KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015"

Transcriptie

1 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis

2 INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene Kerkenraad 10 Bij de Vieringen 13 Prikbord Diaconie & Missionair 07 Activiteiten 12 Rooster, Vieringen & Bijeenkomsten 15 De Hoef 21 VAN DE REDACTIE Deze periode begint met de laatste zondag van Advent, de dag waarop de vier kaarsen in de krans samen een helder licht verspreiden als teken van het licht dat komen zal. De liturgische naam voor deze zondag is Rorate coeli ( laat, hemelen, dauw druppelen ) en brengt het beeld voor ogen van de vroege ochtend van de dag waarop het volle licht de duisternis zal doorbreken. Dit is een citaat uit Jesaja 45: 8 en komt ook voor in adventsgezangen in het Liedboek. De geboorte van Jezus, het feest van het licht, vieren we enkele dagen later, met Kerstmis. Aanvankelijk in een teder beeld, in de kleine kring van ouders en herders uit de buurt, een voorzichtig eerste licht. Maar in de volgende weken viert de kerk de verschijning en verspreiding van het licht in de wereld: drie koningen komen van verre naar het kind, Jezus jonge jaren in Egypte als vluchteling, zijn optreden als twaalfjarige in de tempel, de openbaring van Jezus ware wezen bij de doop in de Jordaan en zijn eerste wonderteken op de bruiloft in Kana. Hoe zouden wij reageren als Jezus nu weer verscheen, flitste door me heen toen ik onlangs voor de kathedraal in Sevilla stond. Op die plaats laat Dostojevski, in zijn verhaal van de Grootinquisiteur, Jezus wederkeren, onopvallend in de 15e-eeuwse stad. De inquisiteur, een kardinaal, herkent Jezus en laat hem gevangen zetten, in de overtuiging dat zijn verschijnen alleen maar tot ernstige wanorde kan leiden. Als zijn bedreigingen aan Jezus om hem op de brandstapel te brengen beantwoord worden met enkel zwijgen en een kus, roept hij uit: Ga heen en kom beslist nooit, nooit meer terug! Wat zouden wíj..?? 2 Marekerk UITGEVER Een uitgave van Protestantse Gemeente Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn-Oost Algemene Kerkenraad, scriba Cees Pen, Bankrekeningnummer: NL97 FVLB t.n.v. Prot. Gem. Vleut-deMrn-LRO. REDACTIE Corine Boone, Ronald Bolwijn, Klaas-Willem de Jong, Margreet Ottink, Karel Vriezen en Sietske Werensteijn. COVERFOTO Michael J. Bennett Torenpleinkerk Namens de redactie, Karel Vriezen KOPIJ U kunt uw kopij sturen naar: of inleveren op Atalantavlinder 19, 3544 VD Utrecht. Nummer 1 voor 2015 verschijnt donderdag 22 januari De kopijdatum voor nummer 1 is zaterdag 27 december. De kopijdatum voor nummer 2 is zaterdag 24 januari. Alle leden van de wijkgemeenten ontvangen dit kerkblad. Hiervoor bestaat geen aparte administratie. BEZORGINFORMATIE Kerkelijk Bureau De Klepel, Zandweg 126, 3454 JZ De Meern VORMGEVING Rose Design te Nieuwegein DRUKKER Secrass, Vleuten copyright 2014

3 O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. MEDITATIE Open de doven het gehoor, de stomme lippen, spreek ze voor, dat zij belijden hun geloof, niet langer stom, niet langer doof. Verlicht het oog dat U niet ziet. Leid hem weerom die U verliet. Verzamel, die verwijderd gaan. Versterk ze die in twijfel staan. Dan zullen zij, niet meer vervreemd, voor tijd en eeuwigheid vereend, in aarde en hem, dan en nu, allen tezamen danken U. Uit: een kerkelijk gezang De tong van de stomme zal jubelen. Uit: Jesaja 35: 6 Kijk eens om je heen. Wie horen er bij de kerk? Wie gaan er geregeld naar een kerk? Wie zullen we er met Kerst zien? De groep lijkt misschien wel groot als we de mensen allemaal bij elkaar zouden zetten, maar is dat in feite niet. Ik schat dat in de drie kernen op een doorsnee zondag niet heel veel meer dan 1 op de 40 mensen naar een kerk gaat. Gelovigen zijn een minderheid geworden. De vanzelfsprekendheid van het geloof en de daarbij behorende taal is in hoog tempo aan het verdwijnen. De steun die de geloofsgemeenschap geven kan, vermindert. Mensen die vroeger links en rechts woonden, die letterlijk en figuurlijk vanuit hun geloof steun konden geven, ze zijn verhuisd of hebben hun plekje in de kerk opgegeven. De vraag kan ook ons bekruipen, wat we nu eigenlijk nog met het geloof en de taal die dat geloof gestalte geeft, aan moeten? Het getuigenis kan verstommen, zelfs - of juist? - met het volkse feest van Kerst in zicht. Geef eens antwoord op de vraag, wat Kerst nu wezenlijk voor je betekent?! De kans bestaat, dat we nauwelijks een woord uit kunnen brengen, zeker niet in gewone taal. En toch zegt Jesaja: "De stem van de stomme zal jubelen." Ons zwijgen, een vaak diepgevoelde stilte, zal doorbroken worden. God Zelf zal ons de woorden in de mond leggen. Ooit had HIJ Mannenmode een campagne met slogans als "Hij roept u tot zich", "Twijfel niet, Hij is er", en "Hij is er ook voor u". Moet je daarom glimlachen of boos worden? Wie door het evangelie gedreven wordt, die wil niet alleen boven dit soort uitingen staan, die kàn het ook. Tegelijk besef ik juist tegen deze achtergrond, dat het steeds moeilijker wordt om in onze geseculariseerde cultuur de christelijke boodschap uit te dragen. We begeven ons op glad ijs. De woorden die we gebruik(t)en zijn niet heilig meer. Ze vertegenwoordigen in onze samenleving blijkbaar niet meer iets unieks, waar men bij profane, alledaagse activiteiten vanaf blijft. Hoe kan ik tegen de achtergrond van zo'n reclamecampagne nog spreken over Hij, die met ons is? Kostbare woorden zijn verworden tot termen uit een goedkope advertentie. Kostbare woorden.... In Zijn liefde heeft God Zich aan ons overgegeven, is Hij mens geworden, een van ons.... Hij heeft ons leven gedeeld, tot de dood aan toe. Hoe kan ik daar met gebrekkige, menselijke woorden, nu toch recht aan doen? Spreken wordt stotteren. Het getuigenis verstomt. En toch zegt Jesaja: "De stem van de stomme zal jubelen." De profeet belooft, dat ik woorden zal vinden. Ik zal weten, wat te zeggen, als ik het wonder van Kerst moet verkondigen. Ik zal duidelijk kunnen maken, wat me beweegt, wat me motiveert in mijn leven en mijn werk. Ik hoef er niet over te zwijgen, ik hoef het niet weg te stoppen. Als ik geen stem meer heb, zal Hij mij een stem geven. Het zal verstaan worden, door iedereen, wat God aan ons mensen heeft gedaan en nog steeds wil doen. Onbegrip, misbruik, dat behoort dan tot het verleden. Regels uit het laatste couplet van het geciteerde gezang formuleren dat heel mooi: "Dan zullen zij, niet meer vervreemd (...) allen tezamen danken U." Zelfs op het gladde ijs. Ds. Klaas-Willem de Jong 3

4 ZEVEN WOORDEN Zeven woorden 4 MENS 1 Jan Willem van der Leest is 49 jaar en getrouwd met Tanja Smid. Ze hebben twee dochters, Anna (1999) en Sofie (2007). Hij is geboren op de Woerdlaan in De Meern, als tweede in een gezin met 4 zoons. Na de basisschool (Prinses Beatrixschool) heeft hij de HAVO afgerond op het Dr. F.H. de Bruyne Lyceum in Utrecht. Hij begon aan een studie aan de HTS in Hilversum, maar brak die al snel af om een opleiding aan MTS/Scutos in Utrecht te volgen. Al vóór het eindexamen in 1988 had hij een baan bij Marius BV en een huis in Hinderstein-Noord (Vleuten). Van 1990 tot 1999 ging hij werken bij IKU in Montfoort als werktuigbouwkundig tekenaar/constructeur. Dit was een bedrijf in fietslampen, dynamo s, elektrische spiegelverstellers e.d. Gaandeweg kreeg hij steeds meer belangstelling voor de IT-sector en na een aanvullende opleiding ging hij als systeembeheerder aan het werk bij de Bestuursacademie Randstad. Sinds 2001 is hij in dienst van de Willibrord Stichting en werkt 32 uur per week als systeembeheerder, momenteel bij het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Hij heeft het daar erg naar zijn zin. Hij heeft Tanja leren kennen in 1985 bij het jongerenkoor Rejoice. In 1988 gingen ze samenwonen in Vleuten, in 1992 zijn ze getrouwd en kochten ze een huis in Nieuwegein-Vreeswijk. Een heel karakteristieke jaren 20-woning, erg leuk, maar met de vele trappetjes niet erg comfortabel, zeker niet in verband met wat gezondheidsklachten van Tanja en later ook dochter Anna. Daarom hebben ze in 2001 een huis gekocht in de wijk Veldhuizen. Grootste hobby s van Jan Willem zijn computers en muziek maken en dan vooral pianospelen. 3 2 KARAKTER Jan Willem beschrijft zijn karakter als optimistisch, perfectionistisch, vrolijk en steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Hij is vasthoudend als het zijn hart raakt en is vooral een (be)denker. Organiseren is niet zijn sterkste kant. THUIS Eigenlijk voelt Jan Willem zich overal thuis als zijn dierbaren om hem heen zijn, maar toch: My home is my castle, zegt hij. De sfeer in hun vorige huis in Vreeswijk was fijn, maar het was ook te klein voor een gezin. Hun huidige woning is ook bij aankoop al meteen uitgebouwd. Hij waardeert de wijk, de voorzieningen en de goede contacten met buren. Het ligt ook in de buurt van hun werk en familie. Tanja en hij houden niet zo van tuinieren, dus als ze ooit weer verhuizen, dan is een appartement met balkon ook prima. Zijn enige ergernis is de verkeerssituatie in zijn omgeving. De straten zijn buitengewoon smal en auto s kunnen elkaar met moeite passeren. KERK Het gezin Van der Leest kerkte (ouders nog steeds) in de Marekerk. Jan Willem bewaart goede herinneringen aan de catechese van Ds. van Liere. Hij was ook betrokken bij de 4 voorbereiding van jeugd- en jongerendiensten. Later, toen ze in Vleuten woonden, is hij nog een jaar jeugddiaken geweest bij Ds. van der Schans in de Torenpleinkerk. Ook in Nieuwegein maakten ze deel uit van de kerkgemeente De Rank. Ze hebben zich daar nooit echt thuis gevoeld, maar Jan Willem zorgde wel voor muzikale begeleiding van de diensten in het Combo van De Rank, de Rankband. Eenmaal verhuisd naar Veldhuizen sloten ze zich aan bij De Hoef. Het pionieren, vormen en improviseren binnen deze gemeente en de liturgie spreekt hem erg aan. Op de piano begeleidt hij regelmatig de gemeentezang. MOOISTE BIJBELVERHAAL 5 Exodus 3: God verschijnt aan Mozes in een brandende braamstruik. Hij stuurt Mozes naar de farao om het volk van Israël uit de slavernij in Egypte te bevrijden. Er spreekt enorm veel kracht uit dit verhaal. God zegt: Ik ben bij je, heb vertrouwen. En later, in Exodus 20, manifesteert God zich opnieuw met de 10 Geboden. 6 GELUKKIG Jan Willem is twee keer in Taizé geweest, in 1995 en Hij heeft daar geleerd heel anders naar het geloof te kijken. Hij heeft heel veel inspiratie gekregen uit de vieringen en bijeenkomsten daar. Hij heeft het ervaren als toppunt van oecumene om samen met mensen uit meer dan 7 landen, 70 kerkgenootschappen en meer dan 700 mensen het geloof te delen, te bidden en te vieren. Vooral het woord Viering is voor hem belangrijk. In dit verband is het opmerkelijk dat RK- diensten Vieringen worden genoemd en in de Protestantse Kerk vaak gewoon Kerkdienst. Taizé heeft hem geleerd te geloven in vrijheid en openheid, om vriendschappen te sluiten en vertrouwen te geven aan elkaar. De wonderen van God zitten in kleine dingen, hield Frère Roger, oprichter van de Broeders van Taizé hen voor. 7 Jan Willem hoopt dat na de afsplitsing, de kerkgemeente HOOP De Hoef zich waar kan maken. Hij hoopt, maar verwacht ook dat de toekomst van De Hoef een succes wordt en dat daarbij ook meer ruimte voor de jeugd gecreëerd wordt. Dat vindt hij heel belangrijk. Ook hoopt hij dat we als Nederlanders in staat zijn ruimte te (blijven) bieden voor elkaar, ongeacht afkomst, godsdienst of geaardheid. Tekst: Margreet Ottink Foto: Willem van der Leest

5 Collecten DIACONIE & MISSIONAIR WERK In deze rubriek informeren wij u over de te houden collecten tijdens de komende kerkdiensten in Vleuten, Leidsche Rijn-Oost en De Meern. ZONDAG 21 DECEMBER Er wordt gecollecteerd voor de Voedselbank Leidsche Rijn. Wist u dat 45 tot 50 gezinnen in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern afhankelijk zijn van de Voedselbank? Vaak denken mensen dat dat in een relatief welvarende omgeving als deze niet nodig zou moeten zijn. Maar ook hier, misschien wel in uw directe omgeving, staat het water sommige huishoudens aan de lippen. Wekelijks kunnen deze gezinnen een krat voedsel ophalen bij Voedselbank Leidsche Rijn. Helaas is de vulling van de pakketten heel grillig en lang niet altijd voldoende en voedzaam. Ondanks de grote inzet komen de pakketten soms brood, groente en fruit tekort, vooral in de wintermaanden. Vandaar de collecte voor de Voedselbank, zodat deze met de opbrengst in de magere maanden wat extra s bij kan kopen. Warm bij u aanbevolen! WOENSDAG 24 DECEMBER We collecteren voor het wijkdiaconaat. Het geld dat u geeft wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Onder andere voor kosten die het avondmaal, abonnement op uitgaven van de PKN, koffie, bankkosten en attenties met zich meebrengen DONDERDAG 25 DECEMBER Er wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie: Kinderen in de knel. Met kerst zet Kerk in Actie het werk voor kinderen centraal. Kerk in Actie wil zorg dragen voor kinderen die te maken hebben met (seksueel) geweld, hiv, verslaving, kinderarbeid en slavernij. Kinderen die extra steun en veiligheid verdienen. Zoals in Rwanda, waar de organisatie Mwana Ukundwa zich inzet voor weeskinderen. Zij zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar in totaal zo n kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen. Van harte aanbevolen. ZONDAG 28 DECEMBER EN WOENSDAG 31 DECEMBER Tijdens deze twee diensten wordt er, net als op woensdag 24 december, gecollecteerd voor het wijkdiaconaat. ZONDAG 4 JANUARI Er wordt gecollecteerd voor Stichting Kinderzorg Utrecht. Deze stichting helpt kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Zij kunnen in de positie terechtkomen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht ondersteunt kinderen en jongeren die nergens anders geholpen kunnen worden door middel van een financiële ondersteuning en biedt perspectief in een schijnbaar uitzichtloze situatie. De stichting is een vermogensfonds dat de opbrengst van het vermogen inzet voor financiële ondersteuning van bovengenoemde doelgroep. We vragen uw steun voor deze kinderen. ZONDAG 11 JANUARI Er wordt gecollecteerd voor Near East Ministry (NEM). Vanuit de verzoening in Jezus Christus wil de NEM de ontmoeting met Israël en de Arabische volken stimuleren in een houding van dienen, leren en bidden. In 1964 werd de NEM opgericht, een interkerkelijke stichting die diaconale werkers uitzendt naar het Midden-Oosten en onderwijsactiviteiten organiseert in Nederland en België. Dienen: De NEM heeft in het Midden-Oosten een groot netwerk opgebouwd onder Joden én Arabieren. Vrijwilligers geven er praktische hulp, ze leven mee en luisteren naar de verhalen. Leren: De Bijbel is de belangrijkste bron van inspiratie. Het woord van God is de basis voor het werk in het Midden-Oosten en de bron van hoop. Men wordt vooral aangesproken door wat de Bijbel zegt over de bijzondere relatie die wij als christenen met het volk Israël hebben. Bidden: Gebed heeft in het werk van de NEM altijd een centrale plaats ingenomen. Hun langjarige slogan 'handen gevouwen, handen uit de mouwen' geeft dat treffend weer! Uw steun is nodig. Helpt u mee? ZONDAG 18 JANUARI We collecteren voor Oecumene in Nederland. Vandaag start de week van het gebed. In deze week worden wij als christenen opgeroepen om eensgezind te zijn. De Protestantse Kerk draagt ook zorg voor eensgezindheid en onderlinge verbondenheid. De kerk werkt aan oecumene door samen te werken in de Wereldraad van Kerken en door het mee-organiseren van bijzondere oecumenische activiteiten in Nederland. Zo bracht de Protestantse Kerk samen met acht verschillende kerkgenootschappen in 2013 het nieuwe Liedboek uit. Een ander bijzonder voorbeeld van oecumene is The Passion. Met dit jaarlijks terugkerende evenement rond Pasen, worden één miljoen mensen bereikt met het Evangelie. De opbrengst van deze collecte maakt activiteiten zoals the Passion, die bijdragen aan verbondenheid en maatschappelijke invloed, mogelijk. Helpt u mee? LEERHUISAVOND UBKI Het UBKI (Utrechts Beraad voor kerk en Israël) nodigt u uit voor een leerhuisavond op dinsdag 20 januari Onderwerp: De Namen en hoedanigheden van de Eeuwige. Mevrouw Tirtzah Middleton, verbonden aan de Liberale Joodse Gemeente te Utrecht zal deze avond verzorgen. Plaats van samenkomst: de Antoniusparochie, Kanaalstraat 200 te Utrecht. Aanvang: uur. Warm aanbevolen!! Voor meer informatie: tel Olga Ladage, secretaris commissie kerk en Israël 5

6 6 Algemene Berichten Algemene Kerkenraad Het Breed Moderamen (BM) van de classicale vergadering is teruggekomen op haar eerdere negatieve advies ten aanzien van de verzelfstandiging van wijkgemeente Leidsche Rijn Oost (LRO). Aan deze verzelfstandiging is wel een aantal nieuwe voorwaarden gesteld. De belangrijkste voorwaarde is dat de gemeente en de pioniersplek die in de plannen was opgenomen, in elkaar worden geschoven. Dit betekent dat de nieuwe gemeente zelf de pioniersplek wordt. De gemeente zal zich daarbij meer richten op de context waarin ze staat: een gebied met veel jonge gezinnen en kinderen. Tevens zal de aandacht liggen op rand- en buitenkerkelijke bewoners van de wijk. De nieuwe gemeente zal hierbij worden begeleid door medewerkers van de Protestantse Kerk en de IZB. De wijkkerkenraad Leidsche Rijn Oost is blij dat het Breed Moderamen terugkomt op de afwijzing van het verzoek tot verzelfstandiging. LRO zal voor het Breed Moderamen haar beleidsplan aanpassen en de begroting zoals die is opgesteld herzien, met daarin ook gelimiteerde kosten voor de huisvesting. Begroting 2015 Diaconie Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Begroting 2015 Begroting 2014 Baten Baten onroerende zaken Rentebaten en dividenden Bijdragen levend geld Door te zetten collecten Totaal Baten Lasten Lasten overige eigendommen en inventarissen Afschrijvingen Lasten kerkdiensten, catechese, etc Verplichtingen/bijdragen andere organen Kosten beheer en administratie Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd (incl. zending) Diaconaal werk voor andere doeleinden Totaal Lasten Saldo baten - lasten Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 0 0 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen Overige lasten en baten 0 0 Totaal Totaal Resultaat De twee andere wijken, Vleuten en De Meern, hebben ook gesproken met het BM en staan in principe achter het voorstel. De eerder gemaakte afspraken over het vermogen dat als startkapitaal wordt meegegeven aan de nieuwe gemeente, blijven bestaan met extra randvoorwaarden. Dit voorstel van het BM betekent dat Leidsche Rijn Oost naar verwachting per 1 maart 2015 een zelfstandige gemeente zal zijn. Om dit alles te realiseren, zal voor het eind van dit kalenderjaar een nieuwe begroting moeten worden ingediend door Leidsche Rijn. We hebben er alle vertrouwen in dat de route zoals die nu wordt ingezet, spoedig tot een goed einde zal leiden. Al met al een goede positieve afronding van de tot op heden gevoerde gesprekken. De Algemene Kerkenraad wenst u allen Goede en Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Namens de Algemene Kerkenraad, Cees Pen, scriba In de begroting van 2015 is de wijkgemeente Leidsche Rijn-Oost niet meer opgenomen. In 2014 nog wel. Het negatieve resultaat wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht.de begroting ligt ter inzage tot twee weken na verschijning van deze VIER. U kunt hiervoor een afspraak maken met de penningmeester van het College van Diakenen, de heer Ton Oskam. Telefonisch bereikbaar op nummer: (030) of per Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer C. Pen, Van Leeuwenhoekplantsoen 2, 3451 ED Vleuten of per Kerkbalans 2015 'Mijn Kerk...' Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. We hopen u te mogen ontmoeten in één van de vele vieringen. Veel mensen vinden in deze dagen licht, troost en saamhorigheid. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. In januari gaat de actie 'Kerkbalans' van start. Daarin staan die verschillende betekenissen van de kerk voor mensen centraal. Het thema van de actie Kerkbalans is Mijn kerk.. Vult u zelf maar in: Mijn kerk inspireert, helpt, bidt, deelt, rouwt, of juist in deze maand: Mijn kerk viert! Tussen 16 en 31 januari ontvangt u een brief met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren om uw kerk mogelijk te maken. We hopen van harte op uw medewerking. College van Kerkrentmeesters

7 ACTIVITEITEN ZONDAG 21 DECEMBER LEVENDE KERSTSTAL Een spannende tocht o.l.v. de 3 Wijzen langs de kersttaferelen en echte dieren. Je moet je natuurlijk wél eerst laten intekenen door de Romeinse keizer! Kinderen die dit willen kunnen verkleed als schaapje, herdertje of engeltje hieraan meedoen. Deze kleding is in De Hoef aanwezig. Binnen kun je kerststukjes en kerstknutsels maken. Haren (van meisjes) kunnen prachtig versierd worden door een professionele kracht. We vragen hiervoor een kleine vergoeding. Er is een boeken/rommelmarkt en verkoop van fairtradeproducten. Op het terras met live pianomuziek kunt u van een warme drank en limonade met oliebollen of een andere lekkernij genieten. U kunt ook oliebollen bestellen voor oud en nieuw. Tijd: uur. De laatste tocht start om uur. Waar? De Hoef, Hogeweide 6, Utrecht. Parkeren: gratis ZONDAG 21 DECEMBER CHRISTMAS CAROLS Op zondag 21 december s avonds is er in de Marekerk weer een (oecumenische) viering van Lessons and Carols. Een projectkoor van Rooms Katholieke en Protestantse huize werkt enthousiast aan de prachtige Carols en liederen. De liederen (carols) worden afgewisseld met de lezingen (lessons) over de verwachting naar en de komst van Jezus. Er is ook samenzang in het geheel opgenomen en u kunt genieten van enkele muzikale intermezzo s. De voorgangers zijn Pastoor M. Los en Ds. L. M. Bal. De dirigenten Vincent Doek en Herman Mussche nemen zowel het dirigeren alsook het orgelspel voor hun rekening. De viering begint om uur. MAANDAG 5 JANUARI EXODUSKRING Ook in het nieuwe jaar doe ik heel graag de deur voor jullie open. We komen bijeen op maandag 5 januari, s middags om uur in De Klepel. We bespreken met elkaar hoofdstuk 27: het brandofferaltaar, de voorhof en de olie voor het licht. Graag tot dan en groet, Wim Bos MAANDAG 5 JANUARI MET AUGUSTINUS HET JAAR DOOR Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) organiseert voor belangstellenden in de eerste helft van 2015 zes ochtendbijeenkomsten rond de kerkvader Augustinus. Daarin lezen en bespreken we in Nederlandse vertaling enkele van zijn preken over liturgische feesten. Begeleider: dr. Paul Wansink, predikant PKN te Bilthoven, tevens verbonden aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Plaats van samenkomst: Torenpleinkerk, Schoolstraat 5 te Vleuten. Tijd: eerste maandag van de maand, uur. Eerste keer: 5 januari. Kosten: 30 euro (5 euro per ochtend), ter plekke te voldoen. Opgave: Dr. J. Kronenburg, E T (030) ZONDAG 21 DECEMBER KERSTCONCERT REJOISING CHRISTMAS Op 21 december organiseert Gospelkoor Rejoice een feestelijk kerstconcert, RejoiSing Christmas. Daarbij zingen wij traditionele kerstnummers in samenzang met u en eigen kerstrepertoire. Samen met u willen wij er een mooie avond van maken in betoverende kerstsfeer. Onze concerten zullen plaatsvinden in Theater Vleuterweide te Vleuten, om uur en uur. De toegangsprijs is 7,50 voor volwassenen en 5,- voor kinderen t/m 12 jaar. Wilt u dit event niet missen, bestel dan nu kaarten via of via tel nr. (06) Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Annie's Bloemenwinkel, Stationsstraat 53 Vleuten en Reyer Lafeber, Burchtplein 23 Vleuten. Meer weten? Legenda Algemeen De Hoef Marekerk Torenpleinkerk MAANDAG 12 JANUARI UIT HET LEVEN GEGREPEN Onze eerste bijeenkomst in 2015 is op maandag avond 12 januari. Als gast mogen wij mevrouw M. van Oostveen verwelkomen. Mevrouw Van Oostveen is Voordrachtkunstenares en zij heeft als onderwerp van haar betoog Uit het leven gegrepen : 'Het programma uit het leven gegrepen is afwisselend en onderhoudend. Het bestaat uit boeiende-verrassende-vrolijke- en ook aangrijpende verhalen. Het laat u kennismaken met verschillende auteurs. Het zijn verhalen waarin iedereen wel iets van zichzelf herkent en het wordt zo beeldend verteld, dat je alles om je heen even vergeet.' Komt allen om uur in De Klepel achter de Marekerk, want het belooft een hele boeiende en rijke avond te worden. Ook gasten of wellicht toekomstige leden zijn van harte welkom. Het bestuur van de Meernse Christenvrouwen 7

8 ADVERTENTIES 8

9 ACTIVITEITEN WOENSDAG 14 JANUARI E.V. WORKSHOPS LEVENSKUNST Wat versta jij onder Levenskunst? Verkennen wat je zoal kunt doen om gelukkig te worden. Welke dromen en verlangens leven in jou? Durf jij je verlangen te volgen? Optimisme oefenen. Welke stap ga je morgen zetten? Vragen die aan de orde komen in de workshops levenskunst op woensdagochtend 14, 21 en 28 januari 2015 van 9:15 11:15 uur en op zondagavond 1, 8 en 15 februari 2015 van 20:00 22:00 uur in De Klepel. Kosten: 15,- Voor meer informatie: telefoon: (030) WOENSDAGEN VASTENTIJD MICHA-CURSUS 'Jouw kleine daden hebben grote gevolgen.' Dirkje Westerbeek, Anneke Kramer en ds. Otten gaan graag met het nieuwe materiaal van de landelijke Micha-cursus met actuele thema s als genieten van genoeg en duurzaam consumeren met u aan de slag. De Michacursus is een praktische cursus vanuit de gedachte dat geloven = doen. Wat houdt het concreet in? Op de (woens)dagen 18 en 25 februari, 11 en 25 maart, za. 11 april praktijkdag en 15 april komen we om uur bijeen in de Achterbouw van de Torenpleinkerk voor een eenvoudige maaltijd. Om uur vieren we in de kerk de vespers. Van uur houden we ons met een bepaald thema bezig. De cursus kent ook een praktijkdag, waarin we ons daadwerkelijk zullen inzetten voor een bepaald diaconaal project. Opgave uiterlijk voor 1 februari. Kosten: 7,50. Voor meer informatie: Informatie en aanmelding: Dirkje Westerbeek, tel. (030) , JOFEL-REIS NAAR GHANA Iedereen die 22 november bij het pannenkoekenbuffet was of zijn lege flessen heeft gedoneerd in de supermarkten, heel erg bedankt! Wij zijn al weer een stukje verder bij ons doel. Maar wat is ons doel eigenlijk? 10 leden van Jofel gaan met World Servants naar Ghana om daar samen met de lokale bevolking lerarenwoningen te bouwen. De gediplomeerde leraren gaan liever naar het zuiden omdat de leefomstandigheden daar een stuk beter zijn. Ook zamelen we geld in voor beter onderwijs. Het project richt zich op vier aspecten; het leren, de leeromgeving, de betrokkenheid en het schoolmanagement. We hopen dat we er zo voor kunnen zorgen dat kinderen met goede cijfers het basisonderwijs (gratis en verplicht) kunnen afsluiten en doorgaan naar de Junior High School. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we een groot bedrag bij elkaar sparen, daarom zijn we druk bezig met allerlei acties. U kunt ook doneren: NL46 INGB t.n.v. CJV Jofel, onder vermelding van uw naam. Voor meer informatie: of facebookpagina; 'jofel's World Servants reis'. TERUGBLIK EINDE OPEN HUIS Op 14 februari 2012 hielden wij onze eerste Open Huis 55 + bijeenkomst in De Hoef.Sindsdien hebben wij onafgebroken iedere tweede dinsdag van de maand een samen komen georganiseerd voor senioren. Elke maand was er een ander thema: van een goed gesprek met elkaar naar aanleiding van foto s, ansichtkaarten, artikelen uit de media en dergelijke tot een voordracht van een spreker over de meest uiteenlopende onderwerpen. De eerste maanden van 2012 was de opkomst veel belovend, maar al snel daarna daalde het bezoekersaantal gestaag. Verplaatsing van de locatie bleek uiteindelijk niet de oplossing voor dit probleem. De laatste maanden waren er soms meer vrijwilligers dan bezoekers aanwezig en dat vinden wij moeilijk uit te leggen aan onze gastsprekers, die alle moeite doen om zich goed voor te bereiden. Daarom hebben wij besloten om met ingang van januari 2015 te stoppen met het Open Huis. Tenminste...met de reguliere bijeenkomsten op de tweede dinsdag van de maand. Aangezien de Paas- en Kerstbijeenkomsten wel (redelijk) goed bezocht werden, zijn wij van plan deze ochtenden - voorlopig - ook in het nieuwe jaar te blijven organiseren. Over de datum, het tijdstip en de plaats van samen komen van de Paas- en Kerstbijeenkomst zal u te zijner tijd ruim van tevoren op de hoogte worden gesteld. Voor nadere informatie: Met hartelijke groeten, namens de vrijwilligers van Kerkboerderij De Hoef, Louise van den Berg TERUGBLIK ACTIE SCHOENMAATJES In januari vieren we weer een Winterfeest. Houd voor de precieze datum de Hoefmail in de gaten. Tot ziens! Flip het Feestbeest en het team van Feest met een Verhaal De versierde dozen van de actie Schoenmaatjes in november. 9

10 BIJ DE VIERINGEN 10 IN DE TORENPLEINKERK Van Advent naar Kerst en Epifanie: in de kerk een rijke tijd met prachtige verhalenen en bekende liederen. Verhalen, die ons verder helpen in een niet alleen maar letterlijk gezien koude tijd. Laten we de tijd niet doen vervlakken door geen zondag meer te vieren. En zondag vieren begint met de liturgie in de kerk. ZONDAG 21 DECEMBER 2014, 4 E ZONDAG VAN ADVENT, RORATE CAELI 2 Samuel 7: 4-16, AP 132, Romeinen 16: en Lucas 1: Eerst klinkt een profetisch getuigenis van Godswege door de mond van Natan: de koning mag dan een huis bouwen, maar niet zonder het besef dat het de Heer is die een huis voor de koning bouwt. Hij vestigt de Davidstroon voor alle tijden. In het evangelie belooft de engel aan Maria dat haar kind de troon van zijn vader David zal krijgen. Een prachtige zondag voor mij om voor te gaan, want de annunciatie is mijn favoriete thema in de kunst. Er zijn ontelbaar veel afbeeldingen van dit bijzondere verhaal. 24 DECEMBER 2014, KERSTNACHT Jesaja 8: 23-9:7, AP 96, Titus 2: en Lucas 2: 1-20 Psalm 2 zet zuiver de toon voor de kerstnachtviering. De psalmist verhaalt van samenspannende wereldmachten èn de lachende God die zijn eigen weg gaat. In Jesaja horen we ook een tegenstelling: die van dreunende laarzen èn van de pasgeboren Vredesvorst en in het Evangelie keizer Augustus èn het Kind in de kribbe. Deze nacht zal in het gedeelte van de Schrift het kerstoratorium Als appelbloesem in de winter van Marijke de Bruijne klinken. Eerder al klonk haar werk in onze gemeente rond Pasen en Pinksteren. In dit oratorium zal de gemeente aktief worden betrokken. ZONDAG 25 DECEMBER 2014, KERSTMORGEN Jesaja 52: 7-10, AP 98, Hebreeën 1: 1-12en Johannes 1: 1-14 Deze morgen klinkt een schitterende combinatie van lezingen over de werkzaamheid van God in de wereld. Centraal staat de proloog van het evangelie van Johannes over het vlees-geworden Woord. Natuurlijk zullen we prachtige kerstliederen zingen onder begeleiding van het orgel en van het koperensemble onder leiding van Arie Griffioen. ZONDAG 28 DECEMBER 2014, ONSCHULDIGE KINDEREN Jeremia 31: 15-17, AP 124, Openbaring 21: 1-7en Matteus 2: Deze eerste zondag na Kerst valt op de gedenkdag van de onschuldige kinderen. Met dit gruwelijke verhaal wordt duidelijk gemaakt dat een teken van God ook tegenkrachten oproept. Zodra het goddelijke Kind centraal komt te staan mobiliseren de machten van het kwaad zich. Geen zondag om te liggen dommelen in de kerstromantiek, maar juist om klaarwakker en alert te zijn. Ds. de Mey Mecima zal helemaal uit Den Helder komen, waar hij sinds oktober predikant is, om voor te gaan in deze dienst. ZONDAG 4 JANUARI 2015, EPIFANIE Jesaja 60: 1-6, AP 72, Efeziërs 3: 1-12 en Matteus 2: 1-12 Ligt de theologische pointe van Kerstmis vooral in de menswording van God, Epifanie doet ons stilstaan bij de universele, ja zelfs kosmische betekenis van de geboorte van Christus. Jesaja spreekt over het stralende licht dat gaat schijnen over de donkerheid van de aarde. Op deze zondag waarin verhaald wordt over de ware koning: het pasgeboren Kind kunnen de kinderen niet ontbreken. We zijn dan ook blij dat de kindercantorij zal zingen. ZONDAG 11JANUARI 2015, 1E ZONDAG NA EPIFANIE, DOOP VAN DE HEER Jesaja 55: 1-11, AP Daniel 3: 52-56, Handelingen 19: 1-7 en Marcus 1: 1-11(13) Deze zondag doet ons stil staan bij de betekenis van de doop. In de doop worden hemel en aarde met elkaar verbonden. Jezus zelf laat zich dopen door Johannes de Doper: de Heilige Geest daalt op Hem neer en die geestesgave blijft niet vruchteloos. ZONDAG 18 JANUARI 2015, 2E ZONDAG NA EPIFANIE Jesaja 62: 1-5, AP 96, Kolossenzen 1: 9-23 en Johannes (1:29)2: 1-11 Op deze Kana-zondag, waarop we natuurlijk de maaltijd van de Heer met vreugde vieren start een alternatieve lezing van de brief aan de Kolossensen. Met Epifanie daagt Christus op in ons bestaan. Hij is de Kurios, de Heer die het over heel de wereld voor het zeggen heeft. Deze brief belijdt Christus heerschappij vooral in ruimtelijke, verheven en universele beelden en taal. Christus als het hoofd van de kosmos, die in hem zijn samenhang heeft hervonden en tot rust is gebracht. Een bijzondere brief die we op de avonden van Lectio Divina al geproefd hebben. Goed om thuis de brief eens in zijn geheel te gaan lezen. IN DE MAREKERK ZONDAG 21 DECEMBER: 4 E ADVENTSZONDAG Lezingen: 2 Samuël 7:4-16 en Lucas 1:26-38 De profeet Nathan heeft een bemoedigende en hoopvolle boodschap voor koning David; ik stel je in het vooruitzicht dat jouw koningschap eeuwig zal duren. Wat een belofte! Wat een hoop. Dat is volgens mij ook de kern én de vervulling die we in Lucas vinden. Het is nog geen Kerst, maar er is vandaag een hoop te vieren. De cantorij zal met haar eerste deel van het Kerstoratorium dan ook een voorschot nemen op het kerstfeest. WOENSDAG 24 DECEMBER: KERSTNACHTDIENST, KERSTZANGDIENST Lezingen: Jesaja 8:23 9:7 en Lucas 2: 1-21 Een traditionele kerstnachtdienst met veel muziek en zang, met een koor en een mooie kerstboom in de verlichte kerk. Het is weer Kerstnacht! Deze rijkdom willen we ook delen met hen die minder bedeeld zijn. De jongeren die meegaan naar Ghana voor de WorldServantsreis zullen vertellen hoe het gaat met de voorbereiding op hun reis, en met de collecte zullen we goud inzamelen voor de kinderen in Ghana, Afrika.

11 BIJ DE VIERINGEN DONDERDAG 25 DECEMBER: KERSTOCHTEND Lezingen: Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14 Vandaag met twee voorgangers! We mogen inmiddels terug zien op een jaar hele fijne samenwerking met Amanda Muis, die steeds meer deel is geworden van onze gemeente. Daarom vinden we het ook fijn om deze dienst samen te leiden. De cantorij zal deel 2 vertolken van het Kerstoratorium waar Herman Mussche elders in dit blad over schrijft. ZONDAG 28 DECEMBER Lezingen: Jeremia 31: en Matteüs 2: Jozef en Maria leggen met het kindje Jezus een omgekeerde Exodus af. Eigenlijk een ballingschap als in de tijd van Jesaja en Jeremia, de Uittocht uit Egypte, heel de geschiedenis van het Oude Israël wordt opgenomen en vervuld in de weg en het leven van Jezus. Zo laat God zien dat Hij trouw is aan wat Hij heeft beloofd: Hij zal bevrijden, Hij zal redden: Hij laat niet los wat zijn hand begon. ZONDAG 4 JANUARI Lezingen: Jesaja 60: 1-6 en Matteüs 2: 1-12 De wijzen uit het Oosten trekken voorbij aan wie uitzien naar behoud van eigen macht. Ze kwamen om te dienen, niet om te heersen. Dat is wijsheid. ZONDAG 11 JANUARI DOOPDIENST Lezingen: Jesaja 55: 1-11 en Marcus 1: 1-11 Waar Matteüs en Lucas beginnen bij de geschiedenis van de geboorte van Jezus, kiest Marcus om direct tot de kern te komen. Jezus laat zich dopen. Hij wijdt zijn leven aan God, en geeft ons een voorbeeld: nu gij evenzo! ZONDAG 18 JANUARI SCHRIFT EN TAFEL Lezingen: Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11 De zondag midden in de actie kerkbalans. Zondag om te vieren dat waar Christus als gastheer aanwezig is, dat een rijke zegen, als wijn stroomt en als brood dat voedt. Maar ook van dienaren die de vaten vullen moeten met water. Anders wordt het niks. Gehoorzaamheid en bereidheid om te offeren, te delen, je geld, je hart, je leven. Gezegende diensten! ds. Leon Bal DE HOEF MET HET OOG OP WOENSDAG 24 DECEMBER, UUR, KINDERKERSTFEEST De eerste kerstdienst: het kinderkerstfeest voor jongere kinderen, t/m 6 jaar. Een beeldende dienst rond het kerstverhaal met een beperkte lengte, helemaal toegesneden op de leeftijdsgroep. Na afloop chocolademelk en krentenbrood. Uit reacties van voorgaande jaren weten we: laagdrempelig, ook al kom je niet zo vaak in een kerk, je voelt je hier zo thuis UUR, KINDERKERSTFEEST In de tweede kinderkerstdienst richten we ons op de oudere kinderen, 7 jaar en ouder. Ook deze dienst is in vorm en inhoud geschikt voor kinderen, maar voor een net iets hogere leeftijd. Na afloop chocolademelk en krentenbrood. Voor beide diensten geldt dat ze bedoeld zijn voor het hele gezin. Dus geen leeftijdscontrole bij de ingang. Ook opa en oma zijn van harte welkom! MET HET OOG OP WOENSDAG 24 DECEMBER, UUR, KERSTNACHTDIENST De kerstnachtdienst heeft in de afgelopen jaren in Kerkboerderij De Hoef een eigen kleur gekregen. We zoeken de Engelse sfeer, met het traditionele erfgoed van Christmas Carols, al zijn de meeste wel in het Nederlands. De cantorij neemt hierbij het voortouw. Op de voorafgaande zaterdag zingt de cantorij op verschillende plaatsen in Leidsche Rijn, ter ondersteuning van de voorbereiding op Kerst én van deze dienst. Voeg bij deze invulling van de dienst onze sfeervolle locatie en het wordt duidelijk waarom het de moeite waard is de kerstnachtdienst in De Hoef mee te maken. MET HET OOG OP WOENSDAG 25 DECEMBER, UUR, KERSTDIENST De gezinsdienst op Eerste Kerstdag. Bekende liederen, gericht op jong en oud. Geen kindernevendienst dit keer. Wel een verhaal over de os en de ezel die niet weten wat ze in de stal in Bethlehem meemaken. En ook een korte preek. Waar komen ze toch vandaan, die os en die ezel? Voor de kinderen is er een klein presentje. Een stevig bezette muziekgroep werkt aan deze dienst mee. Muzikaal moet het dus kunnen swingen dit keer! MET HET OOG OP ZONDAG 4 JANUARI, UUR, DIENST VOOR JONG EN OUD Onze eerste dienst in het nieuwe jaar. Dat wordt een dienst voor jong en oud. Voor en na de dienst is er uiteraard volop gelegenheid elkaar een gezegend 2015 toe te wensen. Het wordt ons steeds meer eigen, een ontspannen en laagdrempelige aanpak met ruimte voor interactiviteit, inkeer, persoonlijke keuzes, enzovoort. In de muziek zoeken we steeds naar een mix tussen de oude bekende liederen en liederen uit de evangelische sfeer. De voorbereiding van de diensten vindt meestal plaats in een voorbereidingsgroepje. De samenstelling daarvan wisselt: je doet mee als je zin en gelegenheid hebt. Belangstelling om een keer mee te doen? Meld je dan bij MET HET OOG OP ZONDAG 18 JANUARI, UUR, VIERING HEILIG AVONDMAAL Het is inhoudelijk nog even de vraag hoe we het nieuwe jaar gaan vormgeven. We kunnen de evangelielezingen volgen van het gewone rooster. Die komen dit jaar uit Marcus. Een andere mogelijkheid is het zogenaamde alternatieve spoor, waarin in de eerste maanden van 2015 de brief aan de Kolossenzen behandeld wordt. Of de lijn van de kindernevendienst in de methode Vertel het maar met een paar keer Jozua (intocht in het beloofde land) in januari en verhalen uit het evangelie vanjohannes in het vervolg. Variatie genoeg, nu nog een keuze maken. U leest erover in de Hoefmail. Op de middag van deze zondag krijgt de gastvrijheid die we vieren in het Avondmaal een eigen spits in een uitnodiging aan met name de nieuwe bewoners die rond De Hoef een thuis gevonden hebben: we willen met hen kennismaken en de mogelijkheden van De Hoef en haar bewoners laten zien. Ds. Klaas-Willem de Jong 11

12 ROOSTER VIERINGEN & BIJEENKOMSTEN VIERINGEN VAN 21 DECEMBER 2014 T/M 18 JANUARI Datum van vieringen op zondagen Zondag 21 december 4 e zondag van Advent Kerkvervoer Woensdag 24 december Kerstavond Kerkvervoer Donderdag 25 december Kerstfeest Kerkvervoer Zondag 28 december 1 e zondag na Kerst Kerkvervoer Woensdag 31 december Oudjaarsavond Torenpleinkerk Marekerk Kerkboerderij De Hoef ds. I. Otten dhr. C. Prins, uur Kinderkerstfeest uur ds. I. Otten m.m.v. de cantorij o.l.v. Alice van Eldik ds. I. Otten m.m.v. koperensemble o.l.v. Arie Griffioen dhr. K. v.d. Wetering, ds. A.R. de Mey Mecima dhr. A. v.d. Heuvel, Zie Marekerk ds. L.M. Bal m.m.v. de Cantorij Leo van Horssen, uur Kinderkerstfeest m.m.v. Kikoma uur ds. L.M. Bal m.m.v. Looft den Heer Kand. mw. M.A. Muis en ds. L.M. Bal m.m.v. Projectkoor Wim Bos, ds. L. de Ronde Alex Foppen, uur Kand. mevr. M.A. Muis ds. N. Slok Heilig Avondmaal Karel Vriezen, uur Kinderkerstfeest voor kinderen t/m 6 jaar uur Kinderkerstfeest voor kinderen vanaf 7 jaar uur ds. K.W. de Jong m.m.v. cantorij o.l.v. Peter van Klinken Udo Hassefras, ds. K.W. de Jong Dienst voor jong en oud, m.m.v. muziekgroep Gert Fontein, Dhr. Bart van Empel Folkert en Ingrid Horst, Bijzonderheden COLLECTES Stichting Voedselbank COLLECTES Wijkdiaconaat COLLECTES Kerk in Actie: Kinderen in de knel COLLECTES Wijkdiaconaat COLLECTES Wijkdiaconaat 12 Zondag 4 januari Epifanie Kerkvervoer Zondag 11 januari 1 e zondag na Epifanie Doop van de Heer Kerkvervoer Zondag 18 januari 2 e zondag na Epifanie Kerkvervoer ds. I. Otten m.m.v. de kindercantorij o.l.v. Alice van Eldik dhr. D. Versloot, ds. I. Otten dhr. C. Schaper, ds. I. Otten Dienst van Schrift & Tafel, Bevestiging ambtsdragers dhr. W. Weergang, ds. G. van Meijeren Tienernevendienst Adri v.d. Stok, ds. L.M. Bal Doopdienst Wim Bos, ds. L.M. Bal Dienst van Schrift & Tafel Leo van Horssen, ds. K.W. de Jong Dienst voor jong & oud, m.m.v. muziekgroep Jaco Kranenburg, ds. R. Wattel Wilma van der Veen, ds. K.W. de Jong Heilig Avondmaal Rinze Valkenburg, COLLECTES Stichting Kinderzorg Utrecht COLLECTES NEM Near East Ministry COLLECTES Kerk in Actie: Oecumene

13 ROOSTER VIERINGEN & BIJEENKOMSTEN ANDERE VIERINGEN EN BIJEENKOMSTEN VAN 17 DECEMBER 2014 T/M 22 JANUARI 2015 Woensdag 17 december Ouderen Kerstviering Vereenigingsgebouw, uur Zandweg HA De Meern Zaterdag 20 december Aandacht, mw. Hoornenborg De Roef, uur Touwslagerslaan GV De Meern Zondag 21 december Viering, mw. C. Koek-Straus St. Antonius Ziekenhuis, Soestwetering AZ Utrecht Woensdag 24 december Viering, ds. E. Kersbergen De Ingelanden, uur Louis Armstronglaan EB Utrecht Donderdag 25 december Viering, ds. N.Th. Overvliet - van der Veen St. Antonius Ziekenhuis, Soestwetering AZ Utrecht Zaterdag 27 december Aandacht, dhr. Verhoeff De Roef, uur Touwslagerslaan GV De Meern Zondag 28 december Viering, ds. J.J. Tersmette St. Antonius Ziekenhuis, Soestwetering AZ Utrecht Zaterdag 3 januari Aandacht, mw. Mol De Roef, uur Touwslagerslaan GV De Meern Zondag 4 januari Viering, ds. N.Th. Overvliet van der Veen St. Antonius Ziekenhuis, Soestwetering AZ Utrecht Dinsdag 6 januari Zangmiddag Coninckshof, uur Utrechtse Heuvelrug LM Vleuten Woensdag 7 januari Oecumenische viering, Lidy Langendijk, pastoraal werker; Wim Bos, pastoraal contactpersoon De Pijler, uur (Kleine zaal) Bovenpolder NP De Meern Heeft u geen vervoer? Bel gerust Margien Mulder ( ) of Wim Klarenbeek ( ) Zaterdag 10 januari Aandacht, mw. Van der Leest De Roef, uur Touwslagerslaan GV De Meern Zondag 11 januari Viering, ds. E. Kersbergen De Ingelanden, uur Louis Armstronglaan EB Utrecht Zondag 11 januari Zondag 11 januari Zaterdag 17 januari Zondag 18 januari Zondag 18 januari Maandag 19 januari DANK Viering, ds. J.J. Tersmette Leerhuis Aandacht, dhr. Van Straten Viering, mw. C. Koek-Straus Dienst van Schrift & Tafel, ds. L.M. Bal Woorddienst Omdat ik op 8 oktober 2014 de dankbare leeftijd van 90 jaar mocht bereiken, ontving ik van de Marekerk een bos bloemen. Mijn hartelijke dank hiervoor. Ook dank aan alle mensen die mij feliciteerden. Mevrouw Klok St. Antonius Ziekenhuis, De Klepel, uur De Roef, uur St. Antonius Ziekenhuis, De Roef, uur Parkhof, uur Soestwetering AZ Utrecht Zandweg JZ De Meern Touwslagerslaan GV De Meern Soestwetering AZ Utrecht Touwslagerslaan GV De Meern Alenveltpark CE Vleuten HARTELIJK DANK Voor de viering van ons 50-jarig huwelijk ontvingen wij veel reacties door bloemen van de gemeente, kaarten en telefoontjes. Het draagt bij aan een vreugdevolle beleving van een onvergetelijke dag. Daarvoor onze hartelijke dank. Mari en Grea van der Waal 13

14 ADVERTENTIES 14

15 De Hoef WIJKNIEUWS WIJKGEMEENTE LEIDSCHE RIJN-OOST LAATSTE NUMMER Dit is het laatste nummer van Vier waar onze wijkgemeente aan meewerkt. We hebben in het afgelopen jaar vastgesteld dat voor de doelgroepen die wij primair willen bereiken, andere benaderingen meer voor de hand liggen. Denk daarbij aan social media, website, enzovoort. In feite hebben we daar ooit al een begin mee gemaakt: de Hoefmail. Andere gemeenten hebben een gedrukte zondagsbrief hoewel ook daar verzending per mail gebruikelijker wordt wij hebben al vijfenhalf jaar onze digitale nieuwsbrief. Toch is daarmee niet alles gezegd. Vier heeft zich in zijn soort in korte tijd ontwikkeld tot een mooi en aantrekkelijk magazine, mede ook door onze redactieleden. Bij de opstart twee jaar geleden waren dat Harmke Hulsman en Karel Vriezen. Later maakte Harmke plaats voor Sietske Werensteijn. Het was en is een hele klus om iedere maand weer een naar inhoud en vorm goed verzorgd nummer door de brievenbussen te laten glijden. We willen hen tezamen met de andere redactieleden vanaf deze plaats hartelijk danken voor de bijdrage die zij hebben geleverd! Wie het nieuws vanuit Leidsche Rijn wil blijven bijhouden, kan zich het beste abonneren op de al vermelde mailnieuwsbrief Hoefmail. Aanmelden kan heel gemakkelijk via de website (menu midden rechts op de pagina). Uiteraard is ook de website zelf een bron van actuele informatie. Er ligt een mooi PR-plan, waarbij ook de website vernieuwd wordt. De voorbereidingen zijn in volle gang. VERZELFSTANDIGING We hadden gehoopt de verzelfstandiging tot Protestantse Gemeente Leidsche Rijn per 1 januari 2015 te hebben afgerond. Helaas zijn de kerkelijke procedures wat ingewikkelder dan gehoopt. We stoten op enkele hobbels die alsnog genomen zullen moeten worden. Op zich is dat jammer, omdat we vooral aan het werk willen en binnenkerkelijke procedures achter ons willen laten. Er ligt een stevig beleidsplan. Er zijn werkplannen gemaakt voor het reguliere gemeentewerk en de pioniersplek. In alle gevallen oogsten we inhoudelijk waardering voor wat we als wijkgemeente inhoudelijk hebben neergezet. Een bijzonder gegeven in dit verband is dat er schot is gekomen in de ontwikkeling van De Hoef. Het is nog net iets te vroeg om daar concreet iets over te kunnen melden. Verschillende partijen zullen samen het gebouw ontwikkelen, zodat het een waardevol centrum voor de buurt kan gaan vormen. De zaken worden zo geregeld dat wij af zijn van de risico s van eigen huur en de huisvestingskosten met zekerheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht. De begrotingspost huisvesting is daarom een zekere geworden. Goed nieuws voor de kerkrentmeesters en voor ons als gemeente. Een gemeente heeft leden. Dat geldt ook voor de verzelfstandigde Protestantse Gemeente. Hoe de overgang precies gaat verlopen, is op dit moment nog niet bekend. In principe kan ieder die dat wil, waar hij of zij ook woonachtig is, lid worden van de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen we ook de mogelijkheid openen om vriend van de gemeente te worden, maar ook dat moet nog verder worden uitgewerkt. Wie daar meer over wil weten, kan zich bij mij melden. GELOOFSCURSUS Voor dit najaar stond een nieuwe geloofscursus gepland. Om verschillende redenen heb ik de start daarvan uitgesteld tot het nieuwe jaar. Nu is het dan bijna zover: dinsdag 6 januari, uur, gaat de nieuwe cursus van start. De eerste avond is in Kerkboerderij De Hoef, maar het mag en kan ook bij een van de deelnemers thuis. Wat moet je je bij de geloofscursus voorstellen? We komen een tiental avonden bijeen rond kernthema's van het christelijk geloof: wie is Jezus?, waarom moest Hij sterven?, de Bijbel, het gebed, enzovoort. Elke keer ongeveer anderhalf uur. Er is informatie. Er is ruimte voor gesprek en discussie. Je kunt de reeks avonden afsluiten met het doen van belijdenis in een kerkdienst (of met doop, als je niet gedoopt bent). Dat is op geen enkele manier een verplichting. Je maakt hierin zelf een keuze. Meer informatie en aanmelding bij ds. Klaas-Willem de Jong (voor gegevens zie onder het volgende item). GESPREK Ik ben geen kerklid. Toch wil ik graag een keer met u praten. Kan dat? Zo nu en dan krijg ik of direct of via anderen een vraag als deze voorgelegd. We stralen kennelijk nog steeds het beeld uit dat we er vooral voor onze eigen leden zijn. Dat is echter geenszins de bedoeling. Ieder die om wat voor reden dan ook behoefte heeft aan een gesprek over geloof en levensbeschouwing, kan zich bij mij melden. Doorgaans lukt het binnen vrij korte tijd een afspraak te maken. Bel of mail: T (0348) ; E: VERTREK PETER VAN KLINKEN Het was al langere tijd duidelijk dat we, om als gemeente verder te kunnen, onze financiële huishouding op orde moesten brengen. Het klinkt dan kil, zakelijk en wat afstandelijk: bezuinigingen. We beseffen dat dat nodig was en is. Als het om concrete maatregelen gaat, komt het echter heel dichtbij. We hebben dat gemerkt bij het al dan niet kunnen blijven in 'De Hoef'. Het lijkt erop dat we daarvoor, met een bescheiden budget, mogelijkheden hebben gevonden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook op personeel vlak zullen veranderingen plaats vinden. 15

16 WIJKGEMEENTE LEIDSCHE RIJN-OOST De meest vergaande is het vertrek van Peter van Klinken als cantor-organist per 1 januari Meer dan vijf jaar heeft hij de muzikale begeleiding in een flink aantal diensten verzorgd en de cantorij (be)geleid. Het begon toen met zes mensen die uit de 'oude' cantorij over waren. Nu staat de cantorij er vaak met het dubbele aantal of nog zelfs net iets meer. Tevens blijkt dat dat verhoudingsgewijs kleine groepje mensen kwalitatief heel wat aan kan. Beide ontwikkelingen behoren tot de verdiensten van Peter. Daarvoor past heel veel dank! De kerkenraad heeft ook daarom lang geaarzeld met dit besluit, maar meende er toch niet aan te kunnen ontkomen om tot een aanvaardbare begroting te komen. We hebben naast Peter de cantorij op de hoogte gesteld. Tevens hebben we gezocht naar vervanging. Die hebben gevonden in een van de cantorijleden, Johan van der Kouwe. Hij is aan het conservatorium opgeleid, musicus van beroep, en zal in ieder geval tot aan de zomer van 2015 leiding geven aan de cantorij. We zullen te zijner tijd afscheid nemen van Peter. Eerst zal hij nog in een dienst de cantorij dirigeren (kerstavond 24 december) en een enkele keer de gemeentezang begeleiden. In die zin is het afscheid relatief. Dat is het in nog een ander opzicht. Peter is bereid ook na zijn vertrek als cantor-organist met enige regelmaat te blijven komen spelen. Wordt vervolgd dus. VERANTWOORDING Op bezoek ontving ik van N.N. 100 Euro, als volgt te besteden: 50 Euro voor de voedselbank (via DWL) en 50 Euro voor onze wijkgemeente. Ook langs deze weg hartelijk dank hiervoor! WINKELWAGENACTIE In de maand januari verzamelen we koffie en thee voor de klanten van de voedselbank. De winkelwagen staat weer achterin de kerk. Doet u ook (weer) mee? KLEDINGVERKOOP Wij attenderen u graag op onze kledingverkoop in de ruimte van de Voedselbank. Voor iedereen die om welke reden dan ook financieel in de knel zit, kom gerust eens langs. Wij zijn open elke eerste en derde dinsdag van de maand van 14.30u tot 16.00u. De Voedselbank Leidsche Rijn vindt u aan de Verlengde Utrechtseweg 83 te Utrecht. Inlichtingen via CONTACTINFORMATIE WIJKGEMEENTE LEIDSCHE RIJN-OOST CONTACT De Hoef, Hoge Weide 6, 3541 BC Utrecht PREDIKANT ds. K.W. de Jong, E T (0348) / SCRIBA Serge Kramer, Gaag 29, 3453 MR De Meern Telefoon: (030) , E. WEBSITE Ds. Klaas-Willem de Jong ACTIVITEITEN DIACONIE SOEP NA DE KERSTNACHTDIENST Na de Kerstnachtdienst nog even napraten en samen zijn onder het genot van een kopje soep is inmiddels traditie. Dus ook dit jaar is de overheerlijke soep weer aanwezig. Van harte uitgenodigd om nog even na te blijven na de Kerstnachtdienst op 24 december a.s. 16 OLIEBOLLENACTIE Traditiegetrouw zijn in de maand december weer de heerlijke verse banketbakkers oliebollen te bestellen, die op oudjaarsdag in De Hoef af te halen zijn. Vanaf begin december hangt in De Hoef een intekenlijst waarop u uw bestelling kunt doen. Intekenen kan tot en met de Kerstdagen. De oliebollen kosten dit jaar 0,90 per bol en zijn per 5 of per 10 te bestellen. De opbrengst van de oliebollenverkoop en de soep tijdens de Kerstnachtdienst gaat dit jaar naar de hulp die via ons eigen wijkdiaconaat gaat naar mensen in de knel in onze eigen wijk en wijkgemeente.

17 Marekerk WIJKGEMEENTE DE MEERN VAN DE KERKENRAAD THEMA GEBED EN ZEGEN In de grote kerkenraadsvergadering van november is opnieuw aandacht besteed aan dit thema. Dit keer door een kennismaking met/ervaren van Stil worden zoals dit ook tweewekelijks georganiseerd wordt. AMBTSDRAGERS Pieter de Gier heeft aangegeven per 1 december zijn ambt als ouderling en functie als voorzitter van het college van kerkrentmeesters neer te leggen. Hij blijft wel kerkrentmeester. De kerkenraad is bezorgd over de hoeveelheid werk/verantwoordelijkheid die in het bijzonder op de schouders van het college van kerkrentmeesters rust. Zie ook de update AK hierna. Uitgesproken wordt dat het belangrijk is dat we op elkaar letten, kijken waar mensen ontlast kunnen worden. Binnen het college van kerkrentmeesters is men bezig de taken in kaart te brengen en te kijken welke ondersteuning door gemeenteleden in de uitvoering hiervan gevonden kan worden. Eveline Wolleswinkel-van de Kieft heeft zich bereid verklaard het scribaat over te nemen van Marie-José Gaasbeek. Marie-José zal nog een ondersteunende rol blijven vervullen. De kerkenraad heeft ingestemd met de benoeming van Eveline in deze functie. VERGADERSTRUCTUUR De plaatselijke regeling is aangepast aan de nieuwe vergaderstructuur. Ook is er een aangepast organogram gemaakt waarin de structuur overzichtelijk is opgenomen. Dit organogram zal in het nieuwe jaar op onze website geplaatst worden. COMMUNICATIE De kerkenraad acht het belangrijk om nieuws van de kerkenraad goed te communiceren naar de gemeenteleden. Dit doen we via (digitale) nieuwsbrieven en VIER en ook steeds meer via de website. Een nieuwe vorm hiervoor is dat een map in de Klepel neergelegd zal worden waarin alle nieuwsbrieven en andere belangrijke info uit de kerkenraad worden opgenomen zodat mensen die kunnen inzien. UPDATE AK VLEUTEN/DE MEERN/LRO Het Breed Moderamen van de classicale vergadering Utrecht (BM) heeft op grond van ingewonnen adviezen besloten om niet over te gaan tot de vorming van een zelfstandige gemeente in Leidsche Rijn-Oost. Afgelopen weken hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen onder andere vertegenwoordigers van PKN en de wijkgemeente Leidsche Rijn-Oost over de mogelijke consequenties. Ook binnen de Algemene Kerkenraad (AK) is uitgebreid gesproken over dit besluit en de mogelijke gevolgen. Door onze AK-afgevaardigden is teruggekoppeld aan de kerkenraad. Op het moment dat ik dit stuk schrijf (27 november) is nog geheel onduidelijk welke weg nu wordt ingeslagen. De begroting voor 2015 had al moeten worden ingeleverd. Het verzelfstandigingsverzoek van de wijkgemeente Leidsche Rijn-Oost trekt een enorme wissel op de inzet van onze kerkenraadsleden, de AK-afgevaardigden en met name de kerkrentmeesters. Er is de afgelopen weken veel vergaderd. Als kerkenraad menen wij dat wij onze gemeente via een gemeenteavond of via nieuwsbrieven moeten gaan informeren over de actuele stand van zaken. Een datum voor een gemeenteavond zal via de gebruikelijke kanalen zo spoedig mogelijk aan u gecommuniceerd worden. Uiteraard kunt u voor vragen of opmerkingen terecht bij een van de kerkenraadsleden. Wij stellen het op prijs als u dit met ons wilt delen. Jürgen Hetharie In memoriam: Chris Knoops Door goede machten trouw en stil omgeven, beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar, zo wil ik deze dagen met u leven. God is met ons in de avond en de morgen, en elke nieuwe dag is Hij nabij. Op 22 november is in het verpleeghuis in Maarssen Chris Knoops overleden op de leeftijd van 91 jaar. Hij was er nog maar kort opgenomen, omdat het thuis niet meer ging, maar hoe bijzonder was het, dat hij samen met Rie in augustus nog hun 60-jarige huwelijksjubileum heeft mogen vieren, in hun appartement in De Meern. Zij mochten dat doen in betrekkelijke gezondheid en het was zo goed om nog samen te zijn. En nu is er de weg van loslaten, waar je eigenlijk niet zonder elkaar kunt. Het is een beetje als opnieuw beginnen, zei Rie, wat ons deed denken aan het bovenstaande lied van Dietrich Bonhoeffer, dat hij schreef voor Nieuwjaar. Met hun drie kinderen, Loes, Henk en Erik, weten zij zich geborgen in God de Vader, en getroost in de wetenschap, dat hij na een mooi voltooid leven mag rusten in de geborgenheid van de Eeuwige God en Vader. Dankbaar voor het vele en goede dat zij in hem hebben ontvangen. We gedenken Chris als een bijzonder lieve, zorgzame en loyale man, (schoon)vader, opa en broeder in de Heer. We wensen de familie sterkte en kracht toe voor de tijd die komt. Ds. Leon Bal 17

18 WIJKGEMEENTE DE MEERN JEUGDACTIVITEIT OP 6 FEBRUARI 2015 Als 3 e onderdeel van de avond heeft Jofel nog een zeer professionele presentatie gehouden over hun Ghana reis, hun activiteiten én dat ze nog héél veel sponsorgeld nodig hebben. Bovendien hebben we in 4 groepen nagedacht wat we als jeugdwerk goed doen én wat we nog meer kunnen oppakken. Kortom: Het was fijn om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen die ook in het jeugdwerk meedraait, maar er niet was: jullie hebben écht iets gemist!maar niet getreurd. Iedereen was het erover eens dat we zo n avond vaker moeten houden. Dus houd je in het voorjaar in de gaten! Debora Hamoen, ouderling jonge gezinnen 18 Alle jongens en meiden tussen de 12 en 16 jaar opgelet! Vrijdagavond 6 februari spelen we in de Klepel weer Sirkelslag: een avondvullend spel met leuke en gekke opdrachten. Welke dat precies zullen zijn, blijft tot het laatste moment geheim. Tegelijkertijd met duizenden andere jongeren spelen we hetzelfde spel. De scores voeren we direct online in en via Facebook en Twitter kunnen we andere jeugdgroepen volgen. Ben jij erbij op 6 februari? Het spel begint om 19:30 u, maar vanaf 18:00 u ben je al welkom en eten we gezellig met elkaar. Neem gerust je vriend(inn)en mee! Aanmelden graag voor 27 januari via: TERUGBLIK JEUGDMEDEWERKERS- AVOND Waardevol, inspirerend en gezellig. Dat zijn de woorden die ik heb als beschrijving voor de afgelopen jeugdmedewerkers avond van vrijdag 31 oktober jl. Alle vrijwilligers van de crèche, kindernevendienst, tienernevendienst en Jofel waren uitgenodigd voor deze avond. We werden vanaf uur getrakteerd op een heerlijke Ghanese maaltijd boven in de Klepel. Ondertussen werd er beneden een muzikaal iets voorbereid. Wie had kunnen denken dat we met maar liefst 20 mensen les zouden krijgen in Ghanees trommelen? Op plastic vaten gingen verschillende ritmes de ronde en als laatste werd het een heel slagwerkorkest. Geweldig dat je samen, met zulke eenvoudige middelen, iets heel moois kunt neerzetten! KERSTORATORIUM DE VERHALEN OP 4 E ADVENT EN KERSTOCHTEND Een projectkoor van zangers uit de Marekerk zal op de laatste Adventszondag (21 december) en op Kerstochtend een gedeelte zingen uit het pas geschreven kerstoratorium De Verhalen. De tekst is geschreven door Michaël Steehouder en de muziek is van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. De schrijver zegt in het voorwoord: Of het historisch allemaal zo gegaan is? Waarschijnlijk niet, maar daar gaat het niet om. Met de verhalen over zijn geboorte probeerden de volgelingen van Jezus te verwoorden wat Hij voor hen betekende. De belofte van een nieuw begin waarin God ons nabij zal zijn, de wetenschap dat je niet alleen bent. Een rode draad in de verhalen is dat God nabij komt om mensen te bevrijden, hoe dan ook. Op de 4e Adventszondag horen we over zowel Simeon als over Maria. Met Kerst horen we over de geboorte van Jezus. De componisten hebben er mooie, toegankelijke muziek bij geschreven met piano, fluiten en enkele kleine solostukken voor zang. Komt dat horen! Hartelijke groet. Herman Mussche ALTIJD LEERLING Afgelopen zomer trok ik de deur van de universiteit als het ware achter me dicht. Ik mocht afstuderen en met een mooi gesprek over het ambt mijn opleiding afronden. Dat betekent niet dat ik nu uitgeleerd ben. Geloven is (en blijft) een weg van leren, zeggen we met het jaarthema. En ook op de weg naar het predikantschap zullen er lessen blijven volgen. Al doende leert men. Dat ervaar ik als ik voorga in de diensten, pastorale bezoeken breng, meedenk in het jeugdwerk, een stukje toerusting verzorg enzovoorts. Ik ben dan ook blij dat mijn leer-/werkplek met nog een seizoen verlengd is. Begin september hebben we dat in een kerkdienst gemarkeerd en gebeden om de hulp van Gods Geest en Zijn zegen. Voor mij een zeer waardevol moment. Veel meer mooie gebeurtenissen kwamen er de afgelopen tijd langs. Binnen de gemeente de startzondag, jeugdwerkersavond, in ontmoetingen en gesprekken met mensen maar ook daarbuiten. Zo woonde ik eind september de landelijke predikantendag van de PKN bij.

19 WIJKGEMEENTE DE MEERN Bijzonder bemoedigend om met zoveel collega's samen te komen en te beseffen: we delen in dezelfde taak en roeping. Een zelfde soort ervaring was er bij de conferentie met Tom Wright in oktober, al was het karakter heel anders. Er moest behoorlijk gestudeerd worden op pittige Engelse teksten, maar het heeft me uitgedaagd en aan het denken gezet. Vooral over de relevantie van ons leven hier en nu op aarde en over hoe ons kerk-zijn daarop betrokken zou moeten zijn. Met aandacht voor o.a. de schepping, gerechtigheid, liefde en eenheid, omdat we zo iets van Gods 'gezicht' in de wereld kunnen weerspiegelen. Op het moment van schrijven kom ik net terug van twee dagen over christelijk leiderschap. Met een aantal gemeenteleden werden we daar samen met honderden anderen met uiteenlopende achtergronden geprikkeld tot het opnemen van je rol als leider. Dat kan in het groot, maar zeker ook in het klein (bijv. in je gezin, een werkgroep of vereniging). Ik neem vooral mee dat een leider niet per se voorop loopt of de koers bepaalt, maar dat leiderschap vooral ook is: het ontsluiten van de talenten van een ander, hem/haar waarderen en in zijn/haar kracht zetten. Dienend dus, met aandacht voor elkaar en de sfeer binnen een team, meer dan focus op de te behalen resultaten. Allemaal waardevolle lessen die ik meeneem op mijn weg van geloven, onderweg richting het predikantschap. Op die weg mocht ik afgelopen week ook een laatste 'officiële' halte passeren: het colloquium. Na dit gesprek over o.a. mijn motivatie, geschiktheid en roeping ben ik 'toegelaten tot het ambt van predikant'. Met een moeilijk woord heb ik nu de titel 'proponent', wat inhoudt dat ik beroepbaar ben. Tot de zomer hoop ik nog te genieten van mijn plek en werk in De Meern, maar zo langzaamaan wordt vooruitblikken ook nodig. Hoe mijn weg zal lopen en waarheen weet ik niet. Het onzekere daaraan vind ik wel eens lastig, maar zo'n open toekomst heeft ook iets moois. Een weg om te gaan. En die hoef ik niet anders af te leggen dan voetje voor voetje. Stappen in geloof; in het vertrouwen dat de Heer met me meegaat, me de kracht ervoor geeft en de richting gaandeweg zal wijzen. Hij is als een lamp voor onze voet, die steeds genoeg licht zal geven om de volgende stap te kunnen zetten. OPBRENGSTEN DIACONALE COLLECTEN DERDE KWARTAAL juli 2014 Nacht zonder dak 508,63 13 juli 2014 Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 211,51 20 juli 2014 Wijkdiaconaat 192,43 27 juli 2014 Wijkdiaconaat 287,88 03 aug 2014 Wijkdiaconaat 171,25 10 aug 2014 Wijkdiaconaat 208,39 17 aug 2014 KIA: Zomerzending - Joden en christenen ontmoeten elkaar 203,80 24 aug 2014 Wijkdiaconaat 223,01 31 aug 2014 Vakantie Bijbel Feest (VBF) 283,60 07 sept 2014 Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 197,85 Wijkdiaconaat(De Roef) 137,30 14 sept 2014 Stichting Dorcas 306,00 21 sept 2014 Vredeswerk - t.b.v. Syrië 234,69 28 sept 2014 Stichting t Groene Sticht 358,68 Zendingsbussen derde kwartaal 158,29 Namens de diaconie, Harke Slagter CONTACTINFORMATIE WIJKGEMEENTE DE MEERN Marekerk, Zandweg 126, 3454 JZ De Meern, T Vereenigingsgebouw, Zandweg 148, T PREDIKANT ds. L.M. Bal, E T (maandag vrijdag: 9:00-9:30 uur) PASTORAAL MELDPUNT Pastoraal meldpunt: Mw. N. Koetsier, T , E SCRIBA Eveline Wolleswinkel-van de Kieft, Meentweg 168, 3454 AZ De Meern, E Amanda Muis, junior-predikant GIFT Ontvangen tijdens huisbezoek 10,- voor de Marekerk. 19

20 ADVERTENTIES 20

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 O N T M O E T I N G Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL Goede en bemoedigende herinneringen aan de Kerstfeestviering op 25 december 2013 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 In de

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie