De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Plesmanweg JG Den Haag Postbus EX Den Haag T F Bijlage(n) 1 Datum 15 mei 2013 Betreft Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Geachte voorzitter, In de Regeling van werkzaamheden op 10 april 2013 heeft mevrouw Van Tongeren (GroenLinks) een debat aangevraagd over het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over de naleving van brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Ik heb u toegezegd dat ik een geactualiseerde lijst van bedrijven zou toesturen na hoor en wederhoor van bedrijven en bevoegd gezag. Dit heeft geresulteerd in bijgaande lijst waar onderstaande toelichting onlosmakelijk mee is verbonden. In het rapport Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie zijn 121 bedrijven genoemd die ofwel geen actuele vergunning hadden, ofwel geen goedkeurend inspectierapport, ofwel beide niet. Dertien bedrijven kwamen twee keer in de lijst voor omdat op beide punten niet aan de eisen werd voldaan. In totaal ging het om 108 verschillende bedrijven. Uit de lijst mag niet direct afgeleid worden dat bij deze bedrijven het veiligheidsniveau ernstig tekort schiet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft in een brief aan mij aangegeven dat die suggestie uit de rapportage spreekt. In het rapport wordt echter nadrukkelijk gesproken over uitvoerings- en nalevingstekorten ten aanzien van de voorgeschreven regels. Er wordt geen oordeel gegeven over de actuele veiligheidssituatie. Ik verwacht voor de zomer een landelijke monitor te kunnen opleveren over alle BRZO-bedrijven. Bij deze monitor is ook IPO betrokken. Deze landelijke monitor zal ook een beeld geven van de naleving. Naar aanleiding van de ramp bij Chemiepack in Moerdijk en in het kader van de Europese Richtlijn Seveso III die in 2015 van kracht zal worden, werken overheden en het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van indicatoren die de veiligheidsprestaties meten. Pagina 1 van 7

2 Uit de informatie die tijdens de wederhoor is ontvangen blijkt het volgende: 6 bedrijven zijn geschrapt uit de lijst, aangezien deze op de peildatum van 7 juni wel voldeden aan het toetsingskader. Op het moment van toetsing was echter nog geen actuele informatie aangeleverd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. 40 bedrijven voldoen inmiddels aan de regelgeving. Hier is tussen 7 juni en de vergunning aangepast en/of is een recent en goedkeurend inspectierapport van de brandbeveiligingsinstallatie beschikbaar gekomen. In enkele gevallen is de opslag teruggebracht tot minder dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen, zodat geen automatische brandbeveiligingsinstallatie meer noodzakelijk is. 32 bedrijven beschikken wel over een adequate vergunning, maar het inspectierapport bevat een dubbele conclusie, een ja/nee conclusie. Deze conclusie betekent dat de brandbeveiligingsinstallatie wel functioneert, maar dat niet volledig wordt voldaan aan de eisen van ontwerp, aanleg en onderhoud. Zowel voor het bedrijf als voor het bevoegd gezag is dit een onduidelijke en onwenselijke situatie. Dit is ook in geconstateerd; een nadere toelichting staat in het bovengenoemde rapport. Bij één bedrijf van de 32 beschikken twee opslagen over een goedkeurend inspectierapport en twee andere opslagen over een inspectierapport met een ja/nee conclusie. 30 bedrijven voldoen per nog steeds niet. Bij die bedrijven ontbreekt een adequate vergunning en/of een goedkeurend inspectierapport. Twee van de 30 bedrijven beschikken, ondanks een niet adequate vergunning, toch over een recent goedkeurend inspectierapport. Bij drie van de 30 bedrijven vindt tijdelijk geen opslag van gevaarlijke stoffen meer plaats. De inspectie zal ook dit jaar de stand van zaken monitoren. De bovenstaande resultaten worden in de tabellen in de bijlage weergegeven. In alle gevallen spant het bevoegd gezag zich in om via handhaving of actualisatie van de vergunning de bedrijven te laten naleven. Wel betreft het hier de meest weerbarstige situaties, zodat garanties op spoedige naleving ontbreken. In sommige gevallen betreft het vervanging van verouderde brandblusinstallatie die niet gecertificeerd kunnen worden. Dit vergt van het bedrijf investeringen en soms een wijziging van de vergunning. Dat zijn langer durende processen waarbij veel partijen zijn betrokken. De Inspectie Leefomgeving en Transport zal ook dit jaar de naleving blijven monitoren en druk op het proces houden. In de rapportage zijn problemen rond de certificering benoemd, waarbij de private inspectie-instellingen een rol spelen. Mijn ministerie zal de certificerende instellingen benaderen om na te gaan welke problemen daar precies spelen. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Wilma J. Mansveld Pagina 2 van 7

3 Bijlage 1 Stand van zaken opslag gevaarlijke stoffen PGS 15: actualisatie Tabel 1: Casus vervalt: voldeed d.d. 7 juni 1 vervalt: 2 vervalt: 3 vervalt: 4 vervalt: 5 vervalt: 6 vervalt: Tabel 2: Casus d.d. 7 Agrifirm Plant (vh Zuiddijk 2 B, 4771 PB, Gemeente Moerdijk Agerland) Langeweg 8 Agro-Dyn Vinkesteeg 26, 6065 BH, Gemeente Roerdalen Montfort 9 Agrowin Binnenboomweg 16, 7109 Gemeente Winterswijk BK, Winterswijk 10 Agrowin Haven 2, 7471 LV, Goor Gemeente Hof van Twente 11 AKZO Nobel Decorative Coatings 12 AKZO Nobel Decorative Coatings Groot-Ammers Markkade 50, 4815 HJ, Breda Ambachtsweg 1, 2964 LG, Groot-Ammers 13 Caldic Moezelhavenweg 12, 1043 AM, Amsterdam 14 CAV Agrotheek Industrieweg 2, 1775 PV, Middenmeer 15 Chugoku Paints Sluisweg 12, 4794 SW, Moerdijk 16 Claushuis Holding Nijverheidsweg 26, 3899 AH, Zeewolde 17 Diergaarde Chemical Latexweg 10, 1047 BJ, Storage Amsterdam 18 DSM Pharma Grubbenvorsterweg 8, Chemicals Venlo BV 5928 NX, Venlo Gemeente Breda Gemeente Liesveld Gemeente Amsterdam Gemeente Hollands Kroon Gemeente Moerdijk locatie niet meer in gebruik Provincie Flevoland Gemeente Amsterdam locatie niet meer in gebruik Provincie Limburg Voldoet Pagina 3 van 7

4 Tabel 2: Casus d.d. 19 DSM Resins Ceintuurbaan 5, 8022 AW, Gemeente Zwolle Zwolle 20 Dusseldorp Groep Albert Schweitzerstraat Provincie Gelderland 23, 7131 PG, Lichtenvoorde 21 E. & A. Scheer Deccaweg 20-24, 1042 Gemeente Amsterdam AD,Amsterdam 22 Enthone Koenendelseweg 29, 5222 Gemeente 's-hertogenbosch BG, 's-hertogenbosch 23 Heins Van Zeil Bommelsekade 7, 5301 Gemeente Zaltbommel KL, Zaltbommel 24 ICL-IP Terneuzen Frankrijkweg 6, 4538 BJ, Provincie Zeeland Terneuzen 25 Kbm Master Alloys Waalkade 2, 5347 KS, Provincie Noord-Brabant Oss 26 Keulen Business Park Stein 139, Gemeente Stein 6181 MA, Elsloo 27 Koninklijke Sanders Industriepark Vliedberg Gemeente Heusden 12, 5251 RG, Vlijmen 28 Ndt Europa Damsluisweg 77, 1332 EB, Almere Gemeente Almere 29 NewellRubbermaid (vh TC Bentfield ) Ampèrestraat 12, 2181 HB, Hillegom 30 Oppeneer Olie Mercuriusstraat 5, 4551 LB, Sluiskil 31 Philip Morris Holland Marconilaan 20, 4622 RD, Bergen op Zoom 32 Refresco Benelux Europaweg 6, 2411 NE, (vh Menken Bodegraven Drinks) 33 SGS Malledijk 18, 3208 LA,Spijkenisse 34 Sita Ecoservice Bedrijvenpark Twente Treatment 243, 7602 KJ, Almelo 35 Stahl Europe Sluisweg 10, 5145 PE, Waalwijk 36 Sun Chemical Lokkerdreef 41, 4879 ND, Etten-Leur 37 T.D. Holdings Nieuwe Havenweg 91, (v/h TDG) 1216 BL, Hilversum 38 Van Overloop Beekmanstraat 2, 4527 Gewasbeschermings GA, Aardenburg middelen 39 Veembedrijf De Rijke Mercuriusstraat 2, 4551 LB, Sas van Gent 40 Versteijnen Logistics Prometeusstraat 2, 5048 CC, Tilburg 41 VSM Berenkoog 35, 1822 BH, Geneesmiddelen Alkmaar 42 WPA-Robertus Zeker Oosterhavenkade 19, & Vast 9672 AV,Winschoten 43 WPA-Robertus Zeker Oostervalge 36, 9989 EK, & Vast Warffum 44 WPA-Robertus Zeker Tottenhamstraat 14, 7701 & Vast BM, Dedemsvaart 45 WPA-Robertus Zeker De Noesten 18, 9431 TC, & Vast Westerbork 46 Zandleven Coatings Snekertrekweg 57, 8912 AA, Leeuwarden Gemeente Hillegom Gemeente Terneuzen Provincie Noord-Brabant Gemeente Bodegraven Gemeente Spijkenisse Provincie Overijssel Provincie Noord-Brabant Gemeente Etten-Leur Gemeente Hilversum Gemeente Sluis Gemeente Terneuzen Gemeente Tilburg Gemeente Alkmaar Gemeente Oldambt Gemeente Eemsmond Gemeente Hardenberg Gemeente Midden- Drenthe Gemeente Leeuwarden Pagina 4 van 7

5 Tabel 3: Casus niet: inspectierapport (IR) met dubbele conclusie ja/nee 47 A.D. Productions Markweg-Zuid 27, Gemeente Moerdijk IR met ja/nee 4794 SN, Heijningen 48 AKZO Nobel Car Rijksstraatweg 31, Provincie Zuid-Holland IR met ja/nee Refinishes (1) 2171 AJ,Sassenheim 49 Alko Research Kunneweg 9, 6088 NV, Gemeente Leudal IR met ja/nee International Roggel 50 Biesterfeld Eikenlaan 20, 2404 BR, Provincie Zuid-Holland IR met ja/nee Nederland Alphen aan den Rijn 51 Chempropack Donker Duyvisweg 45, Gemeente Dordrecht IR met ja/nee 3316 BL, Dordrecht 52 Chemtura Ankerweg 18, 1041 AT, Provincie Noord-Holland IR met ja/nee Netherlands B.V Amsterdam 53 CZAV Oostelijke Kanaalweg 5 Gemeente Kapelle IR met ja/nee 4424 NC, Wemeldinge 54 D.B.M. Blending Westelijke Randweg 9, Gemeente Moerdijk IR met ja/nee 4791 RT, Moerdijk 55 De Rijke Act Malledijk 1, 3208 LA, Gemeente Spijkenisse IR met ja/nee Spijkenisse 56 Diechemco Containerweg 6, 2742 Gemeente Waddinxveen IR met ja/nee RA, Waddinxveen 57 Greif Isarweg 10, 3198 LP, Provincie Zuid-Holland IR met ja/nee Rotterdam 58 H.C.I. Holland Marconistraat 12, 7903 Gemeente Hoogeveen IR met ja/nee Coatings Industries AG, Hoogeveen 59 Hst Logistiek Transportcentrum 21, Gemeente Enschede IR met ja/nee 7547 RT, Enschede 60 Kroonint Protective Planckstraat 21, 3316 Gemeente Dordrecht IR met ja/nee Coating GS, Dordrecht 61 Metalak Holding Sir Rowland Hillstraat Gemeente Tiel IR met ja/nee 8, 4004 JT, Tiel 62 MSD (vh Organon Veersemeer 4, 5347JN, Provincie Noord- IR met ja/nee N.V.) Oss Brabant 63 NewCo Europe Tradeboulevard 7, Gemeente Moerdijk IR met ja/nee 4761RL, Zevenbergen 64 Nuplex Resins Synthesebaan 1, 4612 Provincie Noord- IR met ja/nee RB,Bergen op Zoom Brabant 65 PFW Aroma Nijverheidsweg 60, Provincie Gelderland IR met ja/nee Chemicals 3771 ME, Barneveld 66 PPG Coatings Oceanenweg 2, 1047 Gemeente Amsterdam IR met ja/nee BB, Amsterdam 67 PPG Coatings Papesteeg 95, 4006 Provincie Gelderland IR met ja/nee WC, Tiel 68 ProDelta Distriport Butaanweg 5-7, 3196 Gemeente Rotterdam IR met ja/nee Benelux KC, Rotterdam 69 Profytodsd Fortuinweg 4-8, 9101 Gemeente Dongeradeel IR met ja/nee PE, Dokkum 70 Romar-Voss C.V. Grote Laak 17, 6088 NJ, Roggel Gemeente Leudal IR met ja/nee Pagina 5 van 7

6 Tabel 3: Casus niet: inspectierapport (IR) met dubbele conclusie ja/nee 71 S.T.C. Holland Neonweg 41, 3812 RG, Provincie Utrecht IR met ja/nee Amersfoort 72 Shipcoat Industrieweg 17, 2995 Gemeente Zwijndrecht IR met ja/nee BE, Heerjansdam 73 Stolthaven Moerdijk Middenweg 30, 4782 Gemeente Moerdijk IR met ja/nee (vh Den Hartogh) PM, Moerdijk 74 Technische Anthony Fokkerweg 5, Provincie Zuid-Holland IR met ja/nee Universiteit Delft 2629 HC, Delft 75 Tremco Illbruck Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel Gemeente Giessenlanden IR met ja/nee 76 Van Vliet Groep Milieu- Dienstverleners 77 Verfindustrie Heeren en Meijer 78 Vitesse Logistics (vh Geodis Vitesse) Grote Wade 45, 3439 NZ, Nieuwegein Turfstekerstraat 34, 1431 GE, Aalsmeer Columbusweg 24, 5928 LC, Venlo Provincie Utrecht IR met ja/nee Gemeente Aalsmeer IR met ja/nee Gemeente Venlo IR met ja/nee (1): 2 opslaghallen met goedkeurend IR, 2 opslaghallen met IR met ja/nee conclusie Tabel 4: Casus niet: vergunning niet adequaat (n.a.) en/of geen recent goedkeurend IR 79 AKZO Nobel Decorative Coatings 80 Amsteldijk Beheer 81 Avery Dennison Materials Zevenakkersweg 4, 8191 AA, Wapenveld Amsteldijk-Noord 35, 1422 XX, Uithoorn H A Lorentzweg 2, 2408AT, Alphen aan den Rijn 88 DL Freight Management Rotterdam Trawlerweg 22, 3133 KS, Vlaardingen 89 Eastman (3) Herculesweg 35, 4338 PL, Middelburg 90 Firma J. van der Patrijsweg 1, 4791 RV, Graaf & Zn. Klundert Gemeente Heerde vergunning n.a., goedkeurend IR Provincie Gemeente Noord-Holland Bedrijfsbrandweer niet Alphen a/d Rijn Gemeente Utrecht geen IR Gemeente 82 BASF Strijkviertel 67, 3454 PK, De Meern 83 Bolidt Kunststoftoepassing Nijverheidsweg 37, 3341 LJ, Hendrik-Ido- Ambacht 84 Boom Rabroekenweg 20, 7942 JE, Meppel 85 Brinkman Agro Woutersweg 10, 2691 PR, 's-gravenzande 86 Cerexagri (2) Tankhoofd 10, 3196 KE, Rotterdam 87 Cimcool Industrial Schiedamsedijk 20, Products 3134 KK, Vlaardingen Hendrik-Ido- Ambacht vergunning n.a., geen IR IR met afkeur Gemeente Meppel geen IR Gemeente Westland geen IR Provincie Zuid-Holland geen IR Gemeente Vlaardingen geen IR Gemeente Vlaardingen vergunning n.a., IR ja/nee Provincie Zeeland geen IR Gemeente Moerdijk IR met afkeur Pagina 6 van 7

7 Tabel 4: Casus niet: vergunning niet adequaat (n.a.) en/of geen recent goedkeurend IR 91 Givaudan Huizerstraatweg 28, Provincie Noord-Holland geen IR 1411 GP, Naarden 92 Handelsonderneming Vlamings Nachtegaallaan 29, 5425 RT, De Mortel Gemeente Gemert-Bakel vergunning 93 Kluthe Benelux B.V Produktieweg 8, 2404 CC, Alphen aan den Rijn 94 Koninklijke Ten Cate Campbellweg 30, 7443 N.V. PV, Nijverdal 95 Lancelot Land (vh Ridderhaven Property II ) Ridderhaven 7, 2984 BT, Ridderkerk 96 Maiburg Lijmen Schutweg 6, 5145 NP, Waalwijk 97 Mavom Handelsweg 6, 2404 CD, Alphen a/d Rijn 98 Mepavex Logistics Blankenweg 11, 4612 RC, Bergen op Zoom 99 P.K. Koopmans Nieuweweg 5, 9073 Lakfabrieken GN, Marrum 100 S.C. Johnson Groot Mijdrechtstraat Europlant 81, 3641 RV,Mijdrecht 101 Sachem Europe Van Voordenpark 15, 5301 KP, Zaltbommel 102 Tata Steel (vh Corus Wenckebachstraat 1, Staal) 1951 JZ, Velsen 103 Theunisse Gibsonstraat 11, 4651 Gewasbeschermings SW, Steenbergen middelen (4) 104 TWO Chemical Ankerkade 31, 6222 Logistics NL, Maastricht 105 TWO Chemical De Vlotkampweg 67, Logistics 6545 AE, Nijmegen 106 Van den Anker Tussenriemer 7, 4704 Beheer RT, Roosendaal 107 Wesseling Transport Anton Philipsweg 20, 2171 KX, Sassenheim 108 Willems Balgoij Houtsestraat 13, 6613 AC, Balgoij Gemeente Alphen a/d Rijn vergunning Provincie Overijssel geen IR Gemeente Ridderkerk IR met afkeur Gemeente Waalwijk vergunning n.a., goedkeurend IR Provincie Zuid-Holland IR met afkeur Gemeente Bergen op Zoom geen IR Gemeente Ferwerderadiel vergunning Provincie Utrecht geen IR Provincie Gelderland vergunning Provincie Noord-Holland geen IR Gemeente Steenbergen geen IR Provincie Limburg geen IR Gemeente Nijmegen geen goedkeurend IR Gemeente Roosendaal vergunning n.a., IR ja/nee Gemeente Teylingen geen IR Gemeente Wijchen geen IR (2), (3) en (4): opslag gevaarlijke stoffen is leeg, bevestigd door bevoegd gezag Pagina 7 van 7

Bedrijven BRZO peildatum 1 september 2011 REGIO

Bedrijven BRZO peildatum 1 september 2011 REGIO Bedrijfsnaam VR/PBZO Straat Nr Postcode Plaats Prov. LAT regio Bg WABO Toezichthouder milieu Arbeidsinspectie Veiligheidsregio Toezichthouder Waterwet 1 1e Ned. Kunstvuurwerkfabriek J.N. Schuurmans V.O.F.

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen NT2 is in 1992 ingesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen als landelijk erkend examen. Het examen is afgestemd op het taalgebruik

Nadere informatie

Datum 29 september 2014 Betreft Consultatie/ audit prestatie-indicatoren, NS en decentrale spoorconcessies, toiletten in Sprinters.

Datum 29 september 2014 Betreft Consultatie/ audit prestatie-indicatoren, NS en decentrale spoorconcessies, toiletten in Sprinters. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites van alle Nederlandse gemeenten en van de website van de Rijksoverheid. Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder :..... KVK-nummer :.. NZa-code (indien bekend)

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder... KVK-nummer... NZa-code (indien bekend). Stichtings

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 Definitieve versie juni 2014 Bestuursverklaring zorginkoop langdurige zorg 2015 1 BESTUURSVERKLARING Ten behoeve van de zorginkoop

Nadere informatie

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ=

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= _K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= *ZE92EF71405* = = Gegevens Zaaknummer: ZA.13-21173/DB.13-1296 Onderwerp : Decembercirculaire gemeentefonds 2012 Steller : Ingrid Miedema-Berens Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gijs Gerrits strategisch beleidsmedewerker milieu gemeente Beuningen

Gijs Gerrits strategisch beleidsmedewerker milieu gemeente Beuningen Onderbouwingen van de invoergegevens voor de NSL Monitoring 2011 Aangeleverd door de wegbeheerders bij het accorderen (actualisatie monitoringsronde 2011) name Type Geaccordeerd onderbouwing `s-gravenhage

Nadere informatie

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 adressenoverzicht 2013-2014 Staatsexamens Nederlands als tweede taal CURSUSSEN EN EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMENS NT2 2 ADRESSENOVERZICHT 2013-2014 3 Inhoud

Nadere informatie

Werkpleinen en werkgebieden UWV

Werkpleinen en werkgebieden UWV Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.27 Werkpleinen en werkgebieden UWV bronnen werk.nl, juni 2015 Staatscourant 2015 nr 919, d.d. 15.1.2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 Werkplein bezoeken Veel dingen

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2012

Kantoren in cijfers 2012 Kantoren in cijfers 2012 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2013

Kantoren in cijfers 2013 Kantoren in cijfers 2013 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Groepswerk binnen het medisch maatschappelijk werk

Groepswerk binnen het medisch maatschappelijk werk Bijlagen Groepswerk binnen het medisch maatschappelijk werk Inventarisatie en behoefteschets ten aanzien van groepswerk in het medisch maatschappelijk werk Opdrachtgever Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden.

Nadere informatie

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om persoonlijke redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Betreft Totaalbeeld masterplannen kantoorhuisvesting Geachte

Nadere informatie

Eindrapportage Kennisimpuls December 2010

Eindrapportage Kennisimpuls December 2010 vereniging Wonen boven Winkels Nederland Postadres: Postbus 82422, 2508 EK, Den Haag T: +31 (0)6 511 80 625 info@wonenbovenwinkelsnederland.nl www.wonenbovenwinkelsnederland.nl Eindrapportage Kennisimpuls

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer

Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer 2008-2012 Eindrapportage Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie