Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk"

Transcriptie

1 Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente 24 juni 2015 Naam G.H.A. Bol 27 maart 2014 Zelfstandige zonder personeel per 1 januari 2012 als trouwambtenaar, uitvaartleider, gastspreker, dagvoorzitter, stemacteur en hulp - Sinterklaas (/) Spraakmaker () 40 Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente na beëdiging 19 januari 2012 tot 1 januari 2016 Gemeente Afhankelijk van aantal huwelijken/ge reg. partn. sch P.R. medewerker (vanaf 1 januari 2012) Parochiekern H. Joannes de Doper en parochie H. Augustinus 2 Medewerker, niet bestuurlijk en veelal op projectbasis vanaf 1 januari 2012 zoals lid evenementencommissie Parochiekern H. Joannes de Doper 2 Hulp - Sinterklaas in de maanden november en december Voor winkeliersverenigingen, gemeenten, particulieren in en omgeving ja en nee 6 8 in genoemde maanden Radioprogrammamaker bij RTV op de zondag vanaf 23 september 2012 van uur RTV afdeling radio nee 2 2,5 uur

2 (/) Eindredacteur evenementen RTV afdeling radio vanaf september 2012 RTV afdeling radio nee 1 2 uur en met evenem. een uitloop naar 5 uur Gastpresentator RTV radio RTV afdeling radio Wisselend Columnist Landelijke trouwbladen / trouwwebsites 1 uur Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Teylingen vanaf 1 mei 2013 in tijdelijke dienst tot 1 mei 2015 Gemeente Teylingen Afhankelijk van aantal huwelijken/ge reg. partn. sch Ruach Vocaal Jeugd Ensemble 1 uur Veilig Verkeer Nederland afd. 0,5 uur (secretaris) Matrimonium, vereniging van trouwambtenaren 1-2 uur R. Boland 11 september 2014 Promovendus Universiteit Leiden 40 Mw. A.W. Brul-van Egmond 27 maart 2014 Rijksambtenaar Min. van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 36 Commissielid Sponsorcomm TV de Rijnkanters 2

3 (/) G.G. van Delft 27 maart 2014 Coördinator Facilitaire Dienst D.S.V. locatie Duinrand 38.4 Ouderling Hersteld Hervormde gemeente aan Zee 5 Secretaris Kerkvoogdij Hersteld Hervormde gemeente aan Zee 4 Lid Commissie kerkelijke eenheid Hersteld Hervormde kerk, Veenendaal Variabel Synodelid Hersteld Hervormde kerk Variabel Voorzitter Commissie Fond sanering Triumfatorkerk Variabel Lid moderamen Hersteld Hervormd gemeente aan Zee Variabel G. Diemer 27 maart 2014 Voorzitter Stichting Buren van de Hoftuin, Rijnsburg 0,5 Suppoost Vereniging Spinoza 2 drs. W.J. van Duijn 11 december 2014 Specialist Ouderengeneeskunde Verpleeghuis Overduin (Topaz), Gem. 30 Freelance-schrijver GezinsGids, Utrecht Wisselend Voorzitter Stichting Schuilplaats, Veenendaal Vergoeding/ presentiegeld 6 verg/jaar plus DBactiviteiten

4 (/) BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) Gemeente Wisselend Fractie-adviseur Statenfractie CU&SGP, Den Haag Wisselend Medewerker/presentator RTV, Wisselend Lid Raad van Toezicht Verpleeghuis Salem, Ridderkerk 1 uur p/w Mw. A.H. van Ginkel-Lanting 27 maart 2014 Directeur/eigenaar Lobbyisten.NL 2 J.H. Haasnoot 28 april 2014 Directeur J.H. Haasnoot Interim Management b.v. Wisselend, tussen 20 en 40 uur/week Mw. G.K. Haasnoot-de Mooij 24 juni 2014 Stichting Oekroe Rijnsburg Nihil Stichting Labour Ward CHT, te Wisselend A.Z. van Helden 2 februari 2015 Ambtelijk Secretaris CDA Bestuurdersvereniging 24 Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen Stichting Protestants Christelijke Kinderopvang 1 10 uur per jaar N. van Hoogdalem 27 maart 2014 Adviseur/Regisseur Dynavast / Dynabeheer BV 32 F. Jonkman 3 november 2014 Adviseur (tot ) St. Lijnrijders Belangen, Rijnsburg 8 Voorzitter (tot ) Stuurgroep Historische Atlas Duinen Bollenstreek, Lisse

5 (/) Voorzitter (vanaf ) St. Vrienden van Philadelphia, Amersfoort 2 Mw. Dr. J.N. van Kruistum- Belo 27 maart 2014 Huisarts Huisartenspraktijk H.J. van Duijn, ad Rijn 16 Hoofd NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer + Coördinator Eerstelijns Netwerken Afd. Public Health en Eerstelijns Geneeskunde, LUMC Leiden 20 Vennoot V.O.F. Van Kruistum Wijnen 4 Lid Autorisatiecommissie Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht (vergoeding) 4 uur per maand Lid Raad van Toezicht Stichting Zorg op Noord, Rotterdam 20 uur per jaar Lid Raad van Toezicht Stichting Lijn1 Haaglanden, Voorburg 20 uur per jaar Lid Verenigingsraad Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht (vergoeding) 20 uur per jaar Lid commissie herziening NHG Standaard Niet-traumatische Knieproblemen bij volwassenen Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht (vergoeding) 10 uur per jaar Lid Raad van Advies Atal-Medial medisch-diagnostische centra, Amsterdam (vergoeding) 6 uur per jaar Mw. A. Kuijt-van den Oever 27 maart 2014 Lid Raad v. Toezicht DSV, en Lisse 5 Kerkelijk werk Hervormde Gemeente (PKN) variabel

6 (/) Psycho Pastoraal Begeleider Hervormde Gemeente (PKN) 3 Mw. L.A.J. van der Maden-van Beelen 27 maart 2014 Lid Jeugddienstencommissie, Gereformeerde kerk Valkenburg Wisselend Lid Commissie Bijzondere Diensten, Gereformeerde kerk, Valkenburg Wisselend N. van der Meij 27 maart 2014 Storingsmonteur Alliander NV 40 I.G. Mostert jr. 27 maart 2014 Voorzitter Ledenwerfcommissie Flora Band,Rijnsburg 5 Student docent geschiedenis en staatsinrichting Hogeschool Utrecht FE 30 Educatief begeleider ProDemos, Den Haag 20 Voorzitter Commissie gemeenteschetsen, Bijbelstudiebond, Amersfoort 2x per jaar 1 dag Mw. drs. C.C. Noort-Verhoeff 27 maart 2014 Onderzoeker Algemene Rekenkamer 30 Boekhouder en administrateur Marco Noort Klusbedrijf, Rijnsburg 2 A. Oosterlee 27 maart Mw. A.M. van der Plas 18 mei 2015 Stichting Visserijdagen variabel Mw. I.W. van der Plas-de Groot 27 maart 2014 Hoofd frontoffice/bibliothecaris Bibliotheek 28

7 (/) D. Remmelzwaal 27 maart 2014 Controlecoördinator Belastingdienst te Leiden 36 Voorzitter Diaconie Hersteld Nederlandse Hervormde Gemeente te 1 Lid moderamen (dagelijks bestuur) Centrale kerkenraad Hersteld Nederlandse Hervormde Gemeente te 1,5 Penningmeester en lid moderamen Hersteld Nederlandse Hervormde wijkgemeente Adullam te 1 Voorzitter/jeugdleider Jeugdvereniging Shalom II te (18 plus groep) 2 Voorzitter Jeugdsociëteit De Vuurbaak te 1 Medewerker Zondagschool Het Mosterdzaadje te 1,5 Voorzitter Thuisfrontcommissie Petra Beukers 0,5 G.A.F. Schrijvers 18 maart 2015 Windows system specialist / Technical account manager Basefarm B.V. Amsterdam-Schiphol Rijk 40 Systeembeheerder Managed Services variabel Technicus / Presentator RTV Variabel VVV De Bloem 0/1 R.P. Slootweg 27 maart 2014 Business Analist/Programmeur Unisys IDC/Amsterdam 40 Mw. P.S. Smits 27 maart

8 (/) BV K. van der Spijk 27 maart 2014 Directeur/aandeelhouder Accountantskantoor K. van der Spijk 10 uur per jaar Directeur Spijk Finance 30 Adviseur Restaurant Kaagzicht te Buitenkaag 2 Adviseur Grand cafe A-muze te Lisse 2 Penningmeester Rijnsburgse Boys te Rijnsburg 10 Penningmeester Stichting Ondernemersfonds-Sport 10 per jaar M. van Tol 27 maart 2014 Jongerenwerker Factor Welzijn Callaoweg 1 38 M. van Tuijl, MSc 3 november 2014 Projectmedewerker Prodemos 32 drs. G. Varkevisser 27 maart 2014 Coördinerend senior beleidsmedewerker Ministerie van Veiligheid en Justitie 36 dr.ir. J. de Vreugd 24 april 2014 Werktuigbouwkundig ingenieur TNO Delft 40 Stichting voor Christelijk basisonderwijs op Reformatorische grondslag voor e.o. 1 A. de Vries 1 maart 2015 Projectmanager ICT Markeur Holding BV, Leiden 32 Voorzitter Classicaal deputaatschap Gemeentestichting (Kerkelijk GKV) 2 Sportverslaggever RTV 2

9 (/) mr. W.J. Vroegindeweij 29 april 2015 Advocaat / Directeur (mede)eigenaar Vroegindeweij & De Water Advocaten te 45 Stichting Hervormd Gast- en Weeshuis te Stichting Exploitatie Bejaardenwoningen Herv. Gast- en weeshuis Gasthuishof te Voorzitter Stichting Beheer Derdengelden Vroegindeweij Advocaten n.v.t. drs. G.J.J. Weegink 3 november 2014 Adviseur Public Affairs ANWB (Den Haag) 40 Jurylid Vrijwilligersprijzen 2014 Voorzittersplatform () Vrijwilligers Informatie Punt () 4 tot 6 avonden per jaar 3 dagdelen/ avonden 2014

10 Nevenfuncties van de burgerleden van de gemeente Naam J. de Best 14 september 2014 (/) Stagiair vakgroep Ontwikkeling & Antea Group, Almere ja 40 Organisatie Mw. A. Bouwels-Kordic 10 april 2014 Medewerker Wonen Dunavie 24 P. Kuijt 5 maart 2015 Vestigingsleider De Raad Makelaar 40 Voorzitter afdelingsbestuur Regio West Freelance producent van radiocommercials Branchevereniging VBO Makelaar Nootdorp - 0,5 variabel Radiopresentator Bollenstreek Omroep, Noordwijk 3 Tv-presentator RTV variabel Mw. A. Schaap 5 maart 2015 Pedagogisch Medewerker Stichting Kinderopvang Leiderdorp 25, varieert Inval leerkracht basisonderwijs PRO-Leiden Varieert Publiciteit & Programmering JVC De Schuit JVC De Schuit, gem twee uur p/w S. Vink 1 februari 2015 Student lerareno0pleiding geschiedenis (tweedegraads) Hogeschool van Amsterdam 5-10 Student (bijvakker) geschiedenis (bachelor) Universiteit van Amsterdam 40 Stagiair docent Mens en Maatschappij IJburg College, Amsterdam Variabel

11 (/) Lid opleidingscommissie lerarenopleiding geschiedenis (tweedegraads) Hogeschool van Amsterdam 1-2 uur Vice-voorzitter van de medezeggenschapsraad van het Domein Onderwijs en Opvoeding Hogeschool van Amsterdam 4-5 Lid van het Dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad van het Domein Onderwijs en Opvoeding Hogeschool van Amsterdam 4-5 D.J.G. van Wielink 10 april 2014 Manager / Directeur Visie-R 36 C.B. Zuyderduyn 25 september 2014 Crewtrainer McDonalds Nederland, Leiden 30 Secretaris VVD, 4 Diskjockey D&D Events, Waddinxveen wisselend

Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011

Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011 Provinciecentrale ZuidHolland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN ZUIDHOLLAND 2 MAART 2011 Hieronder volgt de definitieve groslijst voor de verkiezingen van Provinciale

Nadere informatie

Provinciecentrale. Noord-Holland

Provinciecentrale. Noord-Holland Provinciecentrale Noord-Holland Pagina 1 van 37 Definitieve groslijst van alle kandidaten Nr. Naam Afdeling Advieslijst 1 Erik Annaert Hollands Kroon 5 2 Sylvia Bakker-Kempen Landsmeer 42 3 Bert Barkmeijer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011. Nr. 7

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011. Nr. 7 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011 Nr. 7 Overzicht van functies, als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid en 67, derde lid Gemeentewet.*** (stand per 1 januari 2011) *) Bezoldiging van q.q.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Huisman, Ruurd Adriaan Adres: Dwarsgracht 25, 8355 CV Giethoorn Geboortedatum: 29 augustus 1953 Geboorteplaats: Zwolle Burgerlijke staat: gehuwd (2 kinderen)

Nadere informatie

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend Curriculum Vitae Naam Geboortejaar Woonplaats Opleiding Trainingen Profiel Mr. H.W. (Henk) van Heuven 1950 Rotterdam Nederlands Recht; eerste graads onderwijsbevoegdheid economie (Vrije Universiteit 1975)

Nadere informatie

Energiebedrijf EDON (ook voor CAI-aangelegenheden).

Energiebedrijf EDON (ook voor CAI-aangelegenheden). NB. Bij de telefoonnummers is alleen het netnummer vermeld als het een nummer buiten het netnummergebied Zwolle betreft. Alle nummers in dat netnummergebied (waaronder dus ook Kampen) hebben netnummer

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Bestuur van Curaçao School of Management Curaçao School of Management is op 31 januari 2013 gestart als opleidingsinstituut op en voor Curaçao.

Bestuur van Curaçao School of Management Curaçao School of Management is op 31 januari 2013 gestart als opleidingsinstituut op en voor Curaçao. CURRICULUM VITAE VAN TOM KOK Personalia Naam Voornamen Geboortedatum Tom Kok Thomas Aloysius 23 oktober 1957 Geboorteplaats Willemstad, Curaçao Adres Sunrise 1, Boca Gentil A37, Jan Thiel, Curaçao Mobiel

Nadere informatie

Beroep: - Bureau Jeugdzorg Overijssel, beleidsmedewerker / regiosecretaris. Nevenfuncties: - Voorzitter Stichting Weekendtalent Zwolle

Beroep: - Bureau Jeugdzorg Overijssel, beleidsmedewerker / regiosecretaris. Nevenfuncties: - Voorzitter Stichting Weekendtalent Zwolle NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN Naam Dhr. Y. (Youcef) Ben Ali Ahlaq Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur - Bureau Jeugdzorg Overijssel, beleidsmedewerker / regiosecretaris - Voorzitter Stichting Weekendtalent

Nadere informatie

Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015

Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015 Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015 Ten geleide De verkiezingen voor Eerste Kamer vinden plaats op 26 mei 2015. Van maandag 8 december 2014 04.00 uur tot en met vrijdag 19 december

Nadere informatie

Mijn cv is thematisch ingericht naar de aard van de verrichte werkzaamheden en projecten:

Mijn cv is thematisch ingericht naar de aard van de verrichte werkzaamheden en projecten: Persoonlijke gegevens: Naam : Arie Teeuw Adres : Mozartlaan 8, 6881 PJ Velp Telefoon : 0646-141252 E-mail : arie@arieteeuw.nl Website : www.arieteeuw.nl Geboortedatum : 20 februari 1956 Burgerlijke staat

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Reusch

Curriculum Vitae Hans Reusch Geactualiseerd per 6 november 2010 1 Curriculum Vitae Hans Reusch Persoonlijke informatie Naam: drs.j.h.reusch (Hans) Adres: Gerbrandypark 54 3437 JX Nieuwegein Tel: +31(0) 30 604 37 21 Mobile: +31(0)

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Curriculum vitae Gérald Rensink

Curriculum vitae Gérald Rensink Curriculum vitae Gérald Rensink Persoonlijke gegevens: Naam Gérald Rensink Adres Oude Molstraat 5a 2513 BA Den Haag Telefoon 06 2001 8301 Email gerald@rensinkcommunicatie.nl Website www.rensinkcommunicatie.nl

Nadere informatie

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management.

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management. Personalia Naam drs. Jules de Vet MHA Geboortedatum 27-02-1959 Geboorteplaats Wouw (N-Br) Burgerlijke staat Gehuwd, 1 kind (zoon Sam) Adres Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam 020 6647227 / 0653830319

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Partners in de zorg. Phrenos-schizofreniecongres

Partners in de zorg. Phrenos-schizofreniecongres Partners in de zorg Phrenos-schizofreniecongres Zwolle 22 november 2012 Phrenos-schizofreniecongres De GGz richt zich steeds meer op het realiseren van een goed levensperspectief; hulpverleners willen

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie Y. Atema (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde het artsexamen in 2001. In 2010 heeft zij de opleiding tot jeugdarts KNMG afgerond.

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders GEBEURTENIS : PRESENTATIE - VERKIEZING - BENOEMING KANDIDAAT- : WETHOUDERS 2014 2018 GEMEENTE PEEL EN MAAS PLAATS, DATUM : PANNINGEN,

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JANUARI 1918. 1 5 13 15 17 19 21 25 28 Januari Dr. J. G. van der herdenkt den dag dat hij vóór jaren promoveerde tot Doctor in de Medicijnen. Opening der tweede R.

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2014

Jaardocument Zorg 2014 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland 1 2 3 4 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal E-mail jvanspijk@yahoo.com

Nadere informatie

Burgerlijke staat : Gehuwd (1975), 2 dochters (1986 en 1988) : Rochussenstraat 61a - 3015 ED Rotterdam

Burgerlijke staat : Gehuwd (1975), 2 dochters (1986 en 1988) : Rochussenstraat 61a - 3015 ED Rotterdam Curriculum Vitae Naam Geboortedatum : Eric Johan David Leenderts AA MA : 28 september 1958 (Rotterdam) Burgerlijke staat : Gehuwd (1975), 2 dochters (1986 en 1988) Adres : Rochussenstraat 61a - 3015 ED

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

Nederlands (native), Engels (spreken lezen schrijven), Duits (beperkt spreken, lezen onbeperkt), Frans (beperkt spreken, lezen onbeperkt)

Nederlands (native), Engels (spreken lezen schrijven), Duits (beperkt spreken, lezen onbeperkt), Frans (beperkt spreken, lezen onbeperkt) Curriculum Vitae Rik Koolma Naam voluit: Hendrik Marten Koolma Geboortedatum: 9 januari 1960 Geboorteplaats: Den Haag Lagere school Prinses Beatrixschool te Bodegraven 1966-1972 Middelbare school Opleiding

Nadere informatie

De 26 Nederlanders in het Europees Parlement

De 26 Nederlanders in het Europees Parlement De 26 Nederlanders in het Europees Parlement 2 Verklaring symbolen Telefoonnummer Brussel Telefoonnummers in Nederland en andere lidstaten GSM GSM Brussel Informatie in deze brochure is bijgewerkt tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Dierenbescherming Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Colofon Tekst Verenigingsbureau Dierenbescherming Eindredactie Jan Dobbe, Leiden Vormgeving en lay-out Marcia Maûl, Haarlem Fotografie

Nadere informatie

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag Jaardocument Surplus 2011 Maatschappelijk verslag 22 mei 2012 Jaardocument Surplus 2011 4 Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...

Nadere informatie

Curriculum vitae. Lid Raad van Bestuur SHL-groep te Etten Leur jan 2013 1 sept. 2014

Curriculum vitae. Lid Raad van Bestuur SHL-groep te Etten Leur jan 2013 1 sept. 2014 Curriculum vitae Naam : Jennings Voornaam : Sonia Ida Adres : Inundatiekanaal 2 Postcode : 3961 MA Woonplaats : Wijk bij Duurstede, Nederland Geboortedatum : 16-07-1963 Geboorteplaats : Chichester, Verenigd

Nadere informatie