Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Inhoud"

Transcriptie

1 Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Inhoud Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Huidige situatie Inleiding Huidige inzamelstructuur Afvalstoffenheffing Infrastructuur Haalvoorzieningen Brengvoorzieningen Inzamelresultaten restafval (in kg/inwoner) Inzamelresultaten waardevolle grondstoffen Inzamelresultaten Grof Afval Kosten en baten

2 1. Huidige situatie 1.1 Inleiding Als gemeente ben je verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval (zie artikel en van de Wet Milieubeheer). Elke gemeente in Nederland heeft de vrijheid zelf te bepalen op welke wijze ze dit wil doen. De keuze voor een bepaalde methode van inzamelen hangt af van een aantal factoren. Wat zijn de landelijke doelstellingen met betrekking tot de inzamelresultaten en de fysieke mogelijkheden? Willen we voor optimale inzamelservice in de dorpskernen zorgdragen, of voor optimale afvalscheiding van grondstoffen gaan? Bestaat de gemeente voornamelijk uit laagbouw, of zijn delen dichtbevolkt? De grote uitdaging hierbij is steeds om de juiste balans te vinden tussen serviceniveau en financiële prikkel om een optimaal scheidingsresultaat te bereiken, zonder daarbij de (maatschappelijke) kosten te verhogen. Alvorens Elburg stappen onderneemt om via sturing minder restafval en meer grondstoffen te verkrijgen, is het nuttig om de huidige situatie onder de loep te nemen. 1.2 Huidige inzamelstructuur Momenteel ziet de afvalinzameling in de gemeente Elburg er als volgt uit: Afvalstroom Halen aan huis Geregistreerde inzameling van restafval, gft en papier met containers (240l); Takken en snoeihout op afroep (2 keer per jaar) Textiel (4 keer per jaar) in kernen Klein chemisch afval op afroep Grof huishoudelijk afval (1 keer per maand) Verrekening via Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing Tarief per aanbod (m3) Brengen in de wijk Brengen op afstand Maandelijks oud papier&karton, permanent glas en textiel, restafval bij stapelbouw+vesting Gratis elektr(on)ische apparaten naar milieupark Klein chemisch afval naar gemeentewerf Grof huishoudelijk afval naar milieupark Afvalstoffenheffing Verwijderingsbijdrage Afvalstoffenheffing Tarief per aangeboden hoeveelheid 1.3 Afvalstoffenheffing De gemeente Elburg heeft per inwoners. De kosten van het inzamelen en verwerken van afval & herbruikbare grondstoffen worden via de afvalstoffenheffing bij inwoners in rekening gebracht. De Nederlandse gemeenten hanteren uiteenlopende tariefsystemen voor de afvalstoffenheffing. In meer dan de helft van de gemeenten is het tarief - ook in Elburg - afhankelijk van de grootte van het huishouden. De gemiddelde afvalstoffenheffing in 2014 bedroeg in Nederland voor huishoudens 242,-. De spreiding van de heffing is groot, nl. van 40,- in Eemsmond (basistarief exclusief de kosten voor het aanbieden per kg of per volume) tot 397,- in Wassenaar. Sinds 2009 is een dalende trend ingezet in de landelijke afvalstoffenheffing (door dalingen in de hoeveelheid en het verwerkingstarief van restafval, stijging van opbrengsten voor waardevolle grondstoffen). Gemeenten hanteerden in 2014 een gemiddelde kostendekking uit de afvalstoffenheffing van 97,7 procent. In 2014 had 25 procent van de gemeenten een vorm van tariefdifferentiatie (diftar) op het afvalaanbod. Afvalbeheerkosten zijn in 2

3 gemeenten met diftar gemiddeld lager dan in de overige gemeenten (rapport afvalstoffenheffing 2014, RWS Leefomgeving). Ontwikkeling afvalstoffenheffing in Elburg Voor 2015 is het tarief voor een éénpersoonshuishouden 140,16 en voor een meerpersoonshuishouden 215,52. Per afvalsoort (rest, gft en/of opk) wordt aan huishoudens een extra container op verzoek verstrekt en dit kost jaarlijks 83,28/container. De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Diverse factoren zijn van invloed op de heffing, zoals de gekozen inzamelstructuur (logistiek, inzamelmiddelen, serviceniveau). Daarnaast zijn de kosten van de verwerking van het afval, de opbrengsten van grondstoffen en bijdragen vanuit het Afvalfonds in het kader van producentverantwoordelijkheid bepalend. Marktontwikkelingen kunnen de tariefstelling beïnvloeden Elburg besteedt de inzameling en verwerking volledig uit en heeft geen eigen inzamelbedrijf. In het samenwerkingsverband RNV wordt schaalvoordeel bereikt door met zes regiogemeenten de inzameling en verwerking met marktpartijen in contracten weg te zetten en centraal door RNV te beheren. 1.4 Infrastructuur Haalvoorzieningen Minicontainer 240 liter (grijs, groen, blauw) Standaard beschikt elk huishouden sinds 2010 voor restafval, gft en oud papier& karton over nieuwe 240 liter minicontainers met registratiechip. Tegen jaarlijkse(?) betaling van 83,25 (prijspeil 2015) is één extra container per afvalsoort mogelijk. In totaal hebben 604 (7,2%) van de huishoudens de OPK-minicontainer geweigerd, omdat zij het oud papier & karton willen aanbieden aan één van de 2 brengpunten in Doornspijk en Elburg. De containers zijn in 2010 uitgezet en is begonnen met de opbouwvan het Container Management Systeem. De minicontainers zijn beschikbaar gesteld op basis van een leaseconstructie met de inzamelcombinatie ACONOV. De minicontainers hebben een gemiddelde levensduur van 15 jaar en de leaseperiode is daarop afgestemd. Inwoners ontvangen de minicontainers in bruikleen en zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden ervan. Een kapotte of vermiste/gestolen minicontainer kan via de klantenservice van ACONOV gratis worden vervangen. In Elburg wordt schade aan de containers door brand regelmatig vastgesteld. Container management systeem Het containermanagementsysteem heeft vanaf 2010 de gemeente inzicht gegeven in het containerbestand en hoe vaak en wanneer deze aangeboden worden. Alle containers (Diamond opname systeem) staan geregistreerd via een chip, die gekoppeld is aan een huisadres. Het invoeren van containermanagement heeft geleid tot informatie over en sturing op het aanbiedgedrag en voorkomt dubbel-aanbiedingen van containers. Het is niet meer mogelijk om restafval vaker dan éénmaal in de 2 weken aan te bieden. Containers die als vermist/gestolen zijn opgegeven worden geblokkeerd voor lediging. Op (tijdelijke) leegstand van woningen wordt geen actie ondernomen.. Het containermanagement systeem is geschikt voor een vorm van afrekenen naar aanbod. 3

4 Overige haalvoorzieningen In zowel voor- en najaar is er de inzamelroute om gratis takken en snoeihout (géén boomstronken of coniferen) aan te bieden. Hiervoor moet de inwoner zich vóóraf aanmelden. De takken kunnen gebundeld aan de openbare weg worden aangeboden. Voor textiel geeft de gemeente vergunning af en wordt zesmaal per jaar aan huis met speciaal bedrukte plastic zakken ingezameld. De inzamelaar bezorgd voorafgaand aan de inzameldag een plastic zak bij elk huisadres in de bebouwde kom. De zakken worden aan de openbare weg aangeboden. Grof huishoudelijk afval kan tegen betaling door diverse inzamelbedrijven worden opgehaald. In regioverband is met Dusseldorp Ermelo een contractueel vangnet afgesloten (2015: 41,- per m3) om éénmaal per maand de inzamelservice te verzorgen. Inwoners bieden na aanmelding en betaling het grof afval nabij de openbare weg aan en betalen rechtsreeks aan het inzamelbedrijf. Van deze haalservice wordt weinig gebruik gemaakt (2012 nog 14 adressen, 2013 vier adressen en 2014 drie adressen) Brengvoorzieningen Verzamelcontainers Maandelijks wordt door 2 kerken een 40 m3 bulkcontainer geplaatst waar inwoners en bedrijven hun oud papier en karton kunnen inleveren. In totaal wordt 22 % van het vrijkomende OPK aangeboden via deze 2 brengpunten (totaal 291 ton). In Doornspijk haalt CG-kerk ook actief huis- aan huis op. Bij de lokatie Feithenhof worden de 2 ondergrondse 15 jaar oude hydroliftsystemen vervangen door een 5 m3 ondergrondse unit voor GFT/rest en worden voor oud papier & karton Bij Thornspick in Doornspijk een 1100 liter verzamelcontainer voor restafval. OPK GFT REST 2 x 40 m x 5 m3 Bovengrondse textielbakken bij derden Bij de detailhandel staan verrijdbare textielbakken van DMW-Reco (4 locaties: 2,58 ton) en Curitas (4 locaties:7,09 ton) meting maart 2015 Ondergrondse containers rest, textiel, glas In 2009 zijn ondergrondse containers voor textiel en glas via een 15-jarig leasecontract geplaatst. Er zijn ook diverse ondergrondse restafvalcontainers (5m3) geplaatst voor de inzameling van integraal restafval. In de Vesting kan integraal restafval zowel door huishoudens als bedrijven worden aangeboden In totaal kunnen in de Vesting ca. 47 huishoudens hun brongescheiden gft-afval in minicontainers buiten de Vesting op één van de 3 gemarkeerde lokaties (Jos Lussenburgplein, Nunspeterweg en t Schootsveld ) aanbieden. Restafval Textiel Glas 11 Vesting+8 bij stapelbouw 8 10 (8 locaties) Het onderhoud wordt door Dusseldorp/B-waste uitgevoerd (driemaal per jaar reiniging en onderhoud). De restafvalunits zijn voorzien van toegangsautorisatie (afvalpassen). 4

5 Gemeentewerf Elburg Op de gemeentewerf aan Het Straatje 8 te Elburg kunnen inwoners gratis klein chemisch afval (KCA) beperkt brengen (elke dinsdagochtend en 1 e zaterdag van de maand ) Het KCA-depot is een speciale voorziening conform wettelijke procedures. Elektr(on)ische apparaten kunnen gratis op het milieupark aan de Bovendwarsweg 93 te Oldebroek worden aangeboden in een door producentverantwoordelijke - Wecycle - beschikbaar gestelde zeecontainer. De gemeente ontvangt voor de beschikbaarstelling een vergoeding per ton. Milieupark Gemeenten moeten vanuit de Wet Milieubeheer in de gemeente (of in samenwerking met een buurgemeente) een locatie hebben, waar huishoudens hun grof huisvuil kunnen aanbieden. De gemeenten Elburg en Oldebroek hebben met Van Werven Recycling een contract afgesloten om op zaterdagmorgen voor haar inwoners geopend te zijn. Op deze manier voldoet Elburg aan het wettelijke plicht en faciliteert zij haar inwoners voor het grof huishoudelijk afval. Gemeenten zijn verplicht het grof huishoudelijk afval in 18 deelstromen te scheiden op het milieupark of dit via een sorteerinrichting te laten plaatsvinden (Activiteitenbesluit verplichting sinds 2012). Elburg heeft geen zicht op deze sortering elders. Van Werven Recycling accepteert sowieso op werkdagen aan de Bovendwarsweg te Oldebroek o.a. grof huishoudelijk afval tegen betaling. 5

6 1.5 Inzamelresultaten restafval (in kg/inwoner) RESTAFVAL Huishoudelijk restafval aan de bron ingezameld (*) Gemiddeld in Nederland (stedelijkheidsklasse 4) 167 Grof restafval ingezameld 2014 Onbekend Gemiddeld in Nederland (stedelijkheidsklasse 4) 22 Conclusie: de totale hoeveelheid restafval laat ondanks de crises een stabiele trend zien. (*) Hiervan is 41 kg/inwoner PMD, waarvan 21 kg nog via nascheiding bij Omrin eruit gehaald wordt voor hergebruik, zodat netto = 208 kg/inwoner De naastgelegen figuur laat de bruto hoeveelheden restafval per inwoner zien met de horizontale kleurlijnen vanuit de landelijke (VANG-) doelstellingen. Vanuit I&M wordt gewerkt aan beleid om differentiatie in de VANG-doelstellingen aan te brengen op basis van het percentage hoogbouw in de gemeente. In dat geval zal in de gemeente Elburg 10,8% voldoen aan de definitie hoogbouw en geldt een gemeentebrede beleidsdoelstelling van 55 kilo restafval per inwoner in Het restafval in Elburg bereikte per 2010 een verdere daling door het invoeren van het container managementsysteem. Door de nieuwe minicontainers uit te rusten met een registratiechip zijn twee zaken afgedekt: a. containers die als vermist/gestolen worden opgegeven worden geblokkeerd, zodat geen lediging meer plaatsvindt; b. van elke container wordt het ledigingsmoment geregistreerd. Hierdoor is het niet langer mogelijk om de restafvalcontainer vaker aan te bieden dan 1x per twee weken (=normale ledigingsfrequentie). In de jaren zijn geen verdere maatregelen op restafval genomen, waardoor er slechts kleine schommelingen in de hoeveelheid restafval zijn te zien. 6

7 Vergelijkbare gemeenten zijn hier beneden in kaart gebracht: Potentieel: Wat zit er in de restafvalcontainer in gemeente Elburg? Door middel van jaarlijkse sorteeranalyses meten gemeenten hoe zij op weg zijn naar de landelijke doelstellingen. Tijdens een sorteeranalyse wordt meerdere keren met een steekproef een partij ingezameld restafval nauwkeurig uitgesorteerd. Hierdoor ontstaat een beeld welke recyclebare grondstoffen nog in het restafval zitten. In 2014 bestond circa 60% (in Elburg 132 kg/inwoner) van het huishoudelijk restafval uit waardevolle grondstoffen, waarvoor in Elburg al jaren gratis inzamelvoorzieningen bestaan. Voor 17 kg grof afval moet deels worden betaald. Slechts 80 kilo per inwoner hoort in de restafvalcontainer, waarvan 41 kg via nascheiding bij de afvalverwerker alsnog eruit wordt gehaald voor hergebruik. Slechts 39 kilo is restafval! 7

8 1.6 Inzamelresultaten waardevolle grondstoffen GFT Gescheiden ingezameld 2014 (in kg/inwoner) 166 Gemiddeld gescheiden in Nederland 104 (stedelijkheidsklasse 4) Nog in het restafval 103 Percentage gescheiden inzameling 59% Conclusie: Het tuinafval vindt zijn weg naar de groene container en heeft extra service door de gratis takkenroute; Het keukenafval (voedselresten) gaat in de keuken al integraal in het restafval. Dit vormt dus veel potentieel dat nog gescheiden kan worden. Deze figuur geeft een Elburgs overzicht van de gescheiden ingezamelde hoeveelheden GFT met de groene minicontainer. Het GFT is seizoen afhankelijk, door weersinvloeden fluctueren de hoeveelheden tuinafval per jaar. Vergelijking met andere klasse 4 gemeenten 8

9 Potentieel GFT in restafval: In het restafval zit nog ruim 95 kg per inwoner (totaal ton) aan GFT dat gescheiden kan worden aangeboden. De samenstelling daarvan is in sorteeranalyses onderzocht, met name het keukenafval blijkt grotendeels al in de keuken in de restafvalbak te belanden. ELBURG TUIN- AFVAL GROENTE EN FRUIT VOEDSEL- VERSPILLING BROOD LUIERS REST 21,3 42,6 27,0 4,9 7,5 103,3 GFT 151,8 0,3 1,8 0,0 0,6 154,5 TOTAAL 173,1 42,9 28,8 4,9 8,1 257,8 In 2014 is voor het eerst de inhoud van de GFT-container geanalyseerd. Dit geeft hieronder een beeld van de samenstelling. Dit bevestigt het beeld in het restafval dat de GFT-container voor 95% uit tuinafval+ zand/aarde bestaat en keukenafval/etensresten niet noemenswaardig aanwezig is. 9

10 OPK Gescheiden ingezameld 2014 (in kg/inwoner) 60 Gemiddeld gescheiden in Nederland 67 (stedelijkheidsklasse 4) Nog in het restafval 18 Percentage gescheiden inzameling 77% Conclusies: Er is een dalende (landelijke) trend in de hoeveelheid oud papier & karton. De geldelijke opbrengsten dekken de kosten van inzamelmiddelen en inzameling. Deze tabel geeft een Elburgs overzicht van de gescheiden ingezamelde hoeveelheden papier en karton (vanaf 2010 met de blauwe minicontainer). Er is een dalende trend te zien. Dit is een landelijk beeld en wordt veroorzaakt door de financiële crisis en digitalisering. Papier levert een forse financiële opbrengst op, die voor 80% ten gunste komt van de afvalstoffenheffing en 20% gaat naar 2 lokale kerken in resp. Elburg en Doornspijk, die een maandelijks inzamelbrengpunt beheren. Het oud papier & karton dat via deze brengpunten wordt ingezameld bevat veelal een deel afkomstig van bedrijven (met name verpakkingen). 10

11 i In het restafval zit nog circa 18 kilo per inwoner oud papier & karton. Dit komt overeen met 411 ton op jaarbasis. Hieronder is een weergave van de samenstelling daarvan. Conclusies: Er is een (landelijke) dalende trend in de hoeveelheid bij de papierinzameling; Er is nog potentieel papier van 18 kilo per inwoner in het restafval dat gescheiden kan worden, wat extra opbrengsten voor de gemeente inhoudt bij gelijkblijvende inzamelkosten. 11

12 GLAS Gescheiden ingezameld 2014 (in kg/inwoner) 16 Gemiddeld gescheiden in Nederland 23 (stedelijkheidsklasse 4) Nog in het restafval 1,9 Percentage gescheiden inzameling 89% Conclusies: De hoeveelheid ingezameld glas is een stabiele hoeveelheid; Glasopbrengsten vanuit bewerker en Afvalfonds in het kader van producentverantwoordelijkheid dekken de kosten van inzamelmiddelen, inzameling/aftransport en bewerking Onderstaande figuur geeft een Elburgs overzicht van de gescheiden ingezamelde hoeveelheden verpakkingsglas via de brenglocaties van 9 ondergrondse containers. Dit geeft vanaf 2010 (wijziging inzamelservice) eenzelfde beeld van circa 17 kilo per inwoner. Dit is ook een landelijk beeld. 12

13 Potentieel verpakkingsglas in restafval. In 2014 werd 354 ton verpakkingsglas ingezameld (15,5 kg/inwoner). In het restafval zit nog 1,9 kg per inwoner aan verpakkingsglas (43 ton op jaarbasis). Beschikbaar is dus totaal 17.4 kg per inwoner op jaarbasis. Conclusies: * De 90% hergebruikdoelstelling van de branche wordt bijna gehaald; * Door de landelijke publiekscampagne glas in bakkie kan met name meer verpakkingsglas met productvervuiling worden ingezameld. * Glazen verpakkingen zijn de afgelopen jaren dunner 13

14 TEXTIEL Gescheiden ingezameld 2014 (in kg/inwoner) 3.6 (excl. 2 hah.). Gemiddeld gescheiden in Nederland 4,5 (stedelijkheidsklasse 4) Nog in het restafval 5,6 Percentage gescheiden inzameling 45 % Conclusies: diverse textiel inzamelinitiatieven bij supermarkten en lokale chari s zijn niet of onvolledig in beeld. Hierdoor tellen deze niet mee in het scheidings-percentage van de gemeente en loopt gemeente mogelijk opbrengsten mis. De inwoner denkt bij textiel nog teveel aan uitsluitend draagbare kleding, waardoor herbruikbare textielstromen - mits niet vuil in het restafval verdwijnen. De onderstaande figuur geeft een Elburgs overzicht van de gescheiden ingezamelde hoeveelheden textiel. Dit geeft een redelijk constant beeld en is de laatste toegenomen door betere monitoring. Noot Tot en met 2013 is alleen het tonnage van de ondergrondse containers geregistreerd Naast de breng-voorziening zamelen charitatieve instellingen regelmatig huis aan huis in binnen de bebouwde kom. De gemeente geeft hiervoor jaarlijks 6 vergunningen af. De ingezamelde hoeveelheden komen achteraf in beeld. Textiel heeft naast een financiële opbrengst bij het vermarkten ook een enorme CO2- footprint (met name katoen) en daardoor is veel belangstelling vanuit zowel charitatieve als commerciële partijen om textiel in te zamelen. Geen of minder grip is er op de inzameling bij supermarkten en via huisdepots van lokale chari s (o.a. Dorcas). 14

15 Potentieel textiel in restafval. In Elburg werd in 2014 aan textiel ingezameld: - via 8 ondergrondse containers 90 ton - huis-aan-huis LdH-contract 9,92 ton - idem 2 overige - 8 inleverpunten detailhandel 9,67 ton In het restafval zit nog 5,6 kg per inwoner aan textiel (128 ton), met name nietherdraagbaar textiel. 15

16 Kunststof verpakkingen Kunststof Nagescheiden voor hergebruik in ,83 Verpakking (in kg/inw) Gemiddeld gescheiden in Nederland 4,5 (stedelijkheidsklasse 4) Bruto in het restafval aanwezig 26,8 Percentage gescheiden inzameling 63% Conclusies: De techniek van nascheiding wordt voor Nederlands afval doorontwikkeld. In 2015 is ook gestart met de nascheiding van drankkartons. 18,0 16,0 Kunststof (kg/inw) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de via nascheiding uit het restafval gehaalde kunststof verpakkingen, geschikt voor hergebruik (DKR-normen). Door nascheiding worden vanaf medio 2009 bij de afvalverwerker Afvalsturing Friesland de kunststof verpakkingen (en sinds 2015 ook drankkartons) achteraf uit het restafval gehaald. Voor de gescheiden verpakkingen ontvangt de gemeente een kostendekkende vergoeding uit het landelijke Afvalfonds (circa ,- per jaar). Het verpakkend bedrijfsleven vult dit Afvalfonds in verband met de landelijke producentenverantwoordelijkheid. In de regiogemeente Putten wordt een systeem van bronscheiding toegepast. Nascheiding metalen In 2014 is Omrin begonnen om naast ferro s ook via een Eddy Current de non-ferro s uit het restafval te halen. Bij de thermische verwerking in de REC Harlingen verdwenen tot nog toe deze waardevolle en duurdere metaalsoorten Uitwerking drankkartons Vanaf 2015 worden drankkartons uit het restafval via nascheiding gehaald. In Elburg zat 6,5 kg/inwoner in het restafval Afvalsturing verwacht in 2015 bruto 4 kg/inwoner uit restafval te halen, waarvan 2,5 kg/inwoner geschikt voor netto-hergebruik (prognose op basis 1 e 4 maanden 2015) 16

17 Potentieel in restafval De hergebruiksnormen zullen de komende jaren verder stijgen voor het bedrijfsleven Afvalsturing Friesland ziet nog beperkte stijging van het hergebruik mogelijk. 17

18 1.7 Inzamelresultaten Grof Afval GROF AFVAL Grof restafval ingezameld 2014 (in kg/inwoner) onbekend Gemiddeld in Nederland (stedelijkheidsklasse 4) 22 Grof tuinafval ingezameld 2014 op afroep Gemiddeld in Nederland (stedelijkheidsklasse 4) 22 Electr(on)ische Apparaten ingezameld 2014 Gemiddeld in Nederland (stedelijkheidsklasse 4) KCA ingezameld 2014 Gemiddeld in Nederland (stedelijkheidsklasse 4) Grof huishoudelijk restafval Huishoudelijk afval bevat naast fijne ook grove componenten die te groot of zwaar zijn om bij het restafval aan huis aan te bieden. In Elburg kunnen inwoners grof huishoudelijk afval tegen betaling brengen bij het milieupark van Van Werven Recycling in Oldebroek (betaling naar rato van aangeboden stromen, minimumtarief 5,-). De gemeente faciliteert de openstelling op zaterdagmorgen voor inwoners. Er is geen registratie van door inwoners van Elburg gebracht grof afval op het particuliere milieupark. Er zijn geen gegevens bekend van aangeboden hoeveelheden en scheidingsfracties. Daarnaast kunnen inwoners tegen betaling het grof huishoudelijk afval thuis op laten halen. Hier wordt relatief weinig gebruik van gemaakt (2013 vier adressen en 2014 drie adressen) Bij het wegbrengen naar het milieupark kan een hogere bronscheiding behaald worden, daarom is er een ontmoedigingstarief voor het haalsysteem aan huis ( 41,- per m3). Conform de landelijke benchmark 2013 (CBS) hebben soortgelijke gemeenten (stedelijkheid) gemiddeld 22 kg per inwoner grof restafval en 142,6 kg grof herbruikbare stromen. Dit gemiddelde geeft weinig handvaten gezien de registratie erg verschillend is en toegangsvoorwaarden uiteenlopen. Conclusies: Er is zijn geen hoeveelheden bekend van grof huishoudelijk afval en ook geen bezoekersaantallen van huishoudens op het milieupark; Er zijn geen gegevens van gescheiden grove afvalfracties die uit de nasortering hergebruikt worden. Deze tellen dus nu niet mee in hergebruikspercentage van de gemeente; Er wordt bijna geen gebruik gemaakt van de haalvoorziening; Er zit circa 5% grof afval in de minicontainer van inwoners. Dit is weinig potentieel, waardoor gesteld kan worden dat de inwoners momenteel voldoende mogelijkheden hebben om van hun grof huishoudelijk restafval af te komen. Grof tuinafval Via de takkenroute is in 2014 circa 17 ton ingezameld bij 232 adressen ( 73 kg/adres). KCA De hoeveelheid ingezameld KCA schommelt de laatste jaren rond de 1 kilo per inwoner. De inzameling hiervan is relatief duur vanwege de speciale depotvoorzieningen voor het opslaan van schadelijke stoffen. 18

19 Van het restafval is gemiddeld 0,15% KCA. Het betreft een kleine inzamelfractie, die veelal in de huidige R1 categorie afval - /energiecentrales (voor Elburg de REC Harlingen) zonder problemen verwerkt kunnen worden. Elektronische apparaten De hoeveelheid ingezamelde elektrische apparaten schommelt de laatste jaren rond de 2,3 kilo per inwoner (52,06 ton) De inzameling hiervan is via producentenverantwoordelijkheid geregeld en vanuit het Afvalfonds word een vergoeding betaald voor het mogen plaatsen van een inzamelcontainer. Gemeenten ontvangen een vergoeding per ton (2014: 85,--/ton). Van het restafval is gemiddeld 0,4% kleine elektronische apparaten. 19

20 1.8 Kosten en baten Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten en baten van de inzamelstructuur 2014 (excl. BTW, uren RNV, ISNV, communicatie) RESTAFVAL Inzamelkosten Verwerkingskosten* Transportkosten* 240 l mini 26 keer per jaar aan huis Lease mini s Ondergrondse containers (lease) 3 ondergrondse containers haven (lease) Bovengronds verzamelcontainers (all-inn prijs) - - Totaal Restafval GFT 240 l mini 26 keer per jaar aan huis Lease mini s Takkenroute 2x= 232 adressen X 13, nvt OPK 240 l mini 13 keer per jaar+ Vesting = ton /- Lease mini s Glas 9 ondergrondse containers/ ouderencomplex/ per dorp Opbrengst /- Afvalfonds /- Huur OC s: s Textiel 8 ondergrondse container in de wijk /bij supermarkt /- nvt Kunststof DKR-hergebr.= 363,93 ton nascheiding uit restafval= 881,33/ton DKR Afvalfonds /- Netto opbrengst: KCA Op afroep en brengen KCA/depot gemeentewerf Elektronische apparaten Brengen milieupark /- Grofvuil Openstelling fee particulier milieupark Van Weren op zaterdagmorgen : 50% Oldebroek/50% Elburg Totaal

21 Lease- en onderhoudskosten inzamelmiddelen: 1. Lease &onderhoud: restafval mini gft mini opk mini CMS Schade/wisselkosten

Oldebroek van afval naar Grondstof Inhoud

Oldebroek van afval naar Grondstof Inhoud Oldebroek van afval naar Grondstof Inhoud Oldebroek van afval naar Grondstof...1 1. Analyse huidige situatie...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Huidige inzamelstructuur...2 1.3 Afvalstoffenheffing...3 1.4 Infrastructuur...4

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Kwartaal 1 & 2 2012 / 30 augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Grondstofstromen en restafval 4 2.1 Totaaloverzicht 4 2.2 Huishoudelijk restafval 5 2.3 GFT (huis-aan-huis

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren:

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren: GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Elburg-Oldebroek maken werk van grondstoffen. Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 230351 / 230434 Behandelend ambtenaar M. Tijssen

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling

Nadere informatie

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017 Nr. 17INT02679 Memo Datum : woensdag 27 september 2017 Aan wie : Cie Grondgebied Kopie aan : Jelle Beintema, Paul van der Steen Behandeld door : Gerard Oonk (GOO) Onderwerp: Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Afvalmonitor / effectmeting Brielle 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, 2016 Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 1 2. Aanpak 2 3. Resultaten 3 4. Samenstelling in gewichtspercentages 4 5.

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Optie 3: Fysieke sturing 56.069 Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Algemeen Inwoners Aantal inwoners 130.420 Aantal aansluitingen 52.138 Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen...

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018 Inhoudsopgave NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018... 1 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen en wetgeving... 4 3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... 6 4 Inzamelstructuur...

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Van Afval naar Grondstof

Van Afval naar Grondstof Van Afval naar Grondstof de Waterlandse keuze Pagina 1 van 10 Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Stand van Zaken... 3 1.3 Doel... 3 1.4 Nascheiding... 3 1.5 Voorstel inzamelmodellen...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Van afval naar GRONDSTOF

Plan van Aanpak Van afval naar GRONDSTOF Plan van Aanpak Van afval naar GRONDSTOF Maart 2015 2 Oldebroek Van afval naar Grondstof 1 Voorwoord... 5 2 Aanleiding... 6 2.1 Aanscherping landelijke doelstelling... 6 2.2 Doelstelling Oldebroek... 6

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart!

Weet wat je weggooit. Er zit meer in dan je denkt. Een folder om te bewaren. Hou m apart! Weet wat je weggooit Er zit meer in dan je denkt Ontdek de waarde van afval Een folder om te bewaren. Hou m apart! In deze folder ontdekt u de waarde van afval. Er zit namelijk meer in dan u denkt. Waardevolle

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2014 Doss. no. 13A600 Tilburg, 3 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com kilogram per inwoner

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal

Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal Inhoud Veelgestelde vragen anders afval inzamelen in Berg en Dal... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Berg en Dal voor anders afval inzamelen?...

Nadere informatie

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025 VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN Kadernota afvalbeleid 2013-2025 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 AMBITIES 2013-2025 2 2.1 Milieu 2 2.2 Kosten 4 2.3 Serviceverlening 5 3 UITVOERINGSPROGRAMMA 7 3 1 INLEIDING Het

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie KOSTEN aantal huishoudens 17.000 aantal huishoudens met 240 liter grijs 80% 12.880 aantal huishoudens met 140 liter grijs 20% 3.220 aantal huishoudens met

Nadere informatie

Schriftelijke reactie toezegging

Schriftelijke reactie toezegging Schriftelijke reactie toezegging commissie : DSO Datum vergadering : 5 november 2013 Onderwerp Toezegging gedaan door : Beleidsnotitie afval Netjes geregeld : Wethouder Stoel Omschrijving toezegging: N.a.v.

Nadere informatie

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw

WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst. Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw WELKOM 15 oktober 2015 NVRD Regio bijeenkomst Link bedrijfsfilm: https://youtu.be/3vzii_msdiw 4 gemeenten 108.000 huishoudens 190 medewerkers 70 vrijwilligers Restore 35 flexkrachten ACV 60 leerwerknemers

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Monitor 2016 Gemeente Twenterand

Monitor 2016 Gemeente Twenterand Monitor 2016 Gemeente Twenterand Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Bewonersonderzoek Aantal klachten Inzamelprestaties Inwoners Milieu Samenstelling restafval Mooi Schoon Afval scheiden is goud

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Doss. no. 14C136 Tilburg, 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

AFVALSTOFFENPLAN 2014-2018

AFVALSTOFFENPLAN 2014-2018 AFVALSTOFFENPLAN 2014-2018 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 Doel van het afvalstoffenplan... 3 Te bereiken resultaat... 3 Balans in de afvaldriehoek... 3 Procesaanpak en tijdspad... 4 BESCHIKBARE STURINGSELEMENTEN...

Nadere informatie

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Datum : 21 februari 2012 Versie : concept 2 Opgesteld voor : Gemeente Wormerland Opgesteld door : HVCinzameling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Beuningen... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Beuningen voor omgekeerd inzamelen?... 2

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 140441 12 oktober 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Implementatie: Do s en Don ts

Omgekeerd Inzamelen. Implementatie: Do s en Don ts Omgekeerd Inzamelen Implementatie: Do s en Don ts 19 januari 2016 1 Wie? Jochem Uithoven Adviseur Omgevingszaken en duurzaamheid Gemeente Giessenlanden 2 Jaarstukken 2014 Wie? Waardlanden Reinigingsdienst

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Algemeen Wat verandert er voor mij in het kort? Voor laagbouw geldt (op een paar uitzonderingen na) dat: De huidige groene bak straks

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! Deventer, 10 juni 2015 Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor onze 8 gemeenten

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Twenterand, mei 2015 Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten omgekeerd inzamelen eerste fase 4 2.1 Rapportage omgekeerd inzamelen eerste fase

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Agenda 2e bijeenkomst Afvalpanel Afvalpanel Horst aan de Maas Tweede bijeenkomst 25 maart 2013 WELKOM! Terugkoppeling keukenafvalemmers» Afvalpanel: kleine 1. Welkom / mededelingen 2. Toelichting op kosten

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen. Geert Boonzaaijer. Senior projectleider Afvalbeheer Cluster openbare ruimte Arnhem

Omgekeerd inzamelen. Geert Boonzaaijer. Senior projectleider Afvalbeheer Cluster openbare ruimte Arnhem Omgekeerd inzamelen Geert Boonzaaijer Senior projectleider Afvalbeheer Cluster openbare ruimte Arnhem Aanbieden herbruikbaar afval? Eenvoudig! Aanbieden restafval? Minder eenvoudig! Omgekeerd? Omgekeerd

Nadere informatie

"Samen houden wij afval gescheiden"

Samen houden wij afval gescheiden AFVALSTOFFENPLAN "Samen houden wij afval gescheiden" 1 2 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1. INLEIDING 14 2. BELEIDSKADERS 15 2.1 Inleiding 15 2.2 Europees afvalbeleid 15 2.3 Nederlands afvalbeleid 18 2.4

Nadere informatie