NI[ ÏHJEF AIRPADS MTG P. POUW AFDELINGSRAPPORT POSTBUS 4395,1009 AJ AMSTERDAM NIKHEF SECTIE K

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NI[ ÏHJEF AIRPADS MTG 1989-1 P. POUW AFDELINGSRAPPORT POSTBUS 4395,1009 AJ AMSTERDAM NIKHEF SECTIE K"

Transcriptie

1 NL89C0616 NI[ ÏHJEF NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE ENERGIEFYSICA P. POUW AIRPADS AFDELINGSRAPPORT MTG NIKHEF SECTIE K POSTBUS 4395,1009 AJ AMSTERDAM

2 NI[!HJEF NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE ENERGIEFYSICA P. POUW AIRPADS AFDELINGSRAPPORT MTG NIKHEF SECTIE-K POSTBUS 4395, 1009 AJ AMSTERDAM

3 aarum. 11- t'et ivöv auteur P. Pouw i In dit rapport zijn de resultaten vermeld van proefnemingen aan airpads voor het verplaatsen van de Energie Spectrum Compressor sagneten. ï

4 INHOUD INLE1DINC tlisen pas ONTWERP Conclusies pas <* t>as 5 PROTOTYPE Werkdruk Balance Rubberen afdichting Kamer Sli itaee verouderins pas oas pag pag pag Das pae b DEFINITIEF OMWERP - pag y POOIBELASTINö Gescharte werkdruk oag iu pas ïü TEKENINGEN - pag 11

5 INLEIDING Bi i het MEA-update proiect staat de opsiagring centraal. Deze ring maakt net mogelijk eiektronenpuisen te strekken. Tussen de versneller en de opsiaerine bevindt zien de "Energie Spectrum Compressor". De bestaande electronenversnelier levert een puistrem van eiectronen. De energiespreiding in een puls wordt met benuip van de ESC verkleind. Het rendement verbetert doordat meer eiectronen ivan geiiike energie; worden aangeboden aan de opsiagring. De ESC bestaat hoofdzakeiiik uit een aantal gekoppelde vacuum buizen tvoor de eiectronen doorgangi en een viertal magneten. Deze magneten zorgen voor een afbuiging van de electronenbaan. Dit afbuigen moet met grote precisie gebeuren. Elke magneet zai worden ondersteund op drie punten. Aan de constructie die voor deze oplegging en de verplaatsing van magneten zorgt, ziin een aantal eisen gesteid : Eisen - De oplegging moet een gewicht van 2000 Kg kunnen dragen. De magneet weegt t>üüö Kg en is op drie punten opgelegd. - De verplaatsings nauwkeurigheid moet binnen de 0.1 mm liggen. - De afstand waarover in het horizontale vlak ingesteld moet worden is +/- 2.L> centimeter. - De weerstand voor het verplaatsen moet gering zijn.

6 ONTWERP Het ontwerp van ae ondersteuning van ae magneten is zo gekozen aat elke magneet OP drie aizonaerli u:e poten staar, t zie eek x. s Gekozen is voor axrpaos om de magneten in het norizcntale vlak te verplaatsen ornaat: - Ze een gerinne wriivine garanderen. - Ze eenvoudig van ontwerp en uitvoering ziin. De commercieel verkrijgbare airpads hebben een vlakke of een iets conische onderkant. Dit ontwerp neett twee nadelen : - Luchtverbruik is aanzieniiik. fcii een iast van 6 ton wordt een iucntverbruik verwacht van 3u tot 50 Nm3/h. En in de buurt van de magneten is geen persiucntleidmg aanwezig. De airpads zullen dus moeten werken OP fiesseniucht of op een kleine compressor. - Door de toepassing van membramen is de lifthoogte groot. In plaats hiervan nebben wi i gekozen voor een rubber afdichtingsring langs de omtrek, hiermee ziin de twee voorgaande bezwaren allebei opgelost. De rubber ring sluit de airpad hermetisch af tot er een evenwicht ontstaat tussen de druk onder de airpad en het gewicht op de airpad. Pas dan begint er lucht te ontsnappen. over net grootste gedeelte van de omtrek ligt de ring dan nog steeds aan. hierdoor bliift er weerstand over tussen de ring en het gliivlak. Een biikomend voordeel van het gebruik van een rubber afdichtings ring is dat ae druk constant is over de gehele oppervlakte onder de airpad. Daarintegen bii een airpad zonder rubberen ring loopt de druk naar de ranaen af waardoor de werkdruk hoger komt te liggen, i zie fig 2 ; AFSTAND TOT MIDDELPUNT IN MM Links rendement van net c-rototvpe air pad zonaer ring en rechts met ring. De oppervlakte 's \ draagkracht) onder beide grafieken eeliik. tie 2

7 ',VNcLUSIE Er kan niet gesproken worden van een puur airpad ontwerp. en commercieel airpad is volledig gelagerd OP iucnt. Er bestaat eeen contact tussen de airpad en de vloer. fcii dit ontwerp bliitt er contact tussen de vloer en de rubberen rins bestaan. De druk onder de airpaa zorgt ervoor dat de contactdruk tussen de ring en de vloer at neemt waardoor de gliiwriiving afneemt. Deze wr Living kan nog verder vermindert woraen door net eiiivlak iets te oliën.

8 PROTOTYPE Om de werking van het princide te controleren van een airpaa met rubber ring werd voor ait doei een prototype gemaakt. Het bestond uit een drienoekig buizenframe dat ruste op arie airpads. izie fie J > De oppervlakte onder elk pad bedroeg. 9u/t> mm Als belasting werd een betonblok genomen van /SO Ks. i 0.5 x 0.5 x u. 75 m ) De drie airpads worden verschillend beiast. up de zwaarst belaste poot rust een gewicht van ongeveer 360 Kg. Verschillende proefnemmr* zijn gedaan om de gedragingen te bestuderen en om ontwerp eisen en aimensies te optimaliseren. t ie prototype

9 Werkdruk Bij een belasting van 300 Kg op een airpad zou de werkdruk theoretisch ^ Bar bedragen. Gemeten werd een werkdruk van J.bS Bar wat met een belasting van 331 Kg zou overeen komen. Dit is een afwijking van ongeveer b% wat tewnten zou kunnen si in aan. - de drukroetine - de belastine die niet nauwkeurig Dekend was - slecht afsluitende rubber rins Balance Omdat het niet waarschijnlijk is dat elke airpad met het zelfde gewicht zal worden belast moet de luchtdruk voor elke airpad apart ingesteld worden. Bi.i air pads met rubber ring moet hier de nodige aandacht aan besteed worden. Dit komt omdat de rubberring de kamer onder de airpad hermetisch afsluit totdat de luchtdruk zo groot wordt in de kamer dat er een evenwicnt ontstaat tussen de opwaartse druk van de airpad en ziin belasting, is de luchttoevoer nu te groot dan zal er plotseling een grote hoeveelheid iucht onder de ring ontsnappen met ais gevolg dat de airpad naar beneden valt. De rubber ring siuit de kamer weer af en er wordt weer druk opgebouwd. De luchttoevoer is nog steeds te groot en alles begint weer van voren af aan. Dit wordt ook wei het pneumatic nammer effect genoemd. Het is nu de kunst om de toevoer restrictie zo af te regelen dat er net onder het pneumatic hammer effect gebleven wordt. Langzaam de toevoer restrictie opendraaien en het svsteem de ti.id gunnen om druk op te bouwen. De restrictie moet nu zover opengedraaid worden dat de airpad nog net iucht verliest. De giiiweerstand wordt nu bepaald door de wriiving van de Coring en is zeker niet groot te noemen. Rubberen afdichting De rubberen ringen worden gelijmd in de groef. Het beste is een opvullende inm te gebruiken die enigzins flexibel blijft. n er geen luchtdruk boven de ring onstaat die hem uit de groef kan drukken. Gebruikte iiim : Araldite rapid fast-setting epoxv adnesive tabr : Ciba-iieigv Het uitsteken van de ring Duiten de groef is een compromis tussen een goede afdichting i uitstekend J en de lifthoogte die zo klein mogeliik moet ziin f weinig uitstekend >. Om een lage Lifthoogte en een goede afdicnting te garanderen is net aan te bevelen de groef zo diep te maken dat de rine er nog 0.2. mm uitsteekt. Dit kan nog minder maar dan moet de oppervlakte kwaliteit van de vloer waarover de airpad zien beweegt ze&r Eoed ziin. i gepoiiiste plaat > De gemeten lifthoogte bn het prototype lag tussen de Ü.UJ en de o.10 mm. Dit is afhankelijk van de airpad belasting, de diameter en de stugneid van net «edruikte rubber.

10 Ktfttr Onder de airpad ziin kamers aangebracht, deze ziin nodig voor een goede en gelijkmatige verdeling van de perslucnt. De kamerhoogte moet zeker groter ziin dan 0.2 mm. Bovenstaande waarden hebben betrekking op goede oppervlakte kwaliteit. Voor andere oppervlakte kan de kamerhoogte emperisch bepaald worden. Slijt»f«Door contact tussen het Eiiivlak en de rubberen ring. siiiten de ringen licht. Gedurende proefnemingen met verplaatsingen van in totaal enkele meters trad er een sliitage op van niet meer dan enkele hondersten van een millimeter. Veroudering Er bestaat de kans dat na verloop van een aantal jaren de ringen gaan verouderen. De afsluitende werking neemt hierdoor af. De airpad zal zich dan gaan gedragen als een airpad zonder ring. Er zal dan alleen een hoger luchtverbruik en hogere werkdruk ontstaan dan normaal. Ö

11 DEFINITIEF ONTWERP De doorsnede van het definetieve ontwerp is te zien in fig 4. üe magneet staat OP een spil il) voor het verticaal instellen en dan via de schoteloplegging (2> op de airpad (3). Deze rust weer op een stalen poot met een tafel <6). Om de airpad te verplaatsen is een zeer eenvoudige draadspil genomen met twee moeren ( samensteling 5 >. Om het geneel te fixeren tijdens het bedriif is de er een extra schotelopiegging met plaat t/j aangebracht die de airpad nadat de instelling is verricht extra vast op de tafel trekt. Om plaats te maken voor de verticale spindel is de airpaa uitgevoerd met een ringvormige kamer i**i die afgesloten wordt door de buiten ring «lui en de binnen ring <8>. De persluchtaansluiting is 9 op de tekening. Doorsnede magneet opleging / airpaa fis <* 'i

12 PÜÜTBELASIING Als eerste wordt de ligging van het zwaartepunt berekend van de dwarsdoorsnede van de magneet t constant over de geneie lengte» De doorsnede is te zien in de tekening 5 <acherin> rechts bovenaan. Het zwaartepunt van de doorsnede ligt mm naar rechts t.o.v. de v-as. Om nu het zwaartepunt van de gehele magneet te berekenen is alle massa van de doorsnede's Eecontreerd op de zwaarteliin zie tekening 5. Het zwaartepunt van deze zwaarteliin kan met de volgende formule berekend worden : Cirkelboog /l B 1 S^' '\*r i / _..i_i Aè = ar (air i rad) AB z AB figt> Het berekend zwaartepunt komt dan te liggen volgens de tekening 5. Nu kan de kracht op elke poot berekend worden. De som van de momenten om de x-as en de y-as ziin nul. Fia) = Kg Flb> Kg Ffc ) ^.^95/ Kg Oeachatte maximale werkdruk Op voet B komt de zwaarste belasting van ongeveer 22uü Kg. De werkzame oppervlakte van het ontwerp bedraagt ^9/ cm De maximale werkdruk van het geheel komt dan onder de ^.5 Bar te liggen. 10

13 ne

14 380 OPLEGPUNKEK» ZWAARTELIJN ZWAARTEPUNT DOORSNcDF \ NIKHEF mrawwiui t> * irr» «MTCWMI * *~ ~~~ ~" - -

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. "...

Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede Heinenoordtunnel .. ... ~T Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Droge infrastructuur Afdeling Tunnelbouw Samenvatting ontwerpberekeningen geboorde gedeelte Tweede

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Gas. ). In een mengsel van propaan en butaan (C 4 H 8 H 10

Gas. ). In een mengsel van propaan en butaan (C 4 H 8 H 10 Gas Gas dat in een caravan wordt gebruikt is altijd vloeibaar. Het is voor kampeergebruik vooral interessant omdat het goedkoop, simpel te transporteren, en bij juist gebruik veilig is. Dit hoofdstuk geeft

Nadere informatie

VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009

VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009 VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009 Ventilatie meten met CO 2 als tracergas December 2009 G. Meijer F. Duijm GGD Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen Samenvatting De capaciteit van mechanische ventilatie

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Z1827 Q. C S C : 35 :)7_ OiJUi^v r t i l Bouwdienst Rijkswatem«u Postbus 20.000 3502 LA Utrecht BIBLIOTHEEK NR. _2L / C BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT mu Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering

Nadere informatie

Bouw je eigen windmeter

Bouw je eigen windmeter Inleiding In Nederland waait het bijna altijd: ieder weerbericht bevat dan ook een verwachting van windrichting en windkracht. Meestal waait het niet zo hard: als mens sta je er dan niet zo bij stil dat

Nadere informatie

1. Inleiding en benamingen

1. Inleiding en benamingen 1. Inleiding en benamingen 1.1 Wat is meet- en regeltechniek, waarom wordt het toegepast en hoe is de uitvoering? Iedere studie begint met een vraag. Studeren is niets anders dan zoeken naar antwoorden

Nadere informatie

1) We weten de 100 niet, als we op die plaats een x zetten volgt: 10 2 = x de uitkomst x = 100 heet de tweede macht van 10.

1) We weten de 100 niet, als we op die plaats een x zetten volgt: 10 2 = x de uitkomst x = 100 heet de tweede macht van 10. 4. Geluid Wat is een logaritme? De gelijkheid 10 2 = 100 bevat drie getallen: 10, 2 en 100. Als we van die drie getallen er één niet weten moeten we hem kunnen berekenen. We kunnen dus drie gevallen onderscheiden:

Nadere informatie

Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies?

Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? September G. Trouwborst, S.W. Hogewoning en C.S. Pot Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? September G. Trouwborst, S.W. Hogewoning,

Nadere informatie

Kunststof. Biljartballen Kinetische energie wrijvingscoefficient Zin en Onzin over biljartballen

Kunststof. Biljartballen Kinetische energie wrijvingscoefficient Zin en Onzin over biljartballen Kunststof Zin en Onzin over biljartballen 12/1/2009 Gerard Mourits Gerard@Mourits.org Dec-09 2 P a g i n a 1. Biljarten in het kort Het carambole-biljartspel wordt gespeeld met drie ballen (oorspronkelijk

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron Warmte 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron 1 Transport van warmte De drie vormen van warmtetransport Warmte kan

Nadere informatie

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve AnleitungÖko..QXD 08.08.2006 13:00 Uhr Seite 26 1. Eco Power Energie uit regeneratieve energiebronnen Wij allemaal hebben dag in, dag uit enorme hoeveelheden energie nodig. Laten we daarom eens een heel

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

Algemene informatie zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen Algemene informatie zonnepanelen 20 augustus 2012 www.bureauheijmerink.nl tel. 0343-514002 1 Inhoudsopgave Algemene informatie over zonnepanelen... 3 Algemene werking... 3 Grootte en vermogen... 3 Levensduur,

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: dynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

Vullen met Perslucht of CO2

Vullen met Perslucht of CO2 Vullen met Perslucht of CO2 Dit artikel is enkel bedoeld als een leidraad voor het gebruik van gecomprimeerde lucht. Het is echter niet bedoeld om geldende wettelijke regels of handleidingen te vervangen.

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN ATTENTIE: Lees dit installatievoorschrift in zijn geheel aandachtig door alvorens de onderwaterpomp uit de verpakking te halen. Deze onderwaterpomp dient

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie