HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors."

Transcriptie

1 WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #08 BTW en Logistiek Augustus 2014 Deze whitepaper is verrijkt met Layar. 1. Download de gratis Layar-app voor Android of iphone. 2. Vindt de pagina s met het Layar logo. 3. Open Layar, houd de telefoon boven de pagina en Tap to view om de actie te starten. 4. Houd de telefoon boven de pagina, luister, bekijk en zie meer! U verzorgt het transport van Maastricht naar Utrecht in opdracht van een Belg. Waar is deze dienst belast? Een Nederlands vervoersbedrijf vervoert goederen vanuit België naar Duitsland in opdracht van een Nederlandse ondernemer. BTW berekenen? U verhuurt opslagruimte aan een buitenlandse ondernemer; factureert u met BTW? De regels voor BTW en logistiek zijn niet in één A4-tje samen te vatten. Er zijn simpelweg teveel uitzonderingen. De Belastingdienst en uw wederpartij eisen in toenemende mate wel dat u aan alle regels voldoet. We kunnen niet alle antwoorden geven maar wel de meest voorkomende vragen hier praktisch benaderen. Waar is de dienst belast? Een belangrijke vraag is waar de plaats van dienst is voor de BTW. Er gelden twee hoofdregels om de plaats van dienst te bepalen. Eén hoofdregel voor diensten verricht tussen ondernemers (B2B) en één voor diensten verricht aan niet-ondernemers (B2C). B2B-hoofdregel De plaats van dienst is waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Ook geldt deze regel als de afnemer een rechtspersoon/niet-ondernemer is en wel in het bezit is van een BTW-identificatienummer. Onder deze hoofdregel zijn alle diensten belast in het land waar de afnemer (die in bezit is van een BTW-identificatienummer) is gevestigd. Goederenvervoer valt onder deze hoofdregel. De dienst is dus belast in het land van de afnemer en heffing van Nederlandse BTW is niet aan de orde. Om te voorkomen dat ondernemers buitenlandse BTW in rekening moeten brengen, wordt de heffing van BTW verlegd. De verleggingsregeling houdt in dat de dienstverrichter geen BTW in rekening mag brengen aan de afnemer, maar dat de afnemer van de dienst verantwoordelijk wordt gehouden om de BTW te voldoen op de eigen BTW aangifte. Wat moet u doen bij een intracommunautaire dienst? U stuurt een factuur zonder BTW waarop u noteert: BTW verlegd of VAT reverse charge en het BTW-nummer van de afnemer. Controleer dus bij voorkeur van te voren het BTW- nummer van de afnemer op de site van de EU. U geeft deze dienst aan in uw BTW-aangifte bij vraag 3b. U geeft deze dienst op in uw Opgaaf Intracommunautaire Prestaties. In dit nummer 1-2. BTW en Logistiek 2. Klantcase Bewaakte opslagruimte 3. 0%-tarief Nultarief, BTW verlegd en BTW-vrijgesteld De fiscaal vertegenwoordiger 4. Een bijzondere vorm van opslag; het douaneentrepot Tanken in het buitenland 5. Contactgegevens 1

2 Afnemers buiten de EU hebben soms geen eigen BTW nummer maar dan mag u uit andere omstandigheden afleiden dat iemand ondernemer is. Om antwoord te geven op de vragen: De eerste dienst (in opdracht van een Belg) is belast in België; de tweede dienst (in opdracht van een Nederlander) is belast in Nederland, geheel anders dus dan waar het vervoer feitelijk plaatsvindt. De derde vraag is wat moeilijker te beantwoorden, omdat hier wellicht een uitzondering op de hoofregel van toepassing is. Uitzonderingen B2B-hoofdregel Toch zijn ook op de nieuwe hoofdregel een aantal uitzonderingen. North Logistics B.V. heeft een logistiek bedrijf. Naast het goederenvervoer regelen zij ook de opslag van goederen in hun eigen opslagruimtes. Hoe moeten zij factureren aan hun buitenlandse opdrachtgevers, met hun stelling: Buitenlandse partijen eisen een factuur zonder BTW. Op basis van het arrest van het EU Hof van Justitie van 27 juni 2013 is wel duidelijker wanneer er sprake is van diensten met betrekking tot onroerend goed en wanneer van overige diensten. De diensten met betrekking tot onroerend goed zijn belast in het land waar het onroerend goed is gelegen. De overige diensten zijn belast in het land waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Het Hof oordeelt dat een samengestelde dienst van opslag slechts onder diensten met betrekking tot onroerend goed valt als: de opslag de hoofddienst van één enkele handeling uitmaakt en aan de afnemers van die dienst een gebruiksrecht op een uitdrukkelijk bepaald onroerend goed of een gedeelte daarvan verleend wordt. Het Hof merkt hierbij onder andere op dat de diensten niet onder diensten met betrekking tot onroerend goed vallen Klantcase Deze proberen zoveel mogelijk de BTW te heffen in het land van verbruik. De belangrijkste uitzondering in de logistieke sector is verhuur van onroerend goed met de vraag: Geldt voor opslagdiensten de hoofdregel of de uitzondering? Lees hierover verder in de klantcase. B2C-hoofdregel Over het algemeen zal in de logistieke sector aan ondernemers gefactureerd worden. Indien er wordt gefactureerd aan een niet-ondernemer, die niet in het bezit is van een btw-identificatienummer is de hoofdregel voor B2C diensten van toepassing: de plaats van dienst is waar de dienstverlener van de dienst is gevestigd. als haar afnemers niet het recht hebben om het gedeelte van het gebouw waar hun goederen zijn opgeslagen te betreden. Concreet betekent dit als iemand een duidelijk aangewezen gedeelte van de opslag exclusief mag gebruiken, er sprake is van verhuur en de dienst dus belastbaar is in Nederland. Daar kunnen we dan ook weer twee kanten mee op: de hoofdregel in de BTW is namelijk dat verhuur is vrijgesteld van BTW. In de praktijk wordt meestal gekozen voor een verhuur met BTW. Anders kan de verhuurder namelijk zijn voorbelasting niet in aftrek brengen. Aangezien North Logistics B.V. haar pand drie jaar geleden heeft gebouwd zouden ze -bij toepassing van de vrijstelling- alsnog voorbelasting moeten terugbetalen voor de BTW die destijds in aftrek is gebracht. Als er niet een duidelijk bepaald gedeelte ter beschikking staat, dan is er sprake van overige diensten en geldt bij buitenlandse afnemers met een BTW-nummer de verleggingsregeling. North Logistics B.V. kan hier voortaan rekening mee houden bij het sluiten van de contracten en zo de buitenlandse afnemer een factuur zonder BTW uitreiken! Bewaakte opslagruimte In dit kader past ook de volgende zaak: Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft op 26 mei 2014 geoordeeld dat een B.V. die bewaakte opslagruimte in een gehuurd pand verhuurde in feite vrijgestelde onroerende zaken verhuurde. De huurders mochten naast de huur van de opslagruimten ook gratis gebruik maken van een bestelbus of aanhangwagen. Toch mocht deze B.V. de BTW op de huur van dat pand dus niet als voorbelasting in aftrek brengen. De B.V. gaf aan de klanten tegen vergoeding en voor een afgesproken periode het recht op uitsluitend gebruik van een afgesloten deel van het pand en dit kwalificeert volgens de Rechtbank als verhuur van onroerend goed en niet als overige dienst. 2

3 Als uw dienst belast is in Nederland betekent dat niet automatisch dat u met 21% BTW moet factureren. Voor een groot aantal handelingen in de logistieke sector geldt het zogenaamde nultarief. Het 0%-tarief geldt voor: het vervoer dat de EU in- en uitgaat; het vervoer dat daarop aansluit of daaraan vooraf gaat. De vervoersdienst voor nog niet-ingevoerde goederen kan onder het nultarief vallen als op het vervoersdocument als afzender of als geadresseerde staat vermeld een cargadoor, zee rederij, douane-expediteur of internationaal vervoerder. Bovendien moet uit het douanedocument blijken dat de goederen onmiddellijk voorafgaand aan het vervoer vanuit een niet-eu land in Nederland onder een douaneregime zijn gebracht. Het vervoer van reeds ingevoerde goederen tot de plaats van bestemming valt ook onder het nultarief. De plaats van bestemming is dan de plaats in de EU waar de afnemer de goederen wil laten Het 0%-tarief afleveren. Dit moet blijken uit de gegevens zoals die bekend zijn op het moment van invoer. Diensten als opslag, laden en lossen van goederen (afkomstig uit niet-eu landen) die onder een douaneregeling vallen, zijn onderworpen aan het nultarief. Als de opslag een korte tijd doorloopt nadat het douaneregime is vervallen, valt dit ook onder het nultarief. Na verloop van tijd gaat de opslag echter onder de normale BTW-regels vallen en wordt daarmee belast met 21% BTW. Diensten ten behoeve van internationaal goederenverkeer zijn belast met 0%. Het gaat om de werkzaamheden bij het goederenvervoer die ook met 0% zijn belast. Het gaat onder meer om de diensten bij zeeschepen en de lading van zeeschepen, diensten bij vliegtuigen en de lading van vliegtuigen en het laden en lossen van zeeschepen, binnenschepen, vliegtuigen, wagons en vrachtauto s. De ondernemer die het nultarief toepast heeft daarvoor de bewijslast! Nultarief, BTW verlegd en BTW-vrijgesteld Wat is nu het verschil tussen deze drie varianten: in alle drie de situaties wordt er toch geen Nederlandse BTW in rekening gebracht? Nultarief; de dienst is belast met 0% BTW. Doordat de dienst wel belast is, heeft u recht op aftrek van voorbelasting; BTW verlegd; de dienst is gewoon belast met BTW maar wordt geheven van de afnemer. In de wet is vastgelegd dat u ook hier recht heeft op aftrek van uw voorbelasting; BTW vrijgesteld; lijkt leuk maar is dat zeker niet altijd: u hoeft geen BTW te factureren maar mag ook geen voorbelasting in aftrek brengen. De fiscaal vertegenwoordiger Nederland staat bekend om haar logistieke faciliteiten. Eén van de fiscale faciliteiten zit in de BTW. Normaal gesproken dient op het moment van invoer van goederen de BTW te worden voldaan. Vervolgens kan het maanden duren voordat de importeur deze BTW terugkrijgt van de Belastingdienst. Om dit liquiditeitsnadeel te voorkomen, kan worden verzocht om de zogenaamde verleggingsregeling bij invoer toe te passen. De verleggingsregeling bij invoer zorgt ervoor dat de BTW op ingevoerde goederen niet afgedragen hoeft te worden. Omdat de BTW wordt opgenomen in de periodieke aangifte en in dezelfde aangifte deze BTW als voorbelasting wordt teruggevraagd, vindt er geen geldstroom plaats voor de BTW op invoer. Als een importeur niet in Nederland is gevestigd mogen zij deze regeling alleen toepassen als ze een fiscaal vertegenwoordiger aanwijzen. De fiscaal vertegenwoordiger voldoet voor de buitenlandse ondernemer aan de administratieve verplichtingen voor de BTW. HLB Fiscal Rep is ingesprongen op de behoefte om dit liquiditeitsvoordeel te behalen en treedt als fiscaal vertegenwoordiger op voor buitenlandse ondernemers. Vandaar dat HLB Fiscal Rep veel samenwerkt met logistieke bedrijven. 3

4 Een bijzondere vorm van opslag: het douane-entrepot Een andere faciliteit die Nederland aantrekkelijk maakt is het uitgebreide stelsel van douane-entrepots. Bij de invoer vanuit niet -EU landen zijn er in de regel invoerrechten verschuldigd. Van de totale invoer wordt vaak een aanzienlijk deel weer geëxporteerd. Een ondernemer heeft dan geen recht op teruggaaf van die invoerrechten. In deze situatie kunnen de goederen in opslag worden genomen in een douane-entrepot. Vroeger was een douane-entrepot een fysieke plek, zoals een loods, die door de douane werd afgesloten. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Douane-entrepots zijn allemaal administratief gecontroleerd. Een onderneming kan een douane-entrepotvergunning aanvragen waarbij de goederen op meerdere locaties kunnen liggen en waarbij zelfs vrije goederen en douanegoederen door elkaar 4 opgeslagen mogen worden. Voorwaarde is echter altijd dat de goederen volledig administratief gevolgd en geïdentificeerd kunnen worden. Voor een vergunning douane-entrepot moet een bedrijf dus over een uitstekende goederenadministratie beschikken. Er zijn echter ook eenvoudige varianten, waarbij er wel meer fysieke waarborgen worden geëist en waarbij de in- en uitslag van de goederen in het entrepot met specifieke douaneaangiftes moet plaatsvinden. Een douane-entrepotvergunning kan dus helemaal op maat gemaakt worden, afhankelijk van het soort goederen(stroom) en de (administratie van de) onderneming. Tanken in het buitenland Door de verschillende brandstofprijzen tanken veel ondernemers in het buitenland in plaats van in Nederland. Zorg er dan wel voor dat u correcte facturen krijgt! Het voordeel van goedkope brandstof slaat snel om in een groot nadeel als u de buitenlandse BTW niet terugkrijgt.

5 Disclaimer Deze whitepaper bevat algemene informatie en is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Neem altijd van te voren contact op met een deskundige. HLB Van Daal & Partners N.V. is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten naar aanleiding van deze uitgave. Vestigingen: Breda: Wilhelminapark SL Breda T Heerlen: Nieuw Eyckholt DJ Heerlen T Schijndel: Nieuwe Eerdsebaan VS Schijndel T Waalwijk: Prof. Asserweg 8, 5144 NC Waalwijk T Dongen: Lage Ham AC Dongen T Geleen: Rijksweg Noord AB Geleen T s-hertogenbosch: Pettelaarpark PR s-hertogenbosch T Maastricht: Raadhuisplein CW Cadier en Keer T Tilburg: Zuiderkruisweg TB Tilburg T Uden: Losplaats NJ Uden T Amsterdam WTC Amsterdam, H Tower Level 5 Zuidplein XV Amsterdam T Gemert: Dommel VH Gemert T Oss: Obrechtstraat 43f 5344 AT Oss T Veghel : Eisenhowerweg 14a 5466 AC Veghel T mr. J.J. (Jos) Philips BTW-adviseur Als BTW-adviseur wijs ik ondernemers op kansen in de BTW en geef ik aan waar risico s liggen. De kansen leiden vaak tot belastingbesparing, zowel voor profit- als non-profitorganisaties. De problemen en risico s zijn vaak te voorkomen als alle regeltjes bekend zijn. Ik kan in korte tijd wijzen op díe aandachtsgebieden in de BTW die voor uw onderneming van belang zijn. HLB Van Daal & Partners heeft vestigingen in Breda, Dongen, Geleen, Gemert, Heerlen, s-hertogenbosch, Maastricht, Oss, Schijndel, Tilburg, Uden, Veghel, Amsterdam en Waalwijk. Er werken 300 medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn bij lokale bedrijven. HLB Van Daal & Partners maakt deel uit van het (inter)nationale HLB-netwerk met collega s in meer dan honderd landen. De klantenkring bestaat uit ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, die zowel lokaal als internationaal opereren. 5

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. AKTUELE INFORMATIE HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 126 Maart 2014 Knap dat de overname op een familiaire

Nadere informatie

Omzetbelasting in Nederland

Omzetbelasting in Nederland Omzetbelasting in Nederland Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Als u in Nederland goederen koopt of verkoopt, of diensten verleent, dan krijgt u te maken met de Nederlandse regels voor

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle geleverde producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen en kosten, mag u daar weer vanaf

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #6 INNOVATIE Juni 014 Deze whitepaper is verrijkt met Layar.

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

Memorie van toelichting. I. Algemeen

Memorie van toelichting. I. Algemeen Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf

Nadere informatie

De omzetbelasting. 1. Inleiding

De omzetbelasting. 1. Inleiding De omzetbelasting 1. Inleiding De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van diensten en producten. De belasting, ook wel btw genoemd (Belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen Omzetbelasting Januari 2003 1. Voor wie is deze brochure? Op 1 maart 1999 is op Bonaire en Curaçao de omzetbelasting (OB)

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes

Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting. Explanatory notes Belastingdienst 2015 Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor binnenlandse ondernemers Toelichting bij de digitale aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013

Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 Drs. K. Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Eindejaarscorrecties en eindejaarstips 2013 De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte, omdat deze wordt gebruikt om een aantal correcties

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. DOWNLOAD DE HLB APP Zie pag.3 U vindt het up-to-date fiscale

Nadere informatie

OVER DE OPLETTEND KOOPMAN, DIENS WETENSCHAP EN ZORGVULDIGHEID

OVER DE OPLETTEND KOOPMAN, DIENS WETENSCHAP EN ZORGVULDIGHEID OVER DE OPLETTEND KOOPMAN, DIENS WETENSCHAP EN ZORGVULDIGHEID Martin Lambregts Universiteit van Amsterdam Internationaal en Europees belastingrecht 1 e lezer: mw. mr. R.L.R. Hennuïn 2 e lezer: mr. drs.

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Aftrek van omzetbelasting. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB 2011/641M, Stcrt. nr. 21834 De staatssecretaris

Nadere informatie

Heldere kijk op schoonmaak bij. Prettige feestdagen en een gelukkig 2013. In dit nummer. Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64

Heldere kijk op schoonmaak bij. Prettige feestdagen en een gelukkig 2013. In dit nummer. Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64 Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64 HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Bert Nannen (links) en Meindert de Wit Prettige

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 3-2013

Fiscaal Actueel 3-2013 Fiscaal Actueel 3-2013 Btw-aftrek voor zonnepanelen Onlangs heeft het Hof van Justitie van de EU een uitspraak gedaan over een Oostenrijkse particulier die zonnepanelen heeft geïnstalleerd op zijn eigen

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie