Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme"

Transcriptie

1 Zonnestraling Samenvatting De Zon zendt elektromagnetische straling uit. Hierbij verplaatst energie zich via elektromagnetische golven. De golflengte van de straling hangt samen met de energie-inhoud. Hoe korter de golflengte, des te groter de energie-inhoud. De golflengte van de straling die een lichaam uitzendt wordt bepaald door de temperatuur van het lichaam. Hoe hoger de temperatuur, des te korter de golflengte. De Zon zendt kortgolvige straling uit, voornamelijk zichtbaar licht. Elektromagnetisme De Zon is onze grootste energiebron. In de kern van de Zon wordt energie geproduceerd, door kernfusie. Deze energie van de Zon bereikt ons voornamelijk onder vorm van licht. Licht is de naam voor elektromagnetische straling die we kunnen zien met onze ogen. Vaak wordt de term iets breder gebruikt en worden ook ultraviolet (UV) - en infraroodstralen (IR) er mee bedoeld. Elektromagnetisme verwijst naar een verschijnsel waarbij energie wordt verplaatst van een plaats naar een andere, en daarbij een elektrisch en magnetisch veld meedraagt. De elektromagnetische straling wordt in onderstaande figuur beschreven als een dubbele golf. De maximale amplitudes van de elektrische (E, rood) en magnetische (M, blauw, in de richting naar de kijker toe) velden staan loodrecht op elkaar terwijl de golf zich loodrecht op beide richtingen voortplant. De golflengte is aangegeven met het symbool λ. Figuur. Elektromagnetische golven De energie-inhoud van een elektromagnetische golf is omgekeerd evenredig met de golflengte, in formulevorm: E = hc/λ. Dus, hoe korter de golflengte, des te groter de energie-inhoud. Elektromagnetische straling bestaat uit een spectrum van verschillende zichtbare en onzichtbare stralen met uiteenlopende golflengte. Dit noemen we het elektromagnetisch spectrum. Men kan dit spectrum gaan indelen in verschillende golflengtegebieden:

2 Gammastralen Deze hebben de kortste golflengte (< 0.01nm), en dus de grootste energie-inhoud. Gammastralen worden geproduceerd in de kern van de Zon, bij de fusiereacties. Gammastraling wordt ook ioniserende straling genoemd, omdat ze voldoende energetisch is om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan. Hierdoor krijgt het atoom in totaal een positieve lading in plaats van een neutrale lading, het atoom wordt geïoniseerd, wordt een ion. Dergelijke ionen zijn zeer reactief en blootstelling kan onherstelbare schade aanrichten aan levende organismen. Ze worden soms gebruikt om micro-organismen in voedsel te doden. X-stralen X-stralen - of röntgenstralen, genoemd naar de ontdekker, Wilhelm Röntgen - zijn stralen met een golflengte tussen 4.5 en 0.01 nm. Ze behoren evenals de gammastralen tot de ioniserende stralen, en kunnen leiden tot schade aan DNA. Toch zijn ze iets minder schadelijk dan de gammastralen. De Zon zendt röntgenstralen uit in de corona. Ze worden echter tegengehouden door de atmosfeer van de Aarde, en bereiken dus het aardoppervlak niet. Ultra-Violet-stralen UV-stralen hebben een golflengte tussen 1 en 400 nm. Het UV-licht kan schadelijke gevolgen hebben voor de mens. Denk maar aan het verbranden van de huid als men te lang in de zon vertoeft zonder bescherming. Er kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen UV-A ( nm), UV-B ( nm) en UV-C ( nm, meest schadelijk!). Hoewel de Zon heel wat UV-stralen uitzendt, bereikt slechts een beperkt deel ervan het aardoppervlak. Aan de rand van de atmosfeer bedraagt de energie-inhoud van deze band ongeveer 7% van de totale energie. Dankzij absorptie van UV (en voornamelijk UV-C) in de stratosfeer (ozonlaag) dringt slechts de helft van het oorspronkelijke aandeel door tot op het aardoppervlak en worden de schadelijke effecten geminimaliseerd. Zichtbaar licht Er is een bepaald gebied in het elektromagnetisch spectrum waar de straling de juiste energie-inhoud heeft om te kunnen interageren met bepaalde pigmenten in onze ogen, zodat we die stralen kunnen zien. Het menselijk oog is gevoelig voor golflengtes tussen 400 en 700 nm. Het geheel van zichtbaar licht zien wij als 'wit licht', maar het kan ook opgedeeld worden in verschillende kleuren, zoals te zien is bij een regenboog (violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje, rood). We spreken van het zichtbare spectrum (zie figuur). De kortste golflengtes zien we als violet, de langste als rood. Deze golflengteband is uitermate belangrijk voor een aantal biologische processen, zoals fotosynthese, fotoperiodisme en voor de visuele perceptie bij mens en dier.

3 Figuur. Het zichtbare spectrum Infrarood stralen Infrarode straling heeft een golflengte tussen ongeveer 780 nm en 1mm, dus tussen het zichtbare licht en de microgolven Deze straling is onzichtbaar voor het menselijke oog, maar op de huid waarneembaar door de warmtewerking. Radiogolven Radiogolven hebben nog een grotere golflengte. Deze regio van het spectrum wordt gebruikt voor radiocommunicatie, televisie en radar. Radiogolven worden opgedeeld in uhf, vhf, televisie, radar, microgolf, milimetergolven, Zoals uit onderstaande figuur blijkt, bereiken niet alle zonnestralen het aardoppervlak. De absorptie van elektromagnetische straling is door de aardse atmosfeer zo groot dat de atmosfeer effectief ondoordringbaar is voor elektromagnetische straling. Slechts een deel van de UV-straling, het zichtbaar licht en een deel van de IR-straling wordt doorgelaten in het zogenaamde infrarode en optische venster in het frequentiebereik.

4 Figuur. Slechts de helft van de zonnestralen bereikt het aardoppervlak Zonlicht, wet van Planck, zonneconstante Ongeveer 99% van de elektromagnetische straling afkomstig van de Zon, bevindt zich in het gebied UV-zichtbaar licht-ir. De piek in het spectrum van de zonnestraling ligt bij een golflengte van ongeveer 500 nm, in het blauwgroene golflengtegebied van het zichtbare licht. Dit wordt voorgesteld in onderstaande figuur. Figuur. Curve van Planck

5 De Zon wordt beschouwd als een zwart lichaam. In de fysica is een zwart lichaam een voorwerp dat alle licht dat erop valt absorbeert, en niet reflecteert. Een zwart lichaam zendt zelf ook straling uit. Welke straling een voorwerp uitzendt, hangt af van zijn temperatuur. Daarom spreekt men van thermische straling. Hoe heter het materiaal, des te kleiner de golflengten waarmee het energie uitstraalt. De Zon, met aan het oppervlak een temperatuur van 5700 K, zendt vooral straling uit met een korte golflengte. Men spreekt daarom van kortgolvige straling. De Zon gedraagt zich echter als een nietideale zwarte straler. Er wordt meer straling uitgezonden dan men zou verwachten in het X-stralen en UV-gebied en in het radiogolven gebied. Het spectrum van een zwart lichaam werd voor het eerst berekend door Max Planck. De wet van Planck beschrijft de hoeveelheid straling van een zwart lichaam met temperatuur T: met h = constante van Planck, c = lichtsnelheid, k = constante van Boltzman, = frequentie Van deze formule kunnen worden afgeleid de Wet van Wien en de Wet van Stefan-Boltzmann. Wet van Wien Alle lichamen zenden straling uit. De golflengte daarvan is afhankelijk van de temperatuur, volgens de Wet van Wien. Dit is een proefondervindelijk opgestelde wet, die zegt dat de golflengte waarbij een lichaam het meeste energie onder vorm van elektromagnetische straling uitstraalt omgekeerd evenredig is met de absolute temperatuur T (in kelvin K) van dat lichaam: Golflengte = constante van Wien / T De constante van Wien bedraag 2.9 mm K. Hoewel Wien zijn wet uit proeven afleidde, volgt ze rechtstreeks uit de Wet van Planck. We kunnen berekenen welke golflengte de Zon het meest uitzendt, als je weet dat de oppervlaktetemperatuur ongeveer 5780 K bedraagt: 2.9 mm K /5780 K = 501 nm. Dit is groen licht. Wet van Stefan-Boltzmann Deze wet geeft de totale uitgezonden straling aan, per oppervlakte-eenheid. E= σ T 4 Met σ = constante van Stefan-Boltzmann = J/sm²K 4 Met deze gegevens kunnen we een schatting maken van de energie-output van de Zon: E = W/m², of W voor de gehele Zon.

6 De energiehoeveelheid van de zonnestraling die de aardatmosfeer bereikt wijzigt praktisch niet over lange periodes. Men spreekt van de zonneconstante; de hoeveelheid energie per eenheid van tijd en oppervlak aan de buitenrand van onze aardse atmosfeer op een oppervlak normaal op de stralingsrichting en op gemiddelde afstand zon-aarde gemeten. Zij bedraagt 1, W/m².

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Licht 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Bijlage: Gebruik van de geodriehoek bij de spiegelwet 1 Schaduw Eigenschappen van lichtstralen

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Klimaat van Nederland CA. Velds Zonnestraling in Nederland met medewerking van: P.C.T. van der Hoeven J.M. Koopstra W.R. Raaff W.H. Slob THIEMEBAARN

Nadere informatie

Uitwerkingen 1. Opgave 1 Bij mist wordt het licht door de waterdruppeltjes weerkaatst. Opgave 2 Groter Kleiner. Opgave 3

Uitwerkingen 1. Opgave 1 Bij mist wordt het licht door de waterdruppeltjes weerkaatst. Opgave 2 Groter Kleiner. Opgave 3 Uitwerkingen 1 Opgave 1 Bij mist wordt het licht door de waterdruppeltjes weerkaatst. Opgave 2 Groter Kleiner Opgave 3 Opgave 4 Licht, steeds donkerder (bij halfschaduw), donker (kernschaduw), steeds lichter

Nadere informatie

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer 2.3 Airshowers In ons Melkwegstelsel is sprake van een voortdurende stroom van hoogenergetische

Nadere informatie

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron Warmte 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron 1 Transport van warmte De drie vormen van warmtetransport Warmte kan

Nadere informatie

- Innovatiegids voor siertelers & groenvoorzieners - Zuinig en doordacht. belichten, natuurlijk!

- Innovatiegids voor siertelers & groenvoorzieners - Zuinig en doordacht. belichten, natuurlijk! - Innovatiegids voor siertelers & groenvoorzieners - Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk! Hoe je belichting optimaliseren, plantkwaliteit verbeteren én rendabiliteit verhogen 100-40-100-40 Deze innovatiegids

Nadere informatie

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen in nabijheid van hoogspanning Elektrische en magnetische velden Inleiding TenneT heeft als elektriciteitstransporteur vanuit de overheid de taak gekregen om in Nederland iedereen van elektriciteit

Nadere informatie

Licht in het aquarium.

Licht in het aquarium. Licht in het aquarium. Walter Dorriné Wat is licht? Licht is een elektromagnetische straling, die samengesteld is uit verschillende golflengten. Voor het menselijk oog is enkel de straling met een golflengte

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap administratie Gezondheidszorg

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap administratie Gezondheidszorg I N F O R M A T I E F O L D E R Overdaad schaadt ZON SPRING ER VERSTANDIG MEE OM! ministerie van de Vlaamse Gemeenschap administratie Gezondheidszorg EVEN UW AANDACHT GRAAG!!! De meeste mensen houden van

Nadere informatie

nr.13 ICN-Informatie Instituut Collectie Nederland Het beperken van lichtschade aan museale objecten: lichtlijnen

nr.13 ICN-Informatie Instituut Collectie Nederland Het beperken van lichtschade aan museale objecten: lichtlijnen nr.13 ICN-Informatie Instituut Collectie Nederland Het beperken van lichtschade aan museale objecten: lichtlijnen Figuur 1. Bij vergelijking van voor- en achterkant van het tapijt (20ste eeuw, Turkije)

Nadere informatie

Cursus Stralingsbescherming. op deskundigheidsniveau 5R

Cursus Stralingsbescherming. op deskundigheidsniveau 5R Cursus Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5R Augustus 2011 Voorwoord Het Erasmus MC beschikt voor het toepassen van bronnen van ioniserende straling over drie Kernenergiewetvergunningen (type:

Nadere informatie

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker

J.W. van Holten. Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Kosmologie een geschiedenis van licht en donker Kosmologie een geschiedenis van licht en donker J.W. van Holten Colophon Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica National Institute

Nadere informatie

V339 DEL: Waarnemingen van een nova vanuit de lage landen

V339 DEL: Waarnemingen van een nova vanuit de lage landen V339 DEL: Waarnemingen van een nova vanuit de lage landen André van der Hoeven, Martijn Dekker, Hubert Hautecler en Paul Gerlach Figuur 1: Artist impression door Paul Gerlach van een dubbelsterpaar waaruit

Nadere informatie

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw?

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Alledaagse natuurwetenschap met verrassende demonstraties JO HERMANS Colofon Uitgeverij Veen Magazines B.V.

Nadere informatie

Licht en kleur. 1.1 Kleuren zien. 1.2 Schaduw. 1.3 Spiegelbeelden bekijken. 1.4 uv, ir en andere straling

Licht en kleur. 1.1 Kleuren zien. 1.2 Schaduw. 1.3 Spiegelbeelden bekijken. 1.4 uv, ir en andere straling Licht en kleur 1 1.1 Kleuren zien 1.2 Schaduw 1.3 Spiegelbeelden bekijken 1.4 uv, ir en andere straling Verkennen Je hebt elke dag te maken met licht en kleur. Je weet er dus al heel wat van. Je ziet overal

Nadere informatie

Informatie over wifi- en gsm-straling

Informatie over wifi- en gsm-straling Informatie over wifi- en gsm-straling 1 Inhoudstafel 1 Hoe werkt straling? 4 Wat is straling? 4 Hoe ontstaat straling? 5 Wat is het effect van straling? 5 Ioniserende en niet-ioniserde straling 5 2 Meer

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Een handreiking voor het beoordelen van veldsterktemetingen. Inleiding Medewerkers van het Antennebureau, de GGD en en gemeentes krijgen geregeld vragen

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde)

natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) Examen VWO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit

Nadere informatie

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING Deel 5 STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF en ELF) STRALING Bevat informatie op het gebied van Stralingshygiëne voor een algemeen inzicht. 1 SAMENVATTING Doelgroep "Stralingshygiëne radiofrequente

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen ERROR! MAIN DOCUMENT ONLY. TNO-rapport Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Datum 16 december

Nadere informatie

* Je kunt natuurlijk ook foto s van de lucht maken met de gedraaide zonnebril voor de lens.

* Je kunt natuurlijk ook foto s van de lucht maken met de gedraaide zonnebril voor de lens. Licht in de lucht Proeven met polarisatie Gerard Stout Nodig: * digitale camera * polaroid zonnebril * zonnige dag Licht lijkt heel gewoon. Je merkt het nauwelijks op. Pas als het donker is, mis je licht

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische straling. Een actualisering

Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische straling. Een actualisering Vraagbaak van het Steunpunt Milieu en Gezondheid Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente electromagnetische straling Een actualisering Prof. dr. Nik van Larebeke mei 2009 Inleidende begrippen

Nadere informatie

Nederlandse vertaling

Nederlandse vertaling Nederlandse vertaling Uit het Duits Door Li-Tech Comfort Heating BV voor intern gebruik Verslag met betrekking tot het onderzoeksproject `voorbeeld vergelijkingsmeting tussen infraroodverwarming en gasverwarming

Nadere informatie