in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake"

Transcriptie

1 Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake HUMANTOTALCARE B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Science Park Eindhoven 5127 (5692 ED) Son en Breugel en ARBONED HOLDING B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwarte Woud 10 (3524 SJ) Utrecht 28 april 2015: eerste versie 2 juni 2015: aangevulde versie n.a.v. vragen NZa d.d. 12 en 13 mei 2015 (aanvullingen zijn geel gemarkeerd) 1

2 Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS Dit meldingsformulier met bijbehorende bijlagen bevat vertrouwelijke gegevens en inlichtingen over onder meer HumanTotalCare B.V. en ArboNed Holding B.V. De gegevens en inlichtingen in deze melding (met bijlagen) worden uitsluitend aan de Nederlandse Zorgautoriteit verstrekt ten behoeve van een onderzoek naar de onderhavige concentratie onder artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Deze gegevens mogen derhalve niet aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van partijen. Partijen wijzen er op dat de melding (met bijlagen) vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat in de zin van artikel 10 lid 1 onder c van de Wet Openbaarheid van Bestuur ( Wob ), althans dat openbaarmaking van deze gegevens leidt tot een onevenredige benadeling van partijen zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 sub 9 van de Wob. Openbaar- of kenbaar making van vertrouwelijke informatie aan derden is niet toegestaan, omdat daardoor de commerciële belangen van de betrokken ondernemingen geschaad kunnen worden. De tussen haken ([ ]) geplaatste stukken, alsmede de tussen haken geplaatste informatie dient in ieder geval als vertrouwelijk te worden aangemerkt. 2

3 Inhoudsopgave 3 Bijlagen 4 Lijst met afkortingen 6 1. Inlichtingen over de betrokken organisatie Contactgegevens Activiteiten Contactpersoon Zorgaanbieder(s) Aantal personen dat zorg verleent Gegevens over de concentratie Karakter operatie Wijze en tijdsbestek concentratie Doelstellingen concentratie Redenen concentratie Gegevens over de gevolgen van de concentratie Financiële gevolgen Gevolgen zorgverlening cliënt Risico s bereikbaarheid zorg en de ondervanging hiervan Risico s kwaliteit zorg en de ondervanging hiervan Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en stakeholders Gegevens cliëntenraad Verloop raadpleging cliënten Gegevens ondernemingsraad Verloop raadpleging personeel Andere stakeholders Contactgegevens stakeholders Verloop raadpleging stakeholders Mee te zenden documenten 47 3

4 Bijlagen (DE BIJLAGEN WORDEN INTEGRAAL ALS VERTROUWELIJK AANGEMERKT) Bijlage 1 KvK uittreksel HumanTotalCare B.V. Bijlage 2 KvK uittreksel ArboNed Holding B.V. Bijlage 3 Organisatiestructuur HumanTotalCare B.V. Bijlage 4 Organisatiestructuur ArboNed Holding B.V. Bijlage 5 Organisatiestructuur HumanTotalCare B.V. na levering ArboNed Holding B.V. Bijlage 6 Aandeelhoudersstructuur gewone aandelen na levering ArboNed Holding B.V. Bijlage 7 Aandeelhoudersstructuur gewone aandelen en cumprefs a.s.r. na levering ArboNed Holding B.V. Bijlage 8 Overeenkomst op Hoofdlijnen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 31 maart Bijlage 9 Overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., ArboNed Management Participatie I B.V., Stichting Administratiekantoor 365 Holding, R.N.M. Adamowicz, HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 28 april Bijlage 10 Financiële projecties combinatie [ ] d.d. 7 april Bijlage 11 Business case synergies [ ] d.d. 28 maart Bijlage 12 Termsheet [ ] april Bijlage 13 Adviesaanvraag OR HumanCapitalCare Company B.V. d.d. 8 april Bijlage 14 Positief advies OR HumanCapitalCare Company B.V. dd. 10 april Bijlage 15 Reactie bestuur HumanCapitalCare Company B.V. op positief advies OR d.d. 16 april Bijlage 16 Reactie OR op brief HumanCapitalCare Company B.V. d.d. 17 april Bijlage 17 Brief bestuur HumanCapitalCare Company B.V. aan OR d.d. 23 april Bijlage 18 Adviesaanvraag OR door ArboNed B.V. d.d. 1 april Bijlage 19 Schriftelijke vragen OR aan directie ArboNed B.V. d.d. 7 april Bijlage 20 Antwoorden directie ArboNed B.V. d.d. 9 april Bijlage 21 Brief directie ArboNed aan OR d.d. 20 april Bijlage 22 Positief advies OR ArboNed B.V. d.d. 22 april Bijlage 23 Reactie directie ArboNed B.V. op positief advies OR d.d. 24 april Bijlage 24 Volmacht HumanTotalCare B.V. d.d. 24 april Bijlage 25 Volmacht ArboNed Holding B.V. d.d. 28 april Bijlage 26 Oprichtingsakte van HTC d.d. 28 augustus 2014 Bijlage 27 Aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 1 december

5 Bijlage 28 Concept statutenwijziging HTC d.d. 29 april 2015 Bijlage 29 Concept aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 4 mei 2015 Bijlage 30 Brief OR ArboNed d.d. 14 mei 2015 Bijlage 31 Notulen AvA HTC d.d. 30 april 2015 Bijlage 32 Brief OR HumanCapitalCare Company B.V. d.d. 29 mei 2015 Bijlage 33 Brief OR ArboNed B.V. d.d. 1 juni

6 Lijst met afkortingen ArboNed ArboNed Holding B.V. (inclusief 100% dochter ArboNed B.V.) AvA Algemene vergadering van aandeelhouders GC Gezondheidscoördinator HCC HumanCapitalCare Company B.V. HTC HumanTotalCare B.V. HTC-groep HumanTotalCare B.V., HumanCapitalCare Company B.V., HumanCapitalCare B.V. en IT&Care B.V. HumanCapitalCare HumanCapitalCare B.V., IT&Care IT&Care B.V. NZa Nederlandse Zorgautoriteit Overeenkomst op Hoofdlijnen Overeenkomst op Hoofdlijnen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 31 maart 2015 Partijen ArboNed Holding B.V. en HumanTotalCare B.V. RvC Raad van Commissarissen SHA Concept aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 4 mei 2015 Statutenwijziging Concept statutenwijziging HTC d.d. 29 april 2015 Wob Wet openbaarheid van bestuur 6

7 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1. Contactgegevens Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres - handelsregisternummer of het buitenlands registernummer van de betrokken organisaties - contactpersoon. De betrokken ondernemingen zijn HumanTotalCare B.V. (hierna ook: HTC ) en ArboNed Holding B.V. (hierna ook: ArboNed, gezamenlijk Partijen ). HTC zal alle aandelen in ArboNed overnemen van ASR Deelnemingen N.V., Nordian Fund I B.V. en een aantal minderheidsaandeelhouders, te weten ArboNed Managementparticipatie I B.V,, Stichting Administratiekantoor 365 Holding, en de heer R.N.M. Adamowicz. HTC Naam : HumanTotalCare B.V. Rechtsvorm : Besloten vennootschap Adres : Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED Son en Breugel Telefoon : Fax : Handelsregisternummer : Contactpersoon binnen organisatie en telefoonnummers Adres contactpersoon : [ ], bedrijfsjurist [ ] : Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED Son en Breugel Een KvK-uittreksel van HTC wordt overlegd in BIJLAGE 1. ArboNed Naam Rechtsvorm Adres : ArboNed Holding B.V. : Besloten vennootschap : Zwarte Woud 10, 3524 SJ Utrecht 7

8 Telefoon : Fax : Handelsregisternummer : Contactpersoon binnen organisatie en telefoonnummers Adres contactpersoon: : ArboNed B.V. : [ ], directeur HR [ ] : Zwarte Woud 10, 3524 SJ Utrecht Een KvK-uittreksel van ArboNed wordt overlegd in BIJLAGE Activiteiten Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. HTC HTC is een houdstermaatschappij. Haar dochteronderneming HumanCapitalCare Company B.V. ( HCC ) is een onafhankelijke, gecertificeerde dienstverlener op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. HCC adviseert en ondersteunt organisaties bij hun gezondheidsbeleid via haar dochtermaatschappij HumanCapitalCare B.V. ( HumanCapitalCare ). Daarnaast heeft HCC een tweede dochteronderneming, IT&Care B.V. ( IT&Care ), die voorziet in alle ITgerelateerde behoeften en programma s van HTC en haar dochterondernemingen. Alle vier ondernemingen gezamenlijk zullen hierna worden aangeduid als de HTC-groep ). Doel hierbij is het verhogen van productiviteit, kwaliteit en resultaat door het creëren van optimale arbeidsomstandigheden en door het beschikken over competente, gemotiveerde en gezonde medewerkers. De HTC-groep bedient 2 ketens: de werknemerszorgketen, waarbij duurzame inzetbaarheid van de werknemer het doel is en de werkgeverszorgketen, waarbij integraalgezondheidsmanagement het doel is. De focus ligt op middelgrote en grote organisaties met tenminste 100 werknemers. De HTC-groep bedient bijna 1700 werkgevers en werknemers en is actief in alle branches, waaronder: foodindustrie, transport & logistiek, onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening. De diensten en producten van de HTC-groep bestaan uit: - Preventiemanagement: gericht op maatregelen die ervoor zorgen dat medewerkers 8

9 mentaal en fysiek gezond zijn én blijven. Acties in het kader van preventiemanagement: organisatiescan; bepalen per individu van de Arbeid & Gezondheid Indicator (AGI); bepalen van de HumanCapitalFactor (HCF) van een afdeling of organisatie; RI&E Scan: Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en werkplekonderzoek; arbeid- en organisatieadvies; gezondheidsadvisering. - Verzuimmanagement; resultaatgerichte verzuimbegeleiding wordt gerealiseerd door gezondheidsteams die bestaan uit een gezondheidscoördinator ( GC ), casemanager, arboverpleegkundige en bedrijfsarts. De GC is het vaste aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers, neemt contact op met zieke werknemers en leidinggevenden en schakelt zo nodig de arbo-verpleegkundige of de bedrijfsarts in. - Interventies & re-integratie; zowel leidinggevenden als werknemers zijn gebaat bij een snelle terugkeer van de zieke werknemer in het arbeidsproces. de HTC-groep biedt daarbij effectieve ondersteuning middels o.a. mediators, arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers voor arbeidsgerelateerde problematiek. Daarnaast werkt HCC samen met externe interventie-partijen en re-integratiedeskundigen. De HTC-groep ondersteunt, via IT&Care B.V., de zorgketens door in eigen huis ontwikkelde integrale webbased applicaties die door middel van een SaaS oplossing worden aangeboden. De applicaties van IT&Care bestaan uit vier onderdelen, te weten het verzuimmanagementinformatiesysteem e-care (dat later dit jaar van naam zal worden gewijzigd naar we-care) voor de werkgever, het persoonlijk gezondheidsdossier my-care voor de werknemer, het bedrijfsgeneeskundig dossier c.q. medisch dossier med-care voor de arts en het dossier precare voor de adviseurs. ArboNed ArboNed verleent de volgende diensten: verzuimbegeleiding, terugvalpreventie en vitaliteitbevordering. Zij verleent diensten aan ca werkgevers en ca. 1 miljoen werknemers. Daarnaast zijn er ca werknemers aangesloten via de maatwerkregeling (zie bijvoorbeeld: Klanten zijn onder andere mkb-ondernemers, multinationals, instellingen en overheden. 9

10 1.3. Contactpersoon Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. Door HTC en ArboNed zijn de volgende contactpersonen aangewezen: Naam : mr. M.J. Osse en mr. A. Schadd Kantoor : AKD B.V.B.A. Adres : Louizalaan 240, 1050 Brussel, België Telefoon : +31(0) / Zorgaanbieder(s) Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Beide organisaties zijn zorgaanbieder binnen de bedrijfsgezondheidszorg in de zin dat zij handelingen op het gebied van de gezondheidszorg (laten) verrichten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor zover uitgevoerd, al dan niet onder eigen verantwoordelijkheid, door personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van die wet of door personen als bedoeld in artikel 34 van die wet en voor zover die handelingen niet zijn begrepen onder 1. Met andere woorden, beide organisaties laten handelingen verrichten op het gebied van de gezondheidszorg door BIG-geregistreerde personen. Daarnaast verleent de HTC-groep zorg in de zin van artikel 10 Zorgverzekeringswet, te weten individueel gerichte preventief medische onderzoeken die voor vergoeding via de zorgverzekeringswet in aanmerking kunnen komen Aantal personen dat zorg verleent Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. HTC-groep Aantal personen dat zorg verleent: Gemiddeld 126 personen Toelichting: Medewerkers zijn BIG-geregistreerde bedrijfsartsen, basis artsen, arbo- 10

11 verpleegkundigen en BIG geregistreerde verzuimbegeleiders ArboNed Aantal personen dat zorg verleent: Gemiddeld 300personen Toelichting: Medewerkers zijn BIG-geregistreerde (bedrijfs)artsen 11

12 2. Gegevens over de concentratie 2.1. Karakter operatie Beschrijf het karakter van de operatie: a. Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. b. Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. c. Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. a. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27 lid 1 sub b van de Mededingingswet. HTC is voornemens om alle aandelen in het geplaatste kapitaal, in ArboNed te kopen van ASR Deelnemingen N.V., Nordian Fund I B.V. en een aantal minderheidsaandeelhouders, die thans het eigendom hebben van alle aandelen in ArboNed. HTC verkrijgt hiermee 100% van de aandelen en uitsluitende zeggenschap in ArboNed (alsmede haar dochteronderneming ArboNed B.V.). In BIJLAGE 3 is het huidige organogram van HCC opgenomen en BIJLAGE 4 het huidige organogram van ArboNed. In het kader van deze transactie, en onlosmakelijk daarmee verbonden, verkrijgt ASR een minderheidsaandeel zonder zeggenschap in mededingingsrechtelijke zin in HTC. Zij zal immers 10% gewone aandelen en 10% cumulatief preferente aandelen in HTC verkrijgen. Tevens zal Stichting CbusineZ, in verband met bovengenoemde transactie, 10% gewone aandelen gaan houden in het aandelenkapitaal van HTC (voor de transactie was dit nog 7%) en een achtergestelde lening verstrekken aan HTC. Ook Stichting CbusineZ zal geen zeggenschap in mededingingsrechtelijke zin verkrijgen over HTC. ASR en Stichting CbusineZ zijn dus geen van beiden aan te merken als een betrokken organisatie in deze transactie omdat zij geen zeggenschap verkrijgen in HTC. Toelichting geen wijziging zeggenschap Volgens de ACM brengen de volgende besluiten zeggenschap met zich mee: Voor het bestaan van beslissende invloed op de activiteiten van een onderneming is in beginsel voldoende dat strategische beslissingen of beslissingen terzake van het beleid op lange termijn van de onderneming kunnen worden genomen of geblokkeerd: goedkeuring van het bedrijfsplan, belangrijke investeringen, vaststelling van de begroting, 12

13 ingrijpende wijzigingen in de activiteiten of doelstellingen van de onderneming, het benoemen of ontslaan van bestuurders. Huidige structuur en zeggenschap In Bijlage 3 bij de melding is de huidige structuur van de groep opgenomen, dus de structuur vóór de overname door HTC van ArboNed Holding B.V. en de toetreding ASR Deelnemingen. Deze ziet er als volgt uit: In de huidige situatie heeft Elechos B.V. uitsluitende zeggenschap. Dit blijkt uit de Oprichtingsakte van HTC (BIJLAGE 26) in combinatie met de Aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 1 december 2014 (BIJLAGE 27). AvA In de Algemene vergadering van Aandeelhouders ( AvA ) van HTC heeft Elechos B.V. 85% van de aandelen. Besluiten in de AvA worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen (art. 26 lid 1 Oprichtingsakte HTC). De AvA neemt blijkens de Oprichtingsakte van HTC de volgende besluiten die zeggenschap over HTC met zich meebrengen (en waarin Elechos dus 85% van de stemmen heeft): - Art. 15 lid 2 Benoemt, schorst en ontslaat bestuur. 13

14 RvC Los hiervan heeft Elechos B.V. ook in de Raad van Commissarissen ( RvC ) uitsluitende zeggenschap over HTC. In de huidige situatie heeft HTC drie commissarissen. Twee van de drie commisarissen (art. 19 lid 2 en 3 Oprichtingsakte HTC) worden door de houders van de aandelen 1 t/m 834, zijnde aandeelhouders A, B, en C (= Elechos, de STAK en Brugmans, zie bladzijde 3 aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 1 december 2014) aangewezen. Binnen deze groep heeft Elechos doorslaggevende stem omdat zij het merendeel van de aandelen bezit. In de RvC worden besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen (art. 19 lid 8 Oprichtingsakte HTC). De RvC neemt blijkens de Oprichtingsakte van HTC de volgende besluiten die zeggenschap over HTC met zich meebrengen: - Art. 16 lid 5 sub e Investeringen welke een door de RvC vast te stellen en schriftelijk aan de directie te geven bedrag te boven gaan. - Art. 16 lid 5 sub i Het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten. Toekomstige structuur en zeggenschap Na de overname van ArboNed Holding en de toetreding van ASR zal de aandeelhoudersstructuur er als volgt uitzien (Bijlage 6 melding): Ten behoeve van de toetreding van ASR zullen de statuten van HTC worden gewijzigd ( Statutenwijziging ), waarvan het concept als BIJLAGE 28 wordt overgelegd. Ook zullen Elechos B.V., STAK HTC, Stichting CbusineZ, ASR Deelnemingen N.V. en de heer H. Brugmans een Aandeelhoudersovereenkomst ( SHA ) aangaan met elkaar, waarvan het concept als 14

15 BIJLAGE 29 wordt overgelegd. Blijkens overweging A van de SHA zullen de aandelen A in HTC als volgt worden verdeeld over Elechos B.V., STAK HTC, Stichting CbusineZ, ASR Deelnemingen N.V. en de heer H. Brugmans: - Elechos B.V.: STAK HTC: 73 - Stichting CbusineZ: ASR Deelnemingen N.V.: De heer H. Brugmans: 9 In totaal zijn dit 1060 aandelen A. Daarbij verkrijgt ASR 132 cumulatief preferente aandelen B met stemrecht. Hieruit blijkt dat Elechos (766/1192 * 100) = 64,26 = 64,3% van de aandelen in haar bezit zal hebben. AvA In de AvA (waarin Elechos dus 64,3% van de stemmen heeft) zal Elechos haar uitsluitende zeggenschap behouden. In de AvA worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen (art. 26 lid 1 Statutenwijziging). De AvA neemt blijkens de Statutenwijziging de volgende besluiten die zeggenschap over HTC met zich meebrengen: - Art. 15 lid 2 Statutenwijziging: De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen. RvC De RvC zal bestaan uit vijf personen (art SHA en art. 19 lid 1 Statutenwijziging). Aan Elechos, STAK en Brugmans wordt het recht toegekend om drie van de vijf commissarissen aan te wijzen, waarbij Elechos wederom een doorslaggevende stem heeft (art SHA en art. 19 lid 2 Statutenwijziging), De RvC neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin de meerderheid van commissarissen aanwezig is (art. 19 lid 8 Statutenwijziging). Elechos heeft met drie van de vijf commissarissen derhalve uitsluitende zeggenschap in de RvC. De RvC heeft blijkens de Statutenwijziging de volgende bevoegdheden in HTC : - Art. 16 lid 5 sub e Statutenwijziging Investeringen welke een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag te boven gaan; - Art. 16 lid 5 sub i Statutenwijziging Het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 15

16 vennootschap verleend bankkrediet. AvA en RvC De Statutenwijziging bevat tevens een goedkeuringsprocedure die via zowel de AvA als de RvC loopt voor de volgende besluiten die zeggenschap over HTC met zich meebrengen: - Art. 16 lid 7 sub a Statutenwijziging: goedkeuring van bestuursbesluiten tot het vaststellen of wijzigen van het businessplan en/of jaarbudget van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, voor zover dit een wijziging ten opzichte van het voorafgaande dan wel bestaande businessplan en/of jaarbudget van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen betreft, die een afzonderlijke of gezamenlijke impact van meer dan vijfhonderdduizend euro ( ,00) heeft. - Art. 16 lid 7 sub b Statutenwijziging: goedkeuring van bestuursbesluiten tot transacties anders dan voorzien in het businessplan en/of buiten het toepasselijke jaarbudget van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, voor zover dergelijke transacties een afzonderlijk of gezamenlijk impact van meer dan vijfhonderdduizend euro ( ,00) betreffen. Voor deze twee zeggenschap meebrengende besluiten behoeft de directie de goedkeuring van zowel de RvC als de AvA. De directie zal, voorafgaand aan de vergadering van de RvC eerst een algemene vergadering bijeenroepen waarbij het voorgenomen directiebesluit, inclusief toelichting, zal zijn geagendeerd. De directie is aansluitend gehouden de uitkomst van deze algemene vergadering, inclusief het oordeel van ieder van de aandeelhouders, in de vergadering van de RvC waarin de goedkeuring van het voorgenomen directiebesluit is geagendeerd in te brengen. Indien het voorgenomen directiebesluit niet wordt goedgekeurd door de AvA en/of indien de houder van de aandelen GA955 tot en met GA1.060 en CPB1 tot en met CPB132 (ASR, zo blijkt uit overweging A van de SHA) tijdens deze algemene vergadering tegen goedkeuring van het voorgenomen directiebesluit heeft gestemd, doch het voorgenomen directiebesluit wel wordt goedgekeurd door de RvC zal na verloop van zes (6) weken opnieuw een algemene vergadering gehouden worden, waarin het voorgenomen directiebesluit opnieuw zal worden geagendeerd. Eerst nadat in deze laatstbedoelde algemene vergadering het voorgenomen directiebesluit is goedgekeurd met tenminste volstrekte meerderheid van stemmen, is de directie gerechtigd dit besluit te nemen en uit te voeren. Met andere woorden, ook voor deze besluiten heeft Elechos door haar aandelenbelang en haar meerderheid in de RvC uitsluitende zeggenschap. Het besluit dat zij wenst te nemen kan enkel vertraging oplopen indien ASR geen goedkeuring verleent, maar kan na zes weken alsnog met 16

17 een volstrekte meerderheid van stemmen worden aangenomen. ASR kan als minderheidsaandeelhouder hiermee de besluitvorming dus niet blokkeren, enkel eenmalig vertragen. Conclusie Ten gevolge van de transactie zal geen wijziging van zeggenschap in HTC plaatsvinden; Elechos B.V. heeft uitsluitende zeggenschap en zal die zeggenschap na de toetreding van ASR behouden. De organisatiestructuur van HTC zoals deze er uit zal zien na de levering van ArboNed is opgenomen in BIJLAGE 5. De aandeelhoudersstructuur van gewone aandelen zoals deze er uit zal zien na de levering van ArboNed is opgenomen in BIJLAGE 6. De aandeelhoudersstructuur van gewone aandelen met de cumprefs van ASR zoals deze er uit zal zien na de levering van ArboNed is opgenomen in BIJLAGE 7. b. HTC zal door middel van de aandelentransactie uitsluitende zeggenschap verkrijgen over ArboNed (en haar dochteronderneming, ArboNed B.V). Met de ondernemingsraden is afgesproken dat de medezeggenschap op het niveau van HumanCapitalCare en ArboNed wordt gecontinueerd na de concentratie en dat de bestuurders na de transactie met de ondernemingsraden in gesprek gaan over de invulling van de medezeggenschap c.q. de wijze waarop een passende medezeggenschapsstructuur zal worden ingericht. Dit zal in overleg met de ondernemingsraad van ArboNed en de ondernemingsraad van HCC uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van overname gerealiseerd zijn. Totdat de nieuwe medezeggenschapsstructuur is ingericht, zal de bestuurder van beide ondernemingen, te weten HumanTotalCare B.V. (tezamen met de betreffende statutair directeuren) structureel overleg voeren met de ondernemingsraden van beide organisaties, te weten eens in de 6 weken. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de medezeggenschapsorganen van ArboNed en HCC steeds intensief betrokken blijven bij de oprichting van de toekomstige medezeggenschapstructuur. De ondernemingsraden hebben duidelijk aangegeven dat zij deze werkwijze accorderen en sterker nog, dat zij deze werkwijze zelf ook wensen. Ter illustratie wordt verwezen naar de brief van 14 mei 2015 BIJLAGE 30 van de ondernemingsraad van ArboNed B.V. waarin de OR ArbodNed onder meer opmerkt: Het is duidelijk dat het nog te vroeg is om al een concrete 17

18 structuur af te spreken. De NZa heeft op 26 mei 2015 telefonisch verzocht om een overzicht van mogelijke medezeggenschapsstructuren die na de overname van ArboNed zouden kunnen worden ingesteld. Hieronder worden drie mogelijke scenario s uiteengezet, welke zijn gebaseerd op de volgende (nieuwe) groepsstructuur: Scenario 1: behoud huidige medezeggenschapsstructuur Op grond van artikel 2 WOR bestaat de verplichting om voor elke onderneming met in de regel 50 of meer werknemers een ondernemingsraad in te stellen. In de bestaande medezeggenschapsstructuur is aan deze verplichting voldaan doordat er voor zowel ArboNed B.V. als voor HumanCapitalCare B.V. een ondernemingsraad is ingesteld 1. Wanneer zou worden geoordeeld dat met deze twee afzonderlijke ondernemingsraden op een goede wijze uitvoering aan de WOR kan worden gegeven, kan deze structuur ook na de overname in stand blijven. In scenario 1 wordt de huidige medezeggenschapsstructuur aldus behouden. Scenario 2: centrale ondernemingsraad Op grond van artikel 33 lid 1 WOR is het mogelijk om een centrale ondernemingsraad in te stellen. Artikel 33 lid 1 WOR luidt als volgt: De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld stelt tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen. 1 Ten aanzien van HumanCapitalCare B.V. geldt dat er een gemeenschappelijke ondernemingsraad is ingesteld op het niveau van HumanCapitalCare Company B.V. voor zowel HumanCapitalCare Company B.V., HumanCapitalCare B.V. en IT & Care B.V. 18

19 In dit scenario zou er voor kunnen worden gekozen om op het niveau van HumanTotalCare B.V. een centrale ondernemingsraad in te stellen. De afzonderlijke (bestaande) ondernemingsraden van ArboNed B.V. en HumanCapitalCare Company B.V. blijven (naast de centrale ondernemingsraad) in stand. Met de instelling van een centrale ondernemingsraad zal aldus een gelaagde medezeggenschapsstructuur worden gecreëerd. Scenario 3: gemeenschappelijke ondernemingsraad Op grond van artikel 3 van de WOR is het mogelijk om een gemeenschappelijke ondernemingsraad in te stellen. Artikel 3 WOR luidt als volgt: De ondernemer die twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn stelt voor alle of voor een aantal van die ondernemingen tezamen een gemeenschappelijke ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de betrokken ondernemingen. Van een gemeenschappelijke ondernemingsraad is sprake indien er één ondernemingsraad wordt ingesteld voor meerdere ondernemingen binnen een groep. In dit scenario zou er voor kunnen worden gekozen om op het niveau van HumanTotalCare B.V. een gemeenschappelijke ondernemingsraad in te stellen voor (in elk geval) ArboNed B.V. en HumanCapitalCare B.V. Met de instelling van een gemeenschappelijke ondernemingsraad komen de afzonderlijke (bestaande) ondernemingsraden van ArboNed B.V. en HumanCapitalCare Company B.V. te vervallen. Met een gemeenschappelijke ondernemingsraad zal aldus geen sprake zijn van een gelaagde medezeggenschapsstructuur, maar van één overkoepelende ondernemingsraad. Tot slot Volledigheidshalve wordt benadrukt dat met de bovengenoemde drie scenario s geen uitputtend overzicht is gegeven ten aanzien van mogelijke medezeggenschapsstructuren. Welke medezeggenschapsstructuur het meest passend is in de situatie na de overname en het meest bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden zal in overleg met beide ondernemingsraden worden vastgesteld. c. Ten behoeve van de voorgenomen transactie zijn de volgende (concept)overeenkomsten opgesteld: 1) Overeenkomst op Hoofdlijnen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., 19

20 HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 31 maart 2015, BIJLAGE 8 (hierna ook: Overeenkomst op Hoofdlijnen ). 2) Overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen tussen Nordian Fund I B.V., ASR Deelnemingen N.V., ArboNed Management Participatie I B.V., Stichting Administratiekantoor 365 Holding, R.N.M. Adamowicz, HumanCapitalCare Company B.V. en HumanTotalCare B.V. d.d. 28 april 2015 BIJLAGE 9 (hierna ook: Koopovereenkomst ); 3) Concept statutenwijziging HTC d.d. 29 april 2015 (Bijlage 28) 4) Concept aandeelhoudersovereenkomst HTC d.d. 4 mei 2015 (Bijlage 29) Op 13 mei 2015 stelde de NZa een aanvullende vraag over deze vraag. De NZa verzocht partijen in het meldingsformulier te bevestigen (onderbouwd met onderliggende documenten) dat de opschortende voorwaarden (b tot en met e), gesteld in de concept aandeelhoudersovereenkomst (hiermee wordt vermoedelijk bedoeld: de Koopovereenkomst) (Bijlage 9, hst. 6.1), zijn vervuld. Deze opschortende voorwaarden luiden als volgt: b) De AvA van HTC heeft op 30 april 2015 unaniem ingestemd met de overname van ArboNed Holding B.V. en de participatie van ASR Deelnemingen N.V. in HTC. De notulen van de vergadering worden bijgevoegd als BIJLAGE

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

in de zin van artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg inzake

in de zin van artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg inzake In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE.

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. Dit reglement is opgesteld teneinde een transparant bestuur en de integriteit te stimuleren en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen binnen het FSFE. Het

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Pagina 1/7 [..] [..] Den Haag,

Pagina 1/7 [..] [..] Den Haag, [..] Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DM/2015/204772 Contactpersoon: [..] Onderwerp: 15.0735.15 - Informele zienswijze [A] - [X] inzake de volwaardigheid van een gemeenschappelijke

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nummer 2995 / 11 Betreft

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze.

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze. [ ] Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DM/2014/206876_OV Contactpersoon: [ ] Onderwerp: 14.0918.15 / Informele Zienswijze [ ] [ ] Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december

Nadere informatie

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers e-arbo HumanCapitalCare HumanCapitalCare wil werkgevers en werknemers ondersteunen en adviseren op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Omdat energieke en productieve medewerkers de motor zijn

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1879/NS Stations - PTA I. MELDING 1. Op 30

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 624199/626401 Betreft: Bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel 6.24 van de Mediawet

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer I.S. Martina AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/021339 Uw brief van:

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7004/2.B952 Onderwerp 7004/ Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: rechten minderheidsaandeelhouder

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2014/HIM Furness - PMK Holding I. MELDING 1.

Nadere informatie

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen. De oprichtingsakte ook wel statuten genoemd is een wettelijk verplicht document wanneer u een BV of een NV wilt gebruiken voor uw bedrijfsuitoefening. In de oprichtingsakte worden alle relevante juridische

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2015/027730 2015/027741 2015/029746 Uw brieven

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5470/20 Betreft

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden Voorgesteld besluit: Op grond van het onderstaande hebben wij besloten om: 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IT&CARE B.V. Versie 1.0 Classificatie: publiek

PRIVACYREGLEMENT IT&CARE B.V. Versie 1.0 Classificatie: publiek PRIVACYREGLEMENT IT&CARE B.V. Versie 1.0 Classificatie: publiek IT&Care B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17099969 IT&Care B.V. is onderdeel van HumanTotalCare B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie