Bijlage Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van Plan van aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 0220.1 Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van 5. 1. Plan van aanpak"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 1. Plan van aanpak Het plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in de periode 2015 t/m 2018 genomen gaan worden teneinde de reductiedoelstellingen zoals beschreven in Bijlage CO₂-reductieprogramma. Diverse maatregelen zijn veelal in behandeling of voor zover mogelijk afgewerkt Maatregelen Scope 1: - Het nieuwe rijden voor bedrijfs- en leasewagens Het nieuwe rijden kan een CO₂-emissie reductie opleveren tot 10%. In de praktijk zal dit iets lager uitkomen maar uitgegaan kan worden van 5 8 %. Dit is inclusief het op spanning houden van banden. In mei 2014 werd gestart met een pilot. Deelnemers hieraan waren met name de vrachtwagenchauffeurs. De cursus werd zeer positief ontvangen waarna werd besloten deze cursus ook te gaan organiseren voor tractorchauffeurs (medio 2015, partner wordt op dit moment gezocht) en, iets later, ook voor een groep bestuurders van bedrijfswagens (eind 2015, via EVO). Omdat de periode waarover de CO 2 -emissie inventaris wordt gerapporteerd is bepaald voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 is er momenteel nog geen echt zicht op de daadwerkelijke besparingen die Het nieuwe rijden kan/zal opleveren. In de inventaris over de periode 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 zal dit duidelijk moeten worden. De resultaten zullen gemeten en geanalyseerd worden, waarna besloten kan worden dit voor de gehele organisatie door te voeren. Verder zijn met ingang van april 2014 zijn een aantal voertuigen uitgerust met een ritregistratiesysteem dat het aantal kilometers en het brandstofverbruik registreert. Deze resultaten worden vanaf april 2014 tot en met maart 2015 gemeten en geanalyseerd worden, waarna besloten kan worden dit voor het hele wagenpark door te voeren. Eind 2013 werd een EURO 5 vrachtwagen aangeschaft welke uitgerust is met een ritregistratiesysteem waarbij het rijgedrag gekoppeld kan worden aan het brandstofverbruik. Over de periode januari 2014 t/m januari 2015 worden deze gegevens verzameld en vervolgens geanalyseerd. - Elektrisch aangedreven gereedschap d.m.v. oplaadbare accu s. In 2014 is er een proef gestart met een aantal accu aangedreven maai- en blaas gereedschappen (in plaats van brandstof aangedreven exemplaren). Deze proef was positief. Inmiddels is men overgegaan tot de aanschaf van een aantal van deze maai- en blaasgereedschappen.

2 Pagina 2 van Maatregelen Scope 2: - Diverse technische aanpassingen gebouw, wagen- en machinepark en gereedschappen Henssen B.V. heeft contact gezocht met een bedrijf gespecialiseerd in energiebesparingsmaatregelen. In augustus 2014 heeft men de vraagstelling geformuleerd en werd de voor het uitvoeren van een Energie Besparingsonderzoek (EBO) aan BRES B.V. verstrekt. In dit onderzoek wordt uiterst nauwkeurig in beeld gebracht welke processen en apparatuur welke hoeveelheid energie gebruiken. Dit wordt vervolgens weergegeven in een energiebalans. Door toerekening van het energie verbruik ontstaat inzicht welke processen en apparatuur het meest in aanmerking komen om energie te gaan besparen. Verder worden de energie besparingsopties in kaart gebracht. De rapportage omvat ook een meerjarige analyse. In november zal BRES een aantal dagen op het bedrijf aanwezig zijn om te inspecteren, gesprekken te voeren en metingen te verrichten. Het verslag/rapportage wordt verwacht in april/mei Naar verwachting zal in het laatste kwartaal van 2015 het één en ander in kaart zijn gebracht waarna het Reductieplan hierop zal worden aangepast. - Groene stroom Henssen B.V. heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw 3-jarig contract afgesloten met hun energieleverancier en heeft hierbij gekozen voor levering van 100% groene stroom in de vorm van windkracht. Henssen B.V. beschikt over een herkomstcertificaat Monitoring en meting De monitoring en meting zal elk halfjaar plaatsvinden (of dan wanneer de benodigde cijfers / input beschikbaar zijn/is). De hiervoor ingeplande data zijn op genomen in de KAM-jaarplanning Afwijkingen en corrigerende maatregelen Wanneer er afwijkingen worden geconstateerd in- en bij de uitvoering van de reductiemaatregelen en de verantwoordelijke ziet geen mogelijkheden voor herstel, dan zal dit aan de directie worden gerapporteerd. Hier kan worden beslist of corrigerende maatregelen dienen te worden genomen.

3 Pagina 3 van 5 2. Deelname aan initiatieven De Henssen Groep blijft vertegenwoordigd in de brancheorganisatie VHG middels een bestuursfunctie. Hierdoor zit het bedrijf dicht op de ontwikkelingen en innovaties die zich in het vakgebied afspelen. De VHG is actief op een aantal MVO-thema s. In het kader van CO₂-reductie initiatieven blijven de volgende onderwerpen voor het bedrijf interessant: 1. Duurzaam vegetatiedak (bijvoorbeeld CO₂ absorberende Olivijn-mineralen) Het bedrijf participeert via een branche projectgroep (Dak- en Gevelbegroening) zowel inhoudelijk als financieel. De aanleg van een eventuele daktuin voor het project Rabobank Sittard-Geleen is uitgesteld tot medio In 2015 worden meer ontwikkelingen verwacht waarbij duurzaamheden en CO₂-reductie een belangrijke voorwaarde zal zijn. 2. Duurzame onkruidbestrijding Voor wat betreft onkruidbestrijding is men nog steeds bezig met het inzetten van andersoortige wijzen zoals hetelucht en borstelen. Op dit moment anticipeert het bedrijf in diverse projecten waarbij gekeken wordt naar een milieuvriendelijkere wijze van bestrijding. Echter, het is onbekend wat de directie CO₂reductie zal zijn maar naar verwachting zal deze fors minder zijn vanwege de vermindering van machinebewegingen en dus brandstofverbruik door ontwikkeling in materieel, minder brandstof bij reductie afbranden, reductie verbruik bestrijdingsmiddelen. Momenteel is dit een zeer actueel item vanwege het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen. Henssen B.V. heeft via een mailing aan al zijn relaties laten weten wat de eventuele alternatieven zouden kunnen zijn. Regelmatig worden hier dan ook demonstraties over gegeven bij opdrachtgevers. 3. Inzet biomassa voor energieopwekking Het bedrijf volgt de ontwikkelingen inzake de biovergisting. Deze energie vermijdt de CO₂ emissie van conventioneel opgewekte energie. Het vrijkomende groenafval wordt op dit moment aangeboden aan biomassa centrales. Men is bezig met het onderzoeken of biovergisting financieel en technisch haalbaar is. Henssen B.V. participeert hierin via de VHG en is op zoek naar partners. 4. Transport en zuinig rijden Henssen B.V. volgt de ontwikkelingen m.b.t. zuinigere transportmiddelen en het zuinig omgaan met deze middelen. In 2015 wordt verder gekeken naar besparingsopties op vervoer- en transportgebied en, indien (financieel) realiseerbaar, geïmplementeerd. 5. Het plaatsen van of participeren in een windturbine of verticale windmolens Henssen B.V. heeft begin 2015 een EBO-onderzoek (energie besparingsonderzoek) laten uitvoeren door een hiervoor gespecialiseerd adviesbureau Bres. Door Bres werden een aantal toepassingen voor duurzame energie onder de aandacht gebracht. Hierbij wordt dan onder andere gedacht aan participatie in of plaatsing van windturbine of kleine verticale windmolens. Er zal gekeken worden naar de haalbaarheid en gezocht worden naar eventuele partners in de buurt.

4 Pagina 4 van 5 6. Bijmenging van biobrandstof voor het dieselgebruik Binnen het bedrijf wordt veel diesel gebruikt. Er zijn/komen steeds meer mogelijkheden om het gebruik van diesel te reduceren door het bijmengen van additieven. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd en er wordt gezocht naar mogelijke partners! Het genoemde EBO-rapport noemt ook nog een aantal toepassingen voor duurzame energie waarbij besparing en reducering van CO² het uitgangspunt is. In 2015/2016 zullen deze toepassingen nader bestudeerd worden.

5 Pagina 5 van 5 3. Verantwoordelijkheden en taakstelling Voor het uitvoeren van het plan van aanpak zijn personen verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering. De directie als KAM-coördinator zijn zowel initiatiefnemer waarbij de directie de eindverantwoordelijke is. Proceseigenaar en bewaker is de KAM-coördinator Maatregelen Maatregel Verantwoordelijk Periode Benodigde middelen Het nieuwe rijden S. Houben / P. Henssen Mei / Juni 2014 Cursus, monitoring en evaluatie Technische aanpassingen S. Houben / P. Henssen / Externe expertise Mei / Juni 2014 Budget, extern bureau Uitvoeren conclusies onderzoek technische aanpassingen S. Houben / P. Henssen Eind 2014 / begin 2015 Budget 3.2. Initiatieven en participatie Maatregel Verantwoordelijk Periode Benodigde middelen Duurzaam vegetatiedak S. Houben / P. Henssen Ketenpartners en branchegenoten Duurzame onkruidbestrijding Inzet biomassa voor energieopwekking Mogelijkheid biobrandstof als bijmenging voor diesel Plaatsen of participeren in een windturbine of verticale windmolens S. Houben / P. Henssen Branchegenoten S. Houben / P. Henssen Ketenpartner, branchegenoten en investeerders S. Houben / P. Henssen / Uitvoerders Ketenpartners en branchegenoten S. Houben / P. Henssen Ketenpartner en investeerders

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 4,1 % CO2 emissie in 2014-2015 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2013. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van ruim 6% CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basisjaar nov2013-nov2014. Voor de planperiode 2017-2020

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 3 % CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2014. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. 28-5-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

In bijgevoegde tabel zijn de resultaten weergegeven van de energiedoorlichting. Hierin zijn de volgende besparingsdoelstellingen gegeven:

In bijgevoegde tabel zijn de resultaten weergegeven van de energiedoorlichting. Hierin zijn de volgende besparingsdoelstellingen gegeven: Pagina 1 van 6 CO2-reductieprogramma: reductie- en participatieplan 2013-2018 1. Reductieplan 1.1 Aanleiding In 2013 is bij Aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel B.V. en Van der Zanden Milieu BV,

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie