Ga voor praktische scholing op maat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ga voor praktische scholing op maat"

Transcriptie

1 Ga voor praktische scholing op maat Catalogus 2014 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs. De cursussen zijn ontwikkeld door E-learning Wizard in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult.

2 GERICHTE SCHOLING BEÏNVLOEDT KWALITEIT ONDERWIJS De e-learningcursussen van de Cadenza Highschool zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van de leerkracht is daarbij van groot belang. Cadenza Onderwijsconsult werkt al een aantal jaren met de Vaardigheidsmeter op scholen. Met dit instrument voor lesobservatie brengen schooldirecteuren de sterke en ontwikkelpunten van het instructiegedrag van de leerkrachten in kaart. Vanuit die ervaring hebben we ons cursusaanbod voor leerkrachten ontwikkeld. Onze cursussen hebben we daarbij afgestemd op de indicatoren uit het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs met betrekking tot instructiegedrag. 60% leraren scoort onvoldoende op vaardigheidsniveaus Uit onderzoek van de Inspectie komt naar voren dat bijna 60% van de leraren niet alle basis- en complexere vaardigheden voldoende beheerst. % leraren naar vaardigheidsniveaus 2009/ /2011 Drie basisvaardigheden onvoldoende Ten minste één basisvaardigheid onvoldoende De basisvaardigheden voldoende, complexere vaardigheden niet De basisvaardigheden en complexere vaardigheden voldoende 2% 2% 11% 12% 46% 44% 41% 42% Bron: Inspectie van het Onderwijs, De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2011/2012, Utrecht, april 2013 Door met gerichte scholing deze vaardigheden te ontwikkelen, wordt de kwaliteit van het onderwijs dus direct positief beïnvloed. 2

3 OVERZICHT E-LEARNINGCURSUSSEN Schooljaar 2014/2015 VOOR LEERKRACHTEN VOOR SCHOOLLEIDERS VOOR INTERNE BEGELEIDERS Bevorderen zelfvertrouwen van de leerlingen Schoolbeleid maken Begeleiden leerkracht en ouders Denk- en leerstrategieën Inspireren Begeleiden leerlingenzorg Duidelijke uitleg geven Spreken in het openbaar Coachen in klas en gesprek Efficiënt gebruiken van onderwijstijd Draagvlak creëren in de school Individueel aanvullend onderzoek Leerlingen feedback geven Omgaan met belangtegenstellingen Maken van groepsoverzichten Zorgen voor afstemming Kwaliteitsgericht handelen bevorderen Maken van schoolbrede analyses Systematisch volgen en analyseren vorderingen Professionaliseren Systeembeheer Zorgen voor een taakgerichte werksfeer Werkdruk hanteren Documentatie Een uitdagende leeromgeving Planmatig verbeteren Organisatie leerlingenzorg op schoolniveau Bevorderen van doelmatig samenwerken Samenwerken bevorderen Coördinatie zorg leerlingen specifieke behoefte Leerlingen actief betrekken Communiceren met effect Actieplan leerlingenzorg Respectvolle omgang leerlingen met elkaar Sturen op gedrag Samenwerken Positieve en persoonlijke aandacht Denken beïnvloeden Externe afstemming Respectvol gedrag en taalgebruik Betrokkenheid creëren Informatievoorziening Complimenteren en corrigeren Problemen hanteren Reflectie en persoonlijke ontwikkeling Structuur Eigen ontwikkeling regisseren Onderwijskundige ontwikkeling Controle uitleg en/of opdrachten De inspectie op bezoek Implementatie Betrekken van alle leerlingen ICT-CURSUSSEN ICT-CURSUSSEN Variatie in werkvormen Kennis toepassen in andere situaties Word Verantwoordelijkheid organisatie leerproces Excel Afstemming taalgebruik PowerPoint Passend onderwijs in de klas Website bouwen met Word Press Professioneel handelen Mediawijsheid Bij aanvang van het schooljaar 2014/2015 zijn er een tiental cursussen beschikbaar zoals beschreven in deze catalogus. Gedurende het schooljaar worden maandelijks nieuwe cursussen gepubliceerd. Het complete cursusaanbod zoals hier genoemd zal in het voorjaar van 2015 beschikbaar zijn. 3

4 ALTIJD EEN ACTUEEL CURSUSAANBOD Wij ontwikkelen onze e-learning vraaggestuurd, en zorgen elk schooljaar voor een nieuw en vernieuwd aanbod van de cursussen in de Cadenza Highschool. In het schooljaar 2014/2015 worden tientallen nieuwe cursussen toegevoegd. We noemen hier enkele voorbeelden: Voor schooldirecteuren De interne audit Bereid u voor op het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs door zelf vooraf een eigen audit uit te voeren. Zo heeft u goed in beeld hoe u ervoor staat, en kunt u waar nodig actie ondernemen. Voor leerkrachten Passend onderwijs Deze cursus heeft als insteek: Passend Onderwijs, zo doe je dat! Met aandacht voor de praktijk van alledag krijgt de leerkracht handvatten om succesvol aan de slag te gaan met passend onderwijs. In de klas van morgen zitten leerlingen met een veelheid aan rugzakjes en dat trekt een zware wissel op het vermogen van de leerkracht om de les goed af te stemmen op die verschillen. Hoe ga je om met instructie, werkvormen en tijd? En hoe organiseer je dat? Deze cursus geeft de antwoorden. Voor intern begeleiders Communicatie met ouders Ouderbetrokkenheid is van groot belang, maar in deze cursus gaan we nog een stap verder. Hoe zorg je voor ouderparticipatie en maak je van de ouders of verzorgers een partner in het samen zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind? In deze cursus krijgt de intern begeleider praktische handreikingen om hier samen met het team invulling aan te geven. 4

5 CURSUSSEN KOPEN Alle cursussen van de Cadenza Highschool kunt u aanschaffen en volgen op Tevens bieden wij scholen de mogelijkheid om een eigen huisacademie in te richten. UW EIGEN ACADEMIE E-learning Wizard biedt scholen de mogelijkheid om een eigen huisacademie in te richten met de cursussen uit de Cadenza Highschool. Voor een vast bedrag per deelnemer per jaar heeft u onbeperkt toegang tot het complete cursusaanbod. Maatwerk Als u kiest voor een eigen e-learningacademie ontwikkelen wij voor u ook een aantal cursussen op maat. We bespreken samen welke ontwikkelingsbehoefte er bij u op de scholen is en hoe we daar samen via onze e-learningcursussen invulling aan kunnen geven. Bij het aangaan van de overeenkomst stemmen we met u af hoeveel cursussen we op maat zullen ontwikkelen. Zelf e-learning maken In uw eigen academie kunnen uw medewerkers ook zelf e-learning maken. Onze e-learning specialisten kunnen uw medewerkers trainen in het zelf maken van cursussen. Maar u kunt ons bijvoorbeeld ook inhuren voor het maken van e-learning van uw eigen cursusmateriaal. Ons all-inclusive aanbod Ons aanbod voor uw eigen academie is all-inclusive. Voor een vast bedrag per deelnemer per jaar kunt u onbeperkt gebruik maken van álle cursussen die door de Cadenza Highschool worden aangeboden. De cursussen die wij gedurende het jaar ontwikkelen zijn dus ook in de prijs inbegrepen, alsmede de cursussen die wij voor u op maat hebben ontwikkeld. KWALITEITSGARANTIE Kwaliteitsborging E-learning Wizard heeft als opleidingsinstituut haar eigen kwaliteitsbeoordeling. Alle cursussen die via E-learning Wizard worden gepubliceerd worden door ons eerst op kwaliteit beoordeeld. E-learning Wizard zet hiervoor een review team in. De criteria en de procedure van deze beoordeling zijn in het document 'Kwaliteitsborging E-learning Wizard' beschreven. Dit document vindt u op CRKBO Alle cursussen in onze e-learningacademie worden door E-learning Wizard ontwikkeld in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult. Dat geeft u de garantie dat al onze e-learningcursussen zijn ontwikkeld door onderwijskundigen of vakspecialisten. E-learning Wizard en Cadenza Onderwijsconsult zijn allebei als opleidingsinstituut geregistreerd bij het CRKBO-register. RegisterLeraar Al onze cursussen bieden wij aan bij RegisterLeraar voor validatie. Op dit moment is RegisterLeraar bezig met een heroriëntatie op de kwaliteitseisen aan e-learningcursussen. Daarom worden er nu geen nieuwe validaties verstrekt. Wij hebben nauw contact met RegisterLeraar en nemen deel aan de groep van experts die in het najaar in gesprek gaat met RegisterLeraar om mee te denken over de invulling van de nieuwe kwaliteitseisen. Zodra die eisen er zijn zal Register Leraar alle e-learningcursussen opnieuw beoordelen. Per 100 deelnemende leraren ontwikkelen wij voor u één cursus op maat. 5

6 VOORDELEN VAN E-LEARNING Flexibiliteit 24/7 toegang tot de leeromgeving Overal toegankelijk, thuis en op het werk Cursus hoeft niet in één keer gevolgd te worden Besparing trainingstijd Leren in je eigen tempo Iemand die snel leert hoeft niet het groepstempo te volgen Meer cursisten trainen in kortere tijd Besparing reistijd en reis- en verblijfskosten Geen reiskosten Geen verblijfskosten Minder belasting van de organisatie qua planning Secundaire processen verbeteren Iedereen heeft toegang tot álle cursussen Geen traject nodig voor aanvragen cursus (minder administratieve lasten) Toepassing e-learning voor verschillende leerstijlen Actuele, consistente kennis Cursusmateriaal is up-to-date en eenvoudig aan te passen Cursussen kunnen aan de organisatie aangepast worden Documenten van de eigen organisatie kunnen aan de cursus worden toegevoegd Elke cursist krijgt dezelfde informatie, geen afhankelijkheid van docent Didactische voordelen Rijkere leeromgeving met o.a. video en extra bronnen Eenvoudig blended in te zetten in het team Visualiseren van good practices Sluit aan bij de verschillende leerstijlen 6

7 NADELEN VAN E-LEARNING Vereiste houding en vaardigheden Cursist moet ict-vaardig zijn Zelfstudie vraagt om werkdiscipline, inzet en motivatie Voorkeur voor leren Veel mensen hebben de voorkeur voor leren via persoonlijke contacten en zijn ict mijdend Cursisten die zijn opgegroeid met de computer en internet staan meer positief tegenover e-learning Leren in eigen tijd? E-learning is altijd en overal toegankelijk maar cursisten willen vaak leren in de tijd van de baas Contentontwikkeling duur Ontwikkeling goede e-learning is arbeidsintensief (en dus duur) Kant-en-klare e-learning sluit niet altijd aan bij de wensen van de organisatie Toepasbaarheid van e-learning Niet altijd geschikt Niet alle leerdoelen zijn te realiseren met e-learning E-learning is geschikt voor het overdragen van kennis en in zekere mate ook voor het aanleren van competenties, maar minder geschikt voor attitudeverandering. Dan is (persoonlijke) coaching vaak effectiever. Wilt meer weten over e-learning? Lees dan het Basisboek E-learning maken van Klaas Bellinga. Dit boek is in te zien en te bestellen bij Uitgeverij Leuker.nu. 7

8 ONZE E-LEARNINGCURSUSSEN Het cursusaanbod in de Cadenza Highschool wordt voortdurend geactualiseerd. In deze catalogus vindt u een overzicht van het cursusaanbod op 1 september Op de volgende pagina s vindt u de cursusinformatie van alle cursussen die gepubliceerd zijn. Actuele catalogus Wij publiceren regelmatig een update van deze catalogus met ons cursusaanbod op en Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte blijven van ons cursusaanbod? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op Evaluatie cursusaanbod Na afronding van een cursus ontvangt u altijd een evaluatieformulier per . Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen, zodat wij ons cursusaanbod kunnen blijven verbeteren. Helpdesk Heeft u vragen over onze cursussen dan beantwoorden wij die graag voor u. Neemt u contact op met onze helpdesk via telefoon of mail: Telefoon:

9 DE LEERKRACHT MAAKT EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE GEPLANDE ONDERWIJSTIJD De tijd die leerlingen op school doorbrengen is nog niet de tijd die ze ook doelgericht aan het leren zijn. En omdat leertijd van directe invloed is op de leeropbrengsten, is het van belang dat leerkrachten bewust bezig zijn met de vraag hoe leertijd zo efficiënt mogelijk kan worden benut. In deze cursus staan we stil bij de begrippen bruto- en netto onderwijstijd en wat leerkrachten allemaal concreet kunnen doen om tijdverspillers in de school en klas tegen te gaan (bv. door opstellen van school- en groepsregels). Ook zoomen we in op de vraag wat een goede les- en klasorganisatie (klassenmanagement) kan bijdragen aan een efficiënt gebruik van leertijd. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 7 over het onderwerp 'De Republiek en De Opstand'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre meester Rogier voldoet aan de inspectie-indicator 'efficiënt gebruik geplande onderwijstijd'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator 'efficiënt gebruik geplande onderwijstijd'. Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van uw instructieles. Hierover krijgt u een in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met meester Rogier over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Efficiënt gebruik maken van onderwijstijd is een kernindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht maakt efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u een bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 9

10 DE LEERKRACHT BEVORDERT HET ZELFVERTROUWEN VAN LEERLINGEN Zelfvertrouwen en motivatie van leerlingen gaan hand in hand en blijken, mits gekoppeld aan een klimaat van hoge verwachtingen, ook nog eens goede voorspellers voor leersucces. Maar wat kan de leerkracht met deze wetenschap? In deze cursus laten we zien welke op onderzoek gebaseerde kritische lesmomenten het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen een boost kunnen geven (of juist niet). Het gaat dan om: Hoe praat je met kinderen? Wanneer en hoe bied je hulp? Hoe begeleid je het kiezen van een taak? Hoe stel je je op bij het oplossen van problemen? Hoe bespreek je werk van de leerling? Deze cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 1 over het onderwerp 'reeksen'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Dominique voldoet aan de inspectie-indicator 'bevordering zelfvertrouwen'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator 'bevordering zelfvertrouwen' (basis- en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: we reiken u onder meer een checklist aan die u kunt gebruiken bij het observeren van de inspectie-indicator 'bevordering zelfvertrouwen'. In de eindtoets krijgt u hierover een vraag. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Dominique over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Bevorderen van zelfvertrouwen is een basisindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht bevordert het zelfvertrouwen van leerlingen Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 10

11 DE LEERKRACHT GEEFT DUIDELIJKE UITLEG Er zijn veel misverstanden over duidelijke uitleg. En even zo vaak beoordeelt de inspectie deze indicator op scholen als onvoldoende. Wat is duidelijke uitleg nu wel en wat is het niet? In deze cursus staan we stil bij die factoren die een duidelijke uitleg bepalen, zoals een goede opbouw van de les. Speciale aandacht is er daarbij voor de manier waarop lesdoelen omschreven en benoemd kunnen worden, o.a. door gebruik te maken van de taxonomie van Bloom. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 7 over het onderwerp 'voltooid deelwoord en werkwoordelijk gezegde'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre meester Rogier voldoet aan de inspectie-indicator 'duidelijke uitleg'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator duidelijke uitleg (basis- en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft enige checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van uw instructieles. Hierover krijgt u een reflectievraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met meester Rogier over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Duidelijke uitleg is een normindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat de inspectie deze indicator bij ieder lesbezoek zwaar laat meewegen in de eindbeoordeling. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht geeft duidelijke uitleg Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 11

12 DE LEERKRACHT HANTEERT STRATEGIEËN VOOR DENKEN EN LEREN Leerlingen leren denken wordt door de overheid als een belangrijke taak gezien voor leerkrachten. In dat kader behandelen we daarom heel concreet een negental didactische leerstrategieën die de cognitieve ontwikkeling van leerlingen bevorderen. We baseren ons daarbij op het boek van Robert Marzano Wat werkt in de klas. Na een introductie, worden de negen strategieën een voor een besproken en geïllustreerd met behulp van filmpjes (o.a. Leraar 24) en korte reflectie en/of verwerkingsopdrachten. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een videofragment van een les in groep 7 over het onderwerp 'samenvatten'. U gaat dit videofragment beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Femke voldoet aan de inspectie-indicator 'strategieën voor denken en leren. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator strategieën voor denken en leren (basis-en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft enige checklists en hulpmiddelen aan, die u kunt gebruiken bij het toepassen van de indicator strategieën voor denken en leren. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Femke over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Strategieën voor leren en denken is weliswaar een basisindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, maar is sterk van invloed op de indicatoren afstemming instructie en verwerking (kernindicator) en actieve betrokkenheid van leerlingen (normindicator). Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht hanteert strategieën voor denken en leren Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 12

13 DE LEERKRACHT GEEFT FEEDBACK OP HET LEER- EN ONTWIKKELPROCES Dat een leerkracht goed feedback kan geven vinden we gewoon, maar bij nader inzien is feedback best een ingewikkelde kwestie. Formatieve of summatieve feedback? Cijfers geven? Wanneer geef je eigenlijk feedback? En hoe hangt dit samen met het ontstaan van motivatie en zelfvertrouwen van de leerling? In deze cursus zetten we onze tanden in het fenomeen feedback. Wat werkt en wat werkt niet? We nemen recente onderzoeksgegevens mee en bieden praktische tips en suggesties om feedback geven stevig te verankeren in de dagelijkse lespraktijk. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 1 over het onderwerp 'de schuine vouw'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Dominique voldoet aan de inspectie-indicator 'feedback op leer-en ontwikkelingsproces'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator feedback op leer-en ontwikkelingsproces (basis- en verdiepingsstof). Hierover krijgt u vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft enige checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van feedback op het leer- en ontwikkelingsproces. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Dominique over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Feedback op het leer- en ontwikkelingsproces is een basisindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht geeft feedback op het leer- en ontwikkelingsproces Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 13

14 DE LEERKRACHT VOLGT & ANALYSEERT SYSTEMATISCH DE VORDERINGEN VAN LEERLINGEN Lesgeven en het bieden van planmatige zorg komen in deze cursus bij elkaar. We behandelen namelijk de vraag hoe leerkrachten door middel van observatie en toetsing de vorderingen van leerlingen kunnen volgen, hoe deze geadministreerd moeten worden en wat de verzamelde data (na bijvoorbeeld een foutenanalyse) kunnen betekenen voor vervolgplanning van het onderwijs. Speciale aandacht is er voor het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling, iets dat soms nog te weinig nadrukkelijk in het handelen van de leerkracht is meegenomen. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: aan de hand van een observatielijst beoordeelt u welke vaardigheden bij uzelf al meer of minder zijn ontwikkeld. De feiten: u ontvangt een toelichting op de indicator systematisch volgen en analyseren van vorderingen. Hierover krijgt u vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het praktiseren van het systematisch volgen en analyseren van vorderingen. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Het volgen van de vorderingen van leerlingen is een kernindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht volgt & analyseert systematisch de vorderingen van leerlingen Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 14

15 DE LEERKRACHT STEMT LEERINHOUDEN, INSTRUCTIE, VERWERKING EN ONDERWIJSTIJD AF OP RELEVANTE VERSCHILLEN Differentiatie. De term is taai en er lijken evenveel definities als opvattingen over te circuleren. Voor een leerkracht is echter een helder zicht op wat differentiatie is een voorwaarde om het onderwijs beredeneerd te kunnen afstemmen op individuele verschillen in de klas. In deze cursus maken we op een praktische manier duidelijk wat differentiatie in theoretische zin behelst en hoe het zich praktisch laat vertalen in de klas. Een relatie naar variatie in termen van aanbod, uitleg, tijd en verwerking dringt zich al snel op. Maar welke technieken spelen daarbij dan een rol? En om welke verschillen tussen leerlingen gaat het dan? Wat is effectief? De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 7 over het onderwerp '(staart) delingen met grote getallen (met rest)'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre meester Rogier voldoet aan de inspectie-indicator 'afstemming leerinhouden'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator afstemming leerinhouden' (basis- en verdiepingsstof). Hierover krijgt u vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van 'afstemming'. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met meester Rogier over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Afstemming leerinhouden, afstemming instructie, afstemming verwerking en afstemming onderwijstijd zijn kernindicatoren in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicatoren kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht stemt leerinhouden, verwerking en onderwijstijd af op relevante verschillen Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 15

16 DE LEERKRACHT ZORGT VOOR EEN TAAKGERICHTE WERKSFEER Klassenmanagement is een cruciale vaardigheid voor leerkrachten. Wie zijn lessen zo organiseert dat het lesdoel voor alle leerlingen maximaal tot zijn recht komt, werkt aan een taakgerichte werksfeer. In deze cursus presenteren we een organisatiemodel waarmee we een taakgerichte werksfeer kunnen oproepen. Het markeren van lesmomenten, omgaan met uitgestelde aandacht, de gewenste leerhouding oproepen, het lopen van rondes en het werken aan de instructietafel maken hiervan onderdeel uit. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een videofragment van een les in groep 7 over het onderwerp 'kommagetallen met tijd en afstand'. U gaat dit videofragment beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Femke voldoet aan de inspectie-indicator 'taakgericht werksfeer'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator taakgerichte werksfeer' (basis-en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan, die u kunt gebruiken bij het toepassen van de indicator taakgerichte werksfeer'. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Femke over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Het scheppen van een taakgerichte werksfeer is een normindicator van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht zorgt voor een taakgerichte werksfeer Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 16

17 DE SCHOOLLEIDER MAAKT PROFESSIONEEL SCHOOLBELEID Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen, dan is er sprake van opbrengstgericht werken (Inspectie van het Onderwijs, 2010). De heersende opvatting is dat resultaatgericht en integraal schoolleiderschap daarbij cruciale voorwaarden zijn. Het betekent dat de schoolleider op meerdere beleidsterreinen actief is en zijn handelen zo inricht dat vooraf bepaalde doelen worden bereikt. In deze cursus bespreken we het maken van schoolbeleid. Dit klinkt misschien niet al te spannend, maar dat valt mee. Met gebruikmaking van bepaalde technieken en betrokkenheid van het team is schoolbeleid maken niet alleen nuttig, maar ook een intense beleving die veel doet met het teamgevoel. We bespreken wat schoolbeleid maken in de kern van de zaak inhoudt en reiken enkele praktische MaGiCo-technieken* en oefeningen aan waarmee schoolbeleid maken vorm en inhoud kan krijgen. *MaGiCo staat voor Managen Gidsen Coachen De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw: Introductie: relevante informatie om het onderwerp in te kaderen. U gaat een videofragment bekijken over onzichtbaar leiderschap (Mathieu Weggeman). In de eindopdracht wordt uw mening over deze video gevraagd. Uitgangssituatie: een korte uiteenzetting over wat beleid is, zodat u op uw eigen handelen kunt reflecteren door uzelf te scoren (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond beleid maken. De feiten: inhoudelijke informatie over beleid maken. Rond de verdiepingstekst wordt in de eindopdracht een vraag gesteld. Handvatten voor de praktijk: drie managementtechnieken waarmee u schoolbeleid beredeneerd kunt vormgeven: de SWOT-analyse, de visgraattechniek en de Rating en Ranking-methode. Eindopdracht: opdracht waarmee u uw kennis en begrip van schoolbeleid maken kunt toetsen en in uw eigen situatie kunt toepassen. U maakt daarbij gebruik van de drie genoemde technieken. Als u uw uitwerking opstuurt, krijgt u binnen 8 werkdagen feedback van uw docent. Na het afronden van de cursus heeft u inzicht in de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het maken van schoolbeleid. De schoolleider maakt professioneel schoolbeleid Bestemd voor schoolleiders 12 SBU Prijs losse cursus: 95,- Na het afronden van de eindtoets ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. De eindtoets bestaat uit een aantal opdrachten. Deze worden nagekeken door uw docent en u ontvangt binnen 8 werkdagen het resultaat en feedback op uw antwoorden. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij het Schoolleidersregister. 17

18 DE SCHOOLLEIDER BEÏNVLOEDT HET DENKEN Leerkrachten en teams kampen soms met regelmatig terugkerende, hardnekkige denkpatronen die negatief inwerken op de sfeer in het team en het geloof in eigen kunnen: Passend onderwijs? Wat denken ze wel! Hoe hard we ook werken, de opbrengst van de Cito-toets wordt er toch niet beter van. Differentiëren tijdens de les? Beetje voorzichtig. Ik moet wel het overzicht houden. Als schoolleider zult u dit gedrag onmiddellijk herkennen, en zal u proberen de gedachten van medewerkers in een positieve richting bij te sturen. Als het u lukt om van elk kan ik niet een dat heb ik nog niet eerder gedaan te maken, dan bent u een heel eind op weg! Er zijn diverse MaGiCo-technieken* die leidinggevenden kunnen gebruiken om de mindset van hun medewerkers in positieve zin bij te sturen. Complimenteren, gebruik van vaagtaal en de RET-methode zijn hiervan enkele voorbeelden. In deze cursus komen ze aan bod. *MaGiCo staat voor Managen Gidsen Coachen De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw: Introductie: na een introductie over schoolleiderschap gaat u een video bekijken van een motiverende speech van Steve Jobs. Over deze video wordt uw mening gevraagd in de eindopdracht. Uw uitgangssituatie: u gaat reflecteren op uw eigen handelen door uzelf een score te geven (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond het beïnvloeden van denken. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie over het onderwerp denken beïnvloeden. Over de verdiepingstekst wordt een vraag gesteld in de eindopdracht. Handvatten voor de praktijk: u krijgt drie managementtechnieken aangereikt waarmee u het denken van uw team in de goede richting kunt sturen: complimenteren, Miltoniaans taalgebruik en de RET-methode. Eindopdracht: opdracht waarmee u uw kennis en begrip van beïnvloeden van denken kunt toetsen en in uw eigen situatie kunt toepassen. U maakt daarbij gebruik van de drie genoemde technieken. Als u uw uitwerking opstuurt, krijgt u binnen 8 werkdagen feedback van uw docent. Na het afronden van de cursus heeft u inzicht in de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het beïnvloeden van denken. De schoolleider beïnvloedt het denken Bestemd voor schoolleiders 12 SBU Prijs losse cursus: 95,- Na het afronden van de eindtoets ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. De eindtoets bestaat uit een aantal opdrachten. Deze worden nagekeken door uw docent en u ontvangt binnen 8 werkdagen het resultaat en feedback op uw antwoorden. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij het Schoolleidersregister. 18

19 DE SCHOOLLEIDER CREËERT DRAAGVLAK Voor schoolontwikkeling zijn duidelijke doelen nodig, maar een schoolleider die zijn team daarvoor niet warm krijgt bereikt niet veel. Schoolontwikkeling valt of staat met draagvlak of acceptatie. Voor de schoolleider is het daarom van belang dat hij in gesprek gaat met zijn team, goed naar hen luistert en hen vooral vertrouwen schenkt. Dit kan worden bereikt door leerkrachten te betrekken bij keuzes die gemaakt worden en de uitwerking waar mogelijk ook te delegeren. In deze cursus bespreken we hoe het schoolteam betrokken kan raken en zelf regie kan voeren over schoolontwikkeling, en wat de schoolleider kan doen om dit te faciliteren. Medewerkers inspireren door inzicht te bieden, kansen te tonen en een beroep te doen op professionaliteit zijn bijvoorbeeld belangrijke punten. Maar ook het overtuigen door enthousiasme en het benoemen van voordelen van schoolontwikkeling mag niet ontbreken. De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw: Introductie: Bij het onderdeel Kaderstelling gaat u het videofragment hoe grote leiders inspireren tot actie (Simon Sinek) bekijken. In de eindopdracht wordt u gevraagd uw mening over deze video te geven. Uw uitgangssituatie: u gaat op uw eigen handelen reflecteren door uzelf een score te geven (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond draagvlak creëren. De feiten: u ontvangt achtergrondinformatie bij de indicator draagvlak creëren. In de eindopdracht krijgt u een vraag over de verdiepingstekst. Handvatten voor de praktijk: u krijgt drie MAGiCo-technieken aangereikt, waarmee u draagvlak kunt creëren. Het gaat om de SUCCES-formule, overtuigingskracht en delegeren. Eindopdracht: Aan het eind van de cursus staat een eindopdracht om uw kennis en begrip van draagvlak creëren te toetsen en in uw eigen situatie toe te passen. U maakt daarbij gebruik van de drie genoemde technieken. Wanneer u uw uitwerking opstuurt, krijgt u binnen 8 werkdagen feedback van uw docent. *MaGiCo staat voor Managen Gidsen Coachen Na het afronden van de cursus heeft u inzicht in de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het creëren van draagvlak. De schoolleider creëert draagvlak Bestemd voor schoolleiders 12 SBU Prijs losse cursus: 95,- Na het afronden van de eindtoets ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. De eindtoets bestaat uit een aantal opdrachten. Deze worden nagekeken door uw docent en u ontvangt binnen 8 werkdagen het resultaat en feedback op uw antwoorden. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij het Schoolleidersregister. 19

20 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs. E-learning Wizard is een instituut voor kort beroepsonderwijs. De cursussen in de Cadenza Highschool zijn ontwikkeld in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult. Kijk voor meer informatie op Op vindt u: Onze Algemene voorwaarden Onze Voorwaarden voor Beroepsopleidingen Onze Klachtenregeling Onze Disclaimer Ons Privacy Statement Informatie over de kwaliteitsborging van ons cursusaanbod Contact Wilt u meer informatie over onze e-learningcursussen of over de mogelijkheden van een eigen academie? Klaas Bellinga Telefoon: Neemt u dan contact op met Klaas Bellinga van E-learning Wizard. Instituut voor kort beroepsonderwijs E-learning Wizard B.V. Burgemeester Tutein Noltheniuslaan BE Apeldoorn Telefoon: Website:

Ga voor praktische scholing op maat Catalogus september 2014

Ga voor praktische scholing op maat Catalogus september 2014 Ga voor praktische scholing op maat Catalogus september 2014 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs van E-learning Wizard. De cursussen in deze academie

Nadere informatie

Ga voor praktische scholing op maat

Ga voor praktische scholing op maat Ga voor praktische scholing op maat Catalogus 2015 Onbeperkt toegang tot álle cursussen 150,- per persoon per jaar* De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Ga voor praktische scholing op maat

Ga voor praktische scholing op maat Ga voor praktische scholing op maat Catalogus schooljaar 2015/2016 Nu al meer dan 60 cursussen voor Leerkrachten Intern begeleiders Schoolleiders voor slechts 150,- p.p.p.j.* De Cadenza Highschool is dé

Nadere informatie

ALLE LEERKRACHTEN VAKBEKWAAM IN 2020 Ontwikkel uw team met uw eigen e-learningacademie. Catalogus voorjaar 2016

ALLE LEERKRACHTEN VAKBEKWAAM IN 2020 Ontwikkel uw team met uw eigen e-learningacademie. Catalogus voorjaar 2016 ALLE LEERKRACHTEN VAKBEKWAAM IN 2020 Ontwikkel uw team met uw eigen e-learningacademie E-learningcursussen voor de onderwijsprofessional Catalogus voorjaar 2016 MAAK KENNIS MET ONZE E-LEARNING Al duizenden

Nadere informatie

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Aad van der Drift Onderwijs ICT Nieuws Verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu Klik

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING VERSLAG AUDIT SOP Naam school OBS De Bundel Brinnummer school 23RY Adres Anna Bijnsring 201 Postcode/Plaats 7321 HG Apeldoorn Directeur/contactpersoon Inge Voncken Datum audit 22-01-2015 Auditor(en) Theo

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Investeren in leraren verhoogt onderwijskwaliteit

Investeren in leraren verhoogt onderwijskwaliteit Professionalisering Helft leraren scoort onvoldoende op didactische of differentiatievaardigheden Investeren in leraren verhoogt onderwijskwaliteit De afgelopen jaren zijn er diverse publicaties verschenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:17YS-8 Registratienummer: 3191098 Onderzoek uitgevoerd op:29 september

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van!

Opbrengsten maak er werk van! Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties Opbrengstgericht

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland Carla van Doornen Workshop Zuid - Kennemerland Doel Via de ideeën van Lead Like a Champion reflectie op opbrengstgericht werken en leiderschap; waar liggen nog kansen? Aanleiding voor het ontwikkelen van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE VEENSTER. BRIN-nummer : 05TS Onderzoeksnummer : 54418

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE VEENSTER. BRIN-nummer : 05TS Onderzoeksnummer : 54418 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE VEENSTER School : De VeenSter Plaats : Veenhuizen BRIN-nummer : 05TS Onderzoeksnummer : 54418 Datum schoolbezoek : 23 februari 2005 Datum vaststelling : 23 mei

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Atlantis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Atlantis RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Atlantis Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 29XE C1 Onderzoeksnummer : 281759 Datum onderzoek : 27 januari 2015 Datum vaststelling : 8 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 123690 Datum schoolbezoek : 27 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur op scholen Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur op scholen is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL School : de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 Datum schoolbezoek : 14 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER School : o.b.s. Ruitenvelder Plaats : Froombosch BRIN-nummer : 12XX Onderzoeksnummer : 95417 Datum schoolbezoek : 20 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren

1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren Stellingen visie 1. Ik zorg voor een inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig leren 2. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn leerlingen om ze op afstand te coachen en begeleiden 3. Ik houd

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN School : Basisschool de Dobbelsteen Plaats : Ulft BRIN-nummer : 03LK Onderzoeksnummer : 80294 Datum schoolbezoek : 20 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Bargerpaske

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Bargerpaske RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Bargerpaske Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18VQ Onderzoeksnummer : 122082 Datum schoolbezoek : 21 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE

OPEN TRAINING. Situationeel Leiderschap DRIE DAAGSE DRIE DAAGSE OPEN TRAINING Situationeel Leiderschap II Ceresstraat 13 4811 CA Breda Blanchard International Tel: 076 7676338 / 06 51528617 www.blanchardinternational.nl Situationeel Leiderschap II DOEL

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL STEGEMAN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL STEGEMAN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL STEGEMAN School : Basisschool Stegeman Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 19AM Onderzoeksnummer : 73193 Datum schoolbezoek : 20 april 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie