de Uitdaging SOCIAAL JAARVERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Uitdaging SOCIAAL JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 de Uitdaging SOCIAAL JAARVERSLAG 2012

2 Inhoudsopgave Pagina 3. Op elkaar vertrouwen Pagina 6. Ons succes, Directie Jaarbeurs Groep Pagina 10. Scherp op prestatie, HR Managers Pagina 14. Nieuwe voorzitter OR, Bas de Leeuw Pagina 16. Medewerkers aan het woord Pagina 18. Personele kengetallen

3 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 Op elkaar vertrouwen Vlak voor de sprong in het onbekende kijken we elkaar aan. De voorbereiding is perfect geweest, de samenwerking optimaal. We vertrouwen elkaar en weten dat we dit aankunnen. We hebben de ambitie om van deze uitdaging meer te maken dan de som der delen. Een kunststukje in de lucht. De omgeving is vijandig en er is weinig ruimte voor fouten. We hebben echter alle vertrouwen in de goede afloop en een veilige landing. Voor de Jaarbeurs Groep wordt 2013 een spannend jaar, vol uitdagingen voor alle medewerkers afzonderlijk en de businessunits gezamenlijk. Met de juiste voorbereiding, enthousiasme en creativiteit maken we dit jaar echter tot een goed jaar voor de organisatie. Iedereen heeft hierin zijn eigen rol en opdracht. Op het moment dat we hierin meer dan slechts onze verantwoordelijkheid nemen, ambitieus zijn en effectief samenwerken wordt een uitdagende situatie omgezet in een waar meesterwerk. Duik dit jaar met je collega s in de Uitdaging. 3

4 4Amb

5 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 itie5

6 VAN LINKS NAAR RECHTS: GEORGE ZAPANTOULIS EN TON OTTEN Mogen we als directie Jaarbeurs Groep tevreden zijn over 2012? Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. We hebben een aantal doelstellingen niet gehaald. In absolute zin kun je dan niet tevreden zijn. Er is ook een andere kant, als je van buiten naar binnen kijkt zie je een bedrijf dat ondanks alle economische ellende om ons heen de voeten droog heeft weten te houden. In die zin hebben we het helemaal niet slecht gedaan. 6

7 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 Ons succes steunt op de begrippen: ambitie, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid De koude economische tegenwind houdt volgens de directie van de Jaarbeurs Groep nog wel even aan. Het eind van de malaise is misschien als punt op de horizon zichtbaar, in Nederland blijft het voorlopig economisch guur weer. Er is ons alles aan gelegen om ook de komende jaren droge voeten te houden. Van externe factoren hoeven we in dat opzicht niets te verwachten, wijzelf zullen ervoor moeten zorgen dat we de kou buiten houden. We hebben te maken met twee spelers. Onze klant voor wie wij het makkelijker en eenvoudiger moeten maken. Die andere speler zijn wijzelf. Of het ons lukt om de kou buiten te houden? Dat hangt af van ons ambitieniveau. In essentie komt dat op het volgende neer: de klant leveren waarop hij recht heeft, op een zodanige manier dat hij terugkomt. Doen wat we beloven zonder ingewikkeld gedoe voor de klant. Vanuit één proces zonder schuttingen. Negeren Hoe is het met onze ambities? Er bestaat niet één ambitie voor de hele Jaarbeurs Groep. De businessunits hebben verschillende ambities. Het is natuurlijk onzin om te zeggen dat Jaarbeurs Catering Services de grootste cateraar van Nederland moet worden. Het klinkt leuk, maar het zegt niets. De ambitie is afgestemd op de marktmogelijkheden. Voor Azië zeggen we wel dat VNU Exhibitions Asia Pacific marktleider moet worden in fooden agri-beurzen. Dat kunnen we worden. Je kunt ook zeggen dat VNU Exhibitions marktleider in Nederland moet zijn. Ook dat klinkt mooi, maar wat willen we daarmee zeggen in een krimpende markt? Kort gezegd: één ambitie bestaat niet. We kunnen overigens wel één fout maken, waar geen ambitie tegen bestand is. En dat is de klant negeren. Niet luisteren. Dat is het slechtste wat een dienstverlener kan doen. Als directie formuleren we bedrijfsambities, gedifferentieerd, met als rode draad: we moeten het de klant zo makkelijk mogelijk maken. Dat heeft met structuren en systemen te maken. Daarom werken we ook hard aan één transparant serviceproces, dat technisch toegankelijk wordt gemaakt via één centraal klanteninformatie-systeem, waarin alle klantgegevens zijn opgeslagen. Voor iedereen wordt alles zo transparant mogelijk. We zien van elkaar welke afspraken worden gemaakt en waarover klachten worden geregistreerd. Ons proces wordt letterlijk inzichtelijk. Menselijke factor Een proces geeft sturing, mensen de invulling. De menselijke factor is cruciaal. We kunnen alleen de voeten droog houden, en later weer groeien, als iedereen ervoor kiest het morgen weer iets beter te doen dan vandaag. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. Niemand kan die verantwoordelijkheid overnemen, ook een werkgever niet. Elke dag een stukje beter, maakt ook het werk elke dag weer iets leuker. De lat steeds hoger leggen. Voor jezelf en voor het bedrijf waarvoor je werkt. Hier past niet bij; Daar ben ik niet van. Daarvoor moet u bij het andere bedrijf zijn. Het behoort tot ieders verantwoordelijkheid het klantbelang voorop te stellen. In dit opzicht moet de lat niet een stukje hoger, maar een groot stuk hoger. Integrale samenwerking De directie constateert dat we aan de vooravond staan van integrale brede samenwerking. Er wordt gesproken van muren. Dat beeld gaat iets te ver. Er zijn wel schuttingen die harder en hoger zijn geworden. Daarmee jagen we de klant weg. Er wordt weleens gevraagd hoe één systeem zich verhoudt tot verschillende bedrijven. Denk aan een matrix. Horizontaal loopt er één klanteninformatiesysteem dwars door de organisatie, verticaal zie je de businessunits en alle titels met eigen uitstraling en ambitieniveau. De kracht van de bedrijven blijft behouden. Daarin verandert niets. Het accent zal de komende maanden liggen op de horizontale lijn. Op elk punt van die lijn staat onze klant. Linksom, of rechtsom, voor die klant moet het makkelijker en leuker worden. Het succes van de Jaarbeurs Groep steunt op drie begrippen: ambitie, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. 7

8 8Samenw

9 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 erking 9

10 VAN LINKS NAAR RECHTS: WILLEM WITTEBOL, KEES GERRITSE, JOOST VAN DE KAMP EN VINCENT VAN ZAALEN Goed werkgeverschap is uitermate belangrijk. Ook in tijden waarin het slechter gaat en de boodschappen minder aangenaam zijn. Openheid, helderheid, keuzes maken en mensen zo betrokken mogelijk houden zijn de sleutelwoorden. HR managers Kees Gerritse (JBU/JBH), Vincent van Zaalen (JCS), Joost van de Kamp (VNUEE) en Willem Wittebol (Jaarbeurs Groep) kregen er in 2012 allemaal mee te maken. 10

11 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 Scherp op prestatie en ruimhartig op ontwikkeling JCS kende volgens Vincent een zwaar jaar. De druk om omzet te halen was enorm. Er werd echt meer van minder mensen verwacht. Daar bovenop kwam de sluiting van de vestiging in Hoofddorp en de bijbehorende verhuizing van: Verhaaf, de keuken en Trends for Rent naar respectievelijk Zaandam, Raamsdonksveer en Oosterhout. Een enorme logistieke operatie en bovendien het begin van een andere en nieuwe manier van (samen)werken voor veel medewerkers. En dat viel niet altijd mee. Ook voor VNU en JBU was het een lastig jaar, met gevolgen en veranderingen voor de medewerkers volgens Joost en Kees. Voor VNU is een nog grotere mate van flexibiliteit een noodzaak om de eigen comfortzone te verlaten kenmerkend zegt Joost. De eigen bijdrage aan de organisatie wordt steeds zichtbaarder en je kunt je niet meer verschuilen; de klanten willen resultaat en waar voor hun geld zien. Bij JBU wordt meer dan voorheen inzet en initiatief verwacht op commercieel gebied. Dat is voor veel mensen wennen, aldus Kees. Vincent zag dat medewerkers het lastig vonden om in woelig water te zwemmen. Dat zal best, aldus Joost maar des te groter is de prestatie wanneer je de overkant haalt. Bij alle veranderingen wijst Kees op de noodzaak van goede preventie. Je ziet dat sommige medewerkers moeite hebben met de toegenomen druk. Daar moeten we alert op zijn. Niet wachten tot het fout gaat maar preventief ingrijpen want gezondheid staat voorop. Naast preventie is het ook een kwestie van investeren. Daar zijn we traditiegetrouw heel sterk in, zowel persoonlijk als collectief. De centrale boodschap is nu om proactief met je business bezig te zijn. Aan de slag om de klant te verleiden. De vanzelfsprekendheid dat deze toch wel komt, is echt voorbij, aldus Willem. Deze transformatie gaat volgens Joost niet altijd zonder slag of stoot. We hebben ook de pijn opgezocht en mensen moeten laten gaan. Heel vervelend voor het individu maar wel in het belang van de organisatie. Willem benadrukt dat medewerkers nog meer zelf de regie en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun loopbaan. Joost ziet dat medewerkers die aanhaken bij de nieuwe ontwikkelingen zich prettig voelen. Ze zien kansen en mogen meer. Bovendien word je beloond als je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Vincent wil dan ook wegblijven van de somberheid. Laten we elkaar aanspreken en inspireren en een beroep doen op elkaars veerkracht. Dat lukt goed als we erin geloven en vertrouwen uitstralen. Volgens Kees komt het allemaal neer op die ene vraag: hoe komen wij aan meer business? Hoe dat tot stand komt, is niet zo belangrijk. Als het maar gebeurt. Willem ziet dat klanten een nog betere dienstverlening willen tegen een lagere prijs. Daar moeten we samen vanuit alle bedrijven op anticiperen. Als we ons niet extra inzetten voor elke bestaande en nieuwe klant, dan gaat het mis en worden we echt kwetsbaar. En dat is onnodig volgens Joost. We hebben prachtige bedrijven die in staat zijn om de klant de weg te wijzen en te helpen bij het realiseren van inspirerende, waardevolle ontmoetingen en evenementen. Vincent opteert voor een nieuw elan. We hebben de bodem bereikt en klimmen nu weer naar boven. Mouwen opstropen, niet lullen maar poetsen en veel meer naar de klant toe. Het voldoet niet meer om een klant een offerte te sturen en vervolgens af te wachten. Nee, we moeten ze vragen: wat moeten we doen om jou voor ons te laten kiezen? Kees vindt dat nog te veel medewerkers de noodzaak en urgentie om te veranderen niet zien. Het wordt echt een uitdaging om iedereen scherp te krijgen. We moeten ons blijvend afvragen: wat draag ik eigenlijk bij? Daar hoort ook bij dat iedereen elkaar nog beter en duidelijker gaat aanspreken. Dat gaat ons nog niet zo goed af. We houden meer van goed nieuws gesprekken en leuke boodschappen. Volgens Joost komt dat omdat er te weinig collectief vanuit de klant wordt gedacht. Wat mij betreft, hebben we dan ook drie speerpunten voor 2013: de klant, de klant en de klant. Willem is blij dat Jaarbeurs ook in tijden van crisis oog blijft houden voor de wereld om haar heen. We trekken ons niet terug en zijn nog steeds een stage- en werken/leren bedrijf, inmiddels ook voor 50-plussers en voor het ROC. Voor onze eigen medewerkers geldt dat we ruimhartig blijven ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden. Maar tegelijkertijd worden we scherper op de prestaties. 11

12 12 Verantwoo

13 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 rdelijkheid 13

14 BAS DE LEEUW Bas de Leeuw is voorzitter van de nieuwe OR die in 2012 van de grond is gekomen. In samenwerking met de onderdeelscommissies (OC) van de drie businessunits voorziet hij een mooie toekomst voor de medezeggenschap binnen Jaarbeurs. De nieuwe situatie doet volledig recht aan de medewerkers, de businessunits, de huidige situatie en daarmee aan de hele Jaarbeurs Groep. 14

15 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 Wanneer je alle knowhow bundelt, heb je ontzettend veel kracht Ik ben systeembeheerder en ben inmiddels al tien jaar in vaste dienst. Ja, dat is zeker een teken dat ik het erg goed naar mijn zin heb. Daarvoor had ik al drieënhalf jaar op detacheringsbasis bij Jaarbeurs Holding gewerkt. Ik ben begonnen achter de servicedesk, eigenlijk de plek waar iedereen binnen de IT begint. Een goeie plek ook want je leert daar snel mensen kennen en je bouwt veel relaties op. Mijn kennismaking met de OR was vrij toevallig. Er kwam een plek vrij en een collega polste me of ik interesse had. Het leek me wel wat maar ik stapte er volkomen blanco in. Ik had er echt geen weet van. In al die tijd dat ik nu bij Jaarbeurs werk, heb ik de OR in het begin zich zien splitsen en vorig jaar heb ik juist van dichtbij meegemaakt hoe het weer één OR is geworden. Het feit dat we nu weer één OR hebben is een logische stap en sluit goed aan bij de nieuwe situatie. De drie bedrijven zijn als businessunits binnen de Jaarbeurs Groep veel meer dan voorheen gemeenschappelijk gefocust op de klant en op de noodzakelijke onderlinge samenwerking voor de dienstverlening. De nieuwe OR-structuur volgt daarmee de koers die de directie heeft ingezet. Daar past ook een nieuwe vorm van medezeggenschap bij. In het verleden had je twee OR en: een van VNU en een OR van JBU, JBH en JCS. Daarnaast had één van de bedrijven binnen JCS weer een eigen OR, maar geen eigen overlegorgaan voor alle dochters en labels; en dus ook geen vertegenwoordigend overleg met de eigen bestuurder van JCS. Kortom, het was hoog tijd om het anders te gaan doen. Die verandering hebben we op een originele manier aangepakt. We zijn van beneden naar boven gaan kijken en niet andersom, zoals veel gebruikelijker is. De eerste stap was dat elke businessunit een eigen onderdeelcommissie (OC) kreeg met daarin een goede afspiegeling van de medewerkers. Vervolgens hebben we gevraagd om vanuit elke OC twee mensen door te schuiven naar boven, naar de Jaarbeursbrede OR. Naast de zes mensen vanuit de drie businessunits, vertegenwoordig ik de OR namens de holding. Dat zorgt meteen dat we met zeven mensen zijn en zo n oneven getal kan erg handig zijn als er gestemd moet worden. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat deze nieuwe structuur veel meer recht doet aan de werkelijkheid. Elke OC kan zich op detailniveau bezighouden met specifieke onderwerpen binnen de eigen businessunit waardoor de OR zich kan concentreren op overstijgende onderwerpen die betrekking hebben op alle of meerdere businessunits. In deze nieuwe opzet zijn alle medewerkers goed vertegenwoordigd en zal iedereen beter en sneller de weg kunnen vinden. Ik denk dat het ook zorgt voor meer betrokkenheid want de focus ligt dichtbij. Ik geloof absoluut in het belang en de meerwaarde van de OR. Niet alleen voor de individuele medewerker maar ook voor het hele bedrijf en de directie. Zeker, zoals je in het geval van de Jaarbeurs Groep, volop bezig bent met vernieuwingen, veranderingen en uitdagingen. Tijdens dat proces bepaalt de directie de strategie en zet de grote lijnen uit en dragen de mensen op de werkvloer bij vanuit hun eigen specifieke expertise en ervaring. Zo heeft iedereen een klein stukje knowhow van het hele bedrijf. Wanneer je dat gaat bundelen, heb je ontzettend veel kracht. Een van de plaatsen om dat allemaal bij elkaar te brengen, te bespreken en te toetsen is de OR. De OR adviseert niet alleen maar fungeert ook als sparringpartner en klankbord van de directie. Daarnaast heeft de OR een signaleringsfunctie en kan zorgen voor openheid en duidelijkheid. Het is voor alle betrokkenen nog wennen aan de nieuwe situatie maar ik ben ervan overtuigd dat we er de komende drie jaar met elkaar iets moois van gaan maken. Ik ervaar het als bijzonder prettig dat we door de directie zeer serieus worden genomen en ik hoop dat steeds meer medewerkers de weg naar de OC s en de OR weten te vinden. En ik hoop ook dat we met elkaar een mooi succes gaan behalen en het zou helemaal fraai zijn wanneer dat succes heel zichtbaar is. Eén succes hebben we wat mij betreft al behaald en dat is de nieuwe medezeggenschapsstructuur. Want nogmaals, die doet volledig recht aan de medewerkers, de businessunits en de huidige situatie en daarmee aan de hele Jaarbeurs Groep. 15

16 Erna Borrias Mijn werkzaamheden zijn zo divers dat ze moeilijk uit te leggen zijn. Projectcoördinator Erna Borrias moet even denken over haar verantwoordelijkheden bij VNUEE. Ik ben eigenlijk de spin in het web bij beurzen en zorg ervoor dat alles soepel loopt voor de teams en de exposanten. Dat is ook het leuke aan mijn werk. Ik weet s morgens eigenlijk niet wat ik uiteindelijk s avonds allemaal heb uitgevoerd. Iedere beurs en zelfs iedere dag is anders. De uitdaging is om een perfecte uitstraling te realiseren voor het budget, of als het kan zelfs daar nog onder. Dat gaat zeker gelden voor aankomend jaar. Perfecte dingen blijven doen met minder geld. Thomas van Gelder Kort gezegd zoek ik nieuwe business. Thomas van Gelder legt kernachtig uit wat zijn functie precies inhoudt bij JBU-Congres en Vergadercentrum. In plaats van de telefoon op te nemen als er gebeld wordt ga ik zelf achter nieuwe klanten aan. Dit kunnen nieuwe contacten zijn maar ook bestaande klanten waarvan we de potentie nog niet kennen. Het is allemaal vrij breed. Ik merk nog steeds vaak dat het beeld dat mensen van Jaarbeurs hebben niet volledig is. Veel mensen denken nog steeds aan een paar grote hallen waar je een beurs kunt houden terwijl we zoveel meer in huis hebben. Het is dan de uitdaging in mijn werk om te laten zien dat Jaarbeurs ook prima mogelijkheden heeft als je bijvoorbeeld een vergadering, training of congres wilt organiseren. Het is zoveel meer dan alleen beurzen. Dit mensen duidelijk maken, zelf de markt betreden en een meer sales gedreven organisatie worden, zie ik wel als de uitdaging voor aankomend jaar. Hopelijk kan ik mijn steentje hieraan bijdragen en kan ik anderen aansteken met mijn enthousiasme. Maike Winkels Maike Winkels, Hoofd Verkoop Binnendienst van Arjan van Dijk Groep weet precies waar de uitdagingen liggen in haar functie: Sparren met mensen over hoe je offertes zo leuk mogelijk opstelt terwijl ze ook commercieel het beste zijn ingestoken. Maar ook zorgen dat iedereen hier zo efficiënt mogelijk kan werken, dat is best uitdagend. Daarnaast krijg ik ook veel uitdagingen en vragen van medewerkers op mijn bord. Dat maakt mijn werk bijzonder afwisselend. En dat ook nog bij een mooi bedrijf. Voor 2013 wordt het aanpakken. Het is niet meer zoals vroeger dat aanvragen en opdrachten om je oren vliegen. Je moet nu echt creatief zijn. Het is leuk om dit het hoofd te bieden met een heel team jonge enthousiaste mensen. Leuke acties bedenken, bellen, op pad gaan. Om offertes op te stellen binnen de kaders, met veranderende uitgangspunten. Persoonlijk heb ik ook nog wel een uitdaging: met een klein dochtertje en een grote verbouwing thuis de boel nog gezelliger maken. De balans vinden en houden tussen werk en privé is altijd een uitdaging, maar wel belangrijk om mijn werk goed te kunnen doen. Als thuis alles loopt, is het niet erg om hard te werken. 16

17 SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 Edmundus John Klaas Hamstra en Geertjan Hoogenboom Ik ben een van de leidinggevende Sous Chefs van de koude keuken, Klaas Hamstra werkt bij de nieuwe productiekeuken van Productie Dombosch te Raamdonksveer. Zijn collega Geertjan Hoogenboom is daar Chef de Partie en draait zelfstandig partijen. Mijn taak is om mensen tevreden te houden en te vermaken. Een grapje op zijn tijd en zorgen dat mensen met een voldaan gevoel naar huis gaan, zegt hij hierover. Klaas is het hiermee eens: Dat is echt onze uitdaging. Dat opdrachtgevers en hun gasten terugkomen bij Jaarbeurs, daar werk ik toch uiteindelijk voor. Een groot bedrijf dat zelf ook een bepaalde kwaliteit en uitstaling verwacht. Voor aankomend jaar wordt mijn uitdaging om steeds met dit doel voor ogen naar mijn werk te gaan. Goed van tevoren weten waar je mee bezig bent. Dat is echt nodig om in deze lastige tijden mensen aan je te binden. Geertjan vult aan: We zullen met minder mensen dezelfde projecten verzorgen, dat wordt aanpakken. Of dit nu een groot buffet voor zeshonderd mensen is of een klein diner in het Catshuis, alles moet nog steeds perfect zijn. Deurbewaker en standtoezichthouder bij Jaarbeurs Utrecht, Edmundus John vindt zijn uitdagingen in het managen van de verwachtingen bij standhouders. Soms hebben standhouders wel eens foute toegangsbewijzen of kloppen er andere zaken niet, dan mogen ze niet naar binnen en raken ze wel eens geïrriteerd. Nooit agressief hoor, maar wel boos, merkt hij op. De standhouders zijn gefixeerd op zaken doen en willen snel naar binnen. Dat snap ik wel maar er zijn gewoon regels die ik moet uit voeren. Met een beetje wederzijds respect komen we er altijd wel uit. Edmundus is blij met de kans die hij heeft gekregen om via het UWV in dienst te komen bij Jaarbeurs Utrecht. Op mijn leeftijd is het niet eenvoudig om weer een baan te vinden. Mijn uitdaging voor 2013 is om nog wat meer uren te draaien zodat ik nog verder kom. 17

18

19

20

21

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Cahier. Klaar voor Europees voetbal Finance en informatiemanagement. consumenten. Onderzoekers: Lennaert van de Bunt en Gerhard Smid

Cahier. Klaar voor Europees voetbal Finance en informatiemanagement. consumenten. Onderzoekers: Lennaert van de Bunt en Gerhard Smid Cahier 1 Klaar voor Europees voetbal Finance en informatiemanagement dienstbaar aan de consumenten Onderzoekers: Lennaert van de Bunt en Gerhard Smid Klaar voor Europees voetbal Inhoud 1.1 Inleiding en

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie