De Inschuifwoning. Algemene kenmerken van het concept. Projectkenmerken. Marktsegment Het marktsegment is renovatie/ vernieuwbouw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Inschuifwoning. Algemene kenmerken van het concept. Projectkenmerken. Marktsegment Het marktsegment is renovatie/ vernieuwbouw."

Transcriptie

1 De Inschuifwoning Algemene kenmerken van het concept Naam concept: De Inschuifwoning Omschrijving van het concept Binnen een maand een woning volledig renoveren en op een energielabel A brengen tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is het principe van de Inschuifwoning, een gezamenlijk renovatieconcept, op initiatief van bouwbedrijf Mulder Obdam. Dit concept is bedacht voor huizen uit de jaren 50 en 60 die nog zijn voorzien van houten vloeren en slecht geïsoleerd zijn. Dakpannen, fundering, heipalen, woningscheidende wanden, bestrating, aansluitingen nutsbedrijven, keuken, kozijnen en cv-ketel (mits die goed zijn) blijven toegepast. Alleen de delen die ondermaats zijn, zoals houten vloeren, de tussenvloer, de gevel en het dak, worden vervangen. Marktsegment Het marktsegment is renovatie/ vernieuwbouw. Doelgroep De primaire doelgroepen zijn woningcorporaties en lokale overheden door geheel Nederland met een woningbezit van woningen uit de jaren 50 en 60. Het concept kan in de volgende provincies geleverd worden De Inschuifwoning is door geheel Nederland toe te passen en vanzelfsprekend ook uitstekend in het buitenland. Min. seriegrootte: 1 woning Max. seriegrootte In beginsel geen maximum, voor de hand ligt de gerijde woning. Projectkenmerken Project De Inschuifwoning Opdrachtgever Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland Plaats Ursem Projectnaam Eerste Inschuifwoning in Nederland Soort bouwwerk Woning Aantal eenheden 1 woning Totaal aantal m² 166,32 m² M²/eenheid Begane grond 61,76 m² 1 e verdieping 61,76 m² 2 e verdieping/zolder 31,00 m² Aanbouw (berging) 11,80 m² Totaal aantal m m 3 M 3 /eenheid Begane grond 129 m 3 1 e verdieping 120 m 3 2 e verdieping/zolder 60 m 3 Aanbouw (berging) 29 m 3 Bijzondere kenmerken van de locatie Woningbouw jaren 60, gerijde woningen Soort selectieproces Pilotproject met Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland (bouwteam) Projectteam De Convenantpartners

2 Waardeprofiel van het concept Waarom is het een goed concept? De Inschuifwoning is een goed concept, omdat het een oplossing biedt voor woningcorporaties en gemeenten met een versnipperd vastgoedbezit. Snelle en goedkope woningrenovatie vindt plaats dankzij dit nieuwe concept. Discussie over verduurzaming van de woningvoorraad wordt gevoerd tussen nationale overheid, lokale overheid, corporaties, energieleveranciers, huurderbelangenverenigingen etc. De Inschuifwoning biedt in de discussie voor alle partijen aspecten en uitdagingen. Wat is de meerwaarde van het product of dienst? De Inschuifwoning is toepasbaar op een rijtjeswoning midden in een rij, zodat het uitkomst biedt voor corporaties die een versnipperde woonvoorraad hebben. Een huurwoning die grenst aan een koopwoning of aan een woning die niet hoeft te worden aangepakt, kan volledig worden vervangen door een nieuwe woning. Een geheel blok (Bloksgewijze Aanpak) of zelfs een totale wijk; de mogelijkheden met de Inschuifwoning zijn oneindig. De Inschuifwoning is met name geprefabriceerd en biedt een antwoord op vragen uit de renovatie waarbij tegen hoge kosten veelal noodverbanden worden aangelegd. Het uitzagen en inschuiven in 22 werkdagen is dan ook geen utopie, maar een reëel gegeven. De periode van een maand is bewust gekozen omdat dat voor een woningcorporatie een duidelijke termijn is (qua huur). Wat is de meerwaarde voor de omgeving, het gebied? De vernieuwbouw biedt een oorspronkelijk beeld, het product is er een met een A-label (mits toegepast met WKO: A++). De fundering en de dakpannen worden wederom toegepast, de gevelelementen zijn afgewerkt met tegelwerk dat het uiterlijk heeft van metselwerk. Zo valt de Inschuifwoning niet uit de toon bij de andere huizen in de rij. Wat is de meerwaarde voor het proces van de projectorganisatie? Lean en ketensamenwerking. Wat is de inzet van middelen (in project en beheerfase)? Via een convenant zijn afspraken gemaakt over de inzet van uren en financiële inbreng van de partners. Naar aanleiding van de technische en financiële evaluatie is het project afgerekend. De Unique Selling Points werden als volgt vastgesteld: - Snelle (22 dagen) en goedkope woningrenovatie dankzij nieuw concept; - Een oplossing voor woningbouwcorporaties en gemeenten met een versnipperd vastgoedbezit; - Significante vermindering van energielasten. Bijdrage aan de energietransitie Heeft het concept voldoende potentie om grootschalig toegepast te worden binnen de woningbouw- of renovatieopgave van Nederland? Uiteraard, sprake is van een energieverbetering van D naar A label. Welke ontwerp- en/of voeringsregels worden gebruikt om tot de oplossing te komen? Op basis van de oorspronkelijke bouwtekeningen heeft vernieuwbouw plaatsgevonden. Hoe is uw marktbenadering? Wat is de doelgroep van het concept? De brede bouwkolom: de overheid, corporaties, opleidingsinstituten en ontwikkelde bouwers. Hoe is de marketing van het concept? Waar wordt gebruik van gemaakt? Er zijn diverse marketingtools ingezet. Vanaf de eerste aanzet is de relatie gezocht met de schrijvende pers. Dagblad Cobouw meldde zich direct met het verzoek het traject stapsgewijs te mogen volgen met een primeurspositie. Vele branchegerichte bladen en tijdschriften en de lokale media toonden belangstelling en schreven over de Inschuifwoning, al dan niet in de vorm van een interview. Daarnaast is er een speciale website (www.inschuifwoning.nl), die uitsluitend handelt over de Inschuifwoning. Informatie, mediaberichten en een fotoreportage over het pilotproject zijn hierop geplaatst. Er is een flyer geproduceerd die naar een groot aantal relaties is verzonden. Al snel bleek er behoefte aan uitgebreider informatie en is er een magazine over de Inschuifwoning samengesteld. Social Media zijn actief ingezet. Ook hier kwamen regelmatig interessante contacten uit voort. Geef een beschrijving van het verkoopproces van het concept. In een overleg met Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland is de experimentele bouwvorm besproken en werd vastgesteld dat voor de realisatie daarvan een bestaande huurwoning kon worden vrijgemaakt. Na een succesvolle realisatie is door de grote belangstelling, met name lokale overheden en corporaties, via websites, brochures en gesprekken, het proces besproken waaronder één of meerdere Inschuifwoningen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is duidelijk geworden dat de transactiekosten van een Inschuifwoning veel lager zijn dan die van een herstructureringsplan. Er is hier hierbij tenslotte sprake van versnipperd woningbezit (huur en koop). Hoe geeft de aanbieder de klant inzicht in de leveren oplossing? Er is een animatie gemaakt waarmee op verbluffend eenvoudige wijze in beeld gebracht kan worden hoe de Inschuifwoning werkt. Daarnaast ontwikkelt een van onze partners momenteel de standaardisering voor het uittekenen van de Inschuifwoning waarmee zeer snel in een driedimensionale omgeving de woning gevisualiseerd kan worden. Gelijktijdig kan dit uitgewerkt worden naar productietekeningen.

3 Hoe maakt u gebruik van de samenwerkende keten? Is er een beschrijving van het project overstijgende ketensamenwerking bij het concept? Ja, allereerst werd na een vijftal werkoverleggen een overzicht opgesteld van de te verrichten werkzaamheden en door wie. Vervolgens zijn de werkzaamheden conform de digitale Leanplanning gepland. Mulder Obdam werkte bij de realisatie van de Inschuifwoning samen met acht andere bedrijven, te weten: Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland, Hout Konstruktie Nederland, Klaver Technisch Bedrijf B.V., GP Groot aanneming bv, Meerwoonruimte B.V., Toes Montage BV, Installatieburo Beuling BV, Knipping Bouwelementen BV en Aad de Wit verhuizingen b.v. Het initiatief wordt ondersteund door Bouwend Nederland. In essentie komt die georganiseerde ketensamenwerking neer op het contact leggen met die (Lean)partners waarmee al wordt samengewerkt bij innovaties. Hoe werken de ketenpartijen samen om het concept voortdurend te verbeteren? Na de financiële en technische evaluatie is er een nieuw draaiboek opgesteld waar langs de Inschuifwoning(en) kunnen worden gerealiseerd. Leerpunten en verbeterslagen zullen zich bij vervolgopdrachten natuurlijk voordoen: al doende leert men. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de vorm waarin de samenwerking (formeel) zou worden vastgelegd; uit te monden in een Besloten Vennootschap waarin de deelnemende partijen een gelijkwaardige positie innemen. Met welke partij(en) uit de coalitie heeft de klant contact? De bewoonster van het pand, heeft zowel contact gehad met de corporatie als de aannemer en is evenals haar naaste buren regelmatig betrokken bij de fases in de sloop-vernieuwbouw. Welke hulpmiddelen gebruiken de coalitiepartners in hun communicatie? Zowel tijdens het voorbereidings- als uitvoeringsproces is gewerkt met de diverse Lean-instrumenten. Waaruit blijkt dat het een project is met een bijzonder energieambitie? Welke bijzondere energieprestatie is er in het project bereikt en welke bijzondere maatregelen zijn daarvoor ingezet? Duidelijk moet zijn dat wij een woning terugbouwden waarvan je aan de buitenkant niet kon zien dat die volledig nieuw is. De woning is voor een belangrijk deel geprefabriceerd, waarbij zo maximaal mogelijk gebruik gemaakt is van duurzame producten en werkwijzen. Doordat er inzicht bestond in de te gebruiken materialen kon aan de hand van berekeningen worden verduidelijkt wat de energieprestatienorm moest zijn. Een woning met een A-label is nu gerealiseerd; bij toepassing van WKO, e.d. had zelfs A++ behaald kunnen worden. Door de (op onderdelen) fabrieksmatige aanpak kon afval tot een minimum worden beperkt. Inzet is om het afval dat per woning noodgedwongen moet vrijkomen tot 1 kuub te beperken. De woning is voorafgaande de renovatie geïnspecteerd, de bouwtekeningen zijn bekeken en alle benodigde gegevens zijn in een geattesteerd computerprogramma ingebracht. De rijwoning kwam uit op een energielabel D, bouwjaar De inspectie is uitgevoerd in Er is een vijftal werkbijeenkomsten georganiseerd waarbij tijdens de laatste een digitale Leanplanning van de werkzaamheden en een begroting werden vastgesteld. Mulder Obdam is penvoerder tijdens het project en daarmee tevens het contactpunt. Binnen Mulder Obdam is er één aanspreekpunt dat voor alle partners te allen tijde bereikbaar is. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de hoofduitvoerder het aanspreekpunt voor alle disciplines en zorgt er voor dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden zoals afgesproken. Waarover zijn met de coalitiepartners vaste afspraken gemaakt m.b.t. de transacties binnen de keten? Ter zake van het financiële risico zijn vooraf afspraken gemaakt, zodat er achteraf geen discussie zou kunnen ontstaan over bijvoorbeeld tegenvallers. Natuurlijk heeft een eindafrekening naar ieders tevredenheid plaatsgevonden.

4 Energiecertificaat Energie label D Energie index 1,8 Energie gebruik MJ Deelpost Gas (m3) Elektr. (kwh) Warmte (GJ) Primair (MJ) CO 2 (kg) Verwarming Tapwater Hulpenergie Verlichting PV MicroWkk Totaal De primaire energie is onafhankelijk van de energiedrager (gas, elektriciteit of warmte), zodat de deelposten met elkaar vergeleken kunnen worden. Verdeling deelposten 12% 4% 9% 75% Warmtestroom Warmteverlies (MJ) Warmtewinst (MJ) Transmissie Ventilatie Interne warmteproductie Zonnewarmte door ramen Warmte door serre(s) 0 0 Resulterende warmtevraag MJ verwarming tapwater hulpenergie verlichting De desbetreffende maatregelen zoals eerder aangegeven hebben ervoor gezorgd dat de woning na de renovatie voldoet aan het Bouwbesluit hetgeen resulteert in een energielabel A. Energiebesparing per energiedrager Tenslotte vindt u in onderstaande tabel een overzicht van de energetische besparingen voor de verschillende energiedragers (gas, elektriciteit en warmtelevering). Is er sprake van een slim integraal afgestemd energetisch concept? Binnen de technische omstandigheden (de bestaande woning werd uit een rijtje gezaagd) is zoveel als mogelijk getracht op duurzaamheid in te verdienen. Uitkomst leidt tot de conclusie dat veel grotere rendementen te behalen zijn bij meervoudige toepassing. Is het betaalbaar in verhouding met projecten die vanuit de heersende normen zijn gerealiseerd? Aangezien de bouw van de eerste Inschuifwoning een pilot is, kan niet worden gesteld dat de woning vanuit de heersende norm betaalbaar is. Wanneer echter macro gekeken wordt naar de transactiekosten die gemaakt moeten worden voor de herstructurering van bijvoorbeeld een straat (met grond gebonden woningen), dan moet worden vastgesteld dat de Inschuifwoning (die inmiddels wordt doorontwikkeld en alweer minder kost) een goed alternatief is als een op zichzelf staand product. Kom kijken en overtuig uzelf. Doen de energieambities afbreuk aan de esthetische en/of comfort kwaliteit van de woning? De energieambities zijn behaald en de woning ziet er, terwijl hij nieuw is, als al lang bestaand uit. De esthetiek en het wooncomfort hebben er niet onder te leiden, sterker nog ze zijn er op vooruit gegaan. De gevelelementen zijn afgewerkt met tegelwerk dat het uiterlijk heeft van metselwerk. Zo valt de Inschuifwoning niet uit de toon bij de andere huizen in de rij. Om diezelfde reden worden ook de dakpannen bewaard en opnieuw gebruikt. Wat betreft het woonoppervlak schiet de bewoner er niet bij in. Welke vernieuwende technieken zijn ingezet om die ambities te realiseren? Prefabricatie, centrale opslag van benodigde materialen, ver doorgevoerde afvalscheiding, de partners ondersteunen elkaar in de werk zaamheden, Leanplanning Online, geïsoleerde staalplaatvloeren (Kingspan Ierland), gevelelementen voorzien van keramische tegels, e.d. In hoeverre is het realistisch dat theoretische prestaties ook daadwerkelijk behaald gaan worden? De realisatie van de Inschuifwoning is gebaseerd op het gedachtegoed dat in de loop van de jaren verder uitgewerkt is tot een reëel haalbare uitvoering (geen papieren tijger). In hoeverre wordt er voldaan aan de verwachtingen van de klant? De verwachtingen van de klant (bewoonster, woningbedrijf, gemeente, aannemer, etc.) zijn in alle opzichten ingevuld. De impact van de pilot op de media is enorm gebleken. De interesse vanuit de brede bouwkolom manifesteert zich nog steeds. Inmiddels wordt gewerkt aan de Inschuifwoning 2.0. Pakket Gasverbruik (m3/jaar) Elek. verbruik (kwh/jaar) Warmteverbruik (GJ/jaar) CO 2 (kg/jaar) Huidig Variant Inschuifwoning Besparing % t.o.v. Gasverbruik Elek. verbruik Warmteverbruik CO 2 huidig Variant Inschuifwoning 56,9-39,8 0,0 41,8

5 Klantverwachting Meerwaarde van het product De klant was bereid te verhuizen en wilde terug in dezelfde woning. Het woningbedrijf wilde een Inschuifwoning en heeft die gekregen, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland wilde in procedurele zin meewerken, dat is volgens afspraak gebeurd. De gespecialiseerde aannemers hebben deelgenomen aan het project en er niet alleen hun voordeel mee gedaan maar ook uitgesproken dat ze met elke volgende opdracht meegaan. Meerwaarde voor de omgeving, het gebied Zowel Bouwend Nederland als Aedes hebben uitgesproken dit product als waardevolle aanvulling te zien voor de woningmarkt. Mulder Obdam en corporaties spreken over vervolg opdrachten waarbij nu vanuit een heel andere invalshoek wordt gekeken en gerekend (niet meer herstructureren, individuele oplossing, bloksgewijze aanpak, etc.). Meerwaarde van proces van de projectorganisatie De bewoonster verwachtte dat tijdens de bouwperiode zoveel mogelijk lasten uit haar handen werden genomen. Doordat de bouwperiode slechts 22 dagen omvatte, bleef de overlast voor de bewoonster zeer beperkt daar zij voor een korte periode in een andere woning in haar eigen wijk verbleef. Het verhuisbedrijf (een van de partners) heeft zorg gedragen voor het tijdelijk onderbrengen van de huisraad en na oplevering weer teruggeplaatst. Door een goede communicatie tussen de bewoonster, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland en Mulder Obdam wist de bewoonster tijdig wanneer en hoe de werkzaamheden uitgevoerd zouden worden. Voor de bewoonster was er gedurende het gehele proces een vast contactpersoon te allen tijde bereikbaar. Er vanuit gaande dat er de wil was om samen te werken, heeft uitvoering van de Inschuifwoning aan de woningmarkt een nieuw product toegevoegd, iets dat door een solistisch optreden nooit zou zijn gelukt. De bewoonster (en de buurtbewoners) heeft het gehele bouwproces als positief ervaren. Prijzen/kosten In goed overleg met Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland is na het op stellen van een begroting de aanneemsom van de Inschuifwoning vastgesteld. Mede in verband met de wensen van de bewoonster is meerwerk uitgevoerd dat vervolgens is vergoed. Zoals gezegd, vanwege het experimentele karakter kan nu niet worden vastgesteld wat een Inschuifwoning, wanneer die meervoudig wordt toegepast, zou gaan kosten. Immers, inmiddels heeft doorontwikkeling uitgewezen dat ander materialen kunnen worden toegepast met een hogere duurzaamheidswaarde en tegen lagere kosten. Blik op de toekomst Mulder Obdam is een innoverende aannemer en zij illustreert dit door haar voortrekkersrol bij diverse innovaties. Ook de Inschuifwoning kent een doorontwikkeling. Momenteel zijn wij bezig met het ontwikkelen van een nieuwe begane grondvloer, opgebouwd uit balken, vervaardigd van geperst afvalkunststof en voorzien van wapening. Hierdoor wordt er gewicht bespaard voor de fundering en de balken zijn tevens vochtbestendig. Ook de tussenvloer wordt herontwikkeld waarbij de vloer in drie elementen aangevoerd wordt en de playwood laag aan de bovenzijde is aangebracht. Aan de onderzijde zijn de gipsplaten aangebracht en de elementen voorzien van een installatie transportgoot. Deze goot is ten behoeve van de CV, elektra en gas. De sprong om de bestaande houten skeletwanden om te zetten naar een skelet met een stalen frame is ook al gemaakt. Tussen de stalen onderdelen wordt in de fabriek een Biofoam isolatie aangebracht met als resultaat afval te reduceren. Dit brengt een versnelling in het proces van het maken en plaatsen van de wanden. Op deze manier kan een bredere markt bereikt worden en wordt er een industrieel proces ingezet. Ook zijn wij in vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een vergelijkbaar concept voor portiekwoningen en jaren 80 woningen. Tot slot Toepassing in de praktijk is de opvatting van Mulder Obdam. Maken wat je denkt dat goed en haalbaar is! Het dus niet laten bij een papieren tijger, maar uitwerken en realiseren. Voor de Inschuifwoning geldt dat Mulder Obdam heeft waargemaakt wat ze heeft gezegd: hoog comfort, zeer lage energielasten, lage onderhoudskosten, grote keuzevrijheid in bijvoorbeeld uitbouw, indeling, keuken en badkamer. Mulder Obdam heeft de woningmarkt een nieuw product geboden waarmee verder kan worden geëxperimenteerd.

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Isoleren in Balans 1. Algemene kenmerken van het concept 2. Projectkenmerken

Isoleren in Balans 1. Algemene kenmerken van het concept 2. Projectkenmerken Isoleren in Balans 1. Algemene kenmerken van het concept Naam concept: Isoleren in Balans Omschrijving van het concept: Isoleren in Balans is hét concept voor het verantwoord verduurzamen van vooroorlogse

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen!

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie Met Renolution is uw woningbezit verrassend snel

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

WONINGTRANSFORMATIECONCEPTEN

WONINGTRANSFORMATIECONCEPTEN Bepalende overwegingen voor de toepassing bij corporaties! Maarten van den Berg 19-12-2012 1 Het toepassen van innovaties in de bestaande bouw? Welke overwegingen spelen bij woningcorporaties een bepalende

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Het Nieuwe Renoveren WELKOM

Het Nieuwe Renoveren WELKOM Het Nieuwe Renoveren WELKOM oktober-november 2011 Verzorgd door Bert Bruns, Bridges2Beyond, bert.bruns@bridges2beyond.nl BouwLokalen? Een initiatief van en Informatieve bijeenkomsten Gaat in op vernieuwingen

Nadere informatie

WarmBouwen De Voorsprong

WarmBouwen De Voorsprong WarmBouwen De Voorsprong 1. Algemene kenmerken van het concept Naam concept WarmBouwen Marktsegment Renovatie van woningen Doelgroep Woningcorporaties, commerciële beleggers (particulier & institutioneel)

Nadere informatie

Ir. G.N. Sweringa (Truus)

Ir. G.N. Sweringa (Truus) Verduurzaming Woningmarktdebat woningbestand Apeldoorn 15 april 2010 Ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur Bestuurder 7-5-2010 1 MISSIE OFW Het bieden van een kansrijke woon- en leefomgeving voor mensen

Nadere informatie

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE EMERGO Bouwnovatie EMERGO werkt graag samen aan vernieuwende en realistische totaaloplossingen. Ons doel is dat u én wij ingenomen zijn met

Nadere informatie

Begane grond. Woningen. appartement 1. appartement 2. appartement 3. appartement 4. installatieruimte woning 1. woning 2. woning 3. woning 4.

Begane grond. Woningen. appartement 1. appartement 2. appartement 3. appartement 4. installatieruimte woning 1. woning 2. woning 3. woning 4. Kubus wooncomplex 1 2 3 18100 300 6300 3600 6300 400 1200 Begane grond 4 A B C D 16800 300 6300 3600 6300 300 wm/wd Woningen appartement 1. appartement 2. appartement 3. appartement 4. installatieruimte

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

Energiebesparing Industrie. Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen

Energiebesparing Industrie. Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen nergiebesparing Industrie Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen cvketel cvketel cvketel cvketel cvketel gas elektric iteit cvketel cvketel cvketel Huidige situatie portiekflat Portiek

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep Presentatie Voorstellen BVR Groep Uitleg Concepten 2 BVR

Nadere informatie

Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013

Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013 27 maart 2014 Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013 Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 2/14 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Verduurzaming Woningvoorraad. Agenda. Technisch Project Adviseur. Hans Wiessner, Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw

Verduurzaming Woningvoorraad. Agenda. Technisch Project Adviseur. Hans Wiessner, Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw Verduurzaming Woningvoorraad Lucht/water warmtepomp, ideaal voor renovatie en nieuwbouw Hans Wiessner, Technisch Project Adviseur Agenda Energielabel woningbouw anno 2015 Energieverbruik terugdringen in

Nadere informatie

+HUIS renovatie. Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven

+HUIS renovatie. Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven +HUIS renovatie Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven Dirk de Vroome Door Zon en Wind Atelier 10/15 Zehnder J.E.StorkAir GeoEnergie Datum: 11 november 2013 1 +HUIS renovatie

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 2 juli 2015. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM  Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA HAARLEM www : www.prewonen.nl Etalage Geprint op : 24-08-2016 Adres Blekersvaartweg 48 D Postcode 2101 CD Plaats HEEMSTEDE Omschrijving Woning Type galerijwoning Wijk omschrijving

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Ketenanalyse Duo-label retail advies

Ketenanalyse Duo-label retail advies Ketenanalyse Duo-label retail advies Search Consultancy Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i.

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Toelichting Inleiding Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om 750.000,- in te zetten voor de reductie van CO 2

Nadere informatie

Bouwfysisch rekenen. voorspelt resultaten

Bouwfysisch rekenen. voorspelt resultaten 1 Bouwfysisch rekenen Passiefhuis Specialist European certified passive house designer voorspelt resultaten Passiefhuis Veranderingen energie denken Van EPG naar NZEB 6-8 oktober 2015 Carl-peter Goossen

Nadere informatie

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL Naam: Fam. Jansen Adres: Dorpsstraat 1 Postcode: Woonplaats: Email: Woningtype: 1111 AA Sassenheim familiejansen@teylingen.nl Meanderwoning Datum: 16 januari 2013 1. VRAGEN

Nadere informatie

appartementwoningen E/E = 0.887

appartementwoningen E/E = 0.887 Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\WORKSD~1\REFERE~1\OPGELE~1\AFROND~1\RESULT~1\EMG&BE~1\EMG\APPA... Projectomschrijving : appartementwoningen Omschrijving bouwwerk : AgentschapNL referentiewoningen

Nadere informatie

Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Onderdeel van Van de Middegaal Vloerengroep

Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Onderdeel van Van de Middegaal Vloerengroep Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Onderdeel van Van de Middegaal Vloerengroep Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Vloer+ Inhoudsopgave 1 De vraag gelokaliseerd

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\appartementen\appartement

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 1

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 1 informatie MOLENBUURT FASE 1 NOVEMBER 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 20 woningen aan de Stellingmolen, Weidemolen en

Nadere informatie

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat Programma van vanavond: Inleiding Renovatieplan/werkzaamheden - pauze - Woonlasten Sociaal plan Vragen Inleiding Inleiding: Samenwerking heeft in 2011 aangekondigd de badkamer, de keuken en het toilet

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE

AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING. NAW gegevens. Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: HUIDIGE SITUATIE AMBITIELIJST VERDUURZAMEN WONING NAW gegevens Naam: Straat: Postcode: Plaats: Tel nr.: e-mail: Datum: HUIDIGE SITUATIE 1. Waardevolle elementen woning Ja nee nvt - Locatie - Tuin - Uitzicht - Bezonning

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 5 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft Inhoud

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet In opdracht van Platform energietransitie Gebouwde Omgeving, Innovatiewerkgroep, 2007 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 2. Het concept 3 - - - - - - 3. Contouren voor

Nadere informatie

Passief renovatie. sociale huurwoningen Tilburg. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee. Genomineerd voor de Passief Bouwen Award 2011

Passief renovatie. sociale huurwoningen Tilburg. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee. Genomineerd voor de Passief Bouwen Award 2011 Passief renovatie sociale huurwoningen Tilburg Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee Genomineerd voor de Passief Bouwen Award 2011 Genomineerd voor de VSK-Award 2012 Milieu en woonlasten hand

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Alle ruimte voor de beste oplossing

Alle ruimte voor de beste oplossing Alle ruimte voor de beste oplossing Bergingen, Daken en Gevels De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop Groep ontstond in 1927 en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ca. 250 vaste medewerkers.

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE SAMENVATTING 0. INLEIDING 1. ISOLATIE 2. INSTALLATIE 3. RAMEN EN KOZIJNEN 4. ZONWERING EN KOELING 5. VERLICHTING DIA duurzame auteur:

Nadere informatie

Duurzaam omgaan met energie in de bestaande woningvoorraad. KIVI NIRIA Kring Alkmaar 15 maart 2011

Duurzaam omgaan met energie in de bestaande woningvoorraad. KIVI NIRIA Kring Alkmaar 15 maart 2011 Duurzaam omgaan met energie in de bestaande woningvoorraad KIVI NIRIA Kring Alkmaar 15 maart 2011 C.M. Peerdeman 6 okt. 2010 Verven of duurzaam renoveren? De Huidige nieuwbouw wordt door regelgeving en

Nadere informatie

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem project nr. 116 referentielijst architektenburo hans wagner bv renovatie 102 appartementen sociale huur opdrachtgever : Ymere,

Nadere informatie

verkoopbrochure www.wonenbijdegroenevallei.nl 28 maart 2015 A B C

verkoopbrochure www.wonenbijdegroenevallei.nl 28 maart 2015 A B C verkoopbrochure www.wonenbijdegroenevallei.nl 28 maart 2015 A B C Woningen blok A Type A1 Hoekwoningen Type A2 Rijwoningen Vanaf 249.750,-v.o.n. Woningen blok B Type B1 Hoekwoningen Type B2 Rijwoningen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren 2 BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren Inleiding 3 Over enige tijd gaat de

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

Hilco Knul & Rutger Naber. BUILT4U Huizen waar bewoners om vragen

Hilco Knul & Rutger Naber. BUILT4U Huizen waar bewoners om vragen Hilco Knul & Rutger Naber BUILT4U Huizen waar bewoners om vragen 25 september 2014 De ambitie van Built4U B4U = Revolutionair voor de renovatiemarkt. = Betaalbare passiefrenovatie. = Energiezuinige, gezonde,

Nadere informatie

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding de brede reus van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding planning van schets naar definitief ontwerp

Nadere informatie

De Woonmensen is een woonzorgorganisatie

De Woonmensen is een woonzorgorganisatie Bert Stroop Hans Veldman De Woonmensen De Woonmensen De Woonmensen is een woonzorgorganisatie 1 Onze organisatie ruim 250 medewerkers, 200 vrijwilligers producten en diensten voor wonen, zorg & welzijn

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden Opdrachtgever: BEPROMA Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 1 Inleiding In opdracht van BEPROMA heeft BEPROMA een uitgevoerd in en aan het

Nadere informatie

Benchmarkrapportage 2013

Benchmarkrapportage 2013 Benchmarkrapportage 2013 Hartelijk dank voor het deelnemen aan de monitoringronde 2013. Voor u liggen de resultaten voor uw corporatie ten opzichte van de totale groep deelnemende corporaties. Graag vernemen

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energiebesparend. Mooi. Razendsnel.

Energiebesparend. Mooi. Razendsnel. Energiebesparend. Mooi. Razendsnel. Vergroot woongeluk met Cocoonz! Een (huur)huis op een slimme manier energiezuinig, comfortabel en weer aantrekkelijk maken? Met Cocoonz bieden wij dé oplossing om een

Nadere informatie

Stadsdialoog particuliere woningverbetering

Stadsdialoog particuliere woningverbetering Stadsdialoog particuliere woningverbetering Jasper van der Wal, Hiske de Ridder en Rob van Beek 6 oktober 2013 14.30 uur Opening 14.35 uur Terugkoppeling resultaten van de stadsenqûete 14.45 uur Nadere

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid informatie RIVIERENLAAN APRIL 2017 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2017 wil Intermaris bij 64 huurwoningen aan de Rivierenlaan in Purmerend de vloer

Nadere informatie

Rapportage SHAERE 2012

Rapportage SHAERE 2012 Voor u ligt de benchmarkrapportage SHAERE 2012. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de verbetering van de Energie Index (EI) van corporatiewoningen in 2012. Wat is SHAERE? SHAERE (Sociale Huursector

Nadere informatie

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals

De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals De Energiebesparingsverkenner woningbouw voor professionals Voor van uw klanten of huurders Breng de mogelijkheden voor energiebesparing snel en gemakkelijk in beeld energiebesparingsverkenner.rvo.nl Wilt

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl

OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL. Adres: Dorpsstraat 1. familiejansen@teylingen.nl OPNAME FORMULIER ENERGIELABEL Naam: Fam. Jansen Adres: Dorpsstraat 1 Postcode: Woonplaats: Email: Woningtype: 1111 AA Sassenheim familiejansen@teylingen.nl Drive-inwoning 4 lagen Datum: 16 januari 2013

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze Notitie Project Isover/Energiebesparing bestaande bouw Betreft Onderzoek naar effect op Energie-index (EI) Ons kenmerk E.2012.1379.00.N001 Versie 001 Datum 8 maart 2013 Verwerkt door RLO HW Contactpersoon

Nadere informatie

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT 02 Inhoud Introductie 3 Het 5S-bouwsysteem? 5 Waarom 5S gebruiken? 7 Isolatiewaarde 11 De praktijk

Nadere informatie

Regeling van 19-08-2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

Regeling van 19-08-2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Subsidieverordening Renovatiesubsidie Wurkje foar Fryslân Regeling van 19-08-2014 tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Amstelstraat, Assen Type woningen: 107 flats met interne galerij, 50 m2, bedrijfs- en algemene ruimten op de begane grond Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Huurdersorganisatie Amstelflat

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Multifunctioneel gemiddeld ALGEMEEN PMC-25738 Woning Gemiddelde

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

AANKOOP - VERKOOP - HUUR - VERHUUR - TAXATIES - VASTGOEDBELEGGINGEN. Dr. Leijdsstraat 89 Haarlem

AANKOOP - VERKOOP - HUUR - VERHUUR - TAXATIES - VASTGOEDBELEGGINGEN. Dr. Leijdsstraat 89 Haarlem AANKOOP - VERKOOP - HUUR - VERHUUR - TAXATIES - VASTGOEDBELEGGINGEN Dr. Leijdsstraat 89 Haarlem Omschrijving Bijzonder leuke eengezinswoning, gelegen in de gezellige Transvaalbuurt in Haarlem. Een ideale

Nadere informatie

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg Woonburg Nummer 2 l juni 2011 2 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg In de nieuwsbrief nummer 1 hebben wij u verteld dat het schetsontwerp van 80 woningen groot

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

De Energie BV. 4 maart 2013

De Energie BV. 4 maart 2013 De Energie BV 4 maart 2013 Agenda Aanleiding De Businesscase Financieringsvraagstuk Juridische kaders 1 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat Onderhoud De Krijntjes Rucphen De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat De Krijntjes Jan van Eyckstraat Pieter Breughelstraat Rubensstraat van den Houtestraat

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Score per woonblok Leefbaarheid Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81551 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren Voor: Bouwlokalen Het Nieuwe Renoveren 11 oktober 2011 te Doetinchem http://www.slimrenoveren.nl

Nadere informatie

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn.

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn. Programma Energiebesparing & Betonkernactivering Energiebesparing Europa Nederland Besparingspotentieel Specialisten gevraagd? Betonkernactivering Publicatie Leergang Kees Arkesteijn 1 2 Energiebesparing

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies

Energie Prestatie Advies Energie Prestatie Advies voor woningen Woning Californieweg 379 1796 PK De Koog Geïnspecteerd op 24 januari 2012 Bouwjaar 2000 Eigendomssituatie Eigenaar Opdrachtgever M.C.H.G. van den Bekerom/T.M. van

Nadere informatie

Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels

Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels PlusRenoveren: Eenvoudig, zorgeloos, duurzaam De Nederlandse woningvoorraad slurpt nog altijd energie. Tegelijk blijven de energieprijzen stijgen.

Nadere informatie