaar met inbraakbeveiliging, nu gebruikt om ongelukken met vorkheftrucks te voorkomen! Problemen uit de casus, relevant voor de oplossing zijn: Bij een kleine

Nadere informatie

De NX10-Green-Alarm Kit beveiligt uw hele huis!

De NX10-Green-Alarm Kit beveiligt uw hele huis! De NX10-Green-Alarm Kit bevat de volgende items: 1 x Beveiligingscentrale voor max. 48 zones 1 x Telefoonkiezer voor doormelding 1 x Draadloos LCD-bediendeel 2 x Draadloze PIR detectoren 1 x Draadloos

Nadere informatie

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest NL Installatiehandleiding Draadloos mini-magneetcontact 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 44 - Inhoud Voorwoord...- 46 - Aanwijzingen over de batterij...-

Nadere informatie

Draadloze buitensirene

Draadloze buitensirene Draadloze buitensirene Beschrijving Met de buitensirene (vermogen 104 db op 1 m) kan de aandacht getrokken worden van omstaanders wanneer een alarm afgaat. Dit gebeurt door het activeren van het geïntegreerde

Nadere informatie

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid N najaar 2003 1- De Q-code QRO betekent: verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid 2 - De roepletters worden aan de vergunninghouder toegewezen door: KPN Telecom Agentschap Telecom

Nadere informatie

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding HG0750N01B Pag. 1/6 MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0750N01B Pag. 2/6 Inhoud 1. TOXICITEIT VAN KOOLMONOXIDEGAS

Nadere informatie

Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie

Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie Wi-Safe 2 producten van FireAngel Technische voorsprong Intelligente detectietechnologie FireAngel rook- en hittemelders zijn uitgerust met de nieuwste detectietechnologie

Nadere informatie

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE Handleiding Instructies voor de installatie: Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB:

Nadere informatie

GfS Nooduitgang beveiliging

GfS Nooduitgang beveiliging GfS Nooduitgang beveiliging GfS Nooduitgang beveiliging (1) Paniekbeslag heeft als functie om in geval van nood een veilige en doeltreffende vluchtweg te bieden. De Europese normering beschrijft dat deuren

Nadere informatie

Sensoren. Gebruik. Storingen

Sensoren. Gebruik. Storingen Sensoren Veel machines en werktuigen worden elektrisch of elektronisch bediend en aangestuurd. Die aansturing kan automatisch plaatsvinden. Bij die aansturing horen bepaalde instellingen. Om te weten welke

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS 1 24 APRIL 2013 11:00 12:45 uur MECHANICA 1 Blok en veer. (5 punten) Een blok van 3,0 kg glijdt over een wrijvingsloos tafelblad met een snelheid van 8,0 m/s

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

Lichtoplossingen. Ledverlichting met of zonder geïntegreerde detector. Lichtoplossingen

Lichtoplossingen. Ledverlichting met of zonder geïntegreerde detector. Lichtoplossingen Lichtoplossingen Ledverlichting met of zonder geïntegreerde detector Lichtoplossingen referentie afmetingen verbruik kleurtemperatuur lichtstroom beschermingsgraad slagvastheid ref. black ref. alu ref.

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Electro Magnetische Compatibiliteit, hoe en waarom? 2. EMC fenomenen - Eigenschappen - Oorzaken - Gevolgen 3. Afschermen of filteren? 4. Bepalen van de opgewekte veldsterkte

Nadere informatie

Physical Computing Technisch verslag bewegingssensor

Physical Computing Technisch verslag bewegingssensor Physical Computing Technisch verslag bewegingssensor Door Kim Nooij en Remco Smit Inhoudsopgave 1. Student......3 2. Algemeen......3 3. Functionele Omschrijving......3 4. Technische Omschrijving......5

Nadere informatie

Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A)

Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A) Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A) Opgave 1 Twee kleine luidsprekers L 1 en L hebben een onderlinge afstand van d = 1,40 m. Zie de figuur hiernaast (niet op

Nadere informatie

NetworX. Totale beveiliging: eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Geavanceerde technologie voor het beveiligen van uw woning of bedrijf

NetworX. Totale beveiliging: eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Geavanceerde technologie voor het beveiligen van uw woning of bedrijf NetworX Totale beveiliging: eenvoudig en gebruiksvriendelijk Geavanceerde technologie voor het beveiligen van uw woning of bedrijf Beveiligt personen die u dierbaar zijn Beveiligt uw bezittingen Zorgt

Nadere informatie

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet.

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. Op veler verzoek heb ik me verdiept in het fenomeen 8,33 khz. Waarom komt dit op ons af, en wat betekent dit voor de techniek van zenders en ontvangers.

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

Sjaak Taal VEBON Branddetectie

Sjaak Taal VEBON Branddetectie Sjaak Taal VEBON Branddetectie NVBR- Netwerkdag Verificatie : 15-11-2011 Voorkomen Nodeloze alarmmeldingen In Nederland dienen alle toegepaste melders EN54 goedgekeurd te zijn Dus alle doormeldingen worden

Nadere informatie

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme Zonnestraling Samenvatting De Zon zendt elektromagnetische straling uit. Hierbij verplaatst energie zich via elektromagnetische golven. De golflengte van de straling hangt samen met de energie-inhoud.

Nadere informatie

Nieuwerth elektronica. Gebruikershandleiding SIS Alarmsysteem Compacte draadloze beveiligingscentrale. diensten / verkoop - ICT / elektronica

Nieuwerth elektronica. Gebruikershandleiding SIS Alarmsysteem Compacte draadloze beveiligingscentrale. diensten / verkoop - ICT / elektronica Gebruikershandleiding SIS Alarmsysteem Compacte draadloze beveiligingscentrale Nieuwerth elektronica diensten / verkoop - ICT / elektronica support: 0180 531 400 / 06 466 70 417 www.sisalarm.nl info@nieuwerth.nl

Nadere informatie