VRAGENUUR VAN 26 juni 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENUUR VAN 26 juni 2007"

Transcriptie

1 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 26 juni 2007 Voorzitterschap: Christoph D Haese Aanvang: uur Einde: uur 1. Verhoging aardgasprijzen Electrabel. (29087) 2. Parkeren op 11 juli. (29090) 3. Appartementsblokken Rozendreef. (29093) 4. Alternatief zwemactiviteit speelpleinwerking. (29110) 5. Sociale woningen Pastoor Lauwereysstraat. (29096) 6. Lange zwemshorts in het Aalsters zwembad. (29101) 7. Webstek stad Aalst. (29104)

2 1. Verhoging aardgasprijzen Electrabel. (29087) Vraag raadslid Erwin Callebaut (sp.a - spirit). Vorige week kondigde de energieleverancier Electrabel aan dat zij de aardgasprijs voor particulieren verhoogt met 13 à 20 %. Volgens cijfers van Test Aankoop zou een gemiddeld gezin een prijsstijging moeten slikken van ongeveer 200 EUR per jaar. Voor de meer dan duizend Aalsterse gezinnen die dit jaar overschakelden van het stoomnet naar aardgas moet deze prijsstijging wel erg wrang aanvoelen. Niet verwonderlijk dus dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben om hun energierekeningen te betalen. Volgens cijfers van Eandis gaat het om gezinnen die wegens wanbetaling aan de deur worden gezet bij hun energieleverancier. Deze gezinnen vallen terug op de distributienetbeheerder Eandis die optreedt als sociale leverancier. Bij gezinnen werd al een budgetmeter voor de elektriciteit geplaatst. Uiteraard kan een stad weinig of geen invloed hebben op de prijszetting van de energieprijzen. Andere overheden kunnen hier wellicht meer invloed hebben. De volgende vragen aan de schepen: 1. Welke maatregelen neemt de stad op dit ogenblik en welke maatregelen kan de stad bijkomend nemen ik denk aan preventieve maatregelen energiescans en energiebesparende maatregelen? 2. Is er een samenwerking of informatie-uitwisseling tussen het OCMW en de schepen bevoegd voor Energie ik denk aan een preventief optreden naar bepaalde doelgroepen? Mevrouw Ann Van de Steen, schepen: De stad houdt zich bezig met alles wat met energie te maken heeft en ook met de energieproblematiek. Wij hebben ons op het college van 11 juni 2007 akkoord verklaard met de uitvoering van energiescans. Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering inzake de bevordering van het rationeel energiegebruik van 2 maart 2007, zullen in Aalst een aantal energiescans uitgevoerd worden bij huishoudelijke afnemers. Door Eandis is gevraagd om een bepaalde doelgroep te selecteren. Dit zijn onder andere de mensen die een woning van de stad huren. Wij hebben ook een brief geschreven naar alle sociale huisvestingsmaatschappijen met de vraag of zij geïnteresseerd zijn om in bepaalde woningen energiescans te laten uitvoeren. Zo een energiescan duurt 4 uur en is een poging om de energiefactuur naar omlaag te krijgen. Wat de sociale woningen betreft zijn er renovatieprojecten geweest van bejaardenwoningen. Er werd isolatie van 10 cm aangebracht aan de daken. Alle bestaande beglazing werd vervangen door super isolerende beglazing. Er is nog een ander renovatieproject met betrekking tot de stadswoningen, waarbij bestaande aardgasaansluitingen voor kachels werden verwijderd en centrale verwarming werd voorzien. Er is ook een project in voorbereiding voor alle stadswoningen gelegen aan de Schietbaan en de Kloosterweg. Daar zal ook de bestaande beglazing vervangen worden. De informatieverstrekking gebeurt via de woonwinkel. Er zijn ook folders beschikbaar op de dienst Ruimtelijke Ordening. Er is ook al met Intergem contact opgenomen om zelf te besparen op de openbare verlichting. Wij zouden deze verlichting eventueel met een uur kunnen beperken. Dat heeft direct een grote weerslag op het kostenplaatje. Wij gaan ook een proefproject doen door zonne-energie te plaatsen op het dak van het 2

3 zwembad. Aan de verhoging van de aardgasprijzen kunnen wij als stad niets doen maar wij willen zeker gebruik maken van alles wat energiebesparend is. De heer de Smedt, Voorzitter OCMW: Het algemeen beleid hoort de stad toe en de schepen van Energie. Dat neemt niet weg dat wij als OCMW geconfronteerd worden met de mensen die in problemen komen door de energieprijs. Wij ontwikkelen een specifiek beleid naar die doelgroep. De samenwerking tussen de stad en het OCMW is eigenlijk structureel via de LAC, die dossiers behandelt van mensen met financiële problemen in functie van afbetalingsplannen die afgesproken worden en budgetmeters die kunnen toegewezen worden. De LAC houdt om de 14 dagen een vergadering. Daar is zowel het OCMW als de stad vertegenwoordigd. De schepen van Energie is aangeduid om in dit orgaan te komen zetelen. Ook Eandis, de netbeheerder is daar aanwezig. Ik heb er vroeger binnen de LAC voor gepleit om ons daar niet enkel bezig te houden met afbetalingsplannen en budgetmeters, maar te evolueren naar een preventief beleid. Een maand of twee geleden werden wij geconfronteerd met dossiers extra. Dit was een gigantische uitdaging. Wij hebben toen gereageerd naar de hogere overheden stellende dat als wij plots geconfronteerd worden met dossiers, wij deze in wacht kunnen zetten ofwel proberen om zo vlug mogelijk daar op in te spelen. Dat kunnen wij niet met het huidige personeel. Wij hebben op deze vraag een positieve reactie gekregen en de subsidiëring is aanzienlijk verhoogd waardoor wij nu 3 mensen extra kunnen inzetten. In het OCMW hebben wij ervoor gekozen dat wij 2 mensen extra inzetten voor het normale werk en 1 persoon krijgt een preventieve opdracht. 3

4 2. Parkeren op 11 juli. (29090) Vraag raadslid Ignace Verhaegen (VLAAMS BELANG). Aangezien de Vlaamse feestdag 11 juli nog steeds niet erkend is als wettelijke feestdag bestaat er in heel wat steden en gemeenten onduidelijkheid over het al dan niet moeten betalen van parkeergeld op die dag. Ook in onze stad is het niet meteen duidelijk. Door net als op wettelijke feestdagen geen parkeergeld te (laten) innen kan het Aalsterse stadsbestuur een duidelijk signaal geven dat 11 juli een volwaardige feestdag is. Vragen: Is het stadsbestuur bereid om gratis parkeren op 11 juli toe te staan? Welke afspraken bestaan ter zake met het parkeerbedrijf? Gaat men dit dan ook kenbaar maken via de bestaande informatie kanalen en conform de vereisten van artikel 27.3 van de verkeerswetgeving duidelijk op de parkeerautomaten aanbrengen? De heer Johan Stylemans, schepen: De parkeermodaliteiten zijn vastgesteld in een retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad. Gratis parkeren op 11 juli is in dit reglement niet voorzien. De administratie, het college van burgemeester en schepenen of THV Straatparkeren heeft terzake geen autonome bevoegdheid om daartoe te beslissen. Dergelijke beslissing komt toe aan de gemeenteraad. De administratie stelt voor om dit bij een aanpassing van het retributiereglement op te nemen. De heer Ignace Verhaegen, raadslid: Zijn er afspraken met het parkeerbedrijf? Tegen mij hebben ze gezegd dat er geen controle zal zijn. De heer Johan Stylemans, schepen: Dat is een antwoord dat door het parkeerbedrijf gegeven is maar waar wij ons niet kunnen bij aansluiten. Het parkeerbedrijf moet het reglement respecteren. 4

5 3. Appartementsblokken Rozendreef. (29093) Vraag raadslid Ignace Verhaegen (VLAAMS BELANG). Eind mei was er opnieuw een brand in de appartementsblokken van huisvestingsmaatschappij Dewaco aan de Rozendreef. Volgens verschillende bewoners zijn er heel wat problemen met de brandveiligheid van het gebouw. Ook de liften zouden regelmatig blokkeren. In de pers verklaarde de burgemeester dat ze de brandveiligheid samen met de brandweercommandant zou evalueren. Aangezien de bewoners zelf niet durven reageren bij de huisvestingsmaatschappij zou het wenselijk zijn dat de burgemeester in hun plaats de zaak opvolgt. Vragen: Is de beloofde evaluatie reeds gebeurd? Gaat de burgemeester de veiligheid van de gebouwen grondig laten controleren en de huisvestingsmaatschappij Dewaco een datum op leggen waarop alles in orde moet zijn? Mevrouw Ilse Uyttersprot, burgemeester: Uw vragen beperken zich hoofdzakelijk tot de laatste brand. Het verslag van die brand is in opmaak. Wij zullen deze grondig evalueren. Het is toch de bedoeling om de appartementsblokken in een ruimer kader te bekijken en niet alleen qua brandveiligheid. Het onderzoek naar brandveiligheid is reeds in de planning bij de brandweer opgenomen na bespreking met de brandweercommandant en daar zullen naar alle waarschijnlijkheid wel de nodige aanbevelingen uit volgen. Er zijn heel wat woningen die moeten nagekeken worden. Waarschijnlijk zullen wij uit het verslag van de laatste brand al iets te weten komen maar het is toch de bedoeling dat wij een volledig onderzoek doen naar brandveiligheid op de totaliteit van die woningen. Er is een grote enquête gebeurd door de politie in samenspraak met Dewaco. Ik zou niet durven zeggen dat de mensen niet meer durven reageren naar de huisvestingsmaatschappij. De aanzet is gegeven door de politie omdat er een paar problemen, qua overlast, waren. Mevrouw Ann Van de Steen, schepen Dewaco heeft beslist om de brandveiligheid van de blokken aan te passen. 5

6 4. Alternatief zwemactiviteit speelpleinwerking. (29110) Vraag raadslid Sam Van de Putte (sp.a - spirit). Binnenkort gaat de speelpleinwerking weer van start. Het verheugt ons dat er opnieuw 3 speelpleinwerkingen de deuren zullen openen, waarvan één voor kinderen met een handicap. Naar gewoonte gaan de kinderen ook 1 x per week zwemmen in het zwembad van Aalst. Van 15 augustus tot en met 9 september sluit het zwembad wegens de ombouw van interstoom naar gas. Vragen: 1. Gaat de wekelijkse zwemactiviteit door in juli? 2. Wordt er een alternatief voor de zwemactiviteit in augustus voorzien? De heer Iwein de Koninck, schepen: Traditioneel gaan de kinderen van de speelpleinwerking Kerrebroek & Erembodegem zwemmen op donderdag. Ook dit jaar is er een zwemactiviteit gepland elke donderdag vanaf 12 juli (2e week van de werking) tot 10 augustus. Voor 16 augustus en 23 augustus wordt een alternatief voorzien. Dit wordt bekeken tijdens de vormingstweedaagse (op 2 en 3 juli), bij het samenstellen van de activiteitenkalender. Ik denk niet dat het aan de politici is om zich daar mee te bemoeien, maar de betrokken personen zijn op de hoogte gesteld. 6

7 5. Sociale woningen Pastoor Lauwereysstraat. (29096) Vraag raadslid Benoit Wauters (VLAAMS BELANG). Toestand. De bouw van nieuwe sociale woningen in voornoemde straat nadert zichtbaar zijn einde. Vraag: 1) Wanneer zijn de woningen klaar voor intrek? 2) Wordt aan de vroegere bewoners voorrang gegeven om een woning te huren? Werden zij hierover reeds gecontacteerd? 3) Zal er verschil zijn in huurprijs en voorwaarden ten overstaan van vorige huurperiode? Mevrouw Ann Van de Steen, schepen: 1. De woningen zullen ten vroegste in het voorjaar 2008 verhuurd worden huurders hebben gekozen voor een tijdelijke herhuisvesting. Dat wil zeggen dat zij wensen terug te keren naar de Pastoor Lauwereysstraat na de beëindiging van de werkzaamheden. Zij betalen gedurende de periode van de herhuisvesting een verminderde huur. Dit is dezelfde huurprijs als voor de oorspronkelijke woning in de Pastoor Lauwereysstraat. De overige huurders opteerden voor een definitieve herhuisvesting en keren dus niet terug naar de Pastoor Lauwereysstraat. Aan de huurders die opteerden voor een tijdelijke herhuisvesting zal een woning in de Pastoor Lauwereysstraat, aangepast aan hun gezinssamenstelling, worden toegewezen. 3. Deze woningen dienen verhuurd te worden conform de verrekeningen van het sociaal huurbesluit en niet meer volgens de prijzen zoals door de gemeenteraad voor de stadswoningen zal bepaald worden. De basishuur zal hoger liggen omdat het een nieuwbouw betreft en de huishuur is ook afhankelijk van de inkomsten van 3 jaar terug. De basishuurprijs wordt bepaald door het Vlaams Gewest. 7

8 6. Lange zwemshorts in het Aalsters zwembad. (29101) Vraag raadslid Steve Herman (VLAAMS BELANG). In het ontwerp van reglement van orde voor het zwembad van het provinciedomein "Huizingen" in Vlaams-Brabant staat in artikel 13.4 het volgende: "Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden in zwemkleding, voor de mannelijke bezoekers uitsluitend bestaande uit een zwembroek. Lange shorts en bermuda's zijn verboden." Dit verbod komt er vanaf 1 juli 2007 en dit om 'hygiënische redenen'. De gemeenteraad van Beersel heeft intussen dit reglement van orde reeds op 30 mei 2007 unaniem (CD&V, Open VLD, SP.a-Groen!, N-VA, UF en Vlaams Belang) goedgekeurd. Gezien het om hygiëne gaat, zijn mijn vragen: Hanteert het Aalsters stadsbestuur een gelijkaardig verbod op "lange zwemshorts"? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Overweegt het stadsbestuur om dergelijk verbod in te voeren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? De heer Christoph D Haese, voorzitter: Aangezien de heer schepen Van Lysebeth nog niet aanwezig zal zijn collega Iwein de Koninck de vraag beantwoorden. De heer Iwein De Koninck, schepen: De schepen heeft in samenwerking met zijn ambtenaren een antwoord opgemaakt. Ik lees voor: Aalst heeft geen specifiek reglement in verband met zwemkledij. Artikel 10 van het reglement van Inwendige Orde stelt: een passend zwempak is verplicht, zonder verdere specificaties. Het is een feit dat 80 à 90 % van de jeugd komt zwemmen met een bermuda of zwemshort. Dat is nu eenmaal mode. Uit een minienquete bij scholieren blijkt dat de jeugd dit trendy, cool en tof vindt. Op gebied van hygiëne is er wel een groot verschil. In de meeste shorts zijn broekzakken waar allerlei zaken inzitten zoals zakdoeken, zand, kleine voorwerpen en dergelijke. Dit vinden wij dan terug in de filters van het zwembad. Wij stellen ook regelmatig vast dat pubers zwemmen met een short waar ze mee binnenkomen en een proper exemplaar meebrengen, voor na het zwemmen. Onze redders stellen ook vast dat talrijke scholieren onder deze short onderbroeken dragen. Dit kan niet als proper worden omschreven. Ik heb deze problematiek ook al besproken met verschillende collega zwembadbeheerders en het blijkt dat overal hetzelfde probleem opduikt. Of het stadsbestuur van Aalst overweegt om een verbod op zwemshorts of bermuda s in te voeren, is een beslissing van het bestuur dat nog zal moeten genomen worden. Qua hygiëne is er geen twijfel mogelijk, zwembroeken zijn effectief netter. Hij maakt ook nog de bedenking dat indien de zwembroek verplicht zou worden er merkelijk minder jeugd zou komen zwemmen. Als er nog verdere vragen zijn kunnen deze gesteld worden aan de schepen die ondertussen aanwezig is. 8

9 De heer Steve Herman, schepen: Gezien het toch om hygiëne gaat stel ik voor dat het stadsbestuur daar toch vrij snel een antwoord op geeft. De heer Bart Van Lysebeth, schepen: Wij zullen dit alleszins opnemen. De vraag was voor mij ook nieuw. Wij hebben zo vlug mogelijk de bevoegde ambtenaar gevraagd naar de stand van zaken. Het is nog al evident dat wij daar aandacht zullen aan besteden. Dit zal in overleg met de redders en de mensen op het terrein moeten gebeuren. Ik stel voor om, op het ogenblik dat wij daar werk willen van maken, dit in de commissie te bespreken. 9

10 7. Webstek stad Aalst. (29104) Vraag raadslid Eddy Schollaert (VLAAMS BELANG). Steeds meer mensen beschikken over internet en vermoedelijk beschikken alle gemeenteraadsleden over een internetaansluiting. Op de webstek is onder de rubriek: beleid en bestuur naast de keuze gemeenteraad ook een vermelding gemeenteraadscommissies, waar de samenstelling van de commissies zijn vermeld. Gezien de commissies nu ook een openbaar karakter hebben, is het wellicht aangewezen om systematisch de geplande commissies met datum, uur, plaats van vergaderen en agenda te vermelden op de webstek. Dit laat de raadsleden bij twijfel of verlies van agenda toe om snel de commissieagenda s te raadplegen. Het biedt de burger en de persmensen ook een beter zicht op deze vergaderingen. Dit kan de belangstelling voor de commissievergaderingen alleen maar ten goede komen. Deze maand stond de commissie Financiën ergens onder een aandachtspunt vermeld. Deze handelswijze schept verwarring en de gaf de indruk dat alléén deze commissie samenkwam. Mevrouw Ilse Uyttersprot, burgemeester: De commissies hebben inderdaad een openbaar karakter en moeten vermeld worden op de website. Dit is wel het geval. De data zijn opgenomen in de activiteitenkalender die u via het woord kalender kan opvragen. Ook als u het trefwoord commissie ingeeft vindt u alle commissies, waarbij de agenda ook is aangegeven. Onder het item nieuws op de indexpagina van de webstek heeft u ook altijd de eerstvolgende gemeenteraadscommissie die weergegeven wordt. Onder de rubriek bestuur is nog geen verwijzing. Het is de bedoeling dat ook daar naar de commissies kan worden verwezen. Na de zomer komt dit in orde. Maar u kan de commissies reeds op 3 plaatsen terugvinden. Alles staat of valt met de vermelding van de bekendmaking door de secretaris van de gemeenteraadscommissie. Ik kan u verzekeren dat de voorzitter van de gemeenteraad reeds inspanningen heeft gedaan om die secretarissen aan te manen om hun commissie door te geven. De heer Eddy Schollaert, raadslid: Ik heb een poging gedaan om dit te zoeken. Ik pleit voor een eenvoudige en duidelijke methode om deze te zoeken. Mevrouw Ilse Uyttersprot, burgemeester: Wij zullen proberen om dit nog eenvoudiger te maken. 10

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT Otterstraat 116, 2300 Turnhout T 014 44 26 75 E anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be www.samenlevingsopbouw.be INHOUD Inleiding p 3 Overeenkomsten p 4

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant. CRABV 52 COM 447 04/02/2009 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 04 FEBRUARI 2009 Avond COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Project Armoede en Energie Otterstraat 116 2300 Turnhout 014 44 26 75 of 014 44 26 74 mieke.clymans@samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslag praktijkbad OCMW Antwerpen 15/2/2011 1. Invulling VM: Gesprek met Karina Lenaerts

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER

DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER Meer dan tien jaar geleden werd in elke Vlaamse gemeente de Lokale Adviescommissie (LAC) in het leven geroepen. Sinds de start van de LAC s groeide het aantal dossiers gestaag. De liberalisering van de

Nadere informatie

Informatie. voor de. huurder

Informatie. voor de. huurder Informatie voor de huurder Informatie voor de huurder 2011 Voorwoord... 5 BIJ WIE KAN U TERECHT... 6 Stage-ervaring Sharlene Seys... 11 Zitdagen... 12 Sluitingsdagen 2011-2012... 14 En de winnaar is...

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING C224 BIN18 Zitting 2007-2008 29 april 2008 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, BESTUURSZAKEN, INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN DECREETSEVALUATIE C224BIN1829

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie