VRAGENUUR VAN 26 juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENUUR VAN 26 juni 2007"

Transcriptie

1 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 26 juni 2007 Voorzitterschap: Christoph D Haese Aanvang: uur Einde: uur 1. Verhoging aardgasprijzen Electrabel. (29087) 2. Parkeren op 11 juli. (29090) 3. Appartementsblokken Rozendreef. (29093) 4. Alternatief zwemactiviteit speelpleinwerking. (29110) 5. Sociale woningen Pastoor Lauwereysstraat. (29096) 6. Lange zwemshorts in het Aalsters zwembad. (29101) 7. Webstek stad Aalst. (29104)

2 1. Verhoging aardgasprijzen Electrabel. (29087) Vraag raadslid Erwin Callebaut (sp.a - spirit). Vorige week kondigde de energieleverancier Electrabel aan dat zij de aardgasprijs voor particulieren verhoogt met 13 à 20 %. Volgens cijfers van Test Aankoop zou een gemiddeld gezin een prijsstijging moeten slikken van ongeveer 200 EUR per jaar. Voor de meer dan duizend Aalsterse gezinnen die dit jaar overschakelden van het stoomnet naar aardgas moet deze prijsstijging wel erg wrang aanvoelen. Niet verwonderlijk dus dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben om hun energierekeningen te betalen. Volgens cijfers van Eandis gaat het om gezinnen die wegens wanbetaling aan de deur worden gezet bij hun energieleverancier. Deze gezinnen vallen terug op de distributienetbeheerder Eandis die optreedt als sociale leverancier. Bij gezinnen werd al een budgetmeter voor de elektriciteit geplaatst. Uiteraard kan een stad weinig of geen invloed hebben op de prijszetting van de energieprijzen. Andere overheden kunnen hier wellicht meer invloed hebben. De volgende vragen aan de schepen: 1. Welke maatregelen neemt de stad op dit ogenblik en welke maatregelen kan de stad bijkomend nemen ik denk aan preventieve maatregelen energiescans en energiebesparende maatregelen? 2. Is er een samenwerking of informatie-uitwisseling tussen het OCMW en de schepen bevoegd voor Energie ik denk aan een preventief optreden naar bepaalde doelgroepen? Mevrouw Ann Van de Steen, schepen: De stad houdt zich bezig met alles wat met energie te maken heeft en ook met de energieproblematiek. Wij hebben ons op het college van 11 juni 2007 akkoord verklaard met de uitvoering van energiescans. Ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering inzake de bevordering van het rationeel energiegebruik van 2 maart 2007, zullen in Aalst een aantal energiescans uitgevoerd worden bij huishoudelijke afnemers. Door Eandis is gevraagd om een bepaalde doelgroep te selecteren. Dit zijn onder andere de mensen die een woning van de stad huren. Wij hebben ook een brief geschreven naar alle sociale huisvestingsmaatschappijen met de vraag of zij geïnteresseerd zijn om in bepaalde woningen energiescans te laten uitvoeren. Zo een energiescan duurt 4 uur en is een poging om de energiefactuur naar omlaag te krijgen. Wat de sociale woningen betreft zijn er renovatieprojecten geweest van bejaardenwoningen. Er werd isolatie van 10 cm aangebracht aan de daken. Alle bestaande beglazing werd vervangen door super isolerende beglazing. Er is nog een ander renovatieproject met betrekking tot de stadswoningen, waarbij bestaande aardgasaansluitingen voor kachels werden verwijderd en centrale verwarming werd voorzien. Er is ook een project in voorbereiding voor alle stadswoningen gelegen aan de Schietbaan en de Kloosterweg. Daar zal ook de bestaande beglazing vervangen worden. De informatieverstrekking gebeurt via de woonwinkel. Er zijn ook folders beschikbaar op de dienst Ruimtelijke Ordening. Er is ook al met Intergem contact opgenomen om zelf te besparen op de openbare verlichting. Wij zouden deze verlichting eventueel met een uur kunnen beperken. Dat heeft direct een grote weerslag op het kostenplaatje. Wij gaan ook een proefproject doen door zonne-energie te plaatsen op het dak van het 2

3 zwembad. Aan de verhoging van de aardgasprijzen kunnen wij als stad niets doen maar wij willen zeker gebruik maken van alles wat energiebesparend is. De heer de Smedt, Voorzitter OCMW: Het algemeen beleid hoort de stad toe en de schepen van Energie. Dat neemt niet weg dat wij als OCMW geconfronteerd worden met de mensen die in problemen komen door de energieprijs. Wij ontwikkelen een specifiek beleid naar die doelgroep. De samenwerking tussen de stad en het OCMW is eigenlijk structureel via de LAC, die dossiers behandelt van mensen met financiële problemen in functie van afbetalingsplannen die afgesproken worden en budgetmeters die kunnen toegewezen worden. De LAC houdt om de 14 dagen een vergadering. Daar is zowel het OCMW als de stad vertegenwoordigd. De schepen van Energie is aangeduid om in dit orgaan te komen zetelen. Ook Eandis, de netbeheerder is daar aanwezig. Ik heb er vroeger binnen de LAC voor gepleit om ons daar niet enkel bezig te houden met afbetalingsplannen en budgetmeters, maar te evolueren naar een preventief beleid. Een maand of twee geleden werden wij geconfronteerd met dossiers extra. Dit was een gigantische uitdaging. Wij hebben toen gereageerd naar de hogere overheden stellende dat als wij plots geconfronteerd worden met dossiers, wij deze in wacht kunnen zetten ofwel proberen om zo vlug mogelijk daar op in te spelen. Dat kunnen wij niet met het huidige personeel. Wij hebben op deze vraag een positieve reactie gekregen en de subsidiëring is aanzienlijk verhoogd waardoor wij nu 3 mensen extra kunnen inzetten. In het OCMW hebben wij ervoor gekozen dat wij 2 mensen extra inzetten voor het normale werk en 1 persoon krijgt een preventieve opdracht. 3

4 2. Parkeren op 11 juli. (29090) Vraag raadslid Ignace Verhaegen (VLAAMS BELANG). Aangezien de Vlaamse feestdag 11 juli nog steeds niet erkend is als wettelijke feestdag bestaat er in heel wat steden en gemeenten onduidelijkheid over het al dan niet moeten betalen van parkeergeld op die dag. Ook in onze stad is het niet meteen duidelijk. Door net als op wettelijke feestdagen geen parkeergeld te (laten) innen kan het Aalsterse stadsbestuur een duidelijk signaal geven dat 11 juli een volwaardige feestdag is. Vragen: Is het stadsbestuur bereid om gratis parkeren op 11 juli toe te staan? Welke afspraken bestaan ter zake met het parkeerbedrijf? Gaat men dit dan ook kenbaar maken via de bestaande informatie kanalen en conform de vereisten van artikel 27.3 van de verkeerswetgeving duidelijk op de parkeerautomaten aanbrengen? De heer Johan Stylemans, schepen: De parkeermodaliteiten zijn vastgesteld in een retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad. Gratis parkeren op 11 juli is in dit reglement niet voorzien. De administratie, het college van burgemeester en schepenen of THV Straatparkeren heeft terzake geen autonome bevoegdheid om daartoe te beslissen. Dergelijke beslissing komt toe aan de gemeenteraad. De administratie stelt voor om dit bij een aanpassing van het retributiereglement op te nemen. De heer Ignace Verhaegen, raadslid: Zijn er afspraken met het parkeerbedrijf? Tegen mij hebben ze gezegd dat er geen controle zal zijn. De heer Johan Stylemans, schepen: Dat is een antwoord dat door het parkeerbedrijf gegeven is maar waar wij ons niet kunnen bij aansluiten. Het parkeerbedrijf moet het reglement respecteren. 4

5 3. Appartementsblokken Rozendreef. (29093) Vraag raadslid Ignace Verhaegen (VLAAMS BELANG). Eind mei was er opnieuw een brand in de appartementsblokken van huisvestingsmaatschappij Dewaco aan de Rozendreef. Volgens verschillende bewoners zijn er heel wat problemen met de brandveiligheid van het gebouw. Ook de liften zouden regelmatig blokkeren. In de pers verklaarde de burgemeester dat ze de brandveiligheid samen met de brandweercommandant zou evalueren. Aangezien de bewoners zelf niet durven reageren bij de huisvestingsmaatschappij zou het wenselijk zijn dat de burgemeester in hun plaats de zaak opvolgt. Vragen: Is de beloofde evaluatie reeds gebeurd? Gaat de burgemeester de veiligheid van de gebouwen grondig laten controleren en de huisvestingsmaatschappij Dewaco een datum op leggen waarop alles in orde moet zijn? Mevrouw Ilse Uyttersprot, burgemeester: Uw vragen beperken zich hoofdzakelijk tot de laatste brand. Het verslag van die brand is in opmaak. Wij zullen deze grondig evalueren. Het is toch de bedoeling om de appartementsblokken in een ruimer kader te bekijken en niet alleen qua brandveiligheid. Het onderzoek naar brandveiligheid is reeds in de planning bij de brandweer opgenomen na bespreking met de brandweercommandant en daar zullen naar alle waarschijnlijkheid wel de nodige aanbevelingen uit volgen. Er zijn heel wat woningen die moeten nagekeken worden. Waarschijnlijk zullen wij uit het verslag van de laatste brand al iets te weten komen maar het is toch de bedoeling dat wij een volledig onderzoek doen naar brandveiligheid op de totaliteit van die woningen. Er is een grote enquête gebeurd door de politie in samenspraak met Dewaco. Ik zou niet durven zeggen dat de mensen niet meer durven reageren naar de huisvestingsmaatschappij. De aanzet is gegeven door de politie omdat er een paar problemen, qua overlast, waren. Mevrouw Ann Van de Steen, schepen Dewaco heeft beslist om de brandveiligheid van de blokken aan te passen. 5

6 4. Alternatief zwemactiviteit speelpleinwerking. (29110) Vraag raadslid Sam Van de Putte (sp.a - spirit). Binnenkort gaat de speelpleinwerking weer van start. Het verheugt ons dat er opnieuw 3 speelpleinwerkingen de deuren zullen openen, waarvan één voor kinderen met een handicap. Naar gewoonte gaan de kinderen ook 1 x per week zwemmen in het zwembad van Aalst. Van 15 augustus tot en met 9 september sluit het zwembad wegens de ombouw van interstoom naar gas. Vragen: 1. Gaat de wekelijkse zwemactiviteit door in juli? 2. Wordt er een alternatief voor de zwemactiviteit in augustus voorzien? De heer Iwein de Koninck, schepen: Traditioneel gaan de kinderen van de speelpleinwerking Kerrebroek & Erembodegem zwemmen op donderdag. Ook dit jaar is er een zwemactiviteit gepland elke donderdag vanaf 12 juli (2e week van de werking) tot 10 augustus. Voor 16 augustus en 23 augustus wordt een alternatief voorzien. Dit wordt bekeken tijdens de vormingstweedaagse (op 2 en 3 juli), bij het samenstellen van de activiteitenkalender. Ik denk niet dat het aan de politici is om zich daar mee te bemoeien, maar de betrokken personen zijn op de hoogte gesteld. 6

7 5. Sociale woningen Pastoor Lauwereysstraat. (29096) Vraag raadslid Benoit Wauters (VLAAMS BELANG). Toestand. De bouw van nieuwe sociale woningen in voornoemde straat nadert zichtbaar zijn einde. Vraag: 1) Wanneer zijn de woningen klaar voor intrek? 2) Wordt aan de vroegere bewoners voorrang gegeven om een woning te huren? Werden zij hierover reeds gecontacteerd? 3) Zal er verschil zijn in huurprijs en voorwaarden ten overstaan van vorige huurperiode? Mevrouw Ann Van de Steen, schepen: 1. De woningen zullen ten vroegste in het voorjaar 2008 verhuurd worden huurders hebben gekozen voor een tijdelijke herhuisvesting. Dat wil zeggen dat zij wensen terug te keren naar de Pastoor Lauwereysstraat na de beëindiging van de werkzaamheden. Zij betalen gedurende de periode van de herhuisvesting een verminderde huur. Dit is dezelfde huurprijs als voor de oorspronkelijke woning in de Pastoor Lauwereysstraat. De overige huurders opteerden voor een definitieve herhuisvesting en keren dus niet terug naar de Pastoor Lauwereysstraat. Aan de huurders die opteerden voor een tijdelijke herhuisvesting zal een woning in de Pastoor Lauwereysstraat, aangepast aan hun gezinssamenstelling, worden toegewezen. 3. Deze woningen dienen verhuurd te worden conform de verrekeningen van het sociaal huurbesluit en niet meer volgens de prijzen zoals door de gemeenteraad voor de stadswoningen zal bepaald worden. De basishuur zal hoger liggen omdat het een nieuwbouw betreft en de huishuur is ook afhankelijk van de inkomsten van 3 jaar terug. De basishuurprijs wordt bepaald door het Vlaams Gewest. 7

8 6. Lange zwemshorts in het Aalsters zwembad. (29101) Vraag raadslid Steve Herman (VLAAMS BELANG). In het ontwerp van reglement van orde voor het zwembad van het provinciedomein "Huizingen" in Vlaams-Brabant staat in artikel 13.4 het volgende: "Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden in zwemkleding, voor de mannelijke bezoekers uitsluitend bestaande uit een zwembroek. Lange shorts en bermuda's zijn verboden." Dit verbod komt er vanaf 1 juli 2007 en dit om 'hygiënische redenen'. De gemeenteraad van Beersel heeft intussen dit reglement van orde reeds op 30 mei 2007 unaniem (CD&V, Open VLD, SP.a-Groen!, N-VA, UF en Vlaams Belang) goedgekeurd. Gezien het om hygiëne gaat, zijn mijn vragen: Hanteert het Aalsters stadsbestuur een gelijkaardig verbod op "lange zwemshorts"? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Overweegt het stadsbestuur om dergelijk verbod in te voeren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? De heer Christoph D Haese, voorzitter: Aangezien de heer schepen Van Lysebeth nog niet aanwezig zal zijn collega Iwein de Koninck de vraag beantwoorden. De heer Iwein De Koninck, schepen: De schepen heeft in samenwerking met zijn ambtenaren een antwoord opgemaakt. Ik lees voor: Aalst heeft geen specifiek reglement in verband met zwemkledij. Artikel 10 van het reglement van Inwendige Orde stelt: een passend zwempak is verplicht, zonder verdere specificaties. Het is een feit dat 80 à 90 % van de jeugd komt zwemmen met een bermuda of zwemshort. Dat is nu eenmaal mode. Uit een minienquete bij scholieren blijkt dat de jeugd dit trendy, cool en tof vindt. Op gebied van hygiëne is er wel een groot verschil. In de meeste shorts zijn broekzakken waar allerlei zaken inzitten zoals zakdoeken, zand, kleine voorwerpen en dergelijke. Dit vinden wij dan terug in de filters van het zwembad. Wij stellen ook regelmatig vast dat pubers zwemmen met een short waar ze mee binnenkomen en een proper exemplaar meebrengen, voor na het zwemmen. Onze redders stellen ook vast dat talrijke scholieren onder deze short onderbroeken dragen. Dit kan niet als proper worden omschreven. Ik heb deze problematiek ook al besproken met verschillende collega zwembadbeheerders en het blijkt dat overal hetzelfde probleem opduikt. Of het stadsbestuur van Aalst overweegt om een verbod op zwemshorts of bermuda s in te voeren, is een beslissing van het bestuur dat nog zal moeten genomen worden. Qua hygiëne is er geen twijfel mogelijk, zwembroeken zijn effectief netter. Hij maakt ook nog de bedenking dat indien de zwembroek verplicht zou worden er merkelijk minder jeugd zou komen zwemmen. Als er nog verdere vragen zijn kunnen deze gesteld worden aan de schepen die ondertussen aanwezig is. 8

9 De heer Steve Herman, schepen: Gezien het toch om hygiëne gaat stel ik voor dat het stadsbestuur daar toch vrij snel een antwoord op geeft. De heer Bart Van Lysebeth, schepen: Wij zullen dit alleszins opnemen. De vraag was voor mij ook nieuw. Wij hebben zo vlug mogelijk de bevoegde ambtenaar gevraagd naar de stand van zaken. Het is nog al evident dat wij daar aandacht zullen aan besteden. Dit zal in overleg met de redders en de mensen op het terrein moeten gebeuren. Ik stel voor om, op het ogenblik dat wij daar werk willen van maken, dit in de commissie te bespreken. 9

10 7. Webstek stad Aalst. (29104) Vraag raadslid Eddy Schollaert (VLAAMS BELANG). Steeds meer mensen beschikken over internet en vermoedelijk beschikken alle gemeenteraadsleden over een internetaansluiting. Op de webstek is onder de rubriek: beleid en bestuur naast de keuze gemeenteraad ook een vermelding gemeenteraadscommissies, waar de samenstelling van de commissies zijn vermeld. Gezien de commissies nu ook een openbaar karakter hebben, is het wellicht aangewezen om systematisch de geplande commissies met datum, uur, plaats van vergaderen en agenda te vermelden op de webstek. Dit laat de raadsleden bij twijfel of verlies van agenda toe om snel de commissieagenda s te raadplegen. Het biedt de burger en de persmensen ook een beter zicht op deze vergaderingen. Dit kan de belangstelling voor de commissievergaderingen alleen maar ten goede komen. Deze maand stond de commissie Financiën ergens onder een aandachtspunt vermeld. Deze handelswijze schept verwarring en de gaf de indruk dat alléén deze commissie samenkwam. Mevrouw Ilse Uyttersprot, burgemeester: De commissies hebben inderdaad een openbaar karakter en moeten vermeld worden op de website. Dit is wel het geval. De data zijn opgenomen in de activiteitenkalender die u via het woord kalender kan opvragen. Ook als u het trefwoord commissie ingeeft vindt u alle commissies, waarbij de agenda ook is aangegeven. Onder het item nieuws op de indexpagina van de webstek heeft u ook altijd de eerstvolgende gemeenteraadscommissie die weergegeven wordt. Onder de rubriek bestuur is nog geen verwijzing. Het is de bedoeling dat ook daar naar de commissies kan worden verwezen. Na de zomer komt dit in orde. Maar u kan de commissies reeds op 3 plaatsen terugvinden. Alles staat of valt met de vermelding van de bekendmaking door de secretaris van de gemeenteraadscommissie. Ik kan u verzekeren dat de voorzitter van de gemeenteraad reeds inspanningen heeft gedaan om die secretarissen aan te manen om hun commissie door te geven. De heer Eddy Schollaert, raadslid: Ik heb een poging gedaan om dit te zoeken. Ik pleit voor een eenvoudige en duidelijke methode om deze te zoeken. Mevrouw Ilse Uyttersprot, burgemeester: Wij zullen proberen om dit nog eenvoudiger te maken. 10

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

VRAGENUUR VAN 21 december 2010

VRAGENUUR VAN 21 december 2010 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 21 december 2010 Voorzitterschap: Christoph D Haese Aanvang: 19.10 uur Einde: 19.35 uur 1. Crematorium.

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

Klaar voor 6 jaar! denderend. Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Baardegem Erembodegem Gijzegem Herdersem Hofstade Meldert Moorsel Nieuwerkerken

Klaar voor 6 jaar! denderend. Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Baardegem Erembodegem Gijzegem Herdersem Hofstade Meldert Moorsel Nieuwerkerken denderend informatiekrant van de stad Aalst 25e jaargang januari 1, 2013 Baardegem Erembodegem Gijzegem Herdersem Hofstade Meldert Moorsel Nieuwerkerken Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd Klaar voor 6 jaar!

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg 1 De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Een goede voorzitter voor het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Ook over zijn opdracht en taken en welke

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C231 WON21 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 16 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C231 WON21 (2011-2012) 16

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot.

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het sociaal tarief voor

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Toegang tot energie in de huidige markt

Toegang tot energie in de huidige markt Toegang tot energie in de huidige markt Conferentie debat Naar gelijkaardige of naar verschillende markten in de drie Gewesten? 4 juni 2008 Henk Van Hootegem Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

VRAGENUUR VAN 27 januari 2009

VRAGENUUR VAN 27 januari 2009 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 27 januari 2009 Voorzitterschap: Christoph D Haese Aanvang: 19.05 uur Einde: 19.25 uur 1. Monument

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

- - 2 Nobels Frank gemeenteraadslid 12/03/1989 a/ Creyelman Frank gemeenteraadslid 02/01/1995 a/

- - 2 Nobels Frank gemeenteraadslid 12/03/1989 a/ Creyelman Frank gemeenteraadslid 02/01/1995 a/ 1. SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD OP 31.12.2016 Rangorde Naam, voornaam, Ambt Datum der Datum der als beroep 1 ste (niet laatste raadslid onderbroken) a/verkiezing ambtsaan- b/aanstelling vaarding 30

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 februari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00128 Onderwerp: Addendum bij de subsidieovereenkomst voor energiezuinige renovatie van sociale woningen - Projecten

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

vergadering C248 WON19 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C248 WON19 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C248 WON19 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 3 juni 2010 2 Commissievergadering nr. C248 WON19 (2009-2010) 3

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

VRAGENUUR VAN 29 januari 2008

VRAGENUUR VAN 29 januari 2008 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 29 januari 2008 Voorzitterschap: Christoph D Haese Aanvang: 19.10 uur Einde: 19.50 uur 1. Kerk

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Persmededeling 24 juni 2008

Persmededeling 24 juni 2008 Persmededeling 24 juni 2008 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 24 juni 2008 vond in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem. In 2007

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 25 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 25 juni 2009 vond in Affligem de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem en werden de jaarresultaten

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 BULLETIN 6 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 2015/017 Mondelinge vraag over onderzoek uitbreiding van oplaadpunten 06/2015 budgetmeters 2015/018 Webwinkel in de lokale dienstencentra

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

VRAGENUUR VAN 25 januari 2005

VRAGENUUR VAN 25 januari 2005 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 25 januari 2005 Voorzitterschap: Eddie Monsieur Aanvang: 19 uur Einde: 19.30 uur 1. Bob in Aalst.

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01010 Onderwerp: Sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het beschikbaar stellen van het gebouw Kuipke,

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 In het face-to-face onderzoek uitgevoerd in maart en april 2008, werden in totaal 1.026

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C150 CUL20 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 14 maart 2013 2 Commissievergadering nr. C150 CUL20 (2012-2013) 14 maart

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Aanvullende agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag om 19:00

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De heer Yoeri Note, OCMW-raadslid Voorzitter Collega's De integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011)

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) Artikel 1 1. Het stadsbestuur Tienen - verder verhuurder genoemd verhuurt muziekinstrumenten

Nadere informatie

Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021

Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021 Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021 In de vorige gemeenteraad stelde ik vragen over de gevolgen van de tax shift op de financiën

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN STEDENBOUW - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD OPSCHRIFT Vergadering van: 13 februari 2014 Nummer: 2014_MC_00075 Onderwerp: Problematiek van niet-geregistreerde studentenkoten.

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem.

Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Advies van de Aalsterse Jeugdraad met betrekking tot het behoud van Jeugdhuis Jome in Gijzegem. Initiatief: Aanleiding: Gericht aan: Datum: 9 mei 2010 Adviesnummer: 2010/1 Jeugdraad Aalst in samenwerking

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 24 - nummer 5 mei 2015 Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 Evolutie woongelegenheden

Nadere informatie

55. (5527261 STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen

55. (5527261 STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 17 december 2013 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 17 december 2013 bijeengekomen in de aadzaal

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie