De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces"

Transcriptie

1 De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces

2 Haal het beste uit medewerkers en geef hun de regie terug Zet medewerkers in hun kracht. Dat is het geheim om veranderingen in de organisatie tot stand te brengen. Care Visual heeft een totaalaanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het eigen zorgproces. Met de juiste trainingen, begeleiding en hulpmiddelen. De Zorgscorekaart aanpak is veel meer dan een webapplicatie alleen. Deze nieuwe manier van werken creëert vanaf de eerste minuut bewustwording en eigenaarschap. Organisatiedoelen zijn niet langer een item van locatiemanagers en middenkader alleen! Verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor de juiste wijze van cliëntbeheer worden diep in de organisatie neergelegd en geaccepteerd! Hierdoor ontstaat heel snel lerend vermogen om zelfstandig verder te professionaliseren. De aanpak en de gebruikte middelen zijn voor een groot deel ontworpen door medewerkers en teamleiders uit de zorg zelf. Voortdurend is daarbij de afgelopen jaren in de praktijk getest wat succesvol is en wat niet. Dat zorgt ervoor dat iedere implementatie 100% succesverzekerd is. Inspelen op het natuurlijk gedrag van medewerkers is daarbij de belangrijkste voorwaarde. Wat namelijk comfortabel voelt en niet als een belasting wordt ervaren blijft duurzaam in stand. Uit de ActiZ benchmark in de zorg 2010: medewerkers vinden dat veranderingen niet goed worden verankerd in de organisatie. De 5,6 voor de indicator 'borgen van veranderingen' is zelfs de laagste score uit de MedewerkerMonitor. Veranderingen worden naar het idee van de medewerkers te snel ingevoerd, en er wordt onvoldoende nagegaan of de verandering werkelijk een onderdeel van nieuw gedrag op de werkvloer is geworden. 2 van 14

3 Wat is de aanpak in het kort Er wordt een verbeterteam samengesteld en opgeleid die de verandering gedurende 12 maanden intensief gaat begeleiden. De procesbegeleider en trainer van Care Visual is hier intensief bij betrokken. Dit team is in staat om de interne trainersrol te vervullen. Samen met de medewerkers wordt de zorgscorekaart webapplicatie op maat ingericht naar de eisen en wensen van uw organisatie. Dit behoort tot de standaard werkwijze. Het gevolg is dat alles in het vervolgtraject herkenbaar is en maximaal aansluit op de beleving van de medewerkers. Van iedere cliënt wordt een gedetailleerde foto gemaakt van de zorg die cliënt ontvangt op basis van het inzicht die de eerstverantwoordelijke en de direct betrokken collega s hebben. Niet de doorvertaling van de norm of een bestaand arrangement staat daarbij centraal maar de voor medewerkers herkenbare en actuele zorgvraag van de cliënt. Dit wordt gedaan op het gebied van Persoonlijke Verzorging, de benodigde BeGeleiding, de VerPleegkundige handelingen en de inzet van aangesloten BeHandelaren of behandeldiensten. De zorgscorekaart geeft op medewerkersniveau direct een dashboard of er binnen of buiten de bandbreedte van het ZZP cliëntprofiel wordt gewerkt. De kaarten worden gespiegeld tegen de zorg die kan worden geleverd binnen de betreffende ZZP. Deze spiegel wordt ook samengesteld met de medewerkers samen. De spiegel is een pakket dat in balans is met de beschikbare normuren en beschikbaar normbudget. Uiteraard is het uitgangspunt het leveren van verantwoorde zorg op het gebied van ADL, hygiëne, voeding, medicatie en niet op de laatste plaats verblijf en welbevinden. Oorzaken van over- of onderschrijding ten opzichte van de ZZP worden per cliënt direct zichtbaar en geven de mogelijkheid om heel gericht de juiste vervolgaanpak te kiezen. Vanaf het moment dat de eerstverantwoordelijke de kaart heeft ingevuld is hij / zij ook verantwoordelijk om in overleg de juiste vervolgacties af te stemmen. Dit is een uitgebreid palet aan mogelijkheden. 3 van 14

4 4 van 14

5 Inzicht als vertrekpunt voor verbetering 5 van 14

6 Leren en verbeteren door juiste LEAN bewustwording Als je blijft doen wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Met andere woorden: als we onszelf niet dwingen om met een andere bril te kijken naar ons eigen werk zal er niets veranderen. Probleem is echter wel dat ingesleten patronen een belemmering zijn om buiten de vertrouwde kaders te durven denken. Waarom zouden we, we werken toch al jaren op deze manier, is een veelgehoord argument die de vooruitgang en een andere cultuur in de weg staan. De consultants van Care Visual leren medewerkers zelf om de nieuwe mogelijkheden te ontdekken en deze zelf vorm te geven. De begeleiders zijn Lean experts en helpen om het primaire zorgproces en de ondersteunende processen slimmer te organiseren in plaats van harder te werken. Waar de ZZP s binnen zorginstellingen een duidelijke begrenzing geven in zorguren en budget is ongewijzigde voortzetting van ongeremde zorglevering geen optie. 6 van 14

7 Met managen van de juiste verwachtingen wordt noodzaak Verkeerde wederzijdse verwachtingen kunnen zorgen voor veel ellende tijdens het zorgproces zelf. Het is een absolute noodzaak om dit vanaf het moment van intake en inhuizing goed georganiseerd te hebben. De zorgscorekaart systematiek maakt in 1 oogopslag volkomen transparant wat wordt geboden en waar de begrenzing ligt. Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om volkomen transparant te kunnen tonen welke zorg wordt geboden en hoe het welzijn en welbevinden zijn georganiseerd. Wij noemen u hieronder twee van die ontwikkelingen. 1. De verantwoording naar de financiers en beleidsinstanties van de zorg ( waaronder de overheid, inspectie, de materiële controle vanuit zorgkantoren, CIZ) zal steeds nadrukkelijker worden geëist. 2. Familie en cliënt zullen steeds nadrukkelijker gaan zitten op de stoel van inkoper van zorg en vanaf het begin transparant willen hebben wat er binnen een ZZP wordt geboden. 7 van 14

8 Directe waarde voor cliënt en familie Vanaf het moment van intake en het eerste gesprek wordt duidelijk wat de wederzijdse (zorg) verwachting is tussen cliënt/familie en zorginstelling en waar deze is begrenst door de mogelijkheden die de instelling heeft. Voor cliënt en familie geeft de Zorgscorekaart heel gemakkelijk en begrijpelijk weer wat de zorginhoud is van de cliënt. Dit overzicht ligt op de kamer van de cliënt. Iedere cliënt weet exact welke zorg hij / zij op welk moment mag verwachten. De systematiek geeft volop ruimte om maatwerk toe te passen waar dat door de cliënt wordt verlangd. Omdat speciale wensen op de Zorgscorekaart zijn gevisualiseerd is er niet langer een medewerkerafhankelijke invulling van de zorgvraag. De systematiek van de zorgscorekaart is er op gericht om de kernwaarden voor de kwaliteit van leven bij de cliënt zelf boven tafel te krijgen. Welke zorgprioriteiten stelt de cliënt zelf? Waarborg dat de juiste zorg door iedereen ook op het juiste moment wordt geleverd. Ook voor medewerkers die nieuw zijn en onbekend met de zorginhoud en bijzonderheden van de cliënt. 8 van 14

9 Directe waarde voor zorgmedewerkers en teamleiders Direct zicht of er binnen of buiten een bandbreedte van de ZZP wordt gewerkt. Hierbij is direct te zien waar oorzaken liggen van overschrijdingen en wat de vervolgaanpak zou kunnen zijn. Directe signalering voor medewerkers indien er zorghandelingen worden uitgevoerd die buiten het zorgzwaarte (ZZP) profiel liggen van de cliënt. Hierdoor kan snel worden gesignaleerd of een cliënt in de juiste ZZP klasse zit. Directe signalering van hospitalisatie doordat de gescoorde zorghandelingen ook binnen de applicatie worden beoordeeld op een schaal zelfstandige uitvoering volledige overname Vanaf het moment van eerste aanmelding kan bij direct gebruik van de zorgscorekaart tijdens intakegesprek en huisbezoek worden beoordeeld of de cliënt de juiste zorg kan ontvangen bij de mogelijkheden die de instelling heeft. Ook mogelijk verkeerde of verouderde indicaties worden direct getraceerd. De juiste discussie bijvoorbeeld wijziging van indicatiehoogte - kan met het zorgkantoor en het CIZ worden gevoerd op basis van feiten en het transparante zorgoverzicht dat per cliënt voor de zorginhoud beschikbaar is. 9 van 14

10 Real-time output managementstuurinformatie Teamleiders, management, controlling en administratie hebben real-time inzicht in de actuele situatie van de zorginstelling. Iedere ingevoerd wijziging op de werkvloer wordt overal en direct doorgevoerd. Wekelijks wordt de verbeterperformance automatisch per mail verzonden naar alle betrokkenen in de organisatie. Indirecte uren; Statistieken; Grafieken; Roosterinput; Rapportages; Formatie; Kpi s; waar gaan de niet directe zorguren aan op wat is de actuele situatie op instelling-, op gang-, op teamleider-, op evv-er niveau wat is het actuele resultaat in beeld. is er een verbetering of verslechtering ten opzichte van de week hiervoor. de werkelijke capaciteitsbehoefte per functie en per tijdsvak is inzichtelijk. overzicht cliënten in zorg, cliënten per ZZP, productierapportage, cliënten met een negatief resultaat, automatische bewaking op kritische data indicaties en actueel zijn van zorgplannen en zorgdossiers welke bezetting heeft u aan boord en met welke bezetting kan u toe gelet op cliëntsetting die in de instelling verblijft. de kritische prestatie-indicatoren op het gebied van de directe zorg worden met u samengesteld en automatisch maandelijks als dashboard gerapporteerd 10 van 14

11 Meer tijd voor de cliënt overhouden door minder administratie Het schrijven en actualiseren van zorgplannen wordt door zorgmedewerkers genoemd als meest tijdrovende klus naast de directe zorgverlening Hoeveel kostbare tijd kunnen medewerkers in de zorg zich daarmee besparen. Tijd die er eigenlijk niet is. Wat zou het toch handig zijn als er met de koppeling van beschikbare gegevens automatisch een zorgleefplan kan worden gemaakt. Met één druk op de knop. Een volwaardig Zorgplan dat voldoet aan de norm verantwoorde zorg. Een zorgleefplan dat direct en gemakkelijk invulling geeft aan de 4 domeinen, mogelijke risico s herkent en voldoet aan de eisen die externe partijen bij toetsing stellen. Denk hierbij ook maar eens aan de materiële controle door het zorgkantoor. De Zorgscorekaart heeft een volledig geïntegreerd zorgleefplan. Vanuit de ingevulde zorgscorekaart en het verkregen persoonsbeeld uit de intake kunnen gegevens volautomatisch en met één druk op de knop worden omgezet naar de 4 domeinen en ontstaat een volwaardig zorgleefplan. Exact op maat voor de cliënt. Mutaties worden direct en overal doorgevoerd en geactualiseerd. Minder bureaucratie en meer directe tijd voor de cliënt. 11 van 14

12 Onze methode kan zowel met looproutelijsten als papierloos worden geïmplementeerd. Uw wens staat uiteraard centraal. 12 van 14 Nobelstraat PH Zevenaar

13 Specificaties Zorgscorekaart webapplicatie Item criteria Inhoud Integrale kostprijsberekening cliënt, afdeling of locatie. Geïntegreerd ( geen aparte module ) Automatische verwerking en bewaking van actuele ZZP-, Ja AWBZ en tariefinformatie en urenherziening ZZP s Onderverdeling tussen directe loonkosten zorg, vaste Geïntegreerd kosten door te berekenen per cliënt of ZZP, zorgkosten buiten de instelling, toeslagen per cliënt. Zichtbaarheid Persoonlijke verzorging, Begeleiding, Activiteiten, Geïntegreerd Verpleegkundige verzorging, inzet Behandelaren Automatisch genereren van zorgleefplan. Geïntegreerd Zorgscorekaart preset module VVT / GGZ / GZ en kleinschalig Aanwezig wonen Dashboardfunctie voor MT, teamleiders en EVV-ers Aanwezig Direct toepasbaar voor het proces van intake en inhuizing Ja en het opname gesprek. (wederzijdse zorgverwachting) Automatische signalering Hospitalisering per cliënt Aanwezig Automatische signalering standaardisering zorguitvoering Aanwezig Automatische berekening inzet formatie / werk. inzet Aanwezig Looplijsten dagelijkse zorgverlening Ja Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per zorghandeling per zorgzwaarteklasse. Geïntegreerd en gemakkelijk en zelfstandig op maat aan te passen Tijden per zorghandeling / ZZP klasse Geïntegreerd en op maat aan te passen Eigenaarschap en bewustwording medewerkers bij toepassing Hoog en snel realiseerbaar van het instrument en de methode Rapportage maandelijkse verbeterperformance Ja Rapportage directe indirecte uren Ja Rapportage productiegegevens voor opgave Zorgkantoor Ja Rapportage overzicht cliënten in zorg per gang / instelling Ja Rapportage cliënten per ZZP s / per gang / Zorgzwaarte Ja Rapportage alleen cliënten in overschrijding zorguren Ja en/of zorgbudget Input voor personeelsplanning / werving Ja Real-time management stuurinformatie (on) balans Ja Dashboard voor MT, teamleiding en medewerkers Ja Automatische maandagmorgen overschrijdingen Ja User en autorisatieprofielen Geïntegreerd Grafische output Hoog Back-up gegevens Automatisch iedere 24 uur. Koppeling met overige softwarepakketten als Caress en Ja, import en exportfunctie middels CSV mogelijk Cura en Nedap Automatische updates Inbegrepen en automatisch Interne ICT medewerker vereist voor ondersteuning Nee Hoogte van de aanschafkosten Per efficiencymodule (17 stuks) vastgesteld. Afname modules door klant zelf te bepalen. Begeleiding vanuit Care Visual Intensief en zorgvuldig (per module vastgesteld). Gebruikerskosten (licenties) Per maand per gebruiker per instelling 13 van 14

14 Geef medewerkers de middelen om zelf de juiste diagnose te kunnen stellen Meer informatie of een persoonlijke afspraak Marcel Halff Vincent Arentz Ben Dijkstra Websites 14 van 14

Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces

Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Haal het beste uit medewerkers en geef hen de regie terug Zet medewerkers in hun kracht. Dat is

Nadere informatie

Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces

Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Dé aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Haal het beste uit medewerkers en geef hen de regie terug Zet medewerkers in hun kracht. Dat is

Nadere informatie

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces. Oktober 2011 Care Visual

De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces. Oktober 2011 Care Visual De aanpak die medewerkers de mogelijkheid geeft om zelf aan het stuur te staan van het primaire zorgproces Oktober 2011 Care Visual Haal het beste uit medewerkers en geef hen de regie terug Zet medewerkers

Nadere informatie

De zorginstelling van de toekomst

De zorginstelling van de toekomst De zorginstelling van de toekomst De instrumentele en organisatorische setting Care Visual 2012 V I S I E V O OR F A S E De senior van de toekomst maakt deel uit van een nieuwe generatie en staat in veel

Nadere informatie

1. Programma implementatie ZSK in ca 5,5 maand ( exclusief borging) met ca hele opleidingsdagen voor de deelnemers

1. Programma implementatie ZSK in ca 5,5 maand ( exclusief borging) met ca hele opleidingsdagen voor de deelnemers 1. Programma implementatie ZSK in ca 5,5 maand ( exclusief borging) met ca. 12-13 hele opleidingsdagen voor de deelnemers 1 Verzamelen Basisgegevens Zorginstelling 2 Voorlichting projectteam + beoordeling

Nadere informatie

Training Zorgspel Care Visual

Training Zorgspel Care Visual Training Zorgspel Care Visual 1 Weten we of we cliëntgericht zorg verlenen of.denken we dat? Bij veel zorginstellingen wordt de aandacht gericht op het efficiënter verlenen van zorg en het verminderen

Nadere informatie

Martine van Huuksloot Managing Consultant

Martine van Huuksloot Managing Consultant REHABILITATIE EN HET ZORGZWAARTE PAKKET Balanceren tussen mogelijkheden en beperkingen Martine van Huuksloot Managing Consultant REHABILITATIE bron: intro rehabilitatie website phrenos 04-01-2010 Kiezen,

Nadere informatie

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp.

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp. Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandaghc Even voorstellen Edwin Kalbfleisch 14-06-13 2 Programma 1. Achtergrond ZZP s 2. Uitleg opbouw

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte

Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte Inhoudsopgave 1. Menselijke maat 2 2. Doelstellingen gehaald? 3 3. Kop-, midden- en staartgroep 4 4. Aandachtspunten vanuit

Nadere informatie

ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid

ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid Herman Hellemans Advisaris Copyright 2009 by Advisaris B.V. All rights reserved. ZZP s, U moet er iets mee!, 13 oktober 2009 Capaciteitsplanning

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.4. KraamzorgCompleet versie 3.4

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.4. KraamzorgCompleet versie 3.4 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.4 KraamzorgCompleet versie 3.4 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.4 Hoofdstuk 1 Managementdashboard...1 1.1 Managementdashboard...1 III Hoofdstuk

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen.

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen. HEAD-Congres 2015 Anders kijken,anders denken, anders doen. Even voorstellen: Cordaan Zorginstelling met de basis in Amsterdam en biedt aan 20.000 cliënten: thuiszorg en ondersteuning en begeleiding in

Nadere informatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Zorgzwaartebekostiging is een feit. Dit vraagt iets van de organisatie en haar medewerkers en betekent dat medewerkers en zorginstellingen

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Zorgplan Voorbeeld van de inhoud

Zorgplan Voorbeeld van de inhoud Zorgplan Voorbeeld van de inhoud Inleiding Hieronder is in een aantal tabellen de informatie beschreven, die nodig is voor het compleet maken van het zorgplan. Het is een voorbeeld van de inhoud. U moet

Nadere informatie

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten (korte herhaling zorgvisie-congres 1 & 2) de kernelementen van de M.O.Z. functiegericht werken (indicatiestellingsbesluit, april 2003) zzp-financiering (administratief

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris BV en haar opdrachtgever

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Baseline 1 & 2. Februari 2013 Els Rijsbergen

Baseline 1 & 2. Februari 2013 Els Rijsbergen Baseline 1 & 2 Februari 2013 Els Rijsbergen Hoe nu verder? Programma mgba (december 2012) Baseline 1 Structuur gegevens: 1 overtreding per 5000 Personen Domein gegevens: 1 overtreding per 5000 Personen

Nadere informatie

Stuurt u op wat er echt toe doet?

Stuurt u op wat er echt toe doet? Verbindt in de zorg. Stuurt u op wat er echt toe doet? De Balanced Scorecard+ voor de Gehandicaptenzorg Sturen op prestaties in de gehandicaptenzorg blijkt een grotere uitdaging dan in andere zorgsectoren.

Nadere informatie

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten

Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten Wat we inmiddels hopelijk allemaal al weten (korte herhaling zorgvisie-congres 1 & 2) de kernelementen van de M.O.Z. functiegericht werken (indicatiestellingsbesluit,, april 2003) zzp-financiering (administratief

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Onderweg naar zelfstandige teams HEAD congres Houten vrijdag 10 juni 2016

Onderweg naar zelfstandige teams HEAD congres Houten vrijdag 10 juni 2016 Onderweg naar zelfstandige teams HEAD congres Houten vrijdag 10 juni 2016 Wie is de Baalderborg Groep? Ouderenzorg Gehandicaptenzorg Cijfers - Aantal zorgcliënten: 1174 (80% VG, 20% ouderenzorg) - Aantal

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Dit document is opgesteld met het doel om zorgaanbieders in het kader van de zorgzwaartebekostiging te informeren over de voorbereidingen die men kan treffen

Nadere informatie

2010/2011. Analyse op de toegevoegde waarde van een. cliëntagenda/planning inzake cliëntgericht werken. Project Merkbaar Werkbaar Planbaar

2010/2011. Analyse op de toegevoegde waarde van een. cliëntagenda/planning inzake cliëntgericht werken. Project Merkbaar Werkbaar Planbaar Analyse op de toegevoegde waarde van een cliëntagenda/planning inzake cliëntgericht werken Ton Dankers & Berty Wortman 2010/2011 Analyse van de huidige inrichting van het cliëntproces (inclusief systemen

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

1. Documenten en informatie beheren

1. Documenten en informatie beheren Het Managementsysteem Onderwijs (MMS-O) is een intranetapplicatie waarmee het mogelijk is om op een gebruiksvriendelijke wijze een managementinformatiesysteem voor een of meerdere scholen op te zetten.

Nadere informatie

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Bouwen voor Zorg Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Meer tijd voor Zorg Introductie De Nederlandse zorgmarkt verandert snel en drastisch. Door vergrijzing en een

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Handreiking Stappenplan zorginstellingen

Handreiking Stappenplan zorginstellingen Handreiking Stappenplan zorginstellingen versie 5.0 Deze handreiking is ontwikkeld door bureau HHM. Heeft u vragen over deze handreiking? Neem dan contact op met Hinke van der Werf van bureau HHM, telefoonnummer

Nadere informatie

Inleiding. PC/10/0506/imzhand 29 juni 2010 bureau HHM Pagina 2 van 9

Inleiding. PC/10/0506/imzhand 29 juni 2010 bureau HHM Pagina 2 van 9 Inleiding Sinds 1 januari 2009 is de zorgzwaartebekostiging ingevoerd. Zorgaanbieders ontvangen inkomsten gebaseerd op de zorgzwaarte van de cliënten die in zorg zijn. Dit in tegenstelling tot het oude

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ

Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Zorgarrangement ZZP 5 Met behandeling en BOPZ Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)...

Nadere informatie

CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op CAREN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 30-11-2017 Table of Contents Caren... 3 Handleiding Caren... 4 Koppeling Caren en Ons... 5 Overzicht van de cliënten met een Caren-uitnodiging bekijken

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld ZZP en gepast gebruik Op wiens maat? Dr. Kor Grit grit@bmg.eur.nl Waarom onderzoek naar ZZP s? De fascinatie van de onderzoeker (On)mogelijkheden versterking positie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

software voor samenwerken en verbinden

software voor samenwerken en verbinden software voor samenwerken en verbinden gemaakt door het team van Nedap. Onze missie is om mooie tools te maken die het belangrijkste beroep in Nederland helpt en ondersteunt in het werk. Een beroep waar

Nadere informatie

Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018

Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018 Aanvraagformulier meerzorg voor PGB-houders 2018 1. Inleiding Het kan zijn dat u tijdelijk meer zorg en ondersteuning nodig hebt, dan waar u op basis van uw indicatie recht op hebt. In sommige gevallen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Wageningen, december 2015 1. Inleiding 'Voor een leven met kleur.', dat is het motto van Zinzia. Het is de kern van dat

Nadere informatie

full service en online dienstverlening

full service en online dienstverlening inzicht in belkosten met PhoneConcern Inzicht in belgedrag leidt onmiddellijk tot verandering. PhoneConcern maakt dit inzicht persoonlijk: zowel voor de medewerker als voor de manager. Het brengt de belkosten

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Wanneer Au-pair zorg? Wat is Au-pair zorg?

Wanneer Au-pair zorg? Wat is Au-pair zorg? Au-pair zorg Wat is Au-pair zorg? Au pair zorg is het 24-uurs dienstverleningsconcept van Zorg zonder Grenzen b.v. en is gericht op Zorg en Welzijn van de cliënt in haar eigen Thuissituatie. Het au pair

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

RELEASENIEUWS. mijnquarant 3.2: verbeteringen vanuit het veld

RELEASENIEUWS. mijnquarant 3.2: verbeteringen vanuit het veld RELEASENIEUWS mijnquarant 3.2: verbeteringen vanuit het veld Maart 2016 Na de grote releases van de afgelopen jaren op weg naar het casusgestuurd EPD, met veel nieuwe modules en functionaliteiten, voert

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

doorontwikkeling DBC GGZ/FZ productstructuur

doorontwikkeling DBC GGZ/FZ productstructuur doorontwikkeling DBC GGZ/FZ productstructuur Programma 13.15 uur: 13.20 uur: 13.40 uur: 14.20 uur: 14.30 uur: 14.45 uur: 15.45 uur: welkom waarom doorontwikkelen zorgclustermodel: toelichting pilotfase:

Nadere informatie

Opzet van mijn bijdrage

Opzet van mijn bijdrage Opzet van mijn bijdrage Enkele facts and figures over indicaties Vernieuwingsprogramma CIZ Werken aan indicatiestromen Brainstorm over indicatie in de zorgketen Indicatieproces Op weg naar eindplaatje

Nadere informatie

MetaScope het ultieme, online verkoophulpmiddel

MetaScope het ultieme, online verkoophulpmiddel MetaScope het ultieme, online verkoophulpmiddel Haal structureel meer rendement uit medewerkers klanten prospects offertes... marketing MetaScope is het ultieme verkoophulpmiddel met alle rapportages die

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Steeds meer instellingen breiden de zorgplannen voor cliënten uit met een beweegplan! Zo wordt bewegen een onderdeel van een bestaande

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Met Planaday maak je het jezelf makkelijk.

Met Planaday maak je het jezelf makkelijk. Wat is Wat is Planaday? Planaday is de webapplicatie voor instituten, opleidingcentra, overheid, gemeentes en bedrijven die cursussen of opleidingen verzorgen. Het is een totaaloplossing voor de volledige

Nadere informatie

Cultuurmeting in de forensische praktijk. In samenwerking met GGZ Eindhoven

Cultuurmeting in de forensische praktijk. In samenwerking met GGZ Eindhoven Cultuurmeting in de forensische praktijk In samenwerking met GGZ Eindhoven Doel van een cultuurmeting Inzicht krijgen hoe de organisatie richting geeft aan cultuuraspecten met het oog op veiligheid en

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Traject Bruggerbosch

Traject Bruggerbosch Traject Bruggerbosch Periode 2000 - heden Het proces, structuren en resultaten Middelen Kritische indicatoren, voorbeelden Stand van zaken: resultaten Do s en don ts Blad 1 2000-2003 Begin jaren `90: intro

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Versterking van de zorgplan PDCA cyclus resulteert in zinvol en regelarm verantwoorden over kwaliteit

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Versterking van de zorgplan PDCA cyclus resulteert in zinvol en regelarm verantwoorden over kwaliteit Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Versterking van de zorgplan PDCA cyclus resulteert in zinvol en regelarm verantwoorden over kwaliteit Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Geen kwaliteitsdossier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Wettelijk kader Functie zorgplan... 4

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Wettelijk kader Functie zorgplan... 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 4 1.2 Functie zorgplan... 4 2. Proces zorglevering in relatie tot zorgzwaartebekostiging... 7 2.1 Cliënt met ZZP-indicatiebesluit... 7 2.2 Intake...

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie