EVOLUEREN NAAR EEN HRM- GEÏNTEGREERD WELZIJNSBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVOLUEREN NAAR EEN HRM- GEÏNTEGREERD WELZIJNSBELEID"

Transcriptie

1 Seminarie HRM & Welzijn voor de publieke sector EVOLUEREN NAAR EEN HRM- GEÏNTEGREERD WELZIJNSBELEID HOE KPI S GENEREREN AAN DE HAND VAN EEN PRAKTISCH WELZIJNSPLAN?

2 2 (R)EVOLUTIE

3 WELZIJN Stand van zaken Welzijnswet 4 augustus 1996 Evolutie wetgeving: zuiver repressief proactief Aantal arbeidsongevallen Dynamisch risicobeheersingssysteem een aantal statements Publieke sector: plannenmaatschappij Beleidsplannen allerhande, maar deze belanden veelal in de kast Filosofie Welzijnswet: GPP = hét beleidsinstrument WG Niet dikwijls door beleidsmakers zien opstellen, gebruiken of lezen 3

4 (R)EVOLUTIE Zichzelf herhalende cyclus Om te overleven als organisatie moet je jezelf een kritische spiegel voorhouden RISICOINSCHATTING Nefaste risico s aanpakken 4

5 (R)EVOLUTIE (2) Zeebeving Sendai 2011 Gevolg: tsunami Kernramp Fukushima Risicoinschatting Bescherming tegen aardbeving Bescherming tegen overstroming Geen bescherming tegen tsunami TEPCO Ophouden met bestaan (staatseigendom) 5

6 (R)EVOLUTIE (3) DIJKVERSTERKING Oostende jarige storm Nederland jarige storm 6

7 (R)EVOLUTIE (4) RISICOINSCHATTING Risicoanalyse RA Persoonsgebonden inschatting Subjectief Risico-inventarisatie & - evaluatie RIE Objectiveren Door kwantificeren van risico s Riskmanagement RM Uw risico s gebruiken als beleidsinstrument 7

8 (R)EVOLUTIE (5) EVOLUTIE NAAR RISICOMANAGEMENT ESENER STUDIE OSHA Conclusies 85% van de managers stelt dat een werkend welzijnsbeleid een grote positieve impact heeft op de organisatie In organisaties met minder dan 150 WN s is er weinig tot geen welzijnsbeleid aanwezig Vandaar de nood aan ondersteuning door externe expertise Aanwezigheid van een intern preventieadviseur maakt een groot verschil Ook de participatie van werknemers blijkt een succesfactor te zijn Bij een sterke betrokkenheid van het hoger management (leiderschap) is er 10x meer kans op een goed Welzijnsbeleid 8

9 (R)EVOLUTIE (6) ESENER (2) Bijkomende rikkels voor aanpak Welzijnsbeleid Argumenten voor aanpak Welzijnsbeleid Grootste barrières bij aanpak Welzijnsbeleid 9

10 TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN 10

11 UITDAGINGEN FINANCIEEL MOEILIJKE TIJDEN Economische crisis 2008 & 2011 laat zijn sporen na Gemeentekrediet/Dexia Billijke vergoeding DNB (daling bij Imewo van 6% in 2011 tov 2010) Hogere uitgaven Hogere loonuitgaven (gros vh budget LRB) Pensioenen: Herziening van financiering pensioenen vastbenoemden 2 e pensioenpijler voor contractuelen 11

12 UITDAGINGEN (2) VERDOKEN DIRECTE KOSTEN Personeelskost (opgenomen in begroting) Kost werknemer Gemiddeld 200 /dag Politie 250 /dag (cfr. Federale Politie) Afwezigheid door arbeidsongevallen Gemiddelde ernstgraad voor LRB = 0,55 Op organisatie van 100 WN s = 89 verloren dagen 89 x 200 = /jaar Ziekteverzuim Gemiddeld 5,85% België Op 100 WN s: 5,85 x 220 dagen x 200 = /jaar Daling met 0,5% betekent een winst van

13 VERDOKEN DIRECTE KOSTEN Personeelskost (opgenomen in begroting) Kost werknemer Gemiddeld 200 /dag Politie 250 /dag Afwezigheid door ongeval Vb. 50 dagen/jaar 50 x 200 = /jaar Ziekteverzuim DIRECTE KOSTEN INDIRECTE KOSTEN = 4 x Gemiddeld 5,85% België DIRECTE Op 100 WN s: 5,85 x 220 KOSTEN dagen x 200 = /jaar Daling met 0,5% betekent een winst van UITDAGINGEN (3) VERZEKERD - medische kosten - apothekerskosten - hospitalisatie - lonen / wedden (begrensd en 90%) - rentes bij BO/dodelijk ongeval -... NIET VERZEKERD - EHBO - stilstand machines - productieverlies, storingen (SO, collega s die het werk stoppen of trager werken om het voorval te bespreken) - vervangen van personen - beschadiging goederen - doorbetalen sociale lasten - AO-onderzoek - preventiemaatregelen - administratie, aangifte - boetes (o.a. door niet tijdig leveren) - imagoverlies 13 Preventie betaalt zichzelf!

14 UITDAGINGEN (4) VERGRIJZING Vergrijzing van de bevolking Hogere kosten Pensioenen OCMW-bijdragen Vergrijzing van de arbeidsmarkt Verhogen werkzaamheidsgraad Verhoging volwaardige job voor mensen op actieve leeftijd Maar demografisch is er een toekomstige inkrimping arbeidsmarkt FOD Sociale Zekerheid: Met bijna 30% werkende 50-plussers zijn het openbaar bestuur en het onderwijs de meest vergrijsde sectoren. Zij zullen geconfronteerd worden met een nakende golf van natuurlijk verloop. Komende decennia instroom < uitstroom 14

15 UITDAGINGEN (5) BRON: 15

16 16 UITDAGINGEN (6)

17 UITDAGINGEN (7) WERKBAARHEIDSGRAAD Sociaal Economische Raad Vlaanderen Werkbaarheidsmonitor Conclusies Lichte stijging van werkbaarheidsgraad tussen 2004 &

18 UITDAGINGEN (8) WERKBAARHEIDSGRAAD Conclusies (2) Werkbaarheidsrisico s 18

19 UITDAGINGEN (9) WERKBAARHEIDSGRAAD Conclusies (3) Benchmark Vlaanderen algemeen 19

20 UITDAGINGEN (10) WAR FOR TALENT GET Studie VOKA, TRENDS & KNACK 4/5 werkzoekenden denken dat ondernemingen talent probeert te binden door retentiebeleid (eigenlijk dus KEEP ipv GET) 72% werkzoekenden vindt dat te weinig ondernemingen strategisch omgaan met HR-beleid KEEP Jobhoppen Studie Jobat leerde dat binnen de publieke sector 35% van plan is een andere job te zoeken 20

21 UITDAGINGEN (11) WAR FOR TALENT De huidige/toekomstige werknemer kiest zijn werkgever en niet meer andersom 21

22 UITDAGINGEN (12) NIEUWE LEGISLATUUR OPMAAK MEERJARENPLAN SAMENWERKINGEN GEMEENTE-OCMW ECG-enquête: Eerder beperkt op dit moment: ca 25% Wel reeds een meerderheid waar OCMW-voorzitter toegevoegd schepen is: ca 73% Grootste samenwerking qua Welzijn op het Werk (interne preventieadviseur): 36% Bron: Gemeenschappelijke boekhouding RPR 22

23 UITDAGINGEN (13) BELEIDS- & BEHEERSCYCLUS COPERNICUS-hervorming No way back sinds 2000 Verbeteren kwaliteit dienstverlening TIMING BBC in werking vanaf financieel boekjaar /1/2011: 45 BESTUREN (gemeenten, OCMW s, provincies) 1/1/2012: 42 BESTUREN 1/1/2013: 171 BESTUREN ANNO EIND 2012 OMGEVINGSSCANS CAF-ANALYSES (Common Assessment Framework) EFQM-MODEL (European Foundation for Quality Management) 23

24 24 TWEESPRONG

25 WELZIJNSVISIES VISIE 1 - REACTIEF GEEN ECHT WELZIJNSBELEID AANWEZIG KENMERKEN Bewust of onbewust Welzijn wordt gelijkgesteld met veiligheid Andere disciplines (gezondheid, ergonomie, hygiëne, psychosociale aspecten) worden stiefmoederlijk behandeld Vakjesmentaliteit (volledige verantwoordelijkheid ligt bij intern preventieadviseur) HL (Hiërarchische Lijn) eerder afwachtend ipv voortrekker Intern preventieadviseur dikwijls een bijkomende taak (niet voorzien op organigram) Zonder meer volgens de letter van de wet TOEKOMST Weinig toekomstperspectief, zeker met de uitdagingen die voor ons liggen Zal een last blijven (ook financieel) 25

26 WELZIJNSVISIES (2) VISIE 2 PROACTIEF WELZIJNSBELEID = EEN VAN DE KERNWAARDEN VAN UW ORGANISATIE KENMERKEN Welzijn vormt een rode draad (vb. agendapunt op het MAT) Alle disciplines worden evenwaardig behandeld Dienstoverschrijdend HL (inclusief CBS) kent en vervult zijn taken & verantwoordelijkheden HL (Hiërarchische Lijn) fungeert als voorbeeldfunctie Iedereen wordt betrokken bij het beslissingsproces (overlegmodel) Intern preventieadviseur is volop gekend, gesteund & bevraagd Intern preventieadviseur is gedefinieerd in personeelsplan & krijgt de nodige tijd Volgens de filosofie van de wet TOEKOMST Welzijn als hoeksteen van het beleid zal de uitdagingen tot een goed einde brengen Welzijn is een investering 26

27 WELZIJNSVISIES (3) DE KEUZE IS AAN U 27

28 WELZIJNSVISIES (4) OF TOCH NIET GEDWONGEN (R)EVOLUTIE NAAR HRM-GEÏNTEGREERD WELZIJNSPLAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN = STRIKTE MINIMUM Moeten zonder meer uitgevoerd worden Moet niet meer door management (mandatarissen & ambtenaren) opgevolgd worden In concreet actieplan (zeg maar oud globaal preventieplan) Alle disciplines worden evenwaardig behandeld WELZIJNSPLAN Overstijgt globaal preventieplan (GPP is er onderdeel van) Legt een beperkt aantal SMART-doelstellingen op: Specifiek Meetbaar Aanvaardbaar Realistisch Tijdsgebonden 28

29 29 INZETBAARHEID

30 INZETBAARHEID HRM-GEÏNTEGREERDE AANPAK SECUREX HEALTH & SAFETY Klassieke werking Externe Dienst Preventie & Bescherming overstijgen Continu verbeterproces, maar basisgedachte blijft WERKNEMERS INZETBAAR HOUDEN WIN-WIN Als WN zich goed in zijn vel voelt, zal hij beter functioneren & eerder geneigd zijn te blijven Organisatie is gebaat bij volledige bezetting Collega s zijn hier ook bij gebaat Uw externe klanten dus ook 30

31 31 INZETBAARHEID (2)

32 INZETBAARHEID (3) PROCESSCHEMA INZETBAARHEID 32

33 33 DOELSTELLINGEN

34 DOELSTELLINGEN METEN = WETEN VOORZICHTIG MET CIJFERS! 1 =? 34

35 DOELSTELLINGEN 0 = 0 35

36 DOELSTELLINGEN 1 x 0 = 7 x 0 36

37 DOELSTELLINGEN 1 x (1-1) = 7 x (1-1) 37

38 DOELSTELLINGEN 1 x (1-1) = 7 x (1-1) 38

39 DOELSTELLINGEN 1 = 7 39

40 DOELSTELLINGEN (2) KEY PERFORMANCE INDICATOREN KENMERKEN Meten van doelstellingen binnen een referentiekader Kijkt naar het verleden Eigenlijk dus geen toekomstvoorspeller Dilemma: Niet te veel KPI s bepalen (overzicht, werklast) Niet te weinig KPI s bepalen (neveneffect: verwaarlozing niet-gedefinieerde aspecten) VOORBEELDEN Aantal arbeidsongevallen per periode Gemiddelde leeftijd van personeelsleden die op pensioen gaan Aantal langdurig afwezigen door overbelasting locomotorisch stelsel/totaal aantal personeelsleden Ziekteverzuim (%) 40

41 DOELSTELLINGEN (3) KEY RISK INDICATOREN KENMERKEN Ontstaan in financiële wereld (na bankencrisis 2008) Houdt rekening met het risico van de SMART-doelstelling Kijk op de toekomst, dus sterker als instrument voor risicomanagement Rekening houden met de haalbaarheid (ROI), reeds bij het bepalen van de KRI VOORBEELDEN Het aantal werknemers met kritische vaardigheden dan binnen bepaald aantal jaar met pensioen gaat. De verhouding van oudere werknemers tov totaal aantal werknemers. Tendens in klachten van klanten (burgers): geeft een beeld over de kwaliteit van de dienstverlening Tendens in medewerkersmotivatie: wantrouwen & frustraties omdraaien kost veel tijd & moeite Verloop van positief geëvalueerde personeelsleden 41

42 DOELSTELLINGEN (4) SAFETY PERFORMANCE INDICATOREN KENMERKEN Eigenlijk een KPI, maar toegespitst op health & safety Ontstaan in procesveiligheid, maar perfect toepasbaar voor andere disciplines VOORBEELDEN Communicatie: frequentie van veiligheidsvergaderingen. Frequentie van TBM Feedback: aantal werknemers die geëvalueerd worden op veiligheid. Aantal beantwoorde of gevolgde verbeteringsvoorstellen tov van totaal aantal (%) Probleemidentificatie: aantal werkplaatsobservaties per periode. Aantal uitgevoerde arbeidsongevalanalyses tov totaal aantal arbeidsongevallen (%) Veiligheidspromotie: aantal veiligheidsvergaderingen bijgewoond door hoger management. Aantal opleiding aangaande veiligheid Verantwoordelijkheid: % van uitgevoerde preventiemaatregelen binnen voorziene tijd Veiligheidsbewustzijn: % aanwezigheden op veiligheidsvergaderingen 42

43 DOELSTELLINGEN (5) POSITIVE PERFORMANCE INDICATOREN KENMERKEN Maatstaf voor de acties die een organisatie nam om doelstellingen te bereiken Meet dus de acties (werkplaatsobservaties, opleidingen) ARE WE DOING THINGS RIGHT? Niet de effecten (aantal arbeidsongevallen) ARE WE DOING THE RIGHT THINGS? VOORBEELDEN Risicomanagement: % gerapporteerde incidentonderzoeken. % uitgevoerde werkplaatsobservaties Uitvoering: % uitgevoerde preventiemaatregelen. % uitgevoerde verbetervoorstellen Participatie: % uitgevoerde vergaderingen met veiligheid op agenda. % aanwezigheden op dergelijke vergaderingen. Aanbreng nieuwe agendapunten aangaande veiligheid 43

44 DOELSTELLINGEN (6) WHAT S IN A NAME WELKE INDICATOR EIGENLIJK OM HET EVEN HOE JE HEM NOEMT ALS UW INDICATOR MAAR SMART IS VOOR UW ORGANISATIE ONMOGELIJK VOLLEDIG ONAFHANKELIJK TE ZIEN VAN MENSELIJKE BEÏNVLOEDING DUS TE BEPALEN OP BASIS VAN UW RISICOMANAGEMENT (WELZIJN) TE BEPALEN DOOR DE JUISTE MENSEN BINNEN UW ORGANISATIE (PARTICIPATIE ALLE BETROKKENEN) NIET OVERDRIJVEN IN AANTAL WAAR? ZEKER TE DEFINIËREN OP HET HOOGSTE NIVEAU (MANAGEMENT) OOK NIET VERWAARLOZEN OP ALLE LAGERE ECHELONS HL maatregelen WN effecten 44

45 DOELSTELLINGEN (7) VISUALISEREN VOOR ELKE NIVEAU HULPMIDDELEN (TOOL, DASHBOARD) 45

46 46 CONCLUSIE

47 CONCLUSIE TOEKOMST VAKJESMENTALITEIT ZAL NEFAST ZIJN DOMEINOVERSCHRIJDEND WERKEN = VEREISTE HRM & WELZIJN VORMEN EEN GEHEEL UW WERKNEMERS (HUIDIGE & AANSTAANDE) = INTERNE KLANT ZAL AANPASSINGEN VRAGEN => CULTUURWIJZIGING BEPALENDE FACTOREN LEIDERSCHAP BETROKKENHEID WN GEDRAG BETROKKENEN 47

48 Gewenst gedrag TENDENSEN (1) GEDRAG BEHAVIOUR BASED SAFETY Positieve Bekrachtiging (De Ik Wil -Kromme) Compliance Performance Negatieve Bekrachtiging - (de Ik Moet - Kromme) Tijd 48

49 TENDENSEN (2) NUDGES TIJD VAN KLEINE VERANDERINGEN SAMEN WERKEN AAN VERBETERING VIA KLEINE STAPJES 49

50 TENDENSEN (3) CULTUUR BETROKKENHEID/IMPACT 50

51 TENDENSEN (4) RISICOHOMEOSTASE RISICOGEDRAG VOOR & NA INVOEREN VAN EXTRA MAATREGELEN RISICOHOMEOSTASE = EFFECT WAARBIJ WE DE NEIGING HEBBEN ONS GEDRAG AAN TE PASSEN ALS REACTIE OP WAARGENOMEN RISICOVERANDERINGEN STREVEN NAAR OPTIMAAL RISICONIVEAU BEÏNVLOEDINGSFACTOREN: Zelf invloed kunnen uitoefenen Acceptatie als gevolg van eigen fout tov anderen Vrijwillige blootstelling Eigen ervaringen 51

52 OPPORTUNITEIT ROP RETURN ON PREVENTION STUDIE VAN EU-OSHA & DGUV 52

53 53 SECUREX

54 SECUREX (2) H&S online Toekomstige IPA = manager Volledig online softwarepakket voor opvolging van risicomanagement (unicum) Gezondheidsbeleid Gezondheidscoaches Gratis fruit op werkvloer via fiscus (vrijgesteld sociaal voordeel & beroepskosten) Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (45+) CAO 104 (momenteel niet voor publieke sector) 54

55 CONCLUSIE INSTINKER DELEN DOOR 0 = ONEINDIG TYPEREND VOOR DEZE TIJDEN IS NIET DE VERANDERING, MAAR DE SNELHEID VAN VERANDERING AFWACHTEN IS DUS ABSOLUUT NEFAST, DE TIJD VAN HANDELEN IS 55

56 BEDANKT! DIRK VAN DE WALLE Senior Consultant Health & Safety - Preventieadviseur Ingenieur niveau

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Finaal eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 INHOUD 5 6 13 27 37 45 51 55 61 65 1. INLEIDING. MENSEN LANGER AAN HET WERK HOUDEN 2. BOUWSTENEN EN VALSTRIKKEN VOOR EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID. VOOR

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5 LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus 5310 3000 Leuven Tel. + 32 16 37 34 31 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Retentiemanagement in KMO s

Retentiemanagement in KMO s whitepaperfebruari 2011 Retentiemanagement in KMO s Waarom retentiemanagement zo belangrijk is binnen KMO s Hoe bindt u werknemers aan een KMO? Belang van effectief leiderschap binnen het retentiebeleid

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie