KSUBREED. Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht. In dit nummer: Meer, beter en vroeger Engels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KSUBREED. Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht. In dit nummer: Meer, beter en vroeger Engels"

Transcriptie

1 KSUBREED JUNI 2013 Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht In dit nummer: Meer, beter en vroeger Engels KSU-scholen zijn veilige scholen Koningsspelen 2013 De Paulusschool wordt 75!

2 2 COLOFON COLLEGE VAN BESTUUR Juni 2013 KSU-breed is een uitgave van de KSU en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 900 exemplaren. Redactie De redactie berust bij de staffunctionaris pr & communicatie. De redactie beslist in overleg met het College van Bestuur over het al of niet plaatsen van aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor redactionele wijzigingen in teksten aan te brengen. Redactieadres Redactie KSU-breed Postbus GA Utrecht adres: De Katholieke Scholenstichting Utrecht KSU-huis Kaap Hoorndreef 46a 3563 AV Utrecht Postadres Postbus GA Utrecht Website Secretariaat tel fax adres: College van Bestuur Excellent Ik doe mijn dochtertje van anderhalf geen groter plezier dan met haar na het avondeten nog een stukje te gaan fietsen. En - eerlijk is eerlijk - zelf geniet ik er ook enorm van. Voorop de fiets ontdekt zij de grote, wijde wereld. Ze kijkt haar ogen uit. We hebben onze vaste route. Eerst naar het kanaal om de vrachtboten te bekijken, daarna naar de koeien en de lammetjes bij de boer op de hoek en dan door naar de rivier de Vecht, waar we het oude brood aan de vele snaterende eenden voeren. Soms, als we wat meer tijd hebben, fietsen we nog de polder door, naar de Loosdrechtse Plassen. We kopen dan een ijsje en kijken gezellig samen aan de waterkant, al smikkelend en vol bewondering naar de voorbijschietende zeilers. Sommige watersporters zijn zeer geoefend en maken slim gebruik van de elementen, laten de wind en de stroming voor zich werken. De kunst van het zeilen ligt in het spel met twee tegengestelde krachten: de eigen kracht van de zeiler om roer en zeil in de beste positie te krijgen en de kracht van de elementen. Het gaat erom deze goed op elkaar af te stemmen. Ook leidinggevenden op onze scholen maken gebruik van hun eigen persoonlijke kracht, ervaring, kennis, kunde en vaardigheid. En ook zij kennen ook de mogelijkheden en onmogelijkheden van het systeem en de context, waarin zij de rol van leidinggevende op zich nemen. Excellente leidinggevenden kennen beide krachtenvelden, maken er adequaat gebruik van en houden daarmee hun organisatie, hun school, hun klas, op koers. Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur Carel Laenen, lid College van Bestuur Clusterdirecteuren Mogens Domela Nieuwenhuis, cluster A Jansje Dekker, cluster B Jon van Zoelen, cluster C Vacature, cluster D Opmaak en druk Revon Drukkerij BV, Leerdam Het gebeurt nogal eens dat mijn dochter Lotte op de terugweg in het fietsstoeltje in slaap valt. Met haar hoofdje half op mijn arm trap ik voorzichtig naar huis en leg haar eventjes later, voldaan en uitgeleerd voor vandaag, in bed. Zij volgt haar eigen, excellente koers... Jan van der Klis Voorzitter College van Bestuur

3 HUISVESTING 3 Feestelijke start van bouw Marcusschool Maandagochtend 15 april heeft de Utrechtse wethouder van onderwijs, de heer J. Kreijkamp, het officiële startschot gegeven voor de bouw van de Marcusschool. Deze katholieke school in Overvecht krijgt nieuwbouw aan de Mayadreef. Samen met leerlingen en genodigden werd deze mijlpaal gevierd. Na het doorknippen van een rood lint door de wethouder, mochten enkele leerlingen hun handafdruk zetten in een tegel van cement. Deze tegels krijgen uiteindelijk een mooie plek in het nieuwe gebouw. De kinderen zongen uit volle borst hun bouwlied waarna de twee schoolleiders officieel een paal de grond in mochten boren. Na enkele jaren van voorbereiden, kan de bouw van de Marcusschool nu echt van start gaan. De leerlingen hebben aan het begin van dit schooljaar het oude gebouw aan de Mayadreef verlaten en zijn tijdelijk verhuisd naar de Piramidedreef en de Ramsesdreef. In de lente van 2014 zal het nieuwe gebouw klaar zijn en mogen de leerlingen weer terug naar hun vertrouwde plek. Het moderne, nieuwe schoolgebouw krijgt 23 groepslokalen. Per twee lokalen is een ingang gepland, waardoor de centrale gangen beschikbaar zijn als extra onderwijsruimte. Het schoolgebouw past heel goed in de directe woonomgeving. Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort heeft namelijk bij het ontwerp rekening gehouden met de kleuren en vormen in de nabijheid van de school. VAN DE SCHOLEN Mattheusschool voor altijd aan het water De katholieke basisschool Mattheus wil haar leerlingen stimuleren om gezond te leven. Daarom heeft de wethouder van volksgezondheid Everhard op maandag 25 februari 2013 op de school in Overvecht het startschot gegeven voor de waterschool. Het is de bedoeling dat de leerlingen sapjes en andere drankjes en frisdranken thuis laten en alleen nog water drinken op school. Hiervoor kregen ze een prachtige bidon uitgereikt. uitdagende activiteiten georganiseerd zoals een Urban Tour, een muzikaal sportspektakel, in sporthal De Dreef. De Week van het Water werd georganiseerd in samenwerking met de GG&GD voor het project JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). De school hoopt zo haar leerlingen te verleiden tot het vaker drinken van het kwalitatief goede Nederlandse drinkwater en te inspireren tot een gezondere manier van leven. De rest van de week stond op de Mattheusschool het thema water in al zijn vormen centraal. Er werden allerlei

4 4 ONDERWIJS Een gesprek van betekenis... Op de KSU-scholen is identiteit een telkens terugkerend agendapunt. Elk jaar begeleiden Henriëtte Hoogenkamp, Mirjam Stroetinga en Piet van Hest de scholen ongeveer 15 uur per school. Wat voor vragen hebben de KSU-scholen eigenlijk op het gebied van identiteit? De begeleiders ervaren een grote diversiteit. Zo is er dit jaar op De Notenboom door leerkrachten nagedacht over de vraag wat leerlingen rondom katholieke identiteit op de school mogen ervaren en wat dit concreet betekent voor de afspraken en werkwijzen op school. Op De Kameleon speelde de vraag: hoe kunnen we samen met ouders van diverse achtergronden vorm geven aan de katholieke identiteit van de school? Daar is toen gekozen voor een ontmoetingsavond van ouders en team die heel inspirerend was. En op de Gertrudis worden de teamleden begeleid bij het kiezen van een nieuwe godsdienstmethode. Dat scholen heel eigen vragen hebben, is niet zo gek, zegt Henriëtte Hoogenkamp. Ze hebben een heel eigen verhaal, een unieke leerlingenpopulatie. Dat betekent dat de canon er dus een unieke invulling hoort te krijgen. Als het om identiteit gaat, is eigenheid en authenticiteit erg belangrijk. We zoeken samen met teamleden naar manieren waarop zij zich persoonlijk door de schoolidentiteit geïnspireerd kunnen voelen. Het gesprek daarover blijkt elke keer opnieuw heel waardevol te zijn. Leerkrachten geven maar al te vaak aan dat zij in de drukte van elke dag eigenlijk nooit toekomen aan een dergelijk gesprek. Dat is zo bij de KSU, maar elders niet anders. Piet van Hest: Omdat wij als begeleiders van buiten komen, kunnen wij onbevangen vragen stellen en kan een schoolleider als teamlid meedoen met het gesprek. Dat wordt gewaardeerd. De werkvormen die de begeleiders gebruiken, zijn vaak direct toepasbaar in de klas. Die praktische insteek vinden leerkrachten prettig. We merken nog wel eens dat scholen niet meteen weten welke mogelijkheden er zijn op het gebied van identiteitsbegeleiding. Maar als we aan tafel zitten met een schoolleider of een werkgroep, dan komen de vragen vaak vanzelf, zegt Henriëtte. Mirjam Stroetinga vult aan: We zeggen als begeleiders nogal eens tegen elkaar dat het moeten van de canon een mogen wordt, als we in gesprek zijn met schoolleiders. Het identiteitsgesprek gaat dan aansluiten bij wat er speelt in de school. Het komt er dus niet nog eens bovenop. En dat is winst! Op veel KSU-scholen hebben teamleden de waarde van het identiteitsgesprek al ervaren. De begeleiders hopen dat in de toekomst ook de andere scholen meedoen. Mirjam Stroetinga Begeleider identiteit...op de Ludgerschool De Ludgerschool is een van de scholen die gebruik heeft gemaakt van de identiteitsbegeleider en een vraagstuk dat speelt in de school heeft aangepakt. Hoe ontwikkel of versterk je de relatie met ouders? Hoe stem je verwachtingen optimaal af? Hoe maak je nog beter gebruik van hun meedenkkracht en hun ondersteuning? Met deze vragen zijn we op de Ludgerschool aan de slag gegaan en hebben we een plan gemaakt om de komende jaren ouderbetrokkenheid blijvend op de agenda te hebben. Hierbij hebben we ondersteuning gehad van Mirjam Stroetinga, onze begeleider identiteit. Een van onze activiteiten was het organiseren van gesprekken die ouders met elkaar voeren over allerlei onderwerpen, met de leerkracht als gespreksleider. We hebben tot nu toe twee onderwerpen aan de orde laten komen, te weten mediawijsheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We leggen op zo n avond de ouders per klas stellingen voor die hen prikkelen met elkaar in gesprek te gaan. Zo zijn er hele discussies gevoerd over de stelling Als mijn kind geslagen wordt, mag hij terugslaan. Wat ons opviel, is dat ouders met respect en belangstelling met elkaar praten, ondanks de soms totaal verschillende ideeën die zij hebben over opvoeding thuis en op school. Ook de enquête over het welbevinden van ouders en kinderen op school was nieuw en gaf richting aan onze actiepunten. Het resultaat is verrassend en verrijkend en voor ons een reden om dergelijke avonden in de toekomst te blijven organiseren én een aanrader voor andere scholen. Marian Boumans Schoolleider Ludgerschool

5 BINDINGSACTIES 5 Villa Nova wint KSU-volleybaltoernooi Op woensdagmiddag 13 februari 2013 bonden zeventien scholenteams en een team van het KSU-huis de sportieve strijd met elkaar aan. Zeker 120 medewerkers waren actief deze middag. De finale werd gespeeld door de Carrousel en de Villa Nova. De Carrousel moest de beker verdedigen. Ondanks uitgevallen zieke leerkrachten was de Villa Nova sterker deze middag. Net als de afgelopen jaren heeft een drietal gymleerkrachten van de KSU deze middag tot in de puntjes georganiseerd. Helaas konden ze niet voorkomen dat enkele deelnemers zich blesseerden. Het strijdtoneel had zich dit jaar verplaatst naar sporthal Hoograven en vooral het gezellige cafeetje beviel erg goed. In paasstemming met de Matthäus Passion De Matthäus Passion moet je minstens eenmaal in je leven gehoord hebben! Daarom kregen alle KSU-medewerkers, dankzij de Kathedrale Koorschool, de kans om mee te loten naar twee kaarten voor de uitvoering vlak voor Pasen. Stadswandeling De Vrede van Utrecht Op zondag 21 april is een groep van 20 KSU-medewerkers met introducés door een gids rondgeleid door de binnenstad van Utrecht. Tijdens deze stadswandeling over 300 jaar Vrede van Utrecht wandelden de KSU-medewerkers langs markante locaties van toen en werd er veel informatie gegeven over deze bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van Utrecht. Het lijdensverhaal van Jezus volgens het evangelie van Mattheus werd uitgevoerd in het Concertgebouw te Amsterdam. De KSU-medewerkers die daar waren, konden onder andere luisteren naar de muzikale klanken van de kinderen van de Kathedrale Koorschool. Na afloop werd er gezellig nagepraat en geborreld in Grandcafé Lebowski. Daar ontvingen de KSU-medewerkers nog de literaire triller 'In Vredesnaam' van Daniëlle Hermans die speciaal geschreven is voor het herdenkingsjaar van de Vrede van Utrecht. Loop op 29 september de Singelloop met de KSU! Meld je vanaf nu aan via

6 6 ONDERWIJS Hof ter Weide verandert onderwijsconcept Hof ter Weide in Leidsche Rijn bestaat in september tien jaar. De school heeft in die tien jaar een flinke ontwikkeling meegemaakt: van een noodlocatie naar het gebouw aan de Musicallaan; van een paar leerlingen naar 430 leerlingen; van drie leerkrachten naar een team van 35 personeelsleden. Het onderwijsconcept van onze unieke school hebben we steeds moeten aanpassen aan al deze ontwikkelingen. In oktober 2012 is het onderwijsconcept voor het laatst aangescherpt en vastgesteld. Door signalen van ouders, leerkrachten en kinderen merkten we dat aanpassing nodig was. Om dichter te komen bij waar wij in ons onderwijs werkelijk voor willen staan, hebben we de volgende verbeterpunten geformuleerd: meer nadruk op de eigen keuzes van het kind (binnen vastgesteld doel/kader); verbeteren van de relatie leerkracht-leerling en leerling-leerling; het kind voelt zich mede-eigenaar van het leerproces (wat wil ik leren?); het kind wordt meer gestimuleerd en uitgedaagd; verbeteren van de leeromgeving (uitdagend en overzichtelijk); verder verbeteren van de leerresultaten van de kinderen; de leerkracht zet het kind en de lesinhoud meer centraal door beter en simpeler te organiseren en verbeteren van de communicatie tussen leer krachten onderling en tussen ouder en leerkracht. Om vorm te geven aan deze verbeterpunten gaan we een aantal belangrijke wijzigingen in ons onderwijsconcept doorvoeren. Deze betreffen vooral de dagindeling en de leermethodiek. Dagindeling Wij blijven binnen onze school werken met kleine scholen, units genaamd. De units van vier jaargroepen blijven in tact, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen van diverse leeftijden van en met elkaar kunnen leren. In de ochtend zitten de kinderen van dezelfde jaargroep bij elkaar. In de middag wordt er samengewerkt met andere jaargroepen uit een unit. In de ochtenden wordt gewerkt aan rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen. Deze lessen worden gegeven door één leerkracht. De leerkracht en de kinderen kunnen hierdoor onderling hun relatie verder versterken. Ze zitten bij elkaar en de leerkracht kent de onderwijsbehoefte van elk kind en kan daar goed op inspelen. Het vernieuwde lesrooster geeft ruimte om er flexibel mee om te gaan. Een leerkracht heeft nu meer tijd om in te gaan op wat een kind meeneemt in de klas. De leerkracht geeft tijdens de ochtenden instructie en de kinderen plannen vervolgens zelf hun werk in en werken zelfstandig aan de opdrachten. Het ene kind zal gaan rekenen, het andere kind kiest ervoor eerst spelling te doen. Leermethodiek In de middag gaan we in alle groepen met IPC werken. IPC staat voor International Primary Curriculum. IPC werkt groepsoverstijgend. De groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 werken gezamenlijk aan een thema. Er zijn vakinhoudelijke doelen voor taalvaardigheid, rekenen en wiskunde, natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving. De gezamenlijke thema s duren zo n zes weken en worden vanuit de verschillende vakgebieden belicht. Wij zijn als team erg enthousiast over deze kwaliteitsslag en denken hiermee een positieve impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van Hof ter Weide. Mirelle Vermeulen en Tilly Melissen Schoolleiders Hof ter Weide PERSONEEL Diploma voor Barbara van Huizen Op donderdag 7 maart 2013 ontving Barbara van Huizen haar schoolleidersdiploma. De KSU bood haar voor deze prestatie een ingelijste tekening aan. Barbara is nu nog werkzaam als bouwcoördinator op de Johannesschool.

7 ONDERWIJS 7 KSU-scholen zijn veilige scholen De KSU wil dat al haar scholen veilige scholen zijn. De school moet een plek zijn waar alle betrokkenen zich veilig kunnen voelen, voor zover dit tot onze mogelijkheden behoort en in ons beïnvloedingssfeer ligt. Veiligheid is een veelomvattend en heel divers onderwerp dat zeer actueel en in ontwikkeling is. Zo heeft de Staatssecretaris van Onderwijs recent een plan van aanpak tegen pesten ingediend bij de Tweede Kamer en is hij voornemens om het wetsvoorstel rondom Incidentenregistratie, zoals dat nu voorligt bij de Tweede Kamer, in te trekken. Daarnaast zijn alle scholen in Nederland vanaf 1 juli 2013 verplicht te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De KSU heeft mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen haar eigen beleidsafspraken rondom veiligheid tegen het licht gehouden en komt voor het einde van dit schooljaar met een integraal veiligheidsbeleid waarin bestaande én nieuwe beleidsafspraken rondom het thema veiligheid overzichtelijk worden geordend en gepresenteerd. Daarnaast zal het nieuwe beleidsstuk een handvat bieden waar alle medewerkers gebruik van kunnen maken in het geval jouw school in aanraking komt met incidenten en/of calamiteiten. Het veiligheidsplan is een overzichtelijk, goed leesbaar en beknopt geheel waar informatie over verschillende onderwerpen, zoals de toegankelijkheid van de school en de verkeersveiligheid rondom de school, in zijn opgenomen. Het is een kader dat door de schoolleider uitgewerkt, vertaald en/of toegepast moet worden in het schoolveiligheidsbeleid van zijn of haar school. Om het belang van veiligheid te onderstrepen zal het onderwerp ook periodiek terugkomen in de gesprekken met de clusterdirecteur, in clusteroverleggen, in teamvergaderingen, op studiedagen en/of stafinfomomenten. Het integraal veiligheidsbeleid wordt periodiek herzien zodat de KSU proactief kan reageren op veranderingen in onze omgeving. Aanpassingen zullen zo spoedig mogelijk verwerkt en gecommuniceerd worden. Nathalie Buesink Staffunctionaris Kwaliteit VAN DE SCHOLEN Basisschool Joannes XXIII heet nu 'Het Schateiland' Basisschool Joannes XXIII in Kanaleneiland is verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Fernandezlaan. Tegelijk met deze verhuizing kreeg de school een nieuwe naam. Het Schateiland is vanaf nu de nieuwe, toepasselijke naam voor deze school in Kanaleneiland.

8 8 VAN DE SCHOLEN School in beeld: de Carrousel Weetjes De school is opgericht in 1937 Het huidige gebouw is 76 jaar oud. Op dit moment heeft de school 106 leerlingen, 4 groepen, 19 medewerkers. De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Speerpunten volgens het schoolplan zijn: invoering van de methodes Nieuwsbegrip en Earlybird, opbrengstgericht werken in drie niveaus en het borgen van o.a. cirkelgesprekken. Er wordt gewerkt met o.a. de volgende methodes: Estafette, Schrijftaal, Rekenrijk, Taal in Beeld en de Grote Reis. Onderwijs van deze tijd Onze school De school blijft op de kaart! De gemeente Utrecht heeft het ambitieuze plan om ons gebouw in de groene strook van Zuilen te behouden voor nog minstens 40 jaar. Dat betekent wel dat in 2015 ons gebouw binnenskamers een verandering moet ondergaan. Die fysieke verandering biedt de school de kans om nog meer een ontmoetingsplek voor onze kinderen te worden. Het moet een plek worden waar het bruist van de energie tussen kinderen, ouders, leerkrachten en gasten. Een gebouw met toepassingen voor mediagebruik, ruimtes om te chillen of af te koelen, een plek om te mediëren en te werken. Of om eenvoudigweg even alleen te zijn. Onze school maakt sinds drie jaar deel uit van de Brede School op Zuilen-Noordoost. Er worden allerlei activiteiten ondernomen om kennis te vergroten en talenten te ontwikkelen na schooltijd. Dankzij het benutten van de leertijduitbreiding voor groep 4 en 5 met techniek o.l.v. meester Rik van EduScience en het langzaam aan invoeren van Earlybird, is een aanzet gemaakt om de school uit te rusten voor de toekomst. Deze vakken krijgen namelijk een vaste plek in het reguliere lesprogramma van de school. De Carrousel Passend onderwijs realiseren, opbrengstgericht werken en Afstemming invoeren; het is een heel uitdagende klus voor een kleine school met vier combinatiegroepen. Ook de grote groep doelgroepkinderen die instromen vraagt creatief vermogen van het team om toch het beste uit alle kinderen te halen. Daarom is gekozen om naast de combigroepen ook een aparte taal- en een rekenklas te introduceren. " We doen extreem ons best en leren om te leven..." Op de Carrousel wordt hard gewerkt aan wat werkt. We doen extreem ons best en leren om te leven. Dat is waarin de school gelooft en waar de schoolleider trots op is.

9 PERSONEEL Liesbeth Verhagen: staffunctionaris Inkoop 9 Het is begin mei als ik deze woorden op papier zet. Dat betekent dat ik alweer drie maanden aan de slag ben als Staffunctionaris Inkoop bij de KSU. Er is al veel in gang gezet en er is nog heerlijk veel te doen! Drie dagen per week houd ik mij bezig met het opzetten en begeleiden van (Europese) aanbestedingstrajecten en het beheren van overeenkomsten die voortvloeien uit deze trajecten. Dit doe ik zowel voor het KSU-huis als voor alle scholen. Op dit moment zijn potentiële leveranciers druk met het inschrijven op de aanbesteding voor reprodiensten. Daarnaast vindt binnenkort de eerste werkgroepbijeenkomst plaats voor de aanbesteding van het meubilair. Met mijn werkzaamheden voor de KSU verwacht ik twee dingen te kunnen bereiken. Mijn eerste doel is kosten besparen. Door producten en diensten zoals energie, meubilair en telecommunicatie bovenschools in te kopen, behaalt de KSU schaalvoordelen zoals een betere prijs en betere aanvullende voorwaarden. Zo blijft er meer geld over voor goed onderwijs aan de leerlingen. Ten tweede verwacht ik dat mijn werk de schoolleiders ontlast. Zij hoeven zich niet bezig te houden met het regelen van systeembeheer of energieleveringen, maar kunnen hun kostbare tijd besteden aan zaken die dichterbij het onderwijs staan. Uiteraard is het zonder de kennis van schoolleiders, clusterdirecteuren en stafmedewerkers voor mij niet mogelijk om de juiste producten en diensten te kiezen. Tot slot nog even iets over mijzelf. Vóór mijn start bij de KSU heb ik een aantal jaren als inkoper in de retail gewerkt. Ik ben 34 jaar oud en woon in Utrecht. Slechts met een klein ommetje, om mijn twee kinderen af te zetten bij het kinderdagverblijf, fiets ik naar de Kaap Hoorndreef. Na werktijd houd ik ervan om gezellig te eten met vrienden, een balletje te slaan op de tennisbaan en flink veel kilometers te vreten op m n racefiets. Liesbeth Verhagen Staffunctionaris Inkoop ONDERWIJS Playing for Success geeft kinderen zelfvertrouwen Het project Playing for Success is een initiatief van FC4YOU in samenwerking met de gemeente Utrecht en zeven Utrechtse schoolbesturen, waaronder de KSU. Playing for Success draagt bij aan de talentontwikkeling van kinderen die door gebrek aan zelfvertrouwen of andere emotionele redenen onder hun niveau presteren. Leerlingen in een geheel nieuwe, spannende en uitdagende omgeving plaatsen (in dit geval het stadion Galgenwaard van FC Utrecht) en daarmee nieuwe impulsen tot leren geven, is het uitgangspunt van dit project. Met dit project krijgen schoolkinderen de kans aan hun zelfvertrouwen te werken, waardoor zij weer op hun niveau gaan presteren en hun toekomstbeeld positiever wordt. Verschillende KSU-scholen hebben al meegedaan aan dit project. Naast de Ariënsschool bezochten ook leerlingen van De Zeven Gaven, de Paulusschool, Joannes XXIII, De Notenboom en Hof ter Weide wekelijks de lessen in stadion Galgenwaard. de spelers Adam Sarota en Kai Heerings bedachten de kinderen vragen voor de voetballers. De vragen werden in het Nederlands en in het Engels opgeschreven. Voor sommige kinderen was dit een uitdaging, maar met wat hulp van elkaar lukte dit. Traditiegetrouw werd na het interview op de promenade het Ren-je-rot -spel gespeeld. De spelers deden hier ook aan mee, wat voor veel plezier bij de kinderen zorgde. Om de middag goed af te sluiten, kregen alle leerlingen nog een handtekening van de spelers en werden ze met hen op de foto gezet. Vind je het leuk en zinnig als bovenbouwkinderen van jouw school ook meedoen met Playing for Success? Neem dan contact op met Marie Saenen Met enige regelmaat gaan de spelers van FC Utrecht op bezoek bij de kinderen van Playing for Success. Met dit bezoek krijgen de kinderen die aan het project meedoen een extra stimulans in hun ontwikkeling. Dit keer waren de kinderen van o.a. de Ariënsschool de gelukkigen. Voorafgaand aan het bezoek van

10 10 PERSONEEL Bok jij of boc ik? Als je het woord bok googled komen er verschillende soorten afbeeldingen te voorschijn; natuurlijk de strijdvaardige klimmer, het donkere pittige biertje, de grappige familie en de gymbok die ondersteunt en draagt. Ik ben ook een BOC maar met een C. De Bovenschoolse Opleidings Coördinator, sinds september als opvolger van Harmke Braune van de SBO Sint Maarten en Marianne van Rossum van Hof ter Weide. Mijn naam is Ton Slinger en voor wie mij niet kent, ik ben Staffunctionaris Begeleiding Onderwijzend Personeel bij de KSU. Wat wil de KSU? Studenten op de pabo moeten veel leren, vooral ook in de praktijk op de basisschool en natuurlijk op een goede manier. De KSU wil graag meewerken aan het goed opleiden van toekomstige leerkrachten. Dat betekent dat er goede mentoren/praktijkopleiders moeten zijn op de scholen, die de studenten moeten begeleiden naar de status van startbekwaam aan het eind van de vierjarige-opleiding. Eigenlijk leiden die mentoren onze toekomstige collega s op. Aangezien de KSU kwalitatief goede of zeer goede nieuwe leerkrachten wil benoemen, heeft de KSU ook een duidelijke visie t.a.v. opleiden en daarom is ze partnerschappen aangegaan met verschillende opleidingsinstituten. Stagiaires op school De KSU heeft dankzij het partnerschap met de Marnix Academie in Utrecht vijf scholen die studenten opleiden afkomstig van deze pabo. Deze scholen zijn de Marcus, Sint Maarten, de Binnentuin, Montessori en Op De Groene Alm). Alle andere KSU-scholen hebben studenten van Hogeschool Utrecht/Instituut Theo Thijssen HU-ITT (Amersfoort en Utrecht), de voormalige Domstad Academie. In dit partnerschap zijn de twee academische basisscholen (de Ariëns en de Hof ter Weide) en de eveneens gecertificeerde opleidingsschool, de Dominicus, de scholen met de meeste kennis en kunde t.a.v. opleiden van (academische) studenten. De Spits, De Kameleon en de Gertrudisschool zijn opleidingsscholen maar hebben het keurmerk nog niet. De Jan de Doper heeft te kennen gegeven ook een officiële opleidingsschool te willen worden. De overige KSU-scholen zijn stageschool. Het streven is dat er per schooljaar twee opleidingsscholen bijkomen binnen de KSU. Op de opleidingsscholen zijn alle leerkrachten mentor en er zijn duidelijke verbanden tussen opleiden, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van de student volgens het concept werkplekleren. Wat doet een BOC? De bovenschoolse opleidingscoördinator heeft als taken: activeren en coördineren van activiteiten ter bevordering van het opleiden in een school binnen de KSU, zoals het ondersteunen van de schoolopleiders en het voorzitten van bijeenkomsten met deze mensen; contacten onderhouden (en leggen) tussen de KSU en de opleidingen; contacten onderhouden en samenwerken met de katholieke basisscholen in Amersfoort (KPOA); het coördineren van professionaliseringstrajecten voor praktijkopleiders/mentoren en schoolopleiders/ico s; het begeleiden van scholen die het keurmerk aanvragen en als auditor beschikbaar zijn bij keurmerkaanvragen van andere besturen en feedback geven en het informeren van de opleidingen t.a.v. innovatietrajecten en deelnemen aan verschillende werkgroepen voor innovatie. Ik hoop dat ik de eigenschappen van de andere bokken, die aan het begin van dit artikel zijn genoemd, in deze taak kan verenigen. Ik wil graag de drijvende kracht zijn die met humor, strijdvaardigheid en pit actieve ondersteuning kan bieden, de belangen van de KSU naar de opleidingen zal behartigen (en omgekeerd) en zodoende kan meehelpen om de kwaliteit van de opleiding van onze studenten te verhogen, zodat zij na vier jaar zijn opgeklommen tot prima startbekwame en in potentie vakbekwame collega s. Ton Slinger Staffunctionaris Begeleiding Onderwijzend Personeel

11 VAN DE SCHOLEN 11 Koningsspelen 2013: een nat Oranjefeest! de Pijlstaart Mattheus Zeven Gaven Kameleon De JazzSingel Johannes Marcus

12 12 ONDERWIJS Meer, beter en vroeger Engels EarlyBird is het programma voor Engels op, vóór en na de basisschool. Honderden scholen in het land hebben tot genoegen van kinderen en ouders al het programma voor 'meer, beter en vroeger Engels' ingevoerd. Ook drie scholen van de KSU (Paulusschool, Op De Groene Alm en de Dominicus) hebben gekozen om al vroeg te beginnen met het geven van Engels op school. Na een algemene kennismaking met Earlybird vertellen zij hun ervaringen. Waarom vroeg, waarom Engels? Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een logische keuze. Allereerst hebben jonge kinderen het vermogen een taal spelenderwijs te leren. Door bezig te zijn in een taal werken ze ongemerkt aan die taal. Dat vinden ze spannend en de motivatie voor spel, activiteiten en lessen in het Engels is groot. Het is daarbij van belang dat kinderen zo veel mogelijk ondergedompeld worden in native English, omdat ze juist in de eerste jaren heel goed klanken kunnen nabootsen. Daarmee ontwikkelen ze een juiste uitspraak. Werken in een andere taal is daarnaast ook goed voor de internationale oriëntatie. Engels is in minder dan twee decennia de wereldtaal geworden. Het is de belangrijkste taal tussen niet-engelstaligen geworden. Een echt goede beheersing van die taal is van steeds groter belang voor latere studie, beroep en in de maatschappelijke omgang. EarlyBird grijpt de voordelen van een vroege start aan om kinderen daar zo goed als mogelijk op voor te bereiden. EarlyBird is in 2003 ontstaan uit een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Het lokale initiatief vond ook buiten Rotterdam snel aanhang. In de loop der tijd heeft EarlyBird zich ontwikkeld tot een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoe). Engels op de Paulusschool Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met Engels in groep 5 en 6. Uit het voortgezet onderwijs kregen we namelijk het signaal dat basisschoolleerlingen steeds minder goed Engels leken te beheersen. Daarnaast waren we op zoek naar een extra uitdaging voor de kinderen die op veel verschillende vakgebieden goed presteerden. Engels op Op De Groene Alm Op De Groene Alm is in het schooljaar gestart met EarlyBird. Engels wordt bij ons aangeboden vanaf groep 1 en er staat voor deze lessen 1 uur per week gereserveerd. Het inpandige peutercentrum van Doenja en de naschoolse opvang van Saartje werken ook met Earlybird. Zo kunnen kinderen vanaf twee en een half jaar al bij ons in het gebouw Engels leren en worden er bij de naschoolse opvang Engelstalige activiteiten aangeboden. Bij de kleuters werken wij met de digitale methode van I-pockets. Elke les is zeer gevarieerd. Er worden onder andere liedjes gezongen, verhaaltjes voorgelezen, spelletjes in de kring gedaan en dit allemaal in het Engels. Ook in de middenbouw zijn de kinderen erg enthousiast over de nieuwe methode Discovery Island. De kinderen kunnen bij deze methode met een digitaal spel hun woordenschat extra oefenen en gaan ook lezen en schrijven. In the English corner liggen steeds wisselende spellen om de woorden mee te oefenen. Deze spellen zijn heel populair. Ouders en leerkrachten verbazen zich erover hoeveel Engels de kinderen nu al kunnen spreken en verstaan. Onze leerkrachten zijn heel enthousiast om Engelse les te geven. Vorig jaar hebben we het Engelse aanbod uitgebreid naar groep 1 t/m 4. Onderzoek toont namelijk aan dat kinderen zich juist op deze leeftijd heel snel en makkelijk een vreemde taal eigen kunnen maken. Toen de KSU later dat jaar besloot om met een paar scholen een pilot te starten voor vroeg vreemde talenonderwijs, leek het niet meer dan logisch om daarbij aan te sluiten. Kinderen en ouders zijn tot nu toe erg enthousiast. Ook merken we bij de aanmelding van nieuwe leerlingen dat steeds meer ouders ook vanwege het Engels bewust voor de Paulusschool kiezen. Enkele leerkrachten zijn het afgelopen jaar in Canterbury (Engeland) geweest om daar hun eigen vaardigheden te vergroten en vooral om heel veel lesideeën op te doen. Zij delen de opgedane kennis en vaardigheden weer met hun collega s op school. Engels op de Dominicus Een jaar geleden heeft het team van de Dominicus kennis gemaakt met EarlyBird. Het team is van mening dat het aanbieden van Engels op jonge leeftijd een aanvulling is op de toekomst van onze leerlingen. Daarom is er dit schooljaar een pilot gestart in een paar groepen (groep 1-2, groep 3 en groep 6). De leerkrachten beginnen de Engelse lessen steeds leuker te vinden. Dat komt natuurlijk ook omdat zowel de ouders als de leerlingen er enthousiast over zijn. Aan het einde van schooljaar eindigt de pilot en wordt er een beslissing genomen over het aanbod van Engels bij ons op school. Maar voordat we een conclusie trekken gaan we ons met het hele team eerst twee dagen oriënteren in de Engelse stad Canterbury.

13 VAN DE SCHOLEN 13 De Paulusschool wordt 75 De Paulusschool viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. Het is leuk om in de aanloop naar de festiviteiten in de archieven te neuzen en te zien dat sommige dingen in de loop de tijd niet veranderd zijn. Zo wordt de wijk Tuindorp, waar de Paulusschool in staat, in 1937 in de Utrechtse Courant als volgt omschreven: Het ligt er achter de gasfabriek, aan de spoorlijn naar Hilversum, als een sprekend bewijs van de gezelligheidsneiging en anderzijds ook van de particuliere zin van de Hollandse ambtenaar en middenstander. Heel proper en heel fatsoenlijk, lange rijen lage, villa-achtige, uit baksteen opgetrokken huisjes, een tuintje voor en een tuintje achter, hagelwitte gordijntjes voor de ramen, ontzettend ordelijk (...). Wie wel eens in Tuindorp is geweest, zal de wijk nog steeds in deze beschrijving herkennen. De geschiedenis van de Paulusschool begint met het stichten van de rooms-katholieke parochie St. Paulus in Het terrein dat voor het kerkgebouw werd aangekocht was groot genoeg om ook een schoolgebouw neer te zetten. Omdat er in korte tijd 700 woningen in de wijk werden gebouwd, kwam die school er: in 1938 werd de Sint Paulusschool in gebruik genomen aan de Burgemeester Van de Voort van Zijplaan. Al twee jaar eerder was elders in de wijk de Jacintha kleuterschool gestart. Omdat Tuindorp bleef groeien en men jongens en meisjes op één school maar gevaarlijk vond, werd in 1948 een aparte meisjesschool opgericht: de Julie Postelschool. Jarenlang konden de jongens onder leiding van de fraters, en de meisjes onder het toeziend oog van de zusters alleen maar naar elkaar gluren door de spijlen van het hek dat de scholen van elkaar scheidde, maar in 1973 fuseerden de beide scholen. In 1977 kwam daar ook de Jacintha kleuterschool bij, die in 1983 volledig werd geïntegreerd in de Paulusschool. Ondanks verschillende aanpassingen voldeed het schoolgebouw op een gegeven moment niet meer aan de eisen van de moderne tijd en dus werden er plannen gemaakt voor nieuwbouw. Na een aantal jaren in noodlokalen gehuisvest te zijn, nam de school in 2005 het nieuwe gebouw aan de Van Bemmelenlaan in gebruik. Dit gebouw bleek door de populariteit van de school en het toenemende aantal jonge gezinnen in de wijk al snel te klein, waardoor er een dependance in Tuindorp-Oost werd gestart. Op de Paulusschool krijgen tegenwoordig zo'n 450 kinderen les in 17 lokalen, verdeeld over twee gebouwen. De school kenmerkt zich door kinderen uit te dagen om zich zo goed mogelijk sociaal, emotioneel en intellectueel te ontwikkelen. De resultaten liggen al jarenlang hoger dan op scholen met een vergelijkbare populatie. We zien de komende 75 jaar dan ook vol vertrouwen tegemoet. Heb je zelf op de Paulusschool gezeten of gewerkt? Meld je dan aan voor de reünie op 1 juli via onze website: Ralph Borghart Schoolleider Paulusschool VAN DE SCHOLEN Sint Maarten bij de Vrede van Utrecht Op donderdag 11 april was het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht is gesloten. Dit viel precies samen met de Kunstuitdaging (een activiteit van het UCK) waar de bovenbouwgroepen van de Sint Maartenschool elk jaar aan meedoen. Dit jaar werd het dus extra feestelijk! Van tevoren hebben we in de klas uitgebreid stilgestaan bij de Vrede van Utrecht. Wat is er in 1713 precies gebeurd? Wat was de aanleiding van de oorlog en hoe werd het opgelost? Daar kwamen we achter tijdens diverse lessen en door een leuk stripboek. Dat onze stad even wereldnieuws was in 1713, was voor veel kinderen een leuk weetje, maar ook wel lastig voor te stellen. Naast de geschiedenislessen mochten de groepen een vaantje ontwerpen dat, samen met andere vaantjes, in de binnenstad kwam te hangen. Wij vonden de inzending van onze groepen 8 zeer geslaagd. Ook omdat onze schoolnaam zich goed leent voor dit project! Donderdag 11 april was het dan zover. Na een leuke muziekles in het UCK werd de Vrede van Utrecht geopend op het Domplein met een muzikale reis door de tijd. Het was swingen op het Domplein! Met verschillende kleuren petjes werd door de ongeveer 1000 leerlingen van Utrechtse scholen het logo van de Vrede van Utrecht gevormd. De kinderen konden een verslag van de festiviteiten diezelfde avond terugkijken op het Jeugdjournaal en bij RTVUtrecht! s Avonds kwamen, toen nog, koningin Beatrix, Maxima en Willem-Alexander naar het Domplein om de Dom te verlichten. Ook dat kon iedereen op televisie volgen. Mariska Westendorp Leerkracht Sint Maarten

14 14 PERSONEEL Mindmappend naar je POP Met enige gespeelde achteloosheid legt schoolleider Arjanne van Leeuwen van basisschool De Notenboom een paar voorbeelden van mindmaps op tafel. Ze is er natuurlijk best trots op dat er belangstelling is voor haar onorthodoxe manier van gespreksvoering over persoonlijke ontwikkeling. En inderdaad, ze zien er prachtig uit. Maar werken ze ook? Binnen de KSU hebben we afgesproken dat we voor de POP-gesprekken werken met Tool for Talent van Eduniek. Dat is een soort zelfevaluatie: de leerkracht kijkt bij alle indicatoren van de functiecompetenties of hij of zij meent daarover al te beschikken. Na het invullen komt er een spinnenweb en aan de hand daarvan bespreken we het ontwikkelingsplan voor de komende periode. De KSU heeft algemene normen per functie opgesteld, dus je kunt dan nagaan wat de leerkracht al in huis heeft en wat nog ontwikkeld moet worden. Het werkt wel maar het is ook nogal saai. Daarom ben ik, aanvullend op dit systeem, in de zeswekelijkse persoonlijke werkoverleggen begonnen met iets nieuws. Inderdaad, eenmaal in de zes weken spreekt Arjanne met ieder teamlid persoonlijk (in totaal 14 personen). Voorafgaand aan het gesprek bezoekt ze een les. Om het gesprek inspirerend te maken, vroeg ze elk teamlid om een mindmap op te stellen die antwoord geeft op vier vragen: wat zijn mijn persoonlijke ambities met de school, met de ouders, met de kinderen en met mijzelf. Met andere woorden: waar wil ik naar toe? Iedere leerkracht mocht de mindmap op zijn eigen manier uitwerken en invullen. Het leverde een grote diversiteit op, van handgeschreven documenten tot fraai vormgegeven digitale producten. Wat vooral opvalt, is dat praten over ambities zoveel leuker is dan praten over wat je nog moet ontwikkelen. Bij dat laatste kijk je naar wat je nog niet kunt. Bij ambities kijk je echt naar wat je wilt bereiken. Dan praat je over je dromen, over wat je kunt en wat je verder wilt uitbouwen. Dat is een heel verschil! Het leverde onverwachte resultaten op. Voorbeeld: Een van de leerkrachten heeft erg veel aan scholing gedaan. Zij kwam door de mindmap tot de conclusie dat ze die kennis te weinig deelde. Ze gaat die nu meer beschikbaar stellen voor het team en voor de kinderen. Iemand anders schreef op: groeien in het aantal leerlingen en gaat zich hiervoor inzetten. We hebben een tijdje niet veel aan pr gedaan zij gaat dat nu doen. Door in de vraagstelling het woord, ambitie te gebruiken, roep je andere, nieuwe dingen op. Harm Klifman Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau PUZZEL Op reis langs de KSU-scholen In welke wijk van Utrecht liggen deze KSU-scholen? De JazzSingel Sint Maarten Zet de juiste combinaties bij elkaar en stuur die naar Uit de goede inzendingen worden vijf winnaars getrokken die elk een boekenbon winnen. Overvecht Terwijde Tuindorp Prijswinnaars KSU-breed, maart 2013: Monique Corsten (De Spits) Marian Boumans (Ludger) Alex Nijhoff (Carrousel) Maryse van Minnen (Het Schateiland) Thony van der Wardt (De Pijlstaart) Paulusschool Het Schateiland Hoograven Kanaleneiland Ariënsschool

15 ORGANISATIE 15 SamenWijs op de Pijlstaart In het begin van dit millennium had de wijk Pijlsweerd te maken met groepen basisschoolkinderen die s ochtends de wijk uitfietsten naar scholen elders. Basisschool de Pijlstaart was qua populatie geen afspiegeling meer van de wijk. Een groep ouders uit de wijk heeft hun krachten gebundeld zodat ouders niet meer de wijk uithoefden en de Pijlstaart een gemengde populatie zou krijgen. In 2005 is dit ouderinitiatief, SamenWijs genaamd, gestart. Doel van het initiatief is de school onder de aandacht te brengen van buurtgenoten en de school een afspiegeling te maken van de wijk. De ouders willen van de Pijlstaart een buurtschool maken. De term gemengde school werd niet positief gevonden en dus niet meer gebruikt. Hoe hebben we het doel proberen te bereiken? Allereerst door een nauwe samenwerking met de schoolleiding. Daarnaast waren er ouderavonden over witte/zwarte scholen, mond-tot-mondreclame in de speeltuin en op straat, werd er geflyerd langs de deuren en hingen er posters op centrale plekken. Ook werden er speelmiddagen op school en in een speeltuin georganiseerd zodat ouders en kinderen elkaar konden leren kennen. En er werd succesvol ingezet op een voorziening van buitenschoolse opvang in de Pijlstaart. Hoe ziet de toekomst van de Pijlstaart eruit? Ik hoop dat de school een favoriete school blijft onder de ouders in onze wijk, waardoor de Pijlstaart kan blijven voortbestaan en de school een afspiegeling blijft van de wijk. Het blijft moeilijk om de groepen in de bovenbouw ook voldoende groot te houden; dit heeft te maken met de grootte van de woningen in de wijk, waardoor veel ouders verhuizen als er gezinsuitbreiding komt. Het blijft aandacht vragen om SamenWijs actief te laten zijn en steeds nieuwe ouders te benaderen. Ook als je eigen kind eenmaal op de Pijlstaart zit, moet je toch denken aan de toekomst en nieuwe ouders blijven enthousiasmeren. Alleen dan blijft dit initiatief ook in de toekomst een succes. Jennifer Blom Ouderinitiatief SamenWijs Er is al heel wat bereikt tot nu toe. De school heeft een positieve naam in de wijk gekregen. We merken dat ouders enthousiast vertellen over de Pijlstaart. Veel kinderen uit de buurt gaan naar de Pijlstaart en de buitenschoolse opvang loopt goed. VAN DE SCHOLEN De Kameleon en de Ludgerschool ontmoeten het nieuwe Koningspaar!

16 16 HUISVESTING Vertel ns hoe staat het met de (ver)bouwplannen van onze scholen? De JazzSingel De bouw van deze nieuwe school met buitenschoolse opvang in Terwijde gaat binnenkort echt beginnen! De voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. De gemeente heeft de contouren van het gebouw al uitgegraven, zodat aannemer BM van Houwelingen kan starten. Het gebouw met een verdiepte centrale ruimte, waaromheen de lokalen zijn gesitueerd, zal over een jaar af zijn (mei 2014). Ariënsschool Het is allemaal net op tijd gelukt: de kinderen van de Ariënsschool mochten na de meivakantie starten in het nieuwe gebouw. Samen met twee andere scholen zijn ze terugverhuisd naar de Duurstedelaan. Daar werden aan het begin van de eerste schooldag ballonnen opgelaten. Het gebouw met o.a. twee speelzalen, een dorpsplein, een ouderlokaal, een gymzaal en een theaterkuil is de eerste week uitgebreid ontdekt door de kinderen. Ze mochten gluren bij de buren. Leidsche Rijn Centrum In mei 2014 wordt er gestart met de bouw van een nieuwe KSU-school in het bruisende centrum van Leidsche Rijn. Op basis van een eerste schets ontwerp is architect Rohmer uitgekozen. Zij gaat de schets uitwerken en vult alle ruimtes in: waar komt de ingang? En waar liggen de verschillende lokalen? De omliggende winkels en appartementen worden eind 2015 opgeleverd. De nieuwe school zal dan ook ongeveer gereed zijn. Het Schateiland De nieuwbouw van Het Schateiland, voorheen Joannes XXIII, in Kanaleneiland is keurig afgewerkt en volgens planning opgeleverd. In de meivakantie is de school terugverhuisd naar de Fernandezlaan en op 15 mei kregen de kinderen voor het eerst les in het nieuwe gebouw. Met een vrolijk draaiorgel en lekkere taartjes werden de kinderen en ouders welkom geheten. Pronkstuk van het gebouw is de grote centrale trap. Op deze trap kunnen alle kinderen plaatsnemen om te genieten van een voorstelling o.i.d. Dominicus Samen met stichting Het Wilde Westen, de gemeente Utrecht, BOEi, de Bibliotheek Utrecht en BSO Oog in Al bouwt de Dominicusschool aan de Cereolfabriek. De oude, kenmerkende fabriek aan het Merwedekanaal is helemaal gestript en wordt weer opgebouwd. De vleugel waar de school komt, zal als eerste afgebouwd worden. Na de zomervakantie krijgen de leerlingen van de groepen 7 al les in het nieuwe gebouw.

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G

K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G KSU2013 J A A R V E R S L A G Colofon Het jaarverslag 2013 is een uitgave van de KSU en verschijnt in een oplage van 250 exemplaren. Tekstredactie: Foto s: Reproductie: MareCom, Jacqueline Kuijpers, Breda

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2008/2009

SCHOOLGIDS 2008/2009 SCHOOLGIDS 2008/2009 Ieder mens en iedere cultuur maken deze wereld rijker en mooier. Ondanks alle verschillen delen we dezelfde hoop en dezelfde dromen en leveren we dezelfde inspanning om van dit leven

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Lindenlommerbasisschool Hoeven

Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Lindenlommerbasisschool Hoeven Schoolgids 2014-2015 Een jaar waar muziek in zit. Schoolgids 2014 2015 Inhoudsopgave schoolgids Lindenlommer. 0. DE SCHOOLGIDS 4 0.1. EEN WOORD VOORAF VAN DE DIRECTIE VAN DE LINDENLOMMER 4 0.2. HET SCHOOLPLAN

Nadere informatie

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl).

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl). Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verwondering. Een schoolgids wordt geschreven voor de ouders. De school presenteert zich hiermee aan de ouders die al kinderen op onze school

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken CVOpen 1 Jaargang 10 November 2009 CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken Calvijnrector Diny Roodvoets neemt afscheid Maatregelen voor meer leraren in Rotterdam en Rijnmond Betere positie voor docenten

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 O.B.S. De Kring Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis 0181-318759 www.basisschooldekring.nl KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN Als een kind wordt bekritiseerd, leert het

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie