Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam"

Transcriptie

1 Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam Eindrapportage Uitgevoerd in opdracht van: Verenigde bedrijven FCA Platform Agrologistiek Gemeente Amsterdam Den Haag, april 2011

2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond 2 Logistiek profiel Food Center Amsterdam 3 Opinies over bundelingsinitiatieven 4 Overige (logistieke) kansen 5 Conclusies en vervolg Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Inkopersprofiel per segment Profiel per segment Logistieke kansen per doelgroep Buck Consultants International,

3 1 Achtergrond Probleemstelling De Verenigde Bedrijven FCA, de gemeente Amsterdam en Platform Agrologistiek hebben opdracht gegeven een onderzoek te laten uitvoeren, dat tot doel heeft een toekomstgericht beeld te verschaffen van de mogelijkheden tot bundeling van goederenstromen (en mogelijk ruimte) vanuit en naar Food Center Amsterdam. Daarbij gaat het om inzicht te verkrijgen in o.a.: samenstelling van het eigen wagenpark profiel van bezoekers/klanten herkomst en bestemming van goederen zendingsgrootte (o.a. dozen, pallet, rolcontainer) aantal ritten naar en vanaf het foodcenter (toekomstige) behoefte aan koel- en vriesopslag inzicht in behoefte aan gezamenlijke faciliteiten De resultaten moeten daarbij op een zodanige manier worden verwerkt dat inzicht ontstaat in de (on)mogelijkheden tot bundeling en de bereidheid tot samenwerking Buck Consultants International,

4 Achtergrond Een efficiënte logistiek is van groot belang voor de bedrijven die gevestigd zijn op het Food Center. Voertuigbewegingen van en naar het food center zijn aanzienlijk en leiden niet enkel tot kosten voor bedrijven, maar ook maatschappelijke kosten (lees:overlast) en milieueffecten. Mede door de beoogde herstructurering is het van belang te onderzoeken welke kansen er zijn voor: verbetering van de bereikbaarheid van het Food Center vermindering van voertuigbewegingen van en naar het Food Center en daarmee het verbeteren van luchtkwaliteit op lokale wegen realiseren van kostenbesparingen door het optimaliseren en bundelen van logistieke stromen benutten van logistieke kansen bij de aanstaande herstructurering en het voorsorteren op toekomstige logistieke ontwikkelingen bij de inrichting van het toekomstige Food Center benutten van kansen voor een mogelijke distributiefunctie richting de Amsterdamse binnenstad Buck Consultants International,

5 Food Center Amsterdam Het FCA wordt de buik van Amsterdam genoemd: Op het terrein zijn ca. 100 handels- en productiebedrijven op het gebied van (verse) levensmiddelen gevestigd Bij deze bedrijven werken rond de mensen, voor en groot deel betreft dit lokale werkgelegenheid De indirecte werkgelegenheid is omvangrijk De gezamenlijke omzet bedraagt meer dan 1 miljard euro (schatting) op jaarbasis Het FCA levert aan circa grotendeels Amsterdamse klanten, variërend van kleine en middelgrote zelfstandige ondernemingen en instellingen tot detailhandel, horeca, foodservice en marktkooplui Bron: Ambitiedocument Herstructurering FCA Gemeente Amsterdam en Verenigde bedrijven FCA hebben een ambitiedocument opgesteld gericht op de herstructurering van FCA met daarbij aandacht voor: de algemene vernieuwing van het terrein een ambitieus en duurzaam Food Center het verminderen en optimaliseren van vervoersstromen van en naar het Food Center Buck Consultants International,

6 Onderzoeksvragen Welke (on)mogelijkheden zijn er tot bundeling van logistieke stromen en wat is de bereidheid tot samenwerking? Welke logistieke kansen kunnen binnen de herstructureringsopgave uitgevoerd worden? Buck Consultants International,

7 2 Logistiek profiel Food Center Amsterdam Algemene opmerkingen In dit hoofdstuk wordt een logistiek profiel geschetst van Food Center Amsterdam met oa aandacht voor profielen van afnemers, inkomende stromen, uitgaande stromen, voertuigverdeling en herkomst en bestemming Hiervoor zijn met 20 bedrijven en met de Verenigde Bedrijven FCA gesprekken gevoerd over logistiek, bundeling en de bereidheid tot samenwerking. Tevens zijn inkopers geïnterviewd en is gebruik gemaakt van bestaande studies en informatiebronnen Het merendeel van de bedrijven heeft goed inzicht gegeven in vervoersstromen op hoofdlijnen en de mogelijkheden en bereidheid tot samenwerking Wel verschillen de bedrijven sterk in grootte en organisatie van logistiek waarbij de meeste bedrijven meerdere afzetkanalen hebben en zowel inkopers op het terrein zelf leveren als (zelf) bezorging organiseren Voor de bepaling van totaalvolumes, voertuigsamenstelling en bezorgingen gaat het om een inschatting deels op basis van aannames vanwege de grote verscheidenheid in branches, afzetkanalen, verschil in grootte van bedrijven en beperkt inzicht in de toekomstige samenstelling van het FCA en bijbehorende logistieke inrichting Buck Consultants International,

8 Geïnterviewde bedrijven Bedrijven: A.C. Loogman & Zn Al Hoceima Buurtjes Horeca Leverancier De Kweker De Stigter AGF Duncker Koel & Vries Duncker Transport G. Schonhage & Zn G.C. van Egmond BV Gebroeders Rustenburg BV Jac van der Mey & Zn. BV Jan van As Kemo Vlees BV/ Vleescentrum Meines BV Mevlana BV Miedema & Zoon BV Paardekooper Verpakkingen Sernay International BV Stam Aardappelgroothandel Vroegop Windig AGF BV Overig: Verenigde bedrijven FCA Aangezien een beperkt deel van de FCA-bedrijven is geïnterviewd, moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd Buck Consultants International,

9 Profiel geïnterviewde bedrijven Aantal bedrijven in % Huidig opp in m2 in % FTE* in % Aardappelgroothandel 3 17% % 40 7% Groothandel in groente en fruit 4 22% % 93 17% Groothandel in levensmiddelen 5 28% % % Groothandel in vis 2 11% % % Groothandel in vlees en gevogelte 2 11% % 45 8% Overig 2 11% % 9 2% Totaal % % % Bij de interviews is onderscheid gemaakt naar 6 branches Tijdens de interviews zijn de volgende thema s kwantitatief en kwalitatief in kaart gebracht: A Profiel bedrijf B Inkomende stromen/ Goederenontvangst C Uitgaande stromen/ Distributie D Faciliteiten en opinie Buck Consultants International,

10 Gebruik en groei van ruimte Inschatting oppervlakte gebruik* Totaal Huidig 2013 Verschil FTE Aardappelgroothandel % 40 Groothandel in groente en fruit % 93 Groothandel in levensmiddelen % 315 Groothandel in vis % 120 Groothandel in vlees en gevogelte % 45 Overig % 9 Eindtotaal % 622 * Bij de overige geïnterviewde bedrijven waren geen cijfers bekend Conclusies De gemiddelde verwachte groei in ruimtebehoefte bedraagt 25% tot 2013 met name door bestaand gebrek aan ruimte en deels door verwachte groei van bedrijven. Een deel van de benodigde ruimtegroei kan daarnaast gefaciliteerd worden door meer efficiency Gemiddeld wordt een lichte daling verwacht in ruimtegebruik voor groente en fruit, maar sterke groei bij levensmiddelen, vis en vlees en gevogelte Bedrijven geven aan dat de verwachte oppervlakte behoefte zeer afhankelijk is van onderhandelingen rondom de herstructurering en de samenstelling van het terrein Het merendeel van de bedrijven profiteert zowel van inkopers als (eigen) distributie binnen Amsterdam. Een deel van de bedrijven is niet gebonden aan inkopers en de locatie binnen Amsterdam op zich, maar levert zeker aan de Amsterdamse horeca en retail waarbij de locatie centraal is voor Noord-West Nederland Aandachtspunt 1: een deel van de buikbedrijven is niet gebonden aan inkopers en de locatie binnen Amsterdam Buck Consultants International,

11 Afzetkanalen 4% 13% 6% Horeca 33% Catering Retail Instellingen 40% 4% Groothandel of supermarkten Overig Conclusies Met 40% heeft retail het grootste marktaandeel bij de geïnterviewde bedrijven, gevolgd door horeca met 33% en groothandel met 13% De bedrijven leveren een aanzienlijk deel aan groothandel en supermarkten, deels binnen Amsterdam maar ook aan overig Nederland Instellingen, catering en bezorging van hoogwaardige horeca en retail worden als belangrijkste groeimarkten gezien, terwijl leveringen aan Hollandse groentewinkels afneemt Buck Consultants International,

12 Afzetkanalen per branche 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Horeca Retail Catering Instellingen Groothandel of supermarkten Overig 20% 10% 0% Groente en fruit Aardappelgroothandel Vlees en gevogelte Vis Levensmiddelen Conclusies Bedrijven leveren gemiddeld 41% aan retail bedrijven en 33% aan horeca bedrijven Alle segmenten hebben 3 of meer marktkanalen en de meeste bedrijven leveren zowel fijnmazig als aan groothandel De verschillen in afzetkanalen zijn erg groot tussen de branches Overig Totaal Buck Consultants International,

13 Worden producten afgehaald of bezorgd bij klanten? 48% 13% Totaal Conclusies 39% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Groente en fruit Aardappelgroothandel Vis Vlees en gevogelte Levensmiddelen Met name levensmiddelen (48%), groente en fruit (44%) en overige diensten worden op het FCA zelf ingekocht door afhalers. De geïnterviewde visbedrijven (bezorging en verwerking) hebben geen afhalers, maar dit vindt wel plaats op het FCA als geheel op de vismarkt. Gemiddeld wordt slechts 13% bezorgd door derden ( transporteur) Een deel van de bedrijven geeft wel aan dat men beschikt over een eigen transportonderneming buiten het FCA waarbij goederen gecombineerd worden met andere zendingen Aandachtspunt 2: het merendeel van de bedrijven maakt grotendeels gebruik van eigen vervoer Buck Consultants International, Overig Totaal Producten worden bezorgd door een transporteur Producten worden bezorgd (eigen vervoer) Producten worden afgehaald

14 Wat is de herkomst van de goederen? 15% Totaal 3% 21% 100% 90% 80% 70% 60% 5% 50% 40% 7% 30% 20% 10% 0% 49% Groente en fruit Aardappelgroothandel Vlees en gevogelte Vis Levensmiddelen Overig Totaal Overig Nederland Direct uit het buitenland Vanuit Zeehavens Uit regio Amsterdam/NH Uit Barendrecht/Bleiswijk/Westland Van het FCA Conclusies Door een grote diversiteit aan producten en leveranciers wordt een aanzienlijk deel (49%) van de goederen beleverd vanuit overig Nederland (niet concentratiegebieden) Bedrijven geven aan dat 21% van de goederen komt van het FCA zelf waarbij de interne vervoersstromen aanzienlijk zijn en met name plaatsvinden met heftruck vervoer Aandachtspunt 3: het FCA vervult een rol als overslag en hub locatie voor Amsterdam Buck Consultants International,

15 Wat is de bestemming van goederen? Totaal 2% 100% 90% 80% 39% 70% 60% 50% 40% 30% Export europa Overig NL Groot Amsterdam 59% 20% 10% Conclusies 0% Groente en fruit Aardappelgroothandel Vis Vlees en gevogelte Levensmiddelen 59% van de goederen is bestemd voor Groot Amsterdam (Amsterdam en de omliggende gemeenten) Een aanzienlijk deel wordt daarbuiten afgezet, waarbij regio Utrecht een belangrijke horeca- en retail markt is voor bedrijven met name segmenten Groente en Fruit, Vlees en Vis De functie van het FCA is voor het merendeel van de bedrijven breder dan enkel de Buik -functie en deze bredere functie is economisch van belang voor de bedrijven. Het toont ook de groeipotentie en dynamiek van de op het FCA gevestigde bedrijven Buck Consultants International, Overig Totaal

16 Wat is de bestemming van goederen binnen Amsterdam? 19% 15% Totaal 32% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zuid West Noord Oost Centrum 16% 18% Aardappelgroothandel Groente en fruit Vis Vlees en gevogelte Levensmiddelen Overig Totaal Conclusies Het centrum wordt door horeca met 32% het meest beleverd vanuit de bedrijven met name door de vis- en vlees branche De omliggende wijken worden veel beleverd met name voor levensmiddelen, waarbij de omliggende wijken West en Oost het meest worden beleverd Voor groente en fruit zijn door aanwezigheid van buitenlandse winkels juist de buitenwijken van groot belang Aandachtspunt 4: voor het FCA als geheel zijn afnemers binnen Amsterdam meer verspreid dan verwacht Buck Consultants International,

17 Wat is de spreiding van zendingen over weekdagen en uren? Spreiding week 35% Spreiding dag 0.3% 0.5% 30% 15.1% 21.0% 25% 20% 21.0% 15% 10% 21.0% 5% 21.0% 0% Voor 7 uur tussen 7 en 9:30 tussen 9:30 en 12:00 tussen 12 en 18:00 na 18:00 Inkopers en bezorging Aflevering goederen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Conclusies Over de dag worden verreweg de meeste zendingen naar het FCA toe bezorgd s ochtends en uitgeleverd en bezorgd gedurende de hele dag De gemiddelde verschillen per weekdag zijn gering, naast minder leveringen op zaterdag en bijna geen leveringen op zondag. Buck Consultants International,

18 Spreiding inkopers en bezorging gedurende de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inkopers Bezorging Conclusies De spreiding van inkopers en bezorging is redelijk gelijk verdeeld over vrijdag t/m zaterdag Gemiddeld hebben bedrijven 52 inkopers per dag en bezorgen aan 93 adressen met grote verschillen onderling Gemiddeld worden naar schatting circa 5-12 adressen beleverd per bezorgrit met grote onderlinge verschillen tussen de bedrijven Buck Consultants International,

19 Voertuigtypen inkomende goederen in % voertuigbewegingen 0% 13% 2% 44% Personenauto's Bestelauto's Lichte vrachtauto Vrachtauto Trekker-oplegger 41% Conclusies Het merendeel van de goederen wordt aangeleverd door zware voertuigen zoals vrachtauto s (44%) en trekker-opleggercombinaties (41%) Toelevering resulteert daarmee in relatief weinig voertuigbewegingen Buck Consultants International,

20 Voertuigtypen uitgaande goederen bezorging en levering in % voertuigbewegingen 6% 0% 9% 4% Personenauto's Bestelauto's Lichte vrachtauto Vrachtauto Trekker-oplegger Conclusies 81% Verreweg de meeste bedrijven verzorgen distributie door eigen bestelwagens Inzet van kleine vrachtwagens voor levering kunnen logistieke kosten verlagen en efficiency verhogen De vereiste inzet van schone zware voertuigen in de milieuzone en de relatief snelle vervanging van bestelvoertuigen zorgt voor een schoon wagenpark. Wel tonen bedrijven interesse voor elektrisch vervoer Buck Consultants International,

21 Analyse totale volume stromen in m 3 Gemiddelde zendingsgrootte varieert van circa 0.1 kuub tot volle vrachtwagenladingen Bedrijven hebben gemiddeld een volume aan inkomende én uitgaande stromen van circa 0,1-0,6 m 3 per m 2 oppervlakte per week Bij aannames voor gemiddelde volumes komt het wekelijks transportvolume op naar schatting tot m 3 of 500 tot 600 volle trekker aanhanger combinaties voor aan- en afvoer van goederen (vergelijk: volume voor alleen aanvoer naar de Amsterdamse binnenring bedraagt circa m 3* ) oppervlakte in m2 volume per week (m3) per m2 totaal volume in m3 Aardappels, Groente, Fruit Algemene levensmiddelen Vlees, Wild, gevogelte Vis Dienstverlening Logistiek * Bron: Actieplan Slimme en schone stedelijke distributie Amsterdam Buck Consultants International,

22 Analyse voertuigbewegingen Het totaal aantal verkeersbewegingen inclusief personenvervoer is geteld (bron: VB FCA) op 5939 inkomende voertuigen voor 2828 unieke voertuigen met gemiddeld 2.10 bezoeken per dag per voertuig. Inkomend en uitgaand gaat dit in totaal om bijna voertuigbewegingen Gemiddeld vinden inkomend en uitgaande voertuigbewegingen plaats van bestelauto s of vrachtwagens (bron: verkeerstellingen gemeente Amsterdam) met daarmee een aandeel van 30-35% in het totaal aantal voertuigbewegingen Inkopers in personenvoertuigen en werknemers zijn verantwoordelijk voor de overige 65-70% van de voertuigbewegingen. Voertuigbewegingen* Bestelbus Kleine vrachtwagen Zware vrachtauto Trekker oplegger* Totaal Poort zuid - Jan van Galenstraat Poort Noord - Haarlemmerweg Totaal voertuigbewegingen per dag Wekelijks totaal bij 6 dagen** * op basis van tellingen gemeente Amsterdam 2006 tussen 6:00 en 18:00 ** bij gemiddeld 6 werkdagen *** bij 1/3 zware vrachtwagens en 2/3 trekker oplegger combinaties Bron: Gemeente Amsterdam, Bewerking BCI Buck Consultants International,

23 Vervoersstromen 5% 39% FCA Inkopers/afhalers op FCA 39% 28% Indicatief* Bezorging in Groot-Amsterdam Inkomende stromen van leveranciers 95% 13% 20% Distributie naar groothandel in overig NL Bezorging aan horeca en retail in overig NL *% volume op basis van enquêtes en extrapolatie naar brancheverhoudingen op het FCA als geheel Buck Consultants International,

24 High level analyse gemiddeld vervoerd volume Op basis van voorgaande volume berekening, voertuigtellingen en interviews is een inschatting gemaakt van het gemiddeld vervoerde volume voor het totaal aan voertuigbewegingen op het terrein Het gemiddelde volume komt daarbij uit op Conclusies 0.2 m 3 per bestelauto 1.0 m 3 voor een kleine vrachtauto 5.0 m 3 voor een vrachtauto 7.5 m 3 voor een trekker-oplegger combinatie Bij volle vrachtwagens van dit volume theoretisch te vervoeren met circa 500 vrachtwagens tegenover vervoersbewegingen nu Bestelbus Kleine vrachtwagen Zware vrachtauto Trekker oplegger* Totaal % inkomend volume 20% 20% 40% 90% 6108 % uitgaand volume 60% 60% 80% 70% 7443 Gemiddeld volume in m Totaal volume in m ,102 m3 per week Inkopers personenauto's ,502 m3 per week Op basis van berekende volumes en verkeerstellingen is de gemiddelde zendgrootte laag. Dit is deels te verklaren door de lage beladingsgraad van voertuigen die leeg terugkomen van distributievervoer en gebruik van bestelauto s voor distributie, maar zelfs dan is de gemiddelde zendgrootte laag bij het aantal voertuigbewegingen. Bundeling van goederenstromen en inzet van grotere voertuigen leidt potentieel tot grote besparingen op het aantal voertuigbewegingen en logistieke kosten Buck Consultants International,

25 Conclusies logistiek profiel Food Center Amsterdam Bedrijven verwachten een groei (25%) in ruimtebehoefte en daarnaast door verbeterde inrichting een hogere capaciteit op bestaande ruimte. Het merendeel van de bedrijven bezorgt aan 48% van de afnemers met eigen vervoer, 39% wordt afgehaald en slechts 13% wordt door derden bezorgd. De verscheidenheid aan afzetkanalen ( gemiddeld >3 per bedrijf) en het grote aantal branches en logistieke eisen zorgt voor complexiteit in logistiek waarbij daghandel en spoedzendingen normaal zijn Ondanks de buikfunctie vormen groothandel en supermarkten met 13% een belangrijk afzetkanaal en wordt 41% van de goederen geleverd aan bedrijven buiten Groot Amsterdam. Daarbij is regio Utrecht een belangrijk afzetgebied voor horeca en retail. Het food center heeft daarmee een veel bredere functie dan levering aan horeca en retail in Amsterdam. 85% van de geïnterviewde bedrijven geeft aan dat 25% of meer van de goederen geleverd wordt aan afnemers buiten Amsterdam. Het Food Center functioneert daarmee als hub voor zowel goederen binnen Amsterdam als daarbuiten 85% van inkomende vervoersbewegingen vindt plaats per vrachtwagen of trekkeroplegger. Bij distributie van uitgaande goederen vind 81% van de vervoersbewegingen plaats met bestelauto s Voor het FCA als geheel zijn afnemers in Amsterdams gemiddeld meer verspreid dan verwacht Eigen vervoer resulteert gemiddeld genomen in meer vervoersbewegingen dan bij uitbesteding aan logistiek dienstverleners. Dit biedt kansen voor het verminderen van het aantal zendingen De gemiddelde zendgrootte en aantal zendingen is relatief gering met potentieel tot bundeling van stromen, inzet van grotere voertuigen en daarmee vermindering van het aantal voertuigbewegingen. Wel betreft het grotendeels kleine distributiezendingen waarmee een lage retourbeladingsgraad deels verklaard wordt Buck Consultants International,

26 3 Opinies over bundelingsinitiatieven In dit hoofdstuk wordt als eerste de opinie van bedrijven rondom bundelingsinitiatieven en gezamenlijke faciliteiten toegelicht. Daarna worden op basis van het logistieke profiel en opinie de volgende bundelingsinitiatieven uitgewerkt: 1 Bundeling van inkomende goederen van leveranciers 2 Bundeling van uitgaande goederen naar groothandel en supermarktketens 3 Bundeling van fijnmazige distributie van goederen binnen Amsterdam 4 Bundeling van fijnmazige distributie naar overige gemeenten en regio s 5 Ontwikkeling van een centraal distributiecentrum voor ontvangst, overslag en distributie Buck Consultants International,

27 Twee opmerkingen vooraf: Veel bedrijven ervoeren de stand van zaken m.b.t. de herstructurering van het FCA ten tijde van het onderzoek als onzeker. In dat licht moeten ook de resultaten inzake bundelingsinitiatieven worden bezien Veel toekomstig beleid waar de FCA-bedrijven mee te maken gaan krijgen (bijv. handhaving luchtkwaliteit Amsterdam) is nog niet concreet, maar heeft wél een impact op het functioneren van het FCA in de komende decennia. De onderzoekers hebben bij de geïnterviewde bedrijven een zekere onbezorgdheid t.a.v. deze maatregelen geconstateerd, waarbij de nodige vraagtekens kunnen worden gezet Buck Consultants International,

28 Opinie bedrijven Bedrijven zijn geïnterviewd over verwachtingen, bundelingsinitiatieven en andere gezamenlijke faciliteiten Verwachtingen In de meeste deelmarkten wordt geen grote verandering verwacht van het type klanten Bedrijven verwachten een lichte afname in het retailsegment (markt, winkels) maar een toename van leveringen aan de institutionele markt en catering Het merendeel van de bedrijven is tevreden over de huidige logistieke organisatie en logistieke mogelijkheden op het foodcenter. Wel wordt aangegeven dat de bereikbaarheid verbeterd kan worden door routering van verkeersstromen via de Haarlemmerweg Bedrijven verwachten een groei in bezorging van goederen met name in de hogere segmenten en binnen Amsterdam (horeca, institutionele bedrijven en catering) Voor het voorspellen van toekomstige logistieke stromen en ruimte is de onderhandeling m.b.t. huurprijzen etc. en de daaruit volgende samenstelling van het FCA van veel groter belang dan marktontwikkelingen Buck Consultants International,

29 Opinie bedrijven Welk van de onderstaande gezamenlijke faciliteiten zijn voor u wenselijk op het FCA? Voor het verbeteren van service of het verminderen van kosten? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gezamenlijke distributie of ontvangst via een centraal DC Verpakken, versnijden of labeling gezamenlijk organiseren Exploitatie van een demonstratieruimte of kookstudio Gedeelde koelruimte of opslagruimte ja misschien nee Gezamenlijk organiseren van afvallogistiek en/of fustruimte Gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeldenergie Samenwerking tussen leveranciers en vervoerders Buck Consultants International,

30 Opinie bedrijven 76% van de bedrijven ziet geen meerwaarde in een centraal DC voor belevering van klanten maar er wel kan samenwerking worden gerealiseerd via één of meerdere onafhankelijke logistiek dienstverleners De redenen die hiervoor worden aangegeven zijn: Vanwege flexibiliteit, identiteitsbehoud en contact met afnemers vertrouwt men liever op eigen organisatie Bedrijven geven aan dat slechts een beperkt aantal zendingen uitbesteed kunnen worden door producteisen en het grote aantal spoedzendingen Bedrijven verkiezen aanwezigheid van onafhankelijke (logistieke) dienstverleners boven centrale organisatie van onder andere logistiek vanwege marktwerking en vrijwillige deelname Bedrijven geven wel aan dat men op buitengebieden kan samenwerken Samenwerking op gebied van verpakking, versnijden wordt door 88% van de bedrijven niet interessant beoordeeld omdat men deze diensten al aanbiedt en men dit op het bedrijf zelf wil aansturen. Wel kan men een gezamenlijke investering doen in machines die maar beperkt gebruikt worden ( bijvoorbeeld voor niet gangbare verpakkingsmaterialen) Buck Consultants International,

31 Opinie bedrijven Bij de vraag over het delen van ruimte (opslag, koelruimte) wordt geanticipeerd op voldoende ruimte na herstructurering van het FCA. Maar 19% van de bedrijven geeft aan dat het interessant of mogelijk interessant is Exploitatie van een demonstratieruimte of proefruimte wordt door horeca leveranciers als positief beoordeeld voor kennisoverdracht en binding van horeca en consument Het gezamenlijk organiseren van afvallogistiek wordt door de bedrijven positief (82%) beoordeeld beoordeeld mits dit kostenvoordelen oplevert. Fustruimte wordt daarbij als beperkt interessant beoordeeld Gezamenlijke inkoop van energie en diensten wordt door 75% van de bedrijven als positief beoordeeld voor het realiseren van kostenbesparingen op energie. Tevens wordt gezamenlijke inkoop van scholing, verzekering en bedrijfsmiddelen positief beoordeeld Samenwerking tussen leveranciers wordt door 64% als interessant of mogelijk interessant beoordeeld met name voor het verminderen van het aantal kleinere zendingen Conclusies Bedrijven zijn erg terughoudend in uitbesteden van vervoer en beperkt geïnteresseerd in het organiseren van gezamenlijke faciliteiten. Toch kan ook een minderheid een initiatief steunen en opstarten Wel zijn ondernemers positief over gezamenlijke inkoop afvalbeheer en geïnteresseerd in de exploitatie van een demonstratie ruimte. Een deel van de terughoudendheid is te verklaren doordat de faciliteiten, voordelen en kosten niet uitgewerkt zijn en doordat veel bedrijven zeer zelfstandig opereren Buck Consultants International,

32 Bundelingsinitiatieven FCA 5 Ontwikkeling van een centraal DC 4 Bundeling van distributie naar overige gemeenten en regio s 3 Bundeling van distributie binnen Amsterdam 1 Bundeling van Inkomende goederen van leveranciers 2 Bundeling van uitgaande goederen naar groothandel en supermarktketens Buck Consultants International,

33 1 Bundeling van inkomende goederen van leveranciers Inkomende goederen richting het Food Center Amsterdam Naar verwachting is er potentieel voor het bundelen van inkomende goederen om daarmee de beladingsgraad te verhogen. De huidige beladingsgraad wordt ingeschat op circa 60% De herkomst van goederen is echter zeer divers waarbij 49% afkomstig is uit overig Nederland met beperkte overlap tussen verschillende branches Tussen bedrijven en binnen branches vindt deels bundeling van stromen plaats bijvoorbeeld vanaf visafslaglocaties of door het onderling regelen van logistiek van losse pallets met groente en fruit vanuit Westland/Barendrecht Een deel van de bedrijven ontvangt logistiek vanuit een distributiecentrum van buiten het FCA of via een eigen transportonderneming buiten het FCA waarbij men eerder transport zal willen verzorgen voor derden dan zendingen zal willen uitbesteden Conclusies Bedrijven geven aan dat er samenwerking mogelijk is voor een beperkt aantal buitengebieden (gebieden waarbij slechts een beperkt aantal zendingen bezorgd worden en/of op grote afstand van het FCA) Organisatie van bundeling van deze stromen kan plaats vinden via een tenderprocedure waardoor minder leveranciers het terrein op komen waarmee kostenbesparingen en een vermindering van het aantal voertuigbewegingen te realiseren is Buck Consultants International,

34 2 Bundeling van uitgaande goederen naar groothandel en supermarktketens Ondanks de buik functie van de bedrijven op het FCA vormen groothandel en supermarkten gemiddeld 13% van afzetmarkt, maar zijn zij geen core business voor de meeste bedrijven Bedrijven halen juist op afzet aan inkopers en distributie aan horeca en retail grotere marges waardoor aanwezigheid op het Food Center als belangrijk wordt ervaren De meeste bedrijven maken daarbij gebruik van eigen zware transportvoertuigen of een eigen transportonderneming buiten het FCA waarbij inkomende zendingen gecombineerd worden met uitgaande zendingen Bedrijven zijn terughoudend in de kansen voor het bundelen van deze goederen met name door de spreiding van afnemers door heel Nederland. Toch kan juist het bundelen naar overig Nederland en gezamenlijk uitbesteden van dit vervoer resulteren in hogere beladingsgraden en minder voertuigbewegingen Inzet van Lange Zware Voertuigen (LZV) biedt mogelijkheden voor het verminderen van voertuigbewegingen van Zware voertuigen maar hiervoor lijkt een risicoanalyse voor verkeersveiligheid op de drukke en gevaarlijke toegangswegen noodzakelijk Buck Consultants International,

35 Conclusies Inzet van LZV s biedt kansen voor vermindering van het aantal ritten naar groothandel en supermarkten Afnemers in groothandel zijn verspreid over Nederland met grote verschillen per branche Verschillende bedrijven maken voor vervoer van producten naar groothandel en supermarkten gebruik van een eigen transporteur buiten het FCA waarmee producten gebundeld worden met andere stromen. Meer bundeling is mogelijk en relatief eenvoudig door samenwerking of uitbesteden van vervoer aan logistiek dienstverleners Buck Consultants International,

36 3 Bundeling van fijnmazige distributie van goederen binnen Amsterdam Het food center functioneert al als overslag en bundeling locatie voor efficiënte belevering van goederen aan de Amsterdamse binnenstad. Deze functie kan worden uitgebreid met andere productgroepen bestemd voor de binnenstad en randgemeenten Ontvangers van goederen als retail en horeca in o.a. Amsterdam streven het ontvangen van minder leveringen na en voor het verbeteren van bereikbaarheid en verminderen van voertuigbewegingen in steden is het wenselijk meer goederen te bundelen De meeste bedrijven op het FCA zelf geven echter aan op korte termijn beperkt interesse of mogelijkheden te hebben in het bundelen en uitbesteden van distributievervoer Redenen die worden aangegeven zijn: de mening dat eigen distributie een kernactiviteit en onderscheidend vermogen vormt van de onderneming flexibiliteit van eigen distributie van vervoer en de eisen afnemers aan responssnelheid en service voor de unieke producten persoonlijk contact en behoud van identiteit (bijvoorbeeld een wagen met eigen logo) Meer bundeling en minder eigen vervoer zal desondanks uiteindelijk resulteren in lagere kosten en minder vervoersbewegingen. Meer bundeling door goede organisatie met een hoge servicegraad zal wel het streven moeten zijn van zowel ondernemers als de gemeente Buck Consultants International,

Nota van B&W. Onderwerp Rapport bevooradingsprofiel binnenstad Haarlem. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Rapport bevooradingsprofiel binnenstad Haarlem. B&W-besluit: Nota van B&W Onderwerp Rapport bevooradingsprofiel binnenstad Haarlem Portefeuille M. Divendal Auteurs : Peter Tromp Peter Möllers Telefoon 5114943 E-mail: ptromp@haarlem.nl pmollers@haarlem.nl SB/VV Reg.nr.

Nadere informatie

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Model Stedelijke Distributie Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving

Nadere informatie

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

Stedelijke distributie het opzoeken van de randen

Stedelijke distributie het opzoeken van de randen Stedelijke distributie het opzoeken van de randen EVO Bedrijfsadvies Ton Mooren Easy Fairs 7 & 8 april 2010 Stedelijke distributie Nijmegen start nieuw duurzaam distributie-initiatief (25-3) Amsterdam

Nadere informatie

Logistieke Hub Amsterdam

Logistieke Hub Amsterdam A5 Logistieke Hub Amsterdam A5 N200 Het groene opslag- en distributiepunt aan de rand van Amsterdam, vanwaar goederen met duurzaam vervoer door de stadspoort gaan en waar orders van webwinkels worden afgehandeld.

Nadere informatie

De buik van Amsterdam niet langer verborgen

De buik van Amsterdam niet langer verborgen 1 De buik van Amsterdam niet langer verborgen Ben van de Ven Programmamanager Herstructurering FCA Presentatie t.b.v. CCL over het verduurzamen van de voedselketen en de rol van het FCA FCA over 10 jaar

Nadere informatie

Duurzame stedelijke distributie

Duurzame stedelijke distributie Dagrand Distributie Duurzame stedelijke distributie PIEK Inhoud Aanleiding/ beleid Problematiek Doelstellingen Aanpak 1 proces 2 onderzoek 3 projecten > dagranddistributie 2 Rotterdam Rotterdam 582.000

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB 1 Duurzame Logistiek Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondersteunt ondernemingsorganisaties bij het

Nadere informatie

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015

Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk! Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel Mei 2015 Walther Ploos van Amstel Hogeschool van Amsterdam Lector Citylogistiek Vrije Universiteit

Nadere informatie

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Huidige situatie De gemeente Enschede heeft 3 afvalbrengpunten, in Zuid aan de Vlierstraat, in Oost aan de Lenteweg en in West aan de Binnenhaven. Zuid heeft verreweg

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Innovatie en ondernemerschap bij verminderen voedselverspilling

Innovatie en ondernemerschap bij verminderen voedselverspilling Innovatie en ondernemerschap bij verminderen voedselverspilling Toine Timmermans, Programma manager duurzame voedselketens Bart Groesz, PLUS Klaassen supermarkt Overzicht workshop Innovatie & ondernemerschap

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Stedelijke distributie: kansrijk, onder voorwaarden. H.J. Quak

Stedelijke distributie: kansrijk, onder voorwaarden. H.J. Quak Notitie Stedelijke distributie: kansrijk, onder voorwaarden. H.J. Quak Stedelijke distributie staat al jaren hoog op de lijst van belangrijkste ergernissen van logistiek Nederland. En het lijkt wel of

Nadere informatie

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum Programma Introductie Hema Internetwinkelen bij Hema Lopende initiatieven Onze visie Issues /

Nadere informatie

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 Een vitale en bereikbare binnenstad: dat is het uitgangspunt van het project Stadsbox. Bij een vitale stad hoort prettig winkelen, een drankje drinken

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL SWOT 24 juni 2015 www.ioresearch.nl AGENDA 1. Bevolkingsontwikkeling 2. De markt in beeld 3. Bezoekers aan het woord 4. SWOT-analyse 5. Van kansen naar acties 6. Vervolg

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Mini-masterclass: Zero-Emissie Stadsdistributie Stand van zaken in de praktijk. 12 oktober 2017

Mini-masterclass: Zero-Emissie Stadsdistributie Stand van zaken in de praktijk. 12 oktober 2017 Mini-masterclass: Zero-Emissie Stadsdistributie Stand van zaken in de praktijk 12 oktober 2017 Programma Evofenedex even voorstellen + profiel leden Actuele Ontwikkelingen & Facts en Figures Menukaart

Nadere informatie

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies.

Wij bieden maatwerkoplossingen en voorzien u van deskundig advies. Inhoud Logistiek uitbesteden... 2 Kies voor TLogistics... 2 Kwaliteit is niet noodzakelijk duur... 2 Logistiek voor B2C- als B2B-klanten vanuit Rijen... 3 Locatie Rijen... 3 IT-Systeem... 4 One stop shop...

Nadere informatie

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun Vers voedsel Als je tussenhandel kunt voorkomen, blijft er meer voor de boer over. Dat is een argument voor korte ketens. Die vormen ook een antwoord op de toenemende vraag naar vers en ambachtelijke

Nadere informatie

Zijn al deze voertuigen wel noodzakelijk?

Zijn al deze voertuigen wel noodzakelijk? Onze steden worden steeds minder goed bereikbaar. Binnensteden slibben dicht en door de toename van voertuigen staat de luchtkwaliteit, het winkelklimaat en de veiligheid zwaar onder druk. Het wordt voor

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Quickscan naar de betekenis van internetwinkelen voor de mobiliteit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser Jan Francke Juni 2013 Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid dat is waar het

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het boekenvak

Ontwikkelingen in het boekenvak Ontwikkelingen in het boekenvak Mathijs Suidman Boekenbarometer Q3 2017 19,5% +1,8% 93,1% -0,2% 13,5% -0,3% 79,1% -1,0% Aandeel online verkoop Verkoop fysiek versus Aandeel top-100 op Verkoop na verschijning

Nadere informatie

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen Agrologistiek Een goede vriend voor ondernemers met plannen U verbouwt, verwerkt, verhandelt of vervoert agro producten of levensmiddelen. Dan bent u in goed gezelschap en levert u samen met uw branchegenoten

Nadere informatie

Logistiek Servicecentrum Succes van en voor alle betrokken partijen. Den Haag, 29 november 2013

Logistiek Servicecentrum Succes van en voor alle betrokken partijen. Den Haag, 29 november 2013 Logistiek Servicecentrum Succes van en voor alle betrokken partijen Den Haag, 29 november 2013 Binnenstadservice Collectief goederen- servicepunt van de winkeliers. Het is hun afleveradres. Gevestigd buiten

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Protocol Logistiek Delft

Protocol Logistiek Delft Protocol Logistiek Delft Peter Colon Jeroen Meijer 20 juni 2016, update 29 juni Buck Consultants International Postbus 11717 2502 AS Den Haag Telnr : 070 335 2227 Mobiel : 06 2241 3921 Fax : 070 335 2228

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Duurzame herstructurering Innovatieve aanpak Food Center Amsterdam Jan de Wit

Duurzame herstructurering Innovatieve aanpak Food Center Amsterdam Jan de Wit Duurzame herstructurering Innovatieve aanpak Food Center Amsterdam Jan de Wit Sustainable and resilient cities / Urban Challenges Een van de speerpunten van ons bedrijf: 50% (3,5 miljard) mensen leven

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

1. STRATEGIE EN PROGRAMMA VAN EISEN DE BEIJER

1. STRATEGIE EN PROGRAMMA VAN EISEN DE BEIJER BIJLAGE A 1. STRATEGIE EN PROGRAMMA VAN EISEN DE BEIJER Nadat we kort een profiel schetsen van het De Beijer BV, gaan we in deze bijlage in op de strategie van het bedrijf voor de komende jaren en het

Nadere informatie

Hoe lang is een optimale voedselketen?

Hoe lang is een optimale voedselketen? Hoe lang is een optimale voedselketen? Zo lang als nodig 29 november 2016, Joost Snels Lengte optimale voedselketen? 2 Lengte optimale voedselketen? = KORT? Primaire productie Be- en verwerken Transport

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Nummer Naam. 07.01 Direct koerier, lokaal ongeregeld vervoer. 07.02 Direct koerier, nationaal ongeregeld vervoer

Nummer Naam. 07.01 Direct koerier, lokaal ongeregeld vervoer. 07.02 Direct koerier, nationaal ongeregeld vervoer Nummer Naam 07.01 Direct koerier, lokaal ongeregeld vervoer 07.02 Direct koerier, nationaal ongeregeld vervoer 07.03 Systeem koerier, nationaal geregeld vervoer 07.04 Direct koerier, internationaal ongeregeld

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer StadsOntwikkeling Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer Raadsinformatieavond 4 januari 2011 6-1-2011 1 Schoon vervoer en goederenvervoer in Collegeprogramma 2010 2014 OV én fiets Zo schoon

Nadere informatie

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties

3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3 Cluster 2: Lage bedragen, beperkt aantal transacties 3.1 Typering van het cluster Winkels in food met een laag transactiebedrag zijn vooral de versspeciaalzaken. Als uitgegaan wordt van de standaardindeling

Nadere informatie

Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen. ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83

Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen. ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83 Nieuwe concepten voor leegstaande bedrijfsgebouwen ID&Consult Company info@totaalconcepten.nl www.totaalconcepten.nl 00 31 (0)6 53 98 16 83 May 2012 1. Inleiding Anno 2012-2013 staan veel bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge 1 Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge Wat is de eigenlijke opdracht die Citydepot van de stad Brugge heeft gekregen? CityDepot werd gevraagd een haalbaarheidsstudie op te stellen voor de stad

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Food Lab 26-30 maart. Food Center Amsterdam. Het verduurzamen van de lokale voedselketen en de rol van het Food Center Amsterdam

Food Lab 26-30 maart. Food Center Amsterdam. Het verduurzamen van de lokale voedselketen en de rol van het Food Center Amsterdam Food Lab 26-30 maart Food Center Amsterdam Het verduurzamen van de lokale voedselketen en de rol van het Food Center Amsterdam Ellen Mensink Creative City Lab 30 maart 2012 Programma van dag 5 13.00 Welkom

Nadere informatie

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen?

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Hubs voor kwaliteitsgestuurde logistiek De Supply Chain

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

h) Rechtsbasis Artikel 91 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

h) Rechtsbasis Artikel 91 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Fiche 3: Voorstel gebruik van gehuurde voertuigen voor goederenvervoer 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

Ketenmangement Bloemen 2003-2009

Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Ketenmangement Bloemen 2003-2009 Overheid, Bedrijfsleven en Maatschappelijke organisaties werken samen om de markt te stimuleren en geeft hiermee uitvoering aan het convenant marktontwikkeling Biologische

Nadere informatie

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo

Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Nipo Internationaal succesvol, ook voor u dichtbij!? TNS Growth Map Achtergrond De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft zich tot doel gesteld bedrijven in de regio internationaal meer actief te krijgen om zo

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam

Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam Verkeerstelling Oude Pijp Amsterdam September 2016 Datum: 08-03-2017 Auteur: Nick Heijdeman Inhoud 1. OMSCHRIJVING ONDERZOEK... 3 1.1 Situatieomschrijving... 3 1.2 Omschrijving en doel verkeerstellingen...

Nadere informatie

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011 Last Mile Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Last Mile Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Ca. 40 medewerkers

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Resultaten, conclusie en aanbevelingen obv interviews april 2017 onderzoek in opdracht van Onderzoeksopzet Twee verschillende groepen geïnterviewd: Vaste

Nadere informatie

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Inhoud - Hoe manage ik de logistieke piek? HOE HOUD IK OVERZICHT? Customer wants choice Product assortment Delivery location options Purchase

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2 Kennismaken met logistiek en magazijn deel 2 Bedrijfsdoel Logistiek bedrijf (DCM) 3 J s (5 j s) juiste goederen Juiste hoeveelheid juiste kwaliteit juiste tijdstip juiste plaats Dit alles tegen zo laag

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 DOC3D1, Versie 3.0 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Benoemde Thema s Smart City Breda

Benoemde Thema s Smart City Breda Benoemde Thema s Smart City Breda Smart beheer Waarom? Continue op zoek naar verbetering dienstverlening en efficienter beheer Grote impact op tevredenheid van inwoner en bezoeker en staat van de stad

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Mogelijke oplossingen

Mogelijke oplossingen Aanbieden laad- en loszones & handhaving (3) Locatie Veiligheid van de handelingen voor alle gebruikers (leveranciers en anderen) Toegankelijkheid van laad- en loszones o gemakkelijk maneuvreren en leveren

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZOER]EN 1 7 NOV. 2011. mr. drs. G.A.A. Verkerk. , secretaris.w. Andriessen l.s. Geachte heerfmevrouw,

Gemeente Delft VERZOER]EN 1 7 NOV. 2011. mr. drs. G.A.A. Verkerk. , secretaris.w. Andriessen l.s. Geachte heerfmevrouw, Wijk- en Stadszaken hm Milieu Doorkiesnummers: Telefoon 260 22 64 Fax 21 3 68 23 Aan De leden van de Gemeenteraad VERZOER]EN 1 7 NOV. 2011 Datum 14-1 1-2011 Ons kenmerk 1181575 Uw brief van Onderwerp Aanbieding

Nadere informatie

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011 Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie 1 De kern De maakt

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Foodstep Marktontwikkeling

Foodstep Marktontwikkeling Foodstep Marktontwikkeling Onze filosofie Ons doel is mensen en organisaties in food en services stap voor stap te verbeteren door inzicht te geven in de markt en uw marktpositie en de basis te leggen

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Bijeenkomst @ Stadregio, d.d. 30-10-2013 Marcel Ludema Lector Logistics Hogeschool Rotterdam RDM Sustainable Solutions Platform Logistiek in de Bouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie