Familie en vermogen in bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familie en vermogen in bedrijf"

Transcriptie

1 Familie en vermogen in bedrijf Maatschappelijke impact: Filantropie In dit hoofdstuk staat uw maatschappelijke betrokkenheid centraal. Niet alleen het goeddoen door u als privépersoon en familie, maar ook het goeddoen vanuit uw onderneming krijgt de aandacht. De mate waarin u met uw zakelijke of privévermogen maatschappelijke impact maakt, kan op een schaal (een continuüm) worden weergegeven. We behandelen de diverse manieren van goeddoen aan de hand van dit continuüm, in drie verschillende onderdelen: Filantropie, Impact-bewust investeren en People Planet Profit. Deze drie onderdelen verschijnen niet tegelijk, maar op verschillende tijdstippen. Ook de maatschappelijke trends binnen deze drie gebieden komen aan de orde. Het maatschappelijk continuüm De samenhang tussen sociale en financiële opbrengst van een investering wordt treffend weergegeven in een zogenoemd maatschappelijk continuüm. Dit continuüm is zowel van toepassing op de persoonlijke behoefte tot goeddoen als op maatschappelijk investeren en op bedrijfsvoering (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het continuüm (zie figuur) loopt van uitsluitend gericht op maatschappelijke impact (links) naar uitsluitend gericht op financieel rendement (winstmaximalisatie) (rechts). Links staan daarom de goede doelen en rechts de traditionele commerciële ondernemingen. Het continuüm laat zien dat het maatschappelijk rendement afneemt naarmate de investering meer gericht is op financieel rendement. Het een sluit het ander evenwel niet uit. Bij impact-bewust investeren wordt over het algemeen zowel maatschappelijk rendement als financieel rendement behaald.

2 Maatschappelijk continuüm Sociale impact Filantropie Impact-bewust investeren People Planet Profit geefmissie geefcirkel Sociaal investeren impact primair Impact investeren impact en rendement Schadevrije onderneming Verantwoorde onderneming Onderneming met alleen financiële doelstellingen Sociale bedrijfsvoering Financieel rendement Goede doelen, fondsen en Maatschappelijke organisaties Klassieke investeerders Vermogen particulieren Maatschappelijke trends De samenleving is voortdurend in beweging. In de huidige wereld neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijzonder plek in. Dit is te zien in trends op dit gebied: zowel geeftrends als trends in de sociale bedrijfsvoering en sociale investeringen. De waarde van maatschappelijke impact U kunt op diverse manieren met uw vermogen, maar ook inzet, maatschappelijke impact maken. Door positieve maatschappelijke impact te creëren vergroot u de emotionele en sociale waarde van uw vermogen. Ook vergroot u uw erfgoed voor de volgende generatie binnen uw familie en voor de samenleving. Dit kan een nieuwe dimensie aan uw vermogen geven en daarmee uw persoonlijke voldoening doen toenemen. Niet alleen als individu of familie maar ook vanuit uw onderneming kunt u op allerlei manieren maatschappelijke impact creëren: van een traditionele schenking tot meer betrokken en duurzaam geven vanuit familiewaarden. Maar ook impact-bewust investeren en maatschappelijk ondernemen behoren tot de mogelijkheden. Er zijn legio mogelijkheden - met elk hun eigen fiscale en juridische voordelen en beperkingen. Daarom is een grondige - professionele - voorbereiding een must. Maatschappelijke impact: Filantropie 2

3 Filantropie: goeddoen als privépersoon en familie Wanneer u afzonderlijk of als familie wilt goeddoen, dan zijn er verschillende aandachtspunten waarmee u rekening moet houden. Die aandachtspunten liggen op uiteenlopende gebieden: van maatschappelijke trends tot familiewaarden en de fiscale aspecten van verschillende geefstructuren. We zetten ze graag voor u op een rij. Geven en familiewaarden Geeftrend: betrokken en duurzaam geven Een opvallende trend is dat vermogende particulieren en families meer dan ooit verantwoordelijkheid nemen om een grotere bijdrage aan een betere samenleving te leveren. Dit doen zij met hun vermogen en inzet. Het vermogen uitsluitend overdragen aan de kinderen is niet langer de standaard. Wat straal ik uit naar de buitenwereld, is een belangrijke vraag voor hen. Families willen het (familie)vermogen meer zin en een nieuwe dimensie geven: geschiedenis schrijven door positieve maatschappelijke impact te creëren. Op die manier vergroten zij niet alleen de emotionele en sociale waarde van hun vermogen voor de volgende generatie binnen de familie. Bovendien heeft geven om het geven plaatsgemaakt voor betrokken en duurzaam geven. Er is een onverminderd groot besef dat geven aan goede doelen van onschatbare waarde kan zijn voor de samenleving. Sommige wetenschappers spreken hierdoor ook wel van een Gouden eeuw van de filantropie. Donateurs willen meer betrokken zijn bij hun goede doel en gaan steeds vaker een resultaatsverbintenis aan. Zij willen weten hoeveel van hun gift daadwerkelijk is besteed aan het beoogde doel en of hiermee toegevoegde maatschappelijke waarde (public value) is gecreëerd. Met deze nieuwe benadering lijkt het eenrichtingsgeven (geefmissie) te evolueren tot een wederkerige geefovereenkomst of geefcirkel. Alleen goede doelen die duidelijk zijn over behaalde én niet behaalde resultaten dingen mee naar de gunst van de gevers. Gevers die zich niet meer zo makkelijk voor lange tijd laten binden en die zich steeds meer richten op specifieke projecten. Naast het geven van geld geeft de weldoener steeds meer van zichzelf: zijn of haar tijd en expertise. In het licht van deze trends kan geven een instrument zijn om de familiewaarden levend te houden. Geven kan een belangrijke rol spelen bij het binden van de familie en het bedrijf. Familiewaarden als het middelpunt van de geefcirkel Familiewaarden als bindende factoren binnen de familie en tussen familie en bedrijf, vormen een mooi vertrekpunt voor betrokken en duurzaam geven. De link met familiewaarden leidt tot grotere betrokkenheid bij het goede doel van uw keuze en geeft meer persoonlijke voldoening. Bovendien versterkt het de familieband - ook tussen de generaties - en de relatie tussen uw familie en uw bedrijf. Zo kan goeddoen uw familie binden en boeien, maar ook voor uw bedrijf en de samenleving een weldaad zijn. De wetgever beloont dit heilzame initiatief dan ook met allerlei fiscale faciliteiten, waarover later in dit hoofdstuk meer. Maatschappelijke impact: Filantropie 3

4 Om uw familiewaarden te betrekken bij uw wens om te geven begint u bij het concretiseren van die familiewaarden. Vervolgens is het cruciaal in kaart te brengen wat de wensen van uw familie ten aanzien van goeddoen zijn, waar uw prioriteiten op de korte en lange termijn liggen, wat de haalbaarheid hiervan is en welke maatschappelijke bestemming van uw vermogen het beste aansluit bij uw familiewaarden. Het gaat erom een bestemming te vinden die nauw aansluit bij de familiewaarden en die dicht aanligt tegen de interessesfeer van de familie. Dit versterkt de betrokkenheid van de familie bij het goede doel. Als u aan het geven vervolgens ook een resultaatsverplichting voor de begunstigden verbindt, is de geefcirkel rond! De juiste keuzes maken Als u eenmaal hebt vastgesteld welk doel bij u en/of uw familie past, dient zich een aantal vervolgvragen aan. Wat wilt u bijvoorbeeld geven: alleen een financiële bijdrage of ook kennis en expertise? En wilt u alleen schenken, of wilt u daarbij ook een bepaald resultaat zien? Hoeveel tijd wilt u aan het goede doel besteden, en doet u dit alleen of samen met anderen? Als laatste stap in de keuzefase: wilt u zelf een doel opzetten of maakt u gebruik van reeds bestaande goede doelen? In hoeverre is fiscaliteit voor u doorslaggevend, en welke fiscale regelingen kunt u benutten? Welke geefvorm spreekt u het meeste aan? En wilt u de volgende generatie nu al betrekken bij uw keuzes en visie? Maatschappelijke impact: Filantropie 4

5 Algemeen nut beogende instelling Nederland telt tussen de en algemeen nut beogende instellingen (anbi s). Dit zijn instellingen die een algemeen belang nastreven. Het is niet altijd duidelijk wat het begrip algemeen belang omvat. Het gaat in ieder geval om een nietparticulier belang. Maar de belangen van een kleinere groep mensen in de samenleving kunnen al een algemeen belang zijn. Denk aan het vinden van een geneesmiddel tegen een bepaalde ziekte. Maar een anbi mag zich niet richten op een belang van een beperkte of afgesloten groep mensen, zoals een bepaalde familie. Het belang is dan niet meer algemeen. Verkrijgen van anbi-status De Belastingdienst merkt een instelling alleen als anbi aan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van de voorwaarden is dat de instelling een algemeen belang behartigt in een van de volgende categorieën: welzijn, cultuur, onderwijs (waaronder wetenschap en onderzoek), natuur, milieu, duurzaamheid, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing, spiritualiteit, het bevorderen van de democratische rechtsorde, volkshuisvesting, het (financieel) ondersteunen van een andere anbi of een combinatie van de eerdere categorieën. Verliezen van anbi-status Als een instelling niet meer aan de voorwaarden voldoet, dan kan de anbi-status worden ingetrokken, mogelijk zelfs met terugwerkende kracht. Dan zal de anbi alsnog schenk- en erfbelasting moeten gaan afrekenen over eerder ontvangen schenkingen en erfenissen. Publicatieplicht voor anbi s Sinds 1 januari 2014 geldt voor anbi s de elektronische publicatieplicht. Dit is om gehoor te geven aan de maatschappelijke roep om transparantie. Als een anbi hier niet aan voldoet, dan riskeert ze intrekking van de anbi-status. Welke gegevens moeten gepubliceerd worden? Het gaat onder andere om contactgegevens, doelstelling, hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en de financiële verantwoording binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Ook de namen van de bestuurders moeten openbaar zijn. Wanneer er een reëel gevaar voor de persoonlijke veiligheid van de bestuurders bestaat, kan een ontheffing worden verkregen voor het publiceren van de namen daarvan. De uitzondering geldt ook voor bestuurders van kerkgenootschappen, maar dan vanwege privacyredenen. Informatieplicht bij verlies anbi-status Als een instelling haar anbi-status heeft verloren of gaat verliezen, moet de voormalige anbi de Belastingdienst per kalenderjaar uit eigen beweging informeren over haar schenkingen, de verkrijgers ervan en het verloop van het anbivermogen. Als de instelling deze informatieplicht niet nakomt, kan de instelling een boete krijgen die afhankelijk van de omstandigheden flink kan oplopen. De informatieplicht geldt zolang het voormalige anbi-vermogen meer dan euro bedraagt. Zijn de statuten in orde? In de praktijk blijken de statuten van anbi s vaak gebreken te vertonen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de formulering van de liquidatiebepaling. Instellingen die vóór 22 juni 2012 de anbi-status hebben gekregen en hun statuten na deze datum wijzigen, moeten de liquidatiebepaling in hun statuten aanpassen aan de eisen van de zogenoemde Geefwet. Dit vereiste houdt in dat eventueel positief vermogen van de instelling bij liquidatie ten goede komt aan een anbi of een buitenlandse instelling met een soortgelijk doel. In de praktijk vergeten anbi s vaak deze wijziging door te voeren, wat tot vervelende gevolgen kan leiden. Filantropie: goeddoen Maatschappelijke als privépersoon impact: Filantropie en familie 5

6 Sociaal belang beogende instelling Zoals haar naam doet vermoeden is een sbbi een instelling die een sociaal belang nastreeft. Dit houdt in dat de sbbi activiteiten ontplooit voor en met mensen, en dat ze hiermee bijdraagt aan een gezonde en veerkrachtige maatschappij en het bevorderen van de sociale cohesie. De wet zegt niet in hoeverre dit sociaal belang moet worden behartigd. De invulling van deze voorwaarde is overgelaten aan de praktijk en de rechter. Voorbeelden van sbbi s zijn muziekverenigingen, dorps- of buurthuizen of (amateur) sportverenigingen. Eenmalige giften aan een sbbi zijn niet aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan een sbbi Wilt u schenken aan een sbbi, let er dan op dat die schenking alleen aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als het gaat om een periodieke gift. Daarnaast dient de sbbi meer dan 25 leden te hebben en mag deze niet onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. Een schenking of een erfenis die een sbbi verkrijgt, is onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Steunstichting sbbi Een steunstichting sbbi is een instelling met het uitsluitende doel om een bepaalde (normale) sbbi financieel te ondersteunen. Deze stichting is alleen opgericht om geld in te zamelen voor het jubileum van een sbbi. Het moet dan gaan om een sbbi die is aangesloten bij een landelijke koepel op het gebied van sport of muziek en het geld moet worden gebruikt voor de viering van een vijfjarig jubileum. De kwalificatie-eisen zijn zeer specifiek en complex, waardoor er weinig van de regeling gebruik is gemaakt. Schenken aan een steunstichting sbbi U kunt uw eenmalige gift aan een steunstichting sbbi onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hierbij gelden een drempel en plafond die afhankelijk zijn van uw inkomen.als u liever via uw bv schenkt aan een steunstichting sbbi, dan geldt een giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting van ten hoogste 50 procent van de winst met een maximum van euro. Een steunstichting sbbi die een gift of een erfenis ontvangt, hoeft onder voorwaarden geen schenk- en erfbelasting te betalen. Culturele instelling Sommige anbi s kwalificeren als culturele instelling. Dit zijn anbi s die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richten op cultuur. Dit moet ook blijken uit de statuten. Maar wanneer houdt een anbi zich precies bezig met cultuur? Wat als cultuur kwalificeert is in de parlementaire geschiedenis niet duidelijk aangegeven. De wetgever verwijst daar namelijk naar de definitie van cultuur in het Nederlands woordenboek. Het anbi-team van de Belastingdienst bepaalt uiteindelijk of een anbi kwalificeert als culturele instelling. Hiervoor hebben zij een beoordelingskader opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Schenken aan een culturele instelling Als u wilt schenken aan een culturele instelling dan mag u uw gift met 1,25 vermenigvuldigen voor de giftenaftrek inkomstenbelasting, met een maximum van euro. Dit wordt de multiplier genoemd. Doet u de gift via uw bv, dan mag u uw gift met 1,5 vermenigvuldigen voor de giftenaftrek vennootschapsbelasting, met een maximum van euro. Naar verwachting vervalt de multiplier voor giften aan culturele instellingen per 31 december Haast is dus geboden als u nog van deze turbo-aftrek wilt profiteren. Filantropie: goeddoen Maatschappelijke als als privépersoon impact: en Filantropie en familie 6 6

7 Geefstructuren Het schenken aan goede doelen heeft niet alleen maatschappelijke impact en kan voldoening geven, maar is ook fiscaal aantrekkelijk. Er bestaan verschillende fiscaal voordelige manieren om betrokken en duurzaam te geven. Hierbij geldt dat de wens van de schenker voorop staat: wat wilt u geven, aan wie en hoe lang? Wanneer eenmaal inzichtelijk is geworden wat u als weldoener precies wilt, en u daarin de juiste keuzes hebt gemaakt, komt het aan op het kiezen van de juiste vorm van de gift, variërend van eenvoudig schenken tot gedeeld geven. In deze paragraaf leest u meer over een aantal geefstructuren en de fiscale aspecten. 1. De gift Een gift veronderstelt vrijgevigheid. Dit betekent dat u geen tegenprestatie van de verkrijger vraagt. Ook moeten beide partijen weten dat een van de twee iets krijgt: ze moeten zich bewust zijn van de bevoordeling van een van beiden door de gift. Onder voorwaarden is de gift aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast is onder voorwaarden de instelling die de gift krijgt geen schenkbelasting verschuldigd. In de praktijk is de ontvanger van de gift vaak een algemeen nut beogende instelling (anbi), een sociaal belang behartigende instelling (sbbi) of een culturele instelling. Voor zulke instellingen geldt vaak een dergelijke vrijstelling van de schenk- en erfbelasting. Ook worden giften gedaan aan steunstichtingen van sbbi s. Wanneer is uw gift aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting? Afhankelijk van de vorm van de gift kan deze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op uw persoonlijke inkomen. Indien uw inkomen in een jaar niet toereikend is voor het in aftrek brengen van de gift, dan kan het restant van de gift in het daaropvolgende jaar in aftrek worden gebracht. Gewone gift Voor gewone, niet-periodieke giften aan een anbi of een steunstichting sbbi geldt dat de schenking aftrekbaar is voor zover deze meer bedraagt dan één procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van zestig euro (drempel). Daarnaast geldt een maximumaftrek van tien procent van uw inkomen (plafond). U moet uw gift bovendien met schriftelijke stukken kunnen aantonen, zoals bankafschriften of kwitanties. Eenmalige giften aan een sbbi zijn niet aftrekbaar. VOORBEELD: Gert-Jan 1 Gert-Jan wil in 2016 een eenmalige gift aan een anbi doen van euro. Hij verwacht dat in 2016 zijn box 1-inkomen euro en zijn box 3-inkomen euro bedragen. Gert-Jan heeft geen (overige) persoonsgebonden aftrekposten. Zijn verzamelinkomen bedraagt dus euro over Voor Gert-Jan is de gift aftrekbaar als deze hoger is dan euro (dit is één procent van euro). Vervolgens geldt een maximale aftrek van tien procent van het verzamelinkomen (in deze situatie euro). Gert-Jan kan dus maar een bedrag van euro in aftrek brengen en euro van zijn gift is voor hem niet aftrekbaar. Als Gert-Jan met zijn box 1-inkomen in het hoogste belastingtarief van 52 procent valt, dan levert deze aftrek hem euro op en kost de schenking hem netto euro ( euro minus euro). Verzamelinkomen Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van uw inkomen in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatiebetalingen. Er is onderscheid tussen gewone en periodieke giften. Maatschappelijke impact: Filantropie 7

8 Periodieke giften Sinds 1 januari 2014 hoeft u niet meer naar de notaris voor aftrekbare periodieke giften aan anbi s en verenigingen met meer dan 25 leden. Een overeenkomst tussen de gever en de instelling mag ook, maar die moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Beide partijen moeten een exemplaar van de ondertekende overeenkomst bewaren als bewijsstuk. Aandachtspunt Op de site van de Belastingdienst staan modellen voor deze overeenkomst. Maar de formulering in deze modellen is juridisch niet optimaal en zou later tot geschillen tussen de gever en de instelling kunnen leiden. Het is raadzaam de overeenkomst samen met uw adviseur op te stellen. Bij complexe schenkingen, zoals van een kostbaar kunstobject, kunt u beter kiezen voor een notariële schenkingsakte. Periodieke gift Periodieke giften zijn aftrekbaar als ze de vorm hebben van minimaal vijf jaarlijkse, vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Dit is veelal het overlijden van de schenker maar het kan ook het overlijden van een andere persoon zijn zoals de erfgenaam van de schenker, zodat de termijn van de periodieke gift ook na het overlijden van de schenker blijft doorlopen. Er zijn nog andere beëindigingsmogelijkheden van een periodieke gift: faillissement of verlies van anbi-status van de verkrijgende instelling, en arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid van de donateur. Voor het bepalen of er sprake is van een vaste en gelijkmatige uitkering, is niet de financiële waarde van de gift beslissend, maar de hoeveelheid daarvan. Dit is vooral van belang bij giften in natura met een jaarlijks schommelende waarde, zoals een kunstverzameling. In de schenkingsovereenkomst moet dan staan dat de delen die de donateur gaat overdragen even groot zijn, bijvoorbeeld elk jaar een vijfde gedeelte van de kunstverzameling. Anders dan bij gewone giften geldt voor periodieke giften geen drempel of plafond. Uw periodieke gift is dus volledig fiscaal aftrekbaar. Het fiscale voordeel van een periodieke gift kan worden geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van Gert-Jan. Toekomst giftenaftrek Regelmatig zijn er geluiden dat de giftenaftrek beperkt of zelfs afgeschaft moet worden, omdat die niet bijdraagt aan de doelstelling, het bevorderen van giften aan goede doelen. In 2016 gaat de overheid de giftenaftrek evalueren. Ook komt er een onderzoek naar het gelijktrekken van de periodieke en gewone giften. De toekomst van de giftenaftrek is dus niet zeker. De overheid heeft de laatste jaren echter het beleid om maatschappelijke organisaties minder afhankelijk te maken van directe overheidssubsidies en particuliere initiatieven voor ondersteuning van die organisaties meer te stimuleren. Daarin speelt de giftenaftrek een belangrijke rol, want zo kunnen burgers zelf uitmaken welke goede doelen zij willen ondersteunen. Deze vorm van directe democratie versterkt de maatschappelijke en financiële betrokkenheid bij goede doelen. Voor de aftrekbaarheid van de gift moet de ontvanger een anbi zijn of een vereniging die voldoet aan bepaalde voorwaarden. 1 1 Het gaat onder meer om de voorwaarden dat de vereniging minstens 25 leden heeft en geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Maatschappelijke impact: Filantropie 8

9 VOORBEELD: Gert-Jan 2 Gert-Jan heeft na overleg met zijn adviseur besloten om het bedrag van euro te schenken aan een anbi in vijf gelijke delen van euro. Zijn verzamelinkomen bedraagt nog steeds (waarvan euro in box 1 en euro in box 3). De periodieke gift vermindert het box 1-inkomen. Dit betekent dat Gert-Jan in box 1 maximaal euro in aftrek kan brengen. Als gevolg van de geplande schenking zal het verzamelinkomen in het eerste jaar van de schenking omlaag gaan naar euro. In beginsel kan Gert-Jan van 2016 tot 2021 zijn box 1-inkomen jaarlijks met euro verlagen. Als Gert-Jan met zijn box 1-inkomen in het hoogste belastingtarief van 52 procent valt, dan levert deze aftrek hem jaarlijks euro ( euro maal 52 procent) op en kost de schenking hem netto euro. Als Gert-Jan gedurende vijf jaar de gedeeltelijke schenkingen kan aftrekken tegen het hoogste belastingtarief, dan kost de schenking van totaal euro hem euro. 2. Schenken met behoud van vermogen: gedeeld geven Het is mogelijk om een schenking te doen waarbij niet alleen de belangen van het goede doel gediend zijn, maar ook het belang van de schenker. In de Verenigde Staten en Canada is deze vorm van schenken al enkele decennia bekend onder de naam planned giving of shared giving. In de kern komt deze geeftechniek erop neer dat een schenker een belang houdt bij het vermogen dat hij schenkt. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Twee van deze methoden worden nader toegelicht. Overdracht van blote eigendom met behoud van vruchtgebruik Het is mogelijk om als schenker alleen de blote eigendom van (een gedeelte) van zijn vermogen aan een anbi te over te dragen. Op deze manier houdt de schenker recht op een rendement van het geschonken vermogen tot aan zijn overlijden (het zogenoemde vruchtgebruik ). Dit kan de schenker doen door de blote eigendom te verkopen aan de anbi en de koopsom in (minimaal vijf) gelijke jaarlijkse termijn kwijt te schelden. Gedurende het leven dient de anbi het rendement dat op het vermogen wordt behaald uit te keren aan de donateur. Op deze manier wordt het vermogen gedeeld. De anbi verkrijgt de blote eigendom van het vermogen en de schenker geniet als vruchtgebruiker de levenslange vruchten hiervan. Het voordeel voor de schenker is dat hij of zij tijdens leven de jaarlijkse inkomsten uit het vermogen blijft ontvangen en tegelijkertijd fiscale privileges kan benutten. Hoe dit voordelig kan uitpakken blijkt uit het volgende voorbeeld. VOORBEELD: Anna Anna is zestig jaar oud. Ze bezit een effectenportefeuille ter waarde van euro. Anna wil de blote eigendom van de effectenportefeuille schenken aan een anbi. Afgesproken wordt dat de anbi jaarlijks drie procent van het vermogen als vergoeding uitkeert aan Anna. Dit komt in principe neer op euro per jaar. De fiscale waarde van de blote eigendom van de effectenportefeuille hangt af van Anna s leeftijd. Nu zij zestig jaar oud is, bedraagt de blote eigendom volgens berekentabellen euro. Anna verkoopt de blote eigendom van euro aan een anbi en scheldt de koopsom in vijf gelijke termijnen van euro kwijt. Bij een inkomstenbelastingtarief van 52 procent resulteert dit in een jaarlijkse belastingbesparing van euro maal 52 procent, dus euro ( euro over vijf jaar). Na vijf jaar bezit Anna alleen nog het vruchtgebruik van de effectenportefeuille. Daarnaast is zij jaarlijks minder inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd, doordat de waarde van het vruchtgebruik afneemt naarmate Anna ouder wordt. 2 Dit zijn de berekentabellen voor de schenk- en erfbelasting. Maatschappelijke impact: Filantropie 9

10 Blote eigendom Een eigenaar van blote eigendom (de hoofdgerechtigde) heeft niet het genot van dat goed. Dus de bloot eigenaar kan het niet zelf gebruiken. Dit genot komt aan de vruchtgebruiker toe. Als iemand bijvoorbeeld de blote eigendom van een effectenportefeuille schenkt, blijft de donateur de rente- en dividendinkomsten ( de vruchten ) ontvangen. Bij overlijden van de schenker groeit het vruchtgebruik automatisch aan bij de eigenaar van de blote eigendom, die daardoor het volle eigendom verkrijgt. Als u overweegt om vermogen aan een goed doel na te laten, vormt gedeeld geven een goed alternatief. Bij het nalaten van vermogen is namelijk geen giftenaftrek mogelijk en bij gedeeld geven wel. Verstrekken van lening zonder of met lage rente Het is ook mogelijk aan een anbi een renteloze of laagrentende lening te verstrekken. De donateur schenkt (een deel van) de rente in de vorm van een gift. Bij een renteloze lening bestaat de eenmalige (gewone) gift uit het verschil tussen de nominale waarde en de contante waarde van de lening. Jaarlijks is de donateur 1,2 procent inkomstenbelasting verschuldigd over de waarde van de vordering (box 3). Bij het verstrijken van de looptijd wordt de lening afgelost en ter aflossing sluit de anbi een deposito af bij de bank voor de contante waarde. Het is ook mogelijk de aflossingen kwijt te schelden door middel van een periodieke gift. 3. Oprichten van een fonds of een familiestichting Fonds op naam Het is soms mogelijk om met de anbi af te spreken aan welk doel de anbi de gift zal besteden. Grotere goede doelen bieden hierbij soms de mogelijkheid aan om een fonds op naam van de schenker op te richten. Door middel van een fonds op naam krijgt u als schenker de mogelijkheid om aan uw gift een specifieke bestemming te geven die past binnen de grotere doelstelling van de anbi. Het fonds op naam vormt als het ware een afgescheiden deel binnen het totale vermogen van de anbi. De anbi gaat het besteden op een manier die u hebt voorgeschreven. De regels van het fonds - waaraan u eventueel uw naam kunt verbinden - kunt u in overleg met de betreffende anbi vastleggen. Vaak is aan de instelling van een fonds op naam een minimumbedrag gekoppeld. De fiscale gevolgen van een gift aan een fonds op naam verschillen niet met die van een gewone of periodieke gift. VOORBEELD: Mark Mark wil een bedrag van euro aan een anbi lenen tegen een rente van twee procent. De looptijd van de lening is vijf jaar. Mark heeft met de anbi afgesproken dat de anbi de rente niet hoeft te betalen. Dit betekent dat hij minimaal de komende vijf jaar een bedrag van euro per jaar aan de anbi zal schenken (twee procent van euro). In totaal bedraagt de periodieke gift vijf maal euro, dus euro. Bij een aftrek tegen 52 procent levert dit Mark een totale belastingbesparing op van euro (2.080 euro per jaar). Het rendement dat de anbi tijdens de looptijd van de lening met het vermogen behaalt, kan zij besteden aan het goede doel. De lening valt bij Mark in box 3 waarover hij 1,2 procent inkomstenbelasting verschuldigd is. Maatschappelijke impact: Filantropie 10

11 Zelf opgerichte (familie)stichting Als u meer invloed wilt uitoefenen op de bestedingen van uw giften, kunt u zelf een anbi oprichten. Wanneer de instelling aan alle voorwaarden van een anbi voldoet, kan de inbreng van uw vermogen in de anbi vrij van schenkbelasting plaatsvinden. U bent bij deze variant meer betrokken bij de uiteindelijke besteding van uw gift en dat kan veel voldoening geven. Vergeleken met een fonds op naam, waarbij u kunt profiteren van de kennis en ervaring van de anbi, neemt de variant van een eigen stichting meer tijd in beslag en is meer deskundigheid vereist. Het is daarom raadzaam bij het oprichten van een eigen anbi de hulp van een adviseur in te schakelen. Kwijtschelding erfbelasting in ruil voor kunst- en cultuurbezit Als u de erfbelasting wilt betalen met kunstvoorwerpen of cultuurgoederen uit de nalatenschap, dan moet u daarvoor een verzoek indienen tot kwijtschelding van erfbelasting. De kwijtschelding kan oplopen tot 120 procent van de waarde van de kunstvoorwerpen die u aan de Staat wilt overdragen, maar niet meer dan de belasting en belastingrente die u moet betalen. Eerst beoordeelt een adviescommissie of de voorwerpen uit de nalatenschap voldoende nationaal kunst- of cultuurhistorisch belang hebben. Het is ook mogelijk dat een erflater voor zijn overlijden vraagt of voorwerpen uit zijn nalatenschap aan de voorwaarden voldoen. Sinds kort is duidelijk dat de regeling ook van toepassing is als de kunstvoorwerpen in gedeelde eigendom vanuit de nalatenschap in betaling worden gegeven. Maatschappelijke impact: Filantropie 11

12 4. Schenken aan een anbi via uw vennootschap Als u via uw bv wilt schenken aan een anbi, dan komt ook deze gift onder voorwaarden in aanmerking voor een giftenaftrek, maar dan in de vennootschapsbelasting. De gift spruit dan voort uit uw charitatieve behoefte als grootaandeelhouder. Een van de voorwaarden voor de giftenaftrek is dat u als aandeelhouder geen doorslaggevende zeggenschap hebt over de anbi als verkrijger van uw gift. Dit zou de anbistatus van de verkrijger - die vereist is voor de giftenaftrek - in gevaar kunnen brengen. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 procent van de winst met een maximum van euro. Aan de kant van de anbi s zijn alle giften en erfenissen die zij verkrijgen onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Als u een grote bijdrage aan een goed doel wilt leveren, is het fiscaal gezien voordeliger deze bijdrage als zakelijke last vorm te geven (in plaats van als gift). Dit kan door het aangaan van een sponsoringsrelatie waarbij de anbi bijvoorbeeld de naam van uw bedrijf op haar website of in andere uitingen vermeldt. Ook is het mogelijk de bijdrage aan het goede doel in te bedden binnen een eventueel corporate responsibility -beleid van uw onderneming. Door op deze manieren een duidelijke koppeling aan te brengen met het belang van uw bedrijf zijn de kosten (in beginsel) volledig aftrekbaar van de winst. Maar in deze situaties kan wel nog btw aan de orde zijn als de anbi in kwestie een tegenprestatie levert (bijvoorbeeld naamsbekendheid). Conclusie Vermogende particulieren en families zetten zich steeds intensiever in voor goede doelen, door het verschaffen van kapitaal of anderszins. Bij het bepalen van de te steunen goede doelen, en het vormgeven van de steun zelf, kan de link met familiewaarden een zeer bruikbare zijn. Er moeten immers veel keuzes worden gemaakt met (langdurige) gevolgen voor de familie. Goeddoen op basis van de familiewaarden is daarnaast een krachtig middel om uw familie en uw bedrijf te binden en te boeien. Goeddoen kan op allerlei manieren worden vormgegeven, waarbij fiscale faciliteiten een rol kunnen spelen. Van belang hierbij is of u eenmalig een gift wilt doen, of meer structureel. En of u in hoge mate actief betrokken wilt zijn bij het goede doel, of slechts zijdelings. Ook is het type goede doel van belang. Maar hoe u ook wilt goeddoen, filantropie kan veel voordelen hebben voor uzelf, uw familie en de maatschappij. Dit is het derde onderwerp in de reeks Familie en vermogen in bedrijf. Gedurende het jaar volgen meer onderwerpen rondom familievermogen, zie pwc.nl/familiebedrijven. Onderwerpen waarover u niet vroeg genoeg in gesprek kunt gaan met uw familieleden en adviseurs. Voor meer informatie: Casper de Nooijer Charlotte Zandvoort-Gerritsen Maatschappelijke impact: Filantropie 12

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g Gaf u in 2014 geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakte u kosten voor zo n instelling? Dan mag u deze uitgaven onder bepaalde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van gebruikte afkortingen / XV

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van gebruikte afkortingen / XV INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XV Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1.1 Het belang van filantropie / 1 1.2 Enkele cijfers over de filantropische sector / 2 1.3 Rechtvaardigingen

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36877 30 december 2014 Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen 19 december 2014 nr. BLKB2014/1415M

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid.

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M, De Staatssecretaris van Financiën heeft

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Museum Boijmans Van Beuningen heeft als taak de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken

Nadere informatie

Lorem Ipsum. Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Belastingen & Giften. Overeenkomst Periodieke gift in geld. Giften

Lorem Ipsum. Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Belastingen & Giften. Overeenkomst Periodieke gift in geld. Giften Lorem Ipsum Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Overeenkomst Periodieke gift in geld Belastingen & Giften Giften Geeft u wel eens vrijwillig geld of goederen aan een goed doel of een instelling?

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Overeenkomst Periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan: WereldOuders De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Inhoud 1. Voorwaarden om als ANBI-instelling te kunnen worden aangemerkt 2. Nieuwe voorwaarde per 1 januari

Nadere informatie

Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een particulier initiatief te zijn, ook een bedrijf kan schenken aan kunst en cultuur.

Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een particulier initiatief te zijn, ook een bedrijf kan schenken aan kunst en cultuur. UW GIFT Waarom is geven aan cultuur belangrijk? WAAROM IS GEVEN AAN CULTUUR BELANGRIJK? Een mecenas bevordert kunst en cultuur door geld of andere middelen te geven, zonder hier directe materiële tegenprestaties

Nadere informatie

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING Ernst-Jan de Roest belastingadviseur Mazars Eindhoven 1 Agenda Wie komt er in aanmerking voor een ANBI status Voordelen ANBI-status schenker / ontvanger Culturele instelling

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

*010800201* Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift

*010800201* Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug.

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug. PERIODIEKE GIFTEN maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Gereformeerde kerk Aarlanderveen Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen is voor hun inkomsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 De nieuwsbrief september staat (bijna) geheel in het teken van financiën. De overheid treedt steeds verder terug waardoor het voor verenigingen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker zending via internet Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting GlobalRize Nederland De gift bestaat uit

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 21 december 2007 nr. CPP2007/2873, Stcrt.

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor ontvanger Overeenkomst Periodieke gift in geld Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld. 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld. 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling OVEREENKOMST Periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Fiscale aspecten Stichting en Vereniging Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Bonte verzameling (Professionele) ANBI/FONDSWERVERS/CULTURELE INSTELLINGEN (Amateur)

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes Auteur: Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst Casus De heer en mevrouw Pietersen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden, waarin iedere gemeenschap van goederen

Nadere informatie

Thema ANBI Netwerkbijeenkomst Instituut Fondsenwerving FI. Jack van Tilborg. Belastingdienst Team ANBI s-hertogenbosch.

Thema ANBI Netwerkbijeenkomst Instituut Fondsenwerving FI. Jack van Tilborg. Belastingdienst Team ANBI s-hertogenbosch. Thema ANBI Netwerkbijeenkomst Instituut Fondsenwerving FI 16 februari 2012 Jack van Tilborg Belastingdienst Team ANBI s-hertogenbosch Algemeen Nut Beogende Instellingen Algemeen belang Open norm Ingevuld

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld Met uw bijdrage helpt u Museum Boijmans Van Beuningen bijzondere projecten realiseren zoals een gedroomde kunstaankoop, een urgente restauratie, een fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

* * Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift

* * Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 2008 Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 Hebt u cliënten die giften doen aan goede doelen of instellingen? Dan kunnen zij deze giften misschien via hun aangifte aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift

Overeenkomst Periodieke gift Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Periodieke gift Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan Fonds verstandelijk gehandicapten, onderdeel van Stichting Meedoen

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 27 november 2008, nr. CPP2008/2130M, Stcrt.

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

December Tax Alert. Personal tax services. Wetswijzigingen per 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen

December Tax Alert. Personal tax services. Wetswijzigingen per 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen December 2011 Tax Alert Personal tax services Wetswijzigingen per 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen Deze Tax-alert geeft een samenvatting van de regelgeving voor

Nadere informatie

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer ,

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer , Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan: hierna te noemen instelling. STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Zet uw instelling zich in voor algemeen nuttige doelen? Uw instelling heeft belastingvoordelen, als wij uw instelling aanwijzen als algemeen nut beogende

Nadere informatie

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld OVEREENKOMST Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Dierenopvangcentrum De Doornakker De gift bestaat uit

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld

Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

1. Verklaring gift. 2. Looptijd van de gift. 3. Gegevens schenker. BSN/Sofinummer. (Exemplaar 2 begint op blz. 3) Toelichting op blz 5

1. Verklaring gift. 2. Looptijd van de gift. 3. Gegevens schenker. BSN/Sofinummer. (Exemplaar 2 begint op blz. 3) Toelichting op blz 5 Stichting Zaadgoed Voor biologische veredeling Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar 1: voor de schenker (Exemplaar 2 begint op blz. 3) Toelichting op blz 5 1. Verklaring gift Ondergetekende (naam

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Klik op: Periodieke overeenkomst met Stichting Gemeente Opbouw in België De overeenkomst kunt u printen en na invulling opsturen naar: ...

Klik op: Periodieke overeenkomst met Stichting Gemeente Opbouw in België De overeenkomst kunt u printen en na invulling opsturen naar: ... Schenken en de belastingaangifte Giften aan Stichting Gemeente Opbouw in België (en andere zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI s) zijn in Nederland aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

schenken Informatie, tips en adviezen

schenken Informatie, tips en adviezen schenken Informatie, tips en adviezen Mijn man en ik hebben een goed leven. We hebben alles wat we wensen. Daarom vinden we het ook zo fijn om de kinderen en kleinkinderen af en toe te verwennen met een

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Uitgave september 2010 Inleiding Met deze brochure willen wij de (nieuwe) leden van de Rotary Club Amsterdam-Arena, in het volgende kortweg aan te duiden met "de

Nadere informatie

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon. Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker GZB Postbus 28 3970 AA Driebergen 0343-512444 info@gzb.nl www.gzb.nl 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

HET CONCERTGEBOUW N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam)

HET CONCERTGEBOUW N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam) HET CONCERTGEBOUW N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam) Supplement op het prospectus in verband met het aanbod van maximaal * 1.000 Certificaten van gewone

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker): 2 Looptijd van de gift 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) verklaart een gift te doen

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1: Verklaring gift Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker)... verklaart een gift te doen aan Stichting Hoge Veluwe Fonds De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers),

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers), Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds. De gift bestaat

Nadere informatie

Bijeenkomst KNR 26 maart 2014. Vermogensbeheer / ANBI

Bijeenkomst KNR 26 maart 2014. Vermogensbeheer / ANBI Bijeenkomst KNR 26 maart 2014 Vermogensbeheer / ANBI 1 Agenda 9.30 Ontvangst 10.00 Opening bijeenkomst 10.05 Korte toelichting mantelcontacten vermogensbeheer 10.15 Vermogensbeheer door prof. Rob Bauer

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST Exemplaar voor de schenker PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST 1 VERKLARING GIFT * De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan. Met deze beschikking

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

Periodieke gift in geld voor de Parochiebijdrage. Exemplaar voor de schenker. Parochie Heilige Geest. het overlijden van de schenker

Periodieke gift in geld voor de Parochiebijdrage. Exemplaar voor de schenker. Parochie Heilige Geest. het overlijden van de schenker Parochie Heilige Geest Hoofdstraat 58 5121 JG Rijen Telefoon: 0161-222833 E-mail: bestuur@parochieheiligegeest.nl Website: www.parochieheiligegeest.nl Kerken: Maria Magdalena Rijen en Anna Molenschot Overeenkomst

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Laat de fiscus helpen!

Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk? Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk Laat de fiscus helpen! De Financiën Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. Alles kost geld: gebouwen, energie,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Besluit / beleidsregel, Fiscaal 16-12-2009 Inkomstenbelasting Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage,

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, NR. DB 2012/181 ONDERWERP Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST GEEFKRINGEN exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds en treedt daarmee toe

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.212 vervallen: het bericht 'Nieuwe Schenk- en erfbelasting aangenomen door Tweede Kamer', datumnr 0911-1159 Vernieuwde Successiewet 1.1. in werking bronnen

Nadere informatie

schenken Informatie, tips en adviezen Oktober 2014

schenken Informatie, tips en adviezen Oktober 2014 schenken Informatie, tips en adviezen Oktober 2014 Mijn man en ik hebben een goed leven. We hebben alles wat we wensen. Daarom vinden we het ook zo fijn om de kinderen en kleinkinderen af en toe te verwennen

Nadere informatie

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2012 gepresenteerd. Daarin worden verschillende belastingvoordelen voor

Nadere informatie

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE m e t m e l a n o o m, o o g m e l a n o o m e n 2010, versie 1 Uitgave: Stichting Melanoom Vormgeving: Matt Art Concept & Design Druk: Drukkerij Out Papier: Conqueror Smooth

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie