Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische dienstverlening aan de bedrijfsprocessen. ebestuur het middenkantoor Dia 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische dienstverlening aan de bedrijfsprocessen. ebestuur het middenkantoor Dia 1"

Transcriptie

1 Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische dienstverlening aan de bedrijfsprocessen ebestuur het middenkantoor Dia 1

2 Inhoud 1 Inleiding 2 Het ebestuur platform 3 Virtueel middenkantoor 4 Conclusie ebestuur het middenkantoor Dia 2

3 Wat is ebestuur? Synoniemen: MidOffice of middenkantoor Definitie: Platform voor koppeling van BackOffice systemen aan verschillende kanalen zoals internet, telefoon, brief, loket, Voor wie: Burgerview en medewerkerview Eigenschappen: Registreren, afhandelen, procesgestuurd, brieven genereren en verzenden ebestuur het middenkantoor Dia 3

4 Waarom ebestuur? Klantvriendelijkheid: De burger verwacht dat hij digitaal zijn zaken kan aanvragen en opvolgen Efficiënter werken: De ambtenaar wil zijn dienstverlening sneller en efficiënter laten verlopen Openingsuren: Verdwijnend begrip ebestuur het middenkantoor Dia 4

5 Wat is het probleem? Toegankelijkheid voor de burger : de burger kan onmogelijk toegang krijgen tot back-office applicaties Diversiteit aan backoffice systemen: De applicaties kunnen onmogelijk afgesteld worden om op ieder mogelijk kanaal van communicatie Toegankelijkheid voor de medewerker: De medewerkers kunnen onmogelijk alle back-office applicaties bedienen ebestuur het middenkantoor Dia 5

6 Wat is de oplossing? ebestuur het middenkantoor Dia 6

7 Uw bestuur ontrafeld ebestuur het middenkantoor Dia 7

8 Belang van een goed ontwerp Winchester house: er is geen architectonisch ontwerp beschikbaar. 38 jaar non-stop bouwen: 147 bouwers, 0 architecten. Resultaat: 160 kamers: 40 slaapkamers, 6 keukens, 2 kelders, 950 deuren.en ook: 65 blinde deuren, 13 doodlopende trappen,... ebestuur het middenkantoor Dia 8

9 ebestuur cyclus Procesmodel Prestaties Analyse Tekening Syntax Modelleertool Modellering Optimalisatie Rapportering Dashboards Strategie Implementatie Werkstroom Software Meetpunten Formulieren Automatisatie Uitvoering Werklijsten Zaakbeheer Routering ebestuur het middenkantoor Dia 9

10 Inhoud 1 Inleiding 2 Het ebestuur platform 3 Virtueel middenkantoor 4 Conclusie ebestuur het middenkantoor Dia 10

11 ebestuur Platform Administratief handboek Modellering en Analyse Van blauwdruk tot systeemconfiguratie Van ontwerp tot executie (procesautomatisering) Van processen tot applicaties (softwareontwikkeling) Eenmansloket Strategie- en KPI-definitie KPI- en prestatiemeting Risicobewaking Dashboards en rapportage ebestuur het middenkantoor Dia 11

12 Wie gebruikt het middenkantoor? ebestuur het middenkantoor Dia 12

13 Inhoud 1 Inleiding 2 Het ebestuur platform 3 Virtueel middenkantoor 4 Conclusie ebestuur het middenkantoor Dia 13

14 Virtueel middenkantoor Situatieschets Ons bestuur stelt haar infrastructuur open voor externe verhuur. Eén van de locaties is het cultureel centrum De schakel. Het auditorium kan voor verschillende doeleinden verhuurd worden. Zo kan men er vergaderen, voorstellingen geven, kunst tentoonstellen, noem maar op Het reserveren liep voorheen niet altijd even vlot. Er werden vaak fouten geregistreerd of boekingen werden te laat uitgevoerd. Voor de facturatie werden bovendien heel wat manuele handelingen uitgevoerd. ebestuur het middenkantoor Dia 14

15 Virtueel middenkantoor ebestuur het middenkantoor Dia 15

16 Ontwerp platform Profiel Koen, heeft bedrijfseconomie gestudeerd en werkte voorheen als externe consultant voor hij in dienst trad als businessanalist in de gemeente. In deze functie is hij actief in veranderprojecten waar hij vaak wordt gevraagd het procesontwerp te doen. Hij gebruikt hiervoor het ontwerp platform als tool voor het opmaken van zijn administratief handboek. Verantwoordelijkheden Koen, 46 Businessanalist Vastleggen proces- en organisatiestructuren. Inzichtelijk maken van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Uitvoeren van analyses. Ontwikkelen van nieuwe processen in samenwerking met materiedeskundigen binnen de afdelingen. ebestuur het middenkantoor Dia 16

17 Ontwerp platform Koen, 46 Businessanalist ebestuur het middenkantoor Dia 17

18 Virtueel middenkantoor ebestuur het middenkantoor Dia 18

19 Automatisatie platform Profiel Sofie, 35, heeft een technische achtergrond en heeft reeds bij verschillende productiebedrijven gewerkt. Ze is sinds enkele jaren actief als systeembeheerder in de gemeente. Zij verzorgt de technische helpdesk en staat dagelijks in voor het onderhoud van de software en het computerpark. Sofie maakt, in samenwerking met IT ers van Schaubroeck, van de procesmodellen werkstromen en past ze in in de organisatie. Zij staat in voor de simulatie van de geïnstalleerde processen en definieert in samenspraak met de secretaris en Koen de prestatieindicatoren. Als software werkt ze vaak met het ebestuur automatisatie platform Sofie, 35 IT medewerker Verantwoordelijkheden Verrijking van de procesmodellen met attributen en formulieren. Opstellen van de regels en prestatie-indicatoren. Installatie van de procesmodellen tot werkstromen. ebestuur het middenkantoor Dia 19

20 Automatisatie platform Sofie, 35 IT medewerker ebestuur het middenkantoor Dia 20

21 Virtueel middenkantoor ebestuur het middenkantoor Dia 21

22 Werkstroom platform Profiel Els is cultuurcoördinator in de gemeente. Dagelijks verwerkt ze heel wat vragen van inwoners over het cultuuraanbod in de gemeente. Ze onderhoudt de website en staat in voor het publiceren van het maandelijks infoblad. Ze is verantwoordelijk voor de agenda en reservatie van het cultureel centrum de schakel. Ze gebruikt hiervoor een reservatiepakket. Aangezien de reservaties binnenkomen langs verschillende kanalen (website, brief, of telefonisch) laat Els haar werkzaamheden sturen aan de hand van het werkstroom platform. Aangezien Els in de voormiddag ook onthaal doet, functioneert ze als eerstelijns helpdeskmedewerker aan de centrale balie in het bestuur. Zij kan aan de hand van het werkstroomplatform zaken of dossiers opstarten en bevragen. De werkstromen leiden haar doorheen het kluwen van primaire en interne processen. Els, 48 Medewerker Cultuur en Vrije tijd Verantwoordelijkheden Overzicht hebben van het cultuurbeleid van de gemeente. Inventariseren van het huidige cultuuraanbod in de gemeente. Het schrijven van een beleidsplan kunst en cultuur. ebestuur het middenkantoor Dia 22

23 Werkstroom platform Els, 48 Medewerker Cultuur en Vrije tijd ebestuur het middenkantoor Dia 23

24 Werkstroom platform Profiel Guido, 35, is gemeentesecretaris en hierdoor de hiërarchisch hoogste ambtenaar van de gemeente. Hij heeft de algemene leiding over de gemeentelijke diensten. Hij vervult de functie van lokaal overheidsmanager. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van de door de gemeenteraad en het schepencollege te behandelen zaken. De secretaris woont de vergaderingen van de bestuursorganen bij en staat in voor de notulering ervan. Guido is gebruiker van het werkstroom platform en kan een overzicht krijgen van alle lopende zaken. Als lid van het schepencollege, kan hij binnen het werkstroom platform taken bevoegd voor het schepencollege afwerken. Guido, 35 Gemeentesecretaris Verantwoordelijkheden Voorbereiding, verslaggeving en uitvoering van de zaken. De algemene leiding en coördinatie van de gemeentediensten. De leiding van de gemeentewerken. De medeondertekening van uitgaande briefwisseling en documenten. ebestuur het middenkantoor Dia 24

25 Werkstroom platform Guido, 35 Gemeentesecretaris ebestuur het middenkantoor Dia 25

26 Werkstroom platform Profiel Natalie, 25, is boekhoudster van opleiding. Ze bereidt de inkomende facturen voor zodat de financieel beheerder en de secretaris, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, de inkomende facturen kunnen betalen. De uitgaande facturen worden opgemaakt met het facturatieprogramma. Ook haar werk wordt ondersteund door het werkstroomplatform. Het werkstroom platform bereidt in haar geval backend taken voor, die bestemd zijn voor haar boekhoudpakket. Natalie, 25 Medewerker Financiën Verantwoordelijkheden Behandelen inkomende facturen Opmaken uitgaande facturen ebestuur het middenkantoor Dia 26

27 Werkstroom platform Natalie, 25 Medewerker Financiën ebestuur het middenkantoor Dia 27

28 Werkstroom platform Profiel Danny, 32, is door de gemeente aangesteld als zaalverantwoordelijke. Danny zorgt ervoor dat de zaal klaarstaat en dat het gehuurde materiaal ter beschikking is. Danny verzorgt de technische handleiding en is steeds bereikbaar in geval van een eventuele storing. Danny start 1 maal per dag het werkstroom platform om zijn taaklijst te consulteren. Verantwoordelijkheden Danny, 32 Medewerker technische dienst Klaarzetten van de infrastructuur voor gebruik. Algemeen onderhoud van de infrastructuur. Controle van de infrastructuur na gebruik. ebestuur het middenkantoor Dia 28

29 Werkstroom platform Danny, 32 Medewerker technische dienst ebestuur het middenkantoor Dia 29

30 Werkstroom platform Natalie, 25 Medewerker Financiën ebestuur het middenkantoor Dia 30

31 Virtueel middenkantoor ebestuur het middenkantoor Dia 31

32 Strategie platform Profiel Het managementteam coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente. Het team staat onder leiding van de gemeentesecretaris. Andere leden zijn oa de departementshoofden Grondgebiedzaken en Burgerzaken/Welzijnszaken en de gemeenteontvanger. Verantwoordelijkheden Managementteam Coördinatie gemeentelijke diensten. Bewaken van de kwaliteit van de organisatie. Bewaken van de interne communicatie. ebestuur het middenkantoor Dia 32

33 Strategie platform Meten is weten: Procesbewaking en screening van de werkzaamheden Dashboards: Dashboards en rapporten geven weer hoe goed het met de organisatie is gesteld en waar mogelijk nog kan verbeterd worden Procesverbetering: Aan de hand van prestatieindicatoren kan men evalueren waar processen nog kunnen geoptimaliseerd worden ebestuur het middenkantoor Dia 33

34 Inhoud 1 Inleiding 2 Het ebestuur platform 3 Virtueel middenkantoor 4 Conclusie ebestuur het middenkantoor Dia 34

35 Conclusies Middenkantoor noodzaak: Een volgende stap op weg naar een completer en beter bestuur ebestuur de oplossing: Het ontwerp platform Het automatisatie platform Het werkstroom platform Het strategie platform Betrokken partijen: Taak voor alle medewerkers van het bestuur, maar ook voor onze IT-ers Wanneer starten: Vandaag, wachten heeft geen zin. En ja er is werk aan de winkel ebestuur het middenkantoor Dia 35

36 Bedankt! ebestuur het middenkantoor Dia 36

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Referentiearchitectuur GEMMA helpt!

Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GEMEENTELIJKE ICT OP ORDE BRENGEN Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GGemeenten staan voor een grote veranderopgave. Voor ondersteuning hierbij is de referentiearchitectuur GEMMA ontwikkeld. Deze is echter

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Inhoud. Nieuwsbrief. Verkiezingen? Verzamel de kiezerslijsten en start de drukpersen! Document aanvragen? Dat doe je toch via het web!

Inhoud. Nieuwsbrief. Verkiezingen? Verzamel de kiezerslijsten en start de drukpersen! Document aanvragen? Dat doe je toch via het web! Inhoud Werken en feesten op de klantendagen OCMW en AGB gaan voor BBC Document aanvragen? Dat doe je toch via het web! Nieuws en weetjes Verkiezingen? Verzamel de kiezerslijsten en start de drukpersen!

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 2 Adinfo NV, de koepelmaatschappij boven Cevi NV, Logins NV en Adehis

Nadere informatie

Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. "j" scoren. "j" scoren.

Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. j scoren. j scoren. Papendrecht Percentage van alle gemeenten in grootteklasse die "j" scoren Percentage van Drechtsteden die "j" scoren Deel 1: Algemeen Hoofddoel algemeen 4 3 3 1. Tevredenheid college n 0% 17% 2. Tevredenheid

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Regiegemeente en de netwerkbenadering. Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; www.teevenconsultancy.eu Email: harry@teeven.nl, M. 0614265817,in bewerking VS 20131230 In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a.

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC 2013 EEN MITEL WHITE PAPER

DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC 2013 EEN MITEL WHITE PAPER DE INRICHTING VAN EEN GEMEENTELIJK KCC 2013 EEN MITEL WHITE PAPER INHOUD INLEIDING...1 INTEGRATIE KANALEN...2 SCHEIDING FRONT EN BACKOFFICE...2 BEREIKBAARHEID BACKOFFICE...3 MOBIEL BEREIKBAAR...3 DE PRAKTIJK:

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Beheers de complexiteit

Beheers de complexiteit Beheers de complexiteit Voor KMO s. Door een KMO. Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een betaalbare oplossing die kan meegroeien met de evolutie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Brenda Vink Uit onderzoek (OR Insight 2012) blijkt dat ca. 61% van de ondernemingsraden ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris. De omvang

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Over SOM en SOM SET Ingewikkelde opgaven verdienen een oplossing die een meerwaarde heeft voor alle betrokken stakeholders. Om dit te realiseren heeft WesselinkVanZijst

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 5 Klantgericht werken Op onze Klantendag van 18 april toonden wij u een

Nadere informatie

Je hebt het over: Bevordering van (elektronische) dienstverlening en informatievoorziening, wat bedoel je daar precies mee?

Je hebt het over: Bevordering van (elektronische) dienstverlening en informatievoorziening, wat bedoel je daar precies mee? Interview met Mark Voogd Mark Voogd is de gemeentelijke Programmamanager E-Government en recent nog 2 e geworden in de landelijke verkiezing van Jonge Ambtenaar van het Jaar 2003, Mark Voogd is naast programmamanager

Nadere informatie