Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 RAD / Rijksarchiefinspectie, I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Verwant materiaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...9 Organisatie... 9 Commissies Hoge Colleges van Staat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer...12 Ministerie van Landbouw en Visserij...13 Ministerie van Economische Zaken...14 Ministerie van Buitenlandse Zaken...15 Ministerie van Defensie...16 Ministerie van Justitie Provincies Gemeenten Waterschappen Rijksarchiefdienst Particuliere instellingen Internationale kontakten...23 Overig Ministerie van Financiën...25 Ministerie van Verkeer en Waterstaat...26 Kabinet voor de Nederlandse Antillen en Aruba...27 Ministerie van Binnenlandse Zaken...28 Ministerie van Sociale Zaken...29 Ministerie van Algemene Zaken...30 Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur...31 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen...32

4

5 RAD / Rijksarchiefinspectie, Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Centrale Directie / Rijksarchiefinspectie (CD / RAI) Periode: Archiefbloknummer: O28514 Omvang: 4,40 meter; 37 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Centrale Directie / Rijksarchiefinspectie (CD/RAI) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat voor de periode stukken over de organisatie; diverse commissies en werkgroepen; bemoeienissen met ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen; de Rijksarchiefdienst; particuliere instellingen en internationale kontakten.

6 6 RAD / Rijksarchiefinspectie, Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Centrale Directie / Rijksarchiefinspectie (CD / RAI), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, RAD / Rijksarchiefinspectie, , , inv.nr....

7 RAD / Rijksarchiefinspectie, Verwant materiaal Verwant materiaal

8

9 RAD / Rijksarchiefinspectie, Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N Organisatie. ORGANISATIE. 1 Doos CD/RAI 1. A Gemandateerde bevoegdheden WVC. A Werkprogramma en werkplan. A Notulen afd. Vergaderingen. A Inventarissen Afd. RAI. 2 Doos CD/RAI 2. A Dossierinventaris periode, A.06 Stichting Archiefverzorging. A.07 Illustraties taakomschrijving. A Opleidingsbehoeften Afd. RAI. A.09 Invoering BBRA 1984 t.b.v. medewerkers Afd. RAI. A.10 Procedurebeschrijving bestellingen t.b.v. Afd. RAI, Doos CD/RAI 3. A.11 Implementatie Archeion in het ARA. A.12 Aanschaf boeken.

10 10 RAD / Rijksarchiefinspectie, Commissies. COMMISSIES. 3 Doos CD/RAI 3. B Coördinatiecommissie Algemene Secretarie-Aangelegenheden. B Coördinatiecommissie Algemene Secretarie-Aangelegenheden, Doos CD/RAI 4. B Coördinatiecommissie Algemene Secretarie-aangelegenheden, 1989 B Werkgroep Automatisering Documentaire Informatiesystemen (WGDIS). B Werkgroep Automatisering Documentaire Informatiesystemen (WGDIS). 5 Doos CD/RAI 5. B Werkgroep Semi-statische archieven. B Werkgroep Semi-statische archieven. B Archiefraad/Commissie III (notulen). C.03 Archiefwet, Artikel 13. B.06 Papiercommissie. B.08 Coördinatieoverleg project archiefbeheer BiZa/WVC. 6 Doos CD/RAI Kaderopleiding; bijstelling SOD-opleidingen (Goelema opleidingen).

11 RAD / Rijksarchiefinspectie, Hoge Colleges van Staat. HOGE COLLEGES VAN STAAT. 6 Doos CD/RAI 6. F.01 Tweede Kamer/beheersregels. F.02 Raad van State. F.03 De Algemene Rekenkamer. F.04 Kanselarij der Nederlandse Orden.

12 12 RAD / Rijksarchiefinspectie, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER. 7 Doos CD/RAI. P.1.01 P.1.X P.1.02 Algemeen. Bewerkingsplan. Incidentele vernietiging. 8 Doos CD/RAI 8. P.2.01 D.G. Volkshuisvesting. P.2.04 Rijksgebouwendienst. 9 Doos CD/RAI 9. P.2.02 D.G. Milieuhygiëne. P.2.03 R.P.D. (Rijksplandogische Dienst). P.2.05 K.A.D.O.R.

13 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Landbouw en Visserij. MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ. 10 Doos CD/RAI 10. S.1.01 Algemeen. S.1.X Bewerkingsplannen. S.1.02 Incidentele vernietiging. S.2.01 D.G. Landbouw en voedselvoorziening. S.2.02 D.G. Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg. S.3.01 STIBOKA.

14 14 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Economische Zaken. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN. 11 Doos CD/RAI 11. R.1.01 Algemeen. R.1.02 Incidentele vernietiging. R.2.01 D.G. Energie. R.2.02 D.G. Handel, Ambacht en Diensten., LEEG DOSSIER R.2.03 D.G. Buitenlandse Economische Betrekkingen van het min. van E.Z. R.3.01 Centraal Bureau Statistiek. 12 Doos CD/RAI 12. R.3.02 Dienst van IJkwezen. R.3.03 Rijksgeologische Dienst. R.3.04 Staatstoezicht aan de Mijnen. R.3.05 Rijksnijverheidsdienst. R.3.06 Bureau Industriële Eigendom. --- Door RAI verrichte inspectie., 2 dossiers

15 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Buitenlandse Zaken. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. 12 Doos CD/RAI 12. J.1.01 Algemeen.

16 16 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Defensie. MINISTERIE VAN DEFENSIE. 12 Doos CD/RAI 12. O.1.01 Algemeen., 2 dossiers 13 Doos CD/RAI 13. O.1.02 Incidentele vernietiging. O.1.03 Centraal Archievendepot. O.2.01 D.G. Personeel. O.3.01 Koninklijke Marine. O.3.01 Commandant Zeemacht. O Koninklijke Landmacht. O.3.03 Koninklijke Luchtmacht. 14 Doos CD/RAI 14. O.3.04 Wapen der Koninklijke Marechaussee. O.4.01 Gemandateerde bevoegdheid.

17 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Justitie. MINISTERIE VAN JUSTITIE. 14 Doos CD/RAI 14. K.1.01 Algemeen. K.1.02 Incidentele vernietiging., 2 dossier 15 Doos CD/RAI 15. K.5.01 Arrondisementsrechtbanken (Rechterlijke Macht)., 2 dossiers K.3.01 Vernietigingslijst Raden voor de Kinderbescherming. K.3.02 Vernietigingslijst Verzekeringskamer. K.3.03 Raden van Beroep. 16 Doos CD/RAI 16. K.5.02 Inbewaringgeving noratiële archieven. K.5.03 Overbrenging Registers Burgerlijke Stand. K.5.04 Overdracht overcomplete werken bibliotheken.

18 18 RAD / Rijksarchiefinspectie, Provincies. PROVINCIES. 16 Doos CD/RAI 16. X.00 Provinciale V-lijst. X.01 Verzameldossier Provincie Groningen. X.02 Verzameldossier Provincie Gelderland. X.03 Verzameldossier Provincie Noord-Brabant. X.04 Verzameldossier Provincie Friesland. X.05 Verzameldossier Provincie Utrecht. X.06 Verzameldossier diverse provincies. X.07 Verzameldossier Provincie Noord-Holland.

19 RAD / Rijksarchiefinspectie, Gemeenten. GEMEENTEN. 17 Doos CD/RAI 17. Y.00 Gemeentelijke V-lijst. Y.01 Gemeenten / -A-. Y.02 Gemeenten / -B-. Y.05 Gemeenten / -E-. Y.07 Gemeenten / -G-. Y.08 Gemeenten / -H-. Y.11 Gemeenten / -K-. Y.12 Gemeenten / -L-. Y.16 Gemeenten / -P-. Y.23 Gemeenten / -W-. Y.26 Gemeenten / -Z-.

20 20 RAD / Rijksarchiefinspectie, Waterschappen. WATERSCHAPPEN. 17 Doos CD/RAI 17. Z.01 Waterschappen/Verzameldossier. 18 Doos CD/RAI 18. G.01 Sociaal Economische Raad / Algemene Bedrijfscommissies. G.02 Rijnmond. G.03 Academische Ziekenhuizen., 2 dossiers G.05 Kamers van Koophandel. G.06 Ziekenfondsraad. G.07 Rijksuniversiteiten. 19 Doos CD/RAI 19. G.08 Rijksuniversiteit Leiden. G.09 Produktschap voor Vee en Vlees. G.10 Bedr.schap Alcoholhoudende dranken. G.11 Bedrijfschap Horeca. G.12 V-lijst NWO - ZWO.

21 RAD / Rijksarchiefinspectie, Rijksarchiefdienst. RIJKSARCHIEFDIENST. 19 Doos CD/RAI 19. W.01 Teambesprekingen. W.02 Hulpdepot Schaarsbergen. W.03 Notulen. W.04 Klapper notulen, W.06 Agenda en vergaderstukken. 20 Doos CD/RAI 20. W.05 Notulen en besluitenlijsten. W.07 Inspectie AV-materiaal R.V.D. W.08 Bedrijfseconomisch onderzoek RAD. W.09 Onderzoek Alg. Rekenkamer RAD. W.12 Rapport Kwant. verkorting overbrengingstermijn. W.14 Afscheid Ribberink. W.14 Jaarverslag RAI, 1988 W.13 Nota gevolgen verkorting overbrengingstermijn. W.17 Gedelegeerde toezicht CAS. 21 Doos CD/RAI 21. W.15 Kosten archiefbeheer AW Jaarverslag, 1989, LEEG DOSSIER

22 22 RAD / Rijksarchiefinspectie, Particuliere instellingen. PARTICULIERE INSTELLINGEN. 21 Doos CD/RAI 21. D.01 Verzameldossier A-D. D.02 Verzameldossier E-O. D.05 Verzameldossier Q-T. D.06 Verzameldossier U-Z. D.07 Historische Patiëntendossiers (Nat. Comm. Geestelijke Volksgezondheid).

23 RAD / Rijksarchiefinspectie, Internationale kontakten. INTERNATIONALE KONTAKTEN. 21 Doos CD/RAI 21. E.01 Verzameldossier. E.02 Nederlandse Antillen.

24 24 RAD / Rijksarchiefinspectie, Overig. OVERIG. 22 Doos CD/RAI 22. C.01 Eisen voor inrichting. --- Nota archiefbeleid., LEEG DOSSIER --- Archiefwet Artikel 13., LEEG DOSSIER C.04 KB archiefoverdrachten Rijksadministratie. --- Systeembeheer. --- Opleiding en examens VVA.

25 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Financiën. MINISTERIE VAN FINANCIËN. 23 Doos CD/RAI 23. N.1.01 Algemeen., 2 dossiers N.1.02 Incidentele vernietiging. N.1.03 Verlenen machtiging incidentele vernietiging. 24 Doos CD/RAI Werkgroep vern. fin. bewijss., LEEG DOSSIER N.2.01 D.G. Belastingen. N.3.01 Dienst der Domeinen. N.3.02 Kantoren van de Waarborg. N.3.03 Centrale Beleggingsraad. N.3.04 Waarborgfonds Motorverkeer. N.4.01 Inspecties der Domeinen. N.4.02 Procesregistratie Domeinen.

26 26 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT. 25 Doos CD/RAI 25. Q.1.01 Algemeen. Q.1.02 Incidentele vernietiging. Q.2.01 Rijkswaterstaat. Q.2.02 Staatsbedrijf der PIT. 26 Doos CD/RAI 26. Q.2.03 D.G. Verkeer. Q.2.04 Rijksluchtvaartdienst. Q.2.05 D.G. Scheepvaart en Mar. Zaken. Q.2.06 Rijksdienst IJsselmeerpolder. Q.2.07 Rijksdienst Wegverkeer., leeg dossier Q.4.02 Coördinatiecommissie RWS/CAS. 27 Doos CD/RAI 27. Q.2.01 Commissie Arch. RWS. Q.4.03 Commissie voorbereiding bewerking archieven Waterstaat. Q.4.04 Commissie Deltadienst. Q.5.01 Gemandateerde bevoegdheid.

27 RAD / Rijksarchiefinspectie, Kabinet voor de Nederlandse Antillen en Aruba. KABINET VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA. 28 Doos CD/RAI 28. I.1.01 Kabinet voor Ned. Ant. Zaken.

28 28 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Binnenlandse Zaken. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN. 28 Doos CD/RAI 28. L.1.01 Algemeen. L.1.X Bewerkingsplan. L.1.02 Incidentele vernietiging. 29 Doos CD/RAI 29. L.2.01 D.G. Openbare Orde en Veiligheid. L.2.02 D.G. Binnenlands Bestuur. L.2.03 D.G. Overheidspers.beleid. L.2.04 Directie Overheidsorganisatie. L Centrale Archief Sel.dienst. L CAS/Organisatieonderzoek. 30 Doos CD/RAI 30. L CAS Overleg RAI (studie). L.3.02 Staatsdrukkerij en Uitgeverij. L.3.03 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. L.4.01 Gemandateerde bevoegdheid.

29 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Sociale Zaken. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN. 30 Doos CD/RAI 30. I.1.01 Algemeen. I.1.02 Incidentele vernietiging. 31 Doos CD/RAI 31. T.2.04 D.G. Arbeidsvoorziening. T.2.01 D.G. Arbeidsvoorziening. T.2.02 D.G. Sociale Zekerheid. T Raden van Arbeid. T.2.03 D.G. Alg. Beleidsaangelegenheden. --- Dienst Coll. Arbeidsvoorw., LEEG DOSSIER T Loontechnische Dienst. --- D.G. Arbeid. T Arbeidsinspectie., 2 dossiers T Dienst van het Stoomwezen. T Inspectie van de Havenarbeid. T.3.01 Gemandateerde bevoegdheid.

30 30 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Algemene Zaken. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN. 32 Doos CD/RAI 32. H.1.01 Algemeen. H.1.02 Incidentele vernietiging., 2 dossiers H.1.03 Kabinet Minister-President. H.1.05 Inlichtingendienst Buitenland. H.1.04 Rijksvoorlichtingsdienst. H.1.06 Bureau Wetenschappelijke Raad.

31 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR. 32 Doos CD/RAI 32. U.1.01 Algemeen. 33 Doos CD/RAI 33. U.2.01 D.G. Welzijn., LEEG DOSSIER U.1.02 Incidentele vernietiging. --- Staatstoezicht Volksgezondheid., LEEG DOSSIER U.3.02 Rijkskeuringsdienst van Waren. U.3.03 R.P.I. te Eindhoven. U.3.04 Medisch Tuchtcollege. U.3.05 Rijksmusea. U.3.06 Rijksdienst Monumentenzorg. U.3.07 RIVM Bilthoven. --- RAD Algemeen., LEEG DOSSIER 34 Doos CD/RAI 34. U RAD/Algemeen. U RAD/vern. ex artikel 4 AB., 2 dossiers U RAD/Inbewaargevingen. U Archief Oosterhout/inbew. U RAD/Vervreemdingen. 35 Doos CD/RAI 35. U RAD/RA Noord-Brabant. U RAD/ex artikel 21 AD., 2 dossiers U Instellingen ex artikel 23 AB. U RAD/ex artikel 17 AD.

32 32 RAD / Rijksarchiefinspectie, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. 36 Doos CD/RAI 36. M.1.01 Algemeen. M.1.02 Incidentele vernietiging. M.2.06 Centrale Directies. M.2.05 D.G. Wetenschapsbeleid. 37 Doos CD/RAI 37. M.2.02 D.G. Voortgezet onderwijs. M.2.03 D.G. Hoger onderwijs. M.1.02 D.G. Hoger onderwijs/vaststelling Vernietigingslijsten., 2 dossiers M.2.04 D.G. Diensten en Inspecties. M.2.01 D.G. Basisonderwijs. M.3.03 C.O.B.I.D.O.C. M.3.02 Steinmetzarchief. M.3.04 T.N.O.

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Nummer archiefinventaris: 2.25.20 Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991)

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.19.086 Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Auteur: J.A.A. Bervoets, I. Heidebrink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

3.02.05. Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802. Nummer archiefinventaris: Auteur: H.W.

3.02.05. Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802. Nummer archiefinventaris: Auteur: H.W. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802 Auteur: H.W. Dokkum Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Nummer archiefinventaris: 2.13.185 Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Nummer archiefinventaris: 2.21.391 Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie