Astrid Geudens, MDCL Lessius Leuven, 17/09/09

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Astrid Geudens, MDCL Lessius Leuven, 17/09/09"

Transcriptie

1 Betrouwbare diagnostiek van dyslexie bij 16+: knelpunten en illustratie nieuwe perspectieven Astrid Geudens MDCL Lessius Leuven, 17/09/09 Outline 1. Knelpunten diagnostiek 16+ a. procedures op maat b. gericht advies m.b.t. ondersteuning en begeleiding c. lacune op vlak van diagnostisch materiaal 2. Illustratie recente initiatieven a. Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen b. verantwoord handelen in de jongvolwassenheid 1a. Procedures op maat Procedures op maat van: studenten secundair onderwijs studenten hoger onderwijs werkzoekenden werknemers/gevers Specifieke problematiek en verwachtingen: verwerken van grotere pakketten geen oefening meer van basisvaardigheden bewustzijn van problematiek en vragen over aard van leesen spellingmoeilijkheden aanpassen compensatietechnieken vraag naar onderwijs- en examenfaciliteiten vraag naar begeleiding

2 1a. Procedures op maat Procedures op maat van: studenten secundair onderwijs studenten hoger onderwijs werkzoekenden werknemers/gevers Specifieke problematiek en verwachtingen: attest met het oog op schriftelijke selectieprocedures en bevorderingsexamens bewustzijn van problematiek en vragen over aard van leesen spellingmoeilijkheden hoelees- en spelvaardigheden verbeteren? vraag naar begrip van werkomgeving 1b. Advies met het oog op ondersteuning Procedures op maat van: studenten secundair onderwijs studenten hoger onderwijs werkzoekenden werknemers/gevers Specifieke nood aan diagnostiek gericht op ondersteuning én remediëring: gebaseerd op uitgebreide intake en gedetailleerde functionele analyse hoelees- en spelvaardigheden verbeteren? (bv. leesstrategieën, lezen, spellen) welkecompensatietechnieken toepassen? (bv. ICT, structureren...) hulp bij oriëntatie studiekeuze hoe omgaan met sociaal-emotionele problemen als gevolg van de leerstoornis?... 1c. Diagnostisch materiaal Lacune op vlak van testinstrumentaria nood aan testinstrumentaria met Nederlandse/Vlaamse normering voor 16+ Goede recente initiatieven bv. Gl&schr (Andries & Depessemier, 2009); ATGSN (o.l.v. Ghesquière) Blijvende nood aan: adequate normering voor verschillende onderwijstypes sensitiviteit op itemniveau bij ontwikkelen van items rekening houden met itemspecifieke eigenschappen, vergelijkbaarheid over testen heen etc. (bv. spellen vs. lezen) rekening houden met fakers 6

3 1c. Diagnostisch materiaal Verder rekening houden met specifieke eigenschappen van 16+ met dyslexie: kader Stichting Dyslexie Nederland (2008), Stichting Leesproblemen Vlaanderen maar evalueren van specifieke aspecten met het oog op diagnostiek bij 16+ (bv. didactische resistentie) onderkennende diagnose = basis heterogene groep met uitingsvormenen 7 1c. Diagnostisch materiaal descriptief gerelateerd gerelateerd Moeilijkheden koppeling grafemen fonemen op lexicale en sublexicale niveaus Accuratesse stijgt maar gebrek aan snelheid, vloeiendheid (de Jong & Van der Leij, 2003) met name bij minder frequente items (Booth et al., 1999) Fonologische competentie Fonologische vaardigheden zijn sterk gerelateerd aan succes in lezen en spellen (Vellutino et al., 2004; maar zie ook Castles & Coltheart, 2004). In talen met transparant schrift blijken effecten taak- en leeftijdsgebonden (Geudens, 2006) Orthografische competentie woordspecifieke kennis Variatie in woordspecifieke kennis (Bekebrede et al. 2009) Verschillen over talen heen complexiteit van het schriftsysteem dwingt je beroep te doen op grotere eenheden, bv. in het Engels (Ziegler & Goswami, 2005) 8 Outline 1. Knelpunten diagnostiek 16+ a. procedures op maat b. gericht advies m.b.t. ondersteuning en begeleiding c. lacune op vlak van diagnostisch materiaal 2. Illustratie recente initiatieven a. Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen b. verantwoord handelen in de jongvolwassenheid 9

4 2a. Recente initiatieven: illustratie IDAA samenwerking o.l.v. Aryan Van der Leij, Universiteit van Amsterdam Aryan van der Leij Judith Bekebrede Truus Schijf Harry Garst Hilde Willems Astrid Geudens Kirsten Schraeyen Vera Janssens Dieter Baeyens Ellen Meersschaert Annelies Aerts Ilse Smits Theo Schijf Truus Schrijf 10 2a. Recente initiatieven: illustratie IDAA samenwerking o.l.v. Aryan Van der Leij, Universiteit van Amsterdam doelgroep 16+ computergestuurd instrumentarium doelstelling drieledig: informatie geven over de ernst van het lees- en/of spelprobleem onderkennen informatie geven die bijdraagt tot begrip van de cognitieve correlaten inzicht geven in relatief sterke en zwakke punten in het beheersingsprofiel bijdrage indicerende diagnose van dyslexie 11 2a. Recente initiatieven: illustratie IDAA snelheidscomponent integreren in stimulus door geflitste aanbieding van items vs. pseudo opdrijven moeilijkheidsgraad in taak die fonologisch bewustzijn meet Nederlands vs. Engels Engelse leen vs. inheemse Nederl. frequentiemanipulatie Moeilijkheden koppeling grafemen fonemen IDAAop lexicale en sublexicale niveaus Accuratesse stijgt maar gebrek aan snelheid, vloeiendheid met name bij minder frequente items IDAA Fonologische competentie Fonologische vaardigheden sterk gerelateerd aan IDAA succes in lezen en spellen In talen met transparant schrift blijken effecten taak- en leeftijdsgebonden IDAA Orthografische competentie woordspecifieke kennis IDAA Variatie in woordspecifieke kennis Verschillen over talen heen complexiteit van het schriftsysteem dwingt je beroep te doen op IDAA grotere eenheden, bv. in het Engels 12

5 2a. Recente initiatieven: illustratie IDAA 5 hoofdtests Flitslezen Geautomatiseerde woordherkenning Geautomatiseerde woordherkenning pseudo Fonologisch decoderen Engelse Geautomatiseerde woordherkenning Woordomkering Fonologisch bewustzijn Opslag Opslag Opslag Opslag Auditieve discriminatie Orthografische competentie Orthografische competentie Orthografische competentie Orthografische competentie Fonologisch Spellen Spellen Spellen Engels a. Recente initiatieven: illustratie IDAA doorgedreven itemselectie Flitslezen pseudo Woordstructuur Prosodische kenmerken Spellingmoeilijkheden Aantal orthografische buren + frequentie flist (F) blindoek (F) ontbijt (G) flist (F) plots branddeur gordijn plots frolk grenddaut fetsijn frolk 15

6 2a. Recente initiatieven: illustratie IDAA Normering Vlaanderen parallel aan Nederland N = 1307; 5e secundair 3 schooltypes ASO 36% TSO 31,4% BSO 32,6% 5 provincies Vlaanderen: Antwerpen 17,5% Oost-Vlaanderen 21,2% Vlaams-Brabant 17,4% Vlaams-Limburg 22,9% West-Vlaanderen 21% Validering Vlaanderen: N=81 met dyslexie; N=52 zonder dyslexie (criteria SDN, 2008) bestaande tests (EMT, Klepel, spelling Depessemier, NRT, SSB, Olson orthografie, WAIS) Test-hertest Vlaanderen: N=72 (ASO, TSO, BSO) 16 2a. Recente initiatieven: illustratie IDAA Voorlopige data betrouwbaarheid IDAA Vlaanderen: IRT Klassiek Test-hertest Flitslezen Engels pseudo Woordomkerings taak Voorlopige data criteriumvaliditeit IDAA Vlaanderen: Sensitiviteit 84.62%, specificiteit 90.12% Flitslezen belangrijkste voorspeller b. Recente initiatieven: gericht advies PWO verantwoord handelen in de jongvolwassenheid LUIK 1: meest werkzame aspecten in kaart brengen m.b.t. ondersteuning en interventie vanuit 3 actoren onderzoek ervaring cliënt ervaring hulpverlener i.s.m. Marc Brysbaert, Annemie Desoete UGent; sig; Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

7 2b. Recente initiatieven: gericht advies PWO verantwoord handelen in de jongvolwassenheid LUIK 1: meest werkzame aspecten in kaart brengen m.b.t. ondersteuning en interventie vanuit 3 actoren onderzoek ervaring cliënt ervaring hulpverlener optimaliseren van de diagnostische procedure en kwantitatieve gegevens aanvullen met kwalitatieve 2b. Recente initiatieven: gericht advies PWO: verantwoord handelen in de jongvolwassenheid LUIK 2: ontwikkelen ondersteunings- en remediëringspakket onderzoek ervaring cliënt ervaring hulpverlener ondersteuningspakket op maat van 16+ met dyslexie workshops; sessies op maat; geïndividualiseerd studieplan psycho-educatie; remediëren basisvaardigheden; integratie van compensatiestrategieën in studiemethoden; sociaalemotionele gevolgen van dyslexie in nauw overleg met scholen, doorverwijscentra Outline 1. Knelpunten diagnostiek 16+ a. procedures op maat b. gericht advies m.b.t. ondersteuning en begeleiding c. lacune op vlak van diagnostisch materiaal 2. Illustratie recente initiatieven a. Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen b. verantwoord handelen in de jongvolwassenheid 21

8 22 Diagnostische procedure Multidisciplinaire setting Intake Onderzoek IDAA en aanvullende tests cognitief vaardigheidsprofiel SWOT analysis (sterktes, zwaktes) Adviesgesprek met jongvolwassene/ouder(s) totaalprofiel Feedback doorverwijscentra, scholen, CLB, diensten studieadvies etc. 23 Diagnostische procedure Multidisciplinaire setting Intake Onderzoek IDAA en aanvullende tests cognitief vaardigheidsprofiel Advies op maat Onderwijs- en examenfaciliteiten Compensatiestrategieën Studiemethode Oriëntatie studiekeuze SWOT analysis (sterktes, zwaktes) Advies remediëring totaalprofiel Adviesgesprek met jongvolwassene/ouder(s) Ondersteunings- en Feedback remediëringspakket op maat doorverwijscentra, scholen, CLB, Workshops, individuele sessies diensten studieadvies etc. Geïndividualiseerd studieplan 24

9 Bedankt voor uw aandacht Contact: 25 Met medewerking van MDCL o.l.v. dr. Astrid Geudens Annelies Aerts dr. Dieter Baeyens Vera Janssens Ellen Meersschaert Ilse Smits Kirsten Schraeyen UvA: o.l.v. prof. dr. Aryan van der Leij drs. Judith Bekebrede Harry Garst dr. Truus Schijf Hilde Willems Muiswerk Theo Schijf (Muiswerk) dr. Truus Schijf 26

Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie:

Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie: Annelies Aerts ab, Jolien De Brauwer ab, Ellen Meersschaert ac, Vera Janssens b en Astrid Geudens a Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie: Een verkennend beeld

Nadere informatie

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit CODE Thomas More Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: ADHD & ASS; taal- en leerstoornissen Meertaligheid & interculturaliteit 2014-2015

Nadere informatie

Actualisering van het standpunt in verband met de praktijk van attestering voor kinderen met een leerstoornis in het gewoon onderwijs

Actualisering van het standpunt in verband met de praktijk van attestering voor kinderen met een leerstoornis in het gewoon onderwijs 1. Actualisering van het standpunt in verband met de praktijk van attestering voor kinderen met een leerstoornis in het gewoon onderwijs Pol Ghesquière 1 1.1 Inleiding In deze tekst presenteert het Netwerk

Nadere informatie

Centrum voor Permanente Vorming organiseert het. vrijdag 10 december 2010. Elewijt Center Tervuursesteenweg 564 1982 Elewijt

Centrum voor Permanente Vorming organiseert het. vrijdag 10 december 2010. Elewijt Center Tervuursesteenweg 564 1982 Elewijt Centrum voor Permanente Vorming organiseert het vrijdag 10 december 2010 Elewijt Center Tervuursesteenweg 564 1982 Elewijt Voorwoord De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten biedt u met het programma van

Nadere informatie

De werkende dyslectici zijn onzichtbaar?

De werkende dyslectici zijn onzichtbaar? De werkende dyslectici zijn onzichtbaar? Hoe zien de beperkingen en arbeidsbeleving van volwassene dyslectici eruit? Ingrid Schorsch Cursistennummer: 997735180 Sittard, november 2011 Leidse Onderwijs Instelling

Nadere informatie

Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie. Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie

Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie. Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie Thesisonderwerpen 2011-2012 Vakgroep klinische en levenslooppsychologie 1 INHOUD Onderzoekslijn I: Persoonlijkheid & persoonlijkheidsstoornissen... 5 1. Diffusion tensor Imaging van limbische processen

Nadere informatie

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen 2. Position paper praktijkgericht onderzoek Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen van de Vlaamse hogescholen Sinds het decreet op de hogescholen van

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 1

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 1 Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 1 Inhoud 1-12-2006 Samenvatting 1. Inleiding Protocol Diagnostiek van Dyslexie 2. Afbakening en beschrijving van dyslexie 3. Vertrekpunten diagnostiek en indicatiestelling

Nadere informatie

Dyscalculie, zin en onzin

Dyscalculie, zin en onzin Dyscalculie, zin en onzin J.E.H. van Luit & A.J.J.M. Ruijssenaars Opleiding Pedagogiek, Universiteit Utrecht Opleiding Pedagogiek, Rijks Universiteit Groningen Ernstige rekenproblemen worden in sommige

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taalstimulering academisch Nederlands voor studenten aan de Universiteit Antwerpen Monitoraat op maat Rapport derde jaar september 2008 augustus 2009 Datum afsluiting rapport Projectpromotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie.

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie. Dyslexie en aandachtsconcentratie De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie Scriptie voor het doctoraalexamen Orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek

Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch

Nadere informatie

Studiedagen & workshops

Studiedagen & workshops en & workshops Vorming voor professionele hulpverleners januari 2014 - juli 2014 Lees eerst dit Doelgroep De doelgroep van de studiedagen en workshops bestaat uit medewerkers van de Centra voor Ambulante

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

GECOMPUTERISEERDE ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN: EEN GOED IDEE?

GECOMPUTERISEERDE ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN: EEN GOED IDEE? GECOMPUTERISEERDE ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN: EEN GOED IDEE? Magda Praet 1, Veerle Van Vooren 3, Tine Denolf 3, Sofie De Roo 3 en Annemie Desoete 2 1 www.acabo.be 2 Universiteit Gent associatieonderzoekgroep

Nadere informatie

e-brochure Over Eureka 2010

e-brochure Over Eureka 2010 e-brochure Over Eureka 2010 Vier organisaties... 4 Meer van Eureka: opleidingen, studiedagen, publicaties,... 14 Getuigenissen... 25 2 www.eurekaonderwijs.be www.letop.be Van MANKEMENT Ze zagen me als

Nadere informatie

Aangepaste studietrajecten

Aangepaste studietrajecten Aangepaste studietrajecten 4. Groeiend aantal studenten met functiebeperkingen Hoe hierop anticiperen? Samenwerkingsverband 'Cursief' Steeds meer studenten met een functiebeperking wagen hun kans in het

Nadere informatie

Symposium ADHD, stand van zaken

Symposium ADHD, stand van zaken Symposium ADHD, stand van zaken Vrijdag 19 november 2010 Congrescentrum Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem 3 Inhoudstafel Werkwijze Programma Plenaire lezingen Marina Danckaerts ADHD: stand van zaken

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 63 4.1 Inleiding 4.2 Lees- en spellingproblemen van groep 1 t/m groep 8 4.2.1 Fonologisch en fonemisch

Nadere informatie

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs Handreiking voor aankomende leerkrachten

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs Handreiking voor aankomende leerkrachten Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs Handreiking voor aankomende leerkrachten Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Ludo Verhoeven Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader

Nadere informatie

Rekenen binnen de logopedie. Interview: Anne Baker. Logopedie en hoogbegaafdheid. juli 2013 7-8

Rekenen binnen de logopedie. Interview: Anne Baker. Logopedie en hoogbegaafdheid. juli 2013 7-8 Rekenen binnen de logopedie Interview: Anne Baker Logopedie en hoogbegaafdheid juli 2013 7-8 Sinds wanneer werk je als logopedist? Ik ben in 1991 afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, een

Nadere informatie

Elk kind een lezer (1)

Elk kind een lezer (1) lk kind een lezer (1) Om alle kinderen te leren lezen, moeten we elk kind leren lezen! (Universiteit van Oregon, 1999) Preventie is het beste, maar wanneer het kind hulp nodig heeft, intervenieer snel

Nadere informatie

Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen

Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen Onderzoek naar de inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen Britt Roels, Marie Seghers, Bert De Bisschop Stef Slembrouck, Piet Van Avermaet, Mieke Van Herreweghe Vakgroep Taalkunde en Steunpunt

Nadere informatie

Advies Instrumentarium Groep Nul

Advies Instrumentarium Groep Nul Advies Instrumentarium Groep Nul Marije Boonstra & Leontine Bernhart (CED-Groep) Jacqueline Schenk (Erasmus Universiteit Rotterdam) 27 april 2012 Advies Instrumentarium Groep Nul 1 2 Advies Instrumentarium

Nadere informatie

Dr. Marc Hendriks, Klinisch Neuropsycholoog

Dr. Marc Hendriks, Klinisch Neuropsycholoog PEN, 4 maart 2011 Neuropsychologische Diagnostiek Dr. Marc Hendriks, Klinisch Neuropsycholoog mphh@kabelfoon.nl Scientist-practitioner VERWIJZING DIAGNOSTISCHE CYCLUS (de Bruyn) KLACHTENANALYSE PROBLEEMANALYSE

Nadere informatie

Proces- en Personeelsplanning. Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand

Proces- en Personeelsplanning. Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand Proces- en Personeelsplanning Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand 11 december 2000 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 DEEL I : DIAGNOSE

Nadere informatie

1. Taalondersteuning op maat van de student én van de opleiding

1. Taalondersteuning op maat van de student én van de opleiding Taalbeleid 1. Taalondersteuning op maat van de student én van de opleiding Gesprek met Hilde Rombouts, projectcoördinator en taalbegeleider van het Monitoraat op Maat - Taalondersteuning academisch Nederlands,

Nadere informatie