Ga voor praktische scholing op maat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ga voor praktische scholing op maat"

Transcriptie

1 Ga voor praktische scholing op maat Catalogus 2014 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs. De cursussen zijn ontwikkeld door E-learning Wizard in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult.

2 GERICHTE SCHOLING BEÏNVLOEDT KWALITEIT ONDERWIJS De e-learningcursussen van de Cadenza Highschool zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van de leerkracht is daarbij van groot belang. Cadenza Onderwijsconsult werkt al een aantal jaren met de Vaardigheidsmeter op scholen. Met dit instrument voor lesobservatie brengen schooldirecteuren de sterke en ontwikkelpunten van het instructiegedrag van de leerkrachten in kaart. Vanuit die ervaring hebben we ons cursusaanbod voor leerkrachten ontwikkeld. Onze cursussen hebben we daarbij afgestemd op de indicatoren uit het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs met betrekking tot instructiegedrag. 60% leraren scoort onvoldoende op vaardigheidsniveaus Uit onderzoek van de Inspectie komt naar voren dat bijna 60% van de leraren niet alle basis- en complexere vaardigheden voldoende beheerst. % leraren naar vaardigheidsniveaus 2009/ /2011 Drie basisvaardigheden onvoldoende Ten minste één basisvaardigheid onvoldoende De basisvaardigheden voldoende, complexere vaardigheden niet De basisvaardigheden en complexere vaardigheden voldoende 2% 2% 11% 12% 46% 44% 41% 42% Bron: Inspectie van het Onderwijs, De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2011/2012, Utrecht, april 2013 Door met gerichte scholing deze vaardigheden te ontwikkelen, wordt de kwaliteit van het onderwijs dus direct positief beïnvloed. 2

3 OVERZICHT E-LEARNINGCURSUSSEN Schooljaar 2014/2015 VOOR LEERKRACHTEN VOOR SCHOOLLEIDERS VOOR INTERNE BEGELEIDERS Bevorderen zelfvertrouwen van de leerlingen Schoolbeleid maken Begeleiden leerkracht en ouders Denk- en leerstrategieën Inspireren Begeleiden leerlingenzorg Duidelijke uitleg geven Spreken in het openbaar Coachen in klas en gesprek Efficiënt gebruiken van onderwijstijd Draagvlak creëren in de school Individueel aanvullend onderzoek Leerlingen feedback geven Omgaan met belangtegenstellingen Maken van groepsoverzichten Zorgen voor afstemming Kwaliteitsgericht handelen bevorderen Maken van schoolbrede analyses Systematisch volgen en analyseren vorderingen Professionaliseren Systeembeheer Zorgen voor een taakgerichte werksfeer Werkdruk hanteren Documentatie Een uitdagende leeromgeving Planmatig verbeteren Organisatie leerlingenzorg op schoolniveau Bevorderen van doelmatig samenwerken Samenwerken bevorderen Coördinatie zorg leerlingen specifieke behoefte Leerlingen actief betrekken Communiceren met effect Actieplan leerlingenzorg Respectvolle omgang leerlingen met elkaar Sturen op gedrag Samenwerken Positieve en persoonlijke aandacht Denken beïnvloeden Externe afstemming Respectvol gedrag en taalgebruik Betrokkenheid creëren Informatievoorziening Complimenteren en corrigeren Problemen hanteren Reflectie en persoonlijke ontwikkeling Structuur Eigen ontwikkeling regisseren Onderwijskundige ontwikkeling Controle uitleg en/of opdrachten De inspectie op bezoek Implementatie Betrekken van alle leerlingen ICT-CURSUSSEN ICT-CURSUSSEN Variatie in werkvormen Kennis toepassen in andere situaties Word Verantwoordelijkheid organisatie leerproces Excel Afstemming taalgebruik PowerPoint Passend onderwijs in de klas Website bouwen met Word Press Professioneel handelen Mediawijsheid Bij aanvang van het schooljaar 2014/2015 zijn er een tiental cursussen beschikbaar zoals beschreven in deze catalogus. Gedurende het schooljaar worden maandelijks nieuwe cursussen gepubliceerd. Het complete cursusaanbod zoals hier genoemd zal in het voorjaar van 2015 beschikbaar zijn. 3

4 ALTIJD EEN ACTUEEL CURSUSAANBOD Wij ontwikkelen onze e-learning vraaggestuurd, en zorgen elk schooljaar voor een nieuw en vernieuwd aanbod van de cursussen in de Cadenza Highschool. In het schooljaar 2014/2015 worden tientallen nieuwe cursussen toegevoegd. We noemen hier enkele voorbeelden: Voor schooldirecteuren De interne audit Bereid u voor op het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs door zelf vooraf een eigen audit uit te voeren. Zo heeft u goed in beeld hoe u ervoor staat, en kunt u waar nodig actie ondernemen. Voor leerkrachten Passend onderwijs Deze cursus heeft als insteek: Passend Onderwijs, zo doe je dat! Met aandacht voor de praktijk van alledag krijgt de leerkracht handvatten om succesvol aan de slag te gaan met passend onderwijs. In de klas van morgen zitten leerlingen met een veelheid aan rugzakjes en dat trekt een zware wissel op het vermogen van de leerkracht om de les goed af te stemmen op die verschillen. Hoe ga je om met instructie, werkvormen en tijd? En hoe organiseer je dat? Deze cursus geeft de antwoorden. Voor intern begeleiders Communicatie met ouders Ouderbetrokkenheid is van groot belang, maar in deze cursus gaan we nog een stap verder. Hoe zorg je voor ouderparticipatie en maak je van de ouders of verzorgers een partner in het samen zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind? In deze cursus krijgt de intern begeleider praktische handreikingen om hier samen met het team invulling aan te geven. 4

5 CURSUSSEN KOPEN Alle cursussen van de Cadenza Highschool kunt u aanschaffen en volgen op Tevens bieden wij scholen de mogelijkheid om een eigen huisacademie in te richten. UW EIGEN ACADEMIE E-learning Wizard biedt scholen de mogelijkheid om een eigen huisacademie in te richten met de cursussen uit de Cadenza Highschool. Voor een vast bedrag per deelnemer per jaar heeft u onbeperkt toegang tot het complete cursusaanbod. Maatwerk Als u kiest voor een eigen e-learningacademie ontwikkelen wij voor u ook een aantal cursussen op maat. We bespreken samen welke ontwikkelingsbehoefte er bij u op de scholen is en hoe we daar samen via onze e-learningcursussen invulling aan kunnen geven. Bij het aangaan van de overeenkomst stemmen we met u af hoeveel cursussen we op maat zullen ontwikkelen. Zelf e-learning maken In uw eigen academie kunnen uw medewerkers ook zelf e-learning maken. Onze e-learning specialisten kunnen uw medewerkers trainen in het zelf maken van cursussen. Maar u kunt ons bijvoorbeeld ook inhuren voor het maken van e-learning van uw eigen cursusmateriaal. Ons all-inclusive aanbod Ons aanbod voor uw eigen academie is all-inclusive. Voor een vast bedrag per deelnemer per jaar kunt u onbeperkt gebruik maken van álle cursussen die door de Cadenza Highschool worden aangeboden. De cursussen die wij gedurende het jaar ontwikkelen zijn dus ook in de prijs inbegrepen, alsmede de cursussen die wij voor u op maat hebben ontwikkeld. KWALITEITSGARANTIE Kwaliteitsborging E-learning Wizard heeft als opleidingsinstituut haar eigen kwaliteitsbeoordeling. Alle cursussen die via E-learning Wizard worden gepubliceerd worden door ons eerst op kwaliteit beoordeeld. E-learning Wizard zet hiervoor een review team in. De criteria en de procedure van deze beoordeling zijn in het document 'Kwaliteitsborging E-learning Wizard' beschreven. Dit document vindt u op CRKBO Alle cursussen in onze e-learningacademie worden door E-learning Wizard ontwikkeld in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult. Dat geeft u de garantie dat al onze e-learningcursussen zijn ontwikkeld door onderwijskundigen of vakspecialisten. E-learning Wizard en Cadenza Onderwijsconsult zijn allebei als opleidingsinstituut geregistreerd bij het CRKBO-register. RegisterLeraar Al onze cursussen bieden wij aan bij RegisterLeraar voor validatie. Op dit moment is RegisterLeraar bezig met een heroriëntatie op de kwaliteitseisen aan e-learningcursussen. Daarom worden er nu geen nieuwe validaties verstrekt. Wij hebben nauw contact met RegisterLeraar en nemen deel aan de groep van experts die in het najaar in gesprek gaat met RegisterLeraar om mee te denken over de invulling van de nieuwe kwaliteitseisen. Zodra die eisen er zijn zal Register Leraar alle e-learningcursussen opnieuw beoordelen. Per 100 deelnemende leraren ontwikkelen wij voor u één cursus op maat. 5

6 VOORDELEN VAN E-LEARNING Flexibiliteit 24/7 toegang tot de leeromgeving Overal toegankelijk, thuis en op het werk Cursus hoeft niet in één keer gevolgd te worden Besparing trainingstijd Leren in je eigen tempo Iemand die snel leert hoeft niet het groepstempo te volgen Meer cursisten trainen in kortere tijd Besparing reistijd en reis- en verblijfskosten Geen reiskosten Geen verblijfskosten Minder belasting van de organisatie qua planning Secundaire processen verbeteren Iedereen heeft toegang tot álle cursussen Geen traject nodig voor aanvragen cursus (minder administratieve lasten) Toepassing e-learning voor verschillende leerstijlen Actuele, consistente kennis Cursusmateriaal is up-to-date en eenvoudig aan te passen Cursussen kunnen aan de organisatie aangepast worden Documenten van de eigen organisatie kunnen aan de cursus worden toegevoegd Elke cursist krijgt dezelfde informatie, geen afhankelijkheid van docent Didactische voordelen Rijkere leeromgeving met o.a. video en extra bronnen Eenvoudig blended in te zetten in het team Visualiseren van good practices Sluit aan bij de verschillende leerstijlen 6

7 NADELEN VAN E-LEARNING Vereiste houding en vaardigheden Cursist moet ict-vaardig zijn Zelfstudie vraagt om werkdiscipline, inzet en motivatie Voorkeur voor leren Veel mensen hebben de voorkeur voor leren via persoonlijke contacten en zijn ict mijdend Cursisten die zijn opgegroeid met de computer en internet staan meer positief tegenover e-learning Leren in eigen tijd? E-learning is altijd en overal toegankelijk maar cursisten willen vaak leren in de tijd van de baas Contentontwikkeling duur Ontwikkeling goede e-learning is arbeidsintensief (en dus duur) Kant-en-klare e-learning sluit niet altijd aan bij de wensen van de organisatie Toepasbaarheid van e-learning Niet altijd geschikt Niet alle leerdoelen zijn te realiseren met e-learning E-learning is geschikt voor het overdragen van kennis en in zekere mate ook voor het aanleren van competenties, maar minder geschikt voor attitudeverandering. Dan is (persoonlijke) coaching vaak effectiever. Wilt meer weten over e-learning? Lees dan het Basisboek E-learning maken van Klaas Bellinga. Dit boek is in te zien en te bestellen bij Uitgeverij Leuker.nu. 7

8 ONZE E-LEARNINGCURSUSSEN Het cursusaanbod in de Cadenza Highschool wordt voortdurend geactualiseerd. In deze catalogus vindt u een overzicht van het cursusaanbod op 1 september Op de volgende pagina s vindt u de cursusinformatie van alle cursussen die gepubliceerd zijn. Actuele catalogus Wij publiceren regelmatig een update van deze catalogus met ons cursusaanbod op en Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte blijven van ons cursusaanbod? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op Evaluatie cursusaanbod Na afronding van een cursus ontvangt u altijd een evaluatieformulier per . Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen, zodat wij ons cursusaanbod kunnen blijven verbeteren. Helpdesk Heeft u vragen over onze cursussen dan beantwoorden wij die graag voor u. Neemt u contact op met onze helpdesk via telefoon of mail: Telefoon:

9 DE LEERKRACHT MAAKT EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE GEPLANDE ONDERWIJSTIJD De tijd die leerlingen op school doorbrengen is nog niet de tijd die ze ook doelgericht aan het leren zijn. En omdat leertijd van directe invloed is op de leeropbrengsten, is het van belang dat leerkrachten bewust bezig zijn met de vraag hoe leertijd zo efficiënt mogelijk kan worden benut. In deze cursus staan we stil bij de begrippen bruto- en netto onderwijstijd en wat leerkrachten allemaal concreet kunnen doen om tijdverspillers in de school en klas tegen te gaan (bv. door opstellen van school- en groepsregels). Ook zoomen we in op de vraag wat een goede les- en klasorganisatie (klassenmanagement) kan bijdragen aan een efficiënt gebruik van leertijd. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 7 over het onderwerp 'De Republiek en De Opstand'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre meester Rogier voldoet aan de inspectie-indicator 'efficiënt gebruik geplande onderwijstijd'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator 'efficiënt gebruik geplande onderwijstijd'. Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van uw instructieles. Hierover krijgt u een in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met meester Rogier over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Efficiënt gebruik maken van onderwijstijd is een kernindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht maakt efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u een bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 9

10 DE LEERKRACHT BEVORDERT HET ZELFVERTROUWEN VAN LEERLINGEN Zelfvertrouwen en motivatie van leerlingen gaan hand in hand en blijken, mits gekoppeld aan een klimaat van hoge verwachtingen, ook nog eens goede voorspellers voor leersucces. Maar wat kan de leerkracht met deze wetenschap? In deze cursus laten we zien welke op onderzoek gebaseerde kritische lesmomenten het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen een boost kunnen geven (of juist niet). Het gaat dan om: Hoe praat je met kinderen? Wanneer en hoe bied je hulp? Hoe begeleid je het kiezen van een taak? Hoe stel je je op bij het oplossen van problemen? Hoe bespreek je werk van de leerling? Deze cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 1 over het onderwerp 'reeksen'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Dominique voldoet aan de inspectie-indicator 'bevordering zelfvertrouwen'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator 'bevordering zelfvertrouwen' (basis- en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: we reiken u onder meer een checklist aan die u kunt gebruiken bij het observeren van de inspectie-indicator 'bevordering zelfvertrouwen'. In de eindtoets krijgt u hierover een vraag. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Dominique over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Bevorderen van zelfvertrouwen is een basisindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht bevordert het zelfvertrouwen van leerlingen Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 10

11 DE LEERKRACHT GEEFT DUIDELIJKE UITLEG Er zijn veel misverstanden over duidelijke uitleg. En even zo vaak beoordeelt de inspectie deze indicator op scholen als onvoldoende. Wat is duidelijke uitleg nu wel en wat is het niet? In deze cursus staan we stil bij die factoren die een duidelijke uitleg bepalen, zoals een goede opbouw van de les. Speciale aandacht is er daarbij voor de manier waarop lesdoelen omschreven en benoemd kunnen worden, o.a. door gebruik te maken van de taxonomie van Bloom. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 7 over het onderwerp 'voltooid deelwoord en werkwoordelijk gezegde'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre meester Rogier voldoet aan de inspectie-indicator 'duidelijke uitleg'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator duidelijke uitleg (basis- en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft enige checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van uw instructieles. Hierover krijgt u een reflectievraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met meester Rogier over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Duidelijke uitleg is een normindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat de inspectie deze indicator bij ieder lesbezoek zwaar laat meewegen in de eindbeoordeling. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht geeft duidelijke uitleg Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 11

12 DE LEERKRACHT HANTEERT STRATEGIEËN VOOR DENKEN EN LEREN Leerlingen leren denken wordt door de overheid als een belangrijke taak gezien voor leerkrachten. In dat kader behandelen we daarom heel concreet een negental didactische leerstrategieën die de cognitieve ontwikkeling van leerlingen bevorderen. We baseren ons daarbij op het boek van Robert Marzano Wat werkt in de klas. Na een introductie, worden de negen strategieën een voor een besproken en geïllustreerd met behulp van filmpjes (o.a. Leraar 24) en korte reflectie en/of verwerkingsopdrachten. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een videofragment van een les in groep 7 over het onderwerp 'samenvatten'. U gaat dit videofragment beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Femke voldoet aan de inspectie-indicator 'strategieën voor denken en leren. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator strategieën voor denken en leren (basis-en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft enige checklists en hulpmiddelen aan, die u kunt gebruiken bij het toepassen van de indicator strategieën voor denken en leren. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Femke over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Strategieën voor leren en denken is weliswaar een basisindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, maar is sterk van invloed op de indicatoren afstemming instructie en verwerking (kernindicator) en actieve betrokkenheid van leerlingen (normindicator). Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht hanteert strategieën voor denken en leren Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 12

13 DE LEERKRACHT GEEFT FEEDBACK OP HET LEER- EN ONTWIKKELPROCES Dat een leerkracht goed feedback kan geven vinden we gewoon, maar bij nader inzien is feedback best een ingewikkelde kwestie. Formatieve of summatieve feedback? Cijfers geven? Wanneer geef je eigenlijk feedback? En hoe hangt dit samen met het ontstaan van motivatie en zelfvertrouwen van de leerling? In deze cursus zetten we onze tanden in het fenomeen feedback. Wat werkt en wat werkt niet? We nemen recente onderzoeksgegevens mee en bieden praktische tips en suggesties om feedback geven stevig te verankeren in de dagelijkse lespraktijk. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 1 over het onderwerp 'de schuine vouw'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Dominique voldoet aan de inspectie-indicator 'feedback op leer-en ontwikkelingsproces'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator feedback op leer-en ontwikkelingsproces (basis- en verdiepingsstof). Hierover krijgt u vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft enige checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van feedback op het leer- en ontwikkelingsproces. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Dominique over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Feedback op het leer- en ontwikkelingsproces is een basisindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht geeft feedback op het leer- en ontwikkelingsproces Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 13

14 DE LEERKRACHT VOLGT & ANALYSEERT SYSTEMATISCH DE VORDERINGEN VAN LEERLINGEN Lesgeven en het bieden van planmatige zorg komen in deze cursus bij elkaar. We behandelen namelijk de vraag hoe leerkrachten door middel van observatie en toetsing de vorderingen van leerlingen kunnen volgen, hoe deze geadministreerd moeten worden en wat de verzamelde data (na bijvoorbeeld een foutenanalyse) kunnen betekenen voor vervolgplanning van het onderwijs. Speciale aandacht is er voor het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling, iets dat soms nog te weinig nadrukkelijk in het handelen van de leerkracht is meegenomen. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: aan de hand van een observatielijst beoordeelt u welke vaardigheden bij uzelf al meer of minder zijn ontwikkeld. De feiten: u ontvangt een toelichting op de indicator systematisch volgen en analyseren van vorderingen. Hierover krijgt u vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het praktiseren van het systematisch volgen en analyseren van vorderingen. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Het volgen van de vorderingen van leerlingen is een kernindicator in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht volgt & analyseert systematisch de vorderingen van leerlingen Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 14

15 DE LEERKRACHT STEMT LEERINHOUDEN, INSTRUCTIE, VERWERKING EN ONDERWIJSTIJD AF OP RELEVANTE VERSCHILLEN Differentiatie. De term is taai en er lijken evenveel definities als opvattingen over te circuleren. Voor een leerkracht is echter een helder zicht op wat differentiatie is een voorwaarde om het onderwijs beredeneerd te kunnen afstemmen op individuele verschillen in de klas. In deze cursus maken we op een praktische manier duidelijk wat differentiatie in theoretische zin behelst en hoe het zich praktisch laat vertalen in de klas. Een relatie naar variatie in termen van aanbod, uitleg, tijd en verwerking dringt zich al snel op. Maar welke technieken spelen daarbij dan een rol? En om welke verschillen tussen leerlingen gaat het dan? Wat is effectief? De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een video van een les in groep 7 over het onderwerp '(staart) delingen met grote getallen (met rest)'. U gaat de les beoordelen op de vraag in hoeverre meester Rogier voldoet aan de inspectie-indicator 'afstemming leerinhouden'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator afstemming leerinhouden' (basis- en verdiepingsstof). Hierover krijgt u vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het vormgeven van 'afstemming'. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met meester Rogier over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Afstemming leerinhouden, afstemming instructie, afstemming verwerking en afstemming onderwijstijd zijn kernindicatoren in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicatoren kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht stemt leerinhouden, verwerking en onderwijstijd af op relevante verschillen Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 15

16 DE LEERKRACHT ZORGT VOOR EEN TAAKGERICHTE WERKSFEER Klassenmanagement is een cruciale vaardigheid voor leerkrachten. Wie zijn lessen zo organiseert dat het lesdoel voor alle leerlingen maximaal tot zijn recht komt, werkt aan een taakgerichte werksfeer. In deze cursus presenteren we een organisatiemodel waarmee we een taakgerichte werksfeer kunnen oproepen. Het markeren van lesmomenten, omgaan met uitgestelde aandacht, de gewenste leerhouding oproepen, het lopen van rondes en het werken aan de instructietafel maken hiervan onderdeel uit. De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw: De praktijk: de cursus start met een videofragment van een les in groep 7 over het onderwerp 'kommagetallen met tijd en afstand'. U gaat dit videofragment beoordelen op de vraag in hoeverre Juf Femke voldoet aan de inspectie-indicator 'taakgericht werksfeer'. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie aangereikt over de inspectie-indicator taakgerichte werksfeer' (basis-en verdiepingsstof). Hierover stellen wij vragen in de eindtoets. Handvatten voor de praktijk: u treft checklists en hulpmiddelen aan, die u kunt gebruiken bij het toepassen van de indicator taakgerichte werksfeer'. Hierover krijgt u een vraag in de eindtoets. Feedbackgesprek: als afronding bekijkt u een feedbackgesprek van een onderwijskundige met juf Femke over de les die u zelf eerder in de cursus heeft beoordeeld. Eindtoets: om uw kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maakt u de eindtoets die bestaat uit multiplechoicevragen. Na afronding krijgt u direct feedback. Het scheppen van een taakgerichte werksfeer is een normindicator van de Inspectie van het Onderwijs. Na het afronden van deze cursus heeft u inzicht in hoe u de vaardigheden die van belang zijn voor deze indicator kunt toepassen in de praktijk. De leerkracht zorgt voor een taakgerichte werksfeer Bestemd voor leerkrachten 4 SBU Prijs losse cursus: 60,- Na het afronden van de eindtoets met multiplechoicevragen ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij RegisterLeraar.nl. 16

17 DE SCHOOLLEIDER MAAKT PROFESSIONEEL SCHOOLBELEID Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen, dan is er sprake van opbrengstgericht werken (Inspectie van het Onderwijs, 2010). De heersende opvatting is dat resultaatgericht en integraal schoolleiderschap daarbij cruciale voorwaarden zijn. Het betekent dat de schoolleider op meerdere beleidsterreinen actief is en zijn handelen zo inricht dat vooraf bepaalde doelen worden bereikt. In deze cursus bespreken we het maken van schoolbeleid. Dit klinkt misschien niet al te spannend, maar dat valt mee. Met gebruikmaking van bepaalde technieken en betrokkenheid van het team is schoolbeleid maken niet alleen nuttig, maar ook een intense beleving die veel doet met het teamgevoel. We bespreken wat schoolbeleid maken in de kern van de zaak inhoudt en reiken enkele praktische MaGiCo-technieken* en oefeningen aan waarmee schoolbeleid maken vorm en inhoud kan krijgen. *MaGiCo staat voor Managen Gidsen Coachen De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw: Introductie: relevante informatie om het onderwerp in te kaderen. U gaat een videofragment bekijken over onzichtbaar leiderschap (Mathieu Weggeman). In de eindopdracht wordt uw mening over deze video gevraagd. Uitgangssituatie: een korte uiteenzetting over wat beleid is, zodat u op uw eigen handelen kunt reflecteren door uzelf te scoren (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond beleid maken. De feiten: inhoudelijke informatie over beleid maken. Rond de verdiepingstekst wordt in de eindopdracht een vraag gesteld. Handvatten voor de praktijk: drie managementtechnieken waarmee u schoolbeleid beredeneerd kunt vormgeven: de SWOT-analyse, de visgraattechniek en de Rating en Ranking-methode. Eindopdracht: opdracht waarmee u uw kennis en begrip van schoolbeleid maken kunt toetsen en in uw eigen situatie kunt toepassen. U maakt daarbij gebruik van de drie genoemde technieken. Als u uw uitwerking opstuurt, krijgt u binnen 8 werkdagen feedback van uw docent. Na het afronden van de cursus heeft u inzicht in de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het maken van schoolbeleid. De schoolleider maakt professioneel schoolbeleid Bestemd voor schoolleiders 12 SBU Prijs losse cursus: 95,- Na het afronden van de eindtoets ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. De eindtoets bestaat uit een aantal opdrachten. Deze worden nagekeken door uw docent en u ontvangt binnen 8 werkdagen het resultaat en feedback op uw antwoorden. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij het Schoolleidersregister. 17

18 DE SCHOOLLEIDER BEÏNVLOEDT HET DENKEN Leerkrachten en teams kampen soms met regelmatig terugkerende, hardnekkige denkpatronen die negatief inwerken op de sfeer in het team en het geloof in eigen kunnen: Passend onderwijs? Wat denken ze wel! Hoe hard we ook werken, de opbrengst van de Cito-toets wordt er toch niet beter van. Differentiëren tijdens de les? Beetje voorzichtig. Ik moet wel het overzicht houden. Als schoolleider zult u dit gedrag onmiddellijk herkennen, en zal u proberen de gedachten van medewerkers in een positieve richting bij te sturen. Als het u lukt om van elk kan ik niet een dat heb ik nog niet eerder gedaan te maken, dan bent u een heel eind op weg! Er zijn diverse MaGiCo-technieken* die leidinggevenden kunnen gebruiken om de mindset van hun medewerkers in positieve zin bij te sturen. Complimenteren, gebruik van vaagtaal en de RET-methode zijn hiervan enkele voorbeelden. In deze cursus komen ze aan bod. *MaGiCo staat voor Managen Gidsen Coachen De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw: Introductie: na een introductie over schoolleiderschap gaat u een video bekijken van een motiverende speech van Steve Jobs. Over deze video wordt uw mening gevraagd in de eindopdracht. Uw uitgangssituatie: u gaat reflecteren op uw eigen handelen door uzelf een score te geven (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond het beïnvloeden van denken. De feiten: u krijgt achtergrondinformatie over het onderwerp denken beïnvloeden. Over de verdiepingstekst wordt een vraag gesteld in de eindopdracht. Handvatten voor de praktijk: u krijgt drie managementtechnieken aangereikt waarmee u het denken van uw team in de goede richting kunt sturen: complimenteren, Miltoniaans taalgebruik en de RET-methode. Eindopdracht: opdracht waarmee u uw kennis en begrip van beïnvloeden van denken kunt toetsen en in uw eigen situatie kunt toepassen. U maakt daarbij gebruik van de drie genoemde technieken. Als u uw uitwerking opstuurt, krijgt u binnen 8 werkdagen feedback van uw docent. Na het afronden van de cursus heeft u inzicht in de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het beïnvloeden van denken. De schoolleider beïnvloedt het denken Bestemd voor schoolleiders 12 SBU Prijs losse cursus: 95,- Na het afronden van de eindtoets ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. De eindtoets bestaat uit een aantal opdrachten. Deze worden nagekeken door uw docent en u ontvangt binnen 8 werkdagen het resultaat en feedback op uw antwoorden. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij het Schoolleidersregister. 18

19 DE SCHOOLLEIDER CREËERT DRAAGVLAK Voor schoolontwikkeling zijn duidelijke doelen nodig, maar een schoolleider die zijn team daarvoor niet warm krijgt bereikt niet veel. Schoolontwikkeling valt of staat met draagvlak of acceptatie. Voor de schoolleider is het daarom van belang dat hij in gesprek gaat met zijn team, goed naar hen luistert en hen vooral vertrouwen schenkt. Dit kan worden bereikt door leerkrachten te betrekken bij keuzes die gemaakt worden en de uitwerking waar mogelijk ook te delegeren. In deze cursus bespreken we hoe het schoolteam betrokken kan raken en zelf regie kan voeren over schoolontwikkeling, en wat de schoolleider kan doen om dit te faciliteren. Medewerkers inspireren door inzicht te bieden, kansen te tonen en een beroep te doen op professionaliteit zijn bijvoorbeeld belangrijke punten. Maar ook het overtuigen door enthousiasme en het benoemen van voordelen van schoolontwikkeling mag niet ontbreken. De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw: Introductie: Bij het onderdeel Kaderstelling gaat u het videofragment hoe grote leiders inspireren tot actie (Simon Sinek) bekijken. In de eindopdracht wordt u gevraagd uw mening over deze video te geven. Uw uitgangssituatie: u gaat op uw eigen handelen reflecteren door uzelf een score te geven (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond draagvlak creëren. De feiten: u ontvangt achtergrondinformatie bij de indicator draagvlak creëren. In de eindopdracht krijgt u een vraag over de verdiepingstekst. Handvatten voor de praktijk: u krijgt drie MAGiCo-technieken aangereikt, waarmee u draagvlak kunt creëren. Het gaat om de SUCCES-formule, overtuigingskracht en delegeren. Eindopdracht: Aan het eind van de cursus staat een eindopdracht om uw kennis en begrip van draagvlak creëren te toetsen en in uw eigen situatie toe te passen. U maakt daarbij gebruik van de drie genoemde technieken. Wanneer u uw uitwerking opstuurt, krijgt u binnen 8 werkdagen feedback van uw docent. *MaGiCo staat voor Managen Gidsen Coachen Na het afronden van de cursus heeft u inzicht in de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het creëren van draagvlak. De schoolleider creëert draagvlak Bestemd voor schoolleiders 12 SBU Prijs losse cursus: 95,- Na het afronden van de eindtoets ontvangt u bewijs van deelname met een overzicht van de door u behaalde resultaten. De eindtoets bestaat uit een aantal opdrachten. Deze worden nagekeken door uw docent en u ontvangt binnen 8 werkdagen het resultaat en feedback op uw antwoorden. U kunt de eindtoets slechts één keer maken. registeren bij het Schoolleidersregister. 19

20 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs. E-learning Wizard is een instituut voor kort beroepsonderwijs. De cursussen in de Cadenza Highschool zijn ontwikkeld in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult. Kijk voor meer informatie op Op vindt u: Onze Algemene voorwaarden Onze Voorwaarden voor Beroepsopleidingen Onze Klachtenregeling Onze Disclaimer Ons Privacy Statement Informatie over de kwaliteitsborging van ons cursusaanbod Contact Wilt u meer informatie over onze e-learningcursussen of over de mogelijkheden van een eigen academie? Klaas Bellinga Telefoon: Neemt u dan contact op met Klaas Bellinga van E-learning Wizard. Instituut voor kort beroepsonderwijs E-learning Wizard B.V. Burgemeester Tutein Noltheniuslaan BE Apeldoorn Telefoon: Website:

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) School : 2e Daltonschool (Pieter Bakkum) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19BO Onderzoeksnummer : 64721 Datum schoolbezoek : 21 en

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012

INHOUD INHOUD. Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012 INHOUD INHOUD Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012 1. Waarom e-learning? 016 1.1 Voordelen van e-learning 018 1.2 Struikelblokken bij e-learning 021 2. Inrichten van een e-learningomgeving 024

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns en Inge Andersen Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten

Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten Rapportage BOPO-programmalijn Onderwijskwaliteit PO Deelproject 4 Professionaliseren en samenwerken (413-09-064)

Nadere informatie