in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake"

Transcriptie

1 Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake HUMANTOTALCARE B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Science Park Eindhoven 5127 (5692 ED) Son en Breugel en ARBONED HOLDING B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwarte Woud 10 (3524 SJ) Utrecht 28 april 2015: eerste versie 2 juni 2015: aangevulde versie n.a.v. vragen NZa d.d. 12 en 13 mei 2015 (aanvullingen zijn geel gemarkeerd) 1

2 Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS Dit meldingsformulier met bijbehorende bijlagen bevat vertrouwelijke gegevens en inlichtingen over onder meer HumanTotalCare B.V. en ArboNed Holding B.V. De gegevens en inlichtingen in deze melding (met bijlagen) worden uitsluitend aan de Nederlandse Zorgautoriteit verstrekt ten behoeve van een onderzoek naar de onderhavige concentratie onder artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Deze gegevens mogen derhalve niet aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van partijen. Partijen wijzen er op dat de melding (met bijlagen) vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat in de zin van artikel 10 lid 1 onder c van de Wet Openbaarheid van Bestuur ( Wob ), althans dat openbaarmaking van deze gegevens leidt tot een onevenredige benadeling van partijen zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 sub 9 van de Wob. Openbaar- of kenbaar making van vertrouwelijke informatie aan derden is niet toegestaan, omdat daardoor de commerciële belangen van de betrokken ondernemingen geschaad kunnen worden. De tussen haken ([ ]) geplaatste stukken, alsmede de tussen haken geplaatste informatie dient in ieder geval als vertrouwelijk te worden aangemerkt. 2

3 Inhoudsopgave 3 Bijlagen 4 Lijst met afkortingen 6 1. Inlichtingen over de betrokken organisatie Contactgegevens Activiteiten Contactpersoon Zorgaanbieder(s) Aantal personen dat zorg verleent Gegevens over de concentratie Karakter operatie Wijze en tijdsbestek concentratie Doelstellingen concentratie Redenen concentratie Gegevens over de gevolgen van de concentratie Financiële gevolgen Gevolgen zorgverlening cliënt Risico s bereikbaarheid zorg en de ondervanging hiervan Risico s kwaliteit zorg en de ondervanging hiervan Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en stakeholders Gegevens cliëntenraad Verloop raadpleging cliënten Gegevens ondernemingsraad Verloop raadpleging personeel Andere stakeholders Contactgegevens stakeholders Verloop raadpleging stakeholders Mee te zenden documenten 47 3

4 Bijlagen (DE BIJLAGEN WORDEN INTEGRAAL ALS VERTROUWELIJK AANGEMERKT) Bijlage 1 KvK uittreksel HumanTotalCare B.V. Bijlage 2 KvK uittreksel ArboNed Holding B.V. Bijlage 3 Organisatiestructuur HumanTotalCare B.V. Bijlage 4 Organisatiestructuur ArboNed Holding B.V. Bijlage 5 Organisatiestructuur HumanTotalCare B.V. na levering ArboNed Holding B.V. Bijlage 6 Aandeelhoudersstructuur gewone aandelen na levering ArboNed Holding B.V. Bijlage 7 Aandeelhoudersstructuur gewone aandelen en cumprefs a.s.r. na levering ArboNed Holding B.V. Bijlage 8 Overeenkomst op Hoofdlijnen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 31 maart Bijlage 9 Overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., ArboNed Management Participatie I B.V., Stichting Administratiekantoor 365 Holding, R.N.M. Adamowicz, HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 28 april Bijlage 10 Financiële projecties combinatie [ ] d.d. 7 april Bijlage 11 Business case synergies [ ] d.d. 28 maart Bijlage 12 Termsheet [ ] april Bijlage 13 Adviesaanvraag OR HumanCapitalCare Company B.V. d.d. 8 april Bijlage 14 Positief advies OR HumanCapitalCare Company B.V. dd. 10 april Bijlage 15 Reactie bestuur HumanCapitalCare Company B.V. op positief advies OR d.d. 16 april Bijlage 16 Reactie OR op brief HumanCapitalCare Company B.V. d.d. 17 april Bijlage 17 Brief bestuur HumanCapitalCare Company B.V. aan OR d.d. 23 april Bijlage 18 Adviesaanvraag OR door ArboNed B.V. d.d. 1 april Bijlage 19 Schriftelijke vragen OR aan directie ArboNed B.V. d.d. 7 april Bijlage 20 Antwoorden directie ArboNed B.V. d.d. 9 april Bijlage 21 Brief directie ArboNed aan OR d.d. 20 april Bijlage 22 Positief advies OR ArboNed B.V. d.d. 22 april Bijlage 23 Reactie directie ArboNed B.V. op positief advies OR d.d. 24 april Bijlage 24 Volmacht HumanTotalCare B.V. d.d. 24 april Bijlage 25 Volmacht ArboNed Holding B.V. d.d. 28 april Bijlage 26 Oprichtingsakte van HTC d.d. 28 augustus 2014 Bijlage 27 Aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 1 december

5 Bijlage 28 Concept statutenwijziging HTC d.d. 29 april 2015 Bijlage 29 Concept aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 4 mei 2015 Bijlage 30 Brief OR ArboNed d.d. 14 mei 2015 Bijlage 31 Notulen AvA HTC d.d. 30 april 2015 Bijlage 32 Brief OR HumanCapitalCare Company B.V. d.d. 29 mei 2015 Bijlage 33 Brief OR ArboNed B.V. d.d. 1 juni

6 Lijst met afkortingen ArboNed ArboNed Holding B.V. (inclusief 100% dochter ArboNed B.V.) AvA Algemene vergadering van aandeelhouders GC Gezondheidscoördinator HCC HumanCapitalCare Company B.V. HTC HumanTotalCare B.V. HTC-groep HumanTotalCare B.V., HumanCapitalCare Company B.V., HumanCapitalCare B.V. en IT&Care B.V. HumanCapitalCare HumanCapitalCare B.V., IT&Care IT&Care B.V. NZa Nederlandse Zorgautoriteit Overeenkomst op Hoofdlijnen Overeenkomst op Hoofdlijnen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 31 maart 2015 Partijen ArboNed Holding B.V. en HumanTotalCare B.V. RvC Raad van Commissarissen SHA Concept aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 4 mei 2015 Statutenwijziging Concept statutenwijziging HTC d.d. 29 april 2015 Wob Wet openbaarheid van bestuur 6

7 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1. Contactgegevens Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres - handelsregisternummer of het buitenlands registernummer van de betrokken organisaties - contactpersoon. De betrokken ondernemingen zijn HumanTotalCare B.V. (hierna ook: HTC ) en ArboNed Holding B.V. (hierna ook: ArboNed, gezamenlijk Partijen ). HTC zal alle aandelen in ArboNed overnemen van ASR Deelnemingen N.V., Nordian Fund I B.V. en een aantal minderheidsaandeelhouders, te weten ArboNed Managementparticipatie I B.V,, Stichting Administratiekantoor 365 Holding, en de heer R.N.M. Adamowicz. HTC Naam : HumanTotalCare B.V. Rechtsvorm : Besloten vennootschap Adres : Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED Son en Breugel Telefoon : Fax : Handelsregisternummer : Contactpersoon binnen organisatie en telefoonnummers Adres contactpersoon : [ ], bedrijfsjurist [ ] : Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED Son en Breugel Een KvK-uittreksel van HTC wordt overlegd in BIJLAGE 1. ArboNed Naam Rechtsvorm Adres : ArboNed Holding B.V. : Besloten vennootschap : Zwarte Woud 10, 3524 SJ Utrecht 7

8 Telefoon : Fax : Handelsregisternummer : Contactpersoon binnen organisatie en telefoonnummers Adres contactpersoon: : ArboNed B.V. : [ ], directeur HR [ ] : Zwarte Woud 10, 3524 SJ Utrecht Een KvK-uittreksel van ArboNed wordt overlegd in BIJLAGE Activiteiten Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. HTC HTC is een houdstermaatschappij. Haar dochteronderneming HumanCapitalCare Company B.V. ( HCC ) is een onafhankelijke, gecertificeerde dienstverlener op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. HCC adviseert en ondersteunt organisaties bij hun gezondheidsbeleid via haar dochtermaatschappij HumanCapitalCare B.V. ( HumanCapitalCare ). Daarnaast heeft HCC een tweede dochteronderneming, IT&Care B.V. ( IT&Care ), die voorziet in alle ITgerelateerde behoeften en programma s van HTC en haar dochterondernemingen. Alle vier ondernemingen gezamenlijk zullen hierna worden aangeduid als de HTC-groep ). Doel hierbij is het verhogen van productiviteit, kwaliteit en resultaat door het creëren van optimale arbeidsomstandigheden en door het beschikken over competente, gemotiveerde en gezonde medewerkers. De HTC-groep bedient 2 ketens: de werknemerszorgketen, waarbij duurzame inzetbaarheid van de werknemer het doel is en de werkgeverszorgketen, waarbij integraalgezondheidsmanagement het doel is. De focus ligt op middelgrote en grote organisaties met tenminste 100 werknemers. De HTC-groep bedient bijna 1700 werkgevers en werknemers en is actief in alle branches, waaronder: foodindustrie, transport & logistiek, onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening. De diensten en producten van de HTC-groep bestaan uit: - Preventiemanagement: gericht op maatregelen die ervoor zorgen dat medewerkers 8

9 mentaal en fysiek gezond zijn én blijven. Acties in het kader van preventiemanagement: organisatiescan; bepalen per individu van de Arbeid & Gezondheid Indicator (AGI); bepalen van de HumanCapitalFactor (HCF) van een afdeling of organisatie; RI&E Scan: Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en werkplekonderzoek; arbeid- en organisatieadvies; gezondheidsadvisering. - Verzuimmanagement; resultaatgerichte verzuimbegeleiding wordt gerealiseerd door gezondheidsteams die bestaan uit een gezondheidscoördinator ( GC ), casemanager, arboverpleegkundige en bedrijfsarts. De GC is het vaste aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers, neemt contact op met zieke werknemers en leidinggevenden en schakelt zo nodig de arbo-verpleegkundige of de bedrijfsarts in. - Interventies & re-integratie; zowel leidinggevenden als werknemers zijn gebaat bij een snelle terugkeer van de zieke werknemer in het arbeidsproces. de HTC-groep biedt daarbij effectieve ondersteuning middels o.a. mediators, arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers voor arbeidsgerelateerde problematiek. Daarnaast werkt HCC samen met externe interventie-partijen en re-integratiedeskundigen. De HTC-groep ondersteunt, via IT&Care B.V., de zorgketens door in eigen huis ontwikkelde integrale webbased applicaties die door middel van een SaaS oplossing worden aangeboden. De applicaties van IT&Care bestaan uit vier onderdelen, te weten het verzuimmanagementinformatiesysteem e-care (dat later dit jaar van naam zal worden gewijzigd naar we-care) voor de werkgever, het persoonlijk gezondheidsdossier my-care voor de werknemer, het bedrijfsgeneeskundig dossier c.q. medisch dossier med-care voor de arts en het dossier precare voor de adviseurs. ArboNed ArboNed verleent de volgende diensten: verzuimbegeleiding, terugvalpreventie en vitaliteitbevordering. Zij verleent diensten aan ca werkgevers en ca. 1 miljoen werknemers. Daarnaast zijn er ca werknemers aangesloten via de maatwerkregeling (zie bijvoorbeeld: Klanten zijn onder andere mkb-ondernemers, multinationals, instellingen en overheden. 9

10 1.3. Contactpersoon Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. Door HTC en ArboNed zijn de volgende contactpersonen aangewezen: Naam : mr. M.J. Osse en mr. A. Schadd Kantoor : AKD B.V.B.A. Adres : Louizalaan 240, 1050 Brussel, België Telefoon : +31(0) / Zorgaanbieder(s) Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Beide organisaties zijn zorgaanbieder binnen de bedrijfsgezondheidszorg in de zin dat zij handelingen op het gebied van de gezondheidszorg (laten) verrichten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor zover uitgevoerd, al dan niet onder eigen verantwoordelijkheid, door personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van die wet of door personen als bedoeld in artikel 34 van die wet en voor zover die handelingen niet zijn begrepen onder 1. Met andere woorden, beide organisaties laten handelingen verrichten op het gebied van de gezondheidszorg door BIG-geregistreerde personen. Daarnaast verleent de HTC-groep zorg in de zin van artikel 10 Zorgverzekeringswet, te weten individueel gerichte preventief medische onderzoeken die voor vergoeding via de zorgverzekeringswet in aanmerking kunnen komen Aantal personen dat zorg verleent Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. HTC-groep Aantal personen dat zorg verleent: Gemiddeld 126 personen Toelichting: Medewerkers zijn BIG-geregistreerde bedrijfsartsen, basis artsen, arbo- 10

11 verpleegkundigen en BIG geregistreerde verzuimbegeleiders ArboNed Aantal personen dat zorg verleent: Gemiddeld 300personen Toelichting: Medewerkers zijn BIG-geregistreerde (bedrijfs)artsen 11

12 2. Gegevens over de concentratie 2.1. Karakter operatie Beschrijf het karakter van de operatie: a. Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. b. Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. c. Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. a. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27 lid 1 sub b van de Mededingingswet. HTC is voornemens om alle aandelen in het geplaatste kapitaal, in ArboNed te kopen van ASR Deelnemingen N.V., Nordian Fund I B.V. en een aantal minderheidsaandeelhouders, die thans het eigendom hebben van alle aandelen in ArboNed. HTC verkrijgt hiermee 100% van de aandelen en uitsluitende zeggenschap in ArboNed (alsmede haar dochteronderneming ArboNed B.V.). In BIJLAGE 3 is het huidige organogram van HCC opgenomen en BIJLAGE 4 het huidige organogram van ArboNed. In het kader van deze transactie, en onlosmakelijk daarmee verbonden, verkrijgt ASR een minderheidsaandeel zonder zeggenschap in mededingingsrechtelijke zin in HTC. Zij zal immers 10% gewone aandelen en 10% cumulatief preferente aandelen in HTC verkrijgen. Tevens zal Stichting CbusineZ, in verband met bovengenoemde transactie, 10% gewone aandelen gaan houden in het aandelenkapitaal van HTC (voor de transactie was dit nog 7%) en een achtergestelde lening verstrekken aan HTC. Ook Stichting CbusineZ zal geen zeggenschap in mededingingsrechtelijke zin verkrijgen over HTC. ASR en Stichting CbusineZ zijn dus geen van beiden aan te merken als een betrokken organisatie in deze transactie omdat zij geen zeggenschap verkrijgen in HTC. Toelichting geen wijziging zeggenschap Volgens de ACM brengen de volgende besluiten zeggenschap met zich mee: Voor het bestaan van beslissende invloed op de activiteiten van een onderneming is in beginsel voldoende dat strategische beslissingen of beslissingen terzake van het beleid op lange termijn van de onderneming kunnen worden genomen of geblokkeerd: goedkeuring van het bedrijfsplan, belangrijke investeringen, vaststelling van de begroting, 12

13 ingrijpende wijzigingen in de activiteiten of doelstellingen van de onderneming, het benoemen of ontslaan van bestuurders. Huidige structuur en zeggenschap In Bijlage 3 bij de melding is de huidige structuur van de groep opgenomen, dus de structuur vóór de overname door HTC van ArboNed Holding B.V. en de toetreding ASR Deelnemingen. Deze ziet er als volgt uit: In de huidige situatie heeft Elechos B.V. uitsluitende zeggenschap. Dit blijkt uit de Oprichtingsakte van HTC (BIJLAGE 26) in combinatie met de Aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 1 december 2014 (BIJLAGE 27). AvA In de Algemene vergadering van Aandeelhouders ( AvA ) van HTC heeft Elechos B.V. 85% van de aandelen. Besluiten in de AvA worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen (art. 26 lid 1 Oprichtingsakte HTC). De AvA neemt blijkens de Oprichtingsakte van HTC de volgende besluiten die zeggenschap over HTC met zich meebrengen (en waarin Elechos dus 85% van de stemmen heeft): - Art. 15 lid 2 Benoemt, schorst en ontslaat bestuur. 13

14 RvC Los hiervan heeft Elechos B.V. ook in de Raad van Commissarissen ( RvC ) uitsluitende zeggenschap over HTC. In de huidige situatie heeft HTC drie commissarissen. Twee van de drie commisarissen (art. 19 lid 2 en 3 Oprichtingsakte HTC) worden door de houders van de aandelen 1 t/m 834, zijnde aandeelhouders A, B, en C (= Elechos, de STAK en Brugmans, zie bladzijde 3 aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 1 december 2014) aangewezen. Binnen deze groep heeft Elechos doorslaggevende stem omdat zij het merendeel van de aandelen bezit. In de RvC worden besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen (art. 19 lid 8 Oprichtingsakte HTC). De RvC neemt blijkens de Oprichtingsakte van HTC de volgende besluiten die zeggenschap over HTC met zich meebrengen: - Art. 16 lid 5 sub e Investeringen welke een door de RvC vast te stellen en schriftelijk aan de directie te geven bedrag te boven gaan. - Art. 16 lid 5 sub i Het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten. Toekomstige structuur en zeggenschap Na de overname van ArboNed Holding en de toetreding van ASR zal de aandeelhoudersstructuur er als volgt uitzien (Bijlage 6 melding): Ten behoeve van de toetreding van ASR zullen de statuten van HTC worden gewijzigd ( Statutenwijziging ), waarvan het concept als BIJLAGE 28 wordt overgelegd. Ook zullen Elechos B.V., STAK HTC, Stichting CbusineZ, ASR Deelnemingen N.V. en de heer H. Brugmans een Aandeelhoudersovereenkomst ( SHA ) aangaan met elkaar, waarvan het concept als 14

15 BIJLAGE 29 wordt overgelegd. Blijkens overweging A van de SHA zullen de aandelen A in HTC als volgt worden verdeeld over Elechos B.V., STAK HTC, Stichting CbusineZ, ASR Deelnemingen N.V. en de heer H. Brugmans: - Elechos B.V.: STAK HTC: 73 - Stichting CbusineZ: ASR Deelnemingen N.V.: De heer H. Brugmans: 9 In totaal zijn dit 1060 aandelen A. Daarbij verkrijgt ASR 132 cumulatief preferente aandelen B met stemrecht. Hieruit blijkt dat Elechos (766/1192 * 100) = 64,26 = 64,3% van de aandelen in haar bezit zal hebben. AvA In de AvA (waarin Elechos dus 64,3% van de stemmen heeft) zal Elechos haar uitsluitende zeggenschap behouden. In de AvA worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen (art. 26 lid 1 Statutenwijziging). De AvA neemt blijkens de Statutenwijziging de volgende besluiten die zeggenschap over HTC met zich meebrengen: - Art. 15 lid 2 Statutenwijziging: De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen. RvC De RvC zal bestaan uit vijf personen (art SHA en art. 19 lid 1 Statutenwijziging). Aan Elechos, STAK en Brugmans wordt het recht toegekend om drie van de vijf commissarissen aan te wijzen, waarbij Elechos wederom een doorslaggevende stem heeft (art SHA en art. 19 lid 2 Statutenwijziging), De RvC neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin de meerderheid van commissarissen aanwezig is (art. 19 lid 8 Statutenwijziging). Elechos heeft met drie van de vijf commissarissen derhalve uitsluitende zeggenschap in de RvC. De RvC heeft blijkens de Statutenwijziging de volgende bevoegdheden in HTC : - Art. 16 lid 5 sub e Statutenwijziging Investeringen welke een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag te boven gaan; - Art. 16 lid 5 sub i Statutenwijziging Het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 15

16 vennootschap verleend bankkrediet. AvA en RvC De Statutenwijziging bevat tevens een goedkeuringsprocedure die via zowel de AvA als de RvC loopt voor de volgende besluiten die zeggenschap over HTC met zich meebrengen: - Art. 16 lid 7 sub a Statutenwijziging: goedkeuring van bestuursbesluiten tot het vaststellen of wijzigen van het businessplan en/of jaarbudget van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, voor zover dit een wijziging ten opzichte van het voorafgaande dan wel bestaande businessplan en/of jaarbudget van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen betreft, die een afzonderlijke of gezamenlijke impact van meer dan vijfhonderdduizend euro ( ,00) heeft. - Art. 16 lid 7 sub b Statutenwijziging: goedkeuring van bestuursbesluiten tot transacties anders dan voorzien in het businessplan en/of buiten het toepasselijke jaarbudget van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, voor zover dergelijke transacties een afzonderlijk of gezamenlijk impact van meer dan vijfhonderdduizend euro ( ,00) betreffen. Voor deze twee zeggenschap meebrengende besluiten behoeft de directie de goedkeuring van zowel de RvC als de AvA. De directie zal, voorafgaand aan de vergadering van de RvC eerst een algemene vergadering bijeenroepen waarbij het voorgenomen directiebesluit, inclusief toelichting, zal zijn geagendeerd. De directie is aansluitend gehouden de uitkomst van deze algemene vergadering, inclusief het oordeel van ieder van de aandeelhouders, in de vergadering van de RvC waarin de goedkeuring van het voorgenomen directiebesluit is geagendeerd in te brengen. Indien het voorgenomen directiebesluit niet wordt goedgekeurd door de AvA en/of indien de houder van de aandelen GA955 tot en met GA1.060 en CPB1 tot en met CPB132 (ASR, zo blijkt uit overweging A van de SHA) tijdens deze algemene vergadering tegen goedkeuring van het voorgenomen directiebesluit heeft gestemd, doch het voorgenomen directiebesluit wel wordt goedgekeurd door de RvC zal na verloop van zes (6) weken opnieuw een algemene vergadering gehouden worden, waarin het voorgenomen directiebesluit opnieuw zal worden geagendeerd. Eerst nadat in deze laatstbedoelde algemene vergadering het voorgenomen directiebesluit is goedgekeurd met tenminste volstrekte meerderheid van stemmen, is de directie gerechtigd dit besluit te nemen en uit te voeren. Met andere woorden, ook voor deze besluiten heeft Elechos door haar aandelenbelang en haar meerderheid in de RvC uitsluitende zeggenschap. Het besluit dat zij wenst te nemen kan enkel vertraging oplopen indien ASR geen goedkeuring verleent, maar kan na zes weken alsnog met 16

17 een volstrekte meerderheid van stemmen worden aangenomen. ASR kan als minderheidsaandeelhouder hiermee de besluitvorming dus niet blokkeren, enkel eenmalig vertragen. Conclusie Ten gevolge van de transactie zal geen wijziging van zeggenschap in HTC plaatsvinden; Elechos B.V. heeft uitsluitende zeggenschap en zal die zeggenschap na de toetreding van ASR behouden. De organisatiestructuur van HTC zoals deze er uit zal zien na de levering van ArboNed is opgenomen in BIJLAGE 5. De aandeelhoudersstructuur van gewone aandelen zoals deze er uit zal zien na de levering van ArboNed is opgenomen in BIJLAGE 6. De aandeelhoudersstructuur van gewone aandelen met de cumprefs van ASR zoals deze er uit zal zien na de levering van ArboNed is opgenomen in BIJLAGE 7. b. HTC zal door middel van de aandelentransactie uitsluitende zeggenschap verkrijgen over ArboNed (en haar dochteronderneming, ArboNed B.V). Met de ondernemingsraden is afgesproken dat de medezeggenschap op het niveau van HumanCapitalCare en ArboNed wordt gecontinueerd na de concentratie en dat de bestuurders na de transactie met de ondernemingsraden in gesprek gaan over de invulling van de medezeggenschap c.q. de wijze waarop een passende medezeggenschapsstructuur zal worden ingericht. Dit zal in overleg met de ondernemingsraad van ArboNed en de ondernemingsraad van HCC uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van overname gerealiseerd zijn. Totdat de nieuwe medezeggenschapsstructuur is ingericht, zal de bestuurder van beide ondernemingen, te weten HumanTotalCare B.V. (tezamen met de betreffende statutair directeuren) structureel overleg voeren met de ondernemingsraden van beide organisaties, te weten eens in de 6 weken. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de medezeggenschapsorganen van ArboNed en HCC steeds intensief betrokken blijven bij de oprichting van de toekomstige medezeggenschapstructuur. De ondernemingsraden hebben duidelijk aangegeven dat zij deze werkwijze accorderen en sterker nog, dat zij deze werkwijze zelf ook wensen. Ter illustratie wordt verwezen naar de brief van 14 mei 2015 BIJLAGE 30 van de ondernemingsraad van ArboNed B.V. waarin de OR ArbodNed onder meer opmerkt: Het is duidelijk dat het nog te vroeg is om al een concrete 17

18 structuur af te spreken. De NZa heeft op 26 mei 2015 telefonisch verzocht om een overzicht van mogelijke medezeggenschapsstructuren die na de overname van ArboNed zouden kunnen worden ingesteld. Hieronder worden drie mogelijke scenario s uiteengezet, welke zijn gebaseerd op de volgende (nieuwe) groepsstructuur: Scenario 1: behoud huidige medezeggenschapsstructuur Op grond van artikel 2 WOR bestaat de verplichting om voor elke onderneming met in de regel 50 of meer werknemers een ondernemingsraad in te stellen. In de bestaande medezeggenschapsstructuur is aan deze verplichting voldaan doordat er voor zowel ArboNed B.V. als voor HumanCapitalCare B.V. een ondernemingsraad is ingesteld 1. Wanneer zou worden geoordeeld dat met deze twee afzonderlijke ondernemingsraden op een goede wijze uitvoering aan de WOR kan worden gegeven, kan deze structuur ook na de overname in stand blijven. In scenario 1 wordt de huidige medezeggenschapsstructuur aldus behouden. Scenario 2: centrale ondernemingsraad Op grond van artikel 33 lid 1 WOR is het mogelijk om een centrale ondernemingsraad in te stellen. Artikel 33 lid 1 WOR luidt als volgt: De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld stelt tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen. 1 Ten aanzien van HumanCapitalCare B.V. geldt dat er een gemeenschappelijke ondernemingsraad is ingesteld op het niveau van HumanCapitalCare Company B.V. voor zowel HumanCapitalCare Company B.V., HumanCapitalCare B.V. en IT & Care B.V. 18

19 In dit scenario zou er voor kunnen worden gekozen om op het niveau van HumanTotalCare B.V. een centrale ondernemingsraad in te stellen. De afzonderlijke (bestaande) ondernemingsraden van ArboNed B.V. en HumanCapitalCare Company B.V. blijven (naast de centrale ondernemingsraad) in stand. Met de instelling van een centrale ondernemingsraad zal aldus een gelaagde medezeggenschapsstructuur worden gecreëerd. Scenario 3: gemeenschappelijke ondernemingsraad Op grond van artikel 3 van de WOR is het mogelijk om een gemeenschappelijke ondernemingsraad in te stellen. Artikel 3 WOR luidt als volgt: De ondernemer die twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn stelt voor alle of voor een aantal van die ondernemingen tezamen een gemeenschappelijke ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de betrokken ondernemingen. Van een gemeenschappelijke ondernemingsraad is sprake indien er één ondernemingsraad wordt ingesteld voor meerdere ondernemingen binnen een groep. In dit scenario zou er voor kunnen worden gekozen om op het niveau van HumanTotalCare B.V. een gemeenschappelijke ondernemingsraad in te stellen voor (in elk geval) ArboNed B.V. en HumanCapitalCare B.V. Met de instelling van een gemeenschappelijke ondernemingsraad komen de afzonderlijke (bestaande) ondernemingsraden van ArboNed B.V. en HumanCapitalCare Company B.V. te vervallen. Met een gemeenschappelijke ondernemingsraad zal aldus geen sprake zijn van een gelaagde medezeggenschapsstructuur, maar van één overkoepelende ondernemingsraad. Tot slot Volledigheidshalve wordt benadrukt dat met de bovengenoemde drie scenario s geen uitputtend overzicht is gegeven ten aanzien van mogelijke medezeggenschapsstructuren. Welke medezeggenschapsstructuur het meest passend is in de situatie na de overname en het meest bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden zal in overleg met beide ondernemingsraden worden vastgesteld. c. Ten behoeve van de voorgenomen transactie zijn de volgende (concept)overeenkomsten opgesteld: 1) Overeenkomst op Hoofdlijnen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., 19

20 HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 31 maart 2015, BIJLAGE 8 (hierna ook: Overeenkomst op Hoofdlijnen ). 2) Overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., ArboNed Management Participatie I B.V., Stichting Administratiekantoor 365 Holding, R.N.M. Adamowicz, HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 28 april 2015 BIJLAGE 9 (hierna ook: Koopovereenkomst ); 3) Concept statutenwijziging HTC d.d. 29 april 2015 (Bijlage 28) 4) Concept aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 4 mei 2015 (Bijlage 29) Op 13 mei 2015 stelde de NZa een aanvullende vraag over deze vraag. De NZa verzocht partijen in het meldingsformulier te bevestigen (onderbouwd met onderliggende documenten) dat de opschortende voorwaarden (b tot en met e), gesteld in de concept aandeelhoudersovereenkomst (hiermee wordt vermoedelijk bedoeld: de Koopovereenkomst) (Bijlage 9, hst. 6.1), zijn vervuld. Deze opschortende voorwaarden luiden als volgt: b) De AvA van HTC heeft op 30 april 2015 unaniem ingestemd met de overname van ArboNed Holding B.V. en de participatie van ASR Deelnemingen N.V. in HTC. De notulen van de vergadering worden bijgevoegd als BIJLAGE

Handleiding participatie overeenkomst

Handleiding participatie overeenkomst Handleiding participatie overeenkomst Inleiding In de aanloop naar een participatie dienen diverse onderwerpen aan de orde te komen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Uiteraard staan de commerciële

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen

Nadere informatie

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 19 december 2008 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CONTANTEN VAN EUR 0,38 PER AANDEEL 3L Capital Holding B.V. (een besloten

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg

Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

1. Inleiding. NLFI Vestigingsadres: Lange Houtstraat 26 in Den Haag. Postadres: Postbus 45650, 2504 BB Den Haag Telefoonnummer: 070-20 50 600.

1. Inleiding. NLFI Vestigingsadres: Lange Houtstraat 26 in Den Haag. Postadres: Postbus 45650, 2504 BB Den Haag Telefoonnummer: 070-20 50 600. Jaarverslag 2013 1. Inleiding NLFI is een stichting met de statutaire zetel in de gemeente Den Haag. De volledige statutaire naam luidt: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen. NLFI

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie