ALGEMEEN ACTIE/OPMERKINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN ACTIE/OPMERKINGEN"

Transcriptie

1 ALGEMEEN ACTIE/OPMERKINGEN 1 Is voor de betrokkenen bij deze productie duidelijk wie welke taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft? 2 Wordt voorlichting/instructie gegeven over gebruikte materialen, Machines/ gereedschappen, juiste werkhouding e.d.? Wie geeft voorlichting? 3 Wordt voorlichting/instructie gegeven aan de artiesten (bv over valbeveiliging)? Wie geeft voorlichting? 4 Zijn er voorschriften en procedures over de manier waarop gewerkt wordt (bv omgang met gevaarlijke stoffen)? 5 Wordt toezicht gehouden (door leidinggevenden) op de werkvloer? 6 Is er werkoverleg/projectoverleg? 7 Waar kunnen werknemers, tijdens deze productie, terecht met opmerkingen, suggesties en vragen over werkomstandigheden? 8 Worden nieuwe en herhaalde producties na afloop geëvalueerd m.b.t. arboaspecten? 9 Worden onbevoegden van het toneel verwijderd? 10 Zijn er afspraken m.b.t. de nazorg (opruimen e.d.) van producties? 11 Is er een onderdelenlijst opgesteld (zo ja, deze toevoegen aan de RIE)?.. 1 e inspiciënt 1 e inspiciënt 1 e inspiciënt, productieleider 1

2 VEILIGHEID ORKESTBAK 1 Is de orkestbak veilig m.b.t. valgevaar (is er een net gespannen of een markering aangebracht)?. ACTIE/OPMERKINGEN De orkestbak wordt niet gebruikt en staat op zaalniveau. 2 Zijn de vluchtwegen rondom de orkestbak zichtbaar en goed bereikbaar? 3 Zijn de orkestleden geïnformeerd over eventuele maatregelen die bij een productie genomen zijn ter bevordering van veiligheid en gezondheid? Wie geeft de informatie? VEILIGHEID TIJDENS EN NA HET OPBOUWEN VAN HET DEKOR 1 Is het veilig met betrekking tot:. Zie schouwburg A Bekneld raken B Stoten C Prikken, schaven, snijden D Verblinding E Elektrocutie 2

3 VERVOLG VEILIGHEID tijdens en na het opbouwen van het decor ACTIE/OPMERKINGEN F Brand en explosie. G Slijpsel en vonken 2 Is struikel- /val- /uitglijdgevaar (doordat afval, materiaal of apparatuur op de werkvloer aanwezig) voorkomen? 3 Zijn stalen constructies voorzien van veiligheidsaarden? 4 Worden veiligheidscritische onderdelen regelmatig gecontroleerd? 5 Zijn veiligheidsvoorschriften en instructies aanwezig? 6 Zijn situaties die kunnen ontstaan door storingen of beschadigingen vermeden? 7 Is een zodanige uitvoeringsmethode mogelijk dat de verschillende onderdelen van het werk tijdens de opbouw veilig bereikbaar zijn? 8 Wordt rekening gehouden met tijdelijke bevestigingsmogelijkheden voor veiligheidsvoorzieningen tijdens de opbouw- en gebruiksfase? 9 Zijn de brandblusmiddelen nog goed te bereiken? 10 Zijn er genoeg bedrijfshulpverleners, EHBO ers en EHBO middelen?. Tijdens werkoverleg worden hier mondeling instructies over gegeven. Tijdens werkoverleg worden hier mondeling instructies over gegeven. We gaan er vanuit dat het theater dit levert 3

4 VERVOLG VEILIGHEID tijdens en na het opbouwen van het decor ACTIE/OPMERKINGEN 11 Zijn nooduitgangen en vluchtwegen nog goed te bereiken? 12 Zijn nooduitgang- en vluchtwegaanduiding nog goed te herkennen? 13 Is er iemand aangesteld die algemeen verantwoordelijk is voor de handhaving van de veiligheid op het toneel? (verantwoordelijke invullen bij actie) WERKEN OP HOOGTE 1 Is het werken op hoogte in deze productie vermeden? 2 Kan de werkplek op hoogte langs een veilige weg bereikt worden? 3 Kan er op de werkplek op hoogte veilig gewerkt worden? 4 Wordt bij het werken op hoogte gebruik gemaakt van val beveiliging (zoals leuningen of hekwerk) of PBM (bv hijstuigje)? 5 Krijgt de gebruiker van het PBM instructie? 6 Is er een calamiteitenplan voor werken op hoogte? 7 Wordt bij hijs- en hefmiddelen rekening gehouden met het risico van afknellen, losraken of een ongecontroleerde beweging van de last?.. 1 e inspiciënt in samenspraak met de toneelmeester vd schouwburg. Trap 4

5 VERVOLG WERKEN OP HOOGTE ACTIE/OPMERKINGEN 8 Is er bij hijs- en hefmiddelen duidelijk aangegeven waarvoor ze gebruikt mogen worden (max. heflast, personenvervoer, e.d.)? 9 Is er voor vliegwerk in deze productie een protocol opgesteld?.. DEKOR 1 Wordt bij de vorm van het decor rekening gehouden met: A de inzet, situering en rijkwijdte van (zwaar) materieel? B de routing van transport (m.b.v. transportmaterieel)? C de ruimtebehoefte van materieel? D het gevaar van te steile hellingen? Deze dienen vermeden te worden. E gevaarlijke situaties bij de opvoering? F opslag (hoe wegzetten en hanteren)? 5

6 REKWISIETEN ACTIE/OPMERKINGEN 1 Wordt bij de vorm van de rekwisieten rekening gehouden met: A de grootte en zwaarte van de rekwisieten?. B de routing van transport op de locatie (m.b.v. transportmaterieel)? C de ruimtebehoefte van materieel? D gevaarlijke situaties bij opvoering? KOSTUUMS 1 Zijn de kostuums gemaakt van brandveilig materiaal? 2 Wordt bij het ontwerp van de kostuums aandacht besteed aan het draagcomfort (in verband met warmteproductie en het goed kunnen bewegen)? 3 Is er zorg gedragen voor de veiligheid van transport van kostuums? 4 Wordt bij de kostuums rekening gehouden met de grootte en de zwaarte i.v.m. tillen? 6

7 BELICHTING ACTIE/OPMERKINGEN 1 Struikelgevaar is vermeden (kabels liggen niet los en kabelmatten zijn voldoende gemarkeerd)? 2 Hangende belichtingsarmaturen zijn voorzien van een extra borging? 3 De lichtbruggen zijn toegankelijk en begaanbaar? 4 De kabels op de lichtbrug liggen in goten of hangen aan haken? 5 Is er voorkomen dat er losse onderdelen, materialen of gereedschappen op de lichtbrug aanwezig zijn? 6 Op de lichtbrug zijn veiligheidsgordels voor de volgspotters aanwezig?.. Hangt af van de situatie in de schouwburg SPECIALE EFFECTEN 1 Is afgezien van het gebruik van speciale effecten (rookmachine, vuur, explosies? 2 Zijn er maatregelen genomen om de special effects veilig uit te voeren? Wel wordt er gedurende de voorstelling gerookt. 7

8 ARBEIDSMIDDELEN TONEELGEBIED (apparatuur, machines, gereedschappen) 1 Zijn de installaties stabiel? 2 Zijn de machines/gereedschappen voorzien van de juiste afscherming tegen breken en/of wegslingeren van materiaal en tegen vrijkomen van spatten, bewegende delen en gassen? 3 Zijn delen met hoge (en lage) temperatuur beveiligd? 4 Zijn er veiligheidsmaatregelen genomen tegen gevaar van elektriciteit: zijn onder spanning staande delen afgeschermd, is er gevaar voor lekspanning? 5 Zijn de gereedschappen, elektriciteitssnoeren, kabels, schakelaars, haspels, spanningssloffen en looplampen in goede staat (geaard, geïsoleerd en gekeurd)? 6 Wordt het arbeidsmiddel gebruikt waarvoor het geschikt (bedoeld) is? 7 Zijn medewerkers en uitzendkrachten geïnstrueerd over mogelijk risico s van het werken met arbeidsmiddelen? Wie geeft instructie? (invullen bij actie) 8 Worden onderhoudswerkzaamheden alleen na uitschakeling van het arbeidsmiddel gedaan? 9 Het inschakelen van de krachtbron kan veilig gebeuren? 10 Zijn werknemers op passende wijze beschermd tegen mogelijk brand, verhitting, gasstof of dampontwikkeling of vrijkomen van vloeistoffen (bijv. bij lassen)?.. ACTIE/OPMERKINGEN Door 1 e inspiciënt ter plekke. 8

9 VERVOLG ARBEIDSMIDDELEN TONEELGEBIED (apparatuur, machines, gereedschappen) 11 Zijn bedieningsmiddelen (drukknoppen, schakelaars e.d.): ACTIE/OPMERKINGEN A duidelijk zichtbaar en zonodig gemerkt?. B geborgd tegen onopzettelijk in werking stellen? C voorzien van noodstop? D voldoende verlicht? 12 Zijn vanaf de bedieningsplaats de gevaarlijke zones te overzien? 13 Zijn de machines/gereedschappen voorzien van de juiste noodstop? 14 Is het gewicht van het gereedschap licht genoeg voor het uit te voeren werk? 15 Worden onveilige gebieden (gevarenzones) gemarkeerd? 16 Zijn materialen die door derden worden meegebracht of gehuurd gecertificeerd? 9

10 GEVAARLIJK STOFFEN OP HET TONEEL ACTIE/OPMERKINGEN 1 Is vermeden dat er met gevaarlijk stoffen (chemische stoffen of producten), gevaarlijke dampen (bijv. lasdampen, oplosmiddelen) of gassen gewerkt wordt? 2 Is bekend hoe gehandeld moet worden bij blootstelling aan de gevaarlijke stoffen? 3 Zijn er afdoende voorzieningen voor gebruik (bijv. afzuiging, ventilatie) en opslag van deze stoffen? 4 Is er opvang/afvoer van gevaarlijke stoffen (gassen, dampen, vloeistoffen)? 5 Worden noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt?.. BIOLOGISCHE AGENTIA OP HET TONEEL 1 Wordt voorkomen dat medewerkers tijdens werkzaamheden in aanraking kunnen komen met bacteriën, virussen en schimmels? 2 Wanneer medewerkers wel in aanraking komen met bacteriën e.d. zijn hiervoor deugdelijk procedures gemaakt? STRALING OP HET TONEEL 1 Wordt ioniserende straling op de werkplek/toneel vermeden (deze kan veroorzaakt worden door diktemeters, niveaumeters, van lassen in pijpen/buizen)? 2 Toestellen die schadelijke, niet ioniserende electr. magn. straling (laser, UV, infrarood, electr. velden) kunnen uitzenden, bestaan uit deugdelijk materiaal? 10

11 VEILIGHEID ARTIESTEN ACTIE/OPMERKINGEN 1 Is het tijdens de voorstelling voor de artiesten veilig met betrekking tot: A bekneld raken?. B Stoten (rekening houden met hoogte doorgang i.v.m. stootgevaar hoofd)? C valgevaar (leuningen plaatsen waar mogelijk) D verblinding (duidelijke regieaanwijzingen) E Elektrocutie F brand en explosie G Geluid (bloostelling is minder dan 85 db (A)) 2 Wordt voorlichting/instructie gegeven aan artiesten (bv. over valbeveiliging, onveilige situatie op het toneel)? Wie geeft de voorlichting? (invullen bij actie) 3 Zijn artiesten geïnformeerd over eventuele maatregelen die bij een productie genomen zijn ter bevordering van de veiligheid en gezondheid? Wie geeft deze informatie?(invullen bij actie) 4 Zijn trappen voorzien van witte markeringslijnen? Er zit een harde passage in. 1 e inspiciënt. 11

12 12

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen

Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen Hfdstuk Ond. ET TT / Aandachtsbol Toelichting 01. Wetgeving 01.05 Toezicht op V&G Wetgeving 01.05.03 De kandidaat kan de sanctioneringsmogelijkheden van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden Arbocatalogus sector Waterschappen Versie 2013 Deel 2 Besloten ruimten Deel 0 Hoofdrapport Deel 1 Publieksgeweld Deel 2 Besloten ruimten Deel 3 Struikelen, uitglijden en vallen Deel 4 Knellen, pletten

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks

Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Bijlage 6.0 Model TRA Inwendige Tankinspecties 09-04-2013 voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Auteur: R.H.M. Ubbink pagina 1 van 17 INLEIDING Wettelijk

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Steigerelementen LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw: verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 665 versie november 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3 Locatiereglement Attero versie 2014 deel 1, 2 en 3 Inhoud Inleiding 5 1 Algemene regels 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Toegang locatie 6 1.3 Veiligheid 6 1.4 Milieu 7 1.5 Orde, netheid en hygiëne 8 1.6 Calamiteiten

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie