Groothandel bedrijfsproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groothandel bedrijfsproces"

Transcriptie

1 X40 zonne-energie systemen Groothandel bedrijfsproces ERP integratieonderzoek Bedrijf: dt consultancy Auteur: Dieter Handschoewerker Module: Proces Management Academiejaar:

2

3 Inhoud 1. Inleiding Functionele analyse Lastenboek Flowchart Technische analyse Demo Fit/gap analyse Dashboard voor KPI s Besluit Algemeen besluit Persoonlijke conclusie Referenties Lijst met afbeeldingen Verklarende woordenlijst Bijlage 1: Summiere Business Analyse Bijlage 2: Strategische doelstellingen Visie van het bedrijf Missie Strategische doelen Operationele doelen... 32

4 1. Inleiding Een ERP-integratieonderzoek werd uitgewerkt voor X40 zonne-energie systemen op basis van een summiere business analyse rekening houdende met hun strategische doelstellingen. In de bijlagen kun je beide nalezen. In het volgende hoofdstuk treft u de functionele analyse aan, een lastenboek met ook het bedrijfsproces uitgetekend in BPMN. Daarna volgt de technische analyse uitgewerkt in Dynamics NAV 2009, inclusief FIT/GAP analyse. In het laatste hoofdstuk worden enkele besluiten getrokken. 2. Functionele analyse In dit hoofdstuk omschrijven we alle functies die het ERP-softwarepakket moet bevatten om het groothandelsbedrijfsproces te ondersteunen Lastenboek Het resultaat van een functionele analyse kan men terugvinden in het lastenboek. Dit is een soort handleiding voor iedereen die betrokken is bij het bedrijfsproces, waardoor misverstanden tot een minimum kunnen worden herleid, dit zowel tijdens ontwikkeling, configuratie en training. Het bijhouden van artikels Het programma houdt artikels bij. Naast een artikelnummer en omschrijving, wordt van ieder artikel de kostprijs, verkoopprijs en de winstmarge bijgehouden. De verkoopprijs wordt jaarlijks bepaald. Daar JIT-voorraadbeheer een belangrijk streefdoel is voor de klant moet onder andere een aanvullingsmethode worden bepaald en gegevens betreffende het bestelbeleid (min. voorraad). Daarnaast is het ook belangrijk voor de onafhankelijkheid en garandering van levering dat er verschillende leveranciers kunnen worden bijgehouden per artikel, met hun respectievelijke aankoopprijzen, artikelnummers en leveringstermijnen. Het bijhouden van leveranciers Niet alleen artikelen moeten bijgehouden worden, het programma moet in staat zijn om alle artikelen te linken naar een leverancier met bijhorende fiche dat alle gegevens bevat zoals logistiek, financieel, administratie, enz.. Het bijhouden van klanten Het programma dient contacten en klanten te kunnen bijhouden. Het moet mogelijk zijn om een persoon onmiddellijk als nieuwe klant te registreren en om van bestaande klanten hun detailgegevens op te vragen. Bij bestellingen van nieuwe klanten moet de kredietlimiet eerst gecontroleerd kunnen worden. X40 zonne-energie systemen Pagina 2

5 Het bijhouden van verkooporders Klanten kunnen onmiddellijk een bestelling plaatsen, daar ze beschikken over een digitale catalogus met de producten en verkoopprijzen. Bij nieuwe klanten moet de kredietlimiet gecontroleerd worden. Het systeem signaleert als de artikelen in een bestelling niet meer voorradig meer zijn. De klant ontvangt een orderbevestiging met een indicatieve leverdatum na het plaatsen van de bestelling. De klant ontvangt een orderbevestiging met een definitieve leverdatum wanneer de bestelling effectief geleverd kan worden. Als alle artikelen in voorraad zijn, kan er geleverd worden aan de klant. Het bijhouden van aankooporders Er moet een periodiek bestelvoorstel kunnen gemaakt worden. Een MRP-berekening genereert een inkoopvoorstel volgens de behoeften. Dit is de leidraad voor de inkoper om zijn bestelbonnen op te stellen naar de diverse leveranciers. Hierbij kan hij rekening hij rekening houden om zoveel mogelijk artikelen per bestelling te groeperen bij dezelfde leverancier. De bestelbonnen worden via of via EDI naar de (verschillende) leveranciers verzonden. De magazijnier moet de leveringen kunnen koppelen aan de aankooporders, dit met of zonder behulp van het aankoopordernummer. Er kunnen gedeeltelijke en volledige leveringen gebeuren. Beide moeten kunnen worden geregistreerd. Bij gedeeltelijke leveringen blijft er een backorder open als aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Indien niet aan de voorwaarden voldaan dan kan men het backorder annuleren en een nieuwe aankooporder maken ten aanzien van een andere leverancier Flowchart Om een beter inzicht en overzicht te hebben van het bedrijfsproces van de klant werd een visuele voorstelling gemaakt van het hoofdproces en de bijhorende deelprocessen. Dit vertaalt de woorden van de functionele analyse in meer zeggende beelden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van BPMN. X40 zonne-energie systemen Pagina 3

6 X40 zonne-energie systemen Pagina 4 Figuur 1: Hoofdproces - Groothandel

7 Figuur 2: Subproces - Aankoop Figuur 3: Subproces - Controle Inkomende Goederen X40 zonne-energie systemen Pagina 5

8 3. Technische analyse In dit hoofdstuk vertalen we de functionele analyse in een technische analyse. Er wordt gekeken of de bedrijfstaken en -processen kunnen ondersteund worden door het ERP-pakket MS Dynamics Demo Het bijhouden van artikels Via de afdeling Inkoop, Planning, Artikelen kan je artikelen beheren. Je kan een nieuw artikel aanmaken door op Nieuw te klikken, je kan met een zoekfunctie de artikelen filteren en de gewenste openen door er op te dubbelklikken. Figuur 4: Artikelfiche - tabbladen Algemeen & Facturering Elke productfiche bevat onder het algemene tabblad een uniek artikelnummer met omschrijving, de verkoopeenheid, zijn kostprijs, eenheidsprijs en de status van zijn voorraad. X40 zonne-energie systemen Pagina 6

9 Belangrijk veld op deze fiche is de artikelcategoriecode waarmee je de 3 boekingsgroepen, onder facturering automatisch mee kan invullen. Dit zijn de productboekingsgroep, de Btw-boekingsgroep en de voorraadboekingsgroep. Omdat aankoopvoorstellen worden gegenereerd via MRP, is het belangrijk om de tabbladen Aanvulling en Planning in te vullen. Figuur 5: Artikelfiche - tabbladen Aanvulling & Planning In de tabbladen Aanvulling en Planning kan je de aanvullingsmethode bepalen en je bestelbeleid naargelang aanpassen met minimum bestel aantal, per order, enz In ons geval wordt meestal per openstaande order gewerkt. Zo kan de inkoper de bestellingen van 1 week groeperen om ecologischer te kunnen werken. Omdat we werken via de JIT voorraadbeheer kiezen we voor de aanvullingsmethode inkoop, onder planning kunnen we bestelbeleid order kiezen als we enkel willen inkopen wat er in openstaande klantorders staat. Soms is er een minimum bestel aantal bij de leveranciers en dan kunnen we ook kiezen voor de optie Vast bestelaantal of andere.. bij het lanceren van MRP wordt hiermee rekening gehouden. Per artikel kan men verschillende leveranciers en gegevens bijhouden, met daarbij in het bijzonder een aankoopprijs en leveringstermijn. Een standaard leverancier kan je selecteren onder het tabblad Aanvulling. De andere leveranciers kan je beheren in het menu Verwante gegevens met de rubrieken Inkoop Leveranciers en Inkoop Prijzen. X40 zonne-energie systemen Pagina 7

10 Figuur 6: Artikelfiche - Verwante Gegevens - Inkoop / Leveranciers Figuur 7: Artikelfiche - Verwante Gegevens - Inkoop / Prijzen Het bijhouden van leveranciers Via de afdeling Inkoop, Planning, Leveranciers kan je leveranciers beheren. Je kan met een zoekfunctie de leveranciers filteren en door te dubbeklikken van de gewenste kan je een detailfiche openen. Een nieuwe leverancier aanmaken kan je door te klikken op Nieuw. Automatisch wordt een uniek leveranciersnummer gegenereerd. Per leverancier kan je een inkoper toewijzen en je contactpersoon bij de leverancier met zijn gegevens, zodat voor collega-inkopers bij afwezigheid de leverancier gemakkelijk raadpleegbaar blijft. X40 zonne-energie systemen Pagina 8

11 Figuur 8: Leveranciersfiche Onder facturering moet je de 3 boekingsgroepen invullen, om aankopen te kunnen doen bij deze leverancier. Je kan per leverancier makkelijk zijn artikelen opvragen door te klikken op Verwante gegevens en daarna te kiezen voor de rubrieken Inkoop Artikelen en Inkoop Prijzen. Je kan natuurlijk ook kortingen en dergelijke hieronder terugvinden en beheren. X40 zonne-energie systemen Pagina 9

12 Figuur 9: Leveranciersartikelen Figuur 10: Leveranciersartikelen en bijhorende Inkoopprijzen Het bijhouden van klanten Onder Verkoop & Marketing Verkoop, kan je via Contacten en Klanten je contacten, prospecten en klanten beheren. Een contact kan van het type persoon of bedrijf zijn, en moet omgezet worden naar een Klant als men met deze een verkoop wil registeren. Bij Klanten hebben we terug dezelfde functionaliteiten van opzoeken en creëren als bij artikelen en leveranciers. Bij het creëren van een klant kan men de belangrijkste contactpersoon van de klant toewijzen en de interne verkoper. Onder facturering is het belangrijk om Klantenboekingsgroep in te vullen als men wil kunnen factureren aan de klant. Als men een klant raadpleegt dan krijgt men in één oogopslag een goed inzicht over zijn historiek en mogelijke openstaande vorderingen. Zo kan men bij bestaande klanten bepalen of hij nog nieuwe bestellingen kan maken en betalen. Bij nieuwe klanten zouden we eventueel gebruik kunnen maken van het veld Vooruitbetaling onder Facturering, zodat we geen bestellingen leveren, als we niet zeker X40 zonne-energie systemen Pagina 10

13 zijn of de klant effectief kan betalen. Onder het tabblad Algemeen kan Geblokkeerd gebruikt worden om aankopen, verzendingen, etc.. onmogelijk te maken. Onder het tabblad Verzending kun je Verzendadvies gedeeltelijk of volledig invullen die dan toegepast wordt voor elke geplaatste verkooporder van deze klant. In ons geval is het aan te raden volledig te kiezen dit in het opzicht van ecologisch standpunt. Het bijhouden van verkooporders Verkooporders kunnen ingegeven worden via de Afdeling Verkoop & Marketing, Orderverwerking en daarna Verkooporders onder Lijsten en te klikken op Nieuw. Je kan natuurlijk terug verkooporders opzoeken en details opvragen. Betaalde verkooporders kan je terugvinden onder de rubriek Historiek. Bij het ingeven van een nieuw verkooporder wordt er bij het selecteren van een bestaande klant met een vervallen saldo een kredietlimietmelding gegeven. De verkoper kan deze al dan niet negeren. X40 zonne-energie systemen Pagina 11

14 Figuur 11: Verkooporder - Kredietlimiet controle Bij nieuwe klanten kunnen we gebruik maken van ofwel een extern programma om hun kredietwaardigheid te checken ofwel kunnen we bij het aanmaken van de klantenfiche in het tabblad Facturering de Vooruitbetaling op 100% zetten voor de eerste bestelling. Figuur 12: Verkooporder - Tabblad Facturering - Vooruitbetaling Als men dan een verkooporder op een nieuwe klant ingeeft en probeert de verzending te boeken, dan zal dit niet lukken. Volgende foutboodschap verschijnt: X40 zonne-energie systemen Pagina 12

15 Figuur 13: Verkooporder - Melding - Vooruitbetaling nodig alvorens verzending Via het verkooporder kun je klikken op Acties Boeken Vooruitbetaling Vooruitbetalingsfactuur boeken en afdrukken De status verandert naar wacht op vooruitbetaling. Figuur 14: Verkooporder - Melding - Wacht op vooruitbetaling Bij ontvangst van de betaling kan je klikken op Vrijgeven bovenaan het menu waardoor je de verzending terug kunt boeken. Men kan een vooruitbetaling ook per verkooporder ingeven onder het tabblad Vooruitbetaling. Bij het ingeven van artikelen geeft het programma ook melding als de voorraad voor het desbetreffende artikel onvoldoende is. Hierdoor weet de verkoper dat een onmiddellijke levering niet mogelijk is en de klant een indicatieve levertermijn en later een definitieve levertermijn zal krijgen. Eens order ingegeven kan de inkoper zijn werk beginnen doen. X40 zonne-energie systemen Pagina 13

16 Figuur 15: Verkooporder - Voorraadcontrole Op het verkooporder kun je onder het tabblad Verzending ook nog het Verzendadvies wijzigen van gedeeltelijk naar volledig. Deze optie vindt je ook terug op de klantenfiche, hierdoor wordt dan het verzendadvies toegepast op al zijn bestellingen. Met deze optie kan je ecologischer leveren aan uw klanten. Wanneer alle artikelen in voorraad zijn kan je een orderbevestiging sturen met een definitieve leverdatum. Wanneer niet alle artikelen in voorraad zijn kan je een indicatieve leverdatum in de orderbevestiging plaatsen. Deze indicatieve leverdatum kan je berekenen daar je per artikel de verschillende leveranciers kan bijhouden met hun levertermijnen. De indicatieve leverdatum kan je invullen in het tabblad Algemeen onder Toegezegde leverdatum. Hiervoor moet je eerst klikken op Meer velden weergeven. X40 zonne-energie systemen Pagina 14

17 Figuur 16: Verkooporder Tabblad Algemeen Toegezegde leverdatum De effectieve verzenddatum en verzendadvies kan je onder het tabblad Verzending terugvinden. Figuur 17: Verkooporder - Tabblad Verzending - Verzenddatum & Verzendadvies De orderbevestiging kan je als pdf doorsturen naar de klant, door te gaan naar Acties, Afdrukken en Orderbevestiging. Je print naar AdobePDF en die kan je dan toevoegen aan je naar de klant. In de pdf ziet u enkel verzenddatum verschijnen. Al uw bedrijfsdocumenten kunnen met uw gegevens gepersonaliseerd worden, die doe je onder Administratie, Applicatie-instellingen, Algemeen en onder Taken Bedrijfsgegevens. De rapporten hebben een standaard lay-out. Het aanpassen van deze lay-outs, zoals het toevoegen van het veld Toegezegde leverdatum gebeurt via de Visual Studio Report Designer. X40 zonne-energie systemen Pagina 15

18 Figuur 18: Verkooporder - Orderbevestiging in pdf met Verzenddatum Er bestaan plug-ins voor Dynamics, zoals Easy PDF & Fax die dit proces vergemakkelijken. Er zal dan een functie beschikbaar zijn die Outlook opent met de orderbevestiging in pdf als bijlage, met reeds het adres van de klant ingevuld. De orderbevestiging zou ook via EDI gecommuniceerd kunnen worden gebruik makende van bijvoorbeeld BizTalk. Dit vergt wel een integratieproces. Zo n verzending kan je initialiseren via Acties, Functies, Orderbevestiging via Biztalk verzenden. Als alle artikelen voorradig zijn, dan gaan we over naar het boeken van de verzending van het verkooporder. Na het verzenden van het order, kunnen we factureren naar de klant toe. Voor het raadplegen of de artikelen van de verkooporders beschikbaar zijn voor levering, kan je gebruik maken van het rapport via de link Beschikbaar voor levering bovenaan het overzicht van de lijst van verkooporders. X40 zonne-energie systemen Pagina 16

19 Figuur 19: Verkooporders - Beschikbaar voor levering - Lijst opties X40 zonne-energie systemen Pagina 17

20 Figuur 20: Verkooporders - Beschikbaar voor levering - Lijst Het effectief boeken van verzending en boeken van facturatie doe je op het desbetreffende verkooporder door te klikken op Boeken Verzenden of Boeken Factureren. De factuur doorsturen naar de klant gebeurt in analogie met de orderbevestiging. Het bijhouden van aankooporders Er kan gebruik gemaakt worden van offertes alvorens over te gaan naar effectieve bestellingen. In ons scenario houden we dit buiten beschouwing. Er moet een periodiek bestelvoorstel kunnen gemaakt worden. Een MRP-berekening genereert een inkoopvoorstel volgens de behoeften. Een inkoopvoorstel genereer je via Inkoop Planning Taken Inkoopvoorstel. Daarna klik je op planning berekenen en krijg je een inkoopvoorstel op basis van de ingevulde gegevens per artikel onder de tabbladen aanvulling en planning. X40 zonne-energie systemen Pagina 18

21 Figuur 21: Inkoopvoorstel Hierbij selecteert MRP inkoop op basis van de standaard leveranciers ingevuld op de desbetreffende artikelfiche. Hier heb je nog de mogelijkheid om via verwante gegevens terug naar de artikelfiche te gaan en te kijken of er geen goedkopere, alternatieve leverancier bestaat voor dit artikel of meerdere artikelen per leveranciers te groeperen. Dit terug vanuit ecologisch aspect. Hierbij krijg je ook al een indicatie van levertermijn, zodat je de klant al kunt informeren. Ook het aantal kan nog aangepast worden. Klik de artikelen die je wenst te bestellen aan en klik op Planningsboodschap uitvoeren. Figuur 22: Inkoopvoorstel - Planningsboodschap uitvoeren Klik eventueel op Orders afdrukken bij het volgende venster. De inkooporders vindt u nu ook terug onder Inkoop Planning Inkooporders. Daarna kan je de inkoopvoorstellen doorsturen naar de verschillende leveranciers. Ga hiervoor naar elk gegenereerd inkooporder en kies voor Acties Afdrukken en print je naar AdobePDF. In outlook voeg je de pdf van de aankoop bon toe. X40 zonne-energie systemen Pagina 19

22 Figuur 23: Inkooporder - Afdrukvoorbeeld Er bestaan plug-ins voor Dynamics, zoals Easy PDF & Fax die dit proces vergemakkelijken. Er zal dan een functie beschikbaar zijn die Outlook opent met de orderbevestiging in pdf als bijlage, met reeds het adres van de leverancier ingevuld. Het inkooporder zou ook via EDI gecommuniceerd kunnen worden, gebruik makende van bijvoorbeeld BizTalk. Dit vergt wel een integratieproces. Zo n verzending kan je initialiseren via Acties, Functies, Biztalk-inkooporder verzenden. Bij levering door de leveranciers kan de magazijnier gedeeltelijke of volledige ontvangsten boeken. Hiervoor moet hij het bijhorende inkooporder terug openen. Indien de leverancier het aankoopordernummer vermeld heeft, dan kan je deze makkelijk opvragen via de zoekfunctie onder Inkoop Orderverwerking Inkooporders. X40 zonne-energie systemen Pagina 20

23 Figuur 24: Inkooporders - Zoekfunctie - Zoeken met aankoopordernummer Indien het aankoopordernummer niet vermeld werd door de leverancier, kan je de levering nog matchen met het aankooporder op bijvoorbeeld volgende manier: ga naar de artikelfiches van de in de levering ontvangen goederen, klik op aantal in inkooporders aanklikken en daar krijg je meer informatie. Je kan ook meer informatie opvragen via de desbetreffende leveranciersfiches. Figuur 25: Artikelfiche - Aantal in inkooporders Het effectief boeken van de gedeeltelijke of volledige ontvangst gebeurt in fiche van het inkooporder. Bij volledige levering klik je op Boeken en Ontvangen. Bij deellevering van de leverancier moet je eerst nog het ontvangen aantal invullen, vooraleer je de ontvangst boekt. Bij gedeeltelijke levering kan je bijvoorbeeld op basis van boekingsdatum van het inkooporder beslissen of je al dan niet het backorder wilt behouden. Bij de beslissing om de openstaande inkooporder niet te behouden kan je die archiveren via Acties Functies Document Archiveren en daarna kan je die verwijderen in het overzicht. X40 zonne-energie systemen Pagina 21

24 Figuur 26: Inkooporder - Boeken gedeeltelijke ontvangst goederen Bij ontvangst van de facturen van de inkooporders van de leveranciers, kan je deze boeken via Boeken en Factureren van de corresponderende inkooporderfiche Fit/gap analyse In deze rubriek gaan we na of het ERP programma al dan niet voldoet aan elke vereiste gesteld door het X40-bedrijfsproces. Bijhouden van artikelen en prijzen Alle artikelen van de digitale catalogus kunnen bijgehouden worden in het systeem. Voor elk product kan een artikelfiche opgesteld worden. Hieraan kunnen verschillende leveranciers gelinkt worden met hun desbetreffende aankoopprijzen en levertermijnen. Voor de verkoop kunnen hier de verkoopprijzen ingevuld worden. X40 zonne-energie systemen Pagina 22

25 Beheren klanten Alle informatie kan opgeslagen worden op een gedetailleerde klantenfiche. Hierbij heb je rechts een kolom dat historiek weergeeft, aantal bestellingen, omzet, Een klant kan ook tijdelijk geblokkeerd worden indien facturen vervallen zijn. Facturatiegegevens zoals BTW percentage, korting, enz.. kunnen hier ook in worden vastgelegd. Beheren leveranciers Leveranciers kunnen makkelijk worden bijgehouden. Kredietlimiet klanten checken Het systeem geeft een melding bij bestaande klanten wanneer facturen vervallen zijn. Zo is de verkoper onmiddellijk geïnformeerd. Voor nieuwe klanten kan de kredietwaardigheid niet gecontroleerd worden, hiervoor dient een extern programma of website geraadpleegd te worden. Het programma voorziet wel alternatieve oplossingen, zoals proforma factuur voor vooruitbetaling, zodat de verkoper zeker is van betaling van de eerste bestelling. Verkooporders ingeven Verkoopbestellingen kunnen eenvoudig geregistreerd worden in het systeem. Korting is gelinkt aan de klantenfiche en wordt zo automatisch weergegeven. Per bestelling kan gedeeltelijk of volledig verzendadvies ingevuld worden. Controleren beschikbaarheid artikelen Bij het ingeven van een bestelling krijgt de verkoper een melding als de voorraad onvoldoende is. Dit gebeurt door middel van een pop-up venster die niet zomaar kan genegeerd worden. Informeren van klant / Levertermijn bevestigen Per verkooporder kan een orderbevestiging gegeneerd worden, die je kan opslaan als PDF. Deze PDF dient dan nog manueel doorgestuurd te worden via Outlook. Er bestaan plug-ins die dit proces kunnen automatiseren. Indien men wil werken via een EDI service zoals BizTalk dient hiervoor een extra implementatie worden voorzien. Een minimale investering die teruggewonnen wordt door de tijdswinst die ontstaat bij de elektronische data-uitwisseling van bedrijfsdocumenten. Standaard staat de levertermijn niet vermeld op de orderbevestiging. Dit moet via Visual Studio Report Designer aangepast worden. Voor het aanpassen moet eventueel een extra investering worden voorzien. MRP lanceren Per artikel kan een volledige fiche worden ingevuld met de gewenste aanvulling en planning. De voorraad is ook onmiddellijk raadpleegbaar. Op basis van deze gegevens kan een inkoopvoorstel worden gegeneerd. Deze kan nog aangepast worden door de inkoper, hierbij kunnen bijvoorbeeld X40 zonne-energie systemen Pagina 23

26 meer artikelen per leverancier gebundeld worden. Het versturen van de inkooporders naar de leveranciers zou opnieuw beter kunnen door het toevoegen van een plug-in of het implementeren van EDI via BizTalk. Goederenontvangst opzoeken / boeken Het opzoeken van de inkooporder die hoort bij de levering gaat makkelijk, dit zowel met of zonder aangegeven inkoopordernummer. Het boeken van gedeeltelijke of volledige ontvangst is aanwezig. Bij gedeeltelijke ontvangst kan de klant beslissen om de backorder al dan niet te behouden. Indien hij beslist dit niet te doen, bijvoorbeeld op basis van hoe lang men reeds wacht op de levering, dan kan men de bestelling annuleren en een nieuw aankooporder bij een andere leverancier starten. Dit kon wel makkelijker. Verzend verkooporder indien alle goederen in voorraad Als alle goederen binnen zijn kan de klant geleverd worden. Het is makkelijk om het verkooporder te boeken voor verzending en de factuur te genereren. Het verzenden van de factuur naar de klant zou opnieuw beter kunnen door het toevoegen van een plug-in of het implementeren van EDI via BizTalk. 4. Dashboard voor KPI s De strategische lange termijn doelstellingen, die u kan lezen in de bijlagen, worden opgesplitst in haalbare operationele korte termijn doelstellingen. Hieronder vindt u er 3, hiervoor is er telkens een KPI uitgewerkt om de prestaties te kunnen analyseren. Elke KPI is meetbaar volgens SMART. Specifiek: Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar: Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel: Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management? Realistisch: Is het doel haalbaar? Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? Hoge onafhankelijkheid van leveranciers Strategische doelstelling: Ecologische voetafdruk minimaal houden. Als KPI geeft Aantal leveranciers per artikel voldoende informatie over de graad van afhankelijkheid van leveranciers voor bepaalde producten. Als er voor een bepaald artikel maar één leverancier bestaat en die kan opeens niet meer leveren, dan ontstaat er een leveringsprobleem ten aanzien van de klanten. Ook is het belangrijk om meerdere leveranciers te hebben voor bepaalde artikelen om zo aankopen van artikelen te kunnen bundelen bij bepaalde leveranciers, zo kan men de ecologische voetafdruk ook tot een minimum herleiden. X40 zonne-energie systemen Pagina 24

27 Er kan op elk moment makkelijk nagegaan worden hoeveel artikelen we hebben met een bepaald aantal leveranciers. We moeten vermijden dat er voor een bepaald artikel maar 1 leverancier bestaat. Er kan actief gezocht worden naar alternatieve leveranciers als men dit scenario toch bemerkt, om zo de situatie van afhankelijkheid op te lossen. Door te streven naar een hoge onafhankelijkheid van leveranciers kan je de klantentevredenheid hoog houden doordat men een leveringen kan garanderen binnen een bepaalde termijn. Figuur 27: KPI - Aantal leveranciers per artikel Geminimaliseerde interventies in bestaande installaties Strategische doelstelling: De reputatie is klantentevredenheid. Als KPI geeft Gedeeltelijke versus Volledige leveringen aan de klanten voldoende informatie over het feit of installateurs nog moeten wachten na een eerste levering. Veelal hebben installateurs alle onderdelen van de bestelling nodig om hun installatie tot een goed einde te kunnen brengen. Het aantal gedeeltelijke of volledige leveringen van verkooporders is perfect meetbaar. Het aantal gedeeltelijke leveringen moet tot een minimum worden beperkt. Dit past ook in het kader van het strategisch doel om de ecologische voetafdruk tot een minimum te herleiden, daar volledige leveringen een kleinere impact hebben op het milieu, denk hierbij aan de CO2 uitstoot bij transport. Het doel is zeker haalbaar, daar we met verschillende leveranciers werken voor de verschillende artikelen. Het is belangrijk om dit te blijven monitoren, om de klantentevredenheid optimaal te houden. X40 zonne-energie systemen Pagina 25

28 Figuur 28: KPI - Gedeeltelijke versus Volledige leveringen aan de klant Streven naar een JIT voorraadbeheer Strategische doelstelling: De reputatie is klantentevredenheid. Als KPI geeft Op tijd levering door leveranciers voldoende informatie over het feit of we kunnen werken met een zo klein mogelijke stock, waarbij een levering op tijd door onze leveranciers, de levertermijn en de tevredenheid van onze klanten bepaalt. Of de leveringen van de leveranciers al of niet op tijd geleverd worden is perfect meetbaar, door de gecommuniceerde leverdatum van de leverancier te vergelijken met de effectieve leverdatum. Het aantal te late leveringen moet tot een minimum worden herleid. Het doel is zeker haalbaar, men kan eventueel de gecommuniceerde levertermijn door de leveranciers laten aanpassen of de met de klanten gecommuniceerde levertermijn hiermee afstemmen. Of men kan een andere leverancier kiezen met kortere levertermijnen om de klanten met een betere levertermijn tevreden te stellen. Het is belangrijk om deze KPI te blijven monitoren, om de klantentevredenheid optimaal te houden. X40 zonne-energie systemen Pagina 26

29 Figuur 29: KPI - Op tijd levering leveranciers 5. Besluit 5.1. Algemeen besluit Dynamics NAV kan aan alle vereisten van het X40-groothandelsbedrijfsproces voldoen. Op bepaalde vlakken zijn er nog verbeteringen nodig en ook mogelijk. Het verzenden van bedrijfsdocumenten kan veel eenvoudiger door het implementeren van bijvoorbeeld de plug-in Easy PDF & Fax. Er zal dan een functie beschikbaar zijn die Outlook opent met het bedrijfsdocument als pdf in bijlage, met reeds het adres van de contactpersoon ingevuld. Bedrijfsdocumenten zouden ook via EDI gecommuniceerd kunnen worden, gebruik makende van bijvoorbeeld BizTalk. De lay-out van bedrijfsdocumenten kunnen niet zo makkelijk worden aangepast, maar met kennis van Visual Studio Report Designer is dit wel mogelijk. Het ERP-systeem kan meehelpen om de strategische doelstellingen na te streven en te monitoren. Men kan de ecologische voetafdruk minimaal houden door verkooporders zoveel mogelijk volledig te leveren. Men kan aankooporders ook zoveel mogelijk bundelen bij dezelfde leverancier, dit daar we een hoge onafhankelijkheid hebben van leveranciers. Dit wordt ook ondersteund door de mogelijkheid om meerdere leveranciers te kunnen beheren per artikel. Deze gegroepeerde zendingen voor verkoop en inkoop besparen verzendkosten, maar belasten ook minder het milieu. Een andere ecologische implementering is de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten. Hierdoor kan X40 de belangrijkste Belgische speler blijven in deze ecologisch verantwoorde markt. De doelstelling dat de reputatie de klantentevredenheid is, kan behaald worden daar Dynamics ook JIT-voorraadbeheer kan ondersteunen. We houden zo weinig mogelijk voorraad. Als een tekort van voorraad wordt aangegeven bij het maken van een verkooporder, kan een MRP inkoopvoorstel worden aangemaakt rekening houdende met deze te korten. Een risico van JIT is dat men kan X40 zonne-energie systemen Pagina 27

30 afhankelijk zijn van de leveranciers. Doordat men verschillende leveranciers kan bijhouden per artikel en daar men gedeeltelijke geleverde inkooporders kan annuleren bij bijvoorbeeld te late levering, kan men deze afhankelijkheid doorbreken Persoonlijke conclusie Dynamics is een degelijk programma met veel mogelijkheden, zowel voor verkoop (offertes opstellen en bijhouden, registeren van klantorders, opvragen van historiek, ) als voor inkoop (leveranciersoffertes bijhouden, meerdere kostprijzen en leveranciers per artikel ingeven, MRP inkoopvoorstellen genereren, ). Als men de uitbreidingsmogelijkheden met plug-ins, EDI en Visual Studio Report Designer mee in rekening brengt, kan Dynamics makkelijk meegroeien met het bedrijf. Er ontbreekt soms wel een duidelijke structuur in de user interface. Men heeft soms te veel submenu s om vlot te kunnen navigeren, maar hier zal men naar verloop van tijd aan wennen naarmate men meer ervaring opdoet met dit programma. Referenties Bizagi.com - Business Process Management (BPM) Software Process Modeling Learning Course Dynamics Nav Addons.com - Easy PDF & Fax H.G.J. Beek (2007). Bachelor Eindopdracht Technische Bedrijfskunde Universiteit Twente Straatsma Verpakkingen Een onderzoek naar de processen en procedures binnen een klantgerichte organisatie. L. Trienes, BSc (2013). Master Thesis MSc in Business Administration Shool of Management and Governance University of Twente - Kramp Benelux - Managing information about processes. Dealing with Custom Orders in a Highly Standardized Order Environment. OMG Document Number dtc/ (2010). BPM 2.0 by Example Version 1.0 (non-normative) Microsoft.com Dynamics, BizTalk Microsoft Official Training Materials for Microsoft Dynamics - Trade in Microsoft Dynamics NAV 2009 Wikipedia.com BizTalk, BPMN, EDI, ERP, Inkoopvoorstel, JIT, MRP Lijst met afbeeldingen Figuur 1: Hoofdproces - Groothandel... 4 Figuur 2: Subproces - Aankoop... 5 Figuur 3: Subproces - Controle Inkomende Goederen... 5 Figuur 4: Artikelfiche - tabbladen Algemeen & Facturering... 6 X40 zonne-energie systemen Pagina 28

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SOLUTIONS Distri+, de powertool voor groothandels KEYNOTE Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SPOTLIGHT Optimale resourceplanning bij

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Project Van Roey Automation

Project Van Roey Automation Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Marketing Project Van Roey Automation EDS Giovanni Colin Kristof Cools Roy Diepvens Tinne Oostvogels

Nadere informatie

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

ERP implementatie Tribelt BV: Wensen en mogelijkheden

ERP implementatie Tribelt BV: Wensen en mogelijkheden ERP implementatie Tribelt BV: Wensen en mogelijkheden Auteur: Rien Hofstee Studentnummer: S0186554 Email: r.j.h.hofstee@student.utwente.nl / r.hofstee@despiraal.nl Studie: Bedrijfskunde Eerste begeleider:

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Soft-Naert bvba Tel : 051/308537. Mariastraat 4 Fax : 051/314854. 8870 Izegem E-mail : info@soft-naert.be

Inhoudsopgave. Soft-Naert bvba Tel : 051/308537. Mariastraat 4 Fax : 051/314854. 8870 Izegem E-mail : info@soft-naert.be Inhoudsopgave 1 Voorstelling Soft Naert... 2 2 Overzicht van onze producten en diensten... 4 2.1 ERP-software op maat... 4 2.2 ERP-softwarepakketten... 4 2.3 Hardware en netwerken... 4 3 Enkele referenties

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

in de toonzaal van Piscaer

in de toonzaal van Piscaer S U C C E S S T H R O U G H VA L U E I N N OVAT I O N S P O T L I G H T Toekomstmuziek in de toonzaal van Piscaer S O L U T I O N S ifacto Integration Framework (IIF) laat Microsoft Dynamics NAV communiceren

Nadere informatie