Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009"

Transcriptie

1 Raadsmededeling Nummer : 82/2009 Datum : 9 december 2009 B&W datum : - Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Tussentijdse evaluatie subsidieverordening 'Achterhoek Bespaart 2009' Aanleiding Brief aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland waarin de tussentijdse evaluatie van de subsidieverordening wordt aangeboden. Ook wordt gevraagd om in 2010 weer ,- subsidie beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de subsidieverordening in Inhoud mededeling Op 1 juni 2009 is de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2009 in werking getreden. De subsidieverordening vormt één van de projecten in het kader van het Klimaatprogramma Het subsidieplafond is inmiddels bereikt. Aan de Provincie Gelderland wordt middels bijgevoegde brief gevraagd om weer geld beschikbaar te stellen voor volgend jaar, aangezien de verordening zo succesvol (verlopen) is. In de bijgesloten tussentijdse evaluatie van de subsidieverordening is te lezen dat de provinciale investering van ,- (gehele Achterhoek) zal resulteren in een besparing van ruim een miljoen kg CO 2 per jaar. Dat is een gemiddelde besparing van kg CO 2 per jaar. Per uitgegeven euro subsidie wordt hiermee 2,5 kg CO 2 per jaar bespaard. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009 De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

2 Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart Energie besparen in bestaande woning voorraad. Door Laszlo Teunissen (stagiair / MBO 4) in opdracht van Gemeente Oude IJsselstreek het project De Achterhoek Bespaart 2009 is een een samenwerkingsproject van alle Achterhoekse gemeenten.

3 Inhoudsopgave; 1. Inleiding Gemeentelijk overzicht van de actie De Achterhoek bespaart Overzicht aangebrachte maatregelen Gekozen maatregelen per gemeente Besparing in kg CO 2 per jaar Resultaten en metaforen Besparing voor en door de aanvrager Besparing op de gasrekening Besparing in kg CO Conclusies Verantwoording en bronnen Verantwoording Bronnen Voorbeeldproject Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het project De Achterhoek bespaart Dit project is opgestart met als doel het beperken van het energieverbruik (energievraag) van de bestaande woningen. Voor dit project hebben de Achterhoekse gemeenten elk subsidie gehad van de provincie Gelderland (samen dus ). De logistieke uitvoering is door elk van de gemeenten zelf gedaan. Door het verlagen van de energievraag wordt er minder CO 2 uitgestoten wat zorgt voor een beter leefbaar klimaat en het broeikaseffect doet verminderen. In deze evaluatie staan de behaalde gegevens vermeld met betrekking tot: - de resultaten behaald voor de gemeenten, - de resultaten behaald voor de aanvrager(s) en - de resultaten behaald voor het milieu De meeste gegevens zijn vermeld in tabellen en tekstueel toegelicht. 2

4 2. Gemeentelijk overzicht van de actie De Achterhoek bespaart Overzicht aangebrachte maatregelen In tabel 2.1 is aangegeven hoeveel van welke soort maatregelen er in de gehele Achterhoek zijn aangebracht. Het blijkt dat verreweg de meest gekozen maatregel het vervangen van het glas door HR++ glas is(40,6%). Op de tweede en derde plaats staan gevelisolatie en dakisolatie (16.7% en 14.3%). Zonnepanelen, vloerisolatie en zonneboilers zijn ongeveer even vaak toegepast (gemiddeld 9.5%). Alleen de subsidie voor warmte pompen is nauwelijks aangevraagd (0.4%). Overzicht aangebrachte maatregelen Totaal maatregelen glas vervangen gevel isolatie dak isolatie zonnepanelen vloer isolatie zonneboiler warmtepompen 4 Tabel 2.1; Overzicht aangebrachte maatregelen 3

5 2.2 Gekozen maatregelen per gemeente. In tabel 2.2 staat vermeld hoeveel van elke maatregelen in de gemeenten zijn gekozen. Een van de opvallende punten in deze tabel is dat zonnepanelen in de helft van de gemeenten veel aangevraagd zijn en in de andere helft bijna niet. In Berkelland, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek samen 75 aanvragen en daar tegenover Aalten, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk waar er samen slechts 12 zijn aangevraagd. Tevens blijkt de zonneboiler een stuk populairder dan de zonnepanelen, een reden hiervoor is waarschijnlijk de kosten van de aanschaf. De effectiviteit van de zonneboiler is hoger dan die van zonnepanelen (kosten/opbrengst). Zowel uit deze tabel als uit tabel 2.1 blijkt dat in elke gemeente de meest gekozen maatregel het vervangen van het glas door HR++ glas is. gekozen maatregelen per gemeente Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Glas Gevel Dak Paneel Vloer Boiler Warmtepomp Winterswijk Tabel 2.2; Gekozen maatregelen per gemeente (welke maatregelen binnen welke gemeente zijn uitgevoerd) 4

6 2.3 Besparing in kg CO 2 per jaar. In tabel 2.3 staat vermeld wat de resultaten van de gemeenten zijn qua besparing in kg CO 2 per jaar. Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde besparing per gemeente kg CO 2 per jaar bedraagt. De gemeenten Aalten, Bronckhorst, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk zitten boven het gemiddelde en de gemeenten Berkelland, Doetinchem en Oost Gelre zitten hieronder. Besparing in kg CO2/jaar Winterswijk GEMIDDELD Aalten Berkelland Bronckhorst Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Doetinchem GEMIDDELD Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Tabel 2.3: Besparing in kg CO2 per jaar (de behaalde besparing per jaar per gemeente) 2.4 Resultaten en metaforen. Om een beter idee te krijgen van de hoeveelheid besparing die we met deze actie gehaald hebben geven we hier een toelichting. Het is een overzicht van het behaalde resultaat wat is uitgedrukt in alledaagse voorwerpen of gebeurtenissen om duidelijk te maken waar de waardes voor staan. Na een subsidie van door de provincie is de totale besparing van kg CO 2 / jaar gehaald. Dit is door 833 huishoudens gerealiseerd wat een besparing van kg CO 2 per huishouden per jaar is. Per uitgegeven euro subsidie is 2,5 kg CO 2 bespaart per jaar! Deze totale besparing komt overeen met: - een eenmalige boomaanplant van jonge bomen (om CO 2 uit de lucht te halen) - de jaarlijkse uitstoot van 440 gemiddelde auto s (die gemiddeld km/jaar rijden) retourvluchten per jaar voor 1 persoon naar Spanje - het jaarlijks energieverbruik van 334 gemiddelde (oudbouw) huishoudens mensen die 1 dag per week minder vlees gaan eten 5

7 3. Besparing voor en door de aanvrager. 3.1 Besparing op de gasrekening. In tabel 3.1 is weergegeven welke maatregel het meest effectief is. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de prijs van de maatregel en de besparing op de energierekening. De terugverdientijden van een maatregel is een duidelijk begrip. Een terugverdien tijd is; De tijd die verloopt tussen het moment van investeren en het moment waarop de door deze investering veroorzaakte kasstromen gelijk zijn aan de investering of De verhouding tussen de (meer)investering voor de maatregel en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende besparingen. Als we de terugverdientijden van de gesubsidieerde maatregelen op een rij zetten blijkt dat het aanbrengen van gevelof spouwisolatie het meest rendabel is. Bij deze maatregel zie je 34% van de uitgaven direct terug als besparing op de gasrekening. Als men bijvoorbeeld een spouw laat isoleren voor 1000 kost ziet men een besparing van 340 per jaar terug qua gasgebruik. Na ongeveer 3 jaar is de maatregel terugverdiend en gaat de aanvrager besparen in maandelijkse / jaarlijkse uitgaven. De middenmoot zijn HR++ glas, dak en vloerisolatie met een besparing van 15%, 13% en 9% Dit betekent gemiddeld per uitgegeven 1000 dat je respectievelijk 150, 130 en 90 per jaar terugverdiend. Na respectievelijk 7, 8 en 11 jaar is de maatregel terugverdiend en gaat de aanvrager besparen in maandelijkse / jaarlijkse uitgaven. Het minst rendabel zijn zonnecollectoren, warmtepompen en zonnepanelen allen minder dan 4%.Een maximale besparing van 40 per jaar na aanschaf van 1000 aan Pas na 25 jaar is de maatregel terugverdiend en gaat de aanvrager besparen in maandelijkse / jaarlijkse uitgaven. 's bespaart op de gasrekening per uitgegeven aanvrager 0,400 0,350 0,338 0,300 0,250 0,200 0,150 0,145 0,128 0,100 0,088 0,050 0,040 0,028 0,018 0,000 isoleren gevel of spouw enkel glas naar dubbel glas verwarmde zolder, dak isoleren vloer isolatie zonnecollector warmtepomp zonnepanelen Tabel 3.1; s bespaart op de gasrekening per uitgegeven aanvrager (meest rendabel qua kosten) 6

8 3.2 Besparing in kg CO 2. In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel kg CO 2 een aanvrager bespaart per uitgegeven euro. (kosten van aanschaf maatregelen). Het plaatje lijkt erg op tabel 3.1. Hieruit blijkt ook dat het aanbrengen van gevel- of spouwisolatie het meest rendabel is, omdat je per uitgegeven euro bijna een kilogram CO 2 bespaart per jaar. De middenmoot zijn HR++ glas, dak en vloerisolatie met een besparing van 0,42kg, 0,38kg en 0,26kg per uitgegeven euro. Het minst rendabel zijn zonneboilers, zonnepanelen en warmtepompen deze besparen per uitgegeven euro allen minder dan 0,15kg. kg CO2 bespaart per uitgegeven aanvrager 1,200 1,000 0,989 0,800 0,600 0,400 0,423 0,375 0,257 0,200 0,133 0,095 0,082 0,000 isoleren gevel of spouw enkel glas naar dubbel glas verwarmde zolder, dak isoleren vloer isolatie zonnecollector zonnepanelen warmtepomp Tabel 3.2; kg CO 2 bespaart per uitgegeven euro aanvrager (CO 2 -besparing per uitgegeven euro aan maatregelen) 7

9 4. Conclusies In totaal wordt er, vanaf nu, kg CO 2 per jaar bespaart. Dit is het resultaat van de subsidie van de provincie. Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de spouwmuur, zowel kosten- als milieutechnisch het meest effectief is, gevolgd door HR++ glas, vloer en dak. Het minst effectief zijn de zonnepanelen, zonneboiler en de warmtepomp. De meest gekozen optie is het vervangen van bestaand glas door HR++ glas, dit is niet de meest rendabele maatregel qua besparing op gasrekening en kg CO 2. Deze maatregel is waarschijnlijk gekozen door de aanvrager omdat mensen hier het eerst aan denken als het over het comfort gaat (voorkomt koude bij ramen). Natuurlijk kan het ook zo zijn dat bijvoorbeeld de gevel reeds geïsoleerd is De percentages doet-het-zelf en de door bedrijven uitgevoerde maatregelen bedragen respectievelijk 18% en 82% Het duurde gemiddeld 6 weken voordat de aangevraagde subsidies het maximumbedrag per gemeente van bedroegen. Na gemiddeld 10 weken was het maximumbedrag ook daadwerkelijk toegewezen (goedgekeurde aanvragen). Geconcludeerd kan worden dat er erg veel vraag naar deze subsidie. De subsidie op maatregelen blijkt een succes en een goede stimulans om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Voor een eventueel vervolgproject waarbij de besparing in kg CO 2 erg van belang is, zal men kunnen kijken naar subsidie op enkel het gevel / spouw isoleren, glas vervangen, dak isolatie en eventueel vloer isolatie. Tevens zou het misschien aan de aanvrager duidelijker gemaakt moeten worden waar de echte financiële en milieutechnische besparingen liggen. 5. Verantwoording en bronnen 5.1 Verantwoording In deze paragraaf de uitleg van de gebruikte methode bij deze evaluatie. Het is van belang dat dit omschreven is zodat bij een vervolg dezelfde methode gebruikt kan worden. De gegevens zijn dan goed te vergelijken. Daarom is hieronder een overzicht gemaakt van de aanpak van deze evaluatie. In hoofdstuk 2 is uitgegaan van de werkelijke gegevens van 7 gemeenten. Elke gemeente heeft bijgehouden welke maatregelen zijn gesubsidieerd en hoeveel de investering van de aanvrager is. Voor de gemeente Montferland is een gemiddelde gebruikt. De overzichtslijst per gemeente zijn op te vragen. Deze lijst zal ook gebruikt worden bij de definitieve verantwoording voor de provincie (bij het subsidieloket). Bij hoofdstuk 3 is uitgegaan van een select aantal gegevens; namelijk 70 adressen, uit 7 gemeenten 10 adressen. Deze gegeven zijn geëxtrapoleerd naar de overige. Er is ook gebruik gemaakt van algemeen aanvaarde kerngegevens (zie bronverwijzing in 5.2). In 5.3 staat een voorbeeld project waarbij de gegevens zijn ingevoerd om de besparing te berekenen. De tabellen zijn rekenbestanden (in Excel). Deze bestanden (rekenmodellen) zijn op te vragen bij de gemeente Oude IJsselstreek. Alle waarden zijn naar beneden afgerond in de berekeningen. 8

10 5.2 Bronnen De bronnen die gebruikt zijn bij deze evaluatie zijn; De gasprijs is gebaseerd op het gaspeil van 2009 ( De metaforen uit 2.4 zijn gebaseerd op gegevens van onderstaande bronnen

11 5.3 Voorbeeldproject Om de gebruikte omrekentabellen te illustreren is hieronder een voorbeeld uitgewerkt. Een woning waarbij de volgende maatregelen zijn toegepast: 35m2 HR++ glas aangebracht 150m2 spouw isolatie 200m2 dak isolatie 2st á 2,25m 2 zonnepanelen 42m2 vloer isolatie 1st á 2,75m 2 zonneboiler 1st warmtepomp Stap 1; invullen van de rekenmodellen (tabel 1+2) De gegevens zijn ingevoerd in de geel gearceerde cellen van de tabel (Besparingen berekenen). Besparingen berekenen zelf in te vullen: verwarmde zolder, dak isoleren oppervlakte / hoeveelheid 70,00 m2 200,00 m2 besparing in m3 gas / jaar 711,48 m3 2032,80 m3 besparing in kg CO2 / jaar 3638,71 kg besparing in euro ( ) / jaar 435, ,85 enkel glas naar dubbel glas oppervlakte / hoeveelheid 1,00 m2 35,00 m2 besparing in m3 gas / jaar 35,00 m3 1225,00 m3 besparing in kg CO2 / jaar 2192,75 kg besparing in euro ( ) / jaar 21,35 748,97 isoleren gevel of spouw oppervlakte / hoeveelheid 25,00 m2 150,00 m2 besparing in m3 gas / jaar 248,61 m3 1491,66 m3 besparing in kg CO2 / jaar 2670,07 kg besparing in euro ( ) / jaar 152,00 912,00 zonnecollector oppervlakte / hoeveelheid 3,00 m2 2,75 m2 besparing in m3 gas / jaar 175,00 m3 160,42 m3 besparing in kg CO2 / jaar 287,15 kg besparing in euro ( ) / jaar 107,00 98,08 zonnepanelen oppervlakte / hoeveelheid 4,00 m2 4,50 m2 besparing in m3 gas / jaar 70,09 m3 78,85 m3 besparing in kg CO2 / jaar 141,14 kg besparing in euro ( ) / jaar 42,85 48,21 vloer isolatie oppervlakte / hoeveelheid 50,00 m2 42,00 m2 besparing in m3 gas / jaar 190,00 m3 159,60 m3 besparing in kg CO2 / jaar 285,68 kg besparing in euro ( ) / jaar 116,17 97,58 10

12 warmtepomp oppervlakte / hoeveelheid 1,00 st 1,00 st besparing in m3 gas / jaar 467,50 m3 467,50 m3 besparing in kg CO2 / jaar 836,83 kg besparing in euro ( ) / jaar 285,83 285,83 Tabel 1 ; Besparingen berekenen let op: besparing in /jaar is m.u.v. de aanschafprijs. de besparing moet de aanschaf eerst betalen om echt te besparen na xxx jaar kosten resultaat ratio zelf in te vullen: verwarmde zolder, dak isoleren oppervlakte / hoeveelheid 200,00 m2 kosten in (uitbesteed) 9700,00 besparing in kg CO2 / jaar 3638,00 kg kostenratio 0,38 kg/ enkel glas naar dubbel glas oppervlakte / hoeveelheid 35,00 m2 kosten in (uitbesteed) 5180,00 besparing in kg CO2 / jaar 2191,70 kg kostenratio 0,42 kg/ isoleren gevel of spouw spouwmuur oppervlakte / hoeveelheid 150,00 m2 kosten in (uitbesteed) 2700,00 besparing in kg CO2 / jaar 2670,00 kg kostenratio 0,99 kg/ zonnecollector oppervlakte / hoeveelheid 2,75 m2 kosten in (uitbesteed) 2475,00 besparing in kg CO2 / jaar 287,16 kg kostenratio 0,12 kg/ zonnepanelen oppervlakte / hoeveelheid 4,50 m2 kosten in (uitbesteed) 2722,5 besparing in kg CO2 / jaar 257,40 kg kostenratio 0,09 kg/ vloer isolatie betonvloer oppervlakte / hoeveelheid 42,00 m2 kosten in (uitbesteed) 1113,00 besparing in kg CO2 / jaar 285,60 kg kostenratio 0,26 kg/ 11

13 Tabel 2; Kosten resultaat ratio warmtepomp oppervlakte / hoeveelheid 1,00 st kosten in (uitbesteed) 10261,00 besparing in kg CO2 / jaar 836,83 kg kostenratio 0,08 kg/ Bron ; De gegevens die hiervoor staan zijn voorbeeld gegevens welke van: komen. Stap 2 Analyse tabel 1 Uit de tabel 1 blijkt dat de besparingen per jaar van het voorbeeld zijn; Maatregel: Gas bespaart: kg CO 2 bespaart: en euro bespaart op de gasrekening: Dak isolatie 2032,80m ,71kg CO ,85 HR++ glas 1225,00m ,75kg CO 2 748,97 Spouw isolatie 1491,66m ,07kg CO 2 912,00 Zonneboiler 160,42m 3 287,15kg CO 2 98,08 Zonnepanelen 78,85m 3 141,14kg CO 2 48,21 Vloer isolatie 159,60m 3 285,68kg CO 2 97,58 Warmtepomp 467,50m 3 836,83kg CO 2 285,83 Stap 3 Analyse tabel 2 De totaal behaalde besparing van het voorbeeld zijn : Qua verbruik in gas per jaar: een verlaging in het verbruik van 5615,83 m 3 Qua kg CO 2 bespaart per jaar: een verlaging van de uitstoot met 10052,33kg CO 2 Qua euro bespaart op de gasrekening: een verlaging van de gasrekening met 3433,52 Stap 4; Kosten van de maatregelen De uitgave kan men halen uit tabel kosten resultaat ratio. De uitgave voor deze besparingen in ons voorbeeld bedraagt: ,50 12

14 2009 Uitgaand Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

15 2009 Uitgaand Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Overzicht terugverdientijden

Overzicht terugverdientijden Overzicht terugverdientijden De tabel geeft een indicatie van de besparingen door isolatiemaatregelen. Voor de berekening is uitgegaan van een woning met vloeroppervlak van 50 m2, een dak van 70 m2 en

Nadere informatie

Goed Voorbeelden boekje

Goed Voorbeelden boekje Goed Voorbeelden boekje Tien tips om je historische woning energiezuiniger te maken gagoed.nl 2 Woon jij in een historische 3 woning en wil je Goed omgaan met energie? Tegenwoordig stellen we nieuwe eisen

Nadere informatie

Veel gebouwen worden in Nederland verwarmd door installaties die op aardgas werken. Het verbranden van aardgas veroorzaakt het broeikasgas CO2.

Veel gebouwen worden in Nederland verwarmd door installaties die op aardgas werken. Het verbranden van aardgas veroorzaakt het broeikasgas CO2. Veel gebouwen worden in Nederland verwarmd door installaties die op aardgas werken. Het verbranden van aardgas veroorzaakt het broeikasgas CO2. Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Raadsvergadering : 2 april 2013 Commissie : Ruimte Agendapunt : Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 Collegevergadering : 19 februari 2013 Agendapunt : 5 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Welkom door wethouder Dick Jense Rob Klokman Ecostream Wat kunt u verwachten deze avond Wat is Wonen++ Energiebesparende

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Goed Voorbeelden boekje

Goed Voorbeelden boekje BurenRoute Goed Voorbeelden boekje Tien tips om je oude woning energiezuiniger te maken gagoed.nl 2 Woon jij in een oude woning en wil je Goed omgaan met energie? 3 Tegenwoordig stellen we nieuwe eisen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen particuliere woningen Terwispel en Wijnjewoude

Aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen particuliere woningen Terwispel en Wijnjewoude Aanvraagformulier subsidie energiebesparende maatregelen particuliere woningen Terwispel en Wijnjewoude Gegevens aanvrager Naam aanvrager: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Isoleer NU. 27 mei 2014 Mede mogelijk gemaakt door

Isoleer NU. 27 mei 2014 Mede mogelijk gemaakt door Isoleer NU 27 mei 2014 Mede mogelijk gemaakt door Waarom NU isoleren? Komende winter een lekkere warme woning met meer comfort. Meer warmte in de woning houden, minder gas gebruiken en dus geld besparen.

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie

Oosterhout Nieuwe Energie Oosterhout Nieuwe Energie Wat willen wij bereiken met ONE Oosterhout 100% Duurzame Energie Betaalbaar Lokaal opgewekt Met lokale ondernemingen Oftewel:. samen met inwoners van Oosterhout, op het grondgebied

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem;

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem; SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011 De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op: - het besluit van 10 november 2010 (PS2010-852) van het college van provinciale staten van Gelderland bij de

Nadere informatie

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam douchen en baden dat kan met de aurostepplus zonneboiler. De aurostepplus van Vaillant zorgt

Nadere informatie

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee.

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee. Rijksoverheid Energielabel woning Westvest 191 2611BZ Delft BAG-ID: 0503010000010395 Veel besparingsmogelijkheden Energielabel B Registratienummer 863374920 Datum van registratie 13-01-2016 Geldig tot

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Cursus Duurzaam Isoleren

Cursus Duurzaam Isoleren Cursus Duurzaam Isoleren 1. Introductie Jack Vroomen 2. DUWParkstad Joyce Bongers 3. Bameco (isolatiebedrijf) Maurice van Gennip 4. Adviesgesprek Rick Muijen Uitnodiging voor bezoeken producten (logo gamma)

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Collegevergadering : 9 september 2014 Agendapunt : 5.

Nadere informatie

Buurkracht Alteveer-Cranevelt

Buurkracht Alteveer-Cranevelt Buurkracht Alteveer-Cranevelt Alteveer-Cranevelt - Buurtscan - Woningscan - Overzicht maatregelen - Financiering en subsidies Buurtscan - 1.575 huishoudens - 3.135 inwoners - 7 % vrijstaand - Jaren 30

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

SUBSIDIE WONING- ISOLATIE GIDS

SUBSIDIE WONING- ISOLATIE GIDS SUBSIDIE WONING- ISOLATIE GIDS Alles over besparen met isoleren en subsidies Gebaseerd op informatie van Spouwmuurisolatie de overheid Dakisolatie Vloerisolatie Gevelisolatie Glasisolatie 01 02 03 04 05

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak

Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak Doel van deze presentatie energie besparen lagere energie rekening comfort verhogend máár? Duurzame Vecht - van Dijk B&A isolatie actie bestaande bouw Nov. 2016

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) 2onder1 kap woningen Molenwijk Malden: Randwijksingel, 32 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt:

Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Welkom! Programma Introductie Buurtteam Oscar Rietkerk Introductie Buurkracht Marjan Hendriks Wijkscan Floris van Dijk Warmte camera Floris en Oscar Pauze Markt: Bovenstaande onderwerpen Energie Coöperatie

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Grote Waal Noord

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Grote Waal Noord informatie GROTE WAAL NOORD FEBRUARI 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 146 woningen in de Grote Waal Noord de vloer en het

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 29 Agendering o Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Juni 2012 E I D I BS SU Wil je met me bouwen? Gemeente Amsterdam /zelfbouw Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door de gemeente Amsterdam speciaal

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid informatie WATERSNIP KIEVIT FEBRUARI 2017 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2017 wil Intermaris bij 213 woningen aan de Watersnip en Kievit in Hoorn

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Het Oude Ambacht

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Het Oude Ambacht informatie HET OUDE AMBACHT MAART 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 118 woningen aan Het Oude Ambacht in Hoorn de vloer

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie HOLENWEG EN VENENLAAN

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie HOLENWEG EN VENENLAAN informatie HOLENWEG EN VENENLAAN APRIL 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 34 woningen aan de Holenweg en Venenlaan in Hoorn

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Hoekwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Toelichting: Een particuliere woningeigenaar die woonachtig is in Overijssel kan een duurzaamheid-, burenen/of

Nadere informatie

Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017

Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017 Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017 De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juli 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 SamCreates bv 2009

Pagina 1 van 5 SamCreates bv 2009 Dubbelglas Door G.P.L. Verlind (Cagerito) Vervangen van het glas Het aanbrengen van isolerende beglazing - met name HR++ glas - kan leiden tot condensvorming op koude vlakken in huis (zoals de binnenzijde

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1 DUURZAAM Duurzaam (T)huis DUURZAAM Evaluatie fase 1 Duurzaam (T)huis is op 9 september 2009 van start gegaan. Met Duurzaam (T)huis worden eigenaar-bewoners in de gemeente Dalfsen gestimuleerd om werk te

Nadere informatie

Doel: energiebesparing bij woningeigenaren

Doel: energiebesparing bij woningeigenaren Achtergrond Doel: energiebesparing bij woningeigenaren Gunstig voor leefmilieu Lage energierekening Gunstig voor het wooncomfort Gunstig voor de waarde van uw huis Gunstig voor lokale economie Achtergrond

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een huis kopen? Een slim moment om aan energie te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken.

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Ons kenmerk: 10bwb00075 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. Nr. 131406 31 december 2015 Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 5 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft Inhoud

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 1

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 1 informatie MOLENBUURT FASE 1 NOVEMBER 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 20 woningen aan de Stellingmolen, Weidemolen en

Nadere informatie

30% ENERGIEZUINIG. En de energierekening dan? Energiebesparende maatregelen. Welke maatregelen? een warme jas! Energiebesparende maatregelen

30% ENERGIEZUINIG. En de energierekening dan? Energiebesparende maatregelen. Welke maatregelen? een warme jas! Energiebesparende maatregelen Wat is de groene mug? Nationaal energiebesparingsinitiatief Lokaal energiebesparingsinitiatief Gemeente Haarlem met partners Elan Wonen Spaarnelanden Nuon Ymere Pre Wonen Eneco Provincie Noord Holland

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten Cursus Verwarm je woning 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking

Nadere informatie

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan voor woningen in opdracht van: de heer E. Scanner Straat en nr. gekeurde woning: De Brink 6 Postcode:

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid

Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid informatie RIVIERENLAAN APRIL 2017 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2017 wil Intermaris bij 64 huurwoningen aan de Rivierenlaan in Purmerend de vloer

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Tussenwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon WIJ REGELEN HET VOOR U! Nu tijdelijk 250,- korting op uw zonnepanelensysteem bij de aanschaf van een zonneboiler Zonneboiler Meer wooncomfort en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon voltalimburg.nl/zonneboiler

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Ruinerwold. Energie Neutraal. // Energiescan. Ruinerwold Energie Neutraal. Toelichting

Ruinerwold. Energie Neutraal. // Energiescan. Ruinerwold Energie Neutraal. Toelichting Ruinerwold Energie Neutraal // Energiescan Ruinerwold Energie Neutraal Toelichting De energiescan is zo opgezet dat er voor een minimum aan kosten, een advies gegeven kan worden, geheel afgestemd op de

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

Hilversum Over t Spoor

Hilversum Over t Spoor Hilversum Over t Spoor Energieavond Hilversum Over t Spoor 20 april 2016 Wat kunt u verwachten Wijkcentrum de Geus & Geuzenkracht Ambitie gemeente Hilversum Wie is Hoom? De buurt onder de loep Wijkaanbod:

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel)

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intake Met dit intakeformulier geeft u ons inzage in een aantal gegevens van uw woning. Dit zal de opnameduur in

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven.

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven. Dhr. Jansen Voorbeeldstraat 26 9411 VR Voorbeeldstad Beilen: 11 april 2014 Uw adviseur: Floris van Dijk Geachte heer Jansen, Op 2 april 2014 is uw woning door mij onderzocht om de mogelijkheden voor het

Nadere informatie

ISOLATIE CV-KETEL ONDERHOUD & SERVICE ZONNEPANELEN VENTILATIE. MEER WOONCOMFORT met minder energie. isolatie. Warmtepanelen.

ISOLATIE CV-KETEL ONDERHOUD & SERVICE ZONNEPANELEN VENTILATIE. MEER WOONCOMFORT met minder energie. isolatie. Warmtepanelen. ISOLATIE CV-KETEL ONDERHOUD & SERVICE ZONNEPANELEN VENTILATIE MEER WOONCOMFORT met minder energie isolatie Warmtepanelen Isolatie Wist u dat Flink besparen met isolatie Woningisolatie levert veel voordelen

Nadere informatie

Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans

Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans Gepresenteerd door: Henri Kerkvliet 31-08-15 Agenda Inleiding Stop warmteverlies met goede woningisolatie Hoe kunt u energie besparen? Energiebespaarlening

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen in de Fruitbuurt

Energiebesparende maatregelen in de Fruitbuurt informatie JANUARI januari 2014 2013 nr 1 Energiebesparende maatregelen in de Fruitbuurt Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Dit jaar wil Intermaris bij alle 40 woningen in de Fruitbuurt

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 99 in Voorbeelddorp

Voorbeeldstraat 99 in Voorbeelddorp Voorbeeldstraat 99 in Voorbeelddorp Klantnummer 19999MJ99 Contactpersoon Gregory Correia E-mailadres uw.adviseur@maakjehuishoom.nl Datum 9-9-2014 Beste heer/mevrouw Voorbeeld, Voor u ligt uw persoonlijke

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw project Patch 22, Buiksloterham Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Programma Bureau Klimaat en Energie Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2015.113 RIS 281442 SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen informatie KUIL WEST PAARDENSTEEG NOVEMBER 2016 Energiebesparende maatregelen Kenmerken van project Kuil West Paardensteeg In 2017 wil Intermaris bij 36 seniorenwoningen aan de Kuil, West en Paardensteeg

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG Ons kenmerk DSO/2016.50 RIS 291630 SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG 2016-2018 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal

Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Haalbaarheidsonderzoek koopwoningen Molenwijk energieneutraal Eindrapportage In opdracht van de gemeente Katwijk BMC Implementatie Januari 2017 B.M.A. Lont MSc L. Dols MSc E.J. Timmerman MSc Projectnummer:

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

Aan alle huiseigenaren van Bergschenhoek Centrum

Aan alle huiseigenaren van Bergschenhoek Centrum Aan alle huiseigenaren van Bergschenhoek Centrum Uw wooncomfort verbeteren en op uw energierekening besparen? De WoonWijzerWinkel Kijk op woonwijzerwinkel.nl/lansingerland Zelf energie opwekken Minder

Nadere informatie

Gevelisolatie In 5 stappen

Gevelisolatie In 5 stappen Gevelisolatie In 5 stappen Bewaar mij! 1 Vloerisolatie Inhoud 1 Zijn mijn muren al geïsoleerd? 4 2 Hoe kan ik de muren isoleren? 4 3 Zelf doen of laten doen? 5 4 Hoe vind ik een goed isolatiebedrijf? 6

Nadere informatie

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER INLEIDING WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 19:30 uur Energiebesparende maatregelen (Energieloket) 20:15 uur Pauze met koffie en thee 20:30 uur Informatiemarkt:

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

nieuwe begroting Offerte EcoGroei Steeds Beter Slim Klassiek Comfort Sprong

nieuwe begroting Offerte EcoGroei Steeds Beter Slim Klassiek Comfort Sprong 0% club kan kiezen 4 plannen helemaal doorgerekend Steeds Beter uitgelicht voor de woning van Henk Verheij Slimme Pakketten Energieneutraal en Financieel neutraal in 15 jaar Fred Gardner s plan: hoe hij

Nadere informatie

Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5

Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5 Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5 Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 2/5 Toelichting bij scenario-analyse energiebeleid Beesel Venlo Venray Deze toelichting beschrijft wat

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 De gemeente Bergeijk heeft de subsidieverordening Duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 vastgesteld.

Nadere informatie