Pensioendashboard. Platformonafhankelijk, Persoonlijk en Interactief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioendashboard. Platformonafhankelijk, Persoonlijk en Interactief"

Transcriptie

1 Pensioendashboard Platformonafhankelijk, Persoonlijk en Interactief

2 Een persoonlijk dashboard dat zo ontworpen is dat het gebruiker inzicht geeft en ondersteunt bij het maken van keuzes die de pensioenregeling hem biedt. Overal en met elk apparaat. De komst van 3 e generatie DC en reële ambitieovereenkomsten maakt realtime online communicatie onmisbaar. Naast de verwachte uitkomst zal namelijk ook de mate van onzekerheid van deze uitkomst gecommuniceerd moeten worden en dat is niet eenvoudig als je communiceert in percentages en nominale bedragen. Bij een 3 e generatie DC regeling is de risicobereidheid van de gebruiker input voor de berekening. Wijzigingen van de risicobereidheid en andere keuzes moeten doorgerekend worden en direct gepresenteerd worden. Het streven naar kostenbesparend administreren en de komst van PPI s als volledig nieuwe pensioenuitvoerder heeft geleid tot een toename van de digitale communicatie over pensioen. Er zijn bewegingen zichtbaar om informatie, zoals nieuwsbrieven en het UPO, digitaal aan te bieden. Dit betreft echter statische gedigitaliseerde informatie en geen realtime online bewerkbare gegevens. Het pensioenregister is online, maar toont op dit moment, alleen statische (UPO-verse) informatie. In alle gevallen is de digitalisering gericht op eigen gemak en niet op dat van de ontvanger / gebruiker van de informatie. De huidige vorm van digitale pensioencommunicatie brengt dus nog niet het optimale wat digitale communicatie kan bieden. Met digitale communicatie kan meer inzicht in de persoonlijke pensioensituatie gecreëerd worden. Adequate digitale communicatie is een uitstekend instrument om een meer positieve beeldvorming te creëren. Om deze uitdagingen aan te kunnen, hebben wij een dashboard ontworpen waarbij de gebruiker centraal staat. Niet het verzenden van informatie, maar het begrijpen en doorgronden ervan, zijn onze uitgangspunten geweest bij het ontwerpen van dit dashboard. De gebruiker krijgt een dashboard dat uitnodigt om te spelen met de mogelijkheden die de pensioenregeling biedt. De gebruiker ziet meteen de effecten van zijn of haar keuze. De gemaakte keuzes worden toegepast op de eigen unieke pensioensituatie en geven een reëel beeld van zijn of haar toekomst. De presentatie en beleving van het dashboard is vergelijkbaar op elk type apparaat. De gebruiker kan een PC gebruiken voor een uitgebreide planning, op de bank de tablet pakken en de resultaten aan zijn of haar partner tonen of onderweg de mobiele telefoon gebruiken om de laatst doorgevoerde wijzigingen te controleren. Ongeacht het apparaat dat wordt gekozen, het dashboard geeft dezelfde beleving en hetzelfde gedrag. Het dashboard is aantrekkelijk vormgegeven en nodigt uit tot interactie. De beleving van het dashboard wordt door de gebruiker als zeer prettig ervaren. De gebruiker ervaart een grotere betrokkenheid wat zal leiden tot het vaker gebruiken en verkennen van de mogelijkheden van het dashboard. Hierdoor doorgrondt de gebruiker zijn of haar pensioenregeling beter, neemt het pensioenbegrip toe en is de communicatie effectief en nuttig. Outside-In benadering De gebruikersinterface is ontworpen vanuit de Outside-In benadering. De theorie achter Outside-In softwareontwikkeling is dat om succesvol te zijn, je een duidelijk inzicht moet hebben in de doelen en motieven van de belanghebbenden.

3 Het ontwerp van de gebruikersinterface is daar een goed voorbeeld van. De gebruikersinterface is ontworpen volgens een holistische multidisciplinaire aanpak die vorm, gedrag en inhoud definieert. Elke door een gebruiker uit te voeren actie wordt ondersteund door één enkele interactie met het dashboard. Hierdoor leert de gebruiker hoe het dashboard reageert. De gebruiker staat centraal in het dashboard en daarmee dus ook zijn of haar pensioenregeling. In tegenstelling tot andere benaderingen, richt de Outside-In ontwikkeling zich op het voldoen aan de behoeften van de belanghebbende. De bestaande portalen en pensioenplanners zijn vaak ontstaan uit het digitale resultaat van onderliggende processen en daardoor vooral gericht op zenden van het resultaat. Vaak is de gecompartimenteerde werking van verschillende afdelingen herkenbaar. Een flitsende website zonder verdere gedigitaliseerde ondersteuning vanuit de backoffice is daar het resultaat van. Gebruikers kunnen door deze benadering eindigen in een doodlopende of eindeloze klikroute zonder dat zij het gezochte antwoord of inzicht vinden. Effectiviteit in communicatie wordt behaald door te focussen op de gebruikers ervan. De backoffice van pensioenuitvoerders is vaak zodanig ingericht dat de focus intern gericht is (kpi s op eigen werkzaamheden). De afdeling communicatie verzorgt de communicatie en de inkomende vragen komen bij het klantcontactcenter. Deze afzonderlijke loketten moeten echter niet zichtbaar worden voor de gebruiker. De gebruiker verwacht een naadloze ondersteuning zonder het gevoel te krijgen doorverwezen te worden naar het volgende loket. Die verwachting wordt niet waargemaakt als de muur tussen de verzender van informatie en de beheerder(s) van deze informatie in de digitale wereld tot uiting komt. Door het toepassen van een dashboard en een goede integratie met bestaande delen kan een vloeiende gebruikersbeleving gerealiseerd worden. Hierdoor merkt de klant niet dat de informatie uit verschillende applicaties, afdelingen of zelfs verschillende bedrijven komt. Maak je keuzes Een voordeel van ons dashboardontwerp is het direct zichtbaar worden van de effecten van de gemaakte keuzes. Bij een 3 e generatie DC*, waar de optimale assetmix wordt vastgesteld op basis van het beoogde eindresultaat, kan een gebruiker spelen met de (on)zekerheid die hij of zij wil of durft te accepteren. Als de gebruiker tevreden is met het resultaat en het genomen risico, kan hij of zij de gemaakte keuzes bekrachtigen. Bij een 2 e generatie DC** kan de gebruiker de effecten van een wijziging van een risicoprofiel direct zien en eventueel zijn of haar keuze vastleggen. In het geval dat een 1 e generatie DC*** wordt aangeboden kan de gebruiker experimenteren met assetmixes en switches en/of redirections doorgeven. Het is ook mogelijk om een overstap tussen de verschillende DC-systemen te ondersteunen. * 3 e generatie DC, DC-3 of managed DC. De optimale assetmix voor een deelnemer wordt op basis van stochastische portefeuille optimalisatietechnieken vastgesteld. De deelnemer stelt zelf zijn of haar risicobereidheid en het gewenste minimum- en doelinkomen in. ** 2 e generatie DC, DC-2. De deelnemer kiest een risicoprofiel. Binnen dit risicoprofiel is een assetmix per leeftijdscohort gedefinieerd. De deelnemer zit standaard in een neutraal profiel waarbij de zorgplicht bij de pensioenuitvoerder ligt. *** 1 e generatie DC; DC-1. De deelnemer stelt zelf zijn of haar assetmix samen uit vooraf geselecteerde fondsen of volgt de default assetmix.

4 Er kunnen grenzen gesteld worden aan de keuzes, bijvoorbeeld op basis van de pensioenregeling en natuurlijk de wettelijke grenzen. Waar nodig kan de beantwoording van zorgplichtvragen afgedwongen worden. Het op eenvoudige wijze inzichtelijk maken van de effecten van gemaakte keuzes is ook bij een uitkeringsovereenkomst or reële ambitieovereenkomst nuttig. Bijvoorbeeld het effect van het verhogen van de vrijwillige bijdrage, het verhogen of verlagen van de risicodekking en flexibiliserings-keuzes kunnen eenvoudig getoond worden. Bij een reële ambitieovereenkomst kan het tonen van de ontwikkeling van het pensioen volgens de ambitie en een ondergrens rekening houdend met een hogere zekerheid van toegevoegde waarde zijn. Zoals eerder beschreven, leiden alle acties die een gebruiker doet op het dashboard tot directe visuele resultaten, realtime updates in grafieken en getallen en updaten van sliders. Hierdoor hebben gebruikers op elk moment een overzichtelijk en up-to-date dashboard tot hun beschikking. Plan je toekomst Om de gebruikers een actuele inschatting van hun financiële toekomst te kunnen geven, wordt het ingegeven uitgavenpatroon afgezet tegen de verwachte inkomstenstroom. Op deze manier kan de gebruiker eenvoudig vaststellen of zijn of haar welvaartsniveau behouden blijft. Het huidige uitgavenpatroon wordt afgeleid uit vooraf gedefinieerde maatmens profielen waarop de gebruiker zelf aanpassingen kan doorvoeren. Om gebruikers een nog beter financieel inzicht te geven kan in plaats van de profielen ook een huishoudboekje op basis van Nibud cijfers toegepast worden. In deze variant kunnen de gebruikers ook de berekende waarden aanpassen aan hun specifieke situatie en zelf uitgaven elementen toevoegen. Communiceren Het dashboard biedt de mogelijkheid om online contact op te nemen met een helpdesk of zelfs met een persoonlijke adviseur. Het dashboard heeft ook een forum waar gebruikers ervaringen uit kunnen wisselen, kennis kunnen delen, vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. Daarnaast kunnen gebruikers via hun eigen adres geattendeerd worden op acties, berichten, nieuwsitems, etc, zodat zij uitgedaagd worden om hun dashboard regelmatig te bezoeken. Systeemintegratie Ons dashboard kan als een front end oplossing geintegreerd worden met een bestaande administratie. Integratie met diverse andere componenten kan noodzakelijk zijn om gebruikers optimaal te kunnen bedienen. Veelal zal in de administratie alleen de gemaakte keuze vastliggen en niet alle keuzemogelijkheden die een regeling of een product biedt. Pensioendashboard Integratielaag Profiel Pensioenadministratie Rekenbox Gegevensuitwisseling Keuzeparameters Pensioenregeling Simulaties (Her)verzekeraar Gebruikergegevens Pensioenaanspraken Berekeningen Vermogensbeheerder Werkgevergegevens Units 3 e partij (bijv. Nibud)

5 Het bestaande administratiesysteem zal in veel gevallen niet in staat zijn om berekeningen voor portefeuilleoptimalisatie of de kans op en de gevolgen van het optreden van een AFS 1 of LAM 2 kunnen bepalen en doorrekenen rekening houdend met de onvoorwaardelijke toeslagenverlening. ook met plezier samenwerken met uw IT-afdeling of prefered supplier; begrijpen dat een IT oplossing niet elk businessprobleem kan oplossen; optimalisatie van processen en IT-componenten dat wel kan. Een integratie laag kan gebruikt worden om de bestaande en nieuw toe te voegen delen te integreren en te communiceren met eventuele derde partijen (bijvoorbeeld vermogensbeheerder, custodian en verzekeraar bij een PPI). De software moet gehost worden binnen het eigen domein om, uit oogpunt van bescherming persoonsgegevens, privacy en de uitbestedingseisen van de DNB, op een veilige manier realtime gegevens te kunnen presenteren. Organisatie Bij bestaande pensioenuitvoerders zal ook de mindset en de manier van werken op de digitale wereld afgestemd moeten worden. Daar waar de gebruiker direct inzicht heeft op zijn pensioenwerkelijkheid van dat moment, zal hij of zij ook verwachten dat de wijzigingen snel en correct verwerkt worden. Omslachtige workarounds en achterstallige werkvoorraad verstoren dan de verwachtte straight through processing. Samengevat Ons Pensioendashboard geeft een gebruiker meer inzicht in en controle over zijn of haar financiële situatie door: een realistisch beeld van de eigen situatie op elk gewenst moment; de mogelijkheid om direct actie te ondernemen als daar een reden voor is. Meer informatie? Wilt u meer weten over onze dashboards, neem dan contact op voor een live demonstratie. Wij ontwikkelen onze dashboards in een samenwerking tussen GYBA (Business Architects met verstand van pensioen, actuariaat en IT) en StudioTOK (User experience designers). GYBA BV Groothandelsgebouw Weena 695, Unit B7.023, Rotterdam Telefoon: +31 (0) Contact: Willem Mulder, Business Architect Mobiel +31 (0) Arjaan den Ouden, Business Architect Mobiel +31 (0) StudioTOK Gebouw De Coopvaert, 6 e etage Blaak 520, 3011 TA, Rotterdam Telefoon: +31 (0) Een Pensioendashboard integreren met uw bestaande systemen en organisatie kunt u het beste met ons realiseren, omdat wij: visie op pensioenadministratie en communicatie hebben; aantoonbare kennis en ervaring hebben in communicatie, pensioen en IT; een compleet Pensioendashboard hebben; Contact: Machiel van Tok, Creative director Mobiel +31 (0) AFS: aanpassingsmechanisme voor financiële schokken (was: RAM) 2 LAM: levensverwachtingsaanpassingsmechanisme

Wetsvoorstel pensioencommunicatie. De Kring van Pensioenspecialisten (KPS) acht communicatie over pensioen van groot belang.

Wetsvoorstel pensioencommunicatie. De Kring van Pensioenspecialisten (KPS) acht communicatie over pensioen van groot belang. Input vanuit KPS-werkgroep Communicatie op consultatie Wetsvoorstel pensioencommunicatie De Kring van Pensioenspecialisten (KPS) 16 januari 2014 acht communicatie over pensioen van groot belang. Inhoud

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ. Communicatiebeleidsplan

STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ. Communicatiebeleidsplan STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ Communicatiebeleidsplan Mei 2012 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 5 3 Missie, visie en ambitie... 6 4 Communicatiedoelstellingen verfijnd... 6 5 Communicatiebeleid...

Nadere informatie

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Anytime, anyplace, anywhere De klant als regisseur van het proces Freek Hermkens en Mariëlle van de Merbel, O&i Internet

Nadere informatie

Hoe primair is uw primair systeem?

Hoe primair is uw primair systeem? Olke Jan van der Meer, directeur Ontwikkeling HC&H Consultants: Hoe primair is uw primair systeem? Zo n tien jaar geleden was het selecteren van een bedrijfsinformatiesysteem relatief eenvoudig. Als men

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Inhoud Voorwoord 5 Hoe wordt de financiële wereld slimmer dan de technologie? 6 Onze visie:

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS versie 1.0, 15 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie