Sociaal ondernemingsplan Niek van Hengel & Jip Pulles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal ondernemingsplan 2015-2016. Niek van Hengel & Jip Pulles 19-12- 14"

Transcriptie

1 Sociaal ondernemingsplan Niek van Hengel & Jip Pulles

2 1. Management samenva-ng: Introduc5e: S5ch5ng Granny s Finest draagt bij aan het bestrijden én voorkomen van sociaal isolement en spreekt ouderen aan op hun kennis, ervaring en/of talent en niet op het gevoel van eenzaamheid. Daarnaast wordt jong crea5ef talent de mogelijkheid geboden relevante werkervaring op te doen op sociale en onderscheidende wijze. De handwerkclub is het middel om ouderen maar ook generafes op laagdrempelige wijze bij elkaar te brengen. De uitkomst van deze samenwerking is een hoogwaardig handgemaakt product dat verkocht kan worden. Trots, gezelligheid en zingeving zijn sleutelwoorden. De combinafe tussen ambacht en design maakt de creafes van Granny s Finest tot een gewild product waarmee de consument niet alleen iets moois koopt maar ook direct een bijdrage levert aan één van de grotere sociale vraagstukken van onze moderne westerse maatschappij. Door de combinafe tussen een sociale en een zakelijke aanpak is de ambife dat iedere club op termijn zelfstandig kan blijven funcfoneren door het verkopen van de gemaakte producten. Dit maakt de organisafe niet alleen sociaal duurzaam maar in de toekomst ook financieel duurzaam door naast subsidie ook opbrengsten uit verkopen als inkomstenbron te hanteren bij het organiseren van haar welzijnsacfviteit. Ambi5e: Doordat er vanuit de ouderen een grote vraag is voor de door Granny s Finest georganiseerde acfviteit en vanuit de markt een grote vraag naar de producten heep autonome groei zonder verlies van kwaliteit en persoonlijke aandacht de nadruk in 2015 en Door nieuwe clubs te starten verspreid over de grotere steden van Nederland ( of meer inwoners, zijnde Amsterdam, RoUerdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven & Tilburg) wil Granny s Finest op deze manier uitgroeien van 17 clubs in 2014 naar ongeveer 33 clubs in De nadruk ligt hierbij op de regio Rijnmond maar ook zullen enkele clubs in de genoemde steden worden gestart. Op deze manier wordt de acfviteit voor meer mensen toegankelijk wordt (naar scha-ng 500 grannies en 100 vrijwilligers en crea5even in 2015 en rich5ng de 650 in 2016). Waar er in 2014 vooral is gewerkt aan de ruggengraat van de organisafe zal in 2015 en 2016 zal ook sterk de nadruk komen liggen op het verstevigen van de commerciële kant van Granny s Finest. Om de clubs goed te kunnen begeleiden wordt verder geïnvesteerd in een goede sociale infrastructuur in de vorm van een informafesysteem. Daarnaast willen we graag het effect van onze acfviteit laten onderzoeken en willen we graag een (eventueel popup) sociale conceptstore openen in het centrum van RoUerdam. Ook qua productontwikkeling en markefng zullen verdere stappen worden gemaakt om beter aan de gestelde doelstellingen te kunnen voldoen.

3 2. Ontstaan Granny s Finest In 2009 Fjdens een bezoek aan zijn opa in het verzorgingstehuis raakte Niek in gesprek met een dame die fanafek zat te breien. Uit interesse vroeg hij haar wat ze aan het maken was en voor wie. Een sjaal, of misschien een hondendekje, ze had eigenlijk nog geen idee. Ook op de vraag voor wie ze het maakte had de dame geen antwoord, ze had immers niet veel familie of kennissen meer om voor te breien. Het was haar hobby en slechts een manier om lekker bezig te blijven. Het begon al wat kouder te worden en Niek besepe zich dat er eigenlijk niets fijner is dan een door oma gebreide sjaal en dus ging Niek nog die zelfde dag samen met zijn eigen oma naar de wolwinkel. Met de juiste wol en het ambacht van zijn oma was daar een paar weken later een handgebreide sjaal. Achteraf gezien de eerste Granny s Finest sjaal. Het warme gevoel van een met de hand gebreide sjaal door oma sprak ook Jip aan, een oud klasgenoot en goede vriend van Niek. Het inspireerde hem zó dat hij besloot voor zijn afstuderen hier een bedrijfsplan over te schrijven. Om dit plan te laten slagen zocht hij contact met een zorginstelling in Ommoord, RoUerdam. Een goede bron zo bleek, dit werd later de eerste Granny s Finest club. De jongere zus van Jip studeerde aan de academie en het viel Jip op dat deze jonge creafeve studenten mooie dingen konden maken, maar de kennis miste om dit goed aan de man te brengen. Wat als deze twee disciplines elkaar konden versterken? Bovendien zou de link met jonge ontwerpers het stoffige imago van breien in een keer doen verdwijnen. Terwijl Jip het plan schreef studeerde Niek in modestad Milaan en zag daar hun idee bevesfgd in het modebeeld. Bij terugkomst was Jip inmiddels met vlag en wimpel afgestudeerd en besloten ze zich in te schrijven voor de RoUerdamse ondernemerswedstrijd The Enterprize. Deze wedstrijd werd niet gewonnen maar bij de volgende compeffe was het wel raak met een tweede plaats Fjdens The Great Challenge. Door de hoeveelheid posifeve reacfes was de conclusie na deze compeffes, we gaan het gewoon doen! Na deze ervaring werd op 19 juli 2011 SFchFng Granny s Finest officieel opgericht. Inmiddels zijn we drie jaar verder en kan worden gezegd dat er serieuze sociale impact en een mooi merk is gecreëerd. Veel plezier met het bestuderen van dit document Jip Pulles & Niek van Hengel IniFaFefnemers Granny s Finest

4 3. Maatschappelijke ontwikkeling Vergrijzing van samenleving Een belangrijke trend van de laatste jaren is vergijzing, het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolking in de Nederlandse samenleving sfjgt. Nederland telde in 2011 ruim 2,6 miljoen 65- plussers (15,6% van de totale bevolking), waarvan bijna plussers. Dit aantal zal de komende jaren blijven sfjgen. In 2040 is 25,6% van de bevolking 65+, dat zijn 4,6 miljoen mensen (Bron CBS)

5 3. Maatschappelijke ontwikkeling Eenzaamheid onder groter wordende groep ouderen De cijfers: Eén op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Bepaalde groepen lopen een verhoogd risico, zoals chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, allochtonen, mantelzorgers, dak- en thuislozen en alleenstaanden. Van de ruim 2,6 miljoen 65- plussers voelt bijna 1 miljoen zich eenzaam. 4% van de 65- plussers, meer dan mensen, voelen zich ernsfg tot uiterst eenzaam. (Bron: onderzoek TNS/NIPO, november 2008). Gevolgen eenzaamheid: Eenzaamheid verhoogt je bloeddruk, stressniveau en het risico op een depressie. Daarmee zijn deze gevoelens even slecht voor je gezondheid als roken of overgewicht. (Bron: onderzoek Prof. Cacioppo, Universiteit van Chicago, mei 2009) Vooral bij ouderen kan eenzaamheid gevaarlijk zijn, omdat zij meestal een zwakker gestel hebben. Onder andere door verlies van dierbaren en lichamelijke omstandigheden verkeren senioren in een steeds kleiner sociaal netwerk en worden minder zelfredzaam. Wanneer mensen (Fjdelijk of structureel) hulpbehoevend worden, zijn ze volledig aangewezen op professionele hulp (Machielse, 2003, 2006a). In het ergste geval is (Fjdelijke) opname in een verzorgings- of verpleeghuis noodzakelijk (Van Campen, 2011). Sociaal geïsoleerde mensen parfciperen niet in sociale netwerken en nemen minder deel aan maatschappelijke acfviteiten. Met als gevolg dat zij nauwelijks betrokken zijn bij de samenleving en daarom weinig mogelijkheden hebben om solidariteit met anderen te uiten (Machielse, 2011).

6 3. Maatschappelijke ontwikkeling Eenzaamheid, hoe hier iets tegen te doen? Sociale cohesie in de wijk Deelname aan het sociale en maatschappelijke leven vormt een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie (RMO, 1997). Sociaal geïsoleerde mensen parfciperen niet in sociale netwerken en nemen minder deel aan maatschappelijke acfviteiten. Met als gevolg dat zij nauwelijks betrokken zijn bij de samenleving en daarom weinig mogelijkheden hebben om solidariteit met anderen te uiten (Machielse, 2006a). Maatschappelijke parfcipafe en mobiliteit hangen samen met het voorkomen van eenzaamheid (Machielse, 2011). Sociale relafes zorgen ervoor dat mensen ergens bij horen. Via het proces van sociale integrafe raken mensen betrokken bij elkaar en bij andere groepen in de samenleving. Als mensen zich deel voelen van een sociale groep waarmee zij zich kunnen idenfficeren, ontstaan betrokkenheid, vertrouwen en vriendschappen. Dit heep posifeve gevolgen voor het persoonlijk welzijn (Hortulanus et al., 2003). Dit blijkt zeker te gelden voor sociale relafes in de directe leefomgeving van mensen en sociale cohesie in de buurt (Cramm et al., 2012). Zinvolle dagbesteding verhoogt welzijn Naast het belang van een betekenisvol sociaal netwerk zijn ook andere aspecten van belang wanneer het gaat om bestrijden van eenzaamheid en verhogen van welzijn van mensen. Cramm et al. (2012) splitsen welzijn in sociaal en fysiek welzijn. Sociaal welzijn uit zich in affecfe, bevesfging, status, comfort en sfmulans. Hierbij gaat het er bijvoorbeeld om of mensen zich nusg voelen voor anderen, of mensen trots zijn op wat zij bereikt hebben, of mensen echt doen wat zij leuk vinden etc. Eenzaamheid kan voorkomen worden door te investeren in de kwaliteit van diensten en organisa5es in een wijk.

7 3. Maatschappelijke ontwikkeling Eenzaamheid, func5e en aanpak Granny s Finest Granny s Finest streep ernaar een verbindende wijkfuncfe te vervullen door op kosteloze en dus laagdrempelige wijze senioren dames bij elkaar te brengen om hun gezamenlijke hobby handwerken uit te laten oefenen. Het is erg belangrijk dat mensen op regelmafge basis contacten met anderen kunnen onderhouden, ad- hoc eenmalig georganiseerde acfes om eenzaamheid te bestrijden blijken zinloos te zijn (De Jong- Gierveld, 2006). Clubs vinden iedere week structureel op hetzelfde FjdsFp plaats. Er zijn voorbeelden aan te duiden dat wanneer een samenkomst om bepaalde redenen niet door kan gaan de deelneemsters dit zeer spijfg bevonden. Een anekdote; toen de club in Ommoord in verband met hemelvaart niet door ging bleek achteraf dat dit erg jammer gevonden werd door de deelneemsters zij vertelden dat zij het gemist hadden en dat zij zonder brei werk hadden gezeten. Dit geep aan dat de donderdagmiddag een vast moment is geworden waar erg naar uit gekeken wordt en als belangrijk wordt ervaren. Granny s Finest is succesvol te noemen wanneer er gekeken wordt naar het ontstaan van vriendschappen, er zijn diverse voorbeelden te noemen dat de deelneemsters buiten de handwerkclub om acfviteiten met elkaar ondernemen. Zij gaan bij elkaar op visite en ondernemen gezamenlijk diverse acfviteiten buitenshuis. Zelfs tussen verschillende handwerkclubs bloeien sociale contacten op, het toenemen van het sociale netwerk van de deelneemsters beperkt zich niet alleen tot de buurt waarin zij wonen. Er ontstaat een verdergaande verbondenheid door gezamenlijke parfcipafe aan Granny s Finest. De doelgroep van Granny s Finest heep de leepijd van 55+ en woont zelfstandig. Deze groep ouderen is krifsch en besteed haar Fjd op een andere manier dan eerdere generafes. Voor zorginstellingen is het vinden van aansluifng bij deze doelgroep niet alfjd even makkelijk omdat het aanbod aan acfviteiten niet alfjd even goed aansluit bij deze doelgroep. Zeker nu ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen is het voor zorginstellingen een uitdaging deze ouderen toch kennis te laten maken met de beschikbare faciliteiten. Het aantrekken van deze doelgroep is interessant voor zorginstellingen omdat deze groep de klant van de toekomst is. Door Granny s Finest invulling te laten geven aan het acfviteitenprogramma wordt er een acfviteit van hoge kwaliteit aangeboden tegen lagere kosten. Ouderen komen in contact met elkaar maar ook wordt er samenwerking tussen verschillende generafes gesfmuleerd. Ouderen worden aangesproken op hun kwaliteiten en gevoel van trots. Door het aanbieden van een aantrekkelijke acfviteit wordt de drempel sterk verlaagd om de zorginstelling binnen te stappen en krijgt de zorginstelling een buurthuis funcfe. Bekendheid voor de acfviteit wordt gezorgd door de deelnemers via mond- tot- mond reclame, via de lokale en landelijke media en via de eigen communicafe kanalen van Granny s Finest. Als tegenprestafe voor het mooie handwerk worden naast de wekelijkse handwerkclubs met enige regelmaat acfviteiten organiseert. De reden voor deze acfviteiten is niet alleen beloning, maar door de gezamenlijke acfviteiten wordt cohesie, gespreksstof en media aandacht gecreëerd.

8 Wat ik op de handwerkclub maak moet ik dikwijls thuis opnieuw breien, omdat we zo zi=en te kletsen

9 3. Maatschappelijke ontwikkeling Eenzaamheid, func5e en aanpak Granny s Finest De deelneemsters van Granny s Finest voelen zich nusg vanwege het feit dat zij weten dat door mee te werken aan het project startend creafef talent de kans gegeven wordt om zich beter te profileren op de arbeidsmarkt door middel van porvolio opbouw en ervaring. De grannies geven aan hier trots op te zijn. Een ander belangrijk aspect van Granny s Finest wat ertoe leidt dat de deelneemsters trots zijn en zich nusg voelen is het eindproduct wat zij zelf maken en hoe Granny s Finest vervolgens deze producten op een zakelijke wijze verkoopt. Iedere keer wanneer een deelneemster een product af heep schrijp zij een persoonlijke boodschap met haar naam op een label wat bij het product hoort. Wanneer een consument het product koopt krijgt deze er een post kaart bij met de vraag of zij per post een bedankje willen sturen naar de persoon die het product gemaakt heep wat resulteert in betrokkenheid tussen de koper en de maker. De deelneemsters krijgen bevesfging van de koper en ervaren hierdoor voldoening doordat zij iemand blij hebben kunnen maken. Daarnaast kan er door consumenten op laagdrempelige wijze een bijdrage worden geleverd aan een goed doel, SFchFng Granny s Finest. De producten van Granny s Finest overschrijden de Nederlandse grenzen doordat de producten ook in de smaak vallen bij toeristen, wat tot nu toe tot gevolg heep gehad dat grannies kaartjes ontvangen uit Duitsland, Italië, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Dit zorgt voor een extra beleving bij de grannies, zij vinden het geweldig dat de producten zelfs in het buitenland gedragen en gewaardeerd worden. Granny s Finest verbindt mensen die de gemeenschappelijke bezigheid van handwerken als hobby beschouwen. De van Dale definieert een hobby als een ontspannende bezigheid voor in de vrije Fjd; liexebberij. Iedere week krijgen de grannies weer nieuwe pakkeuen mee zodat zij in hun eigen Fjd verder kunnen gaan met hun hobby. Dat de deelneemsters het handwerken zo leuk vinden uit zich in het feit dat zij er voor zorgen dat zij over voldoende materialen beschikken om de week door te komen, aldus mevrouw Kluck uit RoUerdam Ommoord

10

11 3. Maatschappelijke ontwikkeling Afstand tot arbeidsmarkt kunstenaars De Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik) is in 1999 tot stand gekomen vanwege de moeilijke inschakeling van kunstenaars op de arbeidsmarkt, waardoor vele kunstenaars uitkeringsaxankelijk werden. De Wik was bedoeld als basisinkomen voor kunstenaars. Binnen een periode van Fen jaar konden kunstenaars maximaal vier jaar gebruik maken van deze regeling om een renderende kunstenaarsprakfjk op te bouwen. De Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) is op 1 januari 2005 in werking getreden en vervangt de Wik. De Wwik heep net als de Wik ten doel kunstenaars die onvoldoende middelen van bestaan hebben te ondersteunen bij het (weer) opbouwen van een renderende, al dan niet gemengde beroepsprakfjk. In tegenstelling tot de Wik legt de Wwik meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de kunstenaar om op den duur meer eigen inkomsten te genereren (IJdens, 2010). Deze wet is ten einde gekomen op 1 januari 2012, met een overgangsregeling tot 1 juli 2012, hiermee is een wet vervallen die kunstenaars een aanvulling op hun inkomen gaf en is er een einde gekomen aan de uitzonderingsposife van kunstenaars in de sociale zekerheid (Rijksoverheid, 2012). Er wordt een groter beroep gedaan op de commerciële acfviteiten van de kunstenaars. Het is echter gebleken dat het een groot deel van kunstenaars aan commerciële kennis en know- how ontbreekt, dit is een gevolg door beperkte aandacht op de kunstacademie voor dit aspect.

12 3. Maatschappelijke ontwikkeling Afstand tot arbeidsmarkt kunstenaars, func5e en aanpak Granny s Finest Granny s Finest speelt een rol in een succesvolle start van jong creafef talent. Granny s Finest biedt ontwerpers de mogelijkheid om risicoloos het porvolio te vergroten en inkomsten te genereren door zorg te dragen voor inkoop van materiaal en het maken van de items. Granny s Finest maakt jong creafef talent meer wegwijs in het cultureel ondernemen, door hen nauw te betrekken bij de organisafe en te coachen bij ondernemerschap in de culturele sector. Cultureel ondernemerschap vereist durf, een open en naar buiten gerichte opstelling, alertheid op het benuuen van kansen en mogelijkheden, gebruik maken van instrumenten en technieken uit de commerciële sector, niet schromen om nieuwe en onconvenfonele wegen te bewandelen, ontsluiten van culturele schauen voor nieuwe publieksgroepen en open verbindingen leggen tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde segmenten van het culturele leven (Ministerie OC en W, 1999). De ontwerpers zorgen voor de ontwerpen en patronen die vervolgens met de hand gemaakt worden door de deelnemende senioren, wanneer de ontworpen producten verkocht worden krijgen de ontwerpers een deel van de inkomsten uitgekeerd. Vaak is een intensieve samenwerking nodig tussen de senioren en de ontwerpers waarbij de kennis van de twee generafes wordt gebundeld tot een nieuwe creafe. Naast ontwerpers wordt ook ander creafef talent uitgenodigd om deel te nemen aan Granny s Finest zodat ook zij hun porvolio kunnen aanvullen en ondersteund worden bij de start van hun carrière, denk hierbij aan fotografen, tekstschrijvers en vormgevers. Sinds de start van Granny s Finest zijn diverse successen behaald op dit gebied; Door de ervaring binnen Granny s Finest heep fotograaf Boi Reuter inmiddels een baan bij RTL en is styliste Joline van den Oever met een 9 succesvol afgestudeerd op een project van Granny s Finest en inmiddels werkzaam bij Volkskrant Magazine. Beide zijn ook nog alfjd betrokken bij Granny s Finest. Ook hebben er al diverse studenten stage gelopen bij Granny s Finest en wordt de sociale onderneming veelvuldig als onderwerp voor afstuderen gekozen. Granny s Finest is een pionier op dit vlak en doet acfef mee in het publieke debat. TransparanFe en kennis delen is een belangrijk speerpunt van de organisafe.

13 4. Bedrijfsprofiel Granny s Finest is een social enterprise, een bedrijf waarbij de maatschappelijke missie voorop staat. Het doel van SFchFng Granny s Finest is statutair als volgt gedefinieerd: De SFchFng heep ten doel: het tegengaan van eenzaamheid bij senioren door zingeving en het ondernemen van diverse acfviteiten. De SFchFng tracht dit doel te bereiken door: het vervaardigen van texfelproducten in sociaal verband, al dan niet door het organiseren van breiclubs; het inkopen van materialen ten behoeve van het vervaardigen van texfelproducten in sociaal verband; het verkopen van in sociaal verband vervaardigde texfelproducten; het ter beschikking stellen en exploiteren van een ruimte voor het vervaardigen van texfelproducten in sociaal verband en het verkopen van in sociaal verband vervaardigde texfelproducten; het verkrijgen van subsidies en gipen; alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nusg of noodzakelijk zijn; en het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de SFchFng nusg kan zijn. De SFchFng beoogt niet het behalen van winst. De SFchFng heep niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de SFchFng deel uitmaken of bij de SFchFng enig belang hebben.

14 Dagelijkse leiding Naam Jip Pulles Naam Niek van Hengel LeePijd 32 LeePijd 29 Opleiding Small Business & Retail management SpecialisaFe: Zelfstandig ondernemen (Hogeschool RoUerdam) Opleiding Bedrijfskunde SpecialisaFes: Strategisch management / Finance & Investments (Erasmus Universiteit RoUerdam) Rol & taken Inkoop garens en materiaal LogisFek APersales retail & consument Aanspreekpunt zorginstellingen Vrijwilligers Begeleiding clubs Evenementen Rol & taken Strategie & samenwerkingen CommunicaFe & PR Social media & ICT Website & e- commerce MarkeFng & acquisife CoördinaFe creafef Finance & fondsenwerving

15 Bestuur Naam FuncFe Achtergrond Egbert Jonker VoorziUer Fiscalist en oud partner bij Loyens & loeff Naam FuncFe Achtergrond Marlies Zwolle Penningmeester Eigenaar Concept CreaFons Naam FuncFe Achtergrond Wendy van Diest Secretaris Eigenaar W Studio Voorheen VM Manager Central & Eastern Europe at Nike

16

17 Bedankjes voor mijn breiwerk komen vanuit de hele wereld binnen en staan op een mooie plek in mijn huis

18 Stakeholders Creatief talent Vastgoed beheerders Diverse Zorginstellingen Vrijwilligers Overheid Retail Consument NGO s Winkeliers vereniging Commercie (MVO) The grannies Kennisinstituten Fondsen

19 5. In de media

20 6. Onderscheidingen RET Aardig Onderweg Award 2012: Winnaar juryprijs categorie: Maatschappij en Duurzaamheid Met de die deze wedstrijd heep opgeleverd hebben we meer mensen kunnen laten deelnemen aan ons mooie concept en kunnen investeren in de bekendheid van ons merk voor het maken van een magazine en het organiseren van een onvergetelijk uitstapje naar de Dutch Design Week in Eindhoven voor de gehele club. Nederlands finalist en tweede plaats in Londen Ben & Jerry s Join our Core compe55e Katja Schuurman over Granny s Finest: Uit Fen geweldige kandidaten, hebben we gekozen voor Granny s finest omdat zij een maatschappelijk probleem omarmen dat in mijn ogen veel aandacht verdient en waar nog weinig oplossingen voor zijn, namelijk de vergrijzing en enorme eenzaamheid onder ouderen. Dit alles met hippe kleding die zowel goed is voor de oma s als de jonge ontwerpers. Rookie Republic Rookie van de maand mei 2013 Je kent ze wel, van die mensen die hun droom najagen en een eigen toko starten. Mensen die de markt op zijn kop zeuen omdat ze het anders doen. Mei 2013 zijn Jip en Niek Rookie van de Maand. Radicale vernieuwers van 2014 Afgelopen dinsdagavond 20 mei werden Granny's Finest oprichters Jip Pulles en Niek van Hengel verkozen tot 'Radicale vernieuwers 2014' door een jury onder leiding van kunstenaar en ontwerper Daan Roosegaarde. Radicale vernieuwers zijn mensen en organisafes die hun ideeën over sociale en duurzame vernieuwing in de prakfjk brengen, vaak tegen de stroom in. Het inifafef komt voort uit een samenwerking tussen Vrij Nederland en Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, en wordt ondersteund door SFchFng DOEN, fonds voor duurzame, culturele en sociale inifafeven. Nomina5e Ketelbinkieprijs 2013 De prijs is bestemd voor een RoUerdamse ondernemer of organisafe, die zich in het afgelopen jaar op originele en/of innovafeve wijze heep geprofileerd, waardoor het RoUerdamse karakter duidelijk op de kaart is gezet. RoUerdamse bedrijven met minder dan 50 werknemers komen in aanmerking voor de prijs. De geleverde prestafe dient een posifef effect te hebben op de nafonale en/of internafonale uitstraling van de stad RoUerdam.

21 7. Ac5viteiten buiten club Naast wekelijkse acfviteit worden diverse teambuiling acfviteiten georganiseerd buiten clubs om. Naast dat dit de sociale cohesie verhoogd wordt op deze manier ook voor bekendheid van Granny s Finest gezorgd. Zie hieronder een kleine impressie van de vele acfviteiten. Museum Boijmans Salone della Moda Kunsthal High Tea NN DE Café

22 8. Ontwikkeling, voortzeien bestaande loca5es Onze aanpak van samenwerking tussen grannies die hun hobby uitoefenen en een jong creafef team van professionals lijkt goed aan te slaan binnen de nieuwe kijk op zorg en welzijn waarin het aanbieden van potenfeel kostendekkende acfviteiten met een vernieuwend karakter prioriteit lijkt te hebben. De resultaten uit de pilovase van 2011 waren dusdanig posifef dat is besloten Granny s Finest door te zeuen en in 2012 enkele nieuwe locafes te gaan opstarten. Steun in de rug hierbij was het winnen van de RET Aardig Onderweg Award in de categorie Maatschappij en Duurzaamheid ter waarde van ,-. Op diverse locafes zijn nieuwe clubs gestart om de schaalbaarheid van het concept te testen in diverse pilot projecten verspreid in regio Rijnmond. Op 5 oktober 2012 is de conceptstore door burgemeester Aboutaleb geopend aan de Karel Doormanstraat 320. Op deze locafe wordt een winkel gecombineerd met de funcfe van buurthuis. Jong en oud kan ten alle Fjden binnenkomen voor een praatje, een kop koffie of voor een nieuw handwerk- project. Daarnaast wordt er iedere vrijdagmiddag een club georganiseerd voor de mensen uit de buurt. Ook de dames van de andere locafes sluiten geregeld aan en wordt er geregeld lekker gekookt en gebakken als traktafe. Eind 2012 heep Granny s Finest steun toegezegd gekregen van SFchFng DOEN voor het opzeuen van een duurzame organisafe met een onaxankelijk bestuur dat toezicht houdt op de gestelde doelen van de SFchFng. In 2013 zijn de eerste stappen buiten RoUerdam gezet en zijn onze clubs ook toegankelijk in Utrecht. In de jaren 2014, 2015 en 2016 willen we graag ons mooie concept voor meer mensen toegankelijk maken met behoud van aandacht en kwaliteit. De nadruk ligt hierbij op regio Rijnmond. Samen met diverse zorginstellingen wil Granny s Finest een verbindende wijkfuncfe vervullen door op kosteloze en dus laagdrempelige wijze senioren dames bij elkaar te brengen om hun gezamenlijke hobby handwerken uit te laten oefenen. De samenwerking met deze zorginstellingen maakt het mogelijk een sluitend netwerk aan locafes aan te bieden waardoor er voor geïnteresseerden vrijwel alfjd een club in de buurt te vinden is. De nadruk ligt op regio Rijnmond maar ook zullen in Utrecht, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Tilburg enkele nieuwe clubs worden opgestart. Zie hieronder een overzicht van de huidige locafes: # Loca5es reeds ac5ef Adres Samenwerkingspartner Deelnemers Startdatum 1 Nijeveld GB Shawplaats 100 RoUerdam Laurens Maasveld Maashaven Oostzijde 151 RoUerdam Laurens Dijkveld Huniadijk 251 RoUerdam Laurens Antonius Binnenweg Nieuwe Binnenweg 33 RoUerdam Laurens Prinsenhof Bramantestraat 30 RoUerdam Laurens Heemraadssingel Heemraadssingel 129 RoUerdam Geen Vrienden van de Thuiszorg Rosseelstraat 2 Eindhoven Zuidzorg / Vrienden van de Thuiszorg Francois Haverschmidt Willem de Zwijgerlaan 35 Schiedam Argos Soenda (2 clubs) Soendalaan 2 Vlaardingen Argos Driemaasstede Voorberghlaan 35 Schiedam Argos Eshoeve Doorniksestraat 150 Den Haag HWW 'd Oude Raai Ferdinand Bolstraat 321 Amsterdam Cordaan Olympisch KwarFer Amstelveenseweg 308 Amsterdam Cordaan Overvecht Costa Ricadreef 9 Utrecht Axion ConFnu Draaikom (2 clubs) Draaikom 1 Huizen Versa Welzijn

23 8. Ontwikkeling, toegankelijk maken clubs op nieuwe loca5es Na een inventarisafe met onze samenwerkingspartners is gebleken dat er diverse locafes graag met een Granny s Finest club zouden willen starten. In samenwerking met de betreffende zorginstellingen wordt een club opgezet en gezamenlijk wekelijks georganiseerd. De faciliteiten op de locafe, zoals vrijwilligers, een ruimte en koffie en thee worden door de locafe verzorgd. Axankelijk van de financiële mogelijkheden worden onderstaande clubs gerealiseerd in 2014, 2015 en Deze locafes hebben aangegeven graag onze club te willen gaan starten. Na de evaluafe met zorginstelling Argos, Vrienden van de Thuiszorg en Cordaan zullen er naar verwachfng nog diverse clubs aan dit overzicht worden toegevoegd. Hiermee is het realiseren van de gestelde doelstelling van 30 locafes in 2015 vrij goed binnen handbereik mits de financiering hiervan zal slagen. # Nieuwe Loca5es Adres Samenwerkende zorginstelling 1 Blijdorp Schimmelpenninckstraat 31, 3039 KS RoUerdam Laurens 2 Borgsate Meidoornsingel 181, 3053 BP RoUerdam Laurens 3 De Tuinen Oranjetuin, 2665 VL Bleiswijk Laurens 4 Antonius IJsselmonde Groene Tuin 1, 3078 KA RoUerdam Laurens 5 Dorpsveld Eksterstraat 101, 3083 XA RoUerdam Laurens 6 Joachim & Anna Slinge 70, 3085 EW RoUerdam Laurens 7 Delfshaven Mathenesserlaan 500, 3023 HL RoUerdam Laurens 8 De Schans Jan Kruijffstraat 230, 3026 VP RoUerdam Laurens 9 Plein 13 Abtsweg 115, 3042 GC RoUerdam Laurens 10 Hergerborch Raadhuislaan 7, 2651 DA Berkel en Rodenrijs Laurens 11 De Aarhof Aar 193, 3068 HA RoUerdam Laurens 12 Liduina Burgemeester de Villeneuvesingel 1, 3055 AK RoUerdam Laurens 13 Bijnkershoek Van Bijnkershoeklaan 250, 3527 Utrecht Axion ConFnu 14 Wartburg Kennedylaan 16, 3533 KJ Utrecht Axion ConFnu 15 Tolsteeg Saffierlaan 10, 3523 RC Utrecht Axion ConFnu 16 Valkenburg Nog onbekend Vrienden van de Thuiszorg / Zuidzorg

24 9. Plakorm voor sociale samenwerking, monitoring en signalering Zes van de Fen ouderen tussen de jaar zit al op internet. Vier op de Fen dus niet. Ook de groeiende groep 75+ers lijkt de aansluifng op de digitale samenleving te missen. Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek, vooral uitgevoerd in Amerika, blijkt dat computer- en internetgebruik ouderen goed doet. Recente studies van (o.a) Shelia R. CoUon (FjdschriPComputers in Human behavior, 2012) bevesfgen opnieuw dat zowel zelfstandig wonende ouderen als ouderen in aanleunwoningen en verzorgingshuizen profiteren van het gebruik van internet. Het maakt ze zelfredzamer en vermindert eenzaamheidsgevoelens. Granny s Finest wil graag verder investeren in het informafesysteem Salesforce en dit uitbreiden tot een sociaal netwerk voor alle betrokkenen. Door de inzet van een goed informafesysteem kan de organisafe groeien zonder verlies van persoonlijke aandacht. Onderdeel van deze aanvraag is het creëren van een plavorm voor samenwerking tussen de grannies, de ontwerpers en overige betrokken partners. Enkele gewenste funcfonaliteiten: Monitoren op KPI s en creëren dashboards voor bijsturen en signaleren van welzijn Foto s van evenementen bekijken en delen, zowel onderling als vanuit Granny s Finest Aan- of afmelden voor acfviteit door zowel individuele deelnemers als vrijwilligers op groep Aanbieden acfviteiten buiten club om en deelname bijhouden Met elkaar communiceren en afspreken Samenwerken deelnemers met de ontwerpers Verzoekjes doorgeven voor handwerk Filmpjes met instrucfes bekijken Deelnemers en vrijwilligers worden meegenomen in de merkbeleving van Granny s Finest Bedankjes van klanten bekijken en hierop reageren Doordat ook de oudere doelgroep steeds vertrouwder raakt met het gebruik van internet is dit een goede kans om de Ipad te introduceren. Op iedere club is wel iemand die hier ervaring mee heep en hier een acfeve rol in kan spelen. Door de ouderen op de clubs in aanraking te laten komen met technologie wordt de drempel verlaagd om hier zelf ook mee aan de slag te gaan. Hiermee wordt wederom een posifeve bijdrage geleverd aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Granny s Finest is geselecteerd door de Salesforce FoundaFon als project dat gesteund wordt binnen het CSR programma (corporate social responsibility) zodat de implementafe van dit systeem tegen een scherpe korfng kan worden gerealiseerd. Naast het investeren in sopware zal infrastructuur en hardware dienen te worden aangeschap. De kosten van dit onderdeel van de begro5ng worden jaarlijks begroot op ,- ( voor sonware en voor hardware en ondersteuning bij implementa5e)

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Wereld. verbeteraars

Wereld. verbeteraars Wereld verbeteraars 18 zaterdag 17 januari 2015 GRANNY S FINEST Opgericht in 2011; inmiddels zeventien clubs met driehonderd granny s. Jip Pulles (l) en Niek van Hengel. Sinds kort kunnen ze zichzelf een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2016/11 Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 9 februari 2016 Betreft: Eenzaamheid Eenzaamheid

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

SOC bijeenkomst, 26 november 2014

SOC bijeenkomst, 26 november 2014 1 Stijlvol Ouder Jeannette Dijkman Anders kijken naar ouder worden Onderzoek, marketing, communicatie, seniorenmakelaar Inhoud: Algemene trends en toekomstperspectief Demografische ontwikkelingen De nieuwe

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie

PITCHEN VOOR IMPACT. voor maatschappelijk ondernemers

PITCHEN VOOR IMPACT. voor maatschappelijk ondernemers PITCHEN VOOR IMPACT voor maatschappelijk ondernemers PITCHEN VOOR IMPACT Voor sociaal maatschappelijk ondernemers Ben jij een sociaal maatschappelijk ondernemer en heb je een rendabele business case? Dan

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Beleidsplan. S,ch,ng Dutch Tulip

Beleidsplan. S,ch,ng Dutch Tulip Beleidsplan S,ch,ng Dutch Tulip 2016-2017 S"ch"ng Dutch Tulip Binckhorstlaan 36 2516 BE Den Haag www.thedutchtulip.nl Inschrijvingsnummer KvK: 66093465 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De organisa"e 3 Missie

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

SAMENVATTING BELEIDSPLAN

SAMENVATTING BELEIDSPLAN SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2017-2020 Stichting Viefant 2017 Meelstraat 54 4301 ED Zierikzee info@viefant.nl www.viefant.nl 1 1. Stichting Viefant Inactiviteit bij ouderen leidt tot gezondheidsschade; bij

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Gevoel voor ondernemerschap zaterdag, 24 november 2012 00:00

Gevoel voor ondernemerschap zaterdag, 24 november 2012 00:00 Op Curaçao zijn er duizenden kleine ondernemers met slechts een paar werknemers. Veel kleine ondernemers werken volledig zelfstandig en ze hebben diverse rollen die ze dagelijks moeten spelen om hun onderneming

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Service Design. Denise van der Burg (0840384)

Service Design. Denise van der Burg (0840384) Service Design Denise van der Burg (0840384) 1 Inhoud 3 Inleiding 4 Huidige costumer journey 5 Toelichting 6 Doelgroep 6 persona 7 Brainstorm 8 Nieuwe service 8 Conceptbeschrijving 11 Verantwoording 13

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB GROENE Sponsorpropositie HART u Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB u Green Business Club Groene Hart

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? 2. Voor wie is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld?

Veelgestelde vragen. 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? 2. Voor wie is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? Veelgestelde vragen 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? Alle professionals en cliënten in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat is het doel van de VeiligPlus-aanpak.

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 maar geen geld? Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 Doel workshop Instellingen in zorg & welzijn zijn voor nieuwe projecten en ontwikkelingen vaak op zoek naar 3 e geldstromen. In deze

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland

Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland 0 Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd door Nanda Knol, 3 e jaars

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Vastgesteld 9 januari 2013 "Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to youth in

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht RSIN KvK Inschrijvingsnummer

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht  RSIN KvK Inschrijvingsnummer Algemene gegevens Stichting SECU Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht www.secuonline.nl RSIN 804 55 07 36 KvK Inschrijvingsnummer 41187919 Doel Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

9,8% van Nederlandse jongeren heeft geen werk (nietautochtoon zelfs: 29% (bron: forum, zomer 2012)

9,8% van Nederlandse jongeren heeft geen werk (nietautochtoon zelfs: 29% (bron: forum, zomer 2012) Foto: Rick Nederstigt Wat is er aan de hand in Rotterdam? 9,8% van Nederlandse jongeren heeft geen werk (nietautochtoon zelfs: 29% (bron: forum, zomer 2012) Stages en banen zijn belangrijk, maar er is

Nadere informatie

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk!

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk! Welzijn De Meierij Maakt meer mogelijk! NIEUWE ORGANISATIE Per 1 januari 2013 zijn Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode en BWI Het Palet uit Schijndel gefuseerd. De naam voor de nieuwe organisatie is: Welzijn

Nadere informatie

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche JOBDISABILI (ITALIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Sector Werkgebied Diensten aan bedrijven Lokaal, Europa

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Inleiding. Zorg op maat, met persoonlijke insteek

Inleiding. Zorg op maat, met persoonlijke insteek NicKel Ruil- en Adviesdiensten & Thuiszorg Van ruilwinkel naar sociaalmaatschappelijk centrum [de rol van NicKel in thuiszorg, WMO en maatschappelijke ondersteuning in de Bollenstreek e.o.] [2013] Inleiding

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid

Factsheet. Inleiding. Thema Werkgelegenheid Factsheet Thema Werkgelegenheid Inleiding Rotterdam wil dromers, denkers en doeners ondersteunen bij het realiseren van ideeën en initiatieven waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt.

Nadere informatie

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld Programma Opening, voorstellen Introductie op de proeftuin Aanpak en resultaten Werkwijze Film aanpak Micro-analyses Praktijk voorbeeld Vragen en discussie Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling Eindhoven van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade- Arbeid Adelt (TAA-afdeling Eindhoven) - Fiscaal nummer 8165.01.853 - Contactgegevens eindhoven@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

PITCHEN VOOR IMPACT. voor maatschappelijk ondernemers

PITCHEN VOOR IMPACT. voor maatschappelijk ondernemers PITCHEN VOOR IMPACT voor maatschappelijk ondernemers PITCHEN VOOR IMPACT Voor maatschappelijk ondernemers Ben jij maatschappelijk ondernemer en heb je een rendabele business case? Dan kan KNHM Participaties

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie