nr. PlanAmsterdam Het Zeeburgereiland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. PlanAmsterdam Het Zeeburgereiland"

Transcriptie

1 2007 nr. 7 PlanAmsterdam Het Zeeburgereiland

2 Het Zeeburgereiland 1 Schakel tussen IJoevers en IJburg 2 De RI-O buurt 8 Openbare ruimte van de RI-O buurt 12 Summary 15

3 Impressie van de eerste woonbuurt op het Zeeburgereiland. Model of the first residential neighbourhood on the Zeeburger Island. Kitty van der Linden Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland leek zich lange tijd te ontwikkelen tot ideale bedrijvenen industrielocatie. Inmiddels zijn de plannen veranderd. Rond 2020 zal het eiland 5500 woningen en tal van voorzieningen tellen. Deze nieuwe plannen heben te maken met de veranderende omgeving van het eiland. Het Oostelijk Havengebied heeft zich sinds de jaren 90 ontwikkeld tot een aantrekkelijk stedelijk woongebied. En inmiddels heeft IJburg al 7000 inwoners. Nu de rioolwaterzuiveringsinstallatie op het eiland is ontmanteld, is de weg vrijgekomen om de woningbouwplannen ten uitvoer te brengen. Hoe gaat de eerste woonbuurt op het eiland eruit zien? En in hoeverre gaat het Zeeburgereiland lijken op het omringende gebied?

4 Schakel tussen IJoevers en IJburg Stadsrandfuncties en infrastructuur Het Zeeburgereiland behoort tot de rafelranden van de stad. Rondom een groot braakliggend terrein bevinden zich typische stadsrandfuncties, zoals onder andere opslag van materialen, een betonfabriek cq. puinverwerkingsbedrijf, een volkstuinencomplex en hondenverenigingen. Verder hebben kunstenaars onderdak gevonden in woonwagens en oude loodsen. Het Zeeburgereiland ligt tussen het Oostelijk Havengebied, de Oranjesluizen en de Diemerzeedijk in en wordt aan de noordoostzijde begrensd door het Buiten-IJ. Het eiland, dat ongeveer 120 hectare groot is, wordt via bruggen en tunnels verbonden met andere delen van de stad. De Schellingwouderbrug en de Zeeburgertunnel verbinden het eiland met Amsterdam-Noord, de Amsterdamsebrug en de Piet Heintunnel met Zeeburg, de Zeeburgerbrug zorgt voor de verbinding met de Watergraafsmeer en tenslotte fungeert de Ennëus Heermabrug als belangrijke toegang tot IJburg. Verder doorsnijden drie grote doorgaande wegen het eiland: de Zuiderzeeweg, de IJburglaan en de A10. Deze wegen delen het eiland op in vijf deelgebieden. Ze zijn in de herontwikkelingsopgave als volgt genoemd: Het Zeeburgereiland ligt tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg aan een afslag van de A10. Bron: RoVorm The Zeeburger Island is situated between the Eastern Harbour District and IJburg at one of the A10 ring road s junctions. 2 PlanAmsterdam

5 Sluisbuurt Het deelgebied in het noordwesten van het eiland ligt tegen de Oranjesluizen en de naastgelegen Prins Willem- Alexandersluis aan. De dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal begrenst het gebied in het westen. Vanwege de nabijheid van de sluizen wordt dit gebied ook wel de Sluisbuurt genoemd. RI-O buurt De RI-O buurt ontleent zijn naam aan de voormalige Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost (RWZI-Oost). Deze zuiveringsinstallatie lag tot 2006 op het noordoostelijk deel van het Zeeburgereiland. Na sloop van het grootste deel van de installatie is het terrein vrijgekomen voor herontwikkeling. Nu zijn nog slechts drie grote silo s en twee slibvijzelgemaaltjes zichtbaar. Deze gebouwconstructies worden meegenomen in de plannen voor de herontwikkeling van het gebied. De Oostpunt Ten oosten van de A10 ligt de Oostpunt. Dit gebied is in Amsterdam bekend geworden door het bezoekerscentrum IJburg en restaurant Kaap Kot. Beide gebouwen zijn inmiddels verdwenen. Met de strekdam heeft het gebied een uitloper in het IJmeer. Baaibuurten West en Oost Ten zuiden van de IJburglaan liggen de kleinere Baaibuurten West en Oost. Hier zijn de tijdelijke Parkeer & Reislocatie (P&R) Zeeburgereiland en (eveneens tijdelijke) tramremise aangelegd. De buurten liggen aan een kleine baai in het IJmeer waar nu onder andere enkele woonboten en een motorbootbedrijf zijn gevestigd. Deelgebieden: A Sluisbuurt B RI-O buurt C Oostpunt D Baaibuurt West E Baaibuurt Oost Bruggen en tunnels: 1 Amsterdamsebrug 2 Piet Heijntunnel 3 Oranjesluizen 4 Schellingwouderbrug 5 Zeeburgertunnel 6 Enneüs Heermabrug PlanAmsterdam 3

6 Ansichtkaart, verstuurd in Bron: A postcard posted in 1957, when the Zeeburger Island served as a camp and training facility for the Navy s Air Corps. Van opslagdepot naar woninglocatie Baggerbergplaats Het Zeeburgereiland is ontstaan aan het eind van de negentiende eeuw. Toen werd de westelijk gelegen Zuider IJdijk aangelegd om de mond van het Merwedekanaal, het latere Amsterdam- Rijnkanaal, te scheiden van de toenmalige Zuiderzee. Daarnaast moest een strekdam langs het Buiten-IJ, de Zeebreker, voorkomen dat de vaargeul in het Buiten- IJ zou dichtslibben. Het tussenliggende gebied diende als bergplaats voor bagger uit de havenbassins in het Oostelijk Havengebied en de stadsgrachten. In 1907 was de grond voldoende ingeklonken om het eiland in gebruik te nemen. Een paar jaar later werd op de strekdam een rioolpersleiding in gebruik genomen, die het rioolwater in het Buiten-IJ loosde. Militaire functie Al gauw kreeg het Zeeburgereiland een militaire bestemming. In de zuidwesthoek werd een schiet- en exercitieterrein opgericht voor het garnizoen Amsterdam. In 1916 vestigde de toenmalige Marinevliegdienst langs het Buiten-IJ het Marinevliegkamp Schellingwoude, met een hangar en een hellingbaan voor watervliegtuigen. In mei 1940 nam de Duitse bezetter het Marinevliegkamp in gebruik. Het kamp groeide uit tot de grootste basis voor watervliegtuigen van de Luftwaffe in Nederland. Het hele eiland werd militair gebied, met bunkers, munitieopslag, geschutsopstellingen en twee hangars. Na de oorlog behield de basis aanvankelijk een militaire functie, hoewel de Marine Luchtvaartdienst er niet terugkeerde. Wel bood de basis plaats aan een militair hospitaal en de Militaire Kaderschool. Rafelrand van de stad De geïsoleerde ligging van het eiland werd in 1957 opgeheven met de opening van de Amsterdamse- en de Schellingwouderbrug. Nadat omstreeks 1962 het westelijk deel van het eiland al was vrijgegeven, kwam er in het begin van de jaren 70 een definitief einde aan het militaire karakter van het eiland. De meeste gebouwen, voor het grootste deel nog door de Duitsers neergezet, werden gesloopt. Het Zeeburgereiland veranderde langzamerhand in één van de rafelranden van de stad. In de loop der tijd vestigden er zich onder andere een betonfabriek, een puinverwerkingsbedrijf, een laboratorium van de Universiteit van Amsterdam, hondenverenigingen en een ponyclub. Ook in beslaggenomen auto s vonden er een tijdelijke plek. Rioolwaterzuiveringsinstallatie In 1982 opende de nieuwe Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost zijn deuren op het eiland. Met de ingebruikname van de installatie destijds de grootste van Nederland kwam een einde aan de jarenlange ongezuiverde lozing van afvalwater op het Buiten-IJ en werd de persleiding in de strekdam buiten gebruik gesteld. Het Zeeburgereiland was destijds een ideale locatie voor de zuiveringsinstallatie, vanwege de ligging ver buiten de stad. Bij de bouw was dan ook niet veel aandacht geschonken aan geurwerende maatregelen. Deze wonnen echter aan belang toen de woningbouwplannen voor het Oostelijk Havengebied werden afgerond en voor IJburg in gang waren gezet. In 1999 besloot de gemeenteraad vervolgens om de zuiveringsinstallatie te verplaatsen naar Westpoort. In 2007 is de installatie ontmanteld en gesloopt. Alleen het boostergemaal is blijven staan en functioneert nog. Dit gemaal pompt al het verzamelde rioolwater van Amsterdam Oost direct door naar de nieuwe installatie in Westpoort. 4 PlanAmsterdam

7 Eigen karakter en identiteit Ook in de toekomst blijven de hoofdwegen IJburglaan, Zuiderzeeweg en de A10 de deelgebieden van elkaar scheiden. Hierdoor, maar ook vanwege de juridisch planologische complexiteit, wordt de herontwikkeling gefaseerd, per deelgebied, aangepakt. Vanwege deze aanpak én de breedte van de hoofdwegen zijn de vijf deelgebieden ruimtelijk van elkaar gescheiden. Ieder deelgebied krijgt een eigen karakter en identiteit en zal daarmee in zichzelf homogeen en eenduidig van opzet zijn. Eigenlijk kunnen we vanaf nu niet meer spreken van deelgebieden, eerder van kleine buurten. De vijf buurten zullen wel functioneren als een nieuwe woonwijk, met een klein winkelcentrum en zorgfuncties verspreid over de buurten. Het verkeer kan zich van buurt naar buurt verplaatsen over de hoofdwegen. Fietsers en voetgangers kunnen ook over de randen van het eiland van de ene naar de andere buurt gaan. Ze hoeven dan geen drukke verkeerswegen te kruisen. De hoofdwegen en de randen van het eiland worden breed en groen; ze omkaderen de buurten. The island s main roads and perimeter will be broad and green, a framework for the various neighbourhoods. Het programma Met de aanleg van IJburg wordt het Zeeburgereiland een belangrijke schakel in de verstedelijkingsas Centraal Station - IJburg. Het eiland ontgroeit de status van stadsrand en zo kan er een aaneengesloten stedelijk gebied ontstaan. De ligging van het Zeeburgereiland maakt een stedelijke bebouwingsvorm met bijbehorende dichtheid mogelijk: 90% van de woningen bestaat uit appartementenblokken, 10% uit eengezinswoningen. De woningdichtheid bedraagt gemiddeld bijna 70 woningen per hectare. In het Oostelijk Havengebied is de dichtheid hoger, in IJburg iets lager. Het aantal voorzieningen is gebaseerd op zowel de bouw van 5500 woningen op het Zeeburgereiland als de bevolkingsprognose die voor het eiland is opgesteld. Behalve voor buurtvoorzieningen, zoals basisscholen, zorg, horeca en detailhandel, is op het Zeeburgereiland ook ruimte gereserveerd voor voorzieningen waarvan bewoners uit aangrenzende wijken gebruik kunnen maken, zoals sportfaciliteiten, scholen voor voortgezet onderwijs en culturele instellingen. Bovendien is voornamelijk langs de A10 een ruimtereservering gemaakt voor grootstedelijke voorzieningen, bedrijven en een jachthaven. Planning van de bouw Het stedenbouwkundig plan voor het eerste deelgebied, de RI-O buurt, is inmiddels voltooid. De gemeente werkt echter nog aan het bestemmingsplan en rondt binnenkort het ontwerp voor de buitenruimte van deze buurt af. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen begin De komende jaren wordt per buurt een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan gemaakt, te beginnen in 2008 bij de Sluisbuurt. De bouw van de woningen gaat daar in 2013 van start. Vervolgens zijn in 2017 de Oostpunt en tenslotte in 2018 de Baaibuurten aan de beurt. Naar verwachting zal de herontwikkeling van het laatste deelgebied eind 2020 zijn afgerond. PlanAmsterdam 5

8 Verkeer Ontsluiting De IJburglaan en de Zuiderzeeweg gaan de toekomstige woonbuurten ontsluiten maar blijven ook de verschillende delen van de stad met elkaar en de snelweg verbinden. Daarom worden op de Zuiderzeeweg de kruisingen opnieuw ingericht. Op de IJburglaan wordt de afslag naar het voormalige RWZI- Oostterrein opgeheven, maar iets oostelijker komt een nieuwe kruising. Deze heeft een afslag naar de zuidelijke Baaibuurt en een afslag naar de RI-O buurt en de Oostpunt. Deze laatste afslag krijgt de naam KaapKotweg. De overige kruisingen blijven ongewijzigd. De Sluis- en Baaibuurt zijn daarnaast nog met elkaar verbonden door een smalle straat die over de rand van het eiland loopt. Ook de KaapKotweg loopt even over de rand van het eiland om de Oostpunt te kunnen ontsluiten. een rol. De straten binnen de woonbuurten vallen in de zogenaamde 30 km-zone. Fietsverkeer Langs de hoofdwegen zullen vrijliggende fietspaden lopen die onderdeel zijn van het hoofdnet Fiets. Deze fietspaden sluiten aan op de routes richting binnenstad, stadsdeel Noord en de recreatieve routes naar de verder gelegen buitengebieden (het groengebied rondom Diemen en Waterland). Ook voetgangers kunnen van deze routes gebruik maken. Langs de randen van het Zeeburgereiland wordt een recreatief fietsvoetpad aangelegd. Dit pad sluit aan op een groter regionaal fiets- en wandelnetwerk dat het eiland via de sluizen verbindt met Waterland. Verder loopt de route via de Diemerzeedijk naar Muiden en over de Oostpunt naar de strekdam. Autoverkeer De IJburglaan, de Zuiderzeeweg en KaapKotweg krijgen een inrichting die is gebaseerd op snelheden van 50 km/uur. Op de IJburglaan is nu 70 km/uur de maximaal toegestane snelheid. Vandaar dat de rijwegen iets smaller worden gemaakt. De totale breedte, van gevel tot gevel, wordt echter een stuk breder. Dit komt doordat langs de rijweg een singel komt te liggen die aan beide zijden omgeven is met een flauw talud en een bomenrij. Verder zal ook de middenberm worden verbreed. Zo krijgen beide wegen de uitstraling van brede groene stadsstraten. De brede wegprofielen zijn niet alleen ingegeven door kwalitatieve overwegingen, ook milieuregels ten aanzien van verkeerslawaai, luchtkwaliteit en veiligheid speelden a) De Zuiderzeeweg, de IJburglaan en de KaapKotweg worden 50 km-wegen. In de buurten en over de rand van het eiland mogen auto s 30 km/uur rijden. The Zuiderzeeweg, IJburglaan and KaapKotweg will be roads with a speed limit of 50 km/hour. Within the neighbourhoods and around the island s perimeter the speed limit for motor traffic will be 30 km/hour. b) Zowel vanaf het hoofdnet Fiets als vanaf de randen van het eiland worden de buurten ontsloten voor fietsers. The neighbourhoods will be accessible to cyclists, both from the regional network of cycle routes and from the island s perimeter. c) Het openbaar vervoer over de Zuiderzeeweg en de IJburglaan zorgt voor ontsluiting van de buurten. Public transport routes running via the Zuiderzeeweg and IJburglaan ensure good access to and from the neighbourhoods. a b 6 PlanAmsterdam

9 Openbaar vervoer Twee OV-lijnen zorgen voor ontsluiting van het Zeeburgereiland: de IJtram (lijn 26 van Centraal Station naar IJburg) en een buslijn van Amsterdam Noord naar Oost (lijn 37). Wellicht gaan één of twee nieuwe buslijnen via het Zeeburgereiland (IJburglaan en Zuiderzeeweg) rijden. De huidige buslijn 37 heeft een halte bij de kruising van de IJburglaan met de Zuiderzeeweg. Een tweede bushalte kan worden aangelegd op de Zuiderzeeweg bij de kruising met de ontsluitingsweg van de Sluisbuurt en de RI-O buurt. Tenslotte houdt de gemeente rekening met een reservering voor een tram in de middenberm van de Zuiderzeeweg. De IJburglaan krijgt het profiel van een brede stadsstraat met veel bomen die op de middenberm en langs de singel staan. The IJburglaan will have the profile of a broad city avenue with an abundance of trees in the central reservation and along the canal. Ook de Zuiderzeeweg krijgt het profiel van een brede stadsstraat. The Zuiderzeeweg will also have the profile of a broad city street. c Hoofdnet Fiets Lokaal fietsnetwerk Aansluiting op de woonbuurten PlanAmsterdam 7

10 N De RI-O buurt Efficiënte verkaveling De stedenbouwkundige opzet van de RI-O buurt kenmerkt zich door een gesloten wand van bebouwing langs de hoofdwegen en een open binnengebied. Met de bebouwingsopzet gesloten langs de hoofdwegen en open in het binnengebied is een efficiënte verkaveling gekozen waarbij een hoge dichtheid (80 woningen per hectare) is gekoppeld aan een groene uitstraling. De opzet van de bebouwing laat zich goed onderverdelen in de gebieden langs de hoofdwegen met de entrees van de buurt, het sportpark en het Buiten-IJ. De entrees In het plan is financiële ruimte gevonden om drie gebouwconstructies te laten staan. Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat vooral de ronde hoge silo s (met een diameter van 22,5 en een hoogte van 23 meter) voor verschillend nieuw gebruik geschikt zijn. Daarnaast zullen de drie silo s sterk beeldbepalend zijn. Ze markeren de oostelijke entree van de buurt. Met een bijzondere programmatische invulling zijn de silo s, samen met het sportpark, de troefkaarten van het plan. Aan de westelijke entree van de buurt ligt een van de scholen voor het voortgezet onderwijs. Langs de hoofdwegen Tussen de rijweg en de gevel van de bebouwing liggen een voortuin, een 12 meter brede singel met taluds en twee bomenrijen. Deze brede dimensionering zorgt ervoor dat de hoofdweg relatief ver van de bebouwing af ligt. De bebouwing langs de hoofdwegen moet het geluid afschermen voor de daar achterliggende woningen. Tegelijkertijd mag de bebouwing niet een te hoge dichtheid hebben, omdat het vrachtwagentransport van gevaarlijke stoffen dat niet door de Zeeburgertunnel mag risico s Voorbeeldverkaveling van de RI-O buurt, behorend bij het stedenbouwkundig plan. Parcellation model for the RI-O neighbourhood, included in the urban development plan. Milieuregelgeving Het Europees en nationaal milieubeleid stelt eisen aan het ontwerp voor herontwikkeling van het Zeeburgereiland. Daarom zijn voor het ontwerp diverse milieuaspecten onderzocht. De thema s zijn: het verkeerslawaai van de A10/ IJburglaan/Zuiderzeeweg, het industrielawaai, de luchtkwaliteit, het vervoer van gevaarlijke stoffen over zowel de Zuiderzeeweg/IJburglaan als het Buiten- IJ, een regionale gastransportleiding en het benzinestation Kriterion dat een LPG-vulpunt heeft. De milieueisen hebben geleid tot minimale maar ook maximale bouwhoogtes in het ontwerp, afstanden tot wegassen en het vrijhouden van bepaalde zones. 8 PlanAmsterdam

11 a b c d e a) Overzicht van de toekomstige RI-O buurt. Model of the future RI-O neighbourhood. b) De silo s markeren één van de entrees van de buurt. Voor de invulling van deze constructies wordt een prijsvraag uitgeschreven. The silos highlight one of the entrances to the neighbourhood. A competition will be staged to determine the eventual use for these structures. c) De bebouwing langs de hoofdwegen bestaat uit zes lagen. The buildings along the main roads are 6 storeys high. d) Een parkrand met dubbele bomenrij omzoomt de voetbalvelden. Tussen de velden staat het boostergemaal als een object in de open ruimte. A park border with a double row of trees surrounds the football pitches. The booster pumping station stands between the pitches like an object in the open space. e) De bebouwing langs het Buiten-IJ wordt in vrije kavels uitgegeven. The land overlooking the Outer IJ will be sold as self-build plots. Maquette: Model-objekt, Rotterdam met zich meebrengt. Het bijzondere van de bebouwing is dat de geluidsbelaste zijde ook het meeste zonlicht krijgt. Dit kan leiden tot bijzondere architectonische oplossingen, zoals serres en wintertuinen. Het sportpark Midden in de RI-O buurt ligt het sportpark. De velden worden omzoomd door een brede groene parkrand met twee bomenrijen. Door een open verkaveling kan de achterliggende bebouwing ook profiteren van de groene ruimte; het park loopt als het ware door in de blokken. Tegelijkertijd begrenst de bebouwing langs het park de open ruimte. Voor deze bebouwingsrand is een optimale mix gevonden van een gesloten wand en een open verkaveling. De gesloten wand bestaat uit grote appartementenblokken van zeven lagen hoog. Langs het Buiten-IJ De bebouwing in de noordstrook langs het Buiten-IJ profiteert van het zicht op het water. Doordat de laagbouw direct aan het water komt te staan, heeft de hogere, achterliggende bebouwing ook profijt van dit prachtige uitzicht. Bovendien biedt de laagbouw in combinatie met de groen vormgegeven randen van het eiland een groene aanblik, zowel vanaf het water bezien als vanaf de overkant van het Buiten-IJ. Deze groene aanblik contrasteert met andere nieuwbouwprojecten langs het IJ, zoals Java- of Haveneiland. Daar is de rand hard en stenig. De laagbouw in de RI-O buurt wordt in vrije kavels uitgegeven. PlanAmsterdam 9

12 Programma Woningbouw De RI-O buurt omvat een totaal bruto vloeroppervlak (bvo) van m² voor de uitvoering van het woningbouwprogramma. Binnen dit plangebied worden circa 1800 woningen gebouwd, 10% daarvan is eengezinswoningen. Circa 30% van de woningen wordt in de sociale sector gebouwd. De sociale huurwoningen komen vooral langs de hoofdwegen te staan, de koopwoningen krijgen een plek langs het park en het Buiten-IJ. Basisscholen De basisscholen zijn als losse gebouwen in de stedenbouwkundige verkaveling meegenomen. De kavels voor deze scholen zijn extra groot, zodat ze kunnen uitbreiden bij eventuele groei, al dan niet in samenhang met naschoolse opvang. Beide scholen komen in blokken ten noorden van het sportpark op relatief rustige plekken te staan. Het Ontwerp voor Zeeburgereiland van Neutelings Riedijk architects en West 8 landscape architects. Duidelijk herkenbaar zijn de drie buurten aan het water met in het midden, op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, een themapark milieu. The Design for Zeeburger Island study by Neutelings Riedijk Architects and West 8 Landscape Architects. The three waterside neighbourhoods are easily identifiable, with an environmental theme park in the middle, on the former site of the sewage treatment plant. Kinderopvang en bedrijfjes Op de benedenverdieping van de bebouwing komt ruimte voor kinderdagverblijven, zorg, horeca en kleine bedrijfjes. Ten noorden van het sportpark grenzen de kinderdagverblijven aan de pleinen van de basisscholen. Bovenwijkse voorzieningen Naast buurtvoorzieningen als basisscholen, zorg en kinderopvang bevat het programma een aantal voorzieningen waarvan ook omliggende wijken gebruik zullen maken. Zo kunnen 1600 leerlingen terecht op drie scholen voor voortgezet onderwijs en is 5000 m 2 waaronder de silo s vrijgemaakt voor horeca, cultuur- en welzijnsinstellingen. Het sportpark biedt plaats aan drie sportvelden en een sporthal. Tussen de velden komt tenminste één parkachtige openbare doorsteek, rondom de velden komen hekken en verlichting. De sporthal dient als sportaccommodatie voor verenigingen, recreatiesport en gymnastiekvoorziening voor de scholen. Ook de bewoners kunnen er in georganiseerd verband gebruik van maken. Tenslotte is voor verschillende leeftijdsgroepen een programma opgesteld, waarin speelplekken soms in combinatie met sportvoorzieningen en de scholen - zijn voorzien. Bouwregels Markt realiseert, overheid faciliteert Meer dan ooit bepalen markttechnische en financiële factoren de woningbouwproductie. De marktpartijen hebben een bepalende rol in dit proces. De rol van de In deze bouwregelkaart, behorend bij het stedenbouwkundig plan, zijn de bouwregels vastgelegd. Onder de noemer transparantie is beschreven hoe open de verkaveling mag zijn langs zowel de rand van het sportpark als de binnenterreinen (of binnenstraat) van de bouwenveloppen. This building regulations plan, a component of the Urban Development Plan, specifies the architectural parameters for the RI-O neighbourhood. Under the header transparency it describes the permitted openness of the parcellation along the edge of the sports fields as well as around the internal spaces (or internal street) of the building envelopes. 10 PlanAmsterdam

13 Het Zeeburgereiland in beleidsplannen Wonen aan het IJ Al sinds 1985 worden plannen gemaakt om Zeeburg/Nieuw-Oost (oude benaming voor IJburg) te ontwikkelen als belangrijke woningbouwlocatie. In het structuurplan De Stad Centraal (1985) werd herinrichting van het eiland Zeeburg logisch geacht voor de continuïteit van het stedelijk milieu langs de IJ-as. Ook in het structuurplan Amsterdam (1991) is het Zeeburgereiland herbestemd tot gemengd stedelijk gebied waar plaats is voor ongeveer 1800 woningen, kantoren en bedrijven. De rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost werd in dat plan gehandhaafd. Ontwerpstudies Pas in 1996, na het besluit van de gemeenteraad tot aanleg van IJburg, is er weer serieus gestudeerd op de herontwikkeling van het Zeeburgereiland. De gemeente Amsterdam heeft samen met de architectenbureaus Neutelings Riedijk en West 8 Landscape Architects ontwerpstudies gemaakt. Dit heeft geleid tot de studie Ontwerp voor Zeeburgereiland en in 1999 tot een nieuwe Nota van Uitgangspunten. In dit plan zijn de A10 en enkele silo s van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost overkapt en is op het terrein van de zuiveringsinstallatie een themapark milieu geprojecteerd. In de hoeken van de eilanden waren kleinere woonbuurten voorzien. Dit plan is echter nooit voor inspraak vrijgegeven omdat eerst onderzocht moest worden of de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar Westpoort kon worden verplaatst. Herontwikkeling Inmiddels is een Ontwikkelingsvisie (2003) en een Ontwikkelingsplan (2005) voor het hele Zeeburgereiland vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt voor deze plannen was dat de herontwikkeling van het eiland voor de gemeente kostenneutraal zou zijn. Doordat een groot deel van de verplaatsingskosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan deze herontwikkeling werd toegerekend, leidde dat tot vergroting van het aantal woningen. De Ontwikkelingsvisie 2003 gaat uit van 5500 woningen zonder rioolwaterzuiveringsinstallatie. Rondom de A10 is een gemengd gebied met voorzieningen, bedrijven woningen en een jachthaven voorzien. The Development Vision 2003 takes the realization of 5,500 dwellings, after removal of the sewage treatment plant, as its point of departure. It proposes a functionally mixed area with amenities, businesses, residential development and a marina around the A10 ring road. gemeente beperkt zich tot het scheppen van voorwaarden waaronder de productie tot stand kan komen. Voor de RI-O buurt heeft zich dit vertaald in een ontwikkelingsstrategie waarin de gemeente regie voert op de programmatische en stedenbouwkundige opzet, maar de invulling van de ontwikkelopgave onder financiële randvoorwaarden overlaat aan marktpartijen. Deze ontwikkelingstrategie leidt tot een stelsel van regels dat ook wel bekend staat als bouwenvelop. Eenduidige opzet De ambitie voor de RI-O buurt is het bouwen van een buurt die helder en eenduidig van opzet is. Dus geen kakofonie van verschillende materialen, maar blokken die met hun massa min of meer gelijk zijn en met hun volume rust uitstralen. De randen van de buurt en het sportpark scheppen hiervoor bijzondere voorwaarden. Zij vormen het uitgangspunt voor de stedenbouwkundige regels bij de bouwenveloppen. Er zijn vijf bouwregels vastgesteld die de rooilijnen, bouwhoogtes en uiterste bebouwingsgrenzen vastleggen. Daarnaast moeten de parkeeroplossingen en de openheid van de verkaveling voldoen aan regels. PlanAmsterdam 11

14 bebouwd uitgeefbaar open water riet gras greskei boom gebakken klinker rood gebakken klinker oker asfalt Openbare ruimte van de RI-O buurt Groen woonmilieu Het Zeeburgereiland heeft altijd een groen karakter gehad. Om dit te behouden is het de bedoeling om de RI-O buurt een groene uitstraling te geven, ondanks de intensieve bebouwing. Dit komt tot uitdrukking in het sportpark, de open verkaveling en de singel. Ook krijgt privé groen de ruimte, vooral langs de singel met voortuinen en langs de bebouwing in het binnengebied met een smalle uitgeefbare, niet bebouwbare strook. Overzicht van de toekomstige openbare ruimte in de RI-O buurt. Overview of the public space in the RI-O neighbourhood. Water De relatie van de buurt met het water van het Buiten-IJ wordt op verschillende manieren versterkt. Ten eerste doordat het centrale gebied iets hoger ligt dan de randen, zodat het water van het Buiten-IJ ook vanuit het midden van de buurt zichtbaar is. Verder is het hoogteverschil tussen het waterniveau van de singel en de ernaast gelegen straat beperkt. Zodoende worden de taluds van de oevers niet groot en is de 12 meter brede singel vanaf de straat goed zichtbaar. Tenslotte dragen de visuele doorgangen vanaf het sportpark naar het Buiten-IJ bij aan de relatie tussen de wijk en het water. Stratenpatroon Het stratenpatroon in de RI-O buurt kent een onderscheid tussen straten, singel, binnenerven en binnenstraten. Voor de straten voorziet het ontwerp in langsparkeerplaatsen. Deze in de lengterichting georiënteerde parkeerplaatsen worden op het vlak van het trottoir aangegeven. Parkeren geschiedt dus op het trottoir zodat overdag, als de meeste auto s er niet zijn, ruimte ontstaat voor spelende kinderen. Zowel het trottoir als de 30 cm brede trottoirband blijven ononderbroken langs de bouwblokken lopen. Ze vormen als het ware een kader om de bebouwing. Ook langs de hele singel komen aan één zijde, de waterzijde, langs- 12 PlanAmsterdam

15 Twee slibvijzelgemaaltjes worden als objecten opgenomen in de openbare ruimte. Two former fibre-sludge processing plants will be incorporated into the public space as eyecatching features. Foto: Michiel Beers parkeerplaatsen te liggen. Deze komen niet op het trottoir maar op straat. Alleen langs het sportpark zijn haaksparkeerplaatsen voorzien, dus loodrecht op de lengterichting van de straat. De trottoirs en de straten bestaan uit gebakken klinkers in respectievelijk rood en oker. In de straten hebben de klinkers een geluidsreducerende werking. De binnenerven, die binnen de bouwblokken liggen, kennen een eenduidige vormgeving: tussen trottoir en straat zijn geen hoogte- en kleurverschillen. De parkeerplaatsen worden daar met een P op een klinker aangegeven. Hoofdgroenstructuur en ecologie Landschappelijke schakel Het Zeeburgereiland is niet alleen een schakel in het stedelijk gebied, tussen Oostelijk Havengebied en IJburg, maar ook in het landschap. Ten noorden van het eiland ligt Waterland, aan de zuidkant ligt het groengebied rondom Diemen; de Diemerscheg. Tussen deze twee landschappen vormt de ecologische verbindingszone van de Provinciale Hoofdstructuur de smalle verbinding; deze loopt over de westelijke rand van het eiland. De randen van het Zeeburgereiland krijgen een groene en recreatieve inrichting en worden volgens eenzelfde basisprincipe aangelegd. Aan de buitenzijde van de dijk is ruimte voor een ecologische inrichting, op de kruin van de dijk loopt de recreatieve wandelroute en iets lager, aan de luwe binnenzijde, een fietsroute. Daarnaast ligt de singel met groene (grasbegroeide) oevers waar aan weerszijden bomen staan. Daarna begint het woongebied. Aan de zijde van het Buiten-IJ onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om ecologische oversteekplaatsen te creëren. Dit zijn plekken waar dieren gemakkelijk in en uit het water kunnen komen. De DRO werkt de ecologische verbindingszone op het Zeeburgereiland uit tot een schetsontwerp. The Zeeburger Island s position as an ecological bridgehead prompted the DRO to devise a sketch plan to facilitate this. PlanAmsterdam 13

16 Het materiaalgebruik in de openbare ruimte van de RI-O buurt is geïnspireerd op dat van Amsterdamse straten. Bron: Michiel Beers Typical Amsterdam streets inspired the use of materials in the RI-O neighbourhood s public space. Banden om de bomen moeten voorkomen dat inparkerende auto s de bomen in het straatprofiel aanrijden. Kerbstones around the street-side trees ought to prevent motorists running into them when parking. Bescherming van bomen Om te voorkomen dat inparkerende auto s de bomen in het straatprofiel aanrijden, zijn verhoogde cirkelvormige banden om de bomen aangebracht. Ze zijn 20 centimeter hoog en hebben aan de buitenzijde een schuine kant. Verder zijn de bomen zodanig richting de bebouwing verschoven dat ze bij het inparkeren (in de buitenspiegel) goed zichtbaar zijn. Binnenkort legt Stadsdeel Zeeburg op IJburg een proefstrook aan. Herinneringen aan het verleden Ruim 100 jaar geleden lag het Zeeburgereiland nog buitendijks, buiten de stad en was het nog maar net begaanbaar. In 2020 ligt het eiland temidden van de dichtbebouwde buurten van het Oostelijk Havengebied en IJburg en zal het intensief worden bewoond en gebruikt. Alleen de silo s en het boostergemaal herinneren eraan wat het eiland ooit even is geweest. Doorsnede van een straat langs het sportpark. Wandelaars hebben vanaf het verhoogde openbare voetpad een mooi uitzicht op de sportvelden. Profile of a street alongside the sports park. Walkers have a wonderful view across the sports fields from the elevated public footpath. Doorsnede van een straat langs de singel. Het waterniveau in de singel ligt 1,50 meter lager dan het straatniveau. Profile of a street alongside the canal. The water level in the canal is 1.50 metres lower than the level of the street. 14 PlanAmsterdam

17 Summary The Zeeburger Island Green light for residential development The Zeeburger Island, which originated as a dumping site for dredgings in the Outer IJ in the late 19th century, is part of the city s ragged periphery. It is a place for typical functions of the city outskirts, such as storage depots for materials and other small businesses. For a long time it seemed that the island would develop into the ideal business and industry zone, but now those plans have changed and by 2020 the island will accommodate 5,500 dwellings and all kinds of amenities. These new plans were prompted by the changes in the island s surroundings. Since the 1990s, the Eastern Harbour District has been thoroughly revitalized as an attractive urban residential area, a phenomenon that continues further to the east in the guise of the recently created archipelago of IJburg, which already boasts 7,000 residents. The recent dismantling of the largescale sewage treatment works which had stood on the island for more than 20 years means that the housing development plans for the Zeeburger Island can now go ahead. Five sectors The Zeeburger Island, which is approximately 120 hectares in size, is connected with other parts of the city via bridges and tunnels. The island is also traversed by three major roads: the Zuiderzeeweg, the IJburglaan and the A10, Amsterdam s motorway ring road. These roads subdivide the island into five sectors that are labelled as follows in the redevelopment brief: - Sluisbuurt (Locks neighbourhood): the sector in the northwest of the island that lies adjacent to the Oranjesluizen lock complex; - RI-O neighbourhood: this neighbourhood takes its name from the former RWZI-Oost sewage treatment plant, which stood in the middle of the Zeeburger Island until The only visible remains are three big silos and two fibre-sludge processing plants, structures that will be incorporated in the redevelopment plans for the neighbourhood; - De Oostpunt (The East Point): this small sector lies to the east of the A10 and has a spur projecting into the IJmeer in the form of a levee; - Baaibuurten West en Oost (West and East Bay neighbourhoods): these smaller neighbourhoods lie to the south of the IJburglaan overlooking a small bay in the IJmeer. Distinctive character and identity The major road arteries of the IJburglaan, Zuiderzeeweg and A10 will continue to form a dividing line between the sectors. This, in combination with the planological complexity in legal terms, is the reason why the redevelopment will be tackled in phases, sector by sector. Besides the spatial separation, this approach makes it possible to imbue each sector with a distinctive character and identity, and thus render each of the five autonomously homogeneous and unambiguous. From this point forward we can hardly refer to them as sectors, as they are set to become intimate neighbourhoods. The five neighbourhoods will, however, function like a new residential district, with a small shopping centre and social amenities dispersed throughout. Road traffic can travel from neighbourhood to neighbourhood via the main roads, while cyclists and pedestrians can also reach other neighbourhoods via pathways around the island s perimeter. The programme for the Zeeburger Island The creation and ongoing development of IJburg makes the Zeeburger Island an important link in the axis of urbanization between Amsterdam s Central Station and the city s highly ambitious urban expansion area. The Zeeburger Island is outgrowing the status of urban periphery, making it possible to establish an uninterrupted urban zone. The position of the Zeeburger Island means that an urban development form with the corresponding density is feasible: 90% of the housing is to be in apartment blocks, while single-family dwellings account for 10%. The dwelling density amounts to an average of almost 70 units per hectare. The dwelling density in the Eastern Harbour District is higher, while in IJburg it is slightly lower. The level of amenities is based on the construction of 5,500 dwellings on the Zeeburger Island and the attendant population prognosis. Besides the assignment of space for neighbourhood amenities, such as primary schools, care facilities and shops, the Zeeburger Island will also PlanAmsterdam 15

18 provide amenities that the residents of adjacent city boroughs can use, such as sports facilities, secondary schools and cultural institutions. Construction plans The urban development plan for the first sector, the RI-O neighbourhood, has been finalized. However, municipal departments are still working on the zoning plan and will soon complete the design for its outdoor space of this neighbourhood. Construction of the first dwellings is expected to begin in early Efficient parcellation The urban layout of the RI-O neighbourhood is characterized by a blank wall of construction along the main roads that protects an open, courtyard-like zone within. This architectural layout exists in conjunction with an extremely efficient parcellation that combines a high residential density (80 dwellings/hectare) with an abundance of greenery. The basic layout and key features are as follows: three silos that were part of the sewage treatment plant have been left standing alongside the major roads that give access to the neighbourhood. It turns out that these silos would be suitable for a range of new uses and will be image-defining objects. Between the roadway and the building line there is a strip of front gardens, a 12- metre-wide canal with sloping embankments and two rows of trees. These generous dimensions ensure that the construction stands relatively far way from the main road. The buildings along the main roads also have to baffle the traffic noise for housing to the rear. The sports park lies in the middle of the RI-O neighbourhood. Its sports fields are surrounded by a broad and verdant fringe with two rows of trees. An open parcellation means that the residential buildings to the rear can also enjoy the green space to the full, with the park effectively extending into the blocks. Lastly, lowrise waterside dwellings will be realized in the northernmost strip of land along the Outer IJ, thus allowing the higher buildings behind to profit from this wonderful view as well. The programme for the RI-O neighbourhood The RI-O neighbourhood comprises a total Gross Floor Area (GFA) of 241,350 m 2 for the housing construction programme. Approximately 1,800 dwellings will be built within this sector, of which 10% will be single-family dwellings. About 30% of the dwellings will be destined for social-sector housing. The primary schools are integrated into the urban plan s parcellation as free-standing structures. The plots for these schools some incorporating facilities for after-school care are especially generous, so that they can expand as and when necessary. At street level there will be space for day-care centres, welfare facilities, cafés and restaurants, and small businesses. Besides neighbourhood amenities, the programme includes services that will also be used by residents of surrounding districts. For example, the three secondary schools will provide places for up to 1,600 students, and 5,000 m 2 including the silos has been set aside for cultural and social institutions. Architectural parameters The City of Amsterdam is orchestrating the overall development strategy for the RI-O neighbourhood, retaining control of the programmatic and urban development aspects but otherwise leaving the infill of the development task in the hands of the private-sector developers, subject to certain financial constraints. The ambition is to realize a neighbourhood that is clear-cut and unambiguous in its design. This means avoiding a visual cacophony of different materials, ensuring that the blocks are fairly similar in mass and that their architectural volume emanates a peaceful calm. A green residential environment The Zeeburger Island has always been green in character, and the intention is to preserve this by ensuring that the RI-O neighbourhood retains a verdant look, the density of development notwithstanding. This is embodied in the sports park, the open parcellation, the outer canal and the island s edges. There is also room for private greenery, especially with the canalside front gardens and space alongside the buildings in the inner areas. The neighbourhood s relationship with the water of the Outer IJ is indeed underscored in several ways: the elevation of the central zone is slightly higher than at the island s edges and the water of the Outer IJ is visible even from the heart of the neighbourhood, and visual corridors from the sports park to the Outer IJ underscore the relationship between the neighbourhood and the surrounding expanses of water. 16 PlanAmsterdam

19 De auteur Kitty van der Linden, 1970, Zoetermeer Werkt sinds 1999 bij DRO, team IJburg en Zeeburgereiland, aan Steigereiland, Haveneiland Oost, Centrumeiland en vanaf 2004 aan het Zeeburgereiland Is sinds 2006 als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam en geeft gastcolleges aan de TU Delft Is sinds 2003 lid van de Commissie Stedenbouw en Architectuur in Breda Is auteur voor het tijdschrift De Blauwe Kamer Werkte als stedenbouwkundige van bij de dienst Stedenbouw & Volkshuisvesting in Rotterdam Werkte als stedenbouwkundige van bij Stadsdeel Buitenveldert Studeerde in 1994 af aan de TU Delft, faculteit bouwkunde Zeeburgereiland wordt herontwikkeld door Projectbureau IJburg in samenwerking met Stadsdeel Zeeburg. Voor meer informatie over het Zeeburgereiland kunt u contact opnemen met: Projectbureau IJburg Postbus BC Amsterdam Geraadpleegde literatuur * Lambiek Berends, Dienstplichtigen oefenden hier met traangas voor Het Huwelijk, Het Parool, 18 november Met dank aan Projectbureau IJburg, Alfred Bakker en Herman Zonderland Verkoop PlanAmsterdam is verkrijgbaar in het informatiecentrum voor ruimtelijke ordening en wonen De Zuiderkerk. Zuiderkerkhof 72 Amsterdam Tel Jaargang 13, nr. 7, december 2007 Ook downloadbaar vanaf: Colofon PlanAmsterdam geeft in acht themanummers per jaar informatie over ruimtelijke projecten in de stad. Eindredactie Vormgeving Fotografie Kaarten Lithografie en druk Vertaling Hans Haijtema, DRO Communicatie RoVorm b.v. Omslagfoto: RoVorm. Overige beelden, tenzij anders vermeld: DRO Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam Van Amerongen drukkerij, Amersfoort Andrew May Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Mocht ons iets zijn ontgaan bij de vermelding van de herkomst van de afbeeldingen, neem dan contact op met de redactie.

20 PlanAmsterdam is een uitgave van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam Ook downloadbaar vanaf:

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9 H a a r l e r b e r g w e g - A m s t e r d a m - Z u i d o o s t Station Bijlmer Metrohalte Bullewijk Afrit 3 S111 ZUIDOOST A 9 2 N 5 RDZEEKANAAL WEG N202 NENBURG 19 HAARLEM/BEVERWIJK/ALKMAAR LEIDEN/DEN

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch 0216 Witte Villa s, 0216 White Villas, hoto: Arjen Schmitz WITTE VILLA S WHITE VILLAS locatie: Watertuinen, programma: 24 villa s b.v.o.: 4167 m2 architect: Liesbeth van der ol ontwerpteam:. van der Werf,

Nadere informatie

0013 Blok 30, Amsterdam - IJburg Block 30, Amsterdam - IJburg

0013 Blok 30, Amsterdam - IJburg Block 30, Amsterdam - IJburg 0013 Blok 30, msterdam - IJburg 0013 Block 30, msterdam - IJburg 0013 Blok 30, msterdam - IJburg 0013 Block 30, msterdam - IJburg BLO 30 BLOC 30 locatie: msterdam, IJburg - West programma: parkeergarage,

Nadere informatie

Zutphen Groenmarkt >>>

Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt project public space refurbishment Groenmarkt square & Marspoortstraat (street) location Zutphen designers Ronald Bron Marike Oudijk Mark van Rijnberk partners

Nadere informatie

Vaartweg. Hilversum 2001-2003

Vaartweg. Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 nieuwbouw 8 woningen en bedrijfsruimte in de vrije sector aan een hof, Vaartweg 123, Hilversum bouwsom ca. 2.000.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VISUALISATIES

OVERZICHT VAN VISUALISATIES CONRAD KICKERT INTRODUCTIE Deze visualisaties zijn gemaakt voor professionele en academische projecten in de afgelopen vijf jaar. De mix van regionale conceptdiagrammen, stedenbouwkundige plankaarten en

Nadere informatie

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam 9811 Borneodriehoek, Amsterdam 9811 Borneotriangle, Amsterdam photo: Dok architects ruimtelijk Spacious locatie: Indische buurt, Amsterdam Op vier plaatsen in de negentiende eeuwse Indische Buurt is vervangende

Nadere informatie

0617 van Tijenbuurt, Amsterdam. 0617 van Tijenbuurt, Amsterdam

0617 van Tijenbuurt, Amsterdam. 0617 van Tijenbuurt, Amsterdam 0617 van Tijenbuurt, 0617 van Tijenbuurt, Photo: Arjen Schmitz locatie: Liesbeth van der Pol maakte binnen het stedenbouwkundig plan (KCAP) Liesbeth van der Pol designed one of the three remarkable buildings

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

Additional Housing IJdoornlaan. Ophogen en nieuwbouw woningen IJdoornlaan. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade BB Amsterdam

Additional Housing IJdoornlaan. Ophogen en nieuwbouw woningen IJdoornlaan. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade BB Amsterdam Ophogen en nieuwbouw woningen IJdoornlaan Additional Housing IJdoornlaan Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Onder het motto een compacte

Nadere informatie

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef Ganzenhoef Cultural Educational Centre Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Bouwblok over 4 tot

Nadere informatie

Image by; Studio OxL

Image by; Studio OxL 2014 THE GREEN KNIGHT; Studio OxL collaborated with Anja Lubke, Mei Architecten en Era Contour on a proposal of 160 dwelling units in Ridderkerk ( NL ). The urban master plan included 160 units and was

Nadere informatie

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft 0227 Mediatheek, Delft 0227 Media library, Delft Photo: Arjen Schmitz CAI lift lift 60 60 DUURZAAMHEID DOOR TRANSFORMATIE SUSTAINABILITY BY TRANSFORMATION locatie: Vesteplein, Delft Het Hoogovenpand in

Nadere informatie

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg 0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg Photo: Arjen Schmitz KADEGEBOUW, AMSTERDAM - IJBURG QUAYSIDE BUILDING, AMSTERDAM - IJBURG locatie: Waterbuurt West - Amsterdam

Nadere informatie

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem

0014 Coornhert Lyceum, Haarlem. 0014 Coornhert Lyceum, Haarlem 0014 Coornhert Lyceum, 0014 Coornhert Lyceum, Photo: Arjen Schmitz COORNHERT LYCEUM locatie: Lyceumlaan, Het Coornhert Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs The Coornhert Lyceum is a

Nadere informatie

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen Photo: Arjen Schmitz locatie: Kajuit, Groningen Ten noordoosten van de binnenstad van Groningen, ligt de wijk Lewenborg. Een typische jaren zeventig

Nadere informatie

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

Knikflats. Rotterdam 2000-2008

Knikflats. Rotterdam 2000-2008 Knikflats Rotterdam 2000-2008 Knikflats Rotterdam 2000-2008 renovatie en uitbreiding 704 woningen in 4 knikkende flatgebouwen, Niels Bohrplaats e.o., Rotterdam bouwsom ca. 38.500.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e

M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e Macro LOT AA Boulogne Billancourt, Paris opdracht Nexity / SAEM ontwerpteam Arie van der Neut,

Nadere informatie

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS OPPERVLAKTE

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam 9703 Depot Scheepsvaartmuseum, 9703 Depot Maritime Museum, photo: Krijgsman photo: Bert Nienhuis Naam Fotograaf name Photographer photo: Jan Derwig photo: Krijgsman Titanium Bulten Titanium bumps locatie:

Nadere informatie

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: "Venneppark N207" is a new high-quality business park in Nieuw-Vennep Zuid with building plots as of approx. 1.500 sq.m

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam k.k.

Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam k.k. TE KOOP Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam 455.000 k.k. KENMERKEN Prijs 455.000 k.k. Postcode 1016 VL Ligging Aan rustige weg, In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 75m² Inhoud 225m³

Nadere informatie

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof

Masterplan. Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk - De Uithof Masterplan Landschapspark aan de Hoofddijk Opdrachtgever Universiteit Utrecht Directie Vastgoed en Campus Auteur Overtoom 197 1054 ht Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016 Smart accessibility for a healthy, strong economics and attractive city! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS. WIL

Nadere informatie

9407 Rooie Donders, Almere Red Dare Devils, Almere

9407 Rooie Donders, Almere Red Dare Devils, Almere 9407 Rooie Donders, 9407 Red Dare Devils, Photo: Arjen Schmitz Photo: Rob t Hart Photo: Luuk Kramer POLDER SILHOUET STRIKING SILHOUETTE locatie: Pastelstraat, Drie woongebouwen markeren de overgang van

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM Huurprijs 1.350,00 per maand Omschrijving Schitterend appartement van ca. 48 m² aan het water in hartje Amsterdam! Gelegen in het hartje van het bruisende

Nadere informatie

283 BERKEN in Zuidlaren 283 BIRCHES in Zuidlaren

283 BERKEN in Zuidlaren 283 BIRCHES in Zuidlaren 283 283 - Zuidlaren 5e corr 1 283 BERKEN in Zuidlaren 283 BIRCHES in Zuidlaren oriëntatie / orientation zonering / zoning concept / concept privacy / privacy programma / programme In 1995 begon de uitvoering

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten Background and team Contest City of Antwerp design contest for parking houses (P+R

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 7 3 2514 CB Den Haag 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2514 CB Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 102m² Inhoud 300m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3

DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 DO STEDENBOUWKUNDIG PLAN LAAK 3 Oktober 2015 OBV West 8 urban design & landscape architecture b.v. 2 DO Stedenbouwkundig plan Laak 3 Inhoudsopgave Laak 3 in zijn context Stedenbouwkundige opzet Plankaart

Nadere informatie

TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 RIJSWIJK COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 TE RIJSWIJK

TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 RIJSWIJK COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 TE RIJSWIJK TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 RIJSWIJK Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS OBJECT Kantoorgebouw Da Vinci, toegerust met EPC-A label, kenmerkt

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

TE KOOP LANDGOED HEEMSTEDE HOUTEN

TE KOOP LANDGOED HEEMSTEDE HOUTEN TE KOOP LANDGOED HEEMSTEDE HOUTEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP HEEMSTEEDSEWEG 22, 24, 26 TE HOUTEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP HEEMSTEEDSEWEG 22, 24, 26 TE HOUTEN

Nadere informatie

TE KOOP LANDGOED HEEMSTEDE HOUTEN

TE KOOP LANDGOED HEEMSTEDE HOUTEN TE KOOP LANDGOED HEEMSTEDE HOUTEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP HEEMSTEEDSEWEG 22, 24, 26 TE HOUTEN Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP HEEMSTEEDSEWEG

Nadere informatie

We are a design company in urbanism, architecture, and elements. 26 contributors. 5 academics. 4 ph.d. s. 8 nationalities

We are a design company in urbanism, architecture, and elements. 26 contributors. 5 academics. 4 ph.d. s. 8 nationalities New York Brussels We are a design company in urbanism, architecture, and elements. 26 contributors 5 academics 4 ph.d. s 8 nationalities Professional services in: planning engineering urban design - architecture

Nadere informatie

Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam

Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam Huurprijs 1.295,- p.m. Omschrijving BEN te huur! Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD AMSTERDAM (English text below) Voor de verhuurder die houdt van de stad, maar ook

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

TE HUUR DE OVERKANT AMSTERDAM NOORD COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE OVERKANT AMSTERDAM NOORD

TE HUUR DE OVERKANT AMSTERDAM NOORD COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE OVERKANT AMSTERDAM NOORD TE HUUR DE OVERKANT AMSTERDAM NOORD COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE OVERKANT AMSTERDAM NOORD OPPERVLAKTE GEBOUW Het voormalige Stork complex bedraagt in totaliteit circa 20.000 m² aan

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

TE HUUR. Gevers Deynootplein CS 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Gevers Deynootplein CS 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Gevers Deynootplein 176 2586 CS 's-gravenhage 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2586 CS Ligging Aan water, In woonwijk, Vrij uitzicht Woningtype Portiekflat Garage Garage,

Nadere informatie

TE HUUR: Aert van Neslaan HV Oegstgeest P/M VRIJE TITEL

TE HUUR: Aert van Neslaan HV Oegstgeest P/M VRIJE TITEL TE HUUR: Aert van Neslaan 628 2341 HV Oegstgeest 1.450 P/M VRIJE TITEL 2 onlinemakelaarsdiensten.nl VRIJE TITEL Dit is een vrij in te vullen tekst 3 onlinemakelaarsdiensten.nl VRIJE TITEL Dit is een vrij

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

TE HUUR VESTDIJK 45 EINDHOVEN

TE HUUR VESTDIJK 45 EINDHOVEN TE HUUR VESTDIJK 45 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR VESTDIJK 45 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 816 m² groot. SURFACE BUILDING The total

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Office space in the DC-2 Building. Location: The complex is situated along the highway A4. It is within reach of the bus stop which

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

9411 Monuta uitvaartcentum, Apeldoorn Monuta funeral centre, Apeldoorn

9411 Monuta uitvaartcentum, Apeldoorn Monuta funeral centre, Apeldoorn 9411 Monuta uitvaartcentum, 9411 Monuta funeral centre, Photo : Herman Zeinstra, Arjen Schmitz vosweide Eigen Afscheid family farewell locatie: programma: uitvaartcentrum architect: H. Zeinstra ontwerpteam:

Nadere informatie

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN TE HUUR EMMASINGEL 33-35 EINDHOVEN Accelerating success. PROJECT OMSCHRIJVING DE EMMA In september 2016 is het startschot gegeven voor de grootschalige revitalisatie van het kantoorgebouw De Emma gelegen

Nadere informatie

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Omschrijving: Op een van de mooiste plekjes in Centrum Amsterdam treft men dit volledig en smaakvol gerenoveerde penthouse appartement aan van ruim 57m2 (exclusief

Nadere informatie

SPVE BGSV. Oostpolder Kombuis Papendrecht. bureau voor stedenbouw en landschap

SPVE BGSV. Oostpolder Kombuis Papendrecht. bureau voor stedenbouw en landschap SPVE Oostpolder Kombuis Papendrecht BGSV bureau voor stedenbouw en landschap Rotterdam, 26 september 2016 BGSV bureau voor stedenbouw en landschap bezoek Boompjes 55 post Postbus 21639 3001 AP Rotterdam

Nadere informatie

0527 OPDC Saenstroom, Wormerveer OPDC Saenstroom, Wormerveer

0527 OPDC Saenstroom, Wormerveer OPDC Saenstroom, Wormerveer 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer Photo: Arjen Schmitz 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer photo: Arjen Schmitz 07 OPDC Saenstroom, Wormerveer 07 OPDC

Nadere informatie

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen 090 Castellatoren 090 Castellatower Fotograaf Photographer : Arjen Schmitz De Ruyterstraat NIeuwe entree voor New entrance to locatie: De Ruyterstraat 22, gps: 51 50 19.7 N 5 51 08. E programma: 60 woningen,

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands For Sale & For Rent Gerdesiaweg 486-488 Rotterdam-Kralingen, the Netherlands Asking price: 1.100.000 k.k. Rental price: 95.000 per year www.reliplan.nl 2. Object Location The location is situated at Gerdesiaweg

Nadere informatie

*Z004B354325* Aan bewoners en ondernemers in de omgeving Daalwijkdreef. Geachte heer/mevrouw,

*Z004B354325* Aan bewoners en ondernemers in de omgeving Daalwijkdreef. Geachte heer/mevrouw, Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 95089 1090 HB Amsterdam Telefoon 14020 www.amsterdam.nl Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam Aan bewoners en ondernemers in de omgeving Daalwijkdreef

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

TE HUUR. Gevers Deynootweg 71 C 2586 BJ Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Gevers Deynootweg 71 C 2586 BJ Den Haag p.m. ex. TE HUUR Gevers Deynootweg 71 C 2586 BJ Den Haag 1.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.750 p.m. ex. Postcode 2586 BJ Woningtype Bovenwoning Garage Garage, Garagebox Woonruimte 150m² Inhoud 425m³ Kamers 6 Oplevering

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Ruimtelijk kader CBS locatie

Ruimtelijk kader CBS locatie Bijzonder Woongebied De gemeente en ontwikkelaar Schouten willen van de werk - locatie CBS-kantoor een bijzonder woongebied maken. Uitgangspunt is een duurzame, toekomstgerichte, kind - vriendelijke woonwijk.

Nadere informatie

TE KOOP. Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage. 795.000 k.k.

TE KOOP. Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage. 795.000 k.k. TE KOOP Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage 795.000 k.k. KENMERKEN Prijs 795.000 k.k. Postcode 2596JA Ligging Beschutte ligging, In bosrijke omgeving Woningtype Herenhuis Woonruimte 270m² Kamers 9 Oplevering

Nadere informatie

City Avenue Marsstraat 1 Hoofddorp

City Avenue Marsstraat 1 Hoofddorp City Avenue Marsstraat 1 Hoofddorp INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project description: "City Avenue" is located in the office park "Beukenhorst West" in Hoofddorp. The object consists of four buildings,

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Wirzenheem Winschoten Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Verantwoording Titel Wirzenheem Winschoten, beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Projectnummer 234664 Datum 15 oktober 2007 Auteurs

Nadere informatie

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Photo: rjen Schmitz Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft school locatie: Saenredamstraat, ssendelft - Zaanstad

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal Gemeentewerf maasbommel beeldkwaliteitplan 3 november 2009 west maas en waal colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026)

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag 1.250 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.250 p.m. ex. Postcode 2514 CL Ligging In centrum Woningtype Tussenverdieping Woonruimte 50m² Inhoud 125m³ Kamers 2 Oplevering per

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report Exercise 2011-2012 7P672 Lightweight Structures A.P.H.W. Habraken Report Group 4: S.H.M. van Dijck J.C. Fritzsche J. Koeken T. Relker F.G.M. van Rooijen M. Slotboom M. Steenbeeke J.P.T. Theunissen Date:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Voorstad Oost - WIJKPLEIN, WIJKGEBOUW & SPEELTUIN. april 2011

Beeldkwaliteitsplan. Voorstad Oost - WIJKPLEIN, WIJKGEBOUW & SPEELTUIN. april 2011 Beeldkwaliteitsplan april 2011 Voorstad Oost - WIJKPLEIN, WIJKGEBOUW & SPEELTUIN INHOUD 1. INLEIDING 2. VOORSTAD OOST 3. GEHEEL WIJKPLEIN- WIJKGEBOUW-SPEELTUIN 4. WIJKPLEIN & RAND 5. SPEELTUIN 6. WIJKGEBOUW

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie