inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht"

Transcriptie

1 inhoudsopgave A inleiding 2 B ambities 3 missie, visie, doelstellingen 3 2 terugblik En EvaluatiE 5 3 ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht 0 6 diversiteit En internationale uitstraling 7 cultuureducatie 2 C BEdriJFsvoEring 2 8 opbouw organisatie 2 9 toelichting organisatiestructuur 3 0 ondernemerschap 4 publieksbereik 4 2 pr En marketing 5 D presentaties En activiteiten 6 3 activiteiten 6 4 deelnemers/publieksbereik 7 E BEgroting 8

2 Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland Missie, visie, doelstellingen cultuurparticipatie vergroten onder JongErEn die ver af staan van de reguliere culturele instellingen, dat is de kunst. de kunst die wij verstaan. sinds 2007 werkt Jongeren cultuurhuis kanaleneiland vanuit het hart van kanaleneiland. Jongeren cultuurhuis prikkelt, stimuleert, legt bloot en presenteert met succes de kunst van jongeren. wekelijks nemen honderd à honderdvijftig kinderen en jongeren deel aan één of meer programma s. ze maken muziek, bezoeken musea, schrijven, maken theater. al doende leren zij hun stem te gebruiken, zich te presenteren, kijken, luisteren en ontwikkelen ze een eigen geluid. Een waardevol Utrechts geluid. Wat is de waarde van dat geluid? cultuur geeft klank aan de identiteit van individuen en groepen. als de utrechtse samenleving hoorbaar was, zou zij moeten klinken als een kakofonische symfonie. Een veelheid aan schijnbaar onverenigbare klanken in verrassend samenspel: zo klinkt inspiratie, innovatie en verbinding. zo klinkt utrecht. Maar zo ver zijn we nog niet. Jongeren uit achterstandswijken komen niet alleen veel minder in aanraking met kunst en cultuur. hun geluid is voor het utrechtse cultuurpubliek Relschoppers ook nauwelijks hoorbaar. Bovendien is het geluid dat klinkt op de reguliere podia voor deze jongeren vaak onverstaanbaar. Jongeren cultuurhuis verandert dat van onder op. de afgelopen jaren vanuit kanaleneiland als startpunt. vanaf 202 gaat het volume omhoog met een eerste dependance in overvecht. in de periode werken we toe naar een stedelijk bereik van plekken en programma s met en voor utrechtse jongeren met een achterstand in cultuurparticipatie. zij zijn de geluidsdragers, cultuurhuis kanaleneiland is de versterker. het succes van cultuurhuis kanaleneiland is voor een belangrijk deel te danken aan de bottum up benadering. dit is een effectieve maar ook een intensieve manier van werken die een forse investering vergt. daarom kiest Jongeren cultuurhuis voor die plekken waar de achterstand het grootst is en daarmee ook de effecten van haar inzet het grootst zijn. cultuurhuis kanaleneiland heeft haar methode en programma s ontwikkeld voor een groot deel ondersteund door meerjarige basissubsidie vanuit culturele zaken. deze middelen komen uit het budget van het wijkactieplan, wat vanaf 202 wordt afgebouwd. dat maakt de opname van het Jongeren cultuurhuis in het uitvoeringsplan van de cultuurnota van groot belang voor het voortbestaan van het cultuurhuis en daarmee voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuurparticipatie, talentontwikkeling en diversiteit. in dit plan laten we zien waar we vandaag komen, waar we staan en waar we heen gaan. Op weg naar een meerstemmig Utrechts geluid!.. Missie het vergroten van de cultuurparticipatie van utrechtse jongeren met een grote afstand tot de reguliere culturele instellingen ter: verhoging van de artistieke kwaliteit van de stad vorming van een inclusieve utrechtse samenleving bevordering van maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap dit realiseren we door middel van: >> Het bieden van mogelijkheden voor talentontwikkeling van jongeren op het terrein van kunst en cultuur en voorts het verrichten van alle verdere handelingen die in het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. << uit: statuten stg. cultuurhuis kanaleneiland, Visie om onze missie te verwezenlijken zijn we een organisatie die: werkt vanuit het bottomup principe: de belevingswereld, behoeftes en ambities van jongeren vormen het startpunt en zijn sturend voor de organisatie en inhoud van onze programma s. toegankelijk is door fysieke nabijheid (herkenbaar gevestigd in de wijk) en door te werken met een gedreven team van jonge peereducators. handelt vanuit het geloof in het talent van de jongeren en de waarde van hun geluid voor de artistieke kwaliteit van de stad en de samenleving als geheel. samen met reguliere utrechtse culturele instellingen innovatieve en effectieve methodes ontwikkelt gericht op kennismaking, ontwikkeling en doorstroom..3 Doelstellingen Jongeren cultuurhuis kanaleneiland realiseert: a een kennismakingsaanbod met een brede groep jongeren b verdiepingstrajecten met geïnteresseerde jongeren c talentontwikkelingsprogramma s met zich onderscheidende jongeren d doorstromingslijnen naar andere culturele instellingen dit doet zij vanuit de centrale locatie in kanaleneiland, uitbreidend naar verschillende sublocaties in andere aandachtswijken in de stad te beginnen in overvecht. MAKE a. inleiding 2 B. ambities 3

3 .4 Doelgroepbepaling en achtergrond cultuurhuis kanaleneiland richt zich op jongeren in de leeftijd van 0 tot 26 jaar met een lage cultuurparticipatie en een grote afstand tot de reguliere culturele instellingen. in kanaleneiland geldt dit voor de meerderheid van de jongeren. Jongeren cultuurhuis kanaleneiland is in utrecht het enige cultuurhuis dat zich discipline breed richt op de genoemde doelgroep en heeft in die hoedanigheid ook een aantrekkingskracht op jongeren uit andere wijken dan kanaleneiland. om de toeleiding naar het cultuurhuis te faciliteren bieden wij programma s voor kinderen en om de betrokkenheid bij cultuurparticipatie van jongeren te vergroten, betrekken wij ook volwassenen en senioren bij onze programma s. de subwijk kanaleneiland heeft de hoogste concentratie bewoners met een sociaaleconomisch zwakke positie van utrecht; het gemiddeld opleidingsniveau van ouders en scholieren is nergens in utrecht lager. Een kind uit kanaleneiland heeft al jarenlang ruim 50% minder kans om naar havo/vwo te gaan dan een gemiddeld kind in utrecht. 8,5% van de bevolking in kanaleneiland heeft een nietnederlandse culturele achtergrond, tegen 32,5% gemiddeld in utrecht meer dan 3x zoveel kinderen en jongeren dan gemiddeld in utrecht groeien op in een gezin dat leeft van de bijstand. slechts een paar cijfers om aan te geven hoe anders de startpositie van kinderen en jongeren is in een wijk als kanaleneiland. wanneer hier niet op wordt geïnvesteerd, blijft het utrechts cultuuraanbod langs de inwoners van kanaleneiland heen gaan. met name omdat men zich niet kan identificeren met het utrechts cultuuraanbod. dit heeft niet alleen van doen met het programma, maar ook met de identificatie met cultuurparticipatie in het algemeen. Een verandering hierin wordt niet gerealiseerd met het programmeren van arabische kunst in de schouwburg. wanneer we het utrechts cultuuraanbod voor een brede groep inwoners uit utrechtse achterstandswijken toegankelijk willen maken moeten we het cultuuraanbod laten beïnvloeden door deze zelfde groep mensen, te beginnen bij de jongeren. Terugblik en evaluatie cultuurhuis kanaleneiland is gestart in 2007 En BEstaat als zelfstandige stichting sinds cultuurhuis kanaleneiland BEhEErt En programmeert haar EigEn pand aan de peltlaan 72, EEn locatie centraal gelegen in kanaleneiland noord. 2. Ontstaansgeschiedenis het gebouw aan de peltlaan 27 heeft in de jaren 70 dienst gedaan als tijdelijk schoolgebouw en is daarna jarenlang een buurthuis geweest. cultuurhuis kanaleneiland nam het beheer van de peltlaan 72 over van wijkwelzijnsorganisatie doenja dienstverlening en realiseerde er samen met de gemeente utrecht de transformatie van buurthuis naar cultuurhuis en Jongerencentrum. de realisatie van een cultuurhuis was een positieve impuls naast de vele repressieve impulsen die in 2007 de jongerenoverlast in kanaleneiland moesten terugdringen. met de verbouwing van peltlaan 72 tot cultuurhuis en Jongerencentrum was een investering gemoeid van ruim euro. Er zijn dans en muziekstudio s gerealiseerd, het gebouw kreeg een nieuwe inspirerende uitstraling en werden er werkplekken en een ontvangstruimte gecreëerd. door direct aan te haken bij wat er leeft op wijkniveau, intensieve samenwerking met bewoners en wijkorganisaties en door de samenstelling van een jong, gedreven en cultureel divers team realiseerde cultuurhuis kanaleneiland een groeiend cultuurprogramma met workshops, projecten en evenementen met en voor jongeren. in hetzelfde pand organiseert stichting Jou, uitvoerder van het utrechtse jongerenwerk, inloopactiviteiten en biedt cultuurhuis kanaleneiland onderdak aan het carrièreplein kanaleneiland, een verzamelplek voor laagdrempelige toeleiding naar werk en scholing voor jongeren, opgezet op initiatief van cultuurhuis kanaleneiland, enerzijds om voldoende dekking te vinden voor de pandexploitatie en anderzijds om het positieve imago van culturele talentontwikkeling ook in te zetten voor de carrièrekansen van jongeren in kanaleneiland. het carrièreplein werd in 20 opgezet door doenja dienstverlening. op landelijk, stedelijk en lokaal niveau fungeert Jongeren cultuurhuis kanaleneiland inmiddels als vraagbaak met betrekking tot cultuurparticipatie op wijkniveau. Nieuwjaarsduik B. ambities 4 B. ambities 5

4 2.2 Opbouw Programma thema en grote artistiek inhoudelijke inbreng 2.3 Terugblik en de visie en missie hebben zich vertaald in een breed programma, dat vraaggestuurd en ontwikkelingsgericht is opgebouwd. het bestaat uit de volgende vier werkvormen: a cursus En workshopprogramma B projecten En producties c EvEnEmEntEn En programmering d FacilitEring deelnemers veelal in samenwerking met andere stedelijke en/of landelijke partij(en) evaluatie a. cursus En workshopprogramma doel: kennismaking, artistieke en technische talentontwikkeling middel: wekelijks cursus/workshopaanbod in drie blokken van 0 weken per jaar op basis van concrete vraag doelgroep B. projecten En producties doel: talentontwikkeling, verdieping, verbreding, verbinding met culturele infrastructuur middel: afgebakende trajecten waarin wordt toegewerkt naar artistieke producties met duidelijk c. EvEnEmEntEn En programmering doel: kennismaking, vergroting draagvlak, verbinding (passief/publiek) talentontwikkeling (actief/deelnemers) middel: Evenementen en voorstellingen/presentaties waarin actief: wijktalent een podium wordt geboden passief: 'wijkpubliek' in aanraking komt met kunst en cultuuraanbod uit de wijk en stad (kennismaking en verbinding) en 'stadspubliek' kennismaakt met culturele uitingen en talenten uit de wijk (verbinding). altijd in samenwerking met meerdere culturele en maatschappelijke organisaties op wijk,stedelijk en/of landelijk niveau. d. FacilitEring doel: Broedplaats bieden en eigen organisatiekracht doelgroep aanspreken. middel: tegen gunstige voorwaarden inzetten van faciliteiten, netwerk en expertise cultuurhuis voor artistieke initiatieven vanuit de doelgroep. Jongeren cultuurhuis werkt met een multidisciplinair programma en heeft daarmee een uniek aanbod voor utrechtse jongeren. sturend voor de vorm en aard van het programma is de vraag en de behoefte van de doelgroep. in de afgelopen jaren is daaruit een programma gegroeid waarin nu muziek en theater de twee meest in het oogspringende kunstdisciplines zijn. a. cursus En workshopprogramma inhoud wordt bepaald aan de hand van concrete vraag en varieert in de loop van het jaar. van turkse saz tot beatcreating, van zang en rap tot arabische percussie en van mode tot breakdance. aanbod wordt vanuit cultuurhuis zelf verzorgd door freelance docenten met uitzondering van de radioworkshops die worden aangeboden vanuit de samenwerking met clickf (mixstation en uceestation). B. projecten En producties inhoud ontstaat uit actueel thema en/of aanbod van partnerorganisaties vertaald naar vraag en behoefte van de doelgroep. gerealiseerd multidisciplinair mysound i.s.m. stg amateurfilm en nederlands Film Festival mytv i.s.m. stg amateurfilm en nederlands Film Festival serviesproject i.s.m. lotte van laatum i.s.m. vereniging nieuw utrecht dichtbundel/kookboek EEn mond vol (beeldend/poezie/culinair) clip we zijn terug (muziek/film) uitwisseling marokko (muziek/acrobatiek) mode stoffeneiland i.s.m. melody deldjou Fard make van ambacht naar couture c. EvEnEmEntEn En programmering wijkevenementen (2 keer per jaar); stedelijk podium bieden aan wijktalent programmeren artistieke producties; verbinden stedelijk cultureel aanbod met wijkpubliek gerealiseerd EvEnEmEntEn En programmering cursusen workshop aanbod project doorstroom / verzelfstandiging theatervoorstellingen k*eiland woonmensen liefde is nieuw doxscool rozenveldkids musical obs de panda gazamonologen wijkevenementen open up! 2008 FEstival BroodJE noord Jaar kanaleneiland/transwijk 2008 FEstival BroodJE noord ark FEstival 200 ark FEstival 20 ARK Festival passief kennismaking B. ambities 6 podiumervaring / BoEkingEn actief verdieping talentontwikkeling muziek producties you (young & old united) i.s.m. zorgcentrum transwijk en doenja dienstverlening can u label it i.s.m. culturele zondagen, roots en routes en vrede van utrecht u make it i.s.m. roots en routes en vrede van utrecht kanaleneiland meets zuilen i.s.m. Jongerenwerk utrecht (Jou) studio k*eiland Film mylife i i.s.m. stg amateurfilm en nederlands Film Festival mylife ii i.s.m. stg amateurfilm en nff Elke dag iets geks, elke dag iets lachen. B. ambities 7 programmering/verbinding van de stad naar de wijk theater Eet me trekhaak gezocht 4Fighting nordin voorstelling en stut podiumkunsten Bevrijdingsfestival debat 2009, 200, 20 programmering/verbinding van de wijk naar de stad Bezoeken met jongeren vanuit cultuurhuis kanaleneiland aan o.a. stadsschouwburg d. FacilitEring voor verschillende jonge makersgroepen fungeert cultuurhuis kanaleneiland als werkplaats en uitvalsbasis. cultuurhuis faciliteert, stimuleert en bemiddeld in repetitieruimte en in boekingen van jonge muzikanten/ theatermakers. *Mag ik ook op de gitaar?? Ik heb nog nooit een gitaar aangeraakt, wel gezien hoor..

5 Ambities a. verder groeien als de stedelijke partij voor vergroten cultuurparticipatie van jongeren met afstand tot de reguliere culturele instellingen met de focus op aandachtswijken. B. verder verbreden draagvlak en doorstroom binnen de wijken c. doorontwikkelen programma met vaste artistieke partnerorganisaties d. doorontwikkelen bedrijfsvoering Activiteitenprogramma met als doel kennismaking en vervolgens doorstroom naar een van de drie of vier stedelijke Jongeren cultuurhuis locaties die met stichting Jou worden vormgegeven. a. workshopprogramma opgezet in drie blokken van 0 weken per jaar, ingevuld op basis van de actuele vraag. Elk blok start met de kennismakingsweek, gevolgd door tien lesweken en afgerond met de jamweek waarin presentaties, optredens en crossovers tussen de verschillende workshops plaatsvinden. B. projecten En producties nieuwe projecten worden ontwikkeld op basis van vraag van jongeren, ideeën vanuit het team en kansen vanuit samenwerkingspartners. Elk jaar wordt er gewerkt aan minimaal twee muziekprojecten en twee theaterprojecten. de samenwerking met de stichting amateurfilm en het nederlands Film Festival bereikt in 202 haar eerste lustrum en zal de komende vier jaar verder worden verdiept. daarnaast lopen twee trajecten het hele jaar door te weten kunstexpress en make. c. EvEnEmEntEn En programmering per jaar zijn er twee grote evenementen en meerdere kleinere voorstellingen en concerten. EvEnEmEntEn: voor de ontwikkeling van de jongeren die deelnemen binnen de workshop, project en faciliteringslijn is het optreden een enorme stimulans. daarnaast dienen de evenementen voor de kennismaking van jongeren met professioneel aanbod uit de stad maar voor ook de kennismaking van stadspubliek met artistieke talenten uit kanaleneiland. Januari Evenement met optredens, workshops, tentoonstellingen en presentaties. ca. 300 bezoekers waarvan 75% uit de wijk en 25% uit utrechtstad en regio 20 programmaonderdelen. ark FEstival Juni Breed gedragen wijkfestival voor alle leeftijden midden in de wijk in het arkpark (groenzone aan het amsterdamrijnkanaal) centraal cultuurprogramma met randprogrammering op het gebied van sport & spel. in samenwerking met meer dan 35 lokale en stedelijke partijen. ca. 300 bezoekers waarvan 75% uit de wijk en 25% uit utrechtstad en regio. meer dan 40 programmaonderdelen. daarnaast wordt op dit moment samen met Jongerenwerk utrecht (Jou) gekeken naar de ontwikkeling van een jaarlijks cultureel evenementen gericht op meiden met een stedelijke of regionale functie. doorlopende lijn: cultuurhuis programmeert stedelijk cultureel aanbod, met name muziek en theatervoorstellingen in de wijk. cultuurhuis kanaleneiland neemt deelnemers mee naar optredens en voorstellingen van professionele gezelschappen in theaters en concertzalen in de stad en regio. d. FacilitEring de faciliteringslijn is bij uitstek vraaggestuurd. Jongeren komen zelf met vraag naar ruimtes en kunnen tegelijkertijd leren van het netwerk en de expertise binnen het cultuurhuis. Facilitering vindt vooral plaats op het gebied van theater, muziek en mode. als tegenprestatie betalen jongeren een passende bijdrage en zetten zich in als vrijwilliger. de faciliteringslijn is een belangrijke stimulans van de broedplaatsfunctie. de goed gefaciliteerde dans/theaterzaal, de muziekstudio s en het modeatelier maken cultuurhuis kanaleneiland een aantrekkelijke uitvalsbasis voor ondernemende, creatieve jongeren. in de periode vergroten we het stedelijk Jongeren cultuurhuisbereik in nauwe samenwerking met de stedelijke jongerenwerkorganisatie Jou. naast de locatie in kanaleneiland ontwikkelen we in 202 aanbod vanuit overvecht. in de periode wordt dit aanbod uitgebreid naar in totaal vier utrechtse wijken. wij denken aan de wijken zuilen en leidsche rijn (parkwijk/terwijde). hierdoor ontstaan meerdere plekken verdeeld over de stad voor jongeren cultuurparticipatie. Basis voor het aanbod zijn de vier genoemde werkvormen. invulling van het aanbod en de werkwijze worden bepaald door de vraag en de mogelijkheden van de verschillende wijken. daarnaast zullen er op zogenaamde satellietlocaties programma s draaien in andere buurten kunstexpress kanaleneilandtranswijk kunstexpress is een landelijke methodiek gebaseerd op het maatjesconcept gericht op kennismaking en talentontwikkeling. cultuurhuis kanaleneiland was de eerste organisatie die het traject in utrecht opzette in samenwerking met o.a. het roc midden nederland. zie voor meer informatie de bijlage kunstexpress. modeatelier kanaleneiland: make make is ontwikkeld naar aanleiding van de vraag van meiden en vrouwen uit de wijk. make bereikt voor en groot deel laag of ongeschoolde vrouwen met een artistiek programma rondom mode als kunstdiscipline. zie voor de uitgebreide omschrijving de bijlage make. ARK Festival B. ambities 8 B. ambities 9

6 Belang voor Utrecht CateringClub 00 Zelfbewustzijn en zelfredzaamheid vergroten wijkbewoners lokale, stedelijke en landelijke aandacht voor opbrengt en resultaten maakt deelnemers en andere bewoners bewust van eigen mogelijkheden en toegevoegde waarde voor de stad het cultuurhuis is een belangrijke partner van het wijkbureau, de welzijnsorganisaties, de woningbouwcorporaties en andere betrokken wijkorganisaties zoals bewonersorganisaties, scholen etc. Diversiteit en internationale uitstraling 5.2 Positionering binnen stedelijk en landelijk cultureel veld 6. Culturele diversiteit en internationale uitstraling >> Kunst en cultuur zijn in Utrecht voor iedereen bereikbaar en toegankelijk en verbindt mensen, organisaties en bedrijven met elkaar, of ze nu in Utrecht wonen, werken of verblijven. Ze dragen bij aan de culturele kleur, diversiteit en variëteit van de stad. Het biedt jeugd en jongeren avontuur en kansen voor de ontwikkeling van talent. << uit: collegeprogramma groen, open en sociaal de gemeente utrecht vertaalt dit in de volgende doelstelling: >> Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers. << uit: Beleidsdoelstellingen gemeente utrecht culturele zaken 202 met als subdoelstellingen:. utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad. 2. utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en nietkenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken. 3. de culturele betekenis maakt utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal. >> Alhoewel tieners volgens SCPgegevens tot de leeftijdsgroep behoren die na kinderen het meest kunstzinnig actief zijn, zijn ze doorgaans zeer lastig bij activiteiten in groepsverband te betrekken. Dit komt onder andere doordat ze zich sterk door sociale behoeften laten leiden. Ze willen vermaakt worden en het gezellig hebben en trekken bij voorkeur alleen met leeftijdsgenoten op die in hun eigen subcultuur passen. (..) Deze inventarisatie in Utrecht toont echter aan dat het met wijkgericht opereren lukt om tieners zowel actief bij podiumkunstproducties als bij beeldende presentaties te betrekken. Hiermee worden bovendien tieners met een nietwesterse herkomst bereikt. De gemeente Utrecht doet er daarom goed aan om op tieners gerichte wijkinitiatieven te ondersteunen. << uit: amateurkunst in utrecht, topje van de ijsberg hoofdstuk aanbevelingen auteur: letty ranshuysen iov gemeente utrecht 2009 deze doelstellingen en aanbeveling sluiten direct aan bij de missie en resultaten van cultuurhuis kanaleneiland. 5. Betekenis in de wijken Jongeren cultuurhuis zit met hoofd, hart en handen midden in de wijken en vergroot met innovatieve programma s de cultuurparticipatie onder die jongeren die door reguliere culturele instellingen niet bereikt worden. zoals in de nota terecht wordt opgemerkt dat een bloeiende en innovatieve culturele sector de stad niet alleen artistiek op de kaart zet maar ook economisch, zo is er ook steeds meer aandacht en erkenning voor de betekenis die kunst & cultuur heeft voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van aandachtswijken. waarde voor de wijk: spin in het web van het wijkcultuurnetwerk verbinding en verankering van lokale en stedelijke initiatieven op wijkniveau door een duurzaam programma en gezicht (locatie en team) Impuls wijkmarketing door middel van constante stroom positief nieuws cultuur zet wijk positief op de kaart door inhoudelijk en organisatorisch sterke programma s die regelmatig worden gepresenteerd aan stedelijk en regionaal publiek Jongeren cultuurhuis verbindt, inspireert en prikkelt zowel haar doelgroep als stedelijke culturele instellingen om nieuwe dingen te proberen en daarmee nieuwe dingen te ontdekken en bereiken. voor bijvoorbeeld de stadsschouwburg is Jongeren cultuurhuis adviseur en klankbord in haar ontwikkeling naar een meer cultureel diverse programma en daarmee meer cultureel divers publiek. zo fungeert Jongeren cultuurhuis als de vindplek van nieuw publiek en nieuw talent. contact, samenwerking En doorstroom komt onder andere tot stand met: npac (nederlandse pop academie)doxstutstadsschouwburgcentraal museumucee station/mix stationvrede van utrechtkunstbendeculturele zondagen de komende jaren worden de bestaande samenwerkingsverbanden verder verdiept en nieuwe verbanden met het culturele veld aangegaan. Jongeren cultuurhuis is aangesloten bij cop cultuurimpuls dat, gesteund door onder meer ocw, kunst en cultuur als motor van wijkontwikkeling onderzoekt. Jongeren cultuurhuis kanaleneiland wordt daarbinnen genoemd als een landelijk voorbeeld van best practice. zie bijlage voor de uitgaven over werken met kunst en cultuur in de wijk waarin Jongeren cultuurhuis kanaleneiland wordt besproken. Woonmensen de meerderheid van de deelnemers hebben een turkse, marokkaanse of andere nietnederlandse culturele achtergrond. daarmee zijn we de culturele instelling die in utrecht de meeste jongeren met een multiculturele achtergrond bereikt met een duurzaam en breed aanbod op het gebied van actieve en passieve cultuurparticipatie in de vrije tijd. cultuurhuis kanaleneiland legt waar mogelijk internationale verbindingen. deze programma s dragen bij aan de positie van utrecht als stad van kennis en cultuur. 6.2 Vrede van Utrecht 203 / Culturele Hoofdstad 208 vanaf het begin is samengewerkt met de vrede van utrecht. 8, playground, habitat, de thema s voor culturele hoofdstad 208, sluiten direct aan bij het programma en de werkwijze van cultuurhuis kanaleneiland. verschillende programmaonderdelen zijn in samenwerking met de vrede van utrecht tot stand gekomen zoals u make it, can u label it, woonmensen, Een mond vol, doxscool, ark Festival, Broodje noord. Er wordt toegewerkt naar een wijkprogramma in 203 waarin het ark Festival is opgenomen. plannen in samenwerking met de vrede van utrecht voor de periode zijn in voorbereiding. Bekend is de betrokkenheid bij het EyoF in 203. verder is cultuurhuis kanaleneiland een van de initiatiefnemers van het Botnetwerk dat door de vrede van utrecht geadopteerd is en omgedoopt tot upgrade. het richt zich op stedelijk samenwerking op het gebied van talentontwikkeling. B. ambities 0 B. ambities

7 Cultuureducatie raad van toezicht teamleden BEstuur FrEElancErs programma s die worden ingezet in samenwerking met onderwijs zijn: primair onderwijs sdnsprogramma (samen doen na school / verlengde schooldag) naschools kennismakingsworkshoptraject in samenwerking met primair onderwijs kunstexpress zie hoofdstuk 4 creatief partnerschap met onderwijs: hart van noord: samenwerking in doorlopende lijnen in opvolging van creatief partnerschap in 200 creatief partnerschap met nieuwe schoolontwikkeling hele dag school kanaleneiland zuid rondom taal verwerkt in een muzikaal en literair ervaartraject i.s.m. doenja dienstverlening. voortgezet onderwijs / BEroEpsondErwiJs via nova college workshopaanbod en makerstrajecten binnen en naschools gericht op kennismaking, talentontwikkeling en doorstroom i.s.m. Jou roc mn werving en begeleiding vrijwilligers/maatjes kunstexpressprogramma. samenwerking welzijnsorganisaties: cultuurhuis kanaleneiland werkt met doenja en brede school hart van noord aan de ontwikkeling van de kinderzone kanaleneiland. cultuurhuis kanaleneiland past zowel inhoudelijk als fysiek binnen deze integrale aanpak gericht op brede talentontwikkeling voor kinderen. stichting Jou uitbreiding programma naar andere krachtwijken. inzet van het programma is kennismaking, talentontwikkeling en doorstroom van jongeren. in alle cultuurhuisprogramma s wordt gebruik gemaakt van de pedagogische methode vreedzame wijk die zowel op het merendeel van de basisscholen wordt gehanteerd als door de medewerkers van doenja dienstverlening en stichting Jou. Ik ben blij met artistiek leider programmateam programma coordinator theater projectleiders docenten / kunstenaars directeur algemeen En zakelijk leider projectleider kunstexpress onbetaalde krachten locatie manager publiciteitsmedewerker oproep BEhEErdEr dit initiatief in de wijk. stagiares vrijwilligers opbouw organisatie teamsamenstelling op JaarBasis algemeen En zakelijk leider/directeur artistiek leider publiciteitsmedewerker projectleider kunstexpress sponsorcoordinator/fondsenwerver projectleider make locatiemanager theatermaker/coordinator docenten projectleiders oproepbeheerder FinanciElE En personeelsadministratie (ExtErn) stagiaires vrijwilligers totaal fte 0,4 0,6 0,2 0,7 0,4 freelance freelance freelance 5,3 fte gem 0,7 0,5 0,2,4 fte gem totaal team 2,7 Toelichting Organisatiestructuur cultuurhuis kanaleneiland richt haar organisatie flexibel in om te kunnen aansluiten bij de vraag. Een kern van professionals wordt projectmatig aangevuld met freelance vakdocenten, kunstenaars, producenten, stagiaires en vrijwilligers. 9. Code Cultural Governance het bestuursmodel dat wordt gehanteerd is dat van raad van toezicht. de raad van toezicht heeft de ambitie uitgesproken om in de komende periode toe te werken naar een meer diverse samenstelling. hierbij wordt gezocht naar een samenstelling van leden met artistieke, sociale en bedrijfsmatige kennis en ervaring. 9.2 Code Culturele Diversiteit het team bestaat voor ruim de helft uit professionals met een nietwesterse culturele achtergrond. voor het publiek geldt dit voor 85%. 20% van onze samenwerkingspartners hebben een cultureel divers karakter. daarnaast nemen we actief deel aan het programma landen van herkomst van de gemeente utrecht en het diversiteitsnetwerk van de vrede van utrecht in en namen we deel aan netwerk cs in B. ambities 2 c. Bedrijfsvoering 3

8 Ondernemerschap Theaterprogramma Jongeren cultuurhuis kanaleneiland kijkt naar de markt en ontwikkelt van daaruit haar aanbod. voorbeelden zijn onder meer het initiatief voor de start van het carrièreplein dat bijdraagt aan de borging van de pandexploitatie en de samenwerking met Jou. daarnaast verzorgen we boekingen van jonge muzikanten en ontwikkelt make haar eigen modelabel. 0. Financiering. gemeente utrecht culturele zaken cultuurhuis kanaleneiland legt een duurzame relatie met de wijk met een actief programma omdat cultuur op die manier daadwerkelijk gaat leven. zo bereikt cultuurhuis kanaleneiland een nieuwe generatie utrechts publiek en makers. 2. gemeente utrecht samenleving het pand peltlaan 72 is in beheer van cultuurhuis kanaleneiland en wordt gebruikt door cultuurhuis kanaleneiland, Jou en het carrièreplein. Er wordt momenteel gezocht naar mogelijkheden om peltlaan 72 vanaf 203 op te nemen in het gemeentelijk welzijnsaccomodatiebeleid, waarmee de bekostiging van de huisvestingslasten gedekt is. 3. wijkactieplan kanaleneiland het wijkactieplan kanaleneiland ondersteunde de ontwikkeling van het Jongeren cultuurhuis kanaleneiland maar wordt nu afgebouwd. succesvolle initiatieven moeten geborgd worden binnen reguliere middelen. tot en met 203 is een bijdrage voor cultuurhuis kanaleneiland in het wijkactieplan opgenomen. de budgetten vanaf 204 zijn nog niet bekend. 4. overige FinanciEringsBronnEn: trapsgewijze verhoging deelnemersbijdragen meer middelen generen uit samenwerkingsverbanden meerjarige afspraken met fondsen zoals Jeugdcultuurfonds en Fonds voor cultuurparticipatie stijging inkomsten uit diensten zoals commerciële verhuur en boekingen Fundraising: acties waarbij geld wordt opgehaald d.m.v. bijv. verkoop tickets dinershow, verkoop cd met the best of kanaleneiland. kostenbesparing: lage loonkosten door inzet jonge professionals inzet onbetaalde krachten: jaarlijks 25 stagiaires en 50 vrijwilligers lage overhead: teamleden direct betrokken bij uitvoering programma s administratie en personeelszaken tegen kostprijs uitbesteed multifunctioneel pand Publieksbereik. Publiek en deelnemers JongErEn 026 Jaar nu kanaleneilandtranswijk 75% overig utrecht 20% regio 5% kanaleneilandtranswijk 60% overig utrecht 35% regio 5% totaal BEzoEkEn/dEElnamEs per Jaar nu ca ca sinds eind 20 werkt het cultuurhuis kanaleneiland met een online inschrijfsysteem. alle deelnemers en vrijwilligers worden lid van cultuurhuis kanaleneiland. Er zijn verschillende onderzoeksrapporten verschenen met het cultuurhuis kanaleneiland in zijn geheel of een deelproject als onderwerp. EnkElE uitkomsten kracht van cultuur in de wijk dave van loon hoewel het geen diepgaand onderzoek betreft worden er uit de uitkomsten de volgende conclusies verbonden: >> Cultuurhuis Kanaleneiland is goed bekend onder jongeren uit de wijk< >>Het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland draagt er aan bij dat jongeren nieuwe dingen ontdekken op cultureel gebied en hierbij over hun eigen grenzen heen stappen.<< publieksonderzoek ark Festival doenja abel in opdracht van vrede van utrecht groot bereik onder wijkbewoners goede waardering voor initiatief en programma festival samenwerking met de hogeschool utrecht wordt geïntensiveerd o.a. op het gebied van publieksonderzoek..2 Benadering nieuwe deelnemers nieuwe deelnemers worden bereikt op de volgende manier: mondtotmond reclame: deelnemers en andere betrokkenen vertellen binnen hun eigen netwerk over het cultuurhuis en het programmaaanbod Flyers, posters social media: facebookpagina s, fora zoals marokko.nl en hababam.nl ings, nieuwsbrieven, website persberichten, artikelen in dag en weekbladen en items op lokale radio en tv via scholen en samenwerkingspartners.3 Klantenbinding veel jongeren die eenmaal meedoen, blijven komen door: aansprekend aanbod waar deelnemers in kunnen doorgroeien. de stimulerende en open sfeer waarbinnen jongeren zich thuis voelen. voordelen lidmaatschap: er wordt gewerkt aan lidmaatschapsvoordeel. leden van cultuurhuis kanaleneiland krijgen korting bij een aantal winkels, horecazaken en culturele instellingen. PR en Marketing in paragraaf.2 staat genoemd hoe de doelgroep wordt bereikt. voor de positionering van cultuurhuis binnen professionele netwerken wordt bovendien gebruik gemaakt van twitter, linkedin en postmailings. c. Bedrijfsvoering 4 c. Bedrijfsvoering 5

9 Activiteiten activiteiten aantal producties programma s tentoonstellingen aantal voorstellingen concerten workshoplijnen tentoonstellingen in utrecht Buiten utrecht in het buitenland totaal woonmensen theater 4 voorstellingen mysound muziek/film x tijdens nff daarna op dvd no label geldmuseum kargadoor rooseveltkids theater/dans/zang voorstelling optreden tijdens opening city campus max muziek woonmensen theater 6 voorstellingen mytv muziek/film x tijdens nff views op youtube muziekoptredens op externe events o.a. wereldfeest 0 voorstellingen 2 muziekoptredens theaterproducties 2 voorstellingen muziekproducties 2 concerten/optredens 4 muziekoptredens 2 theatervoorstellingen overige activiteiten overige activiteiten (zoals lezingen, workshops, publicaties) namelijk: (omschrijf activiteit) Festivals workshops en 5 optredens/voorstellingen waarvan 8 uit de wijk en 4 professioneel opening rozeneiland workshops en 6 optredens arkfestival workshops en 20 optredens waarvan 0 uit de wijk, internationaal en 5 professioneel workshops en 5 optredens/voorstellingen waarvan 8 uit de wijk en 4 professioneel arkfestival workshops en 20 optredens waarvan 0 uit de wijk, internationaal en 5 professioneel workshops en 5 optredens/voorstellingen waarvan 8 uit de wijk en 4 professioneel arkfestival workshops en 20 optredens waarvan 0 uit de wijk, internationaal en 5 professioneel meidenevent Deelnemers/publieksbereik activiteiten EducatiE aantal voorstellingen workshops concerten (EducatiE) aantal scholen kunstexpress projecten Evenementen workshops ark FEstival 300 workshop en cursuslijn + tijdens evenementen roc mn hu via nova ark FEstival 400 workshop en cursuslijn + tijdens evenementen roc mn hu via nova ark FEstival meidenevent 500 workshop en cursuslijn + tijdens evenementen roc mn hu via nova activiteiten aantal BEzoEkErs aan voorstellingen concerten tentoonstellingen aantal scholieren / leerlingen / overige deelnemers (EducatiEvE programma s) aantal bezoeken cursusprogramma projecten facilitering aantal bezoeken aan voorstellingen concerten tentoonstellingen (excl. Festivals) programma s in samenwerking met onderwijs en/of kinderwerk en jongerenwerk scholieren/leerlingen/deelnemers scholieren/leerlingen/deelnemers scholieren/leerlingen/deelnemers alle poscholen in kanaleneiland waaronder: aanvullend: obs de panda zeven gavenschool lukasschool educatieve programma i.s.m. doenja dienstverlening en Jou obs de panda zeven gavenschool lukasschool educatieve programma i.s.m. doenja dienstverlening en Jou obs de panda zeven gavenschool lukasschool educatieve programma i.s.m. doenja dienstverlening en Jou aantal deelnemers overige activiteiten deelnemers die optreden op festivals deelnemers aan workshops op festivals Bezoekers aan festivals d. presentaties en activiteiten 6 d. presentaties en activiteiten 7

10 Begroting Financieel plan Jongeren Cultuurhuis LAStEN 4 jaar Bedrijfslasten Personeelslasten Staf Algemeen en zakelijk Fondsen en sponsorwerving leider Artistiek leider subtotaal Overige personeelslasten Stagiaires Conform Cao Vervanging Studie Woon/werkverkeer subtotaal. Totaal Personeelslasten Huisvestingslasten Huur Peltlaan 72 Locatiemanager Huisvesting algemeen Nutsvoorzieningen Afvalverwerking Verzekeningen/belastingen/heffingen Brand en veiligheidsvoorzieningen Onderhoud en kleine reparaties Schoonmaakkosten Camerabewaking Kleine inventarisgoederen Groot onderhoud en afschrijving techniek en materialen Overige huisvestingskosten.2 Totaal Huisvestingslasten fte,00 0,20,00, Programmering Kennismaking en talentontwikkeling Projecten en producties Podiumprogrammering Facilitering Programmamaker KunstExpresscoordinator MAKE coordinator 2 Totaal Programmalasten Totaal Lasten BATEN Subsidies Subsidie Gemeente Utrecht / DMO Culturele Zaken Subsidie Samenleving Accommodatie Subsidie WijkActiePlan Fondsen en sponsoren Samenwerkingsverbanden Verhuur ruimtes en opbrengst diensten derden Deelnemersbijdragen 4 Totaal Baten RESUME Totaal Baten Totaal Lasten Saldo Organisatielasten Bureaulasten kantoorbenodigdheden systeembeheerder telefoon/fax/internet automatiseringskosten overige bureaukosten subtotaal Administratiekosten lidmaatschappen / inschrijvingen accountant financiële administratie subtotaal Marketing & PR publiciteitsmateriaal Publiciteitsmedewerker website onderhoud en ontwikkeling verspreiding overige kosten Marketing & PR subtotaal,3 Totaal Organisatielasten Totaal Bedrijfslasten 0, E. Begroting 8 E. Begroting 9

11 colofon c stg. cultuurhuis kanaleneiland utrecht, Januari 202 tekst mieke Franssen, aziz aarab & rob nillezen vormgeving studio Esmee steur Foto s cultuurhuis kanaleneiland contact Jongeren cultuurhuis kanaleneiland peltlaan 72 utrecht 3527Ec utrecht (030)

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

een greep uit ons werk

een greep uit ons werk 2014 een greep uit ons werk a. Workshopprogramma Rap Zang Streetdance Make a track Fotografie DJ Sfeermakers MA-KE Mode Superchefs Muzikale reis Theaterdans Fijnproevers Workshops zijn gegeven binnen Jongeren

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen Cultuureducatiebeleid in Amstelveen Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Crowdfunding van bewonersinitiatieven

Crowdfunding van bewonersinitiatieven Crowdfunding van bewonersinitiatieven Wat gaan we bespreken? Wat is crowdfunding? Hoe werkt de Crowdfundmethodiek van Início? Voorbeelden uit Capelle aan den IJssel Voordelen Crowdfundmethodiek Wat levert

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan

Meerjaren Beleidsplan Meerjaren Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Adviescommissie... 3 2.3 Personeel... 3 2.4 Huisvesting... 3 3 Onze Missie... 3 4 Onze werkzaamheden...

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet,

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet, Voorwoord 2014 was een goed jaar voor de Kargadoor. Het bezoekersaantal van ons cultureel podium nam toe, mede doordat de vrijdagavond met live muziek een iets andere opzet kreeg en de comedy avonden een

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep Talentontwikkeling http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg Missie Dynamo is een (in)formele, dynamische leer/werkomgeving voor jongeren met een passie voor alternatieve, dans, muziek, kunst en sport

Nadere informatie

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg gesprek met wie: Jan van Esch, voorzitter bestuur en Cristel Priemus, penningmeester door wie: Astrid Huygen wanneer: (donderdag 31 mei en) 8 juni 2012 waar: In de Boomtak,

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

2. Back Office. Momenteel wordt onderzocht of samenwerking in de backoffice

2. Back Office. Momenteel wordt onderzocht of samenwerking in de backoffice Aanhangsel nr 358105 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan

Nadere informatie

\ 6 :$5. s /J /E- Nota vaii B&W. H. Tuning

\ 6 :$5. s /J /E- Nota vaii B&W. H. Tuning Nota vaii B&W Onderwerp Voorgenomen verlening subsidies in het kader van de Regeling Cultuurparticipatie Portefeuillehouder Collegevergadering H. Tuning s /J /E- \ 6 :$5 Inlichtingen Jorgen Karskens (023

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie