Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam"

Transcriptie

1 Logistieke inventarisatie Food Center Amsterdam Eindrapportage Uitgevoerd in opdracht van: Verenigde bedrijven FCA Platform Agrologistiek Gemeente Amsterdam Den Haag, april 2011

2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond 2 Logistiek profiel Food Center Amsterdam 3 Opinies over bundelingsinitiatieven 4 Overige (logistieke) kansen 5 Conclusies en vervolg Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Inkopersprofiel per segment Profiel per segment Logistieke kansen per doelgroep Buck Consultants International,

3 1 Achtergrond Probleemstelling De Verenigde Bedrijven FCA, de gemeente Amsterdam en Platform Agrologistiek hebben opdracht gegeven een onderzoek te laten uitvoeren, dat tot doel heeft een toekomstgericht beeld te verschaffen van de mogelijkheden tot bundeling van goederenstromen (en mogelijk ruimte) vanuit en naar Food Center Amsterdam. Daarbij gaat het om inzicht te verkrijgen in o.a.: samenstelling van het eigen wagenpark profiel van bezoekers/klanten herkomst en bestemming van goederen zendingsgrootte (o.a. dozen, pallet, rolcontainer) aantal ritten naar en vanaf het foodcenter (toekomstige) behoefte aan koel- en vriesopslag inzicht in behoefte aan gezamenlijke faciliteiten De resultaten moeten daarbij op een zodanige manier worden verwerkt dat inzicht ontstaat in de (on)mogelijkheden tot bundeling en de bereidheid tot samenwerking Buck Consultants International,

4 Achtergrond Een efficiënte logistiek is van groot belang voor de bedrijven die gevestigd zijn op het Food Center. Voertuigbewegingen van en naar het food center zijn aanzienlijk en leiden niet enkel tot kosten voor bedrijven, maar ook maatschappelijke kosten (lees:overlast) en milieueffecten. Mede door de beoogde herstructurering is het van belang te onderzoeken welke kansen er zijn voor: verbetering van de bereikbaarheid van het Food Center vermindering van voertuigbewegingen van en naar het Food Center en daarmee het verbeteren van luchtkwaliteit op lokale wegen realiseren van kostenbesparingen door het optimaliseren en bundelen van logistieke stromen benutten van logistieke kansen bij de aanstaande herstructurering en het voorsorteren op toekomstige logistieke ontwikkelingen bij de inrichting van het toekomstige Food Center benutten van kansen voor een mogelijke distributiefunctie richting de Amsterdamse binnenstad Buck Consultants International,

5 Food Center Amsterdam Het FCA wordt de buik van Amsterdam genoemd: Op het terrein zijn ca. 100 handels- en productiebedrijven op het gebied van (verse) levensmiddelen gevestigd Bij deze bedrijven werken rond de mensen, voor en groot deel betreft dit lokale werkgelegenheid De indirecte werkgelegenheid is omvangrijk De gezamenlijke omzet bedraagt meer dan 1 miljard euro (schatting) op jaarbasis Het FCA levert aan circa grotendeels Amsterdamse klanten, variërend van kleine en middelgrote zelfstandige ondernemingen en instellingen tot detailhandel, horeca, foodservice en marktkooplui Bron: Ambitiedocument Herstructurering FCA Gemeente Amsterdam en Verenigde bedrijven FCA hebben een ambitiedocument opgesteld gericht op de herstructurering van FCA met daarbij aandacht voor: de algemene vernieuwing van het terrein een ambitieus en duurzaam Food Center het verminderen en optimaliseren van vervoersstromen van en naar het Food Center Buck Consultants International,

6 Onderzoeksvragen Welke (on)mogelijkheden zijn er tot bundeling van logistieke stromen en wat is de bereidheid tot samenwerking? Welke logistieke kansen kunnen binnen de herstructureringsopgave uitgevoerd worden? Buck Consultants International,

7 2 Logistiek profiel Food Center Amsterdam Algemene opmerkingen In dit hoofdstuk wordt een logistiek profiel geschetst van Food Center Amsterdam met oa aandacht voor profielen van afnemers, inkomende stromen, uitgaande stromen, voertuigverdeling en herkomst en bestemming Hiervoor zijn met 20 bedrijven en met de Verenigde Bedrijven FCA gesprekken gevoerd over logistiek, bundeling en de bereidheid tot samenwerking. Tevens zijn inkopers geïnterviewd en is gebruik gemaakt van bestaande studies en informatiebronnen Het merendeel van de bedrijven heeft goed inzicht gegeven in vervoersstromen op hoofdlijnen en de mogelijkheden en bereidheid tot samenwerking Wel verschillen de bedrijven sterk in grootte en organisatie van logistiek waarbij de meeste bedrijven meerdere afzetkanalen hebben en zowel inkopers op het terrein zelf leveren als (zelf) bezorging organiseren Voor de bepaling van totaalvolumes, voertuigsamenstelling en bezorgingen gaat het om een inschatting deels op basis van aannames vanwege de grote verscheidenheid in branches, afzetkanalen, verschil in grootte van bedrijven en beperkt inzicht in de toekomstige samenstelling van het FCA en bijbehorende logistieke inrichting Buck Consultants International,

8 Geïnterviewde bedrijven Bedrijven: A.C. Loogman & Zn Al Hoceima Buurtjes Horeca Leverancier De Kweker De Stigter AGF Duncker Koel & Vries Duncker Transport G. Schonhage & Zn G.C. van Egmond BV Gebroeders Rustenburg BV Jac van der Mey & Zn. BV Jan van As Kemo Vlees BV/ Vleescentrum Meines BV Mevlana BV Miedema & Zoon BV Paardekooper Verpakkingen Sernay International BV Stam Aardappelgroothandel Vroegop Windig AGF BV Overig: Verenigde bedrijven FCA Aangezien een beperkt deel van de FCA-bedrijven is geïnterviewd, moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd Buck Consultants International,

9 Profiel geïnterviewde bedrijven Aantal bedrijven in % Huidig opp in m2 in % FTE* in % Aardappelgroothandel 3 17% % 40 7% Groothandel in groente en fruit 4 22% % 93 17% Groothandel in levensmiddelen 5 28% % % Groothandel in vis 2 11% % % Groothandel in vlees en gevogelte 2 11% % 45 8% Overig 2 11% % 9 2% Totaal % % % Bij de interviews is onderscheid gemaakt naar 6 branches Tijdens de interviews zijn de volgende thema s kwantitatief en kwalitatief in kaart gebracht: A Profiel bedrijf B Inkomende stromen/ Goederenontvangst C Uitgaande stromen/ Distributie D Faciliteiten en opinie Buck Consultants International,

10 Gebruik en groei van ruimte Inschatting oppervlakte gebruik* Totaal Huidig 2013 Verschil FTE Aardappelgroothandel % 40 Groothandel in groente en fruit % 93 Groothandel in levensmiddelen % 315 Groothandel in vis % 120 Groothandel in vlees en gevogelte % 45 Overig % 9 Eindtotaal % 622 * Bij de overige geïnterviewde bedrijven waren geen cijfers bekend Conclusies De gemiddelde verwachte groei in ruimtebehoefte bedraagt 25% tot 2013 met name door bestaand gebrek aan ruimte en deels door verwachte groei van bedrijven. Een deel van de benodigde ruimtegroei kan daarnaast gefaciliteerd worden door meer efficiency Gemiddeld wordt een lichte daling verwacht in ruimtegebruik voor groente en fruit, maar sterke groei bij levensmiddelen, vis en vlees en gevogelte Bedrijven geven aan dat de verwachte oppervlakte behoefte zeer afhankelijk is van onderhandelingen rondom de herstructurering en de samenstelling van het terrein Het merendeel van de bedrijven profiteert zowel van inkopers als (eigen) distributie binnen Amsterdam. Een deel van de bedrijven is niet gebonden aan inkopers en de locatie binnen Amsterdam op zich, maar levert zeker aan de Amsterdamse horeca en retail waarbij de locatie centraal is voor Noord-West Nederland Aandachtspunt 1: een deel van de buikbedrijven is niet gebonden aan inkopers en de locatie binnen Amsterdam Buck Consultants International,

11 Afzetkanalen 4% 13% 6% Horeca 33% Catering Retail Instellingen 40% 4% Groothandel of supermarkten Overig Conclusies Met 40% heeft retail het grootste marktaandeel bij de geïnterviewde bedrijven, gevolgd door horeca met 33% en groothandel met 13% De bedrijven leveren een aanzienlijk deel aan groothandel en supermarkten, deels binnen Amsterdam maar ook aan overig Nederland Instellingen, catering en bezorging van hoogwaardige horeca en retail worden als belangrijkste groeimarkten gezien, terwijl leveringen aan Hollandse groentewinkels afneemt Buck Consultants International,

12 Afzetkanalen per branche 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Horeca Retail Catering Instellingen Groothandel of supermarkten Overig 20% 10% 0% Groente en fruit Aardappelgroothandel Vlees en gevogelte Vis Levensmiddelen Conclusies Bedrijven leveren gemiddeld 41% aan retail bedrijven en 33% aan horeca bedrijven Alle segmenten hebben 3 of meer marktkanalen en de meeste bedrijven leveren zowel fijnmazig als aan groothandel De verschillen in afzetkanalen zijn erg groot tussen de branches Overig Totaal Buck Consultants International,

13 Worden producten afgehaald of bezorgd bij klanten? 48% 13% Totaal Conclusies 39% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Groente en fruit Aardappelgroothandel Vis Vlees en gevogelte Levensmiddelen Met name levensmiddelen (48%), groente en fruit (44%) en overige diensten worden op het FCA zelf ingekocht door afhalers. De geïnterviewde visbedrijven (bezorging en verwerking) hebben geen afhalers, maar dit vindt wel plaats op het FCA als geheel op de vismarkt. Gemiddeld wordt slechts 13% bezorgd door derden ( transporteur) Een deel van de bedrijven geeft wel aan dat men beschikt over een eigen transportonderneming buiten het FCA waarbij goederen gecombineerd worden met andere zendingen Aandachtspunt 2: het merendeel van de bedrijven maakt grotendeels gebruik van eigen vervoer Buck Consultants International, Overig Totaal Producten worden bezorgd door een transporteur Producten worden bezorgd (eigen vervoer) Producten worden afgehaald

14 Wat is de herkomst van de goederen? 15% Totaal 3% 21% 100% 90% 80% 70% 60% 5% 50% 40% 7% 30% 20% 10% 0% 49% Groente en fruit Aardappelgroothandel Vlees en gevogelte Vis Levensmiddelen Overig Totaal Overig Nederland Direct uit het buitenland Vanuit Zeehavens Uit regio Amsterdam/NH Uit Barendrecht/Bleiswijk/Westland Van het FCA Conclusies Door een grote diversiteit aan producten en leveranciers wordt een aanzienlijk deel (49%) van de goederen beleverd vanuit overig Nederland (niet concentratiegebieden) Bedrijven geven aan dat 21% van de goederen komt van het FCA zelf waarbij de interne vervoersstromen aanzienlijk zijn en met name plaatsvinden met heftruck vervoer Aandachtspunt 3: het FCA vervult een rol als overslag en hub locatie voor Amsterdam Buck Consultants International,

15 Wat is de bestemming van goederen? Totaal 2% 100% 90% 80% 39% 70% 60% 50% 40% 30% Export europa Overig NL Groot Amsterdam 59% 20% 10% Conclusies 0% Groente en fruit Aardappelgroothandel Vis Vlees en gevogelte Levensmiddelen 59% van de goederen is bestemd voor Groot Amsterdam (Amsterdam en de omliggende gemeenten) Een aanzienlijk deel wordt daarbuiten afgezet, waarbij regio Utrecht een belangrijke horeca- en retail markt is voor bedrijven met name segmenten Groente en Fruit, Vlees en Vis De functie van het FCA is voor het merendeel van de bedrijven breder dan enkel de Buik -functie en deze bredere functie is economisch van belang voor de bedrijven. Het toont ook de groeipotentie en dynamiek van de op het FCA gevestigde bedrijven Buck Consultants International, Overig Totaal

16 Wat is de bestemming van goederen binnen Amsterdam? 19% 15% Totaal 32% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zuid West Noord Oost Centrum 16% 18% Aardappelgroothandel Groente en fruit Vis Vlees en gevogelte Levensmiddelen Overig Totaal Conclusies Het centrum wordt door horeca met 32% het meest beleverd vanuit de bedrijven met name door de vis- en vlees branche De omliggende wijken worden veel beleverd met name voor levensmiddelen, waarbij de omliggende wijken West en Oost het meest worden beleverd Voor groente en fruit zijn door aanwezigheid van buitenlandse winkels juist de buitenwijken van groot belang Aandachtspunt 4: voor het FCA als geheel zijn afnemers binnen Amsterdam meer verspreid dan verwacht Buck Consultants International,

17 Wat is de spreiding van zendingen over weekdagen en uren? Spreiding week 35% Spreiding dag 0.3% 0.5% 30% 15.1% 21.0% 25% 20% 21.0% 15% 10% 21.0% 5% 21.0% 0% Voor 7 uur tussen 7 en 9:30 tussen 9:30 en 12:00 tussen 12 en 18:00 na 18:00 Inkopers en bezorging Aflevering goederen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Conclusies Over de dag worden verreweg de meeste zendingen naar het FCA toe bezorgd s ochtends en uitgeleverd en bezorgd gedurende de hele dag De gemiddelde verschillen per weekdag zijn gering, naast minder leveringen op zaterdag en bijna geen leveringen op zondag. Buck Consultants International,

18 Spreiding inkopers en bezorging gedurende de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inkopers Bezorging Conclusies De spreiding van inkopers en bezorging is redelijk gelijk verdeeld over vrijdag t/m zaterdag Gemiddeld hebben bedrijven 52 inkopers per dag en bezorgen aan 93 adressen met grote verschillen onderling Gemiddeld worden naar schatting circa 5-12 adressen beleverd per bezorgrit met grote onderlinge verschillen tussen de bedrijven Buck Consultants International,

19 Voertuigtypen inkomende goederen in % voertuigbewegingen 0% 13% 2% 44% Personenauto's Bestelauto's Lichte vrachtauto Vrachtauto Trekker-oplegger 41% Conclusies Het merendeel van de goederen wordt aangeleverd door zware voertuigen zoals vrachtauto s (44%) en trekker-opleggercombinaties (41%) Toelevering resulteert daarmee in relatief weinig voertuigbewegingen Buck Consultants International,

20 Voertuigtypen uitgaande goederen bezorging en levering in % voertuigbewegingen 6% 0% 9% 4% Personenauto's Bestelauto's Lichte vrachtauto Vrachtauto Trekker-oplegger Conclusies 81% Verreweg de meeste bedrijven verzorgen distributie door eigen bestelwagens Inzet van kleine vrachtwagens voor levering kunnen logistieke kosten verlagen en efficiency verhogen De vereiste inzet van schone zware voertuigen in de milieuzone en de relatief snelle vervanging van bestelvoertuigen zorgt voor een schoon wagenpark. Wel tonen bedrijven interesse voor elektrisch vervoer Buck Consultants International,

21 Analyse totale volume stromen in m 3 Gemiddelde zendingsgrootte varieert van circa 0.1 kuub tot volle vrachtwagenladingen Bedrijven hebben gemiddeld een volume aan inkomende én uitgaande stromen van circa 0,1-0,6 m 3 per m 2 oppervlakte per week Bij aannames voor gemiddelde volumes komt het wekelijks transportvolume op naar schatting tot m 3 of 500 tot 600 volle trekker aanhanger combinaties voor aan- en afvoer van goederen (vergelijk: volume voor alleen aanvoer naar de Amsterdamse binnenring bedraagt circa m 3* ) oppervlakte in m2 volume per week (m3) per m2 totaal volume in m3 Aardappels, Groente, Fruit Algemene levensmiddelen Vlees, Wild, gevogelte Vis Dienstverlening Logistiek * Bron: Actieplan Slimme en schone stedelijke distributie Amsterdam Buck Consultants International,

22 Analyse voertuigbewegingen Het totaal aantal verkeersbewegingen inclusief personenvervoer is geteld (bron: VB FCA) op 5939 inkomende voertuigen voor 2828 unieke voertuigen met gemiddeld 2.10 bezoeken per dag per voertuig. Inkomend en uitgaand gaat dit in totaal om bijna voertuigbewegingen Gemiddeld vinden inkomend en uitgaande voertuigbewegingen plaats van bestelauto s of vrachtwagens (bron: verkeerstellingen gemeente Amsterdam) met daarmee een aandeel van 30-35% in het totaal aantal voertuigbewegingen Inkopers in personenvoertuigen en werknemers zijn verantwoordelijk voor de overige 65-70% van de voertuigbewegingen. Voertuigbewegingen* Bestelbus Kleine vrachtwagen Zware vrachtauto Trekker oplegger* Totaal Poort zuid - Jan van Galenstraat Poort Noord - Haarlemmerweg Totaal voertuigbewegingen per dag Wekelijks totaal bij 6 dagen** * op basis van tellingen gemeente Amsterdam 2006 tussen 6:00 en 18:00 ** bij gemiddeld 6 werkdagen *** bij 1/3 zware vrachtwagens en 2/3 trekker oplegger combinaties Bron: Gemeente Amsterdam, Bewerking BCI Buck Consultants International,

23 Vervoersstromen 5% 39% FCA Inkopers/afhalers op FCA 39% 28% Indicatief* Bezorging in Groot-Amsterdam Inkomende stromen van leveranciers 95% 13% 20% Distributie naar groothandel in overig NL Bezorging aan horeca en retail in overig NL *% volume op basis van enquêtes en extrapolatie naar brancheverhoudingen op het FCA als geheel Buck Consultants International,

24 High level analyse gemiddeld vervoerd volume Op basis van voorgaande volume berekening, voertuigtellingen en interviews is een inschatting gemaakt van het gemiddeld vervoerde volume voor het totaal aan voertuigbewegingen op het terrein Het gemiddelde volume komt daarbij uit op Conclusies 0.2 m 3 per bestelauto 1.0 m 3 voor een kleine vrachtauto 5.0 m 3 voor een vrachtauto 7.5 m 3 voor een trekker-oplegger combinatie Bij volle vrachtwagens van dit volume theoretisch te vervoeren met circa 500 vrachtwagens tegenover vervoersbewegingen nu Bestelbus Kleine vrachtwagen Zware vrachtauto Trekker oplegger* Totaal % inkomend volume 20% 20% 40% 90% 6108 % uitgaand volume 60% 60% 80% 70% 7443 Gemiddeld volume in m Totaal volume in m ,102 m3 per week Inkopers personenauto's ,502 m3 per week Op basis van berekende volumes en verkeerstellingen is de gemiddelde zendgrootte laag. Dit is deels te verklaren door de lage beladingsgraad van voertuigen die leeg terugkomen van distributievervoer en gebruik van bestelauto s voor distributie, maar zelfs dan is de gemiddelde zendgrootte laag bij het aantal voertuigbewegingen. Bundeling van goederenstromen en inzet van grotere voertuigen leidt potentieel tot grote besparingen op het aantal voertuigbewegingen en logistieke kosten Buck Consultants International,

25 Conclusies logistiek profiel Food Center Amsterdam Bedrijven verwachten een groei (25%) in ruimtebehoefte en daarnaast door verbeterde inrichting een hogere capaciteit op bestaande ruimte. Het merendeel van de bedrijven bezorgt aan 48% van de afnemers met eigen vervoer, 39% wordt afgehaald en slechts 13% wordt door derden bezorgd. De verscheidenheid aan afzetkanalen ( gemiddeld >3 per bedrijf) en het grote aantal branches en logistieke eisen zorgt voor complexiteit in logistiek waarbij daghandel en spoedzendingen normaal zijn Ondanks de buikfunctie vormen groothandel en supermarkten met 13% een belangrijk afzetkanaal en wordt 41% van de goederen geleverd aan bedrijven buiten Groot Amsterdam. Daarbij is regio Utrecht een belangrijk afzetgebied voor horeca en retail. Het food center heeft daarmee een veel bredere functie dan levering aan horeca en retail in Amsterdam. 85% van de geïnterviewde bedrijven geeft aan dat 25% of meer van de goederen geleverd wordt aan afnemers buiten Amsterdam. Het Food Center functioneert daarmee als hub voor zowel goederen binnen Amsterdam als daarbuiten 85% van inkomende vervoersbewegingen vindt plaats per vrachtwagen of trekkeroplegger. Bij distributie van uitgaande goederen vind 81% van de vervoersbewegingen plaats met bestelauto s Voor het FCA als geheel zijn afnemers in Amsterdams gemiddeld meer verspreid dan verwacht Eigen vervoer resulteert gemiddeld genomen in meer vervoersbewegingen dan bij uitbesteding aan logistiek dienstverleners. Dit biedt kansen voor het verminderen van het aantal zendingen De gemiddelde zendgrootte en aantal zendingen is relatief gering met potentieel tot bundeling van stromen, inzet van grotere voertuigen en daarmee vermindering van het aantal voertuigbewegingen. Wel betreft het grotendeels kleine distributiezendingen waarmee een lage retourbeladingsgraad deels verklaard wordt Buck Consultants International,

26 3 Opinies over bundelingsinitiatieven In dit hoofdstuk wordt als eerste de opinie van bedrijven rondom bundelingsinitiatieven en gezamenlijke faciliteiten toegelicht. Daarna worden op basis van het logistieke profiel en opinie de volgende bundelingsinitiatieven uitgewerkt: 1 Bundeling van inkomende goederen van leveranciers 2 Bundeling van uitgaande goederen naar groothandel en supermarktketens 3 Bundeling van fijnmazige distributie van goederen binnen Amsterdam 4 Bundeling van fijnmazige distributie naar overige gemeenten en regio s 5 Ontwikkeling van een centraal distributiecentrum voor ontvangst, overslag en distributie Buck Consultants International,

27 Twee opmerkingen vooraf: Veel bedrijven ervoeren de stand van zaken m.b.t. de herstructurering van het FCA ten tijde van het onderzoek als onzeker. In dat licht moeten ook de resultaten inzake bundelingsinitiatieven worden bezien Veel toekomstig beleid waar de FCA-bedrijven mee te maken gaan krijgen (bijv. handhaving luchtkwaliteit Amsterdam) is nog niet concreet, maar heeft wél een impact op het functioneren van het FCA in de komende decennia. De onderzoekers hebben bij de geïnterviewde bedrijven een zekere onbezorgdheid t.a.v. deze maatregelen geconstateerd, waarbij de nodige vraagtekens kunnen worden gezet Buck Consultants International,

28 Opinie bedrijven Bedrijven zijn geïnterviewd over verwachtingen, bundelingsinitiatieven en andere gezamenlijke faciliteiten Verwachtingen In de meeste deelmarkten wordt geen grote verandering verwacht van het type klanten Bedrijven verwachten een lichte afname in het retailsegment (markt, winkels) maar een toename van leveringen aan de institutionele markt en catering Het merendeel van de bedrijven is tevreden over de huidige logistieke organisatie en logistieke mogelijkheden op het foodcenter. Wel wordt aangegeven dat de bereikbaarheid verbeterd kan worden door routering van verkeersstromen via de Haarlemmerweg Bedrijven verwachten een groei in bezorging van goederen met name in de hogere segmenten en binnen Amsterdam (horeca, institutionele bedrijven en catering) Voor het voorspellen van toekomstige logistieke stromen en ruimte is de onderhandeling m.b.t. huurprijzen etc. en de daaruit volgende samenstelling van het FCA van veel groter belang dan marktontwikkelingen Buck Consultants International,

29 Opinie bedrijven Welk van de onderstaande gezamenlijke faciliteiten zijn voor u wenselijk op het FCA? Voor het verbeteren van service of het verminderen van kosten? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gezamenlijke distributie of ontvangst via een centraal DC Verpakken, versnijden of labeling gezamenlijk organiseren Exploitatie van een demonstratieruimte of kookstudio Gedeelde koelruimte of opslagruimte ja misschien nee Gezamenlijk organiseren van afvallogistiek en/of fustruimte Gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeldenergie Samenwerking tussen leveranciers en vervoerders Buck Consultants International,

30 Opinie bedrijven 76% van de bedrijven ziet geen meerwaarde in een centraal DC voor belevering van klanten maar er wel kan samenwerking worden gerealiseerd via één of meerdere onafhankelijke logistiek dienstverleners De redenen die hiervoor worden aangegeven zijn: Vanwege flexibiliteit, identiteitsbehoud en contact met afnemers vertrouwt men liever op eigen organisatie Bedrijven geven aan dat slechts een beperkt aantal zendingen uitbesteed kunnen worden door producteisen en het grote aantal spoedzendingen Bedrijven verkiezen aanwezigheid van onafhankelijke (logistieke) dienstverleners boven centrale organisatie van onder andere logistiek vanwege marktwerking en vrijwillige deelname Bedrijven geven wel aan dat men op buitengebieden kan samenwerken Samenwerking op gebied van verpakking, versnijden wordt door 88% van de bedrijven niet interessant beoordeeld omdat men deze diensten al aanbiedt en men dit op het bedrijf zelf wil aansturen. Wel kan men een gezamenlijke investering doen in machines die maar beperkt gebruikt worden ( bijvoorbeeld voor niet gangbare verpakkingsmaterialen) Buck Consultants International,

31 Opinie bedrijven Bij de vraag over het delen van ruimte (opslag, koelruimte) wordt geanticipeerd op voldoende ruimte na herstructurering van het FCA. Maar 19% van de bedrijven geeft aan dat het interessant of mogelijk interessant is Exploitatie van een demonstratieruimte of proefruimte wordt door horeca leveranciers als positief beoordeeld voor kennisoverdracht en binding van horeca en consument Het gezamenlijk organiseren van afvallogistiek wordt door de bedrijven positief (82%) beoordeeld beoordeeld mits dit kostenvoordelen oplevert. Fustruimte wordt daarbij als beperkt interessant beoordeeld Gezamenlijke inkoop van energie en diensten wordt door 75% van de bedrijven als positief beoordeeld voor het realiseren van kostenbesparingen op energie. Tevens wordt gezamenlijke inkoop van scholing, verzekering en bedrijfsmiddelen positief beoordeeld Samenwerking tussen leveranciers wordt door 64% als interessant of mogelijk interessant beoordeeld met name voor het verminderen van het aantal kleinere zendingen Conclusies Bedrijven zijn erg terughoudend in uitbesteden van vervoer en beperkt geïnteresseerd in het organiseren van gezamenlijke faciliteiten. Toch kan ook een minderheid een initiatief steunen en opstarten Wel zijn ondernemers positief over gezamenlijke inkoop afvalbeheer en geïnteresseerd in de exploitatie van een demonstratie ruimte. Een deel van de terughoudendheid is te verklaren doordat de faciliteiten, voordelen en kosten niet uitgewerkt zijn en doordat veel bedrijven zeer zelfstandig opereren Buck Consultants International,

32 Bundelingsinitiatieven FCA 5 Ontwikkeling van een centraal DC 4 Bundeling van distributie naar overige gemeenten en regio s 3 Bundeling van distributie binnen Amsterdam 1 Bundeling van Inkomende goederen van leveranciers 2 Bundeling van uitgaande goederen naar groothandel en supermarktketens Buck Consultants International,

33 1 Bundeling van inkomende goederen van leveranciers Inkomende goederen richting het Food Center Amsterdam Naar verwachting is er potentieel voor het bundelen van inkomende goederen om daarmee de beladingsgraad te verhogen. De huidige beladingsgraad wordt ingeschat op circa 60% De herkomst van goederen is echter zeer divers waarbij 49% afkomstig is uit overig Nederland met beperkte overlap tussen verschillende branches Tussen bedrijven en binnen branches vindt deels bundeling van stromen plaats bijvoorbeeld vanaf visafslaglocaties of door het onderling regelen van logistiek van losse pallets met groente en fruit vanuit Westland/Barendrecht Een deel van de bedrijven ontvangt logistiek vanuit een distributiecentrum van buiten het FCA of via een eigen transportonderneming buiten het FCA waarbij men eerder transport zal willen verzorgen voor derden dan zendingen zal willen uitbesteden Conclusies Bedrijven geven aan dat er samenwerking mogelijk is voor een beperkt aantal buitengebieden (gebieden waarbij slechts een beperkt aantal zendingen bezorgd worden en/of op grote afstand van het FCA) Organisatie van bundeling van deze stromen kan plaats vinden via een tenderprocedure waardoor minder leveranciers het terrein op komen waarmee kostenbesparingen en een vermindering van het aantal voertuigbewegingen te realiseren is Buck Consultants International,

34 2 Bundeling van uitgaande goederen naar groothandel en supermarktketens Ondanks de buik functie van de bedrijven op het FCA vormen groothandel en supermarkten gemiddeld 13% van afzetmarkt, maar zijn zij geen core business voor de meeste bedrijven Bedrijven halen juist op afzet aan inkopers en distributie aan horeca en retail grotere marges waardoor aanwezigheid op het Food Center als belangrijk wordt ervaren De meeste bedrijven maken daarbij gebruik van eigen zware transportvoertuigen of een eigen transportonderneming buiten het FCA waarbij inkomende zendingen gecombineerd worden met uitgaande zendingen Bedrijven zijn terughoudend in de kansen voor het bundelen van deze goederen met name door de spreiding van afnemers door heel Nederland. Toch kan juist het bundelen naar overig Nederland en gezamenlijk uitbesteden van dit vervoer resulteren in hogere beladingsgraden en minder voertuigbewegingen Inzet van Lange Zware Voertuigen (LZV) biedt mogelijkheden voor het verminderen van voertuigbewegingen van Zware voertuigen maar hiervoor lijkt een risicoanalyse voor verkeersveiligheid op de drukke en gevaarlijke toegangswegen noodzakelijk Buck Consultants International,

35 Conclusies Inzet van LZV s biedt kansen voor vermindering van het aantal ritten naar groothandel en supermarkten Afnemers in groothandel zijn verspreid over Nederland met grote verschillen per branche Verschillende bedrijven maken voor vervoer van producten naar groothandel en supermarkten gebruik van een eigen transporteur buiten het FCA waarmee producten gebundeld worden met andere stromen. Meer bundeling is mogelijk en relatief eenvoudig door samenwerking of uitbesteden van vervoer aan logistiek dienstverleners Buck Consultants International,

36 3 Bundeling van fijnmazige distributie van goederen binnen Amsterdam Het food center functioneert al als overslag en bundeling locatie voor efficiënte belevering van goederen aan de Amsterdamse binnenstad. Deze functie kan worden uitgebreid met andere productgroepen bestemd voor de binnenstad en randgemeenten Ontvangers van goederen als retail en horeca in o.a. Amsterdam streven het ontvangen van minder leveringen na en voor het verbeteren van bereikbaarheid en verminderen van voertuigbewegingen in steden is het wenselijk meer goederen te bundelen De meeste bedrijven op het FCA zelf geven echter aan op korte termijn beperkt interesse of mogelijkheden te hebben in het bundelen en uitbesteden van distributievervoer Redenen die worden aangegeven zijn: de mening dat eigen distributie een kernactiviteit en onderscheidend vermogen vormt van de onderneming flexibiliteit van eigen distributie van vervoer en de eisen afnemers aan responssnelheid en service voor de unieke producten persoonlijk contact en behoud van identiteit (bijvoorbeeld een wagen met eigen logo) Meer bundeling en minder eigen vervoer zal desondanks uiteindelijk resulteren in lagere kosten en minder vervoersbewegingen. Meer bundeling door goede organisatie met een hoge servicegraad zal wel het streven moeten zijn van zowel ondernemers als de gemeente Buck Consultants International,

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

Logistieke efficiency op de Marktplaats voor Logistiek

Logistieke efficiency op de Marktplaats voor Logistiek Logistieke efficiency op de Marktplaats voor Logistiek 14 keer een business case: 14 keer efficiënter, 14 keer minder files Vragen om: 14 keer lef en ondernemerschap 14 keer een frisse blik op logistiek

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie

Samenwerking voor verbeterde logistiek

Samenwerking voor verbeterde logistiek Samenwerking voor verbeterde logistiek Door: Thierry Verduijn en Mirjam Iding Inleiding Onder invloed van trends als toenemende concurrentie, globalisering, versnelde productlevenscycli, massa-individualisering

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS)

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) vorig menu TNO-rapport Inro/Log 2000-09 TNO Inro Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015

Nadere informatie

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Een gids voor gemeenten 01 >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 1 Wat is stedelijke distributie? Problematiek Onderscheid binnen

Nadere informatie

Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet

Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet VersvandeVisser.nl Dit rapport is in opdracht van InnovatieNetwerk opgesteld door: Henk van Eijk en Roy Wubben, Kenlog B.V. 6 maart 2013 Projectleider

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

Concept. Quick Scan Marktpositie Klavers 6 en 8 op het grondgebied van Horst aan de Maas

Concept. Quick Scan Marktpositie Klavers 6 en 8 op het grondgebied van Horst aan de Maas Concept Quick Scan Marktpositie Klavers 6 en 8 op het grondgebied van Horst aan de Maas Uitgevoerd in opdracht van: Development Company Greenport Venlo Buck Consultants International Nijmegen, september

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda.

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda. 1 Boer en consument heffen de vork; herverdeling van de voedselketen Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland. Hoe kan deze beweging groeien? Auteurs Lisa Arkenbout lisamariax@gmail.com

Nadere informatie

Marketingstrategie Bedrijvenpark H2O Definitief concept

Marketingstrategie Bedrijvenpark H2O Definitief concept Vertrouwelijk Marketingstrategie Bedrijvenpark H2O Definitief concept Bedrijvenpark H2O Nijmegen, februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Profilering & positionering H2O 3 Doelgroepenbepaling 4 Input

Nadere informatie

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs.

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs. Visie Agrologistiek Relevante kennisvragen voor onderzoek Oktober 2003 Rapportnummer: B733a Vertrouwelijk Editor: Drs. Marco Duineveld Projectleider: Dr. Willie van den Broek Met bijdragen van: Ir. Arjen

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie

Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties

Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties Ondernemend West-Friesland Vervolg behoefteraming werklocaties 1 Ondernemend West-Friesland Vervolg behoefteraming werklocaties De Bont Voor Ruimte, Urhahn Urban Design en Bureau Buiten In opdracht van

Nadere informatie

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei 2009 2009 Capgemini. De informatie

Nadere informatie

FOCUS OP GROENE STADSLOGISTIEK Schoon en stil

FOCUS OP GROENE STADSLOGISTIEK Schoon en stil TWEEËNTWINTIGSTE & FOCUS OP GROENE STADSLOGISTIEK Schoon en stil EEN TRUCK DIE UW RENDEMENT VERHOOGT RENAULT TRUCKS T Ga ook voor rendementsverhoging en boek nu een demorit op renault-trucks.nl Renault

Nadere informatie