Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het MBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het MBO"

Transcriptie

1 Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het MBO Eindrapportage Auteur(s) : J.J.Jasper

2 Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def / 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Behaalde resultaten Resultaten per product/activiteit Activiteiten streaming media Activiteiten techniek Activiteiten organisatie Activiteiten inbedding, hergebruik en verbreding Andere resultaten Doelstellingen 8 3 Projectorganisatie Betrokken partijen en personen Samenwerking 10 4 Knelpunten en aanbevelingen Knelpunten en oplossingen Aanbevelingen 13 5 Succespunten en vervolg Succespunten Vervolg Persoonlijke noot 14

3 Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def / 10 1 Inleiding Het doel van dit project was videomateriaal te ontwikkelen van beroeps- en stage-ervaringen van de studenten om de beginnende en toekomstige studenten letterlijk een beter beeld te geven van de gekozen opleiding. Het resultaat is 4 filmpjes van stages van administratief en ICTmedewerker, die voor de leerlingen Economie gebruikt gaan worden en op de Kennisnet Video Portal zijn gezet, en 1 van Dutch Water Dreams, dat voor PR-activiteiten bij de begeleiding van onze topsportleerlingen gebruikt gaat worden. Het project is niet geheel gelopen zoals gepland, maar we hebben er zeer veel van geleerd, vooral ten aanzien van het belang van intensieve, deskundige begeleiding, zowel technisch, als coachend. ICT-problemen hebben wij niet veel gehad, omdat we ervoor gekozen hebben met het ICT-lyceum samen te werken: dat mag zijn eigen ict-beleid voeren, grotendeels onafhankeleijk van systeembeheer. Omdat we denken dat we het met de opgedane ervaring de volgende keer meteen goed kunnen doen, zijn we toch heel tevreden met het resultaat. En er zijn leuke filmpjes uit gekomen. Een goed begin voor een streaming toekomst!

4 Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def / 10 2 Behaalde resultaten 2.1 Resultaten per product/activiteit In het projectplan is de overkoepelende doelstelling uitgewerkt in diverse producten en activiteiten. In onderstaande tabellen wordt, op basis van het definitieve projectplan ingegaan op de resultaten per product. Daarna wordt ingegaan op de verschillende activiteiten om een beeld te krijgen van het doorlopen proces (streaming, techniek, organisatie, inbedding/hergebruik) Productnaam: Doel Resultaten Filmpjes Stages Administratief medewerker / ICT beroeps- en stage-ervaringen van de studenten in beeld te brengen om de beginnende en toekomstige studenten letterlijk een beter beeld te geven van de gekozen opleiding en te verwachten stages. Het product is grotendeels opgeleverd zoals beschreven in het projectplan: Er is volgens plan samengewerkt door leerlingen administratief medewerker (niveau 1 en 2) en leerlingen ICT (niveau 3/4), de leerlingen hebben in workshops leren filmen, interviewen, script schrijven, monteren. En er zijn filmpjes gemaakt van stages zoals bedoeld, al ligt het accent meer op de ICT-opleiidngen dan gepland was. De filmpjes zijn op de Video Portal van Kennisnet gezet. Maar door vertraging (door uitval van de expert) is het niet gelukt om het aantal van de bedoelde 10 filmpjes te halen. Het zijn er 5 geworden. We zijn later gestart met de workshops en het filmen, en hebben het project haastiger dan gewenst moeten afronden, door de deadline van de vakantie. De leerlingen gaven zelf aan het graag nog eens over te doen, om de inhoud kwalitatief te verbeteren. Overigens hadden wij ons t.a.v de kwaliteit geen duidelijk doel gesteld, omdat ook voor de begeleiders alles nieuw was. Het grootste knelpunt, het wegvallen van de onmisbare expert, hebben we opgelost door een door ons ROC regelmatig ingehuurde externe expert bij het project te betrekken. Een knelpunt van geheel andere aard: veel leerlingen willen niet herkenbaar in beeld komen. Dit is lastig als zij op hun stageplaats gefilmd worden. Nu is dat omzeild door alleen de leerlingen die hiermee geen moeite hadden de interviews te laten afnemen en in beeld te brengen. Maar daarvoor moeten nog mogelijk filmische oplossingen gezocht worden. Conclusie Ons belangrijkste doel was ervaring opdoen met het medium, om op basis daarvan een handboek voor volgende projecten te kunnen maken. Dat is gelukt.

5 Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def / 10 Productnaam: Doel Handboek Faciliteren van volgende projecten met Streaming media Resultaten - Op basis van de ervaringen is een handboek gemaakt voor het opzetten en uitvoeren van een project : streaming video s maken voor en door leerlingen Conclusie Productnaam: Doel Zie hieronder Advies voor verbreding Verbreding van Streaming media stimuleren Resultaten - het advies geeft een 7-puntenplan waardoor verbreding ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden Conclusie We hebben alle tools om verder te gaan met Streaming Media! 2.2 Activiteiten streaming media - De studenten hebben geoefend met filmen in workshops in de school en op straat. Gewerkt is met de Video Reader van de NCRV, ontvangen tijdens de docentencursus van Kennisnet. Ook hebben ze een workshop interviewtechniek gekregen. Daarna zijn de afspraken bij de stageadressen gemaakt. De faciliteiten van de ICT-afdeling en de deskundige begeleiding van de expert maakten dat het verdere proces van overzetten, monteren etc. geen beduidende problemen heeft opgeleverd - De filmpjes zijn ge-upload naar Viddler en van daaruit op Blackboard gezet.. - De filmpjes worden ingezet in onderwijssituaties. 2.3 Activiteiten techniek De voorbereidingen op technisch vlak lagen op 3 terreinen: - de aanschaf van de camera s - inventarisatie van aanwezige bewerkingsapparatuur / software en evt. aanschaf daarvan - ondersteuningsbehoefte (door systeembeheer) Onze adviseur (projectleider E-TV Utrecht) raadde aan een camera te kiezen met mini-dv opslag, opzetmogelijkheid voor losse microfoon en headset-aansluiting. Dat bleek in het middenklasse segment nog niet makkelijk. Uiteindelijk hebben we via Open Studio in Amsterdam gekozen voor de Panasonic NV- G8230, met losse microfoon (Sennheiser MD46), en koptelefoon (Sennheiser HD201). Deze combinaties bevallen uitstekend. Op de ICT-afdeling zijn computers gereed gemaakt voor ons doel. Software: Windows Movie Maker. Omdat de ICT-afdeling onafhankelijk van systeembeheer opereert, dus niet afhankelijk is van algemene netwerkinstellingen, hebben wij hiervoor geen aanpassingen hoeven verrichten. Wel is systeembeheer bij het project betrokken. Voor de langere termijn: Toegezegd is dat voor de noodzakelijke aanpassingen gezorgd zal worden door systeembeheer, op basis van de ervaringen in dit project, wanneer dat in het vervolg nodig blijkt. Maar samenwerking met de ICT-afdeling, ook om de leerlingen erbij te betrekken, is als aanbeveling in het handboek gehandhaafd. 2.4 Activiteiten organisatie Het project is opgezet rond de samenwerking van twee afdelingen, de ene voor welke de filmpjes inhoudelijk zijn bedoeld; de andere (ICT) voor de ondersteuning. (Overigens betreft nu enkele

6 Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def / 10 van de fimpjes een ICT-stage, want ook de ICT-leerlingen bleken benieuwd naar wat hun te wachten staat.) De bedoelde ondersteuning was tweeledig: - Technisch (vanuit de aanname: ICT-leerlingen zijn meer bedreven in het hanteren van apparatuur ). Deze ondersteuning was zeker welkom, al viel op hoe snel de studenten administratief medewerker de techniek van het filmen en bewerken oppikten. - sociaal-communicatief (het idee hierachter: De ICT leerlingen zijn ouder, functioneren op een hoger MBO-niveau en stappen makkelijker op het doel af ). Deze ondersteuning is deels geslaagd. Een conclusie is dat hiervoor een workshop gewenst is. Vanuit beide afdelingen was daarvoor een docent / begeleider bij het project betrokken. De begeider ICT was tevens de expert, die helaas is uitgevallen. (Zie ook onder Knelpunten). 2.5 Activiteiten inbedding, hergebruik en verbreding De ervaringen rond het verloop van het proces zijn in een handboek vastgelegd. Daarin staan adviezen rond inzet van het medium, organisatie, ondersteuning, aanschaf en gebruik materiaal en interne samenwerking, evenals verwijzingen naar handige sites en materialen. Dit handboek wordt verspreid in het ROC. Er is een plan voor verbreding. In ons netwerk Media en ICT zal een presentatie worden gehouden. Via het netwerk zal verder gebruik worden gepromoot. 2.6 Andere resultaten Door dit project is ervaring opgedaan met het benaderen van (stage-)bedrijven voor het maken van filmbeelden. Deze ervaringen en de contacten kunnen worden gebruikt voor vervolgprojecten. 2.7 Doelstellingen Het doel van dit project was videomateriaal te ontwikkelen van beroeps- en stage-ervaringen van de studenten om de beginnende en toekomstige studenten letterlijk een beter beeld te geven van de gekozen opleiding. We rekenden erop zo n 10 filmpjes te kunnen maken. Het zijn er - na de overwonnen tegenslag van het wegvallen van onze expert 4 geworden van stages van administratief en ICT- medewerker, die voor de leerlingen Economie gebruikt gaan worden, en 1 van Dutch Water Dreams, dat voor PR-activiteiten bij de begeleiding van onze topsportleerlingen gebruikt gaat worden. Het project is vooral in de tijd - niet geheel gelopen zoals gepland, maar we hebben er zeer veel van geleerd, vooral ten aanzien van het belang van intensieve, deskundige begeleiding, zowel technisch, als coachend. ICT-problemen hebben wij niet veel gehad, omdat we ervoor gekozen hebben met het ICT-lyceum samen te werken: dat mag zijn eigen ict-beleid voeren, grotendeels onafhankeleijk van systeembeheer. Omdat we op alle gebied: organisatie en interne samenwerking, keuze en aanschaf materialen, het filmen en interviewen, de houding van de studenten hierin, ervaring hebben opgedaan, menen we het de volgende keer meteen goed te kunnen doen. Daardoor zijn we toch heel tevreden met het resultaat.

7 Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def / 10 3 Projectorganisatie 3.1 Betrokken partijen en personen Organisatie/afdeling Personen Rol Inbreng sector Economie M. Reef directie aanvrager/opdrachtgever sector Economie S. de Vries directie contactpersoon directie s. Eco/ afd JAS F. Walma docent/ begeleider projectidee/ uitvoering s. Eco / afd. ICT P. Meijneke afd. manager aanspreekpunt afd ICT extern R. Bleijs expert begeleiding/ filmtechniek s. Eco / afd. ICT J. van Leest aanvankelijk: expert ; daarna: ondersteuning localiteit dienst O&I J. Jasper projectleider relatie Kennisnet/ interne organsatie dienst O&I, E-tv P. van Huijkelom adviseur technische adviezen. 3.2 Samenwerking Over de samenwerking is hierboven, o.a in paragraaf 2.4 al het een en ander gezegd. Met name de samenwerking tussen twee afdelingen blijkt goed te zijn voor het ontwikkelen van diverse competenties, maar vraagt secure afstemming en begeleiding. Belangrijk is wel ook 'buitenstaanders' te verbinden aan het project en vrijblijvendheid te voorkomen. Bijv. wat studenten betreft door studiepunten expliciet aan dit project te verbinden. Verdere samenwerking is er niet geweest, wel belangstelling van directiewege. Kennisdeling volgt nog (zie 2.5)

8 Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def / 10 4 Knelpunten en aanbevelingen 4.1 Knelpunten en oplossingen Knelpunt Beschrijving Oplossing 1. expert De expert viel uit. Die bleek Externe expert ingehuurd onmisbaar 2. afhankelijkheid Uit 1. bleek dat afhankelijk zijn van enkele 'dragers' riskant is In dit geval: zie hierboven. Aanbevolen wordt pool van vervangers achter de hand te hebben 3. materiaalkeuze Keuze van camera's etc. Dit vraagt veel verstand van zaken. Goede ervaring met Open Studio voor advies en levering. Wordt als aanbeveling opgenomen in Handboek 4. samenwerking afdelingen Verplichting voor de ene en vrijwilligheid voor de andere; kon ook moeilijk anders gezien late in het vervolg: goede afspraken, gezamenlijke begeleiding en duidelijkheid over gevolgen uitvoeringsperiode en tijdsdruk en het wegvallen van de expert/begeleider 5. stage-bedrijven Stage bedrijven laten het filmen niet zonder meer toe. Afspraken hierover waren niet altijd helder gemaakt door de studenten. M.n t.a.v het wel of niet op inernet zetten. Dit leverde Heldere en tijdige afspraken, via een contract. Aanbevolen wordt voor het maken, juist nakomen en monitoren van de afspraken een workshop te maken. enkele afwijzingen op. 6. tijdsdruk Door vertraging in het project late zie onder 1 en 2. start 7.materiaalbeheer De camera's etc moeten zorgvuldig bewaard, maar ook toegankelijk De op zich goede afspraken moeten nog beter nageleefd worden. wanneer nodig. We konden er een enkele keer een paar niet gebruiken 8. niet in beeld Een groot aantal studenten wil niet in beeld komen hiermee in script rekening houden (bijv. wel stem, ander camerastandpunt)

9 Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def / Aanbevelingen - De samenwerking voor de techniek met de ICT-afdeling, die onafhankelijk van systeembeheer kan werken, goed bevallen. We zullen dat overige afdelingen aanraden (hoewel ook systeembeheer de volle medewerking heeft toegezegd; het voordeel van onafhankelijkheid is echter dat 'alles het al doet') - Voor externe technische adviezen, koop, huur etc. is Open Studio in Amsterdam een goed adres - Aanbevolen wordt voor het maken, juist nakomen en monitoren van de afspraken door de studenten een workshop te maken. - Hou er in het script rekening mee wie wel en niet in beeld komt.

10 Eindrapport Streamin Media Loopbaanoriëntatie versie def / 10 5 Succespunten en vervolg 5.1 Succespunten Succespunt competenties studenten adm. medewerker samenwerking ICT Open Studio Beschrijving Het enthousiasme voor het project bij deze studenten was groot. Hun competenties op het gebied van samenwerking, zelfstandigheid, communicatie en techniek zijn zichtbaar geworden en toegenomen. In technisch opzicht zijn we helemaal geen problemen tegengekomen De ontdekking hiervan was een eye-opener 5.2 Vervolg - Allereerst wordt het handboek verspreid in het ROC. In ons netwerk Media en ICT zal een presentatie worden gehouden. Via het plan voor verbreding, en o.a. het netwerk zal verder gebruik en worden gepromoot. - Ook zal de projectleiding aanbevelingen doen over het realiseren van overige projecten (voor de aanvraag bij Kennisnet waren meerdere ideeën ingediend, die nog op uitvoering wachten), om zo een concreet begin te maken met de verbreding. 5.3 Persoonlijke noot Als projectleider heb ik spannende momenten beleefd, o.a. toen het project door uitval van de expert vertraging opliep. Het is lastig gebleken op dat moment een noodscenario te ontwikkelen, ook voor de betrokken managers. Ik heb gelukkig van het management de vrijheid gekregen om een oplossing te vinden. Uiteindelijk is het gelukt, vooral wat het doorlopen van het hele proces betreft. En daar hebben we veel van geleerd, waarmee we verder kunnen. Dat laatste maakt vooral dat ik tevreden ben. We hadden een goed team, de grote inzet en begeleiding van de docente was er een van doorzetten, oplossingen zoeken en niet rusten voor het af is en de deskundige begeleiding van de externe expert, zowel technisch als didactisch, was onze redding in de nood. Zelf heb ik met veel plezier aan het handboek gewerkt. Het was is al met al een reuze leuk project geweest. We gaan zeker door met nog betere filmpjes te maken en te 'streamen'.

Panta Rhei, ROC Midden Brabant

Panta Rhei, ROC Midden Brabant Panta Rhei, ROC Midden Brabant Eindrapportage Auteur(s) : Ronald Mulder, projectleiding Eindrapportage Panta Rhei 1.0 06-09-2007 2 / 13 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Behaalde resultaten 5 2.1 Resultaten

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie