4.1 Inductiespanning 1 a 2 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.1 Inductiespanning 1 a 2 3"

Transcriptie

1 4.1 Inductieanning 1 a Eén omwenteling van de chijf komt overeen met 38 mm o de horizontale a van de I grafiek. De aftand van de nuldoorgang van de tweede iek tot die van de eerte iek i 9,5 mm, de nuldoorgang van de derde iek ligt nog weer 9,5 mm verder. 9,5 mm!f cirkelomtrek. b De tweede magneet heeft ook de noordool naar buiten, want hij geeft eenzelfde anningiek al de eerte. Van de derde magneet wijt de zuidool naar buiten, want die geeft een tegengetelde anningiek. c Soel II taat een kwart cirkelomtrek verdero. De anningulen van oel II zijn 9,5 mm verchoven ten ozichte van die van oel I. Al een van de zuidolen de linkeroel nadert, krijgt die volgen Len bovenaan zelf een zuidool, De bijbehorende inductietroom kan niet door BE en de tranitor blijft geerd. Al de zuidool zich verwijdert, draait de inductietroom van richting om en kan door BE. De tranitor gaat oen en zorgt er nu voor dat in de rechteroel een grote troom gaat loen die bovenaan een zuidool krijgt. De magneet in de dolfijn wordt afgetoten. Du ook nu krijgt het rad telken een zetje. 3

2 Let in bovenaanzicht o de denkbeeldige ringen o de chijf. De onderkant van de ringmagneet i bijvoorbeeld de noordool. Ring 1 nadert de noordool van de magneet. In een afweerreactie zorgt de inductie in de ring voor een aftotende noordool aan de bovenkant van de aluminium chijf. Ring verwijdert zich van de noordool. Een omgekeerde afweerreactie zorgt daar voor een aantrekkende zuidool aan de bovenkant van de chijf. Deze twee effecten verterken elkaar zodat de magneet door de chijf wordt meegeleet. Φ 4 ind t terkere magneet F wordt groter meer windingen groter toerental ovoeren kleiner ijzerkern trekt veldlijnen aan onieuw F groter 5 a Benader het linker grijze oervlak door een driehoek met hoogte 0,38 (V) en bai 0,07 () A! 0,38 0,07 0,013 V b A 00Φ Φ 6, Wb 6 a eff! max 30 0,707 max max 35 V 7 b Q t I R t zolang I contant i. [0; 1 ] Q J [1; ] Q J Totaal in [0; ] Q J c Q I eff R t I Q 5 eff R t 5 I eff 1,6 A,5 a ind wordt tweemaal zo groot omdat tweemaal zo groot i. Het aantal ieken blijft gelijk.

3 b Bij een dubbel toerental komen er tweemaal zo veel ieken. Elk van de ieken wordt maller. De ieken blijven even hoog, omdat zowel al gehalveerd zijn. c De hoogte van de ieken i weer zoal in het begin. De figuur van de tweede magneet volgt 0,5 T na die van de eerte. Hij taat o de ko, omdat het verwijderen van een noordool en het naderen van een zuidool hetzelfde effect geven. 8 a

4 b De nelheid van de magneet neemt toe, du de aeertijd van een oeltje neemt af. De ogewekte inductieanning wordt groter, de duur van de anningul wordt korter. c De windingrichting van de middelte oel i tegengeteld aan die van de bovente en onderte oel. 8 d In het eerte interval i 0,547 0,0747 0,1800 en v 1 v v in het midden van het tijdinterval v 1,78 m/ o t 1 0,165 0,50 0,1800,78 m/ Zo ook i in het tweede interval 0,375 0,547 0,1178 en v In het midden van dit tijdinterval v 4,4 m/ o t 0,314 Hiermee bereken je de vernelling: v g t 4,4,77 9,8 m/ 0,314 0,165 0,50 0,1178 4,4 m/

5 9 a Alleen al S oen gaat verandert de magnetiche flux binnen de oelen: afname. De wijzer van de amèremeter gaat dan even naar link (want bij de fluxtoename door het luiten van S ging de wijzer naar recht). b De toename van de flux na het luiten van S zal nu kleiner zijn. De eindwaarde van de flux hangt onveranderd amen met de troom door de oelen, maar de beginwaarde wa nu niet nul wegen het remanente magnetime in de kern. c Het lotrekken van de kern leidt tot een afname van de magnetiche flux. Al deze Φ groot genoeg i en de tijd waarin dat gebeurt klein genoeg, kan de inductieanning een voor het lamje te hoge waarde bereiken. 10 a Ja, het veranderende magnetiche veld van de linker oel wordt via de kern doorgegeven aan de rechter oel. b Er gaat een inductietroom loen die het veranderende magneetveld tegenwerkt: de oelen toten elkaar af. 11 a 1 Een noordool (die de naderende noordool van de magneet terugduwt'). a De wet van Lenz en de rechterhandregel geven de troomrichting in de oel al de magneet binnenkomt: gezien vanuit de bewegingrichting van de magneet i dit een tegenwijzertroom. Deze kan alleen door de rode led. Al de magneet aan de onderkant de oel verlaat, veroorzaakt de inductietroom dáár een noordool om de zich verwijderende zuidool van de magneet terug te trekken. De troom die daarbij hoort kan alleen door de groene led.

6 b Door de inductietroom onttaat eert bij B een zuidool en daarna bij A een zuidool. Weer gaat eert de rode led branden en daarna de groene. 1 a Bekijk denkbeeldige ringen in de wand van de bui. Een naderende noordool wekt in zo n ring een aftotend veld o. Een vertrekkende zuidool wekt een aantrekkend veld o. De val van de magneet wordt du voortdurend tegengewerkt. Een vallend taaltje ijzer wordt niet gehinderd. b Ja, er blijven nog genoeg ringen over die niet doorgezaagd zijn. c De tegenwerkende inductietroom i groter, want de (oortelijke) weertand van koer i (ruim 1,5 ) kleiner dan die aluminium. d Onderweg wordt een deel van de kinetiche energie via elektriche energie omgezet in warmte. Du IE z IE k + Q e Ook nu wordt kinetiche energie omgezet in elektriche energie. Maar bij uergeleiding i er geen warmteontwikkeling. De inductietroom wordt niet beerkt door het materiaal. De tegenwerking zal erfect zijn: de magneet blijft zweven, er i geen fluxverandering meer in de bui. Du IE z,1 IE z, + IE el 13 a Eerte grafiek: Bij iedere aage van de magneet onttaat een inductieanning in S 1 en S. Tweede grafiek: De anning in S 1 zorgt voor een troom door het lamje. Doordat het lamje warm wordt, neemt zijn weertand toe. Daardoor i de oitieve iek van I kleiner dan de negatieve. Derde grafiek: De troom tart o t 0,0. Het licht begint a o t 0,35. O t 0,41 i I 0 maar het lamje gloeit dan nog na. Doordat de gloeidraad nog heet i, wordt de tweede lichtiek veel hoger dan de eerte. b De grafieken hebben vrijwel dezelfde vorm maar ze zijn wat lager omdat trillingenergie i omgezet in lichtenergie. c Bij grote amlitude van de linger i de aeernelheid van de magneet groot en de aeertijd kort. Ook de afkoeltijd van de gloeidraad halverwege kan dan zo kort zijn, dat de bodem van de kuil nog boven het bereik van de enor valt. d De oel S 1 in de troomkring van het lamje ondervindt de lorentzkracht want F L i de kracht van het magneetveld o een troomvoerende geleider. e 1 De kern nadert de magneet van link: wet van Lenz. e aar link. De kern i de magneet geaeerd en beweegt nog teed naar recht: wet van Lenz.

7 e 3 De magnetiche kracht o de kern zelf wijt teed naar de magneet, du eert naar recht en daarna naar link. 14 a Een rechtlijnige beweging omlaag zou leiden tot een voortdurende verandering van de door de ring omvatte magnetiche flux. Een afbuiging in de richting van de cheve troken vermindert die verandering (Wet van Lenz). Hoe groter de nelheid en du de ondervonden fluxverandering, de te groter ook de afbuiging naar de troken. iteindelijk onttaat er een baan waarbij de flux helemaal niet meer verandert. b De afname van de hoeveelheid Z-magnetime en de toename van de hoeveelheid -magnetime wordt tegengegaan door een klokgewijze inductietroom ABCDA. Bij deze troom hoort immer een eigen magnetich veld dat naar beneden gericht i. c 1 c Alleen de comonent van de lorentzkrachten loodrecht o de cheve troken blijft over. De comonenten evenwijdig aan de troken heffen elkaar twee aan twee o (zoal F L,B en F L,D). d 1 d De dichtheid en de oortelijke weertand van het materiaal. De dichtheid beaalt de zwaartekracht. De oortelijke weertand beaalt, via de toegelaten inductietroom, de grootte van de lorentzkracht. Al de >B-velden alleen maar verticaal zouden zijn, zou de vorm geen invloed hebben, want je kunt overal met denkbeeldige ringen werken; net al bij de itleg o agina 99. Bij de gren tuen noord- en zuidveld loen de veldlijnen echter zo:

8 Zeer dikke tukken metaal voelen du minder fluxverandering en worden daarom minder goed afgebogen. 15 a De nelheid van de magneet i toegenomen, en du i de tijdduur van de fluxverandering bij het verlaten van de oel korter geworden. b Al de magneet zich helemaal in de oel bevindt, i de omvatte flux even maximaal en verandert dan niet. Er wordt geen inductieanning ogewekt totdat de magneet het andere uiteinde van de oel bereikt. 16 ind Φ ind ( B A 0) (0,03,5 10 ) 0,01 17 V W A W A T m A m m m A Inderdaad i V T m J A m A 1,5 V kg m/ m kg m A 1 A kg m/ m kg m A 1 A 18 a Het oervlak van de geloten troomkring, en daarmee de omloten flux, neemt toe. De inductietroom moet zorgen voor een tegenflux, omlaag gericht du. Volgen de rechterhandregel hoort daarbij een wijzertroom. b F (B A) B A B (l x) B l x In één econde i x,0 m Φ 0,05 0,080, Wb c ind V 3 ind I ind R ,4 10 A d

9 e De lorentzkracht zou het taafje afremmen. Onze ierkracht naar recht moet zorgen voor ΣF 0 om de nelheid contant te houden. f F ier F L B I l 0, , F ier v , W Φ g ind t ( B A) B A W t F x F v ind F B I ind l en v B l B ( l x) B l x B l v Invullen geeft ind I ind 19 a b R bron diode In de doorlaatrichting loot er alleen een troom al bron > 1,4 V, de dremelanning van de twee diode in erie; zie agina 170 van Scoo vwo 1 deel ,4 Du I max 3,7 A 5,0 Zolang bron < 1,4 V i I 0 A De I(t)-grafiek van de meter ziet er zo uit: Extra voor de fijnroever: Wanneer gaan de diode geleiden Al 1,4 0 in(π φ)

10 in(π φ) 1,4 0,070 π φ 0,070 rad 0 φ 0,070 1,1 10 t π T t 0,10 t 1, m Rondom t 0 m ziet de grafiek er zo uit: 0 (t) m 1 tt 4 m T 4 t T 4 T eff 16 m ( t) dt 4 T 16 m T 0 [!dt m ] [ t ] 3 0 T eff 1 3 m eff 1 3 m!d 3 m T T 4 0 t dt T T m a Er i rake van een oel (met lecht één winding). Al je de troom verbreekt, valt het magnetich veld weg. Hij robeert du met alle geweld de troom vol te houden en dat levert een vonk o. b De troom door de oel zou weg moeten vallen, maar er wa een aanzienlijk magnetich veld binnen de oel. Er onttaat een inductieanning, die met alle geweld robeert de troom vol te houden, door je lichaam heen. Dat geeft de chok. c

11 De troom die wil blijven loen in de oel, kiet de weg van de minte weertand: via de diode en niet via je lichaam. a De weekijzeren kern verterkt het magnetich veld binnen de oel. Bij wieltroom zijn dan ook de veranderingen van de door de oel omvatte magnetiche flux groter, en du de tegenwerkende (zelf)inductieanning. De troomterkte kan dan niet zo'n grote waarde krijgen. b ijzer naar binnen: de door de oel omvatte flux wordt groter. Voor een tegenflux loot de inductietroom tegen de oorronkelijke troomrichting in. De nettotroom door de lam wordt kleiner: de lam zal heel even minder licht geven. ijzer in de oel: geen fluxverandering meer. De lam zal weer normaal branden. ijzer nel uit de oel: een nelle afname van de omvatte magnetiche flux. Voor een meeflux loot de inductietroom in dezelfde richting al de oorronkelijke troom. De nettotroom door de lam wordt groter: de lam zal heel even feller olichten. 3 In de tweede ituatie gaat het chakelen 10 zo nel. De troom krijgt dan geen tijd om aan te groeien tot de bron towaarde I max ΣR 4. De tranformator 4 I W Ook I I ma 5 a I I ,17 A b I R I R I,4 A en I 500 I,4 4 V c : : 30: 4 1,03: 1 6 a I : I : 600 I I 5,4,9 10 A

12 b De temeratuur in de ijker tijgt, de weertand wordt groter, I en du wordt kleiner. Dan wordt ook kleiner. blijft gelijk, du I wordt kleiner. 7 a I I 0 1,7 A en 1 I I 0 87 ma 30 8 a b De warmteverliezen in de verbindingdraden waarin de grote ecundaire troom loot, zijn dan zo klein mogelijk. I : I R (V) (A) (W) (V) (A) (Ω) 30 4, : ,5 0, ,0078 1,8 115: 3 6 0,3 0, : ,40 0, , : , ,10 1 0,10 1: , , : ,0 regel 1: I ,35 A 1 10 I ,5 A 3 R I 3 43,5 0,53 ω 30 3 V regel : : : 30 : : 3 I R 6 0 0,3 A I 6 0,3 1,8 W I 1,8 30 7, A regel 3: 1 100,0 V 50 I 40,0 0 A I ,40 A R I 100 0,40 0,5 kω

13 regel 4: V I R ,00 A I 100 1, W I ,500 A regel 5: I R ma 1000 I ,10 W 0,10 0,10 V I 1 : : 0,10 : 10 1 : 100 regel 6: R I 100 0,0 ω , 10 3 V I 100 0, 10 3 W I 3 0, , 10 1 A b R (ω) R (ω) : 53 0,53 10 : : 3 0, : : 1 0, : ,0 100 : 1 c De laatte drie regel uggereren al gauw R : R ( : ) Controle leert dat dit ook voor de eerte drie regel geldt. Het bewij gaat zo: R en R I I en I I Invullen geeft: R R ( I ) d R R : 5

14 9 a Aan- en afvoerdraad maken evenveel wikkelingen om de kern, maar hun windingrichting i tegengeteld. Zij wekken elk in de kern een even groot, maar tegengeteld magnetich veld o. Zolang aan- en afvoertroomterkte even groot zijn, i het totale magnetiche veld in de kern nul. b Dan zorgt alleen de aanvoertroom voor een (wielend) magnetich veld in de kern. Dit wielveld zorgt voor een ecundaire anning in het kleine oeltje waaro het relai i aangeloten. 30 De ecundaire anning van de trafo die o het lichtnet i aangeloten werkt via de rail door o de niet-aangeloten trafo. De laaganning wordt daar omhoog getranformeerd terug naar 30 V. Over de ootje van de niet-aangeloten tekker taat du de netanning! 31 a I I ,435 A b I : I : 1100 I I 1 0, A c I (R draad + R koer) Omdat R draad > R koer wordt in het draadtuk het meete vermogen ogenomen. d 1 1 Ja, klemanning AB 1100 door de koerdraad gaat. 30 0, V en je lichaamweertand i zo groot dat de troom hoofdzakelijk d Dan i weer de klemanning AB 0, V, en de troom door je lichaam onmerkbaar klein. e : : 1100 : 30 : 5 46 : f Het aantal ecundaire wikkelingen moet wat groter zijn dan 4 om het lamje normaal te laten branden. 3 a Wet van Lenz: de inductietroom heeft een zodanige richting dat hij de oorzaak van zijn onttaan tegenwerkt. ρ l b R A 0, , , mω c 1 I draadje R 3,1 0, A c I I lam + I draadje 1,1 + 88,9 90 A d I : I : 5 I I 90 4,5 A minimaal 500 e De troomterkte in de ecundaire kring S daalt en daardoor kan het oeltje niet meer blijven zweven. Het komt du in een terker veld (zie Voorbeeld ) zodat het lamje feller gaat branden en doorbrandt. 33 a Geacceteerd vermogenverlie 0, MW 3,5 MW I R I 6 3,5 10 R 5,0 0,

15 I 837 8,4 10 A maximaal b I Bij de centrale: I 8,4 10 A en 100 MW ,5 10 kv I 8,4 10 c Sanningverlie over kabel: I R 8,4 10 5,0 4, kv Bij verdeeltation: 119,5 4, 115,3 kv en 0 kv Tranformatieverhouding: : : 115,3 : 0 5,8 : 1 d De aluminiumdraden hebben een gezamenlijke doornede van 48 5,4 59, mm. Voor de taaldraden i dat 7 3,3 3,1 mm Bereken eert de weertand van 1 km kabel. ρ l R Al A ρ l R taal A , , , ,104 Ω 7,79 Ω Aluminium en taal naat elkaar (arallel) vormen de weertand van de kabel: 1 1 R kabel,1km R + 1 Al R taal R 1 kabel,1km 1 0, ,79 9,78 R kabel, 1 km 0,103 Ω l 5,0 0, km 34 a I I 30 1,5 A b Totale kabelweertand 0,50 1,0 Ω Sanningverlie I R,5 1,0,5 V c 1 +,5 14,5 V d : : ,5 14, e 1 Vermogenverlie I R (,5) 1,0 6,3 W e I 14,5,5 36,3 W 6,3 0,17 17% 36,3

16 f In de verbinding tuen trafo en chuurlam i de troomterkte hoog. Een kortere kabel, du minder weertand, leidt tot minder warmteverliezen. 35 a In de grafiek lee je af: 4m 31 mm T 5 mm T 5 4 3, m 31 1 f 3,1 10 Hz 3 3, 10 b De ecundaire anning o t 3,95 (!!) heeft een waarde van 3 V V (Zonder tranformator heb je bij de vonk een veel grotere anning.) 36 a Het metaal van de kogel moet zorgen voor een verandering van het wielende magneetveld in T. Dit i een klein effect dat niet of nauwelijk o te merken i al de tranformatoren al veel ijzer bevatten. b De ecundaire anningen van T 1 en T zijn normaal even groot en tegengeteld gericht. De luidreker geeft dan geen ignaal. In de buurt van de kogel zou de ecundaire anning van T groter worden, er zou een netto anning in de kring overblijven en de luidreker zou een ignaal geven. c Tet T1 a Φ B A (0,05,0) 1, , Wb b I t () 5,3 10 A/ 3 (3 15,5) 10 B t 0,05 I t 0,05 5, T/ c 1 Aflezen in figuur: ind 0,9 V c ind i gedurende elke halve eriode bijna contant. eff i (iet minder dan) 0,9 V c 3 ind Φ ( B A) A B 0,9 1, T a : :

17 ,8 kv b 1 De troom in de rimaire oel doet daar een magnetich veld aangroeien. De toenemende magnetiche flux leidt tot een tegenwerkende inductieanning, die het aangroeien van de troom afremt. b O t 0,015 ; 0,040 ;... Al I abrut wordt onderbroken, i de fluxverandering in de tranformator en du de ecundaire anning het groott. b 3 Bij hoog toerental krijgt I, en du het magnetiche veld, te weinig tijd om behoorlijk aan te groeien. T3 a 1 c Vier cilinder, du bij iedere volledige omwenteling van de onderbreker vier vonken: vonken er minuut 60 3,75 m a Bij tranformatorhuije: I 6 1,0 10 5,9 kv I 1,7 10 : : 5, : 1 b 1 Vermogenverlie I R (1,7 10 ),0 58 kw b Doorgegeven bij chakeltation: 1,0 MW + 58 kw 1058 kw 58 Verlie 0,055 5,5% 1058 c Bij chakeltation: I , kv I 1,7 10

10 Dynamo en transformator

10 Dynamo en transformator Newton vwo deel 2 Uitwerkingen Hoofdtuk 1 Dynamo en tranformator 1 Dynamo en tranformator 1.1 nleiding Voorkenni 1 Dynamo en tranformator a Een dynamo zet arbeid ( mechaniche energie E m) om in elektriche

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron Warmte 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron 1 Transport van warmte De drie vormen van warmtetransport Warmte kan

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

ballon of membraan? Waarom valt de ballon met butaangas het snelst en loopt deze ook het snelst leeg? Verklaring

ballon of membraan? Waarom valt de ballon met butaangas het snelst en loopt deze ook het snelst leeg? Verklaring ballon of membraan? Je zult vast en zeker al vaak ballonnen opgeblazen hebben met lucht. Ook ballonnen waarin helium zit, zul je ongetwijfeld al vaker hebben gezien. Maar wat gebeurt er als je een ballon

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: dynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw?

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Alledaagse natuurwetenschap met verrassende demonstraties JO HERMANS Colofon Uitgeverij Veen Magazines B.V.

Nadere informatie

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij

HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij HOE ONSTAAN GETIJDEN? Het getij Het getij, de beweging van eb en vloed in de zee. Dit is een verschijnsel dat door iedereen die ooit aan de kust is geweest wel eens is gezien. Regelmatig komt het water

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Licht 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Bijlage: Gebruik van de geodriehoek bij de spiegelwet 1 Schaduw Eigenschappen van lichtstralen

Nadere informatie

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve AnleitungÖko..QXD 08.08.2006 13:00 Uhr Seite 26 1. Eco Power Energie uit regeneratieve energiebronnen Wij allemaal hebben dag in, dag uit enorme hoeveelheden energie nodig. Laten we daarom eens een heel

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer 2.3 Airshowers In ons Melkwegstelsel is sprake van een voortdurende stroom van hoogenergetische

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

Snelheidscontroles en boetes

Snelheidscontroles en boetes Snelheidscontroles en boetes De politie controleert de snelheden van auto s op snelwegen op verschillende manieren. Een betrekkelijk nieuwe manier is de zogeheten trajectcontrole. Met een camera wordt

Nadere informatie

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat In uw woonkamer hangt momenteel een zogenaamde modulerende kamerthermostaat die uw nieuwe cv-ketel aanstuurt. Dit is een ander type thermostaat

Nadere informatie

THEMA 1 MENS & AARDE. Deze lessen gaan over: Luchtdruk

THEMA 1 MENS & AARDE. Deze lessen gaan over: Luchtdruk Powered by ESA NEMO NSO SPACE EXPO WNF THEMA 1 MENS & AARDE Deze lessen gaan over: Water en voedsel Atmosfeer Zwaartekracht Luchtdruk Magnetisch veld Warmte Straling Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat

Nadere informatie

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde André van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s speciale relativiteitstheorie, maarr dan begrijpelijk

Nadere informatie

Algemene informatie zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen Algemene informatie zonnepanelen 20 augustus 2012 www.bureauheijmerink.nl tel. 0343-514002 1 Inhoudsopgave Algemene informatie over zonnepanelen... 3 Algemene werking... 3 Grootte en vermogen... 3 Levensduur,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

De kracht waarmee een voorwerp met massa m aangetrokken wordt tot de aarde, die we dus nu kunnen noteren als:

De kracht waarmee een voorwerp met massa m aangetrokken wordt tot de aarde, die we dus nu kunnen noteren als: De zwaartekracht Herinner u: * Definitie: Kracht = oorzaak van versnelling (of vervorming, wat op mikroskopisch nivo op hetzelfde neerkomt). * Wet van Newton: hoe zwaarder iets is, hoe moeilijker het te

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

Kunststof. Biljartballen Kinetische energie wrijvingscoefficient Zin en Onzin over biljartballen

Kunststof. Biljartballen Kinetische energie wrijvingscoefficient Zin en Onzin over biljartballen Kunststof Zin en Onzin over biljartballen 12/1/2009 Gerard Mourits Gerard@Mourits.org Dec-09 2 P a g i n a 1. Biljarten in het kort Het carambole-biljartspel wordt gespeeld met drie ballen (oorspronkelijk

Nadere informatie

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN 9 NATU6LW_Inner.indb 9 13/06/14 2:38 PM THEMA 1 KRACHT EN BEWEGING Je kent vast veel soorten bewegingen. Zelf ben je ook voortdurend in beweging. Niet alleen beweeg

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie