Goed rivierbeheer, wel zo veilig! Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed rivierbeheer, wel zo veilig! Wet beheer rijkswaterstaatswerken"

Transcriptie

1 Goed rivierbeheer, wel zo veilig! Wet beheer rijkswaterstaatswerken

2 Nederland ligt in een delta van grote rivieren. Het stromende water heeft de rivierlandschappen gevormd: afwisselend, vruchtbaar, met een rijke natuur. Een aantrekkelijk gebied voor mensen. Onze voorouders ontdekten al vroeg dat de grote rivieren veel te bieden hebben: vis, zoet water, vruchtbare grond, grondstof voor keramiek en steenfabricage én een transportweg voor de scheepvaart. Kortom, langs de rivier kun je goed wonen, werken en recreëren.

3 De Wet beheer rijkswaterstaatswerken en vergunningen in de uiterwaarden Dat gold vroeger en dat geldt nog steeds. Maar activiteiten in de uiterwaarden zijn vanwege de veiligheid intussen wél aan wettelijke regels gebonden. Het almaar ophogen van dijken werd in de jaren negentig niet langer als wenselijk gezien. Daarom heeft Rijkswaterstaat gekozen voor vergroting van de afvoercapaciteit van de rivieren en voor een beter groenbeheer in het rivierbed. Niemand mag in het rivierbed activiteiten ondernemen die de vlotte waterafvoer belemmeren. Ook de natuur mag die afvoer niet in de weg staan en moet daarom soms in toom worden gehouden. De regels voor het beheer staan in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). Rijkswaterstaat kan op basis van de Wbr vergunningen verlenen en deze vervolgens controleren. Voor regulier onderhoud is geen vergunning nodig, voor andere bezigheden wel. Rijkswaterstaat gaat samen met belanghebbenden na of hun voorgenomen activiteiten vergunningplichtig zijn. Want een goed rivierbeheer, dat doe je samen. Het rivierbed winterdijk uiterwaard zomerdijk kribben winterdijk

4 Voor veel activiteiten is een vergunning nodig Niemand kan rond de rivier zomaar zijn gang gaan. Wie op of aan een rivier iets wil ondernemen van bouwactiviteiten tot het aanbrengen van veranderingen in het landschap moet dat melden. Rijkswaterstaat bekijkt dan of dit de doorstroming van de rivier niet hindert. Maar het gaat niet alleen om nieuwe plannen. Rijkswaterstaat spoort mensen ook aan een vergunning aan te vragen, als ze dat eerder hebben verzuimd. Een voorbeeld: veel jonge begroeiing langs de rivieren staat daar zonder dat de eigenaar daarvoor toestemming heeft. Dan zijn er twee mogelijkheden: of het teveel aan vegetatie weghalen of een vergunning aanvragen en met Rijkswaterstaat regelen onder welke voorwaarden de begroeiing kan blijven staan. Rijkswaterstaat controleert of alles rond vergunningen goed is geregeld en treedt ook handhavend op. Dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat iedereen wijst op zijn verplichting om volgens de regels te werken. In het uiterste geval kan dit zelfs dwingend worden opgelegd. Veiligheid staat voorop Rijkswaterstaat zorgt als beheerder van de grote rivieren voor bescherming tegen overstroming, een goede bevaarbaarheid en natuurbehoud in het rivierenlandschap. Daar heeft iedereen belang bij die woont en werkt in het rivierengebied. Veiligheid staat voorop. Dat wil zeggen dat er voldoende ruimte moet zijn om het water goed te laten doorstromen of bij hoogwaters tijdelijk vast te houden (bergen), om overstromingen te voorkomen. Die ruimte is er in principe in het rivierbed, maar soms ook daarbuiten. Rijkswaterstaat kijkt zorgvuldig naar alle plannen en projecten die in de uiterwaarden de ruimte voor water kunnen inperken of die kunnen leiden tot verhoging van de waterstand. Dit alles staat in de Beleidslijn grote rivieren. Voor Rijkswaterstaat is het een handleiding hoe in de praktijk om te gaan met de Wbr. De beleidslijn heeft twee belangrijke doelstellingen: genoeg ruimte houden voor waterberging en voor goede doorstroming van het water; ontwikkelingen tegengaan die rivierverruiming in de toekomst in de weg zitten.

5 Vergunning en toetsing Wie iets nieuws wil gaan doen in het rivierbed of bestaande activiteiten wil uitbreiden, heeft een vergunning nodig in het kader van de Wbr. Rijkswaterstaat houdt de activiteiten in op en aan de rivier tegen het licht en toetst ze aan de Beleidslijn grote rivieren. 1 Voor gewoon onderhoud is geen vergunning nodig. Hieronder vallen snoei- en kapwerk of het herstellen van een oeververdediging. Voor kleine, tijdelijke of voor het rivierbeheer noodzakelijke activiteiten zal altijd vergunning worden gegeven. Denk aan kleine bouwwerken of kleine ophogingen. 2 Een rivier heeft twee belangrijke functies: water opslaan en water afvoeren. Op kaarten die bij de Beleidslijn grote rivieren horen, is te zien in welke delen van het rivierbed welke functie centraal staat. 3 Waar waterafvoer de belangrijkste functie is, zijn alleen riviergebonden activiteiten toegestaan. Dit zijn werkzaamheden zoals de aanleg of aanpassing van bruggen, sluizen, dijken of kades en van voorzieningen voor de beroeps- en recreatievaart. Waterkrachtcentrales, scheepswerven en overslagbedrijven zijn aangewezen op het water en zijn dus riviergebonden. Ontwikkeling van natuur, uitbreiding van steenfabrieken, voorzieningen voor de waterrecreatie en winning van oppervlaktedelfstoffen gelden ook als riviergebonden activiteiten. 4 Niet-riviergebonden activiteiten zijn hier niet toegestaan, bijvoorbeeld de bouw van woningen of de aanleg van een bedrijventerrein. Behalve als er sprake is van een groot openbaar belang en er geen andere locatie mogelijk is dan het rivierbed. Of als het gaat om bestaande, grondgebonden agrarische bedrijven met een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang. Veelal moet het verlies aan capaciteit van de waterberging worden gecompenseerd. Toestemming is ook mogelijk als door de activiteit meer ruimte voor de rivier ontstaat.

6 5 In alle gevallen is de toestemming gekoppeld aan voorwaarden. Dat wil zeggen: de veiligheid van de waterstaatswerken bruggen, sluizen en dergelijke moet zijn gewaarborgd; toekomstige vergroting van de afvoerof bergingscapaciteit mag niet worden belemmerd; als door de activiteit de waterstand omhooggaat of de bergingscapaciteit afneemt, dan moet die verhoging of afname zo klein mogelijk zijn; effecten op waterstand of bergingscapaciteit moeten worden gecompenseerd; er moet rekening worden gehouden met de scheepvaart, vooral met effecten op de zichtlijnen en eventuele storing van de radarsignalen of marifoon. Digitaal een vergunning aanvragen Rijkswaterstaat heeft voor het aanvragen van vergunningen een digitaal loket. Ga naar de website en klik onderaan op vergunningen aanvragen. Vul na registratie (gebruikersnaam, wachtwoord) een aanvraagformulier in en verstuur het elektronisch. Het is mogelijk om de voortgang van de aanvraag tussentijds te bekijken. Ook via DigiD, het overheidsbrede persoonlijke wachtwoord, kan worden ingelogd. Vragen over het digitale loket kunt u mailen naar

7 Meer informatie Voordat u een vergunningaanvraag indient kunt u hierover vooroverleg voeren met een medewerker van Rijkswaterstaat. Dat kan telefonisch gebeuren of op een districtskantoor bij u in de buurt. Bel voor adressen of andere informatie met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: (gratis) of kijk op de website Bij het aanvragen van uw Wbr-vergunning kunt u te maken krijgen met andere wettelijke kaders die gelden voor het riviergebied zoals de WVO (Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) of de Wbb (Wet bodembescherming). Of dit voor uw aanvraag van toepassing is kunt u bespreken in het vooroverleg.

8 WD1207VV030 Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die zorgt dat verkeer en water op de nationale netwerken kunnen stromen en die werkt aan droge voeten en voldoende en schoon water. Uitgave Rijkswaterstaat december 2007

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement Uitgebreide versie Mijn gegevens veilig bij Pluryn Privacy Reglement Mijn gegevens veilig bij Pluryn Als je clint bij Pluryn wordt, wil Pluryn veel over jou weten. Je krijgt heel veel vragen, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als je een taakstraf hebt gekregen

Als je een taakstraf hebt gekregen Als je een taakstraf hebt gekregen De rol van de Raad De Raad voor de Kinderbescherming regelt je taakstraf. Als je een taakstraf opgelegd hebt gekregen krijg je een gesprek met iemand van de Raad, een

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn.

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn. Nieuw Zuid-Hollands beleidskader voor buitendijks bouwen Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode Niet iedereen in Nederland woont of werkt binnen de dijken: sommigen leven in buitendijks

Nadere informatie

PKB Ruimte voor de Rivier Investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied

PKB Ruimte voor de Rivier Investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied PKB Ruimte voor de Rivier Investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied Beter beschermd tegen hoogwater In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u?

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? Waarom krijgt u deze folder? Uw onderneming is bij ons geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Daarom moet

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie