Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiesturing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiesturing"

Transcriptie

1 Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiesturing 30 oktober 2014 Over de ontwikkeling van een Nul op de Meter (NoM) concept moet niet te licht worden nagedacht. In tegenstelling tot huidige de huidige bouwpraktijk, waarin vooraf beloofde of berekende prestaties niet of nauwelijks gecontroleerd worden, geldt in de Stroomversnelling Koopwoningen dat de prestatie niet alleen gegarandeerd moet worden voor een termijn van 30 jaar, maar ook dat de prestaties zeer eenvoudig gecontroleerd kunnen en zullen! worden door de eindgebruiker, de bewoners. Op het moment namelijk dat de bewoner de jaarafrekening van de energieleverancier krijgt, en deze staat niet op nul, zal deze direct aan de bel trekken. Om bewustwording te creëren bij de conceptontwikkelaars is een dag georganiseerd waarin verschillende experts het belang van en de verschillende aspecten bij kwaliteitssturing en borging hebben toegelicht aan een gezelschap van verschillende conceptontwikkelaars. De experts die een lezing gaven waren (in chronologische volgorde): Ivo Opstelten programmaregisseur Energiesprong Niels Sijpheer projectleider bij Energiesprong en mede-oprichter adviesbureau EnergyGO Willem Koppen Koppen Vastgoed, bouwkundig expertise bureau Hans Kerkhof BAM, ontwikkelaar binnen Stroomversnelling Huur Nico Scholten Expertisecentrum Regelgeving Bouw Bij het dimensioneren van het NoM concept is het zeer belangrijk inzicht te hebben in het energieverbruik van de afnemer, de bewoner. Afhankelijk van de doelstellingen van de aanbieder, de technische uitwerking van het concept en het energieverbruik van de bewoner, kan een aanbod gedaan worden gebaseerd op een van de volgende drie uitgangspunten: 1. One size fits average. Hierbij wordt het concept en bijbehorende energieopwekking gedimensioneerd op de gemiddelde gebruiker. 2. One size fits all. Om iedereen een NoM oplossing te kunnen bieden, moet het concept worden overgedimensioneerd, zodat een overschot aan energie ontstaat voor de meeste gebruikers. 3. One size fits you. In dit geval wordt het concept afgestemd op het energieverbruik van een specifieke gebruiker en wordt het concept op maat gemaakt. Opgegeven prestatie vs. werkelijke prestatie Er is een verschil tussen berekende prestatie en werkelijke prestatie van een product (zoals een warmtepomp) of woning in zijn geheel. Dit verschil kan ontstaan door rooskleurige aannames tijdens het ontwerpproces, theoretische prestaties van producten opgegeven door leveranciers die afwijken van werkelijke prestaties, onzorgvuldigheden tijdens de bouw, of andere redenen. Het gevolg van al deze zaken is echter, dat de beloofde prestatie van het product dat huiseigenaren afnemen een NoM renovatie niet behaald wordt, dus niet wordt voldaan aan de garantie, en er een kostbaar traject wordt ingegaan om de fouten te achterhalen en herstellen (indien mogelijk) om toch maar de beloofde prestatie te halen. Bij het berekenen van de prestaties is het dus zaak uit te gaan van realistische waarden, waarbij goed aandacht geschonken moet worden aan de specifieke situatie waarvoor ontwikkeld wordt.

2 Bij de rendementsberekening van een grondgebonden warmtepomp, maakt het nogal uit van welke CoP (coefficient of performance) uitgegaan wordt. Wordt de waarde aangehouden die de toeleverancier opgeeft, of wordt gerekend met waarden die uit de praktijk blijken? De realiteit wijkt nogal eens af van de theorie omdat bijvoorbeeld de bodem nog in balans moet komen de eerste jaren of er kan interferentie optreden met andere bronnen van buren. Ook de warmtecapaciteit in W/m van de bodem kan verschillen van locatie tot locatie, wat weer invloed heeft op de kosten van de warmtepomp (en dus ook het gehele concept). Bij de keuze van een lucht/water warmtepomp heeft vergelijkbare complicaties: hoe betrouwbaar is de bron die gebruikt wordt? Retour ventilatielucht is niet constant gedurende de dag of het jaar; mensen gebruiken hun woning in de zomer anders dan in de winter. Als er ook nog een WTW aanwezig is in de woning, is de temperatuur van de retourlucht nog maar enkele graden boven de buitenluchttemperatuur, en daardoor ontoereikend als de beoogde bron. Het heeft dan ook geen zin om het rendement van de lucht/water warmtepomp te stapelen op het rendement van de WTW installatie. Ivo Opstelten Het optellen van deelrendementen geeft geen systeemrendement. Bij de berekening van de prestatie van een NoM concept moet daarom het integrale ontwerp als geheel worden berekend, niet slechts een opsomming van de afzonderlijke onderdelen die het concept vormen. Realistisch gebruik bewoners De uiteindelijke prestatie moet Nul op de Meter zijn. Of de propositie uiteindelijk all-electric of met gebruik van gas zal zijn is daarbij irrelevant. Het resultaat moet NoM zijn. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van gas, moet de elektrische opwekking voldoende overschot genereren om het gasgebruik (vertaald naar kwh) volledig te compenseren. Bij de ontwikkeling van een propositie voor bewoners, kan worden uitgegaan van drie uitgangspunten: one size fits average, all, of you (zie ook kader vorige bladzijde). Uitgaande van de average, of gemiddelde, moet rekening gehouden worden met een verbruik, en dus ook vrij besteedbaar opgewekt vermogen, van minimaal 2500 kwh per jaar per huishouden. Hoewel een kleine groep propositie-afnemers, de klanten, interesse hebben in energie-neutraal wonen en wellicht een hoger dan gemiddelde belangstelling en kennis hebben van energie en energiebesparing, is het een verkeerde benadering om er vanuit te gaan dat hun energieverbruik daarom lager zal zijn. De meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in NoM, ze willen gewoon een comfortabelere woning. Wil de NoM renovatie succesvol worden als product, dan moet het mensen niet belemmeren in hun dagelijkse gang van zaken, en dus ook niet ongemakkelijke beperkingen stellen aan de energieconsumptie. De NoM renovatie zal in de meeste concepten de gebouwgebonden energiebehoefte zo veel mogelijk minimaliseren. Het gebruikersgebonden energieverbruik zal vervolgens zelf moeten worden opgewekt, samen met een eventuele aanvullende energievraag vanuit het gebouwgebonden gebruik. De gemiddelde (elektriciteits-) energierekening van de bewoners over de afgelopen drie jaar is daarbij een goede eerste indicatie van het gebruik. Energiebalans berekening Om de energiebalans van een woning te kunnen berekenen, is een Excel document beschikbaar gesteld (te vinden op Projectplace). Bij het maken van de energiebalans, is allerlei informatie nodig van het te berekenen object: gevel-, dak-, vloer- en raamoppervlaktes, elektriciteitsverbruik, gasverbruik, volume, gezinssamenstelling, Rc-waarden, U-waarden, oriëntatie, etc. Met al die gegevens kan vervolgens worden berekend waar de energierekening aan opgaat: welk deel is gebouwgebonden, welk deel is

3 gebruikergebonden, welk deel is voor warm tapwater, welk voor ruimteverwarming, etc. Er kan zo een energiehandtekening worden opgesteld, waarin zichtbaar wordt hoeveel warmtewinst er is, hoeveel warmteverlies, en welke zaken in de woning het grootste verbruik c.q. meest kansrijke verbeterpunten zijn. Uit een tweetal toegelichte voorbeelden op basis van voorlopige concepten blijkt dat het nog niet zo eenvoudig is: voldoende energie besparen, en voldoende opwekken, in combinatie met een aantrekkelijke propositie voor een gemiddelde gebruiker. Aan de hand van een voorbeeldwoning met een gemiddeld gezin, werden twee concepten van Dealpartijen die al enige tijd aan het ontwikkelen zijn, doorgerekend. Op basis van de voorgestelde verbeteringen (meer isolatie, warmtepompen, collectoren en PV) met bijbehorende CoPs bleek dat het oorspronkelijke (equivalente) gebruik van ca kwh per jaar weliswaar met 88% en 81% kon worden teruggedrongen, maar dat de eigen opwekking door PV onvoldoende was om de resterende 12 resp. 19% op te wekken èn ook nog een comfortabel gebruik voor de bewoners mogelijk te maken. Niels Sijpheer Informatie verzamelen helpt om te toetsen of je concept werkt in de praktijk. Het is noodzakelijk te weten voor wie je een propositie maakt. Onjuiste of onvolledige informatie kan ervoor zorgen dat je je belofte van NoM niet kan nakomen. Prestatie-eisen waarborgen Natuurlijk heeft het ontwerpen met bepaalde prestaties voor ogen geen enkele zin als deze in de praktijk niet gerealiseerd worden. Dit klinkt als een open deur, maar uit onderzoek blijkt dat 75% van de nieuw opgeleverde gebouwen niet voldoet aan het bouwbesluit of de EPC berekening aan de hand waarvan een omgevingsvergunning is verkregen (terwijl het Bouwbesluit de minimale eisen weergeeft). Het is van groot belang zeer zorgvuldig te bouwen, detailleren en construeren. Isolatiemateriaal moet volledig en overal aansluiten, kieren mogen niet voorkomen of moeten voldoende worden afgesloten, tochtbanden moeten mee ontworpen worden (en geplaatst), etc. Vanzelfsprekend natuurlijk, maar in de praktijk blijkt het nog te vaak fout te gaan. Het is niet zo dat onzorgvuldigheden of zelfs fouten bewust worden gemaakt, maar onder druk van tijd ( vrijdagmiddag, nog even snel dit wandje afmaken en dan lekker naar huis ), het weer (isolatie aanbrengen in de regen), financiële overwegingen (afdichting die 10% goedkoper is, maar half zo lang meegaat) of gewoon onwetendheid van een persoon ( voor dat kleine stukje ga ik geen nieuw pak openmaken ) komt het vaak voor dat de beoogde prestatie niet behaald wordt. In elke stap van het proces moet worden gestuurd op prestatie, zo niet, dan gaat het mis. Willem Koppen q v;10 waarde halen is makkelijk, maar waar is het lekje? Is het bedoeld, zoals door een ventilatierooster, of onbedoeld door onvoldoende nauwkeurig afdichten? Bij het sturen op prestatie is het van groot belang inzicht te hebben hoe wordt gebouwd. Als bijvoorbeeld het doel is te bouwen met een q v;10 waarde van 0,6 dm 3 /s.m 2, hoe wordt dat dan gerealiseerd? En als je deze wil verlagen naar 0,4 dm 3 /s.m 2, welke aanvullende maatregelen neem je dan? En verder naar 0,15 dm 3 /s.m 2, wat doe je dan? Wil je prestatiegericht kunnen bouwen, dan moet je hier op kunnen antwoorden. Te allen tijde gaat het erom de functionaliteit voor ogen te houden: het zit er wel, het werkt niet is een treffende beschrijving van veel situaties waar bijvoorbeeld wel isolatie in een gevel- of dakelement zit, maar waar de isolatie niet kierdicht verwerkt is, waardoor er nog steeds koudebruggen, condensatie en andere problemen optreden. Het is niet voldoende te vertrouwen op KOMO attesten of productgaranties. De eerste waardeert bijvoorbeeld alleen de aanwezigheid van isolatie, niet

4 de prestatie ervan. En een productgarantie van bijvoorbeeld een kunststof kozijn is nutteloos indien het onzorgvuldig kierdicht geplaatst wordt, en het gewoon om het kozijn heen tocht. Willem Koppen Passiefhuis kwaliteit bouwen kan zonder meerkosten vergeleken met het Bouwbesluit. Als je dat niet doet is dat pure arrogantie, dat je tegen de bewoner zegt: Betaal jij maar 200 m 3 gas per jaar extra omdat ik niet deugdelijk luchtdicht bouw. De prijs van onbewuste onbekwaamheid is hoog en komt door een gebrek aan prestatiesturing. Veel aannemers denken dat goed luchtdicht bouwen geld kost. Echter, als je bouwt en achteraf de luchtdichtheid controleert, en blijkt dat deze onvoldoende is, dan moet je alsnog gaan afplakken en dichtkitten. Prestatie waarborgen vooraf en tijdens de constructie is een andere benadering die uiteindelijk minder geld kost. Erkende Technische Oplossing (ETO) De politieke doelstellingen op het gebied van bouwregelgeving voor de komende jaren kan worden samengevat tot drie punten: 1. Versterken van de positie van de opdrachtgever/eindgebruiker. 2. Realisatie door vergunninghouder van gegarandeerde kwaliteit bij ingebruikname. 3. Vermindering bouwkosten als gevolg van vermijden van onnodige faalkosten. Bij het ontwikkelen van een propositie is het dus zinvol om bovenstaande doelstellingen in het achterhoofd te houden, om alvast vooruit te lopen op toekomstige regelgeving. Het is een streven van de overheid om een nieuw gebouw van een overdrachtsdocument te laten voorzien, met daarin een beschrijving hoe het gebouw opgeleverd is. Dit document moet verzekerbaar worden. De prestatie van het gebouw wordt zo gegarandeerd. Om tot deze garantie te komen, is het praktisch om met ETO (Erkende Technische Oplossing) te werken. Een ETO kan een volledig product beschrijven, inclusief maten, hoe te verwerken, wie het mag verwerken etc. Alles staat er in gedocumenteerd en gaat zo veel verder dan een bestekbeschrijving. Het voordeel van een ETO is dat alles is gedocumenteerd en vastgelegd, inclusief de prestatie. Hierdoor hoeft geen vergunning meer aangevraagd worden voor hetgeen in de ETO beschreven staat. Circa 80% van de bouw is standaard werk en te documenteren. De overige 20% is maatwerk. Bij de huidige ontwikkeling van een concept wordt een vergunning verleend als alles voldoet aan de wet- en regelgeving. Als die vergunningaanvraag en verlening vervolgens wordt omgezet in een ETO, hoeft bij de verdere uitrol en verkoop van het concept aan nieuwe klanten niet iedere keer weer het volledige vergunningtraject worden doorlopen. In de ETO kunnen voorschriften worden opgenomen hoe met de bestaande woning waar het concept op gericht is omgegaan dient te worden, inclusief voorschriften voor sloop, gebruikte materialen en gereedschappen, etc. Op deze wijze wordt alle ruimte voor interpretatie weggenomen en wordt het product en de werkwijze gestandaardiseerd, met bijbehorende prestatie en garantie. Nico Scholten De truc is het aan de voorkant zó te bedenken dat je aan de achterkant geen risico loopt. Door de standaardisatie worden bouwkosten lager door vermindering van faalkosten. De prestaties worden makkelijker gegarandeerd, waardoor de eindgebruiker een beter product tot zijn beschikking krijgt. De ETO is op deze manier een logische manier om tot de drie politieke doelstellingen (zie vorige kolom). Gezamenlijk ontwikkelen Bij de uitwerking van een technisch concept is het verstandig te richten op een bepaald woningtype

5 en/of doelgroep. Dit heeft niet alleen een marketingtechnisch voordeel, maar juist ook bij de technische uitwerking van het concept heeft het voordelen. In de huidige fase van ontwikkeling staan veel propositieontwikkelaars nog op een vergelijkbaar niveau, en worstelen dus met dezelfde vraagstukken. Vanuit Energiesprong komt dan ook het advies om elkaar zoveel mogelijk op te zoeken. In deze fase is er nog geen concurrentie, en parallel dezelfde vragen uitzoeken is een verspilling van tijd en energie. Door onderling te praten over plannen ontstaat een kruisbestuiving van ideeën, waar iedereen beter van wordt.

Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiegaranties

Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiegaranties Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiegaranties 21 oktober 2014 Aan de afnemers van een SVkoop propositie wordt 30 jaar garantie beloofd. Voor vele aanbieders een volstrekt nieuwe situatie. Niet alleen

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Eerst proces, dan prestatie

Eerst proces, dan prestatie HOOFDRAPPORTAGE Eerst proces, dan prestatie Naar een optimale afstemming tussen aanbieders, bewoners en de woning in renovaties richting energieneutraliteit. Omslagfoto s (bewerkt) afkomstig van EnergieSprong

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Stroomversnelling Koop 24-uurs startbijeenkomst Innovatiecoaches

Stroomversnelling Koop 24-uurs startbijeenkomst Innovatiecoaches Stroomversnelling Koop 24-uurs startbijeenkomst Innovatiecoaches 2/3 september 2014 Er is in de Supportroute (een traject van coaching, on-demand expertise-input, masterclasses en inspiratie) gekozen om

Nadere informatie

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars Warmtepompen in de woningbouw De do s-and-don ts voor ontwikkelaars In nieuwbouwwoningen is het gebruik van een warmtepomp populair. In 2020 worden naar verwachting meer dan 50.000 installaties per jaar

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl Isover EPC-wijzer Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover www.isover.nl Inhoud Energiebesparing: laten we er samen aan werken 3 Energiebesparing: de eisen

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Projectplan 'Nul op de meter prestatiecontracten 14 woningen 'Energiethuis' de Wheme te Arnhem

Projectplan 'Nul op de meter prestatiecontracten 14 woningen 'Energiethuis' de Wheme te Arnhem BAM Woningbouw Deventer Keulenstraat 2, 7418 ET Deventer / Postbus 43, 7400 AA Deventer Telefoon (0570) 68 42 00 / Fax (0570) 61 97 78 / www.bamwoningbouw.nl Projectplan 'Nul op de meter prestatiecontracten

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0 Energieneutraal wonen Ulft De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt energielabel A++ EPC = 0,0 22 energieneutrale twee-onder-een-kap koopwoningen Plan Bomenbuurt.

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie