Coatect-PCN bv. Hoofdstraat 8b 7851 AA Zweeloo. Erik Scherpen Presentatie Zandleven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coatect-PCN bv. Hoofdstraat 8b 7851 AA Zweeloo. e-mail: info@coatect-pcn.nl www.coatect-pcn.nl. Erik Scherpen. 2012 Presentatie Zandleven"

Transcriptie

1 Coatect-PCN bv Hoofdstraat 8b 7851 AA Zweeloo Erik Scherpen

2 Organisatie Verf technisch Advies en Inspectiebureau in de metaalconservering Werkgebieden: - Infra - Chemie en Petrochemie - Olie en gas - Opslag terminals - Energie - Natte waterbouw Totaal 9 medewerkers - vaste dienst - contract / projectbasis.

3 Inhoud Verf technische inventarisatie modellen Opstellen van Project Werkbestekken Uitvoeren van verf technische inspecties (praktijkvoorbeelden) Inspectie m.b.v. EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) Opleidingen stralen en spuiten

4 Verftechnische inventarisatie modellen Risc Based Inspection (RBI) op basis van quick scan methodiek Vopak Terminals Vlissingen, Botlek Noord en Zuid, en Europoort. North Sea Group Argos Terminals in Nederland en België OTA Oiltanking Amsterdam Uitgebreide inventarisatie inclusief Technisch Werkbestek en Budgettering Uitgevoerde projecten : Zeeland Seaports Ministerie van Defensie Marinebasis Den Helder

5 Inventarisatie modellen Risc based inspection (RBI) op basis van Quick scan methodiek Degradatiebepaling De te beheren fabriek / locatie verdelen in items / onderdelen. Afhankelijk van de grootte en complexheid. Deze items / onderdelen worden beoordeeld op degradatie volgens een snelle inspectiemethode en ingedeeld in klassen. Klasse 1 Geen corrosie, de conservering is nog volledig intact Klasse 2 Beginnende corrosie zichtbaar Ri 1 volgens ISO En/of licht beginnende scheurvorming, onthechting zichtbaar. Klasse 3 Lokaal corrosiedoorslag Ri 2-3.volgens ISO En/of scheurvorming, onthechting zichtbaar. Klasse 4 Ernstige corrosie > Ri-3 volgens ISO En / of egaal conservering niet meer aanwezig. Beperkte materiaal afname. Klasse 5 Structureel sterk gecorrodeerd, materiaalafname, sterkte in het geding

6 Inventarisatie modellen Risc Based Inspection (RBI) op basis van Quick Scan Methodiek Risicobepaling De onderdelen beoordelen op gevolgen, effecten die kunnen optreden wanneer het onderdeel faalt. Hier wordt rekening gehouden met gevolgen voor veiligheid, productie, milieu en onderhoudskosten. De indeling gebeurt in overleg met de eigenaar en ook conform een schaal van 5 klassen. Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Geen effect Gering effect Matig effect Groot effect Zeer groot effect

7 Inventarisatie modellen Risc Based Inspection (RBI) op basis van Quick Scan Methodiek Urgentiebepaling Indien de degradatiebepaling en risicobeoordeling is gedaan worden de resultaten uitgezet in een tabel. Vervolgens word hiermee het risico (urgentie ) afgewogen. Risico / Urgentiematrix (Risico = kans x effect) effect? kans? groot klein 5 groot klein : Onderhoud zo snel mogelijk uitvoeren. : Onderhoud uitvoeren binnen 2 jaar. : Inspectie over 2 jaar. : Inspectie over 3 jaar.

8 Voorbeeld rapportage Project: Vopak Terminal Botlek Onderhoudsbeheersplan schilderwerk Tank Tanknr Onderdeel Deg. Risico Urgentie 5 jaarlijkse Gem. Hechting Roest- P Licht Erosie Inter Opmerkingen put score score score tankinsp. DLD. Vold. vorming Matig Ver- Paint Vopak laatst volgend in mu Onvold in % V Zwaar krijten Spec Revisie datum: Juni Tankdak Toplaag is op. Enkele corrosieplaatsen Appendage's Horizontale flenscorrosie Leuningw erk Enkele plaatsen materiaalafname leiding w it Sprenkelleiding Mechanische schade en bevestigingsbeugels Tankw and Onderste hoeklas Bovenste hoeklas Sprenkelleiding Foamleiding Luchtleiding Stikstofleiding Overlbordes Algemeen

9 Voorbeeld rapportage Project: Vopak Terminal Botlek Onderhoudsbeheersplan schilderwerk Laatste revisie Juni 2011 Tank Tanknr Onderdeel Deg. Risico Urgentie 5 jaarlijkse Gem. Hechting Roest- P Licht Erosie Inter Opmerkingen put score score score tankinsp. DLD. Vold. vorming Matig Ver- Paint Vopak laatst volgend in mu Onvold in % V Zwaar krijten Spec Revisie datum: Juni Tankdak O Ri 3 V M Ja 3 Toplaag is op. Enkele corrosieplaatsen Appendage's O Ri 3 P M Ja 3 Horizontale flenscorrosie Leuningw erk V Ri 1 P M Ja 3 Enkele plaatsen materiaalafname leiding w it Ri 3 V L Ja Sprenkelleiding V Ri 1 P L 1 Mechanische schade en bevestigingsbeugels Tankw and V Ri 4 V M Ja Onderste hoeklas O Ri 4 V L Ja Bovenste hoeklas V Ri 4 V M Ja Sprenkelleiding Primerw erk nog afschilderen Foamleiding V Ri 2 P M Ja Luchtleiding Ri 4 V M Ja Stikstofleiding Overlbordes Algemeen

10 Voorbeeld rapportage Project: Vopak Terminal Botlek Onderhoudsbeheersplan schilderwerk Tank Tanknr Onderdeel Deg. Risico Urgentie 5 jaarlijkse Gem. Hechting Roest- P Licht Erosie Inter Opmerkingen put score score score tankinsp. DLD. Vold. vorming Matig Ver- Paint Vopak laatst volgend in mu Onvold in % V Zwaar krijten Spec Revisie datum: Tankdak Appendage's Leuningw erk leiding w it Sprenkelleiding Tankw and Onderste hoeklas Bovenste hoeklas Sprenkelleiding Foamleiding Luchtleiding Stikstofleiding Overlbordes Algemeen Garantie inspectie uitgevoerd dd: 2012 Opmerkingen

11 Inventarisatie modellen Uitgebreide inventarisatie inclusief Technisch Werkbestek en Budgettering Dit model inventarisatie wordt toegepast voor specifieke objecten waarbij al bekend is dat er gericht onderhoud moet worden uitgevoerd.

12 Opstellen van Project Werkbestekken Algemeen Te behandelen onderdelen Bijkomende optionele werkzaamheden Constructieve verbeteringen bijv. oplegpunten onder leidingwerk Aanbrengen van bitumenstroken onder roostervloeren Afdichten van naden Equipment en inrichting van de werklocatie Werkplekinrichting Verlichting Ventilatie, luchtbehandeling en verwarming Compressoren Straalapparatuur Steigerwerk Opslag

13 Opstellen van Project Werkbestekken Conditie van het te behandelen oppervlak Ontwerp / constructieaspecten Conditie van het oppervlak Chemische en of oplosbare verontreinigingen Oppervlaktevoorbehandeling Stoom reinigen Reinigen met oplosmiddel Mechanisch en handmatig ontroesten / reinigen Hoge druk water reinigen Stralen Stralen van bestaande coatinglagen Coatingapplicatie Kwast en rolapplicatie Spuitapplicatie

14 Opstellen van Project Werkbestekken Inspectie Inspectie van het staaloppervlak Inspectie van de voorbehandeling Inspectie van de aangebrachte coatings Rapportage Garantievoorwaarden Verfsystemen Normen en verwijzingen

15 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden OTA Oiltanking Amsterdam OTA Amsterdam 1,6 Miljoen m³ opslag capacitiet ruwe olie Ruim 100st opslagtanks

16 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden OTA Oiltanking Amsterdam - Onthechting toplaag. - Scheurvorming toplaag - Hechting klasse 3 volgens ASTM 3359 methode A - Loodmenie houdende primer

17 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden OTA Oiltanking Amsterdam - Verspreide corrosie. Ri 4 (8%) volgens ISO Modificaties niet gerepareerd. - Zware corrosie met materiaalafname.

18 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Fietsonderdoorgang Buitenrust bruggen Haarlem Ontwerp 80 jaar levensduurverwachting

19 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Fietsonderdoorgang Buitenrust bruggen Gemeente Haarlem Inspectie coatinggeschiktheid

20 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Fietsonderdoorgang Buitenrust bruggen Haarlem Inspectie straalwerk Straalreinheid, Straalruwheid, Chloride Bresle Test

21 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Fietsonderdoorgang Buitenrust bruggen Haarlem Tussentijdse inspectie applicatie verfsysteem en slijtlaag op het dek

22 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Opdracht: - Inspectie van de status van de bestaande coating inclusief reparatieadvies. - Opdrachtgever: Nederlandse Aardolie Maatschappij nv (NAM) - (Demi)water opslagtank. Stoomcondensaat en suppletie water. - Design temperatuur 100 (piekbelasting) - De ph zal tussen de 6 en de 9 zijn, normaal ca 8. - Bouwjaar 1986 Ø 6mtr. Hoog 10mtr. - Bestaande coating niet bekend welk type. - Internals: Stainless Steel. - Lifetime: Jaar 2020.

23 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden

24 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Proefvlak stralen: - Straalreinheid SA3, Straalruwheid Rz mu - Max 10 mg/m² oplosbare verontreinigingen (zouten)

25 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Environline 405 HT mu. Uitrollen met een mohair verfroller Spuiten Environline 405 HT Voorspuiten Laagdikte 750 mu

26 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Het meten van de natte laagdikte tijdens applicatie Gemeten droge DFT mu gemiddeld. Porie testen resultaat op 4 Volt / micron

27 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Oiltanking Amsterdam (OTA) Inwendig tankbodem inspectie (Crude Oil) Bestaande tankcoating Hechting volgens ISO % cohesie 2½ Mpa Restlaagdikte bij spontane onthechting

28 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Oiltanking Amsterdam (OTA) Straalwerkinspectie Straalreinheid SA 2½ ISO Stoftest Rating max 2-2 ISO Straalruwheid Rz mu ISO Bresletest max 50 mg/m² ISO /9

29 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Oiltanking Amsterdam (OTA) Straalwerkinspectie Coatingapplicatie Olie lekkage

30 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Oiltanking Amsterdam (OTA) Coatinginspectie - Droge laagdiktemetingen ISO Visuele beoordeling op poriën

31 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Gemeente Rijswijk Fietsbrug Rijn Schiekanaal - Beoordelen van een verf technisch advies. - Uitvoeren verf technische inspecties. - Ontwerp IPV Delft. Directievoering TAS bv

32 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Gemeente Rijswijk Fietsbrug Rijn Schiekanaal Voorbehandeling: SA 2½ (ISO ; 1988) Grit Medium G (ISO ) Schooperen ZN Al 85/ µm Tie-coat 40 µm Epoxy coat MIO (partieel) µm Polysiloxane topcoat 120 µm Kleur S0505R80B

33 Uitvoeren van verf technische inspecties praktijkvoorbeelden Rijkswaterstaat geluidschermen project capaciteitsuitbreiding SAA A10/A1 Opstellen van een verf technisch advies Uitvoeren verf technische inspecties Van coatinggeschiktheid t/m oplevering.

34 Inspecties met EIS Electrochemical Impedance Spectroscopy Wat is EIS? Degradatie van de coating betekend afname van de effectiviteit van de bescherming tegen corrosie. Dit proces heeft te maken met een afname van de weerstand tegen ionen transport door de coating Dit resulteert in geleidende paden en een afname van de weerstand over de coating De coatingweerstand Rc wordt uitgedrukt in Ω/cm² > 10 8 Ω cm 2 Uitstekend Ω cm 2 Goed, een standaard beschermende coating Ω cm 2 Dubieus < 10 6 Ω cm 2 Slecht Met EIS kan de beschermende werking (weerstand Rc Ω cm 2 ) en de corrosie (Qdl) onder de coating worden gemeten van nog ogenschijnlijk intacte coatings. Toepassingen van Eis Coatingselectie door grote industriële bedrijven Ontwikkelingen van nieuwe coatingproducten en systemen Inspecties op locatie van bestaande en nieuwe coatings

35 Inspecties met EIS Electrochemical Impedance Spectroscopy Vopak Terminal Europoort bv Tankwand tbv spuitisolatie Hechttest ISO 2409 (ruitjesproef) Klasse Gt 2 Gt 3 Weerstand Rc = 9 * 10 5 Ω cm 2

36 Inspecties met EIS Electrochemical Impedance Spectroscopy Van Oord baggerschip Onderzoek Anti fouling Project

37 Inspecties met EIS Electrochemical Impedance spectroscopy Havenbedrijf Rotterdam Fietsbrug Reeweg viaduct Weerstand Rc = 2,3 * 10 9 Ω cm 2

38 Inspecties met EIS Electrochemical Impedance Spectroscopy Hoofd Staalconstructie Windtunnel Circuit DNW Marknesse Bestaande conservering 1979 Thermisch verzinkt met een 3 laags Epoxy systeem. Coating weerstand Rc = 8,8 * 10 6 Ω cm 2

39 Opleiding en certificeren straler spuiter Theorie Inleiding, Metalen ondergronden, Corrosie Voorbereidende werkzaamheden Coatinggeschiktheid afplakken enz. Reinigen ontvetten, Stralen en straalmiddelen, Reinheid Controle voorbehandeling, en straalruwheid. Verfeigenschappen, opbouw verfsystemen, Voorbereiding van de verf verwerking, controle omstandigheden, Droging en filmvorming van de verflagen, Product datasheets, Applicatietechnieken, Inspectiemethodieken, Veiligheid gezondheid en Milieu, Van toepassing zijnde specificaties en rapportages voor specifieke projecten

40 Opleiding en certificering straler en spuiter Praktijk Voorbehandeling Reinigen vlg s SSPC SP-1 Coatinggeschiktheid vlg s ISO R = 2mm Bresle test vlg s ISO /9 Stof test vlg s ISO Straalruwheid G Medium vlg s ISO Straalreinheid SA 2½ vlg s ISO

41 Opleiding en certificering straler en spuiter Praktijk Applicatie Voorzetten met de kwast en voorspuiten Natte laagdiktemetingen Droge laagdikte vlg s ISO Hechttest Pull off ISO 4624

42 Bedank voor uw aandacht Vragen?

Nieuwe coatingtechnieken voor het MKB Dikke deklagen

Nieuwe coatingtechnieken voor het MKB Dikke deklagen ECN-RX--06-051 Nieuwe coatingtechnieken voor het MKB Dikke deklagen Oplassen, thermisch spuiten, explosiefcladden, lasercladden, electrolytische en stroomloze processen E.W. Schuring Gepubliceerd op www.coating-online.nl

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 06 02 00 031 0 000011 Versie no. 07052013 SikaCor VEL SikaCor VEL Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Product Omschrijving SikaCor

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag

Nadere informatie

Geprofileerde staalplaat voor daken en gevels

Geprofileerde staalplaat voor daken en gevels Geprofileerde staalplaat voor daken en gevels v e e l z i j d i g f l e x i b e l d u u r z a a m www.bouwenmetstaal.nl Geprofileerde staalplaat voor daken en gevels 3 Distributiecentrum Beelogic, Rotterdam

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

KEMPEROL 1K-SF Afdichting

KEMPEROL 1K-SF Afdichting KEMPEROL 1K-SF Afdichting Gebruiksdoel Als afdichting in combinatie met KEMPEROL Vlies o voor detailwerkzaamheden, o voor het maken van aansluitingen o als oppervlakafdichting Bij nieuwbouw en reparatie

Nadere informatie

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm Productinformatieblad Editie: 10/01/2014 Identificatie nummer: 2011/PM Versie NL: 17/03/2014 Sikafloor Level-30 Sikafloor Level-30 Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler Technische fiche Editie 1, 2010 Identificatie no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versie no. 23072010 Sikafloor -14 Pronto Sikafloor -14 Pronto 3-componenten zelfnivellerende gietlaag en nivelleringsmortel op

Nadere informatie

6. Glasplaatsing. 5.20 Plaatwerk. 6.1. Algemeen. 6.2. Opbouw sponning

6. Glasplaatsing. 5.20 Plaatwerk. 6.1. Algemeen. 6.2. Opbouw sponning 5.20 Plaatwerk 5.20.1 Algemeen Onder plaatwerk vallen zowel de constructies in bewerkte aluminium platen als de samengestelde platen. Bij deze samengestelde platen, ook wel sandwichpanelen genoemd, gaan

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 20 APR 2015 Onderwerp Watervergunning en Maatwerkbesluit Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Zaaknummer 028.0957.A.wtw16781

Nadere informatie

Overkoepelend eindrapport. Documentnummer TN 02-102

Overkoepelend eindrapport. Documentnummer TN 02-102 Overkoepelend eindrapport Documentnummer TN 02-102 Vereniging FME-CWM/oktober 2003 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 007 0 000001 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

Nadere informatie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Milieueffectrapportage Rapport II (Hoofdstuk 18): Waterinjectie I Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl

Nadere informatie

De reparatie en bescherming van gewapend beton met Sika Conform de Europese norm EN 1504

De reparatie en bescherming van gewapend beton met Sika Conform de Europese norm EN 1504 De reparatie en bescherming van gewapend beton met Sika Conform de Europese norm EN 1504 Reparatie, bescherming en corrosiebeheersing van co Inhoudsopgave De Europese norm EN 1504 3 CE-markering 3 De belangrijkste

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Technische Informatie 21

Technische Informatie 21 Technische Informatie 21 Controle - beoordeling - voorbereiding van de ondergrond Algemeen De belangrijkste voorwaarde voor succes en lange houdbaarheid van KEMPER SYSTEM producten is de hechting met de

Nadere informatie

DELTA Allprimer / Mix

DELTA Allprimer / Mix Technische Fiche Nr. D - 30 Stand: 03 / 2013 DELTA Allprimer / Mix Type Matte universele grondlaag op basis van een speciale bindmiddelcombinatie. Toepassing Matte grondlaag voor het voorlakken van hout,

Nadere informatie

Weber helpt u verder!

Weber helpt u verder! Vloeren i Weber, helpt u verder! Weber services Binnen Weber hechten we veel belang aan service. We staan voor u klaar met onze tools en adviseurs om u op de beste manier te helpen met uw klus. U kunt

Nadere informatie

Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige

Nadere informatie

DEEL 1: PLEISTER EN GIPSACHTIGE ONDERGRONDEN BINNENSHUIS

DEEL 1: PLEISTER EN GIPSACHTIGE ONDERGRONDEN BINNENSHUIS Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid HANDBOEK SCHILDER-DECORATEUR DEEL 1: PLEISTER EN GIPSACHTIGE ONDERGRONDEN BINNENSHUIS 2 Depotnummer: D/2012/1698/06 Deel 1: VOORWOORD Het Fonds voor Vakopleiding

Nadere informatie

KABELS EN LEIDINGEN. Criteria voor aanleg en beheer

KABELS EN LEIDINGEN. Criteria voor aanleg en beheer KABELS EN LEIDINGEN Criteria voor aanleg en beheer Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het elektriciteits- en gasnet. In de grond liggen hiervoor talloze kabels

Nadere informatie

2-Componenten, thixotrope epoxylijm

2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productinformatieblad Editie 16/07/2014 Identificatie nummer 02 04 02 03 001 0 000043 Versie NL: 06/03/2015 2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productomschrijving Toepassingsgebieden Eigenschappen/ voordelen

Nadere informatie

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen.

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen. Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 02 02 01 002 0 000002 Versie NL: 13/12/2011 Sikadur -12 Pronto Sikadur -12 Pronto 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis

Nadere informatie