Doorstroomprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorstroomprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie"

Transcriptie

1 Doorstroomprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Doorstroomprofiel voor de branche erkende opleiding EVV 2003 en 2009 naar de branche erkende opleiding GVP 2009 en Doorstroomprofiel voor de brancheerkende opleiding GVP 2009 naar de brancheerkende opleiding November 2011

2 Uitgave: Stichting A+O VVT ( Arbeidsmarkt en Opleidingsbeleid Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag Telefoon: Fax: Opgesteld door: Calibris Begeleidingscommissie: Adviescommissie Arbeidsmarkt en Opleidingen November 2011, Stichting A+O VVT. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Beroepscontext van EVV en GVP... 4 Kwalificatiestructuur... 4 Vooropleiding, werkervaring en gemiddelde opleidingsduur... 5 Advies... 5 Conclusie... 5 Overzicht tabellen doorstroom EVV naar GVP... 7 Overzicht tabellen doorstroom van GVP naar EVV... 9 Competenties BIJLAGE 1. Vergelijking processen EVV en GVP BIJLAGE 2. Overzicht van competenties EVV en GVP

4 Inleiding Om de doorstroom van de branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) 2003 en 2009 en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) weer te geven, zijn de kerntaken, processen en beroepscompetenties vergeleken. In dit doorstroomprofiel wordt eerst de beroepscontext en de kwalificatiestructuur van EVV en GVP beschreven. Vervolgens is de vooropleiding, werkervaring en gemiddelde opleidingsduur in kaart gebracht. Dan volgt een advies en conclusie. Na het advies volgen overzicht tabellen van de vergelijking van de processen van EVV en GVP. Een verdere uitwerking hiervan staat beschreven in de vergelijking van de processen EVV en GVP opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 is een overzicht van de competenties van EVV en GVP opgenomen. Beroepscontext van EVV en GVP De EVV is werkzaam in een verpleeg en verzorginghuis en thuiszorg (psychogeriatrisch, somatisch) of in een combinatie van deze instellingen. De EVV coördineert multidisciplinaire zorg en draagt zorg voor de continuïteit van zorg van een aantal cliënten. Ze biedt zorg die erop gericht is dat de cliënt ondersteund wordt om zoveel mogelijk het leven te kunnen leiden zoals ze willen en gewend zijn. De EVV is aanspreekpunt voor cliënt en alle betrokkenen bij de cliënt. De GVP is werkzaam in de thuiszorg, in een verpleeg of verzorginghuis. De GVP is werkzaam in de zorg voor de cliënt met psychogeriatrische aandoeningen. Er is een grote variëteit aan precieze invulling van de rol door de verschillende settings waarin zij werkt. Naast de dagelijkse zorgtaken voor de cliënt heeft de GVP aandacht voor de mantelzorger door het bieden van emotionele ondersteuning en het geven van informatie. De GVP begeleidt en adviseert ook collega s, mantelzorgers en vrijwilligers. Zij vervult een rol als inhoudelijk expert en adviseur bij vragen over psychogeriatrie. De EVV richt zich meer op het coördineren van multidisciplinaire zorg. Bij dit doorstroomprofiel moet steeds rekening worden gehouden met de specifieke doelgroep van de GVP. De context, aard van het werk, beroepshouding, keuzes en dilemma s, verantwoordelijkheden en complexiteit van de GVP zijn meer gericht op het bieden van zorg aan de cliënt met psychogeriatrische aandoeningen. Ook biedt zij ondersteuning en begeleidt zij de mantelzorgers en vrijwilligers op het gebied van psychogeriatrie. Kwalificatiestructuur De kwalificatie Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie zijn specialisaties die volgen op de kwalificatie VerzorgendeIG niveau 3. 1 Voor het samenstellen van dit doorstroomprofiel is er gebruik gemaakt van de Profielen Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2003 en 2009 en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie van SOVVT en de website 4

5 Vooropleiding, werkervaring en gemiddelde opleidingsduur Om te kunnen deelnemen aan de opleiding EVV moet er voldaan worden aan de volgende toelatingseisen: De deelnemer is in het bezit van een MBOdiploma Verzorgende of vergelijkbaar diploma (bijvoorbeeld functiegerichte opleiding in de thuiszorg Verzorgende C/D); De deelnemer wordt door de instelling (erkend leerbedrijf) waar hij/zij werkt in de gelegenheid gesteld om als EVVinopleiding aan de slag te gaan en krijgt hierbij praktijkbegeleiding; De gemiddelde opleidingsduur in een werken/leren traject bedraagt 30 tot 40 weken. Voor de theoretische onderbouwing zullen 15 tot 20 dagen nodig zijn. Om te kunnen deelnemen aan de opleiding GVP moet er voldaan worden aan de volgende toelatingseisen: De deelnemer is in het bezit van een MBOdiploma Verzorgende of vergelijkbaar diploma (bijvoorbeeld functiegerichte opleiding in de thuiszorg Verzorgende C/D); De deelnemer heeft minimaal een jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten; De deelnemer wordt door de instelling (erkend leerbedrijf) waar hij/zij werkt in de gelegenheid gesteld om als GVPinopleiding aan de slag te gaan en krijgt hierbij praktijkbegeleiding; De gemiddelde opleidingsduur in een werken/leren traject bedraagt 30 tot 40 weken. Voor de theoretische onderbouwing zullen 15 tot 20 dagen nodig zijn. Advies Vanuit de voltooide opleiding EVV 2003 en 2009 moet voor de processen en competenties met of aanvullend onderwijs gevolgd worden om aan het profiel van GVP te voldoen. Bij het verlenen van eventuele vrijstellingen moet er rekening mee worden gehouden dat de werkzaamheden van de EVV en GVP veelal in een andere beroepscontext plaats vinden. Afhankelijk van opleiding en werkervaring moet het aanvullend onderwijs gebaseerd worden op de individuele leerbehoefte van de student. Vanuit de voltooide opleiding GVP moet er voor de processen met aanvullend onderwijs worden gevolgd om aan het profiel van te voldoen. Ook moet er rekening worden gehouden met opleiding en werkervaring en de individuele leerbehoefte van de student. Conclusie Voor dit doorstroomprofiel is gekeken naar overeenkomsten in de beschrijving van de Kerntaken, Processen, Rol / verantwoordelijkheden en Kwaliteit van proces en resultaat in de profielen van EVV 2003, en GVP. Door middel van de symbolen of is aangegeven in welke mate de bovenstaande punten in zijn geheel, maar met name in de beschrijving van het Proces overeenkomsten heeft. Het symbool geeft aan dat de beschrijving van het proces van EVV 2003 en 2009 deels overeenkomsten vertoont met het proces van GVP Het symbool geeft aan dat het proces voor EVV niet van toepassing of niet herkenbaar is. 5

6 Bij doorstroom van EVV 2003 en 2009 naar GVP vertoont de beschrijving van de processen 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.11, 2.2, 2.3, 2.4, en 3.3 van de GVP deels overeenkomsten met de beschrijving van de processen van EVV 2003 en De volgende beschrijving van de processen van GVP hebben geen overlap met EVV 2003 en 2009: 1.1, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12, 2.1, 3.1, 3.2 en 3.4. Bij doorstroom van GVP naar EVV en 2009 vertoont de beschrijving van alle processen deels overeenkomsten met de beschrijving van de processen van GVP. Verder zijn in dit doorstroomprofiel de competenties van de profielen opgenomen. Er is gekeken in welke mate de competenties overeenkomsten hebben op het niveau van succescriteria. Door middel van de symbolen en is aangegeven in welke mate de succescriteria overeenkomsten hebben. Minder dan de helft van de succescriteria van de competenties 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 en 13 van EVV 2003 vertonen overeenkomsten met de competenties van GVP. Minder dan de helft van de succescriteria van de competenties 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 en 14 van vertonen overeenkomsten met de competenties van GVP. De overlap van EVV 2003 en met GVP is gering. EVV 2003 heeft veertien processen, heeft veertien processen en GVP heeft twintig processen. Van de twintig beschreven processen van GVP vertonen er elf deels overeenkomsten met EVV 2003 en De overlap van GVP met EVV2009 is groter. De veertien beschreven processen vertonen overeenkomsten met GVP. Bijvoorbeeld: Een student heeft de opleiding GVP afgerond. Verder heeft de student vijf jaar werkervaring binnen psychogeriatrie. De student wil de opleiding EVV gaan volgen. Op basis van overeenkomsten tussen GVP en EVV zal de opleiding de student voor alle processen een aangepast (verkort) programma kunnen aanbieden. 6

7 Overzicht tabellen doorstroom EVV naar GVP In de hieronder opgenomen tabellen staat een overzicht met de processen van EVV 2003 / en GVP. De processen zijn met elkaar vergeleken. Met de symbolen wordt aangegeven welke processen deels overeenkomsten hebben. Met de symbolen wordt aangegeven dat de procesbeschrijvingen geen duidelijke overeenkomsten hebben. Proces sen EVV 2003 GVP Samenvattend overzicht Proces sen EVV 2009 GVP Samenvattend overzicht

8 In de onderstaande tabel staat het uitgeschreven overzicht van de processen van GVP. In de tabel staat ook aangegeven welke processen overeenkomsten vertonen met EVV Deze overeenkomsten zijn gearceerd. Op basis van de overeenkomsten kunnen eventueel vrijstellingen worden verleend. Processen GVP Eventuele vrijstellingen op basis van EVV Doet de intake van de psychogeriatrische cliënt. 1.2 Stelt het introductieprogramma van de cliënt en de mantelzorger op, of draagt dit over aan een collega, onder haar supervisie. 1.3 Registreert informatie in het zorgleefplan over de situatie op de vier leefdomeinen (tekst ingekort); zorgt daarmee voor een optimaal woon /leefklimaat voor de cliënt. 1.4 Bewaakt systematisch de actualiteit van het zorgleefplan, en beseft dat de cliënt niet altijd in staat is te communiceren over behoeften en wensen. 1.5 Regisseert het aanbod van zorg en leefomstandigheden en bewaakt dit. 1.6 Initieert en organiseert verschillende benaderingen of het aanbod van andere activiteiten indien dit nodig lijkt. 1.7 Adviseert in situaties waar de belangen of het gedrag van verschillende cliënten elkaar in de weg zitten. 1.8 Ondersteunt door observatie en bespreking, indien het zorgaanbod of de leefomstandigheden mogelijk gewijzigd moeten worden en de verzorgende daar ondersteuning bij nodig heeft. 1.9 Woont alle besprekingen bij rond de cliënt en zorgt voor continuïteit in aandacht, benadering en kwaliteit Helpt de cliënt bij het maken van keuzes en beslissingen, waar de collega verzorgende (dagelijkse zorg) zelf niet uit komt Draagt bij aan de structurele verbetering van systemen, kwaliteit en cultuur rond het aanbod van zorg en leefomstandigheden, door de instelling / organisatie Geeft adequate palliatieve zorg en stervensbegeleiding, gericht op zowel lichamelijk welbevinden (medische zorg) als psychosociale en geestelijk welbevinden van de cliënt. 2.1 Begeleidt collega s en vrijwilligers in hun werk met cliënt met psychogeriatrische aandoeningen. 2.2 Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan collega s, leidinggevenden en vrijwilligers. 2.3 Zorgt dat collega s en vrijwilligers over alle relevante informatie beschikken over de psychogeriatrische cliënt. 2.4 Versterkt de professionalisering van collega s en geeft voorlichting aan vrijwilligers op het gebied van stadia en uitingsvormen van dementie (tekst ingekort). 3.1 Ondersteunt en begeleidt mantelzorgers in de omgang met de psychogeriatrische cliënt. 3.2 Geeft voorlichting aan mantelzorgers over stadia en uitingsvormen van dementie, en de omgang met de psychogeriatrische cliënt. 3.3 Helpt en adviseert mantelzorgers bij het maken van keuzes rond de woon en verzorgingssituatie van de cliënt. 3.4 Ondersteunt mantelzorgers bij het rouwverwerkingsproces. 8

9 In de onderstaande tabel staat het uitgeschreven overzicht van de processen van GVP. In de tabel staat ook aangegeven welke processen overeenkomsten vertonen met. Deze overeenkomsten zijn gearceerd. Op basis van de overeenkomsten kunnen eventueel vrijstellingen worden verleend. Overzicht tabellen doorstroom van GVP naar EVV Processen GVP Eventuele vrijstellingen op basis van EVV Doet de intake van de psychogeriatrische cliënt. 1.2 Stelt het introductieprogramma van de cliënt en de mantelzorger op, of draagt dit over aan een collega, onder haar supervisie. 1.3 Registreert informatie in het zorgleefplan over de situatie op de vier leefdomeinen (tekst ingekort); zorgt daarmee voor een optimaal woon /leefklimaat voor de cliënt. 1.4 Bewaakt systematisch de actualiteit van het zorgleefplan, en beseft dat de cliënt niet altijd in staat is te communiceren over behoeften en wensen. 1.5 Regisseert het aanbod van zorg en leefomstandigheden en bewaakt dit. 1.6 Initieert en organiseert verschillende benaderingen of het aanbod van andere activiteiten indien dit nodig lijkt. 1.7 Adviseert in situaties waar de belangen of het gedrag van verschillende cliënten elkaar in de weg zitten. 1.8 Ondersteunt door observatie en bespreking, indien het zorgaanbod of de leefomstandigheden mogelijk gewijzigd moeten worden en de verzorgende daar ondersteuning bij nodig heeft. 1.9 Woont alle besprekingen bij rond de cliënt en zorgt voor continuïteit in aandacht, benadering en kwaliteit Helpt de cliënt bij het maken van keuzes en beslissingen, waar de collega verzorgende (dagelijkse zorg) zelf niet uit komt Draagt bij aan de structurele verbetering van systemen, kwaliteit en cultuur rond het aanbod van zorg en leefomstandigheden, door de instelling / organisatie Geeft adequate palliatieve zorg en stervensbegeleiding, gericht op zowel lichamelijk welbevinden (medische zorg) als psychosociale en geestelijk welbevinden van de cliënt. 2.1 Begeleidt collega s en vrijwilligers in hun werk met cliënt met psychogeriatrische aandoeningen. 2.2 Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan collega s, leidinggevenden en vrijwilligers. 2.3 Zorgt dat collega s en vrijwilligers over alle relevante informatie beschikken over de psychogeriatrische cliënt. 2.4 Versterkt de professionalisering van collega s en geeft voorlichting aan vrijwilligers op het gebied van stadia en uitingsvormen van dementie (tekst ingekort). 3.1 Ondersteunt en begeleidt mantelzorgers in de omgang met de psychogeriatrische cliënt. 3.2 Geeft voorlichting aan mantelzorgers over stadia en uitingsvormen van dementie, en de omgang met de psychogeriatrische cliënt. 3.3 Helpt en adviseert mantelzorgers bij het maken van keuzes rond de woon en verzorgingssituatie van de cliënt. 3.4 Ondersteunt mantelzorgers bij het rouwverwerkingsproces. 9

10 In de hieronder opgenomen tabellen staat een overzicht met de processen van GVP en EVV 2003 /. De processen zijn met elkaar vergeleken. Met de symbolen wordt aangegeven welke processen deels overeenkomsten hebben. Met de symbolen wordt aangegeven dat de procesbeschrijvingen geen duidelijke overeenkomsten hebben. Processen EVV 2003 Samenvattend overzicht GVP

11 Processen Samenvattend overzicht GVP

12 In de onderstaande tabel staat het uitgeschreven overzicht van de processen van. In de tabel staat ook aangegeven welke processen overeenkomsten vertonen met GVP. Deze overeenkomsten zijn gearceerd. Op basis van de overeenkomsten kunnen eventueel vrijstellingen worden verleend. Processen Eventuele vrijstellingen op basis van GVP 1.1 Het introductieprogramma van de cliënt plannen, organiseren en evalueren. 1.2 Informatie verwerven en registreren in het zorgleefplan over de totale situatie op de vier leefdomeinen (woon/leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden/autonomie en lichamelijk welbevinden/gezondheid) en achterhalen hoe de cliënt het leven wil leiden en gewend is te leven, en welke dingen hij gelet op zijn mogelijkheden en beperkingen zelf belangrijk en zinvol vindt om te doen. 1.3 De cliënt ondersteunen bij zingeving en het houden van de regie over het eigen leven en de eigen leefomgeving. 1.4 De cliënt helpen bij het maken van keuzes en beslissingen. 1.5 Invulling geven (i.s.m. het team) aan een optimaal woon /leefklimaat voor de cliënt. 1.6 Randvoorwaarden creëren op basis van de normen van verantwoordelijkheid m.b.t. veiligheid, geborgenheid, vertrouwdheid. 1.7 Stimuleren therapeutisch klimaat. 2.1 In dialoog met de cliënt en zijn systeem, collega s en andere disciplines opstellen, bewaken en evalueren van het zorgleefplan op de vier domeinen aan de hand van de normen voor verantwoorde zorg, de methodische zorgcyclus, en op basis van de wensen en behoeften van de cliënt. 2.2 Zorgdragen voor de continuïteit van de uitvoering van het zorgplan (opname, toetsen en afstemmen zorg, overdracht, eenduidigheid in geboden zorg, reflecteren op eigen handelen en dat van collega s, ontslag en exitinterviews, mantelzorgers betrekken bij de zorg en afstemmen welke zorg de mantelzorger wil en kan bieden passend bij de wensen van de cliënt, de inzet van vrijwilligers in de directe zorg aan een cliënt afstemmen op de inzet van professionals en mantelzorgers e.d.). 2.3 Afwijkingen of knelpunten signaleren in de zorgverlening en veranderingen in de vraag van de cliënt signaleren en actie ondernemen in overleg met de cliënt en zijn systeem en relevante disciplines en/of de leidinggevende. 2.4 Zorgen dat de cliënt en zijn systeem en collega s en andere disciplines e.d. over alle relevante informatie beschikken (inhoudelijk als ook op gebied van GVO) en hen om informatie vragen. 2.5 Adviseren en advies vragen aan afgevaardigden van de eigen en andere disciplines. 2.6 Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de verleende zorg al dan niet in MDO en signaleren wanneer overleg met ketenpartners noodzakelijk is en dit signaal doorgeven aan de leidinggevende. 2.7 Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van verbetervoorstellen (protocollen, maatregelen e.d.) op het gebied van zorgverlening,beleid en werkmethoden (in MDO, afdelingsoverleg e.d.). 12

13 Competenties In de onderstaande vier tabellen staan overzichten van de titels en beschrijvingen van de competenties van EVV 2003, en GVP. Voor dit doorstroomprofiel is ook gekeken naar de competenties van de profielen. In de profielen staan de competenties beschreven met succescriteria en een resultaat. In onderstaande vier tabellen staan de titels van de competenties van EVV 2003 en GVP, en GVP, GVP en EVV 2003 en tenslotte GVP en. In de kolom Overeenkomsten staat aangegeven in welke mate de competenties overeenkomsten hebben op het niveau van succescriteria. Deze volledige succescriteria staan beschreven in de profielen van EVV en GVP. Er is aangegeven met de symbolen en in welke mate de succescriteria overeenkomsten hebben. minder dan de helft van de succescriteria van beide competenties vertonen overeenkomsten de competentie vertoont op het niveau van succescriteria geen overeenkomsten of komt niet voor DOORSTROOM EVV 2003 NAAR GVP Overeenkomsten van EVV 2003 met GVP EVV 2003 GVP Overeenkomsten 2. Zorgplan 1. Zorg voor kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten 6. Communicatie en onderhandelen 2. Communicatie met psychogeriatrische cliënten 1. Informatie verzamelen t.b.v. zorgplan 3. Informatie verzamelen 7. Zorgdragen welzijn in woon/leefklimaat 4. Organisatie van de zorg 3. MDO 5. Werkoverleg, multidisciplinair overleg (MDO) 9. Signaleren problemen en problemen oplossen 6. Problemen signaleren en oplossen 10. Doelstellingen / beleid instellingen 7. Zorgvernieuwing en beleid 8. Beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit) 9. Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie 13. Professionalisering 10. Professionalisering en begeleiden van collega s en vrijwilligers 11. Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers

14 DOORSTROOM naar GVP Overeenkomsten van met GVP GVP Overeenkomsten 4. Zorgleefplan 1. Zorg voor kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten 7. Communicatie en onderhandelen 2. Communicatie met psychogeriatrische cliënten 3. Informatie verzamelen 3. Informatie verzamelen 5. Zorg coördineren 4. Organisatie van de zorg 6. Multidisciplinair overleg (MDO) 5. Werkoverleg, multidisciplinair overleg (MDO) 10. Signaleren problemen en problemen oplossen 6. Problemen signaleren en oplossen 12. Zorgvernieuwing en beleid 7. Zorgvernieuwing en beleid 8. Beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit) 9. Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie 14. Professionalisering 10. Professionalisering en begeleiden van collega s en vrijwilligers 11. Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers 14

15 DOORSTROOM GVP NAAR Overeenkomsten van GVP met GVP Overeenkomsten 1. Cliëntgerichte zorgvisie 2. Inzicht in randvoorwaarden 3. Informatie verzamelen 3. Informatie verzamelen 1. Zorg voor kwaliteit van leven van 4. Zorgleefplan psychogeriatrische cliënten 4. Organisatie van de zorg 5. Zorg coördineren 5. Werkoverleg, MDO 6. MDO 2. Communicatie met psychogeriatrische cliënten 7. Communicatie en onderhandelen 8. Bewaken uitvoering zorgleefplan 9. Bewaken van de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep 6. Problemen signaleren en oplossen 10. Signaleren problemen en problemen oplossen 11. Rapportage en evaluatie van het zorgproces 7. Zorgvernieuwing en beleid 12. Zorgvernieuwing en beleid 13. Loopbaanontwikkeling 10. Professionalisering en begeleiden van collega s en vrijwilligers 14. Professionalisering 15

16 BIJLAGE 1 Vergelijking processen EVV en GVP In de profielen van EVV en GVP staan de kerntaken beschreven. In de beschrijving van de kerntaken worden de volgende onderdelen beschreven; kerntaak, proces, rol / verantwoordelijkheden, complexiteit, (hulp) middelen, betrokkenen, kwaliteit van proces en resultaat en keuzes en dilemma s. Voor dit doorstroomprofiel is gekeken naar overeenkomsten in de beschrijving van de kerntaken, processen, rol / verantwoordelijkheden en kwaliteit van proces en resultaat in de profielen van EVV 2003, en GVP. In de tabellen is aangegeven met de symbolen of in welke mate de bovenstaande punten in zijn geheel, maar met name de beschrijving van het proces overeenkomsten heeft. Indicatie voor overeenkomsten proces: proces van EVV 2003 en 2009 heeft deels overeenkomsten met het proces van GVP 2009 proces is voor EVV niet van toepassing of niet herkenbaar EVV 2003 en 2009 GVP 2009 Overeenkomst proces Opmerkingen Kerntaak 1 Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt 1.1 Doet de intake van de psychogeriatrische cliënt 2. EVV Het introductieprogramma van de cliënt plannen, organiseren en evalueren. 1.2 Stelt het introductieprogramma van de cliënt 1.1 Het introductieprogramma van de cliënt en de mantelzorger op, of draagt dit over aan plannen, organiseren en evalueren. een collega, onder haar supervisie. Vergelijkbaar proces niet beschreven bij EVV. Het introductieprogramma van de GVP richt zich meer specifiek op de psychogeriatrische zorgvraag. Ook heeft de GVP supervisie over het introductieprogramma. 2 met cliënt wordt ook cliënten bedoeld

17 EVV Informatie verwerven over de totale situatie van de cliënt (lichamelijk, psychosociaal en welzijn) en deze vastleggen in een zorgdossier. 2.7 Cliënt stimuleren om de regie te blijven voeren over het eigen leven en de eigen leefomgeving (o.a. deelname in het verenigingsleven, mee te werken aan het herstel van de gezondheids/ welzijnstoestand, actieve participatie). 1.2 Informatie verwerven en registreren in het zorgleefplan over de totale situatie op de vier leefdomeinen (woon/leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden / autonomie en lichamelijk welbevinden / gezondheid) en achterhalen hoe de cliënt het leven wil leiden en gewend is te leiden, en welke dingen hij gelet op zijn mogelijkheden en beperkingen zelf belangrijk en zinvol vindt om te doen. EVV Opstellen, bewaken en evalueren zorgplan (inclusief bijhouden integrale zorgdossier) aan de hand van methodische zorgcyclus en in overleg met cliënt. 1.3 Registreert informatie in het zorgleefplan over de situatie op de vier leefdomeinen (woon /leefomstandigheden, participatie, metaal welbevinden / autonomie en lichamelijk welbevinden / gezondheid); zorgt daarmee voor een optimaal woon/leefklimaat voor de cliënt. Het proces komt overeen, met name op niveau van het woon/leefklimaat. Bij GVP wordt er gelet op de psychogeriatrische achtergrond van de cliënt. 1.5 Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de verleende zorg al dan niet in MDO (multidisciplinair overleg). 2.3 Invulling geven (i.s.m. het team) aan een optimaal woon/leefklimaat voor de cliënt. 1.4 Bewaakt systematisch de actualiteit van het zorgleefplan, en beseft dat de cliënt niet altijd in staat is te communiceren over behoeften en wensen. Zowel de EVV als de GVP werken methodisch /systematisch aan de zorgcyclus of zorg(leef)plan. Dit wordt gecommuniceerd met cliënt, systeem van cliënt, collega s en ketenpartners. 1.3 De cliënt ondersteunen bij zingeving en het houden van de regie over het eigen leven en de eigen leefomgeving. 2.1 In dialoog met de cliënt en zijn systeem, 17

18 EVV Informatie verwerven over de totale situatie van de cliënt (lichamelijk, psychosociaal en welzijn) en deze vastleggen in een zorgdossier. 2.7 Cliënt stimuleren om de regie te blijven voeren over het eigen leven en de eigen leefomgeving (o.a. deelname in het verenigingsleven, mee te werken aan het herstel van de gezondheids/ welzijnstoestand, actieve participatie). 1.2 Informatie verwerven en registreren in het zorgleefplan over de totale situatie op de vier leefdomeinen (woon/leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden / autonomie en lichamelijk welbevinden / gezondheid) en achterhalen hoe de cliënt het leven wil leiden en gewend is te leiden, en welke dingen hij gelet op zijn mogelijkheden en beperkingen zelf belangrijk en zinvol vindt om te doen. EVV Opstellen, bewaken en evalueren zorgplan (inclusief bijhouden integrale zorgdossier) aan de hand van methodische zorgcyclus en in overleg met cliënt. 1.3 Registreert informatie in het zorgleefplan over de situatie op de vier leefdomeinen (woon /leefomstandigheden, participatie, metaal welbevinden / autonomie en lichamelijk welbevinden / gezondheid); zorgt daarmee voor een optimaal woon/leefklimaat voor de cliënt. Het proces komt overeen, met name op niveau van het woon/leefklimaat. Bij GVP wordt er gelet op de psychogeriatrische achtergrond van de cliënt. 1.5 Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de verleende zorg al dan niet in MDO (multidisciplinair overleg). 2.3 Invulling geven (i.s.m. het team) aan een optimaal woon/leefklimaat voor de cliënt. 1.4 Bewaakt systematisch de actualiteit van het zorgleefplan, en beseft dat de cliënt niet altijd in staat is te communiceren over behoeften en wensen. Zowel de EVV als de GVP werken methodisch /systematisch aan de zorgcyclus of zorg(leef)plan. Dit wordt gecommuniceerd met cliënt, systeem van cliënt, collega s en ketenpartners. collega s en andere disciplines opstellen, bewaken en evalueren van het zorgleefplan op de vier domeinen aan de hand van de normen voor verantwoorde zorg, de methodische zorgcyclus, en op basis van de wensen en behoeften van de cliënt. 18

19 EVV Informatie verwerven over de totale situatie van de cliënt (lichamelijk, psychosociaal en welzijn) en deze vastleggen in een zorgdossier. 2.7 Cliënt stimuleren om de regie te blijven voeren over het eigen leven en de eigen leefomgeving (o.a. deelname in het verenigingsleven, mee te werken aan het herstel van de gezondheids/ welzijnstoestand, actieve participatie). 1.2 Informatie verwerven en registreren in het zorgleefplan over de totale situatie op de vier leefdomeinen (woon/leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden / autonomie en lichamelijk welbevinden / gezondheid) en achterhalen hoe de cliënt het leven wil leiden en gewend is te leiden, en welke dingen hij gelet op zijn mogelijkheden en beperkingen zelf belangrijk en zinvol vindt om te doen. EVV Opstellen, bewaken en evalueren zorgplan (inclusief bijhouden integrale zorgdossier) aan de hand van methodische zorgcyclus en in overleg met cliënt. 1.3 Registreert informatie in het zorgleefplan over de situatie op de vier leefdomeinen (woon /leefomstandigheden, participatie, metaal welbevinden / autonomie en lichamelijk welbevinden / gezondheid); zorgt daarmee voor een optimaal woon/leefklimaat voor de cliënt. Het proces komt overeen, met name op niveau van het woon/leefklimaat. Bij GVP wordt er gelet op de psychogeriatrische achtergrond van de cliënt. 1.5 Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de verleende zorg al dan niet in MDO (multidisciplinair overleg). 2.3 Invulling geven (i.s.m. het team) aan een optimaal woon/leefklimaat voor de cliënt. 1.4 Bewaakt systematisch de actualiteit van het zorgleefplan, en beseft dat de cliënt niet altijd in staat is te communiceren over behoeften en wensen. Zowel de EVV als de GVP werken methodisch /systematisch aan de zorgcyclus of zorg(leef)plan. Dit wordt gecommuniceerd met cliënt, systeem van cliënt, collega s en ketenpartners. 2.6 Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de verleende zorg al dan niet in MDO en signaleren wanneer overleg met ketenpartners noodzakelijk is en dit signaal doorgeven aan de leidinggevende. 19

20 EVV Zorgdragen voor de continuïteit van de uitvoering van het zorgleefplan (opname, toetsen en afstemmen zorg, overdracht, eenduidigheid in geboden zorg, reflecteren op eigen handelen en dat van collega s, ontslag en exitinterviews; vervanging bij (langdurige) afwezigheid e.d.). 2.4 Randvoorwaarden creëren m.b.t. veiligheid, geborgenheid, vertrouwdheid. 1.6 Randvoorwaarden creëren op basis van de normen van verantwoorde zorg m.b.t. veiligheid, geborgenheid, vertrouwdheid. 1.5 Regisseert het aanbod van zorg en leefomstandigheden en bewaakt dit. De EVV creëert randvoorwaarden, terwijl de GVP het aanbod regisseert. De GVP heeft daarmee meer verantwoordelijkheden. Zowel de EVV als de GVP behoren zorg te dragen voor de continuïteit van de zorg. 2.2 Zorgdragen voor de continuïteit van de uitvoering van het zorgleefplan. (Tekst ingekort) EVV Afstemmen van welzijnsactiviteiten op de wensen en behoeften van het cliëntsysteem. 2.6 Stimuleren therapeutisch klimaat. 1.7 Stimuleren therapeutisch klimaat. 1.6 Initieert en organiseert verschillende benaderingen of het aanbod van andere activiteiten indien dit nodig lijkt. 1.7 Adviseert in situaties waar de belangen of het gedrag van verschillende cliënten elkaar in de weg zitten. EVV Afwijkingen of knelpunten signaleren in de zorgverlening en actie ondernemen in overleg met de cliënt. 2.3 Invulling geven (in samenwerking met het team) aan een optimaal woon/leefklimaat voor de cliënt. 1.5 Invulling geven (in samenwerking met het team) aan een optimaal woon/leefklimaat voor de cliënt. 1.8 Ondersteunt door observatie en bespreking, indien het zorgaanbod of de leefomstandigheden mogelijk gewijzigd moeten worden en de verzorgende daar ondersteuning bij nodig heeft. Zowel de EVV als de GVP bieden activiteiten die de cliënt ondersteunen. De GVP voorziet de cliënt in activiteiten die specifiek aansluiten bij de psychogeriatrische achtergrond. Vergelijkbaar proces niet beschreven bij EVV. Het proces van de GVP omvat observatie en ondersteuning bieden aan de verzorgende. Het proces van de EVV omvat dit niet. 20

21 2.3 Afwijkingen of knelpunten signaleren in de zorgverlening en veranderingen in de vraag van de cliënt signaleren en actie ondernemen in overleg met de cliënt en zijn systeem en relevante disciplines en/of leidinggevende. 1.9 Woont alle besprekingen bij rond de cliënt en zorgt voor continuïteit in aandacht, benadering en kwaliteit. 1.4 De cliënt helpen bij het maken van keuzes en beslissingen. EVV Randvoorwaarden creëren op basis van de normen van verantwoorde zorg m.b.t. veiligheid, geborgenheid, vertrouwdheid. 1.6 Randvoorwaarden creëren op basis van de normen van verantwoorde zorg m.b.t. veiligheid, geborgenheid, vertrouwdheid Helpt de cliënt bij het maken van keuzes en beslissingen, waar de collega verzorgende (dagelijkse zorg) zelf niet uit komt Draagt bij aan de structurele verbetering van systemen, kwaliteit en cultuur rond het aanbod van zorg en leefomstandigheden, door de instelling / organisatie Geeft adequate palliatieve zorg en stervensbegeleiding, gericht op zowel lichamelijk welbevinden (medische zorg) als psychosociale en geestelijk welbevinden van de cliënt. Vergelijkbaar proces niet beschreven bij EVV. De GVP biedt ook ondersteuning aan de collega verzorgende. De GVP werkt op structurele manier aan verbetering, terwijl de EVV randvoorwaarden creëert. Vergelijkbaar proces niet beschreven bij EVV. 21

22 EVV GVP Overeenkomst proces Opmerkingen Kerntaak 2 Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega s en vrijwilligers 2.1 Begeleidt collega s en vrijwilligers in hun werk met cliënt met psychogeriatrische aandoeningen. EVV Adviseren en advies vragen aan afgevaardigden van de eigen en andere disciplines. 2.2 Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan collega s, leidinggevenden en vrijwilligers. 2.5 Adviseren en advies vragen aan afgevaardigden van de eigen en andere disciplines. EVV Informeren van cliënt, andere disciplines e.d. (inhoudelijk als ook op het gebied van GVO). Vergelijkbaar proces niet beschreven bij EVV. Proces is in vergelijkbare bewoordingen beschreven bij EVV. 2.4 Zorgen dat de cliënt en zijn systeem en collega s en andere disciplines e.d. over alle relevante informatie beschikken (inhoudelijk als ook op het gebied van GVO) en hen om informatie vraagt. 2.3 Zorgt dat collega s en vrijwilligers over alle relevante informatie beschikken over de psychogeriatrische cliënt. Het proces komt beperkt overeen; bij GVP wordt er gelet op de psychogeriatrische achtergrond van de cliënt. 22

23 EVV Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van verbetervoorstellen (protocollen, maatregelen e.d.) op het gebied van zorgverlenings, beleid en werkmethoden (in MDO, afdelingsoverleg e.d.). 2.7 Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van verbetervoorstellen (protocollen, maatregelen e.d.) op het gebied van zorgverlenings, beleid en werkmethoden (in MDO, afdelingsoverleg e.d.). 2.4 Versterkt de professionalisering van collega s en geeft voorlichting aan vrijwilligers op het gebied van stadia en uitingsvormen van dementie, benaderingswijzen, dilemma s, de aanpak waarvoor in deze instelling is gekozen en specifieke procedures. Hierbij wordt mogelijk samengewerkt met externe deskundigen. De GVP versterkt de professionalisering op het gebied van psychogeriatrie, terwijl de EVV een bijdrage levert aan de professionalisering d.m.v. verbetervoorstellen. 23

24 EVV GVP Overeenkomst proces Opmerkingen Kerntaak 3 Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten. 3.1 Ondersteunt en begeleidt mantelzorgers in de omgang met de psychogeriatrische cliënt. 3.2 Geeft voorlichting aan mantelzorgers over stadia en uitingsvormen van dementie, en de omgang met de psychogeriatrische cliënt. EVV Informeren van cliënt, andere disciplines e.d. (inhoudelijk als ook op het gebied van GVO). 3.3 Helpt en adviseert mantelzorgers bij het 2.4 Zorgen dat de cliënt en zijn systeem en maken van keuzes rond de woon en collega s en andere disciplines e.d. over alle verzorgingssituatie van de cliënt. relevante informatie beschikken (inhoudelijk als ook op het gebied van GVO) en hen om informatie vraagt. 3.4 Ondersteunt mantelzorgers bij het rouwverwerkingsproces. Vergelijkbaar proces niet beschreven bij EVV. Vergelijkbaar proces niet beschreven bij EVV. Het proces komt beperkt overeen; bij GVP wordt er gelet op de psychogeriatrische achtergrond van de cliënt. Vergelijkbaar proces niet beschreven bij EVV. 24

25 BIJLAGE 2 Overzicht van competenties EVV en GVP Overzicht competenties EVV en GVP EVV 2003 GVP 1. Informatie verzamelen t.b.v. zorgplan De EVV is in staat om op adequate wijze informatie (over ziektebeelden, gezondheidsproblemen, wonen, welzijn, verenigingen e.d.) over de cliënt te verzamelen, te selecteren en te interpreteren en deze als input te gebruiken voor het zorgplan. 2. Zorgplan De EVV is in staat om op adequate wijze een methodisch verantwoord zorgplan voor en met de cliënt (en) op te stellen, te bewaken, te evalueren en bij te stellen conform de procedures. 3. MDO De EVV is in staat om op adequate wijze vanuit een op samenwerkingsgerichte houding de door de cliënt gevraagde zorg in het multidisciplinaire overleg (MDO) voor te bereiden en te participeren in het MDO. 4. Coördineren zorg De EVV is in staat om op adequate wijze de (multi)disciplinaire zorg te coördineren ten behoeve van een efficiënt zorgproces en daarbij rekening te houden met protocollen. 1. Cliëntgerichte zorgvisie De EVV is in staat om het gewone leven van de cliënt en de kwaliteit hiervan centraal te stellen en de te leveren zorg als een ondersteuning hieraan te zien. 2. Inzicht in randvoorwaarden De EVV is in staat om inzicht te krijgen in relevante wettelijke en organisatorische bepalingen om een duidelijk beeld te hebben van de randvoorwaarden waarbinnen de zorg wordt verleend. 3. Informatie verzamelen De EVV is in staat om informatie over de cliënt te verzamelen, te selecteren en te interpreteren en deze als input te gebruiken voor het zorgleefplan. 4. Zorgleefplan De EVV is in staat om in dialoog met de cliënt, zijn systeem, collega s en andere disciplines een methodisch verantwoord zorgleefplan voor en met de cliënt(en) op te stellen, te evalueren en bij te stellen conform de procedures. 1. Zorg voor kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten De GVP is in staat de kwaliteit van het leven van de psychogeriatrische cliënt centraal te (laten) stellen en hiervoor de voorwaarden en omstandigheden te (laten) scheppen. 2. Communicatie met psychogeriatrische cliënten De GVP is terdege bekend met de aspecten van communiceren met de psychogeriatrische cliënt en is in staat in de praktijk optimaal gebruik te maken van de verschillende manieren om met de cliënt te communiceren; de GVP kan op dit gebied voorbeeldgedrag laten zien aan collega s, mantelzorgers, en vrijwilligers en adviseren over de communicatie middels het zorgleefplan of rechtstreeks. 3. Informatie verzamelen De GVP is in staat informatie te verzamelen over de psychogeriatrische cliënt uit verschillende bronnen en door eigen observaties en de informatie en de waarnemingen te registreren en te interpreteren in het kader van het geestelijk en fysiek welbevinden en de mogelijkheden en onmogelijkheden van een cliënt. De GVP kan de verkregen informatie en inzichten systematisch en duidelijk delen met collega s. 4. Organisatie van de zorg De GVP is bekend met de verschillende woon en zorgvoorzieningen en organisaties voor de psychogeriatrische cliënt in het Nederlandse zorgstelsel, evenals met de relevante wet en regelgeving, de methodes van financiering en interne procedures van de eigen organisatie. 25

26 5. Bewaken continuïteit uitvoering zorgplan De EVV is in staat om op adequate wijze de continuïteit te bewaken van de uitvoering van het zorgplan van de cliënt(en) aan wie zij is toegewezen. 6. Communicatie en onderhandelen De EVV is in staat op adequate wijze zo te communiceren en te onderhandelen (met cliënt / naaste relaties, collega s, andere disciplines en derden) dat de communicatie een bijdrage levert aan een optimaal zorgverleningsresultaat. 7. Zorgdragen welzijn in woon/leefklimaat De EVV is in staat om op een adequate wijze zorg te dragen voor het welzijn in het woon/leefklimaat van een groep cliënten. 5. Zorg coördineren De EVV is in staat om op adequate wijze de (multi)disciplinaire zorg te coördineren ten behoeve van een efficiënt zorgproces en daarbij rekening te houden met protocollen. 6. Multidisciplinair overleg De EVV is in staat om vanuit een op samenwerking gerichte houding de door de cliënt gevraagde zorg in het multidisciplinair overleg (MDO) voor te bereiden en te participeren in het MDO. 7. Communicatie en onderhandelen De EVV is in staat zo te communiceren en te onderhandelen (met de cliënt en zijn systeem, collega s, vrijwilligers, andere disciplines) dat de communicatie een bijdrage levert aan een optimaal zorgverleningsresultaat. 5. Werkoverleg, multidisciplinair overleg (MDO) De GVP is in staat de beschikbare informatie over de psychogeriatrische cliënt in het MDO aan de orde te stellen en met collega s en vertegenwoordigers van relevante andere disciplines te evalueren en af te stemmen over de verleende en benodigde zorg. 6. Problemen signaleren en oplossen De GVP is in staat op basis van informatie over en observatie van de psychogeriatrische cliënt problemen te signaleren, oplossingen te bedenken en uit te voeren of te laten uitvoeren. Zij kan daar waar de problemen de eigen ruimte en mogelijkheden te boven gaan doortastend relevante derden inschakelen. 7. Zorgvernieuwing en beleid De GVP heeft het vermogen een actieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de vernieuwing van de zorg voor en het beleid rond de psychogeriatrische cliënt, in de eigen organisatie; de GVP kan met professionals in het werkveld communiceren over zorgvernieuwing en beleid op dit gebied. 26

27 8. Cliëntgerichtheid De EVV is in staat om op adequate wijze vanuit het perspectief en de behoefte van de cliënt te reageren op wensen, vragen, klachten e.d. 9. Signaleren problemen en problemen oplossen De EVV is in staat om op adequate wijze zelfstandig problemen in het zorgproces te signaleren, in te spelen op onvoorziene omstandigheden en maatregelen te nemen om deze te beheersen. 10. Doelstellingen / beleid instellingen De EVV is in staat op adequate wijze functionele relaties te onderhouden in de instelling en vanuit haar eigen professioneel handleen feedback te leveren aan verbetervoorstellen op het gebied van zorgverlening en werkmethoden. 8. Bewaken uitvoering zorgleefplan De EVV is in staat om de uitvoering van het zorgleefplan te bewaken van de cliënt aan wie zij is toegewezen. 9. Bewaken van de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep De EVV is in staat om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep. 10. Signaleren problemen en problemen oplossen De EVV is in staat om zelfstandig problemen in het zorgproces te signaleren, in te spelen op onvoorziene omstandigheden en maatregelen te nemen om deze te beheersen. 8. Beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit) De GVP is in ruime mate vakbekwaam en nauwkeurig in alle voorkomende activiteiten bij de dagelijkse verzorging van de psychogeriatrische cliënt op een dusdanig niveau, dat zij al deze werkzaamheden aan collega s, leerlingen, mantelzorgers en vrijwilligers kan laten zien en toelichten. 9. Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie De GVP heeft kennis van psychogeriatrische aandoeningen en de voorkomende combinaties hiervan met somatische en andere psychische aandoeningen. De GVP kent de consequenties daarvan voor het geestelijke en fysieke welbevinden en het gedrag van de psychogeriatrische cliënt. De GVP is als verzorgende in staat deze kennis te vertalen naar leef, woon en zorgvoorzieningen en interventies. 10. Professionalisering en begeleiden van collega s en vrijwilligers De GVP is in staat om, gebruikmakend van ontwikkelingen, ervaring, kennis en inzichten, collega s en vrijwilligers te begeleiden in hun dagelijkse werk en te helpen zich te ontwikkelen in de zorg voor de psychogeriatrische cliënt. 27

28 11. Rapportage De EVV is in staat om op adequate wijze conform de procedure een rapportage te maken die inzicht verschaft in het verloop van het zorgplan van de cliënt en de gemaakte afspraken. 12. Loopbaanontwikkeling De EVV is in staat op adequate wijze de eigen leerbehoefte aan te geven en te werken aan de verdere ontwikkeling van benodigde competenties teneinde haar loopbaan te ontwikkelen. 13. Professionalisering De EVV is in staat om op adequate wijze gebruikmaken van nieuwe ontwikkelingen en ervaring, kennis en inzichten over te dragen aan collega s en daarmee een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van de beroepsuitoefening. 11. Rapportage en evaluatie van het zorgproces De EVV is in staat om conform de procedure een rapportage te maken die inzicht verschaft in het verloop van het zorgleefplan van de cliënt en de gemaakte afspraken. 12. Zorgvernieuwing en beleid De EVV is in staat functionele relaties te onderhouden in de zorgorganisatie en vanuit haar eigen professioneel handelen feedback te geven en een bijdrage te leveren aan verbetervoorstellen op het gebied van zorgverlening, beleid en werkmethoden. 13. Loopbaanontwikkeling De EVV is in staat de eigen leerbehoefte aan te geven en te werken aan de verdere ontwikkeling van benodigde competenties teneinde haar loopbaan te ontwikkelen. 14. Professionalisering De EVV is in staat om gebruikmakend van nieuwe ontwikkelingen en ervaring, kennis en inzichten over te dragen aan collega s, studenten, mantelzorgers en vrijwilligers en daarmee een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van de beroepsuitoefening. 11. Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers De GVP is in staat met mantelzorgers van de psychogeriatrische cliënt in het algemeen en wettelijke vertegenwoordigers in het bijzonder af te stemmen over de leef en woonomstandigheden en de zorg van de psychogeriatrische cliënt. De GVP kan de mantelzorgers adviseren en mentale ondersteuning bieden. 28

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Gespecialiseerd

Kwalificatieprofiel Gespecialiseerd ThemaBulletin GVP Oktober 2010 Postbus 1329 6501 BH Nijmegen Kwalificatieprofiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Vorig jaar is het kwalificatieprofiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie(GVP)

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

PROFIEL. gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Auteurs

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) BTSG heeft een aanvraag voor erkenning van deze opleiding (zie www.vvtopleidingen.nl) ingediend. Naar verwachting

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Functiebeschrijving persoonlijk begeleider (FWG 40) A. Plaats in de organisatie

Functiebeschrijving persoonlijk begeleider (FWG 40) A. Plaats in de organisatie Functiebeschrijving persoonlijk begeleider (FWG 40) Voor de persoonlijk begeleider is als basis de functiebeschrijving van verzorgende IG van toepassing. * Deze functiebeschrijving is niet van toepassing

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Opleiding. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Opleiding. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Branche erkende opleiding GVP De GVP ontwikkelt zich tot een expert en adviseur in de organisatie met betrekking tot psychogeriatrische cliënten en

Nadere informatie

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleiding GVT Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door Benadering vanuit praktijksituaties naar uitwisseling aangevuld met theorie. Door deze drie stappen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith van

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatiebrochure Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatiebrochure Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) In nauwe samenwerking tussen een aantal trainers, organisaties

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Basisarrangement 7. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 7. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 7 (ZZP VV7) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Samenvatting rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot

Samenvatting rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot Samenvatting rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte opleiding tot Kraamverzorgende 2015 1 Aanleiding Als resultante van

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Beroepscompetentieprofiel Verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Colofon Titel : Beroepscompetentieprofiel Verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Adviescommissie : Adviescommissie

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Basisarrangement 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 5 Dit basisarrangement is bestemd voor

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Basisarrangement 8. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 8. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 8 (ZZP VV8) Voor elkaar WoonZorgcentra

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding Branche erkende opleidingen Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Een korte inleiding op de verschillende branche opleidingen Algemeen over de branche

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige is ontleend

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft

Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft Trudy Wiersma Joost Philipsen Match2Learn Friesland College Wat gaan we doen? Informatie over de praktijkcasus Onze

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN Datum 16 juli 2015 Versie 1.0 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Inhoudsopgave Examens Kerntaak 1 & 2... 3 Examens VVT... 6 Examens GHZ... 7 Examens

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige is

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Mantelzorg beleid KSW (kleinschalige woonvoorzieningen)

Mantelzorg beleid KSW (kleinschalige woonvoorzieningen) Mantelzorg beleid KSW (kleinschalige woonvoorzieningen) mei 1 2017 Uiteenzetting van de wijze waarop de ZorgSpecialist in de kleinschalige woonvoorzieningen samenwerkt met de mantelzorger De mantelzorger

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk

Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Doorkijkje naar toekomstige wet- en regelgeving in het kader van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Huidige wet- en regelgeving Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen ZW 8-8 Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Schooljaar 2013-2014 Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & W Als je je graag inzet voor anderen elzijn

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Het actuele EVV profiel centraal tijdens EVV conferentie van 29 oktober 2008

Het actuele EVV profiel centraal tijdens EVV conferentie van 29 oktober 2008 Het actuele EVV profiel centraal tijdens EVV conferentie van 29 oktober 2008 Op 29 oktober 2008 organiseerde de Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid Verpleeg- en Verzorgingshuizen( SAB- V&V) alweer de derde

Nadere informatie

Basisarrangement LG1

Basisarrangement LG1 Basisarrangement LG1 Lichamelijk gehandicapt Wonen met enige begeleiding en enige verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 1 (ZZP LG1) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement LG1 Dit

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Basisarrangement 4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 4 (ZZP VV4)

Basisarrangement 4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 4 (ZZP VV4) Basisarrangement 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 4 (ZZP VV4) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 4 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Profielschets Verpleegkundige

Profielschets Verpleegkundige Profielschets Verpleegkundige 1.1. Kern van de functie Het analyseren, interpreteren, plannen en vervolgens coördineren van de zorgvraag overeenkomstig de gestelde instructies en richtlijnen en de wensen

Nadere informatie

Organiseren van zorg Niveau 3

Organiseren van zorg Niveau 3 Antwoorden stellingen Organiseren van zorg Niveau 3 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Het zorgproces 1. De holistische mensvisie gaat uit van de hele mens. Lichamelijke, psychische en sociale aspecten

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider A

Functiebeschrijving begeleider A Functiebeschrijving begeleider A 1. Doel van de functie De begeleider A regisseert en coördineert de zorg en begeleiding van de toegewezen cliënten en biedt begeleiding bij wonen, werken en welzijn aan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G.

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. Organisatie : Stichting Vrijwaard Dienst : Zorgdienst Datum : 31 juli 2012 Versienummer : 2.1 KERN/DOEL VAN DE FUNCTIE: Het in continudienst leveren van verzorging

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Functiebeschrijving Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Verpleging Functie: Integraal manager: Regiomanager Verpleging Vastgesteld door directeur d.d.: 12 maart 2004 Peildatum:

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

Signalering in de palliatieve fase

Signalering in de palliatieve fase 17 maart 2015 Signalering in de palliatieve fase Denk- en werkmethode voor verzorgenden Karin Willemse Gespecialiseerd wijkverpleegkundige Oncologie & Palliatieve zorg Consulent palliatieve zorg NHN en

Nadere informatie